Page 1

Scott Hahn bivši je protestantski pastor i poznati teolog koji se obratio na katoličanstvo. Profesor je teologije i Svetoga pisma na Franciscan University of Steubenville u Ohiju. Osnivač je i ravnatelj Instituta za biblijske studije te djeluje i kao predsjednik zaklade Missionaries of Faith Foundation. Oženjen je s Kimberly. Imaju šestero djece.

.............................................................................

Gozba Jaganjčeva

Gozba Jaganjčeva

Misa kao nebo na zemlji

Scott Hahn

Od svega što je katoličko, ništa nije toliko poznato kao misa. Ipak, većina katolika ne opaža moćnu nadnaravnu dramu koja se odvija pred njihovim očima. Papa Ivan Pavao II. opisao je misu kao »nebo na zemlji«, objašnjavajući da je ono što »mi slavimo na zemlji otajstveno sudjelovanje u nebeskoj liturgiji«. Gozba Jaganjčeva otkriva drevni nauk crkvenih otaca: ranokršćanski ključ za otkrivanje otajstva mise bila je novozavjetna Knjiga Otkrivenja. Svojim fantastičnim slikovitim prikazima, mističnim viđenjima neba i proročanstvima o svršetku svijeta, Otkrivenje odražava žrtvu i slavlje euharistije. Ova iznimna knjiga poznatoga katoličkog teologa i apologeta Scotta Hahna napisana jasnim, neposrednim jezikom pomoći će čitateljima da misu gledaju drugim očima, sudjeluju u liturgiji obnovljenim srcem i dublje urone u misno otajstvo, s više oduševljenja, razumijevanja i snage nego ikada prije.

Scott Hahn

Cijena: 90 kn

ISBN 978-953-235-182-8

www.verbum.hr

VERBUM


Scott Hahn GOZBA JAGANJČEVA


Biblioteka:

FIDES 48.

Urednik: mr. sc. Petar Balta

Prijevod: mr. sc. Ana Ivanković

Redaktura: mr. sc. Elvis Ražov

Za nakladnika: Miro Radalj


Scott Hahn

GOZBA JAGANJČEVA Misa kao nebo na zemlji

VERBUM Split, 2009.


Naslov izvornika: Scott Hahn, LAMB’S SUPPER The Mass as Heaven on Earth Copyright © 1999 by Scott Walker Hahn © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2009. Izvršna urednica: Ana Lemo, dipl. teologinja Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Lektura: Josipa Korljan, prof. Slika na naslovnoj stranici: Hubert i Jan van Eyck, Klanjanje Janjetu, Poliptih katedrale u Gentu CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 236 265.3 HAHN, Scott Gozba Jaganjčeva : misa kao nebo na zemlji / Scott Hahn ; <prijevod Ana Ivanković>. - Split : Verbum, 2009. (Biblioteka Fides ; 48) Prijevod djela: Lamb’s supper. ISBN 978-953-235-182-8 130322088


Za Kimberly


GOZBA JAGANJČEVA

PREDGOVOR

Ova izvanredna knjiga ujedinjuje nekoliko duhovnih stvarnosti. Iako se na prvi pogled čine tako različitima i međusobno nepovezanima, sve su važne za vjernika: svršetak svijeta i dnevna misa; Otkrivenje i večera Gospodnja; jednoličnost svakodnevnog života i parousia, dolazak Gospodnji. Ako ste od rođenja bili odgajani u katoličkom duhu, poput mene, velika je vjerojatnost da će riječi dr. Hahna u Vama uroditi posve novim pogledom na misu. Ako ste član Crkve ili razmišljate o pristupanju u puno zajedništvo s Crkvom, pokazat će Vam stranu katoličkoga kršćanstva o kojoj vjerojatno niste nikada razmišljali – njegovu eshatologiju, tj. nauk o posljednjim vremenima. Zapravo, razmjerno malo katolika shvaća vezu između euharistijskoga slavlja i svršetka svijeta. Istaknuto svojstvo Gozbe Jaganjčeve njezin je poticajan i pronicljiv pogled na stvarnost euharistijske liturgije, čina bogoštovlja koji nam je darovan od našega Velikog svećenika u predvečerje njegove žrtvene smrti. Dr. Hahn istra7


SCOTT HAHN

žuje ovu tajnovitu stvarnost žarom i poletom novoobraćenika. Napravit ću usporedbu s vlastitim iskustvom – ove godine obilježit ću pedeset i sedmu godišnjicu ministriranja. Ipak, kad me Scott nazvao i pomalo oprezno upitao bih li napisao predgovor za njegovu novu knjigu, koja se temelji na vrlo starim eshatološkim tumačenjima euharistije istočnih crkvenih otaca od drugoga do šestoga stoljeća, odgovorio sam: »Pa naravno, tako već desetljećima razmišljam o euharistiji.« Božanska liturgija, kako se naziva misa u Istočnim crkvama, tako je bogata stvarnost da postoji onoliko valjanih teoloških pristupa koliko ima pristupa čitavu otajstvu samoga Krista. Drevni sveci Svete zemlje promatrali su euharistiju kao dio velike žive planine, koja je Krist. Toj se planini može pristupiti s puno strana. Ovaj eshatološki pristup jedan je od najzanimljivijih i najkorisnijih. Uvijek osjetim nezadovoljstvo kad na fakultetu ili u hotelu vidim popis »vjerskih službi« i natpis da je misa, na primjer, u devet sati ujutro. Misa nije vjerska služba. Služba je kada katolici mole jutarnju molitvu ili krunicu, ili kad imaju Blagoslov s Presvetim Sakramentom. To je nešto što mi činimo za Boga, slično je zajedničkoj molitvi bilo koje religiozne vjeroispovijesti. Ali sveta euharistijska žrtva, 8


GOZBA JAGANJČEVA

božanska liturgija, u svojoj bîti zapravo uopće nije djelo čovjeka. Htio bih Vam nešto reći: četrdeset sam godina svećenik i nikada nisam vodio »službu« koja se zove misa. Stajao sam »umjesto« Velikoga svećenika, ili riječima crkvenoga nauka, djelovao sam in persona Christi – u osobi Krista, Velikoga svećenika iz Poslanice Hebrejima. Ljudi ne dolaze na misu da bi primili moje tijelo i moju krv. Pa čak i da dolaze, to im ne bih mogao dati. Oni dolaze zbog zajedništva s Kristom. To je otajstveni dio u svim kršćanskim sakramentima – uključujući krštenje. Iz ovoga razloga, u nuždi, bilo tko može djelovati in persona Christi kako bi podijelio krštenje jer je Krist taj koji stvarno krsti. Krist oprašta grijehe, Krist priprema umiruće, Krist zaređuje svećenike i blagoslivlja brakove. Kao katolik, i poput pravoslavnih kršćana koji razmišljaju o ovome (kao i neki anglikanci, pa čak i neki luterani), vjerujem da je Krist Svećenik svih sakramenata, upravo kao što nam progovara sa svake stranice Svetoga pisma. On nam podjeljuje svaki sakrament i mi na taj način doživljavamo životnu snagu njegova otajstvenog tijela. Kada čitate Hahnov opis euharistije kao nebeskoga bogoštovlja o kojemu se govori u Knjizi Otkrivenja, što on jasno pokazuje, trebali biste osjetiti trnce životne snage milosti. 9


SCOTT HAHN

Misa na zemlji prikazanje je Jaganjčeve svadbene gozbe. Kao što dr. Hahn naglašava, većina kršćana ili izbjegne Knjigu Otkrivenja i njezine tajnovite znakove ili uđe u stvaranje vlastitih malih teorija o tome tko je tko i gdje će se sve završiti. Kao stanovnik New Yorka (mogući Babilon dvadesetoga stoljeća), potpuno sam zadovoljan mogućnošću da će sve uskoro završiti, možda čak sljedeći tjedan. Ali umoran sam od svih tih proroka o propasti svijeta kao i njihovih tumačenja. Obećanja, obećanja! U ranim godinama ovoga stoljeća imao sam priliku pratiti karijere nekoliko ljudi koji su bili na kratkom popisu kandidata za velikoga antikrista, i ništa se od toga nije zbilo. Moja ljubav prema Otkrivenju ne temelji se na cijeloj onoj paranoji u Ratovima zvijezda, nego na prekrasnom pogledu na nebeski Jeruzalem u zadnjim poglavljima Otkrivenja. Tu se na najbolji mogući način opisuje ono što oko nije vidjelo i uho nije čulo. Sada, kad nanovo čitam Gozbu Jaganjčevu, puno su mi jasnija mnoga druga poglavlja, ona koja simbolički opisuju kakav bi mogao biti vječni život svetaca, koristeći se Augustinovim riječima. Upravo se sv. Augustin zalagao za uvrštavanje Knjige Otkrivenja, kao i Poslanice Hebrejima, u kanon Novoga zavjeta na Afričkomu biskupskom saboru održanom krajem četvrto10


GOZBA JAGANJČEVA

ga stoljeća. Uz to, navodeći sv. Augustina, u molitvi možemo njegovom milosti »na trenutak dotaknuti Izvor Života, gdje On zauvijek hrani Izrael«. Ali, osim ovih posebnih trenutaka kontemplacije, mi simbolički možemo vidjeti pri svakodnevnom slavljenju mise stvarnosti nebeskoga bogoštovlja Velikoga svećenika i njegova otajstvenog tijela. Zahvalan sam dr. Hahnu što je otkrio i iznova oživio ovo viđenje ranih crkvenih otaca. Jedina stvar koju ćemo ikad činiti u ovome svijetu, a stvarno je sudjelovanje u životu koji se nadamo zauvijek živjeti, jest s Kristom slaviti Boga u liturgiji. Koliko god bila skromna crkva, koliko god bila ograničena duhovna shvaćanja sudionika, kada prisustvujemo misi, Krist je prisutan i u tom trenutku mi stojimo na vječnoj gozbi Jaganjčevoj. Čitajte ovu knjigu pažljivo i naučit ćete kako i zašto. o. Benedict J. Groeschel, OFM, Cap.

11


Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom... Nakon toga vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu... Otkrivenje 3,20; 4,1


Prvi dio

DAR MISE


GOZBA JAGANJČEVA

UVOD KRIST STOJI PRED VRATIMA Otkrivena misa

Od svega što se smatra katoličkim, ništa nam nije tako poznato kao misa. Sa svojim vječnim molitvama, pjesmama i gestima, misa nam je bliska poput doma. Pa ipak, većina katolika cijeloga života ne će vidjeti dalje od površine napamet naučenih molitava. Vrlo malo će ih zamijetiti silnu nadnaravnu dramu kojoj pristupaju svake nedjelje. Papa Ivan Pavao II. nazvao je misu »nebom na zemlji«, objasnivši da je »liturgija koju slavimo na zemlji otajstveno sudjelovanje u nebeskoj liturgiji«.1 Misa nam je nešto blisko i drago. Knjiga Otkrivenja se, s druge strane, čini dalekom i zagonetnom. Stranicu po stranicu pokazuje nam neobične i zastrašujuće slike ratova i pošasti, zvijeri i anđela, rijeka krvi, demonskih žaba i sedmoglavih zmajeva. A najsamilosniji lik je janje sa sedam rogova i sedam očiju. »Ako je to tek površina,« reći će neki katolici, »mislim da ne želim vidjeti što se nalazi ispod nje.« U ovoj knjižici želim reći nešto što na prvi pogled zvuči neobično. Tvrdim da je ključ za 17


SCOTT HAHN

razumijevanje mise u Knjizi Otkrivenja – te da je misa jedini način na koji kršćani doista mogu shvatiti Knjigu Otkrivenja. Ako ste sumnjičavi, trebali biste znati da niste jedini. Kada sam prijateljici rekao da pišem o misi kao ključu za Knjigu Otkrivenja, nasmijala se i rekla: »Otkrivenje? Nije li to ona čudna knjiga?« Katolicima se Otkrivenje doista čini čudnim jer smo ga godinama čitali odvojeno od kršćanske predaje. Tumačenja, s kojima je većina ljudi danas upoznata, ona su koja su dospjela u vijesti ili na ljestvice najprodavanijih knjiga i u najvećoj su mjeri protestantska. Znam to iz vlastitoga iskustva. Knjigu Otkrivenja proučavam već više od dvadeset godina. Do 1985. godine proučavao sam je kao protestantski pastor i tijekom tih godina privlačila me, naizmjence, većina pomodnih i zastarjelih tumačenja. Isprobao sam svaki ključ, ali nijedan nije mogao otvoriti vrata. Svako malo čuo sam bravu kako škljoca i to mi je ulijevalo nadu. Međutim, tek kada sam počeo dublje promišljati misu, vrata su pomalo počela popuštati. Postupno sam postao zaokupljen velikom kršćanskom predajom te sam 1986. primljen u puno zajedništvo Katoličke Crkve. Poslije toga, proučavajući Knjigu Otkrivenja, stvari su mi postale jasnije. »Nakon toga vidjeh: gle, 18


GOZBA JAGANJČEVA

vrata otvorena na nebu!« (Otk 4,1). A vrata su se otvorila na... nedjeljnoj misi u vašoj župnoj crkvi. Možda ćete odgovoriti da je vaš tjedni doživljaj mise sve osim nebeskog. Sačinjava ga, zapravo, neugodan sat isprekidan dječjim vrištanjem, mlakim pjesmama koje su otpjevane van tonaliteta, nejasnim, nerazumljivim propovijedima te susjedima odjevenima kao da idu na utakmicu, plažu ili piknik. Pa ipak, tvrdim da mi doista idemo u nebo kada odemo na misu, a to vrijedi za svaku misu kojoj prisustvujemo, bez obzira na kvalitetu glazbe ili gorljivost propovijedanja. Ne kažem da trebamo naučiti »gledati na svijetlu stranu« loše pripremljenih liturgija. Nije riječ o razvijanju obzirnijeg stava prema pjevačima bez sluha. Riječ je o nečemu što je objektivno istina, nečemu što je stvarno koliko i srce koje kuca u vama. Misa – i mislim pritom na baš svaku misu – nebo je na zemlji. Uvjeravam vas da to nije moja ideja; to je shvaćanje Crkve. Nije ni nešto novo; prisutno je od dana kada je Ivan imao svoje apokaliptičko viđenje. Međutim, to se shvaćanje nije udomaćilo među katolicima u zadnjih nekoliko stoljeća – a nije mi jasno zašto. Većina nas priznat će da želi »dobiti više« od mise. No, ne možemo dobiti više od neba samoga. 19


SCOTT HAHN

Moram odmah naglasiti da ova knjiga nije »studija o Bibliji«. Usredotočuje se na praktičnu primjenu samo jednoga vida Knjige Otkrivenja i naše je proučavanje daleko od iscrpnoga. Stručnjaci raspravljaju u nedogled o tome tko je napisao Knjigu Otkrivenja, kada, gdje, zašto i na kakvom pergamentu. U ovoj se knjizi ne ću detaljno baviti tim pitanjima. Ne će to biti ni priručnik o liturgijskim rubrikama. Otkrivenje je mistična knjiga, a ne video kazeta za vježbanje ili priručnik »sam svoj majstor«. Tijekom cijele ove knjige vjerojatno ćete nailaziti na nove načine pristupa misi – načine drukčije od onih na koje ste navikli. Premda nebo silazi nad nas kad god Crkva slavi euharistiju, misa izgleda drukčije od mjesta do mjesta i od vremena do vremena. Tamo gdje živim, većina katolika naviknuta je na liturgiju po latinskom obredu. (Zapravo, riječ »misa« ispravno je upotrebljavati samo za euharistijsku liturgiju po latinskom obredu.) Međutim, postoje mnoge euharistijske liturgije u Katoličkoj Crkvi, među ostalim ambrozijska, armenska, bizantska, kaldejska, koptska, malabarska, malankarska, maronitska, melkitska i rutenijska. Svaka posjeduje vlastitu ljepotu, svaka posjeduje vlastitu mudrost, svaka nam pokazuje drugi kutak neba na zemlji. 20


BILJEŠKE

SADRŽAJ

Predgovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Prvi dio DAR MISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Uvod: Krist stoji pred vratima Otkrivena misa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 I. Odmah u nebu Što sam otkrio kada sam prvi put bio na misi . . .22 II. Dao se za tebe Priča o žrtvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 III. Od početka Misa prvih kršćana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 IV. Kušajte i vidite (čujte i dotaknite) evanđelje Kako razumjeti dijelove mise . . . . . . . . . . . . . . .59 Drugi dio OTKRIVENJE NEBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 I. »Okrenuh se da vidim« Smisao usred čudnovatosti . . . . . . . . . . . . . . . .83 217


II. Tko je tko u nebu Mnoštvo uloga u Otkrivenju . . . . . . . . . . . . . . .96 III. Apokalipsa tada! Bitke u Otkrivenju i najmoćnije oružje . . . . . .117 IV. Posljednji sud Njegova je milost zastrašujuća . . . . . . . . . . . .133 Treći dio OTKRIVENJE ZA NAS . . . . . . . . . . . . . . . .143 I. Podizanje zastora Kako vidjeti nevidljivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 II. Bogoštovlje je ratovanje Što ćete odabrati – borbu ili bijeg?. . . . . . . . . .162 III. Zajedništvo u župi Otkrivenje kao obiteljski portret. . . . . . . . . . . .181 IV. Obred je moć Učinak mise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Bilješke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201

218


Nakladnik: VERBUM d.o.o. TrumbiÄ&#x2021;eva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: GrafiÄ?ki zavod Hrvatske Tiskano u srpnju 2009.


Scott Hahn bivši je protestantski pastor i poznati teolog koji se obratio na katoličanstvo. Profesor je teologije i Svetoga pisma na Franciscan University of Steubenville u Ohiju. Osnivač je i ravnatelj Instituta za biblijske studije te djeluje i kao predsjednik zaklade Missionaries of Faith Foundation. Oženjen je s Kimberly. Imaju šestero djece.

.............................................................................

Gozba Jaganjčeva

Gozba Jaganjčeva

Misa kao nebo na zemlji

Scott Hahn

Od svega što je katoličko, ništa nije toliko poznato kao misa. Ipak, većina katolika ne opaža moćnu nadnaravnu dramu koja se odvija pred njihovim očima. Papa Ivan Pavao II. opisao je misu kao »nebo na zemlji«, objašnjavajući da je ono što »mi slavimo na zemlji otajstveno sudjelovanje u nebeskoj liturgiji«. Gozba Jaganjčeva otkriva drevni nauk crkvenih otaca: ranokršćanski ključ za otkrivanje otajstva mise bila je novozavjetna Knjiga Otkrivenja. Svojim fantastičnim slikovitim prikazima, mističnim viđenjima neba i proročanstvima o svršetku svijeta, Otkrivenje odražava žrtvu i slavlje euharistije. Ova iznimna knjiga poznatoga katoličkog teologa i apologeta Scotta Hahna napisana jasnim, neposrednim jezikom pomoći će čitateljima da misu gledaju drugim očima, sudjeluju u liturgiji obnovljenim srcem i dublje urone u misno otajstvo, s više oduševljenja, razumijevanja i snage nego ikada prije.

Scott Hahn

Cijena: 90 kn

ISBN 978-953-235-182-8

www.verbum.hr

VERBUM

Gozba Jaganjčeva  
Gozba Jaganjčeva  

Ova iznimna knjiga poznatoga katoličkog teologa i apologeta Scotta Hahna napisana jasnim, neposrednim jezikom pomoći će čitateljima da misu...

Advertisement