Veine zes

Page 1

Praktische mogelijkheden voor ouders van lichamelijk beperkte kinderen

€ 6,95

BP

Mede mogelijk gemaakt door

ANIMAL THERAPY, HET WERKT

Met honden, paarden, konijnen, cavia’s, vissen en garnalen

VIJFGANGENDINER DEZE KERST? In de gourmetpannetjes natuurlijk

OOK EEN HYSTERISCHE MOEDER? Of gewoon iemand die het beste wil…

DE INZET VAN GEUREN IN DE ZORG Dat kan al heel eenvoudig

zes, 2016


COVERMODEL Aniek

Ons mooie covermodel voor Veine zes heet Aniek! Zij is 24 jaar en volgt de studie Associate Degree Social Work.

Het is haar droom om uiteindelijk kinderen te helpen die net een beetje extra ondersteuning nodig hebben. En wij hopen uiteraard dat haar dat gaat lukken. Eén van haar grootste hobby’s is bakken en koken. Mmmm.... dat klinkt in ieder geval goed!

De kleding van Aniek is gesponsord door Shoeby.

VEINE

2


COLOFON

VAN DE REDACTIE

UITGEVER Stichting Veine HOOFDREDACTIE Renée Ruisch EINDREDACTIE Frieda Zebrowski ART DIRECTION ConQuest communication. creation. FOTOGRAFIE COVER Emile Peters REDACTIE Marianne Zwanenburg, Eva Ligthart (Guts & Glory communicatie) WEBMASTER EN DESIGN Stephan van Rijt, Talk Today DRUKKERIJ Van de Water, Schiedam

PUNT VAN RENÉE

VERZENDING BGS Schiedam COLUMNISTEN Sandra Titulaer (revalidatiearts), Sylvie Suijkerbuijk (therapeut computer en handicap), Eva Vernet (ergotherapeut), Nicole Kien (advocaat), Chris (moeder), Arie van Tienhoven (ondernemer), Anne van Zwieten (moeder), Martin Meeuwissen (expert houdingsmanagement) ABONNEMENTEN abonnee@veine.nl ADVERTENTIES advertentie@veine.nl ADRES Palladiostraat 35, 3066 AH Rotterdam BANKREKENINGNUMMER NL66 INGB 0006 799 696

Copyright © 2016 Stichting Veine

DEZE PUNT SCHRIJF IK IN DE COLLECTEWEEK VAN DE NSGK. WE LOPEN NIET ALLEEN EEN STRAATJE, MAAR ORGANISEREN HET IN ONS DORPJE. EEN KLUS VOOR HET HELE GEZIN. BUSSEN IN ELKAAR ZETTEN, ZEGELS ERAAN, KAARTJE ERBIJ, TASJE MAKEN EN NAAR DE COLLECTANT BRENGEN. EN DAT ENE STRAATJE, DAT ZIJN ER NATUURLIJK VOOR ONS WAT MEER GEWORDEN.

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

We lopen de straten waar niemand

van Bikkel Marcel, ben ik blij dat wij

van de collectanten woont. En dat

als gezin daar ook een bijdrage aan

het regent, vanavond zelfs code

kunnen leveren.

geel, dat boeit ons niet. We gaan

Het is niet toegestaan Veine zonder schriftelijke goedkeuring op te nemen in een leesportefeuille. Veine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave en niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Veine behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of

gewoon. De kleinste van 6 doet het

Dit extra dikke feestnummer bevat

woord en dochterlief in de rolstoel

naast veel tips en mogelijkheden voor

schreeuwt mee: “deur open”, “even

kinderen met een beperking ook een

wachten”, “dankuwel meneer” en tot

beetje de sfeer van de kerstmaand. En

slot “doei”. Gelukkig zeggen heel veel

als sjiek uit eten gaan niet zo handig is

mensen meteen “ja” en halen hun

met jouw kind, dan eet je toch gewoon

portemonnee. Bij sommigen krijgen

een vijfgangendiner thuis. Veel werk?

we een nors “nee” of “nee dankuwel”.

Nee hoor, iedereen kookt zelf in zijn

Waarbij de kleinste dan vraagt: “Mam

eigen gourmetpannetje!

gedeeltelijk te publiceren. Over uitslagen van prijsvragen en/of speciale acties kan niet worden

waarom bedanken ze ons voor het aanbellen?” Kortom volop vermaak

Namens het hele Veine-team wensen

deze week. En we doen het niet

we je fijne feestdagen en een mooi en

voor niets. Als ik het verhaal lees

inspirerend 2017! •

3


INHOUD

6

6

THERAPIE NEUROMOVEMENT

13

COLUMN NIEUWE COLUMNIST

14

OOKLEUK ONZE FAVORIETEN

21

EXTRA DE WANDELCOACH

55

REACTIES WAT VIND JIJ VAN VEINE?

33

COLUMN DE ZITBROEK

56

VEINE STEUNT ALLE BIKKELS VAN NEDERLAND

34

VAKANTIE OOK MET EEN BEPERKING DE PISTE OP!

58

KERSTCADEAUS TWEE PAGINA’S CADEAUS VOOR KERST

42

COLUMN VAN CHRIS HYSTERISCHE MOEDER

DOSSIER OMDAT GOED SLAPEN ECHT BELANGRIJK IS!

61

22

50

63

28

53

69

DOSSIER DE NEUS EN ALLES WAT ERMEE KAN

ANNA MAAKT ER WAT VAN EEN WARME COL VOOR DE WINTER

WINACTIE!

SPORT RACERUNNING: RENNEN OP WIELEN

VEINE

4

30

COLUMN VAN ANNE HET HEURT ZO

COLUMN ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE

COLUMN TEAMWORK


INHOUD

63

101

72

89

74

95

77

96

80

99

82

101

(P)APPTALK HELP!

KERST FAMILIETRADITIES

COLUMN KINDEREN ALS PROEFKONIJNEN?

MOOIE MENSEN AANDACHTSLAB

KNEUTERIG VIER PAGINA’S ‘KNEUTERIGHEID’

CULINAIR CULINAIR GOURMETTEN

LEUK AAN JE KIND LEUK AAN ONS KIND

OOKCIJFERS KERST EN OUD & NIEUW IN CIJFERS

COLUMN WINTERSPORT, KAN DAT?

THERAPIE INTENSIEVE THERAPIE MET DIEREN

5


THERAPIE

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn hele leven kan blijven ontwikkelen, alleen je weet nooit wat het hoogst haalbare is, wat het eindpunt is.

VEINE

6


TEKST: RENÉE RUISCH | FOTOGRAFIE: PRIVÉCOLLECTIE

NEUROMOVEMENT WE ONTMOETEN JUDITH SIMON IN MEI VAN DIT JAAR OP DE SUPPORTBEURS IN DE JAARBEURS UTRECHT. IK HEB METEEN DE INDRUK DAT DIT EEN BIJZONDERE VROUW IS. EN DAT BLIJKT ZO TE ZIJN. GEDREVEN MAAR RUSTIG EN ROTSVAST. ZO KOMT JUDITH OVER. DE METHODE NEUROMOVEMENT, BEDACHT DOOR DE AMERIKAANSE ANAT BANIEL, GEEFT ZOVEEL HANDVATTEN OM MET HAAR EIGEN ZOON (MEERVOUDIG BEPERKT) AAN DE SLAG TE GAAN, DAT JUDITH NIET ANDERS KAN DAN ZICH VERDER VERDIEPEN. ZE LEEST DE ‘BIJBEL’ VAN BANIEL ‘KIDS BEYOND LIMITS’ EN RAAKT ZO GEFASCINEERD DAT ZE VERDER GAAT. INMIDDELS HEEFT JUDITH HAAR EIGEN PRAKTIJK IN AMERSFOORT. ZE IS DE EERSTE NEDERLANDSE THERAPEUT DIE DE OPLEIDINGEN HEEFT GEVOLGD, MAAR EEN TWEEDE THERAPEUT IS INMIDDELS OOK ACTIEF. “VEEL MEER MENSEN MOETEN WETEN WAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN VAN DEZE METHODE”, ZEGT JUDITH. NOU, DAAR ZULLEN WE WAT AAN DOEN DAN! ACHTERGROND De Eerbeekse Judith Simon komt uit een Nederlands-Indische familie (haar mooie gezicht verraadt dit al) het is misschien wel juist die achtergrond, waardoor ze van jongs af aan interesse heeft in massages, genezing en welzijn in het algemeen. “Zo deed ik vaak ‘Pitjit’ op mijn vaders rug, een Indonesische vorm van massage.” In 2003 krijgt Judith haar zoon Mees. Toen hij drie maanden oud was, kreeg hij meningitis (hersenvliesontsteking) waardoor hij ernstig gehandicapt raakte. Daarna verandert het leven van Judith drastisch. Ze grijpt terug op de interesses die ze altijd al had en volgt diverse opleidingen, onder meer Zen-Shiatsu (een oude Japanse vorm van heling) om Mees te helpen. Na heel veel verschillende therapieën te hebben geprobeerd, is ze er eigenlijk een beetje klaar mee. >

7


THERAPIE

Neuromovement of de Anat Baniel

Wanneer Judith nog in Amerika woont,

is zo’n essential. Als je iets nieuws

Methode is gebaseerd op het

leert ze de methode Neuromovement

aanleert, heb je je volle aandacht

principe van de neuroplasticiteit.

kennen, doordat een fysiotherapeut

daarbij nodig, omdat het nog niet

Neuromovement is een holistische

via de school van haar zoon, haar een

automatisch gaat. Een gezonde baby

(alles hangt met elkaar samen)

boek in de hand drukt met de titel “Kids

die leert grijpen bijvoorbeeld, wordt

benadering van menselijk functioneren

beyond limits”. “Lees dit maar eens,

zich daar gaandeweg bewust van. Zij

en bewegen. Het is gebaseerd op het

ik vind het echt iets voor jou”, zijn de

maakt onwillekeurige bewegingen,

begrip dat beweging de taal van het

woorden van de fysiotherapeut. En

maar hierdoor leert ze dat bepaalde

brein is. Beweging geeft informatie

dat heeft deze vrouw goed ingeschat!

bewegingen bepaalde uitkomsten

aan de hersenen, die ze nodig

Judith leest het boek en is meteen

hebben. Als een baby iets per ongeluk

hebben om te groeien en zichzelf te

gefascineerd en geïnspireerd om deze

aanraakt waardoor er een geluidje

organiseren. Baby’s doen dat door

methode verder te leren kennen. “Een

ontstaat merkt zij wel dat dit geluid

hun armen te bewegen, iets te grijpen,

half jaar later ben ik met Mees naar het

door die aanraking wordt veroorzaakt

om te rollen enzovoort. En uiteindelijk

centrum van Anat Baniel gegaan in San

en zal hij/zij dit opnieuw gaan proberen

krijgen we als opgroeiend mens daar

Rafaël (vlakbij San Francisco).

te doen. Kinderen met een beperking leggen dit soort linkjes niet zo

iets voor terug; het brein organiseert

VEINE

8

alle bewegingen, gedachten,

DE METHODE VAN ANAT BANIEL

makkelijk, omdat ze veel minder van

gevoelens en acties. Als de hersenen

De methode heet in Amerika

die onwillekeurige bewegingen maken.

gaan, gaat ook ons lichaam en als het

‘Anat Baniel Method’ maar in

Veel van deze bewegingen moeten

lichaam gaat, gaan ook de hersenen.

Nederland gebruikt Judith de naam

aan hen dus langzaam en bewust

Beweging is niet alleen de beweging

‘Neuromovement’. Het is een zachte

worden aangeboden, zodat hun brein

van het lichaam in de ruimte, ofwel

aanrakings- en bewegingsmethode

de tijd krijgt om dit te ‘mappen’ ofwel

beweging van skelet en spieren,

die gebaseerd is op hersenplasticiteit

integreren.

maar Anat Baniel ziet in beweging

oftewel het vermogen van ons brein om

ook denken, emoties en gevoelens.

zich te kunnen veranderen, om nieuwe

DE NEGEN ‘ESSENTIALS’

Alles wat er gebeurt heeft te maken

functies te kunnen aanleren. “Dat is

OF VOORWAARDEN

met beweging. Veel mensen zien

een aangeboren eigenschap die ieder

Er zijn meerdere methodes die

geest en lichaam als gescheiden en

persoon heeft. Maar kinderen met een

bewegingen koppelen aan het activeren

onafhankelijk van elkaar functionerend.

beperking hebben daar meer problemen

en reprogrammeren van hersenen. Het

Anat Baniel ziet dit als een geheel. Bij

mee” (het aanleren van nieuwe

zijn vooral de condities waarmee je aan

Neuromovement wordt de persoon

functies), licht Judith toe.

de slag gaat die bepalen of iets succes heeft of niet. Deze condities noemt

gezien als geïntegreerd complex systeem waar beweging de taal is van

In het boek worden negen ’essentials’

Anat Baniel de negen ‘essentials’.

het brein en het mechaniek waardoor

voorwaarden beschreven waarmee

“Een voorbeeld is ‘langzaam’. Je moet

we leven, overleven en handelen.

een kind of volwassene nieuwe dingen

een verschil kunnen waarnemen wil je

kan aanleren. Bewegen met aandacht

informatie in je brein kunnen krijgen. >


“Als je beweging weghaalt, haal je ook het denken weg. En andersom als je het denken weghaalt is er ook geen beweging meer. Dus als een kind niet uit zichzelf kan bewegen is het essentieel dat je het kind helpt te bewegen. Alleen dan wordt het brein weer geactiveerd.�

9


THERAPIE

DE NEGEN ESSENTIALS VAN NEURO­ MOVEMENT (VOORWAARDEN VOOR BREIN­ VERANDERING) OP EEN RIJ:

Als je bewegingen te snel maakt, raken

AAN DE SLAG

kinderen juist geagiteerd en kunnen ze

Judith kijkt naar een kind (of

er niets mee. Een andere ‘essential’

volwassene) en probeert erachter te

is (zoals al genoemd) ‘Bewegen met

komen waar het zich bevindt in zijn

aandacht’. Door met aandacht te

ontwikkeling en eigenlijk werkt zij vanaf

bewegen en niet op de automatische

dit punt verder. Dit doet zij door het

piloot iets te doen kun je verandering

kind aan te raken waardoor het zich

bewerkstelligen.” Een patiënt moet

bewuster wordt van zichzelf en hoe het

VOELEN wat er gebeurt en het is

zich verder kan bewegen.

de taak van Judith om dit duidelijk te maken. Zij doet dit met zachte

Judith neemt haar eigen zoon als

Beweging met aandacht

bewegingen, niet te snel en niet te

voorbeeld. Het belangrijkst is dat

Langzaam

intens want dan voelt een kind het niet

je contact maakt zodat hij wat gaat

Variatie

omdat hij/zij dan overprikkeld raakt.

voelen met als gevolg dat er wat gaat veranderen. Als zij een zwaar

Subtiliteit

VEINE

10

Enthousiasme

‘Variatie’ is een derde ‘essential’ en

spastisch kind door stevig aanpakken

Flexibele doelen

hierin is Neuromovement afwijkend

van ledematen gaat bewegen gebeurt

Leer-knop AAN

ten opzichte van andere methodes.

er niets. Er gebeurt veel meer als zij

Verbeelding en fantasie

Je probeert als therapeut altijd

juist bijvoorbeeld lichte druk op de

Bewustzijn

verschillende ingangen te vinden om

ribbenkast van dat kind legt. Dan voelt

je doel te bereiken. Kinderen met een

het kind dat juist wel, het wordt zich

lichamelijke beperking voelen minder

bewust dat het ribben heeft die kunnen

omdat ze minder bewegingen maken.

bewegen en dan volgt er ontspanning waardoor het hoofd zich kan oprichten.


THERAPIE

In september 2014 is Judith begonnen met haar opleiding en ze was afgelopen oktober van dit jaar klaar. Dat wil zeggen; ze heeft dan de basistraining gedaan en de kinderaantekening gehaald. Er bestaan

JUDITH EN MEES

zodat ik beter weet wat hij wil. Door het

nog wel verdere mogelijkheden

Op de vraag wat Judith na drie jaar

oogcontact en doordat hij er meer ís,

maar Judith wil het geleerde eerst

Neuromovement met haar zoon Mees

zeg maar. Hij is alerter, meer wakker.

gaan toepassen in de praktijk

heeft bereikt, volgt een antwoord

Ook heeft het bij hem heel veel gedaan

voor ze daaraan begint. Een les

met een glimlach op haar gezicht. “Bij

voor de ademhaling. Het slijmprobleem

Neuromovement kost 80 euro (Judith

hem gaat het heel geleidelijk. Ik begon

is weg. Hij is ook minder spastisch en

noemt het bewust geen therapie).

Neuromovement met als doel dat Mees

kan zijn ledematen meer ontspannen.

Sommige kinderen of volwassenen

zou gaan zitten. Dit gebeurde niet

Hij slaapt ook beter en is minder

moeten lessen blijven volgen. Soms is

maar ik merkte wel dat hij na de eerste

vatbaar dus zijn immuniteit is blijkbaar

het maar even nodig, pakken kinderen

sessie wel oogcontact had terwijl ik dit

ook verbeterd. Maar het belangrijkste is

het zelf op en gaat de ontwikkeling

daarvoor niet deed. Ik wist niet wat me

dat Mees blijer is”, glimlacht Judith. •

vanzelf verder. Het is dus heel

overkwam!”

verschillend. Op haar website biedt Judith Simon ook een pakket aan van

“Ik merk ook dat mijn zoon zich

Judith Simon

vijf lessen voor 350 euro.

prettiger in zijn lichaam voelt. Hij kan nu wel op zijn zij liggen maar zich nog steeds niet omrollen en zitten. Hij kan wel veel beter communiceren met mij

judithsimon.nl

11


COMFORT LIGSYSTEEM TEGEN VERVORMING VAN BORSTKAS EN RUG/BEKKEN INNOCARE IS EEN INNOVATIEVE ONDERNEMING, GESPECIALISEERD IN HOUDINGSMANAGEMENT. WIJ ONTWIKKELEN EN LEVEREN PRODUCTEN DIE BIJDRAGEN AAN EEN GOEDE LICHAAMSHOUDING. VOORAL VOOR DIEGENEN DIE NIET IN STAAT ZIJN OM ZELFSTANDIG GOED TE LIGGEN OF TE ZITTEN. ADVERTORIAL

Een asymmetrische houding ontstaat door de invloed van de zwaartekracht op het lichaam vooral tijdens de slaap. In het bijzonder in dat deel van de slaap waarin de tonus (spierspanning) het laagst is; in de remslaap en in de diepslaap. In deze fasen vervormt het lichaam het snelst. Met het Comfort Ligsysteem is het mogelijk om in iedere houding te ondersteunen. Met de steuntjes die je op maat kunt plaatsen, kun je in rugligging voorkomen dat de borstkas verder afvlakt of voorkomen in zijligging dat de borstkas steeds hoger wordt. Als de borstkas al erg vervormd is, kunnen de steunen verbetering bewerkstelligen. Dat kan zowel bij de borstkas als bij een kromming bij het bekken of in de rug (scoliose).

Innocare BV, Leemansweg 80, 6827 BX Arnhem Telefoon 026- 388 3598 www.innocare.nl

VEINE

12


COLUMN M

ar

t in

en t

NIEUWE COLUMNIST Me

eu

w is

s en -

E x per t houd

ings

n ma

ag

em

MARTIN MEEUWISSEN, VOORMALIG EIGENAAR VAN INNOCARE, IS AL RUIM 20 JAAR BEZIG MET HOUDINGSMANAGEMENT. HIJ REISDE DE HELE WERELD OVER OM ONDERZOEKERS TE HOREN EN TE SPREKEN OVER DE HOUDING EN DE GEVOLGEN HIERVAN VOOR HET MENSELIJK LICHAAM. MET ZIJN BEDRIJF INNOCARE HEEFT MARTIN ALTIJD PRODUCTEN ONTWIKKELD DIE BIJDRAGEN AAN EEN GOEDE LICHAAMSHOUDING. VOORAL VOOR DIEGENEN DIE NIET IN STAAT ZIJN OM ZELFSTANDIG GOED TE LIGGEN OF ZITTEN. Martin vindt het heel belangrijk dat ouders meer voorlichting

verergert de situatie. De ademhaling wordt moeilijker doordat

en informatie krijgen over houding en vervorming om met die

de ademhalingsspieren als gevolg van de vervorming van

kennis hun kinderen beter te begeleiden. “Dat een scoliose

de borstkas moeilijk kunnen bewegen. Vooral bij ernstige

ontstaat tijden de rem- en diepslaap is onder biomechanici

afvlakking kan de borstkas immobiel worden waardoor

al sinds 1976 bekend”. Veel ouders weten dat niet en weten

ademhaling extreem moeilijk wordt. Naast de borstkas is

daardoor ook niet dat ze vervorming kunnen voorkomen door

ook vervorming in de rug/ bekken (scoliose) een gevolg van

’s nachts meer steun te bieden in symmetrie en bijvoorbeeld

onvoldoende bewegen of ondersteuning.

wisselende houdingen aan te bieden. Onderzoek wijst uit dat 76% van de kinderen (of “Wij veranderen ’s nachts vele malen van houding. En

volwassenen) waarbij vervorming ontstaat door te weinig

mochten we dat een keer onvoldoende doen dan corrigeren

bewegen (’s nachts en overdag), symmetrisch kunnen blijven

we de kleine scheefstand overdag door beweging. Maar wat

als je op tijd start met het corrigeren van hun houding.

als je onvoldoende beweegt terwijl je slaapt en gedurende de dag?”

Ook voor kinderen die geopereerd zijn geldt dat corrigeren nodig blijft om te voorkomen dat ze anders opnieuw

Bij kinderen (en volwassenen) die onvoldoende bewegen

vervormen. Immers, de oorzaak van het vervormen heb je

start de vervorming van hun lijf bij de borstkas. Er kan

niet weggenomen met een operatie. Vanaf het volgende

afvlakking (platte borstkas) ontstaan als een kind of

nummer zal Martin Meeuwissen telkens een column schrijven

volwassene te lang op de rug ligt of een hoge borstkas als

over houdingsmanagement. •

iemand alleen op zijn of haar zij ligt. Als overdag onvoldoende correctie optreedt door inspanning en beweging dan

13


OOKLEUK IN DE SNEEUW

VEINE

14

De SLEE ‘Snow Comfort KHW’ is speciaal gemaakt voor jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking. Alleen te gebruiken of met begeleider die achterop staat of duwt. Met deze slee kun je echt de berg af, maar het is natuurlijk ook heel handig voor sneeuw in Nederland! De rugleuning is doorgetrokken en deze slee is voorzien van een in hoogte verstelbare hoofdsteun. Verkrijgbaar in twee formaten | Prijs: € 194,95 | Sportiek.nl


Sneeuw en ijs houden ons niet tegen! Geschikt voor meerdere maten zijn deze super handige ANTISLIP ZOLEN die om de meest voorkomende modellen schoenen en laarzen passen. Prijs: ongeveer € 7,99 per twee | Scapino

OOKLEUK OM NOOIT MEER UIT TE GLIJDEN

15


OOKLEUK IN DE WINTER

Waarschijnlijk heeft bijna iedereen wel

VEINE

16

een potje staan: VASELINE voor schrale plekken op gezicht, lippen of handen. Juist in de winter zo fijn! Prijs: ongeveer € 2,00 (pot van 100 gram) Verkrijgbaar bij alle drogisterijen.


Voor alle romantische lezers mag een MISTLETOE in huis niet ontbreken. De maretak is een niet alleen mooi, als je eronder staan mag je een ander ongevraagd kussen. Leuk toch! Verkrijgbaar bij bloemenzaken en tuincentra voor verschillende prijzen.

OOKLEUK OMDAT ZOENEN FIJN IS

17


OOKLEUK ALS KERSTKADO

VEINE

18

Het poreuze GEURSTEENTJE is heel handig naast je bed, willekeurig in huis of zelfs in een zakje van je kleding. Je kiest zelf een olie, bijvoorbeeld om beter te kunnen slapen, waarvan je een druppelte per dag op het steentje doet. En ruiken maar! Leuke bijkomstigheid; de blokjes worden met de hand gemaakt door medewerkers met een verstandelijke beperking. | Prijs: â‚Ź 2,50 | Chi.nl


RITSOPENER Als je fijne motoriek of knijpkracht niet zo goed is, maar je wilt toch zelf je jas dicht doen, dan is deze ‘druppel’ echt superhandig! Mooi vormgegeven en gemaakt van een antislip materiaal dat ook nog eens prettig aanvoelt. | Prijs: € 2,95 | eelkeverschuur.nl

OOKLEUK VOOR JASSEN EN TASSEN

19


ADVERTENTIE

VEINE

20


RUBRIEK

COLUMN

HYSTERISCHE MOEDER

Chr is - m

LAATST VROEG IEMAND MIJ: “WORD JIJ OOK ALTIJD GEZIEN ALS ZO’N HYSTERISCHE MOEDER DIE HAAR KIND VAN DE ENE NAAR DE ANDERE THERAPEUT SLEEPT?” IK KEEK WAT APPELIG EN DACHT BIJ MEZELF, GEEN IDEE. ER IS IN IEDER GEVAL NOOIT IEMAND GEWEEST DIE HET TEGEN MIJ HEEFT GEZEGD. MAAR DAT WIL NIET ZEGGEN DAT MENSEN HET NIET DENKEN. DE ENE ONSCHULDIGE VRAAG VAN ZO’N ANDERE ‘HYSTERISCHE MOEDER’, WANT OOK ZIJ LIEP HEEL WAT THERAPIEËN AF MET HAAR KIND, HEEFT MIJ WEL AAN HET DENKEN GEZET.

oed

er

Ik moet toegeven dat we ons kind wel

ik niet te bedenken. Ze gaan ‘vanzelf’

van de ene therapie naar de andere

vooruit en worden groot voordat je het

slepen. We zijn van die ouders die alles

weet.

aangrijpen om ons kind een stapje verder te brengen. Maar is dat altijd

Maar voor onze kinderen met een

wel in haar belang? Helpt het haar echt

beperking is de zoektocht naar

en hoever moet je gaan? Immers we

‘de juiste weg’, ‘de leerstof’ en ‘de

weten dat ze nooit zelfstandig zal zijn,

docenten’ die hen helpen bij hun

nooit een baan zal krijgen, nooit zal

ontwikkeling enorm.

trouwen of kinderen zal krijgen. Maakt het dan nog iets uit of ze net wel of niet

Je moet wel een beetje een hysterische

zelfstandig kan eten? Maakt het nog

moeder (ik vind hysterische vader ook

iets uit of ze net wel een paar woorden

leuk hoor) zijn om ervoor te zorgen dat

zegt of alles met gebaren doet?

jouw kind met een beperking stapjes kan zetten. En ik denk dat ze daar

Nadenkend over al deze vragen is het

gelukkig van wordt. Sterker nog ik denk

antwoord voor mij toch helder.

het niet alleen, ik zie een kind dat trots

Elk mens heeft recht op ontwikkeling,

is en blij is met de stapjes die ze zet.

ook diegenen bij wie dat heel moeizaam gaat. Ik help mijn andere kinderen ook

Dus als anderen vinden dat ik met

met hun huiswerk en trek ze musea in

alle therapieën die we proberen een

omdat ik ze iets mee wil geven in het

hysterische moeder ben, dan denken ze

leven. Hun leerweg en route is echter

dat maar. Ik weet wel beter a •

veel meer uitgestippeld. Ze gaan gewoon naar school en hun lesstof hoef

21


DOSSIER

Belangrijk is dat je op zoek gaat naar de geur die werkt voor het kind waarmee je bezig bent.

VEINE

22


DOSSIER

TEKST: RENÉE RUISCH | FOTOGRAFIE: PRIVÉ

DE NEUS EN ALLES WAT ERMEE KAN DE NEUS, EEN UITSTEKEND DING MET TWEE GATEN OP ONS GEZICHT. FASCINEREND WORDT HET VOORAL ALS JE BESEFT WAT JE ERMEE KUNT DOEN; RUIKEN. PERSOONLIJK KOM IK BIJ HET WOORD RUIKEN NIET VEEL VERDER DAN “HET STINKT” OF “HET RUIKT LEKKER”. MAAR DAAR ZIT NATUURLIJK EEN HELE WERELD TUSSEN. DAT JE MET GEUREN BIJVOORBEELD HET AANKOOPGEDRAG VAN MENSEN KUNT BEÏNVLOEDEN WIST IK EIGENLIJK OOK WEL. DAT HET CONTINU GEBEURT TERWIJL JE IN EEN SUPERMARKT ALS ALBERT HEIJN LOOPT, BESEF IK WEER VEEL MINDER. DAT JE GEUREN HEEL GOED IN KUNT ZETTEN IN DE ZORG IS DENK IK VOOR VEEL MENSEN ONBEKEND. IN DIT DOSSIER GAAN WE EENS KIJKEN WAT GEUREN DOEN. HOE KUN JE ZE VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING INZETTEN? ZIJN ER RISICO’S AAN VERBONDEN? ALLEMAAL VRAGEN DIE METEEN BIJ MIJ OPBORRELEN. >

23


De ontwikkeling van de zintuigen verloopt in drie fasen: de embryonale fase (van de bevruchting tot acht weken zwangerschap), de foetale fase (van de negende week zwangerschap tot geboorte) en de neonatale fase (eerste vier weken na de geboorte). Belangrijk is dat bij kinderen met Ik praat erover met de nuchtere

een beperking de ontwikkeling van de

Anneke Huisman. Van huis uit is ze is

zintuigen niet altijd precies zo verloopt

verpleegkundige en maatschappelijk

als hierboven omschreven. We zien in

werker, maar ze had steeds vaker het

de praktijk veel kinderen die problemen

gevoel dat ze patiënten meer moest

hebben met zien of horen. Juist bij die

bieden dan een bekertje met pillen. Ze

groep kinderen is het gebruik van het

besloot een opleiding complementaire

reukzintuig heel belangrijk.

zorg te volgen en verdiepte zich daarna in etherische oliën en hun

De neus is vooral belangrijk bij de

werking. Anneke ziet het werken met

ademhaling en bij het eten en drinken.

geuren als het maken van een puzzel.

De belangrijkste functie van de neus is

“Ik ga steeds op zoek naar de juiste

eigenlijk het verwarmen van de lucht

combinaties zodat ik iemand zo goed

die we inademen en als filter voor

mogelijk kan helpen”.

stoffen die niet in de longen mogen komen. Helemaal bovenin je neus

VEINE

24

ONTWIKKELING VAN DE ZINTUIGEN

zit je reukzintuig; een minisensor die

Samen met voelen, zien, horen en

een geur waarneemt. Daarna volgt

proeven is ruiken een van de vijf

een signaal richting hersenen die

klassieke zintuigen of zoals sommige

onderscheiden of het om appeltaart

mensen zeggen één van de zes

gaat of om een volle poepluier.

zintuigen (in het boeddhisme wordt de

Daarnaast werkt je reukzintuig nauw

geest ook nog als zintuig beschouwd).

samen met je smaakzintuig. Want wist

Dankzij deze zintuigen kan een mens

je dat de smaak voor 90% bepaald

prikkels waarnemen, zoals licht, geluid,

wordt door de geur. Het reukgeheugen

geur, smaak en aanraking. Hiertoe

zetten we vooral in om situaties

ontwikkelen zich organen die daarin zijn

te herkennen. Pas als het ergens

gespecialiseerd. De ogen om te zien,

abnormaal ruikt worden we alert.

de neus om te ruiken bijvoorbeeld.


“Soms kunnen mensen zelf aangeven welke geuren zij prettig vinden, bij sommigen moet je zelf de reactie afwachten en bekijken welke geur het meeste effect heeft”.

Andersom geeft een vertrouwde geur

Soms kunnen mensen zelf aangeven

ook een veilig en behaaglijk gevoel.

welke geuren zij prettig vinden, bij

Dat is precies de reden waarom een

sommigen moet je zelf de reactie

kind zo gehecht is aan zijn knuffel; de

afwachten en bekijken welke geur het

vertrouwde geur. Daarom heeft een

meeste effect heeft”. Het is natuurlijk

kind er een hekel aan als zijn knuffel

niet zomaar een trial en error systeem,

gewassen wordt. Wanneer je neus

we weten van de meeste oliën wat hun

verstopt zit, is je eten smaakloos. Dat

werking kan zijn.

komt omdat je reuksensor niet werkt. En met je smaakzintuig kun je alleen

In het handige boekje ‘Mijn neus als

zuur, bitter, zoet of zout onderscheiden.

gids’ van Marian Waanders Westman, wordt een opsomming gegeven van de

DE INZET VAN GEUREN IN DE ZORG

doelen van bewust geurgebruik in de

Anneke Huisman werkt al een kleine

zorg:

20 jaar met geuren in de zorg. Toen

• Basisveiligheid ervaren

zij merkte dat een paar druppeltjes

• Alertheid beïnvloeden

etherische lavendelolie voor patiënten

• Sfeer aanbrengen

soms dezelfde werking had als een injectie met kalmerende middelen is zij altijd blijven zoeken naar mogelijkheden. “En dat is niet altijd even gemakkelijk.

• Herkennen van een persoon, ruimte, activiteit, overgang • Therapeutisch • Activiteit en spel, geurervaring opdoen. >

25


DOSSIER

Dat de toepassing vaak door elkaar

Waarbij Anneke ons wel wijst op het

loopt blijkt wel als Anneke vertelt over

feit dat je goede olie moet kopen als je

het KDC waar zij diverse kinderen

ermee aan de slag wilt. Merken

aromatherapie geeft. In de hal hebben

als Badedas en Hoyg

we een spons met sinaasappelolie.

verkopen chemische

Dat is een lieve en vriendelijke

oliën waardoor de

geur die sfeer aanbrengt. In andere

stoffen veel minder of

ruimtes worden ook verschillende

zelfs niet werken. Als je de

geuren toegepast zodat kinderen

geuren echt wil inzetten om

gaan herkennen waar ze zijn of

bijvoorbeeld te kalmeren of te

welke activiteit ze gaan doen. “In de

stimuleren, koop dan merken zoals

wintermaanden zet ik regelmatig een

Chi, Volatile of De Levensboom.

bakje met boomoliën neer. Dit verdrijft bacteriën die in een ruimte kunnen zijn

GEUREN EN KWALEN, HOE

in periodes dat veel mensen verkouden

VERBINDEN WE DIE AAN ELKAAR

zijn”.

In het algemeen is de werking van bepaalde stoffen bekend. Maar bij

WELKE GEUREN ZIJN ER?

de ene persoon werkt lavendel heel

Er zijn tientallen verschillende oliën te

kalmerend, de ander heeft rozenolie

krijgen. Grofweg zijn de belangrijkste of

nodig. Anneke start altijd met de

beter gezegd de meest gebruikte oliën

goedkopere oliën. Een klein flesje

als volgt in te delen:

rozenolie kost al gauw zo’n 80 euro,

• citrusoliën: citroen, mandarijn

terwijl je voor lavendel maar 15 euro

en sinaasappel; • bomenoliën: den, eucalyptus en laurier; • kruidenoliën: lavendel, venkel en marjolein; • bloemoliën: lavendel, roos, jasmijn en oranjebloesem; • harsen (vanuit de schors van

VEINE

26

bomen): wierook.

betaalt. Wel logisch als je weet hoeveel rozenblaadjes nodig zijn om er een klein flesje olie mee te vullen. “Belangrijk is dat je op zoek gaat naar de geur die werkt voor het kind waarmee je bezig bent. En nog veel belangrijker is dat je goed weet welke risico’s er zijn.


DOSSIER

Als een kind epilepsie heeft, kunnen

liefste doe ik dan enkele druppels in

Maar soms wil je een olie gebruiken

bepaalde geuren een aanval opwekken.

amandelolie en dan masseer ik de buik.

in combinatie met een massage. In

Dat geldt ook voor kinderen met

Door zachtjes te draaien ruim rond de

dat geval kiest Anneke meestal voor

longproblemen. Je moet dan niet

navel, met de klok mee, stimuleer je

een amandelolie en voor mensen

met verdamping van water werken,

de darmen”, legt Anneke uit. “Voor

die veel huidproblemen hebben

daar kunnen astmapatiënten het juist

kinderen met oedeem gebruik ik

jojobaolie. Verder kun je de geuren

benauwd van krijgen. Er zijn oliën die

citroenolie, ook deze meng ik met

ook verspreiden met zogenaamde

invloed hebben op je bloeddruk, dus

massageolie. Bij spasmes is masseren

diffusers of verdampers. Maar een

voorzichtig werken staat voorop.”

met marjolein heel goed en lavendel

simpele kom met heet water verspreidt

gebruik ik weer vaak bij mensen met

de olie ook al goed. Voor wie een olie

Voor je een etherische olie bij een

een slechte bloeddoorstroming. Een

in bad wil gebruiken, geldt wel dat je

kindje of volwassene gebruikt ook

druppeltje gemberolie op een steentje

een emulgator nodig hebt omdat de

altijd even een testje doen. Eén

kan de eetlust opwekken en werkt ook

olie zich niet met het water vermengt.

druppel pure etherische olie in de

als kinderen snel spugen. Olie op basis

“Door de olie te mengen met een cupje

elleboogplooi wrijven bij wie je het wilt

van jeneverbessen kun je gebruiken

koffiemelk, kan je het wel met het

gaan gebruiken en één dag laten zitten.

voor kinderen die snel overprikkeld

badwater vermengen”, tipt Anneke ons.

Dan controleren of de huid niet rood of

raken. Het helpt om je af te schermen

Dat je met oliën voorzichtig om moet

dikker is geworden. Is dit niet zo dan

voor bepaalde prikkels.” Natuurlijk

gaan, is al duidelijk. Anneke adviseert

kan je het veilig gebruiken. Is het wel

heb ik nog de prangende vraag hoe

dan ook naar een aromatherapeut te

zo, kies dan een andere olie. Juist voor

je kinderen beter en rustiger kunt

gaan. Als je toch al iets wilt proberen

onze doelgroep is dit belangrijk, maar

laten slapen. Een druppeltje olie met

is lavendel een behoorlijk onschuldige

ook voor mensen met een allergie. Kijk

mandarijn of lavendel kan de nachtrust

geur, die voor kinderen al veel kan

ook goed na of een olie gebruikt kan

al bevorderen, vertelt Anneke mij!

doen. Met een klein aromasteentje en een flesje etherische lavendelolie van

worden met de medicatie die het kindje krijgt.

HOE GEBRUIK JE DE

een goed merk, kun je zelf aan de slag!

ETHERISCHE OLIËN? Dat je dus niet zomaar aan de slag

Er zijn allerlei hulpmiddelen te koop

Op de facebookpagina van

kunt gaan met geuren is duidelijk.

om de oliën te verspreiden. Zo koop

Anneke Huisman vind je nog meer

Gelukkig zijn er in Nederland meerdere

je al vanaf twee euro een klein poreus

tips en tricks: facebook.com/

aromatherapeuten die je kunnen

aromasteentje dat je ergens kunt

complementairezorgindepraktijk/

adviseren.

neerleggen. Er zijn ook prachtige stenen die niet alleen praktisch zijn,

Het boekje ‘Mijn neus als gids’

“Bij kinderen met een beperking

maar ook nog eens heel mooi staan.

geschreven door Marian Waanders-

heb ik vaak te maken met darm- en

En elektrische steentjes die je kunt

Westman is een echte aanrader. Het

maagproblemen. Obstipatie kan

verwarmen zodat de geuren zich nog

is niet duur en een makkelijk leesbaar

verholpen worden door bijvoorbeeld

beter kunnen verspreiden (let hierbij wel

boekje met veel tips. •

het gebruik van zwarte peper. “Het

op de veiligheid!).

27


COLUMN VAN ANNE

HET HEURT ZO “NEE, DAT HOORT OOK NIET”, HOOR IK DE VROUW NOG NET ZEGGEN VOORDAT DE LIFTDEUREN ZICH SLUITEN. SAMEN MET HAAR KLEINZOON HAD ZE NET ALS NADJA EN IK BIJ DE LIFT STAAN WACHTEN. UITEINDELIJK PASTEN ALLEEN WIJ ER NOG BIJ TOEN DEZE UITEINDELIJK KWAM. TOEN WE DE LIFT IN REDEN HOORDE IK HET JONGETJE VRAGEN: ‘OMA, DAT MEISJE IS NOG EEN KIND. DAN HOORT ZE TOCH NIET IN EEN ROLSTOEL?’

VEINE

28


Ik snap best dat de dame met haar

spelen of een boekje te lezen. Doodse

Met een big smile loopt ze rondjes door

antwoord bedoelde te zeggen: het zou

stilte. Ik heb ineens zo’n zin om keihard

de tuin en legt haar hand in een plasje

niet zo moeten zijn. Tja, er is zoveel dat

te gaan zingen, met Nadja een dansje

op de buitentafel.

niet zou moeten zijn:

te maken of ongeremd een scheet te

• dat ouders met een kind dat

laten. Dit treurige tafereel helpt niet

Onze bijzondere kinderen houden ons

overduidelijk 24 uurs-zorg nodig

tegen mijn najaarsdip. Maar ja, zomaar

vaak een spiegel voor. Zij voelen zich

heeft, geen WLZ indicatie krijgen;

gaan zingen: dat hoort niet.

niet geremd door wat hoort of niet hoort. Zij hebben geen boodschap

• dat artsen ouders kunnen overrulen Na het artsenbezoek wil Nadja buiten in

aan hoe het had moeten zijn. Zij

de tuin met de rollator lopen. Het regent

genieten gewoon van wat er is en

van oorlogen die volwassenen

dat het giet. “Schat, het regent heel

zingen sinterklaasliedjes in de zomer,

uitvechten.

hard, wacht heel even”, zeg ik. Maar

zien kunst in een berg blaadjes en

Nadja is niet te vermurwen en omdat

onderzoeken waar wij geen oog voor

Om er maar een paar te noemen, het

ik het stemmetje in mijn hoofd dat vals

hebben.

rijtje kan moeiteloos worden aangevuld.

zegt: “Hoezo moet ze wachten, hoort

Het hoort niet, maar het gebeurt wel.

het soms niet?” de baas wil blijven, trek

Laten we in 2017 allemaal wat speelser

Uit de lift gekomen neem ik met Nadja

ik Nadja haar regenpak aan en laat haar

en ongeremder zijn, van onze kinderen

plaats in de wachtkamer bij de dokter.

gaan.

kunnen we de kunst afkijken. ‘Live life

en/of niet luisteren; • dat kinderen de dupe worden

Iedereen zit stil met een telefoon te

29

to the fullest’, zo hoort het! •


EXTRA

DE WANDELCOACH

VEINE

30

DOROTHÉ BOOTS IS EEN OPGERUIMD TYPE. IEMAND WAAR JE NAAR LUISTERT. WE VOELEN ONS BIJ HAAR METEEN OP ONS GEMAK. EN DAT MOET OOK WANT DOROTHÉ IS COACH OF BETER GEZEGD WANDELCOACH. MET HAAR BUREAU RICHT ZIJ ZICH OP GEZINNEN RONDOM EEN KIND MET EEN BEPERKING. NIET GEK, WANT DOROTHÉ IS DUBBEL ERVAREN. ZE GROEIT OP MET EEN GEHANDICAPTE BROER, WAARDOOR HAAR JEUGD AL ‘ANDERS’ WAS. ALS ZE LATER OOK NOG MOEDER WORDT VAN TWEE KINDEREN, WAARVAN ÉÉN MEERVOUDIG BEPERKT IS, LEERT ZE OOK DIE KANT VAN HET VERHAAL KENNEN.


TEKST: RENÉE RUISCH | FOTOGRAFIE: PRIVÉBEZIT

Lange tijd heeft ze zelf in een stormachtige periode

partners een probleem om naast de zorg elkaar nog te

gezeten, waarbij ziekenhuizen en de angst om haar

vinden. En soms hebben de broers en zussen enorm

zoon te verliezen het meest belangrijk waren in haar

veel last van de situatie thuis. Ze voelen zich vaak

leven. “Meer ruimte was er in die periode niet”. Maar

verantwoordelijk voor veel dingen en leiden daardoor

toen het iets beter ging met Dorothé’s zoon en de

ook geen onbekommerd leven”. May-D staat ook voor

situatie thuis meer stabiel werd, besloot ze om het roer

een uitnodiging. ‘Je mag naar Dorothé, je bent welkom’.

om te gooien. Haar eigen coachingbureau opzetten en anderen helpen was toen een droom, maar is inmiddels

DE PADEN OP, DE LANEN IN…

werkelijkheid geworden. Of ze nog getwijfeld heeft?

Dorothé doet haar werk niet op een suf kantoor.

Nee hoor, ze wist heel goed wat ze wilde en merkte dat het haar goed

Nee, ze neemt haar deelnemers graag mee naar buiten, de natuur in. Tijdens het wandelen stelt ze vragen

deed om anderen te zien

en worden uitgebreide

opbloeien. “Het is gewoon mooi als je een gezin kunt helpen.”

VOOR WIE Het leven met een kind met een

“Soms is het prettig dat je zelf ervaring hebt. Dat merk ik echt als ik andere ouders help om hun gevoelens en gedachten te ordenen. Ik zeg niet zomaar: “dat begrijp ik.” Ik begrijp het ook echt!”

beperking vergt veel van ouders en van broertjes en zusjes. Soms even té veel. En dan is het prettig om daar eens over te praten met

gesprekken gevoerd. “Het mooie is dat je tijdens een wandeling iemand niet hoeft aan te kijken. Dat geeft ruimte om dingen te zeggen die je anders lastig vindt. En soms kun je een traantje wegpinken, zonder dat iemand

het ziet.” Ze glimlacht als ze verder vertelt over broers en zussen: “Met kinderen

een coach, die jou met gesprekken en eenvoudige

werkt dat wandelen ook prima. Als ik een lastige vraag

trainingen weer positief krijgt. Zodat je weer de energie

stel, rennen ze soms letterlijk even weg, klimmen

hebt om jouw leven aan te kunnen. Dorothé is zo’n

ergens op en komen weer terug. Als ik de vraag dan

coach en noemde haar bedrijf May-D. Een naam die

herhaal krijg ik uiteindelijk wel antwoord. Mooi toch?”

eigenlijk alles in zich heeft. De noodkreet die vaak op schepen wordt gebruikt, inspireerde Dorothé. “Als

Naast coaching (losse afspraken of een traject)

mensen naar mij toekomen is dat eigenlijk ook een

organiseert Dorothé ook middagen voor broers en

noodkreet. Ze verdrinken wel niet, maar ze maken zich

zussen van beperkte kinderen. •

wel zorgen en worstelen met uiteenlopende problemen. Soms is acceptatie een probleem, soms is het tussen

Meer informatie vind je op www.maydcoaching.nl.

31


ADVERTENTIE

VEINE

32


COLUMN Ar

ie v

an T

n ie n h ove n - onder

em

er

DE ZITBROEK; EEN POSITIONERINGSMIDDEL OF LAPMIDDEL? ALS JE EEN COLUMN OVER ZITTEN MAG SCHRIJVEN IN ZO’N MOOI BLAD, WAT SCHRIJF JE DAN? HET MOET LEKKER LEZEN, LEUK ZIJN MAAR ZEKER OOK INHOUD HEBBEN. IN DE VORIGE COLUMN SCHREEF IK AL DAT WE IN ROLSTOELLAND NIET ZOVEEL AANDACHT HEBBEN VOOR ZITTEN.

bedoelingen, fantastische productietechnieken, bandjes, hesjes, zitbroeken en riempjes ten spijt. Wanneer de zitting van de rolstoel te lang wordt gekozen, kun je met een zitbroek iemand “in de stoel houden” maar absoluut niet goed positioneren.

Een veel te lange zitdiepte als gevolg van verkeerd of op de groei aanmeten van een zitvoorziening heeft grote nadelige

Als we het over zitten hebben, dan hebben we het eigenlijk

gevolgen voor de bekkenstand. Met een zitbroek wordt vaak

over positioneren. Soms lijkt het of we allerlei hesjes, bandjes

geprobeerd om onderuitzakken te voorkomen, maar door de

en zitbroeken nodig hebben om iemand in de stoel te houden.

reactie van krachten op de verkeerde plek van het bekken

Positioneren en “in de stoel houden” zijn totaal verschillende

werkt de zitbroek vaak averechts. Daarnaast ontstaat er

zaken die nogal eens verward worden.

constant druk op de geslachtsdelen, ook geen fijn gevoel. Door het gekantelde bekken verkromt de wervelkolom extra,

Goed positioneren in een stoel begint met een grondige

iets dat we juist niet willen.

analyse van het zitprobleem. Een belangrijk onderdeel, misschien wel het belangrijkste hiervan, is het op de juiste

Heeft u een voorziening voor zoon of dochter met een

manier bepalen van de lichaamsmaten en beperkingen

zitbroek? Dan is de kans erg groot dat de aangemeten zitting

van het bewegingsapparaat. Immers, als het uitgangspunt

en als gevolg daarvan de rugleuning niet klopt. Eigenlijk heel

van de te maken zitvoorziening gebaseerd is op verkeerde

raar dat we deze lapmiddelen nog steeds gebruiken. •

maten en hoeken dan zijn alle verdere inspanningen zinloos. Goed positioneren is dan onmogelijk ondanks alle goede

33

Mark Huisman en Arie van Tienhoven

Arie van Tienhoven is sociaal ondernemer en eigenaar van het bedrijf Ortho Innovatief. Zijn uitspraak “Bij mij gaat het om mensen, mensen en mensen” is illustratief voor de wijze waarop Arie en zijn collega’s werken. In januari 2016 werd Arie ‘Ondernemer van het jaar’. Zoals hij zelf zegt: “Gewoon omdat het anders moet”. Vragen of opmerkingen? Schroom niet en mail naar: a.tienhoven@ortho-innovatief of m.huisman@ortho-innovatief.nl


VAKANTIE

“In de sneeuw, met een heerlijk zonnetje lekker buiten zijn en het plezier van iedereen zien. Daar doe je het voor.”

VEINE

34


VAKANTIE

TEKST: GUTS & GLORY COMMUNICATIE – FOTO’S: RENILDE HUIZENGA EN VGW

OOK MET EEN BEPERKING DE PISTE OP! HET GEVOEL VRIJ TE ZIJN, HEERLIJK IN DE SNEEUW NAAR BENEDEN ROETSJEN OP SKIES. SUPER ALS VOLWASSENE, MAAR NOG FIJNER ALS JE ALS KIND LEKKER KUNT GENIETEN VAN JE VAKANTIE. HOE GAAT DAT MET EEN BEPERKING?

Met je kind op wintersportvakantie. Een hele happening voor ouders. Een extra uitdaging als je kind een handicap heeft. De Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) gaat die uitdaging aan. Zij zorgen voor een onvergetelijke en onbezorgde vakantie voor kinderen met een beperking. Dit doen ze met een groep aan enthousiaste vrijwilligers. Wij spraken met Marie-José Schepers, een van de begeleiders bij VGW.

LEUK JE TE SPREKEN MARIE-JOSÉ. HOE BEN JE TERECHT GEKOMEN BIJ DE VGW? “Ik zag zo’n acht jaar geleden een poster hangen. Ze waren op zoek naar begeleiders voor hun ski-reizen. Ik heb contact opgenomen en ben meteen op proefles geweest. In maart ben ik meegegaan met mijn eerste reis. De kinderreis is dan meestal de week na de voorjaarsvakantie omdat het in januari vaak kouder is.”

KUN JE IETS MEER VERTELLEN OVER DE VGW? “Wat mij enorm aansprak is dat de kinderen gewoon kind kunnen zijn. Uiteraard gaat er heel wat werk aan vooraf voordat ze op vakantie kunnen, maar tijdens de vakantie kunnen ze dat loslaten en fijn spelen. De kinderreizen zijn vanaf zes jaar. Eerst volgen ze een proefles in Huizen en daar bekijken ze precies welk materiaal het meest geschikt is voor het kind. Zo kijken ze, als je niet staand kunt skiën, >

35


VAKANTIE

welke ‘kuip’ het beste past en die wordt

Dit is ook herkenbaar voor het

dan volledig aangepast. Als ze dan op

personeel van ‘Maria Alm.’ Het

vakantie gaan, heeft ieder kind zijn of

liftpersoneel en ander personeel houdt

haar eigen uitrusting bij zich. De ouders

overal rekening mee. Van tevoren

krijgen tijdens de proefles ook heel wat

worden zij uiteraard ingeseind dat wij

informatie over de beste soort kleding

weer komen. Dan weten ze precies

en hoe ze kunnen zien of hun kind het

wat ze kunnen verwachten. Ook doen

heel koud heeft bijvoorbeeld.”

de kinderen mee in de Ski-show in de avond. Het is dan gewoon onwijs kicken

WAT BIJZONDER! EN WAT DOE JIJ

dat zij naar beneden komen en veel

DAN EIGENLIJK TIJDENS ZO’N REIS?

applaus krijgen van alle mensen die

“Tijdens de vakantie heb ik geen

meedoen.”

verzorgende taak. Wij zijn er zeg maar als de ‘derde stok’. Wij helpen de

WAUW, DAT KAN IK MIJ

kinderen met het rechtop staan, maar

VOORSTELLEN. JE HEBT VAST

ik geef ze zelf geen ski-les. De leraren

VEEL MOOIE HERINNERINGEN

zijn vaak mensen met een beperking.

OVERGEHOUDEN AAN DE TRIPS?

Bijvoorbeeld een leraar met één been

“Absoluut. Zo was er een vader van

die lesgeeft aan een kind met één

een meisje van zes jaar die met tranen

been. Voor kinderen is dat een mooi

over zijn wangen zijn dochter van de

rolmodel. Wel is het belangrijk dat je als

piste af zag skiën en uitriep: ‘Kijk nou

begeleider goed kunt skiën. Gelukkig

toch, ze skiet!’. >

kan ik dat!”

HOE ZIT DAT MET HET PERSONEEL VAN DE BESTEMMING? ZIJN ZIJ OOK OP DE HOOGTE? “Zeker weten. Alle begeleiders dragen een rode jas met het logo van de VGW.

VEINE

36

“Bijvoorbeeld een leraar met één been die lesgeeft aan een kind met één been. Voor kinderen is dat een mooi rolmodel.”


VAKANTIE

De Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) organiseert wintersportreizen naar Oostenrijk en ItaliĂŤ. Ook geven zij skilessen in Huizen en Zoetermeer voor lichamelijke gehandicapten. Zij vinden dat sport voor iedereen moet zijn en aangepast skiĂŤn is dus ook voor bijna iedere lichamelijke handicap mogelijk.

Daarnaast worden door de VGW skilessen op de borstelbaan van Skiclub Wolfskamer in Huizen en de Indoorbaan in Zoetermeer georganiseerd. Zowel de lessen in Nederland, als op de reizen worden zoveel mogelijk gegeven door gediplomeerde skileraren, waarvan er een aantal in een soortgelijke situatie als de deelnemer verkeren.

www.vgw-online.nl

37


VAKANTIE

Hij ving zijn eigen dochter op in zijn

IS ZO’N JONGERENREIS ANDERS

armen, terwijl ze pas met 3 jaar kon

DAN DE KINDERREIS TROUWENS?

lopen!”.

“Absoluut. De jongerenreis gaat bijvoorbeeld naar Italië. Dit is een

Wat ik ook bijzonder vind is als

reis zonder begeleiding van ouders.

ze allemaal naar beneden komen

In tegenstelling tot de kinderreis

skiën. Kinderen die nog geen stap

waar ouders, maar ook weleens

kunnen zetten, maar wel keihard

opa’s en oma’s, meegaan. Daar gaan

naar beneden komen. Het is voor

dan wel verzorgers mee. Dat zijn dan

die kinderen ook een kick dat ze zo

niet de leraren, omdat het belangrijk

lekker hard kunnen, omdat je dat

is voor de kinderen om ’s avonds

nooit met een rolstoel kunt bereiken.

ook af en toe te kunnen mopperen

In de sneeuw, met een heerlijk

tegen hun begeleider over de dag.”

zonnetje lekker buiten zijn en het plezier van iedereen zien. Daar doe

JE HAD HET AL EERDER OVER

je het voor.

HET PERSONEEL VAN DE MARIA ALM. WAT DOEN ZIJ NOG MEER

VEINE

38

Soms is het al een cadeau om met

OM ALLES GOED TE LATEN

de gondel omhoog te gaan. Op de

VERLOPEN?

jongerenreis zat ik in de gondel met

“Karin Eder is de eigenaresse van

twee meiden die maar foto’s bleven

het hotel in Maria Alm, de Alpenhof.

maken. Een van die meisjes zei: “De

Alles kan en niets is te veel voor

laatste keer dat ik zo hoog kwam,

haar. Zij maakt van tevoren goede

zat ik in de rugdrager bij mijn vader,

afspraken met moeders. Alles wijkt

maar daarna kon het niet meer.”

voor de kinderen, zodat iedereen die

Tijdens diezelfde jongerenreis in

een aanpassing nodig heeft dat ook

Italië lag er een heerlijk dik pak

krijgt. Het klopt tot in de puntjes.

sneeuw. Toen hebben we die

Mooi is ook dat ouders tijdens de

kinderen lekker in dat grote pak

reis zo goed samenwerken. Dan

sneeuw laten vallen. Iedereen lag

regelen de vaders dat ze de kinderen

er heerlijk in te rollen. Dat maken

begeleiden, zodat bijvoorbeeld de

ze ook nooit mee. Dat je je kunt

moeders een dagje weg kunnen.

laten vallen en dat er niks gebeurt,

Ook tijdens het ontbijten zie je dat

omdat de sneeuw zo lekker zacht

gezinnen bij elkaar aanschuiven.

is. Uiteraard zijn we daarna meteen

Er worden echt vriendschappen

binnen lekker gaan opwarmen in

gesloten.” •

droge kleding.”


Alles kan en mag, niets is te veel!

MARIA ALM Maria Alm is een vriendelijk ogend dorpje, met in het midden een pittoresk kerkje. Het dorp rekent elk jaar weer op de komst van de VGW en men is er zeer behulpzaam. Inburgering heeft ertoe geleid, dat ook de VGW deelneemt aan de plaatselijke skishow. Een heel rustig dorp, met goede mogelijkheden voor winkelen en uitgaan.

Familiehotel Alpenhof ligt ongeveer 300 meter verwijderd van het centrum. Karin Eder is de eigenaresse. Het hotel kenmerkt zich door vriendelijkheid, openheid, betrokkenheid en dienstbaarheid. “Alles kan en mag, niets is te veel!”. Je voelt je er echt thuis. De capaciteiten van het hotel geeft 63 personen de gelegenheid tegelijk te overnachten; 27 zeer ruime tweepersoonskamers, 1 drie- en 1 vierpersoonsappartement. Allen met bad of douche, toilet, tv, radio, telefoon en gratis wifi. Bijna alle kamers hebben een balkon. Het hotel is redelijk rolstoelvriendelijk. In de kelder is een saunaruimte met 2 sauna’s, een bubbelbad en een rustruimte. De liefhebber kan zich ter plaatse laten masseren. Het hotel beschikt over een lift. Direct bij het hotel is er voldoende parkeergelegenheid.

39


DIE TITEL VAN ONS TIJDSCHRIFT KOMT UIT DE FRANSE TAAL EN SPREEK JE UIT ALS VÈNNE. LA VEINE STAAT VOOR GELUK, FORTUIN EN GELUKZALIGHEID. ANDERZIJDS KUN JE VEINE VERTALEN ALS DE ADER, DE NERF OF BLOEDADER.

Naast een prettig klinkende naam vonden we de betekenis illustratief. Een bloedader staat voor verbinding en is iets dat je nooit kunt doorknippen. Zo is ook de band van ouders met een beperkt kind. Een verbinding die er is en altijd blijft.

WAT BETEKENT DAT EIGENLIJK?

Daar waar andere kinderen hun vleugels uitslaan en loskomen van ouders, blijven kinderen met een beperking veelal heel dichtbij. Als het niet letterlijk fysiek is dan is het wel mentaal. Anderzijds sluit de gelukzalige uitleg van Veine feilloos aan op de visie achter dit magazine. Veine moet een platform zijn waar ouders en anderen die dagelijks omgaan met beperkte kinderen, positieve en praktische handvatten krijgen om kinderen nog beter te begeleiden en te stimuleren tot ontwikkeling. Het is onze stellige mening dat ontwikkeling (en comfort) gelukkig maken. En elk kind verdient het om gelukkig te zijn.

VEINE

40


ADVERTENTIE

Dare to be different.

41

www.bluemcare.com


DOSSIER

VEINE

42


DOSSIER

TEKST: RENÉE RUISCH | FOTO’S: VIA DIVERSE LEVERANCIERS

OMDAT GOED SLAPEN ECHT BELANGRIJK IS! SLAAP KINDJE SLAAP, DAARBUITEN LOOPT EEN SCHAAP. WE ZINGEN HET ALS OUDERS EN VERZORGERS ALLEMAAL. EN JUIST VOOR ONZE KINDEREN MET EEN BEPERKING, WANT SLAPEN IS DAN LANG NIET ALTIJD VANZELFSPREKEND. VOOR DE KLEINTJES IS EEN LEDIKANTJE EEN PRIMA UITKOMST. MAAR WAT DOE JE ALS JE KIND DAAR TE GROOT VOOR WORDT, MAAR NOG NIET ZELFSTANDIG IN EEN NORMAAL BED KAN? PRECIES: EEN AANGEPAST BED! EN ALS JE DAN TOCH BEZIG BENT, KUN JE MAAR BETER METEEN BEKIJKEN HOE JE JE EIGEN RUG HET BESTE KAN ONTZIEN. IN DIT DOSSIER WAT VOORBEELDEN EN TIPS. >

43


DOSSIER

GOED SLAPEN De belangrijkste voorwaarden waaraan een goed aangepast bed moet voldoen: • het kind, dat eventueel gaat zitten of staan, mag niet uit bed vallen. De hoogte van de omranding bepaal je aan de hand van hetgeen het kind nu kan en waarschijnlijk in de toekomst zal kunnen; • het kind, dat eventueel beweegt, mag zich niet bezeren aan het bed; • het matras en de lattenbodem zijn bepalend voor prettig liggen; • als ouder moet u gemakkelijk toegang hebben en voldoende ruimte om uw kind in bed te tillen; • als ouder moet u het bed op een gewenste hoogte in kunnen stellen, zodat het zo min mogelijk kracht kost om het kind in bed te tillen; • als zelf tillen niet meer mogelijk is, moet je gemakkelijk een tillift kunnen gebruiken. Let erop als je een losse verrijdbare tillift gebruikt dat er ruimte moet zijn onder het bed om de voet van de tillift eronder te rijden; • tot slot is het design van het bed belangrijk.

Jasmijn

Dormi

VEINE

44

BEDDEN MET LAGE OMRANDING

in de kamer net geen standaardmaat is,

De bedden van Atlas Kidtech kom je in

handig als je kleine specials wenst (een

veel huizen al tegen. Ze zijn degelijk en

bed en kast ineen of een bed dat breder

voldoen aan alle hierboven genoemde

is om meer bewegingsruimte te geven).

voorwaarden. Atlas maakt twee types

Ook kunnen zij een maatwerkombouw

met een lage omranding voor kinderen

bieden voor bestaande hoog laag

die niet of nauwelijks kunnen bewegen:

bedden of bijvoorbeeld bijpassende

Jasmijn en Dormi.

meubels als kasten enzovoort.

Denk je meer aan steigerhout,

Leverancier Pronk levert aangepaste

romantisch wit of stoer grijs… dan is de

bedden die in een puberkamer of een

website hoog-laag-kinderbed.nl

kamer voor een volwassene absoluut

misschien een uitkomst. Twee

niet zouden misstaan. Kleuren en stijl

ontwerpers maken hoog-laag bedden

bepaal je zelf en je kiest er naar wens

op maat en naar ieders eigen idee!

een nachtkastje of kledingkast bij om

Superhandig als de plek voor het bed

het geheel compleet te maken.


DOSSIER

TIP

BEDDEN MET EEN HOGE OMRANDING De Zeeland van Atlas Kidstech tref je waarschijnlijk het meest bij gezinnen

Heb je een prachtige antieke ombouw

met een kind met een beperking. Een

of een stoere bedstede? Dan

praktisch en goed bed met een hoge

biedt Pronk Ergo ook een houten

rand eromheen voor kinderen die zelf

Oslo

kunnen gaan zitten of staan.

Zeeland

frame die in je bestaande ledikant geplaatst kan worden (Mediflex).

“Levensvreugde voor mensen met

Elektrisch verstelbaar bij het hoofd en

een handicap�, dat is motto bij Savi

voeteneind, maar is ook in zijn geheel

Kinderledikanten. Eigenlijk klinkt dat al

in hoogte verstelbaar. Verkrijgbaar

wel heel goed. Wat ook goed klinkt is

in vier breedte- en vier lengtematen.

dat zij bedden maken in samenwerking

(Breedte: 80, 90, 100 en 120 cm,

met ervaringsdeskundigen; ouders,

lengte 190, 200, 210 en 220 cm).

scholen, kinderrevalidatiecentra. > Maar er zijn buiten Atlas Kidtech meer leveranciers die hoog-laag bedden met een hoge omranding maken. Zo leveren onder andere Welzorg en Barry Emons het kinderbed Oslo dat echt ontworpen is vanuit de gedachte dat een kind zoveel mogelijk bewegingsvrijheid moet hebben. Je kiest zelf een kleur en het materiaal; plexiglas en/of spijlen.

Tompaddy

45


DOSSIER

Het Posey tentbed dat geleverd wordt

aangepaste bedden. Maar als je dat niet

door de Harting-Bank is prettig als

wil biedt B&S Onbeperkt in beweging

kinderen heel onrustig zijn en erg

een aantal tussenoplossingen zoals dit

veel om zich heen slaan. Het frame

opvouwbare bed en het Pippin reisbed

van de tent is omkleed (bepolsterd)

met zachte kussens als omranding. •

om verwonding te voorkomen. Het is Posey tentbed

handig dat je bij dit bed het kind van twee kanten kunt benaderen.

SLAPEN ONDERWEG EN OP VAKANTIE Thuis een fijn bed, maar hoe moet dat dan in de vakantie? Uiteraard kun je op zoek gaan naar huizen en hotels met

De positie van Trendelenburg is een houding waarbij een patiënt op z’n rug ligt, waarbij het gehele bed achterover

Pippin in handige tassen

is gekanteld zodat de benen hoger gelegen zijn dan het hart. Bij sommige kinderen/ volwassenen kan dit prettig zijn. Anti-Trendelburg is uiteraard exact andersom; de benen liggen lager dan het bovenlijf. Sommige hoog-laag

Pippin bouwpakket

bedden zoals bijvoorbeeld die van Pronk Ergo en de Oslo hebben deze functie geïntegreerd in het systeem.

TIP Vind je kopen te duur of zou je

VEINE

46

eerste eens willen proberen of een opvouwbaar kinderbed handig is voor jou? B&S verhuurt de bedjes ook! Kijk voor meer informatie op hun website www.onbeperktinbeweging.nl.

Pippin in elkaar gezet


DE MENS CENTRAAL, NIET HET HULPMIDDEL ORTHO INNOVATIEF IS SPECIALIST IN COMPLEXE ZITVRAAGSTUKKEN EN MOBILITEIT OPLOSSINGEN VOOR KINDEREN EN JONGVOLWASSENEN. Specialist zijn betekent in onze ogen focus. Veel dingen die andere bedrijven doen, doen wij juist niet. Wij denken dat dit de enige manier is om ergens goed in te worden. Ortho Innovatief is een van de weinig overgebleven familiebedrijven. We zijn onze eigen aandeelhouder, als we geld verdienen investeren wij dit terug om beter te worden.

We zijn van mening dat de mens centraal moet staan en niet het hulpmiddel of de aanbesteding. Daarom zijn wij op zoek naar cliĂŤnten, begeleiders en ouders die er ook zo over denken. Samen

Innovatief is een erkende Social Enterprise, de enige in onze sector. Dertig procent van onze medewerkers heeft zelf een beperking. Daarnaast zijn wij ondernemer van het jaar. We zijn trots op beide toekenningen.

ADVERTORIAL

uitdagingen aangaan, daar zetten wij ons graag voor in. Samen lukt het bijna altijd. Ortho

Heeft u een vraag of loopt u ergens tegenaan, komt u er niet uit, een second opinion? Mail of bel ons gerust. 47

Info@ortho-innovatief.nl Telefoonnummer: 0180-320191 www.ortho-innovatief.nl


ADVERTENTIE

edstrijd De winnaar van de fotonawheet van Veine en Abe ). Fox Laceur (6 jaar ! Kijk hem eens shinen

Te groot voor een babyluier, maar te klein om een incontinentieproduct voor volwassenen te gebruiken?

Gratis proefpakket Wilt u de producten van Abena proberen? Vraag dan een gratis proefpakket aan. Bel 0485 58 11 50 of kijk op www.abena.nl/proefpakket.

Juiste pasvorm door anatomisch gevormde lycra beenelastieken Betere aansluiting door 30% smallere absorberende mat Minder kans op huidirritatie door maximaal ademende beschermzijde Snel droog gevoel door speciale Top-Drylaag.

Het unieke tussenmaatje

VEINE

48

Goed nieuws voor kinderen die veel en ongecontroleerd plassen, maar de babyluiers ontgroeid zijn. Tot voor kort moesten zij zich zien te redden met 'gewone' incontinentieproducten voor volwassenen. Maar met de Abri-Form Junior is er nu eindelijk een tussenmaatje beschikbaar. Deze incontinentieslip is speciaal ontwikkeld voor kinderen met een heupomvang tot 60 centimeter. Het smallere absorberende gedeelte en de anatomisch gevormde beenelastieken sluiten perfect aan op het kinderlichaam. En daardoor is er veel minder kans op lekkage. Zelf het verschil ervaren? Vraag naar de Abri-Form Junior bij uw medisch speciaalzaak of apotheek. Abena is specialist in basiszorg en heeft incontinentieproducten voor iedereen. Voor dik en dun, voor groot en klein, voor jong en oud. Kijk voor het complete aanbod op onze website abena.nl


MEER DAN DERTIG SCHITTERENDE FOTO’S LEVERDE DE FOTOACTIE ‘HET NIEUWE GEZICHT VAN ABRI-FORM JUNIOR’ OP. MET ZOVEEL GEWELDIGE INZENDINGEN WAS HET NATUURLIJK MOEILIJK KIEZEN, DAAROM BESLOOT ABENA OM ALLE INZENDERS EEN PRIJS TE GEVEN. VOOR ÉÉN IEMAND WAS ER DAARNAAST NOG EEN EXTRA VERRASSING. INDY VAN DER LEEST (9 JAAR) MAAKTE SAMEN MET HAAR OUDERS PAULIEN EN MARCEL EN OUDERE ZUS ANNE EEN BIJZONDERE REIS NAAR LEGOLAND.

Vanuit de woonplaats van de familie Van der Leest is het ruim zes uur rijden naar Legoland. Ondanks de lange reis heeft Indy er zichtbaar zin in.

Onderweg maken Indy en familie een tussenstop bij het

door de fabriek en worden ze verwend met een heerlijke lunch.

ADVERTORIAL

hoofdkantoor van Abena. In Aabenraa krijgen ze een rondleiding

In de fabriek krijgen ze onder andere te zien hoe de Abri-Form Junior wordt gemaakt. Ook Indy is onder de indruk.

Na een lunch met Deense streekproducten wordt afscheid genomen van Lene en Tobias, de Deense gastheer en gastvrouw, en gaat de reis verder richting Legoland.

49

In Legoland vallen Indy, Anne, Paulien en Marcel opnieuw met de neus in de boter.

Na twee dagen pretpark zit de reis erop.

Vanwege Halloween is het park in stijl versierd

Wachten hoeven ze bijna niet en de

Moeder Paulien: “Een super tijd en een ervaring

en extra lang geopend.

meeste attracties zijn goed bereikbaar

om niet snel te vergeten.”

voor Indy en haar rolstoel.


ANNA MAAKT ER WAT VAN

EEN WARME COL VOOR DE WINTER MET VOCHTABSORBEREND DEEL

VEINE

50


ANNA

MAAKT ER WAT VAN

BENODIGDHEDEN • wollen stof of fleece 1 m x 0,80 cm • 1 washandje in dezelfde kleur of een afwijkende kleur • 4 grote ‘drukkers’

UITLEG Naai de lange kanten van de stof met de goede kanten tegen elkaar. Draai de stof om zodat er een lange koker ontstaat. Vouw de koker dubbel naar binnen en speld de open kanten met 1 ½ cm naar binnen gevouwen op elkaar en stik dit door. Dan nog 1 keer dubbel vouwen. Neem een washandje en zet op alle vier de hoeken de ene helft van een drukker. Leg het washandje aan de binnenkant op de onderste helft van de col en bevestig de andere helft van de drukker op de juiste plaats in de col. Als je het washandje met de opening naar boven bevestigt dan kun je er eventueel nog een extra absorberend doekje in doen.

Succes!

51


ADVERTENTIE

Heel Holland Veilig!

Mirjam Peters, teamleidster, van Stichting Zomerkind;

‘Een veilig gevoel voor ouder en kind’.

VEINE

52

088 - 555 48 88 info@eenveiliggevoel.nu www.eenveiliggevoel.nu

Abonnement op Veiligheid Camera vanaf € 29,95 per maand

Ook alarm/overvalknop/mistgenerator


COLUMN p

ca

lv

i

Su

an

di

Sy

e

ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE ijk er b

uijk

- therapeut comp

u

e te r

nh

TOEN IK DAAN UIT DE KLAS GING OPHALEN KEEK HIJ ME ERG BLIJ AAN. IK VROEG OF ALLES GOED GING EN HIJ KNIKTE. ZO OPGEWEKT HAD IK HEM AL WEKEN NIET MEER GEZIEN. Waarom ben je zo blij vroeg ik hem. Heb je zo’n zin om te

Tijdens de verschillende afspraken observeren, de

oefenen? Heb je een leuk weekend gehad? Ben je jarig? Heb

logopedist, ergotherapeut en GZ-psycholoog het kind

je een grapje uitgehaald? De hele rij vragen beantwoorde

gezamenlijk. Verschillende hulpmiddelen en technieken

hij met een duidelijke NEE. Zijn ogen straalden. Ik vroeg,

kunnen worden uitgeprobeerd. De maatschappelijk

kan je het ook met je computer vertellen? Hij aarzelde geen

werker heeft ook een gesprek met de ouder of verzorger.

moment, liet de joystick van zijn elektrische rolstoel los en

In het gezamenlijke advies staat onder andere welke

zocht tussen al zijn pictogrammen. Hij zette zijn computer wat

communicatievorm of communicatiehulpmiddel het beste

zachter en toen hoorde ik “verliefd Sophie”. Zijn wijsvinger

aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Soms zal er ook

ging in een ongecontroleerde beweging richting zijn lippen,

een aanvraag voor een hulpmiddel zoals een spraakcomputer

ssst! We gniffelden samen, leuk, zo’n klein geheimpje s… en

gedaan worden.

zo fijn dat hij zoiets “buiten het hier en nu” inmiddels zo goed duidelijk kan maken.

Vaak geven ouders aan dat ze bang zijn dat hun kind helemaal niet meer gaat praten als ze eenmaal de keuze maken voor

Communicatie is voor iedereen belangrijk. Maar niet voor

een hulpmiddel hebben gemaakt. Ieder kind is natuurlijk

iedereen is praten vanzelfsprekend. Hoe zorgen we ervoor

uniek, maar ik maak gelukkig regelmatig mee dat kinderen

dat iedereen kan communiceren? Welke communicatievorm

juist meer klanken en gesproken taal gaan gebruiken wanneer

of welk communicatiehulpmiddel sluit het beste aan bij de

de spraakcomputer er is. Het lokt uit tot communicatie in

behoeften van het kind?

welke vorm dan ook!

Binnen Rijndam Revalidatie in Rotterdam hebben we hiervoor

Daan gebruikt gebaren, mimiek en zijn spraakcomputer.

het team Ondersteunde Communicatie. Het team bekijkt

Daarnaast is hij de laatste tijd steeds meer klanken gaan

samen met de ouders welke vorm van ondersteuning het

maken. In de gang komen we Sophie tegen. Ik geef Daan een

beste bij het kind past.

knipoog en hij glundert van oor tot oor! •

53


ADVERTENTIE

VEINE

54


REACTIES RUBRIEK

WAT VIND JIJ VAN VEINE? REAGEER VIA ONZE WEBSITE!

• IK ZIT NU OP DE BANK, BIERTJE ERBIJ JULLIE BLAD TE LEZEN, LEUK, TOP, GAAF, WAT EEN LEUK BLAD! ARIE VAN TIENHOVEN • DE MANIER VAN SCHRIJVEN LOKT ENORM AAN OM VERDER TE WILLEN LEZEN. INGE VAN STRATEN-BLOM • ZO’N MAGAZINE HEBBEN WE IN ENGELAND NIET, KUNNEN JULLIE HET OOK IN HET ENGELS UITBRENGEN? JOHN DE GROOT • GEWELDIG VERHAAL OVER PUBERS! IK HAD HET NET NODIG s CINDY VAN DE WATERING • WIJ HEBBEN OOK MEEGEDAAN AAN DE ABENA WEDSTRIJD, HELAAS NIET GEWONNEN... WAREN GRAAG NAAR LEGOLAND DENEMARKEN GEGAAN MAAR JEETJE... WAT EEN MOOIE WINNAAR! • WOW! DAT PLAFOND VAN VISUALITE!!! IK GEEF HET EVEN DOOR AAN ONS KINDERDAGCENTRUM. RENSKE PETERS • PRACHTIG BLAD! PATRICIA VAN DER VEEKE • WE HEBBEN UW BLAD MEEGEGEVEN IN EEN GOODIEBAG OP DE RETT SYNDROOM FAMILIEDAG EN IK HOOP DAT DIT BIJ JULLIE WAT AANMELDINGEN HEEFT OPGELEVERD. ROGIER BALK (RETT.NL) • KAN IK VEINE OOK DIGITAAL ONTVANGEN? RICK VAN DIJCK • IK WAS HET GEWOON VERGETEN... HOE LEUK DAT IS: KNUTSELEN MET KASTANJES. DOOR JULLIE BEN IK ER WEER OP GEKOMEN EN SAMEN MET ONZE KLEINKINDEREN GAAN ZOEKEN IN HET BOS. DAARNA AAN DE SLAG GEGAAN, ZO LEUK! DANK! MARIA POOLSTER

55


VEINE STEUNT

Na de dood van Bart richtten zijn familie en vrienden de Bart de Graaff Foundation op. Barts bijnaam was hoe kan het ook anders - Bikkel.

De Bart de Graaff Foundation heeft besloten om Bikkels zoals Bart te helpen. De organisatie steunt jonge, daadkrachtige ondernemers met een levensbepalende ziekte of lichamelijke beperking die op een eigenzinnige en gedurfde manier hun bedrijf willen realiseren.

NSGK draagt de Bart de Graaff Foundation een warm hart toe. Op 1 maart 2016 overhandigden zij een cheque van â‚Ź 33.250 bestemd voor de Bikkels.

VEINE

56


TEKST: RENÉE RUISCH | FOTO’S: PRIVÉCOLLECTIE

VEINE STEUNT ALLE BIKKELS VAN NEDERLAND DE MEESTE DROMEN ZIJN BEDROG ZINGT "ONZE" MARCO BORSATO ALTIJD LUID EN DUIDELIJK, MAAR DAT GELDT NIET VOOR DE DROOM VAN DE 25-JARIGE MARCEL HOITING. BETER GEZEGD: HIJ HÁD EEN DROOM. MET STEUN VAN DE BART DE GRAAFF FOUNDATION KOMT ZIJN DROOM UIT. MARCEL BEGINT EEN EIGEN BEDRIJF. EINDELIJK KRIJGT HIJ DE KANS OM TE DOEN WAT HIJ GRAAG WIL.

Hoewel Marcel is geboren met met Spina bifida, had hij een

Tot Marcel Hoiting las over de Bikkels van de Bart de Graaff

redelijk normale jeugd. Marcel kan wel lopen (met gebogen

Foundation. De tekst ‘Heb jij een droom?’ bleef meteen

knieën) en zijn ouders vinden dat hij ‘gewoon’ mee kan

hangen in zijn hoofd.

doen in zijn jeugd. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ geldt voor Marcel en zijn broer en zus, En misschien is het wel

JA, Marcel had een droom. Hij wilde weer coachen en

die achtergrond die maakt dat Marcel ook een tomeloos

het liefst zou hij dat doen in combinatie met dieren (een

doorzettingsvermogen heeft.

andere passie). “Tot mijn verbijstering werd ik uitgenodigd voor een pitch. En voor ik het wist, was ik gekozen

VAN KIND TOT BIKKEL

tot "Bikkel". Ik kreeg begeleiding bij het opstarten van

Als Marcel zijn middelbare school heeft afgemaakt krijgt hij

mijn eigen bedrijf. Mijn bedrijf heet Zoova. Ik ga sociale

een eerste baantje als administratief medewerker bij MEE

vaardigheidstrainingen geven aan kinderen tussen de 12 en

(red.: organisatie die mensen met een beperking steunt).

18 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen.

Een schot in de roos als blijkt dat hij cursussen mag volgen

Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om vrienden te maken of

en zich gaat specialiseren in het coachen van mensen.

ze zijn niet assertief genoeg. Bij die trainingen spelen dieren

Bij MEE waren dat cliënten met een beperking. Eén ding

een grote rol. De bedoeling is zelfs dat ze in een dierentuin

was zeker, hier zat Marcel op zijn plek. Helaas moest MEE

plaatsvinden. Bij Dierenpark Amersfoort mag ik al een pilot

Marcel drie jaar later ontslaan vanwege bezuinigingen. En

doen!” •

solliciteren valt niet mee, zonder uitgebreide papieren…

57


KERSTCADEAUS

HET MEVROUWTJE OP MIJN SCHOUDER (10+) Liz is een meisje van tien jaar. Ze heeft bij haar geboorte te weinig zuurstof gekregen. Daardoor kan ze bijna niet bewegen en moeilijk praten. Haar ouders vinden haar maar lastig, maar ze is toch een gewoon meisje? Gelukkig is daar Fee! Auteur: Yvette den Brok-Rouwendal, 200 pagina’s hardcover.

Onder andere bij Bruna en bol.com

€ 18,95

KNETTERZEEP Het knetteren van de handzeep geeft een sterke tactiele prikkel. Leuk om te gebruiken als sensorisch spelmateriaal. Het ruikt ook nog

VEINE

58

eens heerlijk naar appel-peer. Ook leuk om mee te nemen onderweg, want je hebt er geen water bij nodig.

budgetsnoezelen.nl | € 3,99


KERSTCADEAUS

REGENWORMEN Gezellig met de familie aan de kersttafel dobbelen en zoveel mogelijk regenwormen verzamelen. Er is ook een uitbreidingsspel te koop!

bol.com en wehkamp.nl ± € 13,99

MEDIA MOUNT VAN TRABASACK Houdt je iPad, boek of speelgoed goed op zijn plaats. budgetsnoezelen.nl | € 24,99

59


WINACTIE

VEINE

60


WINACTIE

De jassen zonder capuchon kosten € 89,95 en de jassen met capuchon kosten € 99,95. De jassen in de

STUUR ONS EEN LEUK VERHAAL OVER JE KIND EN WIN EEN MOOIE WINTERJAS/CAPE MET VOETENZAK VAN MRTS07! EN WIE WEET STAAT JOUW KIND DAN DE VOLGENDE KEER IN VEINE MAGAZINE IN DE RUBRIEK “LEUK AAN JE KIND”. MAIL NAAR REDACTIE@VEINE.NL

volwassen maten kosten € 119,-. Voetenzakken (LEG BAGS) kosten € 69,95 en zijn in vrijwel elke kleurencombinatie via ?? onze of de website van MRTS07?? Renée overleg! te bestellen.

Als jij wint, kies je zelf op de website een mooie jas of cape met bijpassende voetenzak. De winter zijn de nieuwste kleuren olijfgroen, zwart, donkerblauw, rood en grijs en vind je diverse afwerkingen met eventeel een bontrand langs de capuchon, applicaties en handschoenen die je met klittenband kunt vastzetten aan de mouwen. Dat is nog eens handig!

61


SPORT

Kinderen kunnen veel meer hun eigen ding doen en dat vergroot hun wereld enorm.

VEINE

62


TEKST: RENÉE RUISCH | FOTOGRAFIE: ALEXANDER REEUWIJK EN PRIVÉBEZIT

RACERUNNING: RENNEN OP WIELEN ALS JE DIE VROLIJKE KOPPIES OP DE ATLETIEKBAAN ZIET BEN JE METEEN VERKOCHT. RACERUNNING IS EEN HARTSTIKKE LEUKE SPORT, DAT BLIJKT WEL.

Petra van Schie is fysiotherapeute in onder andere het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Ze was meteen verkocht toen ze dit racehulpmiddel, genaamd de Petra-bike, voor het eerst zag in Denemarken. Dankzij het project ‘special heroes’ van de N.S.G.K. (sportstimulering op scholen voor speciaal onderwijs), waarvoor Petra verantwoordelijk is in Amsterdam, kon ze aan de slag. Petra werkt er samen met collega Sietske de Weers (bewegingsagoog) hard aan om zoveel mogelijk atletiekverenigingen te stimuleren RaceRunning aan te bieden, zodat ook mensen met een beperking kunnen sporten.

In 2010 was Petra van Schie werkzaam in Denemarken en kwam daar in contact met de Petra-bike (haar naamgenoot). Na terugkomst in Nederland kwam zij erachter dat deze RaceRunner in Nederland nog

FOTOGRAFIE: ALEXANDER REEUWIJK

onbekend was. Ze was meteen enthousiast en Sietske heeft >

63


SPORT

de bike in Nederland geïntroduceerd dankzij de subsidie van

je niet hoeft te kunnen beschikken over heel erg sterke

verschillende fondsen. Ze heeft vier fietsen gekocht en deze

beenspieren is het uitermate geschikt voor kinderen met

als proef bij twee zorgorganisaties uitgezet met de vraag

bijvoorbeeld spina bifida. In de Petra-bike kunnen gebruikers

aan de therapeuten om ter plekke de gebruikerservaringen

veel meer en makkelijker een loopbeweging maken dan in

bij te houden. De aanschaf van de fietsen ligt rond de

loopwagens in het algemeen.

€ 2.000. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de Petrabike als deze gebruikt wordt als loophulpmiddel. Als het als

Sietske legt uit dat de natuurlijke loopbeweging in de Petra-

sporthulpmiddel wordt gebruikt moet je bij de gemeente

bike van nature al wordt ingezet doordat het lichaamsgewicht

zijn, dan valt het onder de WMO en dan kan de bike als

al naar voren is geplaatst. Door het steunen van de borst

sportvoorziening worden vergoed. Voorwaarde is dan wel dat

tegen het frame leidt elke beweging van de benen al tot een

je lid bent van een atletiekvereniging.

voorwaartse beweging. Het zou wellicht voor kinderen die nu gebruik maken van een ‘gewone’ loopwagen, en daar

“Er zijn verschillende maten; van MINI (voor kinderen van

met twee benen tegelijk steeds afzetten of achteruitrijden,

rond de 3 à 4 jaar) en van XS tot XL. Toch moet de Petra-

een beter alternatief zijn. Er bestaan verschillende extra

bike telkens individueel worden ingesteld, sowieso de

hulpmiddelen (helm, polssteunen, hoofdsteunen enzovoort).

zadelhoogte”, licht Petra toe.

Het gebruik zal wel voornamelijk buitenshuis zijn, in huis is het niet zo praktisch.

WAT HOUDT RACERUNNING PRECIES IN?

VEINE

64

Het is een vorm van loopfietsen waar je een derde van je

“Ze kunnen nu zelf bepalen waar ze heen willen in plaats

gewicht verdeelt over je benen, een derde van het gewicht

van dat de begeleiders dit doen. Dat is het leuke! Kinderen

rust op het zadel en een derde van het lichaamsgewicht

kunnen veel meer hun eigen ding doen en dat vergroot

steunt tegen het borstgedeelte van de Petra-bike. Doordat

hun > wereld enorm. Het is wel een dingetje dat kinderen


SPORT

ONTSTAANS­ GESCHIEDENIS De RaceRunner is in 1989 ontwikkeld door Connie Hansen, een Deense ergotherapeut, zelf rolstoelafhankelijk en tevens paralympisch atleet. De aanleiding was een ontmoeting met paralympisch atleet Mansoor Siddiqi. Mansoor heeft cerebrale parese en deed mee aan races waarin hij zich in zijn ‘dagelijkse’ rolstoel achterwaarts voortduwde met zijn voeten. Mansoor wilde graag een meer veiligere stoel waarmee hij ook beter kon sturen. Connie adviseerde hem om te gaan staan, zich om te draaien en voorwaarts te lopen. Om dit mogelijk te maken, ontwierp zij een hulpmiddel, dat uiteindelijk de RaceRunner is geworden. Haar vader, een gepensioneerde smid, maakte de eerste RaceRunner in zijn garage van een kapotte fiets, een oude bureaustoel en de stok van een stofzuiger. Mansoor deed met deze eerste RaceRunner mee aan een 5 kilometer-race in Kopenhagen op de dag dat hij hem kreeg, tussen renners en rolstoelracers. Sindsdien is de

FOTOGRAFIE: ALEXANDER REEUWIJK

RaceRunner steeds verder aangepast en geperfectioneerd. Connie Hansen noemde de eerste RaceRunner ‘Petrabike’, naar de vrolijke, vriendelijke en energievolle mascotte ‘Petra’ van de Zomer-Paralympics in Barcelona in 1992.

65


SPORT

verstandelijk moeten kunnen begrijpen

ruigere ondergrond. Zo’n model heet

wat ze doen natuurlijk en hun zicht moet

een crossrunner. Racerunnen valt

goed zijn”, vertelt Sietske. “Behalve het

onder de atletieksport en ligt in lijn met

zelfstandiger bewegen is het natuurlijk

hardlopen. Bij de wedstrijden kan er

een voordeel dat de conditie van een

over verschillende afstanden gelopen

kind verbetert”, valt Petra bij. Eigenlijk

worden; 60, 100, 200 en 400 meter.

is de Petra-bike dus heel veelzijdig inzetbaar als:

HOE ZIET EEN TRAINING BIJ EEN

• sportmiddel;

ATLETIEKVERENIGING ERUIT?

• therapeutisch hulpmiddel;

Eerst een warming-up, daarna vaak

• sociaal hulpmiddel, denk aan

een behendigheidstraining waarbij

opbouw van contacten met anderen; • gezondheid verbeterend hulpmiddel,

er tussen pionnen gemanoeuvreerd moet worden. Het starten en het

denk aan verbetering van densiteit

sprinten wordt geoefend of juist het

van de botten, verbetering van de

trainen van het uithoudingsvermogen

spijsvertering enzovoort.

waarbij een bepaalde afstand moet worden gehaald. Eigenlijk dus

SNELVERKEER

hetzelfde schema als dat

Er zijn wedstrijden in het racerunnen

van hardlopen bij

en er wordt een behoorlijke snelheid

atletiek. Over het

bereikt! Er zijn modellen met

gras lopen wordt

verschillende banddiktes. Op een

geoefend

gladde ondergrond zoals die van een

want dit is

atletiekbaan of een gymnastiekvloer

al zwaarder

is de banddikte veel smaller dan die

dan over een

van degene die gebruikt worden op een

VEINE

66

“Grappig is om te zien dat moeders die eerst meewandelen als hun kind de Petra-bike gebruikt na verloop van tijd moeten rennen om ze bij te kunnen houden. Ook broertjes, zusjes en vriendjes kunnen zo gezamenlijk met de RaceRunner sporten en dat is een heel groot pluspunt.”

FOTOGRAFIE: ALEXANDER REEUWIJK


vlakke ondergrond, een hellinkje op is een andere uitdaging. Een band om een runner heen doen is ook zo’n voorbeeld, zodat er tegengewerkt wordt door de persoon die aan die band trekt en waardoor er meer inspanning moet worden geleverd. Ook met het afzetten van één been in plaats van twee benen zorgt voor spierversterking. Sommige kinderen die wel zelfstandig kunnen staan maar nét niet zelfstandig kunnen lopen, doen ook andere onderdelen van atletiek zoals kogelstoten of speerwerpen. Op RaceRunning.nl is veel informatie

NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN

over de Petra-bike te vinden. Op deze

Afgelopen 24 september werden de Nederlandse jeugdkampioenschappen in

site staan namen van mytylscholen

Rotterdam georganiseerd. Er werden afstanden gelopen van 60, 100, 400 en 1.000

en atletiekverenigingen die al gebruik

meter, van sprint tot ongeveer een duurloop dus. Voorafgaand aan de wedstrijden

maken van de RaceRunner.

waren er een aantal trainers uit het hele land aanwezig om kinderen een clinic te geven en hen zo kennis te laten maken met de Petra-bike en met de sport.

Een andere optie is om contact op

Er zijn ook verschillende landelijke loopevenementen waarbij de RaceRunners

te nemen met de importeur van de

meelopen zoals bij de mini Dam tot Dam-loop. In Denemarken vinden er al jaren

RaceRunner om deze uit te proberen.

(internationale) wedstrijden plaats die ook een striktere verdeling qua beperking

Dit kan dan in overleg met de

kennen.

fysiotherapeut.

TOT SLOT Wat zouden jullie ouders als boodschap willen meegeven? Petra: “Als ouders denken dat het misschien iets zou kunnen zijn, laat ze het dan vooral gaan proberen. Heel vaak hebben ouders zelf niet het idee dat hun kind tot het racerunnen in staat is en als ze ervaren dat hun kind zich op deze manier (redelijk) zelfstandig kan bewegen, reageren ze vaak heel emotioneel. De vrijheid van hun kind is op dat moment zo bijzonder. Er zijn bijna geen kinderen die het niet leuk vinden en met name het feit dat ook zij nu echt aan sport kunnen doen is voor zowel het kind als de ouders zo mooi. Niet alleen kinderen kunnen racerunnen, er zijn ook volwassenen die het doen natuurlijk, het is niet leeftijdsgebonden.” •

Paralympisch atleet Mansoor Siddiqi. 67


VEINE

68

ADVERTENTIE


COLUMN TEAMWORK; SAMEN KOMEN WE ER WEL! Ev

aK

op p

iu s - (

th e kinder)ergo

BAS IS EEN JONGEN VAN VIJFTIEN JAAR, HIJ HEEFT ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN. HIJ IS VROLIJK EN ACTIEF EN GAAT DAGELIJKS NAAR EEN KINDERDAGCENTRUM. DAAR IS EEN HEEL PROGRAMMA VOOR BAS, WAT INHOUDT DAT HIJ EIGENLIJK CONTINU BEZIG IS: ZWEMMEN, STATAFEL, KRUIPEN, SNOEZELEN, (ZELFSTANDIG) ETEN, GROEPSACTIVITEITEN EN NOEM HET ALLEMAAL MAAR OP.

r ap

eu

t

Het kwam er op neer dat deze materialen stevig moesten zijn, door en door gefixeerd moesten kunnen worden in het werkblad of links en rechts aan werkbladranden. Een werkblad om voorwerpen, zoals de Big Mack, in te laten verzinken zou ook heel goed kunnen werken. Wellicht ook nog een speelboog (heel stevig natuurlijk) zodat op ooghoogte gespeeld kan worden.

En toen liepen we tegen een muur van onmogelijkheden in voorzieningenland. Het aanpassen van het huidige werkblad op de rolstoel was niet mogelijk en de statafelleverancier kon ons ook niet helpen.

Maar zelfstandig spelen is een lastig dingetje. Bas is namelijk

Vervolgens kwam de held van het verhaal

sterk en heeft heel lange armen. Materialen die buiten zijn

langs, de opa van Bas. Die dacht mee

bereik lijken, grijpt hij toch. Materialen die op zijn werkblad

over de uitvoering en ging vervolgens aan

of tafel liggen, vliegen door de ruimte. Bas is zo sterk, dat

de slag. Opa was blij dat hij op deze manier ook iets kon

de sterkste lijmklemmen niet werken. In de praktijk komt

betekenen voor Bas. Wat waren we trots vandaag toen de

het er dus op neer dat spelen altijd in de nabijheid van

prachtige werkbladen kwamen. Wederom kwamen de

een begeleider is. Die het ofwel vasthoudt of opraapt of

persoonlijk begeleider, moeder, opa en ik bij elkaar om de

meespeelt. De persoonlijk begeleider en de moeder van Bas

juiste plaats te bepalen en het eerste spel te kiezen. Door

kwamen bij mij met de vraag of ik eens mee zou willen kijken

echt teamwork is dit project gelukt.

of Bas zelfstandig kan leren spelen en ook nog een volgende ontwikkelingsstap zou kunnen maken. Graag zelfs! We

Een tip voor de kerstvakantie: kijk samen naar wat je kind

hebben eerst op een rijtje gezet waarmee en hoe hij nu speelt

nodig heeft om een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling

en in welke ontwikkelingsfase hij zit. Vervolgens hebben we

te maken. Wat de één in zijn hoofd heeft, kan de ander

in kaart gebracht wat we willen bereiken en aan welke eisen

misschien wel maken!! •

de omgeving en de materialen moeten voldoen. Eva heeft een eigen praktijk in Zwartewaal en Brielle. Zij helpt en adviseert kinderen tussen vier en twintig jaar op kinderdagcentra, scholen en/of bij ouders thuis in Zwartewaal, Brielle en verre omgeving.

69


ADVERTORIAL

EEN HEUS SCHAATS­ SPEKTAKEL VOOR IEDEREEN! OP ZONDAG 26 FEBRUARI 2017 VINDT DE 8E EDITIE VAN DE KPN SCHAATSVRIENDENDAG PLAATS OP HET IJS VAN FLEVONICE IN BIDDINGHUIZEN. OP DEZE BIJZONDERE DAG KUNNEN MENSEN MET EEN HANDICAP, SAMEN MET FAMILIE EN VRIENDEN, KENNISMAKEN MET DE SCHAATSSPORT. DOOR TE SPORTEN WORDEN ZIJ MENTAAL EN FYSIEK STERKER EN KRIJGEN ZE MEER ZELFVERTROUWEN. DE KPN SCHAATSVRIENDENDAG IS EEN INITIATIEF VAN KPN, UNIVÉ, SPORTLIFE, KNSB, ICE-WORLD EN FONDS GEHANDICAPTENSPORT. DE VOORBEREIDINGEN ZIJN IN VOLLE GANG EN HET BELOOFT KOMEND JAAR WEDEROM EEN WAAR SPEKTAKEL TE WORDEN! Er zullen ook verschillende topschaatsers zijn. Zij brengen je graag de fijne kneepjes van het ‘schaatsvak’ bij. Maar niets hoeft, alles mag. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om deel te nemen aan de andere activiteiten die worden georganiseerd, zoals curling, sledge-hockey en priksleeën. Wil jij liever gewoon lekker vrij schaatsen dan kan dat natuurlijk ook.

VEINE

70


DEELNEMEN IS GRATIS Graag nodigen wij jou én jouw schaatsvrienden uit om hierbij te zijn! Ouders, kennissen, collega’s, klasgenoten, broers en/of zussen iedereen is welkom. Wil jij dit jaar erbij zijn, hou dan facebook en de website goed in de gaten, want de inschrijving start eind december/ begin januari. De Schaatsvriendendag is voor iedereen toegankelijk, ongeacht je handicap. Deelname aan deze leuke dag is gratis. Het aantal plaatsen is helaas beperkt én vol=vol.

ALS ÉÉN TEAM ACHTER DE SPORTERS MET EEN HANDICAP Sport is belangrijk, voor iedereen maar zeker ook voor mensen met een handicap. In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Fonds Gehandicaptensport staat samen met partners KPN, Univé, Staatsloterij, Sportlife, KNSB, Ice-World en Flevonice, als één team achter de sporters met een handicap. Wij zetten ons in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Voor ieder op zijn eigen niveau: top-, en breedtesport.

ADVERTORIAL

www.ikkomschaatsen.nl

WIL JIJ OOK HELPEN? 71 Iedereen met een handicap moet kunnen sporten. Niemand mag buitenspel staan! Vele vrijwilligers zetten zich jaarlijks in tijdens onze collecteweek om l staan. Niemand mag buitenspe moet kunnen sporten.miljoen mensen met een handicap die om te kunnen sporten faciliteiten in er 1,7 Iedereen met een handicap sterker. In Nederland zijn toegankelijk of er ontbreken

mentaal Sport maakt fysiek en lang niet overal het sportaanbod mogelijk te maken, het hebben. Helaas is nog een handicap structureel Pas dan is de extra ondersteuning nodig sport voor iedereen met ensport zet zich in om voor de gehandicaptensport. en meer aandacht te vragen de buurt. Fonds Gehandicapt en kwantitatief te verbeteren sportaanbod kwalitatief wedstrijd voor ons gewonnen!

CTANT VIA MEE? WORD COLLE HELP JIJ OOK TEWEEK NDICAPTENSPORT.NL/COLLEC WWW.FONDSGEHA

2017. van 26 maart t/m 1 april De landelijke collecte is eling! bieden we een leuke voordeelreg

Voor (sport)verenigingen

die meedoen aan de collecte,

23-11-16 13:48

dit doel te realiseren. En dat is bijzonder fijn. Maar om nog meer geld op te kunnen halen en daarmee sport voor mensen met een handicap dichtbij huis

indd 1

FGS_AD_A4_WordCollectant_2017_1.

mogelijk te maken, zijn nog meer collectanten nodig. Lees hierover alles op de achterpagina van Veine.


(P)APPTALK

VEINE

72

LIES & LEX! TWEE MOEDERS MET ALLEBEI EEN BEPERKT KIND, ZIJ DELEN WAT SIMPELE GEDACHTEN VIA DE WHATSAPP, MAAR WEL MET EEN KNIPOOG s


(P)APPTALK

HELP!!!!

Lies! Waar is de brand??!!!??

Lex, geen brand gelukkig maar ik zoek wel hulp, jij niet?

Hulp? Ja, tien klusjesmannen, een strijkdame, een oppas en iemand die mijn administratie wegwerkt, dat zou lekker zijn. Maar dat bedoel je zeker niet? Waar heb jij hulp bij nodig? Ik hang aan je lippen.

Nou, hulp vragen hè, dat blijft toch lastig. De meeste mensen om je heen weten niet hoe ze je kunnen helpen met je beperkte kind.

Dat is waar. En vaak denk je het zelf ook nog het beste te kunnen, nietwaar? Ik mag Rick ook nooit eten geven van jou #wantjijkanallesbetermama

Ja, dat is waar. Maar wat ik nou zo fijn zou vinden, is dat iemand eens uit zichzelf de stofzuiger zou pakken, de dweil, de ramen zemen, daar zou je mij ook al heel erg mee helpen. Hou ik nog wat energie over voor leuke dingen!

Ah ja, de leuke dingen, die ook al een hoop energie kosten, ik ken het! Tja, dan toch maar een schoonmaakster inhuren en de boodschappen laten thuisbezorgen door Albert s Kost een paar centen maar dan heb je ook wat...

Goed plan! Ik ga nu gauw even verder, eens kijken of ik iemand zo gek kan krijgen om de kledingkasten uit te zoeken haha. Ach, eigenlijk wil ik ook gewoon alles lekker zelf doen... iets met privacy enzo s Laterrrr X

X retour!

73


KERST 1

3

4

2

FAMILIETRADITIES HET WAS 1980 TOEN MIJN MOEDER DEZE KERSTSTOL VOOR HET EERST MAAKTE. HET RECEPT STOND IN DE TIP. EEN KOOKMAGAZINE IN DIE TIJD. VANAF DIE TIJD HERHAALDE DIT RITUEEL ZICH ELK JAAR. KERST WAS BIJ ONS THUIS GEEN KERST ALS MIJN MOEDER NIET HAD GEBAKKEN. ZIJ BAKT HELAAS NIET MEER, MAAR ZE HEEFT HET RECEPT AAN MIJ NAGELATEN. MIJN KINDEREN WETEN NIET BETER; MET KERST MAAKT MAMA KERSTBROOD. IK HOU VAN TRADITIES. 5 8

6

VEINE

74

7

9


KERST

TEKST: RENÉE RUISCH FOTOGRAFIE: PRIVÉ

INGREDIËNTEN 1. In een kommetje gist verkruimelen.

amandelspijs met vork losmaken

1 el. Basterdsuiker en 1 dl lauwe

en helft van het ei-citroenmengsel

25 gram verse gist (te koop bij de

melk erbij doen. Al roerende (met

erdoor mengen. Bakplaat invetten.

bakker)

een houten lepel) de gist oplossen.

5. Aanrecht en handen met bloem

3 eetlepels witte basterdsuiker

Zo’n 10 minuten laten staan tot het

bestuiven. Deeg uitdrukken tot dikke

1½ dl melk

gistmengsel gaat bubbelen. Intussen

lap. Erin vouwen, rozijnen, krenten,

1 citroen

citroen wassen. In steelpan 75 gram

amandelen, oranjesnippers, daarna

125 gram boter

boter laten smelten.

goed kneden.

350 gram bloem

2. In kom doen: bloem, zout,

6. Deeg tot een ovaal brood vormen.

1½ theelepel zout

2 eetlepels basterdsuiker en

Op bakplaat leggen. Deegroller

1 theelepel koekkruiden

koekkruiden. Goed vermengen.

bestuiven met bloem. Een lange

2 eieren

Citroenschil raspen en erbij doen.

helft van deeg uitrollen. Maak in het

3 eetlepels rum

In het midden een kuiltje maken

midden een gleuf.

200 gram rozijnen

en één ei breken. In het gat tevens

7. Amandelspijs tot rol vormen

150 gram krenten

inschenken: gistmengsel, ½ dl. melk,

(iets korter dan het brood)

50 gram gepelde amandelen

gesmolten boter en rum. Met houten

en in gleuf leggen. Brood

25 gram oranjesnippers

lepel vanuit het midden roeren tot

dichtvouwen. Theedoek vochtig

300 gram spijs

het deeg kauwgomachtig is.

maken en eroverheen leggen.

Poedersuiker

3. Aanrecht en handen met bloem

Op warme tochtvrije plaats

bestuiven. Op aanrecht deeg in

ongeveer 45 minuten laten rijzen.

10 minuten goed kneden en tegen

Na 35 minuten rijzen, de oven

aanrecht slaan tot het deeg soepel

voorverwarmen op 220ºC (hetelucht

is en niet meer aan handen plakt.

200ºC). Intussen in kom 50 gram

Deeg terugdoen in kom. Theedoek

boter zachtjes laten smelten.

vochtig maken en over kom leggen.

8. Bovenkant van deeg dun met boter

Op warme tochtvrije plaats ongeveer

bestrijken. Brood in het midden van

45 minuten laten rijzen.

de over zetten. Brood in 25 minuten

4. Intussen rozijnen en krenten

gaar en goudbruin bakken. Oven

5 minuten laten wellen, uit laten

uitzetten en brood nog 5 minuten in

lekken en droogwrijven met een

oven laten staan. Uit oven halen

theedoek. Amandelen grof hakken

en bestrijken met de rest van

en oranjesnipper fijnsnijden. In

de gesmolten boter.

een kopje 1 ei loskloppen en

9. Als het brood nog warm

een halve uitgeperste citroen er

is rijkelijk bestrooien met

doorheen mengen. In een kommetje

poedersuiker. •

TIP Dit brood kun je perfect invriezen en met kerst ontdooien.

75


ADVERTENTIE

VEINE

76


COLUMN KINDEREN ALS PROEFKONIJNEN? Nic

ole K ie

n - a d vo c

a at

OP 29 SEPTEMBER JL. HEEFT DE TWEEDE KAMER INGESTEMD MET EEN WETSVOORSTEL VAN MINISTER SCHIPPERS WAARDOOR ER MEER MOGELIJKHEDEN KOMEN VOOR HET DOEN VAN MEDISCHWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET KINDEREN EN WILSONBEKWAME VOLWASSENEN. AFGELOPEN WEEK HEEFT DE EERSTE KAMER OOK INGESTEMD. WELLICHT HEEFT U DE KRANTENKOPPEN GELEZEN EN VROEG U ZICH AF, NET ALS IK, WAT DIT NU PRECIES BETEKENT? Als advocaat in de zorg had ik voor een lezing zo’n twee jaar

voor toekomstige patiënten en wetenschappers meer ruimte

geleden al eens alle wetgeving bekeken die van toepassing

in hun zoektocht naar innovatieve therapieën kan geven.

was op wetenschappelijk onderzoek met kinderen. Dergelijk

Op zich klinkt dit natuurlijk heel goed, maar we zullen in de

onderzoek is in de huidige wetten aan strenge spelregels

praktijk nog eens moeten zien of er zo veel gaat veranderen.

gebonden. Veel patiëntenorganisaties zagen in die wetten echter wat te weinig ruimte voor deelname van kinderen aan

Wat mij eigenlijk veel meer opviel is dat via een amendement

onderzoek dat aan henzelf ten goede zou kunnen komen. Die

in de wet is gekomen dat de hoogte van de vergoeding die

mogelijkheden zullen met de nieuwe wetgeving iets verruimd

proefpersonen in de leeftijd van zestien tot achttien jaar

worden.

kunnen krijgen niet van invloed mag zijn op de beslissing tot deelname. En dat is iets waar ik dan weer over ga nadenken.

Een voorwaarde bij die verruiming is dat de belasting op

Het gaat om onderzoek dat niet tot zware belasting mag

kinderen door het deelnemen aan het onderzoek voor hen

leiden bij kinderen. Het mag ook niet gaan om grote ingrepen.

namelijk niet te zwaar mag worden. Er moet ook een zeker

Als je als kind dan toch al ernstig ziek bent, dan maakt de

verband zijn met de behandeling die ze al krijgen. Daarnaast

hoogte van die vergoeding toch ook eigenlijk niet uit? Zelfs

mag het niet gaan om grote ingrepen. Denk dus veel meer

als die je verleidt om een extra buisje bloed te geven? De

aan het geven van een extra buisje bloed of het ondergaan

verleidingen die kinderen dag in dag uit vanuit het nieuws

van een scan. Minister Schippers hoopt dat hiermee

en sociale media over zich heen krijgen, lijken toch net

onderzoek naar nieuwe behandelingen voor ernstig zieke

iets risicovoller dan deelname aan dit niet belastende

kinderen beter kan plaatsvinden en perspectief kan bieden

wetenschappelijk onderzoek, toch? •

Nicole Kien is één van de topadvocaten in de gezondheidszorg en staat aan de basis van de succesvolle ontwikkeling van LS&H Lawyers. Meer informatie: www.lshlawyers.nl

77


ADVERTENTIE

NEEM NU EEN ABONNEMENT OP VEINE ONTVANG VOOR € 25 PER JAAR IEDER KWARTAAL VEINE THUIS ÉN VERWEN JEZELF MET EEN SHOEBY FASHION ARRANGEMENT T.W.V. € 29,95. SHOEBY FASHION ARRANGEMENT • Een exclusieve shopervaring & verwendag in Den Haag Centrum voor 1 persoon**. Of shop je liever bij Shoeby bij jou in de buurt? Je ontvangt ook een bon voor een VIP avond voor jou met jouw vrienden en of familie. De hele winkel voor jullie alleen. • Een V.I.P. ontvangst met bubbles & bites. • Een heerlijke lunch of high tea (meerprijs high tea is € 9,95). • Stylingadvies van je eigen Shoeby stylist: jouw personal shopper. • Make-up en hairstyling, matchend bij je kleding. • 20% korting* op een nieuwe outfit.

* De korting is geldig op de originele prijs van de artikelen uit de hele collectie van Shoeby Den Haag Centrum. ** Het Fashion Arrangement is voor 1 persoon en tegen betaling uit te breiden voor meerdere personen. Te boeken van maandag t/m zondag m.u.v. feestdagen.

VEINE

78 Deze aanbieding is geldig tot 1 juli 2017 of zolang de voorraad strekt. Abonnementen gelden tot wederopzegging (prijswijzigingen voorbehouden).

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR ONZE WEBSITE WWW.VEINE.NL


ADVERTENTIE

LIKE ONS OP FACEBOOK!

Wil je op de hoogte blijven en dagelijks VEINE nieuws ontvangen, volg ons dan op Facebook. INFORMATIE DELEN, POSITIEVE ERVARINGEN UITWISSELEN. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat VEINE elk kwartaal kan blijven verschijnen.

FACEBOOK.COM/TIJDSCHRIFTVEINE

LIKE ons op Facebook!

79


MOOIE MENSEN

AANDACHTSLAB SOMMIGE MENSEN HEBBEN VLEUGELS OF IN IEDER GEVAL VEEL ENERGIE. MAUD HALKES IS ZO’N TYPE. ZE HEEFT VIER KINDEREN, WAARVAN DE JONGSTE (SUUS) MEERVOUDIG BEPERKT IS. JE ZOU ZEGGEN GENOEG TE DOEN. MAAR MAUD ZIT NOU EENMAAL NIET GRAAG STIL.

VEINE

80


MOOIE MENSEN

Betrokken ouders zijn een belangrijk onderdeel van KDC AandachtsLab. Immers deze stichting is een ouderinitiatief. “We denken dat ouders bijzonder goed kunnen meedenken als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. En die ontwikkeling kunnen we optimaal ondersteunen als de stimulerende begeleiding voor het kind zowel op het KDC als thuis nauwkeurig op elkaar worden afgestemd. Zo versterken we elkaar en ontstaat een 1 plus 1 =

TEKST: RENÉE RUISCH | FOTO’S: PRIVÉCOLLECTIE | TEKENINGEN: MARJOLEIN VAN BRAAM – MORRIS VAN DE BETEKENAAR

3 situatie.”, vertelt Maud.

Toen ze met Suus enkele jaren geleden

een plek waar voldoende tijd, kennis en

KDC AandachtsLab is nog niet zomaar

voor het eerst naar Curaçao ging voor

aandacht is om bij kinderen zoals Suus

gerealiseerd. Er wordt op dit moment

dolfijnondersteunende therapie merkte

ontwikkeling te stimuleren. “En dat lukt

hard gewerkt aan het vinden van een

ze dat er veel meer mogelijk was dan

niet zomaar. Als je Suus kleine stappen

geschikt pand, de werkwijzen en

ze dacht. Er was alleen wel veel tijd

wilt laten maken, is daar veel aandacht

methodieken, geldwerving enzovoort,

voor nodig. Maar één ding stond vast

en geduld voor nodig. We denken dat

verder hebben de dames in rap

voor Maud; ze moest een plek vinden

beweging centraal moet staan”, vertelt

tempo wat medestanders gevonden

waar intensief en gericht gewerkt

Maud ons. Marinka vult aan: “Bewegen

die inmiddels ook vanuit het bestuur,

zou worden met Suus. Samen met

en bewogen worden is erg belangrijk

de Raad van Toezicht of vanuit een

vriendin en tevens bewegingsagoog van

voor kinderen met een beperking. Door

werkgroep hard meestappen. •

Suus, Marinka van der Burgh, zetten

hun lichaam te voelen, te accepteren

ze de schouders onder het project

en te herkennen, kunnen zij zich verder

Meer informatie over dit bijzondere

AandachtsLab. Stichting AandachtsLab

ontwikkelen, uiteraard binnen de eigen

initiatief vind je op

streeft naar de realisatie van een

mogelijkheden.“

www.aandachtslab.nl

kleinschalig kinderdagcentrum in Delft,

81


KNEUTERIG

HOT SOCKS VAN TREETS

CHOCOMELK Mmmm... op een koude winterdag!

Nooit meer koude voeten met

Ook met volledige energierijke

de blauwe Hot Socks van Treets

dieetvoeding voor medisch gebruik kun

gevuld met druivenzaad. De warmtesokken geven heerlijke

je een heerlijke warme chocomelk met slagroom maken.

warmte en ontspanning bij koude of vermoeide voeten en bieden verlichting bij pijnklachten, slechte doorbloeding, stress en

Alleen verkrijgbaar via de diëtist en/of kinderarts | Na indicatie vergoed door zorgverzekering.

reumatische aandoeningen.

De warmtesokken kunnen eenvoudig en snel worden opgewarmd in de magnetron omdat ze geen losse vulling hebben (100% druivenzaad) Universele maat (37-42).

hittepit.nl | € 29,99

SCHAPENVACHT Heerlijk zacht op de vloer maar ook lekker warm op de bank voor de lange koude winteravonden. Verkrijgbaar bij diverse winkels | Variërend van € 60,00 tot € 339,99.

VEINE

82


ADVERTENTIE

83


ADVERTENTIE

flamingo high-low

TM

Verzorging in de badkamer op een hoger niveau

R82 Nederland B.V. Tinweg 8 8445 PD Heerenveen Tel: 0513 68 16 86 Fax: 0513 68 19 84 R82@R82.nl www.R82.nl

VEINE

84

www.R82.nl


VUURWERKVRIJE PARKEN DE ENIGE KNALLEN OP DEZE PARKEN ZULLEN AFKOMSTIG ZIJN VAN CHAMPAGNEKURKEN. DE GRENS WORDT GETROKKEN BIJ STERRETJES! Omgevingsgeluid kan natuurlijk niet

• Residence Lichtenvoorde

• Landal Miggelenberg

uitgesloten worden. Veel van deze

• Landal Reevallis

• Landal Reevallis

vuurwerkvrije parken vind je in rustige

• Buitenplaats De Marke van Ruinen

• Landal Hunerwold State

en dunbevolkte gebieden, zoals op het

• Buitengoed Drentse Vennen

• Landal Orveltermarke

platteland en midden in het bos. Al zijn

• Villapark Akenveen

• Landal Duc de Brabant

er de afgelopen jaren veel vuurwerkvrije

• Recreatiepark De Woudhoeve

vakantieparken bij gekomen, toch is

• Landal Hunerwold State

ons advies om tijdig te boeken. Door

• Camping Loodsmansduin

de populariteit zijn veel vuurwerkvrije

• Park Duynvallei

parken snel volgeboekt.

• Landal Orveltermarke • Appartementencomplex Bosch en Zee

• Strandpark Vlugtenburg aan Zee • Landgoed De Scheleberg

• Residence de Leuvert

• Parc De Soleil

• Park Westerkogge

• Landal Strand Resort

• Park Weideduyn

Nieuwvliet-Bad

• Park Duynvoet

• Recreatiepark Noordwijkse Duinen

• Tusken De Marren

• Landgoed ‘t Wildryck

• Park Waddenduyn

POPCORN MAKEN MET DE KIDS Niks leuker dan zelf mais poppen. Met twee simpele zeven op elkaar en een zak maïs kom je al heel ver.

Leuk in de open haard of nog leuker, buiten in een vuurkorf.

85


KNEUTERIG

WARME CHOCOLADEMELK MET SLAGROOM VEINE

86

Er gaat niks boven een warme chocolademelk met slagroom! Zeker als het buiten onguur en koud is. Kan jouw kind wat extra energie gebruiken, maak ‘m dan van dieetmelk.


KNEUTERIG

LEKKER GEZELLIG Met z’n allen om de vuurkorf, wat is gezelliger? Vuurkorf Etna Verkrijgbaar bij Blokker | € 20,00

ONBREEKBAAR Zo lief, een onbreekbaar hart voor in de kerstboom.

NOOIT MEER KOUDE VOETEN!

Zeeman | € 0,79 per 3 stuks

UGG Australia Booties Leverbaar in maat 23-36 voor € 99,95

STOER, STOERDER, STOERST! Een geweldige muts waarmee je gezien mag worden. Enne, foto’s nemen is verboden a

Shoeby | € 6,95

87


CULINAIR

VEINE

88


CULINAIR

TEKST: RENÉE RUISCH | FOTOGRAFIE: RENÉE RUISCH EN PEXELS.COM

CULINAIR GOURMETTEN UITGEBREID ETEN MET DE KERST DAT WIL IEDEREEN WEL, MAAR UREN IN DE KEUKEN STAAN, DAAR HEBBEN DE MEESTEN NIET ZO’N ZIN IN OF GEEN TIJD VOOR MET EEN BEPERKT KIND! MAAR WAAROM LAAT JE DE GASTEN HUN VIJFGANGENDINER NIET ZELF KLAARMAKEN? IN DE GOURMETPANNETJES NATUURLIJK! Zorg dat je de ingrediënten per gang op een groot bord bij elkaar legt. Zo kun je iedere keer een bord uit de koeling pakken voor de volgende gang. Maak kopietjes van de kaartjes met bereidingsinstructies, leg bij ieder bord de vijf kaartjes. En je zult zien dat je heel wat top koks aan tafel hebt. >

89


CULINAIR

Alle genoemde hoeveelheden zijn voor 1 persoon. Je kunt dus zelf vermenigvuldigen met 4, 6 of bijvoorbeeld 8 personen.

VEINE

90


SALADE MET GEITENKAAS IN EEN SPEKJASJE

OP DE HUID GEBAKKEN ZALM MET GEGRILDE GROENTEN

INGREDIËNTEN 3 ronde stukjes geitenkaas, vloeibare

INGREDIËNTEN zeezout, olijfolie, balsamico siroop,

honing, 1 plakje ontbijt (wikkel) spek, 1/4 zakje

1/4 courgette, 1/4 rode puntpaprika, 1/4 teen knoflook,

gemengde sla , 1/4 harde zure appel

zalmfilet met huid (stukje van maximaal 100 gram)

VOORAF Snij de appel in kleine stukjes. Leg op een

VOORAF Snij de puntpaprika’s en courgettes in kleine

schaal de plakjes spek, de schijfjes kaas, sla, de

stukjes. Leg op een bord de groente, de stukken vis,

blokjes appel en het flesje honing.

knoflook, balsamico siroop en zeezout. Houd een knoflookpers bijdehand.

BEREIDEN Pak een plakje ontbijtspek en leg daar een blokje geitenkaas op. Omwikkel het blokje zoveel

BEREIDEN Schep in een eerste pannetje twee

mogelijk. Maak op deze wijze drie pakketjes. Bak de

eetlepels van het groentemengsel, bestrooi met wat

blokjes om en om en zorg dat de spek lekker knapperig

grof zeezout en giet er een scheutje olijfolie bij. Zet

is. Leg ondertussen wat salade op je bord en versier

het pannetje onderin en laat de groenten minimaal 15

de rand met blokjes appel. Doe de drie pakketjes erop.

minuten grillen. Kruid ondertussen de zalm met wat

Doe op ieder stukje een paar druppel vloeibare honing.

peper en vooral wat grof zeezout op de huid. Giet in

Eet smakelijk!

een tweede pannetje een scheutje olijfolie en bak de zalm allereerst 1,5 minuut op de huid en dan nog zo’n 1,5 minuut op de andere zijde. Versier je bord met een patroon van balsamico siroop, leg daarop de groenten en de vis. Lekker! >

91


TOURNEDOS MET PEPERSAUS

Laat het geheel zolang koken dat het meeste vocht verdwenen is. Voeg om het af te maken een flinke scheut room toe. Pak je tournedos uit en overgiet hem

INGREDIËNTEN 1/2 theelepel pepers, theelepel rozemarijn, snufje zeezout, scheutje room, 1/4 rode ui,

met de saus. Traditioneel genieten!

maximaal 100 gram), scheutje rode wijn

NOODLES MET KIP

VOORAF Snij de rode ui in kleine stukjes en de biefstuk

INGREDIËNTEN 1/4 rode ui, 1/4 rode paprika,

in reepjes. Snij de aardappels in kleine stukken en kook

1/2 theelepel gesneden gember, 1/4 teen knoflook,

ze daarna in drie minuten licht gaar. Leg op een bord de

kipfilet (stukje van maximaal 100 gram), 1/4 pak kant

uitjes, stukjes tournedos, pepers, rozemarijn, zeezout,

en klare noodles, eetlepel gebakken uitjes, theelepel

room, gekleurde aardappels en een glaasje rode wijn.

sesamzaad, scheutje teriyaki saus

BEREIDEN Doe in een eerste pannetje wat

VOORAF Snij de ui, paprika, gember en knoflook. Snij

voorgekookte rode krielaardappels. Bestrooi deze

de kipfilet in reepjes. Leg op een bord de groente, de

met rozemarijn en een scheut olijfolie. Eventueel in

stukjes kip, gember, knoflook, de noodles, gebakken

wat zeezout erover is heel lekker. Zet de aardappeltjes

uitjes, sesamzaad en teriyaki saus.

10 stukjes gekleurde aardappels, tournedos (stukje van

onderin en start pas na 10 minuten met de rest van het gerecht. Bak de tournedos zonder kruiden zolang

BEREIDEN Bak een klein schepje uitjes, paprika,

je hem zelf wenst (rauw, medium of doorgebakken).

gember en een kwart teen knoflook. Voeg naar een

Als het vlees dichtgeschroeid is kun je het licht zouten.

minuutje stukjes kip toe. Als de kip vrijwel gaar is bak je

Wikkel het vlees als het gaar is in zilverfolie om het

nog een handje noodles mee. Voeg een scheut teriyaki

warm te houden. Schep een eetlepel rode uitstukjes in

saus toe. Bestrooi met wat kant en klaar gebakken

de pan en bak deze een minuut. Voeg 1/2 theelepels

uitjes en wat sesamzaad. Eet smakelijk!

pepers toe en een scheut rode wijn.

VEINE

92


CULINAIR

SINAASAPPEL­ PANNENKOEKJES MET CITROENIJS

INGREDIËNTEN 1/10 pak pannenkoekenbeslag, scheutje sinaasappellikeur (of sinaasappelsiroop voor kinderen onder de 18 jaar), 2 dunne schijfjes sinaasappel, 1 bolletje citroenijs

VOORAF Maak het beslag volgens de aanwijzing op de verpakking. Snijd van de sinaasappel dunne plakjes. Leg op een bord een schaaltje beslag, een flesje likeur en de sinaasappelschijfjes. Het ijs pak je natuurlijk pas op het laatste moment.

BEREIDEN Verwarm je pannetje met een klontje boter. Schep met een juslepel een schepje van het beslag en voeg aan deze lepel een klein scheutje sinaasappellikeur toe. Bak hier een pannenkoekje van. Leg er een plak sinaasappel en een bolletje citroenijs op. Smullen maar! •

93


ADVERTENTIE

LUXNA Visualite Visualite levert op maat gemaakte LED toepassingen voor iedere situatie. Samen met Luxna Lighting is er een dimbaar LED paneel ontworpen wat zich onderscheidt door het Hoe creĂŤervan je rust rusten enkalmte. kalmte in ruimtes uitstralen waar wachten voor of verblijven? Eenkinderen geschikte oplossing ziekenhuizen, kinderdagverblijven en andere Met een dimbaar LED paneelzorginstellingen. verras je

kinderen positief. Met een mooi ontwerp,

M. Visser Elektrotechniek en Royal Kids Home onderscheiden zich in dit project door mee te gemakkelijk ontspannen. denken met de eindgebruiker. Vanuit de ogen van het kind hebben zij een afbeelding gemaakt vol verrassingen.

vrolijk maar rustig, kunnen kinderen

dimbaar LED paneel Informeer snel naar de mogelijkheden.

M. Visser Elektrotechniek en Royal

0800-5011

Kids Home verplaatsten zich in het kind en maakten een afbeelding vol verrassingen! Geschikt voor ziekenhuizen, kinderdagverblijven en andere zorginstellingen.

VEINE

94

Kijk voor meer informatie op www.veine.nl from

ADVERTENTIE


LEUK AAN JE KIND PS Ilse richtte het bedrijf JOF op: “Niet helemaal zindelijk, vaak ziek, een stoma of peg-sonde, gehandicapt of je wilt gewoon een grotere maat? JOF heeft DE romper voor jou!” www.rompersvanjof.nl

LEUK AAN ONS KIND En dan krijg je ineens een klein baby’tje in je

is niet zindelijk en helaas ook vaak ziek. Maar

armen gelegd, een gehandicapt meisje dat

ze weet ons elke dag weer te stimuleren om

veel lichamelijke zorg nodig heeft. Met een

volop te leven, om niet te snel te oordelen en

chromosoom 8 afwijking die te bijzonder is dat ze

te genieten van alle mooie momenten, al zijn ze

er nog geen naam voor hebben bedacht.

nog zo klein. Het allermooiste wat ze ons geeft

We horen de arts op de Intensive Care het nog

is liefde! Ondanks alle zorgen en lichamelijke

zo zeggen “Maak je geen zorgen, Fien gaat het

ongemakken die ze heeft, toch zo ontzettend

jullie allemaal leren!”

vrolijk en tevreden kunnen zijn, dat is ons meisje,

JOF = Journey Of Fien

Fien! En ze had zo gelijk! Fien is nu een meisje van 4 jaar, ze kan niet lopen, niet praten, niet eten,

Ilse van Kralingen

95

In deze rubriek vragen wij je om op te schrijven wat jouw Veine-momentjes zijn met je kind. Mail dit naar klantenservice@veine.nl en wie weet staat jouw kind in de volgende uitgave van Veine!


OOKCIJFERS EN WEETJES OVER KERST

DE TRADITIONELE KLEUREN VAN KERST ZIJN GROEN, ROOD EN GOUD. GROEN STAAT SYMBOOL VOOR LEVEN EN WEDERGEBOORTE, ROOD SYMBOLISEERT HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS EN GOUD STAAT VOOR HET LICHT EN RIJKDOM.

ALS DE KERSTMAN ECHT ZOU BESTAAN, ZOU HIJ OP KERSTAVOND 822 HUIZEN PER SECONDE MOETEN BEZOEKEN OM ALLE CADEAUTJES TE BEZORGEN. DAT BETEKENT DAT HIJ 1.046 KM PER SECONDE ZOU MOETEN GAAN. OFTEWEL,

3.000 KEER DE

VEINE

96

SNELHEID VAN HET LICHT.

OOIT GEHOORD VAN HET KERSTEILAND? DIT IS EEN KLEIN EILANDJE MET EEN OPPERVLAK VAN 135 KM2. HET LIGT IN DE INDISCHE OCEAAN EN TELT MEER DAN 1400 INWONERS.

ONGEVEER

40%

VAN DE HELE WERELDBEVOLKING VIERT KERST. DE KERSTBOOM ZIET ER AL 100 MILJOEN JAAR HETZELFDE UIT.

‘JINGLE BELLS’ IS EEN VAN DE BEKENDSTE KERSTLIEDJES. HET WERD OORSPRONKELIJK GEMAAKT VOOR THANKSGIVING!

SOO KEE JEWELLERY, EEN JUWELIER UIT SINGAPORE, MAAKTE OOIT EEN KERSTBOOM BESTAANDE UIT 21.798 DIAMANTEN (IN TOTAAL 913 KARAAT) EN 3.762 KRISTALLEN KRALEN.


OOKCIJFERS

EN WEETJES OVER OUD & NIEUW IN 1989 WERD DE SLOGAN ‘JE BENT EEN RUND ALS JE MET VUURWERK STUNT’ BEDACHT.

DE MEEST GEDRONKEN CHAMPAGNESOORT TIJDENS DE JAARWISSELING IS EEN BRUT.

ER WORDEN ONGEVEER

ACHT

OLIEBOLLEN PER PERSOON GEGETEN ROND OUD EN NIEUW.

ALS WIJ NOG DRUK AAN HET OLIEBOLLEN BAKKEN ZIJN IN HET OUDE JAAR, IS HET AAN DE ANDERE KANT VAN ONZE AARDBOL AL NIEUWJAAR.

DE SPANJAARDEN LUIDEN HET NIEUWE JAAR IN MET TWAALF DRUIVEN. NET VOOR HET TWAALF UUR IS, MOET IEDEREEN EEN SCHAALTJE MET DEZE VRUCHTJES LEEG GEGETEN HEBBEN. DEZE TRADITIE ZOU GELUK BRENGEN VOOR HET NIEUWE JAAR.

OUDEJAARSAVOND WORDT OOK WEL SILVESTER OF SILVESTERAVOND GENOEMD. DEZE AVOND IS VERNOEMD NAAR DE HEILIGE PAUS SILVESTER.

DE OLIEBOL WERD VROEGER OLIEKOEK GENOEMD. IN 1868 WERD HET WOORD OLIEBOL IN DE VAN DALE OPGENOMEN, HOEWEL HET WOORD OLIEKOEK DESTIJDS MEER GEBRUIKT WERD.

97


ADVERTENTIE

VEINE

98


COLUMN WINTERSPORT, KAN DAT?

Sa

nd

ra

T itu

l aer - kinderreva

IN DE KOMENDE MAANDEN VERTREKKEN ER HEEL WAT NEDERLANDSE GEZINNEN NAAR FRANKRIJK, OOSTENRIJK OF ANDERE SKILANDEN. WANT NIKS IS LEUKER DAN MET ELKAAR EEN WEEK BUITEN IN DE SNEEUW. MAAR KAN DAT OOK ALS JE EEN KIND MET EEN BEPERKING HEBT?

ti e li d a

ar

ts

die dit soort lessen geven. Vereniging Gehandicapte Wintersporters (VGW, vgw-online.nl) en Stichting geHandicapten Op Skies (SHOS, shos.nl). Deze organisaties geven les aan zowel staande als zittende gehandicapten. Je kunt na enkele lessen in Nederland al inschatten of je kind in het wintersportland naar een gewone skischool kan. Ook kun je dan alvast informeren of er in dat geval leraren beschikbaar zijn die speciale lessen voor mensen met een handicap kunnen geven. Hier bestaat een speciale opleiding voor

Het vergt wel wat meer uitzoekwerk, maar ik adviseer

namelijk. Voordeel van een specialist is dat deze man/vrouw

ouders wel te gaan. En dan vraag je je misschien af of het

weet hoe hij met een handicap moet omgaan zodat het plezier

voor gehandicapte kinderen leuk is? Het antwoord is denk

in het skiën voor je kind groter kan worden. Er zijn helaas

ik dat je als familie echt met elkaar op vakantie bent en daar

geen lijsten voorhanden waar deze specialisten werken. Het

geniet iedereen van. Maar misschien wel belangrijker is dat

beste is om bij de skischool van het gebied te informeren.

zij voor het eerst in hun leven ‘snelheid’ meemaken. Anders

Ook ouders kunnen in Nederland een cursus van twee of

dan wanneer je bijvoorbeeld op een fiets of in een auto zit. Je

meer dagdelen volgen waarin zij leren om bijvoorbeeld met

voelt de wind, de sneeuw…. Dit geeft de kinderen een heel

een zitski te skiën. In het wintersportland kunnen zij dan zelf

nieuw gevoel. Ook de ‘schwung’ is heel prettig, dit vooral in

met hun kind op pad.

combinatie met de mooie natuur, de kou en het zonnetje op hun gezicht. Natuurlijk vinden ze dat leuk!

Met name in Frankrijk kunnen zittende gehandicapte skiërs goed terecht. Je kunt in veel skigebieden materiaal met

Maar wat zijn de mogelijkheden? Uiteraard is het erg

een begeleider huren. In Oostenrijk zijn er vrij veel speciaal

afhankelijk van je kind of zelf (aangepast) skiën een

opgeleide skileraren. Er zijn Nederlandse verenigingen die

mogelijkheid is. Maar ook als dat niet kan, kunnen kinderen

vaak een week op gezinsvakantie gaan. Dit kan zowel in

ook met hulp van anderen zittend of half liggend (mee)

appartementen als in hotels. Je kunt dan met je eigen gezin

skiën. De kou is dan zeker wel een aandachtspunt; denk aan

bijvoorbeeld in een hotel verblijven maar alleen de lessen zijn

speciale kleding en kies voor een periode in het jaar waarin

via de vereniging geregeld.

het minder koud is. Ik adviseer ouders altijd; ga in Nederland alvast kijken of je wat lessen kunt volgen waardoor je kind

Conclusie: verdiep je erin als je op wintersport wil want er is

al iets verder is. Er zijn een aantal organisaties in Nederland

altijd een weg. •

99


THERAPIE

We stellen vooraf doelstellingen op en gelukkig zien we altijd verbeteringen.

VEINE

100


TEKST: ANNE VAN ZWIETEN | FOTO’S: PRIVÉCOLLECTIE

INTENSIEVE THERAPIE MET DIEREN JE MOET NET EVEN DOORRIJDEN ALS JE BIJ VENLO DE GRENS PASSEERT, MAAR DAN HEB JE OOK WAT! IN DÜSSELDORF LIGT ‘DER THERAPIE PARK’ VAN INITIATIEFNEMER STEFANIE RUHFUS. EEN PRACHTIGE RUSTIGE PLEK WAAR DIERONDERSTEUNENDE, INTENSIEVE THERAPIE GEGEVEN WORDT. DIT KEER GEEN DOLFIJN, MAAR IN DÜSSELDORF VIND JE TWEE THERAPIEHONDEN, TWEE THERAPIEPAARDEN, DRIE KONIJNEN, VIJF CAVIA’S EN EEN AQUARIUM MET VISSEN EN GARNALEN. DE PAARDEN EN HONDEN ZIJN SPECIAAL GETRAIND, MAAR OOK DE ANDERE DIEREN WORDEN GETRAIND ZOVEEL ALS DAT KAN. EEN KIND KAN DAGELIJKS, AFHANKELIJK VAN DE WENSEN EN DE CONDITIE, ÉÉN TOT VIER KEER EEN UUR THERAPIE AFNEMEN. JE KUNT OM DE HOEK VAN HET ‘PARK’ MET JE GEZIN VERBLIJVEN. ONZE COLUMNIST ANNE VAN ZWIETEN GING MET HAAR DOCHTER NADJA EEN KIJKJE NEMEN EN ZIJ KWAM HEEL ENTHOUSIAST TERUG. VOLDOENDE REDEN OM STEFANIE RUHFUS MAAR EENS WAT VRAGEN TE STELLEN! 101

SINDS WANNEER BESTAAT HET THERAPIE PARK? Stefanie Ruhfus werkt al aan haar droom om een therapie park op te zetten sinds 2011. Na een grondige verbouwing van het pand, het opleiden van de dieren en het samenstellen van een team kon het therapiecentrum in juli 2013 officieel van start. >


THERAPIE

HET THERAPIECENTRUM EN DE OMGEVING Het complex staat op een stuk grond van zo’n 8500 vierkante meter. Het is een natuurlijke en rustige omgeving. In totaal zijn er zeven therapie kamers, een fitnessruimte, een creatieve werkkamer, vier behandelkamers en een speciale behandelingskamer voor ouders. Voor de kleine dieren hebben we een apart klein huis.

De tuin is heel ruim, met grote bomen en schommels, een leertuin, een grote trampoline en een ruimte waar interactie met het paard mogelijk is. Het centrum grenst aan een bos dat ook gebruikt wordt. Zo gaan de kinderen regelmatig in het bos paardrijden.

VEINE

102


THERAPIE

VOOR WELKE KINDEREN IS DEZE

de vakantieperiodes en daarom vaak

THERAPIE BEDOELD?

snel volgeboekt in deze tijden. “We

“Wij behandelen kinderen (en

hebben inmiddels al ruim 100 gezinnen

volwassenen) met een verstandelijke,

kunnen helpen. Veel gezinnen komen

lichamelijke of psychische beperking.

jaarlijks terug. Er zijn nu al gezinnen

Dat kan dus heel erg uiteenlopen,

die al acht keer zijn geweest. De

van kinderen met gedrags- of

meeste gezinnen zijn Duits, maar ook

sociale problemen tot kinderen

Nederlandse gezinnen komen bij ons,

met een ernstige meervoudige

net als gezinnen uit Denemarken,

beperking. Uiteraard stellen we

Luxemburg, Brazilië, Argentinië,

vooraf, in nauw overleg met ouders,

Rusland en India.”v

doelstellingen op. En gelukkig zien we altijd verbeteringen”, vertelt Stefanie.

WAAR KUNNEN GEZINNEN VERBLIJVEN?

WAT KUNNEN MENSEN

“Vanuit het therapiecentrum bieden we

VERWACHTEN BIJ JULLIE?

boeking-service. Dat wil zeggen dat we

“In het therapiepark worden meerdere

bij gezinnen informeren wat ze willen en

mogelijkheden geboden. Een daarvan

wat ze nodig hebben. Wij vragen in de

is het intensieve therapieprogramma

omgeving offertes op en koppelen dit

voor gezinnen. Deze therapie duurt één

terug. Eenmaal een keus gemaakt, doen

tot maximaal drie weken. De meeste

wij de boeking. Er zijn mogelijkheden

ouders kiezen voor twee weken. Deze

om te verblijven in een hotel of in een

programma’s zijn het meest populair in

appartement. >

103


THERAPIE

We hebben zelfs gehad gezinnen gehad die in een stacaravan

Als een gezin het volledige pakket boekt; de service van

wilden. De meeste gezinnen geven de voorkeur aan een

onze therapiemanager, minimaal tien sessies, twee ouder

appartement en die hebben we in de omgeving in alle

behandelingen, een gedetailleerde anamnese en laatste

prijsklassen.”

gesprek, dagelijks oudergesprekken, een verslag en een foto-cd van de therapie, kost dit 2.200 euro.”

WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR EEN WEEK

VEINE

104

INTENSIEVE THERAPIE MET DIEREN?

HOE WORDEN OUDERS BETROKKEN BIJ DE THERAPIE?

“Afhankelijk van het aantal sessies dat wordt geboekt en

“Wij hebben de voorkeur om zeer nauw samen te werken

welke diensten de families wensen, variëren onze prijzen.

met de ouders. We tonen hen het liefst dagelijks de


THERAPIE

ONZE ERVARING verbeteringen en geven hen ook

HOE KUNNEN GEZINNEN THUIS

We zagen bij Nadja dezelfde drive als

handvatten voor thuis. Soms,

VERDER MET HUN KIND? IS ER HULP

bij de dolfijntherapie. Ik ben geneigd

afhankelijk van de situatie doen ouders

ACHTERAF?

te zeggen dat door de diversiteit van

ook mee met de sessies. We voeren

“Naast de dagelijkse gesprekken

de dieren op het Therapiepark er nog

dagelijks gesprekken om ervaringen uit

vindt er altijd een gedetailleerd

meer mogelijkheden zijn. Dieren als

te wisselen.

eindgesprek plaats waarin we

een cavia of een konijn roepen iets

problemen en vragen over het kind

anders op (bijvoorbeeld vertedering,

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR

bespreken, de persoonlijke doelen,

troost, je sterk voelen omdat het

OUDERS, BROERS EN ZUSSEN?

therapieprogramma maar ook adviezen

dier juist zo kwetsbaar is) dan een

“Naast dagelijkse gesprekken over

voor de toekomst. Daarbij geven

groter dier zoals een paard of een

de therapie van zoon of dochter,

we materialen en extra oefeningen

hond. Staan, lopen, rechtop zitten,

bieden wij ook behandelingen

mee voor thuis. Verder zijn wij

evenals het aaien van een vacht,

voor familieleden. Zo kunnen de

altijd beschikbaar voor aanvullende

angst overwinnen, het helpen bij de

ouders massages en fysiotherapie

ondersteuning zodra de families terug

verzorging van de dieren, contact

behandelingen krijgen. Indien gewenst

zijn naar huis”, aldus Stefanie.

maken… het kan allemaal samen met

en mogelijk, organiseren wij ook een programma voor de broers en zussen.“

de dieren worden ingezet als een

We kregen zo’n warm welkom, zo veel

leermoment terwijl het kind het niet zo

aandacht en gezelligheid van het team

ervaart.

(en de dieren a), echt geweldig. Ook de behulpzaamheid bij het regelen van een

Nadja heeft zo ontzettend veel

geschikt appartement en bijvoorbeeld

genoten en gelachen. De fijn

een hulpmiddel dat je niet van huis mee

motorische oefening waarbij Nadja

kan nemen maar wel nodig hebt was

een koord door het gaatje van een

ontzettend fijn. •

houten blokje moest trekken hield ze veel beter vol doordat de hond het ook moest doen. De hond vond het ook moeilijk, beet een paar keer mis, dat triggerde Nadja om te zien: het geeft niet als het mis gaat maar ik blijf het proberen, net als de hond.

105


VEINE MAGAZINE NUMMER ZEVEN komt uit in maart 2017

En verder natuurlijk de vaste columnisten, sport, hulpmiddelen, OOKLEUKS, enzovoort!

Cranio sacraal THERAPIE Voetreflex THERAPIE

VEINE

106

DOSSIER Kwijlen Oranje BOVEN!

106


ADVERTENTIE

Kieswijzer voor Kids Inleggers

Absorberende broekjes

Luiers / slips Bambo Mini 2 600 ml 3-6 kg

6/30 st. 310132

Bambo Midi 3 800 ml 5-9 kg

6/33 st. 310133

Bambo Maxi 4 1000 ml 7-18 kg

Abri-Light Ultra Mini 75 ml 8x18 cm

Bambo Junior 5 12/28 st. 41000

Abri-Light Mini 200 ml 10x22 cm

16/20 st. 4100101

16/16 st. 4100201

1000 ml 18+ kg

4/32 st. 43050

1400 ml 50-60 cm

1800 ml 60-85 cm

2200 ml 60-85 cm

6/30 st. 41005

1500 ml 70-110 cm

1400 ml 45-70 cm

2000 ml 70-110 cm

1400 ml 60-90 cm

1900 ml 60-90 cm

900 ml 80-110 cm

4/26 st. 43049

4/26 st. 43061

1400 ml 80-110 cm

4/24 st. 43060

1900 ml 80-110 cm

4/22 st. 43062

2400 ml 80-110 cm

1700 ml 60-110 cm

4/14 st. 300008

6/14 st. 41084

6/14 st. 41085

6/20 st. 41073

Al onze producten zijn dermatologisch getest en zijn zeer geschikt voor kinderen met een gevoelige of geïrriteerde huid. Deze producten hebben het Nordic Ecolabel, hét Scandinavisch milieukeurmerk voor duurzaam geproduceerde producten. Abena is hiermee uniek in Europa.

4/14 st. 300002

107 Fluff afkomstig van FSC-gecertificeerd hout.

4/14 st. 300003

4/14 st. 300004

3/28 st. 300000

Special

Abri-Wing Special M2 2200 ml 70-110 cm

Wilt u de producten van Abena proberen? Vraag dan een gratis proefpakket aan. Bel 0485 58 11 50 of kijk op www.abena.nl/proefpakket.

Special

4/14 st. 43063

Abri-Wing M3 3100 ml 70-110 cm

Gratis proefpakket 6/14 st. 41083

Abri-Flex Special S/M2

Abri-Wing M2 2300 ml 70-110 cm

1000016664

Abri-Flex M3

Abri-Wing M1 1900 ml 70-110 cm

6/14 st.

Abri-Flex M2

Abri-Wing S2 2000 ml 65-85 cm

Kortom Abena is er voor ieder kind!

Abri-Flex M1

Abri-Form M4 3600 ml 70-110 cm

6/14 st. 41082

Abri-Flex M0

Abri-Form M3 3100 ml 70-110 cm

6/14 st. 41071

Abri-Flex S2 3/22 st. 43056

Abri-Form M2 2600 ml 70-110 cm

4/21 st. 41070

Abri-Flex S1 3/28 st. 43055

Abri-Form M1 4/36 st. 9374

Alle kinderen moeten zorgeloos kunnen spelen, bewegen en genieten. Ook kinderen met urineverlies. Speciaal voor deze kinderen heeft Abena, samen met hun ouders/verzorgers en verpleegkundigen een assortiment samengesteld. Voor baby’s en grote kinderen, voor dik en dun, voor lang en kort en voor mobiel en niet-mobiel.

5/18 st. 310139

Abri-Flex XS1 4/32 st. 43054

Abri-Form M0

Abri-San 5 1200 ml 28x54 cm

1500 ml < 60 cm

Voor ieder kind een passende oplossing

5/20 st. 310138

Bambo Nature Pants XL6

Abri-Form S4 20/10 st. 41014

Abri-Light Super 950 ml 20x44 cm

900 ml 14+ kg

6/22 st. 310136

Abri-Form S2 20/10 st. 4100401

Abri-Light Extra Plus 650 ml 11x33 cm

1300 ml 16-30 kg

Abri-Form XS2 12/12 st. 4100302

Abri-Light Extra 500 ml 11x33 cm

Bambo Nature Pants Junior 5

6/27 st. 310135

Abri-Form XS2

Abri-Light Normal 350 ml 11x26 cm

1200 ml 12-22 kg

Bambo XL 6

Abri-Light Mini Plus 200 ml 10x28 cm

6/30 st. 310134


Iedereen met een handicap moet kunnen sporten. Niemand mag buitenspel staan.

Sport maakt fysiek en mentaal sterker. In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die om te kunnen sporten extra ondersteuning nodig hebben. Helaas is nog lang niet overal het sportaanbod toegankelijk of er ontbreken faciliteiten in de buurt. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Pas dan is de wedstrijd voor ons gewonnen!

HELP JIJ OOK MEE? WORD COLLECTANT VIA WWW.FONDSGEHANDICAPTENSPORT.NL/COLLECTEWEEK

De landelijke collecte is van 26 maart t/m 1 april 2017. Voor (sport)verenigingen die meedoen aan de collecte, bieden we een leuke voordeelregeling!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.