Veine veertien

Page 1

Inspiratie voor ouders van lichamelijk en/of verstandelijk beperkte kinderen

Mede mogelijk gemaakt door

HOSPITAL HEROES

Minder stress in het ziekenhuis

DOSSIER SLAPEN

Niet voor iedereen gewoon

VAKANTIE BIJ AVAVIEREN Bijzonder en lekker dichtbij

HYDROTHERAPIE

Kracht opbouwen én ontspannen in het water

veertien, 2018

€ 6,95


COVERMODEL Nemanja

De elfjarige Nemanja is een echte babbelkous, zodra je hem de kans geeft, kletst hij aan een stuk door. Hij kijkt graag filmpjes op zijn tablet, maar ook muziek luisteren en racerunnen vindt hij fantastisch.

Een racerunner, te zien op de cover, is een loophulpmiddel op drie wielen met een zadel waardoor kinderen met onder andere een motorische beperking toch kunnen rennen. Nemanja gaat met veel plezier iedere week naar de atletiekbaan en ooit hoopt hij te kunnen deelnemen aan een racerun-wedstrijd.

De kleding van Nemanja is gesponsord door

MODEMALL

VEINE

2


VAN DE REDACTIE

COLOFON UITGEVER Stichting Veine HOOFDREDACTIE Renée Ruisch EINDREDACTIE Frieda Zebrowski ART DIRECTION ConQuest communication. creation. FOTOGRAFIE COVER Emile Peters REDACTIE Marianne Zwanenburg WEBMASTER EN DESIGN Stephan van Rijt, Talk Today DRUKKERIJ Van de Water, Schiedam

PUNT VAN RENÉE

VERZENDING Juist! Druk & Print COLUMNISTEN Sandra Titulaer (revalidatiearts), Sylvie Suijkerbuijk (therapeut computer en handicap), Eva Vernet (ergotherapeut), Nicole Kien (advocaat), Chris (moeder), Arie van Tienhoven (ondernemer), Anne van Zwieten (moeder), Martin Meeuwissen (expert houdingsmanagement) ABONNEMENTEN abonnee@veine.nl

MIJN LAATSTE PUNT VAN DIT JAAR, DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE KERST ZIJN AL IN VOLLE GANG. HUH, DENK IK; KERST? HET WAS TOCH GISTEREN NOG KERST? EN ZO GAAT DAT MET ALLES IN MIJN LEVEN. HET VLIEGT VOORBIJ.

ADVERTENTIES advertentie@veine.nl ADRES Palladiostraat 35,

Gisteren zette ik nog voor het eerst,

organiseren we voor jullie als lezers

3066 AH Rotterdam

heel klunzig, de maxicosy in de auto.

de VEINEDAGEN, een driedaagse

Vandaag heeft die baby van toen haar

beurs in Gorinchem waar tientallen

eerste rijles. En zo leek het ook wel

exposanten zullen verrassen. We

gisteren dat de eerste Veine van de

hebben voor jullie de leukste en meest

pers rolde. Als ik dan nu op pagina

innovatieve bedrijven uitgenodigd,

5 kijk en alle covers op rij zie, kan ik

allemaal exposanten die het verschil

alleen maar denken; time flies! En voor

kunnen maken. Een beurs met impact,

je het weet is het dus 2019, ofwel

vol informatie en inspiratie, zoals je

hoogste tijd voor goede voornemens.

van ons gewend bent! De zomer lijkt

Met Veine hebben we er heel wat.

nu nog ver weg, maar zoals met alles,

We willen blijven inspireren en we

voor je het weet is het zover. We

zullen blijven zoeken naar de ‘weetjes’

houden je op de hoogte.

BANKREKENINGNUMMER NL66 INGB 0006 799 696

Copyright © 2018 Stichting Veine Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan Veine zonder schriftelijke goedkeuring op te nemen in een leesportefeuille. Veine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave en niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen

waarmee jullie met je kinderen net

van deze uitgave. Veine behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Over uitslagen van prijsvragen en/of speciale acties kan niet worden gecorrespondeerd.

weer dat kleine stapje vooruit kunnen

Voor nu wens ik je, ook namens het

zetten. In de zomer, om precies

redactieteam, fijne en liefdevolle

te zijn van 27 tot en met 29 juni,

feestdagen en een topjaar in 2019! •

3


BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

NEEM NU EEN ABONNEMENT OP VEINE MAGAZINE! ONTVANG TWEE JAAR LANG VEINE VIER KEER PER JAAR THUIS VOOR SLECHTS EEN TIENTJE* GA NAAR VEINE.NL EN GEBRUIK DE ACTIECODE: TEASER2019

VEINE

4

* Deze aanbieding is geldig tot 31 maart 2019. Abonnementen gelden tot wederopzegging (prijswijzigingen voorbehouden).

NU 2 JAAR VEINE VOOR SLECHTS € 10,-


INHOUD

28 28

DOSSIER SLAAP KINDJE, SLAAP!

12 6

37

COLUMN ZWARTE PIET IN CANADA?

KLEIN GELUK

38 9

COLUMN ALS LEKKER SLAPEN NIET VANZELFSPREKEND IS

10

21

COLUMN ALLE TIJD

22

VEINE STEUNT HOSPITAL HERO

27

COLUMN DE WMO EN HULP­MIDDELEN, DEEL 2

OOKCIJFERS OVER SLAPEN

66 44

SPORT MAJORETTE; DAT KAN OOK IN JE ROLSTOEL

THERAPIE HYDROTHERAPIE, OEFEN­THERAPIE IN HET WATER

74 51

VAKANTIE EEN HEERLIJKE STRANDVAKANTIE

65

OOKLEUKS

MOOIE MENSEN

12

66

COLUMN MEER DAN ‘WELTERUSTEN EN TOT MORGEN’

OUDEJAARSHAPJES

81

COLUMN MODELLEREN

52

EXTRA: BEGELEIDERS IN DE SPOTLIGHT DE ALLERLIEFSTEN

82

SLAAPHULPJES SCHAAPJES TELLEN

61

COLUMN CONTRACTUREN

86

COLUMN VAN ANNE WETEN

62

MOOI INITIATIEF SENSOREN DIE HET LEVEN MAKKELIJKER MAKEN!

92

(P)APPTALK

5


KLEIN GELUK DIE TITEL VAN ONS TIJDSCHRIFT KOMT UIT DE FRANSE TAAL EN SPREEK JE UIT ALS VÈNNE. LA VEINE STAAT VOOR GELUK, FORTUIN EN GELUKZALIGHEID. ANDERZIJDS KUN JE VEINE VERTALEN ALS DE ADER, DE NERF OF BLOEDADER. Naast een prettig klinkende naam vonden we de betekenis illustratief. Een bloedader staat voor verbinding en is iets dat je nooit kunt doorknippen. Zo is ook de band van ouders met een beperkt kind. Een verbinding die er is en altijd blijft.

Daar waar andere kinderen hun vleugels uitslaan en loskomen van ouders, blijven kinderen met een beperking veelal heel dichtbij. Als het niet letterlijk fysiek is dan is het wel mentaal. Anderzijds sluit de gelukzalige uitleg van Veine feilloos aan op de visie achter dit magazine. Veine wil op positieve wijze inspireren en informeren. Het is onze stellige mening dat ontwikkeling (en comfort) gelukkig maken. Elk kind verdient dat!

VEINE

6


KLEIN GELUK

IN DE OLIE

DE DROOM VAN LIV

Rectificatie: een oplettende

Tijdens de droommachine werd er met 25 ondernemers uit Limburg hard

lezer wees ons erop dat de

gewerkt om twaalf dromen uit te laten komen. Hiervan was de droom van de

lavendelolie die wij in ons vorige

gehandicapte Liv er eentje. Haar droom was om samen met haar vriendjes

nummer tipten niet altijd kan

en vriendinnetjes van kinderdagcentrum ’t Steyntje een tripje te maken

worden ingenomen. Een groot

naar de dieren. Aangezien een uitstapje zoals dit een hele onderneming is,

aantal oliën van doTERRA

bedachten de 25 ondernemers van de droommachine dat de droom van Liv

is veilig voor gebruik op die

nog mooier zou worden als ze de mogelijkheid kreeg om op ieder gewenst

manier, maar dat geldt niet

moment naar de dieren te kijken. Een Qwiek.up bleek de manier om haar

voor andere merken etherische

droom te laten uitkomen.

oliën. Lees dus altijd eerst de gebruiksvoorwaarden!

Voor een duidelijk filmpje kijk je op de website qwiek.eu

Met deze HOUTEN TAARTJES is het meteen een feestje. Ze zijn er in verschillende vormen en kleuren en het voordeel is, je kunt genieten zonder ervan aan te komen.

Verkrijgbaar bij hema.nl voor € 5,00 7


KLEIN GELUK

Met deze LEPEL hap

LIEVE SLOFJES VAN TEXELANA

je alles heerlijk weg. Hij blijft altijd recht, super handig.

Deze slofjes zijn niet alleen leuk, maar ook echt heel warm. Handig

Verkrijgbaar bij

gezien de weersvoorspellingen

Store.Liftware.com

voor de komende maanden.

voor ± € 180,00

Verkrijgbaar bij texelana.nl voor € 24,00

Sterker worden terwijl je speelt? Met deze set WEERSTANDSBANDEN wordt het extra leuk! Meer weerstand om je armen en benen te trainen.

Verkrijgbaar bij matchusports.nl voor € 9,95

‘Een ROLSTOEL hoort erbij’, dachten ze ook bij Playmobil! Wij zijn het daarmee eens.

Verkrijgbaar bij internet-toys.com voor ± € 5,25

VEINE

8


RUBRIEK

COLUMN ALS LEKKER SLAPEN NIET VANZELFSPREKEND IS SA

ND

RA

TIT

UL A ER

- k ind er r

eva

ti li d a

ea

r ts

HET ONDERWERP SLAPEN KOMT REGELMATIG TER SPRAKE IN MIJN PRAKTIJK. VEEL KINDEREN MET EEN BEPERKING LOPEN OM UITEENLOPENDE REDENEN TEGEN SLAAPPROBLEMEN AAN. ALS OUDERS HET NIET ZELF AANKAARTEN, IS HET IN IEDER GEVAL IETS DAT IK ZELF REGELMATIG AANSNIJ. Als er problemen zijn, bespreek ik eerst altijd de technische

moment je hier mee doorgaat. Ik zie regelmatig in mijn

aspecten van het slapen. Is er een aangepast bed nodig

praktijk dat epilepsie een reden is; ouders zijn vaak (en zijn

of kun je met een orthese veel onrust vermijden? Waar

hiervan zelf ook overtuigd) de beste monitor om hun kind in

staat het bed en hoe zit het met licht? Veel kinderen slapen

de gaten te houden. Ik wijs hen er wel op dat ze ook zichzelf

beneden. In hoeverre kun je voldoende rust (stilte) bieden?

in de gaten moeten houden. Op de lange duur krijgen

Als die technische voorwaarden kloppen dan gaan we

ouders altijd klachten als ze zelf onvoldoende nachtrust

verder analyseren. Er is een duidelijk verschil tussen in

hebben.

slaap komen en door blijven slapen. Bij inslaapproblemen zie je wel dat kinderen geen melatonine aanmaken en dit is

Ik bespreek dan toch de opties om het patroon te

redelijk eenvoudig oplosbaar; met een tabletje. Een gebrek

doorbreken. Soms kiezen ouders ervoor om eerst twee

aan melatonine heeft echter niets te maken met het wel of

weken bij het kind op de kamer te slapen en dit dan af te

niet doorslapen ’s nachts. Als kinderen niet doorslapen,

bouwen zodat het kind kan wennen aan het liggen in het

is het zaak om uit te sluiten dat het kind niet lijdt aan

eigen bed in de eigen kamer. Begin met een bed naast het

nachtepilepsie. Ook krampen kunnen een oorzaak zijn. Dit

bed van het kind en verplaats dat bed steeds verder richting

valt soms op te lossen door het kind in een andere houding

de gang; de zogenaamde uitsluipmethode. Andere ouders

te plaatsen of door extra spierverslappingsmiddelen te

moeten eerst vertrouwen krijgen in technische hulpmiddelen

geven.

om bijvoorbeeld epilepsie te detecteren. En tot slot kan het ook heel goed helpen als kinderen regelmatig een nachtje

Slapen blijkt keer op keer echter ook een onderdeel van de

elders logeren, bijvoorbeeld in een logeerhuis. Maar ook

opvoeding. Hoe gaat het naar bed gaan? Blijf je er als ouder

dan spelen loslaten en vertrouwen een belangrijke rol.

even bij als je het kind op bed legt of blijft je er elke avond tot 23.00 uur bij liggen? Als je dit al in een vroeg stadium in

Ik adviseer ouders in ieder geval altijd om een dagboekje

kaart brengt, kan je er sneller op inspringen en zo patronen

bij te houden over het slapen. Maak een verslag van wat

doorbreken.

je overdag doet en welke reactie dit op de nachtrust van je kind heeft. Dit geeft vaak voor ouders zelf al inzicht. Neem

Sommige kinderen slapen bij hun ouders; op dezelfde

dit dagboekje ook mee naar de arts of therapeut.

kamer, soms in hetzelfde bed. De vraag is dan tot welk

Alvast voor vanavond, slaap lekker! •

9


MOOIE MENSEN

“JIJ GAAT SINDS KORT NAAR EEN SPECIALE PEUTERGROEP, WAAR KINDEREN MET EEN ACHTERSTAND EEN PAAR DAGDELEN KUNNEN KOMEN. DEZE MOGELIJKHEID IS ER DOORDAT JE DE DIAGNOSE ‘ONBEGREPEN ACHTERSTAND’ HEBT GEKREGEN. ZO VANZELFSPREKEND ALS IK HET BESCHRIJF, VOELT HET ZEKER NIET.” ZOMAAR EEN PAAR ZINNEN UIT HET BOEK DAT YOLANDA VAN BOVEN AAN HAAR ACHTTIENJARIGE DOCHTER FLOORTJE SCHRIJFT. ALS FLOORTJE OUDER, IS BLIJKT ZE HET SYNDROOM VAN RETT TE HEBBEN.

VEINE

10


TEKST: RENÉE RUISCH | FOTOGRAFIE: PRIVÉCOLLECTIE

MOOIE MENSEN

Het boek ‘LIEVE FLOORTJE - jouw

zich richtte tot Floortje. Floortje is als

verhaal, ons bijzondere leven’ geeft

een luisterend oor. Het resultaat is

op een prachtige wijze weer hoe het

vooral een mooi verhaal over liefde,

leven van een gezin waarvan een kind

zorgen en geluk; niet zeurderig, maar

een handicap heeft, eruit ziet. Yolanda

vooral eerlijk. “Ik ben er echt heel trots

schreef al toen ze zwanger was aan

op”, zegt Yolanda ons enthousiast.

haar ongeboren dochter omdat het

“Nu het af is, opent het boek bij veel

haar leuk leek voor later; Floortje zou

mensen om mij heen de ogen. De

dan een mooie terugblik hebben op

juf van vroeger, familie, begeleiders,

haar eerste levensjaren, gezien door de

allemaal mensen die blijkbaar nooit

ogen van haar moeder. De eerste twee

goed wisten waar wij allemaal tegenaan

jaar heeft Yolanda dit volgehouden,

lopen als gezin.”

maar toen Floortje zich niet ‘normaal’ ontwikkelde, ging voor Yolanda de lol

Wij vinden het een aanrader. Voor

eraf. Deze bijzondere moeder pakte

velen een wereld van herkenning. Voor

het schrijven weer op toen Floortje

anderen mooi om zich in een ander te

geopereerd moest worden vanwege

kunnen verplaatsen. Een mooi boek

een scoliose en zij veel mensen hiervan

voor onder de kerstboom! •

op de hoogte wilde houden. Ditmaal in de vorm van blogs.

Ze merkte dat het haar goed deed de

WINNEN!

gebeurtenissen in haar leven als het

Yolanda stelt drie boeken ter

ware ‘van zich af te schrijven’, ook

beschikking voor jullie als lezers.

omdat andere mensen daardoor beter

Mail voor 1 maart 2019 naar

leken te begrijpen hoe het leven van

info@veine.nl waarom jij het boek

Yolanda, Floortje en de rest van het

graag wil hebben (in maximaal

gezin reilde en zeilde.

100 woorden). De drie leukste inzendingen belonen wij dan met

Haar vijftigste verjaardag was voor

dit mooie boek.

Yolanda een mijlpaal waarop ze besloot een boek te gaan schrijven, waarin zij

Niet gewonnen, toch bestellen? Dat kan via lievefloortje.nl

11


VAKANTIE

VEINE

12

Juist in een dorp is het zo dat steeds meer mensen ook een helpende hand toesteken.


VAKANTIE

TEKST: RENÉE RUISCH | FOTO’S: PRIVÉCOLLECTIE

EEN HEERLIJKE STRANDVAKANTIE ALS JE GEWEND BENT OM HET HELE JAAR ROND TE WERKEN, WAT MOET JE DAN INEENS MET 25 VRIJE DAGEN ALS JE VOOR EEN BAAS GAAT WERKEN? HANS BESLOOT SAMEN MET ZIJN VROUW ELLY ZICH AAN TE MELDEN ALS VRIJWILLIGERS OM ANDEREN TE HELPEN EN EEN GOEDE VAKANTIE TE BEZORGEN. ALS IEDEREEN IN NEDERLAND ZO’N GROOT HART ZOU HEBBEN, DAN ZAG DE WERELD ER MORGEN COMPLEET ANDERS UIT. WAT EEN LIEVERDS EN WAT EEN ENERGIE HEBBEN DEZE MENSEN! SAMEN MET HUN DRIE DOCHTERS, TIENTALLEN BEKENDEN EN MINDER BEKENDEN RUNNEN ZE INMIDDELS AVAVIEREN IN ’S-GRAVENZANDE. EEN PRACHTIGE PLEK VLAKBIJ ZEE, WAAR VAKANTIE OOK VOOR IEDEREEN MET EEN BEPERKING EEN FEESTJE IS. >

13


VAKANTIE

Toen Hans Prins in 2000 zijn

ontstonden de eerste ideeën om een

glastuinbouwbedrijf verkocht en in

eigen vakantiepark te ontwikkelen. De

dienst ging bij een ander bedrijf kreeg

naam stond al snel vast… Het nieuwe

hij ineens wel heel veel vakantiedagen

plekje moest Avavieren heten; dat staat

naar zijn gevoel (red: tot dan toe had

voor Aangepast VAkantie VIEREN. En

het gezin Prins elk jaar maar een week

waar ze ook terecht zouden komen,

herfstvakantie). Hans en Elly besloten

Elly wilde wel graag luxe huisjes:

dat ze zich wilden inzetten om anderen

“Mensen moeten het hier echt prettig

te helpen en zo ontstond het idee om

vinden. Het moet warm en gezellig zijn,

als begeleiding mee te gaan bij de

maar ook praktisch. Een vaatwasser

vakanties van Stichting Wigwam; met

is bijvoorbeeld een must. De mensen

kinderen met een beperking. Een idee

die hier komen, zijn echt toe aan rust.

dat zeker ook gevoed is door het feit

Dan wil je dat alles zo goed mogelijk is

dat de zus van Elly kinderen met een

geregeld.”

beperking heeft. Van dichtbij zagen ‘de Prinsen’ hoe zwaar en intensief dit

“We doen het met zijn allen”, vertelt

is voor ouders. Het beviel zo goed,

Hans trots. “Eén van mijn dochters

dat het complete gezin Prins (ook de

werkt in het speciaal onderwijs en als

drie dochters vonden het fijn om een

pgb-er bij een gezin. De jongste dochter

handje te helpen) de jaren erna steeds

(medewerkster HRM) helpt ook bij een

weer meeging als vrijwilligers bij de

gezin zodat de ouders van dat gezin

Wigwamvakanties.

af en toe eens op hun gemak weg kunnen.“ Elly vult aan: “Onze oudste

Maar zelf wonend in het Westland

dochter is verpleegkundige en heeft

ontstond het idee dat een locatie

afgelopen zomer assistentie kunnen

dichtbij het strand ook geweldig

verlenen bij het aansturen van de

zou zijn. Als ze deze droom wilden

vrijwilligers bij het geven sondevoeding

realiseren, moesten ze dat wel

bij onze gasten.”

zelf doen. Wigwam wilde best

VEINE

14

meedenken, maar zij bieden alleen in de

Het grote hart van papa en mama

schoolvakantie hun vakanties aan. En

hebben de meiden van hun ouders

als je een eigen locatie vlakbij zee wil

meegekregen. In dit gezin wordt mooi

opzetten, is het toch wel het beste dat

samengewerkt. Ze zijn allemaal in

daar het hele jaar gebruik van gemaakt

staat anderen te ondersteunen, een

wordt. Voor Hans en Elly dus een reden

luisterend oor te bieden en zich te

om hun eigen plan te trekken en zo

verplaatsen in een ander. >


VAKANTIE

We doen het met zijn allen.

15


VAKANTIE

VEINE

16


VAKANTIE

Elly denkt dat dit ook te maken heeft

een kleine vergoeding gebruik van

met hun eigen verleden. “We hebben

kunnen maken. In de villa’s is standaard

zelf ook veel meegemaakt. We

een aangepast hoog-laagbed aanwezig.

hebben een dochter met een zware

Ook tillen is geen probleem. Er zijn twee

hartafwijking gehad, ze overleed na

bungalows voorzien van een plafondlift,

negen maanden. We weten wat verdriet

in de overige bungalows wordt een

is en we weten ook hoe fijn het was dat

mobiele tillift ingezet. Dat geldt ook

mensen om ons heen ons hielpen.”

voor andere hulpmiddelen die huurders nodig hebben.

DE BUNGALOWS Na heel wat gesprekken met diverse

In de periode buiten de schoolvakanties

partijen werd Hans uiteindelijk

worden de woningen verhuurd aan

voorgesteld om eens te praten met

particulieren die alles zelf regelen,

de eigenaren van Vlugtenburg. Een

terwijl in de zomer plekken worden

camping/huisjespark net achter de

verhuurd mét volledige begeleiding,

duinen van ’s-Gravenzande. “De

zoals dit ook bij Wigwamvakanties

plek was perfect en de directie van

gebeurt. Bij de drie geschakelde

Vlugtenburg wilde met ons meedenken.

bungalows is het mogelijk de

De Avavieren bungalows die er nu

tussenwanden te verwijderen zodat

staan, zijn gebouwd door en eigendom

er meerdere gezinnen of groepen bij

van Vlugtenburg. Stichting Avavieren

elkaar kunnen verblijven.

heeft kunnen aangeven hoe de huizen aangepast moesten worden en de

Uiteindelijk hoopt Hans dat de

aanschaf van de hulpmiddelen hebben

doelgroep (mensen met een beperking)

wij voor onze rekening genomen. Direct

gedurende het hele jaar gebruik gaat

naast de villa’s heeft stichting Avavieren

maken van de accommodatie én de

een pand gebouwd dat je kunt

ondersteuning die daarvoor nodig is.

bestempelen als gemeenschappelijke ruimte. Dit pand is eigendom van de

DE EERSTE ZOMER

stichting en kan worden ingezet om

“In de zomer van 2018 zijn er vier

allerlei activiteiten te organiseren om de

weken met volledige begeleiding

huurders van de villa’s zo goed mogelijk

geweest, voor 2019 is de doelstelling

te ondersteunen. Er zijn diverse

om hier acht weken van te maken. Dit

hulpmiddelen, denk aan bijvoorbeeld

doen we allemaal in samenwerking met

een aangepaste rolstoelfiets en een

de organisatie van Stichting Wigwam. >

strandrolstoel, waar de huurders voor

17


VAKANTIE

Ouders worden overdag ontlast van 10:00 tot 17:00 uur.

Hans: “Afgelopen zomer kwam een alleenstaande

Kinderen met beperking krijgen een een-op-een begeleiding;

moeder met haar autistische zoon. Zij was sinds

zusjes en broertjes krijgen een een-op-drie begeleiding, want

haar scheiding al zeven jaar niet meer met

ook zij hebben extra aandacht nodig.

Stichting Wigwam weg geweest. Tijdens de gesprekken vooraf met de moeder kwam

Doel voor de komende jaren is om het strand verder

naar voren dat deze jongen gek was van

toegankelijk te maken voor rolstoelen. Er zijn al een aantal

pianospelen. Elly heeft toen een keyboard

strandrolstoelen beschikbaar. Een strandrupsvoertuig is

geleend en deze jongen gekoppeld aan

inmiddels ook al geregeld, hier kunnen drie rolstoelen op.

een begeleider die heel muzikaal was

We kunnen blowkarten en duokarten. En er zijn catamarans

onderlegd. De klik was er direct en

die ingezet kunnen worden, zodat mensen de zee kunnen

tijdens de bonte avond was iedereen tot

ervaren. Bij kou worden wetsuits geleend van een vereniging

tranen geroerd omdat deze jongen een

in de buurt. Juist in een dorp is het zo dat als mensen weten

uitvoering gaf waarvan niet alleen wij,

wat er gebeurt, er steeds meer mensen komen die ook een

maar ook hijzelf zo gelukkig werd.” •

helpende hand toesteken”, vertelt Hans enthousiast. Met name de blijheid van zowel de gasten als van hun begeleiders maakt de dag van Hans en Elly goed en is hun stimulans om dit werk te doen.

VEINE

18


VAKANTIE

Het streven is om de vakantie net zo betaalbaar te maken als wanneer je een vakantie boekt zonder de extra mogelijkheden van Avavieren. Prijzen moeten vergelijkbaar zijn met accommodaties die mensen boeken als zij geen gezinslid met een beperking hebben.

Nu is het nog zo dat mensen per hulpmiddel een bedrag betalen, maar Avavieren streeft ernaar om via fondsen die vergoedingen te regelen, zodat ook dat in de toekomst niet meer nodig is.

Meer informatie? Mail naar info@avavieren.nl of kijk op de website www.avavieren.nl

19


ADVERTENTIE

rust, veiligheid, vertrouwen

Nikki: “Mijn zusje is meervoudig beperkt en heeft epilepsie. Dankzij het alarmsysteem Epi Watcher van Vahlkamp kunnen mijn ouders weer rustig slapen. Ze worden alleen gewekt als het echt nodig is. “

VEINE

20

Al ruim 30 jaar ontwikkelt en produceert Vahlkamp draadloze alarmsystemen. Eigenaar Eric de Munck: “We streven naar optimale combinaties van eenvoud, functionaliteit en betaalbaarheid; altijd vanuit de gedachte dat veiligheid en rust kernwaarden zijn als het gaat om de hulp aan de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. We ontwikkelen producten op basis van concrete vragen. Dat doen we al 30 jaar en dat blijven we doen.”

Vahlkamp International B.V. - A. Hofmanweg 5a - 2031 BH Haarlem www.vahlkamp.nl - tel: 023-7505163


RUBRIEK

COLUMN COLUMN ALLE TIJD

CHR I S - m

oed

er

IK HEB ALLE TIJD OM MIJN COLUMN TE SCHRIJVEN. DE OMSTANDIGHEDEN ZIJN HEERLIJK. OP EEN BALKONNETJE VAN EEN HOTEL AAN ZEE; IBIZA IS THE PLACE TO BE. Ik hoor je hardop denken… Zijn ze

maar altijd zo’n vier tegelijk. Als de

op mijn kwetsbare momenten hebben

dan met zijn tweetjes naar Ibiza?

één met vakantie is, werkt de ander

ze ook wel eens een traantje op

Nee hoor, het hele gezin is mee. We

een paar uurtjes meer. Onze dochter

moeten vangen. Eén van de oudere

zijn compleet met de drie kinderen

is nu vijftien en woont gelukkig nog

begeleiders (ze is inmiddels de 70

en het vriendje van de oudste. En

thuis. Maar als ik eerlijk ben, hadden

gepasseerd, al zou je dat niet zeggen)

ook nog met, daar komt het geheim,

we dat nooit getrokken zonder onze

noemt mij altijd haar bonusdochter.

de persoonlijk begeleider van ons

begeleiders aan huis. Zij maken het

Binnenkort stopt ze echt met werken,

beperkte kind. En dat is fijn!

verschil, waardoor je het heel goed

maar ik weet dat ik altijd mag bellen

vol kunt houden. En hoewel je een

en dat onze band niet zal verwateren.

We zijn hier een klein weekje voor

relatie als werkgever–werknemer

Want ook een van de andere

een bruiloft. Als getuige wil ik met

hebt, kan ik niet anders zeggen dan

begeleiders (ook op leeftijd), die

volle teugen genieten en dat is lastig

dat de meesten van hen inmiddels

jaren geleden al is gestopt, zie ik nog

als je continue moet opletten, eten

net familie zijn. Zij kennen mij en ons

regelmatig. Ze past met haar vriendin

geven en luiers verschonen. Ik hoef

gezin veel beter dan alle anderen

soms een weekend op. En nog steeds

jullie als ouders niets uit te leggen.

om ons heen. Niet gek, want zij zijn

vind ik het fijn om met haar te praten,

Maar dit is fantastisch. Onze oppas

er juist op de gewone momenten.

ook zij kent mijn gezin zo goed dat een

zorgt voor de kinderen terwijl wij

De momenten dat je moe uit je werk

half woord al meer dan voldoende is.

genieten van hen. Want juist op deze

komt, dat je puberkind er weer eens

speciale bruiloft wilde ik de kinderen

een zooitje van heeft gemaakt en de

Eén ding is zeker, mijmer ik voor

er wel graag bij hebben. En terwijl

kleinste strontvervelend is omdat ze

mezelf. Dankzij onze hulptroepen

ik hier achter mijn laptop zit, bedenk

simpelweg aan het eind van de dag

houden wij het als ouders vol. Nu de

ik mij dat onze hulptroepen een

altijd doodmoe is. Het zijn de pgb’ers

hoogste tijd om lekker een hapje te

bijzondere rol vervullen. Ik ben altijd

met wie je je grootste zorgen deelt.

gaan eten. Eens kijken of iedereen al

van de verdeel en heers strategie. Ik

Maar ook de trots bij de kleine stapjes

gedoucht is en klaar staat. •

heb nooit één pgb’er in huis gehad,

van vooruitgang. Ik lach met hen en

21


VEINE STEUNT

VEINE

22


VEINE STEUNT

TEKST: ANNE VAN ZWIETEN | FOTOGRAFIE: PRIVÉCOLLECTIE

HOSPITAL HERO TWEE KINDERVERPLEEGKUNDIGEN OP MISSIE, ZO ZOU JE NICOLE DONKEL (50) EN VERONIQUE VAN NOORT (40) HET BEST KUNNEN OMSCHRIJVEN. ZE HEBBEN BEIDEN TIENTALLEN JAREN ERVARING OP DE KINDERAFDELING VAN HET LUMC IN LEIDEN, EN ZIJN AMBITIEUS ALS HET GAAT OM KWALITEITSVERBETERINGEN OP DE AFDELING. ALLEREERST VOOR DE KINDEREN DIE ER KOMEN, MAAR OOK TEN AANZIEN VAN DE BEGELEIDING VAN OUDERS BIJ HET TRAJECT VAN HUN KIND. EÉN OP DE VIJF KINDEREN IN NEDERLAND KOMT MET REGELMAAT IN HET ZIEKENHUIS. DAN HEBBEN WE HET OVER ZEVEN À ACHT KEER PER JAAR, VAAK VOOR NARE BEHANDELINGEN EN INGREPEN, ZOALS BLOEDPRIKKEN. “We horen vaak van ouders terug dat het thuis sprankelende watervallen zijn, vol grapjes, maar zodra ze op de poli komen klappen ze dicht en raken angstig en gestrest”, vertelt Nicole. “Ouders lopen daardoor op de toppen van hun tenen en voelen zich zelf ook gespannen”, vult Veronique aan. Dat kan beter én anders, denken zij. De voorlichtende folders en pedagogisch medewerkers doen prima werk, maar in deze tijd van digitalisering zijn er zoveel meer mogelijkheden om ouder en kind voor te bereiden en de behandeling minder angstig te ondergaan. >

23


VEINE STEUNT

Met deze gedachte in hun achterhoofd meldden ze in mei

DRIVE

2017 zich aan voor het jaarlijkse Dutch Hacking Health

“Kinderen zijn zo puur en eerlijk, als ze iets echt niet willen,

weekend. Een weekend waarin iedereen (zorgverleners,

moet je heel wat uit de kast trekken, wij denken dat een

patiënten, ouders) een idee kan inbrengen en pitchen. Nicole

spelelement daarbij kan helpen”, zo stellen de dames.

en Veronique kregen een award voor hun idee: de app

Zijn ze niet bang dat hun eigen rol anders wordt als het kind

Hospital Hero.

met de app bezig is? “O nee hoor”, zegt Veronique. “Onze rol blijft, het spel voegt alleen iets toe.” “Ja”, vult Nicole aan,

DOEL

“door interesse te tonen in het kind, door met hen mee te

Een positieve, minder stressvolle ziekenhuiservaring voor

gaan in het spel, leuken we hun bezoek op.”

kinderen met een chronische aandoening die regelmatig het ziekenhuis bezoeken.

STAND VAN ZAKEN Binnen het LUMC is er een klankbordgroep gestart

De Hospital Hero-app kan gratis worden gedownload op

met daarin kinderen, ouders, artsen en pedagogisch

de iPad van de kinderen. Ze kiezen een Hero: een dier of

medewerkers. Zij denken mee over de wensen omtrent de

avatar, die hen vervolgens in spelvorm meeneemt door het

app. Daarnaast zijn Nicole en Veronique druk bezig met

ziekenhuis. In hun vertrouwde thuissituatie maken ze kennis

fondsenwerving. Ze worden daarin ondersteund door de

met hoe het ziekenhuis eruitziet, op welke afdeling ze komen,

LUMC Vrienden Stichting.

waar de behandelkamer is en wat daar gaat gebeuren. Op de dag dat de behandeling plaatsvindt mag de iPad mee.

TOEKOMST

In de hal van het ziekenhuis kan het kind al zoeken naar

De app wordt in een testfase eerst ingezet bij het

nieuwe dieren of avatars door middel van Virtual Reality. In

bloedprikken, aangezien dat de meest voorkomende

de behandelkamer zelf ziet het kind de Hero 3D in de ruimte,

behandeling is. Daarna zullen andere volgen, zoals bij het

deze blijft tijdens de behandeling bij het kind. Er kan voor

inbrengen van een maagsonde, vernevelen, ECG’s maken

verschillende thema’s gekozen worden, bijvoorbeeld voor

enzovoort.

een prinsessenomgeving of een oerwoud. Ook is er rekening gehouden met diverse leeftijdscategorieën. Het bereikte level

DROOM

wordt opgeslagen, dus het kind kan bij een volgend bezoek

Afsluitend vraag ik wat hun grootste droom is. Daar hoeven

doorspelen naar een volgend level.

Nicole en Veronique niet over na te denken. “Dat alle zieke kinderen in Nederland die vaak een ziekenhuis bezoeken,

VEINE

24

VOORDELEN

deze app in de toekomst kunnen gebruiken.”

• Voorspelbaarheid door aansprekende voorbereiding;

Met alle vertrouwen dat dit ze gaat lukken, neem ik afscheid

• Weerstand wegnemen;

van deze gepassioneerde kinderverpleegkundigen. •

• Afleiding; • Minder stress voor kind en ouder; • Stoer spel dat ze aan vriendjes kunnen laten zien; • Informeert ouders.

Volgen hoe dit project verdergaat? Kijk op www.hospitalhero.nl


VEINE STEUNT

25


ADVERTENTIE

VEINE

26


RUBRIEK

COLUMN VA

re tca

Si

IE N

TI

e

n

AR

DE WMO EN HULP­ MIDDELEN, DEEL 2 EN

HO V EN

- opr ichter Or tho

I

v nno

ati

ef

HEEFT U DEEL ÉÉN GEMIST? KIJK EVEN IN VEINE DERTIEN, PAGINA 39 VOORDAT U DIT STUK LEEST. IN NUMMER DERTIEN SLOOT IK AF MET DE STELLING ‘HULPMIDDELEN IN DE WMO, DAAR KUNT U ZELF IETS MEE’. Gezien de reacties worstelen niet alleen ouders, maar

De juiste onderbouwing is hierbij zeer belangrijk. Even

ook therapeuten nog steeds met het systeem in de WMO

voor de duidelijkheid; het gaat hier om een functionele

met betrekking tot het onderdeel hulpmiddelen. Zo maar

onderbouwing, dus waar moet het hulpmiddel aan voldoen.

een paar korte reacties: ‘We wachten al maanden, ik

Het is hierbij niet van belang welk merk of type de voorkeur

begrijp er werkelijk niets meer van. Krijgen we eindelijk het

heeft. Na een administratief proces is het de beurt aan

hulpmiddel, werkt het niet’. Maar ook: ‘Goed geregeld, ik

de leverancier van bijvoorbeeld de door u aangevraagde

had zelf inspraak. Ik weet inmiddels de weg’.

rolstoel om samen met u de situatie te bekijken. Hierna kan het juiste hulpmiddel worden geleverd. Rolstoelleveranciers

IK WEET INMIDDELS DE WEG

werken met voorkeurspakketten. Dit om de boel in

Deze opmerking raakte mij. Dit is juist waarom sommige

Nederland betaalbaar te houden én om u de juiste service

mensen het wel voor elkaar krijgen en anderen niet.

te kunnen bieden.

Daarmee zeg ik niet dat iedereen die de weg weet alles voor elkaar krijgt. Er zijn talloze voorbeelden van

WAT KUNT U DOEN

bureaucratisch getreuzel. De voorloper van de WMO was

Een beter voortraject heeft een grotere slagingskans.

de WVG. Dit was meer een zorgsysteem dat is overgegaan

Veel aanvragen lijken nog uit de oude WMO-tijd te

in de WMO en in 2015 werd herzien. Even kort door de

komen: ik heb dit en dat heb ik nodig. Nogmaals, een

bocht; er heeft een kanteling plaatsgevonden van een zorg-

uitgebreide functionele aanvraag is een pré en dit kunt u

naar een participatiesysteem. Uw eigen betrokkenheid is

combineren met vooronderzoek. U kunt vooraf kijken welke

nu het uitgangspunt. Meedoen, wat kan ik zelf, waar kan ik

hulpmiddelen er in het voorkeurspakket van de leverancier

wat zelf regelen of voorbereiden en als het niet lukt, kunt u

zitten. Dit is een uitgebalanceerd pakket dat veelal prima

geholpen worden. Tot zover best een mooi systeem.

werkt. Zo komt u er vooraf achter of de functionaliteit van het hulpmiddel aansluit bij het door u en de ergotherapeut

DE PRAKTIJK

gemaakte functionele eisenpakket. Als u vooraf weet dat

Als er behoefte is aan een hulpmiddel, vraagt u of uw

bepaalde producten uit het voorkeurspakket niet werken, is

ergotherapeut dit aan bij de gemeente.

het raadzaam u van tevoren ook al te verdiepen in mogelijke alternatieven. •

Arie van Tienhoven is sociaal ondernemer en oprichter en eigenaar van het bedrijf Ortho Innovatief. Daarnaast is hij ondernemer van het jaar 2016. Zelf een keer komen kijken? Bel gerust 0180 32 01 91 of mail naar: a.tienhoven@ortho-innovatief

27


DOSSIER

Een verstandelijke beperking betekent dat je hersenfunctie minder goed is,en laat slaap VEINE

28

nu net een hersenfunctie zijn.


DOSSIER

BRON: CENTRUM VOOR CONSULTATIE EN EXPERTISE; SLAPEN EEN WAKE-UP CALL VAN ANNELIES SMITS

TEKST: FRIEDA ZEBROWSKI EN RENÉE RUISCH | FOTO’S: STOCK

SLAAP KINDJE, SLAAP! ALS JE GAAT SCHRIJVEN OVER SLAPEN, BESEF JE METEEN DAT HET ZOVEEL ASPECTEN HEEFT. NATUURLIJK GAAT DIT DOSSIER OVER SLAAPPROBLEMEN EN DAN IN HET BIJZONDER BIJ KINDEREN MET EEN BEPERKING. MAAR WE WETEN OOK MAAR AL TE GOED DAT DIEZELFDE PROBLEMEN VAAK HUN WEERSLAG HEBBEN OP HET SLAAPTEKORT VAN OUDERS. EN WAT KUNNEN WE ONS DAN BELABBERD VOELEN, ZEKER OP DIE MOMENTEN DAT EEN KOP KOFFIE OOK NIETS MEER DOET. OOK VOOR ONZE KINDEREN GELDT DAT SLAAPPROBLEMEN HUN WEERSLAG HEBBEN OP HUN WELZIJN. MAAR OOK OP DE KRACHT OM TE ONTWIKKELEN, WANT WIE GEEN FUT HEEFT, IS TOT WEINIG PRESTATIES IN STAAT. > 29


DOSSIER

Annelies Smits is naast arts

Smits legt het uit: “Alle cellen in

voor verstandelijk gehandicpaten

ons lichaam zijn eigenlijk kleine

ook somnoloog (red. slaap­

minifabriekjes en in de nacht

geneeskundige) en verwoordt

moeten die schoongemaakt en

het heel goed; wakker zijn is

gerepareerd worden. De energie

ingewikkeld, maar slapen is nog veel

moet weer aangevuld worden

ingewikkelder. In feite is het een

zodat de volgende dag alles weer

neurologische vaardigheid die zeker

klaar staat. Er zijn ook cellen die

voor kinderen met een beperking

specifiek in de nacht hun werk doen

soms heel lastig kan zijn. Feitelijk

zoals bijvoorbeeld de cellen van

hoor je ouders er niet vaak over. De

het afweersysteem, of de cellen

problemen rondom de kinderen zijn

die groeihormonen maken. Na een

vaak al zo groot dat niet goed slapen

goede nacht kun je er dus weer

wordt gezien als slechts lastig. Maar

tegenaan.”

hoe komt het dat juist bij kinderen

VEINE

30

met een beperking slaapproblemen

Uiteraard slaapt je hele lichaam,

vaak voorkomen, wat veroorzaakt dit

maar in werkelijkheid gebeurt het

en kunnen we er iets aan doen?

allemaal in je hersenen. Slapen is

Smits geeft aan dat goede slaap de

overigens wel een kunstje dat je

cognitieve functies en emotionele

onder de knie moet krijgen. Baby’s

veerkracht bevordert. Maar wat

hebben vaak nog geen dag- en

gebeurt er eigenlijk terwijl je slaapt?

nachtritme. Het kan dan bijvoorbeeld

Feitelijk worden in de nacht de

helpen om voor het slapen gaan

prikkels van de dag ervoor verwerkt.

altijd zachtjes te zingen voor het

Onze hersenen hebben het ’s nachts

kind of het te wiegen. Een vriendin

dus vaak net zo druk als overdag.

moest op vakantie iedere avond een

Het feit dat prikkelverwerking ’s

stuk gaan rijden om haar dochtertje

nachts plaatsvindt, verklaart ook

van een jaar in slaap te krijgen. Het

het feit dat je extra slaap nodig

monotone geluid van de motor en

hebt als je overdag heel veel hebt

het zachte wiegen was daarvoor

meegemaakt.

noodzakelijk. >


DOSSIER

8 VEELGESTELDE VRAGEN OVER SLAPEN 1 Welke problemen komen vaak voor bij het

 Hoeveel uur slapen is normaal? De gemiddelde

liggen in bed als je kind lichamelijk beperkt is?

Nederlander slaapt zeven uur en een kwartier. Maar

Oncomfortabele houding, kan niet zelf wisselen van

sommigen doen het prima met een uurtje minder of

houding, uit bed vallen, zich niet kunnen toedekken,

meer.

vastzitten tussen de spijlen.  Wanneer moet je actie ondernemen? Als je je  Waarom kan de plaats van het bed belangrijk

de hele dag moe en slaperig voelt, zodanig dat het je

zijn? Om een voorkeurskant te wijzigen. Zet het

belemmert in je functioneren overdag.

bed met de voorkeurskant van het kind naar de muur dan draait het zich eerder om als hij of zij zijn

 Slaap je beter als je veel sport? Dit kan zeker

omgeving wil zien. Als er iemand binnenkomt en

helpen, maar doe dit dan niet te laat want dan giert

het kind kantelt zijn of haar hoofd om te kijken wie

de adrenaline nog door je lijf.

er komt, kan het in een spasme raken. Dus niet het hoofdeinde naar de deur plaatsen.

 In het weekend uitslapen is zo fijn, maar is dit wel goed? Bij slapeloosheid is het beter

 Wat kun je het beste eten of drinken voor je

om vaste tijden aan te houden omdat je anders

naar bed gaat en wat niet? In ieder geval iets kleins,

je hormoonhuishouding in de war schopt. Deze

zoals een beker warme melk of een cracker met

hormoonhuishouding regelt wanneer je slaperig

smeerkaas. Hiermee voorkom je schommelingen

of alert bent. Overigens kun je wel overdag een

in je bloedsuikerspiegel. Melk bevat tryptofaan en

powernap van maximaal twintig minuten inlassen.

dat wordt in je lichaam omgezet in rustgevende

Daarna voel je je zeker weer wat fitter.

serotonine. Kruidenthee is ook prima, als er in de drankjes maar geen cafeïne zit. Let op: ook in decafé zit nog aardig wat cafeïne!

 Wat kan er gebeuren als je te weinig slaap krijgt? Bij slapeloosheid heb je een grotere kans op een hartaanval, diabetes en overgewicht. Slecht slapen maakt je prikkelbaar en zorgt dat je twee keer zoveel kans hebt op het ontwikkelen van een depressie.

31


DOSSIER

SLAPEN IS NET ALS EEN ORKEST,

om een mooi muziekstuk ten gehore

IEDEREEN DRAAGT BIJ

te brengen. Dat geldt ook voor de

Smits legt uit dat slapen gebeurt in de

slaap. Als je kijkt naar de hersenen

hersenen. Het is een neurologische

vormen die ons eigen orkest. De leden

bekwaamheid van de hersenen. Als je

zijn verschillende hersengebieden,

net geboren bent, kun je het nog niet

die te vergelijken zijn met de

zo goed. Slaapvaardigheid ontwikkelt

verschillende leden van het orkest. Al

zich met het rijpen van de hersenen.

die hersengebieden hebben een eigen

Je moet trainen om in bepaalde fases,

functie. Je hebt ook een ‘dirigent’; je

zoals langer slapen en langer wakker

prefrontale cortex. Dit is het stukje van

zijn, te kunnen blijven.

je hersenen dat zich aan de voorkant bevindt en waar al je hersenfuncties

Kinderen hebben heel veel slaap nodig

zitten. De dirigent, bij ons dus de

omdat zij veel groeihormonen nodig

prefontale cortex, zorgt ervoor dat het

hebben om de vele leermomenten

muziekstuk ‘loopt’ door het tempo en

van overdag in de nacht te kunnen

het ritme aan te geven. Maar naast de

verwerken. Om uit te leggen hoe dit

dirigent heb je orkestleden nodig, in ons

ingewikkelde proces in elkaar zit,

lichaam de hersendelen, die ook echt

gebruikt Annelies Smits het beeld

willen meedoen. Dat betekent dat deze

van een symfonieorkest. Je hebt

hersendelen ook moeten willen slapen.

de strijkers, de koperblazers en de slagwerkers. Daarvoor staat de dirigent. Iedereen moet er zijn en iedereen moet willen meewerken

VEINE

32

In ons land zijn we gewend aan één lange slaapperiode en één lange periode dat we wakker zijn. In ZuidEuropa, waar landen zijn met hogere temperaturen, wordt de voorkeur gegeven aan twee slaapperiodes en twee periodes dat men wakker is.


DOSSIER

ALLE FUNCTIES AAN HET WERK

als bij het orkest het startsein gegeven

Smits gaat verder met haar slaapbetoog

kan worden.

door uit te leggen dat om mee te willen doen er een behoefte moet zijn; de

KINDEREN MET EEN BEPERKING

zogenaamde slaapdruk. Deze slaapdruk

Het mooie van het verhaal van Smits

geldt voor alle hersengebieden

is dat meteen alle kwartjes vallen.

afzonderlijk. Je moet er dus voor

Want hoe gaat dit hele proces nou

zorgen dat al die gebieden mee willen

bij kinderen met een beperking? Wat

doen. Alle verschillende functies

als de motorische functies overdag

moeten overdag gebruikt zijn. Dat

onvoldoende worden gebruikt

betekent dat er lichamelijk iets gedaan

omdat een kind simpelweg niet veel

moet zijn zodat het lichaam moe is, dat

kan bewegen? En hoe zit het als je

de zintuigen goed gebruikt moeten zijn

visueel of verstandelijk beperkt bent?

en dat ook het stuk van de mentale

Hebben de hersenen overdag dan wel

uitdaging gebruikt moet zijn. Kortom: al

voldoende uitdagingen om in de avond

die gebieden moeten gebruikt zijn zodat

de prikkel tot slapen te geven? Ofwel,

ze allemaal slaapdruk voelen. Dat is iets

hoe groot is de slaapdruk bij kinderen

wat elke dag opnieuw moet gebeuren.

met een beperking? En hoe zit het

Aan het eind van de dag wordt alles

eigenlijk Ăźberhaupt als verschillende

opgeteld en dit bepaalt hoe de nacht

hersenfuncties niet goed werken? Doet

erna verloopt. Ook de overgang van

die slaap het dan wel?

wakker zijn naar slapen is iets dat je moet leren. Een overgang waarbij

Annelies vervolgt: “Een verstandelijke

ook weer alle onderdelen moeten

beperking betekent dat je hersenfunctie

samenwerken en waarna dan pas net

minder goed is, en laat slaap nu net >

33


DOSSIER

een hersenfunctie zijn. De slaapdruk

Bij de ontwikkeling van het menselijk

bij deze kinderen is sowieso minder

brein speelt het feit dat men vroeger in

omdat niet alle hersendelen overdag

de natuur leefde waarbij oplettendheid

zintuigelijke, lichamelijke en mentale

nodig was voor je veiligheid. Hierdoor

ervaringen opdoen. Als je dan weer een

zijn er in onze hersenen meer systemen

vergelijking trekt met een orkest dan

aangelegd die alertheid verhogen dan

praat je hier niet over een professioneel

systemen die slaap bevorderen. Dat

symfonieorkest, maar over een

laatste systeem komt dus ook pas

amateurorkest.

op gang als het alertheidssysteem aangeeft dat alles oké is.

VEILIGHEID EN ALERTHEID En dan is er nog zoiets als invloeden door de geschiedenis heen.

Er is wetenschappelijk bewezen dat de frontale cortex, ofwel de ‘slaapdirigent’, bij kinderen met een verstandelijke beperking minder goed functioneert. Alleen dat al brengt slecht slapen met zich mee.

VEINE

34


DOSSIER

Het is makkelijk te begrijpen dat

Samengevat kun je stellen dat iedereen,

kinderen met een beperking ontzettend

ook mensen met een beperking, een

hun best moeten doen om zich staande

goede balans in inspanning overdag en

te houden in onze maatschappij.

ontspanning ’s avonds nodig heeft om

Bij kinderen met prikkelverwerkings­

‘s nachts goed te kunnen slapen.

problemen staat het systeem van alertheid continue aan. Iemand met

Het is dus ook niet zo dat kinderen

autisme is de hele dag bezig om orde te

met een beperking meer slaap nodig

scheppen in zijn hoofd. Gaan slapen is

hebben dan hun leeftijdsgenootjes

voor deze kinderen extra moeilijk omdat

zonder beperking. Feitelijk hebben zij

het alertheidssysteem wel even uitgezet

eerder minder dan meer slaap nodig. •

moet worden.

35


ADVERTENTIE

Kieswijzer voor Kids Inleggers

Luiers / slips

Bambo Nature

ABENA Light

Ultra Mini 100 8x20 cm 10/24 st.

1000005436

ABENA Light

Mini Plus 200 10x28 cm 16/16 st.

1000017156

ABENA Light

Extra 500 11x33 cm 20/10 st.

1000017158

ABENA Light

Super 850 20x44 cm 6/30 st.

ABENA Light

Mini 200 10x22 cm 16/20 st.

1000017155

ABENA Light

Normal 350 11x26 cm 12/12 st.

1000017157

ABENA Light

Extra Plus 650 11x33 cm 20/10 st.

1000017159

ABENA Light

Bambo Nature

Mini 2 600 3-6 kg 38-56 cm 6/30 st. 310132

Midi 3 800 5-9 kg 41-58 cm 6/33 st. 310133

Bambo Nature

Bambo Nature

Maxi 4 1000 7-18 kg 42-60 cm 6/30 st. 310134

Junior 5 1200 12-22 kg 42-62 cm 6/27 st. 310135

Bambo Nature

Abri-Form

Bambo Nature

XL 6 1300 16-30 kg 43-64 cm 6/22 st. 310136

XS2 1500 < 60 cm 4/32 st. 43050

Pants 5 900 12-20 kg 48-64 cm 5/20 st. 310138

Pants 6 1000 18+ kg 52-68 cm 5/18 st. 310139

Abri-Form

Abri-Form

Abri-Flex XS1

Abri-Flex

XS2 1400 50-60 cm 4/32 st. 43054

S2 1800 60-85 cm 3/28 st. 43055

1400 45-70 cm 4/24 st.

Abri-Form

Abri-Form

Abri-Flex

S4 2200 60-85 cm 3/22 st. 43056

Abri-Form

M0 1500 70-110 cm 4/26 st. 43049

Abri-Form

1000003163

S2 1900 60-90 cm 6/14 st. 41082

Abri-Flex

S1 1400 60-90 cm 6/14 st. 41071

ABENA Pants

M0 900 80-110 cm 6/14 st.

1000017173

Abri-Flex

M2 2600 70-110 cm 4/24 st. 43060

M1 1400 80-110 cm 6/14 st. 41083

Special S/M2 1700 60-110 cm 6/20 st. 41073

Abri-San

Abri-Form

Abri-Form

Abri-Flex

Abri-Flex

1200 28x54 cm 4/36 st. 9374

M3 3100 70-110 cm 4/22 st. 43062

M4 3600 70-110 cm 4/14 st. 43063

5

1000005437

Abri-Wing

Abri-Wing

S2 2000 65-85 cm 4/14 st. 300008

M1 1900 70-110 cm 4/14 st. 300002

Abri-Wing

Abri-Wing

36 VEINE

Bambo Nature

M1 2000 70-110 cm 4/26 st. 43061

1000017160

Maxi 1000 16x42 cm 6/8 st.

Absorberende broekjes

M2 2300 70-110 cm 4/14 st. 300003

M3 3100 70-110 cm 4/14 st. 300004

M2 1900 80-110 cm 6/14 st. 41084

M3 2400 80-110 cm 6/14 st. 41085

Voor ieder kind een passende oplossing Alle kinderen moeten zorgeloos kunnen spelen, bewegen en genieten. Ook kinderen met urineverlies. Speciaal voor deze kinderen heeft Abena, samen met hun ouders/verzorgers en verpleegkundigen een assortiment samengesteld. Voor baby’s en grote kinderen, voor dik en dun, voor lang en kort en voor mobiel en niet-mobiel. Kortom Abena is er voor ieder kind!

Gratis proefpakket Wilt u de producten van Abena proberen? Vraag dan een gratis proefpakket aan. Bel 0485 58 11 50 of kijk op www.abena.nl/proefpakket.

Al onze producten zijn dermatologisch getest en zijn zeer geschikt voor kinderen met een gevoelige of geïrriteerde huid. Deze producten hebben het Nordic Ecolabel, hét Scandinavisch milieukeurmerk voor duurzaam geproduceerde producten. Abena is hiermee uniek in Europa. Fluff afkomstig van FSC-gecertificeerd hout.


RUBRIEK

COLUMN ZWARTE PIET IN CANADA? NIC

OLE K

I E N - a d vo c

a at

TIJDENS EEN VAN DE MOOIE, ZONNIGE NAZOMERDAGEN WAAR WE DEZE AFGELOPEN HERFST VAN MOCHTEN GENIETEN, ONTMOETTE IK EEN AANTAL CANADEZEN DIE IN NEDERLAND HUN BEDRIJF IN ALTERNATIEVE ENERGIE AAN HET OPZETTEN ZIJN; WINDENERGIE, ZONNE-ENERGIE, ENZOVOORT. GEDREVEN MENSEN, HOOR! MOOI OM TE ZIEN DAT ZIJ OPRECHT OVERTUIGD ZIJN DAT ZIJ OOK EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE KUNNEN LEVEREN AAN HET OPLOSSEN VAN HET MONDIALE PLASTICPROBLEEM. Het bijzondere aan deze nieuwe energiemarkt is dat het

volledig konden begrijpen op basis van een diepgeworteld

voor mij als advocaat juridische vraagstukken oplevert

besef van het belang van respect voor iedereen, ongeacht

die een beetje lijken op de problemen waar ik in mijn

afkomst, inborst en zelfs eigenaardigheden. Alleen al dat

geneesmiddelen- en medische technologiepraktijk altijd

begrip legde tussen ons een heel fijne basis voor verdere

tegen aanloop. Wanneer de oplossingen modern en

samenwerking.

innovatief worden, is de regelgeving vaak niet actueel, loopt zelfs een beetje achter. Juridische vraagstukken kunnen

En in dat kader denk ik wel eens dat we daar in zijn

daardoor niet zo gemakkelijk beantwoord worden.

algemeenheid wat meer aandacht voor zouden moeten

Vandaar dat ik, als juridisch specialist, met deze Canadezen

hebben. Welk nieuwsmedium we ook bekijken, het is

kennismaakte.

altijd vol met rampen, oorlogen, gevechten enzovoort. We vergeten daarbij belangrijke aandacht te geven aan al die

De reden waarom ik mijn ontmoeting met deze Canadezen

bijzondere samenwerkingen die we hebben en successen

echter niet zo heel snel zal vergeten is dat zij, tot mijn grote

die we daarin boeken op basis van datzelfde mondiaal

verbazing, geheel op de hoogte waren van de Nederlandse

gedeelde respect en onze basale menselijke waarden en

zwartepietendiscussie. Sterker nog, ze hadden daar

normen. Want dat die voorbeelden er zijn, staat buiten

zelfs een geheel eigen mening over. Nou is het niet mijn

kijf. Als we dan toch een goed voornemen voor 2019 gaan

bedoeling om op deze plaats onze zwartepietendiscussie

hebben, dan zal het mijn voornemen zijn om me niet meer

te herhalen en mijn mening daarover te geven. Wat ik wel

in de maling te laten nemen en op zoek te gaan naar al

graag deel, is dat het me zo op viel dat deze Canadezen

die mooie resultaten die zijn geworteld in dat mondiaal

over deze discussie heel sterke overtuigingen hadden.

gedeelde respect. En wie weet, dat ik er ook in mijn column

Wat me daarbij voor altijd zal bijblijven, is dat zij en ik elkaar

af en toe eentje als mooi voorbeeld met u mag delen. •

Nicole Kien is één van de topadvocaten in de gezondheidszorg en staat aan de basis van de succesvolle ontwikkeling van LS&H Lawyers. Meer informatie: www.lshlawyers.nl

37


OOKLEUK OM OVERAL BINNEN TE KOMEN!

De MEENEEMDREMPEL is een opvouwbare aluminium drempelhulp. Zo kun

VEINE

38

je als je op vakantie gaat je vakantiehuisje meteen rolstoeltoegankelijk maken. Handig toch? Het pakketje weegt 3,3 kilo, heeft handvatten en is opvouwbaar. Deze drempelhulp is geschikt voor het overbruggen van hoogtes tussen drie en zeven centimeter.

Verkrijgbaar bij onbeperktinbeweging.nl | Prijs: â‚Ź 99,00


Veters strikken vergt behoorlijk wat motorische vaardigheid. Niet al onze kinderen kunnen dit leren. Maar geen probleem! Met KRULVETERS tover je veterschoenen tot instappers om. Krulveters kunnen losser of strakker worden gezet, maar je hoeft ze in ieder geval nooit meer te strikken. En dan blijven ze ook nog eens goed zitten! Wat wil je nog meer?

Verkrijgbaar bij krulveters.nl | Prijs: â‚Ź 3,25 per paar

OOKLEUK IN JE SCHOENEN

39


Vanaf nu zijn rolstoelgebruikers ook in de winter niet meer te stoppen! Want bij een lekker pak sneeuw wil je toch niet thuisblijven? En dat hoeft ook niet met WHEELBLADES; kleine ski’s voor rolstoelen en buggy’s. De voorste zwenkwielen zet je heel makkelijk en vooral stevig op de glijders vast. Er zijn bindingen voor diverse maten, van wielbreedte 1,8 tot wel 6 centimeter.

Verkrijgbaar bij ottobock.nl | Prijs op aanvraag

VEINE

40

OOKLEUK VOOR IN DE SNEEUW


OOKLEUK OM MUZIEK TE LUISTEREN

VSOUNDBOX verandert door middel van trillingen oppervlakken van hout, plastic, glas, metaal en gips in een speaker! Veel speakers van dit formaat hebben de ruimte niet voor een goede basweergave. De Vsoundbox maakt gebruik van het oppervlak waar hij op staat. Hoe groter het oppervlak, hoe groter het geluid! Wij denken gegarandeerd fun; vanaf nu denk je alleen maar: “Hoe zal dit meubel klinken?” En voor sommige kinderen nog leuker: “Hoe zal dit meubel voelen?”

Verkrijgbaar bij bol.com in diverse kleuren | Prijs: € 59,99

41


OOKLEUK OM DROOG TE BLIJVEN

Deze plaswekker is een ideale methode om bedplassen bij sommige kinderen af te leren. Als ‘s nachts een paar druppels urine in het broekje komen, gaat

VEINE

42

de wekker af. Het kind kan dan naar het toilet gaan en een schone broek aantrekken. Plaswekker Urifoon Mickey werkt alleen in combinatie met Mickey plaswekkerbroekjes. Deze worden meegeleverd met de plaswekker. Ze zijn verkrijgbaar in de maten 104 t/m 176.

Verkrijgbaar bij medipoint.n | Prijs: â‚Ź 109,98


ADVERTENTIE

43


SPORT

Zelfs als je geen baton of VEINE

44

pompons kunt vasthouden, dan hebben we een oplossing.


SPORT

TEKST: RENÉE RUISCH | FOTO’S: PRIVÉCOLLECTIE

MAJORETTE; DAT KAN OOK IN JE ROLSTOEL ALS JE ZUSSEN OP MAJORETTE ZITTEN EN JE MOEDER SLEEPT JOU ALTIJD MEE, DAN WIL JE ZELF OOK WEL EENS AAN DE SLAG. AMBER IS DERTIEN EN MEERVOUDIG BEPERKT, MAAR DAT WEERHOUDT HAAR ER NIET VAN OM EEN COMPLETE MAJORETTESHOW TE GEVEN. DANKZIJ DE ELEKTRISCHE ROLSTOEL IS HET MOGELIJK VROLIJK MEE TE DRAAIEN. ALS JE ZIET HOE AMBER STRAALT, DAN WIL JE DAT VOOR IEDER KIND! TRAINSTER ANGELA IS ER KLAAR VOOR, DUS ALS JE IN DE BUURT VAN HET BRABANTSE MADE WOONT, KUN JE ZO TERECHT. Rianne Spruijt vertelt over haar dochter Amber: “Ze is een vaste supporter bij majorettevereniging Doskonale (red.: betekenis ‘uitstekend’ in het Pools) omdat haar zussen daar op majorette zitten. Via haar spraakcomputer gaf ze aan dat ze weet dat ze al anders dan anderen is, maar dat ze zo graag ook eens mee zou willen doen.” >

45


SPORT

We zijn de eerste majorettevereniging waar kinderen met een beperking lid kunnen worden.

VEINE

46


SPORT

Angela Donkers is de trainster van

Rianne trok de stoute schoenen aan

de majorettemeiden en was meteen

en nam via de mail contact op met de

verkocht toen ze de vraag van Amber

wethouder. Zij was zeer enthousiast

hoorde. “Ik vond dit zo bijzonder dat

en belde nog dezelfde dag op om aan

ik dacht dat ik alles op alles moest

te geven dat ze vanuit de gemeente

zetten om de droom van Amber

dit initiatief toejuichten. En zo werden

te verwezenlijken. Ik heb met de

Rianne en Angela geholpen om een

Nederlandse majorettebond overlegd

geschikte sporthal te vinden. De plek

en gevraagd of Amber in de pauze van

was daarmee snel geregeld, maar met

de wedstrijd een show mocht geven.

de subsidie zijn ze nog steeds bezig.

Die vonden het prima! Ze kreeg een

Deze is nodig voor allerlei bijkomende

staande ovatie van iedereen. Als

voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een

buiging draaide Amber een extra rondje

verpleegkundige die altijd aanwezig

en hoe meer mensen gingen klappen,

moet zijn.

hoe meer rondjes ze ging maken. Ze gaf zelfs een spontaan zelfgemaakt

Nu zijn er nog niet veel kinderen. “We

dansje als bonus. Zo van ‘kijk nu

geven het een jaar, maar we zijn nog

allemaal maar naar mij want ik ben het

maar net begonnen. We staan op

middelpunt’! Dat was zo mooi.”

Facebook en in verschillende kranten is aandacht aan ons besteed. Ook

HOE VERDER?

bij de bond is bekend dat we van

De reacties volgden al snel. “Er waren

start zijn gegaan. We zijn de eerste

veel mensen die tegen ons zeiden: “Ga

majorettevereniging waar kinderen met

er gewoon mee verder want er is zo

een beperking lid kunnen worden. Maar

weinig voor deze kinderen”. “Toen zijn

er zijn inmiddels wel meer initiatieven.

we er eens voor gaan zitten en dachten:

Vanuit Limburg is belangstelling. Zij

‘Ja, we gaan dit gewoon doen’,” zeiden

willen een groep voor kinderen met het

de dames enthousiast. Op Facebook

downsyndroom. Op dit moment zijn er

kwam toevallig vanuit de gemeente Made iets voorbij over aangepaste sporten.

bij Doskonale drie kinderen die er altijd zijn. Het maximumaantal is zes kinderen want 45 minuten training is erg intensief voor zowel kind als trainster. >

47


SPORT

Alle kinderen hebben veel aandacht

jaar weer een compleet nieuwe show.

nodig en sommigen lopen tijdens de

De kinderen van Doskonale treden

training gewoon weg uit de groep

altijd op tijdens de sinterklaas- en

waardoor meer deelnemers eigenlijk

carnavalsoptocht. Verder zijn er

niet werkbaar is.

regelmatig wedstrijden in de sporthal. “Je kunt je zo vaak opgeven als je wilt,

“Amber is er altijd bij. Zelfs als je geen

maar in Breda doen we zeven tot acht

baton of pompons kunt vasthouden,

keer per jaar mee om ons te kunnen

hebben we daar een oplossing voor.

plaatsen voor de kampioenschappen,

Die kunnen ook op het blad van de

eerst regionaal en dan landelijk”, licht

rolstoel gelegd worden tijdens een

Angela toe. “We spelen in Breda op

parade. Eén ding is zeker; als Amber er

hoog niveau! Angela is net terug van de

niet bij is, is de groep niet compleet.”

Europese kampioenschappen met haar dochter.”

DE VERENIGING

VEINE

48

De leden van Doskonale bestaan uit

De lessen worden gegeven door

kinderen vanaf zes jaar. Ze worden

gediplomeerde trainsters. De kosten

ingedeeld in drie leeftijdsgroepen

bedragen € 15,00 per maand.

waaruit een aantal teams worden samengesteld om optredens te

Meer informatie vind je op de website:

verzorgen. Elke groep leert bijna elk

www.paradoskonale.nl •


SPORT

49


ADVERTENTIE

VEINE

50


RUBRIEK

COLUMN MEER DAN ‘WELTERUSTEN EN TOT MORGEN’ EV AK OP

PI U S

- (kinder)erg

ra othe

pe

ut

ALS (KINDER)ERGOTHERAPEUT WORD IK REGELMATIG INGESCHAKELD ALS ER VRAGEN ZIJN OVER HET UITVOEREN VAN ACTIVITEITEN IN HET DAGELIJKS LEVEN. SLAPEN IS OOK ZO’N ACTIVITEIT, MAAR HELAAS WORDT DEZE VAAK NOG NIET BENOEMD ALS ZODANIG. Slapen is ontzettend belangrijk voor een kind en de ouders.

Zo kan een zwaartedeken een enorme verbetering geven

Door het slapen komen het lichaam en de hersenen weer

bij het rustig slapen door de diepe druk die deze geeft.

tot rust. De energievoorraad wordt weer aangevuld en

Uw kind slaapt sneller in, kan dieper slapen en wordt meer

tijdens de slaap verwerk je alle gebeurtenissen die je

uitgerust en met een beter humeur wakker. Het gewicht van

overdag hebt meegemaakt. En niet onbelangrijk: slaap zorgt

de deken, maar ook het type en het gewicht van de vulling,

ervoor dat je groeit. Kinderen slapen soms wel twaalf uur

is iets waar ook weer over nagedacht moet worden. Of

per etmaal en alleen daarom al is het belangrijk dat hier

zo’n deken ook een oplossing kan zijn voor uw kind, moet u

aandacht voor komt.

uiteraard bespreken met uw therapeut.

Als hulpverlener bespreek ik het hele proces rondom slapen

Ik kan ook meedenken bij het inrichten van de slaapkamer.

en bekijk ik de slaapkamer. Vrijwel alle kinderen met een

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plaats van het bed ten

beperking slapen vroeg of laat in een hoog-laag bed. Toch

opzichte van de deur en het raam. Ik kijk dan meteen ook

is er in beddenland ook diversiteit in bedden, matrassen en

of er al rekening gehouden moet worden met het gebruik

veiligheidshekken. Samen praten over onderwerpen zoals

van een tillift, een bureau of een elektrische rolstoel.

de transfer van en naar bed, of uw kind tot stand komt en

Soms komt dit pas later pas aan de orde. Waar plaats je

hoe onrustig uw kind is, zorgt voor een doordachte keuze.

de camera, hoe kan uw kind u roepen? Dit zijn allemaal

Daarnaast bestaan er ook nog andere hulpmiddelen om

zaken waar over nagedacht moet worden om tot een

het slapen te verbeteren zoals (dynamische) ligortheses

weloverwogen beslissing te komen.

om voorkeurshoudingen op een ergonomische wijze te corrigeren. Vaak wordt mij ook gevraagd mee te denken

Dus, kijk eens kritisch naar het hele ritueel rondom het

als er problemen zijn bij het inslapen. Afhankelijk van wat er

slapen en schakel hulp in als u dat graag zou verbeteren.

uit de analyse komt waardoor het inslapen niet loopt zoals

Niet alleen uw kind zal u dankbaar zijn, maar uzelf als ouder

gewenst, kunnen er verschillende oplossingen worden

wordt dan waarschijnlijk ook beter uitgerust wakker.•

gegeven.

Eva heeft een eigen praktijk in Zwartewaal en Brielle. Zij helpt en adviseert kinderen tussen vier en twintig jaar op kinderdagcentra, scholen en/of bij ouders thuis in Zwartewaal, Brielle en verre omgeving.

51


EXTRA

VEINE

52


EXTRA

TEKST: RENÉE RUISCH | FOTOGRAFIE: EMILE PETERS

DE ALLERLIEFSTEN IN DIT NUMMER WILDEN WE DE PERSOONLIJK BEGELEIDERS EENS IN HET ZONNETJE ZETTEN. WE KOZEN VOOR EEN HIPPE LOCATIE*; EEN PLEK WAAR BEPERKTE JONGEREN WERKEN. 
WE VROEGEN ZES DAMES OM MEE TE WERKEN. OP DE FOTO, MOOI OPGEMAAKT EN FEESTELIJK GEKLEED. EN DE SHOOT WERD EEN KLEIN FEESTJE. WANT HET IS GRAPPIG: ALS JE ZES HEEL VERSCHILLENDE DAMES BIJ ELKAAR ZET, ZE HEBBEN TOCH ÉÉN DING GEMEEN. ALLE ZES ZIJN ZE DOL OP HET KIND OF DE KINDEREN DIE ZE VERZORGEN EN VOOR JE HET WEET HEEFT IEDEREEN ZIJN TELEFOON GEPAKT OM FOTO’S VAN ‘HUN KIND’ TE LATEN ZIEN. JE VOELT DE LIEFDE. HET IS ALSOF ZE HET OVER HUN EIGEN KINDEREN HEBBEN. >

53

* Up Social Club, Oud-Beijerland. Het arbeidsaanbod van Up is gericht op integratie, het is de sleutel tot deelname aan onze maatschappij. www.upsocialclub.nl


EXTRA

MIRJAM “Ik werkte altijd op een crèche. Ik ben toevallig via via in dit zorgwereldje gerold en werk nu al jaren met Kris. Ik begrijp altijd meteen wat hij nodig heeft. Dat vind ik heel bijzonder. Ik merk dat ik vaak veel sneller door heb wat hij bedoelt dan veel anderen.”

VEINE

54


EXTRA

KIRSTEN “De vriendschap die ontstaat is voor mij het belangrijkst. De band die je krijgt zowel met het kind als met de ouders. Je bent een onderdeel van het gezin en dat maakt het juist zo bijzonder.�

55


EXTRA

EVELINE “Ik ben via mijn stage bij Daniël terecht gekomen. Mensen met een beperking trokken mij altijd al. Ik zocht ze toen ik klein was al op. Zij hebben nog meer mijn hulp nodig. De kleine dingetjes doen het voor mij. De manier waarop Daan geniet, die lach. Dat vind ik echt heel mooi!”

VEINE

56


EXTRA

ANNA “De kindjes die ik begeleid, hebben mijn aandacht, liefde en geduld gewoon nodig! Zo voel ik dat. En je kunt het alleen goed doen als je een klik hebt met de ouders. Anders kun je niet goed werken.� >

57


EXTRA

HANNAH “Ik ben gewoon gek op kinderen. Ik heb zelf (naast een gezonde dochter) ook twee gehandicapte kinderen waarvan één overleed na acht jaar. Ondanks dat ik veel zorg thuis heb, ook in de jaren dat mijn meervoudig gehandicapte dochter nog leefde, wilde ik

VEINE

58

altijd nog meer kinderen om mij heen. Toen paste ik al op andere kinderen. Ik geniet er vooral van dat ik ze kan lezen, dat ik ze begrijp. Dat we heel veel lol hebben samen.”


EXTRA

KIM “De moeder van Daan was al mijn vriendin en ik bezocht haar gelijk na de bevalling in het ziekenhuis. Ik was meteen gek op hem, liefde op het eerste gezicht.” •

59


ADVERTENTIE

24uurs houdingsmanagement 24uurs 24uurshoudingsmanagement houdingsmanagement

Innocare Comfort Ligsysteem Innocare InnocareComfort ComfortLigsysteem Ligsysteem

Dag én nacht een goede houding is van groot belang Dag Dagénénnacht nachteen eengoede goedehouding houdingis isvan vangroot grootbelang belang voor een hoge kwaliteit van leven. Een goede houding voor vooreen eenhoge hogekwaliteit kwaliteitvan vanleven. leven.Een Eengoede goedehouding houding zorgt immers voor een ontspannen en uitgerust zorgt zorgtimmers immersvoor vooreen eenontspannen ontspannenenenuitgerust uitgerust lichaam/geest. Helaas is dat niet voor iedereen lichaam/geest. lichaam/geest.Helaas Helaasis isdat datniet nietvoor vooriedereen iedereen vanzelfsprekend. Bij een lichamelijke beperking moet vanzelfsprekend. vanzelfsprekend.BijBijeen eenlichamelijke lichamelijkebeperking beperkingmoet moet het lichaam soms een beetje worden geholpen. het hetlichaam lichaamsoms somseen eenbeetje beetjeworden wordengeholpen. geholpen. Wij hebben de eer vaak onderdeel te mogen zijn van Wij Wijhebben hebbendedeeer eervaak vaakonderdeel onderdeeltetemogen mogenzijn zijnvan van het verbeteren van de lichaamshouding vanmensen het hetverbeteren verbeterenvan vandedelichaamshouding lichaamshoudingvanmensen vanmensen die daar hulp bij nodig hebben. Deze mensen zien wij die diedaar daarhulp hulpbijbijnodig nodighebben. hebben.Deze Dezemensen mensenzien zienwijwij op verschillende plekken en in verschillende situaties. opopverschillende verschillendeplekken plekkenenenininverschillende verschillendesituaties. situaties. We kunnen daarbij putten uit jarenlange kennis en We Wekunnen kunnendaarbij daarbijputten puttenuituitjarenlange jarenlangekennis kennisenen ervaring op het gebied van houdingsmanagement. ervaring ervaringopophet hetgebied gebiedvan vanhoudingsmanagement. houdingsmanagement.

Meespelen in plaats van aan de zijlijn staan! Meespelen Meespelenininplaats plaatsvan vanaan aandedezijlijn zijlijnstaan! staan!

Iedereen heeft recht op een goede nachtrust! Iedereen Iedereenheeft heeftrecht rechtopopeen eengoede goedenachtrust! nachtrust!

Interesse? Maak een afspraak Interesse? Interesse?Maak Maakeen eenafspraak afspraak

VEINE

60

Ringoven 43 Ringoven Ringoven 4343 6826 TP Arnhem 6826 6826 TPTP Arnhem Arnhem

Postbus 4088 Postbus Postbus 4088 4088 6803 EB Arnhem 6803 6803 EBEB Arnhem Arnhem

026 388 35 98 026 026 388 388 3535 9898 026 388 39 36 026 026 388 388 3939 3636

info@innocare.nl info@innocare.nl info@innocare.nl www.innocare.nl www.innocare.nl www.innocare.nl


RUBRIEK

COLUMN T

IN

M

em

AR

en

M

t

CONTRACTUREN

EE

UW

IS SE

N - exper t hou

di

m n gs

an

ag

IN DE GEZONDHEIDSZORG WORDT HEEL WAT BESPROKEN OVER MENSEN MET EEN BEPERKING, MAAR ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN EIGENLIJK NIET OF NAUWELIJKS; CONTRACTUREN. DIT PROBLEEM KAN MET DE JUISTE KENNISOVERDRACHT BIJNA ALTIJD VOORKOMEN WORDEN. Wat zijn contracturen? Een oude naam hiervoor is

Dus als je iemand die zelf niet kan veranderen van houding

‘dwangstanden’. Dat klinkt wat lomper, maar maakt wel

steeds in zijn of haar voorkeurshouding laat liggen of zitten,

duidelijk wat het is; een onmogelijkheid om een gewricht te

ontstaan vanzelf contracturen. Dat geldt ook wanneer een

bewegen. Er zijn twee redenen om eens bij contracturen stil

gewricht altijd dezelfde stand heeft. Dat is bij jong en oud

te staan. De eerste is dat contracturen beperkend, pijnlijk

hetzelfde.

en kostbaar zíjn. De tweede reden is dat ze voorkomen kunnen worden.

De tweede reden om bij contracturen stil te staan, is omdat

je ze bijna altijd kunt voorkomen. Contractuurvorming treedt

Laten we even stilstaan bij de eerste reden. Als je een

op bij ieder mens, maar zolang je beweegt, beperk je de

gewricht niet of bijna niet kunt gebruiken, geeft dat

gewrichten niet. Als je een gewricht niet beweegt, beperk je

beperkingen. Als dat in een knie is, kun je moeilijker

langzaam maar zeker de bewegingsuitslag van het gewricht.

lopen. Als dat in de elleboog of schouder is, kun je de arm

Deze wordt uitgedrukt in graden. Als je een verstandelijke

minder goed gebruiken. Het wordt duidelijker als je het

of lichamelijke beperking hebt, staat het vaak aangegeven

contractuurvorming noemt; feitelijk is het een proces. Het

in je dossier. Maar iemand met deze vermelding in zijn of

stopt niet als je de onderliggende oorzaak niet wegneemt.

haar dossier heeft hier helemaal niets aan als niemand

De oorzaak is een langdurige belasting van de spier en

een poging doet om contractuurvorming te voorkomen of

geen verandering van de stand van het gewricht. Vaak

stoppen.

wordt gedacht dat bijvoorbeeld mensen met een spierziekte geen contracturen kunnen krijgen. Maar niets is minder

Kun je het laten ontstaan van contracturen daarom ook als

waar. Ook bij hen kunnen spieren belast worden, alleen

een vrijheidsbeperkende maatregel zien? Eigenlijk wel toch?

niet actief, maar passief. Dat komt doordat het gewicht van

Ik denk dat als we hierover voldoende kennis overdragen,

ledematen trekt aan de spieren. Of doordat het bot, dat

contracturen vrijwel altijd te voorkomen zijn. En preventie

zwaarder is dan bindweefsel, te lang op het zachte weefsel

van contracturen voorkomt veel extra beperkingen en pijn. •

drukt. Ook dan ontstaan contracturen. Een gemakkelijke regel is dat een spier de lengte aanneemt zoals je de spier

Als u wilt reageren of vragen heeft, kunt u deze stellen

gebruikt.

op zorg@houdingsmanagement.nl

61


MOOI INITIATIEF

SENSOREN DIE HET LEVEN

TEKST: RENÉE RUISCH | FOTO’S: PRIVÉCOLLECTIE

MAKKELIJKER MAKEN!

VEINE

62

DE 54-JARIGE ERIC DE MUNCK STAAT AAN HET ROER VAN HET BEDRIJF VAHLKAMP; ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SENSOREN VOOR ZIEKEN- EN VERPLEEGHUIZEN, WOONZORGCENTRA EN THUISZORG. TOEN HIJ ALS 39-JARIGE HET BEDRIJF OVERNAM, DACHT ERIC ER VOORAL VEEL WINST MEE TE GAAN MAKEN. MAAR AL SNEL MERKTE HIJ DAT HIJ VEEL GELUKKIGER WERD VAN EEN ANDERE INSTEEK. HULPBEHOEVENDE MENSEN EN GEZINNEN HELPEN OM HUN LEVEN PRETTIGER TE MAKEN, WAS NOG VEEL MOOIER DAN VEEL GELD VERDIENEN. “NATUURLIJK MOETEN WIJ OOK EEN BOTERHAM KUNNEN BELEGGEN, MAAR WE HOEVEN ER NIET RIJK VAN TE WORDEN. ONS DOEL IS OM ZOVEEL MENSEN TE HELPEN, MENSEN DIE ONZE HULP GOED KUNNEN GEBRUIKEN!” JE ZIET AAN ALLES DAT DEZE BOODSCHAP VAN IEMAND KOMT DIE HET MEENT. ERIC IS EEN GEDREVEN MAN, EEN WARME PERSOONLIJKHEID.


MOOI INITIATIEF

Vahlkamp bestaat bijna veertig jaar en ontwikkelt en

geassisteerd door anderen. Zo kan hij ook een beroep doen

produceert sensoren zoals valdetectie-, epilepsie-,

op twee engineers op het gebied van hard- en software.

incontinentie-, stoel- en, ademhalingsalarmen. Allemaal ambient assistent living (AAL)alarmen, specifiek voor

ONTWIKKELING VAN NIEUWE PRODUCTEN

speciale patiëntengroepen. Het gaat daarbij om alarmen die

Uitgangspunt is dat producten voor mensen met een

niet op het lichaam van iemand worden aangesloten, maar

behoefte aan een sensor, op welke manier dan ook,

die wel heel minuscule bewegingen registreren die veelal

ontwikkeld worden en dat die producten vervolgens bij

draadloos een hulpverlener waarschuwen.

mensen thuis, in een instelling of elders gebruikt kunnen worden. “Idealiter helpen we mensen binnen een bepaalde

Vahlkamp is een familiebedrijf, waar echtgenote Regina en

doelgroep, zoals bijvoorbeeld kinderen of volwassenen met

oudste dochter Linda in het bedrijf meewerken. Daarnaast

epilepsie. Dit doen we in samenwerking met het Nederlands

werken ze met een flexibele schil, gebruikmakend van de

Epilepsiefonds met de Epi-watcher. Deze sensor geeft een

specialismen van andere midden- en kleinbedrijven. Eric ziet

alarm op het moment dat er herhaaldelijk snelle bewegingen

zichzelf als ingenieuze spin in het web met een belangrijk

worden geregistreerd in bed. Om het product toegankelijk

hoofd voor het visitekaartje. Hij is het intellect van het

voor de consument te maken, is een speciale constructie

bedrijf, zowel strategisch als visionair. Vahlkamp werkt al

bedacht waarbij de Epi-watcher drie maanden mag worden

tien jaar samen met een technologiebedrijf in het oosten

uitgeprobeerd voor een bedrag van 25 euro. Daarna kan het

van het land dat de elektronische standaardproducten

apparaat worden aangeschaft voor 973 euro. Daarvan wordt

maakt; een duurzame verbinding. Eric bedenkt wel alles,

nog 150 euro vergoed door het Nederlands Epilepsie Fonds.

maar kan niet alles zelf ook uitvoeren en daarbij wordt hij De reacties op het gebruik van de Epi-watcher zijn geweldig. Eric vertelt enthousiast dat hij hoort dat ouders minder gestrest zijn en weer durven te slapen. “Het mooiste Een van de belangrijkste

van alles is dat doordat ouders weer rust krijgen, ze dit

pluspunten van Vahlkamp is

overbrengen op hun kind. Je ziet dan soms dat als gevolg

het ‘customizen’ (aanpassen

daarvan de epilepsie bij hun kind minder wordt. Daar krijg ik

van producten) naar de

kippenvel van!”

wensen van de cliënt. Dit kunnen zij vaak binnen twee

Voor de toekomst heeft Eric volop plannen: “Ik wil graag

weken bewerkstelligen. In het

nog meer innoveren in de markt, zowel horizontaal als

Isala Ziekenhuis heeft Vahlkamp

verticaal. Met verticale innovatie bedoel ik de diepgang

bijvoorbeeld zeven verschillende producten in een

ofwel nog meer producten voor speciale, soms kleine

project aangepast aan hun wensen. Denk hierbij aan

patiëntengroepen. Met horizontale innovatie bedoel ik dat

een blaaspijp aan het bed voor dwarslaesiepatiënten.

ik bestaande concepten naar het buitenland wil brengen en

Door het ademen of blazen tegen dit pijpje kan de

door partners wil laten vermarkten.“ •

verpleegkundige worden geroepen om assistentie te komen verlenen.

Kijk voor meer informatie op www.vahlkamp.nl

63


ADVERTENTIE

VEINE

64


OOKCIJFERS

70%

OVER SLAPEN

KOALAS ZIJN DE GROOTSTE SLAPERS. ZIJ SLAPEN GEMIDDELD 22 UUR PER ETMAAL. GIRAFFEN SLAPEN HEEL KORT, SLECHTS 1 UUR EN 54 PER ETMAAL IN HAZENSLAAPJES VAN MAX. 10 MINUTEN PER KEER.

VIJF

MANNEN DROMEN OVER ANDERE MANNEN TERWIJL VROUWEN NET ZO VEEL TIJD OVER MANNEN ALS OVER VROUWEN DROMEN.

ALS RICHTLIJN WORDT VAAK 7 TOT 8 UUR PER NACHT AANGEHOUDEN VOOR VOLWASSENEN, VOOR PUBERS 9 UUR, VOOR DE JONGSTE KINDEREN 16 UUR EN VOOR OUDEREN ZO’N 6,5 UUR. MAAR UIT VERSCHILLENDE ONDERZOEKEN BLIJKT DAT HOEVEEL SLAAP JE NODIG HEBT VAN PERSOON TOT PERSOON VERSCHILT.

BINNEN MINUTEN NADAT JE WAKKER WORDT, BEN JE AL 50% VAN JE DROOM VERGETEN. NA TIEN MINUTEN IS DIT AL OPGELOPEN TOT 90%.

WIE ZICH MOE VOELT, DOET ER GOED AAN EEN KORT DUTJE TE DOEN. DEZE POWERNAP MAG NIET LANGER DUREN DAN ZO’N 20 TOT 25 MINUTEN. UIT ONDERZOEK BLIJKT DAT HET EEN GOEDE MANIER IS OM EVEN KORT OP TE LADEN. WEL IS BELANGRIJK DAT MEN ZICH HOUDT AAN DEZE 25 MINUTEN. WIE LANGER SLAAPT, KAN ZICH DAARDOOR VERMOEIDER GAAN VOELEN.

65


THERAPIE

Het drijven in het water is al een oefening op zich.

VEINE

66


THERAPIE

TEKST: RENÉE RUISCH | FOTOGRAFIE: BIJZONDER FOTOGRAFIE

HYDROTHERAPIE: OEFENTHERAPIE IN HET WATER KIM WURM IS KINDERFYSIOTHERAPEUT, MAAR GEEN ‘GEWONE’. DE HELFT VAN HAAR WERKTIJD BRENGT ZE DOOR IN HET WATER. EN DAT HEEFT ZO ZIJN VOORDELEN. DE KINDEREN DIE ZIJ BEHANDELT, ONTSPANNEN VAAK GOED IN HET WARME ZWEMBAD VAN 32 GRADEN. BOVENDIEN KUNNEN ZIJ OEFENINGEN DOEN IN HET WATER DIE ‘OP HET DROGE’ ONMOGELIJK ZIJN. DE OPWAARTSE KRACHT HELPT GEWOON EEN HANDJE MEE. EN ZO KAN THERAPIE ELKE WEEK EEN LEUK UITSTAPJE WORDEN! Kim geeft naast haar werk als kinderfysiotherapeute ‘op het droge’ ook oefentherapie in het water. “Ik verdeel mijn praktijkuren fiftyfifty in het water en in een gewone behandelruimte. Deze afwisseling houdt het ook leuk voor mij. Altijd in het water zijn is niet echt fijn voor je lijf, hoewel ons bad door middel van zoutelektrolyse wordt schoongehouden. Met chloor zou je veel sneller last krijgen van bijvoorbeeld pijnlijke ogen”, vertelt Kim. “De oefeningen in het water zijn ook echt anders dan de oefeningen op het droge. Het drijven in het water is al een oefening op zich. Het hoofd bepaalt welke kant iemand op beweegt. Vanuit die beweging kijk ik hoe andere bewegingen gaan. Rolstoelgebonden kinderen zijn vaak in het water wel mobiel, terwijl zij op het droge geen stap kunnen zetten of geen arm kunnen bewegen. Dat is mooi om te ervaren“, vertelt Kim enthousiast. >

67


THERAPIE

VEINE

68


THERAPIE

POWERKIDS!

Het is ook een groot voordeel dat

Juist kinderen met een lichamelijke

er veel minder spierpijn optreedt als

beperking ervaren de behandeling

je oefeningen in het water uitvoert.

van Kim als heel prettig. De

Ook fijne motoriek wordt getraind. Er

gewichtsloosheid in het water maakt

kan een grote, drijvende mat in het

het voor sommige kinderen mogelijk

water liggen waarop een waterpuzzel

oefeningen te doen die op het droge

gemaakt kan worden. Kinderen die

niet mogelijk zijn. De kinderen komen

te veel spierspanning in hun handen

dan ook regelmatig van ver.

hebben en deze altijd tot vuisten ballen, kunnen deze vuisten in het water door

Op de vraag of de nadruk bij de

de ontspannende werking van het water

oefeningen op ontspanning of op

loslaten en zo hun vingers meer laten

het opbouwen van spierkracht ligt,

bewegen.

antwoordt Kim heel resoluut. “Het draait zeker om op het opbouwen,

EEN ANDERE AANPAK IN HET WATER

want het is van het grootste belang

“Wat pak je in het water anders aan

dat kinderen zo lang mogelijk mobiel

dan op de kant”, vragen we Kim. “Met

kunnen blijven, zelfredzaam kunnen

name de positionering van een persoon

zijn. Een groot deel van de kwaliteit van

is op de kant heel anders dan in het

hun leven hangt hiermee samen. Voor

water. Op de kant is de positie van

een kind in een rolstoel is het heel fijn

iemand veel vaker verticaal, terwijl dit

dat hij of zij nog wel zelf rechtop kan

in het water meer horizontaal is. Ook

zitten en zo lang mogelijk zelf dingen

de hoofdbeweging van iemand in het

kan blijven doen. Daarom doe ik in het

water is heel anders dan wanneer die

water oefeningen om de core stabiliteit

persoon op de kant zit, ligt of staat. Bij

(red. rompstabiliteit) te verbeteren”, legt

revalidatie in het water zie je sneller

Kim uit.

resultaat in vergelijking tot revalidatie op de kant. Dit stimuleert natuurlijk

De therapie van Kim richt zich met

ook enorm en komt de resultaten ten

name op het kracht behouden en

goede. De cliënt krijgt meer vertrouwen

als dat mogelijk is ook op het kracht

in het eigen lichaam en dat is heel

opbouwen. Zij werkt altijd vanuit de

belangrijk. Kinderen vinden het ook leuk

as van het lichaam. Als deze stabiel

in het zwembad en ervaren de therapie

genoeg is, kun je kijken naar de

minder als therapie, maar meer als iets

extremiteiten, dit zijn de ledematen.

wat heel leuk is.” >

69


THERAPIE

HALLIWICK METHODE

HYDROTHERAPIE, VOOR WIE WEL

Kim volgde een cursus om zich het

EN VOOR WIE NIET?

Halliwick-concept eigen te maken.

“Ik werk veel met kinderen met

Dit is van oorsprong een methode

CP, maar ook kinderen met DCD,

met een tienpuntenprogramma om

reuma, hypermobiliteit en spasmes.

mensen met een functiebeperking

Zij kunnen heel veel baat hebben bij

te leren zwemmen. Halliwick is een

hydrotherapie.”

oefentherapie in het water dat is

Kracht, mobiliteit, stabiliteit en balans

gebaseerd op principes van motorisch

van een kind zijn de motorische

leren en is uitermate geschikt bij de

basiseigenschappen waar Kim mee

stabilisering van de romp. Halliwick

werkt. Een voorwaarde is wel dat een

heeft overeenkomsten met onder

kind zich wel moet kunnen ontspannen.

andere pilates.

Om deze ontspanning te bereiken,

“Ik werk met het tienpuntenprogramma,

moet het kind zelfvertrouwen voelen in

waarin met name de hoofdpositionering

het water. “Ik zeg altijd: kijk wat je nog

een grote rol speelt. De tien stappen

meer uit je kind kunt halen. Waar heeft

geven aan waar iemand zich bevindt

het baat bij en wat vindt jouw kind fijn

qua lichamelijk niveau.” Kim kijkt naar

waardoor hij of zij zich lekkerder in zijn

het kind waarmee ze werkt en vooral

vel voelt. Denk niet in beperkingen,

naar de hulpvraag, een vraag die zij

maar in mogelijkheden. Probeer een

in overleg met de ouders formuleert.

kind bewust te maken van wat het wél

Wat kan het kind en waar wil je dat het

kan en probeer het zeker vertrouwen te

naar toe gaat? Denk daarbij vooral in

geven in zijn of haar mogelijkheden.”

kleine stapjes, de grote stappen zijn

VEINE

70

moeilijk of zelfs niet haalbaar. Dit wordt

Alleen kinderen met een te grote angst

‘de zone van de nabije ontwikkeling’

voor water en kinderen die lijden aan

genoemd. “Het is het meest belangrijk

huidproblemen zijn niet gebaat bij

dat kinderen in beweging blijven,” licht

hydrotherapie, maar soms is het voor

Kim toe. Overgewicht speelt daardoor

kinderen met een stoma ook niet handig

ook een grote rol. Kinderen komen een

in verband met het risico dat zij lopen

of twee keer per week naar haar toe en

op een infectie. Voor het overige zijn er

Kim begrijpt heus wel dat problemen

niet heel veel contra-indicaties. •

daarmee niet kunnen worden opgelost, maar het werkt in elk geval mee, zeker

Meer informatie vind je op de website

omdat ze de ouders ook oefeningen als

van Fysiomore Breda:

‘huiswerk’ meegeeft.

www.fysiomore.nl/fysiotherapie-breda


THERAPIE

71


ADVERTENTIE

27, 28 & 29 JUNI 2019 EVENEMENTENHAL GORINCHEM

NAAST VEINE MAGAZINE KOMT ER VOLGEND JAAR OOK EEN INSPIRERENDE BEURS: DE VEINEDAGEN. RESERVEER ALVAST 27, 28 EN 29 JUNI 2019 IN UW AGENDA.

VEINE

72

Volop informatie en inspiratie zoals u van VEINE gewend bent! • Voldoende innovatie, goede gesprekken en mooie producten – de beurs heeft voor elke bezoeker iets te bieden. • Gratis toegang en parkeren voor 2 euro per dag. • Jaarlijks een kans voor ontmoeting tussen zorggebruikers en -aanbieders. DUS ELK JAAR EEN BEURS!


ADVERTENTIE

73

WWW.VEINEDAGEN.NL


OUDEJAARSHAPJES

VEINE

74


TEKST: RENÉE RUISCH | FOTOGRAFIE: EMILE PETERS

OUDEJAARSHAPJES

KNALLEND HET NIEUWE JAAR IN OF LIEVER RUSTIG MET FAMILIE EN VRIENDEN DE OUDEJAARSCONFERENCES KIJKEN OP TV? IEDER SLUIT HET JAAR OP ZIJN EIGEN MANIER AF! HET IS IN IEDER GEVAL EEN AVONDJE OM WAT LEKKERE HAPJES TE SERVEREN. BIJ VEINE KIEZEN WE VOOR MAKKELIJKE HAPPEN DIE JE SNEL KUNT KLAARMAKEN. WE HEBBEN HET AL DRUK GENOEG, TOCH?

75


OUDEJAARSHAPJES

INGREDIËNTEN • soepstengels (liefst met zeezout en bijvoorbeeld kaas) • een zakje rucola sla • een kuipje kruidenkaas • twee ons lekkere ham, bijvoorbeeld parmaham

BEREIDEN Smeer de soepstengels aan één kant rondom in met kruidenkaas. Leg op een plakje ham een klein beetje sla. Wikkel om elke soepstengel een plakje

VEINE

76

ham met sla. Als het niet goed blijft zitten, plak het geheel dan vast met een beetje kruidenkaas. Serveer in een glas.

ITALIAANSE STOKKEN


OUDEJAARSHAPJES

WARME ANSJOVISDIP

INGREDIËNTEN

BEREIDEN

• 8 ansjovisfilets uit een blikje

Doe de boter, de geperste knoflook

of potje

en de in stukjes gesneden ansjovis

• 4 tenen knoflook

in een pannetje. Laat het geheel op

• 40 gram roomboter

een heel laag vuur zo’n tien minuten

• groenten zoals: bleekselderij,

zachtjes smoren.

witlofblaadjes, worteltjes, stukken gekookte rode biet, radijsjes,

Giet het mengsel over in een klein

paprika enzovoort

fonduepannetje en dippen maar! >

77


OUDEJAARSHAPJES

INGREDIËNTEN • een stuk buikspek • een bakje krabsalade • een bakje met in stukjes gesneden verse mango

BEREIDEN Vraag bij de slager om een stuk buikspek met zwoerd en laat de slager hiervan dunne plakjes snijden (ongeveer 5 mm dik). Thuis snij je de ‘speklapjes’ in stukjes van ongeveer 2 x 2 cm. Bestrooi het vlees met wat zout, peper en kerrie en bak de plakjes in een koekenpan tot ze mooi hard zijn. Laat het spek op een tissue of stukje keukenpapier uitlekken en afkoelen. Voor het opdienen doe je op elk stukje een theelepel krabsalade een klein stukje mango.

VEINE

78

BUIKSPEK MET KRABSALADE EN MANGO


OUDEJAARSHAPJES

MINI-POMPOENSOEP

INGREDIËNTEN • 1 flespompoen • 1 middelgrote aardappel • 1 flinke teen knoflook • 1 eetlepel raz el hanout • 1 rund-, kalfs- of groentebouillonblokje • peper en zout

BEREIDEN Snij de pompoen met schil en al in kleine stukken. Verwijder de pitten. Schil de aardappel en snij deze ook in een paar stukken. Doe de aardappel, pompoen, geperste knoflook en raz el hanout kruiden in een liter water met het bouillonblokje. Breng het geheel aan de kook en laat het zachtjes doorkoken tot de aardappel en de pompoen zacht zijn. Pureer het geheel met de staafmixer. Serveer de soep in espressoglaasjes en garneer met een klein beetje peterselie.

79


PRIKKEL DE ZINTUIGEN EN BELEEF! DE WERELD VAN JE KIND MOOIER EN BETER MAKEN, DAT IS WAT IEDERE OUDER WIL. DIT KAN OP VERSCHILLENDE MANIEREN. EEN MANIER IS DOOR AAN TE SLUITEN BIJ DE BELEVINGSWERELD EN DE GEVOELENS VAN UW KIND. DAARIN STAAN EIGEN REGIE, GEZAMENLIJKHEID EN GELIJKWAARDIGHEID ALTIJD VOOROP, ZO BOUW JE AAN EEN NOG BETERE RELATIE. EWAN HET DROOMSCHAAPJE € 50,81

Snoezelen is een goede manier om belevingsgericht bezig te zijn en kan alle zintuigen prikkelen. Wij hebben een

(BE04665) helpt om te slapen! Het unieke aan

heel breed assortiment producten dat hiervoor perfect

deze lieve, zachte knuffel is dat hij 4 geluiden

ADVERTORIAL

ingezet kan worden om zo nog meer in contact te komen

op lage frequentie, waaronder baarmoedergeluiden

met elkaar. Ter inspiratie hebben wij een aantal artikelen

en kloppen van het hart, combineert met een zacht, roze

geselecteerd die goed passen binnen

licht, die samen een kalmerend effect hebben, zodat in

belevingsgerichte zorg:

slaap vallen geen problemen meer geeft.

Het vrolijke WHOOZIT

De FLITSENDE STUITERBAL € 4,72 (BE02358)

TASTKUSSEN € 29,65

licht na elke stuiter 12 seconden op.

(BE01426) biedt talloze spel- en ontdekkingsmogelijkheden. De Whoozit maakt allerlei

Voor grote en kleine mensen die een

leuke geluiden en heeft een verborgen spiegeltje.

beperking hebben in de motoriek is de

De ‘armen’ kunnen in het lijf verstopt worden en de

MAGNETISCHE BOEDERIJ PUZZEL

verschillende onderdelen geven allemaal een andere

€ 8,23 (BE01799) erg handig.

tastervaring. Het tastkussen heeft een diameter van circa 28 cm (de ‘armen’ niet meegerekend).

Bent u toch op zoek naar een ander product? Bezoek dan onze website. Tot het einde van dit jaar betaalt u geen

De KNUFFEL ONTDEKBAL GROOT € 42,29

verzendkosten voor uw bestelling in onze webshop.

(BE04195) is uniek gevormd, fluweelzacht

VEINE

80

en nodigt uit om te knuffelen en te

Wilt u van een professional horen wat u nog meer kunt

ontdekken. Bij de lichtste aanraking rinkelt het belletje in de bal.

inzetten voor uw zoon of dochter? Onze adviseurs met ervaring in de zorg denken graag met u mee, zij kennen ons assortiment als de beste. Ze zijn te bereiken op 0486 45 26 26 of info@barryemons.nl.

www.barryemons.nl


RUBRIEK

COLUMN E

SU

an

I LV

d ic

SY

ap

MODELLEREN IJ K

ER

BUI

JK - therapeut com

ALS ERGOTHERAPEUT BINNEN HET ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE (OC) ADVIESTEAM ZIE IK VEEL KINDEREN DIE EEN VORM VAN ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE GEBRUIKEN. EEN AANTAL VOORBEELDEN ZIJN GEBAREN, PICTOKAARTEN, FOTOKLAPPERS OF HIGHTECH SPRAAKCOMPUTERS.

er p ut

en

h

modelleren. Het modelleren is niet alleen om de betekenis van de symbolen aan te leren, maar ook de structuur van een communicatieboek of spraakcomputer.

Het aanleren van het gebruik van OC middelen lijkt een beetje op het leren van een vreemde taal. Ik heb weleens een paar maanden één uur in de week Spaanse les gevolgd. Mijn vorderingen waren niet geweldig, tot ik een paar weken naar een Spaanstalig land ging en overal om me heen Spaans hoorde. Hetzelfde geldt voor het leren communiceren met pictogrammen. Hoe meer voorbeelden

Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen

je krijgt van het gebruik van jouw taal, hoe makkelijker je het

taalvaardigheid ontwikkelen in interactie met volwassenen

zelf zal leren gebruiken.

en de omgeving. Het verwerven van taal gaat altijd vooraf aan het actief gebruiken van taal. Dit werkt zeker ook zo

Ook ik als ergotherapeut van Amelie merk dat ik

bij OC gebruikers. Een zich normaal ontwikkelend kind

moet wennen om in haar ‘taal’ te communiceren. Ik

gaat gemiddeld praten bij een leeftijd tussen de twaalf en

probeer tijdens het oefenen van het aan- en uitkleden

achttien maanden. Tot op dat moment heeft het kind al

mijn gesproken taal te ondersteunen door op haar

gemiddeld 4380 uur aan spraakvoorbeelden gekregen.

kernvocabulairekaart sleutelwoorden aan te wijzen.

Bij kinderen die gebruik maken van OC duurt dat veel

Het voelt soms alsof ik zit te stuntelen tijdens het zoeken

langer. OC gebruikers krijgen gemiddeld een uur logopedie

naar de juiste picto’s. De logopediste verzekert me dat dit

per week waarin geoefend wordt met het OC hulpmiddel en

niet erg is. Amelie moet ook wennen aan waar alle picto’s

dus veel minder uren aan voorbeelden.

staan en hoe ze deze kan gebruiken. Het is dus helemaal niet erg om te moeten zoeken op de kaart of om een foutje

Het is erg belangrijk dat het OC hulpmiddel dus vaak

te maken. Ook dat is modelleren. Zo leuk om te zien dat

en op veel plekken gebruikt wordt. Dus ook in de

Amelie na een paar keer oefenen al dingen overneemt en

thuissituatie, op school, de buitenschoolse opvang en bij

zelf actief haar kernvocabulairekaart inzet. Ze maakt mij

de andere therapieën. Het is aan de ouders, begeleiders

duidelijk dat ze er klaar mee is, honger heeft en fruit wil

en professionals om het goede voorbeeld te geven en de

eten! Daar maken we gelijk werk van!

communicatiekaart, map of spraakcomputer te gebruiken om iets te vertellen, instructies te geven of om samen een spelletje te spelen. Met een mooi woord heet dit

Dus… aan de slag met modelleren! •

81


SLAAPHULPJES

VEINE

82


TEKST: RENÉE RUISCH | FOTOGRAFIE: LEVERANCIERS EN STOCKBEELD

SLAAPHULPJES

SCHAAPJES TELLEN DE MEESTE KINDEREN VINDEN SLAPEN STOM EN NUTTELOOS. ZEKER ALS HET NIET GEMAKKELIJK LUKT. MET DEZE HANDIGE GADGETS WORDT SLAPEN EEN STUK LEUKER! >

83


SLAAP­TRAINER

ALLEEN VOOR VIP’S

Slaaptrainer Sam helpt je kind tijdsbesef te krijgen. Als de ogen van Sam nog dicht zijn, vinden

BEDSOKKEN

papa en mama het niet zo leuk als

ze slaapzakken voor oudere

je gaat roepen. Opent Sam zijn

Nooit meer wakker liggen door

kinderen (volwassenen) met

ogen, dan kan de dag beginnen!

koude voeten! Heerlijk warm

een lichaamslengte van 62 tot

en superzacht zijn deze niet

180 centimeter. Er zijn dunne

Prijs € 35,95 | Verkrijgbaar bij

kriebelende bedsokken van

en dikkere stoffen, voor elk

wehkamp.nl

angora, scheerwol en polyamide.

jaargetijde is er een passende

Ze knellen niet door de ruime,

slaapzak te vinden! Ideaal als

brede rand. Deze sokken

jouw kind altijd het dekbed van

helpen ook om pijn en kramp te

zich afgooit of als je het eng vindt

verlichten. Wel prijzig in aanschaf,

dat je kind onder het dekbed

maar het geld zeker waard!

komt.

Prijs € 21,99 | Verkrijgbaar bij

De prijzen variëren.

medipoint.nl

VEINE

84

Bij smallvips.com verkopen


SLAAPHULPJES

ZIP SHEETS

KNUFFELSTER

Met het beddengoed van kids zip

Niks mooier dan kijken naar de

sheets ligt je onrustige, woelige

sterren en wegdromen... Met

slaper niet meer zonder dekens

deze pluchen ster kun je ook

in bed. Je ritst het beddengoed

wegdromen. Het is een kussen,

dicht aan de zijkanten waardoor

knuffel en een nachtlampje in

Knuffel je warm met deze aaibare

het beddengoed strak blijft liggen.

één. Elk kind gaat met plezier

koala. De knuffelbeer is gevuld

Enne, altijd mooi opgemaakt A

slapen, het zevenkleurige ledlicht

WARMIES

met granen en gedroogde

en de zachte overtrek zorgt voor

lavendel. Op te warmen in de

Prijs: € 57,00 | Verkrijgbaar bij

magnetron, maar de knuffel

educadora-webshop.nl

een fijn, comfortabel gevoel.

kan ook gekoeld worden in de

Prijs € 9,95 | Verkrijgbaar bij

vriezer bijvoorbeeld als een kind

ledstripxl.nl

koorts heeft. De lekker ruikende lavendel zorgt voor extra rust in bed! De koala is niet alleen. Er zijn ook andere dierenvriendjes verkrijgbaar.

Prijs € 12,39 | Verkrijgbaar bij deonlinedrogist.nl

ALSMAAR LEKKER DRAAIEN Dit speciale laken heeft een zijdeachtige en gladde kern. Daardoor kun je een kind of volwassene met een beperking makkelijk draaien bij de verzorging. Overigens is wel aan de veiligheid gedacht want aan de randen zit juist anti-glij materiaal om uit bed rollen te voorkomen. 85

Prijs: vanaf € 49,95 | Verkrijgbaar bij handicare.com


COLUMN VAN ANNE

WETEN

VEINE

86

“WAT IS DAT VOOR EEN STREEPJE?” ONZE JONGE BEZOEKER STAAT INEENS NAAST NADJA’S BED, ONBEDOELD, WANT IK BEN HAAR AAN HET VERSCHONEN. “DAT ‘STREEPJE’ IS EEN LITTEKEN, NADJA IS ALS BABY AAN HAAR BUIK GEOPEREERD.” IK PLAK DE LUIER DICHT EN KIJK ONDER MIJN WIMPERS DOOR NAAR NADJA’S REACTIE. GEEN. MET EEN ZACHT DUWTJE IN DE RUG, DIRIGEER IK DE BEZOEKER DE KAMER UIT. EEN PUBERMEISJE HEEFT RECHT OP PRIVACY.


COLUMN VAN ANNE

Wij zien het litteken niet meer terwijl het toch, twee

“Ik lijk op Jay” is het eerste dat ze zegt, verwijzend naar de

centimeter boven haar navel, vrijwel van haar ene naar haar

babyfoto’s van broer Jay die ook op tafel liggen. Het ontroert

andere zij loopt. Nadja heeft er zelf nog nooit naar gevraagd.

me dat dát haar eerste reactie is.

Best apart, bedenk ik me. Aangezien ze al langere tijd grote

“Zo komt dat streepje op je buik”, probeer ik. “Je had pijn en

interesse heeft voor filmpjes van jonge kinderen op YouTube,

toen moest de dokter even in je buik kijken.”

is ze er volgens mij op haar manier wel mee bezig. Ik besluit

“Opereerd”’ zegt Nadja. Ze verblikt of verbloost niet.

in de herfstvakantie de foto’s op te zoeken van haar eerste

“Precies”, zeg ik.

levensjaren.

“Héél lang geleden”, zegt Nadja. “Nu ben ik al groot, toch?” “Ja, nu ben je al groot.”

Zelf vind ik het best spannend om de foto’s weer te zien, die van haar wieg thuis die lang leeg bleef, en die van in

Ineens wil ze terugbladeren, ik ben benieuwd. Ze gaat terug

het ziekenhuis. De geur en geluiden van toen, daar, komen

tot de eerste bladzijde, naar haar geboorte, als ze via de

scherp terug, evenals de constante bal in mijn buik.

keizersnee het daglicht ziet. Ze lag in stuit, met haar benen

Ik probeer aan Nadja’s gezicht af te lezen hoe ze het vindt.

gestrekt naar boven, haar voeten links en rechts naast haar

Ze kijkt naar zichzelf met een infuus en slangetjes, met

oren.

verband en pleisters, maar ze zegt niets, vraagt niets. Ze kijkt ogenschijnlijk rustig naar de foto’s.

“Dat is niet zo handig”, zegt ze praktisch. Ik kijk van opzij naar mijn knappe dochter, en laat haar in stilte bladeren. Ik hoef haar niets uit te leggen. Ze weet genoeg. •

87


Overal het hele huis binnen handbereik! ADVERTENTIE

Al vanaf €36,- (zonder abonnement)

VEINE

88

www.cleverdog.online


REACTIES

WAT VIND JIJ VAN VEINE? REAGEER VIA ONZE WEBSITE! • WE ONTVANGEN AL EEN TIJD JULLIE MAGAZINE VEINE. TOT GROTE TEVREDENHEID VAN ONZE PATIËNTEN! MARY DE WEERD (CANISIUS WILHELMINA ZIEKENHUIS) • NET IN HET ZIEKENHUIS JULLIE BLAD ZITTEN LEZEN. IK VIND HET ECHT EEN MOOI BLAD. LEUKE TIPS, HANDIGE WEETJES, MOOIE PRODUCTEN STAAN ERIN. H. HOEDEMANS • WAT EEN KANJERS ZIJN DIE OPA’S. ELK KIND VERDIENT TOCH ZO’N STEUNPILAAR. SANDRA JANSEN • DE COLUMNS VAN ANNE ZIJN ZO MOOI GESCHREVEN DAT IK BIJ HET LEZEN SOMS EEN TRAANTJE MOET WEGPINKEN.YVONNE DE GROOT • METHODE LEESPRAAT HEEFT MIJ EEN HEEL ANDERE KIJK OP LEREN LEZEN EN PRATEN GEGEVEN. ONZE ZOON MET DOWNSYNDROOM HEEFT ER VEEL BAAT BIJ GEHAD EN IK VOND HET OOK HEEL LEUK ER IN VEINE OVER TE LEZEN. CYNTHIA KOPPELAARS • IK HEB AL MAALTIJDEN BIJ FIJNPROEVERS BESTELD. LEKKER MAKKELIJK EN FIJN DAT HET OOK NOG VERANTWOORD ETEN IS. ALTIJD HANDIG OM ER EEN PAAR IN DE DIEPVRIES ACHTER DE HAND TE HEBBEN. CECILE MOERMANS • LEUKE TIP, DIE HEHAJO APP! DANKJEWEL GRIET VAN VUREN • DE DOSSIERS OVER ONTLUIKENDE GELETTERDHEID WAREN HEEL INFORMATIEF, DAAR HEB JE ALS LEZER ECHT IETS AAN. IK HEB HET ARTIKEL IN MIJN OVERLEG OP HET KINDERDAGCENTRUM WAAR IK WERK MET MIJN COLLEGA’S BESPROKEN EN OOK ZIJ WAREN HEEL ENTHOUSIAST. MARJOLEIN ANDEWEG • JAMMER DAT VEINE MAAR VIER KEER PER JAAR OP DE MAT LIGT. KAN HET NIET ELKE MAAND VERSCHIJNEN? COCKY DE REUS

89


ADVERTORIAL

ALLES KAN MET ABENA BIJ ABENA VINDEN WE DAT NIETS EEN KIND ERVAN MAG WEERHOUDEN OM LEUKE DINGEN TE DOEN. SAMEN MET VEINE ORGANISEERT ABENA DAAROM DE ACTIE ‘ALLES KAN MET ABENA’. DEZE KEER ZOEKEN WE TWEE SMULPAPEN DIE SAMEN MET HUN OUDERS, BROERTJE OF ZUSJE ZELF EEN TAARTJE OF CUPCAKES WILLEN BAKKEN, VERSIEREN EN DAARNA NATUURLIJK OPETEN.

Ga mee bakken!

Ga naar abena.nl/alleskan, geef je kind op en wie weet bezorgen wij hem of haar een dag om niet snel te vergeten. RACEMONSTERS DAAN PIEK EN LUCA VAN BOMMEL Daan en Luca hebben zich echte kleine Max Verstappens getoond. Samen met hun ouders, zusje en vriendinnetje raceten zij in volle vaart over het kartcircuit in Tilburg. Het ene rondje ging nog sneller dan het andere en de mannen waren niet te stoppen! Het talent droop ervan af en Max moet zich serieus zorgen gaan maken voor deze twee getalenteerde racevirtuozen. Na afloop gingen de pannenkoeken er in als zoete koek…

WINNAAR EDITIE 13 De winnaars van de DJ workshop zijn Kevin en Jort. Zij gaan samen met hun ouders, broertje of zusje een echte DJ-workshop volgen. Lees het verslag

VEINE

90

van deze muzikale middag in Veine 15.

www.abena.nl/alleskan


ADVERTENTIE

Het unieke tussenmaatje

Speciaal voor kinderen die te groot zijn voor een babyluier en te klein zijn voor een incontinentieproduct voor volwassenen Betere aansluiting door 30% smallere absorberende mat Juiste pasvorm door anatomisch gevormde lycra beenelastieken Minder kans op huidirritatie door maximaal ademende beschermzijde Snel een droog gevoel door speciale TopDrylaag

OOK HULP NODIG BIJ HET VERKRIJGEN VAN DE ABRI-FORM JUNIOR? We horen wel eens van ouders dat sommige apotheken de Junior niet leveren. Of dat ze – onterecht – verteld wordt dat de Junior niet vergoed wordt. Neem in zo’n geval contact op met het Abena Adviesteam. Miranda, Vera, Stephanie en Karin weten hier alles van en helpen u graag met advies over vergoedingen en verkrijgbaarheid. Bel naar 0485 58 11 50 of stuur een e-mail met vermelding van uw postcode en de naam van uw zorgverzekeraar naar support@abena.nl. WWW.ABENA.NL/ABRI-FORM-JUNIOR

91


(P)APPTALK

LIES & LEX! TWEE MOEDERS MET ALLEBEI EEN BEPERKT KIND. ZIJ DELEN WAT SIMPELE GEDACHTEN VIA DE WHATSAPP, MAAR WEL MET EEN KNIPOOG s

VEINE

92


(P)APPTALK

Hey Lex! Het is december en er zitten weer wat feestjes aan te komen. Nu bedacht ik ineens hoe raar het leven toch kan lopen...

Ha Lies, ja december! En je weet dat ik altijd in ben voor een feestje, dus vertel.

Zo’n 20 (!) jaar geleden ging ik met manlief naar een personeelsfeestje alwaar ik de vrouwen van zijn collega’s ontmoette. Die ik dus doorgaans twee keer per jaar zag.

Eh ja, gezellig toch?

Zeker, alleen wist ik natuurlijk vaak van allerlei problemen die er thuis speelden en dus vroeg ik daar dan op dat moment naar. Tot ik het volgende antwoord kreeg op mijn goedbedoelde vraag hoe het ‘ermee’ was en ik het antwoord kreeg: “Ja hoor eens, ik ben nu een avondje uit en wil het er niet over hebben!”

Oh ja, ik snap dat wel, wij willen het ook niet altijd over de eeuwige zorgperikelen hebben toch?

Precies! En nu was ik afgelopen week op een festival en hoorde ik mezelf tegen een goede bekende zeggen: “Sorry, maar ik wil héél even genieten van de muziek.” Haar blik was dezelfde als die van mij destijds A. Toch raar dat je eerst zelf iets moet meemaken voor je iets écht kunt begrijpen

Nou inderdaad, enne goed gezegd trouwens. Just listen to the music girl! X

Fijne feestdagen! X retour

93


ADVERTENTIE

VEINE

94


VEINE MAGAZINE NUMMER VIJFTIEN komt uit in maart 2019.

CAMPING PARC DE LA BRENNE aangepaste vakantie in Midden-Frankrijk BEWEGINGS­ PEDAGOGIEK SHERBORNE een ontspannende bewegingsmethode FLOOR JONGERENCOACH toekomstplannen met jongeren

Met natuurlijk de vaste columnisten, sport, hulpmiddelen, OOKLEUKS, enzovoort!

95Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.