Page 1

Julkaisu nro

3

Valttilaisten oma sanomalehti

joulukuu / 2013


Sanomat

 Päätoimittaja    Virgílio Gonçalves   Graafinen suunnittelu & toimitus    Virgílio Gonçalves

©Valtti-työpaja/Mediapaja

Sisältö

Päätoimittaja Toiminnanjohtajan tervehdys ✿✿ Katsaus vuoteen 2013 ✿✿ Nuorisotakuu

✿✿ Diakonien tervehdys pajalle

2 3 3 6 6

Pajakuulumiset

7

Mitä mieltä ooot...

9

✿✿ Piian joulutervehdys ✿✿ Jatkopolku löytyi

✿✿ Joulu, ilon juhla. Vai onko sittenkään?

8

9 10

Työharjoittelijoiden suusta

12

Kuvia matkan varrelta

14

Pajakuulumiset

18

Teemasivut

21

✿✿ Työpajatoimintaan tutustumassa ✿✿ Uusin henkilökuntamme jäsen ✿✿ Henkilökuva puupuolelta ✿✿ Joulun aika

✿✿ Uravalmennuskoulutusta Valtti -työpajalla ✿✿ Valtti-bändi

✿✿ Pohjois-Satakunnan Palvelupirssi-hanke

2  V T sanomat  2013

Hei, olen Valtti-tonttu. Jos haluat voit auttaa keksimään minulle nimen.

12 16 18 21 22 25 27

w w w . v a l t t i . f i


Toiminnanjohtajan tervehdys

Katsaus vuoteen 2013 2013 vuosi oli työn ja tapahtumien täyteinen

A

lkuvuodesta solmittiin oppilaitosten ja työpajojen välinen maakunnallinen sopimus opintojen suorittamisesta työpajalla samoihin aikoihin, kun Tartu hetkeen ESR-hanke saatettiin onnistuneeseen päätökseen. arviassa puhalsi uudet tuulet, kun ompelimo ja Moon Karviasta – myymälä remontoitiin ja toiminnat yhdistettiin. Myymälän toiminta on kasvanut ja kehittynyt vuoden aikana, yrityksiä ja yksityishenkilöitä myymälässä myyjinä on jo lähes 40. Uutena toiminnan muotona käynnistettiin starttipajatoiminta, joka on tukenut pajanuoria omien tavoitteiden saavuttamisessa ja arjen ongelmien edessä. Pito-hankkeessa (ESR) käynnistyi bänditreenit, joka antoi uudenlaisen tilaisuuden luovuuden näyttämiseen, erilaisia toiminnallisia ja keskusteluryhmiä tarjottiin hankkeen kautta ja uraohjauksen merkitys kasvoi Pito-hankkeen myötä. JaVi- malli (jalkautuva viranomaisyhteistyö) toi

vierailevia luennoitsijoita ja yhteistyökumppaneita pajalle. Nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluiden rahoituksen myötä toteutettiin www.apuvirta.fi -sivusto neuvomaan nuoria, kun tarvitsee tietoa ja vinkkejä arjen asioissa. L e a d e r i n r a h o i t t a m a n Ta r t u tilaisuuteen-hankkeen kautta tehtiin selvitys pohjoissatakuntalaisten mikroyritysten yhteistyön kehittämistarpeista ja kokeiltiin yrittäjien tuotemyyntiä Aarreaitta myymälässä. Valtin tiloihin saatiin uutta ilmettä opiskelijanurkkauksen ja uuden pajamyymälän kautta. Te-toimistolle ja vakuutusyhtiöille on tarjottu työhönvalmennuspalvelua tukemaan työnhakijoita yksilöllisesti työn etsinnässä. Nuorille suunnattuja koulutuksia

VT sanomat   2013  3 


on toteutettu vuoden varrella useita mm. Startti ammattiin, uravalmennus ja työnhakukoulutuksia. Työpajat ovat tehneet loistavaa työtä koko vuoden. Pajakeittiöt ovat tehneet meille maittavaa ruokaa koko vuoden omakustannehintaan. Puuja tekstiilituotteita on valmistunut myymälöihin, autoja ja polkupyöriä on korjattu ja pesty runsain mitoin, ompelimot ovat ilahduttaneet työllään yksityisiä asiakkaita ja yrityksiä korjaten vaatteita ja ompelemalla sisustustarpeisiin mm. verhoja ja tuolienpäällisiä. Myymälöissä on ollut myynnissä yritysten tuotteita. Puuosastoilla on tehty alihankintatöitä ja kehitetty uusia omia tuotteita myyntiin. Mediapaja on tuottanut graafista materiaalia esitteitä, käyntikortteja, tulostuksia jne. erityisesti yrityksille ja Valtin omaan käyttöön. Nettisivuja on tuotettu yrittäjille. Valtin omat nettisivut ovat muuten juuri uudistuneet, joten käyhän katsomassa osoitteessa www.valtti.fi. Ja paljon muuta!!!! Jämin joulukylä tapahtumassa oltiin näyttävästi esillä ja haettiin joulumieltä! Kiitos kaikille panoksesta myyntituotteiden eteen ja myynti-

4  V T sanomat  2013

työstä paikan päällä. Tapahtuma oli upea! Vuonna 2013 Valtin työpajatoiminnan piirissä on ollut 233 valmentautujaa (25.11.2013 mennessä), sekä lisäksi ohjauspalveluiden piirissä noin 30 henkilöä. Alle 29-vuotiaita on ollut pajatoiminnassa tähän mennessä yhteensä 119 (alle 17-vuotiaat; 1 hlö, 17-19-vuotiaat; 22 hlöä, 20-24v.; 64 hlöä ja 25-28v.; 32 hlöä). Vuoteen 2012 verrattuna nuorten määrässä työpajalla on tapahtunut selvää kasvua, kun vuosi sitten nuoria asiakkaita oli vastaavana ajankohtana ollut yhteensä 86 henkilöä. Tämän vuoden aikana Valtissa aloittaneista nuorista 65 on ollut vailla ammatillista koulutusta. Nuorista 11 on ollut suorittamassa ammatilliseen tutkintoon liittyviä opintojaan Valtissa ja loput työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Nuorista 71 on ollut miehiä ja loput 48 naisia. Nuorten yhteiskuntatakuu on selvästi nostanut nuorten määrää pajalla. Työpajalla käynnistettiin ITE-itsearviointiprosessi, jonka tavoitteena on löytää asioita, joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja kehittää toiminnan laatua. Asiakaspalautekyselyt kuuluvat osaksi tätä prosessia

w w w . v a l t t i . f i


ja antavat tärkeää tietoa siitä miten työpajatoiminta koetaan ja missä asioissa on parantamisen paikkoja. Niitä onkin toteutettu säännöllisesti vuoden aikana ja valittu kehittämiskohteita palautteiden pohjalta. Valtin arvot kirjattiin ja sitouduttiin työpajatoimintana syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. Vuosi oli myös vaalien aikaa työturvallisuusvaltuutetuksi valittiin uudelle toimintakaudelle Kalle Anttila ja luottamusvaltuutetuksi Jani Leppäniemi. Niina Veko valittiin Valtakunnallisen työpajayhdistyksen

(TPY) hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Neuvotteluita on käyty Kankaanpään Tekevät ry:n kanssa ja vuoden 2014 alussa käynnistämme kaksi uutta toimintaa Pomarkun työpajan ja Karvian kierrätyskeskustoiminnan. Työtä ja tekemistä riittää siis ensi vuodellekin Nokka kohti uusia seikkailuita. Ja tietenkin Valtin oma lehti VTsanomat on saanut paljon uusia kirjoittajia ja lehden 3.numero on juuri käsissänne! Kiitos päätoimittaja Virgiliolle isosta työpanoksesta! Lumi ja kirpeä pakkanen, kauniit valkeat kadut ja puut, mielen valtaa rauha ja rakkaus. Joululomalla voi hetken hengähtää ja nauttia ansaitusta kiireettömästä lepohetkestä. Toivotan kaikille lukijoille kaunista ja muistorikasta joulua ja uutta vuotta 2014! 

nNiina Veko

VT sanomat   2013  5 


H

Nuorisotakuu

allitusohjelmaan sisältyy nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen siten, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. uorisotakuu tuli täysimääräisesti voimaan vuoden 2013 alusta. Tavoitteet Nuorten yhteiskuntatakuu edellyttää yhteiskunnalta laaja-alaista eri toimijoiden yhteistyötä. Laajapohjainen työryhmä etsii ratkaisuja siihen, miten kaikille nuorille saadaan työelämässä tarvittavaa osaamista, miten tunnistetaan tuen tarve ja miten työvoimapalvelut saadaan kattamaan nuorten yhteiskuntatakuun haasteet. Työryhmän tehtävänä on löytää keinot siihen, miten tutkinnon suorittaneet nuoret sijoittuisivat osaamistaan vastaavaan työhön ja miten työnantajat innostuisivat auttamaan nuoria työelämän alkuun sekä mitä toimia tarvitaan nuorten yrittäjyyden edistämiseksi. Työryhmä laatii myös esitykset työelämän kehittämiseksi niin, että työn merkitys nuorelle korostuu entisestään.  lähde http://www.tem.f i/Yhteiskuntatakuu

Diakonien tervehdys pajalle Diakonit kävivät meitä katsomassa MoonKarviastatorimyymälässä. Tykkäsivät kovasti paikasta ja vaatteitakin tuli kokeiltua. Karviaa edusti Anne Kokko, Honkajokea Helena Fridfelt, Parkanoa Taru Myllymäki ja Tuija Hautaluoma, Virtoja Elina Ahopelto sekä Annikki Mönkäre.

6  V T sanomat  2013

w w w . v a l t t i . f i


Valtti-työpajan myymälätilaan rakennettiin laminaattilattiaa. Pete Moisio oli sitä ohjaamassa. Ensin puhdistettiin lattiat pölyistä sun muista. Seuraavaksi asennettiin alusmuovi. Sitten alettiin asentamaan 

laminaatteja, jotka olivat lukkoliitoslaminaatteja. Laminaatti asennettiin paikalle ja seuraava laminaatti toisen laminaatin kanssa lukkoliitokseen. Lopuksi laitettiin listat paikoille. 

Toni Niemenmaa

[[ Laminaatin asennusta

[[ Järkeilyä työn keskellä

[[ Kalle seinäelementin kimpussa

[[ Valmis puoti tuotteineen

VT sanomat   2013  7 


Piian joulutervehdys

J

oulukalenterit, jouluvalot ja glögi ilmestyvät kauppoihin. Lelulehtiä tupsahtelee postilaatikkoon viikottain. Lehdet mainostavat jouluristeilyjä ja väki viettää pikkujouluja. Joulu on tullut! Vuosi vuodelta tuntuu, että joulutavarat ilmestyvät kauppoihin aina vai aikaisemmin. iire, vaikka miten yrittää keskittyä siihen, että jouluun on vielä aikaa ja kaikki tulee kyllä valmiiksi. Kiire kiire kiire! On siivottava, on leivottava, on tehtävä laatikot, on lähetettävä kortit, on vietävä joulukukat ja ennen kaikkea on muistettava ostaa lahjat. En varmasti ole ainoa, joka miettii sitä joulun perimmäistä tarkoitusta. Ajattelen, ettei se ole ostaminen ja stressiin asti kiirehtiminen. Itselleni

joulu tarkoittaa rauhoittumista ja yhdessäoloa läheisten kanssa, kuusen tuoksua ja jouluvalojen hämyä. Viis siitä, vaikka kaapit olisivat sotkuiset ja ikkunat ulkopuolelta likaiset! Tätä yritän opettaa myös omalle lapselleni. Mitä joulu merkitsee Sinulle? Mitä Sinä joulunajalta kaipaat? Näiden Katri Helenan Joulumaakappaleen sanojen myötä haluan toivottaa kaikille rauhallista joulunaikaa! Levätkää ja nauttikaa joululomasta.  

Piia Sarmeen

JOULUMAA 1978 Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy; Sinne saattaa löytää, vaikka paikallansa pysyy. Katson taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa, Itsestäni etsittävä on mun joulurauhaa. Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta. Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta. Eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä, Joulumaa jos jokaiselta löytyy sydämestä! Joulumaasta kuvitellaan paljon kaikenlaista, Kuinka toiveet toteutuvat ja on niin satumaista. Voi, jos jostain saada voisin suuren puurokauhan, Sillä antaa tahtoisin mä maailmalle rauhan! Joulumaa on muutakin kuin pelkkää toiveunta, Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta. Eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä, Joulumaa, jos jokaiselta löytyy sydämestä.

san: Juha Vainio 

Joulumaasta uskoo moni onnen löytävänsä, Mutta sepä kätkeytyy tai narraa etsijänsä. Onnea kun mikään mylly valmiiksi ei jauha Itsestään on löydettävä ihmisen vain rauha.”

8  V T sanomat  2013

säv:Katri-Helena Kalaoja

w w w . v a l t t i . f i


Mitä mieltä ooot... Jatkopolku löytyi

H

ei! Olen ollut täällä Knuuttilan toimipisteessä reilun kaksi vuotta. Olen viihtynyt täällä tosi hyvin. Olen suorittanut tietokoneen käyttäjän aajokorttia, jonka suoritin valmiiksi kesällä 2013. Viime vuonna aloin suunnitella opiskeluja ja selailin koulutusopasta sekä nettiä. äin löysin Kiipulan Ammattiopistosta ict-asentajan tutkinnon ja päätin, että tämä on minun juttuni ja tänne minä haluan opiskelemaan. Hain kouluun, mutta en heti päässyt sinne ja sieltä ehdotettiin, että hakisin viikon kestävälle koulutuskokeilujaksolle, jonka kautta mahdollisesti pääsee ammattilinjalle.

Vuosi vaihtui ja laitoin uuden hakemuksen menemään ja tänä keväänä tuli päätös, että minut on valittu opiskelemaan ict-asentajan tutkintoa, joka alkaa 12.8.2013. Kiitokset tästä kuuluu monelle henkilölle, jotka ovat olleet mukana auttamassa kouluun pääsemisen kanssa.  

Juha Helkamäki

VT sanomat   2013  9 


Y

Joulu, ilon juhla. Vai onko sittenkään?

ksinäisille, vanhuksille tai vaikkapa leskille joulu ei valitettavasti aina ole ilon juhla. Monelle yksinäiselle ihmiselle se on vuoden vaikeinta aikaa. Joulua mainostetaan joka puolella, on kirkkaita välkkyviä valoja, mainoksia tulvii postilaatikosta ja televisio toistaa joulumainoksia jo kuukautta ennen varsinaista juhlaa. Joillekin pelkän joulu-sanan ajatteleminen saattaa aiheuttaa ahdistusta. Jouluahan mainostetaan erityisesti perhejuhlana. ymyilevä perhe joulup öy d ä s s ä , iloiset lapset avaamassa pakettejaan, se on mielikuva jonka media meille antaa. Entä sitten, kun ei ole ketään kuka muistaa tai tulee käymään? Yksinäinen saattaa vain odottaa arkea joulun jälkeen kun kaikki palaavat normaaliin arkeen juhlittuaan Kristuksen syntymäpäivää. Myös kuluneen vuoden aikana omaisen menettäneille joulu saattaa olla vaikeaa aikaa. Joulu voi aikaansaada muistelemisen kuinka viime jouluna kaikki oli toisin ja ilon juhla muuttuukin surulliseksi muisteluksi. Allekirjoittanut on kokenut tämän ja olen kiitollinen kaverille joka auttoi jaksamaan järjestämään joulua lapsille, kun itsellä ei voimia ja haluja ollut.

 

Pienten lasten vanhemmillekin lähestyvä joulu voi aiheuttaa jonkinlaista ahdistusta. Taloudellinen tilanne on saattanut muuttua kuluneen vuoden aikana ja lahjoihin ei ehkä olekaan rahaa tuhlattavaksi kuten ennen. Itse olen sortunut aikoinaan ostelemaan lapsille valtavat määrät lahjoja. Vaatimukset Barbie-nukeista vaihtuivat vuosien mittaan kännyköihin, tietotekniikkaan ja pelikoneisiin. Nykypäivänä tuo olisi mahdoton yhtälö kolmen lapsen yh-äidille. Onkin hienoa tietää, että nykyään lapset odottavat vain ja ainoastaan valmistamaani jouluateriaa ja yhdessäoloa. Entäpä jos tänä jouluna kiireittemme keskellä muistaisimme jollain tapaa yksinäisiä tai surun keskellä olevia ystäviämme ja tuttujamme? Kuten monesti sanomme: tärkeintä ei ole lahjat…Sinun vierailusi tai tukesi voi olla jollekin iso lahja.   Lämmintä joulumieltä kaikille! Kristiina Nordlund

10  V T sanomat  2013

w w w . v a l t t i . f i


Tiesitkö tämän Jämin Joulukyläyhdistyksestä?

Yhdistyksen ydinajatus on tukea lapsensa menettäneitä, surussa eläviä perheitä.

Laulu rakkaalle blackmetallistille

Mitä onkaan saanut aikaan synnilliset ympäri maan. Siinä ei oo paljon taikaa kun yhden vanhan jumalan, jäljet hankeen katoaa. Kaivan esiin juuret vanhan maan, ajalta kun joulua ei ollut. Herää ystäväni jouluun, mieleiseesi vaatimattomaan. Tähden ja kuun, pöytäliinattoman puun alla eläin vahva ruokaa saa, parhaan luontonsa tavoittaa.

On aikaa, katsoa taas sivusta kun kristityt paljon näkee vaivaa, pyrkimys peittää parhaan arkensa ja tekostella, koristella, peittää lumella luontonsa.

Nyt maahan unesta laskeudu, näin hiljaiseen. Kanssa toisen katson avaruuteen. Ken huomaa, syntynyt ei Jeesuslasta meille, vain vanhat jumalat, ne rakkaimpani unessa huutavat.

Repii ääni syvän ontelon, kulta pimeydessä, on kulta pimeydessä valoton. Aukeaa silmät yhden vanhan jumalan, kaaostähden päällä kuusen saa aukeamaan.

On aikaa, katsoa taas sivusta kun kristityt paljon näkee vaivaa ja nyt hekin saavat antaa hyvää tahtoaan ja jo vain unholaan jää varastettu vanha maa. Kirj.Talvi

VT sanomat   2013  11 


ttelij i j oid r a h T yö en Työpajatoimintaan tutustumassa

O

n se vaan lyhyt aika tuo neljä viikkoa, työssä oppimassa meinaan. Aika on mennyt kuin siivillä ja olen oppinut paljon uutta kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta Knuuttilassa tänä aikana. piskelen nyt lähihoitajaksi tai pikemminkin ”päivitän” apuhoitajatutkintoani nykyaikaan. Ja onhan se koulutus tänä aikana muuttunutkin, hyvä vaan sillä nykyisin se on monipuolisempaa ja joustavampaa kuin joskus silloin ennen. Valtissa saa aivan uudenlaisen näkökulman kuntouttavaan työtoimintaan, on taitopajaa, autopuolta, puupuolta, ompelimoa ja keittiötöitä - siis varsin monipuolisesti mielekästä tekemistä yksilöllisten toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Knuuttila on pieni ja kodinomainen paikka, jossa on aivan ihana tunnelma, lämmin, iloinen, avoin ja nyt se on ollut myös piparin tuoksuinen, onhan tuo joulu jo niin lähellä. Tehtävä työ Valtissa on asiakaslähtöistä ja lähtee asiakkaan ehdoilla eteenpäin, keskustellen ja kuunnel-

12  V T sanomat  2013

len, tukien ja auttaen jokaista yksilöllisesti oman polkunsa mukaan. Juuri se tekee tästä työstä ainutlaatuista, erilaista verrattuna esimerkiksi laitoskuntoutukseen. Varsinaisesti olen töissä Satakunnan sairaanhoitopiirin Lumisuon asumispalveluyksikössä, nyt vain ”kesälomailin” tämän neljä viikkoa. Tämä oli ainutlaatuinen kesäloma kokemus!

Olen myös ollut mukana järjestötoiminnassa noin 10 vuotta, Satakunnan Autismi-, ADHD-, ja Dysfasiayhdistyksen SAMDY ry:n Kankaanpään aluekerhon vetäjänä. SAMDY ry tarjoaa lähinnä vertaistukea erityislasten vanhemmille. Kuulun myös Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt ry:n (Kaseva) hallitukseen ja yhdessä olemme saaneet esim. erityisnuorille Turbo - liikuntaryhmän. Kaseva on

w w w . v a l t t i . f i


[[ Tutkintotilaisuuden arvioinnissa opettaja Sinikka Reito ja opiskelija Satu Holopainen

siihen kuuluvien alueellisten vammais- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys, jonka tarkoituksena on tukea järjestöjen yhteistoimintaa ja parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä aktivoimaan jäseniä, ehkäisemään syrjäytymistä ja luomaan

mielenvireyttä erilaisilla virkistystapahtumilla, kursseilla, keskusteluryhmillä sekä edunvalvonnalla.  

kiittäen Satu Holopainen

VT sanomat   2013  13 


llä är ve

ssun

arei stikk

u [[ M

esj o Ven k u a t hvi

ka

a nedust

nsa [[ K a

[[ A

utt a Knu u l e t r ska

ivänä

isöpä a yhte l l a j a p

ito

ilan ta

t

tula tu

a Kon ja Ann

an yöpaja t i t t l a ustui V

es ä Ven v i ä p astus

a

kuuss

s llä syy jär ve

al [[ K

14  V T sanomat  2013

w w w . v a l t t i . f i

ss elokuu


ltä

rve [[ Mustikkaretken satoa Venesjä

sa

[[ Karao

kea Knuu

ttilassa yh

teisöpäivä

assa pajaan

stoimiston työntekijät tutustum

[[ Kankaanpään mielenter vey

[[ Kartingradalla ennen kesälomaa

VT sanomat   2013  15 


Uusin henkilökuntamme jäsen -Anu Lamminmäki -Kuntoutusvalmentaja

A

nu Lamminmäki on 42-vuotias lähihoitajaopiskelija Kankaanpäästä. Hänen harrastuksiin kuuluu lukeminen, ulkoilu ja jooga. Hän osaa ja haluaa toimia erilaisten ihmisten kanssa ja on hyvin oppimisen- ja tiedonhaluinen, reipas ja ennakkoluuloton. a ltt i i n h än on päätynyt opintojensa kautta. Ke v ä ä l l ä 2 0 1 3 opintoihin liittyi kuntoutuksen tukemisen jakso, jonka hän suoritti Knuuttilassa. Jakson päätteeksi toiminnanjohtaja Niina Veko tarjosi mahdollisuutta suorittaa opinnot loppuun Valtti-työpajalla. Niin hän tarttui tilaisuuteen ja otti työn vastaan. Oppisopimus koulutus alkoi 5.8.2013. Anu kokee kuntoutustyön sopivan itselleen monipuolisten työmahdollisuuksien ja vaihtelevuuden vuoksi. Koulutustaustaan kuuluu ohjaustoiminnan

artesaani ja Anu on suorittanut edellisessä työpaikassa myynnin ammattitutkinnon. Motivaatioina ovat olleet kädentaidot, halu tutustua uusiin ja erilaisiin ihmisiin työn ohessa. Ihmisten hyvinvointi ja arjessa pär-

[[ Ohjastaa keittiötyöläisiä työssään.

16  V T sanomat  2013

w w w . v a l t t i . f i


[[ Anu ohjaa keittiön työtä.

jääminen on ollut myös suuri tekijä ammatinvalinnassa. Anun työnkuvaan kuuluu asiakkaan ohjaus arjenhallintaan liittyvissä asioissa, (esim. raha-asiat, ruoanlaitto, hygienia, yms.). Työnkuvaan kuuluu myös moniammatillinen yhteistyö monien eri ihmisten kanssa. Anu kokee työympäristön ja asiakkaat on miellyttäviksi, työkaverit joustavia ja asiantuntevia, työajat loistavat ja työ todella monipuolinen. Toistaiseksi hän ei ole löytänyt työstään mitään negatiivista huomiota.

Tavoitteena hänellä on saada työ tehdyksi hyvin ja saada opinnot loppuun, arvioitu valmistumisaika on elokuussa 2014. Hän valmistuu lähihoitajaksi, kuntoutuksen osaamisalalle. Kolmen vuoden päästä Anu on todennäköisesti vastaavan kaltaisessa työssä. Lisäksi hän aikoo todennäköisesti suorittaa lisäopintoja. 

 teksti ja kuvat Minna Halminen

VT sanomat   2013  17 


Henkilökuva puupuolelta

N

imeni on Paul ja olen syntynyt Penzancessa Cornwallissa, Englannissa 1950. 15-vuotiaana lopetin koulunkäynnin ja aloitin työelämän. Vuonna 2010 muutin Suomeen, ensin Helsinkiin ja sieltä myöhemmin Sastamalaan. Elämä Suomessa oli aluksi hankalaa, koska suomen kieli on todella vaikea kieli opiskella. Pystyn jo keskustelemaan joistakin asioista suomeksi ja tekstinkin lukeminen onnistuu jo osittain. Opin aina vain enemmän ja enemmän, harjoitus tekee mestarin tässäkin asiassa. uomen tapoihin oli vaikea tottua, mutta loppujen lopuksi täällä on erittäin mukava ja helppo olla. Ainoa huono puoli on talvi, koska silloin on kovat pakkaset ja paljon lunta. Työnsaannin puolesta ulkomailta muuttaneena ei ole helppoa, koska suomalaiset eivät tahdo työllistää meitä, joilla ei ole hyvä suomen kielen taito vaikka meillä olisikin intoa ja ammattitaitoa tehdä töitä. Olen työskennellyt aikaisemmin metallialalla ja nyt koetin täysin uutta ja aloitin työskentelyn puualalla. Pidän molemmista aloista, mutta valinnan tullen se on metalliala. Kokemuksesta voin sanoa, että puu on huomattavasti monipuolisempi

18  V T sanomat  2013

työstettävänä materiaalina kuin metalli. Kaiken kaikkiaan molempia on mukava työstää. Tein pitkän työuran ulkomailla ja sen jälkeen vuonna

[[ Paulin tekemä lasten lelu, heinäsirkka

2011 aloitin työskentelyn Suomesta käsin Rolls Roycelle Raumalle ja Englantiin. Sitten kävin Sataedun järjestämän suomen kielen –kurssin,

w w w . v a l t t i . f i


jonka jälkeen aloitin työskentelyn Valtin puupuolella.

hemmässä vaiheessa helpompaa. Jos löydän uusia ja toteuttamiskelpoisia

Tulevaisuudessa on tarkoituksena löytää itselle oikea työpaikka, jossa voin tuoda ammattitaitoni esille. ”Some people are working for a living, I live so I can do some work” Vapaa suomennos: ”Jotkut tekevät töitä elääkseen, minä elän jotta voin tehdä töitä.” Pajalla ollessani olen valmistanut jyrsinpöytiä 2 kpl, joista toinen meni Karvian työpajalle. Toinen jäi puupuolelle ja on ollut sen jälkeen hyvässä käytössä. Muita tuotteita ovat saunajakkarat, erilaiset apuvälineet pukeutumiseen, heinäsirkka, kiukaan kahvat ja monet muut. Näiden lisäksi [[ Paul työntouhussa olen entisöinyt erilaisia huonekaluja sekä potkukelkan. Valmistamiini tuotteisiin olen ideoita netistä niin ne on suht helppo saanut ideat Kallelta tai Peteltä. saada uudeksi projektiksi. Kun aloitan tekemään jotain niin Teksti on kirjoitettu esitettyjen kyyleensä riittää kuva ja sen mukana symysten ja käymämme keskustelun tulevat tiedot, niiden perusteella voin pohjalta.  aloittaa työn toteutuksen. Tarvittaessa kirjoitan tarkempia muistiinpa Jenni Vartiainen noja, jotta työn tekeminen on myö-

VT sanomat   2013  19 


Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö Valtti- työpaja

A

rvokkaana pidetyt asiat - liittyvät siihen miten arvostamme toisiamme, mitkä ovat yhteiskunnalliset näkemyksemme toiminnan avoimuuteen, huolenpitoon ja yhteistyöhön osallistumiseen. Valtti työpajan arvoilla kuvataan niitä odotuksia ja käsityksiä, miten mukana olevien ihmisten odotetaan toimivan ja käyttäytyvän. Arvot ovat kaikkien toimintojen ja kumppanuuksien perustana. Arvot tuottavat perustan missiolle sekä visiolle eli sille, minkälaisena haluamme toimintamme ja tekemisemme tulevaisuuden nähdä. Arvot toimivat ohjenuorana, kun käytännön elämässä pitää sopia, missä yhdessä tekemisen rajat kulkevat. Näin arvot auttavat tukemaan työpajan ja sen piiriin kuuluvien ihmisten ajattelu- ja toimintatapaa. Toivonkin kaikkien perehtyvän arvoihimme ja ottamaan ne osaksi yhteistä ajatteluamme ja yhteistyötä.

Toisten kunnioittaminen Erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevaisuus, hyväksytyksi

tuleminen, jokaisella oikeus olla sellainen kuin on, syrjinnästä vapaa alue.

Turvallisuus Annamme kaikille mahdollisuuden työskennellä turvallisissa oloissa, kaikilla on oikeus kokea olonsa turvalliseksi, kukaan ei uhkaa ketään.

Asiakaslähtöisyys Usko ihmiseen, yksilöllisyys, asiakasta kuunnellen. Yhteisöllisyys Yhteishengen vaaliminen, yhdessä tekeminen, teemapäivät. Tavoitteellisuus Tavoitteellisuus toiminnassa, innostaminen ja kannustaminen, perustaitojen opettamisen vaaliminen.

Vastuullisuus ja rehellisyys Toiminnan vastuullisuus, avoimuus.

20  V T sanomat  2013

w w w . v a l t t i . f i
Minna Rassi

Joulun aika

N

äin loppuvuodesta tulee mietittyä kulunutta vuotta ja sitä, mitä se on tuonut mukanaan. Vuosi on jälleen mennyt niin nopeasti, ettei ole meinannut perässä pysyä. Itselläni sosionomi-opiskelut häämöttää loppusuoralla ja ensi vuosi tulee olemaan erilainen, kun jää itselle ruhtinaallista vapaa-aikaa. Mitähän sillä tekisi…vapaaehtoistyö olisi hyvä vaihtoehto. Siitä saa itselle ja toiselle hyvän mielen ja on äärettömän tärkeää työtä. evätään ja nautitaan joulun tunnelmasta ja kerätään voimia tulevaan vuoteen. Toivon kaikille rauhallista joulunaikaa Jouluevankeliumin välityksellä, jotta muistaisimme sen, miksi sitä joulua vietetään. JOULUEVANKELIUMI SELKOKIELELLÄ Keisari Augustus määräsi, että jokaisen oli mentävä syntymäkaupunkiinsa. Siellä kaikkien nimet merkittiin kirjoihin veronmaksua varten. Myös Maria ja Josef noudattivat käskyä. He lähtivät kotoaan Nasaretista Betlehemin kaupunkiin. Matka oli pitkä ja hankala varsinkin Marialle, joka oli raskaana. Marian synnyttämisen aika oli lähellä. Betlehemissä oli paljon ihmisiä. Maria ja Joosef eivät mahtuneet majataloon. Heidän oli yövyttävä tallissa.

oli poika, ja hänelle annettiin nimi Jeesus. Oli yö. Paimenet vartioivat niityllä lampaita. Äkkiä paimenten eteen ilmestyi enkeli. Enkeli sanoi: - Älkää pelätkö! Minulla on iloinen uutinen. Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, on syntynyt. Menkää katsomaan häntä! Paimenet lähtivät heti Jeesuksen luo. He löysivät tallin, jossa Jeesus-lapsi nukkui. Paimenet kumarsivat hartaina. He olivat iloisia. Paimenet kertoivat kaikille, että Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, oli syntynyt. Yön tähdet loistivat kirkkaina. Maria istui ja kuunteli yön ääniä. Maria oli hämmästynyt. Hänen poikaansa tervehdittiin kuin kuningasta! Kaikki tämä tapahtui maailman ensimmäisenä jouluyönä. Luukas 2:1 - 20

Maria synnytti tallissa lapsen. Lapsi

VT sanomat   2013  21 


Uravalmennuskoulutusta Valtti -työpajalla

T

yö- ja elinkeinotoimisto ohjasi marraskuussa 2013 Valtin tiloihin uravalmennuskoulutukseen nuoria, alle 30-vuotiaita asiakkaitaan, joiden elämäntilanne kaipasi selvyyttä työn tai opiskelun osalta. Minulla oli omat suunnitelmani jo silloin, kun kuulin sanat ”tästäkin voi olla hyötyä”, enkä uskonut erityisemmin tarvitsevani sellaista, mutta lähdin mukaan todettuani, ettei siitä tosiaan mitään haittaakaan voi olla. Onneksi, sillä nyt tulevaisuuteni on paljon konkreettisemmalla pohjalla eikä pelkkää seuraavan vuoden yhteishaun odottelua niin kauan kunnes jokin ammattikorkeakoulu sattuu ottamaan minut sisään – tajusin, että vaihtoehtoja kouluttautumisellekin on huomattavasti enemmän.

u r s s i oli tiivistetty tehokkaiksi kolmeksi viikoksi, jotka sisälsivät eri ohjaajien vetämänä faktoja tämän hetken työmarkkinoista, työmaailman lakipykälistä ja eri aloille opiskelusta, oman CV:n kokoamista, huomattavia määriä itsetutkiskelua sekä [[ Tiina Saarela muutaman päivän työharjoittelujakson. Pienellä vaivannäöllä ja asennoitumisella kurssista sai helposti paljonkin irti, eikä kenenkään pitäisi tyytyä istumaan luokassa tuntien itsensä pakotetuksi sinne, kuten usein TE-toimiston järjestämissä toimin-

22  V T sanomat  2013

noissa käy. Mistä tahansa ohjaavasta toiminnasta on kyllä hyötyä, kunhan suhtautuu mahdollisuuksiinsa oikein, ja itselleni sopi ehdottomasti paremmin tällainen lyhyehkö tehokas ajanjakso kuin esimerkiksi kaksi kuu-

w w w . v a l t t i . f i


kautta, joissa samat asiat olisi käyty hitaammalla rytmillä. Valtissa oli heti kotoisa tunnelma, vaikka sinne tulikin täysin ulkopuolisena. Tavoitteena oli saada jokainen osallistuja tietoisemmaksi s i it ä , m i h i n py r k i ä elämässään, mitä tod el l a ha lu a a tehd ä , sekä ymmärtämään, ettei ”kotiin makaamaan jääminen” ole työkykyiselle ihmiselle vaihtoehto. Selkeämpiä tapauksia alettiin ohjata ja innostaa suoraan koht i t avoitteit aan, j a nop e ate mp oi ne n [[ Hanna Hella tahti sai aikaan sen, että osalla oli kurssin jälkeen jo seuraava koulutus-/työkokeilupaikka selvillä. Itse alan näillä näkymin suorittaa myynnin ammattitutkintoa tammikuussa – hyödyllinen reitti alalle, vaikka haluaisikin jatkokouluttautua vielä sen jälkeen. Monimuoto-opiskelu tuntuu oikeastaan myös paljon mielekkäämmältä vaihtoehdolta kuin perinteinen luokassa istuminen. Aikuiskoulutukselle ja Valtin tapaisille järjestöille pitäisi sitä paitsi antaa enemmän arvoa. On paljon piirejä, joissa niitä vain ylenkatsotaan ja pidetään jonkinlaisena epämääräisenä

lusmuiluna, vaikka oikeasti toiminta on todella ihmisläheistä ja yksilöille hyödyllistä, kenelle tahansa annetaan mahdollisuus toteuttaa itseään.

Kouluttajien asenne ja suhtautuminen työhönsä oli oikeastaan paras osa kurssia. Tunneilla uskalsi hengittää ja tunsi olevansa paikassa, jossa omat asiat aidosti kiinnostavat jotakuta. Persoonallisuuden merkitykseen liittyvät tehtävät olivat isona osana päiviä – panostaa tuli sen tiedostamiseen, millainen on työntekijänä ja henkilönä, missä voisi yrittää kehittyä ja mitä itsessään ja saavutuksissaan arvostaa. Joidenkin mielestä turhia itsestäänselvyyksiä ja ajan tuhlausta, mutta harvoin tällaisia kysymyksiä edes jää miettimään. Työnantajatkin todella palkkaavat persoonan eivät-

VT sanomat   2013  23 


kä ilmeetöntä ulkokuorta, ja itsensä tuntemisessa voi oikeasti kehittyä ja hyötyä siitä missä tahansa tilanteessa. Esimerkiksi CV on monella vain nopea listaus suunnilleen siitä, mitä on joskus tehnyt, vaikka siihen on kaikilla muutakin kerrottavaa kuin peruskoulun päättövuosi. Meitä usutettiin huomaamaan, että jokainen osaa tehdä jotakin ja yleisesti ottaen jokaista myös kiinnostaa jokin. Kurssimuotoisesti oli hienoa pistää meidät keskustelemaan, sai kuulla erilaisia näkökantoja milloin mihinkin. Neljän päivän työharjoittelunsa Eurohamsterissa viettänyt Jooram, 26, sanoi myös pitäneensä koulutusta kivana, aikataulut ja ohjaajat olivat sopivia eikä sisältökään olisi kaivannut mitään muutoksia. Harjoitteluun hän pääsi juuri sellaiseen paikkaan, jossa voisi kuvitella todellisuudessakin työskentelevänsä, mutta sen hyödyllisyydestä ei voi sanoa vielä juuri mitään, sillä kaikki riippuu jatkosta ja työllistymismahdollisuuksista, palkallisiin hommiin kun kuitenkin olisi ihanteellisinta päästä. Neljästä päivästä sinällään ei välttämättä saa paljoa irti. Hanna, 26, suoritti työharjoittelun Valtin ompelimon puolella. Hän tuli kurssille ihan mielellään, sillä ikinä ei tiedä, kuin yllättävää hyötyä tällaisesta toiminnasta voi olla ja tärkeimpänä puolena saa itsensä aktivoitua – pahinta on olla tekemättä mitään, olla vain kotona, jossa kaikki alkaa lopulta tuntua kamalalta. Hanna jaksoi mielestään yllättävän hyvin, kurssi sai 

miettimään asioita eikö työpaikan löytyminenkään tunnu enää niin valtavalta vuorelta. Hän uskalsi myöntää itselleen haluavansa tehdä musiikkia; että se on suunta, jolle oikeasti tahtoo elämässään. Oli helpottavaa, kun ohjaajillakin oli asenne, että jotakin halutessaan se myös pistetään tapahtumaan eikä tyydytä vähemmän miellyttävään vaihtoehtoon. ”Auttaa paljon, kun joku toinen uskoo.” Koulutus oli Hannan makuun ehkä vähän lyhyt, mutta sisältö kohdallaan. Jos käy hyvä tuuri, harjoittelun kautta voi saada jalan oven väliin, eikä työkokemuksesta ainakaan haittaa ole. Valttia hän pitää tarpeellisena paikkana, jossa tehdään hyvää työtä etenkin niiden puolesta, joilla on vaikeuksia päästä elämässään eteenpäin ja jotka tarvitsevat apua tulevaisuuteen katsomiseen. Itse yllätyin kokonaisuudessaan erittäin positiivisesti varsinkin ihmisistä, joita täällä kohtasin, vaikken tietenkään koko Valtin ytimeen ehtinyt tässä ajassa tutustua. Vietin viimeiset päiväni kirjoittamalla tätä tekstiä ja saaden henkilökohtaista ohjausta sen suhteen, miten jatkan tästä eteenpäin. Siinä vaiheessa, kun tämä julkaistaan, olen mitä todennäköisimmin kaupan alalla tutkintoa suorittamassa. Toivon Valtin jatkavan samaa rataa, älkää menettäkö toivoanne hankalimmankaan tapauksen kohdalla! Minut ainakin saitte innostumaan tulevasta entistä enemmän. 

 Tiina Saarela

24  V T sanomat  2013

w w w . v a l t t i . f i


Valtti-bändi

T

ulin syyskuun alussa Valttiin ja olikohan peräti seuraava päivä, kun Virgilio saapui kysymään minulta tietäisinkö ketään musiikista innostunutta ihmistä. No pitkään ei tarvinnut pohtia vastausta, kun totesin ”minä”. Sittemmin kuulin, että Valtissa on oma bändi ja siihen tarvittaisiin uusia soittajia. Siitähän se ajatus sitten lähti… eskiviikkona suuntasin Harrin mukana Knuuttilaan katsastamaan ketä bändissä oli soittamassa ja ennen kaikkea miltä soitto kuulosti. Harrin lisäksi paikalla oli Virgilio sekä

Kaikilla meillä on erilainen musiikillinen tausta, mutta jokaiselle löytyi ns. oma paikkansa bändin jäsenenä. Harri ja Virgilio soittelevat kitaraa, Rami bassoa, Talvikki laulaa ja itse soittelen syntikkaa. Ottaen huomioon meidän taustat olemme saaneet yhteistyön toimimaan ja se tuntuu vain paranevan mitä pidemmälle aikaa kuluu. Joka keskiviikko menemme a amu l l a Knuutt i l aan harjoittelemaan ja pyrimmekin olemaan siellä iltapäivään asti. Aikaa on rajallisesti, mutta kiitos työvalmentajien olemme saaneet mahdollisuuden olla siellä myös pidemp ä ä n s e k ä mu i n a k i n päivinä jos vain intoa ja aikaa riittää.

[[ Yksi antaa ohjeita ja muut kiltisti odottaa mitä seuraavaksi pitää tehdä!

Rami. Olin siis uusin tulokas, mutta en pitkään. Samana päivänä bändin puuhasteluun tuli tutustumaan myös Talvikki. Pian selvisikin, että paikalla olleilla on soittotaustaa pidemmältä ajalta, itsellä kun oli soitossa ollut pitkä tauko, niin en lupautunut siinä vaiheessa vielä syntikan taakse. Seuraavalla viikolla sen lupasinkin jo tehdä! 

Kuten olettaa saattoi niin alku aina hankalaa ja keskeytyksiä tuli vähän väliä, kun milloin oli väärä sointu tai soinnut hukassa soittajilta. Joka viikkoisella harjoittelulla on ollut tuloksensa ja olemmekin päässeet siihen vaiheeseen, että valitut laulut sujuvat jo suht nätisti ilman suurempia ongelmia eli ”setti” on kasassa ainakin jollain tasolla. Aina on tietysti parannettavaa, joten harjoituksia jatketaan aina

VT sanomat   2013  25 


ensimmäiseen esiintymiseen asti. Jouluna olisi tarkoitus esiintyä Valtin joulutilaisuudessa, onneksi siihen on vielä vähän aikaa. Oikeastaan omalla kohdalla nämä keskiviikot ovat sellainen viikon kohokohta, saamme tehdä sitä mistä nautimme eli soittaa ja laulaa. Meillä

ilmapiiri on todella rento ja juttu luistaa myös soittamisen ohessa, monia hyviä hetkiä on jo koettu ja monia tullaan varmasti kokemaan. Pidetään hauskaa tietyllä vakavuudella, kuten kuuluukin.   

Jenni Vartiainen

[[ Valtin bändi esiintyy joulujuhlassa

[[ Valtin bändi soittaa joulujuhlassa

26  V T sanomat  2013

[[ Valtin bändin laulaja Talvikki

w w w . v a l t t i . f i


Pohjois-Satakunnan Palvelupirssihanke alvelupirssi on uudenlainen liikkuva palveluyksikkö, jonka avulla Pohjois-Satakunnan haja-asutusalueen asukkaille viedään kotona asumista tukevia palveluja. Toiminnan avulla pyritään edistämään kaukana kiinteistä toimipaikoista asuvien kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä ja tuoda iloa ja virkeyttä heidän elämäänsä.

[[ Palvelupirssi pakattuna Joulupuu keräyksen lahjoilla

Palvelupirssi palvelee kaikkia kuntalaisia, mutta palvelun suurimpana kohderyhmänä ovat haja-asutusalueen ikäihmiset. Pohjois-Satakunnan Palvelupirssihankkeen tavoitteena on: • Mahdollistaa osaltaan elävän, eri-ikäisten asuttaman maaseudun säilyminen. • Turvata ikääntyvien maaseudun asukkaiden asumista omissa kodeissaan hyvinvoivina, tyytyväisinä ja toimintakykyisinä. • Luoda toimintamalli ja löytää yhteistyökumppanit, joiden kanssa tuottaa liikkuvia palveluja. • Tarjota harjoittelufoorumi ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia Valtti-työpajan asiakkaille. • Tuottaa käytännönläheistä tietoa liikkuvien palvelujen toiminnasta ja mahdollisuuksista PohjoisSatakunnan alueella. 

Eri toimijoiden välisellä kiinteällä yhteistyöllä voidaan parantaa haja-asutusalueen ihmisen hyvinvointia, siksi projekti toimii tiiviissä kontaktissa seudun sosiaali- ja terveystoimen, paikallisten yrittäjien, Valtti-työpajan, vanhusneuvostojen, kyläyhdistysten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Pohjois-Satakunnan Palvelupirssihanketta osarahoittaa Satakunnan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hankkeen toteutusaika on 15.11.2013 – 31.12.2014. Projektipäällikkönä toimii Kaija Joensuu. Hankkeen etenemistä voit seurata osoitteesta www.palvelupirssi.fi Kehittämisideoita, yhteistyö- ja lisätietotoiveita asiaan liittyen voi osoittaa projektipäällikkö Kaija Joensuulle p. 044 577 2108 tai kaija.joensuu@ valtti.fi Kaija Joensuu

VT sanomat   2013  27 


Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö Asemakatu 7 38700 Kankaanpää p. 044 577 2119

Vt sanomat 3 2013  

Valtti työpajan lehti nro 3/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you