ODABERI SPORT: JUDO - SPORTSKI MAGAZIN BROJ 01

Page 1

SPORTSKI MAGAZIN BROJ 01 2019

SPORT NIJE LUKSUZ: ODABERI SPORT

SVJETSKI PRVAK U 63. GODINI RADE KRNJETA

ILIAS ILIADIS

PRVACI HRVATSK E — JUDO K LUB Z AGREB

1


I MP R ES S U M POKRET – aktivan i zdrav udruga za promicanje tjelesne aktivnosti Stjepana Gradića 17 10000 Zagreb Republika Hrvatska mob: 091 542 1074 mali.sportasi@gmail.com malisportasi.net

PRIJEVOD NA ENGLESKI JEZIK Davor Juričić UREDNICA Barbara Spasović AUTORICE TEKSTA: Barbara Spasović Danica Juričić Spasović FOTOGRAFI Tino Marić Mario Krvavac Marko Sabljak

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nabava priručnika sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Sadržaj časopisa isključiva je odgovornost udruge Europskog socijalnog fonda.ZA POTICANJE POKRET – AKTIVAN I ZDRAV, UDRUGE TJELESNE POKRET - AKTIVAN I ZDRAV, UDRUGA AKTIVNOSTI ZA POTICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI, Stjepana Gradića 17, 10000 Zagreb, +385 91 542 1074, http://malisportasi.net/

Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite

Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.

fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.

GRAFIČKI DIZAJN Restart Hrvojka Dolić

> SPORT NIJE LUKSUZ

ODABERI SPORT Iz najljepših dana provedenih u sportu nastaju prijateljstva. Mnogi se zauvijek oslanjaju na svoje prijatelje koje su stekli još u sportskom klubu. Sport nije luksuz kojem dijete nema pristup, jer mu roditelji ne mogu priuštiti sportsku opremu tenisice, trenirku ili kimono. Sport je pravo i potreba suvremenog čovjeka, čimbenik zdravlja. Sport ima društvenu vrijednost u odgoju i razvoju djece i mladih, jer im uvodi navike zdravog stila života. Projekt „Odaberi sport“ nabavkom sportske opreme - judo kimona - i gratis upisima u judo klubove - omogućuje svoj djeci bavljenje sportom bez obzira na socijalne razlike. Sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt „ODABERI SPORT“ motivira, educira i pomaže učenicima - djeci koja su u nepovoljnom socijalnom položaju i time u riziku od socijalne isključenosti - da odaberu judo sport i tako se uključe u sportsko rekreacijske aktivnosti. Projekt na inovativan i djeci prihvatljivi način razvija svijest o važnosti usvajanja navika zdravog stila života, te popunjavanja slobodnog vremena kvalitetnim sadržajima kroz razvijanje dugoročnijeg interesa za bavljenjem sportom. Projekt provodi - Udruga ‘POKRET - AKTIVAN I ZDRAV’udruga za poticanje tjelesne aktivnosti s partnerom u projektu - Zagrebačkim judo savezom (ZJS). Partner ZJS je od iznimnog značaja za projekt, jer posjeduje veliko iskustvo te osigurava provedbu projekta u 12 osnovnih škola na području Grada Zagreba. Partner ZJS je važan i radi koordinacije aktivnosti interdisciplinarne suradnje i podizanja svijesti o važnosti sportskih aktivnosti.

2

Ciljevi projekta - stvaranje uvjeta za bavljenje sportom djeci koja su u nepovoljnom socijalnom položaju i time u riziku od socijalne isključenosti. Projekt „ODABERI SPORT“ omogućuje djeci besplatno treniranje juda u klubovima ZJS-a: „Judo klubu Lika“ i „Judo klubu Zagreb“ u trajanju od 10 mjeseci, gdje dobivaju i pripadajuću sportsku opremu (judo kimono). Ciljne skupine obuhvaćene projektom: djeca čiji su roditelji nezaposleni, čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iz jednoroditeljskih obitelji, iz obitelji s troje ili više djece i s problemima u ponašanju. Aktivnosti u projektu „ODABERI SPORT“: Projekt jača suradnju odgojno obrazovnih i sportskih institucija u okviru koje se provodi edukacija učiteljica razredne nastave - provoditeljica programa. Škole dobivaju edukativne materijale: sportske priručnike, nastavni program i plakate. Za učenike se organizira vannastavno motivacijsko predavanje „Mali športaši“ – gdje se djeci kroz interaktivno predavanje prezentira 26 olimpijskih sportova. Također se, u okviru edukativnih i motivacijskih aktivnosti projekta, prikazuje i dječja predstava „Olimpijske priče“ u trajanju od 60 minuta. Predstava govori o poznatim sportašima, velikim svjetskim sportskim zvijezdama i njihovom odrastanju kroz sport koji im je donio puno lijepih trenutaka u životu. Pričanje priča je tradicionalan način uspostave komunikacije s djecom, privlači njihovu pažnju i motivira ih, što se pokazalo izuzetno uspješnom komunikacijom u projektu „ODABERI SPORT“.

> SPORT IS NO LUXURY

CHOOSE SPORT

During the most beautiful days spent in sport, we forge friendships. Many continue to rely on friends they made in the sports club forever. Sport is not a luxury to which a child has no access to, because his or her parents cannot afford sports gear: sneakers, a jumpsuit or a kimono. Sport is a right and a necessity of the contemporary man, and a factor of health. Sport has a social value in the upbringing and development of children and youth, because it introduces habits of a healthy life sytle. The project “Choose Sport” (UP.02.1.1.08.0008), by procuring sports gear – judo kimonos – and free memberships in judo clubs – enables all children to do sport, regardless of social differences. It is financed by the European Social Fund. The project “CHOOSE SPORT“ motivates, educates and helps students who face adverse social standing and thereby social eclusion – to choose sport and thereby get involved in sport and recreational activities. The project, in an innovative manner acceptable to children, develops the awareness of the importance of adopting the habits of a healthy life style, and using free time for quality content via developing long term interest for doing sports. The project is being implemented by – the association 'POKRET - AKTIVAN I

ZDRAV' (MOVEMENT – ACTIVE AND unemployed parents, whose parents HEALTHY) – an association for pro- receive child benefits, without appromoting physical activity, together with priate parent care, from single parent the project partner – Zagreb judo union families, from families with three or (ZJS). The partner, ZJS, is of exceptional more children, and with behavioural importance for the project, because it issues. possesses great experience and ensure Activities within the project the implementation of the project in 12 “CHOOSE SPORT“: primary schools in the area of the City The project strengthens the cooperation of Zagreb. The partner, ZJS, is imporbetween educational and sports institant also because of the coordination tutions within the framework within of activities of inter-disciplinary cooperation and raising awareness on the which the education of teachers of grades 1 through 4 – teachers impleimportance of sport activities. menting the programme. The schools Project goals – creation of conditions receive educational materials: sports for doing sports for children who are in manuals, the curriculum and postadverse social standing, and, thereby ers. An extra-curricular motivational at risk of social exclusion. The project lecture “Kid Athletes” is organised for “CHOOSE SPORT“ enables children pupils – this interactive lecture prefree memberships in the judo clubs of sents 26 Olympic sports to children. ZJS: “Judo club Lika“ and “Judo club Furthermore, within the educational Centar,“ where they also receive appro- and motivational activities of the propriate sports equipment (judo kimono). ject, a children’s play “Olympic Stories” Children who, through the implemen- is shown to children, in the duration of tation of the activities of the program 60 minutes. The play speaks of famous “CHOOSE SPORT“ – choose judo as their athletes, great sport starts and their sport, are given free memberships for growing up with sport, which brought training sessions in the “Judo School,” them many happy moments in their in the duration of 10 months in clubs lives. Telling stories is a traditional and halls of the Zagreb Judo Union, and way of communicating with children; they receive sports gear as well – judo it attracts their attention and motivates kimono for their trainings. them, which has proven to be exceptionTarget groups which are within the ally successful communication within scope of the project: children with the project “CHOOSE SPORT.“

3


SVIJETSKI PRVAK U 63. GODINI

RADE KRNJETA RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 27.09.2018. do 27.02.2020. KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt na inovativan i djeci prihvatljivi način razvija svijest o važnosti usvajanja navika zdravog stila života, te popunjavanje slobodnog vremena kvalitetnim sadržajima, kroz razvijanje dugoročnijeg interesa za bavljenjem športom. Ciljne skupine obuhvaćene ovim projektom su: djeca čiji su roditelji nezaposleni, čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iz jednoroditeljskih obitelji, iz obitelji s troje ili više djece i s problemima u ponašanju. CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA (OPERACIJE): OPĆI CILJ PROJEKTA: - organiziranje slobodnog vremena djece kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti, - aktivnosti interdisciplinarne suradnje putem promicanja bavljenja športom i to od najranije dobi,

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Ime i prezime: Vitomir Spasović Tel.: +385 91 542 1074 Email: mali.sportasi@gmail.com

4

- s tvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom, -n a sportsko rekreativan, ali edukativan i djeci prihvatljiv način razvijati svijest o prihvaćanju navika zdravog stila života, te popunjavanje slobodnog vremena kvalitetnim sadržajima, kroz razvijanje dugoročnijeg interesa za bavljenjem športom, -e ducirati trenere za dugoročnu održivost programa, -u naprijediti kapacitete trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti za rad s djecom iz ciljnih skupina OČEKIVANI REZULTATI su uključenost 50 sudionika ciljane skupine i educirani treneri, športski instruktori i voditelji aktivnosti za dugoročnu održivost programa te 3 aktivnosti za podizanje svijesti.

Kad ste se počeli baviti judom, kako ste odabrali baš taj sport, što Vas je priivuklo i zadržalo u judu? Kako ste toliko dugo, čak 50 godina, aktivni u judu? Na prvi judo trening stigao sam kao dvanaestgodišnjak u Judo klub Mladost. Došao sam tamo

sam u majici i plavom dresu. Prvi trenar mi je bio karizmatični, svima dobro poznati judo majstor, Zdravko Baršnik, koji je stvarao posebnu atmosferu na treningu. Tako nešto nismo osjetili ni u školi, ni u igri u kvartu, to su bili novi pokreti, novi pristupi, drugačije

razmišljanje, bilo je zanimljivo i pomalo mistično. A 50 godina kasnije, koliko je od tada prošlo da sam judaš, shvatiš da je tom zadivljenošću počela transformacija jednoga dječaka u upornog judoku, borca, koji je to i danas u 63. godini.

5


KRNJETA i YASUHIRO YAMASHITA - jedan od najuspješnijih judo natjecatelja svih vremena

Jeste li judo drugačije doživljavali kao mladić, nego sad kao veteran? Uz to svjetski ste veteranski judo prvak, pa pretpostavljamo da se adrenalin na natjecanjima uvijek osjeća? Osobnost i temperament svakog od nas određuje kakav će biti u životu, društvu, poslu, pa i u sportu. Uživao sam u judo treninzima kao dječak, student, a uživam i sada kao veteran, ne samo u treninzima, nego i u pripremama za natjecanja i u judo borbama. Nevjerojatno je da sam isto uzbuđenje pred borbu osjećao kao pionir, junior i senior i sada kao iskusni veteran. S godinama izgubite na snazi, brzini, fleksibilnosti, ali ste zato iskusniji, taktički spremniji, osvjestite svoje mane i prednosti nad suparnikom, no borbenost i želja da pobijedite ostaje ista. To je valjda malo i dio osobnosti. Koje Vam je benefite judo dao za ukupnu psihofizičku kondiciju, za Vaše zdravlje? Kakve je životne stavove kod Vas izgradio judo, ako krenemo od cilja Jigora Kana, da je vježbanjem juda - cilj stvoriti što boljeg pojedinca, pa time I što boljeg člana zajednice?

6

Specifičnost juda među sportovima je ta što ima odgojnu, duhovnu i socijalnu dimenziju koja se temelji na japanskoj tradicionalnoj etici, naravno, prilagođenoj sadašnjim društvenim uvjetima. Pogledajte ponašanje judaša ne nekom Grand Slam turniru ili svjetskom prvenstvu. Dostojanstveno, uz poštovanje protivnika, suca, publike a i tatamija kojem se poklone prije ulaska u borilište. Prihvaćaju poraz, vesele se pobjedi, ali bez tijumfalizma i arogancije. Za moju generaciju, koja se judom počela baviti krajem šezdesetih godina, mogu reći da je judo uvelike utjecao na formiranje naših stavova, na naš odnos prema radu i obavezama, biranju puta do naših ciljeva, odnosu prema starijima, pristupu problemima. Većina nas je s judom stasala u upornije, borbenije i snalažljivije ljude koji su stekli solidna obrazovanja, postali cijenjeni stručnjaci u svom poslu i sada žive kvalitetno, zdravo i aktivno. Susrećemo se na treninzima i natjecanjima, na Sljemenu i Jarunu, a ne u čekaonicama u liječničkim ambulantama. Što biste poručili generacijama starijih koji nemaju nikakvu tjelesnu aktivnost u svome dnevnom ritmu? Kroz sportsku i rekreativnu aktivnost kvaliteta života starije generacije osjetno se poboljšava. Kad usporedim svoje prijatelje koje srećem na treninzima juda, u teretani ili na planinarenjima - s onima iz kafića, ili susjedima koji na drugi kat idu liftom, jasno je da su oni koji vježbaju više učinili za svoje zdravlje i životno zadovoljstvo. Ovi drugi ne znaju kakvo je to zadovoljstvo otuširati

se iza treninga, i onda uživati u opuštenosti, fizičkoj i duševnoj. Sport i rekreacija svakako pomaže našem zdravlju kada tijelo sluša naše želje umjesto da nas ograničava. Mogu li se rekreativnim judom baviti samo bivši judaši ili postoji neki dio rekreacije koji judo pruža I onima koji se nikada nisu bavili judom? Judom se mogu baviti i početnici, bez obzira na dob. Zanimljiva pojava se dogodila u Judo klubu Dugave gdje su roditelji koji su tamo dovodili djecu na treninge odlučili i sami baviti se judom. Nabavili su kimona i počeli trenirati, i mame i tate. Danas na neke turnire gdje sudjeluju od kadeta do veterana putuju i nastupaju zajedno. Judo je toliko bogat tehnikama i metodikom da se za svaku dobnu skupinu može osmisliti primjereni program treninga. Koliko dnevno trenirate i kako se pripremate za velika veteranska natjecanja? Koje Vam je iduće natjecanje u planu, u koji dio svijeta ćete otputovati na natjecanje? Prošle godine sam u prosjeku imao šest treninga tjedno. Kombinirao sam judo trening i teretanu. Veteranima je potreban duži i kvalitetan odmor. Ove godine planiram, kao i prošle, nastupiti na prvenstvima Hrvatske, Mađarske, Austrije, Slovačke, na europskom i svjetskom prvenstvu. Lani sam osvojio sve turnire osim europskog prvenstva gdje sam izgubio u finalu. Dakle, ima se što braniti ove godine, ali ima mjesta i za napredak. Bit će zanimljivo, izazova ne fali.

7


ILIAS ILIADIS

„Bio sam tako ponosan – ekstremno ponosan! Bez sumnje, jedan od najboljih trenutaka moga života!“

8

9


SVATKO JE ZA NEKI SPORT

M ILIAS ILIADIS, ROĐEN 10. 11. 1986., JE POZNATI GRČKI JUDOKA KOJI JE OSVOJIO TRI SVJETSKA NASLOVA U 2010., 2011. I 2014. GODINI TE ŠEST SVJETSKIH MEDALJA. ZAPRAVO JE ROĐEN KAO GRUZIJAC, POD IMENOM JARJI ZVIZDAURI, NO NAKON ŠTO SE 1990-ih GODINA PRESELIO SA SVOJOM OBITELJI U GRČKU, PROMIJENIO JE IME U ILIAS ILIADIS. Svoju karijeru započeo je već sa samo sedamanest godina, u kategoriji od 81 kg., u 2004. godini, kada je osvojio svoju prvu olimpijsku medalju – te time ušao u povijest kao najmlađi olimpijski šampionski judaš. Te je godine, kao i 2011., uspio osvojiti i europski naslov i brzo dogurati do kategorije od 90 kg. Moglo bi se reći da mu je judo u krvi, budući da je rođak uspješnog judaša Zuraba Zviadaurija, koji je također 2004. godine na OI u Ateni postao proglašen olimpijskim pobjednikom. Ilias Iliadis ušao je u judo prvi put s deset godina. Njegov otac ga je htio upisati na neki sport te je prva ideja bila boks. Iliasa boks nije dovoljno zainteresirao, no kada je probao judo, bio je impresioniran već nakon prvog ulaska u dvoranu;

10

noga današnja djeca i mladi se često danas osjećaju depresivno, anksiozno i misle da su drugi bolji od njih te su fizički izvan kondicije.

Upravo je ovo zadnje glavni razlog za sve negativno u njihovom životu – nedostatak tjelesne aktivnosti.

„Vidio sam dvjesto djece kako stoji u ravnoj liniji i samo dva trenera ispred njih. Sva djeca su bila potpuno tiha; nisu ispustila ni riječ ili napravila ikakav pokret bez dozvole trenera. Za mene, disciplina je na prvom mjestu te sam odmah kroz taj prizor osjetio da je to sport za mene.“ Već je u tako ranoj dobi krenuo s ozbiljnim treninzima; „Počeo sam jako od prvoga dana. Već tada mi je glavni cilj bio da pobijedim na Olimpijskim igrama. Svi smo u toj dvorani sanjali isti san, san pobjede...“ Niti jedan trening nije bio lak, a konkurencija još teža, no ništa ga nije spriječilo da sedam godina kasnije postigne svoj prvi veliki sportski uspjeh – da ostvari svoj san. I više od toga – da uđe u povijest. „Bio sam tako ponosan – ekstremno ponosan! Bez sumnje, jedan od najboljih trenutaka moga života!“ Niti jedan trening i niti jedna borba nikada nije bila lagana, no Ilias je uvijek sve davao od sebe – i to punih četrnaest godina. Umorio se od natjecanja 2016. godine, nakon svojih zadnjih Olimpijskih igara, no sa statusom aposlutnog svjetskog legende. Danas radi kao judo ambasador za IJF te je oženjeni otac dvoje djece.

Tjelesna aktivnost, sport, utječe na nas na više načina, u više razliitih faktora, a da toga mnogi nisu ni svijesni; bavljenje sportom, osim što zasigurno poboljšava naše zdravlje, također može i drastično oblikovati naš izgled na bolje – što zatim utječe na naše samopouzdanje, oslobađanje hormona sreće u mozgu, smanjenje stresa, motivaciju za rad, bolje pamćenje, preciznije motoričke sposobnosti i slično. Često će, oni koji ne treniraju, reći da mogu biti zdravi i lijepi i bez da se bave sportom – mogu se samo zdravo hraniti, biti genetički mršavi, ili sakriti svoje fizičke nesigurnosti pomoću moderne odjeće i/ili šminke. To je istina – ali također je istina da je sve to, bez redovite fizičke aktivnosti, ipak samo privremeno. Bez fizičke aktivnosti, hrana ne može nadoknaditi kretnju – može samo služiti kao ‘’gorivo’’ za jaču izdržljivost u kretnji – a genetika, kao ni mladost, ne traje zauvijek; ako je osoba trenutno mršava, ne znači da će zauvijek biti... a u trenutku kada to poželi promijeniti, na žalost, može biti prekasno i za to. Osim toga, isto kao što pretilost nije zdrava, jednako tako nije zdravo ni biti ‘’samo mršav’’ (ne nužno anoreksičan); isključivo je zdravo biti aktivan i fit. Također, često će ne aktivne osobe reći kako – iako možda znaju za sve pozitivne benefite – da im je fizička aktivnost teška ili dosadna. Ili da nemaju vremena, da je proces promjene prespor, da uvijek imaju upalu mišića nakon treninga...

To su sve realne mogućnosti, često i istine – ali ono što im je važno natuknuti, da sve to – pogotovo što se tiće upale mišića – traje samo prvih par dana, odnosno, samo par prvih treninga. Ljudi, a pogotovo djeca, ne znaju koliko brzo i, ustvari, koliko lako se može doći do željenih rezultata – glavni sastojak za to je samo navika. Kontinuirana navika za bavljenje treningom, ili drugim riječima, disciplina. Takvu vrstu discipline je najvažnije – a i najlakše – usaditi u osobu ako počne s bavljenjem sporta u dječjim danima. Tada djeca vide sport kao igru, mjesto gdje upoznaju nove prijatelje, mjesto gdje dobiju status sportaša gdje se potom osjećaju posebnima zbog toga u školi, mjesto gdje postaju jačima, gdje izravno vide svoje rezultate. I sve to... kroz igru i zabavu. Ako djeca već tada, u dobi osnovne škole, usvoje ovakvu vrstu navike – obično nastave biti aktivna i u srednjoj školi, i puno starijim godinama, bez da ih se mora tjerati ili nagovarati na to. Učinit će to samostalno. Takva djeca će uvijek naći vremena za trening, što znači da će morati rasporediti vrijeme i za učenje – što u konačnici rezultira discipliniranim, organiziranim i zdravim djetetom. Ono što je najvažnije napomenuti na temu sporta je da nije svaki sport za svakoga (netko je možda previše nizak za košarku, na primjer) – ali svatko je za neki sport. Za sport ne treba biti talentiran – osim ako je cilj postati sportski prvak svijeta – za sport treba samo navika. Nije uopće bitno iz kojeg razloga će se dijete, ili općenito osoba bilo koje dobi, početi baviti fizičkom aktivnošću; je li to zbog zdravlja, kondicije, ljepšeg izgleda, koncentracije, društva... Zaista nije bitno – jer bavljenjem sportom se dobiva sve od navedenoga.

11


> P R VA C I H R VA T S K E

JUDO KLUB ZAGREB „Mi u judu ne smijemo odstupiti od učenja Jigora Kana, oca juda, koji je judo uveo

kao odgojnu metodu dostupnu svima, jer potiče vježbanje, disciplinu, samokontrolu, samopoštovanje i poštovanje suparnika, kako bi stvarali što bolje ljude“, istaknuo je trener trofejnog Judo kluba Zagreb – Hrvoje Petranović.

12

I seniori i seniorke Judo kluba Zagreb ekipni su prvaci Hrvatske! I u muškom i u ženskom plasmanu osvojili su zlatne medalje na nedavnom državnom judo prvenstvu. Za to je zaslužan i trener JK Zagreb, Hrvoje Petranović, koji je i sam desetak godina bio zlatni hrvatski judo reprezentativac, višestruki prvak Hrvatske, s nizom zapaženih i međunarodnih natjecateljskih plasmana. U svom trenerskom radu Hrvoje je također vrlo uspješan i razgovaramo s njim nakon što je nedavno sa svojim judašima i judašicama, osvojio dva značajna trofeja, dva seniorska pehara na Judo prvenstvu Hrvatske 2019. 1. Čestitamo na sjajnim odličjima, velike rezultate teško je ostvariti i u idealnim uvjetima, a Judo klub Zagreb trenira u školskoj dvorani bez dovoljno termina za trening? Treniramo u školskoj dvorani u O.Š. Miroslav Krleža, to je nova školska dvorana, međutim namijenjena je za nastavu tjelesnog odgoja školske djece, što znači da to nije judo dvorana, odnosno da nemamo dvoranu s namještenim judo borilištima, nego prije početka svakog treninga slažemo strunjače u borilište, a na kraju treninga ih opet mičemo, preslagujemo, i taj dio nam odnosi i bitan dio vremena predviđenog za trening. U klubu su i djeca i kadeti i seniori, u školi su zaista korektni prena nama, samo što nama zbog brojnosti judo grupa nedostaje termina za redovno treniranje. Imamo školsku dvoranu na raspolaganju tri puta tjedno, grupe smo u dvorani na treninzima razdvojili tako da smo raširili plahte u dvorani kao pregrade među grupama različite dobi dok treniraju. Naši bi, pogotovo seniori, svaki dan trebali trenirati i ujutro i navečer, ali to je nemoguće za sada. I sa ovim zlatom, naši prvaci Hrvatske i seniori i seniorke, sigurno su za 30 posto lošiji nego što bi mogli biti da imaju bolje uvjete treniranja, i zato je u ovim okolnostima, meni kao treneru teško govoriti o većim ciljevma, o europskim rezultatima. Subotom i praznicima kad nemamo gdje trenirati, trčimo na Sljeme ili odlazimo u teretanu. Dvorana je neophodna za daljnji razvoj JK Zagreb. I judo je zahtjevan i skup sport što ideš više prema vrhu, jer sva velika natjecanja i veliki rezultati traže i veća ulaganja: treba više putovati, više troškova odlazi na plaćanje hotelskog smještaja, dosta koštaju odlasci na velike turnire na kojima se plaćaju i visoke kotizacije za natjecanja.

13


14

15


> Razgovor s učiteljicom Sanjom Pietri koja provela program Mali sportaši u OŠ Ivan Goran Kovačić 2. Koliko je teško danas zadržati tinejdžere i seniore u sportu, u judu? Jako je teško zadržati seniora u judu, jer mladi studiraju, a pogotovo je teško nagovoriti ih da odvoje vrijeme za sport i svakodnevne treninge, ako nemaju prilagođene dobre uvjete za naporne treninge. Već su osnovna i srednja škola filteri gdje skoro 80 posto djece napusti sport, ispiše se iz kluba, jer ne stignu zbog puno školskih obaveza pratiti i školu i sport, a kroz vrijeme studiranja odustane ih do 95 posto, jer mnogi u dobi od 20 godina već moraju početi i raditi, jer ne mogu financijski izdržati studij. Bez stipendija im je jako teško posvetiti se samo sportu. A tu je onda sve palo na ulogu trenera da to na sve načine kao trener i psiholog pokuša izbalansirati, i najčešće mi to uspijeva, jer imam dobru komunikaciju s njima. I šalimo se kad nam ne ide dobro, ne mogu biti prestrog prema njima, kad nam nedostaje neka oprema ili vitaminizacija, uzmeš od nekoga u programu i daš drugome tko nema, pomažemo se međusobno. Ta klupska solidarnost je isto dobra odgojna mjera koju mladi nauče i njeguju u klubu. I svoja kimona im dajem, ako se nekome stari kimono ofucao. Moram im biti i psiholog i trener, i vozač kad idemo na natjecanja, i socijalna služba, maser, tata i mama, ako treba. Sve njihove ljubavne veze znam, sreću kad su zaljubljeni, patnje nakon nesretnih ljubavi, znam ako je prekinuo s curom, jer vidim da ne može raditi trening kako spada, da će se polomiti ako nije ušao u trening s čistom glavom, ozlijedit će se. Onda odemo u svlačionicu na razgovor, maknem ga s treninga, kasnije se čujemo, razgo-

16

varamo i kasno noću ako treba. Od nula do 24 sam njihov, zovu me i u 23 sata navečer. Obiteljske subote i nedjelje kod mene ne postoje, tad putujemo na natjecanja, pati moja obitelj radi toga. Više nekad viđam tuđu djecu nego svoju, supruga me trpi, ali ne može sa mnom ni u kino ni u kazalište, samo na trening. I sina sam upisao na judo da mi je bliže. 3. U O.Š Miroslav Krleža također se provodi projekt „Odaberi sport“ sufinanciran od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt nabavkom sportske opreme - judo kimona i gratis upisima u judo klubove - omogućuje svoj djeci bavljenje sportom bez obzira na socijalne razlike. Provodimo ga u suradnji sa Zagrebačkim judo savezom, a i Vi ste jedan od trenera u projektu, kakve su reakcije roditelja na ovu financijsku pogodnost?

Roditelji su to dočekali s velikim oduševljenjem, djeca naravno ne razmišljaju o tome da se negdje gdje oni rado treniraju neki sport plaća još i članarina. Ako roditelji trebaju plaćati po dva kimona, dva para tenisica, dvije članarine, naravno da je to opterećenje za prosječnu obitelj, a kamoli za samohrane roditelje. Nas je u obitelji bilo troje djece i znam da roditeljima nije bilo jednostavno uvijek svima nama udovoljiti. Ali svi klinci su sretni kad su uključeni u sport, i vidim da su sretni kad dobiju novi kimono na dar. Sport ne smije biti luksuz i ne smije poticati socijalne razlike, sport je zaista pravo djeteta na zdravlje i mora biti dostupan svima da se bave sportom, prvenstveno radi zdravlja, a onda radi sportskih rezultata. Mi u judu ne smijemo odstupiti od učenja Jigora Kana, oca juda, koji je judo uveo kao odgojnu metodu dostupnu svima, koja potiče vježbanje, disciplinu, razvija samokontrolu agresije, potiče samopoštovanje i poštovanje suparnika, kako bi stvarali što bolje ljude.

SLIKOVNICE MALI SPORTAŠI donose djeci priču u stripu što školska djeca posebno vole Da bi se potaknula kultura čitanja kod djece vrlo je važno, kažu stručnjaci, da djeca nižih razreda osnovne škole imaju što češće slikovnice u rukama, da su u kontaktu sa štivom koje im je zanimljivo i kod njih potiče čitanje. Iz Vašeg iskustva rada na nastavi sa slikovnicama “Mali sportaši” - koje su sve teme ove slikovnice približile djeci, za što su ih zainteresirale? Vrlo je važno djeci svakodnevno čitati naglas. Jednako tako je važno da oni sami budu aktivni sudionici tog čitanja- da s njima razgovaramo o pročitanome, da iznose svoja razmišljanja, svoje osjećaje, da razumijevaju poruke pročitanog teksta. Čitanje je vještina, aktiv-

nost kojom razvijamo jezik, govor djece, stavljajući se u uloge likova iz priča potičemo njihovu maštu, razvijamo kreativnost, djeca prenose doživljeno. Slikovnice Mali sportaši donose djeci priču u stripu što školska djeca posebno vole. U svakoj priči učenici su lako uočavali osobine likova, govorili o njihovim vrlinama i manama, poistovjećivali se s njima, uočavali su poruke u pričama. U svakoj priči prepoznala se slična poruka-sportom jačamo svoje vrline. “Mali sportaši” obrađuju sportsku tematiku, ali i društvene vrijednosti koje proizlaze iz sporta, zdrave navike života, odgoja i ponašanja s ciljem da potaknu djecu da se bave

sportom. Jesu li u tome odgojnom dijelu slikovnice bile motivirajuće i jesu li potaknule djecu da potraže sportove kojima bi se voljeli baviti ili makar probati uključiti se u neki sport? Veći broj učenika u mojem razredu uključen je u neku sportsku aktivnost, u našoj školi, ali i izvan škole, u neki sportski klub. Čitajući slikovnice Mali sportaši prepoznavali su vlastite želje i ciljeve u sportu kojim se aktivno bave, a oni koji nisu bili uključeni u neki sport (samo dvoje učenika!) počeli su o tome aktivno razmišljati želeći također dostići dobar uspjeh odnosno steći popularnost uključivanjem u neki olimpijski sport. Učenici smatraju da oni koji redovito treniraju( bave se nekom

17


Riječke osnovne škole uvrstile su slikovnice „Mali sportaši“ i „Olimpijske priče“ kao pilot projekt u sportsku lektiru. Možete li nam opisati kako ste Vi na nastavi s učenicima interaktivno obradili slikovnicu “Makata Taka Hela”, istinitu priču o malom Indijancu, atletičaru Billy Millsu, koji je postao olimpijski pobjednik?

sportskom aktivnošću) brže razviju naviku redovitog učenja, bolje se organiziraju tijekom dana i tjedna, veseliji su i druželjubiviji od djece koja nisu uključena u sportske aktivnosti. Smatraju i da su sportaši oni koji brže nauče uvažavati protivnika i kontrolirati svoje emocije. Upravo to su vrlo često isticali kao pouku nakon čitanja priča u slikovvicama. Koliko Vam je u nastavi - a poznato je da niži razredi osnovne škole nemaju profesore tjelesnog odgoja - pomogla literatura “Mali sportaši”? U nastavi Tjelesne i zdravstvene kul-

18

ture u 3.razredu osnovne škole učenicima su slikovnice Mali sportaši poslužili su kao priručnici u kojima učenici brzo i lako mogli pronaći potrebne informacije o nekom olimpijskom sportu, od pojavljivanja tog sporta u prošlosti do današnjih modernih olimpijskih pravila koja vrijede u tom sportu. Učenici su bili posebno oduševljeni mogućnošću da se okušaju u prezentiranom olimpijskom sportu, da zaigraju rukomet, košarku, odbojku, badminton i tenis. Sport, čltanje i likovnost - prema brojnim crtežima djece koja su prošla kroz literaturu “Mali sportaši” i “Olimpij-

ske priče” čini se da je jedan projekt dao potrebnu obrazovnu širinu: djeca se potiču na čitanje, na uključivanje u sport, kao i na crtanje, jer iz škola stižu brovjni likovni radovi u kojima su učenici/ce crtali sportaše iz raznih sportova. Pri tome im je učenje bilo zanimljivo i zabavno. Tako zaključujemo prema evaluacijama provedenog projekta od učitelja/ica koji su provodili ovaj projekt na nastavi. Slažete li se s time, i što iz osobnog iskustva možete dodati ili izdvojiti? Što se djeci posebno svidjelo? Što se Vama posebno svidjelo? Učenici su bili aktivni sudionici

sportske nastave i svidjela im se mogućnost da samostalno prezentiraju sport kojim se aktivno bave odnosno sport kojim bi se željeli baviti na način da su pripremili o tome sportu powerpoint prezentacije, plakate s fotografijama poznatih sportaša ,na satu TZK demonstrirali su npr. natjecanje u judu i taekwondou, organizirali su utakmice u nogometu, košarci, rukometu i odbojci. Za učenike sam pripremala TV snimke s natjecanja u sinkroniziranom plivanju, sportskoj i ritmičkoj gimnastici, plivanju i skokovima u vodu. Učenici su se često i rado i likovno izražavali o nekom olimpijskom sportu.

Na satu hrvatskog jezika interpretaciju slikovnice o Billiju Millsu započela sam motivacijskim razgovorom i razgovorom o Lakota Indijancima, gdje i kako žive, kako su nekada živjeli,opisivali smo prirodu u kojoj su živjeli, kako su izgledali, kako su se odijevali,izgled njihovih nastambi. Učenicima sam objasnila značenje riječi rezervat i kako su se stvorili rezervati Indijanaca. (Povezivali su se i pojmovi različitosti i tolerancija). Najavljujući naslov slikovnice objasnila sam značenje naslova „Makata Taka Hela“ – što na jeziku indijanskog plemena Sijuks znači – ‘Onaj koji trči s konjima’. Učenici su trebali pažljivo slušati priču kako bi znali odgovoriti na ranije postavljeno pitanje-tko je to koji je trčao za konjima i zašto. Nakon čitanja učenici su iznosili svoje pozitivne dojmove o priči o Billiju Millsu. Svidjela im se njegova upornost, a najviše kako je dječak Billy nadvladavao

tugu za domom i svojim konjem, trčeći, vježbajući za susret sa svojim konjićem Zvjezdanom te je tako otkrio da je trčanje sport u kojem potpuno uživa. Zaključili su da je Billy bio vrlo uporan i da se na putu svojeg odrastanja, školovanja često prisjećao riječi svoje bake : „Završi ono što si započeo.“ Zato je postao učitelj, a poslije i uzoran vojnik, snalažljiv i izdržljiv u svakoj situaciji. Na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. pobijedio je kao potpuni neznanac trčeći u skupini najboljih i poznatih. Učenici su bili oduševljeni i kasnijim humanitarnim radom B.Millsa koji je sva novčana sredstva i svoje honorare donirao kao stipendije za mlade i darovite Indijance te za borbu protiv ovisnosti. Učenici su izrađivali od novinskog kolaža indijanski šator, slikali indijanskog poglavicu. Pročitanu priču Makata Taka Hela prikazali su u stripu o B.Millsu. Promišljali su o pobjedi i porazu i osobinama pobjednika i poraženih. Sastavljali su i zapisivale slogane o pobjedi i porazu. Na roditeljskom sastanku roditelji su razgledali izložbu projektne, sportske nastave Mali sportaši.

19


Jedan od osnovnih kriterija pravilna odabira sporta jest da i samo dijete sudjeluje u odabiru aktivnosti za sebe, na način da ima dovoljno znanja da u cijeloj lepezi aktivnosti prepozna i odabere sport koji mu se najviše sviđa i u kojem će se dobro zabaviti. Uključivanje učenika u sport kroz projekt “Odaberi sport” rezultira stvaranjem navike tjelesnog vježbanja, namećući im da u svoj identitet ugrađuju bavljenje sportom kao nešto što se samo po sebi razumije. Na taj način dugoročno očekujemo razvoj zdravih generacija.

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.