Page 1

LUTY 2016

MAMY REKORD! DZIĘKUJEMY Wynik zbiórki i fotorelacja z 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zgorzelcu.

Więcej na str. 10 i 11.

Bezpłatne porady

Kto, kiedy i w jakich okolicznościach może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Czytaj str. 3

Rok muzyki

Koncerty, recitale, konkursy. Wszystko to z okazji jubileuszy naszej szkoły muzycznej.

Czytaj str. 9


LUDZIE

Naszemu miastu i zdrowiu jego mieszkańców poświęcił siedem lat swojego życia. Bardzo długiego życia. 12 grudnia, na Zamku Rydzyńskim, dr Jan Bohdan Gliński, pierwszy polski lekarz dla Zgorzelca i jego okolic, obchodził swoje 100 urodziny. Urodził się 19 grudnia 1915 roku w rodzinie lekarskiej i jak to często bywa, także jego życie zdeterminowała medycyna. Po maturze, którą uzyskał po sześciu latach nauki w „Polskim Eton”, jak nazywano założoną i prowadzoną przez Tadeusza Łopuszańskiego, eksperymentalną, dwustopniową szkołę średnią w Rydzynie, rozpoczął studia lekarskie w Warszawie. Niestety wybuch wojny nie pozwolił mu ich ukończyć – ostatnie egzaminy musiał zdawać w czasie okupacji na tajnych spotkaniach z egzaminatorami. Jako strzelec-ochotnik Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga uczestniczył w Kampanii Wrześniowej. Po kapitulacji ostatniego zwartego oddziału Wojska Polskiego na kilka miesięcy dostał się do niewoli. Po odzyskaniu wolności zdał końcowe egzaminy lekarskie w nauczaniu tajnym i rozpoczął praktykę lekarską. W 1942 roku wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego prowadził punkt medyczny, a później szpital powstańczy. Mimo zasług, które doceniono mianowaniem do stopnia kapitana i odznaczeniami: Krzyżem AK, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Partyzanckim, po wojnie musiał opuścić Warszawę, gdzie jako żołnierz podziemia nie był bezpieczny. Nowe życie postanowił rozpocząć na Dolnym Śląsku. Nawiązana w Trzebnicy, w maju 1945 roku znajomość z Witoldem Janiszewskim, zaowocowała siedmioletnim związkiem doktora Glińskiego ze Zgorzelcem, gdzie na prośbę nowego znajomego organizował służbę sdrowia dla całego przygranicznego powiatu.

Pierwszy lekarz Zgorzelca

części miasta nie było bowiem nigdy ani szpitala, ani nawet ośrodka zdrowia. Jako świeżo mianowany lekarz powiatowy nie miał więc do dyspozycji żadnego sprzętu i leków, zaś o wykwalifikowanym personelu mógł jedynie pomarzyć. Zwłaszcza, że aż do listopada, nie otrzymał z kasy państwowej żadnych funduszy. Jedynym „dobrem”, którego od początku nie brakowało, byli pacjenci. Mimo przeciwności dr Gliński szybko dał się poznać jako energiczny organizator. Miasto było wyludnione, dlatego jeśli była potrzeba zatrudniał także Niemców, w tym również niemieckie pielęgniarki, dzięki którym udało się zdobyć leki i wyposażenie medyczne, a za pracę płacił przede wszystkim żywnością. Polaków wciąż przybywało i sukcesywnie polski personel zastępował Niemców pracujących w zgorzeleckiej służbie zdrowia. Pojawili się także kolejni polscy lekarze, dzięki czemu stan opieki medycznej w powiecie ulegał systematycznej poprawie, a sytuacja z miesiąca na miesiąc się stabilizowała.

Stworzyć coś z niczego Nie było to zadanie łatwe, o czym przekonał się 14 czerwca 1945 roku, kiedy dotarł do wyludnionych Zgorzelic (później: Zgorzelec), które jako przedmieścia przedwojennego Görlitz nie posiadały żadnej bazy medycznej. W tej

Niezłomnie apolityczny Pierwsze lata pobytu dr. Glińskiego w Zgorzelcu przebiegały w dobrej atmosferze, jednak na początku lat 50-tych stosunki z władzami lokalnymi zaczęły się psuć. Mimo nacisków, lekarz nie wstąpił do partii, a choć pozostawał apolityczny, to jego AK-owska przeszłość co-

2

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

raz częściej zaczynała przeszkadzać. Z czasem konflikt zaogniał się coraz bardziej i w 1954 roku dr Gliński zdecydował o opuszczeniu Zgorzelca i podjęciu pracy w szpitalu w Rudce pod Mińskiem Mazowieckim. Pracował tam przez 30 lat aż do przejścia na emeryturę. Obecnie mieszka w Warszawie lecz dzięki kontaktom m.in. z panią Hanną Majewską, wciąż żywo interesuje się naszym miastem, któremu poświęcił obszerne wspomnienia opracowane w latach osiemdziesiątych i opatrzone tytułem „Mój Zgorzelec”. Najlepsze życzenia Z okazji pięknego Jubileuszu, obecny na uroczystościach w Rydzynie, Starosta Zgorzelecki wręczył dr. Glińskiemu odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Zgorzelckiego”, a Przewodnicząca Rady Miasta Zgorzelec złożyła Jubilatowi w imieniu własnym, burmistrza i mieszkańców Zgorzelca serdeczne podziękowania i życzenia zdrowia. Renata Burdosz

urodzony: 1915r. w Wiedniu;

1934-1941 – studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim, zakończone już w czasie okupacji tajnymi egzaminami końcowymi; 1942-1944 – praktyka w jednym z warszawskich szpitali, aktywna działalność w AK (ps. „Gbur” i „Doktor Jan”) polegająca głównie na szkoleniu sanitariuszek, a w czasie Powstania Warszawskiego na kierowaniu jednym z punktów ratowniczych dla powstańców w Śródmieściu; maj 1945r. – przyjazd na Dolny Śląsk i przyjęcie stanowiska lekarza powiatowego w Zgorzelcu; czerwiec 1945 - 1954r. – organizacja Służby Zdrowia w powiecie zgorzeleckim, praca na stanowisku lekarza powiatowego i dyrektora miejscowego szpitala; 1954r. – wyprowadzka ze Zgorzelca i przenosiny do szpitala w Rudce pod Mińskiem Mazowieckim.


INFO-MIASTO

Nieodpłatna pomoc prawna w Zgorzelcu

FOT. MS.GOV.PL

Organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie jest Starosta powiatowy, którego ustawa zobowiązuje do przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 7 i 12 ustawy). Gmina i powiat zapewniają zaplecze organizacyjno-techniczne. Radców prawnych i adwokatów zapewniających obywatelom nieodpłatną pomoc prawną, zgodnie z ustawą, wyłaniają samorządy zawodowe. Wykaz pozostałych punktów działających w powiecie na stronie internetowej powiatu i stronie urzędu miasta.

Od 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać przede wszystkim osoby o niskich dochodach i seniorzy. Fachowe porady Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez upoważnionych przez nich aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich, działają w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Gdzie i kiedy W Zgorzelcu punkt nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego uruchomiony został w Urzędzie Miasta przy ul. Domańskiego 7, pokój nr 8 (parter budynku). Pomoc udzielana jest w dni robocze według harmonogramu: poniedziałki – w godzinach od 8.15 do 12.15 wtorki – w godzinach od 12.00 do 16.00 środy – w godzinach od 8.00 do 12.00 czwartki – w godzinach od 8.15 do 12.15 piątki – w godzinach od 8.00 do 12.00

!

UWAGA ! W dniach ustawowo wolnych od pracy (w tym w okresie świąt państwowych) punkty będą nieczynne.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej ? Bezpłatna pomoc prawna przysługuje: - młodzieży do 26. roku życia, - osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, - osobom, które ukończyły 65 lat, - osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, - kombatantom i weteranom, - osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

!

UWAGA ! Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej (z wyjątkiem pomocy w przygotowywaniu do jej rozpoczęcia).

Jaka pomoc w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe ? W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi udzielający pomocy w zakresie prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Jaką pomoc otrzymasz w punkcie ? Punkty udzielają porad z zakresu prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy otrzymają w punkcie informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach, czy możliwych sposobach rozwiązania dotyczącego ich problemu prawnego. Uzyskają również pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym), czy w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

3


INFO-MIASTO

Stawki nowe, ale nie wyższe

Od mistrzów dla mistrza

Nowy rok to zazwyczaj nowe stawki podatkowe. Przy czym nowe, bardzo często znaczyło dotąd wyższe. Ten rok i obowiązujące w nim stawki podatku od nieruchomości będą inne, niższe.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu już od ponad 70 lat aktywnie uczestniczy nie tylko w życiu gospodarczym, ale też społecznym i kulturalnym naszego miasta. Jednym z większych wydarzeń ostatnich tygodni z udziałem mistrzów i rzemieślników Cechu był udział w koncercie Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów, podczas którego Tadeusz Grudziński, dyrygent orkiestry, odznaczony został jednym z najwyższych cechowych odznaczeń - Srebrnym Medalem Jana Kilińskiego. Jak wyjaśnia Franciszek Wurszt, starszy zgorzeleckiego Cechu, który medal Kilińskiego wręczał, jest to odznaczenie, którym rzemieślnicy honorują osoby zasłużone dla umacniania etosu pracy, w tym także pracy twórczej. - To odznaczenie od mistrzów rzemieślników dla mistrza artysty, bo przecież Tadeusz Grudziński bez wątpienia takim właśnie mistrzem jest - dodaje F. Wurszt.

Nowe, przyjęte przez Radę Miasta Zgorzelec stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok są średnio o ok. 0,6 proc. niższe, niż te obowiązujące w roku 2015. Niższe stawki przyjęto m.in. dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie takiej działalności. Niższa stawka podatku jest również dla pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Od tego roku wprowadzona została także nowa stawka podatku - dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową lub usługową. Szczegóły dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Zgorzelec, w zakładce prawo lokalne, uchwały z 2015 r.

Mieszkamy coraz lepiej Na potrzeby zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec przyjętych na grudniowej sesji RM, zespół autorski, który opracowywał zmiany studium z wrocławskiej firmy Geoplan dokonał szeregu analiz dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji Zgorzelca i jego mieszkańców. Zebrane w nich informacje są niezwykle ciekawe. Choćby te, mówiące o tym jak i gdzie mieszkamy. Okazuje się, że według ostatnich danych, mamy w Zgorzelcu 12 792 mieszkania w 3 233 budynkach mieszkalnych, a liczba mieszkań na terenie miasta systematycznie rośnie. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania to obecnie ok. 64,9 m. kw. Wzrasta również (statystycznie) średnia powierzchnia użytkowa mieszkań liczona na jedną osobę, natomiast liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne z roku na rok obniża się. I tak, średni wskaźnik liczby osób zamieszkujących w jednym budynku wynosi 10, zaś średni wskaźnik liczby osób zamieszkujących w jednym mieszkaniu wynosi 2,5. 4

Żytnia. I nie chodzi o alkohol Zgorzelec ma nową ulicę. Od grudnia. Radni miejscy zajęli się nadaniem nazwy na wniosek jednego z właścicieli działek położonych wzdłuż gruntowej drogi prostopadłej do ulicy Chmielnej. Zgodnie z zasadami nadawania nazw ulic i ze zwyczajem, który nakazuje uwzględnić m.in. tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie ( w pobliżu są także ulice Zielna i Cynamonowa), do dziewięciu właścicieli działek położonych w tym rejonie przesłane zostały z prośbą o konsultację propozycję nazw: Żytnia, Korzenna lub Owsiana. Większość z tych, którzy się w tej sprawie wypowiedzieli, wybrała nazwę Żytnia. MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

SMS-owy system informacji miejskiej Krótkie informacje tekstowe z zapowiedziami interesujących wydarzeń, ostrzeżeniami, powiadomieniami o awariach, czy alarmach docierają bezpośrednio do setek osób. Pomyśl, czy nie chciałbyś być jedną z nich? Urzędowe komunikaty są zwięzłe, bo nie chcemy „zaśmiecać” skrzynek odbiorczych, a z usługi może skorzystać każdy, kto dokona rejestracji w systemie. To, którego z krajowych operatorów sieci komórkowych jesteś abonentem, nie ma żadnego znaczenia. Informacje SMS-owe są darmowe, a jedyny koszt to opłata za SMS-y aktywujące i dezaktywujące usługę, zgodna z Twoim planem taryfowym. Aby dołączyć do usługi wystarczy wysłać krótką informację tekstową (SMS) o treści : +MIASTO (ostrzeżenia, informacje o alarmach, komunikaty) lub +NGO (informacje dla organizacji pozarządowych) na numer 664 078 400 (opłata za wysłanie standardowej wiadomości SMS) i poczekać na potwierdzenie przyjęcia przez system. Od tej chwili na zarejestrowany w systemie numer będą przychodziły informacje z wybranej grupy. Żeby zrezygnować z usługi należy wysłać ponownie, pod ten sam numer, SMS-a o treści –MIASTO (lub –NGO). Rejestracja w systemie jest możliwa również przez stronę www.sms.zgorzelec.eu. Operacja polega na wypełnieniu krótkiego formularza i potwierdzeniu zgłoszenia otrzymanym kodem. Skorzystanie z formularza online jest darmowe, tak jak otrzymywane od nas SMS-y.


INFO - MIASTO

Ambitne plany wodociągowców

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. planuje wydać w najbliższych 4 latach ponad 15,5 mln złotych na budowę, modernizację i wymianę sieci oraz modernizację obiektów. W opracowanym pod koniec ub. roku „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020 na terenie miasta i gminy Zgorzelec” znalazło się szereg zadań, które nie tylko rozbudują istniejącą już sieć wod -kan, ale także nie pozostaną bez wpływu na jej bezawaryjność oraz jakość dostarczanej do odbiorców wody. W planie na najbliższe lata znajdują się między innymi takie zadania jak: - modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesławieckiej - wymiana sieci wodociągowej przy ul. Łużyckiej i ul. E. Orzeszkowej - budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Łużyckiej i ul. E. Orzeszkowej - wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulic Iwaszkiewicza, Prusa, Kościuszki, Piłsudskiego - wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulic Daszyńskiego Staszica i Okrzei - budowa sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Cynamo-

nowej i sieci wod-kan w końcówce ul. Zielnej. Szybsza likwidacja awarii Oprócz inwestycji związanych z modernizacją i budową sieci, spółka sukcesywnie wymienia zasuwy i hydranty na terenie miasta i gminy Zgorzelec. Sprawne zasuwy to możliwość szybkiego reagowania na awarie, optymalizacja kosztów awarii i zmniejszenie uciążliwości przerw w dostawach wody dla odbiorców. W plany rozwoju i modernizacji wpisują się również modernizacja obiektów i procesów technologicznych. Modernizacja floty W celu usprawnienia bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz szybkiego i sprawnego dotarcia do usuwanej awarii w czerwcu ub. r. Spółka zakupiła nowy samochód brygadowy Fiata Ducato MuliJet Maxi 150 KM i był to pierwszy etap wymiany starej floty (kilkunastoletnie Lubliny powoli odchodzą na emeryturę). Mając natomiast na uwadze szeroki zakres prac moderniza-

Nowe harmonogramy wywozu odpadów Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przypomina, że od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów w systemie „workowym” w zabudowie jednorodzinnej oraz nowy harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. Wszystkie harmonogramy umieszczone są na stronie internetowej MPGK: www.mpgk.zgorzelec.pl, przy czym najbliższe terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych to 11 i 12 kwietnia (w pierwszej kolejności wywożone będą gabaryty z części

cyjnych na sieci wodociągowej w najbliższych latach, PWiK zamówił także cysternę do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 1300 litrów. Pozwoli ona na szybkie dotarcie z dostawą wody do miejsc prowadzenia prac i zapewnieni ciągłość dostawy wody pitnej. Wymiana, modernizacja i budowa sieci to priorytetowy kierunek inwestycyjny dla PWiK-u . Realizacja tych zadań wpłynie korzystnie na prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno – kanalizacyjnej i spowoduje jednocześnie zmniejszenie kosztów eksploatacji.

miasta do wiaduktu kolejowego przy ul. Warszawskiej). Korzystając z okazji chcielibyśmy przypomnieć, że akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych nie obejmuje odpadów typu : gruz, odpadów po remontach ( drzwi, okna, urządzenia sanitarne, itp.). Przypominamy też, że odpady wielkogabarytowe zabierane są nieodpłatnie tylko w terminach wskazanych w obowiązującym harmonogramie. Odpady wielkogabarytowe wystawione w innych terminach będą odbierane wyłącznie odpłatnie po uprzednim zgłoszeniu. Odbieranie odpadów odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w w/w MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

dniach od godz. 9-tej (w dniu wywozu zgłoszenia przyjmowane są do godziny 9-tej). Szczegółowych informacji zasięgną Państwo w siedzibie MPGK Sp. z o.o., ul. Łużycka 3, pokój nr 2 lub pod numerami telefonów: 75 77 57 990 , 75 77 58 484 wew. 42, 45.

5


6

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016


NASZ ZGORZELEC

Topimy zdrowie w promilach Podczas gdy jedni dbają o zdrowie, analizują funkcjonowanie swojego organizmu i starają się mu pomagać, inni zdrowy tryb życia mają kompletnie za nic. Słów kilka o tych innych można znaleźć m.in. w przyjętym przez Radę Miasta Zgorzelec w grudniu Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

FOT. JERZY ZIĘBA FB

Szlachetne zdrowie… – spotkanie z Jerzym Ziębą Zdrowe żywienie, zdrowy tryb życia, długie życie w dobrej formie fizycznej i psychicznej to zagadnienia, którymi interesują się coraz więcej osób. Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprasza na spotkanie z Jerzym Ziębą, które odbędzie się 12 lutego 2016 r. w MDK (godz. 17.00). Wstęp wyłącznie za okazaniem miejscówki (liczba miejsc ograniczona), które można odebrać w bibliotece przy ul. Bohaterów Getta 1 (wypożyczalnia na parterze). Jerzy Zięba jest niewątpliwie charyzmatycznym i bodaj najpopularniejszym propagatorem medycyny naturalnej w dzisiejszej Polsce. Jest zdeklarowanym zwolennikiem leczenia bez farmaceutyków sztucznie syntetyzowanych, czyli terapii opartej wyłącznie na produktach występujących w naturze i nie poddanych głębokiej obróbce, zmieniającej ich właściwości. Pod prąd akademickiego nurtu Szereg jego poglądów jest w wyraźnej opozycji do ugruntowanych przez dziesięciolecia „dogmatów” medycyny akademickiej. W swej książce noszącej znamienny tytuł Ukryte Terapie – Czego Ci lekarz nie powie oraz w audycjach niezależnych mediów, artykułach prasowych i bezpośrednich spotkaniach z publicznością, Jerzy Zięba głosi swe opinie (czasem wręcz rewolucyjne) na te-

mat cholesterolu, witamin, soli, wody, mleka i wielu innych substancji, zjawisk, chorób itp. Twierdzi, że wszelkie choroby spowodowane są niedoborem bardzo ważnych, niezbędnych dla zdrowia mikroelementów (występujących czasem w śladowych ilościach, nie mniej niezbędnych) oraz/lub wprowadzeniem do organizmu substancji szkodliwych (chorobotwórczych). Idąc tym tokiem rozumowania, leczenie polega na dostarczeniu brakujących organizmowi substancji oraz na usunięciu substancji szkodliwych. Wskazana ostrożność Ludzie dojrzali stanowią coraz większy odsetek społeczeństwa, więc tematy „zdrowotne” mają też okazałe i stale rosnące audytorium. Co jakiś czas jesteśmy świadkami akcji reklamującej bądź to niezwykłe rośliny i substancje, bądź cudowne terapie i terapeutów. Wskazana jest ostrożność i krytycyzm wobec wszelkich „cudownych” zjawisk. Jedyną ich weryfikacją są osiągnięte efekty, opisane i ocenione metodami naukowymi. Na obronę niekonwencjonalnych metod można posłużyć się przykładami uznania przez akademików (po wielu latach sceptycyzmu i jawnego zwalczania) efektów leczniczych uzyskanych dzięki stosowaniu zwykłych ziół, baniek i innych „babcinych” sposobów leczniczych. Jerzy Zięba jest dyplomowanym hipnoterapeutą klinicznym w Australii i USA ( informacja za www.naturalna-medycyna.com.pl). Marek Żytomirski Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

W dokumencie, w którym nakreślony został plan działań mających na celu ograniczenie w 2016 roku zjawiska alkoholizmu i nadużywania alkoholu w naszym mieście, zawarta została także bieżąca diagnoza pod kątem „słabości” do wyskokowych trunków mieszkańców miasta. Wynika z niej m.in., że 31 099 stałych mieszkańców Zgorzelca może korzystać ze 69 punktów handlowych, w których wśród innych towarów jest oferowany także alkohol. Napojami wyskokowymi raczymy się także w 44 barach i restauracjach. Tymczasem, według Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników stanowiących zagrożenie dla zdrowia populacji, a związek z alkoholem ma ponad 60 rodzajów chorób i urazów. Niestety, według badań, przeciętny Polak wypija 9,67 litra czystego spirytusu rocznie, a na wódkę wydajemy statystycznie dokładnie tyle samo ile na chleb. W Polsce liczbę osób uzależnionych od alkoholu szacuje się na 700 - 800 tys., a osób pijących szkodliwie na ok. 2,5 - 3 mln. W Zgorzelcu w Poradni Terapii Uzależnienia do Alkoholu i Współuzależnienia w 2015 roku leczyło się 229 pacjentów (152 mężczyzn i 77 kobiet), w tym 25 z nich zostało zobowiązanych do leczenia przez sąd (5 kobiet). Na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Sieniawce leczy się rokrocznie ponad 210 mieszkańców Zgorzelca. Badania związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą rówieśniczą w zgorzeleckich gimnazjach wyraźnie pokazują, że młodzież w zdecydowanej większości sięga po alkohol zanim osiągnie pełnoletniość. Najczęstszym rodzajem przestępstw popełnianych przez nieletnich pod wpływem alkoholu były rozboje, wymuszenia, uszkodzenia ciała oraz bójki i pobicia. Do końca października 2015 roku policja zatrzymała i izolowała do wytrzeźwienia 20 mieszkańców naszego miasta (w tym jedną kobietę), ujawniła także 307 naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, co zaowocowało 9 wnioskami o ukaranie do Sądu Grodzkiego, 271 mandatami i 18 pouczeniami. W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował pomocą 170 rodzin z zarejestrowanym problemem alkoholowym i 54 z problemem narkotykowym. 201 z tych rodzin otrzymało pomoc finansową na łączną kwotę ponad 607 tys. zł. 7


K U LT U R A

Ferie w Zgorzelcu. Nie tylko w MDK

Z

imowa pauza w dolnośląskich szkołach potrwa od 1 do 12 lutego. W tym czasie, od poniedziałku do piątku, w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbywać się będą bezpłatne zajęcia rekreacyjno-edukacyjno-zabawowe dla dzieci ze szkół podstawowych z klas 1 do 6. Pierwszy tydzień ferii upłynie pod znakiem gier, zabaw i sportu. Będą łamigłówki, kalambury, quizy i zagadki. Będą warsztaty plastyczne i malowanie... ryżem, kaszą i grochem. Kto zechce, będzie też mógł nauczyć się robić cudeńka ze zwykłego sznurka. A na koniec tygodnia Wielki Bal Kapeluszników. Drugi tydzień ferii rozpocznie się warsztatami cyrkowymi. W kolejne dni odbędą się m.in. zajęcia o zdrowiu prowadzone przez inspektorów zgorzeleckiego sanepidu, zajęcia plastyczne i ponownie warsztaty cyrkowe. Nudy nie będzie, to gwarantowane! Wszystkie feryjne atrakcje będą się zaczynać o godz. 10 i potrwają do godz. 12, a od godz. 12 do 13 w kinie Poza Nova codzienna porcja bajek! Magiczna zima w bibliotece Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu zaprasza w czasie ferii dzieci (712 lat) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 11.00-14.00. Plan zajęć jest taki: 1 lutego – Mały artysta z książki korzysta, 3 lutego – Detektyw na tropie, 5 lutego – Sztuki magiczne, 8 lutego - Sanepid: bezpieczne ferie; zimowe bajki, 10 lutego – Pingwin Pik-Pok (w MDK), 12 lutego – Walentynki, walentynki – dla chłopczyka i dziewczynki. Biblioteka zachęca także do wypożyczania i czytania w ferie książek. Darmowy basen Do aktywnego spędzenia ferii zaprasza Centrum Sportowo Rekreacyjne, które tradycyjnie już w okresie przerwy w nauce zwalnia uczniów zgorzeleckich szkół podstawowych i gimnazjalnych z opłaty wstępu na basen. Dodatkową atrakcją tegorocznych ferii będzie wodny tor przeszkód, który od 7 lutego (niedziela) zostanie zainstalowany na krytej pływalni. W dniu otwarcia toru korzystający z basenu będą mogli wziąć udział w przygotowanych specjalnie na tę okazję konkursach z nagrodami. Tor będzie dostępny do 14 lutego. Mogą z niego korzystać wszystkie dzieci powyżej 5 roku życia. 8

Kreatywnie w Centrum Messiaen Zajęcia organizowane przez Centrum Messiaen na terenie dawnego, niemieckiego obozu Stalag VIIIA są odpłatne i przeznaczone dla dzieci w wieku 7-13 lat. Koszt to 160 zł na tydzień za osobę (w tym ubezpieczenie, wyżywienie i opieka pedagogów). Zajęcia potrwają od pon. do pt. w godz. 9 do 15. W pierwszym tygodniu uczestnicy poznają kultury narodów: niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, angielskiego i włoskiego. Każdy dzień będzie poświęcony innej narodowości. Pod koniec tygodnia na wielkiej mapie stworzo-

nej przez dzieci pojawią się proste symbole najważniejszych, ich zdaniem, wyróżników poznanych państw. Powstanie też lista największych różnic i pomysły na ich zmniejszanie. W drugim tygodniu uczestnicy wyruszą za oceany, do Nowej Zelandii, Australii, Ameryki Południowej Afryki i Chin. Poznają najważniejsze różnice kulturowe pomiędzy krajami, nauczą się słyszeć i rozumieć różnice w muzyce różnych narodów. W ostatnim dniu każdego tygodnia specjalnie dla rodziców i opiekunów odbędą się pokazy taneczne i prezentacje podsumowujące cały tydzień działań.

Zimowe warsztaty z dramą

Czytamy wiersze dla zakochanych

Miejski Dom Kultury zaprasza młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich na warsztaty dramowo-teatralne. Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w czasie zimowych ferii szkolnych od pon. do pt. w godz. od 10 do 12. Warsztaty poprowadzi Beata Zygmuntowicz. Drama to metoda edukacyjna łącząca w sobie teatr, psychologię, profilaktykę i edukację. Drama to wchodzenie w role. To bezpieczny sposób na przeżywanie emocji. To także zabawa, ale i sposób na nauczenie się pracy w grupie, nauczenie się twórczego myślenia. Czujesz się pogubiony ze swoimi problemami? Nie potrafisz wyrażać emocji? Jesteś nieśmiała? Wycofany? Masz trudny kontakt z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami? Jeśli tak, to zimowe zajęcia z dramy w MDK są właśnie dla ciebie. Drama to most między fikcją a rzeczywistością. Chętni mogą się zapisywać przez e-meil: beata@zgorzelec.com do końca stycznia albo po prostu przyjść w poniedziałek, 1 lutego, na godz. 10.

To będzie niedziela, 14 dzień lutego. To będzie niezwyczajna niedziela! W tym dniu każdy będzie mógł przyjść do MDK i przeczytać swój ulubiony wiersz o miłości. Bo choć można nie uznawać obchodzonych w tym dniu walentynek, to jednak, jeśli nazwać je z polska Dniem Zakochanych, stanie się on doskonałą okazją do rozmów o miłości i dzielenia się z innymi swoimi ulubionymi strofami o płomiennych uczuciach. Daniem dnia będą wiersze Haliny Poświatowskiej i Jonasza Kofty, które przygotuje młodzież z zajęć teatralnych MDK. Ale przyjść i pochwalić się swoim ulubionym wierszem może absolutnie każdy! Początek godz. 16. Oprócz poezji i fragmentów prozy, w programie jest też kawa i ciastka. Wstęp wolny!

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016


tów. A oto szczegóły: Koncerty i imprezy Jubileuszowe:

22 marca godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury Koncert z cyklu „Urodziny Chopina” w wykonaniu Anny Lipiak

Kultury 3 maja godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury Recital Justyny Chmielowiec, koncert inaugura- Recital fortepianowy w wykonaniu Janusza cyjny Olejniczaka

15-16 stycznia przesłuchania uczestników 18 maja godz. 10.00 w Auli PSM Międzynarodowego Konkursu Pianistyczne- Konkurs wiedzy o Feliksie Nowowiejskim dla go Zgorzelec/ Görlitz w Państwowej Szkole uczniów szkół gimnazjalnych Muzycznej I i II stopnia w Zgorzelcu oraz Mu18 maja godz. 16.00 w Auli PSM sikschule Johann Adam Hiller w Görlitz przy Majowy Salonik Wiedeński Fischmarkt 6 10 czerwca godz. 16.00 w Miejskim Domu 17 stycznia godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury Kultury Koncert Laureatów XV Międzynarodowego Złota Gala Jubileuszowa

Pod takim hasłem zgorzelecka Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego świętować będzie 70 lat szkolnictwa artystycznego w Zgorzelcu, 50 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgorzelcu i 30 lat Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zgorzelcu.

Konkursu Pianistycznego Zgorzelec/ Görlitz

11 listopada godz. 16.30 w Miejskim Domu Kultury 28 stycznia godz. 17.00 w Miejskim Domu Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych Kultury wca godz. 16.00 w Miejskim Domu Ku Koncert Karnawałowy w wykonaniu absolwentów PSM I i II st.

Pedagogom szkoły, jej obecnym uczniom i absolwentom życzymy z tej okazji stu lat samych sukcesów i cieszymy się tymi rocznicami razem z nimi, ponieważ z ich okazji odbędzie się w Zgorzelcu wiele interesujących koncer-

22 lutego godz. 17.00 w Auli PSM I i II st. Koncert z cyklu „Urodziny Chopina” w wykonaniu Jerzego Owczarza oraz kwartetu smyczkowego 1 marca godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury Koncert z cyklu „Urodziny Chopina” w wykonaniu Zofii Zbroi oraz kwartetu smyczkowego

Polepiony. Tego warto posłuchać!

Muzyczne podróże dla najmłodszych

Konkursy recytatorskie '16

Niezwykły talent, wielka wrażliwość, przyjemny głos, interesująca osobowość i... Z wymienionymi wcześniej walorami cały świat u stóp! O tym jednak, czy są to jedynie puste komplementy, czy może rzetelna ocena warto się przekonać samemu. Scenicznej weryfikacji przed szeroką publicznością chce się bowiem poddać Krzysztof Oleksyn, tegoroczny maturzysta, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, który przygotował swój pierwszy, autorski recital. Zaśpiewa w nim piosenki Wojciecha Młynarskiego, Piotra Bukartyka, Adama Zielińskiego, Bartosza Porczyka, Artura Barcisia, Jaqua Brela i Andrzeja Zauchy, które opracował muzycznie i wygra na fortepianie Piotr Kosiorek. Swój wybór Krzysztof Oleksyn zatytułował „Polepiony” i zaprasza do zapoznania się z nim 26 lutego o godz. 18 w sali widowiskowej MDK. Wstęp wolny.

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu zaprasza dzieci na zajęcia muzyczno-edukacyjne, które poprowadzą Agata i Grzegorz Żakowie. W ich trakcie mali widzowie będą mogli nie tylko posłuchać muzyki i ciekawych historii z nią związanych, nie tylko obejrzeć slajdy z muzycznych wypraw pary prowadzącej zajęcia, ale także spróbować swoich sił w grze na różnego rodzaju instrumentach. Będzie także okazja, aby wspólnie podjąć się plastycznej interpretacji usłyszanych utworów. Nowy cykl popołudniowych, niedzielnych zajęć rozpocznie się już 21 lutego. Temat pierwszego spotkania to: „Po polsku i na ludowo”. Kolejne muzyczne warsztaty z Żakami odbędą się w niedzielę, 13 marca, a ich hasło przewodnie to: „Celtyckie klimaty”. Tematem kwietniowych zajęć (17.04) będzie „Wielka orkiestra małych instrumentów”. Wszystkie spotkania rozpoczynać się będą o godzinie 16 i potrwają około godziny. Wstęp 5 zł.

Znamy już aktualny kalendarz konkursów recytatorskich dla dzieci i młodzieży, które rokrocznie wiosną odbywają się w Miejskim Domu Kultury. Gorąco zachęcamy młodych interpretatorów poezji i prozy do wzięcia w nich udziału: 21 marca, godzina 10.00 Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie – gimnazja, 4 kwietnia, godzina 10.00 Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe – gimnazja, 6 kwietnia, godzina 10.00 OKR – Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejsko – powiatowe, 19 kwietnia, godzina 10.00 Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie - SP kl. I – III, 29 kwietnia, godzina 10.00 Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie - SP kl. IV – VI, 4 maja, godzina 10.00 Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe - SP kl. I – III, 9 maja, godzina 10.00 Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe SP kl. IV – VI, 13 maja, sala widowiskowa MDK – koncert laureatów.

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

9

K U LT U R A

14-17 stycznia XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 28 kwietnia godz. 17.00 w Miejskim Domu Zgorzelec/ Görlitz Kultury 14 stycznia godz. 17.00 w Miejskim Domu Koncert pamięci Feliksa Nowowiejskiego


WOŚP ZGORZELEC -

52. 244,36 zł + 170 € + 384,99 zł z Allegro Dziękujemy wolontariuszom, wszystkim ofiarodawcom, a także Anecie Hajduczek i zgorzeleckim harcerzom, Urzędowi Miasta Zgorzelec, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu, Miejskiemu Klubowi Seniora, Bankowi Pekao SA I Oddział Zgorzelec, Centrum Handlowo-Rozrywkowemu Zgorzelec Plaza, dyr. Michał Beńko, Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu, komendantowi Leszkowi Zagórskiemu, Straży Miejskiej w Zgorzelcu, Waldemarowi Woźniakowi i jego podopiecznym z ZSZiL im. Górników i Energetyków Turowa, firmie Departament Druku, restauracji McDonald, panu Piotrowi Borowemu, Orkiestrze Dętej PGE Kopalni Węgla Brunatnego Turów, klubowi sportowemu Turów Zgorzelec, stowarzyszeniu biegowemu Edi Team Zgorzelec, ekipie MDK Zgorzelec i dyrektor Grażynie Smaś-Grudzińskiej oraz wszystkim niewymienionym, a zaangażowanym. Do zobaczenia za rok!

10

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016


MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

11


Orszak Trzech Króli

12

Strażacy, policjanci, ratownicy medyczni, muzycy orkiestry PGE KWB Turów, nauczyciele, pracownicy samorządowi, załogi miejskich spółek, uczniowie, młodzież i setki zwykłych mieszkańców Zgorzelca wzięło udział w przygotowaniach, a potem w przemarszu Orszaku Trzech Króli ulicami naszego miasta. We wspólnym pochodzie uczestniczyli także burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz i nadburmistrz Görlitz Siegfried Deinege. Tegoroczny orszak wędrował pod hasłem „Nade wszystko miłosierdzie”. Pochód wyruszył 6 stycznia tuż po godzinie 13 spod Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu a zakończy się ponad dwie godziny później przy Ratuszu w Görlitz. We wspólnym świętowaniu wzięli udział wierni zarówno ze zgorzeleckich jaki i z parafii w Görlitz.

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016


MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

13


7. Natalia Tomczuk (PSM im. M. Karłowicza w Zielonej Górze)- nagroda główna Burmistrza Miasta Zgorzelec za najwyższą punktację w kaZa nami XV edycja Międzynarodowego tegorii fortepian solo grupa V i VI.

K U LT U R A

Najlepsi młodzi pianiści

Chopin, Czajkowski, Haydn…

Konkursu Pianistycznego Zgorzelec- Gör14 stycznia w Sali Widowiskowej Miejskiego litz. Koncert laureatów odbył się 17 stycz- 8. Caitlan Rinaldy i Nathan Rinaldy (Mo- Domu Kultury odbył się Recital Fortepianowy nia w sali widowiskowej zgorzeleckiego zarteum, Salzburg) oraz Nina Clarissa Frenzel Justyny Chmielowiec. Ta młoda, pochodząca i Maximilian Otto (Landesgymnasium für Mudomu kultury. sik, Dresden) - nagroda główna od Hipermar- z naszego miasta, a na stałe mieszkająca i kon-

ketu Carrefour za najwyższą punktację w kate- certująca w Paryżu pianistka, zainaugurowała nim obchody jubileuszu Państwowej Szkoły gorii muzyka kameralna. Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowo9. Nina Clarissa Frenzel i Maximilian Otto wiejskiego w Zgorzelcu. Artystka oczarowała (Landesgymnasium für Musik, Dresden) - na- publiczność nastrojowym nokturnem Padegroda specjalna rodziny Blin za najlepszą inter- rewskiego, sonatą Haydna, suitą z Dziadka do orzechów Czajkowskiego i wyborem mniej pretację utworu współczesnego. i bardziej znanych mazurków Chopina, prze10. Helena Żabska (SM I st. im. G. Bacewicz pełnionych całą gamą emocji, od rozmarzenia, we Wrocławiu) - nagroda specjalna Burmistrza przez tęsknotę po żywiołową radość. Recital Justyny Chmielowiec był pierwszym koncerKonkurs przeprowadzany jest w trzech ka- Miasta Zgorzelec za najlepszą interpretację tem z cyklu 2016 ROK MUZYKI W ZGORZELCU, utworu Jana Sebastiana Bacha. tegoriach: fortepian solo, duety fortepianowe a także zainaugurował XV Międzynarodowy i zespoły kameralne. Jest wydarzeniem, które 11. Aleksandra Czajka (SM I st. im. G. Bace- Konkurs Pianistyczny Zgorzelec/ Görlitz. od wielu lat popularyzuje muzykę fortepianowicz we Wrocławiu) - nagroda specjalna Stiwą, a wśród młodych muzyków cieszy się dużą renomą. Potwierdza to nie tylko duża ilość ftung der Sparkasse ON za najlepszą interprezgłoszeń (tym razem aż 122), ale też fakt, że tację utworu klasycznego. napływają one już nie tylko z Polski i Niemiec, 12. Agnieszka Kujawska i Karolina Stachoale także z innych państw, m.in. Austrii, Białowiak - nagroda główna Freund& Partner za najrusi, Czech, Rosji, czy Ukrainy. wyższą punktację w kategorii Duo oraz GRAND LAUREACI XV MIĘDZYNARODOWE- PRIX Burmistrza Miasta Zgorzelec & Stadt Görlitz za najwyższą punktację.

GO KONKURSU PIANISTYCZNEGO ZGORZELEC/GÖRLITZ:

1. Anna Nowakowska (PSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Zgorzelcu) - nagroda specjalna AUGUST FÖRSTER GmbH dla najmłodszego uczestnika kategorii 1a oraz Nagrody specjalnej Starosty Powiatu Zgorzeleckiego dla najmłodszego ucznia Powiatu Zgorzeleckiego.

Premiera na rocznicę prapremiery 15 stycznia na terenie byłego, nie- Ten zaskakujący i odważny pomysł organizamieckiego obozu jenieckiego Stalag tora koncertu - Stowarzyszenia MEETINGPOVIII A ponownie zabrzmiał „Kwartet INT MUSIC MESSIAEN - sprawił, że tegoroczny koncert był inny, niż wszystkie. na koniec czasu”.

2. Katarzyna Zawada (PSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Zgorzelcu) – nagroda specjalKoncerty upamiętniające obozową praprena Starosty Powiatu Zgorzeleckiego dla najlep- mierę dzieła Oliviera Messiaena 15 stycznia szego ucznia Powiatu Zgorzeleckiego. 1941 r. organizowane są od 8 lat. 75. jubileusz tego wydarzenia miał szczególną oprawę. Roz3. Anna Urzędowska (PSM im. W. Lutosław- począł go Scott Perkins z Uniwersytetu DePaskiego w Nysie)- nagroda główna Starosty Po- uw (Indiana, USA), który wyjaśnił dlaczego to wiatu Zgorzeleckiego za najwyższą punktację właśnie Zgorzelec i Stalag VIII A wybrał w tym w kategorii fortepian solo grupa I. roku dla siebie i 20 studentów na cel podróży studyjnej po Europie. Obecność amerykań4. Zuzanna Sejbuk (OSM I st. im. prof. M. Ja- skich gości i opowieść o motywach ich podróży sińskiego w Szczecinie) - nagroda główna Bur- przypomniała jak ważne są miejsca pamięci. mistrza Miasta Zgorzelec za najwyższą punkta- Miejsca takie jak pogrążony w ciszy, położony cję w kategorii fortepian solo grupa II. na skraju naszego miasta były niemiecki obóz Stalag VIII A. Chwilę potem zabrzmiał utwór 5. Julianna Wira (OSM I i II st. im. K. Szyma- „Cloches d’adieu, et un sourire... in memoriam nowskiego we Wrocławiu) - nagroda głów- Olivier Messiaen”, współczesna kompozycja na Landkreis Görlitz za najwyższą punktację Tristana Muraila, ucznia Messiaena, wykonana w kategorii fortepian solo grupa III oraz nagro- przez pianistkę Justynę Chmielowiec. Koncert da specjalna Wójta Gminy Zgorzelec za najlep- główny przybrał w tym roku formę widowiska szą interpretację utworu romantycznego. muzyczno-tanecznego. Choreografię przygotowała Monika Kozaczka, a zatańczyły Suzan6. Maria Moliszewska (ZPSM im. M. Karłowi- ne Grob i Marlene Kahl. Nowoczesny taniec cza w Krakowie) - nagroda główna od Miasta doskonale współgrał z muzyką wykonywaną Görlitz za najwyższą punktację w kategorii for- przez międzynarodowy kwartet: włoską klartepian solo grupa IV oraz nagroda specjalna necistkę Flavii Feudi, skrzypaczkę Bérengère Le Starosty Powiatu Zgorzeleckiego za najlepszą Boulair i wiolonczelistkę Laure-Hélène Michel interpretację utworu F. Chopina. z Francji oraz koreańskiego pianistę Hyeonjun Jo. 14

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

Renata Burdosz


K U LT U R A

Karnawał w Klubie Seniora Pierwszy w tym roku bal karnawałowy w Klubie Seniora już się odbył. Ale znając inwencję zgorzeleckich klubowiczów, było to zaledwie preludium do kolejnych zabaw. Warto trzymać rękę na pulsie, bo Bal Maskowy (na zdj.), który odbył się 14 stycznia, może mieć kolejne odsłony. Karnawał to przecież świetna okazja do wspólnej zabawy i takiej okazji nie można przepuścić! Podobnie jak innych okolicznościowych spotkań, interesujących warsztatów, czy wycieczek, których nie brakuje. Bo zgorzeleccy seniorzy po prostu nie potrafią się nudzić!

Seniora, ul. Mickiewicza 13 (na Ujeździe). Seniorzy mają tam do swojej dyspozycji: - bibliotekę, którą sami zorganizowali, wyposażyli i prowadzą, - pracownie, w których mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, - kuchnię i kawiarenkę, - dużą salę ogólną, - ogródek. Zajęcia organizowane w ramach Miejskiego Klubu Seniora są bezpłatne i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Zgorzelca, którzy ukończyli 55 lat. Zapraszamy. Renata Burdosz

A Klub Seniora to miejsca tętniące życiem, w którym seniorzy dzielą się z innymi swoimi pasjami, nawiązują przyjaźnie, doskonale się bawią. W ramach działalności klubu możliwe jest niemal wszystko, więc seniorzy zbierają razem grzyby, organizują potańcówki, zbierają się na wieczorkach poetyckich, uczą języków, śpiewają, organizują wycieczki. Warto więc zapamiętać ten adres: Miejski Klubu

Jasełkowe popisy przedszkolaków

Święto Trzech Króli wieńczy czas świąt Bożego Narodzenia. Nie kończy jednak czasu na pielęgnowanie bożonarodzeniowych zwyczajów, do których bez wątpienia należą przygotowywane przez dzieci jasełka. W Zgorzelcu

doroczną, styczniową tradycją jest impreza pod nazwą Przegląd Jasełkowy Zgorzeleckich Przedszkolaków, podczas którego można podziwiać sceniczne talenty najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Nie inaczej było także w tym roku. Przegląd odbył się 15 stycznia na scenie Miejskiego Domu Kultury, a wystąpiły w nim: dzieci z Niepublicznego Przedszkola nr 3 „Pajacyk” przygotowane przez Małgorzatę Przygodzką i Jolantę Noworolnik, dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 przygotowane przez Beatę Kasińską, maluchy z Niepublicznego Przedszkola 1 „Zaczarowany domek” pod okiem Edyty Jarosz, przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 8 przygotowane przez Alicję Zajączkowską, Małgorzatę Sobierajską i Aleksandrę Słabicką, MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

Program na kolejny miesiąc pracy klubu ustalany jest wspólnie, na otwartych zebraniach organizacyjnych, odbywających się w każdą pierwszą środę miesiąca, ale Klub prowadzi również zajęcia stałe, finansowane przez miasto. Gimnastyka, joga, nordic walking, taniec to stała oferta całoroczna klubu. Informacje o terminach i miejscach, gdzie odbywają się zajęcia znajdą Państwo w informatorze na ostatniej stronie biuletynu. dzieci z Niepublicznego Przedszkola nr 4 poprowadzone przez W. Niemiec i J. Junkiewicz, milusińscy z Publicznej 12 pod opieką Małgorzaty Szydło i Bożeny Nowakowskiej oraz maluchy z Publicznego Przedszkola nr 9 przygotowane przez Dorotę Józefik i Danutę Michalską. Wszystkim małym wykonawcom raz jeszcze gratulujemy talentu i dziękujemy za przygotowanie znakomitych jasełek.

15


NASZ ZGORZELEC

Prezentujemy Państwu kolejne wspomnienia, nagrodzone w konkursie literackim ogłoszonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną z okazji „70 lat Zgorzelca”. Okruchy pamięci Franciszek Przeklasa godło „Krakus”, II nagroda Mieszkaliśmy w Okocimiu. Rodzina moja była liczna, łącznie z rodzicami jedenaście osób, i bardzo biedna. Chociaż miałem wtedy tylko jedenaście lat, to wszystko pamiętam tak, jakby to było wczoraj. Mój ojciec, po powrocie z rekonesansu po Ziemiach Odzyskanych, podjął decyzję o wyjeździe na Zachód. Wyprawa na Ziemie Odzyskane była wtedy dla podkrakowskich chłopów śmiałym przedsięwzięciem. Oderwać się od ojcowizny, zostawić krewnych — nie było łatwo. Mimo, że upłynęło kilka lat od zakończenia wojny, przeciętny mieszkaniec Małopolski nie wierzył, że tam na Zachodzie można żyć po bożemu. Chociaż Niemcy hitlerowskie upadły, ale ich duch ciągle straszył. I gdyby nie nieszczęście, które na nas spadło — zostalibyśmy w Okocimiu na zawsze. Los jednak chciał inaczej. Było upalne sierpniowe popołudnie 1952 roku, gdy ze słomianego dachu naszego domu wystrzelił ogień. Gdy ojciec przybył pędem z pracy — było już po wszystkim. Nie było gdzie mieszkać, nie było jak żyć. I wtedy pozostała ostatnia nadzieja — Zachód. Dzień wyjazdu Ciężarówka z browaru przewiozła nas na bocznicę w Brzesku. Załadowaliśmy się do wagonu towarowego i ruszyliśmy do Zgorzelca. Po dwóch dniach wędrówki dojechaliśmy do Wrocławia. Miasto robiło przygnębiające wrażenie. Morze ruin. Do Węglińca przybyliśmy w nocy. Tu zaczynała się strefa przygraniczna. WOP-iści przeprowadzili drobiazgową kontrolę i pozwolili jechać. Pamiętam, że nas uspokajali i życzyli szczęścia w Zgorzelcu. I zabrzmiała polska modlitwa w towarowym wagonie, w lesie pod Węglińcem. Prosiliśmy wszyscy o lepszą przyszłość, o lepsze życie na nowej ziemi. Mgły zalegały jeszcze poszycie lasu, ale z wolna się przejaśniało. Nastawał nowy dzień. Jakże dla nas ważny. Jeszcze tylko Pieńsk, Lasów i pociąg wtoczył się na stację w Zgorzelcu. Na budynkach przebijały się tu i ówdzie czarne niemieckie napisy, ale silniejsze były nasze, polskie: „ Sklep spożywczy”, „Fryzjer”, „Zegarmistrz”, „Kapelusze”... Wreszcie przyjechał traktor z przyczepą, którym ruszyliśmy do nowego domu. Zgorzelec spodobał się nam bardzo. Jechaliśmy przez centrum miasta; solidne, murowane domy, szerokie wybrukowane ulice, wszystko to robiło bardzo korzystne wrażenie. Ulicą tuż nad brzegami Nysy Łużyckiej, Stalingradzką, a następnie Dzierżyńskiego w dół ku rzece biegł pas graniczny, równiutko zabronowany, oddzielony od ulicy zasiekami z drutu kolczastego. Przed domami wygrzewali się ludzie w czarnych strojach, siedząc na maleńkich stołeczkach. Pytaliśmy pomocnika traktorzysty, który towarzyszył nam na przyczepie. - Kto to? - To Greki — odpowiedział. - Grecy? Tutaj? — byliśmy zupełnie zaskoczeni. - Wygnali ich z kraju ... rewolucja im nie wyszła — odpowiedział spokojnie. - A dużo ich tutaj? Kilka tysięcy.

- Kogo tu nie ma? Niemcy, Grecy, Rosjanie — zapytała ze zdziwieniem siostra. - Najważniejsze, że rządzą Polacy — uspokoiła nasze obawy mama. Traktor prychał równiutko, a my rozglądaliśmy się nadal z wysokości przyczepy po nowym terenie. Nagle zwolnił, skręcił pod kątem prostym w prawo i piął się w górę, by w końcu zatrzymać się u celu na ulicy Ogrodowej. Osadnicy wylegli, by przyjrzeć się nam z bliska. Przychodzili sąsiedzi i oferowali swą pomoc. Przynieśli gorącej zupy, herbaty, chleba. Mamusia widząc te objawy serdeczności uspokoiła się, rozpogodziła i odpowiadała cierpliwie na padające zewsząd pytania miejscowych. Ja wraz z rodzeństwem ułożyliśmy się na prowizorycznym posłaniu i poprzez klejące się oczy obserwowaliśmy nowych sąsiadów. Słuchaliśmy rozmowy starszych. Zasypiając byliśmy zadowoleni, że przyjęto nas ciepło — jak starych znajomych. Miałem tylko jedno, dziecięce zmartwienie: „Jacy będą nowi koledzy (?) Gdy zbudziłem się, słońce było wysoko. Okazało się, że jest już południe. Nie ja jeden zaspałem. Po tylu dniach telepania się przez całą Polskę, niedosypiania i narastającej niepewności trzeba było dojść do siebie. W kącie taplały się w miednicy siostry. Mamusia siedziała przy stole i szykowała śniadanie. Radość rozpierała nam piersi. Mieliśmy do dyspozycji trzy pokoje, obszerną jasną kuchnię i łazienkę. A do tego stała jeszcze dumnie kuchenka gazowa. Ruch kurkiem, pstryk zapałki i ognisko domowe płonie. Kilkakrotnie zapalaliśmy wszystkie palniki, aby upewnić się, że to nie sen. Mamusia wyraźnie odmłodniała rozkładając w kuchni swoje nieliczne garnki, talerze i szklanki. Wreszcie mogła poczuć się znowu gospodynią. Mogła zapomnieć o tym, co rozdzierało jej serce po pożarze domu; o błąkaniu się po krewnych i pozostawaniu na ludzkiej łasce. Oczy nam płonęły jak poszukiwaczom złota, gdyśmy ustawiali posłania, układali nasze zeszyty i książki. Rozumieliśmy podświadomie, że zapuszczamy tu, nad samym brzegiem Nysy Łużyckiej korzenie polskiej rodziny. Przed nami był wysiłek, ale też

Niedaleko za rzeką, na odległość rzutu kamieniem — były Niemcy. Przyglądaliśmy się strzelistym wieżom kościołów, kamienicom i spacerującym ludziom. Nagle ujrzeliśmy po drugiej stronie Nysy jadących na koniach dwóch żołnierzy. Koniki pięknie utrzymane szły stępa, potrząsając niespokojnie łbami. - Kto to? — zwróciliśmy się do pana Witka. - To Rosjanie. Pilnują granicy z tamtej strony. 16

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

Fotografia ze zbiorów Adama Jędrzejasa.


Od początku należałem do MKS „Osa” Utworzyli go nasi wspaniali nauczyciele: Krajewski i Wiatrowski. Wtedy zaczęła się moja fascynacja koszykówką. Trenerem był pan Mieczysław Krajewski. Poświęciłem się koszykówce bez reszty. Ćwiczyłem dryblowanie i rzuty bez końca. Nawet w niedzielę. Rzucałem coraz lepiej, coraz pewniej. W jednym z meczów zdobyłem 26 punktów. To był naprawdę dobry wynik. Jeździliśmy na mecze po całym Dolnym Śląsku, w ramach rozgrywek szkół średnich. Po ukończeniu liceum grałem jeszcze krótko w „Turowie” Zgorzelec. Dołączyłem do zawodników, którzy przyszli ze „Ślęzy” Wrocław: Czaja, Weber, Wedler. Po ukończeniu ogólniaka, wbrew woli moich rodziców, postanowiłem pójść do pracy. I tak stałem się pracownikiem, członkiem załogi Gazowni w Zgorzelcu. Pracowało wtedy około 150 osób W zakładzie była piecownia, smolarnia, były warsztaty. Nasza ciuchcia przetaczała wagony z węglem z bocznicy w Jędrzychowicach. Tu węgiel ulegał w piecach przeróbce, po której był gaz, koks i smoła. Na piecowni panował straszliwy upał. Ludzie tam pracujący byli prawdziwymi przedstawicielami klasy robotniczej; spoceni, czarni, z błyszczącymi oczami. Pracowali przy pięćdziesięciu stopniach żaru. Wylewali pot strumieniami. Poznałem wtedy prawdziwych pracowników fizycznych. W 1968 roku podjąłem pracę w Związku Młodzieży Wiejskiej. Bardzo dużo jeździliśmy w teren do kół ZMW. Poznaliśmy wspaniałe koleżanki i kolegów, którzy prowadzili w klubach „GS” i „Ruch” działalność kulturalną, organizowali wieczorki, quizy, odczyty. Była to praca samowychowawcza, bardzo autentyczna i wymierna. Byliśmy wszyscy młodzi, pełni entuzjazmu i chęci do działania. Czas pracy w ZMW wspominam dzisiaj z dużym rozrzewnieniem i na pewno nie wstydzę się tego okresu życia. Wszystko, co robiliśmy, było autentyczne, potrzebne wsi i młodym. Wspomnę koleżanki i kolegów, z którymi działałem w ZMW; Janina Taurogińska, Stefan Kononowicz, Staszek Gondek, Leszek Trembecki, Bolesław Cieślik, Renata Zaremba. Życie kulturalne w Zgorzelcu toczyło się wokół Powiatowego Domu Kultury, w amfiteatrze, w klubie „Kubuś” oraz w kinie „Grunwald”. Kino zobaczyłem po raz pierwszy, gdy wjeżdżaliśmy do Zgorzelca w 1954 roku na traktorowej przyczepie i odegrało w moim życiu znaczącą rolę. Ponieważ byłem wielkim miłośnikiem kina, więc starałem się oglądać wszystkie filmy, które wtedy

NASZ ZGORZELEC

i nadzieja na lepsze jutro wśród swoich. I tak pobiegły lata w Zgorzelcu Chodziliśmy do szkół, rośliśmy, dojrzewaliśmy. Szkolę Podstawową TPD w Zgorzelcu przy placu Partyzantów 4 ukończyłem w 1957 roku, a następnie Liceum Ogólnokształcące w 1961 roku. Moimi wychowawcami byli: Maria Ostrowska, Edward Zgłobicki oraz Mieczysław Krajewski. Pragnę wspomnieć i innych nauczycieli, którzy zapisali się w mojej pamięci: polonistki Helena Stecewicz i Wanda Lorenc, nauczycielka geografii pani Galik, historii-Kazimiera Miła, fizyki-pani Lisicka-Gadalska, nauczyciel śpiewu- Hubert Stokowski oraz nauczyciel WF-u pan Wilhelm Nowicki. Zapamiętałem też dyrektorów szkoły: Irena Rajchel, Augustyn Radzik, Edward Zgłobicki, Ryszard Sakowski. Wspaniałym nauczycielem oraz organizatorem sportu był Józef Wiatrowski. Wspomnę także moich kolegów i koleżanki: Janusz Gonicki, Henryk Drwięga, Gienio Jaroszewski, Krystyna Dacko, Ryszard Miller, Bogusia Gielżyńska, Tadeusz Tutaj, Krystyna Gruna, Krystyna Kaźmierczak, Piotr Wieczorek i Romek Żywica. Czas wolny od nauki wypełniał mi sport. Na pl. Partyzantów urządziliśmy boisko do piłki ręcznej, a obok kasyna wojskowego do piłki siatkowej. Animatorem tych działań był Wilhelm Nowicki, popularny „Wiluś”. W Liceum Ogólnokształcącym zainteresowałem się tenisem ziemnym. Moi koledzy: Paweł Górski i Rysiek Łukasiewicz odkryli, że koło kasyna oficerskiego jest kort tenisowy, a także mączka do posypania kortu. Kopczyki z nią były porośnięte chwastami, ale mączka zachowała się w dobrym stanie. W ten sposób, krok po kroku, odkryliśmy i urządzili dawny poniemiecki kort tenisowy. Ponieważ to było w 1958 roku, a więc po październikowej odwilży, więc można było zająć się kapitalistycznym sportem, za jaki uważano tenis ziemny.

Fotografia ze zbiorów Ireny Dowgiałło-Pawłowicz.

wyświetlano. Przeszkody były dwie: brak pieniędzy na bilety oraz zbyt młody wiek. Dlatego próbowałem różnych sztuczek, aby tylko dostać się na seans. I czasem się udawało. Niezapomnianym dla mnie filmem z czasów dzieciństwa pozostanie „Fanfan Tulipan”. Tu, gdzie obecnie znajduje się scena amfiteatru, był basen. Pamiętam, jak przyprowadzano żołnierzy z pobliskich jednostek wojskowych i uczono ich pływać. Czasem nawet organizowano zawody pływackie. Pamiętam, że zwyciężał wtedy żołnierz o nazwisku Bomba. W parku, obok PDK-u znajdował się staw, który w zimie zamarzał, a my wtedy uczyliśmy się jeździć na łyżwach. Bardzo dobrze radził sobie mój kolega Zbyszek Wilecki, który miał prawdziwe łyżwy z butami, czego mu wszyscy zazdrościli. Pamiętam Dni Piegowatych, które wymyślił wielki animator kultury Zbyszek Dobrzyński. Na imprezy przyjeżdżała pani Wanda Chotomska, autorka serialu dla dzieci „Jacek i Agatka”. Zgorzelec był wtedy pełen ludzi noszących piegi; wesoły i słoneczny. W PDK-u występowały wtedy najlepsze zespoły bigbitowe: „Czerwono Czarni” z Kasią Sobczyk i Karin Stanek oraz „Niebiesko Czarni” z niezapomnianym Czesławem Niemenem oraz Michajem Burano. W amfiteatrze występowała również wielka Anna German. Pamiętam do dzisiaj Bogdana Sujaka, który kierował PDK oraz organizatorów życia teatralnego w Zgorzelcu Marię i Mariana Szałeckich. To wtedy zrodziła się idea organizacji Przeglądu Jednego Aktora w Pieńsku, której byłem współorganizatorem. Dyrektorem Wydziału Kultury był w tamtym czasie Kazimierz Strykowski, a przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej Antoni Trembulak. Były to czasy budowy Elektrowni „Turów” i dlatego działalność kulturalna w tamtych czasach kwitła. I tak upływał dzień za dniem w Zgorzelcu. Dzięki naszym ś.p. Rodzicom ukończyliśmy szkoły i studia, zdobyliśmy zawody. Rozjechaliśmy się po całej Europie, by podjąć pracę, założyć własne rodziny i rozpocząć nowe życie. W 1972 roku i ja wyjechałem do Wrocławia i wtedy po 18-tu latach pożegnałem Zgorzelec oraz znajomych, z którymi dzieliłem sukcesy i porażki. Zgorzelecki rozdział mojego życia został zamknięty. Chyba na zawsze.

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

17


SPORT

TRENER PIOTR PIETRYK

Profesjonalnie oddany jest koszykówce, która od lat wypełnia znakomitą część jego życia. Jest jednak człowiekiem o rozległych i różnorodnych zainteresowaniach i np. poezja śpiewana, czy formy teatralno-estradowe są także bliskie jego sercu. Trzecią, bynajmniej nie ostatnią, pasją Piotra Pietryka (rocznik 1965) jest historia. Nie każdy chłopak, który zetknął się z trenerem Takisem Kanculisem, stał się koszykarzem lecz każdy znaczący w baskecie zgorzelczanin prędzej, czy później, miał do czynienia z tym wybitnym trenerem. Uczniowie SP nr 1 (szkoły przy samej granicy) dostali niezwykłą szansę od losu. Charyzmatyczny trener potrafił okiełznać i zarazić entuzjazmem do basketu dość specyficzne środowisko „jedynki”. To on wypatrzył w 6. klasie młodego, rosłego na tle rówieśników Piotrka, dla którego stał się koszykarskim mentorem i przysłowiowym guru. Dobry rocznik Piotr Pietryk dołączył do utalentowanej grupy, a byli w niej wówczas m.in.: Mirosław Kabała, Dariusz Wierzchowski, Dariusz Kosicki, Józef Czesnakowski. W 1984 roku grupa ta – pod szyldem KS Turów Zgorzelec - zdobyła w Toruniu srebrny medal Mistrzostw Polski juniorów. Niestety, jest to do dzisiaj ostatni młodzieżowy medal zgorzeleckich koszykarzy i raczej nie zanosi się na powtórzenie takiego wyniku w dającej się przewidzieć przyszłości... Następnie, po odmłodzeniu Turowa związanym ze spadkiem z I ligi (wówczas najwyższa klasa rozgrywek w Polsce), pod okiem Czesława Niewiadomskiego i Lecha Paluszyńskiego grupa juniorów trenowała z drużyną seniorów. Powrót z Wałbrzycha Jacka Bukiela pomógł młodej ekipie awansować na zaplecze I ligi. Był to jednak ostatni rok zawodniczy Piotra Pietryka, który po głębokim namyśle wybrał drogę nauki. Nauka, kultura, sport W studium technicznym w Legnicy spotkał kolejnych ciekawych ludzi, mieszkał w pokoju z Robertem Więckiewiczem (dzisiaj wybitny aktor filmowy), jego kolegą był także Robert Kowalski, aktor teatralny i telewizyjny. Te znajomości odcisnęły w jego duszy głębokie artystyczne piętno. Oczywiście nie zapomniał o koszykówce. Jego nieprzeciętną wiedzę i technikę koszykarską zauważył nauczyciel wychowania fizycznego i zaproponował Piotrowi prowadzenie szkolnej drużyny … Był jednocześnie zawodnikiem i trenerem swoich kolegów. Kiedy stworzona i trenowana przez niego drużyna wygrała mistrzostwo województwa (1986/87) postanowił, że kiedyś zajmie się pracą trenerską na poważnie. Tymczasem zaczął studia na Wydziale Histo-

rii Uniwersytetu Wrocławskiego, jednocześnie grał w AZS-ie UWr, a kolejnym kolegą z zacięciem artystycznym był wówczas Jacek Ziobro (znany dziś estradowiec i kabareciarz). Znajomość ta zaowocowała występami w studenckim kabarecie. Wybrał Zgorzelec i dziewczyny - W 1989 r. do koszykówki kobiet namówił mnie śp. Mieczysław Krajewski. Pojechałem na obóz z dziewczynami i tak już zostałem w tej kobiecej koszykówce do dnia dzisiejszego - 26, 27 lat – z refleksją w oczach mówi P. Pietryk. Ta praca zaowocowała wieloma sukcesami. - III miejsce w kadetkach (w Gorlicach, 1997 r.), VI miejsce juniorek (Gdynia), V miejsce juniorek (Zgorzelec, 1998), mistrzostwo Polski SZS (1996). Jakby tak policzyć, to byliśmy w finałach mistrzostw kraju ze 20 razy, medali było: 3 klubowe (juniorki (2005) brązowy, kadetki srebrny(2004) (i brązowy 1997) i 2 złote mistrzostw Polski Szkolnego Związku Sportowego – wylicza trener Pietryk. W ub. roku jego drużyna dziewcząt SP 5 także dotarła do finałów mistrzostw kraju, zajmując w Gdyni 5. miejsce. Od 4 lat jest trenerem kadry Dolnego Śląska dziewcząt. Wśród wychowanek – kilkudziesięciu wybitnych – są m.in. Magdalena Szymaszek, Joanna Romaldowska – bodaj największy talent, niestety, niespełniony (Asia zrezygnowała ze sportu w przeddzień dużej kariery), Olga Żytomirska, Aleksandra Pietraszek, Marta Bukowa, Natalia Małaszewska, Elżbieta Paździerska, Katarzyna Smajda, Monika Paradowska, Dagmara Palewicz, Agnieszka Myślak, Justyna Fura, Patrycja Lipniacka i wiele, wiele innych. Także wśród grających obecnie w Zgorzelcu koszykarek jest liczna grupa talentów. – Najbardziej dumny jestem jednak z Arkadiusza Rusina, którego uczyłem trenerskiego rzemiosła, a który jest dziś jednym z czołowych trenerów koszykówki kobiet w Polsce – mówi P. Pietryk.

ka (et consortes), nieocenionej pomocy rodziców i przychylności władz samorządowych – kobieca koszykówka stale się rozwija. – UKS Basket został założony przez Annę Kosicką i Arkadiusza Rusina w 2002 r. Celem było odciążenie budżetu MKS Osa, nie starczało pieniędzy na szkolenie koszykarek. Dzięki przychylności burmistrza Rafała Gronicza udało się stworzyć nowy podmiot sportu szkolnego, dzisiaj mamy 6 grup wiekowych koszykarek i myślimy ciągle o zgłoszeniu drużyny seniorek do rozgrywek II ligi. W oparciu wyłącznie o własne wychowanki – mówi z satysfakcją Piotr Pietryk.

Z pomocą przyjaciół Żoną Piotra Pietryka jest była koszykarka, trenerka Marta Bukowa, szwagrem - mężem lekkoatletki Mai Bukowej - jest znany w ekstraklasie mężczyzn trener Paweł Turkiewicz. Syn Paweł gra w kosza w UKS Draft Zgorzelec – ostatnio powołany został do kadry Dolnego Śląska, córka Joasia upodobała sobie szachy, dojeżdża z mamą na zajęcia do Bogatyni i wkrótce wystąpi w mistrzostwach Polski U-8. Do tego grona zalicza się także wspomniany już trener Arkadiusz Rusin. – W czasie świąt siadamy przy stole i „naprawiamy polską koszykówkę”. Chciałbym zgorzelczanom zakochanym w baskecie polecić dobrą książkę – Andrzej Pluta napisał autobiografię, w której jest dużo o Zgorzelcu i o tym, jaką pracę trzeba wykonać, żeby zaistnieć w wyczynowej koszykówce. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom zawodniczek, burmistrzowi Rafałowi Groniczowi, dyrektorom szkół, trenerom i nauczycielom, a najbardziej mojej kochanej, wyrozumiałej i cierpliwej żonie Martusi – bez ich pomocy nie udałoby się osiągnąć pozycji ośrodka, w którym szkolenie koszykarek jest Nadal się liczymy na wysokim poziomie, a tak waśnie w środoZgorzelec jest prawdziwą enklawą koszy- wisku żeńskiej koszykówki jest postrzegany kówki, w której – dzięki pracy trenera Pietry- Zgorzelec – podsumowuje Piotr Pietryk. MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

18


SPORT

Chłopcy z „piątki” gromią i straszą rywali Rozgrywki szkół podstawowych w piłce ręcznej i koszykówce chłopców wkraczają w fazę rejonową. Świetnie spisali się w półfinałach Rejonu Jeleniogórskiego chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu, wygrywając rywalizację w obu dyscyplinach. 11 stycznia podopieczni Dariusza Tomasika wygrali turniej w Węglińcu, nie doznając żadnej porażki. SP 5 kolejno pokonała SP Sulików 9:4, gospodarzy turnieju półfinałowego SP Węgliniec 4:2 oraz SP Zawidów 7:4. Zwycięska drużyna grała w składzie: Adrian Pecyna, Maciej Binczarowski, Paweł Pietryk, Jacek Bukiel, Igor Maruszak, Szymon Czerwiński, Kasjan Miśków, Nikodem Majdecki, Wojtek Znamiec, Dawid Stępień. W takim samym składzie wystąpiła drużyna koszykówki SP 5 – półfinał odbył się 13 stycznia w hali Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zgorzelcu. W jedynym rozegranym meczu zgorzelecka „piątka” rozgromiła SP Nowogrodziec 46:8 i tylko tyle można powiedzieć o tym turnieju półfinałowym.

Zastanawia absencja mistrza powiatu lubańskiego i wicemistrza powiatu jeleniogórskiego, czyżby opiekunowie tych drużyn uznali, że ze zgorzelecką „piątką” nie mają żadnych szans? Mówiąc poważnie, coś złego dzieje się w szkolnej koszykówce na poziomie szkół podstawowych Dolnego Śląska. Tylko w nielicznych placówkach prowadzone jest szkolenie na przyzwoitym poziomie – za wzór może tu służyć nasza SP 5. Jak to się dzieje, że mistrzem powiatu bolesławieckiego jest niemająca pojęcia o koszykarskim abecadle drużyna z Nowogrodźca? Dlaczego drużyna z mającej piękne koszykarskie tradycje Jeleniej Góry w ogóle nie przyjeżdża na półfinał strefy?

Szkolny turniej szachowy Nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu dbają o różnorodną i ciekawą ofertę zajęć dla swoich uczniów. Do rywalizacji w sportowych grach zespołowych i lekkoatletyce dołączono tenis ziemny, tenis stołowy, a ostatnio wyłoniono najlepszych szkolnych szachistów. W cyklu turniejów szachowych wzięło udział 11 uczniów, spośród których I miejsce wywalczył Szymon Szymecki (kl. 3 c), II m. Bartosz Stachowski (kl. 2 a), III m. Grzegorz Miłota (kl. 2 a), IV m. Patryk Wysocki (kl. 2 b). Gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom.

XXVII Noworoczny Konkurs Skoku Wzwyż Przy muzyce i na wesoło odbyły się kolejne zawody w skoku wzwyż. W zgorzeleckim Centrum Sportowo Rekreacyjnym wystartowało 12 zawodniczek i 18 zawodników. W kategorii kobiet na podium stanęły: I m. Kamila Gutkowska (rocznik 1997) – 165 cm, II m. Nikola Nowak (1998) – 160 cm, III m. Julia Wołoszyn (2001) – 150 cm. Rywalizację mężczyzn wygrał Wojciech Kawaler (1998) – 180 cm, II m. wywalczył Marek Juszkiewicz (1992) – 175 cm, III m. zajęli: Daniel Chorbotowicz (1999) i Krzysztof Wojtuś (1993) – obaj pokonali poprzeczkę na wysokości 165 cm; tę samą wysokość zaliczył także Tomasz Rogowski (1999), który został sklasyfikowany na V miejscu. Był to już XXVII konkurs, którego pomysłodawcą był wybitny trener skoku wzwyż Michał Korda. Gratulujemy zwycięzcom oraz organizatorom tych pięknych zawodów. MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

19


WYDARZENIA: 1 – 12 lutego - Zima w mieście. Informacje wewnątrz numeru od 23 stycznia, Galeria przy Brüderstraße 9 w Görlitz- wystawa rysunków „Ćma“ Lisy Pahlke Koncerty z cyklu „Urodziny Chopina”: 22 lutego, godz. 17.00, aula szkoły muzycznej 1 marca, godz. 17.00, Miejski Dom Kultury 14 lutego, od godz. 16.00, Miejski Dom Kultury – Wiersze dla zakochanych 14 lutego, godz. 18.00, PGE Turów Arena – Polska Noc Kabaretowa 2016 6 marca, godz. 19.00, Miejski Dom Kultury – Sonori Ensembl „Opera in love”

INFORMATOR KULTURALNY Miejska Biblioteka Publiczna ul. Bohaterów Getta 1: wypożyczalnia i czytelnia: • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10.00 do 18.00 • środa od 10.00 do 16.00 oddział dla dzieci i filie: • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10.00 do 17.00 • środa od 10.00 do 16.00 Muzeum Łużyckie ul. Daszyńskiego 15 : • poniedziałki i wtorki - 8.0016.00; • środy – 10.00-18.00 (wstęp wolny) • czwartki i piątki – 8.00-16.00 • pierwsze soboty i niedziele każdego miesiąca – 12.00-16.00 • wystawa stała – Izba łużycka • do 5 marca 2016 r. wystawa czasowa – Wyspa władców. Ostrów lednicki; bilety: • normalny 4 zł • ulgowy 2 zł.

Kino PoZa NOVA – www.pozanova.zgorzelec.eu Teatr im. Gerharta Hauptmanna w Gӧrlitz - www.g-h-t.de/pl Muzeum Śląskie w Gӧrlitz, www.schlesisches-museum.de • dzieci i młodzież do lat 16 wstęp wolny • pierwsza niedziela miesiąca wstęp wolny • do 24 czerwca 2016 – wystawa „W wielkiej biedzie” – pamięć końca wojny w 1945 roku i nowych początków w Gӧrlitz i Zgorzelcu Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, Koźlice/Stalag VIII A: • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

SPORT I REKREACJA: 1. Ogólnodostępne boiska: • Orlik – Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki • Boisko przy Gimnazjum nr 2 ul. Orzeszkowej • Zespół boisk przy ul. Parkowej 2. Skatepark: 6.00 – 22.00 3. Miejski Klub Seniora: e-mail: mks@zgorzelec.com FACEBOOK- Miejski Klub Seniora w Zgorzelcu W każdą pierwsza środę miesiąca o godz 17.00 / otwarte zebranie organizacyjne – program na kolejny miesiąc.

Dom Jakuba Bӧhme ul. Daszyńskiego 12: • w godzinach pracy Muzeum Łużyckiego Izba Jakuba Bӧhme

Zajęcia ruchowe /bezpłatne/: • nordic walking: przy SP nr 5 – poniedziałki i piątki od godz. 16.00 przy Emilce ul. Francuska – poniedziałki i wtorki od godz. 14.30 • gimnastyka: Gimnazjum nr 1 (ul. Kościuszki) -wtorki od godz. 16.00 -czwartki od godz. 17.00 Gimnazjum nr 2 (ul. E. Orzeszkowej) -środy od godz. 16.00 -piątki od godz. 16.30

Miejski Dom Kultury ul. Parkowa 1: • dla zwiedzających otwarty poniedziałek – piątek od 14.00 do 20.00; • sobota – niedziela od 12.00 do 20.00

Miejski Klub Seniora ul. Mickiewicza 13: • zajęcia taneczne – wtorki i piątki od 17.00 do 18.30 • joga – wtorek i czwartek od godz. 14.00 do 15.00 • gra w brydża dla chętnych – śro-

da od godz. 16.00 do 19.00 • zespół wokalno – chóralny Vena Senior – wtorek od 9.00 4. Stowarzyszenie Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku – tel. 660 329 246 5. Muzeum Przyrodnicze w Gӧrlitz, www.senckenberg.de/pl • wtorek – niedziela od 10.00 do 18.00 • w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wstęp wolny • do 15 maja – wystawa „Ukryte skarby muzeów Senckenberga” – eksponaty, których na co dzień nie zobaczycie 6. Nasze ZOO Görlitz-Zgorzelec, www.nasze-zoo.pl; tel. +48 511 265 954 • godziny otwarcia: grudzień - styczeń od 9.00 do • 16.00; luty od 9.00 do 17.00

INFORMATOR U R Z Ę D OW Y: URZĄD MIASTA ZGORZELEC: • BEZPŁATNA INFOLINIA -0-800-136-700 -tel. 75/ 77 52 687; -tel./fax 75/ 77 56 923; 77 56 604 (607, 608) - www.zgorzelec.eu - e-mail: urzad@zgorzelec.com • GODZINY PRACY URZĘDU - poniedziałki, środy, czwartki od 7:30 do 15:30 - wtorki od 7:30 do 17:00 - piątki od 7:30 do 14:00 Burmistrz Miasta i zastępcy burmistrza przyjmują mieszkańców: poniedziałki od godz. 13.00 do 15.30. Kasa urzędu: - poniedziałki, środy, czwartki od 9:00 do 14:00 - wtorki od godz. 9:00 do 16:00 piątki od godz. 9:00 do 12:30 - tel. 75/ 77 56 600; 604 do 609 - fax.75/ 77 56 421, 77 59 923 NUMERY KONT URZĘDU • opłata skarbowa oraz podatki i opłaty lokalne: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 • opłaty za udostępnienie danych osobowych: 31 1240 3464 1111 0010 6448 8865 • wpłaty z tytułu subwencji, dota-

cji, itp. oraz wpłaty komornicze od dłużników alimentacyjnych: 81 1240 3464 1111 0010 6448 8256 • wpłaty wadiów i zabezpieczeń: 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461 STRAŻ MIEJSKA tel. 75/ 77 52 400 (całą dobę) DYŻURNY SM - od poniedziałku do niedzieli od 6:00 do 22:00 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

- tel. 75/ 77 59 949 - e-mail: sm@zgorzelec.com - przyjęcia interesantów: w dni robocze w godzinach pracy urzędu STAROSTWO POWIATOWE - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15:30 - tel. 75/ 77 615 55 - fax. 75/ 77 17 930 www.powiat.zgorzelec.pl, www.bip.powiat.zgorzelec.pl - e-mail: starosta@powiat.zgorzelec.pl, promocja@powiat.zgorzelec.pl URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU - poniedziałki: 7.30-18.00 - pozostałe dni tygodnia 7.30 15.30, - tel. 75/ 64 94 800, - fax 75/ 64 92 900 - e-mail: us0231@ds.mofnet.gov.pl - www.wroclaw.apodatkowa.gov. pl/urzad-skarbowy-w-zgorzelcu. KOMENDA POWIATOWA POLICJI - tel. 75/ 64 94 200 (dyżurny) - fax 75/ 64 94 221 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - telefon: 75/ 77 56 911 - fax: 75/ 77 52 634 - e-mail: mops.zgorzelec@wp.pl - www.bip.iap.pl/mopszgorzelec/ POWIATOWY URZĄD PRACY - tel./fax (centrala) 75 77 55 605; 75 777 0 500 - wrzg@praca.gov.pl POŚREDNICTWO PRACY - posrednicy.pracy@pup.zgorzelec.pl

Wydawca: Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec. Redaktor Naczelny: Renata Burdosz - tel.757 759 948, e-mail: r.burdosz@zgorzelec.com, www. zgorzelec.eu Skład DTP i Druk: Drukarnia HELDRUK, 82-200 Malbork, ul. Partyzantów 3b Nakład: 10 000 egz.

20

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LUTY 2016

Nasz Zgorzelec | luty 2016  
Nasz Zgorzelec | luty 2016  
Advertisement