Page 1

LISTOPAD 2015

NASZE SPOSOBY NA JESIEŃ Długie, nudne wieczory przed telewizorem? Nic z tego! Wystarczy tylko wyjść z domu. Na aktywnych czekają spektakle, koncerty, wieczory z poezją i wiele innych propozycji.

Więcej na str. 2, 7, 8-9, 14 i 20

Szpital w Zgorzelcu

Jest całkiem nieźle. Nowe oddzialy, nowoczesny sprzęt. Czy może być lepiej?

Czytaj na str. 3

Święto nauczycieli i uczniów 70 Jubileusz LO, Dzień Nauczyciela. Byliśmy tam z aparatem

Czytaj na str. 10-11,12-13


ZAPOWIEDZI 2

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015


NASZ ZGORZELEC

SZPITAL PIĘKNY, ALE KOLEJKI ZMORA! Życzymy sobie: Obyśmy tylko zdrowi byli! Ale kiedy już zachorujemy, cieszy myśl, że po specjalistyczną, fachową pomoc nie musimy już jeździć do Wrocławia, czy Jeleniej Góry, bo znajdziemy ją na miejscu, w naszym Zgorzelcu. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Zgorzelec radni zajmowali się problematyką ochrony zdrowia. Nie mogło się więc obejść bez informacji na ten temat przygotowanej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II w Zgorzelcu. Nasza lecznica dysponuje obecnie 21 oddziałami szpitalnymi, 39 poradniami specjalistycznymi, 10 pracowniami diagnostyki medycznej oraz stacją dializ i medycznym laboratorium diagnostycznym. W ramach zgorzeleckiego SP ZOZ-u funkcjonuje także 12 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i 22 gabinety medycyny szkolnej. Wszystko to finansowane jest na podstawie 12 umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgorzelecki WS SP ZOZ należy do największych pracodawców w regionie! Zatrudnia w sumie 1125 osób, z czego m.in. 191 to lekarze, 407 to pielęgniarki i położne, a 130 to pozostały personel medyczny.

Jest gdzie się leczyć, ale… W ciągu ostatnich 3 lat liczba porad i hospitalizacji w zgorzeleckim szpitalu wzrosła |o 5,68 proc, a porad w poradniach specjalistycznych o 10,45 proc. Zwiększyła się także liczba wykonanych badań specjalistycznych

nych pacjentom w ciągu kilku ostatnich lat. I tak, według stanu na koniec kwietnia tego roku, za okres 2011- 2015 NFZ winien jest zgorzeleckiej placówce ponad 16 mln zł.

Ciągły rozwój Tymczasem wartość kontraktów z NFZ wynosi na ten rok ok. 90 mln zł i choć to o ponad połowę więcej, niż jeszcze w 2007 roku, to jednak w tym samym okresie wydatki inwestycyjne szpitala wyniosły w sumie ponad 38,7 mln zł! Warto o nich wspomnieć, bo to m.in. zakończona niedawno budowa nowego skrzydła szpitala z oddziałami: onkologii klinicznej i chemioterapii, urologii, okulistyki i neurologii. Całość kosztowała prawie 18 mln zł. Inwestycje to także zakup nowego sprzętu medycznego, na co zgorzelecka lecznica wydała 5,4 mln zł. We wrześniu kupiono np. jeden z najnowocześniejszych mammografów w Polsce z funkcją wykonywania tomografii piersi, co pozwoli na znacznie lepszą wykrywalność zmian nowotworowych. Szpitalne inwestycje to również trzy nowe karetki dla pogotowia o wartości ponad pół mln zł. Ale to także budowa nowych miejsc parkingowych oraz modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej.

Na wojnę z rakiem

- RTG, USG, TK, RM i badań laboratoryjnych średnio o 12,9 proc. Świadczyć to może m.in. o tym, że poprawiła się dostępność do tego rodzaju usług medycznych w naszym mieście, dzięki czemu na badania i po porady specjalistów nie musimy już wyjeżdżać do innych ośrodków. Niestety, zmorą zarządzających zgorzelecką lecznicą są nadwykonania, czyli pomoc pacjentom udzielana ponad wyznaczone przez NFZ limity, za które płatność z funduszem pozostaje nierozliczona. - To właśnie limity finansowania świadczeń przez NFZ sprawiają, że tworzą się kolejki do niektórych specjalistycznych poradni i kolejki w oczekiwaniu na zabiegi – wyjaśnia Zofia Barczyk, dyrektor zgorzeleckiego SP ZOZ-u. Czas oczekiwania w takiej kolejce może trwać miesiące, a w skrajnych wypadkach nawet lata. Podobnie jak lata czeka zgorzelecki szpital na rozliczenie ponadplanowych świadczeń udzielo-

Według danych statystycznych przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wynosi 73 lata, kobiet 81 lat. To o ponad 6 lat mniej u panów i o 3 lata mniej u kobiet w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Niestety, ponad 25 proc. wszystkich zgonów jest spowodowanych przyczynami onkologicznymi, a połowa pacjentów onkologicznych choruje na trzy grupy nowotworów: rak płuca, rak piersi, rak dolnego odcinka układu pokarmowego. Tymczasem zgodnie z mapą przedstawioną w raporcie dot. „Stanu dostępności do lecz-

niczych świadczeń onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje”, aby skutecznie walczyć z plagą nowotworów w naszym regionie brakuje ośrodka radioterapii. I to właśnie jego utworzenie jest jednym z najważniejszych planów rozwojowych zgorzeleckiego SP ZOZ-u na najbliższe lata. Gdyby ten zamiar udało się zrealizować, Zgorzelec dołączyłby do grona zaledwie 40 ośrodków w całej Polsce, w których chorzy na nowotwory mają dostęp do kompleksowej pomocy, tj. chirurgicznej, chemio i farmakologicznej oraz właśnie radioterapii. Planem jest więc utworzenie i uruchomienie w Zgorzelcu Regionalnego Centrum Onkologii.

Ambitne plany Wśród zadań na przyszłość jest także niezbędna modernizacja oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, który po jej przeprowadzeniu będzie dysponował ośmioma łóżkami z pełnym wyposażeniem oraz salą zabiegową w obrębie oddziału. Na liście szpitalnych planów jest także przygotowanie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz centralną sterylizatornią oraz utworzenie dziennego domu opieki medycznej przy ulicy Warszawskiej 30, gdzie miałoby powstać 15 miejsc dla pacjentów po 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie ich wyłącznie pod opieką ambulatoryjną i POZ , a jednocześnie nie wymagają oni całodobowego nadzoru lekarskiego. W planach jest również dokończenie modernizacji obiektów szpitala i termomodernizacja pozostałych budynków w celu poprawienia efektywności energetycznej, temu samemu ma także służyć m.in. zakup kolektorów słonecznych. To tylko niektóre zamierzenia, bo planów na kolejne lata jest znacznie, znacznie więcej. Wypada więc życzyć szpitalowi ich spełnienia, a nam wszystkim… dużo zdrowia.

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

3


NASZ ZGORZELEC

Pracodawcy szukali pracowników! Transgraniczne Targi Informacyjno-Rekrutacyjne w Zgorzelcu zgromadziły blisko 60 wystawców i 1,2 tys. odwiedzających. Targi, zorganizowane w naszym mieście już po raz dziewiąty, odbyły się 6 października. - Szczególnie cieszy nas fakt, że pracodawcy, którzy wystawiali się na targach, mieli do zaoferowania przeszło tysiąc miejsc pracy. Najwięcej ofert było z Niemiec, gdzie obserwujemy stały wzrost propozycji zatrudnienia - podsumowała wydarzenie Monika Kwil-Skrzypińska, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zorganizował targi. Bliźniacza impreza, dokładnie dzień po zgorzeleckiej, odbyła się także w Świdnicy. - Targi są doskonałą okazją na znalezienie dobrej pracy dla osób poszukujących zarówno nowego zajęcia, jak i zatrudnienia w swoim zawodzie, a pracodawcom dają szansę na pozyskanie dobrych fachowców – uważa Monika Kwil-Skrzypińska. Wystawcy z Niemiec, Czech i Polski szukali w Zgorzelcu i Świdnicy głównie rąk do pracy w branży budowlanej, mechanicznej, elektromechanicznej, IT, hotelarskiej, a także np. do opieki nad osobami starszymi.

przyszłych pracodawców. Monika Szybilska ze Zgorzelca szukała dla siebie pracy przy osobach starszych w Niemczech. Jak mówi, podczas wizyty na targach udało jej się nawiązać kontakt z agencją, dzięki której ma nadzieję już wkrótce wyjechać do pracy. Kamil Sondej szukał dla siebie szansy w zawodzie ślusarza albo kierowcy. Wychodził z MDK zadowolony. Konkretne propozycje - Może coś z tego wyjdzie - podsumował swoWiele osób wychodząc z Miejskiego Domu ją wizytę na targach. - Zarówno w Zgorzelcu, jak i w Świdnicy Kultury, gdzie odbyły się targi, miało w ręku konkretne oferty zatrudnienia i adresy swoich pracodawcy chwalili przygotowanie osób od-

wiedzających targi. Kandydaci przychodzili z dobrze opracowanym CV. Wiedzieli co ich interesuje i jakiego zajęcia szukają – wylicza Wojciech Murdzek, wicedyrektor ds. rynku pracy i administracji DWUP. Co ciekawe, październikowe targi były już kolejnymi, podczas których dużym zainteresowaniem cieszyły się propozycje już nie tylko niemieckich, ale także czeskich pracodawców. Oferty zatrudnienia w Polsce, choć także na targach były, cieszyły się umiarkowanym wzięciem.

DWA DNI Z NAUKĄ

Sale wypełnione do ostatniego miejsca i tematy, od których na policzkach wyskakiwały rumieńce zaciekawienia. 1 i 2 października w Zgorzelcu gościł ponownie Dolnośląski Festiwal Nauki.

Wykłady, warsztaty, wystawy i prezentacje w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbyły się w tym roku już po raz 18. W Zgorzelcu wykładowcy m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, a nawet Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych spotykali się z młodzieżą w Miej-

skim Domu Kultury, w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym na terenie byłego niemieckiego obozu jenieckiego STALAG VIIIA oraz w zgorzeleckim LO. Tematyka zajęć była niezwykle urozmaicona – od historii meteorytów, przez oddziaływanie grzybów na człowieka i modele badawcze, aż po zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Bez wątpienia było czego posłuchać! Dopisała też frekwencja, także dlatego, że oprócz uczniów zgorzeleckich szkół, w festiwalu licznie uczestniczyła młodzież z innych miast i miejscowości powiatu zgorzeleckiego.

Radni wybrali społecznych sędziów

Wymiar sprawiedliwości sprawują w Polsce sądy. Ławnicy, bo o nich tu mowa, są w naszym systemie prawnym tzw. społecz- W kadencji 2016 - 2019 ławnikami Sądu Rejo- Ławnikami Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nym czynnikiem sprawowania wymiaru spra- nowego w Zgorzelcu zostali: do orzekania z zakresu prawa pracy zostali: wiedliwości. Są wybierani przez samorządy 1) Danuta Maria Antosik 1) Ewa Wioletta Brandys gmin spośród osób zgłoszonych przez orga2) Alina Maria Lawasidu 2) Justyna Anna Droszcz nizacje społeczne lub grupy obywateli, a ich 3) Jolanta Mandau 3) Ewa Małgorzata Helik kadencja trwa cztery lata i właśnie dobiega 4) Magdalena Świątecka 4) Grażyna Bernadeta Hryniewiecka końca. Kolejna rozpocznie się w 2016 roku i 5) Wioletta Joanna Urbańska 5) Grzegorz Korotusz potrwa do końca 2019 roku. Zgodnie z Ustawą 6) Waleria Wróblewska 6) Krystyna Pruska o samorządzie gminnym oraz Ustawą prawo 7) Iwona Zych 7) Halina Trzyna o ustroju sądów powszechnych, Rada Miasta 8) Zuzanna Żbikowska Zgorzelec wybrała na wrześniowej sesji noNowym ławnikom życzymy, by mieli jak najmniej pracy. wych ławników. 4

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015


Wyremontowane boisko w parku im. I. Paderewskiego znowu działa. W piątek, 9 października, burmistrz oficjalnie „oddał” je dzieciakom i młodzieży z pobliskiego osiedla. konał się jak bardzo potrzebny jest tam taki

MIEJSCE STARE, BOISKO NOWE

Każdy, kto w drugi piątek października wybrał się do parku im. Paderewskiego na popołudniową imprezę sportowo-rekreacyjną, podczas której wyremontowane boisko zostało oficjalnie oddane do ponownego użytku, prze-

PRZYSZŁOŚĆ DWORCA PKP

Zakończyły się negocjacje z właścicielem terenu zabudowanego budynkiem byłego dworca kolejowego Zgorzelec Miasto i terenów przyległych. W piątek, 26 września, właściciel tych nieruchomości, których łączna wartość to przeszło 2 mln zł, podpisał umowę o przekazaniu ich Gminie Miejskiej Zgorzelec. Przejęte przez gminę mienie to trzy atrakcyjnie położone działki o dużej wartości. - Uważam, że najbardziej korzystnym dla miasta rozwiązaniem będzie zbycie ich na drodze przetargu. Umowa sprzedaży zostałaby oczywiście zabezpieczona zapisami gwarantującymi jak najszybszą rozbiórkę dworca i zagospodarowanie terenu w określonym terminie. Zapisy takie znalazły się na mój wniosek w umowie z 2009 roku, kiedy sprzedawaliśmy miejską działkę sąsiadującą z terenem zabudowanym budynkiem byłego dworca. Właśnie dzięki temu dzisiaj odzyskaliśmy kontrolę nad tym rejonem miasta – komentuje podpisanie umowy burmistrz Rafał Gronicz.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 417 tys. zł, z czego 150 tys. zł miasto otrzymało z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w ramach programu rozwoju bazy sportowej województwa na lata 2015-2017. Program ten jest realizowany w oparciu o środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

obiekt. Mimo jesiennego chłodu, nawet przez moment nie brakowało chętnych do przetestowania nowej, poliuretanowej nawierzchni, nowiutkich bramek i koszy. Pierwszy sprawdzian przeszły też outdoorowe piłkarzyki

WAŻNE INFORMACJE DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Tak jak w poprzednich latach, 1 listopada w rejonie zgorzeleckich cmentarzy wojskowego i komunalnego obowiązywać będzie inna, niż na co dzień, organizacja ruchu, a autobusy miejskiej linii „50” uruchomią dodatkowe kursy.

i samochodów przywożących osoby starsze i niepełnosprawne. 3. Stanowiska TAXI będą wyznaczone w pobliżu Pomnika Orła, przy cmentarzu wojskowym. 4. Przy cmentarzu i w jego okolicy zostaną wyznaczone dodatkowe, oznakowane miejsca parkingowe. Informacji na temat miejsc parkingowych udzielać będzie policja i straż miejska.

Podobnie jak w latach ubiegłych, policja i straż miejska apelują do mieszkańców, aby – o ile to tylko możliwe – nie wybierali się na cmentarz własnymi samochodami. Pozwoli to uniknąć korków i umożliwi dojazd wszystkim, którzy z racji wieku lub niepełnosprawności, nie mogą dotrzeć na groby bliskich inaczej, niż samochodem, czy taksówką. Ci, którzy zdecydują się pozostawić samochód w domu, mogą skorzystać z miejskiej linii autobusowej „50”, która na wniosek burmistrza od 28 października do 4 listopada będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością.

Dodatkowe kursy „50” w okresie od 28.10 do 4.11 z ul. Orzeszkowej w kierunku miasta – godziny: 10.30; 16.30 i 18.30, ul. Lubańskiej w kierunku cmentarza – godziny 11.15; 17.15 i 19.15 z cmentarza w kierunku ul. Orzeszkowej - godziny 11.26; 17.26 i 19.26

Handel, toalety, sprzątanie:

1. Handel zniczami i kwiatami będzie możliwy wyłącznie w wyznaczonych miejscach, a doz cmentarza w kierunku ul. Lubańskiej stawy towaru na stoiska możliwe będą tylko - godziny 10.56; 16.56 i 18.56. w ustalonych wcześniej porach. 2. Na cmentarzu zostanie ustawionych 5 toalet Tym, którzy muszą pojechać na cmen- typu TOY-TOY. Otwarte będą też toalety w budynku kaplicy. tarz samochodem, przypominamy: 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu1. W okresie Wszystkich Świętych, na całej nalnej będzie monitorowało stan kontenerów długości ul. Boh. II AWP w kierunku centrum bę- i w miarę możliwości na bieżąco wywoziło śmiedzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. ci. 2. Przy obu wejściach głównych na cmentarz, tj. bramie od ul. Słowiańskiej oraz bramie od Powyższe informacje znajdą Państwo także na ul. Boh. II Armii WP, zostaną wyznaczone miej- ulotkach, stronie www.zgorzelec.eu oraz na sca przystankowe (nie postojowe) dla taksówek zgorzeleckich portalach internetowych. MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

5

NASZ ZGORZELEC

MIEJSCE STARE, BOISKO NOWE

i urządzenia rekreacyjno-gimnastyczne, na których okoliczna młódź imponowała kolegom, prezentując siłę i sprężystość swoich mięśni. Mamy nadzieję, że nowe-stare boisko swoją popularnością dorówna zespołowi boisk przy ul. Parkowej i z powodzeniem, przez długie lata, służyć będzie młodszej i starszej młodzieży.


JAK POWSTAJĄ KSIĄŻKI?

USTAWICZNE PODĄŻANIE

K U LT U R A

W sobotni wieczór (3 października) Dom Jakuba Boehme szczelnie wypełnili sympatycy fotografii, sztuk wizualnych i Mikołaja Pływacza.

Na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci przy Miejskiej Bibliotece Publicznej przyjechała do Zgorzelca Małgorzata Żółtaszek. Było to pierwsze spotkanie z wrocławską pisarką i animatorką działań spod znaku pozytywnych relacji międzyludzkich, między dziećmi i dorosłymi w szczególności. Spotkania z dziećmi w tym wieku (do sali domu kultury przybyli uczniowie II klasy, SP 5) należą do kategorii najtrudniejszych. Potrzebna jest ogromna wiedza na temat psychiki, potrzeb i możliwości poznawczych dziecka, dobry scenariusz zbudowany na tej wiedzy oraz niespożyte pokłady energii, niezbędne by dzieciarnię zainteresować i zachęcić do udziału we wspólnej zabawie. Małgorzata Żółtaszek dysponuje wszystkimi wymienionymi atutami, więc jej spotkania są prawdziwą przygodą dla dzieci. Kontakt z dziećmi M. Żółtaszek ma znakomity. Z pewnością procentuje tu doświadczenie rodzinne - jest mamą 7-letniej Ali i 4-letniego Maciusia. Dużo w niej uwagi dla

IV DYSKUSJA LITERACKA 8 października, dokładnie o godz. 17.00, w całej Polsce rozpoczęła się dyskusja literacka, której przedmiotem była książka Eve Ainsworth „7 DNI”. Do akcji zorganizowanej przez Instytut Książki i Wydawnictwo Zielona Sowa zostało zaproszonych 50 bibliotek z całej Polski.

zachowań i słów wypowiadanych przez dzieci. Z każdą minutą upływającego czasu, pozyskuje kolejnych uczestników zabawy, nawet tych „zaprogramowanych” na nie. Pękają wszelkie bariery.

Mądrze i ciekawie W swym dorobku pisarskim Małgorzata Żółtaszek ma trzy książki: Jak Anitce uciekały zabawki… (2012), O Mateuszku, który bał się ciemności … (2013), Basałyk i Psotka idą do pracy (2015). Jest więc autorką na dorobku, która ciągle zbiera doświadczenia. Jej oferta jest już jednak różnorodna i interesująca. Znajdujemy w niej Kreatywne warsztaty literackie – spotkania z detektywem Przecinkiem, projekty: Ty możesz zostać pisarzem, Ty możesz zostać mówcą. W twórczych poszukiwaniach przyświeca jej wiara w potencjał i możliwości twórcze dzieci, troska o osiągnięcie porozumienia i budowanie z nimi szczerych, serdecznych więzi. Zgorzeleckie spotkanie dotyczyło drogi jaką przebyć musi książka, aby z poziomu zamysłu mogła trafić do księgarni i biblioteki, i temat ten bardzo spodobał się dzieciakom

Marek Żytomirski /Miejska Bibliotek Publiczna/

Marek Żytomirski /Miejska Biblioteka Publiczna/ ceniono aktywność i kreatywność zgorzeleckich bibliotekarzy pracujących z dziećmi przez okrągły rok. Książka „7 DNI” jest intersującą propozycją dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Autorka przedstawia świat uczniów, młodych ludzi, w którym dochodzi do wielu konfliktów

Zaproszenie do akcji m.in. Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci i Młodzieży MBP w Zgorzelcu jest sporym wyróżnieniem. Do6

Wernisaż wystawy fotografii „EXORNO” (podążanie) Mikołaja Pływacza spotkał się z dużym zainteresowaniem. Po przywitaniu gości oraz podziękowaniach za pomoc przy organizacji wystawy, co uczyniła dyrektor MBP w Zgorzelcu Danuta Korejke, głos zabrał opiekun artystyczny młodego twórcy, jeleniogórski fotografik Wojciech Zawadzki. Życzył swojemu podopiecznemu, żeby na koniec kariery miał retrospektywną wystawę w Nowym Jorku! O swoich pracach opowiedział też sam ich twórca, Mikołaj Pływacz. Widać z nich, że jego artystyczne zainteresowania wykraczają daleko poza klasyczną, a nawet nowoczesną fotografię, a do swych projektów zaprzęga on cały arsenał współczesnych, dynamicznie rozwijających się mediów. Młody twórca skupia się obecnie na sztuce kreowania obrazu filmowego. Myśli o widowiskach artystycznych i spektaklach teatralnych. Muzyka i reżyseria dźwięku to kolejne pola jego zainteresowań. Obraz – rozumiany jako fotografia – jest więc dla niego zaledwie punktem wyjścia. Życzymy sukcesów w dalszym podążaniu.

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

i spięć. Wyjątkowość czy też nowatorstwo tej książki polega na zaprezentowaniu pogłębionych psychologicznie postaw, skomplikowanych – jak zwykle w życiu bywa – stosunków między młodymi ludźmi, a także na przystępnym języku oraz nowoczesnej (oszczędnej w słowa) formie. Książka zbudowana jest na zasadzie równoległych narracji, z perspektywy dwóch głównych bohaterek (antagonistek). Akcja rozgrywa się na przestrzeni tygodnia, w tempie typowym dla portali społecznościowych. W zgorzeleckiej dyskusji wzięła udział młodzież (na ogół rozczytana i rozdyskutowana) II klasy Gimnazjum nr 3 oraz nauczycielka Sylwia Olszak. Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu


K U LT U R A

Wystawa fotografii i wyniki konkursu literackiego 23 października odbył się wernisaż wystawy fotografii oraz uroczyste ogłoszenie wyników konkursu literackiego ogłoszonego w ramach projektu zgorzeleckiej wydarzeń historycznych, politycznych i spo- okazją dla ogłoszenia wyników oraz wręczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej „70 łecznych, portretów polityków i ważnych oso- nagród autorom wspomnień nadesłanych na bistości. konkurs literacki „70 lat Zgorzelca”. Spośród Lat Zgorzelca”. Wystawę można oglądać w sali wystawienniczej MDK do 22 listopada. Zapraszamy, może zobaczycie Państwo - na tych artystycznie przetransformowanych fotografiach - swoich bliskich, znajomych, sąsiadów...

Wystawa powstała w oparciu o prywatne fotografie przekazane bibliotece przez mieszkańców. Ich pochodzenie i często emocjonalna aura skutkowały stworzeniem formuły ekspozycji, która z premedytacją skupia się na zwykłych ludziach i na codziennych obrazkach z ich życia. Próżno doszukiwać się tu ważnych

Ważka i jej „Goris” Wernisaż wystawy był także znakomitą

Zgorzeleckie Spotkania z Teatrem

23 prac, które wpłynęły na konkurs: I nagrodę zdobyła Anna Wiśniewska (godło Ważka) za pracę pt. „Goris”; II nagroda – Franciszek Przeklasa (godło Krakus) za pracę „Okruchy pamięci”; III nagroda - Michał Zarębski (godło „Anonim2”) za pracę „Całe moje życie”. Przyznano także 4 równorzędne wyróżnienia, które otrzymali: - Bożena Blansjaar (godło Kocham to miasto) za pracę „Dom nad Nysą”; Anna Jeleńska (godło Jot-A) za pracę „Oto syn twój”, Jerzy R. Szulc (godło Lenaar) za pracę „Salon spożywczy” oraz Grzegorz Żak (godło Herb) za pracę „Autoportret z Czarnym Chrystusem”. Wyboru nagrodzonych i wyróżnionych prac dokonało jury w składzie: Zdzisław Smektała - przewodniczący, Renata Burdosz (UM Zgorzelec), Janusz Pawul (MDK Zgorzelec) i Marek Żytomirski (MBP). Prace konkursowe będą publikowane (sukcesywnie) na łamach biuletynu „Nasz Zgorzelec” . Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu

Spektakle, koncerty, ale też okazja do wspólnego czytania poezji, poznania historii teatru publicznego w Polsce i (być może) reaktywowania Teatru Ziemi Zgorzeleckiej. Tegoroczne Zgorzeleckie Spotkania z Teatrem rozpoczną się już 30 października spektaklem „Mąż mojej żony” w wykonaniu Jacka Grondowego i Piotra Konieczyńskiego. 7 listopada zapraszamy na wykład o teatrze powszechnym w Polsce oraz o Teatrze Polskim we Wrocławiu. W tym dniu odbędzie się także wernisaż wystawy retrospektywnej poświęconej Teatrowi Ziemi Zgorzeleckiej. Na 7 listopada zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu szczególnie tych, którzy chcieliby się przyczynić do reaktywacji Teatru Ziemi

Zgorzeleckiej. Wierzymy, że to się może udać! 8 listopada swój spektakl „Lataj z Krystyną” pokaże Aldona Jankowska. 13 listopada Agnieszka Wajs zagra w Zgorzelcu przedstawienie pt. „Karin Stanek”. 15 listopada zapraszamy rodziny na spektakl „Pudło” Dziecięcego Teatru Baśni MDK. 21 listopada odbędzie się koncert Marka Dyjaka, a 28 listopada recital Lecha Dyblika. Zapraszamy także gorąco na niedzielę, 22 listopada, kiedy to w sali widowiskowej MDK wspólnie z młodzieżą zgorzeleckich szkół czytać będziemy wiersze, które pozwolą przegonić jesienny, zły humor i depresję. Szczegółowy program tegorocznych Zgorzeleckich Spotkań z Teatrem można znaleźć m.in. na str. 2 tego wydania Biuletynu oraz na stronie internetowej MDK.

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

Kresowe opowieści na jesienny wieczór 12 listopada o godzinie 18:00 w Domu Jakuba Boehme odbędzie się spotkanie z Waldemarem Beną - przyrodnikiem, historykiem i podróżnikiem. Spotkanie pod tytułem „Przez bagna Berezyny i zabytki Ziemi Nowogródzkiej” przybliży walory przyrodnicze Berezyńskiego Zapowiednika (lasy i mokradła nad górną Berezyną) oraz wybranych zabytków Brasławszczyzny (Pojezierze Inflanckie) i Ziemi Nowogródzkiej (m.in. Nowogródek, Lida, Nieśwież, Mir). Wstęp wolny. Zapraszamy. 7


NASZ ŚPIEWNIK

ZAŚPIEWAJMY DLA NIEPODLEGŁEJ Razem z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu zapraszamy na wydarzenie pod nazwą „Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych”. Spotkajmy się 11 listopada o godz. 16.30 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu i zaśpiewajmy dla Niepodległej. Marsz obozowy Muzyka: Karol Kurpiński Słowa: Jędrzej Słowaczyński

1.Bracia, do bitwy nadszedł czas, trąbka do boju wzywa nas, do boju! Do boju! pośpieszmy wszyscy wraz! Zdradny sąsiad myśl natężył, jakby zniszczyć polskie plemię, wziął w opiekę, uciemiężył, rwał na części naszą ziemię. W mściwą dłoń chwyćmy broń, zniknie moc tyrana. Bij, śpiewaj o wolności, a przy nas wygrana! 2. Każdy odważnie czoło staw, idźmy w obronie naszych praw, do boju! Do boju! Za świętość naszych spraw! Srodze przemoc nas gnębiła, podeptano nasze prawa, ojców naszych, nasza sława, pośmiewiskiem wrogów była. W mściwą dłoń...

Warszawianka Muzyka : Karol Kurpiński Słowa: Casimir Delavigne Przekład: Karol Sienkiewicz

1.Oto dziś dzień krwi i chwały, Oby dniem wskrzeszenia był! W gwiazdę Francji Orzeł Biały Patrząc, lot swój w niebo wzbił; A nadzieją podniecany, Woła do nas z górnych stron: — Powstań, Polsko, skrusz kajdany! Dziś twój triumf albo zgon! Hej, kto Polak — na bagnety! Żyj, swobodo, Polsko, żyj! Takim hasłem cnej podniety! Trąbo nasza, wrogom grzmij! (bis) 2.O, Francuzi! Czyż bez ceny Rany nasze dla was są? Spod Marengo, Wagram, Jeny 8

Drezna, Lipska, Waterloo? Świat was zdradzał, my — dotrwali, Śmierć czy triumf, my — gdzie wy! Bracia! My wam krew dawali, Dziś wy dla nas nic — prócz łzy? Hej, kto Polak... 3. Tocz, Polaku, bój zacięty, Ulec musi dumny car, Pokaż jemu pierścień święty, Nieulękłych Polek dar. Niech to godło ślubów drogich Wrogom naszym wróży grób. Niech krwią zlane w bojach srogich Nasz z wolnością świadczy ślub. Hej, kto Polak... 4. Grzmijcie, bębny, ryczcie, działa, Dalej! Dzieci, w gęsty szyk! Wiedzie hufce Wolność, Chwała, Tryumf błyska w ostrzu pik! Leć, nasz orle, w górnym pędzie, Sławie, Polsce światu służ! Kto przeżyje, wolnym będzie, Kto umiera, wolnym już! Hej, kto Polak...

Warczą karabiny Słowa: Rajmund Scholz

1. Warczą karabiny i dzwonią pałasze, To Piłsudski wyszedł w pole, a z nim chłopcy nasze. Bis

a jak mi odpowie nie kocham cię, ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się – [bis] Dadzą mi konika cisawego, dadzą mi konika cisawego i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. – [bis] Powiodą z okopów na bagnety, powiodą z okopów na bagnety, Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje ale nie Ty. – [bis] Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską, dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską żeby mnie broniła, żeby mnie broniła tam pod Moskwą. – [bis]

Przybyli ułani pod okienko Słowa: Feliks Gwiżdż

1. Przybyli ułani pod okienko, [bis] Pukają, wołają: puść panienko! [bis] O rety, a cóż to za wojacy? [bis] Nie bój się otwieraj to czwartacy! [bis] Przyszliśmy tu poić nasze konie, [bis] za nami piechoty całe błonie. [bis] O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? [bis] Warszawę odwiedzić byśmy radzi. [bis]

Pierwsza Kadrowa

2. Wodzu, wodzu miły! Przewódź świętej sprawie! I każ trąbić trębaczowi, gdy staniem w Warszawie! Bis

Słowa: Tadeusz Oster- Ostrowski i Wacław Kazimierz Łęcki

3. Wtedy wszystkie dzwony krakowskie zadzwonią, A kolumnie zygmuntowskiej Tatry się pokłonią. Bis

Oj da, oj da dana, kompanio kochana, nie masz to jak Pierwsza, nie!

4. Gdy staniesz w Warszawie, wodzu, strzelcze szary, Podepcz nogą z ostrogami butę carskiej mary! Bis

Raduje się serce, raduje się dusza, gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza.

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, przecież jednak dojdziem, byle by iść w nogę. Oj da, oj da dana ... Gdy Moskal, psiawiara, drogę nam zastąpi, kulek z mannlichera nikt mu nie poskąpi.

5. Wisła wieść rozniesie falami jasnymi, Że nie będzie już Moskali na piastowskiej ziemi. Bis

Oj da, oj da dana …

O mój rozmarynie rozwijaj się

Oj da, oj da dana …

Kiedy wybijemy po drodze Moskali, ładne warszawianki będziem całowali.

Słowa: Wacław Denhoff- Czarnecki i autorzy nieznani Chociaż w butach dziury i na portkach łaty,

O mój rozmarynie, rozwijaj się! o mój rozmarynie rozwijaj się Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się – [bis] A jak mi odpowie - nie kocham cię, MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

to Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty.

Oj da, oj da dana … A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, to Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie. Oj da, oj da dana …


Tam na błoniu błyszczy kwiecie

1.Tam na błoniu błyszczy kwiecie, stoi ułan na widecie, a dziewczyna jak malina niesie koszyk róż. Stój, poczekaj, moja duszko skąd tak drobną stąpasz nóżką? Jam z tej chatki, rwała kwiatki i powracam już. 2. Oho! Próżne twe wymówki, pójdziesz ze mną do placówki. O, ja biedna, sama jedna, matka czeka mnie!. Stąd Moskale o pół mili, pewnie ciebie namówili. Ja nieboga, nie znam wroga, nie widziałam, nie. 3. Może kryjesz wrogów tłuszczę?, Daj buziaka, to cię puszczę. Ja nie taka, dam buziaka, tylko z konia zsiądź! Z konia zsiądę, prawo złamię, za to kulę w łeb dostanę. Jakiś prędki, dość twej chętki bez buziaka bądź!

Piechota Muzyka: Leon Łuskino Słowa: Leon Łuskino lub Bolesław Lubicz-Zahorski

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. – [bis] Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój! Bo idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają zza płota, a oczy ich dumne utkwione są w dal, piechota, ta szara piechota! – [bis]

4. Niech to życie ma kosztować, muszę ciebie pocałować. Żal mi ciebie, jak Bóg w niebie, bo się zgubisz sam. A gdy wartę mą porzucę lub szczęśliwie z wojny wrócę? Bądź spokojny, wrócisz z wojny, to buziaka dam!

Maszerują strzelcy, maszerują…

5. Gdy szczęśliwie wrócę z boju, Gdzie cię szukać mam w pokoju? Tam, w tej chatce, przy mej matce, nad strumykiem wzwyż. Lecz gdy zginę w boju snadnie, to buziaczek mój przepadnie. Wierna tobie, na twym grobie ucałuję krzyż!

Maki

Pierwsza Brygada Słowa: Tadeusz Biernacki i Andrzej Tadeusz Hałaciński

Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los. legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos. My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. - [bis]

Nie grają im surmy, nie huczy im róg, a śmierć im pod stopy się miota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. – [bis] Maszerują strzelcy, maszerują…

Muzyka: Stanisław Niewiadomski Słowa: Kornel Makuszyński

Ej, dziewczyno, ej, niebogo, jakieś wojsko pędzi drogą, skryj się za ściany, skryj się za ściany, skryj się, skryj! Skryj się, skryj! „Ja myślałam, że to maki, że ogniste lecą ptaki, a to ułany, ułany, ułany.” [bis] Strzeż się tego, co na przedzie, tam na karym koniu jedzie, oficyjera, oficyjera, strzeż się, strzeż! Strzeż się, strzeż! „Jeśli wydam mu się miła, to nie będę się broniła, niech mnie zabiera, zabiera, zabiera!” [bis]

Serce weźmie i pobiegnie, potem w srogim boju legnie, zostaniesz wdową, zostaniesz wdową, strzeż się, strzeż! Strzeż się, strzeż!

NASZ ŚPIEWNIK

Muzyka: Wenzel Robert Gallenberg Słowa: Franciszek Kowalski

O, ile mąk, ile cierpienia, o, ile krwi, wylanych łez, pomimo to - nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. My, Pierwsza Brygada, ... - [bis] Krzyczeli żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć - to móc, leliśmy krew osamotnieni, a z nami był nasz drogi Wódz! My, Pierwsza Brygada, ... - [bis]

Łez ja po nim nie uronię, jego serce mym zasłonię! Bóg go zachowa, zachowa, zachowa! [bis]

Dziś idę walczyć mamo Muzyka: Mateusz Matheo Schmidt i Grzech Piotrowski Słowa: Józef „Ziutek” Szczepański

Na piętrach, dachach, w piwnicach, Promienny i krwawy jak zorza, Radością pogonił w ulicach. Wśród domów okrzykiem - jak surmą, W zaułkach seriami - jak śmiercią. Tysiące ruszyły do szturmu W zwycięstwo. Sierpniowe zwycięstwo. Dziś idę walczyć - Mamo! Może nie wrócę więcej, Może mi przyjdzie polec tak samo Jak, tyle, tyle tysięcy. W czerwieni i bieli zuchwałej Proporców, opasek na rękach, Nie zważa na ognia nawałę Szalona, junacka potęga. A sierpień zachodem nam świeci, Zachodem co w łunach goreje. Warszawa rzuciła swe dzieci Po jutra wolnego nadzieję. Dziś idę walczyć - Mamo! Może nie wrócę więcej, Może mi przyjdzie polec tak samo Jak, tyle, tyle tysięcy. Zginęło polskich żołnierzy Za Wolność naszą i sprawę, Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę I w świętość naszej sprawy Dziś idę walczyć - Mamo kochana, Nie płacz, nie trzeba, ciesz się, jak ja, Serce mam w piersi rozkołatane, Serce mi dziś tak cudnie gra. To jest tak strasznie dobrze mieć Stena w ręku I śmiać się śmierci prosto w twarz, Za kraj! Za honor nasz! Dziś idę walczyć – Mamo Może nie wrócę więcej, Może mi przyjdzie polec tak samo Jak, tyle, tyle tysięcy.

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

9


JUBILEUSZ

70. JUBILEUSZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZGORZELCU

Absolwenci, nauczyciele, pracownicy i przyjaciele Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu spotkali się w piątek, 16 października, by wspólnie celebrować 70 jubileusz szkoły. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem św. Bonifacego, po której wszyscy uczestnicy jubileuszu spotkali się w holu szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przypominającej o okrągłej rocznicy. Krótko potem rozpoczęła się uroczysta akademia, podczas której nie zabrakło wspomnień, życzeń pomyślności na kolejne lata oraz występów artystycznych młodzieży, dla której zgorzelecki ogólniak właśnie teraz jest bramą do dorosłego życia. Ostatnim elementem obchodów był wieczorny Bal Absolwenta, który odbył się w pałacyku w Łagowie. Oj działo się! Wszystkim punktom programu październikowych obchodów towarzyszyło mnóstwo wzruszeń. Jak tu się bowiem nie wzruszać, gdy po -nastu, czy nawet kilkudziesięciu latach spotyka się ponownie koleżanki i kolegów ze wspólnej ławki, wychowawców i nauczycieli? Czyż jubileusz szkoły nie jest ku temu najlepszą okazją? I jest też okazją, by wspaniałą historię zgorzeleckiego liceum pokrótce przypomnieć... Aby lepiej poznać historię szkoły, należy się przenieść do roku 1945, kiedy to w ówczesnych Zgorzelicach utworzono Publiczną Szkołę Powszechną nr 1. Była to pierwsza szkoła na tym terenie, która dawała młodym ludziom szansę do edukowania się. Jednak to nie w pełni usatysfakcjonowało mieszkańców. 16 września 1945r. odbyło się zebranie rodziców, którzy zadecydowali, że wyślą delegację do wrocławskiego kuratorium. Chodziło o utworzenie nowej, średniej szkoły, która poszerzy możliwości oświatowe młodzieży. Dzięki tym staraniom, już 20 października 1945 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, w którym uczestniczyli: Piotr Kokoryk, Władysław Zaporowski, Augustyn Żołądkow-

organizacji oświaty, popularny „Medyk” został definitywnie zamknięty. Po Liceum Medycznym im. Tytusa Chałubińskiego pozostały jednak pamiątki: sztandar i tablica ufundowana z okazji XX- lecia szkoły.

Patron na jubileusz Tymczasem z okazji 25-lecia Liceum Ogólnokształcącego, decyzją uczniów, patronami szkoły zostali bracia Jan i Jędrzej Śniadeccy. Ufundowany został sztandar, a na korytarzach rozbrzmiał hymn naszej placówki, którego autorami są Helena Stecewicz i Mieczysław Krotewicz. Po roku 1963 przeprowadzono remont kapitalny szkoły. Zmodernizowano wiele gabinetów, aulę przygotowano na przyjęcie znanych twórców kultury, a dla uczniów zdobyto nowe pomoce naukowe. Szkoła zyskiwała coraz większą popularność, w związku z czym ilość uczniów wzrosła trzykrotnie. Odpowiadając na potrzeby licealistów otwarto stołówkę, gdzie każdy mógł codziennie zjeść ciepły posiłek, oraz świetlicę, w której organizowano także m.in. integracyjne potańcówki.

Złoty jubileusz Jedno miejsce, kilka szkół

Pierwsze lata

10

ski, Bolesław Waszczuk i Stanisław Jędrzejewski. Początki były jednak trudne. Pojawiły się problemy z podręcznikami, których ciągle brakowało; nie było też osób, które mogłyby nauczać śpiewu i rysunku, a pracownie chemiczna, biologiczna i fizyczna były dopiero organizowane. Szkoła mogła jednak polegać na mieszkańcach, którzy ją wiernie wspierali. Na organizowanych uroczystościach zbierane były fundusze, które placówka przeznaczała na najpotrzebniejsze rzeczy. W pierwszym roku istnienia szkoły uczęszczało do niej 30 uczniów – 12 do klasy I, 6 do klasy II, 4 do klasy III i 8 do klasy IV. W odróżnieniu od dzisiejszych czasów, byli oni poddawani czterostopniowej skali oceniania (bdb, db, dst, ndst.). Pierwsi maturzyści ukończyli szkołę w 1948 r., a na ich świadectwach nie znalazła się żadna nieusprawiedliwiona godzina!

W roku 1982 oddano do użytku nową sale gimnastyczną, otwierając tym samym drzwi młodzieży do lepszego rozwoju fizycznego. W latach 90. prężnie rozwijała się współpraca LO ze szkołami zza Nysy Łużyckiej, nawiązano kontakt z uczniami z Francji i Szwajcarii. Do liceum przybyli także nauczyciele języka angielskiego z tzw. Korpusu Pokoju. W 1995 roku hucznie obchodzono jubileusz półwiecza szkoły, który upamiętnia tablica pamiątkowa oraz publikacja o historii szkoły. Wraz z nadejściem nowego tysiąclecia szkoła podjęła nowe wyzwania. Przeprowadzane są ciekawe, często międzynarodowe projekty, które pozwalają rozwijać skrzydła utalentowanym uczniom. Dziś widzimy, że starania naszych przodków nie poszły na marne. Liceum szczyci się historią pełną wzlotów, a my wciąż dopisujemy do niej kolejne rozdziały.

W latach 1953/1967 w budynku szkoły, oprócz Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonowało także Liceum Pedagogiczne. Od 1960 r. miejsce pod dachem przy ul. Partyzantów 4 znalazło na kilka lat także Technikum Górnicze, Technikum Energetyczne i Technikum Przemysłu Skórzanego. Po pewnym czasie powstało również wieczorowe Liceum Ogólnokształcące. Bardzo ważną częścią historii szkoły było utworzenie w 1963 r. Liceum Medycznego. Na początku oba licea miały wspólną dyrekcję i administrację, jednakże po zamknięciu szkoły podstawowej LO i LM zostały od siebie odseparowane. Sytuacja uległa zmianie w latach 1982/1983, kiedy ponownie połączono obie jednostki. Po wielu latach, z powodu re- opr. Magda Nowak/Martyna Pełech

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015


JUBILEUSZ

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

11


ŚWIĘTO EDUKACJI

ZWIĄZEK NAJPRAWDZIWSZYCH PRZYJACIÓŁ Tak naprawdę, nie potrzebują pretekstów i okazji, żeby się spotkać. Każdy, kto choć raz miał okazję znaleźć się wśród nich, bez trudu zauważy, że doskonale się z sobą czują. Nic dziwnego. Wszyscy są nauczycielami. Podobno w spoczynku, ale patrząc na nich trudno nie nabrać wątpliwości. Upływ czasu jakby ich nie dotyczył, więc wciąż bez trudu rozpoznajemy w nich naszych dawnych belfrów, a oni nie pozostają nam dłużni i po chwili rozmowy rozpoznają w nas swoich dawnych uczniów. Śpiewają, chodzą na rajdy, aktywnie udzielają się w organizacjach i stowarzyszeniach, wychowują wnuki i opiekują się sobą nawzajem. Łączą ich wspólne wspomnienia o pracy, w którą wkładali duszę i wychowankach, z których wielu za ich przykładem podążyło tą samą zawodową ścieżką. Oni naprawdę nie potrzebują pretekstów do spotkań… Ale takiego święta jak Dzień Edukacji Narodowej nie mogliby spędzić osobno. Tak samo jak nie mogliby pominąć ważnego jubileuszu: przypadającej na ten rok 110 rocznicy utworzenia Związku Nauczycielstwa Polskiego – organizacji, z którą każdy z nich jest związany od lat. W czwartek, 8 października, Sekcja Emerytów i Rencistów zgorzeleckiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz zaproszeni przez nich goście, a wśród nich burmistrzowie Rafał Gronicz i Radosław Baranowski, wicestarosta Andrzej Tyc i przewodnicząca zgorzeleckiego oddziału ZNP Małgorzata Śniechowska, świętowali w Tawernie Naoussa obie te okazje. 12

Podwójna uroczystość Nadchodzący Dzień Edukacji Narodowej był nie tylko okazją do przyjacielskiego spotkania, ale też do wręczenia jubileuszowych gratulacji za imponująco długą przynależność i aktywność w ZNP, jednej z najstarszych polskich organizacji branżowych. Otrzymali je: Janusz Karpiński (69 lat w ZNP), Katarzyna Kamionka (60 lat w ZNP), Zbigniew Żak (60 lat w ZNP), Józefa Różyło (55 lat w ZNP), Taisja Stańczak (50 lat w ZNP), Mieczysław Śpiewak (50 lat w ZNP), Teresa Zimnik (50 lat w ZNP) i Witek Kukułka (45 lat w ZNP), wspaniali nauczyciele i wychowawcy wielu zgorzeleckich pokoleń. Więcej jednak, niż wszystkie nagrody i odznaczenia mówią o nich wzruszające wspomnienia byłych uczniów. Ot, choćby takie jak te, które z listu od dawnej

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

uczennicy, Greczynki Sofii, dzisiaj też nauczycielki pozwoliła nam przytoczyć jego adresatka, pani Katarzyna Kamionka:

„Dzień dobry moja ukochana Nauczycielko ! Nie jest Pani dla mnie tylko dawną Nauczycielką, ale też miłym wspomnieniem z moich młodzieńczych lat. Jest Pani dla mnie „bukietem” pełnym pięknych uczuć, ciepłego słowa, spojrzeniem pełnym troski. Pani była przyczyną, że w szkole czułam się jak w domu. Miałam tam kogoś, kto nie tylko chciał mnie nauczyć literek, ale też kogoś kto troszczył się o mnie…” Tylko naprawdę wyjątkowych ludzi wspomina się w ten sposób. Tego dnia, w Tawernie, było ich tak wielu.


ŚWIĘTO EDUKACJI

KWIATY, BRAWA I NAGRODY

W Dniu Edukacji Narodowej burmistrz Rafał Gronicz uhonorował dyrektorów i najlepszych nauczycieli zgorzeleckich szkół podstawowych, przedszkoli i punktów przedszkolnych. Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela, to najlepszy czas na podziękowania za trud włożony w nauczanie i wychowywanie, ale też za umiejętność wydobycia z podopiecznych mądrości i talentów, których posiadania oni sami często nie są nawet świadomi. Także w tym roku zorganizowano go w restauracji Hotelu Pawłowski. Oprócz nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych, gośćmi burmistrza byli także dyrektorzy placówek niepublicznych, którym gospodarz miasta wręczył podziękowania. Specjalne podziękowania Burmistrza Miasta Zgorzelec otrzymali w tym roku:

Przedszkola:

uczycielki: Dorota Klimczak, Janina Rothkegel, Anna Zioła, Małgorzata Marek-Konopska, Brygida Stefaniak, Dorota Wilczyńska–Woś, dyrektor SP3 oraz nauczyciele: Małgorzata Posioł, Marzenna Bartczak, Małgorzata Tabiś, Małgorzata Cichoń, Jolanta Płatek oraz Dariusz Florek, Marlena Dzierka, dyrektor SP5 oraz nauczyciele: Jolanta Matejewicz, Przemysława Korneluk, Małgorzata Kasprzak-Bawół, Małgorzata Śniechowska, Iwona Wilk-Dudek, Anna Ptak-Rutkowska oraz Piotr Pietryk, Wioletta Kościukiewicz, dyrektor gimnazjum nr 1 oraz nauczyciele: Jolanta Janiszewska – Ściubidło, Anna Rogalewicz- Gałucka, Bernadeta Nowak, Urszula Zubrzycka oraz Damian Kordasiewicz, Kinga Chuda Jaworska, dyrektor gimnazjum nr 2 oraz nauczyciele: Michał Jaworski i Łukasz Kubala. Marek Rutkowski, dyrektor gimnazjum nr 3 oraz nauczyciele: Maria Szecel i Sylwia Olszak.

Dorota Święcicka, dyrektor przedszkola publicznego nr 2 oraz Helena Michniewicz, nauczycielka w przedszkolu publicznym nr 2, Jolanta Socha–Jonczyk, dyrektor przedszkola publicznego nr 8 oraz Alicja Zajączkowska, nauczyciel w przedszkolu publicznym nr 8, Elżbieta Buśko, dyrektor przedszkola publicznego nr 9 oraz Dorota Józefik, nauczycielka w przedszkolu publicznym nr 9, Bogusława Żemietro-Jakubowska, dyrekPodziękowania burmistrza otrzymali także tor przedszkola publicznego nr 12 oraz Aneta dyrektorzy niepublicznych szkół, przedszkoli Zalewska, nauczycielka w przedszkolu publiczi punktów przedszkolnych: nym nr 12. Bogumiła Bacenga, dyrektor przedszkola Szkoły podstawowe i gimnazja: niepublicznego nr 1 „Zaczarowany Domek”, Jadwiga Buciuto, dyrektor SP2 oraz naBarbara Sławko, dyrektor przedszkola nie-

publicznego nr 2, Liliana Fodrowska, dyrektor przedszkola niepublicznego nr 3 „Pajacyk”, Anita Jędrejek, dyrektor przedszkola niepublicznego nr 4, Violetta Chafieha, dyrektor punktu przedszkolnego „Wyspa Skarbów”, Edyta Knebel-Jegiazarian, dyrektor punktu przedszkolnego „Raj Malucha”, Aleksandra Solecka, dyrektor punktu przedszkolnego „Baby City”, Agnieszka Smolarska, dyrektor punktu przedszkolnego „Chatka Puchatka”, Janina Rymanowska, dyrektor dwujęzycznej szkoły podstawowej „Tęcza”, Anna Oleksyn, dyrektor niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego, Aleksandra Rymanowska-Doleżal, dyrektor Gimnazjum Europejskiego, Bartłomiej Czarnecki, dyrektor gimnazjum „COGITO”. Podczas uroczystego spotkania wręczono także Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała ją Dorota Baranowska, nauczycielka w SP5.

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

Gratulujemy i dziękujemy

13


DLA SENIORA

STUDENCI TRZECIEGO WIEKU WYSTARTOWALI PONOWNIE Zaczęło się. Znów będą słuchać, dyskutować, zapraszać gości, eksperymentować podczas warsztatów i jeździć na wycieczki. Który to już raz? Czwarty? I oby tych razów było jak najwięcej!

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2015/16 w Transgranicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zgorzelcu odbyła się w Miejskim Domu Kultury 7 października. Przy wypełnionej niemal do ostatniego miejsca sali Anna Śliwińska, prezes stowarzyszenia TUTW, przywitała gości i nakreśliła kierunki działania na najbliższe miesiące. Były też życzenia zdrowia, pomyślności i dobrej zabawy m.in. od gospodarza miasta - burmistrza Rafała Gronicza, starosty Artura Bielińskiego, czy senatora RP Jana Michalskiego. Po części oficjalnej zaczęła się ta właściwa, bo skoro uniwersytet to bez wykładu obejść się nie mogło. Ten inauguracyjny wygłosił mg inż. Mirosław Sadowski, który dowodził, że wróżbiarstwo dziś to już nie tylko zabobon i przepowiednie, ale dzięki racjonalnemu, naukowemu spojrzeniu na bieg spraw, dzięki wykorzystywaniu m.in. statystyki to zupełnie normalna próba budowy modelu nadchodzącej w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej rzeczywistości.

Nie ma czasu na nudę

dajemy życia do lat”. I faktycznie, werwa i dużo życiowego wigoru będą niezwykle potrzebne, by sprostać wszystkim wyzwaniom i zadaniom, które postawili przed sobą słuchacze TUTW. Wystarczy spojrzeć na ich plan zajęć, którego nie powstydziliby się studenci tych „normalnych” uniwersytetów. Bo oto w rozpisce zajęć już choćby na pierwszy tylko miesiąc semestru jesienno-zimowego znalazły się wykłady m.in. o zdrowiu, dziennikarstwie i teatrze. Znalazły się też warsztaty poświęcone m.in. kulinariom, strategii rozwoju Zgorzelca, czy statystyce. Nie zabrakło również zajęć fakultatywnych takich jak aqua aerobik, czy nauka pływania na zgorzeleckim basenie, lekcje języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia komputerowe, plastyczne, pilates, nordic walking oraz wspólne wyjścia do kina. Na nudę nikt nie może narzekać, a to i tak jeszcze nie wszystko!

Świata ciekawi

Mottem, które przyświeca zgorzeleckim Ważną częścią działalności stowarzyszenia studentom trzeciego wieku od samego poTUTW w Zgorzelcu jest organizowanie wspólczątku istnienia uniwersytetu jest hasło: „Donych wycieczek. I choć od inauguracji nowego

14

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

roku akademickiego minął zaledwie miesiąc, studenci -seniorzy mają już za sobą pierwszy wyjazd. W dniach 15 - 17 października wybrali się na wycieczkę „Piastowskim szlakiem”. Odwiedzili Poznań, Gniezno, Biskupin, Kórnik, Rogalin, Ostrów Lednicki, Puszczykowo i Gąsawę. W planach są już także kolejne wyjazdy, bo jak zgodnie podkreślają słuchacze zgorzeleckiej uczelni , emerytura to najlepszy czas na realizowanie swoich marzeń, bo jeśli nie teraz, to kiedy, bo jeśli nie oni, to kto? Namawiają więc wszystkich, którzy już zakończyli zawodową aktywność, by się do nich przyłączyli. Warto!

Kontakt ze stowarzyszeniem

Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Zgorzelcu ul. Mickiewicza 13, 59-900 Zgorzelec tel.: 660 329 246


Już po raz drugi burmistrz Zgorzelca przekazał seniorom symboliczny klucz do bram miasta, oddając je na kilka godzin we władanie pokoleniu 55+. We czwartek, 15 października, dojrzali mieszkańcy Zgorzelca hucznie świętowali Dzień Seniora.

nizatorzy obchodów zadbali, aby Zgorzelecki Dzień Seniora nie tyko ceremonią przekazania klucza, ale także atmosferą przypominał studenckie Juvenalia. Szampańskiej zabawie, w której wzięło udział blisko 400 osób, sprzyjał rozmiar sali, na której bez problemu zmieściła się i strefa biesiadna, i ogromny parkiet do tańca, i miejsce na scenę dla muzyków. Roz-

Podobnie jak przed rokiem zgorzeleckie obchody Dnia Seniora zainaugurował kolorowy, gwarny i naprawdę liczny Drugi Marsz Kapeluszy, który poprowadziła niezawodna Orkiestra Reprezentacyjna KWB Turów. Przyodziani w fantazyjne kapelusze uczestnicy parady wyruszyli spod Miejskiego Domu Kultury i przemaszerowali ulicami: Wolności, Party-

DLA SENIORA

SENIORZY RZĄDZILI W MIEŚCIE

parkiet pustoszał z rzadka. I tylko po to, aby swoje programy zaprezentować mogli uczestnicy przeglądu artystycznego, czyli: zespół Łużyczanki, chór Turoszowianie, uzdolnieni pensjonariusze zgorzeleckich DPS-ów Jutrzenki i Ostoi: akordeonista Jan Juszczyński, wokalistka Agnieszka Grzebieniak i deklamatorka Stanisława Żarska oraz działające w Miejskim Klubie Seniora: grupa teatralna Alter Ego, zespół taneczny Ferajna oraz chór Vena Senior.

Nagrody i podziękowania

zantów, Domańskiego i Warszawską na plac przed halą sportową przy ul. Maratońskiej. Tam burmistrz przekazał symboliczny klucz do bram miasta, dając tym samym znak do roz- poczęte występami utalentowanych, zgorzepoczęcia zabawy, którą w tym roku zorganizo- leckich licealistek ze „Śniadeckich” i „Górnika” zgorzeleckie Senioralia szybko zdominowały wano właśnie w hali. pełne energii szlagiery sprzed lat. Ich wykonawcy: zespół IMPULS, grupa Zgorzeleckie Cała hala tańczy Dinozaury – Piotrusie (za rok będą świętować Głównymi wydarzeniami zgorzeleckich 60-lecie istnienia !), wokalista Christof Colomobchodów Dnia Seniora były Przegląd Arty- pa, czy gwiazda wieczoru – Nikos Rusketos styczny Stowarzyszeń Senioralnych i II edycja i Orfeusz, tak skutecznie zachęcali do tańca konkursu „Kapelusz Moich Marzeń”. Tym ra- i zabawy, że przez całe popołudnie i wieczór zem jednak, układając program imprezy orga-

W konkursie „Kapelusz Marzeń” przyznano 6 nagród, w tym aż dwie publiczności. Otrzymali je: Regina Czurko (Nagroda Senatora Jana Michalskiego), Krystyna Proch (Nagroda Burmistrza), Aleksandra Piotrowska (Nagroda Radnego Sejmiku Kazimierza Janika), Krystyna Śliwińska (Nagroda Wójta), DPS Jutrzenka (I Nagroda Publiczności), Aleksandra Piotrowska (II Nagroda Publiczności). Wyróżnienie w konkursie otrzymał też DPS Ostoja. Dzień Seniora był też okazją do złożenia podziękowań i wręczenia drobnych nagród seniorom szczególnie mocno zaangażowanym w pracę na rzecz Miejskiego Klubu Seniora. Otrzymali je: Janina Korbut, Maria Sierżant, Emilia Piędel, Danuta Poźniak, Aleksander Korbut, Stanisław Wolanin, Tadeusz Świetliński i Antoni Konopski.

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

15


SPORT

MISTRZOWIE NA… NEPAL Aż 2,7 tys. zł udało się zebrać podczas akcji pływania z mistrzami. Pieniądze z akcji zorganizowanej na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej zasilą fundusz odbudowy nepalskiej szkoły, zniszczonej podczas kwietniowego trzęsienia ziemi.

z autografami i serduszkami wyrysowanymi przez gości, bogatyński klub PATOMSWIM zapłacił aż 630 zł ! Można też było pokrzepić siły pysznym ciastem, które w łączniku między halami sportową i pływacką oferowali, w zamian za datek na rzecz PAH, wolontariusze z Cogito. Wszystko to wydarzyło się dzięki akcji „Płyniemy dla Nepalu”, którą z inspiracji Doroty To było naprawdę niezwykłe popołudnie. Tyniec zorganizowali wspólnie uczniowie zgoW niedzielę, 4 października, na zgorzeleckiej rzeleckiego Liceum i Gimnazjum Cogito oraz pływalni przy ul. Maratońskiej można było nie trenerzy UKS Energetyk, wspierani przez burmistrza Zgorzelca i zgorzeleckie Centrum Sportowo Rekreacyjne. Zbiórka funduszy na odbudowę szkoły w Nepalu była też powodem, dla którego najlepsi polscy pływacy odbyli podróż z Warszawy do Zgorzelca i z powrotem.

tylko spotkać aż czworo mistrzów pływackich: Agatę Korc, Pawła Korzeniowskiego, Radka Kawęckiego i Rafała Kusto, ale też popłynąć razem z nimi w sztafecie, spróbować treningu mistrzów, zebrać autografy gości i wylicytować przywiezione przez nich akcesoria pływackie, m.in.: okulary pływackie, czepki i koszulki kadry narodowej. Tylko za sam czerwony t-shirt 16

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

Kto daje, staje się bezgranicznie bogaty Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji, a szczególnie niezawodnym młodym pływakom i ich trenerom z Bogatyni. Dziękujemy również mamie pływackiej mistrzyni Elżbiecie Korc, burmistrzowi Rafałowi Groniczowi i pracownikom zgorzeleckiego urzędu, prezesowi CSR Piotrowi Gruszczyńskiemu i pracownikom spółki, trener Joannie Jęchorek z Wrocławia, drukarni Departament Druku. Bez ich pomocy nie zdołalibyśmy w tak krótkim czasie zorganizować eventu. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące COGITO w Zgorzelcu


Na zasadzie piramidy Żeby jednak wychować jednego mistrza, trzeba zgromadzić na starcie szkolenia pokaźną grupę uzdolnionych ruchowo i chętnych do pracy dzieciaków. Zaczęli więc pod szyldem MOS, MOS KWB TURÓW. W 1993 r. powstał Uczniowski Klub Sportowy Energetyk. Fachowość i pracowitość trenerów zaowocowały szybkim rozwojem podopiecznych. Obecnie UKS Energetyk prowadzi szkolenie w trzech grupach, dla w sumie 74 osób. Działalność jest finansowana częściowo przez Urząd Miasta, częściowo ze składek, a wyjazdy na zawody odbywają się przy dużej pomocy rodziców. Wśród młodych podopiecznych UKS Energetyk pracowitością i potencjałem wyróżniają się: Michał Wojtków (rocznik 2003), Sandra Wojtków (I kl. gimnazjum, zbieżność nazwisk przypadkowa), Kamila Skwarczewska, Daria Majewska, Maksymilian Dubiecki, Sebastian Bałdyga. Wcześniej, na arenie ogólnopolskiej zaistnieli zgorzelczanie: Paweł Bogacz, Paweł Dzikowski, Maciej Łozowski, Rafał Dymarski, Julia Teliczek no i oczywiście nasza mistrzyni zalekcyjne. Z lekkiej atletyki najbardziej lubił nad mistrzynie, rekordzistka Polski, reprezenkonkurencje rzutowe, pociągała go także piłka tantka kraju, olimpijka Agata Korc. nożna. W 6. klasie rozpoczął treningi kolarskie. – Dostałem taki rower, jadąc którym stale trzeba było kręcić pedałami, bez wolnobieżPływanie koryguje wady postawy ki. To były kolarskie rowery do jazdy torowej, i mniej obciąża serce, niż inne dyscypliny miały przyspieszyć efekty treningowe – mówi sportu, dlatego w basenie można wyRobert Hanc. W czasie nauki w zgorzeleckim dobyć z człowieka znacznie więcej, niż „Górniku” (u Mieczysława Krajewskiego grał z powodzeniem w piłkę ręczną) zrobił wyw innych warunkach. Harmonijny rozmarzone uprawnienia ratownika wodnego, wój muskulatury, doskonała wydolność, miał 18 lat. Podczas wakacji zaczął pracę jako imponująca pojemność płuc i świetna ratownik nad morzem. Wystartował także w koordynacja ruchowa to tylko niektóre kilku triathlonach. Na tym jednak jego aktywkorzyści związane z pływaniem. Dlatego ność zawodnicza się skończyła. jest ono doskonałą bazą wyjściową dla

ROBERT HANC ŻYWIOŁ: WODA

Sportowe pasje Roberta Hanca (rocznik 1968) ostatecznie i na trwałe zogniskowały się na pływalni. Zaczęło się od uprawnień i pracy w charakterze ratownika wodnego, potem studia na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego i praca trenerska w zgorzeleckim UKS Energetyk. Nasze miasto zaistniało na pływackiej mapie Polski w głównej mierze dzięki jego talentowi i pracy. Urodził się w Lubaniu. Od pierwszych klas szkoły podstawowej przejawiał nieprzeciętne zdolności i zainteresowania sportowe. Szybko więc trafił na SKS, czyli sportowe zajęcia po-

Warto pływać

Od tego się zaczęło - Pamiętam otwarcie krytej pływalni w Zgorzelcu. To było duże wydarzenie, dyrektor MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

uprawiania wszystkich innych dyscyplin sportowych. der.

17

SPORT

Andrzej Szwarnowski (KWB Turów) wskoczył w garniturze do wody – wspomina R. Hanc. – Basen uruchomiono na dobre w1988 r., kiedy właśnie skończyłem szkołę średnią i od początku mogłem tu pracować jako ratownik – dodaje. Zaoczne studia na kierunku Wychowanie Fizyczne ukończył we Wrocławiu. Tam także zdobył uprawnienia instruktora i trenera pływania. Po studiach 1,5 roczna służba wojskowa (WOP Zgorzelec). – Po wyjściu z wojska, z Arturem Doszko i Joanną Jęchorek, wpadliśmy na pomysł, żeby upowszechnić naukę pływania. Przy współpracy z MOS-em (Józef Wiatrowski był wówczas dyrektorem) stworzyliśmy projekt - lekcje wychowania fizycznego na basenie dla uczniów 3. klas – opowiada R.H. Wszyscy trzecioklasiści zgorzeleckich szkół zostali objęci obowiązkowymi lekcjami pływania. To zaowocowało lawinowym rozwojem zainteresowania lekcjami w wodzie. Dzisiaj nasza pływalnia do południa ma pełne obłożenie – przychodzą uczniowie klas 1-3 oraz gimnazjaliści. Stale rośnie też zainteresowanie tą formą ruchu wśród rodziców przedszkolaków.


SPORT

PGE WSPIERA ZGORZELECKIE SZKOŁY

Dziesięć szkół podstawowych i gimnazjalnych ze Zgorzelca, Bogatyni, Osieka Łużyckiego, Pieńska, Sulikowa, Leśnej i Lubania zostało objętych programem „Wspieramy sport”, realizowanym przez Polską Grupę Energetyczną. Wytypowane szkoły, w tym zgorzeleckie - SP3, SP2, Gimnazjum Publiczne nr 2 oraz szkoła podstawowa Prymusik, otrzymały zakupiony przez koncern sprzęt sportowy, który ma uatrakcyjnić prowadzone w placówkach lekcje wychowania fizycznego. Jego przekazanie miało niecodzienny charakter, bo do szkół ze sportowymi prezentami pojechali wicemistrzowie Polski - koszykarze PGE Turowa Zgorzelec. I tylko nie wiadomo co sprawiło uczniom większą frajdę - nowy sprzęt sportowy, czy odwiedziny znanych z parkietu i podziwianych Filipa Dylewicza, Piotra Niedźwieckiego, czy Daniela Dillon’a. Zawodnicy po przekazaniu nowych piłek, materacy, lekkoatletycznych płotków, bloków startowych i koszulek znaleźli także czas na krótkie zawody z dziećmi i nie oszczędzali rąk i długopisów

rozdając autografy. Jak zapewnia Gabriela Grzyb z KKS PGE Turów Zgorzelec, wizyty koszykarzy, którzy przy-

wieźli do szkół sprzęt sportowy, to dopiero początek projektu, który ma być realizowany także w kolejnych miesiącach.

NASI DOBRZE ZORIENTOWANI

Blisko 160 zawodników z całego Dolnego Śląska wzięło udział w XVIII Imprezie na Orientację, rozegranej w sobotę, 26 września, na terenie byłego hitlerowskiego obozu jenieckiego Stalag VIII A w Zgorzelcu.

to bowiem nie tylko zakręcona rekreacja, ale też jedna z form turystyki kwalifikowanej. Organizują je m.in. oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM), w tym nasz, zgorzelecki, któ-

Uczestnicy podzieleni na sześć kategorii, uzbrojeni w linijki i oryginalne, autorskie mapy, wędrowali w dwuosobowych zespołach po wyznaczonych terenach, odszukując w określonym czasie kolejne punkty kontrolne i gromadząc cenne punkty m.in. do klasyfikacji wojewódzkiej. Marsze na Orientację

ry od lat przeprowadza jesienią Imprezę na Orientację o Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec. Tegoroczną, 18. już edycję tych zawodów, rozegrano w ramach VI rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2015. W zawodach obowiązywała klasyfikacja zespołowa oraz klubowa, szczególnie ważna w walce o Puchar Dolnego Śląska. Miło nam więc poinformować, że dobrze „zorientowani” zgorzeleccy zawodnicy nie tylko zdobyli główne trofeum imprezy, ale również wysforowali się na prowadzenie w klasyfikacji klubowej i mają duże szanse na zdobycie Pucharu Dolnego Śląska. Wyniki końcowe imprezy: www.dino. wroclaw.pl

DZIESIĄTY BIEG PRZY POCHODNIACH W ostatnim czasie niezwykłą popularnością cieszą się imprezy biegowe organizowane po zmroku, tzw. nocne bieganie. W ten trend doskonale wpisuje się uliczny, wieczorny bieg ulicami Görlitz i Zgorzelca. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to żaden wykwit nowej mody, bo Bieg przy Pochodniach Mostami Europamiasta Görlitz – Zgorzelec im. Heinza Andersa organizowany jest już od 10 lat! W tym roku zapraszamy 6 listopada, start na moście Staromiejskim o godz.18.30. Trasa biegu wytyczona została ulicami: most Staromiejski – Uferstrasse – Furtstraße - Am Stadtpark - most im. „Jana Pawła II“ – ul. Wolności – ul. Cienista - ul. Daszyńskiego – most Staromiejski. 18

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

Jedna pętla to ok. 4km. Amatorzy biegania będą jednak mogli zdecydować, czy chcą ją pokonać tylko raz, czy może dwukrotnie. Dla wszystkich uczestników będą dyplomy, a dla najlepszych nagrody. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4. listopada, ale listy startowe otwarte zostaną także w dniu zawodów do godz. 17.45. Bieg przy Pochodniach Mostami Europamiasta Görlitz – Zgorzelec organizują stowarzyszenia Europamarathon Görlitz-Zgorzelec e.V., Edi-Team Zgorzelec, Oberlausitzer Kreissportbund e.V. oraz Urząd Miasta Zgorzelec.


ZGORZELECKIE KOSZYKARKI ROZPOCZĘŁY SEZON Zaczęły się rozgrywki makroregionalne sezonu 2015/2016 w koszykówce kobiet. UKS Basket Zgorzelec zgłosił do rywalizacji aż 6 drużyn. Na początek odnotowaliśmy dwa zwycięstwa młodziczek. Na inaugurację koszykarskich rozgrywek jako pierwsze do rywalizacji przystąpiły młodziczki. Już w pierwszej kolejce zgorzelczanki musiały się zmierzyć z wyżej notowanym zespołem MKS Basket Chrobry Głogów. W ubiegłym sezonie głogowianki zajęły drugie miejsce w rozgrywkach makroregionalnych. Mecz odbył się na wyjeździe. Nasze młode koszykarki narzuciły swój styl gry i… wygrały 50:44 (13:10, 14:10, 14:9, 9:15). Barw Zgorzelca broniły: Wiktoria Marcinów 12, Magdalena Starczewska 9, Zuzanna Pacak 7, Wiktoria Zienkiewicz 6, Kinga Stachowska 5, Paulina Majewska 5,Wiktoria Kowalczuk 4, Julita Michniewicz 3, Natalia Ferenc 0, Milena Fedorowicz 0, Mar-

tyna Adamczewska 0, Oliwia Urbanowicz 0. W drugiej kolejce, również na wyjeździe, żółto – niebieskie pokonały KS Szprotavię Szprotawa 77:21 (28:6, 15: 7, 12:2, 22:6).Tym razem w meczu punktowały: Wiktoria Marcinów 22 (4×3), Wiktoria Zienkiewicz 13, Julita Michniewicz 11, Zuzanna Pacak 7, Paulina Majewska 5 (1×3), Wiktoria Kowalczuk 4, Milena Fedorowicz 4, Julia Jeleń 4, Oliwia Urbanowicz 4, Kinga Stachowska 2, Martyna Adamczewska 1, Natalia Ferenc 0.

W naszych drużynach wystąpiły: UKS Ba-

Turniej dla najmłodszych koszykarek sket I – Benita Bystryk - kapitan, Wiktoria Lip, Katarzyna Latorowska, Małgorzata Sola, Oli(2004/2005) Na zaproszenie działaczy UKS Basket Zgorzelec przyjechały drużyny MKS Polkowice i MKS Karkonosze Jelenia Góra. Zgorzelec reprezentowały dwa zespoły. Starsze dziewczęta przegrały z bezkonkurencyjnym zespołem z Polkowic 15:46 oraz w podobnym stosunku punktowym nie dały szans Karkonoszom Jelenia Góra 42:14 oraz drugiemu zgorzeleckiemu zespołowi 58:15.

wia Kowalska, Wiktoria Sinicka, Otylia Cieślak, Emilia Wiśniewska, Alicja Kopcoń. Nieobecne na zawodach – Amelia Tokarczyk i Julia Stempniewicz; UKS Basket II – Julia Lang - kapitan, Maja Śmigaj, Oliwia Stachowska, Pola Tomiak, Hanna Kempa, Natalia Duda, Natalia Węgrzyn, Wiktoria Szczepańska, Sara Kowalska, Aleksandra Plucińska, Kornelia Rydjan. Trener – Robert Malec. der.

MODA NA SIATKÓWKĘ? Znana trenerka Ryszarda Leszczyńska stara się zaszczepić swą pasję zgorzeleckim dziewczętom. Jej marzeniem jest stworzyć drużynę ligowych siatkarek.

MŁODZICY UKS WARRIOR NA PODIUM Cztery srebrne i jeden brązowy medal zdobyli młodzicy UKS Warrior Zgorzelec w turnieju taekwondo olimpijskiego w Opolu. Klub reprezentowali Małgorzata Wójcik, Dawid Romanowicz, Jakub Burniak oraz Jan Frania. Udany start odnotował Dawid Romanowicz, który w walkach, jak i w dwuboju technicznym, uplasował się na II miejscu. Debiutująca Małgorzata Wójcik w finale uległa nieznacznie rówieśniczce z Bogatyni i zdobyła srebrny medal, a w konkurencjach sprawnościowych zajęła III miejsce. Najmłodszy wśród zgorzeleckich młodzików Jan Frania, po emocjonujących pojedynkach, wywalczył srebro.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików są najważniejszym startem dla zawodników w wieku 10-11 lat, którzy rywalizowali w układach formalnych, dwuboju technicznym oraz mini-kyorugi. W zmaganiach brali udział adepci taekwondo olimpijskiego z województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz Dolnego Śląska. - Gratuluję zawodnikom udanego startu i mam nadzieję na jeszcze większe zaangażowanie na treningach. Dziękuję Filipowi Olszakowi oraz Dawidowi Majocha za pomoc oraz doping młodszych kolegów z klubu – podsumował starty trener Wojciech Pawłowski. Już w najbliższy weekend juniorzy i kadeci UKS Warrior Zgorzelec wystąpią w Międzynarodowym Pucharze Polski w Krynicy-Zdroju. MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

Ryszarda i Krzysztof Leszczyńscy ukończyli AWF w Katowicach. Od wielu lat z powodzeniem szkolą kolejne roczniki siatkarek. Stworzyli prężny ośrodek siatkarski w pobliskim Lubaniu. Ich młodzieżowe drużyny wielokrotnie zdobywały medale mistrzostw Polski – także złote. Prowadzili w Sosnowcu Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Wychowali dużą grupę reprezentantek Polski, m.in.: Aleksandrę Przybysz-Jagieło, Izabelę Bełcik, Katarzynę Gajgał-Anioł, Sylwię Pycię, Mariolę Zenik. W zgorzeleckim Centrum Sportowo Rekreacyjnym spotkaliśmy jedną z grup dziewcząt, która pod okiem doświadczonej trenerki poznawała siatkarskie tajniki, przy okazji doskonale się bawiąc. B.K.

19


INFORMATOR KULTURALNY: 6 listopada – Bieg przy Pochodniach Mostami Europa – Miasta Zgorzelec/Gorlitz 11 listopada – obchody Święta Niepodległości: • 11.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny / kościół pw. św. Bonifacego • 12.00 - uroczystość patriotyczna pod Pomnikiem Millenium • od 16.30 w Miejskim Domu Kultury – Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych 29 listopada, godz. 18.15, PGE Turów Arena – koncert „Wszystko ma swój czas” / Enea Perfect Tour z okazji 35-lecia zespołu Perfect. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Bohaterów Getta 1: wypożyczalnia i czytelnia: • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10.00 do 18.00 • środa od 10.00 do 16.00 oddział dla dzieci i filie: • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10.00 do 17.00 • środa od 10.00 do 16.00 Muzeum Łużyckie ul. Daszyńskiego 15 : • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00; • środa od 10.00 do 18.00 – wstęp wolny • w każdą pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca od 12.00 do 16.00 - wstęp wolny • wystawa stała – Izba łużycka • od 10 listopada wystawa czasowa – Wyspa władców. Ostrów lednicki Dom Jakuba Bӧhme ul. Daszyńskiego 12: • w godzinach pracy Muzeum Łużyckiego • Izba Jakuba Bӧhme • od 3 października – wystawa fotografii Mikołaja Pływacza • 12 listopada, godz. 18.00 - „Przez bagna Berezyny i zabytki Ziemi Nowogródzkiej” spotkanie z Waldemarem Beną Miejski Dom Kultury ul. Parkowa 1: • dla zwiedzających otwarty poniedziałek – piątek od 14.00 do 20.00; • sobota – niedziela od 12.00 do 20.00 • od 30 października – spektakle

teatralne w ramach Zgorzeleckich Spotkań Teatralnych Uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Miasta Zgorzelec: (od godz.17.00) • 26 października - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 • 4 listopada – uczniowie Gimnazjum nr 1 • 10 listopada – uczniowie Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 • 10 listopada - wręczenie Nagród Burmistrza dla najlepszych uczniów zgorzeleckich szkół niepublicznych • do 22 listopada wystawa zdjęć – 70 lat Zgorzelca [spojrzenie retrospektywne] Kino PoZa NOVA – www.pozanova.zgorzelec.eu Teatr im. Gerharta Hauptmanna w Gӧrlitz - www.g-h-t.de/pl Muzeum Śląskie w Gӧrlitz, www.schlesisches-museum.de • dla dzieci i młodzieży do lat 16 wstęp wolny • w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wstęp wolny • od 21.11.2015 do 24.06.2016 – wystawa „W wielkiej biedzie” – pamięć końca wojny w 1945 roku i nowych początków w Gӧrlitz i Zgorzelcu Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, Koźlice/Stalag VIII A: • do 12 grudnia - wernisaż wystawy czasowej „Portrety jeńców” z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

SPORT I REKREACJA: Ogólnodostępne boiska: • Orlik – Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki • Boisko przy Gimnazjum nr 2 ul. Orzeszkowej • Zespół boisk przy ul. Parkowej Skatepark: 6.00 – 22.00 Miejski Klub Seniora: • zajęcia ruchowe /bezpłatne/: - nordic walking: przy SP nr 5 – środy i piątki od godz. 16.00 przy Emilkach ul. Francuska – poniedziałki i wtorki od godz. 14.30 - gimnastyka:

Gimnazjum nr 1 (ul. Kościuszki) wtorki od godz. 16.00, czwartki od godz. 17.00 Gimnazjum nr 2 (ul. E. Orzeszkowej) – środy i piątki od godz. 16.00 Miejski Klub Seniora ul. Mickiewicza 13: • zajęcia taneczne – wtorki i piątki od 17.00 do 18.30 • joga – wtorek i czwartek od godz. 14.00 do 15.00 • gra w brydża dla chętnych – środa od godz. 16.00 do 19.00 • zespół wokalno – chóralny Vena Senior – wtorek od 9.00 Stowarzyszenie Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku – tel. 660 329 246 Muzeum Przyrodnicze w Gӧrlitz, www.senckenberg.de • wtorek – niedziela od 10.00 do 17.00 • w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wstęp wolny Nasze ZOO Görlitz-Zgorzelec, www.tierpark-goerlitz.de • godziny otwarcia od 9.00 do 18.00

INFORMATOR U R Z Ę D OW Y: URZĄD MIASTA ZGORZELEC: • BEZPŁATNA INFOLINIA - 0-800-136-700 - tel. 75/ 77 52 687 - tel./fax 75/ 77 56 923; 77 56 604 (607, 608) - www.zgorzelec.eu - e-mail: urzad@zgorzelec.com • GODZINY PRACY URZĘDU - poniedziałki, środy, czwartki od 7:30 do 15:30 - wtorki od 7:30 do 17:00 - piątki od 7:30 do 14:00 - Burmistrz Miasta i zastępcy burmistrza przyjmują  mieszkańców: poniedziałki od godz. 13.00 do 15.30. kasa urzędu: - poniedziałki, środy, czwartki od 9:00 do 14:00 - wtorki od godz. 9:00 do 16:00 piątki od godz. 9:00 do 12:30 - tel. 75/ 77 56 600; 604 do 609 - fax.75/ 77 56 421, 77 59 923 • NUMERY KONT URZĘDU - opłata skarbowa oraz podatki i opłaty lokalne: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360-

opłaty za udostępnienie danych osobowych: 31 1240 3464 1111 0010 6448 8865 - wpłaty z tytułu subwencji, dotacji, itp. oraz wpłaty komornicze od dłużników alimentacyjnych: 81 1240 3464 1111 0010 6448 8256 wpłaty wadiów i zabezpieczeń: 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461 STRAŻ MIEJSKA • INFOLINIA - tel. 75/ 77 52 400 (całą dobę) • DYŻURNY SM - od poniedziałku do niedzieli od 6:00 do 22:00 • KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 75/ 77 59 949 - e-mail: sm@zgorzelec.com - przyjęcia interesantów: w dni robocze w godzinach pracy urzędu STAROSTWO POWIATOWE • GODZINY PRACY URZĘDU - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - od 7.30 do 15:30 INFOLINIA - tel. 75/ 77 615 55   - fax. 75/ 77 17 930 - w.powiat.zgorzelec.pl, - www.bip.powiat.zgorzelec.pl  - e-mail: starosta@powiat.zgorzelec.pl, promocja@powiat.zgorzelec.pl URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU • GODZINY PRACY URZĘDU - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, środa 8.00 - 18.00 • INFOLINIA - tel. 75/ 64 94 800, - fax 75/ 64 92 900 - e-mail: us0231@ds.mofnet.gov.pl - www.uszgorzelec.pl KOMENDA POWIATOWA POLICJI • INFOLINIA - tel. 75/ 64 94 200 (dyżurny) - fax 75/ 64 94 221 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ • INFOLINIA - telefon: 75/ 77 56 911 - fax: 75/ 77 52 634 - e-mail: mops.zgorzelec@wp.pl - www.bip.iap.pl/mopszgorzelec/ POWIATOWY URZĄD PRACY • INFOLINIA - tel./fax (centrala) 75 77 55 605; 75 777 0 500 - wrzg@praca.gov.pl • POŚREDNICTWO PRACY - posrednicy.pracy@pup.zgorzelec.pl

Wydawca: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec Redaktor Naczelny: Renata Burdosz - tel.757 759 948, e-mail: r.burdosz@zgorzelec.com, www. zgorzelec.eu NIP: 615-00-30-431 REGON: 000527078 Skład DTP i Druk: Drukarnia HELDRUK, 82-200 Malbork, ul. Partyzantów 3b Nakład: 10 000 egz.

20

MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • LISTOPAD 2015

Nasz Zgorzelec | listopad 2015  
Nasz Zgorzelec | listopad 2015  
Advertisement