__MAIN_TEXT__

Page 1

Voorjaar 2021 Hoe we samen ons prachtvak heroveren Op 5 oktober 2017 – de Dag van de Leraar – liep het Zuiderpark in Den Haag vol met tienduizenden leraren voor de grootste eendaagse lerarenstaking ooit. Voor het eerst in decennia sloten basisscholen massaal hun deuren om samen een halt toe te roepen aan de verwaarlozing van het onderwijs en het leraarschap. Een eerlijk salaris en minder werkdruk, dat was de claim. Die dag was het startschot voor een vliegensvlugge revolutie van onderop: leraren die het heft in eigen hand namen, met de actiegroep PO in actie voorop. Maar wat ging hieraan vooraf en hoe verging het de hoofdrolspelers in het oog van de storm? Welke cruciale of opmerkelijke momenten kwamen voorbij? Naast de geschiedenis, die leest als een spannende roman, besteden de auteurs ruim aandacht aan wat er nu speelt en hoe het verder moet: hoe een collectief dat echt door én voor de leraren is, vorm krijgt; hoe hiermee de informatiepositie en de zeggenschap van leraren kan worden versterkt, en welke hordes nog moeten worden genomen, kortom: hoe leraren stukje bij beetje terrein terug winnen waar het gaat om hún beroep.

PO

Thijs Roovers en Jan van de Ven | paperback | ca. 176 pagina’s | ISBN 9789493209114 € 19,90 | Verschijnt maart 2021

Meer info of bestellen: www.uitgeverijpica.nl


Handboek gedrag op school Uniek en onmisbaar naslagwerk! Als een autoriteit als Anton Horeweg besluit om alles wat hij weet over gedrag in de klas in één uitgave te bundelen, verwacht je geen dun boek. Zijn Handboek Gedrag op school bestaat dan ook uit maar liefst drie delen. Het is een uniek en onmisbaar naslagwerk voor leerkrachten. Elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar, maar de boeken zijn ook samen te koop in een luxe box die eigenlijk op geen enkele school mag ontbreken!

De inhoud: Deel 1 Een goede school Preventief werken ADHD ADD Zelfregulatie en executieve functies

In deze uitgebreide en zeer gedegen onderbouwde gedragsreeks gaat Horeweg in op alle mogelijke vormen en oorzaken van storend gedrag in de klas, en wat de leerkracht eraan kan doen om dit gedrag te voorkomen of te verhelpen. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om ‘labeltjes’ te plakken: de boodschap van Horeweg blijft boven alles dat kinderen met ‘probleemgedrag’ doen zoals ze doen uit onmacht en niet uit onwil! Verandering moet in de meeste gevallen niet komen vanuit het kind, maar vanuit de leerkracht: die leert de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van het kind herkennen en onderkennen en met die wetenschap aan de slag te gaan. De vele handreikingen in de boeken kunnen daarbij helpen.

Deel 2 ASS DCD Angst- en stemmingsstoornissen Faalangst NLD Tourette (Hoog)begaafdheid Deel 3 Trauma Hechtingsproblematiek Agressie Pestgedrag ODD en CD TOS Urban teaching

Anton Horeweg publiceerde ook: ‘Wat had ik dit boek graag gelezen toen ik als leerkracht begon. Het neemt veel onzekerheid weg en geeft je handvatten voor je eigen leerkrachtgedrag. Het boek geeft je wat kinderen verdienen: een empathische, positieve, duidelijke leerkracht die gedrag ziet en kijkt wat erachter zit.’ – Juf Anke

PO

ISBN 9789492525949 | € 14,95

2

‘Anton schrijft zonder poeha, hij spreekt de kinderen aan en weet de juiste toon te treffen. Er is gelukkig ook plaats voor een beetje humor bij de loodzware boodschap. [...] leg dit boek op school, want als je er maar een kind mee helpt is het al zijn investering waard geweest.’ – Bertus Meijer, Onderwijsenzo

PO

ISBN 9789493209060 | € 15,-


Introductieprijs van €75 (i.p.v. €90). Reserveer de box dus meteen!

SO

PO

€ 32,50 | ca. 250 pagina’s € 32,50 | ca. 250 pagina’s

Over de auteur Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken. Bij Pica verschenen recent Voorkom lastig gedrag en Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Ook is hij auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Anton Horeweg werkt mee in expertgroepen van het NCOJ/KC-KJP en Oudervereniging Balans. Hij is lid van de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, was opleider bij het NCOJ, is instituutsopleider bij InHolland en veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

© Dorieke Fotografie

€ 34,95 | ca. 300 pagina’s

3


‘De auteurs zoomen specifiek in op het belang van spel, het gebruik van ontwikkelingsmaterialen en de taal-, reken- en schrijfontwikkeling. Theorie en praktijk worden duidelijk en uitvoerig gekoppeld en dat maakt deze uitgave een praktisch handboek.’ – Nicole van Amelsvoort, HJK De overgang van groep 2 naar 3 is een veelbesproken onderwerp; voor veel kinderen is die overstap namelijk groot. Hoe zorgen leerkrachten ervoor dat de doorstroom vloeiend verloopt? Hoe sluiten ze aan bij de soms grote verschillen in de ontwikkeling van jonge kinderen? Dit boek geeft praktische antwoorden en handreikingen. Aafke Bouwman en Marije Bakker | paperback | 188 pagina’s | ISBN 9789492525628 | € 24,95 PO

‘Johan Eichhorn heeft met het boek een belangrijke stap gezet om leraren in de kleuterbouw beter toe te rusten voor het aanbieden van deskundige begeleiding aan elke kleuter. Op overzichtelijke wijze beschrijft hij de ontwikkelingsgebieden.’ – Sandra Koot, auteur van Co-teaching Dit boek helpt om belangrijke stappen te nemen die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de jongste kinderen in het onderwijs. In dit boek komen onder andere aan de orde: reflectie en bewustwording, aanleren van regels en routines, bekrachtigen en belonen, werken aan gedragsverandering, het gesprek als interventiemiddel, spelontwikkeling en werkhouding. Johan Eichhorn | paperback | 224 pagina’s | ISBN 9789077671603 | € 24,95

PO

4


Interactie en spel met jonge kinderen Peuters en kleuters gebruiken hun eigen leefwereld als vertrekpunt om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Hoe meer zij betrokken zijn bij de inhoud, hoe intenser kinderen leren. De ontwikkeling van jonge kinderen wordt ook beïnvloed door professionals zoals pedagogisch medewerkers en leerkrachten, omdat zij op een beredeneerde en planmatige manier vaardigheden en kennis van de wereld aanbieden in hun onderwijs. Het werken met een thema dat door middel van spel en interactie wordt aangeboden, is daarbij een gangbare werkwijze. Werken met een thema wordt thematiseren als de aanpak en uitvoering van onderwerpen uit het thema een dynamisch samenspel tussen de professional en de kinderen is. Dit boek biedt professionals die werken met kinderen tussen de 3 en 7 jaar een heldere handreiking om het thematiseren in de eigen praktijk uit te voeren. Deze aanpak is toepasbaar in alle organisatievormen van educatie en onderwijs.

PO

Aafke Bouwman, Sigrid Houtsma, Margreeth Mulder, Kobi Wanningen | paperback ca. 188 pagina’s | ISBN 9789493209176 | € 24,95 | Verschijnt april 2021

‘Een goed ingerichte speel-leeromgeving met sociaal-culturele waarde zorgt ervoor dat jonge kinderen veel echte ervaringen kunnen opdoen. Het is de voedingsbodem voor spel.’ 5


SUCCESVOLLE AANPAK UIT NOORWEGEN

De Helpende Hand Elk kind weet dat het handig is een pleister te plakken op een schaafwond, maar welk kind weet hoe hij kan omgaan met een lastige situatie waarin onprettige gevoelens de overhand hebben? De Helpende Hand is een methode voor kinderen en jongeren in de leeftijd van ongeveer 6 tot en met 18 jaar. Het is een hulpmiddel om alledaagse en veelvoorkomende lastige situaties beter te hanteren. Met behulp van een helpende hand krijg je overzicht over wat er aan de hand is en wat je kunt doen.

PO

Er is een kinderboekje én jongerenboekje. Na een introductie over alledaagse moeilijke situaties geven de boekjes uitleg over gevoelens en de verschillende gradaties daarvan. Vervolgens worden de begrippen ‘Rode gedachten’ en ‘Groene gedachten’ geïntroduceerd. Ten slotte wordt beschreven welke dingen je kunt doen om jezelf te helpen mét of zonder steun van mensen in je omgeving. De Helpende Hand is een veelgebruikte methode uit Noorwegen, waar het ontwikkeld werd door psycholoog en wetenschapper Solfrid Raknes. De Nederlandse vertaling en bewerking zijn uitgevoerd door Karen Molenaar. VO

Ned. vertaling en bewerking: Karen Molenaar | paperback ca. 60 pagina’s | ISBN 9789493209220 (kinderen) en 9789493209237 (jongeren) | € 12,50 | Verschijnt april 2021

De Helpende Hand wordt in Noorwegen al tien jaar met goede resultaten gebruikt op scholen en in de jeugdgezondheidszorg. Het is een praktische, begrijpelijke en handzame methode. Een Helpende Hand kan voorkomen dat kleine zorgen grote zorgen worden! 6


Projectonderwijs? Zo haal je alles eruit! Leerlingen in het vo werken regelmatig samen in projecten. Zij vinden een mooi en zinvol eindproduct vaak het belangrijkst en dat is logisch, want dat geeft veel voldoening. Maar voor docenten is het nóg belangrijker dat leerlingen daadwerkelijk iets leren, dat ze leerdoelen behalen. In de praktijk blijkt echter dat het leerrendement van projectonderwijs nogal eens tegenvalt en dat het niet altijd even efficiënt is. In dit boek staan allerlei concrete handvatten voor geslaagd projectonderwijs. Belangrijke aspecten die je aandacht moet geven zijn: de projectopdracht, het vormen van groepen, goede begeleiding, motivatie en feedback, en reflectie en beoordeling. Er zijn bovendien aparte hoofdstukken gewijd aan het ontwikkelen van vaardigheden. Ook staan er veel inspirerende interviews met docenten, werkvormen en tips in. Dit boek is bedoeld voor alle docenten in het voortgezet onderwijs, ongeacht hun vakgebied.

VO

© Dorieke Fotografie

Martin Bruggink | paperback | ca. 148 pagina’s | ISBN 9789493209183 | € 17,95 Verschijnt maart 2021

Over de auteur Martin Bruggink is jarenlang lerarenopleider geweest bij de TU Delft. Hij wil docenten ondersteunen bij het optimaliseren van hun onderwijs door praktische middelen aan te reiken. Zelf stond Bruggink voor de klas als docent informatica. Hij probeert bij te dragen aan het vak via nascholingen, de ontwikkeling van lesmaterialen en andere publicaties.

7


Illustratie: Ruud Bijman

Verkrijgbaar in de Wiebelen en friemelen-reeks:

PO

8


NIEUW IN DE REEKS!

Het boek Wiebelen en friemelen voor mensen met een verstandelijke beperking is een aanrader voor iedereen die praktische tips kan gebruiken én zeker wil weten dat wat ze doen wetenschappelijk onderbouwd is. Het is geschreven voor begeleiders; dit kunnen ouders, vrijwilligers of professionals zijn. Op een toegankelijke manier wordt de kennis rondom zintuigelijke prikkelverwerking uiteengezet. Al lezend leer je om signalen van de cliënt (het kind, de volwassene) te herkennen wat betreft onder- of overprikkeling; met deze kennis kan storend gedrag een andere betekenis krijgen. Met dit boek in handen heb je een extra manier van kijken naar gedrag; de praktische tips voor de dagelijkse praktijk dragen bij aan de kwaliteit van (be)leven.

SO

© Dorieke Fotografie

Monique Thoonsen en Marijenne van der Gaag | paperback | ca. 212 pagina’s ISBN 9789493209091| € 25,95 | Verschijnt februari 2021

Over de auteurs Monique Thoonsen (rechts) is pedagoog, specialist zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Monique is vooral bezig met de (afwijkende) zintuiglijke prikkelverwerking bij kinderen. Zij adviseert en begeleidt kinderen en hun opvoeders als er sprake is van lastig gedrag dat daardoor wordt veroorzaakt. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn voor onder- of overprikkelde kinderen. Marijenne van der Gaag is psycholoog en auteur. Sinds 1995 werkt ze in de GGZ en de zintuiglijk gehandicaptenzorg met dove en slechthorende kinderen en volwassenen. Ze werkt vanuit de cognitieve gedragstherapie, sensorimotor psychotherapie, EMDR of via mediërende therapie. Marijenne schreef eerder mee aan het boek Communicatie op eigen wijze.

9


INSPIRERENDE KAARTENSETS

Vaardighedenkaartjes Wat moet je leren om een probleem te laten verdwijnen? De Vaardighedenkaartjes geven antwoord op deze vraag en helpen kinderen oplossingsgericht te kijken naar probleemgedrag. Je maakt eenvoudig inzichtelijk welke vaardigheden kinderen willen leren, maar ook welke ze al bezitten. Jonger | 52 kaarten | ISBN 9789492525888 | € 12,95

Kom tot de kern! Deze kaarten helpen om tijdens intervisiebijeenkomsten daadwerkelijk tot de kern te komen. De set bevat 91 vragenkaarten én 25 opdrachtkaarten die je helpen om in de praktijk te oefenen met dat wat je leerde tijdens de intervisie. VO

Martie Slooter i.s.m. Marion Kemeling & Reijer Jan van ’t Hul | 116 kaarten | ISBN 9789493209077 | € 29,95

Vernieuwde editie van de succesvolle Coachkaarten! Coachkaarten zijn een effectief instrument om in te zetten als hulpmiddel bij (persoonlijke) ontwikkeling. De kaarten zijn te gebruiken als werkvorm in coaching, workshop of training, en ter inspiratie in krachtige brainstormsessies. Maar natuurlijk kan het ook met collega’s, studenten, vrienden of familieleden gespeeld worden. Coachkaarten kun je op verschillende manieren gebruiken: individueel, in teams en in groepen. In welke setting je ze ook inzet, met deze prachtige en makkelijk te gebruiken kaarten krijg je je talenten zeker boven tafel. Espérance Blaauw | 70 kaarten | ISBN 9789462722354 | € 24,95

10

PO


RECENT VERSCHENEN

In dit boek pleit Marcel Schmeier voor ‘slow teaching’ waarbij bordwerk zorgvuldig wordt opgebouwd en geordend, leerlingen aantekeningen maken en de leerstof stapsgewijs en grondig wordt onderwezen én geleerd.

Het boek van Marita Eskes beschrijft op praktische wijze waarom goed technisch leesonderwijs van belang is, hoe het proces van technisch leren lezen verloopt en hoe hier in een doorlopende lijn vorm aan kan worden gegeven in de klas.

PO

Marcel Schmeier | paperback | 184 pagina’s ISBN 9789492525994 | € 16,95

PO

Marita Eskes | paperback | 300 pagina’s ISBN 9789492525918 | € 29,95

‘Dit boek helpt leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het realiseren van zo goed mogelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van de vroege mondelinge taalvaardigheid.’ – Dr. Kees Vernooy

PO

Eveline Bogers | paperback | 160 pagina’s ISBN 9789492525987 | € 24,95

11


RECENT VERSCHENEN In Leraar Centraal schrijft Martin Bootsma over het prachtige vak dat leerkrachten hebben. In een aantal van zijn vaak prikkelende verhalen komt zijn liefde voor lezen aan bod. Lezen met kinderen en praten over wat je hebt gelezen, is misschien wel het mooiste in het onderwijs. Bootsma is ervan overtuigd dat je kinderen niet alleen goed kunt leren lezen, maar dat je ze ook een blijvende liefde voor het verhaal kunt bijbrengen.

In dit boek vind je herkenbare situaties en casussen uit de dagelijkse praktijk binnen de school, waarin zulke werkdruk wordt ervaren. Met concrete handvatten voor time- en klassenmanagement ga je aan de slag om de werkdruk terug te brengen en het plezier in je werk weer te laten groeien. Naast praktijkervaringen wordt ook aandacht besteed aan denkpatronen en bepaalde emoties die vaak samengaan met werkdruk, zoals schuldgevoelens.

PO

Martin Bootsma | paperback | 104 pagina’s ISBN 9789492525932 | € 12,50

PO

VO

Angela Kouwenhoven & Annemieke Schoemaker paperback | 160 pagina’s | ISBN 9789492525246 € 15,-

Maken in de klas staat boordevol aanstekelijke voorbeelden van leraren en projecten die maken succesvol koppelen aan taal, techniek, kunst en natuurwetenschappen en het zo een goede plek in het curriculum geven. Aangevuld met inspirerende tekeningen, foto’s en verhalen is Maken in de klas een boek dat de leraar helpt om concreet met maakonderwijs aan de slag te gaan op een manier die bij haar of hem past. PO

Astrid Poot | paperback | 144 pagina’s ISBN 9789492525833 | € 25,-

12


Een (h)eerlijk onderwijsboek! Wie de onderwijscolumns van Naomi Smits in Trouw heeft gelezen weet dat ze een leerkracht is met veel passie voor haar vak. In dit boek vertelt ze openhartig over haar onderwijscarrière tot nu. Los van de vele hilarische anekdotes en grappige opmerkingen van leerlingen die ze in de loop der jaren heeft opgetekend, heeft haar verhaal een serieuze ondertoon. Naomi observeert, stelt vragen en maakt zich druk om het imago van haar vak. Ze neemt de lezer mee in haar visie hoe het óók zou kunnen. Zo doet ze onder andere aanbevelingen voor de pabo’s om de opleiding beter te maken, geeft adviezen aan startende leerkrachten, en begeleiders van starters. Verder zijn er praktische tips om werkdruk aan te pakken en geeft ze relatieadvies voor het werken met een duopartner. Ze regelt een kijkje in de keuken bij ResearchEd en het Lerarencollectief en vertelt wat de rol van bijvoorbeeld sociale media kan zijn bij professionalisering.

© Dorieke Fotografie

Dit rijk gevulde boek is prachtig geïllustreerd door Mieske.

PO

Naomi Smits | paperback | ca. 120 pagina’s | ISBN 9789493209190 | € 16,95 Verschijnt januari/februari 2021

‘In dit boek dat leest als een trein kom je alles te weten over de loopbaan van Naomi; de leuke, grappige en ontroerende kanten van haar vak. Maar ook de dingen die volgens haar anders en vooral beter kunnen. En dat zijn er nogal wat!’ – Mark van der Werf, auteur van onder meer Meester Mark draait door

Over de auteur Juf Naomi heeft de deeltijdpabo gedaan en werkt parttime als leerkracht in de onder- en bovenbouw van een basisschool in De Meern. Haar belevenissen binnen (en soms ook buiten) het klaslokaal tekende ze op in – zeer geliefde – columns voor Trouw en Juf & Meester. Naast haar werkzaamheden als leerkracht en onderwijscolumnist is Naomi eigenaar van een tekstbureau.

13


Van Adinda de Vreede verscheen ook:

14


Teken je gesprek is een veelgebruikte, interactieve gespreksmethode. In dit boek ligt de nadruk op visueel maken van gedachten. Gedachten, overtuigingen, mindset, piekeren, angsten en faalangst komen allemaal aan de orde. Er wordt door het tekenen vooral gevisualiseerd wat iemand denkt, daardoor voelt, en de invloed daarvan op het gedrag en het resultaat. De sjablonen zijn zo opgezet dat de probleemdrager zijn eigen gedachten en het effect daarop kan onderzoeken, waardoor hij of zij vervolgens zelf tot inzichten komt.

Maak je begeleiding effectief, kleurrijk en plezierig! Hoewel de methode niet specifiek is ontwikkeld voor mensen met een autisme spectrumstoornis, hoogbegaafdheid, adhd, add of een licht verstandelijke beperking, blijken juist zij zeer veel baat bij de visuele aanpak te hebben. Teken je gesprek ondersteunt en visualiseert allerlei werkwijzen en is goed te gebruiken naast cognitieve gedragstherapie en methodes als Kids’ Skills, Geef me de 5, RET en NLP.

SO

MBO

PO

© Dorieke Fotografie

VO

Adinda de Vreede | paperback | ca. 116 pagina’s | ISBN 9789493209206 | prijs € 27,50 verschijnt maart 2021

Over de auteur Adinda de Vreede is auteur van de bekende Teken je gesprek-serie en geeft workshops en lezingen over dit onderwerp. Daarnaast ontwikkelde ze diverse kaartensets. Adinda is remedial teacher, gedragscoach, gezinscoach en speltherapeute.

15


TO S!

VERWACHT

Veel kinderen met TOS hebben grote problemen in de interactie met anderen. Sommige kinderen zijn onzeker en teruggetrokken, anderen worden snel boos. Vaak hebben ze moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Kinderen met TOS zitten dan ook vaak niet lekker in hun vel. Wat gaat er nu schuil achter deze problemen in de sociale interactie en het welbevinden? Voor een antwoord op deze vraag kijkt Taal in het kwadraat door een neuropsychologische bril naar kinderen met TOS. Gedrag wordt ontrafeld in termen van (innerlijke) taal, executief functioneren, Theory of Mind en omgevingsfactoren.

PO

Kinderen met TOS beter begrijpen

Constance Vissers, Jet Isarin, Daan Hermans & Ina Jekeli paperback | ca. 160 pagina’s | ISBN 9789492525871 | € 24,95 Verschijnt juni 2021

De Hulpwaaier TOS is een naslagwerk voor professionals in zorg en onderwijs en voor gebruik thuis. In overzichtelijke secties wordt informatie gegeven over de kenmerken en signalen van TOS, de gevolgen ervan voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en over diagnostiek, behandeling en prognose. Ook worden tips en strategieën aangereikt voor het stimuleren van de taalontwikkeling en het vergemakkelijken van de communicatie, het leren en het sociaal functioneren.

PO

VO

SO

Jet Isarin | waaier | 92 pagina’s | ISBN 9789491806988 | € 15,95

16

‘Het is een van de grote verdiensten van Jet Isarin om dit onderwerp op een bevattelijke manier naar ouders en leerkrachten en leerlingenbegeleiders gebracht te hebben.’ – Lieven Coppens, Boeketje Onderwijs


S! TO

Hoofd vol TOS staat boordevol informatie, afbeeldingen, handige tips, leuke weetjes en quizjes over TOS en hoe je ermee omgaat. Dat maakt het boek heel herkenbaar én bruikbaar voor andere jongeren. Een echte overlevingsgids dus! Hoofd vol TOS is geschreven voor jongeren, om zelf te lezen. Maar het kan ook goed gebruikt worden in psycho-educatie, (voor en) door ouders, leraren en andere professionals. ‘De auteurs durven zich kwetsbaar op te stellen, geven aan wat ze moeilijk vonden en vinden, waar ze tegenaan liepen en lopen. Ze komen met voorbeelden, en ook veel mogelijke oplossingen. De taal sluit prima aan bij jongeren.’ – Susan Spekschoor

VO

Veerle Stevens, Jérôme Vergne & Beau Verhaar | paperback | 104 pagina’s ISBN 9789492525703 | € 17,50

Dit (voor)leesboek gaat over Pluis, een konijntje met TOS (een taalontwikkelingsstoornis). Kinderen met TOS (van 6 tot 10 jaar) kunnen dit boek met een begeleider lezen. Bij de tekst staan woordbetekenissen, illustraties, vragen en spelvormen. Hierdoor gaan kinderen ook nadenken over hun eigen TOS en ontdekken ze hoe ze er beter mee om kunnen gaan. De 12-jarige Jolijn Thijssen schreef Pluis heeft TOS. Ze putte inspiratie voor het verhaal uit haar eigen gezin. Haar broertje heeft namelijk TOS. ‘Nog maar zelden werd het verhaal rond TOS op zo een aangename, gevoelvolle en leerzame manier gebracht.’ – Lieven Coppens, Boeketje Onderwijs

PO

Jolijn Thijssen | gebonden | 120 pagina’s | ISBN 9789492525970 € 16,95

17


Dynamische en flexibele werknemers in het onderwijs Arbeidsmobiliteit gaat over bewegen naar iets anders. Het bestaat in vele vormen: intern en extern; binnen een sector en tussen sectoren; horizontaal, verticaal en neerwaarts; en dan ook nog vrijwillig of verplicht. Anita van de Bunt stelt al deze vormen, mogelijkheden en kansen voor zowel de werkgevers als de werknemers aan de orde en beantwoordt veel vragen, zoals: Hoe stimuleer je mobiliteit? Hoe voorkom je weerstand? Wat werkt voor welke generatie? Hoe maak je een praktisch plan? Van welke mobiliteitsinstrumenten kun je gebruikmaken? Anita van de Bunt | paperback | 192 pagina’s | ISBN 9789492525864 | € 25,-

Praktische strategieën voor implementatie op alle niveaus

PO

VO

Dit boek is bedoeld voor teams die al werken met Continu Verbeteren, maar ook voor nieuwe collega’s die de implementatie niet hebben meegemaakt. Het is geschikt voor besturen en directies die willen werken met continue verbeterprocessen. Maar het grootste aandeel in het boek is bestemd voor leraren die de leerlingen willen betrekken bij het verbeteren van de groepssfeer en het stellen en behalen van gezamenlijke en individuele doelen. PO

Marijke Broer | paperback | 212 pagina’s | ISBN 9789492525925 | € 25,-

VO

Gezond, productief en met plezier (blijven) werken Dit boek gaat over duurzame inzetbaarheid. We moeten niet alleen duurzaam gebruikmaken van natuur en energie, maar ook van menselijke hulpbronnen. Werkvermogen, vitaliteit en employability zijn in feite schaarse hulpbronnen waarmee je verantwoord moet omgaan om er ook later nut en plezier van te hebben. In dit boek lees je welke factoren invloed hebben op duurzame inzetbaarheid en vind je tips en handvatten om je eigen duurzame inzetbaarheid en die van je medewerkers te versterken. Tinka van Vuuren | paperback | 104 pagina’s | 9789492525796 | € 17,50

18

PO

VO


Elke leraar is anders, en dat is maar goed ook! Dit boek is een pleidooi voor het benutten van uiteenlopende leraarvaardigheden in het onderwijs. Meer variatie in functies biedt mogelijkheden om de school een stabiele basis van kwaliteit te geven. Dit komt het leren van leraren én het leren van leerlingen ten goede en versterkt dus de onderwijskwaliteit op een school. Toonaangevende onderwijsexperts geven hun visie op dit onderwerp. Zij benadrukken vanuit hun expertise, ervaringen en kennis de kracht van diversiteit in onderwijsteams. Zij gaan in op de vragen rondom het erkennen van ongelijkheid en de inzet van anders opgeleide leraren in de school. Ze zijn kritisch, schrijven harde statements over het huidige onderwijs en prikkelen de lezers na te denken over hun eigen schoolorganisatie. In het boek zijn aanbevelingen te vinden om de ontwikkeling van leraren te stimuleren en de verschillen tussen leraren te erkennen. Met bijdragen van: Eva Naaijkens (voorwoord), Marc Vermeulen en Marjan Vermeulen, Marco Snoek, Paul Baan en Ruut Veenhoven, Brigit van Rossum en Anje Ros, Myriam Lieskamp, Joseph Kessels.

PO

Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser | paperback | ca. 128 pagina’s ISBN 9789493209213 | € 25,- | Verschijnt voorjaar 2021

© Dorieke Fotografie

Over de auteurs Hannah Bijlsma (rechts) is in 2014 afgestudeerd aan de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs in Groningen. Vervolgens heeft zij haar Master Onderwijskunde en de Research Master (Education & Development) afgerond. Ze is als onderwijsonderzoeker (PhD) verbonden aan de Universiteit Twente en staat daarnaast voor de klas in het basisonderwijs. In 2016 richtte zij de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs op en heeft vijf jaar de functie van voorzitter bekleed. Mirjam Keyser is in 2013 afgestudeerd aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs in Nijmegen. Daarna heeft zij haar master Onderwijskunde afgerond. Ze heeft de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs mede-opgericht en 5 jaar in het bestuur gezeten. Mirjam heeft gewerkt als groepsleerkracht op vernieuwende scholen. Momenteel is ze oprichter van de nieuwe Fontys opleiding Pabo Jonge Kind Specialist en stagebeleider, tutor en docent pedagogiek, psychologie en onderwijskunde van de eerste lichting studenten. 19


O !

M B

Meidenvenijn in het mbo Meidenvenijn komt overal voor: op school en thuis, maar ook in de digitale wereld. Het zit diep en ligt eigenlijk altijd op de loer in groepen. Hoewel meidenvenijn misschien onschuldig lijkt, brengt het schade toe, die soms een leven lang voortduurt. De angel uit meidenvenijn halen is niet alleen een kwestie van inzetten op begeleiding van kwetsbare studenten. Het vraagt om permanente aandacht van docenten, studieloopbaanbegeleiders, stagebegeleiders en leidinggevenden. Anke Visser | paperback | 124 pagina’s | ISBN 9789492525789 | € 17,95

MBO

Geweldloos verzet

PO

VO

SO

MBO

Dit boek – bedoeld voor het primair, voortgezet, speciaal én middelbaar (beroeps)onderwijs – beschrijft de basisprincipes van geweldloos verzet en geeft veel voorbeelden uit de praktijk. Ook bevat het een stappenplan waarmee leraren direct aan de slag kunnen. Daarnaast geeft het concrete handvatten voor de schoolbrede implementatie van geweldloos verzet. Wil van Nus | paperback | 208 pagina’s | ISBN 9789492525376 € 24,95

Autisme in het mbo Dit boek is bedoeld voor begeleiders, docenten en zorgcoördinatoren in het mbo, die te maken hebben met studenten met autisme. In het voortgezet onderwijs kan het boek ingezet worden ter voorbereiding op de overstap naar het mbo. Esther van de Ven | paperback | 152 pagina’s | ISBN 9789491806346 | € 19,95

20

MBO


EN O ! B O M HB

Effectief opleiden in het mbo en hbo Dit handboek voorziet opleiders in het mbo en hbo van handvatten om hun studenten toekomstgericht op te leiden voor een beroep. Zeven Gelderse mbo-instellingen werken al enkele jaren samen met de Academie Educatie van de HAN rondom beroepsgerichte didactiek. Vanuit verschillende perspectieven (wetenschap, praktijk en onderwijs) wordt in deze uitgave gezocht naar antwoorden op praktijkvragen, als: • Hoe ga je om met de veranderlijkheid in het beroepenveld? • Hoe ontrafel je op een slimme manier het beroep, om te komen tot een goed opgebouwd curriculum? • Wat betekent ‘beroep’ voor de student? • Wat is er nodig om op te leiden voor wendbaar vakmanschap? • Hoe blijf ik als opleider betrokken bij recente ontwikkelingen in het werkveld? • Hoe zorg ik dat studenten relevante praktijkervaring opdoen? MBO

In dit boek worden 9 thema’s verkend en onderzocht. Good practices ter inspiratie, do’s en don’ts uit de praktijk vullen de theorie aan.

HBO

Aimée Hoeve, Haske van Vlokhoven, Loek Nieuwenhuis, Peter den Boer | paperback | 176 pagina’s ISBN 9789493209244 | € 27,50 | Verschijnt mei 2021

21


Maak samen de wereld waarin je zelf zou willen wonen! Met het burgerschapsspel Terra Nova Minimaatschappij bepalen spelers het lot van eilandbewoners en maken ze samen de wereld waarin ze zelf zouden willen wonen. Want op dit eiland staat niets vast en wordt alles bevraagd. De grote uitdagingen van de samenleving komen tot leven en stellen je moreel kompas op de proef. Kinderen verkennen hun eigen mening en die van de ander. Volwassenen zien sociale vraagstukken en hun eigen basiswaarden in een nieuw licht.

PO

VO

MBO

HBO

Lisa Hu | bordspel met 70 houten speelstukken in doos | vanaf 8 jaar | 3-5 spelers ISBN 7434029363380 | € 129,- (ook verkrijgbaar in een sixpack à € 690,-)

‘Zo moet burgerschapsonderwijs eruitzien.’ – Johannes Visser, De Correspondent

22


Wijzigingen voorbehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze brochure. Vormgeving: Mat-Zet bv, Huizen

POPULAIRE KLASSIEKERS BIJ UITGEVERIJ PICA

BESTELLEN? WWW.UITGEVERIJPICA.NL 23


Nieuw: lessenseries Close Reading!

Middenbouw groep 4/5 | ISBN 9789493209022 | € 17,95 PO

Onderbouw groep 1 t/m 3 | ISBN 9789493209015 | € 17,95

Bovenbouw groep 6 t/m 8 | ISBN | € 9789493209039 | € 17,95

Hoe geef je Close Reading concreet vorm in jouw groep? Close Reading in de praktijk bevat dertig complete lessenseries voor het basisonderwijs: tien voor de onderbouw, tien voor de middenbouw en tien voor de bovenbouw. Per serie (van drie lessen) staat één tekst centraal. Met de lessenseries doe je volop ideeën op voor hoe je met allerlei teksten in je groep aan de slag kunt gaan. Je krijgt onder meer veel suggesties voor tekstgerichte vragen en werkvormen. Zo wordt begrijpend lezen leuk. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor jezelf!

Kijk voor aantrekkelijk geprijsde pakketten op uitgeverijpica.nl

Eerder verscheen bij Pica in samenwerking met Expertis het boek Close reading. Onderwijsadviseurs Dortie Mijs, Ebelien Nieman en Liz Bunte bundelden hun kennis en ervaring op het gebied van begrijpend lezen nu ook in deze praktische lessenseries.

Meer informatie of bestellen? Kijk op www.uitgeverijpica.nl Vragen? info@uitgeverijpica.nl | 035 54 295 48

Profile for Uitgeverij Pica

Pica Voorjaarsbrochure 2021  

Pica Voorjaarsbrochure 2021