Page 1

Onderwijscatalogus 2017 Interactieve brochure Klik op de omslagen en afbeeldingen voor meer informatie en de mogelijkheid tot bestellen.

Boeken & hulpmiddelen voor KO

PO

VO

www.uitgeverijpica.nl

MBO


Inhoud Nieuw en verwacht Begeleiding en ondersteuning Voor schoolleiders Gedrag/groepsvorming PBS Het Pica Onderwijscongres 2017 Oplossingsgericht werken Lezen Taalontwikkeling Autisme ADHD

3 16 22 24 28 30 32 36 38 40 47

Wannes Gezinnen Nu even niet Survivalgidsen & Hulpwaaiers Kaarten Spellen Whisperphone Tangles & Kauwsieraden Time Timers Gehoorbeschermers Spraaktaal Kids

48 50 51 52 54 56 59 60 61 62 63

Het kernteam van uitgeverij Pica bestaat uit:

Mark Veerman Marketing

Hanneke Meijwaard Productie

Linda Doornbos Redactie

Elleke van den Burg Redactie

Nadia Koning Communicatie

Casmira Wortel Communicatie

Simone Mul Klantenservice

Emilie KuipĂŠri Klantenservice

Voor meer informatie, vragen of bestellingen kun je ons bereiken via: klantenservice@uitgeverijpica.nl | 035-5429548 Uitgeverij Pica Postbus 365 1270 AJ Huizen www.uitgeverijpica.nl 2

Voor Vlaanderen:

www.abimo.net

Deze brochure is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.


Nieuw en verwacht Wijzer in Executieve Functies Merk jij ook dat kinderen in je klas het lastig vinden zelf taken op te starten? Of dat zij heel impulsief reageren op anderen? Vaak nemen we dit gedrag voor lief. Gek eigenlijk, want net zoals we inhoudelijke vaardigheden oefenen, kunnen we ook gedragsvaardigheden oefenen. Wijzer in Executieve Functies helpt je daarbij. Met de wijzer train je de executieve functies van kinderen, zodat hun gedrag verbetert, niet alleen in de les, maar ook daarbuiten. Wijzer in Executieve Functies is een praktisch en preventief hulpmiddel voor het basisonderwijs, waarmee je alle leerlingen actief laat oefenen met de zeven executieve functies. De wijzer bevat laagdrempelige spelletjes, die je snel kunt inzetten. Door de spelletjes krijg je bovendien beter inzicht in de executieve functies van de leerlingen in jouw groep.

PO

Als alle leerkrachten ermee aan de slag gaan in hun groep, ontstaat er in jouw school een goede basis voor de ontwikkeling van executieve functies, die de voorwaarden vormen om tot leren te komen. In de compacte handleiding vind je achtergrondinformatie over de executieve functies, mogelijke onderwijsbehoeften en vervolgstappen. PO

Maaike Houtman, Maaike Losekoot, Tjitske van der Waals en Mickey Waringa Handleiding en 35 kaarten in een stevige doos | verschijnt mei 2017 Groep 1 t/m 4 | ISBN 9789492525048 | € 23,50 Groep 5 t/m 8 | ISBN 9789492525055 | € 23,50

Er zijn twee versies van de Wijzer in Executieve Functies: een voor groep 1 t/m 4 en een voor groep 5 t/m 8.

Wijzer in Onderwijsbehoeften ‘De vragen op de leerkrachtkaarten zijn handelings- en oplossingsgericht gesteld en goed te gebruiken bij een kindgesprek. De beschreven onderwijsbehoeften in de handleiding vind ik verhelderend en helpen om deze duidelijk weer te geven in een plan van aanpak. Voorbeelden genoeg om mee aan de slag te gaan!’ Engelien Houben-Feddema, LBBO Selma Huitema en Nicole Gabriël | Handleiding en 24 kaarten in een stevige doos | ISBN 9789491806698 | € 21,95

PO

3


Waarderend leren in het voortgezet onderwijs Ben jij benieuwd hoe je de talenten en motivatie van je leerlingen kunt versterken? Hoe je hun meer zelfvertrouwen kunt geven en leert denken in mogelijkheden? En hoe je zowel je eigen plezier als dat van de leerlingen op school kunt vergroten? Waarderend leren in het voortgezet onderwijs is een boek voor docenten die op positieve en energieke wijze het beste in leerlingen naar boven willen halen. Naast achtergronden en theorie biedt Waarderend leren in het voortgezet onderwijs veel concrete handvatten. Het boek staat vol praktische tips, inspirerende voorbeelden en werkvormen om binnen en buiten de klas mee aan de slag te gaan. Benieuwd naar een voorproefje? Kijk alvast op www.waarderend-leren.nl en meld je aan voor de inspiratie-update. Annechien van Buurt, Nina Timmermans en Eefje Willemse | paperback | ca. 220 pagina’s | ISBN 9789492525024 € 24,95 | verschijnt mei 2017 VO

MBO

Lef om te luisteren In de dagelijkse hectiek lijkt het soms onmogelijk om ruimte te vinden om met de leerling in gesprek te gaan. Wanneer horen we nog echt van leerlingen wat hun dromen zijn en wat hen motiveert? Russell Quaglia en Michael Corso gingen in gesprek met duizenden leerlingen, van primair tot universitair onderwijs. Zij vroegen welke onderwijskenmerken voor de leerlingen leiden tot betekenisvol onderwijs. Zo ontwierpen zij het Aspiratiemodel: een kader gebaseerd op de begrippen dromen en doen. Uit de feedback komen acht belangrijke condities voor betekenisvol leren naar voren, die in het boek worden onderbouwd en zijn vertaald naar reflectieve vragen en voorbeeldactiviteiten voor de leraar en de leerlingen. Luisteren naar de leerling blijft dan niet steken op een abstract en formeel niveau. Het gaat verder dan participatie, tevredenheidsonderzoeken of leerlingenraad: de leerling is een gelijkwaardige partner in de schoolgemeenschap en heeft een stem in zijn eigen onderwijs!

PO

VO

Russell Quaglia en Michael Corso | Nederlandse bewerking: Ingrid Paalman, Wieke de Jager en Mariëlle Taks paperback | ca. 220 pagina’s | ISBN 9789492525079 | € 27,95 | verschijnt april 2017

4

MBO


Diversiteit in de school Dit boek is onmisbaar voor elke (aankomend) onderwijsprofessional die zich wil verdiepen in de kwestie van diversiteit, effectieve methoden wil leren om alle leerlingen te bereiken en wil bijdragen aan een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. David Mitchell stelt cruciale vragen die alle beleidsmakers, schoolleiders en leraren (in opleiding) in overweging zouden moeten nemen: • Hoe kan onderwijs ruimte bieden aan diversiteit en garant staan voor kansengelijkheid? • Waarom is die diversiteit zo belangrijk? • Welke invloed heeft de maatschappelijke drang naar cohesie en saamhorigheid op mensen die ‘anders’ zijn? • Wat zijn de culturele en historische opvattingen over onderlinge verschillen? • Moeten leraren verschillen benadrukken, opheffen, verminderen of negeren? David Mitchell | paperback | ca. 312 pagina’s | ISBN 9789491806964 | € 37,95 verschijnt mei 2017

PO

VO

MBO

BESTSELLER

David Mitchell schreef ook:

Wat écht werkt ‘Een naslagwerk met karakter en verplichte literatuur voor iedereen die om kwalitatief onderwijs geeft.’ Boeketje Onderwijs David Mitchell | paperback | 296 pagina’s | ISBN 9789491806476 | € 37,95

PO

VO

5


Foto: Doriekefotografie

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en rekenen en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: ‘Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.’ Marcel is bekend van zijn website www.onderwijsgek.nl, zijn populaire Twitter-account @Onderwijsgek en zijn praktische publicaties in diverse onderwijsvakbladen.

6E DRUK!

Expliciete Directe Instructie ‘Dit boek heeft de eerder zeldzame kwaliteit om theorie en praktijk op een onnavolgbare manier met elkaar te verenigen. Een uitzonderlijk werk dat zowel de leerkracht als een goede didactiek in hun waarde herstelt.’ Lieven Coppens, Nieuwsbrief leren

‘EDI was bij publicatie al het beste boek dat er recentelijk is geschreven over onderwijs. Het hoort in elke klas, op elke school te liggen.’ Prof. dr. Anna M.T. Bosman, Radboud Universiteit, Nijmegen

‘Het zal duidelijk zijn dat in het kader van passend onderwijs EDI eigenlijk een must is.’ Dr. Kees Vernooy, lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs

‘Ik heb dit boek in verschillende delen gelezen en elke keer ging ik anders naar mijn lessen kijken. Na elk hoofdstuk kun je al in de praktijk het verschil maken en dat was voor mij een reden om het boek snel uit te lezen. Ik dacht dat ik al goede lessen gaf, maar door het EDI-model te gebruiken zijn mijn lessen nog sterker geworden.’ Linda Willemsen, www.klasvanjuflinda.nl Marcel Schmeier | paperback | 232 pagina’s | ISBN 9789491806339 | € 24,95

6

PO


VERWACHT

Effectief rekenonderwijs Ben je leerkracht of intern begeleider, schoolleider of student aan de pabo? Wil je weten hoe je verhaalsommen uitlegt? Of hoe je met je team werkt aan beter rekenonderwijs? Hoe je omgaat met sterke rekenaars? Of wil je alles weten over het automatiseren van de rekenbewerkingen? Effectief rekenonderwijs op de basisschool verbindt de theorie met de praktische toepassing in de klas. Bijzonder aan deze uitgave is dat elk hoofdstuk als apart artikel te lezen is, met heldere doelen en een eigen inhoudsopgave. Jij bepaalt dus de volgorde waarin je het boek leest op basis van wat je interessant vindt of wat je nodig hebt voor je eigen ontwikkeling of dagelijkse praktijk. Om het lezen nog aangenamer te maken, start ieder hoofdstuk met een samenvatting in 150 woorden en eindigt het met een sketchnote; ook handig om later je kennis weer snel op te frissen. De theorie wordt voortdurend verbonden met de dagelijkse schoolpraktijk door de vele afbeeldingen en praktische tips. Achter in het boek staan veel handige bijlagen die je direct kunt toepassen of gebruiken. Bezoek ook de bijbehorende website: www.effectiefrekenonderwijs.nl Marcel Schmeier | paperback | ca. 232 pagina’s | ISBN 9789491806599 ₏ 24,95 | verschijnt 20 september 2017

PO

7


Samen lesgeven Co-teaching is brandend actueel na de invoering van de Wet op passend onderwijs in Nederland en het M-decreet in Vlaanderen. Centraal in dit boek staan twaalf unieke portretten van krachtige co-teaching teams. Het zijn goede praktijkvoorbeelden van teams uit het basis-/lager onderwijs en het voortgezet/ secundair onderwijs. Dit boek geeft concrete handvatten voor het nadenken over en vormgeven van de eigen co-teachingpraktijk. Een praktijk waarin het samen lesgeven inspireert om zowel leerlingen als leraren in hun kracht te zetten. Cok Bakker e.a. | paperback met flappen | 232 pagina’s | ISBN 9789463370332 | € 26,50

PO

VO

Zorg voor kleuters Investeren in kleuters staat vaak nog in de kinderschoenen; dit boek helpt om belangrijke stappen te nemen die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de jongste kinderen in het onderwijs. Johan Eichhorn | paperback met flappen | 224 pagina’s | ISBN 9789077671603 | € 22,95

8

PO


Mentorlessen Om lessen over leren-leren effectief en praktisch vorm te geven, bevat Mentorlessen 20 concrete lesbrieven en wordt de inzet van een leerlogboek besproken. De mentorlessen zijn gericht op het aanleren van algemene leerstrategieën en inzichten die de leerling ondersteunen in het leerproces. In de lessen worden de basisprincipes van het leren-­ leren bijgebracht en geoefend. De leerling wordt zich tijdens de lessen bewust van de effecten van zijn aanpak en wordt ondersteund in hoe hij zijn leren nog beter kan inrichten. Voor theoretische verdieping en ter voorbereiding op deze lessen wordt waar nodig naar het Handboek Leren Leren verwezen. Daarnaast staan de lesbrieven vol met slimme leertips voor de leerlingen. Elke les heeft een duur van maximaal 20 minuten, zodat in de mentorles ook voldoende tijd overblijft om aandacht te besteden aan groepsdynamiek en thema’s rond sociaal-emotioneel leren. Inge Verstraete en Karin Nijman | paperback | ca. 136 pagina’s | ISBN 9789492525062 | € 14,95 verschijnt mei 2017

VO

WINNAAR VAN DE NRO-PUBLIEKSPRIJS 2016 GENOMINEERD VOOR DE NRO-ONDERWIJSPRIJS 2016

Handboek Leren Leren ‘Handboek Leren Leren is een zeer waardevolle gids over leren en leerprocessen voor het voortgezet onderwijs. In dit rijke en goed gedocumenteerde handboek zijn in begrijpelijk Nederlands de belangrijkste theoretische en wetenschappelijke inzichten over leren verzameld, om leerlingen voldoende toe te kunnen rusten op “een leven lang leren” en 21e-eeuwse vaardigheden. Het boek is een synthese van de laatste actuele kennis, kent een indrukwekkende literatuurlijst, en biedt handreikingen in de vorm van vele tips en werkvormen.’ – Uit het juryrapport van de NRO-onderwijsprijs 2016 Inge Verstraete en Karin Nijman | paperback met flappen | 288 pagina’s | ISBN 9789491806568 | € 27,95

VO

9


Vertrekken met passie en talent Beeld je in dat je zou mogen werken, leven en studeren vanuit je eigen zijn, vanuit wie jij bent met jouw unieke talenten, vanuit jouw waarden en normen, vanuit jouw focus, vanuit wat jij wilt bereiken in het leven. Stel dat ons onderwijssysteem én onze organisaties dat mogelijk zouden maken. We zouden leven in een wereld waarin iedereen zijn existentiële droom kan waarmaken. Een wereld die ruimte biedt om bij jezelf je talenten te herkennen en vervolgens maximaal te ontwikkelen, want iedereen heeft een talent dat hem uniek en onderscheidend maakt. Bedrijfsleiders, HR-managers, leerkrachten en ook ouders die dit boek vanuit dit perspectief lezen, kunnen jongeren de ruimte en kansen geven om hun passie en talent te gebruiken. Marc Debisschop | paperback met flappen | 124 pagina’s | ISBN 9789463370066 € 22,00

PO

VO

Kleppen dicht Waarom Kleppen dicht? Patricia & Michel: ‘Veel scholen/docenten omarmen ICT, laptops en tablets als het ei van Columbus. Dus leerlingen komen de les binnen en het eerste wat ze doen is hun laptop uit de tas pakken en de klep open zetten. Open kleppen verstoren het contact. Wij denken dat je moet starten met “de klep dicht”. En dat je moet nadenken over wanneer de klep opengaat; dus alleen de klep open, de laptop erbij als die iets toevoegt, als er écht meerwaarde te behalen is.’ Patricia van Slobbe en Michel van Ast | paperback met flappen | 168 pagina’s | ISBN 9789491806629 | € 24,95

10

PO

VO


Uitdagingen voor het onderwijs

Leren voor morgen Het onderwijs staat voor een prachtige uitdaging. Technologische, maatschappelijke, ecologische en economische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat is niets nieuws, want de wereld ontwikkelt zich al eeuwenlang. Maar de snelheid waarmee dit nu gebeurt is wel veranderd. Wat vandaag nieuw is, kan morgen al weer verouderd zijn. Hoe bereid je leerlingen voor op een toekomst die je niet kent? Dat is een uitdaging voor scholen. In dit boek gaan de auteurs in op trends die nu zichtbaar zijn en de consequenties die dat kan hebben voor het onderwijs. Ze laten zien wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de inrichting van het onderwijs. Maar dat niet alleen; zij laten ook scholen aan het woord die druk bezig zijn leerlingen te laten leren voor morgen. Deze scholen doen dat op een eigen indrukwekkende wijze, en hebben kansrijke onderwijsvisies. Ook diverse wetenschappers en deskundigen geven input die kan dienen als bouwstenen voor scholen die nadenken over hun onderwijsvisie voor het leren voor morgen. Anje Ros, Myriam Lieskamp en Henderijn Heldens | paperback ca. 240 pagina’s | ISBN 9789492525086 | € 39,95 | verschijnt april 2017

PO

VO

De professionele leergemeenschap ‘Voor onderwijsmensen die echt begaan zijn met het leren van leerlingen en dit leren ook willen verbeteren, is dit boek eigenlijk een must.’ Letop.be ‘Met name de andere manier van kijken naar het eigen onderwijs en het leren vormt de leidraad bij het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap.’ JSW Myriam Lieskamp | paperback | 132 pagina’s | ISBN 9789491806131 | € 25,-

11


(Cyber)pesten in het hoger onderwijs Dit boek belicht het aparte karakter van (cyber)pesterijen en trekt bewust de kaart van een integrale, hogeschool-brede aanpak. Steunend op wetenschappelijk onderzoek krijgen hogescholen en universiteiten theoretische en praktische handvatten aangereikt waarmee ze hun huidige antipestaanpak kunnen beoordelen en versterken. Aan de hand van een begeleidingscontinuüm worden alle verantwoordelijkheden in kaart gebracht en oplossingen geformuleerd. Hoe geef je als hogeschool gevolg aan meldingen door derden? Wie bemiddelt na een incident? Hoe werk je toe naar een herstelgerichte afwikkeling? Wanneer en op welke manier betrek je de omgeving van de betrokkenen (ouders, vriend(in), partner ...)? Uitgewerkte gespreksscenario’s verduidelijken de manier waarop het gesprek met pesters en slachtoffers kan worden gevoerd. Concrete cases uit Vlaanderen en Nederland maken het geheel compleet. Gie Deboutte | paperback met flappen | 136 pagina’s | ISBN 9789463370059 | € 26,50 | verschijnt maart 2017

HBO

Samen de online wereld verkennen

PO

VO

12

‘Het eerste dat opvalt aan dit boek is de prachtige en prettige vormgeving. Geen hele lappen tekst, maar veel informatie in kaders met fotootjes. Waarom ik dit echter een geweldig boek vind is de inhoud en de respectvolle toon naar alle lezers van het boek en gebruikers van het internet. Het is een belangrijk boek, juist in deze tijd. Niels Baas legt heel begrijpelijk uit waarom kinderen en jongeren hulp nodig hebben van volwassenen bij het omgaan met het internet. Daarnaast legt hij de lat voor ouders en beroepskrachten laag: je hoeft echt niet veel te weten om van dienst te kunnen zijn.’ Stichting Omgaan met Pesten Niels Baas | paperback met flappen | 224 pagina’s | ISBN 9789491806353 | € 26,95


Wiebelen en friemelen thuis De auteurs van Wiebelen en friemelen in de klas hebben nu ook een boek voor thuis geschreven! Als je dit boek gelezen hebt, wordt duidelijk dat je het helemaal goed gezien hebt. Je beseft dat jouw kind soms meer of minder prikkels nodig heeft, en deze steeds zelf opzoekt of juist vermijdt. Jouw kind is waarschijnlijk onder- of overprikkeld via zijn zintuigen. In dit boek wordt uitgelegd hoe dat zit en hoe zintuiglijke prikkelverwerking verloopt, bij je kind, maar ook bij jou. Ontdek welk gedrag past bij onder- en overprikkelde kinderen en hoe je snel, eenvoudig en met meer begrip op dit gedrag kunt reageren. Niet alleen binnen je eigen gezin, maar ook bij familie, met vriendjes, met feestjes, tijdens wassen, aankleden en het boodschappen doen. En natuurlijk nog veel en veel meer. Zonder gebruik te maken van een diagnose, medicijnen of therapie. Met dit boek wordt duidelijk hoe nuttig het is om ook thuis af en toe flink te wiebelen en friemelen! Monique Thoonsen en Carmen Lamp | paperback | ca. 224 pagina’s | ISBN 9789492525109 | € 24,95 verschijnt mei 2017

PO

Wiebelen en friemelen in de klas

Hulpkaarten

‘Het boek is erg praktisch, je kunt de duidelijke aanwijzingen zo in de klas gebruiken. Fijn om met een andere bril naar gedrag te kijken, zonder labeltjes te plakken.’ Carola Meijer, intern begeleider bij Stichting Flore

Als aanvulling op het boek Wiebelen en friemelen in de klas zijn er deze handige hulpkaarten. Gebruik de prachtig geïllustreerde kaarten in de klas, wanneer een leerling onderof overprikkeld is. Met meer dan 20 nieuwe strategieën!

Paperback | 228 pagina’s | ISBN 9789491806575 | € 24,95

55 kaarten in doosje | ISBN 9789491806933 | € 12,50

13


Groepsplan Gedrag Groepsplan Gedrag is een praktisch boek voor leraren en begeleiders in het primair onderwijs die gedragsproblemen in de klas willen voorkomen en aanpakken. Het hart van het boek bestaat uit het Groepsplan Gedrag: een formulier met concrete en praktische aanwijzingen voor de manier waarop de leraar omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep, zodat ieder kind de aandacht en ondersteuning krijgt die het nodig heeft.

9E DRUK!

Kees van Overveld | paperback | 308 pagina’s | ISBN 9789491806742 | € 27,95

PO

Groepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs Groepsplan Gedrag in het VO verenigt op een unieke manier theorie en praktijk: de leerkracht die de interventies uit het boek uitvoert, begrijpt ook wat hij doet en waarom hij het doet.’ Boeketje Onderwijs Kees van Overveld | paperback | 288 pagina’s | ISBN 9789491806186 | € 32,95

VO

Het ijzer smeden als het koud is: Geweldloos verzet op school

PO

VO

14

Geweldloos verzet is een manier van denken en doen waarin je naar je eigen gedrag durft te kijken en samen met anderen stelling neemt tegen probleemgedrag in je klas. Geweldloos verzet – ook bekend onder de naam Nieuwe Autoriteit – is effectief gebleken bij ernstige gedragsproblematiek en schoolweigering. Wil van Nus | paperback | 168 pagina’s | ISBN 9789491806544 | € 22,95


Regisseer je klas Voor dit boek vertaalden de auteurs theoretische inzichten over klassenmanagement in concreet oefenmateriaal. Elke oefening vertrekt vanuit authentieke situaties uit het secundair/voortgezet onderwijs en wil de leraar stimuleren om individueel of in de groep over het eigen klassenmanagement na te denken. De oefeningen zijn telkens voorzien van een korte theoretische duiding en sluiten af met suggesties van de auteurs. Dat gaat van tips om ordeproblemen te voorkomen en orde te houden, reflecteren over mogelijke reacties op ontoelaatbaar gedrag, tot het behouden van de regie en het (constructief) assertief reageren en het voeren van individuele gesprekken met leerlingen. Gilberte Verbeeck e.a. | paperback | 144 pagina’s | ISBN 9789463370318 | € 21,50

PO

VO

UDL-Lessen ontwerpen voor iedereen Universal Design for Learning is een krachtige manier om efficiënt aan alle leerlingen les te geven. Maar hoe begin je met UDL? Je hebt het als leerkracht immers al druk genoeg. De antwoorden vind je in dit verhelderende boek van de hand van Loui Lord Nelson, een ervaren leerkracht en voormalig UDL-coördinator. Leerkrachten uit het basis- en secundair/voortgezet onderwijs leren hoe ze de drie kernprincipes van UDL – Betrokkenheid, Representatie en Actie & Expressie – kunnen gebruiken om informatie op verschillende manieren aan te bieden. Zo geeft het boek praktische tips, voorbeeldopdrachten, ideeën voor activiteiten in de klas en gedetailleerde richtlijnen voor lesplanning die tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van de meest diverse leerlingen. Loui Lord Nelson | paperback met flappen | 192 pagina’s | ISBN 9789463370202 | € 28,50

PO

VO

15


Begeleiding en ondersteuning Competentieprofiel, beroepscode en voorbeeldfuncties

De beroepstandaard voor de zorgcoördinator Zeker in deze tijd waarin passend onderwijs zijn definitieve vorm aan het ontwikkelen is, vervult de zorgcoördinator een belangrijke regie- en verbindingsfunctie. Er is immers sprake van de ene na de andere transitie, waarbij externe partijen, zoals gemeenten, steeds belangrijkere spelers in het onderwijsveld worden.

VO

MBO

Deze uitgave bestaat − naast een korte historische terugblik op het ontstaan van de taak van zorgcoördinator − uit een competentieprofiel voor de zorgcoördinator in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast is een beroepscode opgenomen aan de hand waarvan de zorgcoördinator zijn of haar professioneel handelen kan spiegelen. De uitgave wordt gecompleteerd door een zestal Fuwasys-gecertificeerde functiebeschrijvingen die NVS-NVL in samenspraak met het werkveld heeft ontwikkeld. I.s.m. NVS-NVL | paperback | ca. 76 pagina’s | ISBN 9789492525093 | € 14,95 | verschijnt maart 2017

De beroepstandaard voor de intern begeleider In reactie op de vraag naar duidelijkheid rond inhoud van de functie (of taak) presenteert de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) in dit boek een overzicht van eisen waaraan de beroepsuitoefening van intern begeleiders zou moeten voldoen. Deze standaard maakt het mogelijk voor de ib’er om binnen de schoolorganisatie in dialoog te gaan om afstemming te bereiken over de verdeling van de ondersteuningstaken. I.s.m. de LBBO | paperback | 72 pagina’s | ISBN 9789491806513 | € 14,95

PO

De beroepstandaard voor de gedragsspecialist De beroepsstandaard kan richting geven aan de eigen professionaliteit (op welke gebieden kan of wil de gedragsspecialist zich ontwikkelen?), maar kan ook worden gebruikt als leidraad bij de invulling van taken op school en het bepalen van de aanstelling met de bijbehorende functieschaal. De beroepsstandaard wordt gecomplementeerd met een drietal Fuwasys-gecertificeerde functiebeschrijvingen die de LBgs met beide onderwijsvakbonden heeft ontwikkeld.

PO

VO

MBO

I.s.m. de LBBO | paperback | 72 pagina’s | ISBN 9789077671924 | € 14,95

16


Het zakboek voor vertrouwenspersonen onderwijs Ben jij de vertrouwenspersoon in jouw schoolorganisatie? Dan ben je een van de uitvoerders van het Klachtrecht. Vertrouwenspersonen zijn de begeleiders van ouders, leerlingen en medewerkers met klachten. Deze betreffen de schoolorganisatie, gebrek aan communicatie vanuit de school(leiding), onzorgvuldige begeleiding, strafmaatregelen, (cyber)pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten enzovoort. Vertrouwenswerk vraagt effectief en zorgvuldig handelen in vaak precaire situaties. Daar kun je wel wat steun bij gebruiken. Het zakboek voor vertrouwenspersonen onderwijs is een praktisch naslagwerk vol belangrijke do’s en don’ts. Een handzame uitgave voor vertrouwenspersonen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om steeds ‘op zak’ te hebben. PO

Anke Visser | paperback met flappen | 120 pagina’s | ISBN 9789491806902 | € 16,95 VO

MBO

Het zakboek voor contactpersonen onderwijs Contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten over schoolzaken. De term ‘contact’ is essentieel in de taakbenaming: • De contactpersoon is een herkenbaar aanspreekpunt met wie een klager contact legt. • De contactpersoon neemt contact op met de vertrouwenspersoon die de klager tijdens de behandeling van de klacht begeleidt en adviseert. • De contactpersoon brengt de klager in contact met de persoon die de klacht kan wegnemen. Daarnaast heeft de contactpersoon nog een aantal andere belangrijke extra taken: presenteren, registreren en adviseren. Klachtenbehandeling is voor de meeste contactpersonen (gelukkig) geen dagelijkse routine, dus moeten ze in voorkomende gevallen vaak opzoeken hoe het ook alweer zit. Anke Visser | paperback met flappen | 90 pagina’s | ISBN 9789491806902 | € 15,00

PO

VO

MBO

17


Eerste hulp bij… ‘De kracht van dit boek ligt in de beschrijving van hoe je professioneel en proactief kunt reageren op leerlingen met problematisch gedrag.’ Tijdschrift voor Remedial Teaching

GOEDKOPE EDITIES!

Willem de Jong | paperback | 272 pagina’s | ISBN 9789491806308 € 15,00

PO

VO

Ontwrichte kinderen in het onderwijs ‘Eén ding is zeker: dit is een boek voor moedige mensen die uit hun comfortzone durven stappen. Maar het is méér dan dat. Het beter willen begrijpen en leren omgaan met deze kinderen is een must voor iedereen binnen en buiten het onderwijs.’ Karin Bastin, www.letop.be Willem de Jong | paperback | 182 pagina’s | ISBN 9789491806735 | € 12,50

PO

VO

Het verwende kind syndroom

18

‘Het ouderschap stelt ouders soms voor complexe opdrachten. Opdrachten waarmee ze, zeker bij het eerste kind, geen ervaring hebben. Veel onzekerheden en risico’s in het leven worden afgedekt met een ziektekosten-, brand-, ongevallen- of rechtsbijstandverzekering en het consulteren van de buienradar. Op reis worden ongemakken gedekt met een pechonderwegverzekering of een reis- en annuleringsverzekering. Waarom verzekeren ouders zich niet tegen de onzekerheden van de opvoeding, door zich meer te verdiepen in de ontwikkelingstaken van hun kind en hun eigen opvoedingstaken? Je kunt een kind maar één keer opvoeden.’ Uit: Het verwende kind syndroom

PO

Willem de Jong | paperback met flappen | 160 pagina’s | ISBN 9789077671689 | € 17,95

VO


De zelfverzekerde leraar De zelfverzekerde leraar is een praktische, stapsgewijze handleiding om als leraar met vertrouwen voor de klas te staan en optimaal te leren presteren. Het boek laat zien wat excellente leraren precies goed doen, en hoe ook jij gewoonten kunt ontwikkelen waardoor jouw lessen succesvol(ler) worden. Lichaamstaal, omgaan met stress, leerlinggedrag, vragen stellen en feedback, en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld bij leerlingen zijn onderwerpen die aan bod komen. Alex Quigley | paperback | ca. 300 pagina’s | ISBN 9789491806872 | € 24,95 verschijnt maart 2017

PO

VO

MBO

De leraar in beeld De leraar in beeld beschrijft de meest effectieve methoden om beeldcoaching toe te passen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Goed onderwijs is een samenspel van verschillende factoren en handelingen die voor leraren vaak onbewust zijn. Door gerichte beeldopnames te maken en deze op de juiste manier te bestuderen, krijg je inzicht in het samenspel tussen leraar en groep. Je ervaart bijvoorbeeld welk effect lichaamshouding, mimiek en gedrag van de leraar kunnen hebben, én hoe je dit gedrag kunt bijsturen. PO

VO

Ook leerlingen zelf kunnen veel leren van het maken en analyseren van opnames. Werken met beeld kent talloze toepassingen; laat je door dit praktische handboek inspireren en kies de manier die bij jou past.

MBO

Marijke Bouwhuis | paperback | 128 pagina’s | ISBN 9789491806940 | € 19,95

19


Ik kan het! In Ik kan het! – een werkboek voor de kinderen zelf – leert de lezer wat faalangst is en hoe hij of zij dit bij zichzelf kan herkennen. Tevens wordt uitgelegd waar faalangst vandaan komt en ontdekt het kind hoe het bij hem of haar ontstaan is. Vervolgens wordt aandacht besteed aan anders leren denken en ontspanning. Ik kan het! | wire-o | 48 pagina’s | ISBN 9789491806278 | € 9,95

Voordeelpakket Profiteer van de korting! Je kunt het! + Ik kan het! Samen voor slechts € 19,95 PO

Je kunt het! In Je kunt het! – een duidelijk, compact en positief boek – wordt een theoretisch kader geschetst voor de volwassenen rond het kind: wat is hoogbegaafdheid, wat is faalangst, hoe ontstaat faalangst bij hoogbegaafde kinderen en wat kun je thuis en op school doen om te helpen? Je kunt het! | paperback | 96 pagina’s | ISBN 9789491806261 | € 12,95

PO

Ben ik in beeld? Door dit boek zelf of samen met een ouder of begeleider te lezen, krijgt het kind inzicht in wat beelddenken betekent. Wat doet het met je? Welke talenten heb je, wat zijn je valkuilen en wat kun je doen om de talige school te hanteren? De prachtige illustraties van Juliette de Wit en vele tips en handvatten maken dit tot een onmisbaar boek voor beelddenkende kinderen, hun ouders en leerkrachten. PO

20

Marion van de Coolwijk en Wendy Lammers van Toorenburg | hardcover | 112 pagina’s | ISBN 9789491806612 | € 19,99


Van werkdruk naar werkplezier ‘Ik vond het boek motiverend, vooral omdat er niet alleen op werkdruk ingegaan wordt. Passie hebben voor je werk en het naar je zin hebben in de klas zijn ook belangrijke pijlers, die regelmatig weer naar voren komen. Doordat er ook positieve voorbeelden in het boek genoemd staan, kom je soms echt dingen tegen die je direct toe zou willen passen in de klas of school. Ik zeg: lezen!’ Juf Lisanne Angela Kouwenhoven en Annemieke Schoemaker | paperback | 160 pagina’s | ISBN 9789077671931 | € 18,95

PO

VO

MBO

Deeltijdwerken Dit boek biedt inspiratie voor als jij je fulltimebaan wilt omzetten naar een parttimebaan. Of als je al deeltijd werkt en bijvoorbeeld merkt dat je toch nog vaak moeite hebt een goede balans te houden tussen je werk en je gezin. Angela Kouwenhoven | paperback | 104 pagina’s | ISBN 9789491806384 | € 12,50

PO

Van starter naar young professional

PO

Dit boek gaat over jouw ontwikkeling van starter naar young professional. Grofweg duurt deze fase zo’n vijf jaar. We hopen je aan het denken te zetten over enkele belangrijke zaken die je als starter in het onderwijs tegenkomt. Aan de hand van de theorie, casussen en de praktische adviezen, leer je om zelf te beoordelen hoe je met bepaalde aspecten wilt omgaan. Door kennis en ervaring leer je je eigen koers te gaan varen.

VO

Angela Kouwenhoven en Diederik Brink | paperback | 120 pagina’s | ISBN 9789491806551 | € 16,95

21


Voor schoolleiders Survivalkit Schoolleider Je krijgt de kans dag in dag uit te doen waar je altijd al van droomde: coördineren en leidinggeven in het onderwijs. Je wilt enthousiast en boordevol goede voornemens samen op weg gaan met je team en legt daarbij de lat voor jezelf erg hoog. Maar hoe begin je zo goed mogelijk aan deze opdracht? Survivalkit voor de schoolleider biedt je geen pasklaar antwoord. Wel reikt het je inzichten en tools om bepaalde zaken − waarop schoolleiders vaak geen vat hebben − los te laten en andere vast te houden. Het boek vormt niet alleen een leidraad voor beginners, maar wil ook ervaren collega’s inspireren. Gebruik deze praktische gids om een leidinggevende te worden die collega’s aanspoort het beste van zichzelf te geven en samen met hen te bouwen aan de school van de toekomst. Anne-Marie Vandoninck | paperback | 160 pagina’s | ISBN 9789463370295 | € 24,50 verschijnt maart 2017

PO

VO

MBO

Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs ‘Een waardevol boek, niet alleen voor hr-professionals. Ook leidinggevenden zullen er meer dan voldoende inzichten, feiten en aansprekende casussen vinden om de professionaliteit van hun onderwijsprofessionals op een hoger plan te brengen. Dat alleen al maakt het boek tot een aanrader voor een breed publiek.’ Kennisbank, VO-academie Myriam Lieskamp en Rob Vink | paperback | 256 pagina’s | ISBN 9789491806469 | € 39,95

22

PO

VO

MBO


Leiderschap in de onderwijspraktijk In deze serie komen per schooljaar vier delen uit. Elk deel spitst zich toe op een onderwerp of thema in het onderwijs dat van belang is voor effectief management. Daarnaast wordt de kern van het boek voor abonnees ook nog eens digitaal aangeboden. Dit digitale bestand wordt geactualiseerd wanneer dat nodig is, dus de inhoud blijft altijd up-to-date. Bovendien ontvang je als abonnee elke 4e uitgave gratis. Abonneeprijs per 4 delen â‚Ź 75,- | losse delen zijn â‚Ź 25,-

PO

PO

VO

VO

PO

PO

VO

23


Gedrag/groepsvorming De Ringaanpak ‘Afgelopen week hadden we rapportgesprekken specifiek gericht op de sociaalemotionele ontwikkeling in de groep. Alle ouders waren unaniem positief over de verandering in de klas door De Ringaanpak! ’ Leerkracht groep 7, Utrecht ‘Dit boek beschrijft voor zowel de leerkracht als de begeleider welke stappen gezet worden op weg naar een veilige groep.’ Wij-leren.nl Barry Redeker | paperback | 96 pagina’s | ISBN 9789491806704 | € 24,95

PO

Meidenvenijn in het basisonderwijs Dit boek is geschreven voor onder anderen groepsleerkrachten, ib’ers en gedragsspecialisten, en kan behulpzaam zijn bij het voorkomen, signaleren en aanpakken van meidenvenijn. In dit praktische boek wisselen theorie, praktijkverhalen, werkvormen en tips elkaar af. Anke Visser | paperback | 96 pagina’s | ISBN 9789491806827 | € 24,95

PO

Waar komt dat gedrag vandaan?

PO

Met twintig goed uitvoerbare tips wordt aangegeven hoe de sfeer in de klas te verbeteren is door het gedrag van een leerling op een positieve manier te beïnvloeden.’ BalansMagazine

VO

Barbara Bateman | paperback | 128 pagina’s | ISBN 9789077671306 | € 19,50

MBO

24


Gedragsklapper Deze handige Gedragsklapper helpt ouders, leerkrachten, therapeuten en begeleiders om elke dag samen met het kind beter om te gaan met moeilijk gedrag. De gedragsklapper biedt in acht thema’s concrete tips en aanwijzingen om het gedrag van het kind beter te begrijpen en om effectiever te communiceren. Kinderen worden zelf actief betrokken bij het veranderen van hun gedrag. A5-ringband | 140 pagina’s | ISBN 9789462343917 | € 15,95

PO

Sociaal gedrag, elke dag! Sociaal gedrag, elke dag! is een laagdrempelige methode die de dagelijkse onderwijspraktijk gebruikt om sociale vaardigheden van kinderen te vergroten en te oefenen. Door de heldere instructies kan de leerkracht er zonder aparte scholing direct mee aan de slag. Marte van der Horst en Valeria Hopmans | losbladige werkmap | 362 pagina’s | ISBN 9789077671856 | € 67,50

PO

PO

Beloningsbingo Marianne Sluijs | poster + stickervellen + bingogetallenkaart | ISBN 9789491806803 | € 14,95

25


KlasseKids Hoe komt een groep tot stand? Welke stadia doorloopt een groep? Hoe kan ik het groepsproces positief beïnvloeden en onderhouden? In KlasseKids vind je op al deze vragen het antwoord. Leerkrachten gaan werken vanuit een kader met duidelijke schoolafspraken en krijgen tools in handen om leerlingen in de groep, op een speelse wijze, positief te verbinden. Aukje Donker-van der Meer en Ben Tempert | paperback | 132 pagina’s | ISBN 9789491806032 | € 16,95

PO

KlasseDeal Met KlasseDeal heb je de tools in handen voor positieve groepsvorming in het vo. Leerlingen gaan elkaar ontmoeten (om een tweede, betere indruk van elkaar te krijgen), leren elkaar begrijpen (waarbij verschillen worden gebruikt om verbinding in de groep aan te gaan) en gaan werken aan één missie (afspraken die leiden tot een deal met de klas: de KlasseDeal). Aukje Donker-van der Meer | paperback | 128 pagina’s ISBN 9789491806049 | € 16,95

Van pesten naar samenwerken

PO

VO

MBO

26

‘Sue Young heeft met haar Supportgroepaanpak een effectieve werkwijze beschreven over hoe je een negatieve groepssfeer kunt ombuigen naar een positiever groepsklimaat. Het groepsklimaat wordt in deze aanpak de verantwoordelijkheid van de hele groep, niet van een individu alleen.’ Corry Wolters, auteur van Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren Sue Young | paperback | 176 pagina’s | ISBN 9789491806865 | € 12,50

VO

MBO


Samen bouwen aan een positieve groep

Onze klas, ons team Met Onze klas, ons team leren kinderen op een effectieve manier reageren op groepsproblemen en/of pesten, en hun verantwoordelijkheid in de groep te nemen. Per leerjaar bestaat het pakket uit negen thema’s. Op basis van deze thema’s wordt het hele schooljaar door gewerkt aan: • samenwerken, respect tonen voor elkaar, afspraken maken, vertrouwen in de groep; • gevoelens; • groepsdynamiek; • leren omgaan met verschillen; • effectief communiceren; • herkennen van pesten; • signaleren en bespreekbaar maken van pesten; • verwerven van inzicht in de rol van de groep bij het in stand houden van pesten en andere groepsproblemen; • oplossen van conflicten en pestsituaties (als groep en individueel). Afzonderlijke mappen voor groep: 3, 4, 5, 6, 7 en 8 Losbladige werkmap | 200 pagina’s | € 49,50 per stuk

Hoe werk je ermee? Dit lessenpakket kan flexibel ingezet worden en op die manier naadloos aansluiten bij de eigenheid van de groep en de bestaande methodes op school. De lessen zijn gekoppeld aan de eindtermen van het basisonderwijs. Het integrale pakket sluit aan bij de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek dat de rol van de groep bij het voorkomen en stoppen van pesten benadrukt. Dit lessenpakket is opgebouwd met een duidelijke leerlijn van groep 3 tot en met groep 8.

PO

Ons team in actie (Tussendooractiviteiten) Ons team in actie sluit direct aan bij Onze klas, ons team en biedt interactieve werkvormen om een positieve groepsvorming te stimuleren. De activiteiten zijn onderverdeeld in 6 thema’s en kunnen flexibel ingezet worden. PO

4 verschillende boekjes (groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) 40 pagina’s | € 14,95 per stuk

27


PBS

Positive Behavior Support Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) is een brede aanpak voor het bevorderen van goed gedrag op het niveau van de school, klas of leerling. PBS is geschikt voor alle schooltypen en wordt in Nederland momenteel al door meer dan 350 scholen toegepast of geïmplementeerd. Met Positive Behavior Support creëer je een positieve omgeving op school die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Uit onderzoek is gebleken dat deze schoolbrede aanpak zeer effectief en doelmatig is. De erkenningscommissie van de databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi) heeft aangegeven dat SWPBS is erkend als goed onderbouwd.

28

‘Leerkrachten, gedragsspecialisten, ib’ers en rt’ers vinden in dit boek alle ingrediënten om visie, beleid en uitvoering rondom gedragsontwikkeling vorm te geven.’ Tijdschrift voor Remedial Teaching

‘Praktisch geschreven handboek met veel voorbeelden en overzichten die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de sfeer en het leefklimaat op school. ’ NBD Biblion

Dit boek is bedoeld als blauwdruk voor de invoering van een succesvol, efficiënt systeem voor individuele gedragsondersteuning in een school. Het doel is het vergroten van de kennis over het identificeren van serieuze gedragsproblemen en het implementeren van effectieve oplossingen daarvoor.

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) richt zich op het bevorderen van sociale veiligheid en de preventie van pestgedrag, omdat voorkomen veel beter is dan genezen. Deze uitgave gaat specifiek over de preventieve lessen voor sociale veiligheid en past binnen het groene universele interventieniveau (basisarrangement) van PBS.

Paperback | 308 pagina’s ISBN 9789077671986 | € 52,50

Paperback | 280 pagina’s ISBN 9789491806070 | € 43,95

Paperback | 176 pagina’s ISBN 9789077671979 | € 34,95

Paperback | 68 pagina’s ISBN 9789491806780 | € 7,95


MEER DAN 20 EURO KORTING! PO

VO

MBO

PBS voordeelpakket In dit pakket vind je een kloek boek voor elke laag van de PBS-piramide + de speciale PBS-uitgave over pestpreventie + het onlangs verschenen PBS in de klas (zie onder). Pakket met vijf boeken | € 155,00

PBS in de klas Van schoolbreed naar klasbreed In dit boek gaat de aandacht vooral uit naar de leraar: hoe zorg je er in de klas voor dat gewenst gedrag wordt versterkt en hoe voorkom je probleemgedrag? Praktisch en concreet wordt uiteengezet hoe je je klassenmanagement verbetert met de uitgangspunten van PBS, want de sfeer in de klas en de manier waarop je lesgeeft, hebben invloed op het gedrag van de leerlingen. Ook als jouw school geen PBS-school is, kun je met de inhoud van dit boek uit de voeten; de effectieve gedragsinterventies worden stap voor stap helder uitgelegd. Brandi Simonsen | paperback | 312 pagina’s | ISBN 9789491806858 | € 37,95

PO

VO

29


Kom met je schoolteam en profiteer van de groepskorting!

Kom op 20 september aanstaande naar Het Pica Onderwijscongres in Zwolle. Luister naar inspirerende keynotes van Marcel Schmeier en Kees van Overveld en maak een keuze uit meer dan 15 verdiepende workshops over bijvoorbeeld Leren Leren, Meidenvenijn, SEL, omgaan met werkdruk, executieve functies, EDI, beeldbegeleiding, TOS en nog veel meer.

Bovendien ontvangen alle deelnemers het nieuwe boek van Marcel Schmeier, dat die dag wordt gepresenteerd: Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Accreditatie wordt aangevraagd bij relevante beroepsverenigingen.

Doelgroep Het congres is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het po, onder wie leerkrachten, ib’ers, schoolleiders, rt’ers, orthopedagogen en schoolpsychologen.

Locatie Nieuwe Buitensociëteit Stationsplein 1 8011 CW Zwolle

30

Door de ligging tegenover het Centraal Station is de Nieuwe Buitensociëteit uitstekend bereikbaar met het ov.

>> Lees meer over dit boek op pagina 7


HET PROGRAMMA

Kijk op www.picacongressen.nl voor de congresvoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

HET PROGRAMMA 08.30 uur

Ontvangst & registratie

09.30 uur

Plenaire lezing door Marcel Schmeier over effectief rekenonderwijs

10.20 uur

Pauze

10.45 uur

1e workshopronde

12.00 uur

Lunch

13.00 uur

Plenaire lezing door Kees van Overveld over SEL

14.00 uur

2e workshopronde

15.15 uur

Middagpauze

15.45 uur

3e workshopronde

17.00 uur

Informele borrel

ing

Vroegboekkort Tarieven

Tot 1 mei 2017

Vanaf 1 mei 2017

Normaal

190

225

LBBO-lid

180

215

Groepen (vanaf 5 personen)

170

205

Student

125

150

Prijzen zijn in euro’s en per persoon.

Schrijf je in via www.picacongressen.nl

31


Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren ‘Corry Wolters heeft vanuit haar intensieve ervaringen met het oplossingsgerichte werken een bijzonder bruikbaar en blij makend boek geschreven. Zij weet de theorie op heldere en eenvoudige wijze te koppelen aan de praktijk van alledag. Met de 25 duidelijk beschreven werkvormen voorziet zij in een grote behoefte bij mensen die beroepshalve met kinderen en jongeren werken en dit vanuit een oplossingsgerichte visie vorm willen geven.’ Caroline Beumer-Peeters PO

Corry Wolters | paperback | 212 pagina’s | ISBN 9789077671627 | € 19,50

VO

MBO

Hulpwaaier voor het coachen van kinderen Met deze waaier kun je coachingsgesprekken goed voorbereiden, heb je tijdens het gesprek behulpzame tools bij de hand en kun je na afloop reflecteren op wat werkte. Corry Wolters | waaier | 40 pagina’s | € 8,95

PO

VO

Ik ben trots op je! In deze uitgave, gebaseerd op de principes van Kids’ Skills, wordt verteld welke vaardigheden ouders en andere – al dan niet professionele – opvoeders, nodig hebben om oplossingsgericht te communiceren met kinderen. PO

32

Ben Furman | paperback | 112 pagina’s | ISBN 9789077671726 | € 16,95


Teken je gesprek over gedrag Teken je gesprek laat zien hoe je huidig en gewenst gedrag visueel kunt maken. Adinda de Vreede biedt in dit boek verschillende sjablonen aan die je kunt gebruiken in verschillende situaties (bijvoorbeeld een eerste gesprek voeren, gedragsverandering, woedebeheersing, pesten). Adinda de Vreede | paperback | 112 pagina’s | ISBN 9789491806452 | € 22,50

PO

VO

MBO

Teken je gesprek over faalangst Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiders van kinderen, jongeren én volwassenen. Zij ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen en is goed te gebruiken naast bijvoorbeeld Kids’ Skills. Adinda de Vreede | paperback | 56 pagina’s | ISBN 9789077671863 | € 19,95

PO

VO

MBO

Elke dag een emmertje vol ‘Een heel praktisch en duidelijk boek, waarmee de remedial teacher direct aan de slag kan in de begeleiding van leerlingen op sociaal-emotioneel gebied.’ Tijdschrift voor Remedial Teaching PO

Monique Baard | paperback | 108 pagina’s | ISBN 9789491806063 | € 14,95

33


De methode Kids’ Skills

Mijn Kids’ skills vaardighedenboek

Kids’ Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Centraal staat één heel belangrijk idee: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden.

Met dit Kids’ Skillswerkboek wordt het leren van vaardigheden leuk. Het kind beslist zelf over veel details van het proces en wordt gesteund door belangrijke personen in zijn of haar leven. Ben Furman | paperback | 62 pagina’s € 10,00

Ben Furman | paperback | 160 pagina’s ISBN 9789024417452 | € 20,99 PO

Kids’ skills-invulposter

Ik kan het-poster

Deze invulposter is een positief hulpmiddel als je een kind/leerling met Kids’ Skills ondersteunt.

Alle 15 Kids’ Skills-stappen worden overzichtelijk en geïllustreerd weergegeven op deze poster. Ben Furman | poster | A3-formaat: € 5,00 | A1-formaat € 12,50

Ben Furman | A3-poster | € 5,00

PO

34

PO

PO


Mission Possible Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren in de leeftijd van circa 11 tot 18 jaar. In dit theorieboek wordt uitgebreid ingegaan op de 11 stappen van deze methode. Caroline Beumer-Peeters | paperback | 171 pagina’s | ISBN 9789024418671 | € 19,00

VO

MBO

Mission Possible werkboek Met dit werkboek kun je zelf, samen met een MP-coach, de elf stappen van Mission Possible stuk voor stuk uitwerken. Dat kan in de volgorde en het tempo dat bij jouw gekozen doel past. Ben Furman en Caroline Beumer-Peeters | wire-o | 40 pagina’s | € 10,00

VO

MBO

Poster Mission Possible VO

MBO

Alle 11 Mission Possible-stappen worden overzichtelijk en full colour-geïllustreerd weergegeven op deze poster. Ben Furman | poster | A3-formaat: € 5,00 | A1-formaat € 12,50

35


Lezen

PO

Ik lees slim Ik lees slim: weetjes over dieren is een reeks speelse non-fictie verhalen op verschillende AVI-niveaus, voor nieuwsgierige kinderen die houden van weetjes en actualiteit. Meer titels in voorbereiding. Anneriek van Heugten e.a. | paperback | 40 pagina’s | € 8,95

Rebussen Deze rebussen zijn: • Doordacht en stapsgewijs opgebouwd • Gevarieerd: op zoek gaan naar het antwoord in een tekening, zelf een rebus maken, zinnen in elkaar puzzelen... • Gebundeld per woordstructuur en aansluitend bij AVI-niveaus S t/m E3 • Uitgewerkt met communicatieve, leuke tekeningen Door de transparante structuur zijn de rebussen makkelijk in te zetten in regulier en speciaal onderwijs, thuis en als remediëring. PO

PO

Letter van de week Dit boek zou in elke kleuterklas moeten staan ter ondersteuning en inspiratie om letters te leren aan jonge kinderen! Eveline Kaleveld, Kleuters Digitaal PO

Linda Willemsen | ringband | 56 pagina’s | ISBN 9789077671870 | € 19,95

36


Run, Bit en Zip vormen samen het Lezergame-team. Help jij hen om hun missie te behalen? Hol mee met de stoere Run, lach om de grappige en slimme Bit en word samen met Zip onzichtbaar voor al je vijanden. Je kunt de oefenmappen en de leesboeken los van elkaar gebruiken, maar de verschillende onderdelen versterken elkaar als je ze combineert. Dankzij de transparante opbouw kun je zeer eenvoudig combinaties maken. Je kunt het materiaal gebruiken bij álle kinderen als verrijking, extra speelse oefening of als remediëring en dit zowel klassikaal, thuis als in individuele zorg. Een heen-enweerblad zorgt voor een juiste afstemming binnen deze drie groepen.

PO

Er zijn 3 leesboxen met 3 bijbehorende oefenmappen. Alle boekjes uit de verschillende boxen zijn ook los verkrijgbaar à € 8,95. Zie onze website voor een compleet overzicht. Leesboxen met elk 6 verschillende boekjes Leesbox 1: Letters oefenen | Leesbox 2: AVI S t/m E3 | Leesbox AVI 3: E3 t/m E4 | € 45,00 per box Oefenmappen: Traject 1: Letters oefenen | Traject 2: AVI Start t/m M4 | Traject 3: AVI E3 t/m E4 € 65,00 per map

37


Taalontwikkeling Onderwijs als startpunt voor een betere toekomst

Nieuwkomers op school/ Wie ben jij? De centrale vragen in het boek zijn: hoe geven we goed onderwijs aan kinderen van immigranten en bieden we hun op school het startpunt voor een betere toekomst? Meer dan twintig onderwijsexperts beantwoorden deze vragen in dit omkeerboek, vertellen hun visie, en reiken ideeën en adviezen aan met betrekking tot onderwijs aan nieuwkomers.

PO

VO

MBO

DE OPBRENGSTEN VAN DIT BOEK KOMEN ALS PROJECTGELDEN GEHEEL TEN GOEDE AAN LOWAN.

Door een samenwerking met IMC Weekendschool komen ook de kinderen zelf aan het woord: prachtige, indringende foto’s en de beschrijving die leerlingen van zichzelf hebben gemaakt, geven de lezer een beeldend inzicht in de kinderen. Daarnaast is dit deel – Wie ben jij? – bedoeld als hulpmiddel om het gesprek met en over nieuwkomers in de klas te openen. Paperback | 256 pagina’s | ISBN 9489491806919 | € 15,00

Allemaal taal Het boek Allemaal Taal reikt werkmethodes, inspirerende praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie aan waarmee je de taal van jonge kinderen kunt stimuleren. Dit boek is bedoeld voor begeleiders in de kinderopvang/kleuterschool, en voor iedereen die jonge kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling. Katleen Govaert e.a. | paperback | 148 pagina’s | ISBN 9789462342323 | € 29,95 KO

Meertaligheid, een troef! Wie de rijkdom van de kinderen en hun talige en culturele achtergrond erkent en benut, kan zoveel meer bereiken: naast hun motivatie om (Nederlands) te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. Vanuit dit uitgangspunt en op basis van projectmatig onderzoek biedt dit boek heel concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden aan om positief om te gaan met meertalige rijkdom. PO

Sara Gielen en Ayşe Işçi | paperback met gratis dvd | 380 pagina’s | ISBN 9789462343467 | € 29,95

38

PO


De speeltuin van de kindertherapeut De speeltuin van de kindertherapeut is een zandbak gevuld met creatieve interventies en bijbehorende literatuur. Het boek is toe te passen in verschillende settings en bij verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen laten enorme veerkracht en doorzettingsvermogen zien wanneer ze op een creatieve manier aan de slag kunnen gaan met dingen die hen bezighouden. Alle beschreven interventies zijn ingebracht met één doel: samen met kinderen of jongeren op een fijne, betekenisvolle manier aan de slag gaan met heden, verleden en toekomst. Soms gericht op klachten, maar vooral ook gericht op krachten. Een boek vol kadootjes! Dominiek Huis in ‘t Veld | paperback | 200 pagina’s | ISBN 9789463370288 | € 29,50 verschijnt februari 2017

PO

VO

MBO

Oplossingsgerichte therapie met kinderen en jongeren ‘Het uitgangspunt is dat het kind een expert is in het herkennen en weet hebben van zijn eigen gedrag en emoties. Er wordt gebruikgemaakt van de sterke kanten van zowel de ouders als het kind, waarbij ook aandacht wordt besteed aan samenwerking met andere hulpverleners en school.’ LBBO, Beter Begeleiden Matthew Selekman | paperback | 312 pagina’s | ISBN 9789491806438 | € 24,95

PO

VO

39


Autisme 50 dingen die ouders en leerkrachten van elkaar moeten weten over kinderen met autisme Om te voorkomen dat ouders en leerkrachten elkaar gaan ‘bevechten’ om het beste voor hun kind te realiseren, onderzocht Cassie Zupke welke dingen ze van elkaar zouden moeten weten. Dit heeft geresulteerd in een boek waarin openlijk wordt gesproken over angsten, frustraties en zorgen, maar ook over hoop en successen. Je komt open deuren tegen, maar ook echte eyeopeners, waardoor begrip voor elkaar kan groeien. Cassie Zupke | paperback | 172 pagina’s | ISBN 9789491806391 | € 15,00

PO

VO

10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme ‘Dit boek vertelt met humor hoe het leven van kinderen met autisme eruitziet en hoe je hun omgeving aanzienlijk kunt vergemakkelijken én verrijken.’ JSW Ellen Notbohm | paperback | 120 pagina’s | ISBN 9789077671771 | € 15,00 PO

VO

Verborgen regels

PO

VO

40

‘Dit boek is een hulpmiddel dat ons meer kan leren over verborgen sociale informatie, waar wij als professionals/verzorgers bewust van moeten zijn.’ Zorg Primair Brenda Myles e.a. | paperback | 120 pagina’s | ISBN 9789491806315 | € 15,00


Sociaal Denken Dit boek richt zich naar iedereen die werkt met kinderen met sociaalcognitieve problemen, zoals door een autismespectrumstoornis, ADHD, NLD, sociale-angststoornis en andere niet-gediagnosticeerde kinderen die opvallen in de groep. Sociaal denken is immers overal, en met de werkbladen richt je de aandacht van alle leerlingen op sociale concepten, in alle aspecten van hun leven: thuis, in de klas, in hun vrije tijd... Michelle Garcia Winner | paperback | 180 pagina’s | ISBN 9789463370189 | € 26,50 verschijnt februari 2017

PO

VO

1001 Verborgen regels Deze hulpwaaier is een verzameling van de belangrijkste en handigste verborgen regels die de afgelopen jaren op de dagkalenders zijn verschenen. PO

Onder redactie van Natasja Hoogerheide | stevige waaier 196 pagina’s | ISBN 9789491806971 | € 14,95 verschijnt april 2017

VO

41


Alle katten hebben asperger Ontroerend, vol humor en informatief: Alle katten hebben Asperger laat de mooie en moeilijke kanten zien van het opvoeden van kinderen met autisme. De lezer krijgt door dit boek informatie over het syndroom van Asperger en zal ook de positieve kanten ervan kunnen zien. Kathy Hoopmann | hardcover | 72 pagina’s | ISBN 9789077671344 | € 14,95

PO

VO

MBO

Wat jij ziet en wat ik voel ‘Sterk treffende en beklijvende beelden uit de dierenwereld. Een sympathiek boekje dat op heel toegankelijke wijze oproept tot meer begrip voor mensen met autisme.’ Autisme Centraal

PO

VO

Kathy Hoopmann | paperback | 72 pagina’s ISBN 9789077671849 | € 14,95

Storm in mijn hoofd In deze gedichtenbundel verkent Arwin Wels onder meer de belevingswereld van ouders van een kind met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme). Het dagelijks leven van deze ouders wordt in hoge mate bepaald door de speciale behoeften van hun kind en de continue strijd die zij met de omgeving moeten leveren. Voor een buitenstaander zijn deze gedichten een intieme kennismaking met de alledaagse zorgen, de (soms aanwezige) wanhoop, maar ook het plezier en de lichtpuntjes in een bijzonder gezin. Ouders die zelf een kind hebben met een stoornis vinden troost en herkenning en soms ook zeker een lach in deze bundel. PO

42

Arwin Wels | paperback | 64 pagina’s | ISBN 9789077671993 | € 9,95

MBO


Weet jij wat autisme is? ‘Een interessant boek dat kinderen meer inzicht geeft in het anders zijn van mensen met autisme.’ Engagement Ellen Sabin | ringband | 56 pagina’s | ISBN 9789077671108 | € 15,00

PO

Autisme in het MBO Dit boek is bedoeld voor begeleiders, docenten en zorgcoördinatoren in het mbo, die te maken hebben met studenten met autisme. In het voortgezet onderwijs kan het boek ingezet worden ter voorbereiding op de overstap naar het mbo. Esther van de Ven | paperback | 152 pagina’s | ISBN 9789491806346 | € 17,95

VO

MBO

Het Aspergersyndroom ‘Een goed leesbaar boek met veel praktische handelingsmogelijkheden.’ Tijdschrift voor Remedial Teaching Brenda Myles e.a. | paperback | 120 pagina’s | ISBN 9789077671528 | € 17,50 PO

43


Mijn Plakboek ‘Mijn Plakboek is een zeer zorgvuldig opgebouwd werkboek, dat is gebaseerd op jarenlange ervaringen met kinderen met autisme. De drie auteurs hebben allen vanuit hun eigen deskundigheid een zeer bijzonder plakboek vervaardigd dat in de praktijk een duidelijke plaats verdient.’ Ina van Berckelaer-Onnes

PO

Ellen Luteijn e.a. | uitgebreide werkmap | A4-formaat | € 47,95

VO

MBO PO

VO

Vanuit de onderwijs- en de beroepspraktijk zijn er diverse posters ontwikkeld over de sterke kanten van autisme. Er zijn posters voor leerlingen, leerkrachten, werknemers, werkgevers en trainers en/of coaches. Om verzendkosten te besparen wordt deze poster gevouwen geleverd in een stevige kartonnen verpakking. Formaat: 30 x 40.

Een losse poster kost 3,00 euro, maar wanneer je meerdere exemplaren ineens bestelt, profiteer je van de volgende staffelkorting: 10% korting vanaf 10 stuks 20% korting vanaf 25 stuks!

44

PO

PO

VO

VO

MBO

MBO

MBO

MBO

PO

VO

MBO


De geweldige 5-puntsschaal De 5-puntsschaal is ontwikkeld om kinderen en jongeren te helpen hun emoties bij en reacties op allerlei gebeurtenissen beter te begrijpen. De schaal, die zijn waarde inmiddels ruimschoots heeft bewezen, kan worden gebruikt als monitor voor obsessie, spanning, angst, woede enzovoort, maar ook om aan te geven wanneer welke sociale codes toegepast moeten worden, bijvoorbeeld als het gaat om het aanraken van anderen. K.D. Buron en M. Curtis | paperback | 100 pagina’s | ISBN 9789491806230 | € 19,95 PO

VO

Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst Kinderen die moeite hebben met veranderingen en regelmatig stress ervaren of angsten hebben, kunnen vaak wel wat hulp gebruiken bij het omgaan met hun emoties. In dit vrolijke en creatieve boek worden theoretische achtergronden gecombineerd met een rijkdom aan activiteiten die kunnen helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en veerkracht. PO

Deborah M. Plummer | paperback | 144 pagina’s | ISBN 9789491806483 | € 15,00

TICS

PO

‘In het woud van alle boeken over de ontwikkeling van kinderen vind ik Tics een mooie kraal aan de ketting van passend onderwijs. Er staat relevante informatie in, er worden handvatten gegeven en aanmoedigingen om vooral de positieve aspecten en de kracht van leerlingen met tics te blijven zien én daar gebruik van te maken.’ LBBO, Beter Begeleiden

VO

Annet Heijerman | paperback | 128 pagina’s | ISBN 9789077671894 | € 16,95

45


Ik hou nog steeds van appeltaart Dit praktische handboek geeft ouders een kijkje in de veranderde hersenen van het kind met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), zodat ze beter kunnen begrijpen wat er nodig is, thuis en op school. Ze krijgen tips voor hun eigen verwerking, die van andere gezinsleden en voor het terugvinden van rust en balans in hun leven. De omgeving snapt beter wat zich afspeelt en krijgt handvatten om het gezin te ondersteunen. Suzanne de Roos en Diana Moonen | paperback | 176 pagina’s | ISBN 9789491806360 | € 26,95

PO

VO

Vlinder ‘Vlinder is echt een boek dat je in één adem uitleest. Dat komt omdat het zo verschrikkelijk herkenbaar is. Schrijfster Miriam Bruijstens is er dan ook meer dan goed in geslaagd om te verwoorden hoe ADHD voor het kind zelf voelt.’ We Bouwen Samen Miriam Bruijstens | Illustraties: Martine Verstraete | paperback 128 pagina’s | ISBN 9789077671740 | € 14,95

PO

’s Nachts hoor ik de troostvogel zingen De auteur liet zich inspireren door persoonlijke gesprekken met ervaringsdeskundigen: leerlingen én hun ouders blikken terug op de periode dat de ouder ziek was, en leerkrachten en intern begeleiders delen hun ervaringen. PO

VO

46

Linda Lawa | paperback | 120 pagina’s | ISBN 9789491806759 | € 19,95


ADHD

Weet jij wat ADHD is? Dit doe-boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar, die een klasgenoot, vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje hebben met ADHD. Met gratis lesgids! Monique Baard | Ringband | 52 pagina’s | ISBN 9789077671283 | € 10,00

PO

Alle honden hebben ADHD Dit boeiende en informatieve boek benadert ADHD op een heel verfrissende manier. Op humoristische en liefdevolle wijze wordt de lezer begrip gevraagd voor kinderen die door hun ADHD ‘anders’ zijn. Voor degenen die iemand met ADHD kennen, zullen veel van de foto’s uit de hondenwereld zeer herkenbaar zijn. Kathy Hoopmann | paperback | 72 pagina’s ISBN 9789077671351 | € 14,95

PO

VO

MBO

Poster ADHD Pluspunten PO

VO

Met deze poster wordt de nadruk gelegd op de pluspunten van AD(H)D. Iedereen mét en zonder AD(H)D is uniek en heeft daardoor zijn of haar eigen sterke kanten. Om verzendkosten te besparen wordt deze poster gevouwen geleverd in een stevige kartonnen verpakking.

MBO

Illustraties: Harry van Nielen | 30,5 x 44,5 cm | € 3,00

47


Wannes

Wannes Samen met Wannes maken peuters een sterke start in de kinderopvang/voorschool door al vroeg aan de slag te gaan met taaldidactiek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de meeste praatplatenboeken is er een speciale educatieve uitgave ontwikkeld. In deze educatieve uitgave staan spelletjes, activiteiten en werkvormen die het thema van het praatplatenboek ondersteunen.

Op basis van de kleurrijke prenten leren peuters dat er verschillende soorten emoties bestaan en waar deze gevoelens vandaan komen. 20 pagina’s | ISBN 9789059329393 | € 14,95

KO

Educatieve uitgave | 112 pagina’s | ISBN 9789462343535 | € 35,00

KO

In dit kijkboek neemt Wannes de peuters mee door de vier seizoenen. Ze leren wat er verandert in de natuur en hoe dat van invloed is op hun eigen leven. 20 pagina’s | 9789462341708 | € 14,95

Ook verkrijgbaar: Wannes ontdekt de herfst/winter/zomer KO

48

Educatieve uitgave | 34 pagina’s | ISBN 9789462343474| € 20,00

KO


Voor het eerst naar school gaan, is een grote stap. Wannes neemt de peuter bij de hand en laat zien hoe een dag in groep 1 verloopt. 36 pagina’s | ISBN 9789059327665 | € 9,95

KO

KO

PO

PO

Educatieve uitgave | 48 pagina’s | ISBN 9789462343511| € 20,00

Samen met Wannes leren peuters hoe ze fijn kunnen samenspelen. Kinderen ontdekken dat iedereen anders is, dat nieuwe vriendjes maken leuk is en dat er regels zijn als je samen speelt in een groep. 20 pagina’s | ISBN 9789462343542| € 14,95

KO

Educatieve uitgave | 9 kijkplaten | ISBN 9789462343528 | € 20,00

KO

In dit gezellige boek ontdekken de peuters de wereld van Wannes, of is het hun eigen wereld? Verken samen de kijkplaten van Wannes in de keuken, op de boerderij, in bad en nog veel meer. 20 pagina’s | ISBN 9789059328297 | € 14,95

KO

Educatieve uitgave | 74 pagina’s | ISBN 9789462343689 | € 20,00

Kijk op www.uitgeverijpica.nl voor een overzicht van alle Wannes-materialen

KO

49


Gezinnen Liever liefde dan de beste buggy In Liever liefde dan de beste buggy lees je wat er allemaal gebeurt, zowel mentaal als fysiek, als je een kind krijgt. Vragen als ‘wat is goed voor de ontwikkeling?’ en ‘waar hebben kinderen recht op?’ worden beantwoord. Ook de partnerrelatie van jonge ouders komt ruimschoots aan bod, met onderwerpen als afhankelijkheid en vrijheid, ruziemaken, opvoedstijlen en seks. Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra-Popelier | paperback | 152 pagina’s | ISBN 9789491806681 | € 16,95

Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? ‘Een waardevol en heel toegankelijk boek [met] de nodige informatie en heel veel vragen en antwoorden waar je als ouders uit jezelf niet zo gemakkelijk op zou komen. Ik wens dit informatieve boek aan vele lezers toe; niet alleen aan (stief)moeders en (stief)vaders, maar ook aan iedereen die er in haar of zijn wijde omgeving mee te maken heeft of krijgt.’ Uit het voorwoord door Ed Spruijt, scheidingsonderzoeker Universiteit Utrecht Corrie Haverkort e.a. | paperback | 248 pagina’s | ISBN 9789491806995 | € 21,95

50


Nu even niet Een geribbeld stokje, een gouden paperclip of een donzig veertje. Oscar ontdekt iedere dag iets bijzonders. Alle ontdekkingen bewaart hij in zijn kamer. In zijn bed, tussen zijn kleren, aan het plafond vind je honderden potjes met zijn schatten. Overal, behalve in zijn tentje: zijn lievelingsplek. ‘Zullen we iets leuks doen?’ vraagt papa. ‘Pap,’ zegt Oscar streng, ‘nu even niet! Ik ga in mijn tent.’ ‘Wat ga je daar doen?’ ‘Helemaal niets. Doe je mee?’ Nu even niet is een prentenboek dat kleuters en volwassenen leert verwonderen. Het gaat over het vinden van rust en aandacht voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. (Naar een idee van Johan Eichhorn.) Martine Verstraete | gebonden | 28 pagina’s | ISBN 9789491806896 | € 14,95

KO

PO

51


Survivalgidsen Survivalgidsen De survivalgidsen zijn bedoeld voor kinderen zelf. In deze reeks worden volwassen onderwerpen speciaal en duidelijk aan kinderen uitgelegd. Het zijn onderwerpen die veel kinderen (in)direct aangaan, waarmee ze geconfronteerd worden en waar ze niet altijd raad mee weten. Op een luchtige toon worden de thema’s helder in beeld gebracht. Een compleet overzicht van alle Survivalgidsen vind je op onze site. 8 t/m 14 jaar | paperback | € 11,95

PO

VO

Doe-gidsen Deze doe-gidsen sluiten aan bij de survivalgids met hetzelfde thema. De gidsen hebben als doel kinderen met ontwikkelingsproblemen concreet hulp te bieden bij moeilijkheden thuis en in de klas. Aan de hand van doe-opdrachten worden problemen bespreekbaar en begrijpelijk gemaakt. 8 t/m 14 jaar | paperback | € 4,95

52

PO

VO


Hulpwaaiers

Hulpwaaiers

Met deze hulpwaaiers heb je snel en overzichtelijk een groot aantal tips en adviezen bij de hand. De volgende hulpwaaiers zijn verschenen: • Tics en dwang in de klas • TOS • Hoogbegaafdheid • Autisme • AD(H)D in de klas • Dyscalculie • Dyslexie

PO

VO

Prijs per waaier: € 14,95

53


Kaarten Helpende gedachten 55 positieve hulpkaarten Als je een niet-helpende gedachte in je hoofd hebt, kun je daarvan af komen door bewust een andere gedachte daarvoor in de plaats te nemen die prettig, gewenst, effectief en positief is. Met behulp van deze kaartjes kom je lekkerder in je vel te zitten! Adinda de Vreede | 55 kaarten | ISBN 9789491806117 | € 12,50

PO

VO

Geroezemoes Met het kaartspel Geroezemoes leren kinderen en jongeren hoe zij op de juiste manier met anderen kunnen communiceren. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk kaartjes te verzamelen. Je krijgt een kaartje als je op de juiste manier om herhaling vraagt, als je uit de context weet te achterhalen over welk onderwerp het gaat of als je weet welke emotie iemand toont. Het spel is ook geschikt voor slechthorende volwassenen.

PO

VO

Jesper van Ee/SH-Jong | 2-8 spelers | 55 kaarten | ISBN 9789491806889 | € 14,95

MBO

Volwassenen coachkaarten

VO

MBO

54

Waarvan ga je glimlachen? Wanneer voel jij je bijzonder? Wat is je volgende stap? Coachkaarten tonen beelden en stellen vragen. Ze prikkelen. Helpen om te dromen. Dagen je uit om eerlijke antwoorden te geven. Ze stimuleren kwaliteiten, idealen en behoeften. Waardoor de eigen kracht van mensen wordt aangesproken. En mensen zich op eigen kracht kunnen ontwikkelen. Espérance Blaauw | 70 full colour kaarten in stevige doos | ISBN 9789058715395 € 35,00


Junior Coachkaarten Op een positieve manier aandacht geven en luisteren naar een kind is belangrijk en met een vrolijke set kaarten vol prikkelende vragen ook ontzettend leuk. De Junior Coachkaarten zijn een mooi en gemakkelijk middel om met kinderen een goed gesprek op gang te brengen. Espérance Blaauw | 6 t/m 12 jaar | 44 kaarten in een stevige doos | ISBN 9789491806216 | € 14,95

PO

VO

Ontdek je talent

Puber Coachkaarten De Puber Coachkaarten zijn gemaakt in nauwe samenwerking met pubers, waardoor ze perfect aansluiten bij de taal en de belevingswereld van 12- tot 16-jarigen. De kaarten kunnen pubers helpen te verwoorden wie ze zijn, wat hen bijzonder maakt en wat ze nodig hebben om zichzelf te blijven. Espérance Blaauw | vanaf 12 jaar | 44 kaarten in een stevige doos | ISBN 9789491806506 | € 14,95

VO

MBO

Stop Denk Doe-kwartetspel Dit kwartetspel gaat over omgaan met conflicten. Kinderen leren met dit kwartet om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. PO

40 kaarten in een kartonnen verpakking | 5 t/m 10 jaar | € 6,95

55


Spellen Kikker in de dierentuin Een vrolijk educatief bordspel waar jonge kinderen samen vragen beantwoorden over: weerbaarheid, goede manieren, sociale vaardigheden, samenwerken, rekenen en taal. Bordspel in doos | spelduur: 15-30 minuten | 2-16 spelers | 4-8 jaar | € 113,00

PO

Kikker Be Cool Al spelend leer je sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen. Laat je hersens kraken en bedenk wat een coole kikker zou antwoorden. Bordspel in doos | spelduur: 20-45 minuten | 2-6 spelers | vanaf 8 jaar | € 99,00

PO

Kikker Be Cool uitbreidingsset Op verzoek van velen zijn nu 80 nieuwe kaartjes voor het Kikker Be Cool-spel ontwikkeld waarmee het spel uitgebreid kan worden. 80 gelamineerde kaartjes | € 23,95

PO

56


Opgekikkerd! Opgekikkerd! is een vrolijk bordspel voor alle kinderen die faalangstig zijn en alleen maar kunnen denken aan alles wat er mis kan gaan. De kaartjes van dit nieuwe spel behandelen angstige gedachtes over school, sport, vrienden, dwanggedachtes en algemene angstige gedachtes. Bordspel in doos | spelduur: 20-25 minuten | 2-6 spelers | 8-88 jaar | â‚Ź 64,50

PO

Spring Kikker Spring In dit spel worden de kinderen gestimuleerd te ontdekken welke gevoelens ze kunnen hebben in een bepaalde situatie. Ook leren zij na te denken over het waarom van die gevoelens en te bedenken wat zij zouden kunnen doen om zich beter te voelen. Bordspel in doos | spelduur: 30 minuten + nagesprek | 1-30 spelers | 4-88 jaar | â‚Ź 57,95

PO

57


PO

Stop denk doe-spel Omgaan met conflicten. Dat is lastig, zeker voor kinderen. Thuis en op school worden zij vaak op verschillende manieren opgevoed. Met het Stop denk doe-spel leren kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Dit pakket bevat een bordspel en een kwartetspel. Bordspel | 5-10 jaar | ISBN 9789057881404 | € 45,00

Team Toppers Team Toppers laat spelenderwijs zien en ervaren dat diversiteit (anders zijn) juist bijdraagt aan het groepssucces. Het is een beproefde manier om verschillen in kwaliteiten en talenten te herkennen, te begrijpen en te benutten. Een andere manier van ‘kijken’ naar elkaar dus. Maar vooral ook een nieuwe manier van stimuleren. Basisgedachte is kinderen en jongeren inzicht te geven in hun eigen talenten en die van anderen, met als insteek: iedereen doet ertoe! Marion van de Coolwijk | bordspel | vanaf 9 jaar ISBN 9789491806520 | € 115,00

PO

VO

58


WhisperPhone De fluistertelefoon voor kinderen en jongeren

WhisperPhone De WhisperPhone is een akoestische hoofdtelefoon, waarmee kinderen van alle leeftijden, maar ook volwassenen, duidelijker horen. Het is te gebruiken bij het leren lezen, voor spelling, bij articulatie en de ontwikkeling van het taalproces. Onderzoek heeft uitgewezen dat gebruikers (tot 10x) meer horen door het gebruik van de WhisperPhone. Dat betekent dat ze zich beter kunnen concentreren zonder afgeleid te worden door achtergrondgeluiden.

Tips voor leerkrachten Gebruik de WhisperPhone tijdens het lezen, spelling, het leren van een nieuwe taal of geheugentraining.

Tips voor begeleiders/logopedisten Gebruik de WhisperPhone voor de verbetering van articulatie en verminderen van omgevingsgeluiden tijdens de therapie. Het is ook een geschikt hulpmiddel voor onder andere ADHD, spraaktherapie, dyslexie, stotteren en autisme. WhisperPhone Junior is een akoestische hoofdtelefoon en is zowel links als rechts te dragen. Fluistertelefoon met headset | kunststof | 4 t/m 12 jaar | â‚Ź 15,50

De WhisperPhone Element is perfect voor kinderen die fijngevoelig zijn en de WhisperPhone liever vasthouden dan hem opzetten. Fluistertelefoon voor in de hand | kunststof | 4 t/m 12 jaar | â‚Ź 8,10

Er zijn van de hier afgebeelde types WhisperPhone ook versies die geschikt zijn voor jongeren en volwassenen (grotere modellen).

PO

VO

MBO

59


Tangles en Kauwsieraden

Tangles De Tangle is een ideaal friemelspeeltje dat je rustig maakt ĂŠn je concentratie verhoogt. Het gaat bij de Tangle om de beweging. Er is geen goed en geen fout. Geen voorbeeld en geen verplichte vorm. Je neemt de Tangle in de hand of in twee handen en maakt eindeloos vloeiende bewegingen. Hier afgebeeld is het Tangle basic-instappakket. BEKIJK HET UITGEBREIDE ASSORTIMENT AAN TANGLES OP WWW.UITGEVERIJPICA.NL

PO

VO

MBO

Kauwsieraden voor kinderen

Chewigem & Jellystone Deze kauwsieraden zijn speciaal ontworpen voor kinderen met bijvoorbeeld autisme, AD(H)D of prikkelverwerkingsproblemen, die vaak de behoefte hebben om ergens op te bijten en/of te kauwen. Door te kauwen op deze vrolijke en stoere sieraden kunnen kinderen zich beter concentreren, zich afsluiten voor prikkels van buitenaf en gevoelens van spanning en stress beter reguleren. De kauwsieraden zijn verkrijgbaar in diverse vormen en kleuren vanaf â‚Ź 9,70.

60

PO

VO

MBO


Time Timers

PO

VO

‘Hoeveel tijd hebben we nog?’ is een veelgestelde vraag in de klas of thuis. Verstreken tijd is een abstractie die moeilijk te begrijpen is. Met de Time Timers maak je eenvoudig inzichtelijk hoeveel tijd er nog is om bijvoorbeeld een bepaalde taak uit te voeren. Voor individueel of groepsgebruik, thuis of op school: voor elke situatie is er een geschikte Time Timer! Time Timer Pocket | 7,5 x 7,5 cm | € 45,25 Time Timer Medium | 18 x 18 cm | € 51,40 Time Timer Large | 30 x 30 cm | € 68,25

De Time Timer MOD is bedoeld voor individueel gebruik en makkelijk mee te nemen naar verschillende activiteiten. Time Timer MOD | 8 x 8 cm | € 47,50

De Time Timer Plus beschermt de karakteristieke rode schijf onder transparant en duurzaam kunststof glas. Time Timer Plus | 14 x 18 cm | € 54,25 | ook verkrijgbaar in zwart

VANAF 5 EXEMPLAREN ONTVANG JE STAFFELKORTING OP DE TIME TIMER KLOKKEN EN HORLOGES!

Kijk voor het gehele assortiment Time Timers op www.uitgeverijpica.nl

61


Gehoorbeschermers

Jippie’s gehoorbeschermers Door geluiden in de omgeving, op school of thuis, raken sommige kinderen en jongeren zo afgeleid dat ze zich niet goed meer kunnen concentreren op een taak. De Jippie’s Gehoorbeschermers dempen het geluid waardoor deze kinderen minder last hebben van bijvoorbeeld het geroezemoes in de klas tijdens een taak en hun concentratie een langere spanningsboog kent. Deze gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar in diverse kleuren. Jippie’s Gehoorbeschermers | gemiddelde demping: 27 dB | 4 t/m 18 jaar | € 17,95 Jippie’s XL | extra dempend; tot gemiddeld 30 dB | € 22,95

PO

VO

MBO

62


Spraaktaal Kids

Spraaktaal Kids

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze brochure. Prijswijzigingen voorbehouden. Opmaak: Mat-Zet bv

Spraaktaal Kids is dé denk-, doe- en praatmap voor kinderen van 4 tot 14 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Spraaktaal Kids is ook geschikt voor andere kinderen die taal moeilijk vinden! Spraaktaal Kids is er voor kinderen en grote mensen samen: moeders, vaders, verzorgers, opa’s, oma’s, ­logopedisten, leerkrachten, ambulant begeleiders, intern begeleiders, pedagogisch behandelaars, orthopedagogen en psychologen. Een werkboek dat kinderen en volwassenen uitnodigt om samen op zoek te gaan naar taal. Spraaktaal Kids bestaat uit drie mappen voor drie verschillende leeftijdsgroepen: • 4-7 jaar • 7-10 jaar • 10-14 jaar

PO

De mappen kunnen los van elkaar worden gebruikt, maar ook na of naast elkaar. De mappen kunnen ook apart worden besteld (€ 55,00 per stuk). Jet Isarin | verzamelbox met 3 werkmappen | ISBN 9789491806643 | € 135,00

In samenwerking met:

63


EEN NIEUW BOEK VAN KEES VAN OVERVELD!

SEL Sociaal-emotioneel leren als basis Het is belangrijk dat scholen zich – naast het schoolse leren – nadrukkelijker gaan richten op sociaalemotioneel leren (SEL). Want door SEL leer je omgaan met jezelf en de ander. Leerlingen die hun eigen emoties begrijpen en zich kunnen inleven in de ander, zullen bijvoorbeeld minder snel geneigd zijn anderen te kwetsen of pijn te doen. Wanneer kinderen leren conflicten op te lossen en op hun eigen gedrag te reflecteren, kunnen zij beter relaties onderhouden. Hierdoor werkt SEL preventief: het helpt mee bij het creëren van een positieve en veilige sfeer op school en kan op die manier bijvoorbeeld pesten voorkomen.

PO

Foto: Doriekefotografie

Kees van Overveld | paperback | 176 pagina’s | ISBN 9789491806926 | € 19,95

Ik ben blij dat Kees zijn goed onderbouwde inzichten met ons deelt. Met zijn zin voor analyse, zijn kennis van het praktijkveld en zijn vertrouwdheid met het implementatiegebeuren, rust hij ons toe om kinderen en jongeren te laten toegroeien naar een betere verbondenheid met zichzelf en hun omgeving. Gie Deboutte, Voorzitter Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

Kees van Overveld schreef eerder Groepsplan Gedrag: het standaardwerk over omgaan met gedrag in het primair onderwijs. In dat boek, maar ook in zijn artikelen, workshops en lezingen, maakt hij zich sterk voor een preventieve aanpak in het onderwijs. In SEL. Sociaal-Emotioneel Leren als basis zet hij deze lijn helder en consequent voort.

Meer weten? Ga naar www.uitgeverijpica.nl Gratis verzending vanaf 35 euro!

Pica onderwijscatalogus 2017.2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you