__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Najaar 2021

PO

Het is ingewikkeld om als school tot een goed curriculum te komen en er bestaat niet één vast recept voor succes. Maar het kan je onderwijs een flinke kwaliteitsimpuls geven. En dáár draait het uiteindelijk om! Dit boek is bedoeld om een grote groep onderwijsprofessionals aan het denken te zetten over vragen als: Wat is eigenlijk het doel van ons onderwijs? Hoe krijgen we meer samenhang en lijn in alles wat er op onze school gebeurt? Wat is voor onze leerlingen nou écht wetenswaardig? Tegelijkertijd is het erop gericht om deze groep te helpen om een zinnig antwoord op dit soort complexe en essentiële vragen te formuleren. Hardcover met stofomslag | € 34,95 | Verschijnt september 2021

© Dorieke Fotografie

Heeft jouw school een doordacht curriculum?

Erik Meester is leraar en onderwijsontwikkelaar bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs en de masteropleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.


Leerlingen verschillen van elkaar, bijvoorbeeld in voorkennis, leerprestaties en interesses. Je wilt hier zo goed mogelijk mee omgaan, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met andere woorden: je wilt differentiëren. Maar hoe doe je dat? Op basis van praktijkonderzoek weten we dat differentiëren niet alleen tijdens de les gebeurt, maar plaatsvindt in vier fases die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Deze fases zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en in elk van deze fases gelden vijf onderliggende principes voor differentiëren: werk doelgericht, monitor voortdurend, daag uit, stem verwerking en instructie(s) af, en stimuleer zelfregulatie. Daarnaast spelen de drie B’s een rol:

Je maakt bewuste, beredeneerde en betekenisvolle keuzes om je onderwijs goed af te stemmen op de verschillen tussen je leerlingen. Differentiëren in 5, 4, 3 … is geschreven voor alle (aanstaande) professionals in het basisonderwijs, werkzaam in diverse contexten; van de kleutergroepen tot de bovenbouw, van intern begeleider tot kwaliteitszorgmedewerker, van scholen die werken met papieren methodes tot scholen voor gepersonaliseerd leren met ICT.

PO

© Dorieke Fotografie

Trynke Keuning, Marieke van Geel en Cindy Smienk-Otten | paperback ca. 176 pagina’s | ISBN 9789493209336 | € 24,95 | Verschijnt oktober 2021

2

Trynke Keuning (midden) werkt als docent en onderzoeker bij Hogeschool KPZ. Haar onderzoek is gericht op differentiëren in het basisonderwijs en interprofessionele samenwerking in het domein kind en educatie. Cindy Smienk-Otten (rechts) is werkzaam als kwaliteitsmedewerker binnen het primair onderwijs. Door haar werkzaamheden bij de Universiteit Twente en Expertis Onderwijsadviseurs is ze in staat een mooie koppeling te maken tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk. Marieke van Geel (links) werkt als universitair docent aan de Universiteit Twente. Ze doet onderzoek naar (het verbeteren van) leerkrachtgedrag in primair, voortgezet en hoger onderwijs.


Groepsvorming het hele jaar rond Starten met groepsvorming is het handigst aan het begin van het schooljaar. Maar eigenlijk is iedere dag een goede dag om ermee te starten! Deze wijzer, die bestaat uit een handleiding en 46 kaarten met activiteiten kan je daarbij helpen. De handleiding geeft je een goede theoretische onderbouwing voor je dagelijkse klassenpraktijk. De kaarten bevatten – per fase van de groepsvorming – eerst praktische tips en vervolgens activiteiten die zijn toegespitst op wat nodig is op dat moment. Van kennismakingspelletjes tot afscheid nemen, van omgaan met verschillen tot omgaan met groepsdruk, van afspraken maken tot discussies voeren; met deze activiteiten werk je aan een veilige en positieve groep.

PO

© Dorieke Fotografie

Esther van der Knaap en Femke Bosmans | 51 kaarten + handleiding in een doosje | ISBN 9789493209367 € 24,90

Esther van der Knaap (links) is de eigenaar van Onderwijswereld-PO en alle Facebookgroepen die daaronder vallen. Ze verzorgt online professionaliseringen en begeleidt scholen bij de implementatie van onder andere Close Reading. In de klas zijn haar sterke punten groepsvorming, en het betrokken houden van alle kinderen. Femke Bosmans combineert haar eigen bedrijf en website met haar baan als leerkracht in Nijmegen. Haar sterke kanten zijn het vormen van een positieve groep, het inzetten van activerende werkvormen en ICT in de klas. Naast leerkracht is zij ook Didactisch Coach en Beeldcoach.

3


De gelukkige leraar We moeten ons vak en onze professionaliteit weer terugpakken. Maar hoe doe je dat in je dagelijks leven als leraar? Juf Maike neemt je in De gelukkige leraar mee in haar persoonlijke zoektocht en deelt onderweg haar belangrijkste lessen en tips met jou. Ze geeft antwoord op herkenbare vragen als: Hoe zorg je goed voor jezelf als ‘het onderwijs’ niet voor jou zorgt? Wat zijn je rechten en plichten? Hoe breng je je boodschap over bij collega’s en je leidinggevende? Hoe zoek je de collectiviteit op? Hoe lukt het je om voor de volle 100 procent aanwezig te zijn in de klas én in je privéleven? ‘De combinatie van theorie vertalen naar de eigen praktijk en het delen van persoonlijke ervaringen door Maike zelf en andere leerkrachten – maakt het geheel sterk, erg lekker leesbaar en een feest der herkenning.’ – Naomi Smits

© Dorieke Fotografie

‘Aanrader! In één adem uitgelezen.’ – Anton Horeweg

PO

Maike Douglas-Westland | paperback | 148 pagina’s | ISBN 9789493209305 | € 12,50

Maike Douglas-Westland (Juf Maike) werkt parttime als leerkracht in de onderbouw van de basisschool. Ze begon in 2012 met haar website jufmaike.nl om naast haar werk als leerkracht haar creatieve ideeën een plek te geven. De site bleek al snel een succes en dat was voor Maike reden om deze uit te breiden en haar missie te veranderen in: kinderen van Nederland (en België) te helpen in hun ontwikkeling door tips hiervoor te geven aan ouders, leid(st)ers en leerkrachten. Ze werkt hiervoor samen met een bloggersteam dat goede tips en informatie geeft, reviewt, lesmateriaal ontwikkelt en humoristische blogs schrijft.

4


De onmisbare rol van ouders Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Maar dit boek is geschreven vanuit een ander perspectief, dat van ouders: hoe kunnen jullie bijdragen aan het schoolsucces van je dochter of zoon? Het gaat hierbij om het meedenken, meedoen, meeleven, meehelpen en meebeslissen over het onderwijs aan je kind. Kortom: het bundelen van krachten, met communicatie als sleutelwoord. Handelingsgericht werken (HGW) biedt hierbij houvast. Er wordt in dit boek veel aandacht besteed aan het in gesprek gaan met elkaar; of het nu om de ‘gewone’ start- en voortgangsgesprekken gaat, of over gesprekken die te maken hebben met extra ondersteuning of mogelijk zelfs een verandering van school.

© Dorieke Fotografie

Je vindt veel sprekende voorbeelden en praktische tips, waarmee je op een plezierige en doeltreffende manier je ervaringskennis kunt inzetten voor dat ene doel: je kind gaat met plezier naar school. Ook professionals uit het onderwijs en de jeugdzorg en buddy’s die ouders ondersteunen en coachen vinden in dit boek veel handvatten.

is boek t i d j i B l eciaa een sp elde kk ontwi et in rs poste n 5 tale baar! jg i verkr

PO

Noëlle Pameijer | paperback | 216 pagina’s | ISBN 9789493209282 | € 24,95

Noëlle Pameijer werkt als kinderpsycholoog bij Stichting Elan en Samenwerkingsverband Unita (Hilversum e.o.). In de afgelopen 30 jaar ontwikkelde zij de succesvolle methodieken Handelingsgerichte diagnostiek en Handelingsgericht werken. Ze ondersteunt kinderen, leerkrachten en ouders en begeleidt scholen in de samenwerking met leerlingen en ouders.

5


Werken vanuit kwaliteiten Kinderen hebben heel veel kwaliteiten in huis. Soms zijn ze zich daar echter niet van bewust. Dat is jammer, want als je weet wat je sterke kanten zijn, kun je ze inzetten om problemen aan te pakken en te veranderen in een richting die je wenst. Met deze kaarten help je kinderen op zoek te gaan naar hun kwaliteiten. En dat niet alleen: je helpt hen ook om hun kwaliteiten daadwerkelijk te gebruiken. Het materiaal ondersteunt je om met een kind in gesprek én aan de slag te gaan. Werken vanuit kwaliteiten is krachtig: het vergroot de motivatie en kinderen staan meer open voor een nieuwe kijk op probleemsituaties. Het helpt kinderen niet alleen verder, ze worden er ook blij van!

PO

Corry Wolters | 90 kaarten in een doos | ISBN 9789493209275 | € 19,90

© Dorieke Fotografie

Dit doosje bevat: • een handleiding • 42 kaarten met kwaliteiten • 42 kaarten met steunvaardigheden • 4 zoekkaarten met acties • 2 hulpkaarten met tips en voorbeeldvragen voor de begeleider

Corry Wolters (1954 – 2021) was speltherapeut, supervisor, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog en EMDR-therapeut. Ze heeft met kinderen en jongeren gewerkt binnen haar eigen praktijk en het speciaal basisonderwijs. Als onderwijsadviseur verzorgde ze trainingen en presentaties op het gebied van oplossingsgericht werken, positief opvoeden en begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Tevens heeft ze jarenlang verschillende scholen begeleid op het gebied van emotionele ontwikkeling, sociaal gedrag, talentontwikkeling en hoogbegaafdheid.

6


Scheur het hele jaar door! De Leerkracht Scheurkalender prijkt inmiddels bij duizenden op de (school)toiletten en in teamkamers en biedt elke dag weer inspiratie en tips om je vak nóg leuker te maken. De gloednieuwe Leerkracht Scheurkalender 2022 zet dit jaar extra in op de inhoud. Daarom vroegen we 30 auteurs om een bijdrage te leveren rond hun vakgebied: van gedrag tot lezen en spelling, mediawijsheid en prikkelverwerking. Ook staat de scheurkalender vol met de beste boekentips, inspirerende citaten én een aantal unieke kortingsacties.

Met bijdragen van: Inger van Alphen • Monique Baard • Martin Bootsma • Wilna van den Brink & Marije den Otter • Kim Cordewener • Maike Douglas • Marita Eskes • Anton Horeweg • Jonger • Esther van der Knaap & Femke Bosmans • Marieke van Logchem & Dortie Mijs • Tamara Luijer • Marjolein Mantelaers • Bertus Meijer • Marald Mens • Kees van Overveld • Noëlle Pameijer • Marcel Schmeier • Patricia van Slobbe & Michel van Ast • Naomi Smits • Monique Thoonsen • Freek Turlings & Sanne Kuster • Sofie van de Waart & Tineke Ingwersen • Linda Willemsen

PO

Diverse auteurs | paperback | 290 pagina’s | ISBN 9789493209374 | € 14,95 Verschijnt september 2021

Kwantumkorting* Aantal

Prijs per stuk

0-5

€ 14,95

6-14

€ 12,95

Vanaf 15

€ 9,95

* Alleen van toepassing in Nederland. 7


Wie de onderwijscolumns van Naomi Smits in Trouw heeft gelezen weet dat ze een leerkracht is met veel passie voor haar vak. In dit boek vertelt ze openhartig over haar onderwijscarrière tot nu. Los van de vele hilarische anekdotes en grappige opmerkingen van leerlingen die ze in de loop der jaren heeft opgetekend, heeft haar verhaal een serieuze ondertoon. Naomi observeert, stelt vragen en maakt zich druk om het imago van haar vak. ‘Ik heb er met veel plezier in gelezen. Het is humoristisch, hilarisch, informatief, confronterend ook soms. Het is echt een leuk boek, schaf het aan!’ – Kees van Overveld Naomi Smits | paperback | 136 pagina’s | ISBN 9789493209190 | € 16,95

PO

Het boek beschrijft hoe werkdruk en werkplezier verband houden met persoonlijke beleving en karakter, en hoe je daarop invloed kunt uitoefenen door ‘slim’ te werken en handig om te gaan met de beschikbare tijd. Aan de hand van praktische tips leer je het gevoel van werkdruk te relativeren en met minder moeite meer werk te verzetten: low input, high output. Angela Kouwenhoven & Annemieke Schoemaker | paperback | 160 pagina’s | ISBN 9789492525246 | € 15,-

PO

VO

Met het huidige lerarentekort is het van belang om startende leraren een ‘zachte landing’ te geven. In het begin wordt werken in het onderwijs namelijk als heftig, intensief en soms zelfs slopend ervaren. Schoolleiders hebben dan ook de taak te zorgen voor effectieve ondersteuning en goede begeleidingsprogramma’s, zodat startende leraren niet vroegtijdig het vak verlaten.

PO

VO

8

In dit boek zijn de inzichten die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn, bij elkaar gebracht en vertaald naar concrete handvatten voor de inrichting van die begeleidingsprogramma’s. Marco Snoeck | paperback | 192 pagina’s | ISBN 9789492525369 | € 25,-


Een boek voor iedereen die overweegt het onderwijs in te gaan óf er net in is begonnen Voor zij-instromers en andere starters is het onderwijs vaak een nieuwe wereld, waarin er ontzettend veel op hen af komt. Waarom zou je daarvoor kiezen? En hoe kun je alle ballen – van werk, (deeltijd)studie en privéleven – hooghouden? Marjolein Mantelaers beschrijft het vak van leraar zoals het is: een fantastisch beroep, maar niet altijd makkelijk om je staande in te houden. Ze geeft een optimistisch, maar realistisch beeld, zodat de lezer de juiste keuzes kan maken. Ze geeft je bovendien veel concrete handvatten: van inzichten in hoe je je perfectionisme kunt laten varen tot studietips en hulp bij het inrichten van je eerste lessen. Ook komen (ervarings-) deskundigen aan het woord: studenten, startende leraren, ervaren leraren, teamleiders enzovoort. Kortom: dit boek is een onmisbaar naslagwerk dat volop inspiratie biedt!

PO

© Dorieke Fotografie

VO

Marjolein Mantelaers | paperback | ca. 152 pagina’s | ISBN 9789493209329 | € 19,95 Verschijnt oktober 2021

Marjolein Mantelaers is leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs en eigenaar van Docentenleven.nl. Na een bachelor Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden besloot Marjolein dat ze het onderwijs in wilde. Ze onderzocht de mogelijkheden en koos voor de lerarenopleiding in combinatie met een baan als leraar (én een druk gezin met vier kinderen). Inmiddels is ze bijna afgestudeerd als onderwijskundige en helpt ze (startende) leraren en teams met hun stappen naar en binnen het onderwijs. 9


Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen Het afstemmen van onderwijs op begaafde leerlingen is geen luxe interventie maar een verbeteringsslag van de kwaliteit van het onderwijs aan je hele school. Vanuit het perspectief dat alle leerlingen recht hebben op een ononderbroken ontwikkeling bekeken Anouke Bakx, Eleonoor van Gerven en Annemieke Weterings welke thema’s voor schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en uiteraard specialisten begaafdheidsonderwijs van belang zijn om binnen hun eigen team bespreekbaar te maken. De auteurs zetten in op het belang van visie, ontwikkeling en positiebepaling om aan de hand daarvan beleidsmatige keuzes te kunnen maken die bijdragen aan de ontwikkelingskansen van begaafde leerlingen en die leiden tot rijker onderwijs voor alle leerlingen in de school. Dit doen ze in zes hoofdstukken, waarin ze thema’s aansnijden als: • Visies op begaafdheid • Effectieve ondersteuningsstructuur voor leerlingen én leraren • Grenze(n)loos onderwijzen • Goed leraarschap • Als leren andere ondersteuning vereist • Pakkende professionalisering Het boek zet in op een verbinding tussen theorie en praktijk; in elk hoofdstuk komen daarom onderwijsprofessionals aan het woord die elk vanuit hun eigen perspectief en hun eigen organisatie bespreken hoe zij onderwijs aan begaafde leerlingen handen en voeten geven.

PO

VO

Anouke Bakx, Eleonoor van Gerven en Annemieke Weterings-Helmons 224 pagina’s | ISBN 9789493209350 | € 25 | Verschijnt augustus 2021

10


Het is voor sommige kinderen en jongeren erg ingewikkeld om naar school te gaan. Niet omdat ze niet willen maar omdat ze het niet durven of kunnen. Hoe kunnen we deze leerlingen helpen om de stap naar school terug te durven zetten? Scholen halen soms van alles uit de kast om hen weer naar school terug te dwingen, met als resultaat steeds meer angst bij de jongere en verlies van contact. Dit versterkt de natuurlijke neiging van ouders om hun kind te beschermen. Zo kan een strijd ontstaan tussen thuis en school die niet helpend is.

Om echt stappen te kunnen zetten is het nodig dat het hele netwerk rond de jongere (thuis, school, hulpverlening) samenwerkt. In dit boek wordt beschreven hoe scholen preventief kunnen signaleren en begeleiden, maar ook wat helpend is wanneer al sprake is van schoolangst of -weigering. Als leidende methodiek is het gedachtegoed van geweldloos verzet gekozen. Een methodiek waarin het accent niet zozeer op de jongere zelf ligt, maar juist op de volwassenen om hem heen. Niet als partijen tegenover elkaar, maar als een netwerk van mensen waarin iedereen zich inspant om steun te bieden. Zodat de betreffende jongere ook werkelijk ervaart dat hij er niet alleen voor staat en dat de angst, hoewel die misschien altijd zal blijven, wel te hanteren is.

VO

Wil van Nus | paperback | ca. 128 pagina’s | ISBN 9789493209343 | € 22,95 Verschijnt september 2021

© Dorieke Fotografie

Dit boek is voor ouders, leraren, zorgteams en alle anderen die bij het vraagstuk van thuiszitters zijn betrokken.

PO

Wil van Nus maakte tijdens haar werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie kennis met het gedachtegoed van geweldloos verzet en zag hierin kansen liggen voor een vertaling naar het onderwijs. Zij is sinds 2011 betrokken in het Nederlands Netwerk Geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit en stimuleert daarin vooral de samenwerking tussen zorg en onderwijs. Kernelementen in haar manier van werken: het samen zoeken naar oplossingen, mensen in hun kracht zetten en verbinding zoeken het met netwerk.

11


Hierdoor werkt SEL preventief: het helpt mee bij het creëren van een positieve en veilige sfeer op school en kan op die manier bijvoorbeeld pesten voorkomen.

Kees van Overveld | paperback | 176 pagina’s | ISBN 9789491806926 | € 19,95

Kees van Overveld heeft in de afgelopen jaren vele leerkrachten begeleid met hun ‘moeilijke groep’. In dit boek geeft hij inzicht in het functioneren van moeilijke klassen en wat er misgaat in de interactie tussen leraar en leerlingen. Vervolgens beschrijft Van Overveld hoe je het tij kunt keren; met zijn praktische tips, adviezen en slimme oplossingen kunnen leraren van een moeilijke groep een plezierige groep maken.

Kees van Overveld | paperback | ISBN 9789492525574 | € 25,95

12

Wijzigingen voorbehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze brochure. Vormgeving: Mat-Zet bv, Huizen

Het is belangrijk dat scholen zich richten op sociaalemotioneel leren (SEL). Want door SEL leer je omgaan met jezelf en de ander. Leerlingen die hun eigen emoties begrijpen en zich kunnen inleven in de ander, zullen bijvoorbeeld minder snel geneigd zijn anderen te kwetsen of pijn te doen. Wanneer kinderen leren conflicten op te lossen en op hun eigen gedrag te reflecteren, kunnen zij beter relaties onderhouden.


Herziene editie van de gedragsbijbel! Teaching the whole child – dat is een van de motto’s van Kees van Overveld. Gedrag en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een leerling die goed in zijn vel zit, zal meestal ook goed presteren tijdens de leervakken. Kees van Overveld pleit daarom voor een goede balans tussen academisch en sociaal-emotioneel leren. Groepsplan Gedrag verscheen in 2012. Het boek kwam tegemoet aan de behoefte van veel leraren en intern begeleiders: gedegen kennis over het voorkomen en aanpakken van probleemgedrag. Het boek bleek een schot in de roos. Er volgden vele herdrukken en het boek vond zijn weg naar scholen en lerarenopleidingen. Groepsplan Gedrag is inmiddels een begrip in Nederland. Kees van Overveld is in staat om informatie uit onderzoek om te zetten naar praktische handvatten voor de klas. Net als in de vorige drukken is er in deze editie aandacht voor groepsvorming, groepsdynamica, sociaal-emotioneel leren, en komen er aanpakken voor leerlingen en strategieën voor leraren aan bod. Daarnaast is deze nieuwe druk herzien en geactualiseerd.

© Dorieke Fotografie

Kees van Overveld | paperback | 308 pagina’s | ISBN 9789493209381 | € 29,95 Verschijnt september 2021

Kees van Overveld (1963) is onderwijsman in hart en nieren. Hij heeft gewerkt als leraar in het speciaal onderwijs, intern begeleider, schooladviseur, hogeschool(hoofd)docent en onderzoeker. Inmiddels is hij eigenaar van een trainingsbureau voor het onderwijs en is hij een veelgevraagd cursusleider, gedragscoach en spreker in Nederland en België. Kees schreef onder meer SEL-Sociaal emotioneel leren als basis en Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep.

13


LEES OOK: Dit handboek voorziet opleiders in het mbo en hbo van handvatten om hun studenten toekomstgericht op te leiden voor een beroep. Zeven Gelderse mbo-instellingen werken al enkele jaren samen met de Academie Educatie van de HAN rondom beroepsgerichte didactiek. In dit boek worden 9 thema’s verkend en onderzocht. Good practices ter inspiratie, do’s en don’ts uit de praktijk vullen de theorie aan. MBO

HBO

Aimée Hoeve, Haske van Vlokhoven, Loek Nieuwenhuis en Peter den Boer paperback | 176 pagina’s ISBN 9789493209244 | € 27,50 Verschijnt oktober 2021

Met deze lessenseries doe je volop ideeën op voor hoe je met allerlei teksten in je groep aan de slag kunt gaan. Je krijgt onder meer vele suggesties voor tekstgerichte vragen en werkvormen. Zo wordt begrijpend lezen leuk. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor jezelf!

PO

‘Deze boeken tonen op een zeer concrete manier hoe je Close Reading in de praktijk kunt organiseren en waarmaken.’ – Lieven Coppens, Boeketje Onderwijs

‘Lees dit boek, niet alleen omdat het heel spannend is, maar ook om beter te begrijpen hoe de onderwijspolder werkt en waarom het goed is je aan te sluiten bij een beroepsvereniging en vakbond.’ – Maike Douglas, JufMaike.nl

PO

Thijs Roovers en Jan van de Ven | paperback 188 pagina’s | ISBN 9789493209114 | € 19,90

14

Dortie Mijs, Ebelien Nieman en Liz Bunte | set van 3 paperbacks ISBN 9789493209008 | € 45,-


PO

SO

Anton Horeweg | 3 paperbacks in een luxe bewaarbox ISBN 9789493209138 | € 90,-

Als een autoriteit als Anton Horeweg besluit om alles wat hij weet over gedrag in de klas in één uitgave te bundelen, verwacht je geen dun boek. Zijn Handboek Gedrag op school bestaat dan ook uit maar liefst drie delen. Het is een uniek en onmisbaar naslagwerk voor leerkrachten. Elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar, maar de boeken zijn ook samen te koop in een luxe box die eigenlijk op geen enkele school mag ontbreken!

Dit boek is een pleidooi voor het benutten van uiteenlopende leraarvaardigheden in het onderwijs. Meer variatie in functies biedt mogelijkheden om de school een stabiele basis van kwaliteit te geven. Dit komt het leren van leraren én het leren van leerlingen ten goede en versterkt dus de onderwijskwaliteit op een school. In het boek geven toonaangevende onderwijsexperts hun visie op dit onderwerp. Zij benadrukken vanuit hun expertise, ervaringen en kennis de kracht van diversiteit in onderwijsteams.

PO

Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser | paperback 112 pagina’s | ISBN 9789493209213 | € 19,95

15


Wijzer in Mindset In deze Wijzer in Mindset vind je verdieping van de mindsettheorie: de nuances, de valkuilen, de valse groeimindset en de triggers van een vaste mindset. Met behulp van een verzameling bestaande en zelf ontwikkelde modellen kun je gedachten – en daarmee gedrag – positief sturen. Aan de hand van de theorie leer je vaste mindsettriggers bij je leerling of coachee te herkennen. De coachingskaarten helpen je vervolgens daarop in te spelen, zodat hij of zij de juiste mindset verder kan ontwikkelen.

PO

VO

De verschillende modellen zijn los of in combinatie in te zetten op school, maar ook bij individuele coaching, in de opvoeding, bij sport, in het bedrijfsleven én bij jezelf!

Maaike Houtman en Tjitske van der Waals | 36 kaarten + handleiding in een doos | ISBN 9789492525598 | € 24,90

Wijzer in Executieve Functies Merk jij ook dat kinderen in je klas het lastig vinden zelf taken op te starten? Of dat zij heel impulsief reageren op anderen? Vaak nemen we dit gedrag voor lief. Gek eigenlijk, want net zoals we inhoudelijke vaardigheden oefenen, kunnen we ook gedragsvaardigheden oefenen. De Wijzer in Executieve Functies helpt je daarbij. Met de wijzer train je de executieve functies van kinderen, zodat hun gedrag verbetert, niet alleen in de les, maar ook daarbuiten. PO

De Wijzer in Executieve Functies is een praktisch en preventief hulpmiddel voor het basisonderwijs, waarmee je alle leerlingen actief laat oefenen met de zeven executieve functies. De wijzer bevat laagdrempelige spelletjes, die je snel kunt inzetten. Door de spelletjes krijg je bovendien beter inzicht in de executieve functies van de leerlingen in jouw groep. Er zijn twee versies van De Wijzer in Executieve Functies: een voor groep 1 t/m 4 en een voor groep 5 t/m 8. Maaike Houtman, Maaike Losekoot, Tjitske van der Waals en Mickey Waringa 36 kaarten in stevige doos | € 24,90 PO

16


POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) is een brede aanpak voor het bevorderen van goed gedrag op het niveau van de school, klas of leerling. PBS is geschikt voor alle schooltypen en wordt in Nederland momenteel al door meer dan 200 scholen toegepast of geïmplementeerd. De erkenningscommissie van de databank effectieve jeugdinterventies (NJi) heeft aangegeven dat SWPBS is erkend als goed onderbouwd.

17


‘Op weg naar onderwijs met gelijke kansen voor iedereen, onderwijs dat aan alle leerlingen en studenten ten minste de basisvaardigheden meegeeft voor hun verdere leven. Laten we ervoor zorgen dat we over tien jaar achterom kijkend met voldoening kunnen zeggen: Die ommekeer, die hebben we toen ingezet.’ – De Staat van het Onderwijs 2021 VERGROOT JE VAKMANSCHAP ALS LERAAR OF ALS TEAM MET DEZE ESSENTIËLE ONDERWIJSUITGAVEN

18


Scan voor meer info:

19


30.000 EXEMPLAREN VERKOCHT!

NIEUW

NU AL 2E DRUK!

3E DRUK!

Meer informatie over onze kaartensets vind je op uitgeverijpica.nl 20


Verbindingskaarten Deze kaartenset is gebaseerd op Verbindende Communicatie, een veelgebruikte naam voor Geweldloze Communicatie. Dit gedachtegoed – van Marshall Rosenberg – reikt een andere manier van kijken, spreken en luisteren aan. Het biedt een ingang om te ontdekken en te zeggen wat voor jou belangrijk is én daarnaast te horen waar het bij de ander om gaat.

PO

VO

Verbindende Communicatie lijkt simpel, maar is niet gemakkelijk. Het is als het leren van een nieuwe taal met daarbij een nieuwe manier van kijken. Dit vraagt om reflectie en veel oefening. De Verbindingskaarten bieden hiervoor praktische mogelijkheden. De kaarten helpen bij het in gesprek gaan met jezelf en anderen. Het doosje Verbindingskaarten bevat alle onderdelen van Verbindende Communicatie in heldere taal en met kleurrijke illustraties op 132 kaarten.

Irma Bergmans | 132 kaarten in een doosje | € 32,50

Geschikt voor kinderen en volwassenen, zowel individueel, een-op-een als in een groep. Te gebruiken in privé- en school/ werksituaties.

21


22 Robin Brewer & Tracy Mueller | 90 pagina’s | ISBN 9789492525673 | € 14,95

Marianne Voetee-Dibbink | 68 pagina’s | ISBN 9789492525208 | € 14,95

Annemarie Muysert-Baars | 116 pagina’s | ISBN 9789492525550 | € 15,95

Een greep uit het assortiment Hulpwaaiers:


Briljant Onderwijspakket! Briljant verrijkend projectonderwijs biedt een eenvoudige en overzichtelijke structuur voor een uitdagend verrijkingsaanbod aan (hoog) begaafde leerlingen uit groep 4 t/m 8. Het is bijzonder geschikt voor plusklassen, maar kan ook binnen reguliere klassen gebruikt worden voor een groepje (hoog) begaafde leerlingen.

10x

Wilna van den Brink en Marije den Otter | 10 gidsen + handleiding | ISBN 9789492525215 | € 60

23


Bekroond door:

Meer informatie of bestellen? Kijk op www.uitgeverijpica.nl Vragen? info@uitgeverijpica.nl | 035 54 295 48

Profile for Uitgeverij Pica

Pica Najaarsbrochure 2021  

Pica Najaarsbrochure 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded