Page 1

1

TYPOTEX 2014/15


A Kiadóról

Tudás, információ és minőség: ez a három alapvetés formálja a Typotex Kiadó tevékenységét. Koordináljuk és terjesztjük a tudást a könyvek nyomtatott és elektronikus világában egyaránt. Elismert akadémikusokkal és szerzőkkel működünk együtt a kölcsönös bizalom jegyében, s minden újra nyitottak vagyunk. Tudományos könyveink irányadónak számítanak. Egyetemi tankönyveket, elektronikus jegyzeteket és a legkorszerűbb tudományos munkákat adjuk a tanárok, diákok, szakemberek, valamint az érdeklődő laikusok kezébe. Mindig törekedtünk arra, hogy a szakkönyvek mellett legyenek a szélesebb olvasóközönségnek szánt, tudományt népszerűsítő kiadványaink is. Ennek legújabb példája a Science in Fiction szépirodalmi sorozat és a Typotex Világirodalom sorozat, melyeket az Európai Unió Kultúra programja támogatott. Noha a kiadó nevében már 1989-es megalakulása óta szerepel az elektronikus jelző, a mai értelemben vett elektronikus könyvkiadást a 2009-ben indított Interkönyv projekttel kezdtük meg, s azóta egyre több könyvünk jelenik meg elektronikusan is. A következő oldalakon legújabb könyveinket ajánljuk az érdeklődőknek.


Tartalom

4 | 11 Science in Fiction 12 | 18 Typotex Világirodalom 20 | 24 Képfilozófiák 25 A zenei szép 26 | 32 Minek filozofálni? 33 | 36 Társadalmak és fátumaik 37 Nyelvek társadalma 38 | 39 K, mint kommunikáció és kogníció 40 | 41 Híres emberek 42 | 44 Tudomány kívülállóknak 45 | 46 Logika-land


4

Science in Fiction „A Typotex Kiadó új sorozatának hallatán rögtön felkaptuk a fejünket: egy olyan sorozat, ami nem kisebbre vállalkozik, mint hogy olyan könyveket mutasson be, ahol a tudomány nem csak a fantasztikum játékszere, és ahol a fantasztikum szépirodalmi szintre emelkedik?” Varga Balázs / Playboy A Science in Fiction sorozatba olyan könyveket válogattunk, melyek hátterében filozófiai, történelmi és tudományos szemlélet áll. Szerzőik nemzetközi irodalmi díjakkal elismert szépírók, akik iróniával tekintenek a tudományos gondolkodásra, ugyanakkor mély meggyőződésük, hogy a tudomány olyan alapzat, mely nem kerülhető meg. A sorozat kötetei az antikvitástól az jövő századok koráig átívelően ragadják meg az emberiség és a tudomány örök kérdéseit.

Fordító: Tasnádi Edit 260 oldal | A/5 | 2500 Ft

Fordító: Nádori Lídia 220 oldal | A/5 | 2500 Ft

Levent Mete: Rika agyában A Rika agyában című regény a tudat ragyogó fénye és a tudatalatti homályos alagútjai közötti utazás kalandjait kínálja, mely során rendkívüli lényekkel találkozhatunk. A pszichiáter-író Levent Mete a lélek mélységei elé tart tükröt, és sajátos nézőpontból: egy gimnazista lány agyából fogja vallatóra; az egyéni és társadalmi erőszak hatásait. A fantasztikus irodalom lehetőségeit kihasználva figyelmeztet világunk egyre megszokottabbá váló kegyetlenségére és igazságtalanságára.

Judith Schalansky: Darwinregény „Lamarck szerint a zsiráf nyaka azért nyúlt meg az egymás után következő zsiráfgenerációk fejlődése során, mert a lombevő életmódot folytató állat így érte el magasan növő táplálékát. Tehát: csak akarni kell és bekövetkezik a fejlődés. Az idősek állítják, hogy a fiatalság egyre romlik, züllik. Tehát: nincs a világban előremutató fejlődés, csak romlás. A modern ember szereti azt gondolni, hogy a tudomány segítségével megértette, felfogta és uralja önmagát és a világot. Tehát: fejlődésünk csúcsára érkeztünk, bölcsek vagyunk, és nem érhet már meglepetés sorsunkkal és a világ folyásával kapcsolatban. Három vélekedés: három tévedés. Három gondolat, amely megtalálható a Darwinregényben, s amellyel kapcsolatban feltehetjük a kérdést: miért és hogyan. Miért hiszünk az efféle áligazságokban? Hogyan hihet bennük bárki is? Miért kényelmes hazudni önmagunknak?” Baranyai Katalin / Ekultúra


Science in Fiction Fordító: Hetényi Zsuzsa 216 oldal | A/5 | 2500 Ft

5

Danyiil Harmsz: Esetek / Válogatott írások Harmsz szövegei olyan időben születtek, amikor a világ különösen értelmetlennek és ellenségesnek tűnt, amikor a realitás maga vált abszurddá. Elméleteket gyártott, hogy megfogalmazza, mi az értelmetlenség, a semmi, a nulla, a végtelen. Az abszurd az abszurd valóság egyetlen adekvát kifejezési formája volt számára. A valóság abszurditásának felismerése valóságábrázolás is, világértelmezés. Szigorú és pontos logikával jutott el a logika felszámolásához. Kronologikus eseménysorai nem logikusak. Filozófia és paródia borotvaélén táncol. Azért szedi szét a nyelvet, hogy új értelmet adjon neki.


6

Judith Schalansky

Science in Fiction

(GER)

Judith Schalansky (1978) német író és szabadúszó tipográfus. Egy olyan ország, az egykori NDK szülötte, amely folyamatosan hazudni kényszerült önmagának. Regénye, amelyet megválasztottak a legszebb német könyvnek, Kelet-Németországban játszódik, ám már napjainkban.

Levent Mete

(TUR)

A török szerző főállásban gyakorló pszichiáter, így műveinek középpontjában az elme működése áll. Rika agyában című regénye egyben tehát egy szakértő gondolatkísérlete is.

Janusz Leon Wiśniewski

(POL)

Toruńban született, tengeri halász, fizikus, informatikus doktor, a kémia habilitált doktora (az általa fejlesztett inrormatikai programot használja a világ kémiai cégeinek nagy része). Legtöbb könyve a sikerlisták élére került. Honlapján a következőt írja: „Uram, segíts, hogy olyan ember lehessek, amilyennek a kutyám tart.”


Science in Fiction

Tristan Garcia

(FRA)

Toulouseban született 1981-ben, gyermekkorát Algériában töltötte, első regényét 2008-ban jelentette meg a Gallimard, melyért elnyerte a rangos Prix de Flore irodalmi díjat. Az írás mellett filozófiát tanít a Université de Picardie-n.

Jacek Dukaj

7

(POL)

Számos regénye és novellája jelent meg világszerte, a legjelentősebb lengyel science fiction író Stanisław Lem óta. Több neves irodalmi díj mellett 2009-ben elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját.

Ignacy Karpowicz

(POL)

Lengyel író, prozaista, utazó. Az írás mellett angolból, spanyolból és amhara nyelvből fordít, e mellett utazgat Közép-Amerikában és Kelet-Afrikában. 2010 októberében a Wydawnictwo Literackie gondozásában látott napvilágot Balladyny i romanse (magyar cím: Égiek és földiek) című nagyregénye, mellyel elnyerte a Polityka hetilap 2010-es Paszport díját.


8

Science in Fiction Ignacy Karpowicz: Égiek és földiek

Fordító: Körner Gábor 670 oldal | A/5 | 3900 Ft

A dolgok egyáltalán nem mennek valami fényesen a földön. Az emberek elszigetelődtek, és már rég elvesztették a sorsuk jobbra fordulásába vetett reményüket, hitüket – egyik napról a másikra tengetik fásult és unott életüket… De egyszer csak az Istenek a tettek mezejére lépnek. Földre szállnak. Vajon sikerül-e Nikének, Aphroditének, Jézusnak, Ozirisznak, Lucifernek és a többieknek helyre állítani a régi rendet? Egységbe forrnak-e még valaha is égiek és földiek a hit erejében?

Harald Voetmann: Plinius szerint a világ

Fordító: Soós Anita 152 oldal | A/5 | 2500 Ft

„A Plinius szerint a világ Pliniusról, a legnagyobb ókori természettudósról szól, aki megpróbált egy műbe foglalni mindent, amit a természetről tudott, a rovaroktól a társadalomig. Plinius misztikus gondolkodó is volt: megrögzött pesszimistaként úgy vélekedett, hogy az embert szenvedésre alkotta a természet, aki egyébként istenség, és rettentő szórakoztatónak találja ezt a vergődést. Harald Voetmann regénye meghökkentő és abszurd, távolságtartó és sokszor vértől iszamos. Érdekes, egyedülálló írás.” Varga Balázs / Playboy

J. Leon Wiśniewski: Intim relativitáselmélet Fordító: Mihályi Zsuzsa 124 oldal | A/5 | 2500 Ft

„Az ambivalens cím magában hordozza az egész kötet alapkoncepcióját: vajon lehet-e az érzelmekről a tudomány kimért, rideg objektívségével írni. Az egymáshoz csak tematikájában kapcsolódó tizenhét történet erre tesz kísérletet, és meglepő eredmény születik.”

Nerina / Totáliber

„Nem annyira szokatlan, hogy egy fizikus – aki egyebek mellett informatikus, a kémia habilitált doktora, tengeri halász – a szépirodalom felé fordul, az viszont, ahogy ezt Wiśniewski teszi egészen meglepő: nem a tudományoktól való szabadulás útját keresi, hanem beleviszi tudását a novellákba, melyek leginkább az emberi viszonyulásokat vizsgálgatják.”

Grozdits Hahó / Librarius


Science in Fiction

9

Jacek Dukaj: Zuzanna és a világmindenség

Fordító: Mihályi Zsuzsa 150 oldal | A/5 | 2500 Ft

E regényében Dukaj előremegy néhány évtizedet a jövőbe, de az előre látott valóság tejesen különbözik a miénktől. A szerzőt az a kérdés foglalkoztatja, milyen irányba tart civilizációnk. Vezethet-e egy hirtelen előreugrás a megsemmisüléséhez? Vajon egy ember, aki saját tudatát egy virtuális világba „írja át”, továbbra is ember marad?

Jacek Dukaj: Extensa Regény az EPR–paradoxonra Fordító: Mihályi Zsuzsa 222 oldal | A/5 | 2500 Ft

„Az Extensa–Regény az EPR-paradoxonra a modern fizika egy érdekes téziséhez nyúl: az Einstein– Podolsky–Rosen-paradoxon szerint az elemi részecskék hatással vannak egymásra, még több száz fényévnyi távolságból is (megjegyezzük, ez egy valóban meghökkentő, napjainkra többszörösen bizonyított tétel: a részecskék egymástól szétválasztott és elkülönített összetevői még akkor is reagálnak az egymást ért behatásokra, ha a tér két különböző pontján helyezzük el őket.) Jacek Dukaj könyve a távoli jövőben, a kihalt Földön játszódik: a fantasztikus háttér előtt azonban egy 19. századi családregény elemei elevenednek meg. Hőseink ismerősek, pszichológiailag hitelesek – a könyv felétől viszont a sci-fi elemek is előtérbe kerülnek, a tudományos elméletek mentén a főszereplő tudata kitágul, és a kozmoszt is magába fogadja. Dukaj rövid, tömör regénye erősen igénybe veszi az olvasót, minden részletére hangsúlyozottan érdemes odafigyelni!”

Varga Balázs / Playboy


10

Igancy Karpowicz: Csuda

Science in Fiction

Elők Előké

A Csuda huszonegynéhány éves főszereplője, Mikołaj, már a regény első oldalán meghal. És a sztori csak ekkor kezd izgalmassá válni. A teste egyáltalán nem indul bomlásnak, sőt stabilan tartja az ideális 36.7 Celsius-fokos hőmérsékletet. A meleg holttest katalizálja az eseményeket és befolyásolja a többi szereplő életét, így a doktorét, Annáét, aki bele is szeret a hullába. A látszat ellenére Karpowicz most sem holmi perverz horrorsztorit írt, hanem átlagos embereket és hétköznapi problémáikat láttatja a szatíra görbe tükrén át, s a kép hol ijesztő, hol mulatságos, akárcsak a vidámparkok tükörlabirintusában. A Csudában komolyságot, humort, nyers valóságot és a szerző szokatlan képzeletét kapjuk kézhez – jellegzetes, eredeti és csiszolt stílusban.

ELŐKÉSZÜLETBEN

Fordító: Körner Gábor ~310 oldal | A/5 |~3100 Ft

Előkés őkészül Jacek Dukaj: Dalok odaátról

Érdekel, hogy milyen lenne a világ, ha Arisztotelésznek lett volna igaza és nem Démokritosznak? Milyen lenne, ha a négy őselem venne körül minket, nem az atomok sokasága? Milyen lenne a társadalom, a háborúk, a holdutazás? A Dalok odaátról többféleképpen olvasható: kaland-, fantasy, science-fiction regényként vagy akár filozófiai értekezésként, minden esetben ellenállhatatlan és fenséges olvasmány, amelyben az író és az olvasó együtt keres választ arra a kérdésre, hogy megismerhető-e a másik. Vagy csupán ráerőltetjük saját formánkat az ismeretlenre, hogy aztán megmutassuk, és azonosuljunk átalakult önmagunkkal. A regényben rendkívüli tájakkal találkozhatunk, melyeket ugyan ismerünk, de most, hogy átalakulnak, az arisztotelészi világ képét öltik magukra, és olyan történelmi eseményekre kerül sor, melyeket Dukaj e regényhez teremtett. Minden egyes látomás eredeti, hihetetlen és egyidejűleg tökéletesen ábrázolt.

Tristan Garcia: David Browser / Út az örökkévalóságba

Amikor Dawid Browser űrkutató végre eléri az univerzum határát, megállítja a tágulását. Ennek az lesz a következménye, hogy az emberiség örökké a jelenben él. Az emberek könnyíthetnek és változtathatnak életükön egy személyi konzol segítségével, amelybe vékony huzalok vannak belegyömöszölve. A történetekben Tristan Garicia az egyéniségek olyan univerzumát mutatja be az Olvasónak, akik az idők végezetéig a túlélésért küzdenek. Úgy mint a tízezer éves Dreamer Wallace, az univerzum peremén veszteglő Dawid Browser, az álmaiban tájakat átalakító Anita, vagy Viv, aki újból és újból átszerkeszti életének egyik kulcsjelenetét, Eliedo és utódai, akik a történelem folyamatának helyreállításáért harcolnak… Figyelemre méltó kalandregény bontakozik ki egy szempillantás alatt, mert a valósághoz már nem tartozik hozzá az idő.

ELŐKÉSZÜLETBEN

Fordító: Mihályi Zsuzsa ~520 oldal | A/5 |~5200 Ft

ELŐKÉSZÜLETBEN

Fordító: Mihancsik Zsófia ~280 oldal | A/5 |~2800 Ft


Science in Fiction

11

készület észület

szület letben


12

Jan Grue

Typotex Világirodalom

(NOR)

Jan Grue (1981) filmszakon szerzett diplomát, majd nyelvészetből és szociológiából doktorált az Oslói Egyetemen, ahol jelenleg is kutatási projekteken dolgozik. Kerekesszékben él, ő írta az első gyermekkönyvet, mely egy megszelidített kerekesszékről szól.

David Szalay

(CAN)

Kanadában született 1974-ben, ám apai ágon magyar. Londonban nevelkedett, lakhelyének mégis Pécset választotta. Angolul ír, könyveivel több nemzetközi díjat is nyert már. Munkáiért a New Yorker Magazine beválasztotta a 20 legjobb negyven év alatti brit regényíró közé.

Afonso Cruz

(POR)

Figueira da Fozban született 1971-ben. Animációs filrendező, illusztrátor, zeneszerző és író. Számtalan animációs film és sorozat köthető hozzá. 2007-ben pedig blues bandájával adott ki lemezt The Soaked Lamb címmel, melynek dalszerzője, szövegírója, énekese, gitárosa és harmónikása is volt, s ezek mellett még banjón és ukulelén is játszott. Írói karrierje 2008-ban indult The Flesh of God c. regényével. A Kokoschka babája c. regényével 2012-ben elnyerte az Európai Unió irodalmi díját.


Typotex Világirodalom

Imma Monsó

(ESP)

A Magyarországon is már ismert katalán írónő, Imma Monsó (1959) sikerekben gazdag irodalmi pályafutása ezzel a regényével kezdődött, amely Spanyolországban elnyerte az év legjobb elsőkönyves alkotójánal járó Tigre Juan-díjat.

Erik Wahlström

13

(FIN–SWE)

Helsinkiben született 1945-ben, finn-svéd származású író, zenei, kulturális és tudományos szerkesztőként tevékenykedik napilapoknál. 1989-ben elnyerte a a finn–svéd Publicista-díjat.

Emil Hakl

(CZE)

Prágai születésű író, akit hazájában napjaink Hašekjaként emlegetnek, diplomáját a Jaroslav Jezek Konzervatóriumban szerezte meg, majd 1981-ig mint hangszerelő, könyvtáros, raktáros és benzinkúti mérnök dolgozott. 1998 és 2000 között számos reklámügynökségnél megfordult mint szövegíró, jelenleg újságíróként tevékenykedik Prágában. Az 1988-ban alakult Moderní analfabet szabad irodalmi egyesület alapító tagja, amatőr színházi társulatok számára is dramatizált szövegeket, majd saját prózai szövegek írásába kezdett. Szülők és gyerekeik c. regényéért elnyerte a Josef Škvorecký-díjat.


14

Typotex Világirodalom

Ermanno Cavazzoni: Holdkórosok eposza Különös üzenetekre lehet lelni a Pó-síkság kútjainak mélyén. Az ifjú Savinit ez nem hagyja nyugodni, ezért nagy buzgalommal és roppant hiszékenységgel veti bele magát a jelenség eredetének és értelmének felderítésébe. A nyomozás egyre bonyolódó szálai messzire vezetnek. Savini például felfedezi, hogy a város lakói igazából csak színészek, és a házak is csupán kartonból készült díszletek. Miután kiderül, hogy a csatornákban apró lények laknak, akik bandákba tömörülve terrorizálják egymást és az emberiséget, felbukkan egy titokzatos prefektus, aki szárnyai alá veszi hősünket. Ekkor még az eddigieknél is fantasztikusabb furcsaságokkal és különös álmokkal átszőtt időszak veszi kezdetét. Ermanno Cavazzoni (1947) műve megihlette Frederico Fellinit, aki a regény alapján készítette el az életművét lezáró A hold hangja című filmjét: „Teljesen a történet hatása alá kerültem. Állandó nevethetnékem támad, hogy itt minden tettnek és gondolatnak jelentést tulajdonítanak. Aztán összeszorul a torkom, mert ha az egésznek még sincs értelme, akkor csak az élet abszurditása marad. Ennek a regénynek a világa a jelenkori ipari társadalom, Hieronymus Bosch, Don Camillo és gyerekkori emlékeink furcsa keverékéből épül fel.”


Typotex Világirodalom

Fordító: Csoma Borbála 340 oldal | A/5 | 3800 Ft

Fordító: Nemes Krisztina 280 oldal | A/5 | 2790 Ft

Tomáš Zmeškal: Az ékírásos szerelmeslevél „Egyszerű, elegáns borító, sokat sejtető cím, de ismeretlen a cseh író, majd a fejezetek indításának grafikája is szokatlan. Minden együtt van, hogy felcsigázza az olvasó érdeklődését. És szerencsére a tartalom sem okoz csalódást. Igaz, ha kicsontozzuk (amit persze nem lenne szabad), csupán két szerelmi történetet mesél el Tomáš Zmeškal, családregény formájában. De a háttérben a cseh történelem olyan eseményei zajlanak, amelyek egész Európát megrázták.” Zemen Annamária / Olvass bele

A történelmi családregény Csehszlovákiából indul és a mai Csehországba vezet, mozaikszerűen épül fel, más időszakok és távoli helyek tűnnek fel, megismerjük Josef és Kveta szerelmét, házasságát, ott állunk lányuk esküvőjén, és végül az a bizonyos, ékírással írott szerelmeslevél is megtalálja az olvasóját.

Fordító: Horváth Csaba 380 oldal | A/5 | 2790 Ft

15

Fordító: Nádori Lídia 330 oldal | A/5 | 3800 Ft

Eva Baronsky: Mozart felébred „Eva Baronsky káprázatos történetet kanyarít a képtelenségek halmazából. Miközben Wolfgang próbálja megtalálni önmagát, az olvasó röhögve szembesül egy sor – szakemberek számára kézenfekvő – ténnyel. Hogy a bolondos és gyermeki lelkű zeneszerző nemcsak a zajtól, a tömegtől, a ruháktól, a forgalomtól, a sebességtől, az autóktól rémül meg, de még a zsebet sem ismeri. Természetes, hogy rácsodálkozik a vízcsapra, az angol vécére, a villanykapcsolóra, golyóstollra, az igazolványokra, a cd-lejátszóra. Üzletek, tömegközlekedés dettó. De hát akinek a zene a levegő, a víz, az élet, az csak talál magának zenélni valót, na nem? Utcazenészet, dzsesszklub, vendéglátózás – egyre megy. És mivel nem akármilyen zongorista, improvizációival lenyűgözi a klub közönségét, a muzsikusokat, a nőket – mindenkit. (…) Soha könyvnek végét így még nem vártam, és soha így nem vártam, hogy ne legyen még vége.” Bedő J. István / Olvass bele

Imma Monsó: Sosem lehet tudni A könnyed és Kundera-szerűen filozofikus történet főhőse egy frissen diplomázott fiatalember, aki átlagosnak a legkevésbé sem nevezhető. Élete célállomásait terepasztalon navigálva tervezi meg, ha kisiklik, vissza tudja követni a tévutakat gyakorlati elgondolás az ismétlés hatalmáról. Az ifjú sztalkert lélekbúvár barátnője elhagyta, s a nyári szünetben még a jövőjéről is döntenie kellene. A nehéz helyzetben a szülői ház pincéjében keres menedéket. Egy különös véletlen folytán itt a kezébe kerül egy üveg igazi ritkaságnak számító, 78-as évjáratú tramini, amelyen a következő figyelmeztetés olvasható: akik e borból kortyolnak, átmenetileg helyet cserélhetnek egymás elméjében. Franz társat keres magának, még ha tisztában is van vele, a zamatos bor hatásának elmúltával egyikőjük sem fog emlékezni a különleges élményre. Végül sikerül találnia valakit, aki minden szempontból az ő tökéletes ellentéte. Amikor 15 évvel később Franz végigtekint az életén, felteszi magának a kérdést, vajon az egykori személycserének voltak-e hatásai. Még csak elképzelni sem tudja, hogy mennyire.


16

Typotex Világirodalom ELŐKÉSZÜLETBEN

Afonso Cruz: Kokoschka babája

Fordító: Bense Mónika ~240 oldal | A/5 |~2400 Ft

A regény a barátság története, amely arról szól, hogy a Másik mennyire alapvető szerepet játszik saját identitásunkban. Az egyik szereplő a zsidó származású Isaac Dresner, aki bal lábára lesántult amikor legjobb barátját a szeme láttára gyilkolták meg a II. világháborúban. Egy másik szereplő Bonifaz Vogel, a lelkiismeretét szögre akasztó ember, vagy Tsilia Kacev, aki ugyan ortodox zsidó, mégis stigmák jelentkeznek rajza, vagy itt van a milliomos Zsigmond Varga, aki hidraulikus mérleggel akarja megmérni az emberi lélek súlyát, a bűnt és a gonoszt. Mellettük a zene is állandó szerepet kap a műben, továbbá a legyőzött poéták, egy túlságosan kedves ember, Kokoschka babája és egy gitáros, aki akkordok szerint osztályozza az embereket: a szakállas filozófusokra pedig a hetedik akkordot osztja ki.

Jan Grue: Test és elme Ezek a történetek mindazokhoz szólnak, akiknek van testük, vagy fontolóra vették már, hogy szert tesznek egyre. Akiknek van egy olyan érzésük, hogy a macskájuk birtokba vette őket, vagy épp magukra akarják ölteni egy titkos ügynök vagy egy gödrös állú férfi szexszimbólum bőrét. A történetek egy olyan férfiról is szólnak, aki szakasztott úgy néz ki, mint egy jól ismert német diktátor; egy képzeletbeli vadállatról, aki szerelem után vizslat a városban; egy miniszterről, aki trollokat lát fényes nappal. A Test és elme egy novellafüzér a testről és a benne élő elméről.

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Petrikovics Edit ~180 oldal | A/5 |~2100 Ft


Typotex Világirodalom

17

Emil Hakl: Szülők és gyerekeik Hakl, akit napjaink Hašekjaként emlegetnek szülőhazájában, egészen különleges módon festi elénk két generáció portréját. Már a cím is jól jellemzi a könyvet. De semmi sem jobban, mint azok a beszélgetések, melyek a 72 éves apa és 42 éves fia között zajlanak egy prágai séta és néhány kávéházi kitérő alkalmával. A templomok és emlékművek által kijelölt turistaútvonal helyett a főszereplők unalmas, elhagyatott városrészeken, régi poros utcákon róják útjukat, s közben számtalan témát érintenek. Beszélnek nőkről, elveszett gyermekkori emlékekről, az apa fiatalkori emlékeiről, Kurszkról, az orosz atom-tengeralattjáróról és kedvenc repülőgépeikről. Mindezt prágai szlengben teszik, mely még magasabb szintre emeli a történet realizmusát és sajátos varázzsal tölti meg a regény hangulatát.

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Csoma Borbála ~180 oldal | A/5 |~2100 Ft

Erik Wahlström: A Jóisten „Isten fickós volt” – így kezdődik Wahlström regénye a mindenség uráról. A szerző, aki szóról szóra, a kezdetektől a végéig olvasta a Bibliát, könyvében, melyet akár Salman Rushdie Sátáni verseire adott finn-svéd válasznak is nevezhetünk, felpezsdíti az egyházi históriát és elhozza nekünk Istent és Sátánt a földre. Ebben a történetben, amely egyszerűen és szemérmetlenül a A Jóisten címet kapta, a főszereplő, maga Isten, fiatal férfias dámvadból őszülő vénemberré válik. A történet ELŐKÉSZÜLETBEN a teremtés idejétől a jelen digitális Fordító: Szöllősi Adrienne koráig ível, a szerző pedig időrendi ~270 oldal | A/5 |~2700 Ft sorrendben követi a bibliai eseménye

ket. Az arkangyalok, Mihály, Rafael, Gábriel pedig lelkesen próbálják az Úr parancsát érvényre juttatni. A mű intelligens vegyítése a pikareszknek és az esszéisztikus regénynek, melyet filozófiai és eszmetörténeti szálak szőnek át. A szerző maga azt nyilatkozta, hogy nem törekedett túlzott mélységekre, inkább irodalmi viccnek és játékos gondolatkísérletnek szánta írását. A játék pedig természeténél fogva hasznos és fejleszti az elmét. Csak meg kell ragadnunk Wahlström rettenthetetlen kezét, mely Isten bütykös öklét szorítja, és jót szórakozni főként az embereken és az emberiségen.


18

Typotex Világirodalom David Szalay: Az ártatlanság

1948 tavaszán Alekszander őrnagyot a KGB elődje az Urál-hegység egy pszichiátriai klinikájára küldi, hogy egy bizonyos páciens, Anatoly Yudin után nyomozzon. A paciens valaha zongorista volt, most cselekvésképtelen második világháborús veterán, akit már hosszú idők óta halottnak hisznek. Huszonöt évvel később,1972 nyarán – azon a nyáron, amikor Nixon Moszkvába látogat, amikor megtartják a Fischer–Szpasszkij-sakkmérkőzést, és lezajlik a müncheni olimpia túszdráELŐKÉSZÜLETBEN mája – a hidegháború az enyhülés a Fordító: Sári Júlia szakaszába lép, és ezzel az Alekszander ~180 oldal | A/5 |~1800 Ft életét formáló értékek sorra megkér-

dőjeleződnek. A múlt eseményeitől üldözötten, de a régi sztálinista hittel felvértezve újból a veszély torkába veti magát. A hajdani Yudin-ügy még mindig kísértő hatása alól azonban már nem vonhatja ki magát, már tudja milyen következménnyel volt életére és azokéra, akiket szeretett. Miközben a történet szálait követjük, az egykori Szovjetunió hétköznapjaiban találjuk magunkat, saját bőrünkön érezzük a rezsim nyomását, az ideológiák és intézmények hatalmát, melyek meghatározzák az életet – eltiporják vagy értelmet adnak neki.

Szczepan Twardoch: Morfium Isten? Haza? Becsület? Morfium! 1939, Varsó, a német megszállás első heteiben. Konstanty Willemann varsói polgár, egy német arisztokrata és egy asszimilált sziléziai asszony gyermeke, akit nemigen foglalkoztatnak a hazafias jelszavak, a hős katonák vérével megszentelt hagyományok. Egy cinikus gazember, egy bonviván, egy romlott morfinista. Hűtlen férj és rossz apa. Konstanty kelletlenül vesz részt a szeptemberi hadjáratban, ELŐKÉSZÜLETBEN a vereséget követően is akarata elleFordító: Körner Gábor nére lesz tagja egy földalatti ellenálló ~580 oldal | A/5 |~5800 Ft szervezetnek. Nem akar se lengyel, se német lenni. Csak egy újabb adag morfiumot akar, és továbbra is élni a világfi és szoknyabolond életét.

Szczepan Twardoch (POL) 1979-ben született a sziléziai Żernicában, író, szociológus és újságíró. Első novelláskötetet 2005-ben jelent meg. Morfium c. regényével elnyerte Lengyelország két legjelentősebb irodalmi díját is, a Polityka Passport díjat és a Nike Irodalmi díjat.

A történelem elől azonban nincs menekvés. Szczepan Twardoch olyan antihőst alkotott, akit lehetetlen nem szeretni, akinek szurkolunk, annak ellenére, hogy nehezen szimpatizálunk vele. Akinek Varsó kiégett utcáin tett minden lépését egy különös hang kíséri, egy rejtélyes erő, mely a múltat és a jövőt is ismeri. S hogy ez egy gépezeté, mely a világ feletti uralmat bírja, vagy a Sátáné, talán a címben szereplő drog suttogja a gonosz varázslatokat hűsünk fülébe? Twardoch egy embert mutat meg nekünk, akit felkapott a történelem forgószele, és saját ösztönei is rabul ejtették, valakit, akinek több szégyenletes vonása van, mint jó. Talán mert a világ is éppen ilyen.


más egészen valami következzék most és


20

Képfilozófiák „A Képfilozófiák segítségével szinte szórakozva sajátíthatunk el egy másfajta látásmódot, amitől még persze egy festmény befogadásakor bátran alkalmazhatjuk a legszebb módszert, az ájult rácsodálkozást, ugyanakkor új kapuk is kinyílhatnak, ami sosem árt.” Hegyi Zoltán / Magyar Nemzet

Juhanni Pallasmaa

(FIN)

Juhani Pallasmaa (1936, Finnország) a kortárs építészetelméleti gondolkodás egyik legeredetibb és legnagyobb hatású szelleme, az építészeti fenomenológia legismertebb képviselője. Nyugdíjba vonulása előtt a Helsinki Műszaki Egyetem professzoraként és a Finn Építészeti Múzeum igazgatójaként működött, továbbá vendégprofesszor volt a St. Louis-i Washington University-n, valamint a University of Illinois-on. Saját, helsinki székhelyű építészirodáját jelenleg is maga irányítja (Finnországban megvalósított építészeti tervei közül nem egyet nemzetközi viszonylatban is számon tartanak). Írásai közül hatását és jelentőségét illetően is kiemelkedik The Eyes of the Skin című könyve (1996/2005), amely az angolszász építészetoktatásban mindenhol a kötelező kurrikulum része, kortárs építészetelméleti írók állandó hivatkozási pontja.

Juhanni Pallasmaa: The eyes of the skin

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Veres Bálint ~130 oldal | B/5 |~2500 Ft

Az építészet körül a huszadik század folyamán kialakult, mind sokrétűbbé vált teoretikus irodalom számos olyan eredményt produkált, melyek az építész szakma belső ügyein messze túllépve a legtágabb értelemben vett értelmiségi diskurzusban találtak rezonanciára és serkentettek interdiszciplináris párbeszédet. Az ilyen hatású építészetelméleti írások gyakran kerülnek közel a manifesztum vagy a pamflett műfajához, s olyan érvelési sorokat vonultatnak fel, amelyek nem nélkülözik az alkotói léthez egyébként is elengedhetetlen

indulati alapokat sem. A világhírű finn építész és építészetfenomenológus először 1996-ban megjelent könyve mindenben és a lehető legérvényesebb módon illeszkedik a fenti listába: szenvedélyes pamflett és filozófiai meglátásokkal bíró meditáció, egy egész építészgeneráció eszmélődését orientáló útmutató. Nem véletlen, hogy a közel húsz év alatt immár a harmadik, átdolgozott kiadásban, több nyelvre lefordított mű a világ nagy építészeti akadémiáinak állandó hivatkozási pontjává, kötelező olvasmányává vált.


Képfilozófiák

21

Gyenge Zoltán: Kép és mítosz A mítosz, szemben a fogalmi gondolkodással, képekben, történetekben beszél, és a már idegölően és dögletesen unalmassá vált fogalmi gondolkodásnak egy olyan alternatíváját kínálja, amellyel mindazt felmutathatjuk, amit felmutatni érdemes. Ezért önkéntelenül és természetesen adódott, hogy egy mítosz lényegéről szóló beszéd maga is képi (vagy képes) legyen, a történetek mellé helyezze a képzőművészet legfontosabb alkotásait. Ez a könyv kérdez; miközben felvázolja a mitoló giáról való elmélkedést, egy konkrét

mítosz tükrében elemez, láttat, láttatni akar és mesél; bemutatja a lehetséges mítoszértelmezések közül a történeti és a filozófiai felfogást, sok-sok képpel alátámasztva; egyes konkrét mítoszok kapcsán képi megformálásokat vonultat fel; mindamellett, hogy ismerteti magukat a mítoszokat (első történet), maga is vállaltan nagyon szubjektív magyarázatokat (második történet) fűz hozzá. Konklúzióként: talán nem mond semmit. Hiszen az embernek ismernie kell a helyét ebben a világban…

ELŐKÉSZÜLETBEN 260 oldal | B/5 | 3600 Ft

Martos Gábor: Maradékelvű csodák / A Mestitz-gyűjtemény Martos Gábor könyve egy mindeddig ismeretlen, a múlt század harmincas-negyvenes éveiben létrejött magyar magángyűjteményt mutat be. A két világháború között tőzsdeügynökként dolgozó gyűjtő leginkább kora „modern” stílusú, haladó szellemű művészeinek képeit vásárolta: a kollekcióban Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, Vaszary János, Koszta József, Czóbel Béla, Perlmutter Izsák, Biai-Föglein István, Derkovits Gyula – és további művészek alkotásai szerepeltek. A gyűjtemény egy része

Budapest ostroma során elpusztult, erről egy kéziratban fellelt „napló” visszaemlékezései számolnak be egyedülálló részletességgel, majd a háború után a képek közül jó néhány tulajdonosukkal együtt elhagyta az országot. A később hazatértekből az elmúlt évek során néhány már szerepelt kiállításokon, nagyobb részük azonban a tulajdonosra és a gyűjtemény történetére vonatkozó számos fotódokumentummal együtt most ebben a könyvben kerül először nemcsak a közönség, de a művészettörténész szakma elé is.

ELŐKÉSZÜLETBEN ~200 oldal | B/5 |~3000 Ft

Martos Gábor: Műkereskedelem / Egy cápa ára Művészek, műkereskedők és műgyűjtők, galériák, árverések és hírverések, és pénzek, nagyon nagy pénzek. Ez a műkereskedelem. Erről szól a könyv, amelyben nemcsak a nagyvilág műkereskedelmét, hanem a magyart is megismerhetjük. Martos Gábor (1953, művészeti író, a MúzeumCafé főszerkesztője) 2000 óta foglalkozik intenzíven a műkereskedelem elméleti kérdéseivel. Miután több száz cikket írt ezekkel kapcsolatban hazai és külföldi lapokban, 2011-ben – Magyarországon elsőként – az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájában PhD fokozott szerzett a témából. 232 oldal | B/5 | 3400 Ft


Képfilozófiák

22

Orosz István: Válogatott sejtések (a tojás volt előbb)

252 oldal | B/5 | 3900 Ft

„Maga az anamorfózis témája már önmagában is különleges, ám a perspektíva egész történetének alakulását is szokatlan példák, rendhagyó megfigyelések révén ismerhetjük meg, egy grafikus tollából. Olvashatunk az anamorfózis eredetéről, megismerhetjük az optikai, a tükrös és a dioptrikus anamorfózisok változatait. De ami a legizgalmasabb: felfedezhetjük a művészettörténet híres képeinek titkait, rejtett tartalmait, például azt, hogyan válik egy tojásból igazgyöngy, egy elmosódott foltból koponya, vagy miként lehetséges, hogy egy portrén egyszerre

négy uralkodó is szerepeljen. Ezek a képek azért olyan különlegesek, mert a néző aktív részvételét, testi- vagy agymunkáját veszik igénybe ahhoz, hogy megmutassák valódi, titkos tartalmukat, üzenetüket. Az anamorfózisok természetes könnyedséggel futnak bele olyan filozófiai problémákba, melyek arról szólnak, hogy az érzékeink hogyan csalnak meg minket. Az anamorfózis nem más, mint ez a csalás, ahol Orosz István szavaival élve: »a lehetetlen igaz, a valódi hamis«.” Forgách Kinga / Kultúra és Kritika

Daniel Arasse: Raffaello látomásai Amikor a reneszánsz fénykorának három legnagyobb alakját sorolják fel, Leonardo da Vinci és Michelangelo után hagyományosan Raffaello következik, a grácia és a harmónia eszményi mestere. Különösen azért magasztalják, mert a legkomplexebb narratívákat és filozófiai fogalmakat is képes figurálisan ábrázolni. Művészetének értékelésekor azonban kevesebb figyelmet szentelnek annak az átütő erejű készségnek, amellyel a vallásos érzület bemutatására képes. A Raffaello látomásai két tanulmányát Arasse 20 év különbséggel írta, az első a képben a látnok és a látomás viszonyát vizsgál-

Fordító: Pataki Pál 164 oldal | B/5 | 2800 Ft

ja, míg a Sixtusi Madonna esetén a mű egésze tekinthető látomásnak, ahol a látnok maga a néző, aki Raffaello szerint az oltár előtt álló hívő. Képet nézni Daniel Arasse segítségével mindig a „figuratív gondolat” avagy a „figuratív szövedék” megfejtésének kalandja. Jelen kötet immár a negyedik a szerzőtől, amely a kiadó gondozásában eljut az olvasókhoz. Daniel Arasse az EHESS művészettörténeti és elméleti kutatócsoportjának vezetője, nagy jelentőségű művek szerzője volt. A Typotex Kiadó gondozásában eddig öt kötete jelent meg.

Daniel Arasse: Művész a műben „Amit a kép megmutat, de nem fitogtat” – erről szól minden műelemzés, ezért keres rendező elvet az ikonográfia, és ennek megtalálása a műélvezet legfőbb forrása. A kalandhoz pedig Arasse-nál jobb vezetőt nemigen találhatunk. Ebben a kötetben hét tanulmányát egy új vezérlő elv szerint írta meg, melyet analitikus ikonográfiának nevezett el. A kép szüzséjének (sujet) és az alkotó szubjektumának (sujet) egymásba épülését, és egymásra utalásait vizsgálja, a francia kifejezések egybeesését tükrözve. „Arasse kíváncsisága és fantáziája kimeríthetetlen, nyelvi és vizuális humora lenyűgöző, természete nyughatatlan. De a naiv rácsodálkozás és az alázat kegyes adománya is az övé.”

Fordító: Vári Erzsébet– Várkonyi Benedek–Pataki Pál 256 oldal | B/5 | 3600 Ft

Vass Norbert / Fidelio


Képfilozófiák

23

S. Nagy Katalin: Képzőművészet és kommunikáció A képek és a nézők kölcsönösen alakítják egymást, de meglepő módon, a szemlélő és a műalkotás közötti kapcsolatteremtésnek, vagyis a művészeti kommunikációnak alig van szakirodalma. Ezt a hiányt pótolja S. Nagy Katalin hozzáértő könyve, amely hosszú évek oktatási gyakorlatán alapuló tankönyv, de egyúttal a szakemberek és a művészet értő befogadását igénylő olvasóközönség számára is kalauzként szolgál. S. Nagy Katalin magyar művészettörténész, szociológus, egyetemi tanár. A szociológiai tudományok kandidátusa, doktora. 204 oldal | B/5 | 3600 Ft

Bodó Mihály: Festészet, mint nyelvjáték / Cimabuétól Caravaggióig „Bodó Mihály könyve nem kevesebbre tesz kísérletet, mint hogy a festészet absztrakt, képi problémáit tárja az olvasó elé, az itáliai reneszánsz és kora-barokk nagy műveit elemezve. A feladat embert próbáló, a kötet mégis hibátlanul, a festészeti terminológiában nem járatosak számára is érthetően oldja meg. Bodó a nyelvjáték wittgensteini fogalmát használva sikeresen tudja szűkíteni a témát: a figurális ábrázolások képterét és absztrakt karakterét különválasztja, olyan elemi szintre bontva le a műveket, amelyekről még érdemi, de már egyértelmű állítások fogalmazhatóak meg. Az olvasókat számítógépes grafikák segítik, hogy felismerjék az árnyékzónákat, az unione-zónákat és még sok rejtett rétegét a képeknek, amik gyakran a

hagyományos, bölcsészettudományi alapállású művészettörténeti megközelítés mellett rejtve maradnak.”

Gárdonyi László / Octogon

Bodó Mihály Barcelónában tanult szobrászatot a Képzőművészeti Fakultáson (1989–92). Festészeti tanulmányai a világhírű Torres-Garcia-műhelyhez kapcsolódnak, mestere és barátja, a fiatalon elhunyt zseniális New York-i festő, Bruno Fonseca volt. Ennek a műhelynek a koncepciójában lényeges szerepet kap a festészet teljes kronológiai feldolgozása konstruktivista nézőpontok alapján, melyek az 1930-as évek metafizikai kereséseihez kötődnek.

196 oldal | B/5 | 3600 Ft

Armand Puig i Tàrrech: Gaudí és a Sagrada Família „Puig i Tàrrech könyve méltó módon, elmélyült alapossággal és részletességgel mutatja be az európai építészet eme egyik legkülönlegesebb csodáját, s végigvezet annak mind építészeti jellemzőin, mind spirituális mondanivalóján. Tökéletesen találó fejezetcíme: »Az isteni kinyilatkozás ihlette építészet« az egész kötet tárgyát jól jellemzi. Amint írja, »Gaudí építészeti formába öntötte Isten teremtésének munkáját«. Könyve természetesen azoknak adja a legtöbbet, akik e templom egészének és rendkívül gazdagon sorakozó részleteinek szakrális jelentését is meg akarják ismerni, de kiváló segítséget kínál azoknak is, akiket csupán az építészeti remekmű érdekel.”

Osman Péter / MISZ

Fordító: Nemes Krisztina 208 oldal | B/5 | 3900 Ft


24

Képfilozófiák Marshall McLuhan–Quentin Fiore: Médiamasszázs / Egy rakás hatás „Manapság talán aktuálisabb, mint valaha. Mikor McLuhan közzétette »jóslatait« a televízió fejlődési irányáról, akkor ezek a megfigyelések, bár nagy figyelmet kaptak, de aztán hamar elavultak. A tévé ugyanis nem fejlődött igazándiból sehová. Manapság is csak a »passzív szórakoztatást« ontja. Épp ezért McLuhant sokan leírták, mellékvágánynak, zsákutcának tekintették egészen az internet, de leginkább az úgynevezett web 2.0 megjelenéséig,

mely utóbbiba ugyebár beletartoznak mind a blogok, mind a Facebook és hasonló közösségi oldalak, illetve a felhasználók által gerjesztett, illetve továbbított tartalmak. Ha a 45 éve íródott Médiamasszázs olvasása közben a televízió szót internetre cseréljük, meglepően pontos és aktuális képet kapunk a minket körülvevő elektronikus világról.”

Kiss Barnabás / fordító

Fordító: Kiss Barnabás 170 oldal | A/5 | 2900 Ft

Nicolaas Matsier: 3D a festészetben „Mi is az a trompe-l’oeil? Ha a legegyszerűbb választ adjuk, akkor az átverés művészete, hiszen a művész arra törekszik, hogy valamely módon becsapja alkotása szemlélőjét. A kötet koncepciója, hogy a konkrét műveket és azok alkotóit állítja középpontba, a szerző szándéka szerint akár egy szuszra is végig lehet olvasni az alkotásokhoz tartozó felemlegetett anekdotákat, kitalált vagy hiteles, de mindenképp érdekes történeteket.”

Vass Nóra / Spanyolnátha

Fordító: Balogh Tamás 380 oldal | B/5 | 4200 Ft

Mary Warner Marien: A fotográfia nagykönyve

Fordító: Gyárfás Vera 570 oldal | B/5 | 8900 Ft

„A könyv mindvégig kimerítő és lehengerlő eseménytörténeti és forrásanyagot nyújt. Ilyen bőséggel magyar nyelven mindeddig nem jelent meg egyetemes fotótörténeti munka. Forrásidézetek a szaklapoktól kezdve a parlamenti jegyzőkönyvekig, levelek, naplórészletek, intézmény- és technikatörténet – mindez emészthető struktúrába szerkesztve és páratlan képanyaggal társítva.”

Jerovetz György / Műértő

Ajánlott olvasmányok: • Daniel Arasse: Festménytalányok • Daniel Arasse: Festménytörténetek • Németh István: Az élet csalfa tükrei • Orosz István: A követ és a fáraó • Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz Előkészületben: • Daniel Arasse: Leonardo


A zenei szép

25

Fodor Géza: Mi szól a lemezen I. Operafelvételek Monteverditől Lisztig

Fodor Géza: Mi szól a lemezen II. Verdi és Wagner

Fodor Géza: Mi szól a lemezen III. Offenbachtól Henzéig

332 oldal | B/5 | 4200 Ft

560 oldal | B/5 | 5600 Ft

400 oldal | B/5 | 4200 Ft

Fodor Gézát mindig az érdekelte, hogy mi az, amit a technika adta konzerv közvetíteni tud, mi az, ami eredendően a közönség eleven részvételét igénylő, színpadi előadásra szánt művekből a magányos lemezhallgató számára megszólal? Ma már jószerivel minden felvétel megszerezhető, de hogyan válogassunk a hatalmas kínálatból? Igényes operarajongó

aligha talál Fodor Gézánál jobb kalauzt az eligazodáshoz – őnála, akit mindig is az opera érdekelt a legjobban, és akinél talán senki sem értett jobban az operához. Ezek az írások nemcsak az előadásokról, hanem a művekről, a szerzőkről és általában az opera történetéről is szólnak. Mindezeken túl és legfőképpen pedig arról: hogyan hallgassunk-nézzünk operát.

Jan Caeyers: Beethoven Amikor véget ér a kilencedik szimfónia, az örömittas közönség mindig ovációval reagál. Így volt ez 1824. május 7-én is, és ma sincs másképp. Ez a Beethoven által gondosan kifundált dramaturgiának az eredménye, amelynek egyik legfontosabb eleme a finálé rendkívül önkényes kezdete. Az ember hallja, ahogy nőttön-nő a lelkesedés, és amikor „az egész világ csókját” skandálják – már mondatok szinte nem is, csak szavak hangzanak el –, mindenkit magával ragad az összetartozás érzése és a földi boldogság, és mindenki lerázza magáról a félelem, a kényszer és a demagógia láncait. Ez a lelkileg megkínzott ember, akinek életében nem sok örömteli pillanat adatott meg, így tette ki a felkiáltójelet a magány felett aratott győzelmet hirdető filozófiai és zenei kiáltvány végére. Megrázóan tragikus, hogy még azt sem vette észre, milyen óriási sikert aratott vele. Jan Caeyers karmester, zenetudós és remek elbeszélő, aki Beethoven egy olyan életrajzát írta meg, amely beavat az élettörténet titkaiba is. A könyv széles olvasóközönség számára tartogat kultúrtörténeti és zenetörténeti izgalmakat.

Fordító: Bérczes Tibor 618 oldal | B/5 | 4990 Ft

Ajánlott olvasmányok: • Carl Dahlhaus: Az abszolút zene eszméje • Eduard Hanslick: A zenei szép • Erik Satie: Egy ütődött (én) megfigyelései

• Hans Heinrich Eggebrecht: A Nyugat zenéje • Surányi László: Megszólít vagy elvarázsol?


Minek filozofálni?

26

Stephen Greenblatt: A quattrocento világa „Stephen Greenblatt Shakespeare-kutató, harvardi professzor lenyűgözően alapos, ugyanakkor krimiszerűen izgalmas, egyszerre életrajzi és eszmetörténeti művében megvizsgálja a nyugati kultúra alapjait, a reneszánsz kivirágzását: a szabad gondolkodás forradalmát.”

Publishers Weekly

„Megváltoztathatja egy költemény a világot? Stephen Greenblatt elbűvölő intellektuális kalandregénye bizonyítja, hogy igen. Rendkívül szórakoztató olvasmány egy merész római szövegről, amely megrázta a reneszánsz Európát, és olyan döbbenetesen modern eszméket hirdetett (mint az atomi világkép), amelyek máig rezonálnak.”

Newsweek

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Zsuppán András ~360 oldal | A/5 |~3600 Ft

Stephen Greenblatt

(USA)

Az „újhistorizmus” néven ismert irodalomelméleti-kultúrtörténeti irányzat alapítója és máig legfőbb képviselője, a harvardi egyetem professzora. Főbb kutatási területe a reneszánsz kultúra és Shakespeare világa. A Pulitzer-díj ismeretterjesztő irodalmi kategóriájának kitüntetettje (2012) A Nemzeti Könyvdíj ismeretterjesztő irodalmi kategóriájának kitüntetettje (2011)

Leonyid Batkin: Az itáliai reneszánsz Az itáliai reneszánszról előbb jutnak eszünkbe festmények és szobrok, mintsem írók, költők, filozófusok. Mit tudunk egyáltalán a humanistákról? Batkin először is tipologizálja számunkra a fennmaradt reneszánsz töredékeket, elemzi a meghatározó kulturális csoportot, a humanistákat, az új gondolkodás kiváltotta életsílust, a kereszténységhez és antikvitáshoz való új viszonyt, majd, mutatis mutandis, egy reneszánsz dialógust beiktatva felveti a kérdést, talán elsősorban ELŐKÉSZÜLETBEN Burckhardtnak: van-e értelme bármiféFordító: Soproni András ~500 oldal | A/5 |~5000 Ft le korszakolásnak?

Leonyid Batkin, aki életének nagy részét „szovjet emberként” volt kénytelen leélni, aki sosem jutott el Itáliába, a könyvtárban, az itáliai auktorok társaságában talált menedéket, és vált az Orosz Egyetem Bölcseleti karának emblematikus professzorává, generációk tanárává. A peresztrojka idején Jurij Afanaszjevvel együtt alapítója volt a Demokratikus Oroszország mozgalomnak.


Minek filozofálni?

27

Jacques Derrida: Grammatológia A Grammatológia Jacques Derrida főműve. A világhírű francia filozófus ezzel a munkájával alapozta meg a dekonstrukció irodalomelméletét. Ezen túlmenően a kötet egymáshoz lazán kapcsolódó tanulmányai egy egészen sajátos Rousseau-interpretációt is nyújtanak. Derrida a felvilágosodás emblematikus szövegeinek vizsgálata során mutatja be, mit is jelent a dekonstrukció fogalma. Az irodalmi és filozófiai szövegekkel való talál

kozások eseményeiben épül fel az a dekonstruktív olvasat, mely a nyom, a pótlék, az elkülönböződés és az eredet alakzatai köré szerveződik. A dekonstrukció nem pusztán olvasás és írásmód, de szükségszerűen metafizika-kritika és írástörténet is, mely tartózkodik attól, hogy metakritikává váljon. A Grammatológia a huszadik század második felének legtöbbet vitatott és sok nyelvre lefordított filozófiai szövegei közül való.

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Marsó Paula ~460 oldal | B/5 |~5000 Ft

Johan Huizinga: Történelmi életideálok / Huizinga válogatott írásai Johan Huizinga a század első felének meghatározó hatású kultúrtörténésze volt. A világhírt A középkor alkonya hozta meg a számára, de másik legismertebb könyve, a Homo ludens is ugyanígy máig alapműnek számít. A harmincas-negyvenes években Huizinga műveit nagy érdeklődés övezte Magyarországon is, amiben kultúrkri tikai beállítottsága ugyanúgy szerepet játszott, mint nemes humanizmusa és

a fasizmus elleni személyes kiállása. 1943-ban Radnóti Miklós kiváló fordításában kis kötetnyi tanulmánya látott napvilágot a Pharos gondozásában, Tolnai Gábor válogatásában. E kis kötet megjelenésének 72. és Huizinga halálának 70. évfordulójára adjuk közre, amely azokból a beszédeiből és írásaiból válogat, amelyeket még nem ismerhetnek a magyar olvasók.

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Balogh Tamás ~300 oldal | B/5 |~3000 Ft

Pavel Florenszkij: Válogatott írások Pavel Florenszkij orthodox teológus, szerzetes, filozófus, matematikus, muzeológus, esztéta és mérnök volt, – valóságos polihisztor. A töredékesen fennmaradt Kultusz filozófiája c. írásaiból az orthodox egyházatyák tanításaira alapozott teodiceáját, és „antropodiceáját” ismerhetjük meg. Az antropodicea: az ember jóságának igazolása. Nehéz nem gondolni a könyv olvasása közben, Florenszkij mártiromságára és üldöztetésére a sztalinista Szovjetunnióban.

„Amit a nyugati egyházakban előszeretettel az orosz orthodoxia erősebb, a szeretet teológiájából növekvő spirituális erejének neveznek, a hitnek ezt a csodálatraméltó izzása pontosan a Florenszkij által definiált feltételekhez van kötve. Téves volna arra következtetni, hogy a racionálissá és oktató-teoretikussá vált teológiánkat fel lehetne frissíteni a szeretet ortodox teológiájának egy adag Pável Florenszkij vagy Szergij Bulgakov szerinti értelmezésével. Ez nem megy. És bizonyára Florenszkij lenne az utolsó, aki ilyet szorgalmazna.”

Fritz Mierau / Tillmann József fordítása

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Kiss Ilona ~260 oldal | B/5 |~2600 Ft


28

Minek filozofálni?

Peter Sloterdijk: Harag és idő Peter Sloterdijk gondolkodása és írásos munkája összetéveszthetetlen ismertetőjegyének tekinthető, hogy még a legaktuálisabb kérdéseket is azok távolba nyúló történetébe ágyazza. A szerző így jut el a jelenkori „emberi állapot” újrameghatározásáig, amelyet egy eleddig ismeretlen nézőpontból világít meg, illetőleg amely váratlan – vagy előre nem sejtett – összefüggések feltárásához segíti őt hozzá.Könyve a harag témakörével foglalkozik, amelynek következményei a harcban, az erőszakban és az agresszióban csapódnak le. Az európai hagyomány kezdetének tekinthető, az Iliász elején olvasható mondat a „harag” szóval kezdődik. Ebben a szövegben a harag baljós erőként jelenik meg, ám mégis nagyrabecsülés övezi, mivel hősöket is életre hív. Vajon hogy történhetett, hogy nem sokkal ezután a görög poliszban csak igen szűk korlátok között lehetett létjogosultsága?

S mi magyarázza, hogy a későbbi kulturális tradíciók keretei között kibontakozhatott „a harag szentsége”, s ezzel együtt az igazságosság első fogalma? És mi vezetett odáig, hogy az igazságosságot mint alapértéket szem előtt tartó társadalmak minden lehetséges összefüggésből száműzték a haragot? S vajon mit mondhatunk annak visszatértéről a 21. század kezdetén? Peter Sloterdijk erre a következő választ körvonalazza: „Nagyszabású politika csak egyensúlyozó gyakorlatokból bontakozhat ki. Az egyensúly megtalálása azt jelenti, hogy egyrészt nem térünk ki egyetlen szükségszerű harc elől sem, másrészt pedig hogy egyetlen egy fölösleges ütközetet sem provokálunk ki. De azt is jelenti, hogy nem asszisztálunk feltett kézzel a környezetpusztítással vívott versenyhez és a demoralizálódás általános tendenciájához.”

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Felkai Gábor ~360 oldal | A/5 |~3600 Ft

Peter Sloterdijk

(GER)

Korunk egyik legjelentősebb német irracionalista gondolkodója; már első kötetében (A cinikus ész kritikája) az ész trónfosztására vállalkozott. Igen ám, de nem szokványos módon. Szellemes, szarkasztikus esszéizmusa és egyidejűleg igényes intellektualizmusa rögtön pályája indulásakor komoly visszhangot keltett: sokan a német akadémiai hagyomány, különösen a Frankfurti Iskola nyelvi nehézkességével és a francia posztstrukturalizmus homályosságával szembeállított ún. új érthetőség tán legfőbb letéteményeseként tekintettek rá. Sloterdijk szerteágazó gondolatvilágára hogy, hogy nem a francia esszé, Heidegger és Nietzsche gyakorolták a legnagyobb hatást. Ismerd meg írásait: www.petersloterdijk.net


Minek filozofálni?

29

John Martin Fischer: A felelősség útjai Tanulmányok szabadságról, életről, halálról John Martin Fischer gondolkodásának fókuszában a szabadság, a felelősség és a halál témája áll. Fischer egy olyan eredeti filozófiai álláspontot dolgozott ki, amely a morális felelősség körüli kompatibilizmus-vitában önálló pólust képvisel. A vita arról szól, hogy a determinizmus különféle megnyilvánulásai mennyiben egyeztethetők össze az emberi szabad akarat és a morális felelősség feltételezésével. Fischer nézete szerint a szabad akarat és a felelősség kérdése elválasztható, és utóbbi összeegyeztethető a determinizmussal. Kötetünk azokból az írásokból válogat, amelyek árnyalt filozófiai kifejtést adnak e szempontnak, végiggondolják következményeit, és reagálnak a fontosabb ellenvetésekre.

ELŐKÉSZÜLETBEN

Fordító: Sutyák Tibor–Rózsa Erzsé ~280 oldal | A/5 |~2800 Ft

Michael-Thomas Liske: Leibniz Leibniz nevét leginkább arról ismerjük, hogy képes volt azt állítani: „Ez a világ a lehető világok legjobbika.” Talán ennyit sem tudnánk, ha nem lenne közismert, hogy Voltaire olyannyira fölháborodott, hogy megírta leghíresebb művét, a Candide-ot, minden ízében kigúnyolva e kijelentést. Mért jutott ilyen következtetésre Leibniz? Ki is volt ő? Az utolsó univerzális géniusz – mondják, ahogy Leonardo az utolsó polihisztor. Nagy Frigyes úgy vélte, Leibniz önmagában kitett egy egész akadémiát, enciklopédikus rendszerező tudása és a folytonos dialógusra nyitott személyisége máig inspiráló

életműhöz vezetett. Enciklopédikus tudása kiterjedt a filozófia, a logika, a teológia, a történelem, a jogtörténet, a matematika, a fizika, a geológia területeire. „A lehetséges Leibnizek legjobbika” – írja a könyvről Such Dávid a Mindennapi Filozófia oldalán. Michael-Thomas Liske (1954) német filozófus. Münsteri és freiburgi tanulmányai után jelenleg a Passaui Egyetem filozófiaprofesszora. Szakterülete a modernitás előtti filozófia: görög antikvitás, skolasztika, korai racionalisták.

Fordító: Felkai Gábor 315 oldal | B/5 | 4800 Ft

Vajda Mihály: Túl a filozófián „Vajda Mihály világéletében másképp gondolkodó volt. Önmagához képest mindig másként. És mindig fölvillanyozó eredetiséggel és szabadsággal. Az utolsó előtti önmagához képest sem szűnt meg másként gondolkodni, s jelenlegi másképp gondolkodása mutatkozik meg legújabb esszéinek kötetében, melyet Túl a filozófián címmel adott ki a Typotex. Vannak természetesen Vajda gondolkodásában régóta változatlan elemek is. Például az, hogy a filozófiai tudományosságra törekvésnek nincs különösebb értelme. »Az objektivitás igényével megfogalmazni az emberre, a világra, Istenre vonatkozó állítólag objektív igazságokat lehet éppenséggel, de komolytalan.« Ebből következik, hogy Vajda filozófiájának adekvát megnyilatkozási formája az esszé, adekvát használati módja pedig a szabad értelmezés és továbbgondolás.”

Révész Sándor / Népszabadság 304 oldal | B/5 | 3200 Ft


30

Minek filozofálni? Xenophón: Hierón avagy a zsarnokságról

Fordító: GelenczeyMiháltz Alirán 281 oldal | B/5 | 3500 Ft

A Kr. e. V–IV. század fordulóján élt athéni Xenophónnak a türanniszról (modern, nem egészen pontos kifejezéssel: a zsarnokságról) írt rövid dialógusáról szól ez a kis könyv. A filozófus-történetíró élénk színekkel ecseteli, hogy milyen is lehetne az élete a „jó türannosznak”, aki jó kormányzással felvirágoztatja népét és városát, aki helyesen vezeti a rábízottakat, s áldásos tevékenysége révén el nem múló hírnévre és dicsőségre tesz szert polgártársai között. Xenophón úgy

véli, még az abszolút uralkodó sem mondhat le a polgárok meggyőzéséről, mert ha megtenné, uralma nem lenne legitim. Ezzel az elképzelésével pedig igencsak közel áll a modern politikai filozófia gondolatköréhez. Gelenczey-Miháltz Alirán filozófiatörténész, fő kutatási területe a görög filozófia, elsősorban Platón és Szókratész politikai filozófiája, különös tekintettel az antik politikaelmélet modern vonatkozásaira.

Leszek Kołakowski: Mit kérdeznek tőlünk a nagy filozófusok? Az eredetiként három kötetbe komponált sorozat Leszek Koałkowski népszerű televíziós előadásait foglalja össze. Szinte egy kislexikon, amely a „bölcsesség szeretetére” bátorítja olvasóit. A benne szereplő mesterek, Szókratész, Platón, Arisztotelész, Szent Ágoston, Aquinói Tamás, Eckhart Mester, Descartes, Pascal, Leibniz, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Heidegger – és sok más filozófus – felel nekünk a kérdésekre. Leszek Kołakowski (1927–2009) lengyel humanista, filozófus, író, nemzedékek nevelője és spirituális rektora volt. Fordító: Pálfalvi Lajos 256 oldal | A/5 | 2900 Ft

Barcsi Tamás: Az emberi méltóság filozófiája

415 oldal | B/5 | 3200 Ft

Ez a könyv az emberi méltóság gyakran használt fogalmát értelmezi filozófiai szempontból. Mit jelent a dignitas hominis Cicerónál, az ember istenképűsége a keresztény szerzőknél, az ember mint öncél Kantnál? A kötetben az emberi természetre alapozott méltóság felfogásai mellett a kantiánus és az elismeréselméleti tradícióhoz kötődő, illetve jogfilozófiai koncepciókról, valamint a megfogalmazott kételyekről olvashatunk. A történeti és kortárs teóriák bemutatása után a szer-

ző az emberi méltóság tiszteletének elvét egy általa kidolgozott elméleti keretben, az értékkorlátos diskurzusetika vázlatában helyezi el. Barcsi Tamás (1978) filozófiából szerzett doktori fokozatot a Pécsi Tudományegyetemen, ahol jelenleg egyetemi adjunktusként dolgozik. Fő kutatási területe az emberi méltósághoz kapcsolódó filozófiai kérdések, emellett kultúrkritikai problémákkal is foglalkozik.


Minek filozofálni?

Fordító: Mihancsik Zsófia 240 oldal | B/5 | 2400 Ft

Fordító: Szabó P. Imre 340 oldal | A/5 | 3900 Ft

Alasdair MacIntyre: Az etika rövid története No. 1 bestseller filozófia könyv „A XXI. században erkölcsről és erényről beszélni nem könnyű feladat, szélesebb olvasóközösséget megszólítani ezzel a témával pedig különösképpen nehéz. Morálról és értékekről értelmes beszélgetést kezdeményezni kis túlzással olyan, mint hullahopp karikával megpróbálni játékra csábítani a számítógépen nevelkedett gyerekeket… Alasdair MacIntyre skót filozófus azon elmék egyike, akik nem riadtak vissza ettől a kihívástól: tartalmas pályafutásának jelentős részét a zűrzavarban való kiigazodásnak szentelte. Munkáiban az egyik nagy és kétségkívül össztársadalmi problémára kívánt orvosságot találni, amennyiben megkísérelt pontos diagnózist adni arra a kérdésre, hogy miért nem tudjuk ma eldönteni az erkölcsileg vitás kérdéseket.”

Zakariás Péter / Kultúra és Kritika

Étienne Balibar: Marx filozófiája Balibar – az egyik legbefolyásosabb francia filozófus – briliánsan tömör Marx portréja a korai munkáktól kezdve minden kulcsfontosságú területet érinti. Pedagógiai részek, kronológia és útmutatók segítik az olvasást, melyek a legbonyolultabb filozófiai gondolatokat is érthetővé teszik. Étienne Balibar (1942) francia marxista filozófia legjelentősebb képviselője.

31

Fordító: Csordás Gábor 211 oldal | A/5 | 2500 Ft

Alain Badiou: Szent Pál Az egyetemesség apostola Szent Pál alakjának korszerűsége az utóbbi évtizedek filozófusainak és művészeinek egyaránt kiindulópontjává vált, mai mondanivalójuk veretes hivatkozási alapjává. Szent Pál bár apostol, de nem tanítvány, nem beszéli el a Jézus-történetet, csak egyet állít: Jézus feltámadt és megváltott minket. Amiképpen az akkorit, azonképpen a mait, amiképpen a zsidókat, azonképpen a görögöket.

Alain Badiou

(FRA)

Filozófus, dramaturg és regényíró, az École Normale Superieure tanára. A filozófiai rendszer és a klasszikus metafizika elkötelezettje. Badiou szerint nem a „másság”, hanem az „Egység” az, amire a filozófia törekszik.


Minek filozofálni?

32

Laura Bazzicalupo: Kevélység (superbia/pride)

Stefano Zamagni: Fösvénység (avaritia/avarice)

Giorgia Giorello: Bujaság (luxuria/lust)

Elena Pulcini: Irigység (invidia/envy)

Fordító: Horváth Csaba 200 oldal | A/5 | 1800 Ft

Fordító: Horváth Csaba 185 oldal | A/5 | 1800 Ft

Fordító: Horváth Csaba 228 oldal | A/5 | 1800 Ft

Fordító: Krivácsi Anikó 216 oldal | A/5 | 1800 Ft

A hét főbűn

Francesca Rigotti: Torkosság (gula/gluttony)

Remo Bodei: Harag (ira/wrath)

Fordító: Ecsedy Sarolta 155 oldal | A/5 | 1800 Ft

Fordító: Horváth Csaba 190 oldal | A/5 | 1800 Ft

A könyvek élvezetes stílusban megírt, várakozásainkat figyelembe vevő gondolatfutamok sorai. Bőséggel felvilágosít egyikük-másikuk a bűnök, a vonatkozó témák történeti hátteréről – hm! –, ezek alakulásáról. A példák, tanúságtételek és tanulságok végtelen sorban követik egymást. Igen, mert a fejünkben jegyzetelünk is, ez itt a végtelen: mik a magunk példái... mit ismerünk így a világból... kéjesen, nem fösvényen, de nem is kevélyen sorolgatjuk magunkban, mi a mi nyavalyánk, mit úsztunk meg... mi mindent róhatunk fel másoknak, a haveroknak, a felebarátoknak, a prominenseknek, még a jeltelen kallódóknak is, hajaj. Dús televény e hetes sorozat. Bűn lett volna nem kiadni.

Tandori Dezső / Könyvhét

Ajánlott olvasmányok:

Sergio Benvenuto: Jóra való restség (acedia/sloth)

Fordító: Horváth Csaba 225 oldal | A/5 | 1800 Ft

• Alain Badiou: A század • A. Sokal–J. Bricmont: Intellektuális imposztorok • Alfred N. Whitehead: A természet fogalma • Alfred N. Whitehead: Folyamat és valóság • Douglas R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach • Farkas Attila Márton: Filozófia előtti filozófia • Gábor György–Vajda Mihály: A lét hangoltsága • Giorgio Agamben: A profán dicsérete • J. Bor–E. Petersma: Képes filozófiatörténet • Slavoj Žižek: A törékeny abszolútum • Székelyné Csuka Olga: Akarok, tehát vagyok! • Tóth Imre: Szabadság és igazság


Társadalmak és fátumaik Kalle Lasn

33

(EST–CAN)

Észt–kanadai filmes, író, folyóirat szerkesztő és aktivista. A második világháború végén családja Németországba menekült, ahol egy ideig menekülttáborban éltek, majd hétéves korában kitelepültek Ausztráliába. A ’60-as években piackutató céget alapított Tokióban, tíz év múlva pedig Kanadába költözött. Társalapítója lett a világhírű Adbusters magazinnak és média alapítványnak. Állítólag egy szupermarket parkolójában támadt megvilágosodása indította az Adbusters megalapítására, amikor is egy elgörbült és beragadt 25 centessel bírkozott, hogy bevásárlókocsit szerezzen magának, melyet végül sikerült tönkre tennie. Ez a „vanadalizmus” volt az ő első szó szoros értelembe vett „culture jam”-je, melyet aztán olyan cselekedetként definiál, mely célja a mainstream társadalom felforgatása. Ismerd meg a magazint: www.adbusters.org

Kalle Lasn (Adbusters): Mémek háborúja Ez a provokatív könyv szétfeszíti a szokásos közgazdaságtan matematikai gépezetét, és feltölti valami sokkal kívánatosabbal, mondjuk olyannal, mint az improvizációs jazz. „Tankönyv a jövőért” – mondja a könyv szerkesztője, Kalle Lasn. Egymásnak feszülnek benne a mémforrások és -mozgalmak, az irányadó gondolatok és gondolkodók. Összecsapnak a modellek: a zöldeké, a kísérleti pszichológusoké, a „nemnövekedés” híveié az uralkodó közgazdászok bevált modelljeivel. Látványosan egyben látjuk a világot keresztül-kasul behálózó gazdasági viták harcmezejét. A gazdagon illusztrált könyv összeállításában többek között a Nobel-díjas Joseph Stiglitz is közreműködött.

ELŐKÉSZÜLETBEN ~400 oldal | B/5 |~4000 Ft


Társadalmak és fátumaik

34

John Coates

(GBR)

A Cambridge-i Egyetem kutatóprofesszora, jelenleg a kockázatvállalás és a stressz biológiáját kutatja. Korábban dolgozott már a Goldman Sachs és a Deutsche Bank megbízásából is mint elemző és tanácsadó. A kockázatvállalással kapcsolatos kutatási eredményei az üzleti, orvosi, katonai és élsportolói körökben is érdeklődésre tartanak számot világszerte. A Foreign Policy folyóirat az év legmeghatározóbb gondolkodójának tartja. Ismerd meg a szerzőt: johnmcoates.wordpress.com John Coates: Kutya és farkas órája „Az emberről mint racionális gazdasági gépezetről alkotott kép szertefoszlott. Ez a könyv annak a biológiai hátterét vizsgálja, hogy miért mítosz a Homo economicus, és senki sem alkalmasabb ennek megírására, mint Coates – aki neurológus, közgazdász, ex-Wall Street-i kereskedő és egyben lenyűgöző író is. Nagyszerű könyv.”

Robert Sapolsky / Stanford Egyetem

ELŐKÉSZÜLETBEN

Ebben a meghökkentő könyvben John Coates szemléletesen ábrázolja, mi történik a szervezetünkben, amikor kockáztatunk a pénzügyi piacon. Más emberré válunk, és ezt a változást nevezi Coates a kutya és farkas órájának. Elmeséli egy kereskedői csoport történetét a bikapiactól az összeomlásig. Ahogy az izgalom fokozódik, betekintünk a kereskedők testébe, hogy élesben figyeljük a kockázatvállalás biológiáját, ugyanazt, amit megtapasztalnak sportolók, politikusok, katonák – bárki, aki kockáztatja a biztonsági zónáját.

Fordító: Bányai Gabriella ~350 oldal | A/5 | ~3500 Ft

Financial Times / Goldman Sachs Év Üzleti Könyve díj Wellcome Trust Tudományos díj

Joseph Vogl: A kapitalizmus kísértete A cím a Kommunista kiáltvány híres kezdőmondatát veszi kölcsön, felcserélhetővé téve a kapitalista szellemet egykori és „kísérteties” ellenpárjával: „KÍSÉRTET JÁRJA BE A VILÁGOT – A KAPITALIZMUS KÍSÉRTETE.” A politikai gazdaságtan kezdetektől fogva némi rokonságot mutat a természetfeletti tanokkal, hiszen láthatatlan kezekkel és egyéb rejtélyes okokkal magyarázza a gazdasági eseményeket. Ez bizonyára a folyamatok titokzatosságának köszönhető: a körforgásban Fordító: Barta Tamás részt vevő tárgyak és jelek kísérteties 271 oldal | A/5 | 3500 Ft módon önálló életre kelnek, piaci mechanizmusokká válnak. Különösen

érvényes ez a modern pénzgazdaság mozgásaira és struktúráira. Bár a pénzügyi piacokat tekinthetjük olyan intézményeknek, amelyek meghatározó befolyást gyakorolnak az emberiség jólétére, mégis homályos marad, mi zajlik ott voltaképpen. Mindenesetre arról nincs megegyezés, hogy a sokat emlegetett kapitalista „szellem” vajon megbízhatóan és racionálisan vagy egészen őrült módon működik-e. Joseph Vogl a berlini Humboldt Egyetemen német irodalommal és médiakultúrával foglalkozik, emellett vendégprofesszorként a Princetonon is tanít.


Társadalmak és fátumaik

35

Linor Goralik: Barbie / Egy üresfejű nőcske „Ha Barbie körül minden olyan kétségbeejtő lenne, amilyennek sokan állítják, akkor életének immár 46 éve alatt – civilizációnkat már rég elnyelte volna a pokol; ha viszont minden olyan jó benne, mint ahogy mások állítják, az emberiség már rég a mennybe ment volna. A magam részéről azt szeretném, hogy könyvem olvasója egy egyszerű premisszából induljon ki: Barbie dolgai nem jók, nem rosszak, hanem bonyolultak. S éppen ez a bonyolultság, üzenetének állandó kettőssége az, ami a babát oly roppant érdekes témává teszi. »Barbie akarok lenni. Ennek a kis dögnek megvan MINDENE.« – idézet egy rozzant kocsi szélvédőjéről.” Linor Goralik / orosz antropológus

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Soproni András ~270 oldal | A/5 | ~3500 Ft

Mikal Hem: Kezdő diktátorok kézikönyve „A norvég Mikal Hem Kezdő diktátorok kézikönyve című szatirikus műve tíz lépésben, igazán könnyed, társalgási stílusban tanítja meg az olvasót arra, hogyan válhat maga is egy ország diktátorává. Olyan, a szakmában jól csengő nevektől tanulhat a kötetet olvasva az ember, mint Bokassa, Idi Amin, Mobutu, Fidel Castro, Ceauşescu, Papa Doc és Baby Doc, Türkménbasi, Kadhafi, Ferdinand Marcos vagy éppen Mao Ce-tung. Az olvasó számára, kinek

politikai nézetei vélhetőleg valahol a demokratikus és a totalitárius közti skálán mozognak, a szerző barátságosan, tegező hangnemben kísérli meg előadni azt, hogy diktátornak lenni – bizonyos esetekben – nem is olyan rossz. Ott vannak legelébb az örökkévalóságnak szóló építmények, melyek természetesen építtetőjük dicsőségét hivatottak hirdetni a kortársak és az utókor felé is.”

Horváth Krisztián / Nyest.hu Fordító: Petrikovics Edit 256 oldal | A/5 | 2490 Ft

Mirja Tervo: Tűsarok és kamatláb „Mennyire van hozzászokva a versengéshez és a fizikai munkához? – kérdezte a HR manager. Versenyfutó vagyok – válaszoltam. A nő csücsörített vékony ajkaival. A munka az enyém volt.”

Mirja Tervo több mint egy éven át dolgozott egy New York-i luxus cipőszalonban, ahol a legolcsóbb magas sarkú 500 dollárba kerül. Személyes hangú könyvében fellebbenti a fátylat a luxus cipőüzlet kulisszatitkairól és a cipőeladók mindennapjairól, amely-

hez a kifinomult parfümillat éppúgy hozzátartozik, mint a lábszag, az izzadságtól nedves harisnya és a fölösleges lábujjak. Mirja Tervo 1971-ben született végzettségét tekintve etnográfus, aki az utóbbi hat évben az Egyesült Államokban él. Tervo meg van győződve róla, hogy ő az egyetlen nő, aki az alaszkai tundrákon úgy ment át autójával, hogy Manolo Blahnik és Christian Louboutin tervezte cipők voltak vele.

Fordító: Bogár Edit 240 oldal | B/5 | 2800 Ft


Társadalmak és fátumaik

36

Jared Diamond: A világ tegnapig Mit tanulhatunk a hagyományos társadalmaktól?

Fordító: Vassy Zoltán 424 oldal | B/5 | 5200 Ft

„Jared M. Diamond olyan bestseller művekkel vált ismertté a laikusok előtt, mint A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása, vagy a Pulitzer-díjas Háborúk, járványok, technikák. Doktori disszertációját Cambridge-ben élettanból írta, nem sokkal később a Kalifornia Egyetem élettanprofesszora lett. Közben ornitológiával és ökológiával is elkezdett foglalkozni, Új-Guineára és a környező szigetekre specializálódott. Itt barátkozott össze egy helyi politikussal, Yalival, aki elgondolkodtató kérdéseket tett fel a kultúrák

különbségeiről. Az ötvenes éveiben járó Diamond figyelme ekkoriban a történeti ökológia felé fordult. Ma a Kalifornia Egyetemen a geográfia professzora, a történelem, a földrajz, a biológia, a régészet, a nyelvészet, a járványtan, az antropológia, a tudomány- és technikatörténet eszközeivel kutatja a társadalmak evolúcióját. A világ tegnapig – ahogy ő maga mondja – kis könyv egy nagy témáról, a hagyományos, nem nyugati típusú társadalmakról.”

Sümegi András / IPM

Bízz bennem, majd fizetek! „A helyi pénzek – legyenek azok speciális bankjegyek, elektronikus pénzek, kuponok vagy a helyi pénz és a hagyományos pénzforgalom közötti átmenetet képező helyi kedvezménykártyák – mindenütt ugyanazt az alapgondolatot hangsúlyozzák: vissza a gyökerekhez! Jared Diamond A világ tegnapig című sikerkönyvében rámutat: a hagyományos (hordákra, törzsekre, fejedelemségekre épülő) társadalmak kereskedelme a mai kapitalista kereskedéshez csak annyiban hasonlított, hogy áruk forogtak közkézen. Jóformán semmilyen egyéb tekintetben nincs rokonság a két kereskedési forma között… Diamond kifejti: olyan ez, mintha úgy vennénk autót, hogy az eladó megvárja, amíg a vevő majd hetek, hónapok múlva saját józan belátására alapozva eldönti, mennyit fizet érte. A sarokkő maga a bizalom.”

A világ tegnapig Bill Gates 2013-as nyári olvasmányainak listavezetője.

ag /Megminden.hu

Mark Nelissen: Darwin a szupermarketben Hétköznapjaink evolúciós háttere Esténként egy mokkáskanálnyi tudomány, különösebb megerőltetés nélkül. Mark Nelissen biológusként tekint a világra, és bármerre néz, minden az evolúciót juttatja az eszébe, majd a laikus olvasó számára meglepő következtetésekre jut. Rendkívüli humorral, ugyanakkor tudományos alapossággal írja meg azokat a mindennapi történeteket, melyekben az evolúció elmélete ott leselkedik körülöttünk minden sarkon. Az utcán és a boltokban, az újságokban és e-mailekben: Charles Darwin felbukkan mindenhol.

Ajánlott olvasmányok: Fordító: Bérczes Tibor 190 oldal | B/5 | 2600 Ft

• Csányi – Kampis – Mérő – Pléh : Mindörökké evolúció • Daniel Dennett: Dariwin veszélyes ideája • Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák • Jared Diamond: Összeomlás • Jared Diamond: A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása • Miklósi Ádám: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója


Nyelvek társadalma

37

Sándor Klára: A székely írás nyomában A székely írás megosztja a közvéleményt: vannak, akik rajongással szeretik, mások viszolyognak tőle, és tévhitek sokasága kavarog körülötte: onnantól kezdve, hogy az emberiség legősibb írása, egészen odáig, hogy csak a humanisták találták ki. Kevesen tudják, milyen gazdag művelődéstörténeti háttérbe illeszkednek a székely írás emlékei – ez a kötet ezen szeretne változtatni. Az első fejezetekben általános ismereteket olvashatunk, aztán az írás nem székelyföldi használata legkorábbi szakaszának emlékeiről lesz szó, arról, miért voltak Mátyás és a humanisták számára olyan fontosak „a székelyek fába rótt betűi”.

ELŐKÉSZÜLETBEN ~500 oldal | B/5 |~5000 Ft

Jacqueline de Romilly–Monique Trédé: Kis leckék ógörögből „Egy nyelv sokkal több, mint pusztán nyelvtani szabályok összessége: szokások és értékek finom szövedéke, de egyben hosszú érlelődés gyümölcse is, melyben az egymást követő elemek az egészet gazdagítják.”

Jacqueline de Romilly: A szavak kertje

A szerzők célja, hogy kedvet adjanak annak a nyelvnek a felfedezéséhez, mely elválaszthatatlanul összefonódott az ókori görög irodalom felvirágzásával. A nyolc fejezet során az olvasó egyre inkább megérti azt is, hogy miképpen alkothatja az ógörög nyelv mind a mai napig tudományos forgalomrendszereink, illetve Európa tudományos szókincsének alapját.

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Vargyas Brigitta ~220 oldal | A/5 |~2200 Ft

Wilfried Stroh: Meghalt a latin, éljen a latin! NON VITAE SED SCHOLAE DISCIMUS! – Az a baj, hogy „az iskolának, nem az életnek tanulunk” – az eredetileg így fogalmazott mondás a filozófus Seneca szemrehányása volt az első században. Wilfried Stroh könyve nem „iskolás fokon” tekint vissza a latin nyelv által őrzött kincsek több mint 2000 esztendős múltjára. Meggyőződése, hogy az ősökkel való megismerkedés a most élők számára is segítség.

LAUDAMUS VETERES, SED NOSTRIS UTIMUR ANNIS – „Dicsérjük az ősöket, de a jelenkorban élünk”. Ez Ovidius mondása időszámításunk fordulójának időszakából, amelyet így is értelmezhetnénk: Elismerő szavakkal tekintünk az ősökre, mert segítséget remélünk tőlük mai életünk számára is. Ebben az esetben talán igennel tudnánk felelni (ITA EST mondanánk), ha valaki ezzel a kérdéssel lepne meg bennünket: Do you speak Latin?

Ajánlott olvasmányok: • Lénárd Sándor: Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában • Lénárd Sándor: Családtörténeteim • Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány • Steven Pinker: A nyelvi ösztön

Fordító: Dévény István 375 oldal | B/5 | 2900 Ft


38

K, mint kommunikáció és kogníció Demeter Márton: K, mint kommunikáció

ELŐKÉSZÜLETBEN

A K, mint kommunikáció című kötet a kommunikáció participációs felfogásának (PTC) mélyfúrás igényű alkalmazási lehetőségeiből nyújt válogatást, azonban egy tágabb értelemben magának a kommunikációkutatási perspektívának a nyereségeit is felmutatja. Noha a kommunikációkutatás interdiszciplináris természetével alighanem mindenki tisztában van, a kommunikatív rekonstrukció értelme nem minden diszciplína esetében magától értetődő.

Például viszonylag könnyen belátható a kommunikációs nézőpont érvényesítésének értelme a pszichológia vagy a mediáció kérdéseivel kapcsolatban, de az már kevésbé, hogy milyen hozadéka lehet a fizikai elméletekkel vagy épp a számelmélettel összefüggésben. Az egyes tanulmányok elolvasása után az olvasónak – legalább a kommunikációkutatási perspektíva adekvátságával kapcsolatban – nem maradnak kétségei.

~300 oldal | B/5 |~3500 Ft

Korpics Márta: A zarándoklat

ELŐKÉSZÜLETBEN

Az emberi környezet – társadalom és kultúra – szimbólumokból áll és szimbólumok használatán alapul. A szimbólumok megértése és használata az embernek nem veleszületett tulajdonsága, ezeket meg kell tanulni. Az a folyamat, amelynek során az egyén valamely társadalom tagjává válik, összetett pszichológiai, társadalmi és kulturális tényezők által meghatározott rendszer működése révén valósul meg. Az egyén ezen rendszer által kidolgozott és felkínált eszközök segítségével válik képessé szimbolikus cselekvések,

akciók kivitelezésére, megvalósítására. A megismerés, a megértés és elsajátítás kommunikációs folyamat is egyben. A szociokulturális környezet elsajátításához sok ember számára hozzátartozik annak a speciális felkészültségnek az elsajátítása is, amelynek birtokában képessé válik a transzcendenssel való kommunikációra. Ez a könyv ezt a felkészültséget szeretné részletesen körüljárni, és ezzel összefüggésben azokat a kommunikációs színtereket, amelyek a transzcendenssel való kommunikáció létrejöttét szolgálják.

~300 oldal | A/5 |~3000 Ft

Horváth Márta: A művészet eredete / Kultúra, evolúció, kogníció

260 oldal | A/5 | 2800 Ft

Miért mesél történeteket, költ verseket, zenél és fest az ember egyedülállóan a föld élőlényei között? Miért érez ellenállhatatlan motivációt mindezekre a tevékenységekre? A művészi alkotás és befogadás kérdései mindig is foglalkoztatták a gondolkodókat, így számos magyarázat született már a poétikai és esztétikai problémákról való gondolkodás kezdete óta. Némelyek az isteni sugallatban, mások a társadalmi küldetésben vagy a kiválasztott egyének esztétikai és szellemi erejének megnyilvánulásában határozták meg a művészetek eredetét. Jelen kötet a

kérdésre adott legújabb, a metafizikai gondolkodástól immár teljes mértékben elszakadt és a naturalizmus jegyében született válaszokat mutatja be. Az ember szellemiségét biológiájában, annak összetettségében kereső szerzők a történetmesélés, rímfaragás, éneklés és képi ábrázolás képességét és az ezekre való hajlamot evolúciós vívmánynak, és így az ember veleszületett, biológiai adottságának tekintik. A kötet a nemzetközi szakirodalom legelismertebb teoretikusainak írásaiból válogatott szöveggyűjtemény.


K, mint kommunikáció és kogníció

39

Szabó János Zoltán: A fesztiváljelenség A késő modern kor ünneplési gyakorlatának egyik legelterjedtebb formája a fesztiválok rendezése. Kelet-Európában, beleértve Magyarországot is az ünneplés azonban sokáig nem volt szabad, emiatt a fesztiválok széles körű elterjedése csak 1989 után volt lehetséges. A mai fesztiválokkal szemben számos elvárást fogalmaznak meg politikusok, gazdasági, kulturális szakemberek és résztvevők egyaránt, de valamennyire mindenkit kielégítenek ezek az események. A könyv témája éppen az, hogy milyen funkciókat töltenek be a fesztiválok, a támogatók elvárásai men�nyire tudatosak és mennyire tükröződnek a ténylegesen támogatott rendezvények sajátosságaiban a 2000-es évek Magyarországán.

~300 oldal | B/5 |~3000 Ft

Domschitz Mátyás: El vagyunk havazva Heurisztikus értékű mű vállalati vezetők és tudásmunkások számára, akik szeretnek a dolgok mögé látni. A tudás intenzív munka és a hálózatosodás meghatározó a mai szervezetek vezetésére. A meetingek galaxisában a vezetés csak kivételesen avatkozik be a specialisták munkájába. A hierarchikus szakmai menedzsment helyén a stratégiai irányok kialakítása mellett e kooperatív hálózatszervezése és fejlesztése került a vezetés centrumába. Ez a vezetési rendszer már kevésbé foglalkozik konkrét műszaki problémák megoldásával, inkább ezekhez képest metaproblémák megoldása a feladata. A szükséges tudás eltolódik a műszaki-gazdasági problémáktól a hálózatokról, rendszerekről, emberi

rendszerekről szerzett tudások felé. E vezetők gyakran túlterheltek. Terhelésük szellemi természetű. A mai vezetést érdemes úgy tekinteni, mint a szervezet tudatát. A könyv a vezetői terhelés optimalizálásához is alapvető modelleket nyújt. A munka hátterét képezi az elméleti megfontolásokon túl mintegy 600 vezetővel készített mélyinterjú. Az a tapasztalat, hogy sok „húszfilléres leesik”. A téma „ül”. Domschitz Mátyás szervezetkutató, szervezetfejlesztő. A Pécsi Tudományegyetem Kommunikációs Doktori Programján szerzett PhD fokozatot, s Szombathelyen, a Nyugat-Magyarországi Egyetem kommunikációs tanszékén tanít.

Ajánlott olvasmányok: • Alison Gopnik: A babák filozófiája • Alison Gopnik – Kuhl– Meltzoff: Bölcsek a bölcsőben • Bereczkei Tamás: Az erény természete • Daniel Dennett: Darwin veszélyes ideája • Geoffrey Miller: Párválasztó agy • Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Látható és láthatatlan világok • Michel Jouvet: Alvás és álom • Pléh Csaba: A megismeréstudomány alapjai • Steven Pinker: A nyelvi ösztön

501 oldal | A/5 | 3500 Ft


Híres emberek

40

Marijke Huisman: Mata Hari Mata Hari él. Sokak fülében még most, halála után nyolcvan évvel is ismerősen cseng ennek a holland asszonynak a neve, akiről 1917-ben bekövetkezett halála óta világszerte számtalan könyv, film és fotó jelent meg. Mindez megtette a hatását: a Mata Hari név nem merült feledésbe. De ki is volt ő tulajdonképpen? Minek köszönheti a hírnevét?

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Balogh Tamás ~180 oldal | A/5 |~2500 Ft

Jan Caeyers: Beethoven

Fordító: Bérczes Tibor 618 oldal | B/5 | 4990 Ft

Amikor véget ér a kilencedik szimfónia, az örömittas közönség mindig ovációval reagál. Így volt ez 1824. május 7-én is, és ma sincs másképp. Ez a Beethoven által gondosan kifundált dramaturgiának az eredménye, amelynek egyik legfontosabb eleme a finálé rendkívül önkényes kezdete. Az ember hallja, ahogy nőttön-nő a lelkesedés, és amikor „az egész világ csókját” skandálják – már mondatok szinte nem is, csak szavak hangzanak el –, mindenkit magával ragad az ös�szetartozás érzése és a földi boldogság, és mindenki lerázza magáról a félelem, a kényszer és a demagógia láncait.

Ez a lelkileg megkínzott ember, akinek életében nem sok örömteli pillanat adatott meg, így tette ki a felkiáltójelet a magány felett aratott győzelmet hirdető filozófiai és zenei kiáltvány végére. Megrázóan tragikus, hogy még azt sem vette észre, milyen óriási sikert aratott vele. Jan Caeyers karmester, zenetudós és remek elbeszélő, aki Beethoven egy olyan életrajzát írta meg, amely beavat az élettörténet titkaiba is. A könyv széles olvasóközönség számára tartogat kultúrtörténeti és zenetörténeti izgalmakat.

Yehudi Menuhin: Befejezetlen utazás / Életem emlékei „Hasonlóan ír, mint ahogy játszott, végtelenül szenvedélyesen, fölöttébb személyesen. Ír a családjáról, a háborúról, arról, hogy ki mindenkivel dolgozott együtt, szeretetteljes, rigolyáikat sem elhallgató, mini portrékat ad róluk. És ezeken keresztül, ahogy persze szinte bármin keresztül, temérdek izzóan erőteljes, vagy éppen szarkasztikus humorú szó esik a hivatásáról. Két nagyszerű hivatásos zenerajongó találkozik ebben a könyvben, Menuhin, aki írta, és Gáti, aki hozzáértő beleérzéssel fordította. Aki netán nem szereti a komolyzenét, még az is kedvet kaphat hozzá, ha nekidurálja magát ennek a könyvnek.” Bóta Gábor / Népszava

Fordító: Gáti István 556 oldal | A/5 | 4500 Ft


Híres emberek

41

Bengt Jangfeldt: A nyelv az Isten / Feljegyzések Joseph Brodskyról Brodsky, a Nobel-díjas költő élete nemcsak kész regény, Bolse Vita a nagy Bolsevikiában, ahol meghurcolták, elmegyógyintézetbe zárták, fogva tartották, el- és kiutasították, hanem egy szabad ember igaz története. Ő maga nem szerette, ha bátor ellenszegülését méltatták, és nem ellenállónak, hanem költőnek tartotta magát. Ebben bizonyos volt. És a bizonyosság elégséges volt a belső szabadsághoz. Bengt Jangfeldt (1948) a szláv tanulmányok professzora, Svédország bestseller írója, műfordító, aki Joseph Brodsky barátja volt. Fordító: Isztrayné Teplán Ágnes 336 oldal | A/5 | 2900 Ft

Jürgen Neffe: Albert Einstein igaz története „Kedves Utókor! Ha nem lesztek igazságosabbak, békésebbek és egyáltalán okosabbak, mint mi vagyunk, illetve voltunk, vigyen el benneteket az ördög. Minden nagyrabecsülésem mellett ezzel a jámbor kívánsággal maradok a ti Einsteinetek sk.” „Talán nincs is olyan ember kiskamaszkortól fölfelé, aki ne hallott volna Einsteinről. Ha említenünk kellene egy tudóst, tízből kilencen elsőre az ő nevét mondanánk, sőt azon kevés fizikusok egyike, akinek arcmását is könnyedén fel tudjuk idézni. Életrajz is született már róla nem egy, ám Neffe az újabb kutatások során előkerült dokumentumokat is felhasználta munkájához.” firkász / Pesti Est

Jürgen Neffe (1956) német író, tudományos újságíró, az Aacheni Egyetemen doktorált biokémiából. Einsteinről szóló életrajzát, melyet számos nyelvre lefordítottak, 2007-ban a Washington Post az Év Könyve díjjal tüntette ki.

Fordító: Gerner József 595 oldal | A/5 | 4300 Ft

Ralph W. Moss: Szent-Györgyi Albert „Milyen embernek is kell lennie a rendkívüli tehetséggel megáldott kutatónak ahhoz, hogy elegendő lehetőséget kapjon alkotóképességei kibontakoztatására? És milyennek kell lennie ahhoz, hogy tűzön-vízen keresztül, minden áron kikényszerítse magának ezeket a lehetőségeket? Moss e könyvét olvasva Szent-Györgyi Albert bonyolult és ellentmondásoktól sem mentes életéről, és nagyívű tudományos pályafutásáról, bőséggel kapunk okot és alkalmat, hogy ezen elgondolkodjunk.

Kétségtelen, hogy Szent-Györgyi kiemelkedő zseni volt a laboratóriumban. Moss idézi életre szóló hitvallását: »Arra is rá kell jönni, ami másoknak nem jutott eszébe.« Aki már próbálta, tudja, hogy ez a legnehezebb – igaz, a kutatás legszebb része is. S az amerikai pályafutása meggyőző példával szolgál arra is, milyen sorsdöntő jelentőségű, ha egy ilyen rendkívüli és rendhagyó kutatóhoz egy igazán jó menedzser szegődik társként.” Dr. Osman Péter / MISZ

Fordító: Bakács Tibor 341 oldal | B/5 | 3900 Ft


42

Tudomány kívülállóknak Schiller Róbert: Hidrogén / Az elemek királya A kémia születésétől az energetika jövőjéig

ELŐKÉSZÜLETBEN

~332 oldal | A/5 | 3800 Ft

Téved, aki úgy gondolja, hogy a tudományágak világosan elkülönülnek egymástól, hogy létezik fizika, kémia, biológia stb., és mindegyik még további részterületekre oszlik. A kémia például felosztható fizikai, szervetlen, szerves és ki tudja hányféle kémiára. Nem, nincs ember, aki képes lenne így gondolkodni, egy szakember a legkevésbé! Új gondolatra csak a történeti előzmények ismeretében lehet jutni, módszereink a törvényeken alapulnak, alapvető megállapítások és aktuális

alkalmazások egymástól gyakran szétbogozhatatlanok, távoli tudományágak gondolatait, eredményeit sokszor együttesen kell alkalmazni. Ebben a könyvben megpróbálom megmutatni, hogyan szokott a vegyészek, közelebbről a fizikai kémikusok feje járni. Igyekszem majd megállni, hogy túl sok kémiai és matematikai kifejezést írjak fel; egy keveset, sajnos, nem tudok elkerülni, az olvasó azonban, ha akarja, elkerülheti őket.

Torkel Franzén: Gödel nemteljességi tételei

ELŐKÉSZÜLETBEN Fordító: Csaba Ferenc

276 oldal | A/5 | 3490 Ft

Kevés tétele van a tiszta matematikának, amely a matematikán kívül is komoly ismertségnek örvend. Meglehetősen nyugodtan kijelenthető, hogy nem-matematikus körökben egyetlen matematikai tételt sem övez komolyabb érdeklődés, mint Gödel 1931-ben megjelent nemteljességi tételét. Mi lehet a mentség egy újabb könyvre, amely Gödel nemteljességi tételeit a művelt nagyközönség számára kívánja megvilágítani? A következő: nincs olyan könyv, amely a tételt nem csupán matematikai – többek között a bizonyításelméleti – szempontból mu-

tatja be, de sorra veszi azt a meglehetősen sokféle álláspontot is, amelyeket a tételek matematikán kívüli jelentőségével kapcsolatban fogalmaztak meg. Torkel Franzén (1950–2006) svéd professzor. Stockholmi filozófiai tanulmányait követően a Luleåi Műszaki Egyetemen tanított, munkássága a matematikai logikára és a számítógép-tudományra terjedt ki. Gödel nemteljességi tételének világszerte elismert szakértője volt. Híres sci-fi rajongóként tartották számon.

George Hrabovsky–Leonard Susskind: Az elméleti minimum Susskind hangsúlyozottan nem elméleti fizikusoknak, hanem kívülállóknak, a fizika iránt érdeklődő laikusoknak írta a maga könyvét. A címválasztás mégsem véletlen, a könyv ugyanis nem csak címében emlékeztet a nagy elődre. Susskind a lényeglátás, a világos megfogalmazás és a tömör, sallangmentes megoldások tekintetében is Landau nyomdokain halad. Persze zsenialitását értékelni tudni egy laikus számára nem sokkal kisebb teljesítmény, mint egy„mezei” fizikusnak megugrani Landau elméleti minimumszintjét.

Fordító: Hraskó Péter 273 oldal | A/5 | 3490 Ft

Leonard Susskind

George Hrabovsky


Tudomány kívülállóknak

43

Horváth Dezső: Higgs-bozon A részecskefizika általánosan elfogadott és az elmúlt 40 év alatt sokszorosan igazolt elmélete, a Standard Modell valamennyi alkatrészét sikerült megfigyelni és tanulmányozni a Higgs-bozon kivételével. A CERN Nagy Hadronütköztetője (LHC), a világ legnagyobb részecskegyorsítója is elsősorban a Higgs-részecske kimutatására épült. 2012 közepére az LHC két óriási mérőberendezése, a sok ezer fizikus részvételével épült CMS és ATLAS megfigyelt egy – a Higgs-bozon elméletileg megjósolt tulajdonságaival

rendelkező – új részecskét. A könyv áttekinti a Standard Modell elméletét és a Higgs-részecske feltételezett tulajdonságait, majd összefoglalja az LHC Higgs-keresési eredményeit és a hozzájuk vezető utat. Függelékben ismerteti a könyvben előforduló fizikusok életrajzát és bizonyos fizikai fogalmak részletesebb leírását.

A 2013-as fizikai Nobel-díjat Peter Higgs és Francois Englert kapták megosztva a Higgs-mechanizmus és a Higgs-bozon elméletéért.

ELŐKÉSZÜLETBEN ~250 oldal | A/5 |~2500 Ft

Hraskó Péter: Biztos, hogy az energia megmarad? És más esszék a fizikáról Tudunk-e egyáltalán bármit is biztosan a fizikában? Tényleg mindig megmarad az energia? Igaz-e, hogy a mozgó test tömege nagyobb, mint a nyugvóé? Miből gondoljuk, hogy nincs éter? Mi következik abból, ha megfigyelik a Higgs-bozont? Lehet-e az euklidészi geometria mintájára a fizikát is axiomatizálni? Bizonyítják-e a világunk fizikai paraméterei az intelligens

tervezettséget? Értjük-e, hogy időnként miért cserélnek egymással helyet váratlanul a Föld mágneses pólusai? Működik-e még a tudományban az az elv, hogy ,,az igazság fontosabb mint a siker”? Nem lehetséges-e, hogy valójában ,,minden másképp van”? Ezekről a kérdésekről szól Hraskó Péter új esszékötete.

223 oldal | B/5 | 3200 Ft

Zemplén Gábor Áron: Törékeny spektrum Newton érvei és az autoritás képződése hálózatokban Hogyan alakul ki a tudományos autoritás, mely során az eltérő nézeteket vallók – tudományos vitákat követően – eljutnak az egyetlen igazság elfogadásáig? Newton, a 18. század tudószsenije első (optikai témájú) cikkében az összes fénnyel és színekkel foglalkozó kortársáról azt állította, hogy tévednek. Míg az 1670-es években ezzel senkit sem tudott meggyőzni, egy generációval később alapvetően ugyanaz az elmélet, ugyanazok a kísérletek

(de más ábrák) már elfogadásra találtak, sőt páratlanul népszerűek lettek. A vizuális kommunikáció invenciózus felhasználása alapvetően járult hozzá Newton győzelméhez, aki két új nyelvi elemet bevezetve ( ‘törékenység’ és ‘spektrum’) radikálisan megnehezítette az elméletválasztást kora tudósközössége számára. Newton hőssé vált, a szivárvány titkát, a keresztény tudomány e szimbolikus problémáját egy alkimista fejtette fel.

ELŐKÉSZÜLETBEN ~300 oldal | A/5|~3000 Ft


44

Tudomány kívülállóknak Ropolyi László–Szegedi Péter: Schrödinger

ELŐKÉSZÜLETBEN ~390 oldal | B/6 | ~2900 Ft

A 20. század fizikusai közül Einstein mellett – a róla elnevezett egyenlet révén – valószínűleg Schrödingert emlegetik a leggyakrabban. Neve egyetemek és kutatóintézetek százaiban hangzik el napjában többször is. A kvantummechanikával kapcsolatban azonban nemcsak az alapegyenletet nevezték el róla, hanem az elmélet értelmezéseinek egyik próbakövét, a híres-hírhedt „macskagyilkos”gondolatkísérletet, sőt, ő vezette be a kvantumállapotokra vonatkozóan az

„összefonódottság” (Verschrankung, entanglement) fogalmát is, amely az elmélet értelmezése mellett a mai – a kvantuminformatika megalapozását célzó – kvantumkorrelációs kísérletekben központi szerepet tölt be. Az osztrák tudós munkássága azonban túlterjed a fizikán, az életről és a világról alkotott nézetei, ezen belül természetfilozófiája is indokolja, hogy helyet kapjon Principia Philosophiae Naturalis sorozatunkban.

Háy György: Légibalesetek pilótaszemmel I–III.

I. kötet 164 oldal | B/5 | 3500 Ft

A repülés egész rendszerét úgy alakították ki, hogy minden elromlásra képes berendezés mögött ott álljon a tartalék, a tévedésre képes ember és automata mögött pedig valaki (vagy valami), ami folyamatosan ellenőrzi. Ez a rendkívül körültekintően kialakított és szüntelenül tökéletesedő, bár nem túl olcsó rendszer segített elérni a biztonság lenyűgözően magas szintjét. A kötetekben leírt balesetek majd mindegyike azt igazolja, hogy a légiutasok biztonságát védő szabályok, technikai megoldások és szervezési intézkedések bonyolult rendszerén csupán akkor támad elegendő rés a balszerencse számára, ha számos kedvezőtlen körülmény és emberi mulasztás torlódik össze egyetlen helyen és időben. A 2006-ban indított kötetekben a pilóta szerzővel néhány nevezetes légi szerencsétlenség gyakran krimibe illő felderítését követhetjük nyomon az adatok összegyűjtésétől a tragédiához vezető eseményláncolat rekonstruálásán keresztül egészen a hasonló baleseteket megelőzni hivatott változások bevezetéséig.

II. kötet 172 oldal | B/5 | 3800 Ft

Háy György

III. kötet 170 oldal | B/5 | 4200 Ft

A repülés ismert alakja, aki 30 éven át a Malév pilótájaként az összes géptípust repülte, emellett folyamatos irodalmi munkát is végzett, napjainkban is cikkeket, könyveket ír, rendszeresen szerepel rádióban, televízióban. Jelenleg a Közlekedés Biztonsági Szervezet balesetvizsgálója, ahol a vitorlázógéptől a sugárhajtású utasszállítókig vizsgálja a kisebb-nagyobb veszélyhelyzetek és balesetek okait.

ELŐKÉSZÜLETBEN ~300 oldal | A/5 | ~3000 Ft

Háy György: Formabontó repülőgépek Csodálatos világ a repülésé. De még ebből is kiemelkedik a különleges repülőgépek népes csoportja. Az álmok és lázálmok jelentős része nem jut túl a tervezőasztalon, de a legsikeresebbek vitték előre a repülés fejlődését. Ebben a könyvben olyan repülőgépekről lehet olvasni, melyek nem csupán megépültek, de legalább egyszer levegőbe is emelkedtek. Az izgalmas technikai megoldások mellett igyekeztünk néhány szóban bemutatni a merész ötletek gazdáit és a megszületés történelmi körülményeit is.


Logika-land G. V. Szapgir– L. A. Levinova: Pipacska és Kockapaci kalandjai

Fordító: Láng Rózsa 230 oldal | B/5 | 2900 Ft

„Pipacska és Kockapaci igaziból már a nevükkel is a nyolcvanas éveket idézik, biztos azért tetszik nekem annyira – vagy tényleg olyan jó nevek? Gaál Éva pedig az egyik kedvenc illusztrátorom, és hát ez a Kockapaci, a színes építőkockákból, zseniális. Mégis gyanakvással közelítettem a könyvhöz – ugyan hogy lehetne jó egy didaktikus, számfogalmat, halmazokat tanító mese. Hát nagyon tévedtem! A mese ugyanis nemhogy teljesen rendben van, de nagyon aranyos, összefüggő, kicsi történetek, a megcélzott négyéves korosztály szintjén, és a két karakter jó ismerősünkké válik – a számfogalmak nélkül is jó választás.

45

G. V. Szapgir– L. A. Levinova: Pipacska és Kockapaci újabb kalandjai

Fordító: Láng Rózsa 280 oldal | B/5 | 3600 Ft

És közben fű alatt megtudjuk, hogyan lesz az egyből sok, hogy kell a különböző dolgokat szétválasztani és halmazokra bontani. A mesékhez otthoni gyakorlatok tartoznak – de ezek nem is gyakorlatok, csak játékok háztartási tárgyakkal, ennivalókkal, apróságokkal, amiket bizonyos szabályok szerint lehet ide-oda pakolni, és közben magától rájön a gyerek – bár ez nem is jó szó, mert ez nem egy asztrakt tudás – hogy miként működnek a számok és mennyiségek. Még waldorfiánusok is forgathatják a babokat és kanalakat pakolgató játékok miatt.”

Hanna / Pagony.hu

Róka Sándor: Logika-land Logi-Kaland vagy Logika-Land vagyis a Kalandozás Logika Országában minden korosztály számára jó szórakozás, agy­torna és készülődés, hogy élesben is jól vágjon az agyunk. Róka Sándor, tengernyi forrás ismeretében, nagyszerű ér­zékkel válogat feladatokat, így mindig újabb és újabb vezér­fonalra fűzi fel a feladatsorait. Róka Sándor matematikus a 10–14 éveseknek szóló Abacus c. matematikai lapok alapítója, és éveken át szerkesztője. Szakkört vezet gyerekeknek, és a szakköri munkához kapcsolódóan már több könyve megjelent.

240 oldal | B/5 | 2500 Ft


Logika-land

46

Raymond Smullyan: A csúfolórigó nyomában „Raymond Smullyan képes arra, hogy a matematika legabsztraktabb témáit konkrét és bűbájos képekben tárja az olvasó elé. A Csúfolórigó a kombinatorikus logika alapjait olyan tréfás fogalmakon keresztül hozza közel az olvasóhoz, mint a Gödel-erdő, az inverz poszáta, a duplán csúfolódó rigó, a fantasztikus madár, a madárszociológus vagy éppen a meta-madárszociológus.”

Douglas Hofstadter

Fordító: Csaba Ferenc 320 oldal | A/5 | 2500 Ft

„Ha nem Smullyannek, akkor ugyan kinek juthatott volna eszébe, hogy a kombinatorikus logikát, amely jelenleg a számítástudományban és a mesterséges intelligencia kutatásában is a kutatás homlokterében áll, madarakat megszólaltatva magyarázza el? A legjobb az egészben, hogy az olvasónak nem kell ismernie a modern logikát ahhoz, hogy megértse, miről is énekelnek ezek az okos madarak.” Martin Gardner

Lewis Carroll: Gubancmese

Fordító: Csaba Ferenc 161 oldal | B/5 | 2900 Ft

Lewis Carroll különös figurája volt a 19. századi Anglia kulturális életének. Az irodalmi nonszensz feltalálója, a szójátékok, a szórakoztató feladványok mestere, Alíz Csodaországban és Tükörországban tett látogatásának világhírű szerzője mindemellett jeles matematikus volt. Viktória királynőt olyannyira elvarázsolta az Alíz Csodaországban, hogy a szerző következő művére már előre bejelentette igényét: e következő a determinánsokról írt értekezés volt – szól a fáma. A Gubancmese hőseinek története könnyebbnehezebb feladványokba torkollik;

a hétköznapi valóságos és a képzeletet felülmúló lehetetlen gubancolódik össze vidám szójátékokkal. Ráérős, viktoriánus ritmusban telik az idő. Egy hajdanvolt újság (Monthly Packet) tárcarovatával és hajdanvolt olvasók megoldásaival múlathatjuk a magunk idejét. A Tangled tale 1886-ban jelent meg. Ez az első magyar fordítása. Az eredeti kötethez Arthur B. Frost neves amerikai karikaturista nyolc illusztrációt készített. Jelen kiadás hangulatát Mallár Gabriella korhű grafikái teremtik meg.

Ajánlott olvasmányok: • Bóc István: A kriminális hetedik bé • Gál Péter: Ördöglakatok, pentomínók és társaik • Károlyi Zsuzsa: Csak LogIQusan! • Raymond Smullyan: A hölgy, vagy a tigris? • Raymond Smullyan: Alice csodaországban • Raymond Smullyan: A tao hallgat • Raymond Smullyan: Emlékek, történetek...

• Raymond Smullyan: Gödel nemjességi tételei • Raymond Smullyan: Seherezádé rejtélye • Raymond Smullyan: Sherlock Holmes sakkrejtélyei • Raymond Smullyan: Mi a címe ennek a könyvnek? • Róka Sándor: 137 számrejtvény • Róka Sándor: Hány éves a kapitány?


47

Kiadja: Typotex Kiadó Felelős vezető: Votisky Zsuzsa Kiadványterv: Sosity Beáta A kiadvány Afonso Cruz, Danyiil Harmsz, Judith Schalansky, Mallár Gabriella illusztrációinak felhasználásával készült. Készült a Multiszolg Bt. nyomdájában Felelős vezető: Kajtor Bálint


MÁR 25 ÉVESEK VAGYUNK, DE MÉG MINDIG KÍVÁNCSIAK, AKÁR A GYEREKEK. merülj el te is az olvasásban

Typotex Katalógus 2014/15  

Afonso Cruz, David Szalay, Emil Hakl, Szczepan Twardoch, Juhanni Pallasmaa, John Coates, Stephen Greenblatt, Peter Sloterdijk... Csak néhán...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you