Page 1

Nr. 3 โ€ข August 2007

Tursejleren Danmarks Tursejlerforening

www.tursejleren.dk

)NDHOLD &ORENINGSSIDE KOLOFON3KIPPEREN HARORDET,ANDSTRยFI +ERTEMINDEDTโ€™s

LANDSTRร†F

4URSEJLADS TIL2~GEN%FTERRETNINGER FORTURSEJLERE-ILJยžVENLIG BUNDMALING%NERETPk$ET ,EVENDE3ยžKORT-EDLEMSSERVICE&ORURENINGSLOV FORMOTORER2007

3ยžKRAMMARKEDET 

*URISTRkDOM BkDHANDEL4URSEJLADSSOMFOR kRSIDEN 

-EDยง'AIAยฆTIL2~GEN

SIDE

$4ยดSSTANDERSยTTES

.R!UGUST SIDE


4523%*,%2%..2 $!.-!2+34523%*,%2&/2%.).'$4 4ILSLUTTET 3žSPORTENS3IKKERHEDSRkD 3žFARTSSTYRRELSENS&RITIDSBkDSUDVALG 3žFARTSSTYRRELSENS5DDANNELSESUDVALG &RILUFTSRkDETSAMT+OMITEEN"Lk&LAG %UROPEAN"OAT!SSOCIATION%"!

'ENGIVELSEOGEFTERTRYKAFARTIKLEROGILLUSTRATIONER I4URSEJLERENMkKUNSKEEFTERSKRIFTLIGTILLADELSEFRA REDAKTIONENOGDAMEDTYDELIGKILDEANGIVELSE 2EDAKTIONENFORBEHOLDERSIGRETTILATFORKORTE OGREDIGEREINDLGIBLADET

3%+2%4!2)!4%43 &ORRETNINGSUDVALGET &ORMAND-OGENS(ANSEN 3KOVHAVEN !GEDRUP 4LFÀ% MAILMOGENS TURSEJLERENDK .STFORMAND0OUL%RIK*AKOBSEN +RVEJ (žNG 4LFÀ&AXÀ% MAILPOULERIK TURSEJLERENDK +ASSERER*UDITH$ITLEVSEN -žDDEBROVEJ 3OLBJERG 4LFÀ% MAILKASSEREN TURSEJLERENDK ŽVRIGEHOVEDBESTYRELSE 6ILLY*OHANSEN %LMEVANG 2OSKILDEÀ4LF % MAILVILLY TURSEJLERENDK

kBNINGSTIDEROGADRESSE 3EKRETARIATETERkBENTFORALLESPžRGSMkLVEDR$4 UDEBLEVET MEDLEMSBLADOGFORSIKRINGSORDNINGEN !LLEHVERDAGEKL DESUDENTORSDAGKL $ANMARKS4URSEJLERFORENING /DENSEVEJ! &kBORGÀ4LFÀ&AX % MAILFORSIKRING TURSEJLERENDKOGBENTE TURSEJLERENDK (53+ ATOPLYSEMEDLEMSNUMMER

(ANNE+RISTENSEN (OLGER$RACHMANNS!LLm %SBJERG 4LFFAXÀ% MAILHANNE TURSEJLERENDK 3TIG&žRSTING 6ILDTBANEPARKEN( )SHžJÀ4LF % MAILSTIG TURSEJLERENDK

4523%*,%2%.

%RIK(OLM*OHANSEN 3TRANDVEJEN 3TRIB -IDDELFART 4LFÀ% MAILERIK TURSEJLERENDK

)33. /PLAGSTK

3UPPLEANTER ,EIF.IELSEN -ARIEHžNEVNGET /DENSE3 4LFÀ% MAILLEIFNIELSEN TDCADSLDK

2EDAKTION *OURNALISTREDAKTžR(ARLY&OGED$* !NSVIHENHTIL0RESSELOVEN !SGkRD &REDERIKSSUNDÀ4LF &AXÀ% MAILREDAKTIONEN TURSEJLERENDK

-EDIEUDVALGET 3TIG&žRSTINGÀ4LFÀ% MAILSTIG TURSEJLERENDK (ARLY&OGEDÀ4LFÀ% MAILREDAKTIONEN TURSEJLERENDK &ORSIKRINGSORDNING *YLLAND"žRGE.YGAARD 6IVALDISVEJ !ALBORG36 4LFÀ&AXÀ% MAILBNYGAARD FRITIDTELEDK &YN(ARTVIG2ASMUSSEN &RIBERTSVEJ +ERTEMINDE 4LFÀ&AXÀ% MAILHARTVIG TURSEJLERENDK 6ESTSJLLANDOG,OLLAND&ALSTER0OUL%RIK*AKOBSEN +RVEJ (žNGÀ4LFÀ&AX % MAILPOULERIK TURSEJLERENDK

!NNONCESALG $ORTE3CHL~NZEN 0%OFFSET!3 4žMRERVEJ 6ARDE 4LFÀ% MAILDS OFFSETDK 3ATSOGTRYK 0%OFFSET!3 6ARDEÀ4LFÀWWWPEOFFSETDK 5DGIVELSESDATOFORNSTENUMMER .R DENNOVEMBER $EADLINENSTENUMMER 3IDSTEFRISTDEADLINE FORINDLEVERINGAFREDAKTIONELTSTOFOGANNONCER TIL4URSEJLERENNRERLžRDAGDENOKTOBER &ORSIDEFOTO $ETSTOREFOTO$4´SBkDEFYLDTEGODTOPI+ERTEMINDE(AVNUNDER TRFFET$ETLILLEFOTOTH$ENTIDLIGEREFORMAND (ARTVIG2ASMUSSEN UDFžRTESINSIDSTEOFFICIELLEHANDLING SATTE$4´SSTANDERFORTRFFET

Mød os også på www.tursejleren.dk og www.danmarkstursejlerforening.dk

www.reklamesyndikatet.dk - 14473-c

4INA-EIR 4HOMSENS!LLm %SBJERG 4LFÀ% MAILDPSERVICE ESENETDK

5DGIVESAF$ANMARKS4URSEJLERFORENING


BÅDE

i TUBORG HAVN2007 17. - 19. AUGUST

www.reklamesyndikatet.dk - 14473-c

KOM TIL FLYDENDE BÅDUDSTILLING i København og oplev de sidste nye sejl og motorbåde i deres rette element, samt alt det tilbehør der er værd at eje. Det er let, at komme til den nye marina i Tuborg Havn med bil, tog eller bus, og der er noget for enhver smag og alder – så tag hele familien med! ÅBNINGSTIDER:

Fredag: Lørdag: Søndag:

13.00 - 19.00 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00

Entré voksne 70 kr. Børn & unge u/15 år gratis, under ledsagelse af en voksen

Udstillingen er et samarbejde mellem Danboat og Kongelig Dansk Yachtklub

Se mere på www.danboat.dk


3KIPPERENHARORDET Sommer eller hvad? Sü er vi godt i gang med sejlsÌson 2007. Efter den gode sommer i fjor er vi rigtigt mange som har satset pü en gentagelse i ür og derfor har lagt turplaner herefter. DesvÌrre har juli müneds start ikke vist sig fra sin bedste side, men i skrivende stund er jeg overbevist om, at det Ìndrer sig. Sol og varme vil indfinde sig, sü vi rent kropsligt kan fü strøm pü batterierne og dermed modstü vinterens vejrlig og undgü diverse følgesygdomme. Husk pü, at sejlsÌsonen strÌkker sig helt frem til og med september müned.

Efter mange forberedelser løb trÌffet af stablen 1.-2.3. juni, og vi kunne glÌde os over en stor tilslutning. 80 büde, 6-8 campingvogne og 200 medlemmer havde et godt trÌf, og vejret viste sig fra den smukkeste side. NÌrmere detaljeret omtale af trÌffet, se indlÌgget og fotos pü de nÌste sider. Bestyrelsen holdt et evalueringsmøde straks efter trÌffets afslutning, og der var enighed om, at Kerteminde ogsü i 2008 kunne vÌre hjemsted for landstrÌffet grundet sin centrale beliggenhed og gode forhold.

LandstrĂŚf i Kerteminde I den forgangne vinter blev der i bestyrelsen truffet beslutning om at afholde et landstrĂŚf. Stedet skulle vĂŚre Kerteminde Marina og med MotorbĂĽdklubben Amanda som vĂŚrt.

Flydende büdudstilling Vi deltager pü traditionel vis ogsü i dette ürs flydende udstilling. Den finder sted i dagene 17.-18.-19. august i Tuborg havn, og den er i ür større end premieren i denne havn for

$4VAROGSkSYNLIGVEDDENFžRSTE BkDUDSTILLINGI4UBORG(AVNFORTOkRSIDEN

to ür siden. DT deltager med en 3x3 meter stand centralt placeret, og vi glÌder os til at hilse pü rigtig mange nuvÌrende og nye medlemmer. Medlemstilgang JÌvnfør vores sekretariat indmeldes der nÌsten dagligt nye medlemmer, og vi er nu over 6.500. Herfra skal der lyde en hjerteligt velkomsthilsen til de nye medlemmer og jeg hüber, at I vil befinde jer godt hos os. DesvÌrre har nogle fü af jer endnu ikke betalt deres 2007 kontingent, hvilket kan vÌre meget risikabelt i relation til büdens ansvarsforsikring. PrÌmien for denne er jo en del af medlemskontingentet, og i tilfÌlde af en ansvarsskade kan man derfor püdrage sig en stor selvrisiko. Sü derfor: fü nu betalt dit kontingent og undgü en evt. ubehagelig

overraskelse i forbindelse med en ansvarsskade! God sommer Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god sejlsÌson, der forhübentlig vil vare mindst til og med september. Pas nu godt pü derude og vis rigtig tursejleründ i aktuelle situationer. P.S. Sekretariatet holder ferielukket i uge 30, 31 og 32. Men stür du med et akut problem, ring da blot pü vores hotlinenummer tlf. 7021 4242. Her er der henvisning til et vagtnummer. Med tursejlerhilsen Mogens Hansen

6%,+/--%.4),$4´3

NYEANNONCEKONSULENT $4HARSAGTFARVELOGTAK TIL4OVE"ORGFORHENDES GODEINDSATSSOMANNONCE KONSULENTFOR4URSEJLEREN GENNEMDESENESTEKNAPT TREkR )STEDET SIGERVI VELKOMMEN OMBORD

TIL$ORTE3CHL~NZEN(UN KANKONTAKTESPkTLF ELLERVIA E MAILPkDS PEOFFSETDK !DRESSENER0%OFFSET!3 4žMRERVEJ 6ARDE ,Â?SIžVRIGTMEREPkWWW TURSEJLERENDKUNDERKNAP PEN!../.#%2RED

DT´s nye annoncekonsulent Dorte Schlßnzen.

-žD$4I4UBORG(AVN IDAGENEDEN AUGUST4URSEJLEREN
! "# #$%$&"'() * #" ) $ !& %+%! #,!& -+!&

 

    

              

  

               

 

       

       +* - 

 .  (/ 

  0 1  

    /

    *   /  

  

  !" # $ %#

3++% 3!",'"!$&!-+,!!'()4

5

    

&5

.   + 5

 

4 2(/5

#$%$&"!$5 '/  .  5

- *2

  

 !* 5

( =   3& %  

3&

 *   * .<<< 

> 6667807666 79:8%;(!&-+,&,

)/ 

 

 +5?????????????????

@


Der blev trĂŚngsel ved broen i Kerteminde. Men der blev plads til alle.

, ! . $ 3 4 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 3 4 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 3 4 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 3 4 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 3 4 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 3 4 2 Â? & 

&ORTRÂ?FFELIGT LANDSTRÂ?FI+ERTEMINDE

Det lejede telt pü pladsen bag moto rbüdsklubben dannede en vÌrdig ramme omkring trÌffets indendørs aktiviteter.

$4´STURSEJLERTRÂ?FBLEVENKÂ?MPE SUCCES OGVIGLÂ?DEROSALLEREDETILNÂ?STE ARRANGEMENT SKRIVER*OHN(ANSENIDENNE BERETNINGPkVEGNEAFBESÂ?TNINGENPk §'AMMEL4ROLDÂŚAF+ARREBÂ?KSMINDE &OTO!ASE3Â&#x17E;RENSEN *UDITH $ITLEVSENOG(ARLY&OGED Megen ros og tak til DT, MotorbĂĽdsklubben Amanda og Kerteminde Marina. Ă&#x2026;rets sej

4URSEJLEREN

lertrÌf var en kÌmpesucces. Vi har aldrig før deltaget i et sejlertrÌf eller andre større arrangementer af den art, sü det var med spÌnding vi stÌvnede mod Kerteminde

torsdag den 31. maj. Vejret var det bedste, der kan leveres, sü vi grillede om aftenen og sü andre sejlere anløbe havnen aftenen igennem.

(YGGESNAKOG SKIPPERHISTORIER Fredag var der gang i bestyrelsesmedlemmer og andre hjĂŚlpere. Det kneb med pladser, men det klarede man hurtigt, og alle tilmeldte fik bĂĽdplads.

Sekretariatet übnede, og alle de praktiske ting blev klaret - standeren blev sat, og vi fik os en lille en til halsen. Der blev tÌndt tre kÌmpegriller, og alle fik hurtigt grillet bøfferne. Resten af aftenen gik med hyggesnak og gode skipperhistorier.

!KTIVITETERFORALLE Lørdag var den store aktivitetsdag. Vi startede med fÌlles

,!.$


, ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? & 

Nogle medlemmer deltog med telt og bil. Det var nemmere for dem.

morgenmad i det store telt, og da det var overstüet, startede vi pü alle de arrangementer, vi havde meldt os til. Mange fik en kÌmpeoplevelse pü LindøvÌrftet. Her sü vi de kÌmpestore containerskibe, og mange har vist aldrig forceret sü mange trapper pü Ên dag. Vi var trÌtte men positivt overvÌldet over de kÌmpeskibe vi her sü. Der var ogsü adgang til Søopmülingskibene, der i dagens anledning lü i havnen. De havde übent hus for os, og det var jo lige noget for os sejlere. Vi spurgte meget og fik svar pü alt. Mange besøgte Fjord

og BĂŚlt og fik ogsĂĽ her en stor oplevelse med opvisning af bĂĽde sĂŚler og marsvin. Der var ogsĂĽ fri adgang til Johannes Larsen Museet og meget mere, sĂĽ der var noget for alle dagen igennem.

&ESTTILDENSTORE GULDMEDALJE Dagen sluttede med festmiddag for de godt tohundrede tilmeldte. Dette arrangement var helt fantastisk, og der blev rigtig krÌset for os medlemmer. En fantastisk menu, som alle nød i fulde drag og et underholdnings program helt i top. Der var sange forfattet

til dagen, og et danseorkester, der kunne melodierne for det sejlende folk.

&ORRYGENDEGODSHOW Størst bifald fik Elvis Duo, Henrik og Torben, der gav et forrygende godt show. Jeg fornemmede, at de godt kunne lide os, sü de gav os flere ekstranumre. Det var underholdning af bedste karat. Ogsü rytme/dansepigerne samlede stort bifald. Stort bifald fik ogsü vinderen af en gummibüd med motor som Trekroner sponserede. Den glade vinder mütte findes i opvaskerummet, for han var nemlig pü

opvaskeholdet. KÌre bestyrelse og hjÌlpere. Den festaften var fantastisk pü alle omrüder. Det har selvfølgelig vÌret et kÌmpe arbejde, stor ros og tak til. Søndag morgen hygge med morgenmad i teltet og sidst pü formiddagen afslutning. KÌre formand og bestyrelse. Det ürstrÌf I har stablet pü benene kan vist ikke gøres bedre. Vi sü hvordan i knoklede rundt under stÌvnet. Vi tør slet ikke tÌnke pü det arbejde, der har ligget forud for arrangementet. Men I kan vÌre stolte. Tak for et fantastisk tursejlertrÌf. Vi glÌder os allerede til nÌste arrangement. Der var trÌngsel ved indtjekningen og orientering om trÌffets aktiviteter.

3 % & , % 2 % " ) , , % $ % 2 & 2! , ! . $ 34 2 Â? & & % 4 0` $ % . Â? 34 % 3 ) $ % 2

er kan man ej d ĂĽ b er n a m m Selv o mpingvognen. a c i g si e g g y h ogsĂĽ

.R!UGUST
, ! . $ 34 2  &  À , ! . $ 34 2  &  À , ! . $ 34 2  &  À , ! . $ 34 2  &  À , ! . $ 34 2  &  À , ! . $ 34 2  &  À , ! . $ 34 2  & 

,!.$

Der var velkomstdrink i spandevis.

len. Der blev valfartet til gril

E

Morgenmad før dagens store program

Afgang til Lindøværfte t Der var åbent hus hos søopmålingens to fartøjer i Kerteminde Havn for DT´s medlemmer.

For me Ha4URSEJLEREN

Søopmålingens personale fortalte, hvordan de arbejdede med kortlægning af de danske farvande


 

, ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? &  Ă&#x20AC; , ! . $ 34 2 Â? & 

Det er ikke et skiftehold men DTâ&#x20AC;&#x2122;s medlemmer, der blev udrustet til rundvisning. PĂĽ den anden side af portnerboligen var fotografering forbudt.

Festmiddagen fĂĽs ikke bedre pĂĽ de bedste restauranter.

En ikke helt almindelig mĂĽde at traktere

en bas pĂĽ! de et DTâ&#x20AC;&#x2122;s medlemmer levedererholdningen blandet kor til un Og der blev da nset til den lyse

Formanden, Mogens Hansen, overrakte en gummibĂĽd med motor til den lykkelig vinder - Kaj Hald fra Marstal. Han var aktiv medhjĂŚlper i arrangementet.

.R!UGUST Der var mange rare ting i et kĂŚmpestort amerikansk lotteri.morgen


Havnen i Lohme ligger i lĂŚ og har gode faciliteter.

4U R S E J L A D S 

3OMMERTOGTMOD2~GEN §'AIAÂŚ EN-AXI SATTESOMMEREN KURSENMODÂ&#x17D;STERSÂ&#x17E;ENSPERLE "ORNHOLM $ETHARVIBERETTETOMIETTIDLIGERENUM MERAF4URSEJLEREN(ERGkRHJEMREJSENTIL &AABORGVIA2~GEN 4EKSTOGFOTO +RISTIAN-ORTENSEN Vi forlod Rønne efter halvanden uge i pragtfuldt vejr og mange gode oplevelser pĂĽ Bornholm med kurs mod RĂźgen. Efter 8,5 times og 52 sømil frisk sejlads i høj sol og pĂŚn luft pĂĽ en halvvind nĂĽede 

4URSEJLEREN

vi den lille havn Lohme pü nordsiden af Rßgen. Lohme var tidligere en lille fiskerihavn ved foden af nogle meget høje klinter. Havnen er velbeskyttet og har gode faciliteter for besøgende lystbüde. Der gür tipvognsspor ned fra byen ovenfor, og for de güende er der trapper - mange!

TĂŚt ved indsejlingen til havnen var tidligere pĂĽ ĂĽret sket et voldsomt jordskred, som havde efterladt en fleretages bygning balancerende pĂĽ kanten - og derfor nu evakueret. Hvis man besøger Lohme, bør man trave en tur til Kaiserstuhl â&#x20AC;&#x201C; en meget høj kridtklint, som ligner Møns Klint. Hele den nordøstlige del af RĂźgen er nationalpark - Jasmund med rigtigt mange velafmĂŚrkede vandre- og cykelstier i et sĂŚrdeles flot kuperet og skovdĂŚkket terrĂŚn.

0RÂ?GETAF$$2 FORFALD Via Sassnitz sejlede vi ned

langs østkysten og rundede Thiessoweer Haken og op over RĂźgischer Boden til Lauterbach bag ved øen Vilm. Sassnitz er ikke noget at skrive hjem om. Faciliteterne for besøgende sejlere er mildest talt pauvre. Byen bĂŚrer flere steder stadig prĂŚg af mange ĂĽrs DDR-forfald. Der bliver efterhĂĽnden renoveret, men der er et godt stykke vej endnu. Ă&#x2DC;en Vilm er naturreservat og tjente tidligere som sommerbeboelse for DDR-tidens ledere. Ă&#x2DC;en var i mange ĂĽr totalt afspĂŚrret for anden offentlig adgang.


gger i liteter.

&!+4! /- 2e'%. 2~GENVAROPRINDELIGTI $ANMARKMESTKENDTSOM TILHOLDSSTEDFORVENDERNE DERIDENTIDLIGEMIDDELAL DERPLYNDREDEDEDANSKE KYSTER$ENDANSKEEROBRING IAFBORGEN!RKONA MEDGUDEN3VANTEVIT ER LEVENDEBESKREVETAF3AXO 3VERIGE SOMI TALLET UDVIKLEDESIGTILENSTÂ?RK Â&#x17E;STERSÂ&#x17E;MAGT REGEREDEOVER STOREOMRkDERAF.ORD TYSKLANDÂŻHERUNDEROGSk 2~GENINÂ?STENkR &Â&#x17E;RSTIBLEVOMRkDET

2ASENDE2OLAND Nogle kilometer fra Lauterbach ligger byen Putbus. Man kan tage veterantoget, ÂťRasende RolandÂŤ, cykle eller blot gĂĽ. Putbus var tidligere tilholdssted for fyrstefamilien af Putbus, som isĂŚr i 1800-tallet har stĂĽet for sĂĽvel mange meget flotte bygninger i selve bykernen, som for slot og kirke i en stor park mellem byen og vandet. Vi vandrede rundt i parken, som jeg husker det, i flere timer og ledte efter slottet â&#x20AC;&#x201C; men forgĂŚves. Først i forbindelse med en lille udstilling i en kirke inde i parken opdagede vi, at slottet var revet ned i midten af 1960-erne. DDRregimet ville ikke vedligeholde bygninger fra ÂťfeudaltidenÂŤ punktum. Selv om vi mente at have forberedt os godt ved at lĂŚse om fyrstefamilien og set flere billeder af det fyrstelige slot, tog det os flere dage at komme over, at vi ikke havde opfattet, at slottet for lĂŚngst ikke eksisterede lĂŚnger. Og vi som mener, at vi behersker det tyske sprog rimeligt godt!

ENDELAF0REUSSEN2~GEN ER4YSKLANDSSTÂ&#x17E;RSTEÂ&#x17E;Pk CAKM OGÂ&#x17E;ENHAR CAINDBYGGERE $ENBESÂ&#x17E;GESkRLIGTAFCA MIOTURISTER/MRkDET ERSÂ&#x17E;NDERDELTAFHAVET$EN NORDLIGEDELAFDETERPRÂ? GETAFDEHÂ&#x17E;JEKRIDTKLINTER OGDENSYDLIGEOGVEST LIGEDELERMEDMEGETLAVE OMRkDER$EFLESTEHAVNEER BLEVETRENOVERETINDENFOR DESIDSTEkR&ACILITETERNEFOR DETSEJLENDEFOLKERIALMIN DELIGHEDRIGTIGTGODE

kun meget fĂĽ spor af krig og manglende vedligeholdelse.

Det indre af Stralsund blev stĂŚrkt beskadiget ved et bombeangreb den 6. oktober 1944. Flere store kirker bliver ikke lĂŚngere brugt til deres oprindelige formĂĽl men anvendes nu som museer og til andre kulturelle formĂĽl. Byen har mange sejlende gĂŚster, og faciliteterne er rimelige. Vi tilbragte nogle dage med at gense byen, nyde det flotte vejr, det gode tyske øl og byens mange sevĂŚrdigheder. Videre gik turen nordpĂĽ â&#x20AC;&#x201C; ind i det indre af RĂźgen. Det er som at sejle pĂĽ en flod, og man gør klogt i at respektere afmĂŚrkningerne â&#x20AC;&#x201C; der er ikke megen plads, nĂĽr man møder en af de talrige hurtigt sejlende udflugtsdampere. Uden for løbene er der tit ikke mere end 50 cm. vand. Det er for

det meste mudderbanker, sü skulle man røre bunden, gør det ikke ondt.

)NDEBL�STI"REEGE Vi anløb Breege inde i Breege Boden, hvor vi i øvrigt indeblÌste nogle dage for første gang i ferien. I Breege har et stort büdudlejningsfirma hjemmehavn. Vi var der en weekend, hvor der var skiftedag. Der var cirka 35 større sejlbüde, de fleste af typen Bavaria, som skulle ind og ud. Det er selvfølgelig ikke sü pÌnt, men vi havde nogle meget spÌndende/sjove timer med at iagttage anløb/afsejlinger i den friske vind af sü mange forskellige mennesker med sü mange forskellige erfaringsniveauer - eller mangel pü samme. Efterfølgende

Det gode skib ÂťGaiaÂŤ er her pĂĽ vej gennem Svendborgsund.

-OD3TRALSUND Turen gik herefter videre syd om RĂźgen til Stralsund. Vi besøgte byen for fem ĂĽr siden â&#x20AC;&#x201C; ogsĂĽ i bĂĽd. Der er pĂĽ den tid sket rigtigt meget, og der er, i hvert fald i bymidten. .R!UGUST
besøgte vi Ralswick nede i bunden af Grosser Jasmunder Boden og til sidst Vitte pü øen Hiddensee.

0kCYKELTILNUDISTSTRAND Hiddensee er speciel ved, at der ikke tillades biler pĂĽ øen. Al trafik foregĂĽr per gĂĽben, cykel eller hestekøretøj. Ă&#x2DC;en har vidtstrakte badestrande ud mod Ă&#x2DC;stersøen - mod vest. Mange huse er sĂŚrdeles velholdte og tĂŚkket med strĂĽ. SĂĽ vi fik cyklerne rørt. Man kan cykle langs med strandene pĂĽ digerne. En dag havde vi cyklet, mĂĽske 10 km, hvor

skipperinden pludselig opdager op til flere splitternøgne personer. Jamen, er vi nu nĂĽet til en strand for nudister lød det lettere forpustet. MĂĽ vi godt køre her? Skipper kunne selvfølgelig berolige hende med, at han for mange kilometer siden havde observeret, at der var mange upĂĽklĂŚdte blandt de solbadende â&#x20AC;&#x201C; sĂĽdan som tyskerne har for vane. SĂĽ vi kunne roligt cykle videre. Det var en helt normal tysk badestrand. Efter cirka seks uger og 660 sømil var det godt at se Klok-

,Â?3 /'3` $EN ARTIKEL HAR VI FkET FRA &AABORG 3EJLKLUBS MEDLEMS BLAD§(ALV VINDÂŚ$UKANFINDE FÂ&#x17E;RSTEHALVDELAF+RISTIANSBE RETNING Pk VORES HJEMMESI DEN WWWTURSEJLERENDKUNDER

452"%2%4.).'%2 'ENSYN MEDÂ&#x17D;STERSÂ&#x17E;ENSPERLE 2EDAKTIONENMODTAGERGERNE BERETNINGER FRA MEDLEMMER NETIL4URSEJLERENOGHJEMME SIDEN

-Â&#x17E;D$4I4UBORG(AVN IDAGENEDEN AUGUST

Lohme ligger pĂĽ nordsiden af RĂźgen.4URSEJLEREN


WWWTURSEJLERENDK

-EDLEMSKAB

$ET (AVBLk -ARKED

I$ANMARKS4URSEJLERFORENING

Sælges: Alt i træ lavet på moderne snedkerimaskiner: Rabat til medlemmer af Danmarks Tursejler Forening. A-Z Snedkeriet Molevej 4, Esbjerg Tlf.: 7512 6599 www.a-z-snedkeriet.dk a-z@a-z-snedkeriet.dk

FIRETRACE

!LLE FRITIDSSEJLERE KAN BLIVE MEDLEM AF $4 $ET KAN SKE Pk TO MkDER'ENNEMDINKLUBSMEDLEMSKABELLERSOMENKELTMEDLEM

+LUBMEDLEMSKAB (VISDINKLUBBESLUTTERSIGFORMEDLEM SKABAF$4 DETVRESIGPkENGENERALFORSAMLINGELLERGENNEM ENBESTYRELSESBESLUTNING BETALERKLUBBENIALTKR IkRLIG KONTINGENT$ETENKELTEMEDLEMAFKLUBBENBETALERSkKUNKR IkRLIGKONTINGENTTIL$46IHARFAKTISKKLUBBER SOM NYDERGODTAFDENNEORDNINGFORDERESMEDLEMMER

%NKELTMEDLEMMER 3OM ENKELTMEDLEM BETALER DU KR IkRLIGKONTINGENT OGSkHAROGSkDUALLEMEDLEMSFOR DELENE$ETTETILBUDGLDERSRLIGTFORDEFRITIDSSEJLERE HVIS KLUBIKKEERMEDLEMAF$4 "LADMEDLEMSKABKR

7FSEFOTNFTUSPCVTUF PHFGGFLUJWFCSBOETJLSJOH UJMCMB MZTUCÌEF

)NDMELDELSES

OGTILBUDSBLANKET

%BOJB#SBOE .JMK“UFLOJL

.AVN

5MG  GBY  XXXGJSFUSBDFEL

#PRNR !DRESSE

PLEXUS

PLASTIC CLEANER

0OSTNR

"Y

4LF

% MAIL

)HVILKENHAVNLIGGERDINBkD

1MFYVTFSFUBGEFNFTUFõFLUJWF QSPEVLUFSUJMPWFSnBEFCFIBOEMJOH BGEJOCÌE-“TOFSTOBWTFU JTPMFSFS PHMBOHUJETCFTLZUUFS

.AVNETPkDINKLUB

*EGžNSKERMEDLEMSKABOGANSVARSFORSIKRING *EGERMEDLEMI$4%VTMEDLNR

www.hardsoft.dk

*EGžNSKERTILBUDPkBkDKASKOFORSIKRING

)"3%40'54611035 (M/ZCPSHWFKr,WSOESVQ 5MG

*EGHARMINDSTDUELIGHEDSBEVISJA NEJ

Københavns Sejlerskole Køge Bugt Sejlerskole • Medlem af • Dynamisk og aktiv indlæring Brancheforeningen • Lær at sejle for private • Lær at navigere sejlerskoler Kontor: Kystvejen 37 á 4600 Køge Tlf. 20 29 15 10

www.sejlerskole.dk

"kDFABRIKAT "kDLNGDE

MFOD

"YGGEkR

4OPFARTIKNOB

&ORSIKRINGSSUMKR "YGGEMATERIALE'LASFIBER STkL TR ANDET "kDTYPE -ASTOGSEJL

-OTORBkD

!NDET

)NDENBORDSMOTORFASTSKRUE )NDENBORDSMOTORUDENBORDSDREV: DREV 0kHNGSMOTOR +LIPINDMELDELSES OGTILBUDSBLANKETTENUDOGSENDDENTIL $ANMARKS4URSEJLERFORENINGS3EKRETARIATET /DENSEVEJ! &AABORG 4LFÀ&AXÀBENTE TURSEJLERENDK


%FTERRETNINGERFORTURSEJLERE Kapsejlads Tunø Rundt Hou BĂĽdelaug, Norsminde Yachklub og Snaptun Sejlklub har slĂĽet sig sammen og skabt en ny ĂĽrlig distancesejlads, som kombinerer kapsejladsen og tursejladsen med familiesamvĂŚret â&#x20AC;&#x201C; alt sammen pĂĽ ĂŠn dag. Den finder sted lørdag den 25. august i ĂĽr. Navnet pĂĽ arrangementet er ÂťRace & Cruiser Cup 2007ÂŤ, og det en distancesejlads pĂĽ ca. 18 sømil omkring Tunø med start og mĂĽl i Hou. Der sejles i to klasser: Cruiser- og Race-klassen med et deltagergebyr pĂĽ 100 kr. pr. bĂĽd. Første start gĂĽr kl. 11.00 og løber tidsbegrĂŚnset i seks timer. Arrangørerne hĂĽber, at den nye sejlads vil vĂŚre startskuddet til en ny tradition for de aktive sejlklubber i Ă&#x2DC;stjylland og Ă&#x2026;rhusbugten. Efter sejladsen er deltagerne og deres familier inviteret til at deltage i et fĂŚlles grill-arrangement i og omkring Hou LystbĂĽdehavnâ&#x20AC;&#x2122;s klubhus. Der kan tilmeldes pĂĽ www. hblaug.dk eller lvd@dadlnet. dk og tlf. 2081 5379.

Huller i loven om spritsejlads Fra 2006 trüdte nye regler om promillegrÌnser til søs i kraft. Man mü nu maksimalt have 0,5 promille alkohol i blodet. Problemet med den nye lov er bare, at den ikke gÌlder for alle. Loven hedder: Lov om Ìn-

Â&#x192;

dring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven. I §29 a stür der: For spiritussejlads straffes den, som fører skib eller i øvrigt udfører arbejde om bord pü et skib i en stilling af vÌsentlig betydning for sikkerheden efter at have indtaget spiritus i et südant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter sejladsen overstiger 0,50 promille. Stk 2: 1. (foranstüende red.) finder ikke anvendelse for fritidsfartøjer, hvortil der ikke er foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører ellers styrmand. Førere af vandscootere og lignende fartøjer er dog omfattet af stk. 1. Loven siger ogsü, at overtrÌdelse af loven om spiritussejlads kan straffes med bøde eller fÌngsel i indtil 1 ür og 6 müneder. Loven gÌlder dog ikke for büde under fire meter med en motor pü under 25 hk. Men den gÌlder heller ikke for fritidsfartøjer over 15 meter. Om lovgivningen kan du lÌse mere hos Søsportens Sikkerhedsrüd pü www.soesport. dk/sw3189.asp

Søfartsstyrelsen pü kontrolbesøg for CE-mÌrkning I uge 25 har Søfartsstyrelsen foretaget kontrolbesøg hos en rÌkke forhandlere af fritidsfartøjer. Formület med kontrollen var at se, om büdene var forsynet med: Fabrikant-

34Â&#x17D;44%4),'/$%.!452/0,%6%,3%2 Hvis du har en god ide, som kan give dig og andre oplevelser i det fri, kan du søge om penge til udførelsen af ideen fra tipsmidler. Det sker gennem FriluftsrĂĽdet. Der er ansøgningsfrist tre gange om ĂĽret: 1. juli, 1. november og 1. marts. Du kan

plade, CE-mĂŚrkning, skrogidentifikationsnummer, ejerens instruktionsbog og overensstemmelseserklĂŚring. Baggrunden for reglerne er fritidsbĂĽdsdirektivet, som omhandler bygning, konstruktion, markedsføring og ibrugtagning af nye fritidsfartøjer med en skroglĂŚngde mellem 2,5 og 24 meter, som er markedsført eller taget i brug den 16. juni 1998 eller senere, skriv Danboat Nyt i sit nr. 6. Fritidsfartøjer, der var pĂĽ markedet før den 16. juni 1998, skal ikke vĂŚre CEmĂŚrkede, mens alle fartøjer importeret, ogsĂĽ fra 3. lande â&#x20AC;&#x201C; d.v.s. lande uden for EU -efter denne dato skal vĂŚre CE-mĂŚrkede. Fx skal et fartøj fra USA vĂŚre fra før 1950 for at vĂŚre undtaget fra reglen. Du kan fĂĽ yderligere oplysninger hos Ellen Odsbjerg pĂĽ tlf. 3917 4570 eller pĂĽ e-mail eso@dma.dk. Du kan ogsĂĽ lĂŚse om CEmĂŚrkning pĂĽ www.sofartsstyrelsen.dk/sw10332.asp. -Ved stikprøverne hos bĂĽdforhandlere i Jylland, pĂĽ Fyn

ringe til Friluftsrüdet pü tlf. 3379 0079 eller sende en mail til tips@friluftsraadet.dk og fü tilsendt et ansøgningsskema. Det kan ogsü downloades pü www.friluftsraadet.dk, hvor du samtidig kan hente inspiration til ansøgningen.

og pü SjÌlland blev der ikke fundet fritidsfartøjer, som ikke opfyldte reglerne. Det var ogsü vores oplevelse, at büdforhandlerne godt kendte reglerne i fritidsbüdsdirektivet. Søfartsstyrelsen vil fortsat gennemføre stikprøvekontroller hos forhandlerne, siger skibsinspektør Jakob Lynge til Tursejleren.

Plakat om genoplivning opdateret Søfartsstyrelsen har opdateret sin plakat om genoplivning om bord i skib med de gÌldende retningslinier - 30 tryk og 2 indblÌsninger. Se plakaten pü www.sofartsstyrelsen. dk/sw18102.asp

Tall Ships erobrede Ă&#x2026;rhus Trods det vĂĽde vejr blev besøget af Tall Shipâ&#x20AC;&#x2122; Race i Ă&#x2026;rhus en sĂĽ stor succes, at arrangørerne hĂĽber pĂĽ at kunne gentage arrangementet igen i 2013. Det er en ĂĽrligt tilbagevendende kapsejlads for skole- og sejlskibe i europĂŚiske farvande, der har fundet

3Â&#x17D;'%3-),*Â&#x17D;6/'4%2.2 Ved sejlsĂŚsonens start havde 5.500 lystsejlere tilmeldt sig SøvĂŚrnets Operative Kommando (SOK) som havmiljøvogtere i en STOP OLIEN-kampagne. Og flere kommer til hver dag. Ikke kun fra Danmark men4URSEJLEREN

ogsĂĽ fra Tyskland. SOK modtager stort set dagligt rapporter om mulige olieforureninger. Disse kan ses pĂĽ www.stopolie.dk Heldigvis har endnu ingen rapporteringer drejet sig om alvorlig olieforure-

ning. Men det betyder ikke, at der ikke er brug for flere havmiljøvogtere, siger chefen for SOK kontreadmiral Nils Wang til SøvÌrnsorientering. Hvis du vil vÌre med til at sikre, at vi har et rent havmiljø, kan du til-

melde dig kampagnen pü www.sok.dk eller ringe til tlf. 8943 3099. Som havmiljøvogter sejler du med en rød-hvide SOK-vimpel, sü potentielle olieforurenere tydeligt kan se, at du holder øje med havmiljøet.


Tall Ships erobrede Ă&#x2026;rhus

Politijagt pü søens syndere Denne uge stÌvner politiet ud i farvandet omkring Fyn og i Sønderjylland for at kontrollere sejlere. Südan kunne man lÌse den 11. juni pü www.politi.dk Husk redningsvest til alle om bord, speedbüdskørekort og andre papirer, for hele

denne uger er politiet pĂĽ vandet. Sejlerne vil blive kontrolleret af betjente i to hurtigtgĂĽende gummibĂĽde og to patruljefartøjer, som politiet lĂĽner af MarinehjemmevĂŚrnet. BesĂŚtningen udgøres af marinehjemmevĂŚrnets folk og politifolk, der er sĂŚrligt uddannede i søfartsregler og sikkerhed om bord. Kontrollen betragtes som en vedligeholdelse af deres uddannelse. Noget af tiden vil der ogsĂĽ vĂŚre en reprĂŚsentant fra Søfartsstyrelsen med om bord, stod der bl.a. pĂĽ hjemmesiden. Resultatet af indsatsen var, at der blev skrevet i alt 25 sager. De handlede om speedbĂĽde, der sejlede for hurtigt, manglende redningsveste, en enkelt manglede lys i lanternen og en enkelt var spritsejler. Ă&#x2030;n enkelt speedbĂĽd forsøgte at stikke af men blev indhentet.

Det er ikke første gang, at politiet holder den slags razzia. OgsĂĽ i fjor gav den resultat. De politifolk, der deltager i jagten pĂĽ søsyndere har gennemgĂĽet MARSIKPOL â&#x20AC;&#x201C; Maritimt Sikkerhedskursus for PolititjenestemĂŚnd. Denne uddannelse skal mindst to politifolk i hver politikreds have. Men det er mĂĽske en god ide at holde øje med www. politi.dk hvor kommende jagter tilsyneladende bebudes.

Ny faguddannelse: büdmekanikere Büdbranchen har de senere ür haft en meget stor omsÌtningsfremgang. Dermed har den ogsü behov for kvalificeret arbejdskraft inden for klargøring, reparation og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer pü det stigende antal lystbüde, skriver Søsportens Brancheforening i sin publikation

Danboat Nyt fra juni. En südan uddannelse har hidtil ikke eksisteret. Derfor har Danboat sammen med Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm (CEUS) arbejdet pü at oprette en decideret büdmekaniker uddannelse. CEUS har efterfølgende lavet et samarbejde med Erhvervsskolen i NordsjÌlland, der har hjemsted i Helsingør. Erhvervsskolen har den maritime ekspertise, mens CEUS´s styrke ligger pü de motormÌssige og autoelektrotekniske omrüder. Efterfølgende har de to skole haft indkaldt hele büdbranchen for at afdÌkke kravene til en faglÌrt svends omrüde. Skolerne har derefter sammensat en büdmekaniker uddannelse. Efter den starter lÌrlingene pü deres lokale auto-skole i 15 uger, inden grundforløbet afsluttes i Helsingør med .R!UGUSTsted siden 1956. Flere end 100 store sejlførende skibe fra hele Verden med 3.000 besĂŚtningsmedlemmer besøgte byen i fire dage, hvor hele havneomrĂĽdet i var skabt om til ĂŠn stor festplads med masser af underholdning. SĂĽledes samlede en dobbeltkoncert med Thomas Helmig og siden Bryan Adams alene 25.000 gĂŚster. 750.000 trodsede i øvrigt det lunefulde vejr og besøgte de smukke sejlskibe. De fortsatte kapsejladsen fra Ă&#x2026;rhus til Kotka i Finland.


-Ž$/30`$4´334!.$)45"/2'(!6. Siden stiftelsen af DT i december 1992, har vi været synlige på samtlige bådudstillinger i landet. Såvel på land som på vand. De finder sted skiftevis mellem Jylland og København. I år er selvfølgelig ingen undtagelse. Vi stiller op for 30. gang på efterårets flydende bådudstilling. Den finder sted i den nye Tuborg Havn i weekenden 17.-19. august.

uddannelsens målrettede fag. De efterfølgende hovedforløb foregår dels i Helsingør og dels i Nykøbing Falster, hvor der er skabt mulighed for at bo på skolehjemmene. Af hensyn til branchens årsrytme er alle skoleophold placeret i vinterhalvåret. Yderligere oplysninger om uddannelsen kan fås hos Jørgen Hansen på tlf. 6163 2881 eller joeh@ ceus.dk

Ny søgeportal for svenske gæstehavne www.gasthamnsguiden.se det er navnet på en ny søgeportal over alle Sveriges klassificerede gæstehavne. Det blev fra starten en succes med over 15.000 besøgende hver uge. Den giver alle de oplysninger, du kan få brug for ved besøg, som kort, fotos faciliteter og meget mere præsenteret på fire sider for hver havn. En guide over naturhavne er på vej.

Svenske sømærker holdes hemmelige Forsvares hemmelige sømærker skaber usikkerhed hos fritidssejlere. Sådan skriver en læser i det svenske bådblad »Båtliv«. Der er mange traditionelle og mange nedarvede fortids sømærker i de svenske farvande. Og så er der det svenske militærs hemmelige sømærker, som kun er tilgæn-

Efter sin færdiggørelse dannede base for den første flydende udstilling på stedet for to år siden, og det blev så stor en succes, at arrangøren, Søsportens Brancheforening (Danboat) har valgt at følge succesen op igen i år. Allerede da tilmeldelsesfristen udløb 1. juni kunne Danboat melde alt udsolgt af bådpladser. Men så lykkedes det at låne to flydebroer på hver 30

geligt på hemmelige søkort. Læseren skriver også, at mange fritidssejlere stadig er afhængige af visuel navigation. Militærets sømærker står overalt, men kun militæret må vide, hvad de betyder. Han har for nylig forelagt spørgsmålet for den svenske forsvarsminister, som ikke agter at ændre på forholdene. Derfor ønsker læseren nu, at Sjöfartsverket og fritidssejlernes organisationer tager sagen op med forsvaret. De hemmelige sømærker stammer jo fra den kolde krigs tid. Men den er længst overstået. Eventuelle slyngelstater, som kan true Sveriges sikkerhed ad søvejen bor for langt væk til, at man bør tage hensyn til dem.

Hvornår skal din pulverslukker tjekkes? Sådan spørger et medlem af den aktive Duelighedsklub på klubbens hjemmeside www. duelighed.dk -I en privat lystbåd er det besætningen, som fører løbende tilsyn med brandslukkere, men kan man selv udføre og dokumentere det årlige eftersyn af håndbrandslukkere, spørger klubbens redaktør Benjamin fire eksperter. 1. - Der er ikke ingen regler/love som omfatter private slukkere. Men hvis man efter-

(USKADRESSENDRINGERSKALMEDDELES$4´SSEKRETARIAT4URSEJLEREN

meter, så der nu er i alt 530 meter broplads, som er fuldt besat med 128 nye både. Desuden er der et stort antal teltstande på land. Det er nu muligt for publikum at cirkulere hele vejen rundt om havnebassinet. DT’s stand vil være bemandet med bestyrelsesmedlemmer i hele åbningstiden. Du har her mulighed for at få en tursejlersludder med ligesindede og få løst

ser sin egen slukker uden at have kendskab til, hvad man skal kigge efter, samt uden at trykteste den, så er eftersynet intet værd. Desuden bortfalder al forsikringsdækning fra leverandørens side, såfremt der er foretaget et »uautoriseret indgreb i slukkeren«. Lad derfor et autoriseret firma efterse slukkeren. Et eftersyn uden reparationer koster 50-100 én gang om året, siger Tego-Tech Sikkerhedsmateriel. 2. - Hvis der er tale om en DS godkendt ildslukker, må det årlige serviceeftersyn kun udføres af en DS2320 certificeret virksomhed. Læs evt. mere på www.falckteknik.dk, svarer Michael D. Hansen fra Falck Teknik. 3. - Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst én gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af en påhæftet mærkeseddel el. lign fra den,

eventuelle problemer i forbindelse med bådforsikringer, hvor DT har TreKroner som partner. Derfor er DT bl.a. i stand til at tilbyde medlemmerne så fordelagtige vilkår, at de er svære at konkurrere med. Hvis du i forvejen ikke kender til de mange fordele DT tilbyder medlemmerne, fortæller vi gerne nærmere om dem. På gensyn på DT’s stand i Tuborg Havn.

der har foretaget eftersynet. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes. Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Information nr. 19, »Håndslukningsmateriel«, udsendt af Dansk Brandværns-Komite, svarer Kenneth Boysen fra www.brandudstyr.dk 4. Endelig lyder det sidste svar bl.a.: - Som hovedregel skal slukkerne have et årligt teknisk service-eftersyn af et autoriseret firma, hvis bådene er underlagt Søfartsstyrelsens krav. D.v.s. at er de over en vis størrelse. så er slukkere et forsikringskrav. Det enkelte selskab træffer her en afgørelse. Er det en mindre båd, som ikke er underlagt forsikringsmæssige krav, er det sejlerens privatsag. Det må dog være i sejlerens egen interesse, at materiellet og trygheden er OK, fremgår der af dette svar.

.9(!6.%,/$3&2!+/--! Denne institution er nu udkommet i en udvidet og opdateret udgave for 2007-2009, og det er som sædvanligt Bent Lymann, som står bag arbejdet med bogen, og Aschehougs Forlag, som står for udgivelsen. Den indeholder nu beskrivelser af i alt 939

havne. Heraf er de 489 danske havne og anløbsbroer, 209 tyske Østersøog Vesterhavshavne og 241 svenske havne fra Göta Kanal til den norske grænse.Bogen er på 688 sider og koster 399 kroner. Den har ISBN-nr. 978-87-11-26889-6.


.9,/6%.$%-),*Â&#x17D;6%.,)'"5.$-!,).'5.$%26%*3 BekĂŚmpelse af begroning pĂĽ bĂĽdbunde har fundet sted i generationer. DesvĂŚrre med midler der er farlige for miljøet. Bl.a. med biocidholde bundmalinger. Utallige forsøg er i gang for at udvikle giftfrie bundmalinger rundt om i Verden. Ă&#x2030;t af de mest lovende kan formentlig anvendes pĂĽ lystbĂĽde allerede om to ĂĽr. Malingen kom bl.a. til indeholde det virksomme stof katemin. Det bruges i veterinĂŚrmedicinen, som bedøvelsesmiddel til hunde og katte. Overfor bĂĽdbundens fjende nummer 1, det lille krebsedyr rurerne, har midlet en helt anden virkning. Det fĂĽr rurlarvens ben til

at spjÌtte som en propel, som kører hurtigere og hurtigere rundt. Og sü kan larven ikke holde sig fast i büdbunden. Først troede forskerne, at katemin havde indflydelse pü cement. Det vil sige larvens evne til at lime sig fast pü büdbunden. Men det er det ikke, har de fundet ud af. Forskningen af katemin i bundmaling er et tvÌrvidenskabeligt samarbejde mellem GÜteborgs Universitet og Chalmers tekniske højskole. Det har füet navnet Marine Paint, og totalt 25 forskere, med mange forskellige specialer, arbejder sammen om at udvikle en helhedsløsning til miljøvenlig bekÌmpelse af be-

groningen pü büdbunde. Forskningsprogrammet har vÌret i gang i fire ür, og det har netop füet bevilget yderligere 44 mio. sv. kroner til fortsat forskning fra Stiftelsen fÜr miljÜstrategisk forskning - Mistra. Nu er forskningen güet ind i den nÌste fase: Hvordan skal katemin blandes med bundmalingens bindemidler og pigmenter? I laboratoriet har forskerne fundet frem til en løsning pü dette problem. NÌste skridt er sü afprøvninger pü büdbunde i søen. Forskerne skal endvidere ogsü finde ud af, om stoffet siver ud i vandmiljøet og i givet fald, hvilken effekt har det pü miljøet. Foreløbigt

tyder intet pĂĽ, at det bliver et problem. Ă&#x2030;n mĂĽde at fĂĽ katemin til at blive i malingen pĂĽ er at tilsĂŚtte en lille mĂŚngde nanopartikler af metal. Det er et forsøg, som allerede er fuldført med succes i laboratoriet. Sidst pĂĽ ĂĽret sendes katemin til Kemikalieinspektionen til afprøvning i henhold til EUâ&#x20AC;&#x2122;s biociddirektiv. Det skal vĂŚre i orden, før stoffet kan godkendes til salg. Marine Paint samarbejder med udviklingsvirksomheden I-Tech som ejer patentet pĂĽ brugen af katemin i marine-farver. Ifølge planerne skal den nye bundmaling vĂŚre pĂĽ markedet allerede fra forĂĽret 2009.

,Â?3%2).$,Â?'

(VEMHARENERETPk$ETLEVENDESÂ&#x17E;KORT SĂĽdan lød overskriften pĂĽ et lĂŚserindlĂŚg, som Mogens Mortensen ÂťANVIÂŤ sendte redaktionen til Tursejleren nr. 2/07. Vi kunne ikke nĂĽ at bringe svar pĂĽ hans indlĂŚg i nummeret, det blev bragt i og lovede at komme tilbage til sagen. Det gør vi sĂĽ nu med nedenstĂĽende meddelelse, som Dansk Sejlunion har sendt redaktionen: I Tursejleren nr. 2 klager en lĂŚser over Dansk Sejlunion og Det Levende Søkort. Det er Dansk Sejlunions opfattelse, at lĂŚserens klager bygger pĂĽ fejl-

agtigt grundlag. LÌseren klager over, at han ikke kunne købe Det Levende Søkort 07 hos sin sÌdvanlige leverandør af maritimt udstyr. Dette kan kun skyldes, at leverandøren ikke ønsker at føre Det Levende Søkort. Dansk Sejlunion lÌgger ikke restriktioner pü, hvilke forretninger der vil vÌre forhandler. LÌseren har ikke brugt www.sejlershoppen.dk, da han mener, at den kun er for medlemmer af Dansk Sejlunion. Sejlershoppen er for alle. Medlemmer af Danske Büdejere kan ved hjÌlp af et

password fü rabat pü udvalgte varer. Dansk Sejlunion har süledes ikke eneret pü salget, men vi har vÌret med til at udvikle produktet og er i dag producent, distributør og forhandler. I forbindelse med produktionen kan vi fortÌlle, at vi betaler licens for brug af den udviklede software og, at vi hos KMS køber kort til samme priser som alle andre. For øvrigt er det Miljøministeren, som er chef for KMS. Dansk Sejlunion ønsker forsat at udvikle Det Levende Søkort af hensyn til sikkerheden til søs og at holde en

lav pris af hensyn til sejlerne. Medlemmer af Danmarks Tursejlerforening skal vÌre velkommen til at købe Det Levende Søkort pü sejlershoppen eller hos den velassorterede forhandler. Dansk Sejlunion synes, det er Ìrgerligt, at Tursejleren bringer et sü misvisende indlÌg uden at forsøge at kontakte Dansk Sejlunion. Vi har ikke modtaget telefonopkald eller mail vedrørende spørgsmület, som kunne have vÌret besvaret skriftligt pü ti minutter. Steen Wintlev, Dansk Sejlunion

.R!UGUST
-EDLEMS SERVICE

Tursejlershoppen SøAssistance Når du tilmelder dig SøAssistance, betaler du normalprisen 195,00 kr. fratrukket medlemsrabatten på 15%. I alt 165,75 kr. Abonnementet på SøAssistance gælder ét år frem fra ikrafttrædelsesdatoen og fornys automatisk. Abonnementet kan opsiges med en måneds varsel. Mottoet for SøAssistance er »Service på havet, tryghed om bord«, og denne tjeneste kan bedst sammenlignes med et Falck-abonnement til søs. SøAssistance er en pakkeløsning, som bl.a. indeholder:Koordinering af slæbeassistance, meldeordning om sejlplaner, efterlysning af stjålne både, praktiske oplysninger om havne og butikker samt vejrtjeneste fra DMI for lokalområdet, du er i. Du kan jo ikke regne med, at der er dækning på mobiltelefonnettet overalt til søs, derfor får du også 25 minutters fri taletid via VHF til Danmark over alle skandinaviske kystradiostationer. Med DSC får du 50 pct. rabat på selvvalgte samtaler. SøAssistance er ikke kun for hjælp i Danmark. Lyngby Radio har nemlig indgået en gensidighedsaftale med norsk og svensk kystradio, så man får samme service i alle tre skandinaviske lande, når man blot oplyser, at man er medlem af SøAssistance i Danmark.

Campingpas Hvis du vil campere på landjorden, kan DT udstede et campingpas til dig. Vi har brug for følgende oplysnin-4URSEJLEREN

Der er flere oplysninger at hente om SøAssistance på tdc. dk/lyngbyradio. Du kan også få oplysninger på tlf. 80 60 50 20 eller lyngbyradio@tdc.dk

TrackGuard finder båden Hvert år stjæles der ca. 900 fritidsbåde her i landet. Hvis du vil forhindre, at din båd bliver tal på denne kedelige statistik, bør du investere i en særlig tyverisikring - sporingsmodulet »TrackGuard«. Når det aktiveres, kan båden spores og følges. Det kan du læse mere om på www.guardsystems.dk. Gennem DT får medlemmerne 14,5 % rabat på sporingsmodulet. Det koster i udsalg 2.340 kr. og du sparer altså 340 kr. Derudover skal du betale kr. 1.650 årligt i abonnement inklusiv moms. Ring på tlf. 3962 0045 eller e-mail til info@guardsystems og få yderligere oplysninger.

Nye søkort Så er de nye søkort for 2007 fra »Nautische Veröffentlichungen« (NV) ankommet. De medlemmer, der har forudbestilt søkort, vil få dem fremsendt snarest muligt. Sættene indeholder stadigvæk papirkort, havnelods på dansk samt en CD til computer. Kortsættene fra NV er i år barslet

ger: Indehavers fornavn, efternavn, adresse, postnummer samt fødselsdato og sted, pasnummer og nationalitet samt udstedelsesdato. Endelig har vi brug for dit medlemsnummer i DT. Du kan IKKE anvende det nummer, der er trykt ved din adresse på bladet. Du skal også angive, om du skal til Sve-

med en nyhed: Serie 1-4 kan købes samlet i plastemballage, og det er måske en gaveide til en rund fødselsdag, jubilæum eller lignende mærkedage. Vær opmærksom på, at søkortplottere m.m. stadigvæk understreger, at man, ud over elektronikken, også bør have papirsøkort som baggrunds materiale. Også i år giver DT tilskud til erhvervelse af kortmateriale fra NV. Henv. med oplysning om medlemsnummer til: Mogens Hansen på tlf. 66 10 98 70 eller mogens@tursejleren.dk

for vælger de fleste kunder det samme system men med to kilo NOVEC 1230 i stedet for ABC. Det er lidt dyrere, med det er en komplet pakke med: 4 meter detektorslange, beslag til beholder, p-clips, nylonbindere, beskyttelse til detektor og komplet monteringsvejledning. Med moms og forsendelse koster det DTmedlemmerne 2.550 kr. Nærmere oplysninger www. firetrace.dk, pofa@fire-trace. dk eller tlf. 5616 9100.

Nyt tilbud på brandslukning Firetrace, et effektivt og godt automatisk brandslukningsudstyr til både, er blevet endnu bedre. Det er nu udstyret med et nyt slukningsmiddel til afløsning for det forbudte Halon. Det nye middel hedder Novec 1230, og det er udviklet af 3M i USA, og det anvendes på samme måde i Firetrace som fx CO2 og ABCpulver. Det har ingen ødelæggende effekt på hverken elektronik, som starter og generator. Stoffet efterlader heller ingen form for restprodukt, fordi væsken går over til gasform og fordamper uden at efterlade noget. Der er specielle tilbud til medlemmer af Danmarks Tursejlerforening. Firetrace automatisk brandslukningsanlæg med 2 kg ABC, der dækker op til to kubikmeter rum koster nu 1.600 kr. Det efterlader normalt et syndigt griseri efter at have slukket en brand. Der-

rige. Hvis du skal det, skal der laves et tillægspas. Campingpasset koster 100 kr. og tillægspasset 35 kr. Henvendelse: Danmarks Tursejlerforening, Odensevej 197A, 5600 Faaborg

Bådcertifikat DT udsteder bådcertifikater til vores medlemmer og de-

Velklædt med tursejlerlogo Hvis du er glad for DT, bør du også reklamere for vores forening. Det kan du og din besætning gøre ved at købe kasketter (caps) og polotrøjer med DT´s logo. Polotrøjerne koster 200, kasketterne fås for 100 og stander/vimpler for 50 kr. Der vil blive et særligt messetilbud for hele sættet i en bærepose med DT klistermærke. Desuden kan købes broderede DT-logoer til kasketter, jakker eller bluser for 20 kr. pr. stk. Alle priser er med moms men uden forsendelse. Nærmere oplysninger fåes hos DT’s sekretariat.

res både. Da arbejdet med udstedelsen sker ved frivillig indsats og i fritiden, må du henvende dig til os skriftligt og bede om at få tilsendt det nødvendige materiale, som du skal udfylde. Henvendelse: Hartvig Rasmussen, Fribertsvej 12, 5300 Kerteminde, hartvig.rasmussen@tprivat.dk


SPĂ&#x2DC;RG BĂĽdkonsulenten Risikoen for at tabe penge pĂĽ bĂĽdkøb er stor, hvis man ikke er ekspert pĂĽ den slags. Derfor har DT lavet en aftale med en professionel bĂĽdkonsulent og vurderingsmand - Carsten Lund i Beder, Jylland, som nedsĂŚtter denne risiko. NĂĽr det drejer sig om køb og forhøjelse af lĂĽn, gennemgĂĽr jeg bunden, fribordet, dĂŚk, rig, aptering, maskininstallation, gerne sammen med køberen, og jeg giver ham rĂĽd og vejledning om bĂĽdtypen. Ofte, nĂĽr det drejer sig om en førstegangs køber, giver jeg tips til vedligeholdelse af skibet, og hvad man bør vĂŚre opmĂŚrksom pĂĽ omkring modellen. Syns- og vurderingsattester udarbejdes ud

fra et visuelt fagligt synspunkt uden prĂŚjudice af nogen overfor undertegnede. Jeg har lavet en aftale med DT om, at medlemmer er velkomne til at kontakte mig gratis i forbindelse med en sag. Hvis DTâ&#x20AC;&#x2122;s medlemmer ønsker dette, er der mulighed for at besigtige bĂĽden med dem. Det koster 400 kr. plus moms inklusiv kørsel pr. time, fortĂŚller Carsten Lund. Han arbejder over hele landet og kommer ca. ĂŠn gang om ugen i sĂŚsonen til SjĂŚlland. Ship-Consult Stenrosevej 11, 8330 Beder Mobil 40 57 27 27 Fax 86 93 84 00 ship.consult@image.dk

Spørg

motordoktoren

Jørgen Jørgensen er uddannet mekaniker og har beskÌftiget sig med büdmotorer professionelt i mere end 40 ür. Bl.a. for OMC og i racerbüds sporten.

Fü kender motorer, som han. Nu er han motorkonsulent for DT. Har du et spørgsmül om motoren - send dem til redaktionen.

-Â&#x17E;D$4I4UBORG(AVN IDAGENEDEN AUGUST

Spørg juriďŹ&#x2020;en Vi har med Per Frydenreim Møller indgĂĽet en aftale om, at foreningens medlemmer i spørgsmĂĽl med relation til sejlerlivet kan fĂĽ en indledende (typisk telefonisk) konsultation og evt. en kort gennemgang af et skriftlig materiale, med henblik pĂĽ, at de kan fĂĽ svar pĂĽ konkrete spørgsmĂĽl, eller kan fĂĽ klarhed over deres juridiske muligheder. RĂĽdgivningen vil ogsĂĽ kunne

indeholde rüd om, hvorledes medlemmet selv hündterer forholdet og rüdgivning om hvilke muligheder, der er for at fü forsikringsdÌkning eller lignende for omkostninger ved f.eks. at køre en retssag. Per Frydenreim Møller vil ogsü kunne henvise til anden sagkundskab eller myndighed som müske i stedet er den rette at kontakte. Prisen herfor er kr. 300 plus moms. Medlem-

mer skal, inden der tages kontakt til Per Frydenreim Møller, indhente et rekvisitionsnr. hos DTâ&#x20AC;&#x2122;s sekretariat. Derudover tilbyder advokat Per Frydenreim Møller en køb -af-bĂĽd-pakke, indeholdende udfĂŚrdigelse af en købsaftale, kontrol for gammel gĂŚld, assistance til en ekstern lĂĽngiver i forbindelse med finansiering og tinglysning/registrering af pantebreve m.v., samt evt.

en samejeoverenskomst. Prisen herfor er (excl. off. afgifter) kr. 3.000 + 2% af büdens købspris + moms. Tilbuddet gÌlder kun for køb af büd i Danmark, men Per Frydenreim Møller er gerne behjÌlpelig med at finde en dansk eller udenlandsk advokat, der kan bistü ved handeler i udlandet. Per Frydenreim Møller, tlf. 36 35 02 56/ per-moeller@ret-raad.dk

.R!UGUST
EU har endnu ingen planer om at begrÌnse udstødningsgasser fra rugbrødsmotorer.

&ORURENINGSLOVMOD BkDFOLKETFORSINKET %5 KOMMISSIONENERMINDSTETHALVkRFORSINKETMEDET LOVINDGREBMODOSENDEPkHÂ?NGSMOTORER0RISENKANRYGE OPMEDTIPROCENT OGPARTIKELUDLEDNINGENNEDMEDEN TREDJEDEL SKRIVER§)NGENIÂ&#x17E;RENÂŚDENJULI Forsinkelsen skyldes, at forureningen fra fritidsbĂĽdenes motorer er sĂĽ lavt prioriteret af EU-kommissionen, at der vil gĂĽ mindst et halvt ĂĽr, før rapporten kan blive fremlagt. Ifølge direktivet om fritidsfartøjer skulle den vĂŚre fremlagt inden udgangen af 2006. Kommissionen lĂŚgger op til at overveje, at benzindrevne pĂĽhĂŚngsmotorer med gnisttĂŚnding skal have 2-taktsmotorer med direkte indsprøjtning eller 4-taktsteknologi. Videre kunne indenbords benzinmotorer pĂĽlĂŚgges samme krav som i anden EU-lovgivning. Eventuelt ved at blive udstyret med oxidationskatalysator som efterbehandlingssystem. Endelig kunne man bruge tilgĂŚngelig teknologi ved at stramme kravene for dieselmotorer til samme niveau som ikke-vejgĂĽende køretøjer sĂĽsom majetĂŚrskere, entreprenørmaskiner og gaffeltrucks, fremgĂĽr det af Miljøministeriets notat til Folketinget. Forureningen med kulbrinter og NOx kan reduceres med 20-33 procent og partikeludledningen kan mindskes med en trediedel, vurderer EU-kommissionen. Fartøjsdirektivet forudser, at eventuelle forslag om skĂŚrpede udstødningskrav fremsĂŚttes inden 31. december i ĂĽr, men sagen stĂĽr ikke i Portugals formandsskabs program.

 4URSEJLEREN

Det viser sig, at branchen ikke havde indstillet sig i tide pü de seneste Ìndringer per 1. januar 2006. Den manglende indstilling sker trods fem ürs varsel, og derfor vil EU-kommissionen ikke fare for hürdt frem. Samtidig konstaterer kommissionen, at lystsejladsens bidrag til den generelle luftforurening ved anvendelse af de gÌldende emissionsgrÌnser er ubetydelig - nemlig omkring 0,2 procent. Kommissionen beskÌftiger sig i detaljer ogsü med fordampning af brÌndstof fra reservedunke. Men dette problem overlader EU-kommissionen dog til medlemslandende selv at tage vare pü i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, skriver Ingeniøren.


om sser orer.

-EDLEMMERNESSÂ&#x17E;KRAMMARKED "`$%3Â?,'%3

562607. Coronet 22, flot indrettet, 30 hk Suzuki udenbordsmotor, Garmin GPS - Fishfinder ekkolod, VHF, tørkloset mm. Pris 50.000 kr. Henv. Viktor Skov-Hansen tlf. 9748 1391 532407. Nauticat 32 fra 1994. Meget velholdt. Motor:

Yanmar 38 hk. Cockpittelt og sprayhood fra 2006. Motortimer 830. Varmt vand. 6 sovepladser. StĂĽr i Svendborg. Henvendelse til E. Hillers, tlf. 2967 1676

1.190.000 kr. Henvendelse: Hans Fey, tlf. 5151 3003

5$34923�,'%3 542407. 2 stk. büdcykler nypris kr. 7.000,- SÌlges for 4.500. Købt i 2006. Henv. E. Hillers, tlf. 2967 1676 582607. Büdvogn - til 35/40 fods sejlbüd. Henv. Henning Larsen, tlf. 7460 8225

572607. 22 fods damjolle m/22 hk dieselmotor. Henvendelse til Henning Larsen, tlf. 7460 8225 592707. Nidelv 28 Clasic ĂĽrg 2007 VP 130 hk ny model hardtop, bovpropel, oliefyr, v/k vand 12v/220v, stort udstyr. Sejlet 60 timer. Nypris 1.290.000 sĂŚlges for

602807. Hurley 22 nyrenoveret, hvid toprig m/sejl, ferskvand, toilet, køleboks, kompas, log, ekkolod m/fishfinder, selvstyrer, VHF, GPS, komplet sejlklar. Langkølet. 29.800 kr. Henvendelse Benny Jensen, tlf. 4753 6362

+Â&#x17D;"%3 552507. Vindror til 35â&#x20AC;&#x2122; sejlbĂĽd. Aries, Windpilot, Hasler, Hydrovane, e.lign. Desuden søges Lazypack/Zippack til bomlĂŚngde 4,7m. Henv. Stig Eriksen, tlf. 2980 3904

3 ,54 -% $ ' 2!4 ) 3 !. . / . # % 2 'RATISANNONCERFORMED LEMMERNEPk3Â&#x17E;KRAMMARKE DET SkVELHERIBLADETSOM PkHJEMMESIDEN HARVÂ?RET ENSTORSUCCES

MESIDENOGI4URSEJLEREN6IL DUHAVEFOTOMED KOSTER DETYDERLIGEREKR

3`$!.'Â&#x17D;2$5 $UKANENTENUDFYLDEKUPO 3kSTORATDETHARMED NENHERPkSIDENOGSENDE FÂ&#x17E;RTENDELADMINISTRATIVT DENTILREDAKTIONEN ELLER ARBEJDE SOMVIDESVÂ?RREER DUKANGkINDPkWWWTUR NÂ&#x17E;DSAGETTILATTAGEBETALING SEJLERENDKUNDERKNAPPEN FOR.UVÂ?RENDEANNONCER 3Â&#x17E;KRAMMARKEDETOGTRYKKE VARGRATISINDTILJUNI&RA PkKNAPPEN§4ILMELDDIN DENDATOKOSTERENANNONCE ANNONCEÂŚ)BEGGETILFÂ?LDE MEDORDKR HVISDU VILDINANNONCEFkTILDELTET VILHAVEDENMEDPkHJEM NUMMER$ETSKALDUBRUGE

.AVN

NkRDUINDBETALERBELÂ&#x17E;BET FORDINANNONCE"ELÂ&#x17E;BET SKALSENDESTIL$4´SKONTO NR $INANNONCEBRINGESSkImT NUMMERAF4URSEJLERENOGTRE MkNEDERPkHJEMMESIDEN &OTOSENDESIBREVSAMMEN MEDDINANNONCEELLERSOM VEDHÂ?FTETFILTILREDAKTIO NEN TURSEJLERENDK OGSk HERSKALDUHUSKEATOPGIVE DETNUMMER DINANNONCE HARFkETTILDELT

+5.&/2-%$,%--%2 $USKALHUSKEATOPGIVEDIT MEDLEMSNUMMERI$4 FOR UDENDETBLIVERANNONCEN IKKEOPTAGET )++%+/--%2#)%,,% +OMMERCIELLEANNONCER VILIKKEBLIVEOPTAGETPk 3Â&#x17E;KRAMMARKEDET!NNON CERNEHERERPERSONLIGEOM SALG KÂ&#x17E;B SÂ&#x17E;GESELLERBYTTES AFSkVELBkDESOMUDSTYR TILDEM

-EDLEMESNR

!DRESSE 0OSTNR"Y 4LF% MAIL !NNONCETEKSTMAKSORD TIL4URSEJLERENNRSKALVÂ?REREDAKTIONENIHÂ?NDESENESTLÂ&#x17E;RDAGDENOKTOBER

5DFYLDKUPONENOGSENDDENTIL4URSEJLEREN !SGkRD &REDERIKSSUND &AXELLERVIAE MAILTILREDAKTIONEN TURSEJLERENDK $UKANOGSkGkINDPkVORESHJEMMESIDE WWWTURSEJLERENDK UNDERMENU KNAPPEN3Â&#x17D;+2!--!2+%$ (ERKANDUTIL OGAFMELDEDINANNONCE(53+ ATINDBETALEPRISENFORDINANNONCE .R!UGUST 


Gode rĂĽd fra juriďŹ&#x2020;en

4 Â?NKERDUPk ATKÂ&#x17E;BEBkDIUDLANDET 2ETTENI.Â?STVEDHARNETOPAFSAGTENKENDELSE HVISBAGGRUNDKANHAVEBETYDNINGFORMANGEAF $ANMARKS4URSEJLERSFORENINGSMEDLEMMER !F!DVOKAT 0ER&RYDENREIM-Â&#x17E;LLER Sagen vedrørte en bĂĽd, der var ejet af en tysker. Tyskeren satte den til salg bl.a. hos en dansk bĂĽdmĂŚgler. Efter at bĂĽden var købt af en dansker opstod der en tvist mellem køber og sĂŚlger - og spørgsmĂĽlet var nu om danskeren kunne anlĂŚgge sag mod tyskeren i Danmark (som han naturligvis foretrak), eller skulle gøre det i Tyskland.

*URAEN Süvel Tyskland som Danmark (og en del andre europÌiske lande) har tiltrüdt den sükaldte domskonvention. Denne bestemmer, at en forbruger i visse tilfÌlde frit kan vÌlge mellem sin egen domstol eller modpartens. Dette gÌlder süledes nür sagen: 1. vedrører levering af løsøregenstande 2. sÌlgeren har fremsat tilbud eller reklameret i forbrugerens hjemland

3. forbrugeren i sit hjemland har foretaget de dispositioner, der er nødvendige til indgüelse af kontrakten.

/GHVADBETYDER DETSkPkDANSK I grove trÌk betyder det, at forbrugeren skal have accepteret sÌlgerens salgstilbud i Danmark, eller skal have fremsat sit købstilbud til sÌlgeren i Danmark. I den konkrete sag lü büden i Tyskland. Efter at have set pü büden sammen med büdmÌgleren fremsatte køber et tilbud om at købe büden mod et afslag i prisen. BüdmÌgleren ville drøfte tilbuddet med sÌlgeren og ville derefter ringe til køber. Køber forlod büdmÌgleren og kørte mod Danmark. Efter at have passeret grÌnsen blev køber ringet op af büdmÌgleren, der sagde, at sÌlgeren ikke kunne acceptere købers bud, men ville slü et mindre beløb af i den ud-

Husk

!$2%33%Â?.$2).'3+!, -%$$%,%34),$4´33%+2%4!2)!4 /DENSEVEJ! &kBORG TLFELLER E MAILBENTE TURSEJLERENDK

budte pris. Køber accepterede dette tilbud. Ingen af parterne tÌnkte formentlig over, at Domskonventionens betingelser for at sÌlgeren kunne sagsøges i Danmark, dermed var opfyldt. Men køber havde jo set büden udbudt via mÌglerens danske hjemmeside, og havde efterfølgende modtaget og accepteret sÌlgers tilbud, mens han befandt sig i Danmark. Havde sÌlger accepteret købers første bud pü büden, ville retten i NÌstved formentlig vÌre kommet til det modsatte resultat. Sü havde køber ikke foretaget de nødvendige dispositioner i Danmark. Køber stod jo i Tyskland da han fremsatte sit købstilbud. At køber først fik budskab om sÌlgers accept, mens hans befandt sig i Danmark ville ikke have Ìndret derved. Ligeledes ville køber have vÌret dürligt stillet, hvis büden kun havde vÌret udbudt til salg pü udenlandske hjemmesider. Det ville

ikke have vĂŚret en reklamering rettet mod Danmark (selvom hjemmesiden naturligvis kunne ses af danskere).

:

W

%TGODTRkD Hvis du derfor pütÌnker at købe büd i udlandet skal du vÌre opmÌrksom pü (og evt. sikre dig bevis for) at büden har vÌret reklameret til salg i Danmark. DernÌst bør du kun fremsÌtte tilbud om køb mens du befinder dig i Danmark. Ligeledes bør du kun acceptere sÌlgers tilbud mens du befinder dig i Danmark. Selvom du müske kender indholdet af en købsaftale, bør du aldrig underskrive aftalen hos den udenlandske sÌlger - f.eks efter at have besigtiget büden. Bed om at fü aftalen fremsendt evt. pü mail til din bopÌl, skriv den under her og returnÊr den derefter til büdmÌgleren eller sÌlger.

U

1

L

`HKOMDOG HJEMIGEN

P

/GSkSAGDEJEGTILHAM ATHANMkTTEVÂ?LGEMELLEM BkDENOGMIG$ETSKULLE JEGALDRIGHAVESAGT

 4URSEJLEREN

Z


:HHNHQGEnG WLOKHOHIDPLOLHQ

Du ser den overalt. Der Àndes over 100.000 byggede både. Alle modeller har rolige, stabile sejlegenskaber. Vil du sidde trygt i båden, når det blæser op, vælger du en Uttern, det sikreste valg. Den stabile og samtidig smidige gang, er blevet et symbol for Uttern. Moderne design, udviklet hånd i hånd med praktisk funktion. Resultatet taler for sig selv. Lige så skøn at se på, som den er at sejle. Helhedsløsning, nytænkning, kvaliWHWRJNRPIRUW«GHWHUEORWQRJOHDI de ord, mange forsøger at beskrive Uttern med. Vi kalder det kort og godt for sejlglæde. Hvad andre bådmærker tilbyder som ekstraudstyr, får du med en Uttern som standard.

Uttern C68 med MerCruiser Alpha One Sterndrive 1.7L 117 HK D-tronic diesel

Længde: 6,82 m. Bredde: 2,52 m. Vægt med motor: 2090 kg.

Pris fra 539.990,-

Velkendt svensk kvalitet

Tempo Både ApS, Søhesten 8, 2635 Ishøj, tlf. 43 73 01 05, www.tempo-baade.dk CC Camping & Marine A/S, Trekanten 9-11, Herrestrup, 4571 Grevinge, tlf. 59 65 99 11, www.cccm.dk Gnisten Svendborg, Porthusvej 129, 5700 Svendborg, tlf. 62 21 49 21, www.gnisten-svendborg.dk Bøge's Trailer & Både ApS, Fabriksvej 2, 6640 Lunderskov, tlf. 75 58 58 11, www.boges.dk Herning Trailer- & Bådcenter, Navervej 14, 7451 Sunds, tlf. 97 14 22 11, www.htbsunds.dk Risbjerg Marine, Marienlystvej 10, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 60 08, www.risbjergmarine.dk ZZZNHWQHURXWGRRUGN Motor og Bådcentret Frederikshavn A/S, Sindallundvej 4, 9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 23 93, www.m-center.dk


Magasinpost ID 100965 Afsender: Danmarks Tursejlerforening Odensevej 197a 5600 Faaborg

4523%*,!$33/-&/2`23)$%. (ALVANDENMkNEDMEDKOLDE NยTTER TkGEBANKER STORMEOGVAB LEDEHยNDERMENNESKER MED MINDREPLADSENDETSLAGTESVIN DER SKALSPISE SOVE GkPkTOILETTETOG BRยKKESIGSAMMEN SAGDESKIPPER #ARSTEN(VIID DAยง(AVHINGSTENยฆ UNDERSTORMEDIEBEVkGENHEDIND LEDTESINSยžMILLANGESEJLTUR FORkREROGSEJLFRA2OSKILDETIL$UB LIN$ETSKETEDENJULI PRยCIS PkkRSDAGENFOROPSTARTENAF UDGRAVNINGENAFยง(AVHINGSTENยฆI 2OSKILDE&JORD ยง(AVHINGSTENยฆBETEGNESSOM FULDBLODPkHAVET$ETERENTRO KOPIAFยง3KULDELEVยฆ ETAFDE FEMSKIBE DERBLEVSยNKETFORAT

FORHINDREENFJENDEIATKOMME GENNEMSEJLRENDENOGANGRIBE 2OSKILDE ยง(AVHINGSTENยฆ DERVARDATIDENS SKIBFORKONGEROGHยžVDINGE BLEV BYGGETI$UBLIN )RLAND IkR $ETHARTAGETFIREkRATBYGGEEN KOPIAFLANGSKIBET$ETHARINDEN STARTENPk TURENDELTAGET

TILENRยKKEFORSยžGMEDDATIDENS SEJLADSFORM3AMTIDIGERBESยTNIN GENBLEVTRยNETOPTILSEJLESKIBET ยง(AVHINGSTENยฆVENTESATANKOMME TIL$UBLINDENAUGUST OGEFTER ENDELFESTLIGHEDEROVERVINTRERSKI BETI$UBLININDTILNยSTEkR MENS BESยTNINGENREJSERHJEM!LTDETTE OGMEGETMEREKANMANLยSEOM Pk6IKINGESKIBSMUSEETSUTROLIGT LEVENDEHJEMMESIDEWWWHAVHING STEN(ERKANMANBLAFยžLGESKI BETUNDERDETSBYGNINGOGFยRD &ORENSIKKERHEDSSKYLDFยžLGES ยง(AVHINGSTENยฆAFETSTยžRREMOTOR DREVETSKIB SOMKANTRยDETIL HVIS NOGENSKULLEBLIVESYGEELLER HVIS SKIBETSKULLEFORULYKKE

03.2007 - Tursejleren  
03.2007 - Tursejleren  
Advertisement