03.2006 - Tursejleren

Page 1

Nr. 3 • August 2006

Tursejleren Danmarks Tursejlerforening

www.tursejleren.dk

Indhold: Skipperen har ordet

3

DT-adresser og kolofon

4

Fra en skipperkones saga

6

Efterretninger for tursejlere

8

-Vi er bidt af skærgården

10

Juristen om købeloven

11

Forsikringsråd: Snyd tyvene

12

Nyt til båden

13

Sådan slæber du anden båd

14

Motordoktoren 15 Årets nye både

16

Medlemsservice 22 Søkrammarked 24 Klub NYT og NYE klubber

25

Nødhjælp via satellit

26

Læs i næste nummer af Tursejleren

28 Skønne naturhavne i skærgården

side 10

Årets nye turbåde

Nr. 3 August 2006 side 161


������������������ ������������

������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� � ���������������������������������������������������������

������������������������

��������������������� ���������������

��������������������������������������������������������� ���

���������������������� ���������������������������������������

��� ���

����������������������������������������������������������������

����������������

�������������������������

����

�����������������������

���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������


Skipperen har ordet Sommeren har længe været over os. For mange medlemmer er ferien overstået, men der er stadig mange uger tilbage af sejlsæsonen. I skrivende stund, midt i juli, ligger et højtryk over Danmark, og de der holder ferie nu har fantastisk godt sejlvejr. DT på udkig efter miljøsvin Forud for sommeren kom SOK på banen med et utroligt godt initiativ: Denne del af Søværnet, som er en slags vagthund i danske farvande, opfordrede alle fritidssejlere til at være miljøspejdere – efter forureningssvin til søs. Her tænkes særligt på oliespild. Det er et godt initiativ, som Danmarks Tursejlerforening støtter fuldt ud, og jeg vil hermed opfordre medlem-

merne til også at bakke op om initiativet. Også Søsportens Sikkerhedsbåd, som på dens tur rundt i landet, udbreder kendskabet til søsikkerhed, har vores fulde opbakning. DT på europæisk plan Danmarks Tursejlerforening deltog for første gang i forårsmødet i EBA (European Boating Association). Det var et par udbytterige dage, hvor mange emner blev behandlet og regler blev opdateret. Bl.a.: Momsregler for de forskellige EU lande, International Certificate of Competence, Cevnireglerne og afgiftsfri diesel til fritidsbåde. Det sidste dog kun i visse lande. Desuden blev der drøftet EBA repræsentation i Brussel, bundma-

lingsproblematik, toilet og spildevandsregler, som jo ikke er ens i EU-landene. DT’s forsikringsaftale Antallet af medlemmer der har fået overflyttet deres kaskoforsikring fra Tryg til Trekroner er over al forventning, samtidig med, at nytegning også går strygende. Dog er der mange med speedbåde, der pænt har takket nej til en forsikring gennem DT, fordi vi er for dyre med den slags både. Men det er en holdning, vi har taget, fordi der sker utroligt mange tyverier af speedbåde, og det vil belaste vores forsikringsordning meget. HUSK, at den 31. december 2006 er sidste frist for at få overflyttet din kaskoforsikringen til matchpris.

���������������� ������������� ������������

DT i Kolding Fra den 18. til 20. august er vi, som sædvanligt, synlige på en bådudstilling. Du kan møde os i disse dage på vores stand under den flydende bådudstilling i Kolding. Kom og få en snak med os. Det er fra dig og alle de andre medlemmer, vi skal have ideerne til de nye aktiviteter, som vi gerne vil sætte i gang. Fortsat god sejlsæson Hartvig, formand

Hartvig Rasmussen formand

���

��������������������������������� �������������

�������������� �������������� ��������������

������������������� ������������������ ������������������� ��������

��������� ��������� ��������

���������� ���������������

������������������������������������������������ �����������������������������

�������������

��������������


Tursejleren nr. 03-06 Danmarks Tursejlerforening (DT) Tilsluttet Søsportens Sikkerhed Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag European Boat Association (EBA)

Forretningsudvalget Formand: Hartvig Rasmussen, Fribertsvej 12, 5300 Kerteminde Tlf.: 6532 4697 · Fax: 6532 4693 · E-mail: formanden@tursejleren.dk Næstformand: Mogens Hansen, Skovhaven 94, 5320 Agedrup Tlf.: 6610 9870 · E-mail: mogens@tursejleren.dk Kasserer: Judith Ditlevsen, Møddebrovej 15, 8355 Solbjerg Tlf.: 2122 0098 · E-mail: kasseren@tursejleren.dk

PR-udvalget Poul Erik Jakobsen · Tlf.: 2485 5020 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk Rüdiger Brandt · Tlf.: 3641 4913 · E-mail: brandt@tursejleren.dk

Øvrige hovedbestyrelse Rüdiger Brandt, Rødovrevej 412, 3.th., 2610 Rødovre Tlf.: 3641 4913 · Fax: 3641 4923 · E-mail: brandt@tursejleren.dk

Sekretariatets åbningstider og adresse Sekretariatet er åbent for alle spørgsmål vedr. DT, udeblevet medlemsblad og forsikringsordningen: Man-, tirs- og fredag kl. 10-13.00 Onsdag kl. 14-17.00 Torsdag kl. 10-13.00 og kl. 18-20.00 Adr.: Danmarks Tursejlerforening, Odensevej 197A, 5600 Fåborg Tlf.: 7021 4242 · Fax: 6260 2451 · E-mail: forsikring@tursejleren.dk og bente@tursejleren.dk HUSK, at oplyse medlemsnummer.

Tursejleren Udgives af Danmarks Tursejlerforening ISSN: 1603-3329 Oplag: 8.000 stk. Redaktion: Journalist/redaktør Harly Foged (DJ). Ansv. i henh. til Presseloven Asgård 11, 3600 Frederikssund. Tlf.: 4731 2892 / 4031 2892 · Fax: 4731 2852 E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde Tlf.: 4640 1001 · E-mail: villy@tursejleren.dk

Annoncesalg: Tove Borg, Violvej 21, 3000 Helsingør Tlf.: 2124 5077 · E-mail: t.borg@stofanet.dk

Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng Tlf.: 2485 5020 · Fax: 5885 3540 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk

Sats og tryk: PE offset A/S, Varde. www.peoffset.dk

Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg Tlf./fax: 7513 0955 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

Udgivelsesdato for næste nummer: Nr. 04/06 - medio november 2006

Bestyrelsesmedlemmer Klub Ét Robert Stoltze, Lyøvej 15, 6100 Haderslev, Tlf.: 7452 3584 Stig Førstig, Vildtbaneparken 67H, 2635 Ishøj, Tlf.: 4353 0497

Forsikringsordningen Jylland: Børge Nygaard, Vivaldisvej 135, 9200 Aalborg SV Tlf.: 9838 1619 · Fax: 9838 0719 · E-mail: b.nygaard@fritid.tele.dk Fyn: Hartvig Rasmussen, Fribertsvej 12, 5300 Kerteminde Tlf.: 6532 4697 · Fax: 6532 4693 · E-mail: hartvig@tursejleren.dk

Deadline næste nummer: Sidste frist (deadline) for indlevering af redaktionelt stof og annoncer til Tursejleren nr. 04/06 er lørdag 14. oktober 2006 Forsidefoto: Redaktionen har deltaget i årets pressevisning af nye både i Finland. Den foregik over tre dage til søs i den smukke skærgård. Læs om de mange nye turbåde på side 16.

Vestsjælland og Lolland Falster: Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng Tlf.: 5885 3543. Fax: 5885 3540 E-mail: poulerik.@tursejleren.dk

Gengivelse, eftertryk, af artikler og illustrationer i Tursejleren må kun ske efter skriftlig tilladelse fra redaktionen og da med tydelig kildeangivelse.

Øvrige Sjælland og København: Rüdiger Brandt, Rødovrevej 412, 3.th., 2610 Rødovre Tlf.: 3641 4913 · Fax: 3641 4923 · E-mail: brandt@tursejleren.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlæg i bladet.

Mød os også på www.tursejleren.dk og www.danmarkstursejlerforening.dk


FÅ OP TIL 15%

PÅ DINE FORSIKRINGER! - RING 70 100 380 - OG FÅ ET TILBUD PÅ DINE FORSIKRINGER

BÅDFORSIKRING

BILFORSIKRING

OVERFØR DIN BÅDKASKO TIL EN FORDELAGTIG PRIS

INDBOFORSIKRING

HUSFORSIKRING

GAMMEL KONGEVEJ 60 · DK-1790 KØBENHAVN V TELEFON 70 100 380 · TELEFAX 70 100 388 · INTERNET: www.trekroner.dk


Tak til Styrbork Birthe foretog turen til Sørlandet i deres båd »Saga« sammen med sin skipper Gunnar. Vi har fået beretningen om deres tur fra »Styrbork« - medlemsblad for Bork Bådelaug.

Tu r s e j l a d s :

Grillen tændt på fjeldet i naturhavnen

Fra en skipperkones saga Vi har i mange år gerne villet til Norges Sørland, men først nu har vi en båd, der passer til så lang en tur. Jeg indrømmer gerne, at jeg havde mange sommerfugle i maven, inden vi sejlede ud fra Skagen, og jeg havde såmænd også rejsefeber, da vi skulle hjem igen, beretter Birthe. Hendes og Gunnars beretning er god at blive klog af. »I kan sagtens - I skolelærere med jeres lange ferier«. Sådan lyder det engang imellem, når vi kommer hjem fra vores årlige sejlerferie. Vi køber nu ikke helt udsagnet, men det er rigtigt, at vi hvert år er af sted i fire uger. Det sker nu også for andre end skolelærere, skal vi hilse og sige, og det er ikke pensionister, vi har i tankerne..! Her kunne vi så passende komme med et par vitser, men det skal vi skåne læseren for. Altså, hvis man kan skrabe fire uger sammen, kan man komme langt omkring på vores breddegrader. Det er første forudsætning. Anden for6

Tursejleren 0306

udsætning: Man skal rigtigt godt kunne lide at sejle langt. Ellers forslår fire uger på ingen måde. Man kan sige det på en anden måde: Man skal også kunne lide det sure. Eller som den mandlige part af denne artikels forfattere (skipperen) plejer at sige: Det er sjældent, at vejret er til nøgne damer på fordækket. Til gengæld venter der store oplevelser. Intet kan slå en natsejlads ned over Kattegat, hjem over Skagerrak, vestover fra Rügen til Sønderborg eller sågar fra Thyborøn til Hvide Sande. Oplevelsen er aldrig den samme. Her kom-

mer udtrykket »At sejle er at leve!« til sin ret. Man kan også blive en smule bange i mørket, indtil man finder ud af, at en underlig lyd er »snøften« fra et marsvin, der vender op for at ånde. Udtrykket »I mørke er alle katte grå« får en ny dimension om natten på det åbne hav, og vi forstår udmærket myterne om Den flyvende hollænder, Klabautermanden og andre skrøner fra sømandslivet.

Der skal være to om bord

Tredje forudsætning: Der skal være to om bord, der kan sejle og navigere. Skipperen på »Saga« er i den heldige situati-

on, at skipperkonen kan begge dele. Og så er det en selvfølge, at lange sejladser planlægges ordentligt m.h.t. vejrmeldinger, ruteplanlægning, proviant og vand, brændstof o.s.v. Når vi sejler langt har vi faste 3-timersvagter fra kl. 21.00 til 9.00, og man skal ligge sig i køjen på frivagterne. Det er ikke altid, at man slumrer ind med det samme og slet ikke på frivagten fra 21.00 til midnat. Men derefter skal der som regel bankes noget for at få afløsning. Naturligvis kan der ske fravigelser fra normen; Søsyge, rebning eller andet kan gøre, at frivagten purres for at give en hånd med.


Alle sejlere ved, at fleksibilitet er nøgleordet ved al lystsejlads. Det nytter ikke, at man stædigt holder fast i sin langtidsplanlægning for ferien. Der skal altid være en plan B. I år havde vi planlagt at gå klar af Lyngvig Fyr og derefter holde ret nord til Norges sydspids. Men ak, den labre sydvestlige vind, der havde blæst en uges tid op til Sct. Hans, drejede langsomt til nordvest for at ende i nord. Altså kunne vi ligeså godt tage »motorvejen« gennem Limfjorden og få læst nogle af de bøger, der havde kaldt på os hen over vinteren og så ellers lade være med at ærgre os over, at vi satte tre-fire dage til. Trods alt var det ikke livet om at gøre at nå til Norge. Fordelene ved de lange sejladser er, at de gør det muligt, at vi kan tage den med ro, når vi når frem til destinationen. Efter ankomsten til Langør begyndte ferien for alvor, og nu kunne vi tage den med ro: Kontakte lokale folk for at få tips om seværdigheder, indhente oplysninger om gode ankerpladser, havne o.s.v.

Om at navigere

Engang var det sådan, at vores hjælpemidler til navigationen var kompasset, armbåndsuret, log og egne observationer. Det gik sådan set meget godt, men det indebar til tider mindre overraskelser især m.h.t. strømmens påvirkning. Det er meget godt at have lært at konstruere strømtrekanter, men hvad hjælper det, når man ikke kan få oplysninger om strømmens retning og fart? Så kom AP-navigatoren og derefter GPS’en til. Mit hjerte, hvad vil du mere? Ok, vi har da set kortplottere på Fredericia Boat Show, men rynket noget på næsen. Nu bliver det da vist lidt for nemt og sofistikeret... og - hvad med glæden ved at sejle... og - nu kan båden da vist snart selv finde vej hjem som gamle Smut. Men tilstået: Vi anskaffede én. Og det er det bedste køb til nu. Vi havde fået at vide, at den norske skærgård er noget

mere besværlig at besejle end f.eks. den svenske fra Marstrand og nordover, hvor vi har været adskillige gange. Men med en kortplotter er der ingen problemer. Vi sejlede steder, hvor vi ikke ville vove os ind uden plotter. Zoom ind og ind og ind ..... og så er der en tynd rød linie. Peg på linien og der står »Anbefalet rute«. Herefter drejer det sig om at følge linien, og man kommer nogle gange næsten kun en spytklat fra et skær. Under turen fik vi hjælp af plotteren på en lidt anden måde. Vi var blevet anbefalet et ankersted langt ude i Skagerrak - nemlig ved fyret Svenner. Vejret var pragtfuldt, og for motor tøffede vi derud, fandt ind mellem klipperne, hev hækankeret ud og fik line i land. I forvejen lå der 7-8 andre sejlbåde og motorsejlere. Op med bordet og op med proppen i den vel afkølede hvidvin.

Om vejrmeldinger

Vejrmeldingerne var fine, men ude over Skagerrak var der godt nok lidt sort. Det var ikke noget nyt. De drev videre mod øst og Sverige – troede vi. Et par store regndråber - og skipper varskoede skipperkonen: Ned med vinen og bordet. Det blev værre end forudset. I løbet af et fingerknips havde vi 15-17 m/sek. ret ind på siden, blev trykket ind mod naboen, som vi ellers lå en meter fra, og blev så småt sat på klippen. Prøvede at rette på tingene med fendere o.s..v. Men kræfterne var for stærke. Kun ét at gøre: Vi skal ud på åbent vand! Så bakker vi! Stød fra! Op med ankeret, pas på ankertov og skrue. Her kommer forløsningen: Der var ikke en anbefalet rute, men kortplotteren efterlader et spor. Langsomt, som man naturligt går op mod vinden, kunne vi sejle derfra igen ved at følge vores eget spor uden at skulle bekymre os om klipper og skær, og i løbet af ganske kort tid drejede vi af for vinden og gik udramatisk tilbage til havnen, hvortil vi ankom efter

tre kvarter. Hurra for kortplotteren! Og ja, vi havde også en dejlig tur til Norge! Mange skønne oplevelser i Sørlandet og Oslo (de sammenklappelige cykler er guld værd). Amundsen og »Frahm«, Holmenkollen, van-

dreture i fjeldet, havnelivet o.s.v. Det kunne vi fortælle mere om, men alting skal have en ende, og der skal være plads til andet i bladet. Men det er ikke sidste gang, vi sætter kursen mod nord.

Ud og hjem lige langt - men dog forskelligt De to ture blev meget forskellige. Jeg har kigget i logbogen, og i det følgende kan I læse, hvad jeg har skrevet. Udturen: 30. juni. Afgang fra Skagen kl. 5.00, ankomst Lyngør 19.30, lavishing 79. Solen skinnede fra en skyfri himmel, havet var fladt som et bræt, og vi fik læst bøger og gættet kryds og tværs; Blev forbrændte. 30 mil fra kysten fik vi øje på de norske klipper. Ingen mobildækning. Hjemturen: 16. juli. Kontakter Vejrtjeneste Center Karup om morgenen.Vores plan er at afsejle først på aftenen. De siger ingen regn, 3 - 8 m/sek. fra vest og 10 m/sek. ved Skagen. Vi fremrykker afrejsetidspunktet et halvt døgn. 9.30 Afgang Åsgårdsstrand. 9.40 Regn. 10.05 Sejl sat - ny regnbyge. 10.07 Fundet varmt tøj til skipper og varmeapparatet tændt. 10.35 Motor stoppet, skipper iklædt regndress og redningsvest - noget meget sort er lige i hækken på os. 11.00 Slæbejolle forladt os. 1110 Slæbejolle bjerget i forrygende regnvejr. 12.05 Hollænderbåken tværs, der er 84 mil til Skagen. 12.20 Frokost: Rejesalat, leverpostej, spegepølse, ost og kaffe. Skipper spørger 1. gang, om vi har en »komme i land øl« på køl! Sort bagude, lidt lysere forude. Ingen regn. 13.05 Færder tværs – motor startet, da farten er faldet til under 4 knob.

13.05 Skipper afløst, han tjekker oliestand i gearkasse. Motor er stoppet! 13.40 Skipper på plads med regntøj, sorte skyer nærmer sig faretruende 15.00 Vagtskifte, nu er konen også iført regntøj. Bygerne er den sidste hilsen fra de norske fjelde. 18.00 Vagtskifte, sø med hvide skumtoppe, vinden er frisket, vi tager et reb i storen. 20.45 Vagtskifte, konens søsyge må kureres med rortjans. 22.00 Solen går ned. 24.00 Vagtskifte, motor startet - ingen vind, men store bølger/dønninger. 00.20 Månen ned. 15 mil fra Skagen er krydstogtskib opankret. 03.00 Vagtskifte aflyst, konen er usikker på egne navigationsevner, bl.a. kan vi se et hav af lys. 04.41 Solen står op. 05.35 Ankomst Skagen, logvisning 104 mil. Søen blev roligere, da vi kom i læ af Grenen, solopgangen var smuk, blot var det hele skæmmet af en masse ankerliggende tankskibe udenfor Skagen (det var bl.a. disses ankerlys, der forvirrede konen). Hvorfor mon de ligger der? Det glemte vi at spørge om. Efter en opmærksomhedskrævende og anstrengende tur gjorde et varmt bad, en kold øl og noget mad i en fredfyldt havn godt. Endnu engang havde vi haft en god oplevelse med vores båd. De blide ture er gode, men det er de hårde ture, som vi husker og gerne fortæller om gerne i timevis.

Nr. 3 August 2006

7


Efterretninger for tursejlere Bundrekord i redning og omkomne til søs

Danskerne er blevet bedre til at passe på sig selv til søs, så Søværnet og Flyvevåbnet slipper for at rykke ud til så mange dramatiske redningsaktioner. Med blot otte omkomne første halve år af 2006, ligger tabstallet på et historisk lavt niveau, fremgår det af en status fra Søværnets Operative Kommando (SOK). Gennem de seneste 10 år er der sket et næsten konstant fald, og i fjor rykkede Søredningstjenesten ud det færrest antal gange siden 1996, viser årsrapporten fra SOK. I alt rykkede tjenesten ud 365 gange, og det var et fald på 15 procent i forhold til 2004, hvor der var 430 udrykninger. For 10 år siden var der 581 udrykninger, og i det perspektiv er antallet faldet med mere end 35 pct. Også antallet af omkomne til søs er faldet. I fjor døde 24 til søs, og det var seks færre end året før. I de seneste 10 år var det kun i 2000, der omkom færre. Dengang omkom 21 mennesker i ulykker til søs. I Sverige viser en opgørelse, at antallet af drukneulykker stiger. I alt 31 personer har mistet livet på vandet i år. Alene i juni druknede 19 personer mod 11 samme måned i fjor. Stigningen af drukneulykker ser ud til at have fortsat i juli. Travl forsommer. Selv om der har været nedgang i redningsaktioner, har SOK haft en travl forsommer. Sov fra redningsaktion. Årsag til en unødvendig redningsaktion var to mænd på 23 og 25 år. De var sejlet ud fra Karrebæksminde i en jolle og løb på grund. Over mobiltelefonen fortalte de den enes kæreste, at de ville hoppe i vandet og skubbe båden fri. I stedet lagde de sig til at sove i båden. Da kvinden tre timer senere ikke havde hørt fra sin 8

Tursejleren 0306

§

kæreste, slog hun alarm, og en eftersøgning blev iværksat. Ved 4-tiden om morgen blev mændene fundet sovende i deres båd. Politiets jurister undersøger nu, om det skal ende med en regning til de to søvnige sejlere. Kvinde dræbt i speedbåd. En hyggetur på Silkeborgsøerne endte tragisk, da en motorbåd løb mod et træ, der læner ud over Borresø. En 29-årig kvinde, der sad i stævnen, blev dræbt på stedet, mens en mandlig passager blev slået bevidstløs. Reddet fra kæntret robåd. En tur på Isefjorden i robåd endte for to københavnere på henholdsvis 40 og 46 år med en helikopterredning. Den sammenklappelige robåd kæntrede af ukendte årsager. Fornuftigt nok var de to mænd iført redningsveste, og de blev observeret som to orange pletter ude på fjorden fra land ved Over Dråby Strand. Efter en time i vandet blev de samlet op af en redningshelikopter – afkræftede men i live. Spritsejler faldt i søvn på Øresund. En søndag eftermiddag fik politiet i Helsingør en opringning fra en svensk lystsejler, som berettede, at en motorbåd i længere tid havde sejlet rundt og rundt i den nordlige del af Øresund. Anmelderen havde en mistanke om, at bådens fører enten var beruset eller faldet i søvn. SOK alarmerede den svenske kystvagt, som sejlede ud til båden og indfangede den. Det viste sig, at bådens fører stærkt beruset var faldet i søvn over bådens rat. Kystvagten bugserede motorbåden til Gilleleje, hvor et pust i alkometeret afslørede en promille på 2,5, hvorefter der blev taget blodprøve. Fra 1. juli er de nye regler om spritsejlads trådt i kraft, så de nu ligger på linie med reglerne for spirituskørsel. Forgiftet sejler reddet. En 72årig mand fra Hillerød blev

reddet i land fra sin motorbåd af en helikopter. En udstødningsslange var gået løs, hvorefter der bredte sig kulilte i båden. Manden var delvis bevidstløs, da han blev reddet i land med helikopter. Aftenkaffen satte båden i brand. To mænd havde ankret op ved den lille ubeboede ø Hjelm ud for Djursland. Da aftenkaffen skulle brygges, eksploderede gasflasken og satte ild i båden. Mændene slap uskadt fra braget og kunne vade i land på øen. Til alt held var der her et par personer på dyretælling, og de kunne fragte de uheldige lystsejlere ind til Ebeltoft, mens sejlbåden udbrændte og sank. Reddet fra brændende båd. I en 42 fods motorbåd udbrød der pludselig i brand i motorrummet, mens båden lå ud for Ålsgårde. Den 38-årige ombordværende, en svensker, forsøgte at komme ned i kabinen efter en pulverslukker men måtte opgive på grund af røg. Han så derfor ingen anden mulighed end at hoppe i sin slæbejolle. En beboer i byen så branden og slog alarm. Manden blev hentet af redningshelikopter og fløjet på hospitalet. Den brændende båd blev bugseret mod land men eksploderede pludseligt.

Mystik om grundstødt båd. En 42 fods lettisk motorbåd hamrede en søndag pludselig op på stranden mellem Dronningmølle og Hornbæk uden fører om bord. Båden havde, sammen med en anden motorbåd, været undervejs fra Norge, hvor de havde fisket, til Letland bemandet med folk, som lever af at sejle for velstående bådejere. De to både havde fulgtes ad fra Aalborg, hvor de havde været inde for at tanke op, og var på vej mod Falsterbokanalen, da de mistede kontakten med hinanden. En stor eftersøgning blev sat i gang. Det eneste man fandt var et bjærgemærs og en ryghynde fra den grundstødte båd. Af den 52-årige fører og tidligere OL-sejler var der ingen spor, og han formodes druknet.

Fartbøder til søs

Sejlende fartsyndere i Københavns Havn skal passe på ifølge Berlingske Tidende. For høj hastighed var årsag til, at to kajakroere blev sejlet omkuld i havnen. Derfor vil politiets havnepatrulje nu til at benytte laserudstyr til at afsløre fartsyndere på vandet. Men politiet skal dog fortsat ud og låne både for at indhente fartsynderne.


Politiet tjekkede speedbådsbeviser

To timers søpatrulje mandag eftermiddag den 4. juli på Kalundborg Fjord afslørede mangel på relevante førerbeviser til søs. Patruljen bestod af betjente i gule heldragter om bord i en af brandvæsenets gummibåde. Betjentene tjekkede 25 speedbåde. Førerne af de fem af dem sejlede uden det obligatoriske speedbådscertifikat, og de står nu til bøder. –De blev overraskede ude på fjorden, men tog pænt imod os, siger den vagthavende hos politiet i Kalundborg til Frederiksborg Amts Avis.

Leder efter kemiske våben i Østersøen

Store mængder kemiske våben blev dumpet i farvandet omkring Bornholm under og efter 2. Verdenskrig. Mindst 30.000 tons er med sikkerhed smidt i havet omkring øen og har medført mange gener for bl.a. fiskerne. Men nu gøres der noget ved det, skriver Frederiksborg Amts Avis 10. juli. En ekspedition bestående af russiske og belgiske eksperter er begyndt at lede efter de dumpede kemiske våben fra skibet »Shelf«, der ejes af det Russiske Videnskabernes Akademi. Ekspeditionen finansieres af penge fra EU. Ud over at kortlægge våbnene er det også opgaven at undersøge, hvordan våbnene »opfører« sig nu, og hvilke trusler, de udgør for omgivelserne.

Lystsejlere sættes ind som havmiljøvogtere

SOK har i foråret søsat en stor-

stilet kampagne for at få fritidssejlere op på dupperne, når det gælder bekæmpelse af forurening af havmiljøet. Kampagnen har fra starten været en succes, som bakkes op af alle officielle institutioner med tilknytning til søen og sejlerorganisationer. Også DT er gået aktivt ind i bekæmpelsen og anbefaler alle sine medlemmer at melde sig som »Havmiljøvogtere«. Det menes at op mod 3.000 fritidssejlere, allerede nu har meldt sig under en særlig vimpel. Den kan placeres synligt, så det signalerer til potentielle miljøsyndere, at der holdes øje med dem. Der skal ganske særligt sættes ind mod oliesvineri på havet, og det bliver meget nemmere, nu hvor SOK har fået tusinder af spejdende øjne i alle de danske farvande. Hvis du er interesseret i at være med kan du kontakte SOK og få tilsendt et »Havmiljøvogtersæt«. Det indeholder bl.a.: »Meldeskema« med vejledning og en særlig miljøstander (www.forsvaret.dk). Fældet af video-ptagelse. En godt to år gammel videoptagelse, fra et svensk overvågningsfly, viser en 18 kilometer lang oliestribe i Kattegat, der leder direkte hen til et estisk skib fra rederiet Siland Ltd. Københavns Byret idømte 2. juni rederiet en bøde på beskedne 32.200 kroner. Det er det sidste oliesvin, der slipper så billigt, fordi bødestørrelsen for den slags nu er sat op til 150.000 - 250.000 kr. Det er usædvanligt i dansk sammenhæng, at en videoop-

tagelse er det fældende bevis i en miljøsag. Hidtil har myndighederne skullet bevise teknisk, at olien i vandet stammer fra tankene på det mistænkte skib. Og da olie ikke skal være ret længe i vand, før det er forvitret til ukendelighed, er mange oliesyndere sluppet med skrækken. Derfor bliver dommen modtaget med åbne arme hos SOK, skriver Ritzau den 22. juni.

Lovligt at køb både med tysk moms

Skatterådet har afgjort 11 sager om danskeres køb af campingvogne i Tyskland med

den lavere moms til købernes fordel. Afgørelsen får også betydning for de mennesker, som vælger at købe deres hårde hvidevarer, møbler – og både syd for grænsen. Der er dog visse regler, der skal overholdes før købet er lovligt: Bl.a. skal handelen ske gennem en tysk samarbejdspartnerm, som gerne må være 100 pct. dansk ejet. De nærmere regler kan rekvireres gennem Skat, hvor man kan kontakte kontorchef Carsten Vesterø Jensen på tlf. 72 37 14 35. Den tyske moms er i øjeblikket på 16 pct, men den stiger til 19 pct. fra årsskiftet.

Haneme-galeme på finske sømærke Øjnene blev spærret op en ekstra gang, da Tursejlerens udsendte så dette sømærke i Finland på en stengrund. Det er jo ikke nævnt i de intern-

tionale søvejsregler, så derfor ved jeg ikke, om hanen galer for at advare mod grunden eller for at markere, at man er løbet på den.

��������������

�����������������������������

��������������� � ������������ ������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1832_Søfi_TurSejleren_Ann_4x50.indd 1

06/04/06 9:04:29

Nr. 3 August 2006

9


Aase og hendes mand Lars griller næsten hver eneste dag under sommerturen i den vestsvenske skærgård. Her i gode venners lag.

Tu r s e j l a d s :

-Vi er »bidt« af skærgården -At vores sommerture går til den svenske skærgård er vist ingen hemmelighed. Vi holder af den anderledes natur, de rene klipper og de lyse aftener, siger Aase Køhler Jarvig. 25 gange har ægteparret besøgt skærgården. De har dog også forsøgt sig i den norske, men det satte tolderne en effektiv stopper for. Af Aase Køhler Jarvig Et år havde vi besluttet, at nu skulle vi udforske det Norske Sørland. Vi sejlede op langs Sveriges kyst og ud til Væderøerne. Det var utroligt smukt vejr, næsten ingen vind, så vi sejlede direkte over Skagerrak i havblik. At ligge helt der ude og ikke kunne se land var dejligt. Havet var glat som et stuegulv. Men vi kunne mærke dønningerne - de var lange. Det var som at sejle op og ned ad bakke. Vi ankom til Kragerø og fik fortøjet ved en kaj lige ud for supermarkedet. Vi gik tur i den smukke by, og slutte10

Tursejleren 0306

de med at handle - så ned i båden. Inden vi sejlede videre skulle vi lige se på søkort og en bog om gode ankerpladser (naturhavne). Så stod der et par pæne herre i fine uniformer på kajen - om de måtte komme om bord? Selvfølgelig måtte de det. Det blev en barsk oplevelse. I Norge må man ikke have ret meget øl, vin og spiritus om bord købt i Danmark. Mændene lænsede alt, hvad vi havde - og så skulle vi også betale en bøde på 2.000 kr. Af vin må man have 1,5 liter, og jeg havde fire kartoner med hver tre liter og så alle Lars øl. Det var ikke mange øl, der blev tilbage i båden. Pengene fik de i danske kroner, så der blev da lidt til deres kaffekasse. De kendte ikke kursen. Jeg klagede senere til det norske toldvæsen, men de beklagede og sagde, at jeg var da hjertelig velkommen i Norge som lovlydig borger. Og jeg (vi) som aldrig har smuglet, ikke engang ved den tyske grænse, følte os som et par forbrydere. Det var vores start i det Norske, som man nok kan regne ud, var stemningen helt i bund. Men vi skulle jo videre, og uanset toldere, så er det et meget smukt område. Man

sejler mellem høje bevoksede fjelde, små render og nogle fine naturhavne. Ulempen er, at vi ind i mellem skal ud i det åbne Skagerrak. Vi var heldige, for det var godt vejr. Men jeg havde ikke syntes om det i alt for meget blæsevejr.

Makreller for alle pengene

De norske søkort skal man lige vænne sig til. Hver en sten er afmærket, selv om der er 20 meter vand over. Så det skal man. Når vi skulle ud på åbent vand, blev fiskesnøren kastet ud, for sommeren i skærgården er tid for makreller. Vi røg ind i en stor stime. Vi havde fem-seks stykker på af gangen, så vi måtte stoppe fiskeriet. Det er begrænset, hvor mange vi kunne spise. Vi grillede makrel på hundrede måder. En dag var der atter rigtigt mange makreller. Men nu havde tolderne taget vores penge, så vi ikke kunne købe mad, så måtte vi tage deres fisk, ræsonnerede vi. Indrømmet - makrel er en dejlig spise, men efter en hel uge, smager det godt med en bøf. Det næste nordmændene drillede med var, da vi havde sat kursen mod Frederiksstad. Det er en smuk tur, hvor man sejler i en lang sejlrende ind til byen. Den ligger på begge

sider af elven, og her kan man normalt sejle videre mod Sverige. Men da vi nåede byen, stod der på et skilt, at broen var under reparation indtil 1. september. Det blev til ca. 20 sømil tilbage. Lidt surt men nu fandt vi en ny smuk rute og en fin ankerplads, for der var for langt til at vi kunne nå Frederiksstad igen den samme dag.

Griller hver dag i land

Dette skete i 1999, og vi har ikke vovet os ind i det norske igen, for vi holder os til den Svenske kyst. Vi fortsætter med at grille næsten hver dag. Det skal være meget dårligt vejr for, at grillen ikke bliver tændt. Vi fisker stadig. Så snart vi er ude på de lidt åbne stregninger, sætter vi snøren i vande med flere kroge for at fange makrel. Med vores nye Cobb-grill er der kommet nye varianter af fisken. Nu kan vi også røge makrellerne. Med lidt røræg er nyrøget makrel bare guf. Ligger vi ved en klippe, der ikke egner sig til grill, pakker vi gerne gummibåden og sejler hen, hvor der er egnet. I fjor var der således en dejlig sandstrand 100 meter fra båden. Gummiknallerten blev pakket med bord, stole og


madkurv, grill og drikkevarer. Selvfølgelig går vi også i havn, når vi skal handle og have tanket vand. Området vi sejler i og holder af, skulle være det mest solrige i Norden. Jeg har før læst beretninger fra skærgården, hvor folk sejler fra havn til havn. Det gør vi ikke. Vi finder naturhavne og ankerpladser, og vi følger meget med i vejrmeldingerne. Dem sender svenskerne to gange i døgnet over VHF, og de er ret gode. Vores ankerpladser bliver så bestemt efter vejret, og der er altid en læ plads at finde. En gang lå vi ved en høj

ø godt forankret, for der var meldt om ret hård vind op til kulingstyrke. Vores erfaring med havne er ikke god, for det vælter ind med både i dårligt vejr, så man ligger 8-10 både uden på hinanden i flere rækker. Når så vinden kommer, kører hele rækken og støder sammen med dem foran. Så vi blev på vores ankerplads og lagde et ekstra anker ud op mod vinden. Om aftenen kunne vi så sidde og se ind til havnen. Næste dag kunne vi høre i radioen, at der havde været redningsaktion i selve havnen. Vi havde ligget fint

bare 200 meter derfra omringet af nysgerrige sæler. En anden oplevelse havde vi ved Ydre-Tistlarne. Vi var tre gummibåde, der sejlede på en aftentur ud mellem de små skær for at se på sæler. Vi stoppede motorerne, og her var helt stille. Så kom der små nysgerrige hoveder op helt tæt på os. Der var nok halvtreds sæler, som svømmede rundt om os. De var lidt sky men også meget nysgerrige. Normalt har vi fotoapparater med, men denne gang var der ingen af os, der havde husket det. Med årene er vi blevet rig-

tig gode til at variere vores grillmad. Men en ret vi laver meget er med kartofler: En stanniolbakke, lidt flydende margarine, kartofler gulerod og løg i tern. Alle grøntsager kan bruges. Så drysses der salt og peber og andre krydderier over, alt efter smag, dette kan varieres uendeligt, låg på og op på grillen, når grillen er klar til kødet er kartoffelretten færdig. Vi har nu sejlet i skærgården i snart 25 år, vi foretrækker den vestlige skærgård, for her er rene klipper og ingen myg.

KEND DINE RETTIGHEDER EFTER KØBELOVEN Loven gælder selvfølgelig også for søsportsbranchen, siger advokat Per Frydenheim Møller. Han fortæller her om dine rettigheder i forhold til den.

en blå båd og får leveret en rød – så har den vel efter gængs sprog ingen fejl; Den fejlagtige farve udgør imidlertid en mangel.

Købeloven og reglerne om beskyttelse af forbrugere har efterhånden mange år på bagen. Køb foretages af os alle sammen hver eneste dag. Alligevel forbryder forretninger sig ofte, og måske også af uvidenhed, mod reglerne. Nedenfor omtales derfor kort de vigtigste regler for køb internt i Danmark, hvor sælger er erhvervsdrivende og køber en forbruger. Om købet vedrører en fender, en jolle eller en skonnert, spiller ingen rolle – købeloven gælder. Alle køb er bindende og regler om fortrydelsesret er op til den enkelte forretning. Det står derfor en forretning frit for, om den vil beregne sig en dekort på f.eks. 10% ved returnering af varer. Medmindre andet er aftalt skal det købte være fri for mangler. Jurister vil her skelne mellem mangler og fejl. Køber man en gammel fiskerskude med henblik på restaurering, har den sikkert mange fejl – den har derimod ingen mangler. Har man købt

Mangler

Om en genstand lider af en mangel afgøres udfra, om den er af en ringere beskaffenhed eller brugbarhed end aftalt. Genstanden skal svare til den betegnelse, den er solgt under, og den skal være egnet til det, den er beregnet til. Hvis køberen udtrykkeligt har efterspurgt en bestemt anvendelse, skal genstanden være egnet hertil. Endeligt skal genstanden skal have den holdbarhed som køberen med rimelighed kan forvente.

Reklamation

Har man ikke reklameret over en mangel inden 2 år, kan man ikke senere gøre den gældende, medmindre sælgeren har givet en længere garanti. Hvis genstanden lider af en mangel, skal man imidlertid også reklamere inden rimelig tid, efter at man har opdaget mangelen. Gør man ikke det, kan man også af den grund miste sin ret. Opdages en mangel inden

6 måneder efter leveringen, er formodningen, at den har været til stede ved leveringen. Forretningen skal herefter som udgangspunkt bevise, at manglen er tilføjet genstanden efterfølgende. Reklamerer man efter de 6 måneder, har man selv bevisbyrden for, at manglen er oprindelig. Det vil evt. kunne bevises ved at lade en fagmand udtale sig om genstanden og manglen.

Mangelsbeføjelser

Køberen har, som udgangspunkt, valget mellem 1. At få manglen afhjulpet, 2. At få en anden genstand, 3. Et passende afslag i købesummen, eller hvis manglen er væsentlig. 4. Ophævet købet. Tilbyder sælgeren afhjælpning eller omlevering, kan køberen ikke få afslag i købesummen eller ophæve købet. Hvis reparation ikke kan lade sig gøre, og en tilsvarende genstand ikke kan skaffes, må køberen lade sig nøje med et afslag – eller hvis manglen er væsentlig, at hæve købet. Virker dit ny indkøbte navigationsanlæg ikke, skal du derfor ikke acceptere, at forretningen sender det til reparation. Du har krav på at få et

nyt fra hylden. Sælgeren skal afhjælpe eller omlevere inden for rimelig tid og uden udgift for køberen. Et mindre besvær skal dog accepteres. Forretningen kan derfor ikke kræve, at du selv betaler for returforsendelsen, men kan nok kræve, at du selv indfinder dig på posthuset.

Garantier

Som anført skal genstande have den holdbarhed, som en køber med rimelig kan forvente. Mangelsbeføjelserne ophører imidlertid efter 2 år. At både forventes at holde mere end 2 år er uden betydning. Køber man derfor større og varige forbrugsgoder, skal man betinge sig en garanti for en længere periode. Men læs garantibestemmelserne nøje, for købeloven gælder ved siden af garantien i de første 2 år. Lad dig derfor ikke besnære af, at forretningen yder »garanti«; for ofte krænker det en eller flere af købers rettigheder efter købeloven. En garanti som afkræver køber en »selvrisiko« på kr. 500 for hver mangel er f.eks. i strid med købeloven.

Nr. 3 August 2006

11


Forsikringsråd

GØR LIVET SVÆRT FOR TYVENE Du kan selv gøre det svært for tyvene at stjæle din båd og udstyr, hvis du følger nogle enkle forholdsregler, fortæller Martin Baungaard-Jensen fra DT’s forsikringspartner - Trekroner. Han giver her råd og vejledning i, hvordan du holder tyvene væk og sparer dig selv for ærgrelser. Sejlersæsonen er i fuld gang, og de danske havne summer af liv og aktivitet. Karakteristisk er den evige klapren når faldene slår mod masten, den lystigt snak på broerne samt en venlig, hjælpsom og imødekommende stemning. Desværre ånder alt ikke fred og ro. I takt med et stadig voksende bådmarked, mere luksuriøse og dyrere både spækket med udstyr, er risikoen for tyveri fra eller af din båd tiltaget markant. Dette skal ses i sammenhæng med, at vi i takt med denne udvikling, desværre, ikke er blevet bedre til at beskytte vores bedste fritidsinteresser. Vi kender alle påstanden om, at hvis en tyv vil ha’ din båd skal han nok få den – men det berettiger os ikke til, i mange tilfælde, nærmest at undlade sikringsforanstaltninger. Se på din egen båd med tyvens øjne; er den indbydende og let tilgængelig eller har du virkelig har gjort en forebyggende indsats mod tyveri? Her er et par gode og enkle råd til, hvordan du gør din båd lidt mere sikker, hvad enten den ligger i havn eller på trailer hjemme i haven.

Udstyret

Sørg altid for, at kompas, ekkolod, VHF eller lignende

elektronisk udstyr, der blot er monteret i en holder med fingerskruer, afmonteres og fjernes fra båden. Forsikringen dækker ikke, såfremt sådan udstyr kan fjernes uden brug af værktøj eller vold. Fjernes udstyret ikke fra båden, er det en betingelse for dækning, at dette er fastmonteret, altså indbygget, skruet eller boltet fast. Er det ikke fastmonteret skal det opbevares i aflåst cockpit eller stuverum for, at du kan forvente at forsikringen dækker. Aflåst presenning er i den forbindelse at sidestille med aflåst cockpit. For øvrigt bådudstyr gælder ligeledes, at det skal være fastmonteret eller i aflåst rum for at sikre dækning.

Båden

Skal ved første øjekast se ud til, at den er besværlig at stjæle. Ligger den i havn, bør du altid låse båden til broen med solid kæde og hængelås. Brug gerne rustfri kæde fordi sådan en er meget svær at klippe over - selv med en svær boltsaks. Ligger båden derimod på trailer, bør du udover kæde

og almindelig trailerlås også sikre traileren med en hjullås. Bådproducenterne bruger standardnøgler. Dvs. til et bestemt fabrikat motor er der typisk mellem 15 og 20 standard tændingsnøgler. Disse kan købes hos enhver forhandler, hvilket gør livet let for en tyv. Det er altså en rigtig god investering at købe en individuel tænding med kodet nøgle. Alternativ kan man købe elektronisk tændingsanlæg med kode.

Motoren

der masser af forholdsregler, der skal tages hensyn til. Det kan være svært at huske alle de ting der skal gøres. Derfor har Trekroner lavet

en tjekliste som kan være en god hjælp til, at huske alle de forskellige gøremål. Tjeklisten kan hentes på www.trekroner.dk

Skal altid være låst eller boltet til båden. Det er en god ide at fjerne mindre motorer eller, som alternativ, bolte dem fast med låsebolte. En standard motorlås, som kan købes i alle udstyrsbutikker, forsynet med en lille billig hængelås, hjælper stort set ikke. Er du i tvivl om, hvordan Trekroner dækker dig og din båd, kan du kontakte os på kundeinfo@trekroner.dk eller se betingelserne på www. trekroner.dk

Få tjekliste over bådens klargøring At være bådejer er en evig proces af vask, polering, olieskift og investering i nyt tilbehør. Alt skal tjekkes, inden sæsonen begynder, andre ting igen

12

Tursejleren 0306

når båden skal i vandet, for ikke at tale om løbende tjek af båd samt motor før, under og efter sejlads. Slutteligt skal båden på land, og også her, er


Nyt til båden DVD om tursejlads til den danske øer

Multikunstneren Achton Friis besejlede det danske ø-rige 1921-24, og det blev der det store litterært pragtværk »De danskes øer« ud af. Her beskrives 132 danske øer, som de blev oplevet for mere end 80 år siden. I fjor sejlede et par dygtige fotografer, fra Chilbal Filmproduktion, i deres kølvand i en 28 fods sejlbåd, og det blev der et pragtværk på DVD ud af. Målet med deres tur var at skildre det mangfoldige liv på de danske småøer og tegne et spændende øjebliksbillede af livet på øerne, som det tegner sig her i det nye årtusinde. Det er skildret på to DVDér ud af med til sammen næsten 6,5 timers spilletid. Musikken er over danske sange samt smukke nykompositioner af Finn Poulsen. Bedre turguide end disse DVDér findes ikke. Det er en fin balast på årets tur i de danske farvande. De kan købes hos boghandlere, forskellige udstyrsforretninger eller hos producenten på www.chilbal.dk

Letvægts sejlersko

De hullede sko kommer fra Canada og er oprindelig udviklet til kajak-roere. Men så fik sejlere, og mange andre, øje på dem, og det er der gode grunde til. Holey Soles, som skoerne hedder, er ultralette, skridsikre på våde dæk, og så slæber de ikke sand og sten med om bord. De beskyt-

ter god, og så kan de flyde. De fås i alle regnbuens farver og i modeller med eller uden hælestrop i størrelser 30-46. Vejl. udsalgspriser er kr. 399 og 349 kroner. Nærmeste forhandler anvises på www.holeysoles.dk.

Miniantenner til radio og digital TV

Tyske Mörer Schiffselektronik har sendt to miniantenner på markedet til lystfartøjer. Den første til FM-modtagning er Mini UKW Seefunkantenne og den anden er Mini A/S-EMfangsantenne. Den første har en grundflade på 10x64 mm med fem meter kabel og stik. Den er retningsbestemt med en vinkel på 18 grader. Den anden er særlig interessant for sejlere med TV om bord. Den modtager nemlig digitale tvsignaler (DVB-T), som nu indføres over hele landet for folk med hus- eller stueantenne. Det digitale signaler forbedrer dermed også modtagelses-mulighederne om bord. Den har samme grundareal som radio-antennen og er 255 mm høj. Den første koster med tysk moms 69,90 og den anden 79,90 Euro. Der er flere oplysninger at hente på www. yachtelektrik.de

Iklæd kølen gummitøj

De fleste har vel oplevet det – at blive grundejer. Det kan godt blive dyrt, hvis du løber på en stengrund. Men der er nu håb forude. En svensk patenteret ide går i al sin

enkelthed ud på at lime et 15 cm. tykt gummistykke på kølens forkant i sejlbåde. Inden i gummien er der et hulrum, som fyldes med vand, når båden søsættes. Ved en grundstødning bliver vandet presset ud gennem de små åbninger i gummien. Derved optages 30-40 pct. af kræfterne ved sammenstødet. Det siges, at svenske forsikringsselskaber giver rabat på præmien til både udstyret med gummistøddæmper. Du kan læse mere om produktet på www.svenskakoster.se klik videre i øverste linie i det understregede »Kölskyddet passar til följande båter«.

Renser dieseltanke og filtre for slam

Algae-X er navnet på et produkt, som angives at rense såvel dieselfiltre som -tanke effektivt for bundfald, mens motoren kører. Dieselmotorer returnerer det brændstof, som ikke er forbrændt til tanken. Derfor installeres Algae-X før det første brændstoffilter. Apparatet arbejder ud fra princippet om induktion, som her opgives til at være en proces, der kombinerer kinetisk og magnetisk energi. Det giver et kraftigt magnetfelt, og strømmen af brændstof giver den kinetiske energi. Algae-X opgives til at være selvrensende og let at installere, det har ingen bevægelige dele eller elektrisk forbindelse og så er det vedligeholdelsesfrit med livsvarig garanti. Se mere på www.algae-x.net.

Få videobillede af bådens bund

Med et Scubar undervandskamera kan du stå tørskoet på land eller på båden og undersøge din bådbund minutiøst. Du kan også kontrollere mast og salingshorn eller forsyne Scubar med en magnet, så du kan samle tabte metalting og fra bunden af havnen. Det specielle kamerasystem har automatisk LED lys, 4,5 m. forlængerstang og flatscren TFT farvemonitor. Som ekstraudstyr kan du bl.a. få

en forlængerstang på 10 m. Prisen for det er fra 22.000 kr. Det er meget at investere for en enkelt bådejer. Men man jo gøre som i Rungsted, hvor havnen har anskaffet sig Scubar systemet. Det udlånes gratis til havnens brugere. Nærmere oplysninger hos importøren www.gomarine.dk.

Et øje i det høje passer på båden

Guard System har et tilbud på et andet sporingssystem til DT’s medlemmer. Se under »Medlemsservice«

Guard System har søsat et nyt satellit produkt FleetGuard. Med det kan bådejeren selv følge båden via internettet og tillige få sms-alarmer, hvis der sker noget med båden. Systemet består af en lille boks, som indeholder en GPS-modtager. Den giver positionen, og en mobilsender sender den via GPRS. Ejeren får et login og kan gennem Guard Systems webløsning følge båden på internettet. Båden kan følges »live«, og en tidligere sejlrute kan vises, fordi man kan lave en sporlog, som viser hvordan båden har sejlet. Desuden kan systemet kobles til bådens øvrige anlæg og give data som fx vindretning og –styrke, fart o.s.v. Endelig kan det vise en række alarmfunktioner. Man kan fx lægge en »parkeringszone« på 15 meter omkring båden. Så varsler det via sms, når båden bevæger sig uden for denne zone. Endelig kan det også kobles til lænsepumpe og andre alarmer. Du kan se FleetGuard demonstreret på www.guardsystems.dk

Smart fritidsovn

Friskbagt morgenbrød om bord, det er hvad du kan få med Watskis nye type fritidsovn beregnet til bl.a. bådbrug. Ovnen virker ved, at den sættes på et blus. Den leveres i en pæn papæske med svensk, engelsk og tysk tekst. Prisen er 399 kr., og den kan købes i de forretninger, der forhandler Watskis produkter. Dem kan du bl.a. finde på www. watski.dk Nr. 3 August 2006 13


SIGNALER VED SLÆB ✶ Lad gå: Svingning med armene over hovedet

Sømandskab

✶ Stop: Oprakt knyttet hånd ✶ Gå an eller øg farten: Roterende bevægelse med en oprakt hånd

Sådan slæber du anden båd

✶ Nedsæt farten: Armene ud til siden bevæges med håndfladen nedefter eller en hånd med håndfladen nedefter, der bevæges lodret op og ned

På et eller andet tidspunkt i dit sejlerliv kommer du ud for at skulle slæbe eller blive slæbt. Uanset vejrforholdene kræver det grundlæggende sømandskab at gennemføre en slæbning - herunder at begge parter har forberedt sig. Af Kjeld Søderlund Ved bugsering forstås normalt den ydelse en dertil indrettet bugserbåd yder skibe under disses manøvre i havn eller ved forhaling over relativt korte distancer. Er der tale om større distancer, fart over åbent vand eller indbyrdes assistance mellem skibe, hedder det slæbning. Der kan ikke gives nogle entydige regler for, hvorledes man bugserer eller slæber. Det afhænger af fartøjernes type, deres størrelse, det slæbte skibs tilstand, slæbningens varighed, eventuelt nødtilstandens art, vejret og den sejlrute, der vælges.

Slæbetrosse

Den bedste slæbetrosse til anvendelse i mindre fartøjer er af nylon, fordi den er både stærk og fjedrene nok til at absorbere pludselige ryk. Dobbelt flettet tovværk er at foretrække frem for slået, som ved brud på farlig vis kan slå tilbage.

Etablering af slæb

Hvis man bliver anmodet om slæbeassistance, bør man hurtigt overveje om ens fartøj, besætning og motor er i stand

til at udføre opgaven. Er der dybt nok rundt om havaristen? Har jeg tilstrækkelig motorkraft til at slæbe et fartøj af havaristens størrelse? Har jeg brændstof nok til at nå havn? Ens første pligt er at sikre besætningen. Selv om man ikke er i stand til at tage havaristen på slæb, hjælper man ved at blive på stedet til mere hjælp når frem eller at tage besætningen fra borde, hvis man bliver anmodet om det. Inden slæbetrossen føres over, lægges en plan, og god kommunikation mellem fartøjerne aftales med VHF, håndsignaler eller mobiltelefon. Det er normalt altid den slæbende båd, der sender slæbetrossen over og dirigerer slæbningen under hensyntagen til havaristens oplysninger om sikker slæbefart, dybgående o.s.v. Slæbningen af en deplacementsbåd i åben sø give kraftig påvirkning af dæksklamperne. Prøv at fordele trækket ved at rigge hanefødder til (se tegning nr. 1). Ankerspil, samsonpost, mast der ikke står på dækket og spil er de stærkeste punkter om bord. Det slæbende fartøj styrer bedre, når hanefoden er anbragt på forsejlspillene end på klamper agter.

Når det blæser, kan det være vanskeligt at kaste slæbetrossen over. Sæt da en kasteline på og hiv den over, eller lad havaristen hive en kasteline over, som slæbetrossen derefter fastgøre ved og hales hjem til havaristen.

Slæbningens udførelse

Når slæbetrossen er fastgjort, sejles langsomt frem, og slæbe længden afpasses således, at begge fartøjer samtidig be-

finder sig på en bølgetop eller i en bølgedal, fordi vandets hastighed på de forskellige punkter af søerne i modsat fald kan medføre store og stadig varierende, rykvis påvirkninger på slæbe- og fastgøringssteder. Afstanden mellem fartøjerne bør være mindst to bølgelængder (se tegning nr. 2). Det vil altid ved længere slæbning være klogt at dublere slæberen, fordi der så stadig er en forbindelse, hvis den ene

ç Forkert

Forkert

Rigtig

HVAD GØR MAN, NÅR DER IKKE ER EN VIND DER RØRER SIG OG ALLE VENNERNE VENTER PÅ HAVNECAFÉEN? FIND SVARET PÅ WWW.GOMARINE.DK ELLER NEDERST I ANNONCEN

WWW.GOMARINE.DK KVALITET TIL SØS

SVAR: MAN TRYKKER BARE PÅ KNAPPEN OG SEJLER I HAVN!

14

Tursejleren 0306


å

é

trosse sprænges. Bliver vejret meget hårdt, gøres slæbet så langt som muligt, og en vægt kan affires til midt på slæbet for at give større elasticitet. En tommelfingerregel for, hvor hurtigt man kan slæbe, er 3⁄4 af skrogets teoretiske maksimumfart. Når man i hårdt vejr er kommet op på en passende slæbefart, kan det være en ide at sætte et varp, eventuelt et drivanker fra havaristen, for at bremse farten ved surfing ned ad en bølge således, at havaristen ikke så let kommer ud af kontrol. Gør den det, kan den løbe op i slæbefartøjet eller skære ud til siden og give

Spørg

et utilsigtet ryk i trosse eller slæbefartøj. Det bør, hvis der ikke er rorskade, altid være en til at styre havaristen. En kniv eller økse bør også altid være ved hånden, såfremt det skulle blive nødvendigt at kappe slæbetrossen. I mørke føres lanterner efter søvejsreglerne, og i befærdet farvand er det godt at belyse havaristen fra slæberen, så andre skibe kan se, at der foretages slæbning.

Gå i havn

Så snart man kommer i roligt farvand, og i god tid inden man går i havn, kortes slæbetrossen op for at få bedre kontrol

motordoktoren

ler tyder det på problemer, spørger Ole Lönqvist, Svendborg.

Jeg har købt en båd brugt i år og har ingen erfaring med motoren - en Volvo Penta MD 11 D. Når jeg skal koldstarte den, skal den have fuld gas. Samtidig kører starteren længe, før motoren endelig starter. Når motoren er varm, starter den øjeblikkeligt uden brug af gashåndtag. Er det normalt, el-

SVAR: Jeg har ikke den store erfaring med den slags motor. Men uanset hvad, så tyder forklaringen på, at koldstartsanordningen simpelthen ikke fungerer/ikke bruges. Mit råd er: Læs instruktionsbogen. Løser det ikke problemet – kontakt en reparatør. Der er flere at vælge imellem på din egn.

over slæbet. Men husk, gå meget langsomt ned i fart, der er opskud i havaristen. Går man ind i snævert farvand eller havn, skal slæberen holde godt klar af sømærker og bøjer for at være sikker på, at havaristen også kan gå klar.

Slæbe langskibs

Er havnen vanskelig at besejle, er det at foretrække at tage havaristen på siden. Er fartøjerne lige store, fortøjes den slæbende båd på agterste del af havaristen (se tegning nr. 3), idet man sikrer sig, hvis begge er sejlbåde, at masterne og salingerne er forskudt

Jeg har købt en Najad 360 med en Volvo Penta MD22. Jeg har hørt, at der skulle være problemer med den model f.s.v. angår tandrem. Rygterne går på, at de skal skiftes hvert 3. år. Kan det mon passe? Har du nogle erfaringer med denne model? SVAR: Enhver motorfabrikant specificerer en levetid på tandremmen. I de fleste tilfælde bå-

for hinanden. Denne placering giver det slæbende fartøj bedre skrue og rorvirkning. Med masser af fendere ude kommer slæberen op agter fra og hiver trosser og spring over til havaristen. Agterspringet tager den største belastning under slæbet fremover, mens forspringet er mest belastet under bak.

Skamfiling

Det er vigtigt, især i hårdt vejr, at beskytte slæbetrossen mod skamfiling. Det kan gøres med klude på udsatte steder eller blot ved at slå fedtstof, margarine eller smør ned i klyds eller kæber.

de en tidsramme og en driftstid for skift, og det gælder også år eller x antal driftstimer (som jeg ikke kan huske, men det er mange). Under alle omstændigheder kan jeg kraftigt anbefale at instruktionsbogens anvisninger følges. Og så vil jeg i øvrigt henvise til en aut. Volvo-reparatør, hvis der er tvivl – for det har nemlig også noget med tandhjulenes tilstand at gøre.

HVAD GØR MAN, NÅR LANDSTIKKET STREJKER PÅ GRUND AF OVERRARBEJDE? FIND SVARET PÅ WWW.GOMARINE.DK ELLER NEDERST I ANNONCEN

WWW.GOMARINE.DK KVALITET TIL SØS

SVAR: MAN HÆVER DEN MANGLENDE STRØM I BATTERIBANKEN OG OPLADER AUTOMATISK, NÅR DER ER STRØM I OVERSKUD FRA LAND!

Nr. 3 August 2006

15


Årets nye både Alt godt fra de 1.000 søers land Finland er storproducent af gode, velbyggede lystbåde for en hver smag – og pengepung. Hvert andet år præsenterer den finske bådindustri sin formåen for den internationale bådpresse. Tursejleren har deltaget i årets præsentation. Den foregår over fem dage, hvor de tre af dagene er afsat til prøvesejlads af de forskellige både i skærgården under syv gange dagligt skift på ruterne. Redaktionen har været bag rattet af en lille snes motorbåde. Fælles for dem var, at det alle er meget

Targa skabte livsstil til søs

For godt 20 år siden viste Botnia Marin søvejen for et helt nyt bådkoncept til lystsejlads – Targa. Det er hurtige, robuste og sødygtige både, som er sikre at færdes på og som bjærger sig fint i al slags vejr. Den første Targa var på 25 fod, og den 3. generation af den er nu opdateret, så den med god ret kan betegnes, som en helt ny model. Med årets anden nyhed fra Botnia, flagskibet på 42 fod, er der nu ti forskellige modeller. Targa 42 fungerer fint såvel blandt isbjerge, som under tropisk sol. Og så har den mere indbygget komfort, end man er vant til hos modellerne. Den har store og rummelige for- og agterdæk med

hurtige både med store motorer. Deplacementsbåde ser man intet til blandt de nye modeller. Lad det være sagt med det samme – der var faktisk kun én enkelt nyhed indenfor sejlbåde. De både, vi præsenterer i det følgende sker ud fra tanken, at man skal kunne overnatte i bådene – at de kan bruges til tursejlads. Der er ikke alle producenter, der har forhandlere i Danmark. Men de vil alle gerne handle, så hvis du er interesseret i en specielt båd - kontakt værftet. flere siddepladser begge steder. På fly-bridge er der seks siddepladser i fartretningen. Pantryet er diskret gemt, når det ikke anvendes. U-sofaen på bagbords side i styrehuset, har plads til seks personer. Styrepositionen har det traditionelle Targa-look med justerbart rat. Forkahytten har toilet og bruser, en dobbeltkøje samt en ekstra stikkøje. For agterkahytten har ligeledes en dobbeltkøje og god stuveplads. Uden kahytten findes toilet og bruse vis a vis en ekstra stikkøje. Som i de andre modeller er alt udført i en god, håndværksmæssig kvalitet. Med de to nye Volvo Pentamotorer, D6-350 diesel, har flagskibet en topfart på 36

Data Nord star Patrol 26: L. 8,4 m., b. 2,8 m., vægt ca. 3.150 kg., motorer 200-350 hk og topfart 45 kn.

knob. Afhængigt af motorer og udstyr skal man regne med at betale ca. 2,8 mio. kr. Men den danske importør oplyser gerne nærmere på www.reesemarin.dk - der er også flere oplysninger på www.targa.fi

Nordstar født til al slags vejr

Andre finske bådebyggere har fulgt op på Targa-konceptet. Det er værfterne, som laver Minor og Nord Star Patrol. Jeg har været bag rattet af årets nyhed fra Nord Star – 26 Patrol fra Linex Boat OY. Lad det være sagt med det samme – jeg faldt pladask for båden. Den er ideel til alle former for søsport – ikke mindst tursejlads. Værftet startede med træbåde i 1920 og nu sidder 3. generation af familien ved rattet på værftet. Det har fulgt med tiden ind i glasfiberalderen, hvor det har bygget 3.000 glasfiberbåde indtil i dag i størrelserne 5-10 meter. De senere år har Patrol-serien været værftets varemærke. Med årets nyhed har Linex serien nu både i størrelserne 24, 26, 28 og 31 fod.

Båden er sikker at færdes på over alt på de plane forog agterdæk. En skydedør i hver side af styrehuset gør adgang til det let. 26éren har en dobbeltkøje og toilet ind under fordækket og desuden en ekstra soveplads i styrehuset. Hvad man ellers kan sige om Targa-bådene gælder også for Nord Star. Værftet har ingen forhandler i Danmark - endnu. Prisen for modellen leveret i Dk løber nok op i ca. 700.000 kr. Værftet oplyser gerne nærmere på www. nordstar.fi

Marino 27 Cobra med fint udsyn

Kendetegnende for Marinos design er store vinduer, stor adgangsdør og tagluge, som åbnes helt i bredden. Der er fem modeller i serien fra 23 til 34 fod med fly-bridge. På vinterens store bådudstilling i Helsingfors, kårede gæsterne nyheden 27 Cobra som udstillingens bedste motorbåd. Marino var det første firma i Finland, som begyndte at producere joller i glasfiber. Den første støbeform til en

Data Targa 42: L.o.a. 13,50 m., b. 12,85 m., dybg. 0,95 og vægt ca. 10 t. Modellen leveres med enten ret aksel, z-drev eller vandjet.

Data Marino 27 Cobra: L. 8,2 m., b. 2,9 mn., dybg. ca. 1,0 m., væg ca. 3.000 kg., motorer 190-270 hk, topfart 28-36 kn.

16

Tursejleren 0306


Data Flipper 705 HT: L. 7,09 m., b. 2,43 m., dybg. 0,84 m., vægt ca. 2.200 kg., motorer 160-260 hk, topfart 38 kn.

jolle blev lavet i en kælder, men i dag produceres bådene i store moderne fabrikslokaler. Marino-modellerne er alle sødygtige og velsejlende både i en god håndværksmæssig udførelse. Designet er pænt og enkelt uden at virke outreret. Det må vel siges at være en komfortabel båd til tursejlads for en lille familie. Der er en stor dobbeltkøje forude, en stikkøje ind under førersædet og en tilsvarende ind under agterdækket i styrbords side. Der er fin udsigt fra styrehuset, som også giver plads til fire personer omkring bordet. Toilettet med bruser er godt og funktionelt. Endelig skal nævnes, at båden leveres med et meget stort standardudstyr. Der er ingen forhandler i Danmark – endnu. Prisen for båden leveret i Dk menes at ligge på omkring 670.000 kr. Værftet oplyser gerne nærmere på www.marino.fi

Flipper 705 HT for den lille familie

Bella Boats er formentlig Finlands største bådebyggeri. Det producerer både under betegnelserne »Bella«, »Flipper« og »Aquador«. Indtil for tre år siden var firmaet ejet af én enkelt person, men nu har den multionationale koncern Brunswich købt godt en tredjedel af aktierne, for at få lov til at levere sine motorer under navnene MerCruiser, Mariner og Mercury til bådene. Gennem 40 år er der produceret ca. 40.000 både under navnet Flipper alene. Bag det

står nogle af Finlands bedste designere og konstruktører. Flippa 705 HT er ikke helt ny men fremtræder med helt ny indretning for 2006. Det er en hurtig, elegant lille familiebåd med fire sovepladser, og der er ellers hvad, der skal være af komfort i en båd af denne størrelse. Bl.a. Wallas kogeplade og varme. Bogstaverne HT står for Hard Top – altså tag. Uden for det kan båden lukkes helt af med en kaleche. Og så er båden til at komme i nærheden af prismæssigt. Afhængig af motorstørrelse skal man regne med over 497.500 kr. inkl. MerCruiser 4,3 MPI 200 hk Alpha one drev for båden leveret i Danmark. Der er fire forhandlere fordelt over landet. Yderligere oplysninger på www.flipperboats.fi.

Ideel til såvel syd som nord

Det var med henblik på det sydeuropæiske bådmarked, at Finn-Marin søsatte en ny serie både på årets internationale

Data Grandezza 31 DC: L. 9,35 m., b. 3,10 m., dybg. 1,3 m., vægt ca. 4.100 kg, motorer Volvo Penta D6310 hk og D3-350 hk.

Data Yamarin 76 Day Cruiser: L. 7,52 m., b. 2,60 m., vægt ca. 1.500 kg.

pressevisning i Finland. Ikke alene er designet men også navnet tillempet dette marked. Dermed supplerer FinnMarin sin serie med betegnelsen Finnmaster. Som flagskib i serien har man valgt Finnmaster 31 OC, fordi den kårede gæsterne på vinterens indendørs bådudstilling i Helsingfors, som »Årets båd«. Den nye serie består så af 23, 26, 28 og 31 fods både i henholdsvis kabine-, daycruiser-. og Walk Around-versioner. Vi har været bag rattet af Grandezza 31 daycruiser, og det var en god oplevelse. Som alt andet fra det finske værft, er det pænt udført håndværksarbejde i velsejlende både. I standardudgaven har båden et omfattende udstyr som fx heldækkende kaleche – og al den komfort, man venter sig af en moderne turbåd i dag. Og så er der sovepladser til seks personer om bord. Vi har ikke nøjagtige målinger af bådens tophastigheder, men de er høje. Du kan finde

flere oplysninger hos importøren på hjemmesiderne www. vestfynsmarinecenter.dk og www.finnmarin.fi

Yamarins nye både

Navnet er sammensat af Yamaha og marine, og betegnelsen dækker over, at bådene er konstrueret og designet for de japanske påhængsmotorer af mærket Yamaha. På det flydende Boat Show fremviste Yamarin hele tre nye modeller, så der nu produceres 13 forskellige bådstørrelser fra 4,2-7,6 m. Flere af modellerne er i forskellige versioner. Blandt nyhederne er det nye flagskib – Yamarin 76 Day Cruiser. Som de øvrige både fra denne producent er det hurtige, gedigne og velsejlende både til rimelige priser. Den er designet til motorer i størrelser 150-300 hk. Modellen har et dobbelt førersæde og hydraulisk styring med justerbart rat. Der er adgang til kahytten under fordækket gennem en skydedør i plexiglas. Her finder man fire sovepladser og et toilet. Det er siddepladser til otte personer i cockpittet, som kan lukkes af med en heldækkende kaleche. Kogepladen er naturligvis med som standard. Med en motor på 250 hk er topfarten 47 kn. Med en motor på 150 hk er topfarten 37 kn. Prisen for båden leveret i Danmark med 150 hk motor er 499.000 kr. www. yamaha-motor.dk - eller nærmere oplysninger om bådene hos producenten www.yamarin.com Nr. 3 August 2006

17


Data Castello Amazon HT: L. 5,33 m., b. 2,0 m., vægt ca. 450 kg. Motorer 40-90 hk. Fart med 50 hk. påhængsmotor 30 kn., tankkap. 73 l.

ry er topfarten 37 kn. Blandt standardudstyret finder man fx indbygget brændstoftank på 145 l. og trimflaps. En god ting når man vil kompensere for vægtfordeling i så lille en båd. Med den mindste motor på 115 hk koster båden på værftet i Finland uden moms 33.852 euro, og det svarer til ca. 252.540 kr. Producenten har endnu ingen forhandler Danmark. Nærmere oplysninger på www.mv-marin.fi

Velsejlende lille turbåd

Castello Yachts Oy er ikke en sværvægter i finske bådindustri. Værftet har eksisteret i 33 år og har haft stadig fremgang. I år ventes produktionen at blive på 240 både, hvoraf de fleste går til eksport. Værftet fremstiller fem modeller fordelt på tre forskellige, synkefrie skrogstørrelser, hvor det længste er på 5,33 m. På det har man valget mellem fire forskellige modeller, hvor Castello Amazon HT synes at være mest relevant for tursejlere Bådskrogene er lavet i en stærk men let sandwich-konstruktion med kerne af balsatræ. Det betyder lav vægt og mindre motorkraft. Pænt håndværksarbejde kendetegner bådene, som også er velsejlende med gode søegenskaber. I HT-modellen er der plads til,

at to voksne og to børn kan overnatte. Castello har ingen importør i Danmark, derfor er priser i euro og uden moms leveret i Finland. Her koster Amazon HT 10.164 euro, og det svarer til ca. 75.723 kr. Der er flere oplysninger at hente på hjemmesiden www. castelloboats.fi Castello har et nyt flagskib på vej senere på året, 711 Family Cruiser med 4 - 6 sovepladser, hvor tallet står for længden.

God og billig familiebåd

Det første jeg bemærkede ved MV-Marin 6600 FC var udnyttelsen af det kun 6,6 meter lange skrog. Her er der blevet plads til to separate kahytter med dobbeltkøjer, spiseplads til fire, toilet og pantrysektion. Ved nærmere inspektion fandt jeg en ting, jeg ikke er vant til

Data MV-Marin 6600 FC: L. 6,60 m., b. 2,60 m., vægt ca. 1.200 kg., motorer Mercury 115-150 hk.

18

Tursejleren 0306

at finde i nye både - »Ejerens håndbog«. Det er en manual på finsk og svensk, som giver svar på alt vedrørende din nye båd. Den er på højde med de bedste manualer, man finder i nye biler. Gennem 30 år har MV-Marin produceret glasfiberbåde til familie- og tursejlads. i størrelserne 4,5-7,0 meter. Det er nu fire skrog i størrelserne 4,5-7,0 meter. Ny for året er flagskibet 6600 FC, som vi omtaler her. Som de andre gennemprøvede skrog fra MV er modellen kendetegnet ved et moderne design og ved at være en sikker båd at færdes på og i. Den har et godt søskrog med lav planingstærskel ved fornuftig motorstørrelse, og det giver en god brændstoføkonomi. Med maksimal størrelse påhængsmotor på 150 hk. fra MercuData Sailfish 26 F: L.o.a. 8,05 m., b. 2,65 m., vægt 2.800 kg., motorer VP 170-300 hk.

Hurtig og gedigen båd til lange ture

Sailfish Boats er ét af Finlands nyeste værfter – etableret for seks år siden af en familie som kunne lide at sejle og vidste, hvordan en båd skal være under nordiske forhold. De havde i mange år haft en reparationsbedding, inden de startede som bådebyggere. Familien har nu to modeller: Sailfish 26 og 29, som begge produceres som håndoplagt glasfiber og til hver kundes særlige ønsker. Fra starten har det været ideen at lave både beregnet til tusejlads. Nyt for året var derfor en ændret indretning af Sailfish 26, som har fået tilføjelsen »F«. Der er forkahyt med dobbeltkøje, og dinette-arrangementet kan omdannes til yderligere en dobbeltkøje. Båden


Data Masmar 33 Evolution: L. 10,10 m., b. 2,60 m., dybg. 0,9 m.. vægt ca. 3.500 kg., brændstoftank 500 l.

har selvsagt også pantrysektion og desuden toilet i forbindelse med forkahytten. Modellen er velsejlende og udført i en god håndværksmæssig kvalitet. Med en Volvo Penta D4 på 210 hk er topfarten 35 kn. Prisen for den nye version er, leveret på værftet, uden finsk moms og med en Volvo Penta diesel D3 på 190 hk 73.360 euro, og det svarer til ca. 547.270 kr. Der er ingen forhandler i Danmark. Der er nærmere oplysninger på www.sailfishboats.fi

Krigsskib er nu hver mands eje

Astra Marine har mange års erfaring i bygning af professionelle både til den finske coastguard og søværn. Denne erfaring har værftet nu lagt i et projekt for fritidssejlere

– Masmar 33 Evolution, hvor det sidste ord faktisk står for udviklingslære. Det er måske også af gammel vane, værftet havde valgt at gøre båden grå. Men den leveres også i mere normale farver for lystfartøjer – mod et beskedent mertillæg. Båden er designet for dem, der vil frem på søen bekvemt og komfortabelt – uanset vejret. Båden har et dybt V-skrog på 23 grader, og så har det, i lighed med erhvervsbådene indbygget ekstra styrke. Om læ er alt veldisponeret. Under dækket forude er der en stor U-sofa, som nemt omdannes til en dobbeltkøje. I forbindelse med forkahytten findes på der på den ene side toilet og på den anden et rummeligt garderobeskab. Bag førersædet er der pantry og modsat det en L-formet sofa, som også nemt indrettes til en dob-

Viknes 770 har nu mere moderne linier.

beltkøje. Cockpittet agter har et par stuverum, og som ekstra kan der installeres en udvendig styreposition i bagbords side. Alt er gedigent og robust udført om bord. Blandt det store standardudstyr finder man bl.a. bovpropel. Der er mulighed for tre forskellige motorinstallationer med hækdrev fra Volvo Penta på op til 2x260 hk. Med én VP D4-260 er topfarten 35 knob, og så koster båden leveret på værftet i Finland uden moms 108.115 euro. Det svarer til ca. 806.538 kr. Værftet har ingen forhandler Danmark. Nærmere oplysninger på hjemmesiden www.astramarine.com

Båd drevet af lydløs solkraft

Det finske småbådsværft, Terhi, som har et stort program af alsidige småbåde, demonstrerede på Finnboats Floating Boat Shows sin nyeste udvikling i bådproduktion – en jolle drevet af solkraft. Båden er værftets meget lette, synkefrie rojolle, og i solkraftudgaven har den fået betegnelsen Saiman Sunwind. I midtertoften er der indbygget et solcellepanel, som leverer 40 watt til en vedligeholdelsesfri akkumulator. Når den er fuldt opladet, kan båden sejle i tre timer for den lydløse el-motor. Topfarten med 4 hk el-motor er syv knob. Båden leveres komplet sejlklar med solanlæg og to årer, og der er to års garanti på alle dele i båden. Terhi har forhandlere i Danmark. Nærmere op lysninger på www.terhi.fi

Nye både i Bella Selv om det var den største bådudstilling nogensinde i Danmark, blev den ikke den mest velbesøgte. Kun 41.687 gæster gik gennem tælleapparaterne, og det var næsten 6.000 færre end for to år siden. Måske havde vejret med snefald flere af de ti udstillingsdage en del af skylden for det lavere besøgstal. Men til gengæld tyder meget på, at dem, der besøgte årets bådudstilling var et købestærkt publikum, der var indstillet på at bruge friværdien i deres huse til det. Herfra præsenterer vi nogle af nyheder på udstillingen. Desværre var der ingen regulære nyheder i sejlbåde.

Klassiker i nyt tøj

Viknes-bådene med de gode sejlegenskaber er udviklet af norske bådfolk til det barske Nordatlanten. Den første Viknes båd blev søsat i 1988 med betegnelsen 770, og den blev hurtigt en salgssucces. Senere er der kommet yderligere tre modeller til - 830, 880 og 1030. Kendetegnende for alle modellerne er, at de er velsejlende og robuste med erhvervsfartøjernes negative hældning på vindspejlet. På årets bådudstilling blev en ny udgave af klassikeren Viknes 770 præsenteret. Indretningen er moderniseret, og båden har fået mere strømlinet udseende. Endelig er skroget blevet opdateret. I Danmark sælges Nr. 3 August 2006

19


FM-35 havde premiere på Boatshow 2006

båden med en 120 hk Yanmar diesel før moms for 553.440 kr. Du kan finde flere oplysninger på www.viknes.no eller hos den danske importør, Kronborg Marine Bådsalg, på www.kronborgmarine.dk

Premiere på ny dansk motorbåd

Det hører til sjældenheder, at der holdes premiere på en dansk-bygget motorbåd. Men årets bådudstilling kunne byde på én af slagsen. Den hedder FM-35 og kommer fra Egon Bredgaards værft i den lille havneby Sakskøbing. Her har man produceret erhvervsbåde siden 1965. Det er glasfiberbåde op til 20 meters længde fra joller, redningsbåde op til fiskekuttere og passagerbåde. Nu så også lystbåde. Det fremgår tydeligt i den nye FM-35, som også leveres i en 38 fods udgave, at det er folk, der er vant til at bygge for erhvervsfolk. Bådens funktionelle linier er hentet herfra. Og det samme gælder løsningerne om bord. Fx har båden et stort agterdæk og lasterum

med solide luger af metal i dækket. Agterdækket er dybt og sikkert med gedigne søgelændere. Båden leveres som halvfabrikata eller færdigapteret efter køberens ønsker. Med en 370 hk Volvo Penta diesel koster den færdig version før moms fra ca. 1,6 mio. kroner. Der er nærmere oplysninger på www.egonbredgaard.com

Amerikansk sportsbåd med europæisk komfort Amerikanske

Rinker er Verdens næststørste uafhængige producent af hurtige, velsejlende og økonomiske motorbåde over 25 fod. Programmet består af 19 modeller i størrelserne 19-43 fod fordelt på sportsbåde, turbåde og Cuddies (med lille kahyt). Værftet fejrede i år sin 61 års fødselsdag med en ny 26 fods sportsbåd – Rinker 246 Captiva, som havde Europa-premiere på Boatshow 2006. Den nye model har alle Rinkers kendetegn: Velindrettet med al den komfort og udstyr en moderne familie kan ønske sig af en Rinker 246 Captiva havde Europapremiere under Boatshow 2006

20 Tursejleren 0306

turbåd. Alt udført som godt håndværksarbejde. Det specielle, patenterede og gennemprøvede fartskrog giver båden en økonomisk gang og gør den sødygtig samt letplanende. Der i øvrigt fem års garanti på skroget. Med en standard benzin motor på 260 hk har båden en topfart på knapt 45 knob. Med den og standardudstyr er prisen før moms i Danmark 302.400 kr. Båden leveres også med dieselmotor. Flere oplysninger om båden på www.rinkerboats.com og hos den danske importør www. floormarine.dk.

Stilfuld norsk 4-hjulstrækker

Også nordmændene kan lave alsidige bade til såvel erhvervssom lystsejlads. Det er Askeladden 805 Commuter et synligt bevis på, og så har båden et stilfuldt design. Værftet er for få år siden overtaget af den amerikanske Brunswich-koncern, som bl.a. laver motorer under navnene Mercury, MerCruiser og Mariner. Båden er solidt bygget og kan klare en tryg sejlads under Askeladden 805 Commuter.

alle forhold. I motorbrønden finder man en kraftig 4,2 liter Cummins MerCruiser diesel med Bravo 3-drev. Som Volvo duoprop har også det kontraroterende skruer, der giver et godt greb i vandet. I kahytten ind under fordækket er der to køjepladser og badeværelse med bruser og toilet. Desuden er der yderliger to køjepladser i styrehus/salon. Endelig er der også blevet plads til et pantry med køleskab og kogeplade. I skroget er der indstøbt en tunnel, så man nemt kan montere en bovpropel. Båden kan monteres men enkelt eller dobbelt motorinstallation. Med en 300 hk MerCruiser diesel og kortplotter koster båden over 900.000 leveret i DK. Nærmere oplyseninger på www.askeladden.no eller www.ketner-outdoor.dk

Vil du hellere leje end eje?

Hvis du er træt af holde din båd ved lige og gerne vil se nye farvande, bør du leje båd. Danmarks to største udbydere af charterbåde har nu slået sig sammen. Det er Scancharter og SunWay. Scancharter har gennem 15 år udlejet både hovedsageligt i danske farvande fra egen charterbase i Øer ved Ebeltoft. Dog mest sejlbåde. Sunway har gennem 20 år arrangeret ferier på vandet på såvel Europas vandveje som på mere eksotiske destinationer i blandt andet samarbejde med Sunsail – Verdens største charterselskab. Læs mere på www.scancharter.dk og www. sun-way.dk


Det Havblå Marked

Spørg

Bådkonsulenten Risikoen for at tabe penge på bådkøb er stor, hvis man ikke er ekspert på den slags. Derfor har DT lavet en aftale med en professionel bådkonsulent og vurderingsmand - Carsten Lund i Beder, Jylland, som nedsætter denne risiko. Når det drejer sig om køb og forhøjelse af lån, gennemgår jeg bunden, fribordet, dæk, rig, aptering, maskininstallation, gerne sammen med køberen, og jeg giver ham råd og vejledning om bådtypen. Ofte, når det drejer sig om en førstegangs køber, giver jeg tips til vedligeholdelse af skibet, og hvad man bør være opmærksom på omkring modellen. Syns- og vurderingsattester udarbejdes ud fra et visuelt fagligt synspunkt uden præ-

judice af nogen overfor undertegnede. Jeg har lavet en aftale med DT om, at medlemmer er velkommen til at kontakte mig gratis i forbindelse med en sag. Hvis DT’s medlemmer ønsker dette, er der mulighed for at besigtige båden med dem. Det koster 400 kroner plus moms inklusiv kørsel pr. time, fortæller Carsten Lund. Han arbejder dagligt over hele landet og kommer ca. én gang om ugen i sæsonen til Sjælland. Ship-Consult Digevænget 13 8330 Beder Mobil 40 57 27 27 Fax 86 93 84 00 ship.consult@image.dk

Verdens mest robuste og effektive brandsikring til bl.a. lystbåde.

Tlf. 56 16 91 00 fax 56 16 91 08 www.firetrace.dk

JIM Søferie I/S

����������������� ■���������������������

l

Nyere velplejede Hallberg Rassy og andre kvalitetssejlbåde udlejes fra Kerteminde og Århus.

l

Newer Wellattended Hallberg Rassy and other qualityyachts rental from Kerteminde and Århus.

l

Neuere gepflegte Hallberg Rassy und andere QualitätsYachten zu vermieten ab Kerteminde und Århus.

� ������������������� ■����������������������������� ■���������������������������� ■������������������� ■����������������� ■�������������������� ■��������������������������� � ������������������������������� ����������������������������� ���������������� ��������������������������

JIM Søferie I/S Kontor: Siøvænget 27 · DK-5500 Middelfart Havn: Marinavejen 10-C . 5300 Kerteminde D a n b o a t Tel.: +45 6441 4182 · Fax: +45 6441 9182 E-mail: mail@jim-soeferie.dk · www.jim-soeferie.dk

www�sejlerskole�dk

Søsportens Brancheforening

Københavns Sejlerskole Køge Bugt Sejlerskole

FIRETRACE Dania Brand & Miljøteknik

Yacht Charter in Denmark

Hallberg-Rassy Charter DK

Sælges: Alt i træ lavet på moderne snedkerimaskiner: Rabat til medlemmer af Danmarks Tursejler Forening. A-Z Snedkeriet Molevej 4, Esbjerg Tlf.: 7512 6599 www.a-z-snedkeriet.dk a-z@a-z-snedkeriet.dk

Uachtsejlerskolen.indd 1

• Medlem af • Dynamisk og aktiv indlæring Brancheforeningen • Lær at sejle for private • Lær at navigere sejlerskoler Kontor: Kystvejen �� � ���� Køge Tlf� �� �� �� ��

���������������������������� �����������������������

TrackGuard - markedets mest effektive sporingssystem

27/01/06 10:10:28

Ring til Guard Systems på tlf. 39 62 00 45 www.guardsystems.dk

Nr. 3 August 2006 21


Medlems-service: Bådcertifikat

DT udsteder bådcertifikater til vores medlemmer og deres både. Da arbejdet med udstedelsen sker ved frivillig indsats og i fritiden, må du henvende dig til os skriftligt og bede om at få tilsendt det nødvendige materiale, som du skal udfylde. Henvendelse: Hartvig Rasmussen, Fribertsvej 12, 5300 Kerteminde, formanden@tursejleren.dk

Campingpas

Hvis du vil campere på landjorden, kan DT udstede et campingpas til dig. Vi har brug for følgende oplysninger: Indehavers fornavn, efternavn, adresse, postnummer samt fødselsdato og sted, pasnummer og nationalitet samt udstedelsesdato. Endelig har vi brug for dit medlemsnummer i DT. Du kan IKKE anvende det nummer, der er trykt ved din adresse på bladet. Du skal også angive, om du skal til Sverige. Hvis du skal det, skal der laves et tillægspas. Campingpasset koster 100 kr. og tillægspasset 35 kr. Henvendelse: Danmarks Tursejlerforening, Odensevej 197A 5600 Faaborg.

Velklædt med tursejlerlogo

Hvis du er glad for DT, bør du også reklamere for vores forening. Det kan du og din

besætning gøre ved at købe kasketter (caps) og polotrøjer med DT´s logo. Polotrøjerne koster 200, kasketterne fås for 100 og stander/vimpler for 50 kr. Der vil blive et særligt messetilbud for hele sættet i en bærepose med DT klistermærke. Desuden kan købes broderede DT-logoer til kasketter, jakker eller bluser for 20 kr. pr. stk. Alle priser er med moms men uden forsendelse. Nærmere oplysninger hos sekretariatet på tlf. 70 21 42 42 eller bente@tursejleren.dk Danmarks Tursejlerforening, Odensevej 197a, 5600 Faaborg

SøAssistance

et Falck-abonnement til søs. SøAssistance er en pakkeløsning, som bl.a. indeholder: Koordinering af slæbeassistance, meldeordning om sejlplaner, efterlysning af stjålne både, praktiske oplysninger om havne og butikker samt vejrtjeneste fra DMI for lokalområdet, du er i. Du kan jo ikke regne med, at der er dækning på mobiltelefonnettet overalt til søs, derfor får du også 25 minutters fri taletid via VHF til Danmark over alle skandinaviske kystradiostationer. Med DSC får du 50 pct. rabat på selvvalgte samtaler. SøAssistance er ikke kun for hjælp i Danmark. Lyngby Radio har nemlig indgået en gensidighedsaftale med norsk og svensk kystradio, så man får samme service i alle tre skandinaviske lande, når man blot oplyser, at man er medlem af SøAssistance i Danmark. Der er flere oplysninger at hente om SøAssistance på tdc. dk/lyngbyradio. Du kan også få oplysninger på tlf. 80 60 50 20 eller lyngbyradio@tdc.dk

Når du tilmelder dig SøAssistance, betaler du normalprisen 195,00 kr. fratrukket medlemsrabatten på 15%. I alt 165,75 kr. Abonnementet på SøAssistance gælder ét år frem fra ikrafttrædelsesdatoen og fornys automatisk. Abonnementet kan opsiges med en måneds varsel. Mottoet for SøAssistance er »Service på havet, tryghed om bord«, og denne tjeneste kan bedst sammenlignes med

Vi har nu modtaget de nye og ajourførte 2006-søkort fra »Nautische Veröffentlichungen« (NV). Sættene er i fire eksemplarer og indeholder, foruden søkortene, også en cd-rom, samt havnelods over det aktuelle område. CDén er i en dansk version til den bærbare computer. Kontakt medlem af hovedbestyrelsen, Mogens Hansen,

indeholde råd om, hvorledes medlemmet selv håndterer forholdet og rådgivning om hvilke muligheder, der er for at få forsikringsdækning eller lignende for omkostninger ved f.eks. at køre en retssag. Per Frydenreim Møller vil også kunne henvise til anden sagkundskab eller myndighed som måske i stedet er den rette at kontakte. Prisen herfor er kr. 300 plus moms. Medlem-

mer skal, inden der tages kontakt til Per Frydenreim Møller, indhente et rekvisitionsnr. hos DT’s sekretariat. Derudover tilbyder advokat Per Frydenreim Møller en køb -af-båd-pakke, indeholdende udfærdigelse af en købsaftale, kontrol for gammel gæld, assistance til en ekstern långiver i forbindelse med finansiering og tinglysning/registrering af pantebreve m.v., samt evt.

Tilbud søkort

og få en nærmere orientering på tlf. 6610 9870 eller på mogens@tursejleren.dk. Husk at oplyse medlemsnummer.

Sporingsmodul finder båden

I fjor blev der stjålet cirka 900 fritidsbåde her i landet. Hvis du vil forhindre, at du bliver tal på denne kedelige statistik, ved at din båd bliver stjålet, bør du investerer i en tyverialarm. Gennem DT får medlemmerne 14,5% rabat på sporingsmodulet TrackGuard. Det koster i udsalg 2.340 kr., og du sparer altså 340 kr. Derudover skal du betale kr. 1.650 i årligt abonnement inklusive moms. Ring 39 62 00 45 - og opgiv medlemsnummer.

Tilbud på brandslukning

Firetrace hedder et automatisk brandslukningsudstyr til mindre lukkede rum - som f.eks. motorrum. Det er prisbilligt og effektivt, og du kan se det nærmere omtalt i Tursejleren nr. 2 fra i fjor. En komplet installationspakke for rum op til to kubikmeter koster kr. 2.100,Men DT har lavet en særaftale med importøren af Firetrace - Dania Brand & Miljøteknik, så medlemmerne kan købe pakken for kr. 1.500,- plus forsendelse. Du kan få nærmere oplysninger om produktet på www. dbmt.dk. Ved bestilling skal du oplyse dit medlemsnummer.

Spørg juristen Vi har med Per Frydenreim Møller indgået en aftale om, at foreningens medlemmer i spørgsmål med relation til sejlerlivet kan få en indledende (typisk telefonisk) konsultation og evt. en kort gennemgang af et skriftlig materiale, med henblik på, at de kan få svar på konkrete spørgsmål, eller kan få klarhed over deres juridiske muligheder. Rådgivningen vil også kunne 22 Tursejleren 0306

en samejeoverenskomst. Prisen herfor er (excl. off. afgifter) kr. 3.000 + 2% af bådens købspris + moms. Tilbuddet gælder kun for køb af båd i Danmark, men Per Frydenreim Møller er gerne behjælpelig med at finde en dansk eller udenlandsk advokat, der kan bistå ved handeler i udlandet. Per Frydenreim Møller, tlf. 36350256/ per-moeller@ret-raad.dk


PIGER lær at sejle båden! DT’s konekurser har vist sig at være en velbesøgt succes. Ideen med kurset er, at skulle der ske »skipperen« noget skal konen selv kunne sejle båden i havn. Derfor laver vi endnu et kursus i samarbejde med Københavns Sejlerskole og Yachtsejlerskolen i Sønderborg. Prisen er kr. 1.400,- pr. deltager. SØNDERBORG Den 12. - 13. august KØBENHAVN Kontakt sekretariatet KØGE Den 26. - 27. august kl. 10.15 (10 pladser) Programmet 1. dag på vandet: Introduk-

tion og gennemgang af båden ved hjælp af checkliste. Desuden: Manøvrering af båden på åbent vand for motor, sejlsystemer, hvordan fås de ned? Motorlære, hvordan betjenes motoren? Mand overbordmanøre samt bjærgning af overbordfalden. Sådan bruges nødanker. Navigation, sådan finder du i havn. Sømærker ved havnen Havnemanøvre ved pæle og langskibs, trosse i land. 2. dag i teorilokale: Aflæsning af GPS, VHF opkald, nødsignalet, brandbekæmpelse og afprøvning af slukningsudstyr. På vandet: Alle prøver at manøvrere båden alene og uden hjælp fra de øvrige. Tilmelding og yderligere oplysning Danmarks Tursejlerforening Odensevej 197A 5600 Faaborg tlf. 7021 4242 bente@tursejleren.dk

HUSK! For de medlemmer, der endnu ikke har fået overflyttet deres kaskoforsikring til match-pris hos vores nye forsikringspartner, Trekroner, er sidste frist for overflytning den 31. december 2006.

Medlemskab

- i Danmarks Tursejlerforening

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem.

Klubmedlemskab: Hvis din klub beslutter sig for medlemskab af DT, det være sig på en generalforsamling eller gennem en bestyrelsesbeslutning, betaler klubben i alt kr. 300,- i årlig kontingent. Det enkelte medlem af klubben betaler så kun kr. 235,- i årlig kontingent til DT. Vi har faktisk 118 klubber, som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer. Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr.

285,- i årlig kontingent, og så har også du alle medlemsfordelene. Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af DT.

Indmeldelses-

og tilbudsblanket

Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:

I hvilken havn ligger din båd? Navnet på din klub?

Jeg ønsker medlemskab og ansvarsforsikring Jeg er medlem i DT. evt. medl.nr: Jeg ønsker tilbud på bådkaskoforsikring Jeg har mindst duelighedsbevis eller speedbådskørekort ja nej Bådfabrikat: Bådlængde:

m

fod

Byggeår:

Topfart i knob:

Forsikringssum kr. : Byggemateriale: Glasfiber Bådtype: Mast og sejl

stål

træ

Motorbåd

andet Andet

Indenbords motor/fast skrue Indenbords motor/udenbords drev (Z-drev) Påhængsmotor Klip indmeldelses- og tilbudsblanketten ud og send den til:

Danmarks Tursejlerforenings Sekretariatet Odensevej 197 A, 5600 Faaborg Tlf. 7021 4242 · Fax 6260 2451 · bente@tursejleren.dk

Nr. 3 August 2006 23


Medlemmernes søkrammarked SÆLGES 33" flot velholdt mahogni yacht Mäler 1952 25 kvm. org. stand med ny 2005 ASMO indbygget elmotor. 4x132 AH nye batterier. Lydløs sejler op til 6 kn. 25-30 sømil på 1 opladning. Ny Gori foldepropel. Pris m. motor 135.000 kr. U. motor 85.000 kr. Henv. Anders Jessen, tlf. 2888 0001 (Se artiklen andet sted i Tursejleren)

Velholdt stålmotorbåd Succes 10501982. Skal ses. Meget udstyr og fornyelse. Pris 590.000 kr. Henv. Kristian Thomsen, tlf. 5573 6081/plutto@stofanet.dk

2001 Bavaria 31 sælges. Nypris inkl. alt udstyr over 800.000. Nu 595.000. Gerne bytte med lille sejlbåd. Båden er helt som ny. Henv. Poul Nielsen, tlf. 3091 0549 Mascot 20” motorsejler årg. 1978-79, særdeles velholdt. Med 7, 5 HK Volvo diesel. Sælges for 70.000 kr. Henv. Arne Schmidt, tlf. 6226 1976 E-mail: afl@mail.dk Sagatour 27 1970 - motorbåd m. agterkahyt. Volvo MD3, hydraulisk styring, autopilot, VHF, varme søtoilet m. tank, fin presenning, koldskumshynder, anker + fortøjninger, vogn + vinterpresenning. Pris 135.000 kr. Henv. Arne Hansen, tlf. 7446 1498/201 14964 E-mail: bahansen@mail.dk

Nyt storsejl med gennemgående sejlpinde 1å gl. til Naver 29. Pris 6.500 kr. Henv. Normann Kristensen, tlf. 6533 1923 Foldepropel 15x10 venstredrejet passer til 24 mm aksel. Pris 1.700 kr. Henv. Børge Rasmussen, tlf. 6538 1102 bogm@rasmussen.mail.dk Elektronisk søkort, C-map 95 over Sjælland nr. 4 eller 5. Egon Sørensen, tlf. 8637 3420 Jupiter 33 årg. 79 byggenr. 5, 2 x 120 hk Ford Sealion. Nyrenoveret styrehus. Ekkolod, autopilot, radar, evt plotter (lab top). Pris 495.000 kr. Henv. Bendt L. Nissen, tlf. 2142 5206/ bnissen@mail. tele.dk Møn 830 motorsejler 1986. Velholdt m. rullemast og rullefok. Ferskvandskølet 3 cyl. Bukh 36 hk motor. Garmin kortpl., autopilot. Agterkahyt, salon, toilet m. håndvask, cockpit pantry m. ny gasovn. Pris 325.000 kr. Henv. Uffe Svenningsen, tlf. 2261 8188/9858 4005

Volvo Penta TMD22 bådmotor 78 hk, 5 år gammel, ca. 30 driftstimer, s-drev. Som ny. Har været installeret i 14 tons X-482 sejlbåd. Pris. 55.000 kr. eks. 3-bladet Flex-O-Fold propel. Henv. Erik Blichfeld, tlf. 7552 2020/4028 7590 info@blichfeld.dk 1 x scatra CVA-enhet - bådaksel m. trykleje meget lidt brugt: 1.800 kr. 1 x skrue, V 15x12 449 til 25 mm aksel. 1 x ny ombytter starter, passer til Volvo MD 110; 1.200 kr. Henv. Erik Svend Hansen, tlf. 5477 0322 Komplet rig til Albin 25. Pæne sejl - kom selv og afmonter skødeskinner samt opmåling af placering. Pris 6.900 kr. Henv. Uffe Høgh, tlf. 8694 4209 - arb. tlf. 8754 0410

Houdini luge 543x543 mm. Indbygning 500x500. 600 kr. afhentet. Henv. Thomas Kjær, tlf. 9737 3268. E-mail snerle60@privat.dk Bordstativ i eloxeret aluminium til montering i skot. Kan hæves, sænkes samt dreje. Vinklet udgave. Nypris 1.745 kr. Sælges for 500 kr. Henv. Niels Hjuler, tlf. 8641 1417. E-mail nhj@webspeed.dk

Carter Dingbat 1⁄4 ton 25" årg. 77. Motor Petter diesel 6 hk. Drejepropel. Nyere mast, topstykke, gear, propel, dieseltank og spil. Pris 75.000 kr. Beliggende Århus Havn. Henv. Poul Fibæk Laursen, tlf. 8626 3767 pofila@stofanet.dk 1 stk. bådstativ passer til LM27 kan også bruges til andre både. Pris 1.500 kr. Henv. Egon Henriksen, tlf. 2428 8131 Musto tørdragt som ny str. 4 med støvler str. 40/41 pris 2000 kr. Optimistjolle ny mast/sejl pris 2000 kr. Henv. Gitte Nielsen, tlf. 4017 6970/7443 6986 Storsejl m. gennemgående sejlpinde, underlig E-mål 386,5 P-mål 1164,0. Pris 5000 kr. Håndholdt GPS Garmin ældre model 500 kr. Henv. Claus Prang, tlf. 8616 9592

LM23 motorsejler med bådvogn. L. 7,10, b. 2,40, d. 0,90 m. Motor 10 hk Bukh. Båden kan ses efter aftale. Horst Kuhlmey, tlf. 9731 6330 LM28-sejl: Stor genua forlig 9,65 underlig 4,65 pris 650 kr. Genua m. reb 8,96 og 3,95 800 kr, nyt LM 270 7,81 3,19 1.100 kr. Henv. Franz E. Kehren, tlf. 8653 8192/2096 8194

Ørnvik 650WE. Sejlet 20 timer. Lækker kabine (som campingvogn), stort agterdæk. Alt i udstyr. Pris 280.000 kr. Med ny Brenderuptrailer 305.000 kr. Henv. John Christensen, tlf. 8655 7355/3020 6520/johnec@pc.dk Propel 16T/10T 3.Vm.notf.30m Møn830 motorsejler 1986. Velholdt med rullemast og rullefok. Ferskvandskølet 3 cyl. Bukh motor på 36 hk. GPS kortplotter, autopilot, agterkahyt, salon, toilet m. håndvask, cockpit, pantry. Pris 325.000 kr. Uffe Svenningsen, tlf. 2261 8188/9858 4005 Nidelv 28 1984 byg.nr. 110 med VP TAMD30 turbo. For/agter kahytter. Meget velholdt. Toilet m/tank, varmeanlæg, GPS, VHF, Autohelm 4000, ekkolod, vinterstativ og –presenning. Pris 388.000 kr. Henv. Sverre Systad tlf: 44654424/28783424.

LM24 motorsejler. Velholdt Maxi Matic 9 hk diesel. Rullegenua, genakker, storsejl.5 køjer. Ny sprayhood og Silvalog. Pris 155.000 kr. Byttes m. motorbåd. Henv. Erik Kastebo, tlf. 3253 8578.

24 Tursejleren 0306

Brugt Volvo Penta motor M 10A. Kan bruges til reservedele. Pris 5.000 kr. Frits Bjerre, tlf. 8641 3680 2-bladet foldepropel Teignbridge (K.M.F.) akselmodel 15x12 LH. Fisker, tlf. 7589 7734 Davider til gummibåd for montage på motorbåd. Sælges for 1.400 kr. Flemming Støve, tlf. 7442 4995

Garmin 162 m/ekstern ant. Blue Chart søkort CD inkl. AC/PC Euro adapter. Dansk manual. Pris 2.500 kr. Henv.: B. Schuler tlf 21708875. 15 kvm. juniorbåd nr. 228. Nyrestaureret med nyt dæk og ruf. Ny mast og bom + rustfri rig. Pris 32.000 kr. Henv.: Ejgil Nielsen tlf.: 98488491/21445341. E-mail: sycenter@urdc.dk Garmin 128 med intern antenne sælges for 1.250,00 kr. Henv.: Poul K. Thomsen tlf.: 21716080. E-mail poul. thomsen@get2net.dk

32 fods mahogni havkrydser årg. 1962 i meget fin stand med 36 hk Bukh fra 1993. Pris. 175.000 kr. Langturssejler. Henv. Krog, tlf. 9857 2165 Familiesejlbåd Westerly Longbow 31 fod. Stor, rummelig, megen stuveplads, stort cockpit (2,5 m), VP 2003 Garmin kortplotter med kort, ekkolod, VHF, Autohelm 2000, søtoilet. Pris 299.000 kr. Thorsten Gandsager, tlf. 5485 6696/ gandsager@pc.dk Blue Chart elekroniske søkort juni 2005. Kort nr. 3, 6, 4, 1, 18 sælges til halv pris. 7.500 kr. Imray Charts søkort nr. C33A, C65A, C12, C23, C63, C30, C25, C26, C62, Y70, C70, C64, C10, C61 sælges til halv pris. 1.200 kr. Jan Vinstrup, tlf. 8796 9106/kjgrandcru@hotmail.com Suzuki DT 9,9 l. som ny kun kørt 20 timer sælges med motortrolly og løftestrop for 12.500 kr. Poul Kristensen, tlf. 3257 0216 - fiskepoul@mail.dk Gummibåd Quicksilver 230. Fast bund med 4-takts Honda 2 hk i fin stand. Motor næsten ny. Sælges samlet for 6.000 kr. Lars Ivarsson, tlf. 2424 4105 larsivarsson@dadlnet.dk Bianca 111 1984 særdeles velsejlende sejlbåd m. Volvo 27 hk., foldepropel, nyere sejl, meget udstyr, ratstyring, bådstativ. Pris 538.000 kr. Johs. Hansen, tlf. 7446 1402/jh@sundeved.dk Marx Holiday 280 årg. 99, 150 hk VP diesel. Meget udstyr. Ny totalbundbehandling 2006. Vinterstativ. Kan leveres sejlklar primo april. Pris 650.000 kr. Henv. Holger Asmnussen, tlf. 7444 2678 hoan@stofanet.dk

Orkan stormfok 600 x 240 brugt 2 gange - pris 1.200 kr. Hans Refsgaard, tlf. 7587 2420/hans.r@jellingnet.dk Marinekutter 19,6 t. eg på eg. 165 hk Grenå. L. 14,0, b. 4,4 og dybg. 2,3 m. 8 køjer, toilettank, lysmaskine. Alt udstyr. Flot – ses i billede. Henv. Johannes Schwærter tlf. 4586 8652.

Hurley 22 nyrenoveret hvid toprig m/ sejl, ferskvand, toilet, køleboks, kompas, log, ekkolod m/fishfinder, selvstyrer, VHF, GPS, komplet sejlklar. Langkølet. 29.800 kr. Benny Jensen, tlf. 4753 6362.

Cockpithynder org. til LM27 – sammenklappelige, næsten som nye. Pris 2.500 kr. Michal Pedersen, tlf. 4673 4810

Fejlkøb sælges. Motor Kubota diesel D 1105 29 hk. Årgang 2002. Uden ophæng, generator og ikke marineseret. Pris 18.000 kr. Henv. Søren Gundtoft tlf. 6224 1062 Nordship 808, pæn og velholdt, årg. 1985 m. 9 hk dieselmotor, Elvstrøm storsejl 2005, rullegenua 2003, nyere hynder, selvstyrer, lortplotter m.m. Skal ses. Fast pris kr. 199.500. Henv. Bent Christensensen, tlf. 7442 3026. E-mail kosko-so@stofanet.dk

Nordship 35 årg. 1987. Motor Volvo Penta 43 hk, velholdt, velsejlende og meget godt udstyret til langtursejlads. Rekvirer udstyrsliste. Sejl 2002. Pris kr. 700.000. Henv.: Lillian Hansen. Tlf.: 61278026- Email: keik@mail.dk Banner 28 motorbåd 1974 med 84 hk motor. Agterkahyt, pantry og toilet. Køleskab, GPS navigator, log, ekkolod, VHF. Pris 150.000 kr. Henv.: Tom Pedersen tlf.: 4848269.

Generator, varme-oliekølerveksler, Desmi kølevandspumpe, Jabsko ferskvandspumpe, startmotor ca. 5 hk. Ring og giv et bud. Henv. Viktor Skov-Hansen, tlf. 9748 1391/avance@vip.cybercity.dk Laurin 28 havkrydser 1972 m. 4 køjer. Utrolig velholdt. Ny motor 2000. 200 timer. Nye sejl, rullefyr lex 2003-04. Vindmølle, vindror. Meget udstyr. Pris 198.000 kr. Henv. Peter Guldbrandsen, tlf. 5151 4334/3963 3541

Søgående lodsskøjte Colin Archertegn, 9,30x3,30x1,60 55, m2 sejl, ballast 4,5 t. bly, gasovn, gaskøl, 4T ovn, 5 radiatorer, bad og toilet. 27 hk Yanmar, orig. rig sejl og aptering fra 96. Båden kan bruges som bo-båd. Pris 350.000 kr. Henv. Gunnar Albers, tlf. 2812 8587

Langø 23 velholdt og velsejlende. Håndoplagt glasfiber på værft. Velegnet til fiskeri. Bukh 36 hk diesel, 2x80 l. dieseltanke, 2 køjer i kahyt, 1 stikkøje i styrehus, toilet. Pris kr. 240.000,Henv. Jørgen B. Larsen, tlf. 5947 4440

Motorjagt lærk på eg, bygget Heebøl Årøsund 1974. Sejl 65 m2, ny 42 hk 4cyl. Leyl.Mitsubishi, oliefyr, 120 l. rustfri vandtank, 250 l. dieseltank. Pris: Højeste bud over kr. 300.000. Henv.: Leif Berg tlf.: 86176645/40614245.

Særdeles velholdt LM30 årgang 1986 sejlnr. 245 med 28 hk VP motor. Beliggende Karrebæksminde. Pris 510.000 kr. Ove Højrup, tlf. 5554 6490 hoejrup@stofanet.dk 1 stk. reduktionsgear Hurth ca. 2-1 HBV 10-2 R, nye lejer mon-teret og gearet er ok. Sælges for 7.000 kr. Henv. tlf. 6597 5252


Klub NYT og NYE klubber Kanalbeviser

Der har været afholdt kurser for kanalbeviser i henholdsvis Pouls Vig Sejlklub i Næstved og i Musholmbugten på Reersø. I Næstved var der 10 og på Reersø 21 deltagere. Alle havde en god oplevelse og var enige om, at det er en god måde at køre kurser på. Særligt metoden med en gennemgang af stoffet i teori, hvorefter der vises nogle situationer i og omkring kanalerne. Tidspunkter for de næste DT-kurser offentliggøres her i bladet og på hjemmesiden. Forsikringsmøde: DT holdte et forsikringsmøde i Næstved med formand Hartvig RasMotorsejler LM27 mark II 1986 søsat 1992. Kaleche 2002, cockpithynder 2004. Ses i Hadsund Bådlaugs havn (Fiskerihavnen), Hadsund. Henv. Holger Graversen, tlf. 9857 1569 h.graversen@privat.dk Nyt topstykke m. pakning til Volvo Penta M.B. 10 A brugt 20 timer. Nypris 8.000 sælges for 3.500 kr. Henvendelse Kent Sørensen, tlf. 2942 1092 Bådsmandslampe i messing, hvid glasskærm Ø 24 cm 1.200 kr. Trawlerlampe messing 550 kr. Gitte Andersen, tlf. 5539 6063

Ancas queen 24" med Volvo Penta 130/ 280 drev sejlet ca. 200 timer renovering. Alt i udstyr. Meget velholdt og velsejlende. Pris 98.500 kr. Kent Jørgensen, Rådmand Billesvej 120, 2610 Rødovre Fandango 32 Mark II, 1976, en ejer, velsejlende fam.sejlbåd. Teakdæk, blykøl, 23 hk Volvo P., foldepropel. 5-6 køjer. Pris 175.000 kr. Henv. Hans Basse, tlf. 7624 0285

mussen og repræsentanter fra vores nye samabejdspartner Trekroner. Der var 15 deltagere fra ni både med til mødet.

Fartøjsberedskab i Karrebæk

Pouls Vig Bådelaug har oprettet et fartøjsberedskab for, i samarbejde med myndighederne, at gøre en indsats, således at nødstedte sejlere, der af den ene eller anden grund er kommet i en faretruende situation, har en chance for at blive reddet. Formålet er at bistå Kattegats Marinedistrikt, SOK, Politiet, Falck og beredskabstje-

nesten ved eftersøgning og søredning i Karrebæk Fjord. Henv.: Aksel Hein Larsen tlf. 56363434/20306140.

Vandpost på tre måder

Afskaffelsen af portostøtte har ramt mange klubber og foreninger på pengepungen. Bl.a. også DT. Holbæk Tursejlerklubs blad,»Vandposten«,udgives seks årligt, og det koster 6.000 kr. Derfor tilbydes medlemmerne nu tre muligheder for at få klubbladet: Via e-post, afhentning af bladet i klubhuset og bladet tilsendt per post.

IT i Ishøj Havn

Fem forskellige steder i havnen er der opsat antenner, som dækker hele fritidsdelen af

Myra 25 årg. 1975. Motor Perkins m. 48 hk Borg Warner gear. Stort cockpit, hydrauliske trimflaps, Reflex varmeovn, kompas, ekkolod, vhf. Pris 135.000 kr. Henv. Torben Jacobsen tlf. 7593 3574

Garmin G-chart København-Bornholm GNE 127 SL. B GNE 134 SL & Limfjorden – GNE 211 SS BNE 029 SL Oslo Fjord. Henv. Arne Nielsen, tlf. 6220 5925/2585 2829

KØBES

Selvstyrer til rorpind - Autohelm eller lignende. Henv. Verner Jungersen, tlf. 9785 1790

Forpulpit (prædikestol) til LM24 købes. Henv. Jens Søndergaard, tlf. 2947 8283 Perkins 4.108 motor måske 4.107 til min båd. Det må gerne være uden gear men mariniseret/ferskvandskølet. Henv. Finn Bilde Nielsen, tlf. 8633 4444/4070 4444 fbn@truswtrup-vvs.dk

Motorbåd Safir m. agterkahyt, Albin 25, Jupiter 30 eller lignende søges. Henv. tlf. 45863707/ e-mail soderlund@tdcadsl.dk

BYTTES

Garmin 128 med intern/ekstern antenne købes. Henvendelse Jørn Nielsen, tlf. 8675 9091

Kraftig alu-spilerstang (76 mm og 3,20 m lang) byttes med en lettere. Henv. Poul Hansen, tlf. 6220 9125

1 stk. etroleumskomfur med 2 blus i funktionsdygtig stand. Jens Bille, tlf. 3887 3738

Mindre sejl eller motorbåd ønskes når stor Hohner knapharmonika kan indgå i handelen. Henv. Johnny Jensen, tlf. 4753 0545

Mangler installations- og brugermanualer til gammel Raytheon 2600 radar samt alle manualer og reservedelsliste. Henvendelse Bent Christensen, tlf. 9715 1840, b.c.aero@adr.dk Elektronisk søkort tybe C-map dækkende østlige Sverige op til Stockholm. Henv.; Ejler Degnebolg tlf. 2041 8506/ 553 81946 - degnebolig@os.dk

SØGES Til »Viking 30« søges instruktionsbog el. kopi til 105 hk 6 cyl. BMC diesel. Herunder oplysninger om kølesystem. Henv. Per Grube Petersen, tlf. 6253 3073/pgrube@mail.dk

Ishøj Havn. Den har indgået en aftale med udbyderen NoPayNet, og ideen i konceptet med den trådløse IT-forbindelse er, at det ikke koster havnens brugere noget at koble sig på. Havnen har betalt for etableringen, og de løbende omkostninger dækkes af sponsorater.

Søsportens sikkerhedsbåd

Også i år har Søsportens Sikkerhedsråd besøgt en lang række havne landet rundt med sin sejlende kampagne, som bl.a. bakkes op af DT. Kampagnen afsluttes på den flydende bådudstilling i Kolding i dagene den 17. - 20. august. Se på www.soesport.dk hvor båden befinder sig indtil da. Er der nogen som kan give info om, hvem der kan lave vindspejl i rustfrit stål til både? Henv. Semi Brunsgaard, tlf. 4010 4410. Jeg søger en kran til at hejse påhængsmotoren op og ned fra gummibåden – har en LM30 motorsejler. Henv. H. J. Hagensen, tlf. 7475 2269. E-mail fuglev7@get2net.dk

OBS! GRATIS ANNONCER Som medlem af DT kan du få en gratis, personlig annonce her på disse sider om køb, salg eller bytte af såvel både som grej og udstyr til dem. Annoncen må være på maks. 25 ord. Hvis der er flere, forbeholder redaktionen sig ret til at redigere i den. Det er en betingelse, at annoncen skrives med letlæselige blokbogstaver på kuponen her på siden. Er dit medlemsnummer ikke påført, bliver annoncen ikke optaget. Endelig er det også en betingelse, at du afmelder sin annonce, når den ikke længere er aktuel. Hvis du vil have et foto ved den, koster det 100 kr., som indbetales på DT’s konto reg. nr. 1936 3484349974. Annoncen kan indsendes pr. post, fax eller e-mail til: Tursejleren, Asgård 11, 3600 Frederikssund, fax 4731 2852, redaktionen@tursejleren.dk

Udfyld kuponen og send den til: Tursejleren · Asgård 11 · 3600 Frederikssund redaktionen@tursejleren.dk · Fax 4731 2852 Navn:

Medlemesnr.:

Adresse: Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:

Annoncetekst (maks. 25 ord) til Tursejleren nr. 04/2006 skal være redaktionen i hænde senest lørdag den 14. oktober 2006.

Nr. 3 August 2006 25


NAVIGATION · NAVIGATION · NAVIGATION · NAVIGATION · NAVIGATION · NAVIGATION · NAVIGATION

NØDHJÆLP via satellit Automatiske nødsendere er så små, at de kan være i en lomme og så billige, at alle kan få råd til dem. Det fortæller DT-medlem og luftfartsinspektør Kurt Færch Madsen om i det følgende. Hans artikel har været bragt i Maxi-klubbens medlemsblad. På landjorden ringer man til 112, når man har behov for nødhjælp. Dette har dog sine begrænsninger, for kører man ind i et træ med sin bil på et øde sted og bliver slået bevidstløs, er man dårligt stillet. Luftfart og skibsfart har, ud over de ombordværende radiokommunikationsmidler, også nødsendere baseret på satellit kommunikation. Disse nødsendere kaldes i luftfarten for Emergency Locator Transmitter (ELT) og på søen også ELT eller Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB). Der er i dag nødsendere på markedet, som er så små, at man kan have dem i lommen. Nødsenderne kan aktiveres manuelt på en kontakt, så er man nødlandet et øde sted med sit fly, eller er båden ved at synke under en, skal man blot aktivere nødsenderen manuelt. I fly der havarerer eller lander meget hårdt, aktiveres ELT’en automatisk af en G-kontakt. I princippet som sikkerhedsselen i bilerne, der låser ved en bestemt fremadrettet kraft. Der findes nødsendere på markedet, som aktiveres når de komme i vand. I princippet som udløseren i de automatiske oppustelige redningsveste. Disse automatiske nødsendere er beregnet på de situationer, 26 Tursejleren 0306

hvor de ombordværende ikke selv er i stand til at aktivere nødsenderen med henblik på at tilkalde redningsassistance.

Eftersøgning og redning

I dag er eftersøgning og redning (Search and Rescue SAR) baseret på satellitkommunikation. EPIRB’en skulle fra 1999 findes om bord i alle erhvervsfartøjer over 300 tons. Den medtages også af mange lystbåde, specielt til langfart, og under de store kapsejladser er det et krav, at der er en nødsender om bord. Mange husker Tony Bullimore, som væltede rundt med sin båd under jorden rundt sejladsen Vendée Globe og blev lokaliseret på grund af sin medbragte EPIRB. Indenfor det verdensomspændende maritime nød- og sikkerhedssystem finder vi EPIRB, som sender sit signal til COSPAS-SARSAT systemets satellitter. Det satellit baserede system blev introduceret i 1982 som et verdensomspændende redningssystem af Canada, Frankrig, USA og Rusland. Systemet fungerer i store træk på følgende måde: Nødsignal udsendt fra en nødsender bliver modtaget af en satellit, når denne i sin bane er inden for rækkevidde af nødsenderen. Nødsignalet sender satellitten til en modtagestation (Local User Terminal - LUT) på jorden. LUT-stationen, som dækker det skandinaviske område, er placeret i Tromsø, Norge. Nødsignalet sendes videre til et Mission Control Center (MMC), som bl.a. har til formål at indsamle, lagre, sortere og udveksle data i COSPAS-SARSAT systemet, samt at distribuere nød- og positionsdata til de associerede redningscentraler (Rescue Coordination Center -RCC). I Danmark modtager

RCC i Karup de databehandlede nødsignaler fra MCC.

Overvåget af satellitter

COSPAS-SARSAT er indrettet til at lokalisere signaler, der sendes på 121,5 MHz, 243,0 MHz og 406 MHz. Der er altid fire satellitter i omkreds. Hver satellit kredser om jorden ad en nord/syd – syd/nord bane lige hen over polerne. Mængden af fejl- og skyggesignaler på 121,5 MHz leder ofte til, at et Mission Control Center (MCC) som får inputs fra LUTs får behov for yderligere data fra satellitterne for at kunne bekræfte positionen. ELT udstyr, der anvender 121,5 og 243 MHz er upålideligt og signalerne kan forveksles med almindelige 121,5 transmissioner f. eks. tale kommunikation. 406 MHz ELT/EPIRB udstyr blev udviklet sideløbende med COSPAS-SARSAT projektet med henblik på effektiv satellit modtagelse og stedbestemmelse. 406 MHz udstyr er kodet med en entydig identifikation, som kan relateres til det enkelte fartøj, så satellitterne modtager nødsenderens positionen som en del af nødsignalet. COSPAS-SARSAT systemet er i dag ikke længere afhængig af polarkredsende satellitters positionering af ELT, idet COSPAS-SARSAT systemet også benytter geostationære satellitter i forbindelse med alarmering og efterfølgende positionering af nødsenderen baseret på 406 MHz. Aktivering af en 406 MHz nødsender vil inden for de geostationære satellitters dækningsområde afstedkomme en umiddelbar alarmering af vedkommende redningscentral. “ Her en up-to-date EPIRB af mærket Simrad EG50 til skibsfart

For så vidt angår luftfarten, har Statens Luftfartsvæsen (SLV) oplyst, at ud af ca. 800 alarmer på 121,5 MHz som systemet behandlede pr. år i dansk luftfarts ansvarsområde de seneste år, var omkring 98 % fejlalarmer frembragt af forskellige former for fejlbetjening og tekniske fejl på ELT udstyret. SLV har ligeledes oplyst at, i erkendelse af systemets begrænsninger for så vidt angår anvendelse af frekvenserne 121,5 og 243 MHz, har International Civil Aviation Organization (ICAO) og International Maritime Organization (IMO) besluttet, at anvendelse af 121,5 og 243 MHz som primær ELT frekvens ophører den 1. januar 2008. Senest fra denne dato skal 406 MHz ELT sendere anvendes til udsendelse af nødsignal fra erhvervsfartøjer i luften og på søen. Ud over det informative i denne artikel ønsker jeg at advare om manglerne ved de ældre typer af nødsendere. Skal du på langfart, bør du udskifte din gamle nødsender med en moderne 406 MHz EPIRB. Derved er du sikker på, at redningstjeneste bliver iværksat uden unødig spild af tid. Der er flere oplysninger om nøedsendere at hente på www. rummet.dk


4-takt

NYHED!

25EFI

NYHED!

30EFI

Mindre vægt mere ydelse

Altid pålidelige kræfter med Mariner FORHANDLERE I DANMARK: BALLERUP MARINE SERVICE 2610 RØDOVRE TLF. 44 65 64 99 HELLER’S YACHTVÆRFT & UDSTYR 2770 KASTRUP TLF. 32 50 30 17 BRDR. PETERSENS MASKINFABRIK A/S 3250 GILLELEJE TLF. 48 30 01 36 LYNÆS MARINECENTER 3390 HUNDESTED TLF. 47 94 01 02 MAX & MARTIN MARINE 3600 FREDERIKSSUND TLF. 47 31 46 20 SYDHAVNENS MOTORVÆRKSTED APS 3700 RØNNE TLF. 56 95 07 61 PRO-SAFE REFLECTION A/S 4220 KORSØR TLF. 32 95 28 78 OJ INDUSTRI OG MARINESERVICE 4242 BOESLUNDE TLF. 58 14 05 26 CC CAMPING & MARINE A/S 4571 GREVINGE TLF. 59 65 99 11

RØRVIG AUTO & BÅDSERVICE 4581 RØRVIG TLF. 59 91 83 02 MARINELAND 4700 NÆSTVED TLF. 55 73 37 87 MØN MARINESERVICE 4780 STEGE TLF. 55 81 00 54 NAKSKOV ELEKTRO APS 4900 NAKSKOV TLF. 54 92 55 66 KARL MERTZ A/S 4990 SAKSKØBING TLF. 54 70 48 22 N.A.E. MARINE 5270 ODENSE N TLF. 66 18 06 33 KERTEMINDE MARINESERVICE A/S 5300 KERTEMINDE TLF. 65 32 26 76 VESTFYNS BÅDCENTER 5580 NØRRE-ÅBY TLF. 64 42 16 76 FÅBORG BÅDEBYGGERI ApS 5600 FÅBORG TLF. 62 61 02 46 VESTFYNS SERVICE CENTER 5610 ASSENS TLF. 64 71 45 10

HAVNENS MARINE SERVICE APS 5700 SVENDBORG TLF. 62 20 21 40 NYBORG AUTO OG SKIBSELEKTRO 5800 NYBORG TLF. 65 31 53 33 KOLDING BÅDCENTER 6000 KOLDING TLF. 75 52 75 33 ENEMARK’S MARINE SERVICE 6200 ÅBENRÅ TLF. 74 62 39 44 BØGE’S TRAILER & BÅDE APS 6640 LUNDERSKOV TLF. 75 58 58 11 HVIDE SANDE BÅD & MOTOR SERVICE 6960 HVIDE SANDE TLF. 97 31 18 77 SKOU`S EL OG MARINESERVICE APS 7140 STOUBY TLF. 75 89 79 90 H.V. ELEKTRO 7500 HOLSTEBRO TLF. 97 42 65 44 NORSKIB APS 7600 STRUER TLF. 96 95 00 55 VIRKSUND AUTO & MARINE 7840 HØJSLEV TLF. 97 53 95 34

www.ketner-outdoor.dk FLEMMINGS SKIBSSERVICE 7900 NYKØBING M TLF. 97 71 06 60 MARSELIS BÅDUDSTYR 8000 ÅRHUS C TLF. 86 12 43 66 ASKGAARDS AUTO SERVICE 8300 ODDER TLF. 86 54 29 29 SAMSØ GREJ 8305 TRANEBJERG SAMSØ TLF. 86 59 00 56 LP CYKLER OG MASKINER I/S 8400 EBELTOFT TLF. 86 34 47 77 KNAKKER MOTOR- OG MARINESERVICE 8500 GRENÅ TLF. 86 32 69 58 SEJS MARINE CENTER 8600 SILKEBORG TLF. 86 84 64 14 DAMGAARD MARINE 8700 HORSENS TLF. 75 68 35 22 FLOOR MARINE-CENTER A/S 8900 RANDERS TLF. 87 11 40 00 MOTOR OG BÅDCENTRET FREDERIKSHAVN A/S 9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 42 23 93


Afsender: Danmarks Tursejlerforening Odensevej 197a, 5600 Faaborg

LÆS I NÆSTE

NUMMER AF TURSEJLEREN DT er en landsdækkende organisation i stadig udvikling. Men vi vil gerne have input fra medlemmerne om fremtidige aktiviteter i foreningen. Derfor starter vi en konkurrence med fine præmier i næste udgave af Tursejleren. Konkurrencen lyder kort og godt: Hvad venter du dig af fremtidens DT? Hvilke aktiviteter synes du, DT bør tage op? Tursejleren bringer samtidig et ideoplæg til en mulig aktivitet: »Sjælland rundt på indersiden«. Det er formentlig landets mest fremgangsrige sejlads. Herslev Strand Sejlklub står for arrangementet sammen med ildsjæle rundt omkring i Roskilde Fjord og Isefjord, og det finder sted over en weekend. Tursejleren deltog i årets sejlads om bord i »Tessa« (se billedet) en Nauticat 33. Og det var en fantastisk oplevelse. Der startes fra ni forskellige steder langs banen i de to fjorde. Er du bidt af kapsejlads, kan du få din lyst styret. Det kan du også, hvis du sejler motorbåd eller bare tursejlads. Der er indlagt opgaver, der skal løses og masser af råhygge undervejs. Du kan læse mere om sejladsen på www.srpi.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.