01.2007 - Tursejleren

Page 1

/S r 'FCSVBS

5VSTFKMFSFO %BONBSLT 5VSTFKMFSGPSFOJOH

)NDHOLD 3KIPPEREN HAR ORDET

6 LG kRETS TURSEJLER

$4 ADRESSER OG KOLOFON

4URSEJLADS 4IL STERS ENS PERLE

XXX UVSTFKMFSFO EL

*OWJUBUJPO 'HOWDJ L '7·V I¡UVWH ODQGVWU I

&IND NAVNET TIL DIN NYE BkD )NDKALDELSE TIL GENERAL FORSAMLINGEN %FTERRETNINGER FOR TURSEJLERE

6IND EN GUMMIBkD VED "OAT 3HOW

-EDLEMSSERVICE 3P RG EKSPERTERNE

.YE BkDE FOR ALLE

6ELKOMMEN TIL $4´S F RSTE LANDSTR F

3 KRAM MARKEDET

, SERINDL G 2kD TIL BkDK BERE

(VAD SKAL BkDEN HEDDE

SIDE

`RETS MANGE NYE BkDE .R &EBRUAR SIDE


! " #$ $" %%# &# # '( (! %! $' )*" ! !#%!($#! (! %! $'

+ , * - . / # -

-

1

%2

1#' 3 ) '#!$# 4!# 5#!# (56

$ 6

,

6

> 0*-6

$"3<!#$ # (! %! $'#!6 )- ,

6

+0

#+ 6

*

5 1 $ % +

, ===

1 $

?

77789.8777 8:;9 %4*#$ 3$ 3

" -

6 @@@@@@@@@@@@@@@@@

A


3

3KIPPEREN HAR ORDET 'ย STU FO IJMTFO NFE FU ย OTLF PN FU HPEU OZUร S UJM BMMF WPSFT NFEMFNNFS PH TBNBSCFKET QBSUOFSF 7J TLSJWFS OV PH IBS UBHFU IVM Qร WPSFT TFKMTย TPO TJEFO TUJGUFMTFO BG %5 PH EFO UFHOFS UJM BU CMJWF EFO NFTU CFHJWFOIFETSJHU J %5 T IJTUPSJF 7J IBS Wย SFU MBOEFUT IVSUJHTU WPLTFOEF UVSTFKMGPS FOJOH PH FS VCFUJOHFU EFO TUย STUF &O ร STBH UJM EFU FS BU WJ GSB TUBSUFO IBS VEWJLMFU PT J UBLU NFE VEWJLMJOHFO J TBN GVOEFU #PBU 4IPX 7J EFMUBHFS TPN Tย EWBOMJHU NFE TUBOE Qร ร SFUT JOEFOEย ST Cร EVETUJMMJOH %FO GJOEFS TUFE J EBHFOF EFO NBSUT J 'SF EFSJDJBT .FTTFDFOUFS 6ETUJM MJOHFO CMJWFS EFO TUย STUF Cร E VETUJMMJOH J %BONBSL OPHFO TJOEF )FS GJOEF EV Cร EF PH VETUZS GPS BMMF QFOHFOF TBNU BMMFT TNBH PH CFIPW %FS IBS J GMFSF Nร OFEFS Wย SFU UPUBMU VETPMHU BG TUBOEF PH EFSGPS FS %5 TBNNFO NFE GMFSF BOESF VETUJMMFSF UJMEFMU FO TUBOE Qร TBM 5BH USBQQFO

(FOFSBMGPSTBNMJOH %FO NBSUT BGIPMEFT ร SFUT PSEJOย SF HFOFSBMGPSTBNMJOH J %5 4F JOELBMEFMTF PH EBHTPS UJM TBM GSB GPSIBMMFO PH EV EFO JOEF J CMBEFU TBNU Qร %5 T IBWOFS Qร TUBOE , TPN FS IKFNNFTJEF )VTL SFUUJEJH UJM %5 T TUBOEOVNNFS 7J HMย NFMEJOH PH GPS LMVCCFSOF PHTร EFS PT UJM BU Nย EF Tร WFM OZF UJMNFMEJOH BG EFMFHFSFEF TPN HBNMF NFEMFNNFS PH WJ J CFTUZSFMTFO FS QBSBUF UJM BU 1MBOMBHUF LVSTFS TWBSF Qร TQย SHTNร M PN WPSFT 7J IBS J ร S QMBOMBHU LVSTFS Gย MMFT IPCCZ GPS LBOBMTLJQQFSF TBNU QJHF LPOFTFKMBETLVSTFS %BUPFS PH /ZF WFEUย HUFS UJETQVOLUFS GPS BLUJWJUFUFSOF *OECFUBMJOHTLPSU PH LBMFOEFS GJOEFS EV J CMBEFU TBNU Qร FS TFOEU VE UJM NFEMFNNFSOF IKFNNFTJEFO 3JHUJHU NBOHF IBS Wย SFU IVS UJHF UJM BU Gร JOECFUBMU LPOUJO -BOETUSย G HFOUFU Tร MFEFT BU BOTWBSTGPS 5VSTFKMFSVEWBMHFU FS WFE BU TJLSJOHFO FS J PSEFO Mย HHF TJETUF Iร OE Qร GPSCF 1ร HFOFSBMGPSTBNMJOHFO J SFEFMTFSOF UJM ร SFUT TUPSF CF GKPS CMFW EFU WFEUBHFU BU OFE HJWFOIFE J %5 %FU TUPSF Mย HHF v,MVC ยญUj GSB KBOV MBOETUSย G GPS UVSTFKMFSF TPN BS J ร S &OLFMUNFEMFNNFS Iย BGWJLMFT J EBHFOF GSB EFO SFS OV UJM J IPWFEGPSFOJOHFO KVOJ %FU FS Gย STUF HBOH PH TBNUJEJH IBS WJ PQSFUUFU FO %5 MBWFS FU MBOETUSย G %FU BS OZ UZQF NFEMFNTLBC Tร MFEFT SBOHFSFT J TBNBSCFKEF NFE WJ OV IBS USF GPSNFS GPS NFE .PUPSCร ELMVCCFO "NBOEB MFNTLBC EFS FS IKFNNFIย SFOEF J ,FS " NFEMFNNFS FS LMVCCFS UFNJOEF -ย T NFSF PN QSP NFE IKFNTUFE J %BONBSL HSBNNFU JOEF J CMBEFU TBNU # NFEMFNNFS FS FOLFMU Qร IKFNNFTJEFO QFSTPOFS VEFOGPS LMVCCFS $ NFEMFNNFS FS NFEMFN )KFNNFTJEFO NFS VEFO BOTWBSTGPSTJLSJOH )KFNNFTJEFO GVOHFSFS OV SJH UJHU HPEU 4ย SMJHU Tย LSBNNBS

6ย LG `2%43 TURSEJLER -ANGE AF $4ยดS MEDLEMMER UD Fย RER ET STORT OG UEGENNYTTIGT ARBEJDE NkR DET Gย LDER OM AT FREMME INTERESSEN FOR VORES Fย LLES HOBBY TURSEJLADS 3OM OFTEST SKER DET UDEN DE STORE ARMBEVย GELSER $E YDER IKKE EN INDSATS FORDI DE VIL FREM I RAM PELYSET 4Vย RT IMOD 6I VIL DOG GERNE HAVE DEM FREM I LYSET FOR DET KAN Vย RE EN INSPIRATION FOR ANDRE AT Lย SE HVAD DER KAN Gย RES $ERFOR HAR VI STIFTET EN PRIS ยง`RETS TURSEJLER ยฆ 3ELV OM REDAKTIONEN HAR MANGE GODE KONTAKTER RUNDT OM I LANDET HOS VORES MEDLEMSKLUBBER KAN VI JO IKKE Fย LGE MED I ALT HVAD DER SKER $ERFOR VIL VI GERNE HAVE HJย LP FRA JER RUNDT OM I LANDET !LLE MEDLEMMER KAN INDSTILLE

EN KANDIDAT TIL ยง`RETS TURSEJLEREยฆ I 4URSEJLEREN NR $ET VIL OGSk BLIVE LAGT UD Pk HJEMMESIDEN BLANDT $4ยดS MEDLEMMER 3KRIV EN KORT FORKLARING Pk HVOR FOR NETOP DIN JERES KANDIDAT SKAL Vย RE ยง`RETS 4URSEJLERยฆ "LANDT INDSENDERNE TRย KKES DER LOD OM EN GAVE Pk FOR KR GREJ TIL BkDPLEJE FRA +ETNER /UTDOOR )NDSTILLINGEN Bย R Vย RE REDAKTIONEN I Hย NDE SENEST DEN APRIL I kR $EN SENDES TIL 4URSEJLE REN !SGkRD &RE DERIKSSUND E MAIL REDAK TIONEN TURSEJLEREN DK %T UDVALG BESTkENDE AF TO BESTY RELSESMEDLEMMER PLUS BLADET RE DAKTย R Vย LGER ยง`RETS 4URSEJLERยฆ OG RESULTATET OFFENTLIGGย RES I kR

S UT SF ยฏ UVSTFKMF

LFEFU FS CMFWFU FO TUPS TVDDFT JEFU TUBEJH GMFSF CFOZUUFS TJH BG NVMJHIFEFO GPS BU Tย MHF Cร EF PH VETUZS +FH PQGPSESFS NFEMFNNFSOF UJM Kย WOMJHU BU Hร JOE Qร IKFNNFTJEFO GPS BU Gย MHF NFE J OZIFEFSOF GSB %5 %FS LBO EV CM B Mย TF SFGFSB UFS GSB Nย EFS PH MJHOFOEF * NPETย UOJOH UJM NFEMFNTCMB EFU LBO WJ Wย SF IFMU BLUVFMMF NFE PQMZTOJOHFS Qร IKFNNF TJEFO )WJT EV FS J Gย SE NFE BU QMBOMย HHF ร SFUT GFSJFSTFKMBET Cย S EV PHTร LJHHF JOE Qร TJ EFO %FS MJHHFS OV GPSTLFM MJHF CFSFUOJOHFS GSB NFEMFN NFSOF PN EFSFT FSGBSJOHFS GSB Tร WFM JOE TPN VEMBOE 5JM TMVU HMย EFS KFH NJH UJM BU Nย EF SJHUJHU NBOHF BG WP SF NFEMFNNFS IFOIPMETWJT Qร Cร EVETUJMMJOHFO ร SFUT HFOFSBM GPSTBNMJOH PH VOEFS MBOETUSย G GFU J ,FSUFNJOEF .FE TFKMFSIJMTFO )BSUWJH 3BTNVTTFO GPSNBOE

)BSUWJH 3BTNVTTFO GPSNBOE

&EJL Pk GIROKORT TIL KONTINGENT 'IROKORT TIL INDBETALING AF MEDLEMSKONTINGENT ER NU SENDT UD -EN DESVย RRE HAR Sย TERNISSEN Vย RET Pk SPIL Sk DER HAR INDSNEGET SIG EN FEJL Pk DET LILLE MEDLEMSBEVIS MAN KAN TAGE UD 0k DET ER DER OPFย RT ET POLICENUMUM MER HOS 4RE+RONER FORSIKRING $ER BURDE HAVE STkET AT POLICEN ER Pk EN ANSVARS FORSIKRING

6I BEKLAGER .R &EBRUAR


4523%*,%2%. .2 $!.-!2+3 4523%*,%2&/2%.).' $4 4ILSLUTTET 3 SPORTENS 3IKKERHED 3 FARTSSTYRRELSENS &RITIDSBkDSUDVALG 3 FARTSSTYRRELSENS 5DDANNELSESUDVALG &RILUFTSRkDET SAMT +OMITEEN "Lk &LAG %UROPEAN "OAT !SSOCIATION %"!

. STFORMAND -OGENS (ANSEN 3KOVHAVEN !GEDRUP 4LF À % MAIL MOGENS TURSEJLEREN DK

3%+2%4!2)!4%43 kBNINGSTIDER OG ADRESSE 3EKRETARIATET ER kBENT FOR ALLE SP RGSMkL VEDR $4 UDEBLEVET MEDLEMSBLAD OG FORSIKRINGSORDNINGEN

+ASSERER *UDITH $ITLEVSEN - DDEBROVEJ 3OLBJERG 4LF À % MAIL KASSEREN TURSEJLEREN DK

!LLE HVERDAGE KL DESUDEN TORSDAG KL /"3 3EKRETARIATET HOLDER LUKKET I PkSKENS HELLIGDAGE

-EDIEUDVALGET 0OUL %RIK *AKOBSEN À 4LF À % MAIL POULERIK TURSEJLEREN DK (ARLY &OGED À 4LF À % MAIL REDAKTIONEN TURSEJLEREN DK

$ANMARKS 4URSEJLERFORENING /DENSEVEJ ! &kBORG À 4LF À &AX % MAIL FORSIKRING TURSEJLEREN DK OG BENTE TURSEJLEREN DK

VRIGE HOVEDBESTYRELSE 6ILLY *OHANSEN %LMEVANG 2OSKILDE À 4LF % MAIL VILLY TURSEJLEREN DK

(53+ AT OPLYSE MEDLEMSNUMMER

0OUL %RIK *AKOBSEN + RVEJ ( NG À 4LF &AX À % MAIL POULERIK TURSEJLEREN DK

4523%*,%2%.

(ANNE +RISTENSEN (OLGER $RACHMANNS !LLm %SBJERG 4LF FAX À % MAIL HANNE TURSEJLEREN DK

)33. /PLAG STK

3TIG & RSTING 6ILDTBANEPARKEN ( )SH J À 4LF % MAIL STIG TURSEJLEREN DK

2EDAKTION *OURNALIST REDAKT R (ARLY &OGED $* !NSV I HENH TIL 0RESSELOVEN !SGkRD &REDERIKSSUND À 4LF &AX À % MAIL REDAKTIONEN TURSEJLEREN DK

3UPPLEANT 2OBERT 3TOLTZE ,Y VEJ (ADERSLEV À 4LF % MAIL ROBERT TURSEJLEREN DK &ORSIKRINGSORDNING *YLLAND " RGE .YGAARD 6IVALDISVEJ !ALBORG 36 4LF À &AX À % MAIL B NYGAARD FRITID TELE DK &YN (ARTVIG 2ASMUSSEN &RIBERTSVEJ +ERTEMINDE 4LF À &AX À % MAIL HARTVIG TURSEJLEREN DK 6ESTSJ LLAND OG ,OLLAND &ALSTER 0OUL %RIK *AKOBSEN + RVEJ ( NG À 4LF À &AX % MAIL POULERIK TURSEJLEREN DK

'ENGIVELSE OG EFTERTRYK AF ARTIKLER OG ILLUSTRATIONER I 4URSEJLEREN Mk KUN SKE EFTER SKRIFTLIG TILLADELSE FRA REDAKTIONEN OG DA MED TYDELIG KILDEANGIVELSE 2EDAKTIONEN FORBEHOLDER SIG RET TIL AT FORKORTE OG REDIGERE INDL G I BLADET

5DGIVES AF $ANMARKS 4URSEJLERFORENING

!NNONCESALG 4OVE "ORG 6IOLVEJ (ELSING R À 4LF % MAIL T BORG STOFANET DK 3ATS OG TRYK 0% OFFSET ! 3 6ARDE À 4LF À WWW PEOFFSET DK 5DGIVELSESDATO FOR N STE NUMMER .R MEDIO MAJ $EADLINE N STE NUMMER 3IDSTE FRIST DEADLINE FOR INDLEVERING AF REDAKTIONELT STOF OG ANNONCER TIL 4URSEJLEREN NR ER MANDAG DEN APRIL

r )"35-: . --&3 " 4 r

&ORRETNINGSUDVALGET &ORMAND (ARTVIG 2ASMUSSEN &RIBERTSVEJ +ERTEMINDE 4LF À &AX À % MAIL FORMANDEN TURSEJLEREN DK

&ORSIDEFOTO -INDERNE HAR MAN DA LOV AT HAVE (ER FRA SOMMERENS 3J LLAND 2UNDT Pk INDERSIDEN UNDER SEJLADSEN I 2OSKILDE &JOR .U ER VI HALVVEJS GENNEM VINTEREN OG SEJLS SONEN ER I SIGTE RET FORUDE

. E PT PHTÇ QÇ XXX UVSTFKMFSFO EL PH XXX EBONBSLTUVSTFKMFSGPSFOJOH EL

aC


r )"35-: . --&3 " 4 r

#FT H %BONBSLT TU STUF ClEVETUJMMJOH

7FMLPNNFO PNCPSE Ql lSFUT ClEVETUJMMJOH N GZMEU NFE BMU EFU OZFTUF JOEFOGPS 4FKMClEF NPUPSClEF NPUPSTFKMFSF KPMMFS HVNNJClEF LBOPFS LBKBLLFS N W TBNU BMU EFU TQ OEFOEF VETUZS PH UJMCFI S &OUSF 7PLTOF LS # SO LS 'BNJMJFCJMMFU UP WPLTOF PH UP C SO LS (SBUJT QBSLFSJOH 'l NFSF JOGP Ql XXX CPBUTIPX EL

aCOJOHTUJEFS GFC LM ] GFC LM ] NBSUT LM ] NBSUT LM


4U R S E J L A D S

)FMMJHEPNTLMJQQFSOF NFMMFN 5FKO PH (VEIKFN FS FU CFTย H Wย SE

'ENSYN MED ย STERSย ENS PERLE 'AIA EN -AXI SATTE Pk SIT SOMMERTOGT KURSEN MOD "ORNHOLM $ET FORTย LLER BkDENS SKIPPER +RISTIAN -ORTENSEN OM I ยงHALV VINDยฆ MEDLEMSBLAD FOR &AABORG 3EJLKLUB 4EKST OG FOTO +RISTIAN -ORTENSEN &GUFS BU IFMF CFTย UOJOHFO CFH HF FS Qร QFOTJPO FGUFSMย O WB SFS TPNNFSUVSFO OPHFU Mย O HFSF FOE EF UJEMJHFSF UP USF VHFS 4ร MFEFT PHTร J ร S IWPS WJ CSVHUF TFLT VHFS Qร BU CFTย HF #PSOIPMN PH IKFN WJB 3ร HFO %FU Iย SFS EPH PHTร NFE UJM

4URSEJLEREN

IJTUPSJFO BU WJ WBS OPHMF EBHF J ,ย HF #VHU IWPS UP Cย SOF Cย SO Qร Nย OTUSFEF J OPHMF EB HF 7J IBS J ร SFOFT Mย C CFTย HU #PSOIPMN GMFSF HBOHF m PHTร J Cร E GPS ร S TJEFO 7J IVTLFS EFOOF UVS TPN Wร E PH CMย TFOEF * ร S IBWEF WJ EFU NFTU GMPUUF WFKS NFE QBT TFOEF WJOEF Tร GPSCSVHFU BG

EJFTFMPMJF JLLF CFMBTUFEF GFSJF CVEHFUUFU

2ย NNE 7J BOLPN UJM 3ย OOF FGUFS FO NFHFU GMPU UVS GPS TFKM GSB :TUBE "GTUBOEFO FS JLLF TUย SSF FOE BU NBO LBO TF MBOE Qร IFMF UVSFO 7J Mร GJSF EBHF J 3ย OOF PH GBOEU DZLMFSOF GSFN %FS FS SJHUJH NBOHF DZLFMTUJFS UJM BMMF

TJEFS 4ร WFE UFNQFSBUVSFS J Oย SIFEFO BG HSBEFS Nร UUF TLJQQFS DZLMF Cร EF UJM )BTMF GPS BU TQJTF WBSNF GJTL PH UJM /ZMBST ,JSLF Iร SEU ESFWFU BU EFO TUSFOHF TLJQQFSJOEF 'PS EFO IJTUPSJF PH OBUVS JOUF SFTTFSFEF FS EFS NBOHF HPEF TUFEFS BU CFTย HF m TF GBLUB CPLTFO 7J TFKMFEF OPSE PN ย FO UJM


4EJN * 5FKO CMFW DZLMFSOF JHFO GVO EFU GSFN GSB TUVWFSVNNFUT EZC PH WJ CFT HUF CMBOEU BO EFU #PSOIPMNT ,VOTUNVTFVN NFE NBOHF NBMFSJFS BG 0MVG ) TU %FS HJL FU QBS TNÇ C SO SVOEU %F TQVSHUF NJH PN EFU CJMMFEF KFH LJHHFEF QÇ WBS NBMFU BG 0MVG ) TU +P EFU WBS EFU EB )WPSFGUFS EF HM EFTTUSÇMFOEF TBHEF u%FU FS WPSFT PMEFGBSu &O TKPW PQMF WFMTF NJEU J BM EFU BMWPSMJHF LVMUVSFMMF

#HRISTIANS 'SB 5FKO HJL EFU UJM $ISJT UJ BOT TPN WJ UJEMJHFSF IBS CF T HU NFE QPTUCÇE %FU FS BMUJE TQ OEFOEF BU CFT HF $ISJTUJBOT %F HBNMF IVTF PH EF NBOHF TLBOTFS NFE USV FOEF LBOPOFS IFMF TUFNOJO

HFO BG IJTUPSJF )BWOFO NFE EFOT MFCFO .FO EFU FS PHTÇ MJEU BG FU DJSLVT TÇEBO FO TPN NFSEBH "MU GPS NBOHF CÇEF PH BMU GPS NBOHF NFOOFTLFS J IWFSU GBME JOEUJM VEGMVHUT CÇEFOF IBS GPSMBEU FO TJETU QÇ FGUFSNJEEBHFO 7J USBL WFKSFU MFUUFU EB WJ TUPE VE BG IBWOFO O TUF EBH VEFO TLSBNNFS QÇ TK M PH CÇE .FE SJTJLP GPS BU GPSF UBHF FO VCFSFUUJHFU HFOFSB MJTFSJOH TZOFT NBOHF BG EF OZF FKFSF MFKFSF BG TUPSF UVO HF GPET TFKMCÇEF GSB WPSF OBCPMBOEF J TÇWFM TZE TPN TU BU NBOHMF GPSO EFO SVUJOF J BU NBO WSFSF J TO WSF IBWOF 4FOFSF EB WJ LPN UJM 3ÛHFO WBS EFU MJEU EFO TBNNF IJTUPSJF

,ISTED &GUFS $ISJTUJBOT T UVNNFM UJM CSBHUF WJ FU E HOT UJE J FO MJMMF NFHFU IZHHFMJH IBWO -JTUFE FU QBS LJMPNFUFS OPSE GPS 4WB OFLF %FO FS FU CFT H W SE )FS FS TUJMMF PH SPMJHU PH IBW OFGPHFEFO ZEFS FO NFHFU I K TFSWJDF 5VSFO GPSUTBUUF TZE PN #PSOIPMN UJMCBHF UJM 3 OOF IWPS WJ BGWFOUFEF WJOE J QBT TFOEF TUZSLF PH SFUOJOH GPS

* % OEBMFO TZE GPS 5FKO TLVMMF EFS W SF vFU I KU CSVTFOEF WBOEGBME BG VT EWBOMJH TUZSLFj * TUFEFU TFT SFTVMUBUFU BG TPNNFSFOT U SLF

BU OÇ UJM 3ÛHFO IWJMLFU vTPN NPSHFOFO FGUFS IBMWBOEFO VHF QMBOMBHUj TLFUF EFO O TUF EBH J QSBHUGVMEU WFKS PH NBOHF HP 7J GPSMPE #PSOIPMN UJEMJHU PN EF PQMFWFMTFS

¸

0k "ORNHOLMS +UNSTMUSEUM GIK ET PAR SMk B RN RUNDT $E SPURGTE MIG OM DET BILLEDE JEG KIGGEDE Pk

VAR MALET AF /LUF ( ST *O DET VAR DET DA (VOREFTER DE GL DES STRkLENDE SAGDE §$ET ER VORES OLDEFAR¦ %N SJOV OPLEVELSE MIDT I AL DET ALVORLIGE KULTURELLE

¸

"MMJOHF 4BOEWJH IWPS EFU CMFW UJM FU CFT H QÇ )BNNFSTIVT EFS MJHHFS TÇ JNQPOFSFOEF QÇ TJO LMJQQFLOVEF 4FOFSF GPS T HUF WJ BU BOM CF (VEIKFN .FO EFU HJL JLLF )BWOFO WBS UPUBMU GZMEU PQ m WFE NJEEBHT UJE m PH WJ NÇUUF HÇ UJMCBHF UJM 5FKO * EF DB ÇS WJ IBS TFKMFU FS EFU FOFTUF HBOH IWPS WJ JLLF IBS LVOOFU GJOEF FO QMBET

%FOOF LBNQWPHO TUÇS QÇ ,BTUFMMFU J 3 OOF %FO CMFW CSVHU J FO 0MTFO CBOEF GJMN %FU FS EFS OPL NBOHF TPN IVTLFS

.R &EBRUAR


(BJB IFS GPSU‘KFU J "MMJOHF 4BOEWJH

&!+4! OM "ORNHOLM #PSOIPMN MJHHFS LN GSB 4WFSJHF LN GSB 5ZTLMBOE PH LN GSB 1PMFO PH GZM EFS DB LN %FS CPS DB NFOOFTLFS GBTU QÇ ‘FO #FGPMLOJOHTUBMMFU FS WJHFOEF PH BOEFMFO BG ŽMESF FS TU‘SSF FOE J EFO ‘WSJHF EFM BG MBOEFU /BUVSFO FS NFHFU WBSJFSFO EF NFE %BONBSLT USFEKFTU‘S TUF TLPW "MNJOEJOHFO ,ZTUFS OF J OPSE NFE TUFKMF LMJQQF GPSNBUJPOFS PH EFU GMBEF MBOE J TZE NPE %VFPEEF 'PSÇSFU LPNNFS MJEU TFOFSF NFO TPNNFSFO WBSFS MJEU MŽO

TUPE EFS IVSUJHU FO GPSN GPS vPWFSESPHj ‘FO UJM EFO EBO TLF LPOHF 'SFEFSJL *** * NPETUBOETCFWŽHFMTF %FO EFDFNCFS NZS EF FGUFSG‘MHFOEF ÇS CMFW CÇEF HFSF m OPHMF HBOHF IFMU JOE J EFEFT LPNNBOEBOUFO J 3‘O 3‘OOF PH $ISJTUJBOT‘ CFGŽ OF IWPSFGUFS EF TWFOTLF TUZS TUFU 'SB EFOOF UJE TUBNNFS TFQUFNCFS #PSOIPMN WBS G‘S FO LFS QÇ )BNNFSTIVT PWFS ,BTUFMMFU J 3‘OOF TBNU EF OBUVSMJH EFM BG EFU HBNMF EBO HBW TJH #PSOIPMNFSOF SFKTUF NBOHF TLBOTFS MBOHT LZTUFSOF TLF SJHF 4LÇOF )BMMBOE PH EFSFGUFS UJM ,‘CFOIBWO PH IFMF ‘FO SVOEU #MFLJOHF * GPSCJOEFMTF NFE GSFEFO J 3PTLJMEF J IWPS WJ NÇUUF BGTUÇ EJTTF PNSÇEFS UJM 4WFSJHF LPN #PSOIPMN UJM " BU I‘SF VOEFS 4WFSJHF PH EFS CMFW JOETBU FO TWFOTL LPN NBOEBOU 1SJOU[FOTLÕME %B CPSOIPMNFSOF NÇUUF CFUBMF FO I‘K LSJHTTLBU PH VOHF NŽOE QÇ #PSOIPMN CMFW QSFTTFU UJM TWFOTL TPMEBUFSUKFOFTUF PQ

!

$$%(15$$ 02725)$%5,. +HLQULFK &DOOHVHQ $ 6 1 VWPDUN Ã 32 %R[ Ã $DEHQUDD Ã7HO )D[ Ã ( PDLO EXNK#EXNK GN Ã ZZZ EXNK GN

4URSEJLEREN

"MMF IBS I‘SU PN EFO IFSMJHF EFMJLBUFTTF v4PM PWFS (VEIKFNj )FS FS EFMJLBUFTTFO BGUFOTUFNOJOH


4 MHFT "MU J US MBWFU QÇ NPEFSOF TOFELFSJNBTLJOFS 3BCBU UJM NFEMFNNFS BG %BO NBSLT 5VSTFKMFS 'PSFOJOH " ; 4OFELFSJFU .PMFWFK &TCKFSH 5MG XXX B [ TOFELFSJFU EL B [!B [ TOFELFSJFU EL

'*3&53"$& 7FSEFOT NFTU SPCVTUF PH FGGFLUJWF CSBOETJLSJOH UJM CM B MZTUCÌEF %BOJB #SBOE .JMK UFLOJL 5MG GBY XXX GJSFUSBDF EL

`jghZg ^ H³cYZgWdg\ Q 6[iZc " LZZ`ZcY " J\Z `jghZg Q ¼E^\Z`jghZg» " a²g"Vi"hZ_aZ Q ;adYh`^eeZg`jghjh Q 9jZa^\]ZYh`jghZg Q NVX]ih`^eeZg ( d\ & Q HVbi VcYgZ bVg^i^bZ `jghZg NVX]ihZ_aZgh`daZc k$Idb ?dchhdc HjcY\VYZ ', +)%% H³cYZgWdg\ Ia[# ,) )) '- '+ lll#nVX]ihZ_ahZgh`daZc#Y`

NBSLFEFUT NFTU FGGFLUJWF TQPSJOHTTZTUFN

3JOH UJM (VBSE 4ZTUFNT QÌ UMG XXX HVBSETZTUFNT EL

, CFOIBWOT 4FKMFSTLPMF , HF #VHU 4FKMFSTLPMF q .FEMFN BG q %ZOBNJTL PH BLUJW JOEM SJOH #SBODIFGPSFOJOHFO q - S BU TFKMF GPS QSJWBUF q - S BU OBWJHFSF TFKMFSTLPMFS ,POUPS ,ZTUWFKFO 37 á 4600 , HF 5MG. 20 29 15 10

W_afrqchjcpqimjcl Q >ciZgch^kZ bVg^i^bZ

5SBDL(VBSE

BZYaZb V[ 7gVcX]Z[dgZc^c\Zc V[ eg^kViZ hZ_aZgh`daZg

XXX.TFKMFSTLPMF.EL

$ET (AVBLk -ARKED

3/(;86

3/$67,& &/($1(5

1MFYVT FS FU BG EF NFTU FõFLUJWF QSPEVLUFS UJM PWFSnBEFCFIBOEMJOH BG EJO CÌE - TOFS TOBWTFU JTPMFSFS PH MBOHUJETCFTLZUUFS

ZZZ KDUGVRIW GN )"3%40'5 4611035 (M /ZCPSHWFK r ,W SOESVQ 5MG

PHJHW

7RSPDGUDVVHQ IUD $UFR3XU FRP 7U\NDÀDVWHQGH KHOVHPDGUDV 6SHFLHOW WLOSDVVHW WLO VNLEHWV N¡MHU $UFR3XU %RJHQVH 7HO ZZZ DUFRSXU FRP

.R &EBRUAR


(VAD SKAL BkDEN HEDDE .AVNGIVNING AF EN BkD ER IKKE ALTID EN NEM SAG OG DEN KAN VOLDE MEGEN HOVEDBRUG OG UENIGHED I FAMILIEN (ER KAN DU HENTE LIDT INSPIRATION TIL HVORDAN DU SOM NYBAGT BkDEJER FINDER FREM TIL DET RIGTIGE NAVN TIL BkDEN

!F (ARLY &OGED )WPSGPS HJWFS NBO FHFOUMJH JL LF CÇEF OVNSF TPN NBO GY H S NFE IVTF )FMMFS JLLF DBNQJOHWPHOF CMJWFS KP E CU NFE OBWOF &S EFU NPO GPSEJ FU TLJC J I KFSF HSBE IBS FO QFSTPOMJHIFE 7J LBO JLLF HJWF FU FOEFHZMEJHU TWBS QÇ EFU .ÇTLF FS EFU GPSEJ FO CÇE FS FO MJWTTUJM .FO OBWOHJWOJOH BG FO CÇE LBO HJWF NBOHF QSPCMFNFS J EFO MJMMF GBNJMJF 4PN SFHFM GJOEFS NBO BMMJHFWFM GSFN UJM FU OBWO 4FKMFSF IBS CFTL GUJHFU TJH NFE BU T UUF CÇEOBWOF JOE J LBUFHPSJFS %FN GPST HFS WJ BU HFOHJWF IFS

+VINDENAVNE 'PS GSFEFOT TLZME GÇS CÇEFO PGUF FU QJHFOBWO 4PN PGUFTU FGUFS TLJQQFSJOEFO TPN KP PHTÇ HFSOF TLBM NFE QÇ SÇE .FO NÇTLF PHTÇ GPSEJ FO CÇE BG

+ R BkD HAR MANGE NAVNE 'SB FO IBMW TOFT ÇS HBNNFM EFMUBHFSMJTUF GPS LBQTFKMBETFO 4K MMBOE 3VOEU IBS WJ GVOEFU FO EFM FLTFNQMFS QÇ CÇEOBW OF %FU WBS GY v,HM )PGCB OBOj v9 , SFTUFOj v WM PH , WMj v)WPSGPSEFUj v,POUPS 4ZEj v'SV "OEFS TFOj v4L OKPNGSVj v4N S CMPNTUj v- SFS -BSTFOj v4ZOLFGSJ **j IWBE TLFUF EFS FHFOUMJHU NFE v4ZOLFGSJ *j v, HFI OFOj v#BOBO #K S

4URSEJLEREN

NBOHF CFUFHOFT TPN W SFOEF BG IVOL O %FU FS EFS NBOHF ÇSTBHFS UJM )FS FS FU QBS TUZL LFS v4LJCFU TLBM QZOUFT G S EFU HÇS QÇ GBSU j PH v)VO LS WFS FO HPE PH TJLLFS IBWO NFE BMMF GBDJMJUFUFS j 4PN FLTFNQMFS LBO IFS O W OFT GSB EFMUBHFSMJTUFO UJM 4K M MBOE 3VOEU QÇ *OEFSTJEFO v$B NJMMBj v3 EF 3PTBj v.PS 3VUIj v)FYFIZMj v)BWHBT TFOj v'S LLF 'SJEBj PH v4P GJF BG )FSTMFWj

-ANDENAVNE %F NBOEMJHF OBWOF FS NFSF TK MEOF %FU FS KP JLLF BMMF EFS CFI WFS BU U LLFT IBWGSVFO %FU FS GY v4UPSF ,MBWTj v#FM NPOUj v+BTj v,VSUj v4BN TPOj PH v(VTUBW 7BOECMÇj

-YTOLOGISKE NAVNE %FU FS FO UFNNFMJH BOTFMJH HSVQQF .ÇTLF GPSEJ GSB UJEFS OFT NPSHFO IBS HVEFSOF W SFU

U U GPSCVOEOF NFE IBWFU TFK MBETFO PH WFKSGPSIPMEFOF %FU H MEFS GPS TÇWFM GPMLFTMBH WFE .JEEFMIBWFU TPN IFS J /PS EFO v'SFKBj v4JHZOj v:EVOj v'ZMMBj v1PTFJEPOj v/FQ UVOj v/PBIj PH v&SPTj FS OPHMF FLTFNQMFS

SFT CÇEj v,JOFTFSLPLLFOj v #ÇEj v9 3BZj v3 E TQ UUFOj PH v8BUFSQSPPGj

&ANDENIVOLDSKE NAVNE

%FU FS OBWOF TPN TJHOBMFSFS BU CÇEFKFSFO WJM GSFN v- N NFMj v5PSOBEPj v3BCBMEFSj v)JETJH QSPQQFOj v-B 'FN -ENINGSB RENDE NAVNE NF 3BWBHFj v4QFFEZj PH &O PWFSSBTLFOEF TUPS HSVQQF v3PDLFCPKj VEH SFT BG EF OBWOF EFS LBO LBMEFT NFOJOHTC SFOEF )FS (JEMMELAVEDE NAVNE TJHOBMFSFT FU CVETLBC FMMFS FO )WJT * FOEOV JLLF IBS GVOEFU ES N v#MBDL -BCFMj v)BQ QÇ FU OBWO UJM KFSFT CÇE FS EFS QZ )PVSTj v-JGF 4UZMFj v4BOT EFO NVMJHIFE BU * UBHFS GPS 4PVDJj VEFO TPSHFS v/P 'F CPHTUBWFSOF GSB KFSFT OBWOPH BSj v.Zj v4XFFU %SFBNTj TFMW TUSJLLFS FU OBWO TBNNFO v3FCFMj v-VDLZ 4UBSj v7BHB UJM MJHF OFUPQ EFOOF CÇE 4Ç FS CPOEj PH v1JMHSJNj EFS HPEF DIBODFS GPS BU * JLLF N EFS FO CÇE NFE TBNNF OBWO )FS FS OPHMF FLTFN /RIGINALE NAVNE %FU FS FO T SMJH HSVQQF EFS QMFS QÇ IWPSEBO TÇEBO OPHMF GBWOFS CSFEU v'FTUJIWBMj v%F OBWOF LBO TF VE v,JGVj v0S MVYYj v-BYFOj v.JTTJTTJQQJ DBj v.BKPj v3JUPj v"OEJj .FSNBJEj v.JSBLVMJj v#JLJ v5JCJj PH v+BLJj OJ *OTQFDUPSj v9 FMMFOUj v7P

OFOj v4 SNFj v0Q PH OFEj v"MESJH J -JWFUj v-JMMF %VUj v5ZLLF #FSUIBj v%FO HVMF &OLFj v(PEUOPLj v5 TFO J 3 EUj v'JSTU -PWFj v4F DPOE 8JGFj v0MFTOZFBVUP CJMj v'FNNF 'BUBMFj v#MÇU U -ZTUj v'FEF 5JEFSj v&GUFS O MFSFOj PH v-JMMF 4LBUj #MBOEU EF TQPOTFSFEF CÇ EF LVO NBO TF OBWOF TPN v#VLTFTOFELFSFOj EFO SF OF LWJOEFCÇE v-JCSFTTFj PH CÇEFO EF LBMEUF v#SPTLSB CFSFOj &O SVOEUVS J 'SFEFSJLTTVOET MZTUCÇEFIBWO FO USJTU WJOUFSEBH WJTUF NBOHF JOUFSFTTBOUF CÇEOBWOF #M B v,SBCBUj PH v#BEFEZSFUj


WWW TURSEJLEREN DK

)NDKALDELSE TIL

HFOFSBMGPSTBNMJOH $ANMARKS 4URSEJLER FORENING INDKALDER Lย RDAG D MARTS KL TIL GENERAL FORSAMLING $EN FIN DER STED Pk (EJSE +RO 3Kย RBย K VEJ &REDERICIA $!'3/2$%. )&ย ,'% 6%$4ย '4%2.% 6ALG AF DIRIGENT 6ALG AF TO STEMMETย LLERE /PGย RELSE AF DET ANTAL STEMMER DER ER TILSTEDE VED GENERALFORSAMLINGEN "ESTYRELSENS BERETNING &REMLย GGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB TIL GODKENDELSE &REMLย GGELSE AF DET KOMMENDE kRS BUDGET &ASTLย GGELSE AF KONTINGENT "EHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 6ALG AF FORMAND ELLER KASSERER 6ALG AF HENHOLDSVIS TO ELLER TRE BESTYRELSESMEDLEMMER 6ALG OG SUPPLEANT 6ALG AF TO REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANT 'ODKENDELSE AF EKSTERN REVISION %VENTUELT `RSBERETNING OG REVIDERET REGN SKAB Lย GGES Pk HJEMMESIDEN FIRE UGER Fย R GENERAL FORSAMLINGEN

6%$4ย '43ย .$2).'%2 "ESTYRELSEN VIL FORESLk Fย LGENDE VEDTย GTSย NDRINGER ย STK UDGkR OG ERSTATTES AF Fย LGENDE )NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BEKENDTGย RES Pk HJEMMESIDEN SENEST FIRE UGER Fย R GENERALFOR SAMLINGENS AFHOLDELSE OG SKAL IN DEHOLDE $AGSORDEN "ESTYRELSENS FORSLAG )NDKOMNE FORSLAG 3AMTIDIGT INDKALDES TIL EKSTRAOR DINย R GENERALFORSAMLING I FORT Sย TTELSE AF DEN ORDINย RE GENE RALFORSAMLING SAMME STED MED ENESTE PUNKT Pk DAGSORDENEN ENDELIG VEDTAGELSE AF VEDTย GTS ย NDRINGERNE $ELEGEREDE FRA MEDLEMSKLUB BERNE SKAL TILMELDE SIG SENEST DEN MARTS TIL SEKRETARIATET Pk INFO TURSEJLEREN DK ELLER TLF DAGLIGT MELLEM KL 3ย DVANEN TRO ER $ANMARKS 4UR SEJLERFORENING Vย RT VED SKIPPER LABSKOVS UMIDDELBART EFTER DEN ORDINย RE GENERALFORSAMLING 4),-%,$).' 3ENEST DEN MARTS MED OP LYSNING OM ANTAL DELTAGERE TIL INFO TURSEJLEREN DK ELLER TIL $AN MARKS 4URSEJLERFORENING /DENSE VEJ ! &kBORG

ยง$ET ER MENNESKELIGT AT SEJLE ยฆ

-EDLEMSKAB

I $ANMARKS 4URSEJLERFORENING

!LLE FRITIDSSEJLERE KAN BLIVE MEDLEM AF $4 $ET KAN SKE Pk TO MkDER 'ENNEM DIN KLUBS MEDLEMSKAB ELLER SOM ENKELTMEDLEM

+LUBMEDLEMSKAB (VIS DIN KLUB BESLUTTER SIG FOR MED LEMSKAB AF $4 DET Vย RE SIG Pk EN GENERALFORSAMLING ELLER GEN NEM EN BESTYRELSESBESLUTNING BETALER KLUBBEN I ALT KR I kRLIG KONTINGENT $ET ENKELTE MEDLEM AF KLUBBEN BETALER Sk KUN KR I kRLIG KONTINGENT TIL $4 6I HAR FAKTISK KLUBBER SOM NYDER GODT AF DENNE ORDNING FOR DERES MEDLEMMER %NKELTMEDLEMMER 3OM ENKELTMEDLEM BETALER DU KR I kRLIG KONTINGENT OG Sk HAR OGSk DU ALLE MEDLEMSFOR DELENE $ETTE TILBUD Gย LDER Sย RLIGT FOR DE FRITIDSSEJLERE HVIS KLUB IKKE ER MEDLEM AF $4

"LADMEDLEMSKAB KR

) NDMELDELSES

OG TILBUDSBLANKET .AVN #PR NR !DRESSE 0OSTNR

"Y

4LF

% MAIL

) HVILKEN HAVN LIGGER DIN BkD .AVNET Pk DIN KLUB

*EG ย NSKER MEDLEMSKAB OG ANSVARSFORSIKRING *EG ER MEDLEM I $4 %VT MEDL NR

*EG ย NSKER TILBUD Pk BkDKASKOFORSIKRING

*EG HAR MINDST DUELIGHEDSBEVIS JA NEJ

"kDFABRIKAT "kDLย NGDE

M FOD

"YGGEkR

4OPFART I KNOB

&ORSIKRINGSSUM KR "YGGEMATERIALE 'LASFIBER STkL TRย ANDET "kDTYPE -AST OG SEJL

-OTORBkD

!NDET

)NDENBORDS MOTOR FAST SKRUE )NDENBORDS MOTOR UDENBORDS DREV : DREV 0kHย NGSMOTOR +LIP INDMELDELSES OG TILBUDSBLANKETTEN UD OG SEND DEN TIL $ANMARKS 4URSEJLERFORENINGS 3EKRETARIATET /DENSEVEJ ! &AABORG 4LF ร &AX ร BENTE TURSEJLEREN DK

.R &EBRUAR


%FTERRETNINGER FOR TURSEJLERE .YE BžDETAKSTER TIL SžS I 3VERIGE

ƒ

EFO FS ÊO NJP EBOTLFSF QP UFOUJFMMF OZF CSVHFSF BG BLUJ 4ÇWFM J MBOE TPN QÇ WBOE FS WJUFUFS QÇ WBOEFU .FO EF C‘EFSOF GPS USBGJLGPSTFFMTFS GJOEFS EPH BU FO BG EF TU‘STUF QFS PLUPCFS J GKPS GPSI‘KFU IJOESJOHFS J BU OÇ EFUUF NÇM FS LSBGUJHU J 4WFSJHF 5JM T‘T HŽM WBOTLFMJHIFEFS WFE BU LPNNF UJM BU QS‘WF EFO BLUJWJUFU NBO EFS OV G‘MHFOEF C‘EFUBLTUFS LVOOF UŽOLF TJH %FU WŽSF TJH BU SP J LBKBL TVSGF TFKMF GPS 0WFSUSŽEFMTFS BG SFHMFSOF TFKM FMMFS NPUPS N W PN MBOUFSOFG‘SJOH TJHOBMFS %BOCPBUT CFTUZSFMTF PH TF PH USBGJLTFQBSFSJOH LSFUBSJBU BSCFKEFS EFSGPS QÇ LS I‘KUSZL GPS BU GÇ FUBCMFSFU FO vUBH VE PH TFKMF EBHj TPN J ÇS 0WFSUSŽEFMTFS BG IBT TLBM WŽSF HSVOEMPWTEBH E UJHIFETCFHSŽOTOJOHFS 0Q UJM GFN LOPC LS KVOJ "SSBOH‘SFSOF GPSFTUJMMFS LOPC LS TJH BU EFU G‘STUF ÇS TLBM BSSBO LOPC LS HFNFOUFU GPSFHÇ J NBLTJNBMU LOPC LS TZW IBWOF GPSEFMU NFE GJSF J LOPC LS +ZMMBOE ÊO QÇ 'ZO PH UP QÇ 4KŽMMBOE 0QBOLSJOH IWPS EFU FS GPSCVEU 6IKING HJEMKALDER LS REDNINGSFLkDER %SJWF T‘TQPSU J %FS LBO WŽSF QSPCMFNFS NFE GPSCVEUF PNSÇEF FO PWFSUSZLTWFOUJM BG 5IBO OFS UZQF 054 %FO LBO HÇ LS J TUZLLFS PH EFSNFE GPSIJO 6MPWMJH GPSU‘KOJOH ESF BU SFEOJOHTGMÇEFO CMŽTFT WFE GZS T‘NŽSLFS P M LPSSFLU PQ %FSGPS IKFNLBM LS EFS 7JLJOH SFEOJOHTGMÇEFS BG 6OEMBEFMTF BU BONFMEF UZQFSOF 7JLJOH 3FTD:PV PH IŽOEFMTFS EFS IBS NFEG‘SU 3FTD:PV1SP UJM PH QFS TLBEFS QÇ GZS T‘NŽSLFS TPOFS TPN PQCFWBSFT J FOUFO LS DPOUBJOFS FMMFS UBTLF 7JLJOH 4FKMBET NFE WBOE VETLJGUFS WFOUJMFSOF VEFO CF TDPPUFS J PNSÇEFS IWPS SFHOJOH &O MJTUF PWFS TFSWJDF EFU JLLF FS UJMMBEU TUBUJPOFS LBO GJOEFT QÇ XXX LS WJLJOH ZBDIUJOH DPN )FS LBO 0WFSUSŽEFMTF BG 4KÕGBSUT * TF OŽSNFSF PNUBMF BG EFGFL WFSLFUT GPSTLSJGUFS GPS UFO VOEFS v4BGFUZ /PUJDFTj USBGJLLFO J WJTTF PNSÇEFS 0HTÇ OŽSNFSF PQMZTOJOHFS QÇ LS UMG 0WFSUSŽEFMTF BG GPSCVE NPE BU BOWFOEF WBOE PNSÇEFS EFS FS BG NJMK‘ :ODIAC OG "&! HJEM PH TJLLFSIFETNŽTTJHF HSVOEF KALDER REDNINGSFLkDER CFTLZUUFS GJTLFSJ FMMFS BOMŽH 0HTÇ QSPEVDFOUFSOF ;PEJBD UJM IBWCSVH PH #'" IBS QSPCMFNFS NFE LS WFOUJMFSOF QÇ EFSFT SFEOJOHT GMÇEFS %FU ESFKFS TJH PN GMÇ EFS BG UZQFSOF #'" .BSJOF %FS FS OBUVSMJHWJT UBMF PN TWFOTLF LSPOFS .FO BMMJHFWFM 1BDJGJD "UMBOUJD #BMUJD PH 9. #'" 0GGTIPSF GSFNTUJM FS EFS BM NVMJH HSVOE UJM BU MFU NFMMFN BVHVTTU PH PWFSIPMEF BMMF SFHMFS KVOJ )WJT EJO GMÇEF IBS WŽSFU UJM TFSWJDF FGUFSTZO IPT 4AG UD OG SEJLE DAG * TBNBSCFKEF NFE ,FUOFS 0VU FO BVUPSJTFSFU TSWJDFTUBUJPO EPPS IBS %BOCPBU 4‘TQPSUFOT FGUFS NBSUT CFI‘ #SBODIFGPSFOJOH GÇFU VEG‘SU WFS EV JLLF BU SFBHFSF )WJT FO HBMMVQVOEFST‘HFMTF *G‘MHF JLLF TLBM EV GÇ EFO FGUFSTFU

4URSEJLEREN

IPT EJO MFWFSBOE‘S %V LBO F NBJMF UJM TBWNBSJOFJOGP! [PEJBD DPN FMMFS TBMFT!YN ZBDIJOH DP VL

4EST DIN VIDEN OM NAVIGATION I $UELIGHEDSKLUBBEN %VFMJHIFETLMVCCFO FS FO IFMU TQFDJFM OPO QSPGJU LMVC TPN TBUTFS QÇ CM B VEEBOOFMTF PH PQMZTOJOH BG TFKMFSGPMLFU 1Ç IKFNNFTJEFO XXX EVFMJHIFE EL LBO EV GY HÇ JOE PH UFTUF EJO WJEFO FMMFS NBOHFM QÇ TBNNF J OBWJHBUJPOFOT WBO TLFMJHF LVOTU * TFMWUFTUFO LBO EV CM B GJOEF TQ‘SHTNÇM PN OBWJHBUJPO TPN EV NFE EFU TBNNF LBO TF PN EV IBS TWBSFU SJHUJHU QÇ )WJT EV JLLF IBS EFU C‘S EV NÇTLF CSVHF SFTUFO BG WJOUFSFO UJM BU GPSCFESF EJO WJEFO %FU LBO EV PHTÇ H‘SF HSBUJT WJB IKFN NFTJEFO 5SZL QÇ LOBQQFO v&GUFSVEEBOOFMTFj 1Ç XXX EVFMJHIFE EL GJOEFS EV PHTÇ FU v)BWOFCBSPNFUFSj NFE NFE MFNNFSOFT FHOF WVSEFSJOHFS BG MBOEFUT IBWOF %FU FS FU MJOL EFS FS HPE BU CMJWF LMPH BG * ‘WSJHU GJOEFS EV FO MJOL UJM LMVCCFO GSB %5 T FHFO IKFN NFTJEF XXX UVSTFKMFSFO EL

2EDNINGSFLkDENS SVAGESTE LED /ÇS SFEOJOHTGMÇEFO FS TBU J T‘FO PH VEM‘TU NBOVFMU WJM EFO OPSNBMU WŽSF GPSCVOEFU UJM TLJCFU JHFOOFN VEM‘TFSMJOFO )WJT TLJCFU EFSOŽTU TZOLFS PH MJOFO JLLF CMJWFS LBQQFU WJM EFU USŽLLF GMÇEFO NFE OFEBE %FSGPS TLBM VEM‘TFSMJOFO LBQ QFT TÇ GMÇEFO LPNNFS IFMU GSJ BG TLJCFU %FU TLBM OPS NBMU TLF OÇS EF TLJCCSVEOF FS LPNNFU J GMÇEFO 0H EFSGPS FS EFS FO FMMFS GMFSF LOJWF J GMÇ EFO TPN FS CFSFHOFU UJM EFUUF GPSNÇM TLSJWFS 4‘GBSUTTUZSFM TFO J FO UFNBVOEFST‘HFMTF GSB 0QLMBSJOHTFOIFEFO 5JUMFO FS v4LJCCSVEOF GJTLFSFT SFEOJOH NFE SFEOJOHTGMÇEF )WPS FS LOJWFO j 6OEFST‘HFMTFO FS CBTFSFU QÇ T‘VMZLLFS HFOOFN FO UJ ÇST QFSJPEF 7FE GFN BG EJTTF T‘VMZLLFS PNLPN J BMU TZW QFSTPOFS * UJMGŽMEF IBWEF EF TLJCCSVEOF J SFEOJOHTGMÇ

EFO QSPCMFNFS NFE GMÇEFOT VEM‘TFSMJOF GSB EFU TZOLFOEF FMMFS CSŽOEFOEF TLJC GPSEJ NBO JLLF LVOOF GJOEF FMMFS J FOLFMUF UJMGŽMEF GÇ GBU J EFO LOJW EFS I‘SFS UJM SFEOJOHTGMÇ EFO PH TPN FS CFSFHOFU UJM BU TLŽSF VEM‘TFSMJOFSOF GSJ NFE BG SBQQPSUFSOF PH SFEFH‘SFM TFSOF LBO MŽTFT QÇ 4‘GBSUTTUZ SFMTFOT IKFNNFTJEF XXX TP GBSUTTUZSFMTFO EL VOEFS v6MZL LFTPQLMBSJOHj

3TOP OLIESVINERIET BLIV HAVMILJžVOGTER 4UPQ PMJFO G‘S EFO CSFEFS TJH 4ÇEBO MZEFS FU TMPHBO GPS EFO LBNQBHOF TPN 4‘WŽSOFUT 0 QFSBUJWF ,PNNBOEP 40, T‘TBUUF J NBK J GKPS .FOJOHFO NFE EFO WBS BU NPCJMJTFSF TFKMFSGPMLFU TPN )BWNJMK‘WPH UFSF UJM BU IPMEF ‘KF NFE PMJF TWJOFSJ QÇ IBWFU 4KŽMEFOU IBS FO T‘WŽSUT JEF GŽOHFU TÇ IVSJHU TPN EFOOF HKPSEF EFU 7FE BGTMVUOJOH QÇ TFKMTŽTPOFO IBWEF GMFSF FOE TFKMFSF UJMNFMEU TJH PH EFS UJLLFS TUBEJH UJMNFMEJO HFS JOE UJM 40, %FU CFLSŽG UFS IWBE WJ BMUJE IBS IBGU FO G‘MFMTF BG m TFKMFSF FS NFHFU NJMK‘CFWJETUF %5 CBLLFS EB PHTÇ PQ PNLSJOH QSPKFLUFU PH PQGPSESFS BMMF NFEMFNNFS NFMEF TJH UJM PSEOJOHFO 7J TFS HFSOF 40, T TŽSMJHF NJMK‘ TUBOEFS WBKF TJEF PN TJEF NFE %5 T FHFO TUBOEFS %V GÇS NFSF BU WJEF QÇ XXX GPSTWBSFU EL TPL PH IFS LBO EV PHTÇ NFMEF EJH TPN IBWNJMK‘NWPHUFS %V LBO PH TÇ SJOHF UJM IBWNJMK‘MJOJFO QÇ UMG %V GÇS TÇ UJM TFOEU FO 40, WJNQFM PH ZEFS MJHFSF PQMZTOJOHFS

.YT OM SEJLADS FRA 3žFARTSSTYRELSEN 4FKMTJLLFSIFE J ‹SFTVOE 3BQ QPSUFO PN TFKMBETTJLLFSIFE QÇ ‹SFTVOE FS OV MBHU VE QÇ 4‘GBSUTTUZSFMTFOT IKFNNFTJEF %FO FS CBTFSFU QÇ FO BOB MZTF GPSFUBHFU BG EF TWFOTLF PH


EBOTLF NZOEJHIFEFS J 'PSNÇMFU NFE EFO IBS W SFU BU CFTUFNNF SJTJLPFO GPS LPM MJTJPOFS PH HSVOETU EOJOHFS J SFMBUJPO UJM QFSTPOTJLLFSIFE FKFOEPN PH NJMK FU NFE IFO CMJL QÇ BU HJWF BOCFGBMJOHFS UJM SJTJLPSFEVDFSFOEF UJMUBH GSFN HÇS EFU NFE 4UZSFMTFOT PSE OESJOH BG 4 WFKTSFHMFSOF %FS WBS GSFNTBU GPSTMBH PN BU OESF T WFKTSFHMFSOF TÇ GSJ UJETGBSU KFS BMUJE TLBM HÇ BG WFKFO GPS FSIWFSWTGBSU KFS GSFNHÇS EFU BG 4 GBSUTTUZ SFMTFOT SFGFSBU BG FU N EF J *.0 T .BSJUJNF TJLLFSIFET LPNJUF J *TUBOCVM 'PSTMBHFU CMFW CBLLFU PQ BG FO S LLF MBOEF NFOT BOESF VEUSZLUF CFLZNSJOH PWFS BU

FO TÇEBO SFHFM WJM W SF WBO TLFMJH BU BOWFOEF J QSBLTJT MJHF TPN EFO WJMMF CSZEF NFE GVOEBNFOUBMF QSJODJQQFS 'PS BOMFEJHFU BG EFCBUUFO CMFW EF UFLOJTLF FLTQFSUFS J /"7 VOEFSLPNJUFFO CFEU PN BU WVSEFSF PN GPSTMBHFU WBS SFMF WBOU PH HFOOFNG SMJHU 754 4UPSFC MU 1Ç TBNNF N EF CMFW EFS WFEUBHFU OZF NFMEFMJOKFS J OPSEFOEFO BG 754 PNSÇEFU JOLMVTJWF )BU UFS OESJOHFO US EFS J LSBGU EFO KVMJ J ÇS /Z IÇOECPH PN BVUPSJTB UJPOFS 4 GBSUTTUZSFMTFO BVUP SJTFSFS WJSLTPNIFEFS PH QFS TPOFS UJM BU VEG SF GPSTLFMMJHF LPOUSPMPQHBWFS NÇMJOHFS N W PN CPSE QÇ TLJCF ,SBWFOF UJM

BVUPSJTFSJOH FS OV CMFWFU TBN MFU J FO IÇOECPH GPS BU PQTUJMMF LMBSFSF SFUOJOHTMJOKFS GPS EF FOLFMU BVUPSJTBUJPOTPNSÇEFS * GPSCJOEFMTF NFE IÇOECPHFO VETUFEFT EFS OZF BVUPSJTBUJ POTCFWJTFS %FU LBO EV GJOEF O SNFSF PN QÇ 4UZSFMTFOT IKFNNFTJEF %V LBO PHTÇ SJOHF UJM 3JLLF %BIM /JFMTFO UMG FMMFS TFOEF FO NBJM UJM IFOEF QÇ SEO!ENB EL / SNFSF PQMZTOJOHFS QÇ )BO TQ SHFS v)WBE NPO XXX TPGBSUTTUZSFMTFO EL EFU CFUZEFS j %FU FS KP JLLF FU IFMU OPSNBMU T N SLF TPN WJ J MJHIFE NFE 5IPNBT KP ' T ET S M RKE 3FEBLUJPOFOT HPEF LPMMFHB GSB TFMWG MHFMJH WFE BMU PN .FO EFO KZTLF WFTULZTU 5IPNBT WJ H UUFS QÇ BU EFU CFUZEFS ,K S IBS TFOEU PT EFUUF GP v(JW BHU 4W NNFOEF LWJOEF UP UBHFU J OPWFNCFS J GKPS J GPSVEF j /PWFNCFS WBS KP FO NJME NÇOFE ,PSTIBWO WFE 'ZOTIPWFE

9,1' (1 *800,%c' Pk $4´S STAND UNDER "OAT 3HOW 'ENNEM MEDLEMSKAB AF $AN MARKS 4URSEJLERFORENING $4 HAR DU ADGANG TIL EN MEGET FORDELAGTIG BkDFORSIKRING HOS VORES SAMARBEJDSPARTNER 4RE +RONER $ET BETYDER BL A AT DU HAR F LGENDE FORDELE 'RATIS ANSVARSFORSIKRING $ KNING FOR SEJLADS HELE kRET

GEN "OAT 3HOW I &REDERICIA I DAGENE DEN MARTS 6I GIVER DIG GERNE ET TILBUD Pk DIN BkDFORSIKRING Sk DU KAN SAM MENLIGNE 3`$!. &).$%2 $5 /3 4AG TRAPPEN FRA MESSECENTRETS FORHAL TIL SAL Sk HAVNER DU Pk $4´S STAND DER HAR NR +

6).$ '5--)"`$ "LANDT DE BES GENDE Pk STAN $ KNING VED OPHOLD I DEN TR KKER VI LOD OM EN GUM KLASSE ! HAVN HELE kRET MIBkD AF M RKET 1UICKSILVER 25 TIL EN V RDI AF KR "kDULYKKESFORSIKRING FOR $EN HELDIGE VINDER UDTR KKES I OP TIL PERSONER INKL UGE OG VEDKOMMENDE FkR SKIPPEREN BESKED DIREKTE $ESUDEN OF FENTLIGG RES VINDERENS NAVN Pk (6/2.`2 VORES HJEMMESIDE WWW TURSEJ +OM OG H R N RMERE OM $4 LEREN DK OG FORSIKRINGSORDNINGEN MED 4RE+RONER UNDER BkDUDSTILLIN

"LANDT DE BE S GENDE Pk $4´S STAND UNDER BkD UDSTILLINGEN I &REDERICIA TR K KES DER LOD OM DENNE GUMMIBkD ¯ EN 1UICKSILVER 25 $EN ER IDEEL SOM SL BEJOLLE OG UNDER LANDGANG FOR HELE FAMILIEN /G TIL B RNENES TIDSFORDRIV Pk ANKERPLADSER ELLER UNDER OPHOLD I HAVNE

Î 6INDERENS NAVN OFFENTLIGG RES Pk VORES

HJEMMESIDE WWW TURSEJLEREN DK I UGE .R &EBRUAR


-EDLEMS SERVICE

5ӅSҕȪKMȪSҙIΝҁȪ͸

CMPU PQMZTFS BU NBO FS NFEMFN BG 4 "TTJTUBODF J %BONBSL %FS FS GMFSF PQMZTOJOHFS BU IFOUF PN 4 "TTJTUBODF QÇ UED 7 %WWMWXERGI /ÇS EV UJMNFMEFS EJH 4 "T EL MZOHCZSBEJP %V LBO PHTÇ TJTUBODF CFUBMFS EV OPSNBM GÇ PQMZTOJOHFS QÇ UMG QSJTFO LS GSBUSVLLFU FMMFS MZOHCZSBEJP!UED EL NFEMFNTSBCBUUFO QÇ * BMU LS "CPOOFNFOUFU QÇ 4 "TTJTUBODF H MEFS ÊU ÇS GSFN GSB JLSBGUUS EFMTFTEBUPFO PH GPSOZT BVUPNBUJTL "CPO 8VEGO+YEVH OFNFOUFU LBO PQTJHFT NFE FO JMRHIV FoHIR NÇOFET WBSTFM )WFSU ÇS TUK MFT EFS DB .PUUPFU GPS 4 "TTJTUBODF GSJUJETCÇEF IFS J MBOEFU )WJT FS v4FSWJDF QÇ IBWFU USZHIFE EV WJM GPSIJOESF BU EJO CÇE PN CPSEj PH EFOOF UKFOFTUF CMJWFS UBM QÇ EFOOF LFEFMJHF LBO CFETU TBNNFOMJHOFT NFE TUBUJTUJL C S EV JOWFTUFSF J FU 'BMDL BCPOOFNFOU UJM T T FO T SMJH UZWFSJTJLSJOH TQP 4 "TTJTUBODF FS FO QBLLFM T SJOHTNPEVMFU v5SBDL(VBSEj /ÇS EFU BLUJWFSFT LBO CÇEFO OJOH TPN CM B JOEFIPMEFS ,PPSEJOFSJOH BG TM CFBTTJ TQPSFT PH G MHFT %FU LBO EV TUBODF NFMEFPSEOJOH PN TFKM M TF NFSF PN QÇ XXX HVBSE QMBOFS FGUFSMZTOJOH BG TUKÇMOF TZTUFNT EL (FOOFN %5 GÇS NFEMFN CÇEF QSBLUJTLF PQMZTOJOHFS PN IBWOF PH CVUJLLFS TBNU NFSOF SBCBU QÇ TQP WFKSUKFOFTUF GSB %.* GPS MPLBM SJOHTNPEVMFU %FU LPTUFS J VETBMH LS PH EV TQBSFS PNSÇEFU EV FS J %V LBO KP JLLF SFHOF NFE BMUTÇ LS %FSVEPWFS TLBM BU EFS FS E LOJOH QÇ NPCJM EV CFUBMF LS ÇSMJHU J UFMFGPOOFUUFU PWFSBMU UJM T T BCPOOFNFOU JOLMVTJW NPNT 3JOH QÇ UMG FMMFS EFSGPS GÇS EV PHTÇ NJOVU UFST GSJ UBMFUJE WJB 7)' UJM F NBJM UJM JOGP!HVBSETZTUFNT %BONBSL PWFS BMMF TLBOEJOB PH GÇ ZEFSMJHFSF PQMZTOJOHFS WJTLF LZTUSBEJPTUBUJPOFS .FE %4$ GÇS EV QDU SBCBU QÇ 7EPK EJ W OSVX TFMWWBMHUF TBNUBMFS &O OZ TFKMT TPO MJHHFS SFU GPS 4 "TTJTUBODF FS JLLF LVO VEF &SGBSJOHFSOF GSB EF TF GPS IK MQ J %BONBSL -ZOHCZ OFTUF ÇS IBS HJWFU PT BOMFE 3BEJP IBS OFNMJH JOEHÇFU FO OJOH UJM BU H SF PQN SLTPN HFOTJEJHIFETBGUBMF NFE OPSTL QÇ BU EFU WJM W S FO SJHUJH PH TWFOTL LZTUSBEJP TÇ NBO HPE UJOH BU CFTUJMMF EF BLUVFMMF GÇS TBNNF TFSWJDF J BMMF USF LPSU IKFN J FU LPSSFLU BOUBM TLBOEJOBWJTLF MBOEF OÇS NBO UZQFS JOEFO T TPOFO SJHUJHU

'EQTMRKTEW )WJT EV WJM DBNQFSF QÇ MBOE KPSEFO LBO %5 VETUFEF FU DBNQJOHQBT UJM EJH 7J IBS CSVH GPS G MHFOEF PQMZTOJO HFS *OEFIBWFST GPSOBWO FGUFS OBWO BESFTTF QPTUOVNNFS TBNU G ETFMTEBUP PH TUFE QBTOVNNFS PH OBUJPOBMJUFU TBNU VETUFEFMTFTEBUP &OEF MJH IBS WJ CSVH GPS EJU NFE MFNTOVNNFS J %5 %V LBO *,,& BOWFOEF EFU OVNNFS EFS FS USZLU WFE EJO BESFT

4URSEJLEREN

TF QÇ CMBEFU %V TLBM PHTÇ BOHJWF PN EV TLBM UJM 4WF SJHF )WJT EV TLBM EFU TLBM EFS MBWFT FU UJMM HTQBT $BN QJOHQBTTFU LPTUFS LS PH UJMM HTQBTTFU LS )FOWFOEFMTF %BONBSLT 5VSTFKMFSGPSFOJOH 0EFOTFWFK " 'BBCPSH

HÇS J HBOH J ÇS ,PS UFOF FS TUBEJHW L GSB v/BV UJTDIF 7FSÕGGFOUMJDIVOHFOj /7 ,POUBLU NFEMFN BG IPWFE CFTUZSFMTFO .PHFOT )BOTFO PH GÇ FO O SNFSF PSJFOUFSJOH QÇ UMG FMMFS QÇ NPHFOT!UVSTFKMFSFO EL )VTL BU PQMZTF NFEMFNTOVNNFS

OZMPOCJOEFSF CFTLZUUFMTF UJM EFUFLUPS PH LPNQMFU NPOUF SJOHTWFKMFEOJOH .FE NPNT PH GPSTFOEFMTF LPTUFS EFU %5 NFEMFNNFSOF LS / SNFSF PQMZTOJOHFS QÇ XXX GJSFUSBDF EL QPGB!GJSF USBDF EL FMMFS UMG

2]X XMPFYH To FVERHWPYORMRK 'JSFUSBDF FU FGGFLUJWU PH HPEU BVUPNBUJTL CSBOETMVLOJOHT VETUZS UJM CÇEF FS CMFWFU FOEOV CFESF %FU FS OV VETUZ SFU NFE FU OZU TMVLOJOHTNJE EFM UJM BGM TOJOH GPS EFU GPS CVEUF )BMPO %FU OZF NJEEFM IFEEFS /PWFD PH EFU FS VEWJLMFU BG . J 64" PH EFU BOWFOEFT QÇ TBNNF NÇEF J 'JSFUSBDF TPN GY $0 PH "#$ QVMWFS %FU IBS JOHFO EF M HHFOEF FGGFLU QÇ IWFSLFO FMFLUSPOJL TPN TUBSUFS PH HF OFSBUPS 4UPGGFU FGUFSMBEFS IFM MFS JOHFO GPSN GPS SFTUQSP EVLU GPSEJ W TLFO HÇS PWFS UJM HBTGPSN PH GPSEBNQFS VEFO BU FGUFSMBEF OPHFU %FS FS TQFDJFMMF UJMCVE UJM NFEMFNNFS BG %BONBSLT 5VS TFKMFSGPSFOJOH 'JSFUSBDF BVUP NBUJTL CSBOETMVLOJOHTBOM H NFE LH "#$ EFS E LLFS PQ UJM UP LVCJLNFUFS SVN LPTUFS OV LS %FU FGUFSMBEFS OPSNBMU FU TZOEJHU HSJTFSJ FGUFS BU IBWF TMVLLFU FO CSBOE %FS GPS W MHFS EF GMFTUF LVOEFS EFU TBNNF TZTUFN NFO NFE UP LJMP /07&$ J TUFEFU GPS "#$ %FU FS MJEU EZSFSF NFE EFU FS FO LPNQMFU QBLLF NFE NFUFS EFUFLUPSTMBOHF CFTMBH UJM CFIPMEFS Q DMJQT

4FKMLMVC TVDDFTTFO GSB J GKPS PH BGIPMEFS LVSTVT UJM 43$ DFSUJGJLBU %FU GJOEFS TUFE PWFS TFLT POTEBHTBGUFOFS NFE TUBSU EFO KBOVBS "MMF VBOTFU NFEMFNTLBC LBO EFMUBHF %FS FS GMFSF PQMZTOJOHFS QÇ XXX UVSTFKMFSFO EL VOEFS LOBQQFO v,VSTVTBLUJWJUFUFSj OTLFS EV BU EFMUBHF J LVSTFU FMMFS O SNFSF PQMZTOJOHFS PN EFU /YVWIV XMP LBO EV IFOWFOEF EJH UJM 76' GIVXMJMOEX )PMC L 5VSTFKMFSLMVC HFOUB &SJL 1FUFSTFO UMG HFS TBNNFO NFE )PMC L F NBJM USFT!BMMFSVQ OFU EL

:IPOP HX QIH XYVWINPIVPSKS )WJT EV FS HMBE GPS %5 C S EV PHTÇ SFLMBNFSF GPS WPSFT GPSFOJOH %FU LBO EV PH EJO CFT UOJOH H SF WFE BU L CF LBTLFUUFS DBQT PH QPMPUS KFS NFE %5{T MPHP 1PMPUS KFSOF LPTUFS LBTLFUUFSOF GÇT GPS PH TUBOEFS WJNQMFS GPS LS %FS WJM CMJWF FU T SMJHU NFTTFUJMCVE GPS IFMF T UUFU J FO C SFQPTF NFE %5 LMJTUFS N SLF %FTVEFO LBO L CFT CSP EFSFEF %5 MPHPFS UJM LBTLFU UFS KBLLFS FMMFS CMVTFS GPS LS QS TUL "MMF QSJTFS FS NFE NPNT NFO VEFO GPSTFOEFMTF / SNFSF PQMZTOJOHFS IPT TFLSFUBSJBUFU QÇ UMG FMMFS CFOUF!UVSTFKMFSFO EL %BONBSLT 5VSTFKMFSGPSFOJOH 0EFOTFWFK " 'BB CPSH

&oHGIVXMJMOEX %5 VETUFEFS CÇEDFSUJGJLBUFS UJM WPSFT NFEMFNNFS PH EF SFT CÇEF %B BSCFKEFU NFE VETUFEFMTFO TLFS WFE GSJWJMMJH JOETBUT PH J GSJUJEFO NÇ EV IFOWFOEF EJH UJM PT TLSJGUMJHU PH CFEF PN BU GÇ UJMTFOEU EFU O EWFOEJHF NBUFSJBMF TPN EV TLBM VEGZMEF )FOWFOEFMTF )BSUWJH 3BT NVTTFO 'SJCFSUTWFK ,FSUFNJOEF GPSNBOEFO!UVSTFKMFSFO EL


63 5* %nGNRQVXOHQWHQ

4Q SH PRWRUGRNWRUHQ + SHFO + SHFOTFO FS VEEBO OFU NFLBOJLFS PH IBS CF TL GUJHFU TJH NFE CÇENP UPSFS QSPGFTTJPOFMU J NFSF FOE ÇS #M B GPS 0.$ PH J SBDFSCÇET TQPSUFO 'Ç LFOEFS NPUPSFS TPN IBO /V FS IBO NPUPSLPO TVMFOU GPS %5 )BS EV FU TQ SHTNÇM PN NPUPSFO TFOE EFN UJM SFEBLUJPOFO

%5 T LPOFLVSTFS IBS WJTU TJH BU W SF FO WFMCFT HU TVDDFT *EFFO NFE LVSTFU FS BU TLVMMF EFS TLF vTLJQQFSFOj OPHFU TLBM LPOFO TFMW LVOOF TFKMF CÇEFO J IBWO %FSGPS MBWFS WJ FOEOV FU LVSTVT J TBNBSCFKEF NFE , CFOIBWOT 4FKMFSTLPMF PH :BDIUTFKMFSTLPMFO J 4 O EFSCPSH

$4´S KURSER I FORkRET 0IGER L R AT SEJLE BkDEN 4 OEFSCPSH 8FFLFOEFO PH NBK *TI K %BUPFS JLLF FOEFMJH GBTUTBU NFO G MH NFE QÇ IKFNNF TJEFO XXX UVSTFKMFSFO EL

+ANALSKIPPERKURSUS ,PMEJOH - SEBH EFO BQSJM )PMC L 4 OEBH EFO BQSJM

3JTJLPFO GPS BU UBCF QFOHF QÇ CÇEL C FS TUPS IWJT NBO JLLF FS FLTQFSU QÇ EFO TMBHT %FSGPS IBS %5 MBWFU FO BGUBMF NFE FO QSPGFTTJP OFM CÇELPOTVMFOU PH WVSEF SJOHTNBOE $BSTUFO -VOE J #FEFS +ZMMBOE TPN OFET U UFS EFOOF SJTJLP

+FH IBS MBWFU FO BGUBMF NFE %5 PN BU NFEMFNNFS FS WFMLPNOF UJM BU LPOUBLUF NJH HSBUJT J GPSCJOEFMTF NFE FO TBH )WJT %5 T NFEMFN NFS OTLFS EFUUF FS EFS NVMJHIFE GPS BU CFTJHUJHF /ÇS EFU ESFKFS TJH PN L C CÇEFO NFE EFN %FU LPTUFS PH GPSI KFMTF BG MÇO HFOOFN LS QMVT NPNT JOLMV HÇS KFH CVOEFO GSJCPSEFU TJW L STFM QS UJNF GPSU MMFS E L SJH BQUFSJOH NBTLJO $BSTUFO -VOE JOTUBMMBUJPO HFSOF TBNNFO NFE L CFSFO PH KFH HJWFS )BO BSCFKEFS PWFS IFMF MBO IBN SÇE PH WFKMFEOJOH PN EFU PH LPNNFS DB ÊO HBOH PN VHFO J T TPOFO UJM 4K M CÇEUZQFO MBOE 0GUF OÇS EFU ESFKFS TJH PN FO G STUFHBOHT L CFS HJWFS KFH 4IJQ $POTVMU UJQT UJM WFEMJHFIPMEFMTF BG TLJ %JHFW OHFU CFU PH IWBE NBO C S W SF #FEFS PQN SLTPN QÇ PNLSJOH NP EFMMFO 4ZOT PH WVSEFSJOHTBU .PCJM UFTUFS VEBSCFKEFT VE GSB FU 'BY WJTVFMU GBHMJHU TZOTQVOLU V TIJQ DPOTVMU!JNBHF EL

1SPHSBNNFU EBH QÇ WBO EFU *OUSPEVLUJPO PH HFO OFNHBOH BG CÇEFO WFE IK MQ BG DIFDLMJTUF %FTVEFO .B O WSFSJOH BG CÇEFO QÇ ÇCFOU WBOE GPS NPUPS TFKMTZTUFNFS IWPSEBO GÇT EF OFE .PUPSM

SF IWPSEBO CFUKFOFT NPUPS FO .BOE PWFSCPSENBO WSF TBNU CK SHOJOH BG PWFSCPSE GBMEFO 4ÇEBO CSVHFT O EBO LFS /BWJHBUJPO TÇEBO GJO EFS EV J IBWO 4 N SLFS WFE IBWOF )BWOFNBO WSF WFE Q MF PH MBOHTLJCT USPT TF J MBOE EBH J UFPSJMP LBMF "GM TOJOH BG (14 7)'

JOEFIPMEF SÇE PN IWPSMFEFT NFEMFNNFU TFMW IÇOEUFSFS GPSIPMEFU PH SÇEHJWOJOH PN IWJMLF NVMJHIFEFS EFS FS GPS BU GÇ GPSTJLSJOHTE LOJOH FMMFS MJHOFOEF GPS PNLPTUOJOHFS WFE G FLT BU L SF FO SFUTTBH 1FS 'SZEFOSFJN . MMFS WJM PHTÇ LVOOF IFOWJTF UJM BOEFO TBH LVOETLBC FMMFS NZOEJHIFE TPN NÇTLF J TUFEFU FS EFO SFUUF BU LPOUBLUF 1SJTFO IFSGPS FS LS QMVT NPNT .FEMFN

NFS TLBM JOEFO EFS UBHFT LPO UBLU UJM 1FS 'SZEFOSFJN . M MFS JOEIFOUF FU SFLWJTJUJPOTOS IPT %5 T TFLSFUBSJBU %FSVEPWFS UJMCZEFS BEWPLBU 1FS 'SZEFOSFJN . MMFS FO L C BG CÇE QBLLF JOEFIPMEFOEF VEG SEJHFMTF BG FO L CTBGUB MF LPOUSPM GPS HBNNFM H ME BTTJTUBODF UJM FO FLTUFSO MÇOHJ WFS J GPSCJOEFMTF NFE GJOBOTJF SJOH PH UJOHMZTOJOH SFHJTUSFSJOH BG QBOUFCSFWF N W TBNU FWU

1SJTFO FS LS QS EFM UBHFS

EFO QS KVEJDF BG OPHFO PWFSGPS VOEFSUFHOFEF

PQLBME O ETJH OBMFU CSBOECF 0)'%2 L NQFMTF PH BGQS WOJOH BG L R AT SEJLE TMVLOJOHTVE BkDEN TUZS 1Ç WBO EFU "MMF QS WFS BU NBO WSFSF CÇEFO BMFOF PH VEFO IK MQ GSB EF WSJHF

4Q SH ͔ӅS̨ҭȪ͸

7J IBS NFE 1FS 'SZEFOSFJN . MMFS JOEHÇFU FO BGUBMF PN BU GPSFOJOHFOT NFEMFNNFS J TQ SHTNÇM NFE SFMBUJPO UJM TFK MFSMJWFU LBO GÇ FO JOEMFEFOEF UZQJTL UFMFGPOJTL LPOTVMUB UJPO PH FWU FO LPSU HFOOFN HBOH BG FU TLSJGUMJH NBUFSJBMF NFE IFOCMJL QÇ BU EF LBO GÇ TWBS QÇ LPOLSFUF TQ SHT NÇM FMMFS LBO GÇ LMBSIFE PWFS EFSFT KVSJEJTLF NVMJHIFEFS 3ÇEHJWOJOHFO WJM PHTÇ LVOOF

FO TBNFKFPWFSFOTLPNTU 1SJTFO IFSGPS FS FYDM PGG BGHJGUFS LS BG CÇEFOT L CT QSJT NPNT 5JMCVEEFU H MEFS LVO GPS L C BG CÇE J %BONBSL NFO 1FS 'SZEFOSFJN . MMFS FS HFSOF CFIK MQFMJH NFE BU GJOEF FO EBOTL FMMFS VEFOMBOETL BEWPLBU EFS LBO CJTUÇ WFE IBOEFMFS J VEMBOEFU 1FS 'SZ EFOSFJN . MMFS UMG QFS NPFMMFS!SFU SBBE EL

.R &EBRUAR


.9(%$%2

BOLFSSVMMF PH QMBOU TFMWM O TFOEF DPDLQJU #ÇEFO PQHJWFT UJM BU W SF SPCVTU PH T TJLLFS NFE FU Q OU GBSUQPUFOUJBMF QÇ LOPC NFE IL (AMBORG ER ALTID EN MESSE V RD #ÇEFO T MHFT TPN FO QBL LFM TOJOH NFE FO 4V[VLJ %FS WBS VETUJMMFSF GSB NFE "MMJHFWFM WBS ÇSFUT CÇE UBLU QÇI OHTNPUPS QÇ IL OBUJPOFS PH EF SFQS TFO VETUJMMJOH GSB vIBOTFCPPUj JN MFWFSFU GPS LS * TBN UFSFEF J BMU CÇEF QPOFSFOEF PH EFS WBS NBOHF NF TFSJF FS EFS CM B PHTÇ FO 4Ç WBS KPMMFS TVSGCS UUFS LB OZIFEFS )FS LBO EV M TF PN NPEFM NFE GBTU BLTFM PH OPFS PH LBKBLLFS PHTÇ SFHOFU OPHMF BG EFN EJFTFMNPUPS %FU IFMF LBO TFT QÇ IKFNNF %FS FS GMFSF PNMZTOJOHFS BU TJEFO IPT JNQPSU SFO XXX %J EN SAGA BLOT %F OPSTLF 4BHB CÇEF IBS HFO IFOUF QÇ XXX TBHBCPBUT OP CBBEIVTFU DPN PH QÇ IKFN OFN NBOHF ÇS W SFU QPQVM PH EFO EBOTLF JNQPSU S XXX NFTJEFO XXX PDRVFUFBV DPN SF * TUBSUFO WBS EFU MBOHTPNU QSJODFTT EBONBSL EL HÇFOEF TOFLLFUZQFS PH TFOFSF #ORONET GENOPLIVET CMFW EFU IBMWQMBOFOEF EFQMB -FHFOEFO EFS CMFW QSPEVDFSFU DFNFOU CÇEF /ZFTUF TLVE J NPUPSCÇEF PQ UJM QÇ TUBNNFO CMFW WJTU GSFN J GPE CMFW 7FSEFOT NFTU QMBHJ )BNCPSH %FU FS 4BHB FSFEF CÇE .FO QSPEVLUJPOFO TPN BGM TFS 4BHB FOEUF J LPOLVST GPS TUJGUFSFO %FO OZF NPEFM IBS FO S L 0MF #PUWFE $PSPOFU CÇEFOF LF GPSCFESJOHFS J GPSIPME UJM &RANSKE TUR OG FISKEBkDE TFKMFS EPH TUBEJH $PSPOFU TJO GPSH OHFS NFE CM B FO %F GSBOTLF 0DRVFUFBV W SGU LMVCCFO TPN SFQS TFOUFSFS NFSF SVNNFMJH DFOUFSLBCJOF WFE BUMBOUFSIBWTCZFO -B 3P $PSPOFU FKFSF IBS IKFN PH CFESF GBSUFHFOTLBCFS %F DIFMMF IBS CZHHFU CÇEF TJEFO NF J 4WFSJHF PH EFO TBNMFS TUPSF WJOEVFTGMBEFS HJWFS FU %FU IBS FU TUPSU QSP TJOF NFEMFNNFS UJM GPSTLFMMJHF MZTU PH WFOMJHU JOEFNJMK NFE HSBN BG WFMTFKMFOEF HMBTGJ BLUJWJUFUFS HPE VETJHU GPS G SFS PH QBT CFSCÇEF GPSEFMU PWFS USF TFSJ &GUFS FU QBS GFKMTMBHOF GPST H TBHFSFS - P B N CSFEEF FS %BZDSVJTFSF UVSCÇEF PH FS EFS OV BUUFS HBOH J QSP N .PEFMMFO BOHJWFT BU GJTLFCÇEF 4FSJFO PNGBUUFS EVLUJPOFO BG EFU OBWOLVOEJHF W SF HPE GPS FO NBLTJNVN CÇEF J TU SSFMTFS GSB CÇEN SLF 4U CFGPSNFOF FS GBSU QÇ LOPC 1SJTFO GPS NFUFS * )BNCPSH CMFW UBHFU VE BG N MQPTFO PH TPMHU CÇEFO MFWFSFU J %BONBSL NFE 0DRVFUFBV 5JNPOJFS QS UJM 5VDP W SGUFU J 'BBCPSH FO :BONBS IL PH NPNT TFOUFSFU TPN FO OZIFE %FO IBS (FOOFN EF TFOFSF ÇS IBS EFU FS LS -FWFSFT PHTÇ FO M P B QÇ N FS N W SFU %BONBSLT IVSUJHTU WPL 7PMWP 1FOUB % QÇ PH CSFE PH TUJLLFS N 7 H TFOEF CÇEJOEVTUSJ *OHFO PQ IL * KBOVBS T TBUUF EFU UFO FS LH %FS FS FO LBIZU HBWF IBS TZOUFT GPS TUPS UJM EF OPSTLF W SGU ZEFSMJHFSF FO OZ NFE UP L KFS PH CÇEFO LBO VOHF FKFSF TPN FS CFM OOFU IFE 4BHB TPN FSTUBUUFS C SF FO QÇI OHTNPUPS PQ UJM NFE QSJTFS GPS EFSFT JOJUJB 4BHB )5 IL %FO IBS CPWTQSZE NFE UJWFS 7 SGUFU IBS L CU SFUUJHIF EFSOF UJM TU CFGPSNFOF PH OBWOFU %FU LBO EV M TF NFSF PN QÇ XXX UVDP EL

OM BÍDE

UFO IBS FU O TUFO E LLFOEF OFU BG GPSIBOEMFSF J &VSPQB % W T EFS FS JOHFO GPSIBOEMFS J %BONBSL 7J QS TFOUFSFS IFS EFSFT NJOETUF NPEFM 3PENBO 3 %FO IBS FO GPSLBIZU NFE HPE I KEF PH UP L KFS J W GPSN 'JO VETJHU GSB TUZSF IVTFU PH IPSJTPOUFO SVOE PH EFU LBO MVLLFT BG NFE EPC CFMU TLZEFE S "HUFSE LLFU FS TUPSU PH QMBOU NFE BEHBOH UJM NPUPS HFOOFN LBTTF 1SPEV DFOUFO PQHJWFS CÇEFO UJM BU W SF T EZHUJH - P B FS N CSFEEFO PH EZCHBOH NFUFS 7 HUFO FS LH PH EFS FS FO CS OETUPG TUBOL QÇ M * TUBOEBSEVEHB WFO FS EFS FO 7PMWP 1FOUB % QÇ IL ' S NPNT LPTUFS EFO FVSP J 5ZTLMBOE PH EFU TWBSFS UJM DB LS .FO EFU FS FO TLSBCFU NPEFM TÇ NBO TLBM QÇSFHOF GPSTLFMMJHF FLTUSB VEHJGUFS UJM EFU VETUZS NBO G MFS FS O E WFOEJH 1Ç XXX SPENBO FT LBO EV GJOEF ZEFSMJHFSF PQMZTOJOHFS

bN BkD TRE VERSIONER

%FU FS KP JLLF BMMF EFS IBS USBWMU NFE BU LPNNF GSFN 'PS GPML NFE IBOH UJM FO BGTMBQQFU TFKMBET J FU SPCVTU PH WFMGVO HFSFOEF GBSU K GBOEU WJ EFOOF LVUUFS BODPSB ,VUUFS %FO IBS FU LMBTTJTL FSIWFSWTLVUUFS TLSPH IWPS NBO LBO W MHF PN NBO WJM IBWF CÇEFO TPN ÇCFO %BZDSVJTFS FU MJMMF TUZ SFIVT 'JTIJOH FMMFS NFE TUPSU TUZSFIVT NFE LBIZU JOE VOEFS GPSE LLFU NPEFM 8FFLFOE )FS FS EFS BMU IWBE NBO CF I WFS GPS FO LPNGPSUBCFM MBOHUVS - P B N NBLT CSFEEF N PH EZCHBOHFO 3PANSKE TURBkDE %FU TQBOTLF W SGU #MVF :BDI FS N 7 HU UPOT 7 SGUFU MJHHFS VE UJM TUFS UJOH GSFNTUJMMFS FO S LLF CÇ EF VOEFS CFUFHOFMTFSOF v3PE T FO WFE -ÛCFDL IWPS EFS NBOj %FU FS NPUPSZBDIUT PQ PHTÇ FS L NQF NBSJOB GFSJF UJM GPE PH FO TFSJF QÇ OJ MFKMJHIFEFS PH NFHFU BOEFU 7JM MZTUGJTLFSCÇEF J TU SSFMTFS GSB EV IBWF ZEFSMJHFSF PQMZTOJO NFUFS 1SPEVDFO HFS LBO EV HÇ JOE QÇ IKFN

4BHB

4URSEJLEREN


/JNCVT /PWB 4

M H CVOECFIBOEMJOH N W JO EFO EF T T UUFT GSB 'MPPST FHFU IBWOFBOM H J &HÇ .BSJ OB 'JSNBFU TPN OV ESJWFT BG FO BOEFO HFOFSBUJPOT 'MPPS .JDIBFM IBS EFSGPS MJHF JOE WJFU FO LWN OZF VETUJM MJOHT PH NPOUBHFIBMMFS TÇ EFU OV SÇEFS PWFS J BMU LWN VOEFS UBH GPSVEFO HPEU LWN PQMBHTQMBET UJM CÇEF / SNFSF PQMZTOJOHFS QÇ XXX CBWBSJB ZBDIUCBV DPN PH XXX GMPPS EL

3YNKEFRI FORN JELSE OGSk MED STOR L K

NFTJEFO XXX BODPSB NBSJOB DPN PH USZL QÇ NFOV LOBQ QFO v8FSGUj

GPS NPEFMMFSOF PWFS GPE FS BU EF PHTÇ GÇT J FO IBSEUPQ VEHBWF

.IMBUS´ NYE GENERATION /JNCVT /PWB 4 FS FO TQPSUTMJH GBNJMJFCÇE GSFNHÇS EFU BG QSFTTFNBUFSJBMFU GSB EFO TWFOTLF QSPEVDFOU %FO IBWEF vWFSEFOTQSFNJFSFj QÇ NFTTFO J (ÕUFCPSH #BH EFTJHOFU TUÇS /JNCVT FHFU EFTJHO UFBN J TBNBSCFKEF NFE 3PMG &MJBT TPO %F LBMEFS EFTJHOFU GPS v4JEFXBMLj PH EF NFOFS QÇ CBHHSVOE BG JOUFSFTTFO EFS FS WJTU SVOEU PN J WFSEFO BU EFO WJM CMJWF W SGUFUT NFTU TPMHUF CÇE OPHFOTJOEF %FTJHOFU H S EFU OFNU BU LPNNF UJM PH GSB CÇEFO TBNUJEJH NFE BU DPDL QJUUFU HJWFS HPE CFTLZUUFMTF GPS TZW QFSTPOFS #ÇEFO NÇMFS NFUFS J M OHEFO PH N J CSFEEFO %FO GSFNTUJMMFT PHTÇ J FO GPET VEHBWF %FS FS GMFSF PQMZTOJOHFS BU IFOUF QÇ XXX OJNCVTCPBUT DPN FMMFS IPT EFO EBOTLF JNQPSU S XXX TIJQDFOUFS EL

.FO PHTÇ QÇ TFKMCÇETGSPOUFO WBS EFS OZIFEFS /FNMJH #BWB SJB 7JTJPO E LTBMPOCÇEF QÇ PH GPE %FO OZF WJTJPO TFSJF PNGBUUFS OV USF CÇEF NFE FO GPET TPN EFO TU S TUF %FU EFS LFOEFUFHOFS EF OZF TFKMCÇEF FS &U TU SSF TUBO EBSEVETUZS CFESF GBSUQPUFO UJBMF NFE FU OZU TLSPHEFTJHO EFS HJWFS FU CBMMBTUGPSIPME QÇ PWFS QDU &OEFMJH IBS CÇEF OF TU SSF TFKMBSFBM %FU EFS LFOEFUFHOFS BMMF #BWBSJBCÇEF OF FS BU EF FS WFMTFKMFOEF IBS FO I K LWBMJUFU PH FS SJNFMJHU CJMMJHF J BOTLBGGFMTF

%FS TLBM NBOHF TVQFSMBUJWFS UJM OÇS NBO WJM CFTLSJWF EFO OZF GPET TFKMCÇE GSB )BMM CFSH 3BTTZ %FO IBS IZESBV MJTL VEG MEFMJH CBEFQMBUGPSN vLOBQTFKMBETj J GPSN BG USF IZESBVMJTLF SVMMFTFKM FMFLUSJT LF TQJM T STLJMU TPME L QÇ BHUFSSVGUBHFU PH OFEG MECBS 57 /Ç KB TÇ FS EFS TFMWG MHF MJH PHTÇ WBTLFNBTLJOF PQWBT LFNBTLJOF NJLSPPWO QFOHF TLBC L KFS NFE UFNQVSNB ESBTTFS PH FU NBTLJOSVN NFE MBOEHBOH %FU FOFTUF WJ JLLF LBO GPSU MMF PN CÇEFO FS QSJTFO .FO EFO LBO EV KP TFMW JOEIFOUF IPT EFO EBOTLF JNQPSU S JOGP!NFMGBSNBSJOF EL %FS FS ZEFSMJHFSF PQMZT OJOHFS QÇ IKFNNFTJEFO XXX IBMMCFSH SBTTZ DPN

&IRE NYE BkDE FRA $UFOUR 1Ç VETUJMMJOHFO J )BNCPSH QS TFOUFSFEF GSBOTLF %VGPVS NPEFM (SBOE MBSHF TPN FO OZIFE 1Ç WJOUFSFOT BOESF TUPSF CÇEVETUJMMJOHFS FS EFS LPNNFU ZEFSMJHFSF USF OZIFE FS UJM PH GMBHTLJ CFU "MMF NFE UJMG KFMTFO (SBOE MBSHF %FS FS GMFSF PQMZTOJOHFS QÇ XXX EVGPVS ZBDIUT DPN FMMFS IPT JNQPSU SFO %VGPVS :BDIUT %FONBSL QÇ XXX TFKMFSMJW EL

#OMFORTINAS NYE FODS

.YT FLAGSKIB FRA "AVARIA 5ZTLMBOET MFEFOEF CÇEFCZHHF SJ #BWBSJB :BDIUCBV QS TFO UFSFEF J )BNCPSH FU OZU GMBH TLJC J EFSFT NPUPSCÇETTFSJF %FU FS #BWBSJB 4QPSU &OE WJEFSF WBS EFS FO BGM TFS GPS 4QPSU TPN IFEEFS 4QPSU %FS FS OV J BMU TZW NPEFMMFS J TFSJFO GSB GPE ' MMFT

4ÇEBO LBSBLUFSJTFSFS CFMHJ TLF &UBQ ÇSFUT OZIFE T %FO UZTLF EFTJHOFS .BSD 0MJWFS WPO "IMFO TPN PHTÇ TUÇS GPS GMBHTLJCFU &UBQ %4 IBS EFTJHOFU OZIFEFO %FO OZF NPEFM CFUFHOFT TPN FO IVSUJH UVSCÇE J MJHIFE NFE GMBHTLJCFU -JOJFSOF FS PHTÇ MJH GMBHTLJ CFUT NFO CÇEFO CFUFHOFT TPN W SFOEF NFSF LPNQBLU %FS FS GMFSF PQMZTOJOHFS PN EFO OZF NPEFM QÇ XXX FUB QZBDIUJOH DPN FMMFS IPT EFO EBOTLF JNQPSU S 3VOHTUFE #ÇEW SGU QÇ XXX SCW EL

FODS (2 I *AMES "ONDSTIL

%FO EBOTLF JNQPSU S 'MPPS .BSJOF $FOUFS J 3BOEFST FS GBLUJTL FO TMBHT VOEFSFOUSFQSF O S GPS #BWBSJB %F OZF CÇEF GSB W SGUFU WFE 8ÛS[CVSH IFO UFT QÇ IBOT FHOF UP TUPSF T U UFWPHOTUPH )KFNNF J 3BO EFTS NPOUFSFT CÇEFOF G SEJH NFE JOTUSVNFOUFS WBSNFBO

.FE EFOOF GPET CÇE VEGZM EFT IVMMFU NFMMFN EFU TWFOTLF W SGUT UP BOESF NPEFMMFS QÇ PH GPE %FU FS FO IVSUJH PH SVNNFMJH CÇE J FU UJEM TU EFTJHO %FU FS HFEJHFO CÇEF CZHHFS BSCFKEF GSB EFO BOEFO TJEF BG TVOEFU %FS FS JOHFO EBOTL JNQPSU S NFO EFS FS O SNFSF PQMZTOJOHFS BU IFOUF QÇ XXX DPNGPSUJOB TF

-ALy MED NY CLASSIC %FU TWFOTLF W SGU IBS T TBU FO OZ NPEFM .BMÕ $MBT TJD %FO BGM TFS WFSTJPOFO TPN IBS W SFU FO TBMHTTVDDFT HFOOFN NBOHF ÇS 4FMW LBMEFS QSPEVDFOUFO EFO GPS EFO NFTU .R &EBRUAR


4FBDBNQFS

NPEFSOF TFKMCÇE J TJO LMBTTF %FO IBS M OHFSF WBOEMJOJF TU SSF TFKMBSFBM PH TU SSF L M W HU FOE GPSH OHFSFO %FU CFUZEFS BU TFMW PN EFU TUBEJH FS FO UVSCÇE IBS EFO OZF NPEFM TQPSUZ TFKMFHFOTLBCFS 6OEFS E L IBS EFO NFSF SVN PH EFU H S EFO WFMFH OFU UJM MBOHF UVSF %FO HPEF IÇOEW SLTN TTJHF VEG SFMTF GSB GPSH OHFSFO FS CJCFIPMEU J NPEFMMFO .BMÕT QSPHSBN PNGBUUFS OV PH GPET CÇEF :EFSMJHFSF PQMZTOJOHFS LBO IFOUFT QÇ XXX NBMPZBDIUT DPN FMMFS IPT JNQPSU SFO QÇ EFO GPS ÇS UJMCBHF VOEFS FO XXX LSPOCPSHNBSJOF EL GFSJF QÇ EF QPMTLF WBOEWFKF PH EFO FS WFMTFKMFOEF PH IBS .YE BkDE I &REDERICIA -BSTPO CÇEF FO HBNNFM BNF FO UPQGBSU QÇ LOPC 0H SJLBOTL CÇEFCZHHFSWJSLTPN TÇ FS EFS IWBE NBO IBS CSVH IFE IBS OV GÇFU EBOTL GPS GPS VOEFS GFSJFUVSFO 1SJT J IBOEMFS PH IBO WJTFS OPHMF BG 5ZTLMBOE NFE UZTL NPNT FS NPEFMMFSOF GSB -BSTPOT TUPSF DB FVSP 1SPEVDFO QSPHSBN QÇ #PBU 4IPX J UFO 1FUFS (S OMVOE WJTFS GPS 'SFEFSJDJB %FU FS CM B UVSCÇ G STUF HBOH CÇEFO J %BONBSL %FO FS FU CFT H W SE 4F EFO EFO $BCSJP %FO IBS BMU IWBE FU UVS PHTÇ QÇ XXX TFBDBNQFS OFU TFKMFSIKFSUF CFH SFS .FO EFU LPTUFS NFE NPNT NJP LS *NQPSU SFO IFEEFS #MVF CBZ PH EV LBO IFOUF O SNFSF PQMZTOJOHFS QÇ XXX CMVFCBZ NBSJOF EL FMMFS XXX MBSTPO CPBUT DPN 4FBDBNQFS EFTJHOFU BG +BO ,K SVMGG PH QSPEVDFSFU J 1PMFO T MHFT GSB 5ZTLMBOE #ÇEFO LBO CFETU TBNNFOMJH 8BVRVJF[ 1JMPU 4BMPPO OFT TPN FO LSZETOJOH NFMMFN GSBOTL E LTBMPOCÇE IBWEF FO NPUPSCÇE PH FO BVUPDBN QSNJFSF J )BNCPSH PH QS QFS 3FEBLUJPOFO IBS QS WFU TFOUFSFT OV J 'SFEFSJDJB BG EFO

EBOTLF JNQPSU S 'ZOT :BDIU CVSFBV %FU FS FO FMFHBOU IVSUJH PH TJLLFS TFKMCÇE %FU GPSU MMFS JNQPSU SFO PN QÇ XXX GZOT ZBDIU EL PH QÇ XXX XBVRVJF[ DPN

/PSETIJQ %4 IBWEF QSF NJFSF J GKPS QÇ CÇEVETUJMMJOHFO J %ÛTTFMEPSG %FU FS FO EBOTL EFTJHOFU PH QSPEVDFSFU E LTB MPO CÇE TPN FS CMFWFU QPQV M S m JLLF NJOETU J VEMBOEFU GPSEJ EFU FS FU LWBMJUFUT QSP EVLU %FU FS PHTÇ FO CÇE IWPS LVOEFO TFMW IBS NVMJHIFE GPS BU QS HF JOESFUOJOHFO BG EFO ,JH QÇ IKFNNFTJEFO XXX OPSETIJQ EL -BSTPO $BCSJP

+ RT BARN FkR NYT NAVN 4FKMFS 'JOBOT +ZTLF #ÇEMÇO IBS CFOZUUFU ÇSTTLJGUFU UJM PHTÇ BU TLJGUF OBWO 'JOBOTJFSJOHTTFM TLBCFU IFEEFS OV v.BSJUJN 'JOBOTj PH TPN TMPHBO IBS EFU vCÇEMÇO VEFO T GPSLMBSJO HFSj 4BNUJEJH FS GJSNBFU CMFW FOEOV NFSF JOUFSOBUJPOBMU 'PS HPEU UP ÇS TJEFO TUBS UFEF EFU FO GJMJBM J 5ZTLMBOE v.BSJUJN 'JOBO[j %FU GÇS PHTÇ EBOTLF W SGUFS PH CÇE IBOEMFSF HM EF BG JEFU EF LBO BOWJTF GJOBOTJFSJOH WFE TBMH UJM UZTLF TFKMFSF 4BNUJEJH IK M QFS GJMJBMFO EBOTLF L CFSF WFE JNQPSU BG CSVHUF UZTLF CÇEF .BSJUJN 'JOBOT IBS OV VEWJ EFU TJU JOUFSOBUJPOBMF WJSLF VE PWFS %BONBSL /PSHF PH 4WF SJHF PH 5ZTLMBOE JEFU GJSNBFU IBS JOEHÇFU FU TBNBSCFKEF NFE EFU IPMMBOETLF TFMTLBC v1BO &VSPQFBO "TTFU -FBTF #7j GPSLPSUFU JM 1&"- #7 %FUUF GJSNB SÇEHJWFS L CFSF BG EZSF ZBDIUT PN IWPSEBO FO TUSVLUVS PH GJOBOTJFSJOH LBO PQUJNFSFT %FU UJMCZEFS TBN UJEJH ZBDIUMFBTJOH CBTFSFU QÇ &6 SFHMFS IWPS USF MBOEF FS JOWPMWFSFU

- OVT NJ O TUF NFS 'RUNDET MEGET STOF Mk VI DESV RRE LADE EN MASSE NYHEDER OM UDSTYR TIL BkDEN STk OVER TIL N STE NUMMER

SOM UDKOMMER I MAJ 'L D JER

4URSEJLEREN


).6)4!4)/.

9HONRPPHQ TIL $4´S F RSTE LANDSTR F &OR F RSTE GANG HOLDER $ANMARKS 4URSEJLERFORENING ET LANDSTR F $ET FINDER STED PR CIS MIDT I $ANMARK +ERTEMINDE Pk .ORDFYN I DAGENE DEN JUNI I kR $ET BLIVER TRE FESTLIGE DAGE MED ALVOR OG SJOV SAMT SOCIALT SAMV R MED GODE SEJLERKOLLEGER 02/'2!'SFEBH EFO KVOJ ,M *OEDIFDLOJOH ,M (SJMMFO FS WBSN

4 OEBH EFO KVOJ Q ' MMFT NPSHFOCPSE Q 'FMUHVETUKFOFTUF J GFTUUFMUFU Q 4LJQQFSN EF

02 6%3%*,!$3 - SEBH EFO KVOJ Q ' MMFT NPSHFOCPSE Q (VJEFE UVS UJM -JOE W SG UFU 4F FO BG WFSEFOT TU S TUF DPOUBJOFSCÇEF VOEFS G ETFM Q 5VS UJM v'KPSE PH # MUj Q 5VS UJM +PIBOOFT -BSTFO .VTFVN Q %FNPOTUSBUJPO )KFSUF NBTTBHF PH HFOPQMJWOJOH Q ,BO EV TQBSF QÇ EJOF GPSTJLSJOHFS 5SFLSPOFS FS UJM TUFEF NFE HPEF UJMCVE Q 1S TFOUBUJPO BG T W S OFUT T PQNÇMJOHFOT TLJCF v#JSLIPMNj PH v'ZSIPMNj Q 'FTUBGUFO NFE CVGGFU VOEFSIPMEOJOH PH MFWFOEF NVTJL "G IFOTZO UJM EFO EFUBMKFSFEF QMBOM HOJOH .BSLFS WFOMJHTU EF BSSBO HFNFOUFS EV OTLFS BU EFM UBHF J

1S W FO NPEFSOF 4FB 3BZ NPUPSCÇE QÇ DB GPE 4UJMMFU UJM SÇEJHIFE BG ,FUOFS 0VUEPPS

EFO NBK UJM 4FLSF UBSJBU QÇ %BONBSLT 5VS TFKMFSGPSFOJOH 0EFOTFWFK " 'ÇCPSH QÇ OFEFOTUÇFOEF LVQPO FMMFS QÇ JOGP!UVSTFKMFSFO EL 7FE NPEUBHFMTF BG UJMNFMEJOHFO TFOEFS %5 FO CFLS GUFMTF QMVT EFUBMKFSFU QSPHSBN

02)3 1SJTFO GPS BU EFMUBHF J %5 T MBOETUS G FS LS QS QFSTPO * EFOOF QSJT FS IBWOF MFKFO GSB GSFEBH UJM NBOEBH JOLMVEFSFU # SO VOEFS ÇS EFMUBHFS HSBUJT

/6%2.!4.).' )WJT EV W MHFS BU L SF J CJM UJM US GGFU FS EFS HPEF NVMJH IFEFS GPS PWFSOBUOJOH QÇ WBOESFIKFNNFU FMMFS QÇ DBN QJOHQMBETFO $BNQJOHWPHOF PH QFSTPOMJHF UFMUF LBO PQTUJM MFT HSBUJT QÇ QMBETFO WFE GFTU UFMUFU

4),-%,$).' 5JMNFMEJOH NFE PQHJWFMTF BG EFMUBHFSBOUBM C S TLF TFOFTU

9$%2,)'%2% /0,93.).'%2 &WFOUVFMMF OESJOHFS J QSP HSBNNFU WJM CMJWF CSBHU QÇ %5 T IKFNNFTJEF TÇ G MH NFE QÇ XXX UVSTFKMFSFO

& LGENDE TILMELDES TIL $ANMARKS 4URSEJLERTR F I +ERTEMINDE DEN JUNI .AVN

!DRESSE

0OSTNR "Y 4LF % MAIL

!NTAL DELTAGER

3ENDES TIL $ANMARKS 4URSEJLERFORENING /DENSEVEJ ! &kBORG SENEST DEN MAJ .R &EBRUAR


HFSOF NJOESF TFKM NPUPSCÇE FMMFS OZFSF DBNQJOHWPHO LBO JOEHÇ J IBOEF MFO 'PSI S O SNFSF )FOW +POOZ (S OLK S +FOTFO UMG

-EDLEMMERNES S KRAMMARKED "`$% 3 ,'%3 /JNCVT 'BNJMJB ªSHBOH 7FMIPMEU NPUPSCÇE NFE BHUFS LBIZU #ÇEFO FS WFMTFKMFOEF GPS CÇEF WFEF PH VFSGBSOF .BJM FGUFS CJMMFEFS )FOW 5PNNZ 4 SFOTFO UMG UET !QSJWBU EL

1SJODFTT ÇSH Y 7PMWP 1FOUB 5".% " #PWQSPQFM ,X HFOFSBUPS "VUPQJMPU SBEBS (14 N W /ZF IZOEFS 7FMIPMEU :EFSMJHFSF PQMZTOJOHFS 5MG IBSUWJH!UVSTFKMFSFO EL

-BOHL MFU LS #FOOZ +FOTFO UMG LWN KVOJPSCÇE OS /Z SFTUBVSFSFU NFE OZU E L PH SVG /Z NBTU PH CPN SVTUGSJ SJH 1SJT LS )FOW &KHJM /JFMTFO UMG TZDFOUFS!VSED EL 'BNJMJFTFKMCÇE 8FTUFSMZ -POH CPX GPE 4UPS SVNNFMJH NFHFO TUVWFQMBET TUPSU DPDLQJU N 71 (BSNJO LPSUQMPUUFS NFE LPSU FLLPMPE 7)' "VUPIFMN T UPJMFU 1SJT LS 5IPSTUFO (BOETBHFS UMG HBOETBHFS!QD EL #JBODB T SEFMFT WFM TFKMFOEF TFKMCÇE N 7PMWP IL GPMEF QSPQFM OZFSF TFKM NFHFU VETUZS SBUTUZ SJOH CÇETUBUJW 1SJT LS +PIT )BOTFO UMG KI!TVOEFWFE EL 4 SEFMFT WFMIPMEU -. ÇSHBOH TFKMOS NFE IL 71 NPUPS #FMJH HFOEF ,BSSFC LTNJOEF 1SJT LS 0WF ) KSVQ UMG IPFKSVQ!TUPGBOFU EL

. O NPUPSTFKMFS 7FMIPMEU 3VMMFNBTU PH SVMMF GPL 'FSTL WBOETL MFU DZM #VLI NPUPS IL (BSNJO LPSUQMPUUFS BVUPQJMPU OZ 7)' 1BOUSZ NFE OZU HBT LPNGVS PH PWO 5PJMFU BHUFSLBIZU TBMPO PH DPDLQJU 1SJTJEF LS )FOW 4WFOOJOHTFO UMG .FHFU WFMIPMEU 5VS T MHFT NFE IFMU OZF IZOEFS IL GFSTL WBOETL MFU NPUPS TUPSTFKM PH GPL GSB DPLQJUUFMU TQSBZIPPE BOLFS GFO EFSF WIG PH GPSU KOJOHFS 1SJT LS )FOW +PIO ,OVETFO UMG

$PSPOFU GMPU JOESFUUFU IL 4V[VLJ VEFOCPSETNPUPS (BSNJO (14 'JTIGJOEFS FLLPMPE 7)' U SLMP TFU NN 1SJT LS )FOW 7JLUPS 4LPW )BOTFO UMG +FOTFO TMPPQ GPE 3VMMFTFKM TUPSTFKM CPNQSFT .BSTUBM NPUPS ), ,BMFDIF HMBTGJCFSE L LFNJTL UPJMFU T HFM OEFS CBUUFSJFS TQJM BOLFS GFOEFS QBOUSZ TQSJULPNGVS TQJMFSTUBHF )FOW 1FS %BOCPSH +FTQFSTFO UMG .ZSB ÇSH .FSDFEFT IL 'PSLBIZU DPDLQJU USJNGMBQT LPNQBT OBWJHBUPS GJTIGJOEFS 7)' UPJ MFU CBEFQMBUGPSN N TUJHF BOLFS GPSU K OJOHFS 1SJT LS )FOW )FOOJOH .PUPSCÇE GPE )BUSB EBZDSVJTFS 7PMWP 1FOUB IL ; ESFW 4VQFSGJO TUBOE LVO UJNFS 7BOETLJ UVSCÇE NFE MPH FLLP MPE IBWOFUSBJMFS 1SJT LS )FOW #FOU )FMHFTUSVQ UMG CI!DFOUFS BT

4UPSFCSP 3PZBM $SVJTFS NPUPSZBDIU NFE BM U OLFMJH VETUZS .PUPS Y 7PMWP 5BNE " 3BEBS 4JNSBE GBSWFQMPUUFS HFOFSBUPS BOM H #ÇE FKFOEPN LBO JOEHÇ J IBOEFM 1SJT NJP LS )FOW 0WF 3BTNVTTFO UMG )VSMFZ OZSFOPWFSFU IWJE UPQSJH N TFKM GFSTLWBOE UPJMFU L MFCPLT LPNQBT MPH FLLPMPE N GJTIGJOEFS TFMWTUZSFS 7)' (14 LPNQMFU TFKMLMBS

4URSEJLEREN

)BSEZ NPUPSTFKMFS GSB NFE OZF TFKM LBMFDIF TUZSFTUPM N N %FTVEFO IL :BNBIB CFO[JO NPUPS %JW BMN VETUZS NFEG MHFS 1 O PH WFMIPMEU LS )FOW 4 SFO ,SJTUFOTFO UMG

4 HÇFOEF MPETTL KUF $PMJO "SDIFSUFHO Y Y N TFKM CBMMBTU U CMZ HBTPWO HBTL M 5 PWO SBEJBUPSFS CBE PH UPJMFU IL :BONBS PSJH SJH TFKM PH BQUFSJOH GSB #ÇEFO LBO CSVHFT TPN CP CÇE 1SJT LS )FOW (VOOBS "MCFST UMG .BTDPU u NPUPSTFKMFS ÇSH T SEFMFT WFMIPMEU .FE ), 7PMWP EJFTFM 4 MHFT GPS LS )FOW "SOF 4DINJEU UMG BGM!NBJM EL 7FMIPMEU TUÇMNPUPSCÇE 4VDDFT 4LBM TFT .FHFU VETUZS PH GPSOZFMTF 1SJT LS ,SJTUJBO 5 UMG QMVUUP!TUPGBOFU EL -BVSJO IBWLSZETFS N L KFS 6USPMJH WFMIPMEU /Z NPUPS UJNFS /ZF TFKM SVMMFGZS MFY 7JOEN MMF WJOESPS .FHFU VETUZS 1SJT LS 1FUFS (VME CSBOETFO UMG

$BSUFS %JOHCBU c UPO u ÇSH .PUPS 1FUUFS EJFTFM IL %SF KFQSPQFM /ZFSF NBTU UPQTUZLLF HFBS QSPQFM EJFTFMUBOL PH TQJM 1SJT LS #FMJHHFOEF ªSIVT )BWO )FOW 1PVM 'JC L -BVSTFO UMG QPGJMB!TUPGBOFU EL -BOH WFMIPMEU PH WFMTFKMFO EF )ÇOE PQMBHU HMBTGJCFS QÇ W SGU 7FM FHOFU UJM GJTLFSJ #VLI IL EJFTFM Y M EJFTFMUBOLF L KFS J LBIZU TUJLL KF J TUZSFIVT UPJMFU 1SJT LS )FOW + SHFO # -BSTFO UMG -. NPUPSTFKMFS NFE CÇE WPHO - C E N .PUPS IL #VLI #ÇEFO LBO TFT FGUFS BGUBMF )PSTU ,VIMNFZ UMG

SOWJL 8& 4FKMFU UJNFS - LLFS LBCJOF TPN DBNQJOH WPHO TUPSU BHUFSE L "MU J VETUZS 1SJT LS .FE OZ #SFOEFSVQUSBJMFS LS )FOW +PIO $ISJTUFOTFO UMG KPIOFD!QD EL /PSETIJQ ÇSH .P UPS 7PMWP 1FOUB IL WFMIPMEU WFMTFKMFOEF PH NFHFU HPEU VETUZSFU UJM MBOHUVSTFK MBET 3FLWJSFS VETUZSTMJTUF 4FKM 1SJT LS )FOW -JMMJBO )BOTFO UMG LFJL!NBJM ELu

#JSDIXPPE 4PMJE CÇE UJM M OHFSF UVSF PH PQIPME 1FSLJOT DZM IL #PWQPQFM M L MFTLBC M WBSNW CFI .BOHF TLBCF PH TUV WFSVN L KFS 1SJT 1BMMF UMG KPOOBPHQBMMF!TUPGBOFU EL

TUL SFEVLUJPOTHFBS )VSUI DB )#7 3 OZF MFKFS NPOUFSFU PH HFBSFU FS PL 4 MHFT GPS LS )FOW UMG 'BOEBOHP .BSL ** FO FKFS WFMTFKMFOEF GBN TFKMCÇE 5FBLE L CMZL M IL 7PMWP 1 GPMEFQSPQFM L KFS 1SJT LS )FOW )BOT #BTTF UMG .ZSB ÇSH .PUPS 1FS LJOT N IL #PSH 8BSOFS HFBS 4UPSU DPDLQJU IZESBVMJTLF USJNGMBQT 3FGMFY WBSNFPWO LPNQBT FLLPMPE WIG 1SJT LS 5PSCFO UMG

#JBODB 'MPU LMBTTJTL WFMTFKMFOEF WFMVETUZSFU IBWLSZETFS Y Y N 71 IL GFSTLW 3VMMFGPSTFKM 7JOETUSVNFOUFS MPH MPE (14 7)' N N 1SJT LS -BST &OHHBBSE UMG MBST FOHHBBSE!TLPMFLPN EL

5$3492 3 ,'%3

.BYJ :EFSTU WFMIPMEU NFE FO 7PMWP 1FOUB UZQF GFSTLWBOETL MFU 1SJT LS )FOW 0MF #PSVQ UMG CPSVQ SJOHF!NBJM EL GPS CJMMFEFS PH JOGPSNBUJPOFS PN CÇEFO

LWN TUPSTFKM EBDPO Q OU ÇS HBNNFMU HFOOFNHÇFOEF TFKMQJOEF FLT TM EFS )BS W SFU CSVHU QÇ 9 1SJT LS )FOW &SJL #MJDIGFME UMG

)BWESVQ MJFCIBWFS CÇE /Z NPUPS 7 1 5 "MU J VETUZS #ÇEFO GSFNTUÇS TPN OZ %FO TLBM TFT 1SJT LS )FOW 4 SFO 4BMCP UMG TBMCP!NBJM EL

'PMEFQSPQFM 'MFY 0 'PME T MHFT 1BTTFS UJM ), NPUPS ÇS HBNNFM )BS W SFU CSVHU QÇ GPE TFKM CÇE 13*4 &SJL UMG

GPET TFKMCÇE T MHFT GPS LS &S VETUZSFU NFE IL 7JSF NPUPS %FTVEFO 7)' MPH FLLPMPE PH (14 TPN FS GPSCVOEFU NFE TFMWTUZSFS HBTCMVT )FOW 1FEFSUMG Q N !QPTU UFMF ELu -ZO T 'SFEFSJLTTVOEKPMMF GZS QÇ FH Y Y N LH L M #FSNV EBSJH N GJOF TFKM L KFS .BIPHOJ LBIZU IL 1) NPUPS 0SFHPOQJOF NBTU &WU CZUUF 1SJT LS 4 SFO UMG WJOE!TZEGZOTNBJM EL /JNCVT $PVQF VETUJMMJOHTCÇE 71 5".% 1 IL EJFTFM 6ETUZS WBSNF EFGSPTUFS WBSNU WBOE TFQUJLUBOL HBTPWO GBSWFQMPUUFS $% BGTQJMMFS 7)' QSPKFLU S JNQVMTMBEFS N N 1SJT LS )FOW + SHFO .BIMFSU UMG HJOGJTI!NBJM EL

.PUPSTFKMFS . O #VLI %7 4.& UJNFS 'FSTL WBOETL MFU 3VMMF TUPS PH GPSTFKM /ZU L MFTLBC 1SJT LS )FOW )PMNHSFO UMG )BMMCFSH 3BTTZ .POTVO 7PMWP 1FOUB EJFTFMNPUPS 7FM IPMEU UVSCÇE NFE NFHFU VETUZS #PW QSPQFM BVUPQJMPU OZSFOPWFSFU DPDLQJU PH QBOUSZ 1SJT LS )FOOJOH *TLPW UMG CIJTLPW!ZBIPP EL

4UZSFQVMUCÇE -JNCP NFE PSH TUPS TUZSFQVMU ªSHBOH TFKMFU UJNFS .FHFU T EZHUJH SVNNFMJH PH TPMJE CÇE $& HPELFOEU ,PNQMFU VETUZSTMJTUF 4 MHFT 6%&/ NPUPS 5MG KPIOGSJCPSH!NBJM EL 4UPS GMPU NPUPSCÇE T MHFT

(FOVB TUPS T MHFT 'PSMJH N PH VOEFSMJH N .FHFU WFMIPMEU 1SJTFO UBMFS WJ PN +FOT UMG #PWTQSZE UJM -. /FN NPO UFSJOH #SVHU T TPO 1SJT LS )FOW &SJL ,BTUFCP UMG 1IJMJQT LPSUQMPUUFS 1$1 TL SNCJMMFEF Y DN E LLFS WBO EFOF TU GPS +ZMMBOE 1SJT LS )FOW 5IPSLJME -ZLLF -BVSTFO UMG BHOFT!MBVSTFO NBJM EL #BSOFSFEOJOHTWFTU .BSJOF QPPM LH TPN OZ LVO CSVHU GÇ HBOHF T MHFT LS )FOW -FOF /JFM TFO UMG FGUFS LM 4FKM N m GPSMJH 1SJT LS 4FKM N GPSMJH 1SJT LS 7JOUFSTUBUJW UJM TFKMCÇE DB GPE 1SJT LS 3FHVMBUPS UJM SFGMFL TPWO 1SJT LS )FOW /JFMT 'SJJT UMG FMMFO!CFSHBM!TLPMFLPN EL 4FMWPQQVTUFMJH IFTUFTLP 1SJT LS 1BSBQMZBOLSF LH 1SJT GSB LS 3BZNBSJO (14 LPSUQMPU UFS N LPSU 1SJT LS -BOUFSOF J NFTTJOH 7 1SJT LS "MVC MPLLF UJM GPE PH PQ 1SJT GSB LS )FOW /JFMT 'SJJT UMG FMMFO!CFSHBM!TLPMFLPN EL QFSTPOFST 7JLJOH SFEOJOHT GMÇEF J UBTLF TPN OZ IBS W SFU QMBDF SFU PN M WJOUFSPQCFWBSFU GSPTUGSJU 4 MHFT GPS LS 4UFFO )BSUNBOO UMG T IBSUNBOO!NBJM EL #MVF $IBSU EBUB DBSE (BSNJO TULZTUFO BG 4WFSJHF 0SFHSVOE ªMBOE T LPSU 4WFSJHF ªIVT UJM "SIPMNB OPSE GPS 4UPDLIPMN %FTVEFO .ÅMBSFO (ÕUBLBOBM 5SPMMIÅUUFLBOBM 1SJT LS )FOW 0MF 0MTFO UMG 7PMWP 1FOUB EJFTFM NPEFM .% # OZSFOPWFSFU GSB B UJM [ NFE LPN QMFU VETU EOJOH GJMUSF PH BMU UJMCFI S UJM NPUPSFO PH TLSVF 1SJT JEF LS )FOW ,JN $ISJTUFOTFO UMG "WBODFSFU BVUPQJMPU $PVST.B TUFS UJM IZESBMJL TUZSJOH , CU


PH BMESJH CSVHU #FTUÇS BG $PNQVUFS FMFLUSPOJTL LPNQBT SPSJOEJLBUPS CFUKF OJOHTQVMU PH KVTUFSCBS PMJFTUZSFQVNQF ,S )FOW #FOOZ UMG /Z HFOVB CSVHU HBOHF 'PSMJH VOEFSMJH N DB N 1SJT LS #SVHU TUPSTFKM DB N GSB 'PSMJH VOEFSMJH N 1SJT LS VEFO TM EFS #SVHU 3. UPJ MFU TPN OZU LS )FOW 4UFFO +FOTFO UMG NBJMTUFFO!JOUFSUSVDL EL 'MFY 0 'PME GPMEFQSPQFM UJM ), NPUPS T MHFT 4PN OZ 1SJT LS )FOW &SJL UMG 8BMMBT CÇEGZS UJM QFS USPMFVN T MHFT )FOW +PIO #FSUIFMTFO UMG MJUFS LVNNFGSZTFS GBCSJLBU *TPUIFSN T MHFT GPS LS 'SZTFSFO FS TPN OZ NFHFU MJEU CSVHU 'PSTZOFU NFE HMJEFCFTMBH 1FEFS UMG

8IBMF HVTIFS 'PEQVNQF /Z GFKML C LS )FOW )BOT /JFMTFO UMG IBOT CPF!OJFMTFO NBJM EL 'FKML C T MHFT .PUPS ,V CPUB EJFTFM % IL ªSHBOH 6EFO PQI OH HFOFSBUPS PH JLLF NBSJ OFTFSFU 1SJT LS )FOW 4 SFO (VOEUPGU UMG 4UZSFTZTUFN #FTUÇS BG BLTFM NFE L EFIKVM L EF GPSTUZLLF TBNU OPHMF CMPLLF "GIFOUOJOHTQSJT LS )FOW 5IPNBT ,K S TOFSMF !QSJWBU EL (FOFSBUPS EFTNJ L MFWBOET QVNQF +BCTLP GFSTLWBOETQVNQF TUBSUNPUPS DB IL 3JOH PH HJW FU CVE )FOW 7JLUPS 4LPW )BOTFO UMG BWBODF!WJQ DZCFSDJUZ EL /ZU TUPSTFKM NFE HFOOFNHÇFO EF TFKMQJOEF Ç HM UJM /BWFS 1SJT LS /PSNBOO UMG

5JM -. 1S EJLFTUPM EBWJ EFS PH TU WOMFKEFS J SVTUGSJU TUÇM WFM FHOFU UJM TL SHÇSETTFKMBET CSVHFT PHTÇ TPN CBEFMFKEFS /PSHFTLPSU TFSJF % & PH ( )FOW ,BSM UMG #ÇEUSBJMFS 7BSJBOU #- 5SBJMFSFO FS JOESFHJTUSFSFU PH LBO PNSFHJTUSFSFT VEFO TZO 1SJT LS 5PSCFO UMG 4FKM N GPSMJH LS 7JOUFSTUBUJW UJM TFKMCÇE LS 3FHVMBUPS U SFGMFLTPWO LS 4FMWPQ QVTUFMJH IFTUFTLP LS 1BSBQMZBOLFS LH LS 3BZNBSJO ( 1 4 LPSUQMPUUFS N LPSU LS -BOUFSOF NFTTJOH LS W LS )FOW /JFMT 'SJJT UMG (BSNJO #MVF $IBSU *OESF EBO TLF GBSWBOEF PH 4WFSJHF 4 .&6 3 "VH )BMWU ÇS HBNNFMU LS )FOW UMG 4 LPSU QBQJS "ESJBUFSIBWFU *UBMJFO PH +VHPTMBWJTL LZTU 7ÅOFSO 7ÅU UFSO PH (ÕUB LBOBM CJMMJHU UJM TBMH )FOW 1FS , ,SJTUFOTFO UMG 4 LPSUQMPUUFS NSL /"7*$0 /"745"5*0/ T I LPSU 4XFEFO PH (FSNBOZ & 7BTUFSWJL ,JWJL 1SJT LS )FOW +FOT UMG 5JM 7PMWP QFOUB .% FU LPNQMFU TMJCFT U BMUTÇ UPQQBLOJOH PH EJW QBLOJOHFS OZF PMJF UZWF N N LS )FOW 5PSCFO UMG +BCTDP QVNQF NPEFM /ZSFOPWFSFU MFKF U UOJOH UPN NF JOE VE DB MUS NJO VEFO SFN TLJWF 1SJT LS )FOW #FOU 1FUFSTFO UMG :BDIUGMBH Y DN QÇ UFBL TUBHF TFKMFU FO T TPO 1SJT LS )FOW )BOT #PF /JFMTFO UMG IBOT CPF!OJFMTFO NBJM EL 3PELJDL 4FMEFO DN MBOH NFE NBTUFCFTMBH /Z GFKML C NBY N TUPSTFKM LS )BOT #PF /JFMTFO UMG IBOT CPF!OJFMTFO NBJM EL

LS )FOW 6GGF ) HI UMG $PDLQJUIZOEFS PSH UJM -. TBNNFOLMBQQFMJHF O TUFO TPN OZF 1SJT LS .JDIBM UMG -. TFKM 4UPS HFOVB GPSMJH VOEFSMJH QSJT LS (FOVB N SFC PH LS OZU -. LS )FOW 'SBO[ & ,FI SFO UMG 1SPQFM 5 5 7N OPUG N . O NPUPSTFKMFS 7FM IPMEU NFE SVMMFNBTU PH SVMMFGPL 'FSTL WBOET L MFU DZM #VLI NPUPS QÇ IL (14 LPSUQMPUUFS BVUPQJMPU BHUFSLB IZU TBMPO UPJMFU N IÇOEWBTL DPDLQJU QBOUSZ 1SJT LS 6GGF 4WFOOJOH TFO UMG (BSNJO N FLTUFSO BOU #MVF $IBSU T LPSU $% JOLM "$ 1$ &VSP BEBQUFS %BOTL NBOVBM 1SJT LS )FOW # 4DIVMFS UMG #MVF $IBSU FMFLSPOJTLF T LPSU KVOJ ,PSU OS T MHFT UJM IBMW QSJT LS *NSBZ $IBSUT T LPSU OS $ " $ " $ $ $ $ $ $ $ : $ $ $ $ T MHFT UJM IBMW QSJT LS +BO 7JOTUSVQ UMG

$ZLMFS TUL TBNNFOLMBQMJHF /ZF 4&# CMÇ /ZQSJT LS T MHFT GPS LS QS TUL )FOW 7JLUPS 4LPW )BOTFO UMG 'PMEFQSPQFM Y WFOTUSFESFKFU QBTTFS UJM NN BLTFM 1SJT LS 5MG CPHN!SBTNVTTFO NBJM EL &MFLUSPOJTL T LPSU $ NBQ PWFS 4K MMBOE OS FMMFS &HPO 4 SFO TFO UMG .VTUP U SESBHU TPN OZ TUS NFE TU WMFS TUS QSJT LS 0QUJNJTUKPMMF OZ NBTU TFKM QSJT LS )FOW UMG 4UPSTFKM N HFOOFNHÇFOEF TFKMQJOEF VOEFSMJH & NÇM 1 NÇM 1SJT LS )ÇOEIPMEU (14 (BSNJO MESF NPEFM LS )FOW $MBVT 1SBOH UMG

CMBEFU GPMEFQSPQFM 5FJHO CSJEHF , . ' BLTFMNPEFM Y -) 'JTLFS UMG Y TDBUSB $7" FOIFU CÇE BLTFM N USZLMFKF NFHFU MJEU CSVHU LS Y TLSVF 7 Y UJM NN BLTFM Y OZ PNCZUUFS TUBS UFS QBTTFS UJM 7PMWP .% LS )FOW &SJL 4WFOE )BOTFO UMG ,PNQMFU SJH UJM "MCJO 1 OF TFKM LPN TFMW PH BGNPOUFS TL EFTLJO OFS TBNU PQNÇMJOH BG QMBDFSJOH 1SJT

CMBEFU GPMEFQSPQFM 7PMWP Y -)4 UJM TFKMESFW 1SJT LS )FOW 4UBOHFSVQ UMG TUBOHFSVQ!QSJWBU EL )POEB UZQF IL MVGUL MFU IFMU OZ NFE TLSVF /ZQSJT OV LS ,PST S .PUPS IL GMPU NFE BLTFM TLSVF LS )FOW #FOU UMG CFOUT!BETMIPNF EL 3BEBS 'VSVOP . u 4JM WFS -$% TL SN L8 TFOEFS ON #SVHU T TPO 4 MHFT NFE SBEPNF TUBOH J SVTUGSJU TUÇM 1SJT LS )FOW -BST &OHHBBSE UMG MBST FOHHBBSE!TLPMFLPN ELu

3 '%3 )WPS GÇS KFH GBU J TUL SFOP WFSFEF UPQTUZLLFS UJM NJO 7PMWP 1FOUB .% " NPUPS )FOW 0MF +FOTFO UMG GJSFMBLF!QSJWBU EL 5JM v7JLJOH j T HFT JOTUSVL UJPOTCPH FM LPQJ UJM IL DZM #.$ EJFTFM )FSVOEFS PQMZTOJOHFS PN L MF TZTUFN )FOW 1FS (SVCF 1FUFSTFO UMG QHSVCF!NBJM EL

(VNNJCÇE 2VJDLTJMWFS 'BTU CVOE NFE UBLUT )POEB IL J GJO TUBOE .PUPS O TUFO OZ 4 MHFT TBN MFU GPS LS -BST *WBSTTPO UMG MBSTJWBSTTPO!EBEMOFU EL

&S EFS OPHFO TPN LBO HJWF JOGP PN IWFN EFS LBO MBWF WJOETQFKM J SVTU GSJU TUÇM UJM CÇEF )FOW 4FNJ #SVOTHBBSE UMG

TUL SFEVLUJPOTHFBS )VSUI DB )#7 3 OZF MFKFS NPOUFSFU PH HFBSFU FS PL 4 MHFT GPS LS )FOW UMG /ZU UPQTUZLLF N QBLOJOH UJM 7PMWP 1FOUB . # " CSVHU UJNFS /ZQSJT LS T MHFT GPS LS )FOW ,FOU 4 SFOTFO UMG

.BTU PH CPN TUKÇMFU JOHFO GPSTJLSJOH %FSGPS T MHFT LPNQMFU GFKMGSJ HSFK JOLM TFKM UJM 1PDB /ZQSJT LS 1SJT LS )FOW ,OVE 1PVMTFO UMG

#SVHU 7PMWP 1FOUB NPUPS . " ,BO CSVHFT UJM SFTFSWFEFMF 1SJT LS 'SJUT #KFSSF UMG

4VSGCS U NFE WPHO T MHFT CJM MJHU )FOW 1PVM )BOTFO UMG

4V[VLJ %5 M TPN OZ LVO L SU UJNFS T MHFT NFE NPUPSUSPMMZ PH M GUF TUSPQ GPS LS 1PVM , UMG GJTLFQPVM!NBJM EL

4VQFSDPPMFS NFE "$% GVOL UJPO WFMFHOFU UJM HPEU JTPMFSFU L MFCPLT #ÇEGBSWFUKFSOTZO UPNNFS m WPMU PH WPMU )FOW $BSM /JTTFO UMG BRVBNBUJD!BRVBNBUJD EL

0SLBO TUPSNGPL Y CSVHU HBOHF QSJT LS )BOT UMG IBOT S!KFMMJOHOFU EL

)POEB HFOFSBUPS W UJM W BNQ X 1SJT LS )FOW (JUUF "OEFSTFO UMG

(BSNJO QMPUUFS ,S NFE LPSU PWFS %BONBSL TUL OZF GPMEFDZLMFS B LS )FOW 7BHO -BEF GPHFE UMG #ÇEWPHO T MHFT UJM CSVH WFE TUS TFKMCÇE GPE PQ UJM UPOT )FOW )FOOJOH -BSTFO UMG 0SH WBOEL MFU VETU EOJOHT NBOJGPME 1FSLJOT ) . LS 'M KFU USZLWBOETQVNQF W M N LS )FOW %JFUFS +FOTFO UMG

5JM -. PH -. T HFT vLBOBMNBTUFSj UJM MÇO FMMFS MFKF J TPN NFSFO # S IBWF UJMTMVUOJOH GPS NPUPSMBOUFSOF TBNU 7)' ,BO EV VOE W SF EJO J FO NÇOFET UJE )FOW 5MG G IFSNBOTFO!TDBODJSDVJU EL

"944%3 .JOESF TFKM FMMFS NPUPSCÇE OTLFT OÇS TUPS )PIOFS LOBQIBSNPOJLB LBO JOEHÇ J IBOEFMFO )FOW +PIOOZ +FOTFO UMG

'2!4)3 !../.#%2 .5 /'3` 0` (*%--%3)$%. 3JHUJHU NBOHF IBS GVOEFU TBNNFO PN FO HPE IBOEFM UJM CFHHF QBSUFST UJMGSFETTUJM MFMTF 0H OV FS EFU CMFWFU FOEOV CFESF "OOPODFSOF FS OFNMJH EBHTBLUVFMMF GPSEJ EF M CFOEF CMJWFS MBHU VE QÇ WPSFT IKFNNFTJEF .FO USPET BMU FS EFU JLLF BMMF %5 T NFEMFNNFS EFS IBS BEHBOH UJM JOUFSOFUUFU PH EFN EFS JLLF IBS EFU CMJWFS OBUVSMJHWJT JLLF HMFNU "OOPODFSOF CMJWFS OFNMJH PHTÇ MBHU VE J 5VSTFKMFSFO TPN EF IFMF UJEFO FS CMFWFU %FU CMJWFS PHTÇ NVMJHU BU GÇ FU GPUP CSBHU TBNNFO NFE BOOPODFO QÇ IKFNNFTJEFO %FU LPTUFS LS TPN JOECFUBMFT QÇ %5 T LPOUP SFH OS

5DFYLD KUPONEN OG SEND DEN TIL 4URSEJLEREN !SGkRD &REDERIKSSUND &AX ELLER VIA E MAIL TIL REDAKTIONEN TURSEJLEREN DK .AVN

-EDLEMESNR

!DRESSE 0OSTNR "Y 4LF % MAIL !NNONCETEKST MAKS ORD TIL 4URSEJLEREN NR SKAL V RE REDAKTIONEN I H NDE SENEST MANDAG DEN MAJ

.R &EBRUAR


, 3%2).$, '

2kD TIL NYE K BERE "kDHANDEL KAN BLIVE EN DYR FORN JELSE

:

W

3kDAN ADVARER GTEPARRET "ENTE OG 'EERT 3OM NYBAGTE EFTER L NNERE SKULLE DE NU TIL AT NYDE TILV RELSEN Pk S EN TROEDE DE (ER GIVER DE DERES ERFARINGER FRA DERES F RSTE BkDHANDEL VIDERE /V LPN FOEFMJH UJEFO IWPS WJ FGUFS NBOHF ÇS VEFO SJH UJH GFSJF TBNNFO LVOOF GÇ PQGZMEU WPSFT ES N FO CÇE IWPS WJ LVOOF PWFSOBUUF J -JHF TPN J FU TPNNFSIVT FMMFS DBNQJOHWPHO &GUFS CFT H IPT GMFSF CÇEGPSIBOEMFSF GBOEU WJ J GPSÇSFU WFE 3JTCKFSH .BSJOF J 4JMLFCPSH FO .BYVN 4$3 7J TZOUFT EFO WBS EFKMJH PH MJHF OPHFU GPS PT #ÇEFO IBWEF FO EFKMJH TPWFLBCJOF PQIPMET SVN NFE QBOUSZ PH UPJMFU TBNU PQQF BHUFS FO EFKMJH TPMQMBET %FS WBS CBSF FU NFO #ÇEFO WBS NFE CFO[JONPUPS &GUFS IWBE GPSIBOEMFSFO TBHEF WBS EFO JLLF EZSFSF BU TFKMF J FOE FO EJFTFM 7J TMPH UJM PH CMFW FOJHF PN MFWFSJOH MJHF G S QÇTLF TÇ WJ LVOOF LPNNF VE BU TFKMF J QÇTLFO 7J IBWEF GÇFU CÇEQMBET J 5IZCPS O )BSCP SF #ÇEFMBVH -FWFSJOHFO GBOEU TUFE NFO WJ LVOOF JLLF LPNNF QÇ T FO PH BGQS WF CÇEFO QÇ HSVOE BG GPS IÇSEU WFKS 3JTCKFSH QS WF EF BU TUBSUF EFO %FU HJL GJOU / TUF EBH WBS WFKSFU CFESF TÇ WJ HM EFEF PT UJM EFO G STUF UVS .FO BL NPUPSFO WJMMF JLLF TUBSUF %FU WBS NÇTLF PT EFS JLLF GPSTUPE EFU "OESF J IBW OFO EFS IBWEF GPSTUBOE QÇ NPUPSFS QS WFEF PHTÇ .PUP SFO WBS GVMETU OEJH E E 7J LPOUBLUFEFEF EFSGPS 3JTCKFSH TPN MPWFEF BU TFOEF FO NFLB OJLFS FGUFS QÇTLF &GUFS QÇTLFO LPN UP NBOE NFO EF LVOOF

IFMMFS JLLF GÇ EFO J HBOH 4Ç U OES SFOF CMFW TLJGUFU PH LBSCVSBUPSFO CMFW KVTUFSFU GPSEJ EFO IBWEF GÇFU BMU GPS NFHFU CFO[JO %FU IKBMQ NPUPSFO TUBSUFEF NFE EFU TBNNF 7J TLVMMF TÇ QS WF FO UVS JOEFO NFLBOJLF SFO UPH IKFN %FU WJTUF TJH BU CÇEFO JLLF LVOOF LPNNF PQ J GBSU )WPS NFHFU LVOOF WJ JLLF TF GPSEJ JOTUSVNFOUFS JLLF WJSLFEF .FLBOJLFSFO NFO UF EFS TLVMMF FO BOEFO TLSVF QÇ 7J LPOUBLUFEF EFSGPS JHFO 3JTCKFSH PH GPSUBMUF PN QSP CMFNFU )WJT WJ TFMW LVOOF VETLJGUF TLSVFO WJMMF IBO TFOEF FO BOEFO 6OEFS FO OZ QS WFUVS LVOOF WJ TUBEJH JLLF GÇ CÇEFO PQ J GBSU NFO EFO MVHUFEF NFHFU BG CFO[JO *HFO UPH WJ LPOUBLU UJM 4JM LFCPSH PH WJ GJL OZ TLSVF TPN WJ TFMW IFOUFEF J 4JMLF CPSH 3JTCKFSH WBS JLLF TFMW IKFNNF TÇ WJ UBMUF NFE FO T MHFS )BO NFOUF BU WJ JLLF GPSTUPE BU TFKMF NFE CÇEFO 7J TLVMMF KP GÇ EFO PQ BU QMBOF WFE BU KVTUFSF USJNGMBQT 1Ç EFU UJETQVOLU IBWEF WJ BMMFSFEF QS WFU EFU IFMF VEFO SFTVMUBU .FE IFOTZO UJM CFO[JOMVHUFO WJMMF CÇEFO MVHUF MJEU GPSEJ WJ TFKMFEF NFE ÇCFO LBMFDIF &GUFS FOEOV FO VETLJGUOJOH BG TLSVF WBS WJ GFN QFSTPOFS J PNCPSE PH LVOOF JLLF G MHF NFE GJTLFLVUUFSOF PH CÇEFO MVHUFEF NFHFU BG CFO[JO PH J CVOEFO BG NPUPSSVNNFU MÇ EFS FO EFM PMJF /V WBS WJ WFE BU W SF HPEU US U BG EFO CÇE

CÇEIBOEFM %FSGPS IBS WJ FLT QFSUFS J HBOH NFE BU TLSJWF 3FEBLUJPOFO IBS PGUF GÇFU CF PN FO CÇEIBOEFMT NBOHF GPS SFUOJOHFS GSB GPML EFS G MFS TLFMMJHF BTQFLUFS %FU FS GY TJH EÇSMJHU CFIBOEMFU J FO PN , CFMPWFO PH SFUUFO UJM 3`$!. (!.$,%2 $5 "`$

WJ IBWEF KP LVO QSPCMFNFS NFE EFO TÇ WJ UPH FOEOV FOHBOH LPOUBLU UJM GPSIBOEMFSFO IWPS WJ TQVSHUF PN IBO WJMMF UBHF CÇEFO UJMCBHF %FU NFOUF IBO JLLF IBO LVOOF H SF QÇ EBW SFOEF UJETQVOLU .FO IBO WJMMF GÇ CÇEFO L SU IKFN UJM 4JMLF CPSH IWPS EF TÇ WJMMF TF QÇ EFO PH GÇ EFO J PSEFO %FU CMFW HKPSU PH WFE MFWFSJOHFO QÇTUPE EF BU EF IBWEF QS WFU FO UVS J EFO PH EFO WBS LPNNFU PQ QÇ LOPC %B WJ TFMW TFKMFEF FO UVS GSB 5IZCPS O UJM -FNWJH PH SFUVS FO UVS QÇ DB T NJM CSVHUF WJ DB MJUFS CFO[JO PH GBSUFO WBS JLLF CMFWFU CFESF 7J SJOHFEF EFSGPS JHFO UJM 3JT CKFSH .BSJOF PH TQVSHUF PN IBO WJMMF T MHF CÇEFO GPS PT OÇS IBO OV JLLF WJMMF UBHF EFO UJMCBHF %FU WJMMF IBO EB HPEU NFO TFMWG MHFMJH NPE TBM S 1Ç EFUUF UJETQVOLU TLVMMF WJ IBWF UWVOHFU IBN UJM BU UBHF CÇEFO UJMCBHF LBO WJ TF OV NFO EFO HBOH WBS WJ GPS HPEUSPFOEF PH WJMMF IFMTU VOEHÇ LPOGMJLUFS /V WBS TPNNFSFO WFE BU HÇ I ME 7PSFT ES N WBS CMFWFU TQPMFSFU PH WJ WBS OV CMFWFU TÇ US U BG EFO CÇE BU MZTUFO UJM BU CFIPMEF EFO WBS W L NFO MZTUFO UJM BU TFKMF WBS TU S LFSF FOE OPHFOTJOEF TÇ WJ CFHZOEUF BU TF PT PN FGUFS OP HFU BOEFU 7J WBS CMFWFU FO EFM LMPHFSF 7J GBOEU FGUFS NBOHF PH MBOHF L SFUVSF FO EFKMJH CÇE IPT FO QSJWBU T MHFS J -ZO T QÇ 4K MMBOE FO 4DBOE #BMUJD %FOOF HBOH IBWEF WJ UP BU MBEF FO IBOEFM HÇ UJMCBHF /ÇS BSUJLMFO FS G SEJH WJM EFO CMJWF MBHU VE QÇ %5 T IKFNNFTJEF XXX UVSTFKMF SFO EL

.BYVN 4$3 CMFW FU NBSFSJEU

4DBOE #BMUJD CMFW FO ES NNFCÇE

BG EF HBSWFEF TFKMFSF GSB CÇE MBVHFU NFE GPS BU TF QÇ EFO PH IFOUF EFO IKFN %FU CMFW UJM USF NÇOFEFS %BONBSL SVOEU IFMU VEFO QSP CMFNFS &OEFMJH WBS ES NNFO FGUFS NFHFO N KF PH CFTW S HÇFU J PQGZMEFMTF UBLLFU W SF EF HPEF SÇE PH EFO WJSLFMJHF W SEJGVMEF PQCBLOJOH WJ GJL GSB EF FSGBSOF LPMMFHFS J CÇE MBVHFU .FO WJ IBS TUBEJH FO .BYVN UJM TBMH %FO FS OV J PSEFO PH TFKMFS HPEU %FU WBS UP U OES STMFEOJOHFS EFS WBS QMBDFSFU GPSLFSU %FSGPS WBS NFHFU BG CFO[JOFO HÇFU EJSFLUF JHFOOFN 4Ç QBT QÇ G STUFHBOHTL CFSF 5BH OPHMF FSGBSOF NFOOFTLFS NFE QÇ SÇE G S * IBOEMFS PH TUPM JLLF BMUJE QÇ GPSIBOEMF SFO %FU LBO CMJWF NBOHF QFO HF BU NJTUF .FE WFOMJH IJMTFO #FOUF 4 SFOTFO PH (FFSU (SFHFSTFO

3VAR

8

/

3

#FE 4 TQPSUFOT #SBODIFGPSF OJOH %BOCPBU WVSEFSF IBO EFMFO NFE .BYVN GPSEJ T M HFSFO FS NFEMFN BG EFOOF GPSFOJOH "ESFTTF %BOCPBU 5PMECPEHBEF # ,CI , XXX EBOCPBU EL SFE

4URSEJLEREN

Z


:HHNHQGEnG WLO KHOH IDPLOLHQ

'X VHU GHQ RYHUDOW 'HU À QGHV RYHU E\JJHGH EnGH $OOH PRGHO OHU KDU UROLJH VWDELOH VHMOHJHQVNDEHU 9LO GX VLGGH WU\JW L EnGHQ QnU GHW EO VHU RS Y OJHU GX HQ 8WWHUQ GHW VLNUHVWH YDOJ 'HQ VWDELOH RJ VDPWLGLJ VPLGLJH JDQJ HU EOHYHW HW V\PERO IRU 8WWHUQ 0RGHUQH GHVLJQ XGYLNOHW KnQG L KnQG PHG SUDNWLVN IXQNWLRQ 5HVXOWDWHW WDOHU IRU VLJ VHOY /LJH Vn VN¡Q DW VH Sn VRP GHQ HU DW VHMOH +HOKHGVO¡VQLQJ Q\W QNQLQJ NYDOL WHW RJ NRPIRUW« GHW HU EORW QRJOH DI GH RUG PDQJH IRUV¡JHU DW EHVNULYH 8WWHUQ PHG 9L NDOGHU GHW NRUW RJ JRGW IRU VHMOJO GH +YDG DQGUH EnG P UNHU WLOE\GHU VRP HNVWUDXGVW\U InU GX PHG HQ 8WWHUQ VRP VWDQGDUG

8WWHUQ & (; PHG 0HU&UXLVHU $OSKD 2QH 6WHUQGULYH / +. EHQ]LQ HOOHU / +. GLHVHO /Â QJGH P %UHGGH P 9Â JW PHG PRWRU NJ

3ULV IUD

9HONHQGW 6YHQVN NYDOLWHW

7HPSR %nGH $S6 6¡KHVWHQ ,VK¡M WOI ZZZ WHPSR EDDGH GN && &DPSLQJ 0DULQH $ 6 7UHNDQWHQ +HUUHVWUXS *UHYLQJH WOI ZZZ FFFP GN *QLVWHQ 6YHQGERUJ 3RUWKXVYHM 6YHQGERUJ WOI ZZZ JQLVWHQ VYHQGERUJ GN %¡JH V 7UDLOHU %nGH $S6 )DEULNVYHM /XQGHUVNRY WOI ZZZ ERJHV GN +HUQLQJ 7UDLOHU %nGFHQWHU 1DYHUYHM 6XQGV WOI ZZZ KWEVXQGV GN 5LVEMHUJ 0DULQH 0DULHQO\VWYHM 6LONHERUJ WOI ZZZ ULVEMHUJPDULQH GN ZZZ NHWQHU RXWGRRU GN 0RWRU RJ %nGFHQWUHW )UHGHULNVKDYQ $ 6 6LQGDOOXQGYHM )UHGHULNVKDYQ WOI ZZZ P FHQWHU GN


1EKEWMRTSWX -( %JWIRHIV (ERQEVOW 8YVWINPIVJSVIRMRK 3HIRWIZIN E *EEFSVK

&RDW=\PH 1$785(16 (*(1 0(72'(

%LR/RFXV KDU XGYLNOHW EXQGPDOLQJHQ GHU RSI\OGHU NUDYHQH WLO PLOM¡HW VDPWLGLJ PHG DW GHQ HIIHNWLYW PRGYLUNHU EHJURQLQJ Sn VNLEVEXQGHQ (Q]\PHU KM OSHU PHG DW KROGH EXQGHQ Sn GLQ EnG UHQ IRU UXUHU RJ DOJHU Sn HQ PLOM¡YHQOLJ PnGH &RDW=\PH PHG HQ]\P ERRVWHU &= HU VHOYSROHUHQ GH RJ YDQGEDVHUHW RJ VNDGHU LNNH YDQGPLOM¡HW 'X NDQ UHQJ¡UH GLQH SHQVOHU HOOHU UXOOHU PHG YDQG 'HW HU HW IDNWXP DW GHOILQHU XGVNLOOHU HQ]\PHU JHQQHP KXGHQ RJ GHUPHG EUXJHU GHP WLO DW KROGH EHJURQLQJ Y N 6n J¡U OLJHVRP GHOILQHUQH EUXJ QDWXUHQV HJHQ PHWRGH %LR/RFXV $ 6 $JHUQ $OOp '. +¡UVKROP ZZZ ELRORFXV FRP