TURUN SEUDUN EKONOMIT RY JÄSENLEHTI 4/2015

Page 1

TURUN SEUDUN EKONOMIT JÄSENLEHTI

4/2015

Turun kauppakorkeakoulun vuotuiseen Alumnipäivään kokoontui lähes 250 alumnia

MARKKINOINNIN AUTOMAATIO on tiivistä yhteistyötä VIINIKOULUTUKSISTA vinkkejä viininmaisteluun TYÖPAIKKAKIUSAAMINEN velvollisuus puuttua


pääkirjoitus Jäsenlehden pääkirjoitukset:

Lehti 1/2015 Puheenjohtaja Heidi Mäkinen Lehti 2/2015 Tapahtumavastaava Inka Tähtinen Lehti 3/2015 Viestintävastaava Anne-Mari Niemelä Lehti 4/2015 Jäsenlehden päätoimittaja Katja Leppälahti

Yhdistystoiminta antaa paljon Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenlehden päätoimittajana toimii Katja Leppälahti Oma rooli johtokunnassa Aloitin johtokunnan jäsenenä ja jäsenlehden päätoimittajana vuoden alussa ja pääsin heti työstämään vuoden ensimmäistä lehteä. Tehtävä on ollut minulle mieluisa alusta alkaen ja olen saanut tukea edeltäjältäni, lehtitiimiltä ja muilta johtokuntalaisilta. Sanoisin, että kokemus yhdistyksen johtokuntatyöskentelystä antaa ammatillisesti monenlaisia eväitä, onhan siinä samoja piirteitä kuin yritysmaailmassa. Jokaisella on esimerkiksi oma vastuualueensa, jota edustaa niin kokouksissa kuin niiden ulkopuolellakin. Aktiivinen yhdistystoimintamme mahdollistaa osallistumisen moniin, mielenkiintoisiin asioihin. Olen kiinnostunut myös mentoroinnista ja innostuin siitä niin paljon, että toimin siinä yhdistyksemme yhteyshenkilönä tänäkin vuonna. Meillä on myös paljon mielenkiintoisia tapahtumia ja koulutuk-

sia. Osallistuin syksyllä muun muassa fasilitointikoulutukseen, joka antoi näkökulmia ja työkaluja ryhmätyöskentelyyn.

Työskentely päätoimittajana ja työryhmän vetäjänä Jäsenlehtemme ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja päätoimittajana minulla on siitä vetovastuu. Lehtemme sisältö muodostuu käytännössä yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. Suunnittelen lehtien sisältöä yhdessä lehtitiimin kanssa ja pidämme muutamia palavereita vuoden aikana. Näin syksyllä olemme jo laatineet sisältöja aikataulusuunnitelmat karkealla tasolla ensi vuodelle ja tämän lehden ilmestyessä aloittelemme hiljalleen lehtijuttujen laatimista seuraavaa lehteen. Verkostoituminen tukee sisällön hankinnassa ja päätoimittajana työskentelyssä - on luontevaa sopia juttujen laadinnasta

”Johtokuntatyöskentely, päätoimittajuus ja mentorointiin osallistuminen tukevat kaikki myös työuralla ja antavat näkökulmia esimerkiksi esimies- ja tiimityöskentelyyn sekä viestinnän hoitamiseen.”

2 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2015

tuttujen kanssa. Tapahtumiin osallistuminen ja piipahtaminen työryhmien palavereissa tutustuttaa moniin ihmisiin ja antaa näkökulmia lehtiinkin. Jäsenlehden työstäminen sisältää luonnollisestikin juttujen kirjoittamista, valokuvaamista, oikolukuvaiheita sekä taitto- ja painatusprosessit. On mukavaa tehdä tätä yhdessä innostuneen lehtitiimimme sekä loistavan taittajamme ja graafikkomme Jani Käsmän kanssa. Tiimiimme kuuluu viisi jäsentä ja jokaisella on omat mielenkiinnon alueensa. Tätäkin kautta saamme lehteen erilaisia aiheita ja näkökulmia. Mukana on myös Kylisteen eli Turun KY:n lehden päätoimittaja opiskelijanäkökulmaa tuomassa.

Mahdollisuus itsensä kehittämiseen On mukavaa osallistua yhdistystoiminnan kautta itseään ammatillisesti kiinnostaviin tehtäviin. Perhevapailla ollessani olen voinut kehittää osaamistani monipuolisesti. Johtokuntatyöskentely, päätoimittajuus ja mentorointiin osallistuminen tukevat kaikki myös työuralla ja antavat näkökulmia esimerkiksi esimies- ja tiimityöskentelyyn sekä viestinnän hoitamiseen. Antoisia lukuhetkiä!

Katja Leppälahti jäsenlehden päätoimittaja


Anne-Mari Niemelä

Sisältö

10

13

KylteriRUN

Ekonomit ja kylterit juoksivat hyvän asian puolesta 19.9.2015.

Tiia Öhman

Liisa Raulas

Alumni 2015 Alumnipäivään kokoontui lähes 250 alumnia.

19

Menneen ajan joulumarkkinat Vierailemme Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinoilla ja Fiskarsin Ruukissa.

Pääkirjoitus 2

Nuorisonurkkaus 12

4 Yks ekonomi Turuust´ 6 Viinikoulutuksista vinkkejä viininmaisteluun 8 Turun Seudun Ekonomien Job Fit -tilaisuus 9 Alumnipäivän tunnelmissa 10 Väitöskirja 11

KylteriRUN 13

Markkinoinnin automaatio

TURUN SEUDUN EKONOMIT

Pidä osaamistasi yllä webinaarien avulla Yt-tilanteessa kannattaa turvautua Suomen Ekonomien palveluihin

13 14

15

Tapahtumat, yhteystiedot ja mediakortti

17

Työnantajalla velvollisuus puuttua työpaikkakiusaamiseen

Julkaisija Turun Seudun Ekonomit ry I Päätoimittaja Katja Leppälahti Ulkoasu Jani Käsmä, www.kasma.fi I Kannen kuva Samuli Salo Paino Tema-Team Oy, Turku I lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aineisto Lehden 1/2016 aineistopäivä 2.12.2015 I jakelu Lehti 4/2015 ilmestyy viikolla 45 I Levikki 2 500 kpl, ISSN 1797-5964

Kehity, Kehity, Virkisty, Virkisty, Verkostoidu. Verkostoidu.


EKONOMIGOLF 2015

Markkinoinnin automaatio on myynnin ja markkinoinnin tiivistä yhteistyötä Markkinoinnin automaatio on monelle yritykselle epämääräinen käsite. Aiheesta ja palveluntuottajista löytyy runsaasti lisätietoa verkosta. Tietoa etsivä on siis kainaloitaan myöten suossa – mistä aloittaa ja miten edetä?

M

järjestelmä pitää yleensä sisällään esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin, asiakkuudenhallinnan, verkkosivujen analytiikan ja kampanjasivujen ylläpidon.

Yksinkertaistaen voidaan ajatella, että automaatio on vain järjestelmä eli työkalu, jonka avulla erillisten prosessien hallinta ja omistajuus keskittyvät. Tämä

Onnistuakseen automaation on myös oltava aito yhteishanke, joka edellyttää huolellista suunnittelua, pohdintaa tavoitteista, koulutusta itse järjestelmän käyttöön, seurantaa ja toimintojen optimointia toteaa Tero Rantaruikka mainostoimisto idBBN:stä, joka edustaa Oraclea (www.idbbn.fi).

yynti- ja markkinointiyksikkö ovat toiminnoiltaan edelleen usein erillään toisistaan ja tehokas uusasiakashankinta ei täten toteudu. Automaation käyttöönotto vaikuttaa yleensä juuri näihin kahteen toimintoon ja niiden kautta yrityksen koko toimintatapaan.

”Yrityksen tekemä perusteellinen mietintätyö ja hyvä, valitun järjestelmän hallitseva partneri ovat edellytykset automaatiotoiminnon onnistumiselle.” 4 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2015

Liikkeelle lähdetään yrityksen tarpeista Yrityksen tekemä perusteellinen mietintätyö ja hyvä, valitun järjestelmän hallitseva partneri ovat edellytykset automaatiotoiminnon onnistumiselle. Zeeland Familyn Samuli Tenhunen kehottaa aloittamaan projektin perusasioiden kartoittamisella eli tarkistamaan asiakasrekisterin kontaktien määrän ja verkkosivuilta löytyvät kuluttajapolut. Alustat auttavat jalostamaan kontakteja myynnin tarpeisiin. Taustalla on luonnollisesti oltava strategia siitä, miten kontakteja ylipäätään tuodaan yrityksen oman median pariin.

”Valtakunnallinen Ekonomigolf pelattiin hienossa aurinkoisessa säässä ja loistavassa porukassa.”

Lisäksi on selvitettävä millaista toistuvaa sähköpostiviestintää yrityksessä tehdään ja miten kiinnostus potentiaalisiin asiakkaisiin luodaan (esim. blogikirjoitukset,


”Haluaako yritys sosiaalisen median osaksi automaatiota, ja minkälaista tulosdataa yritys tarvitsee?”

kampanjat). Muita olennaisia pohdinnan kohteita ovat haluaako yritys sosiaalisen median osaksi automaatiota, ja minkälaista tulosdataa yritys tarvitsee. Alusta halutaan usein myös integroida esimerkiksi kassajärjestelmään tai CRM:ään.

Alun hankaluuksissa auttaa hyvä kumppani ”Automaatioalustoilla on usein omat erikoistuneet toimistonsa. Toiminnon aloitukseen tarvittavaa panostus ja työkalujen hinnoittelu voivat yllättää yrityksen”, huomauttaa Tenhunen. Edullisten ja helppokäyttöisten järjestelmien laajennusmahdollisuudet ovat usein vaatimattomat. Kalliimmat järjestelmät taas kasvavat joustavasti asiakkaan tarpeiden myötä. Zeeland Family on määritellyt olevansa automaatiotoiminnon kokonaisvaltainen kumppani käyttöönotosta sisällöntuotantoon. ”Konsultoimme miten työkalusta saa parhaiten hyödyt irti ja autamme tuottamaan sisältöjä tai kampanjoita, joilla luodaan kontakteja”, Tenhunen lupaa. Zeeland käyttää Marketoa, mutta on viimeaikoina laajentanut osaamistaan myös HubSpotiin, Autopilotiin ja Leadsiukseen.

I Teksti Anne-Mari Niemelä I Kuvat Pexels.com I Lähteet Samuli Tenhunen,

Zeeland Family Oy ja verkkosivu Tero Rantaruikka, idBBN Oy:n verkkosivu

Markkinoinnin automaation pääpelurit tällä hetkellä verkkotekonologian tuotteiden markkinaosuuksia mittaavan amerikkalaisen Datanyze.com -sivuston mukaan (http://www.datanyze.com/ market-share/marketing -automation/)

Hubspot 27%

Eloqua 9%

Muut 32%

Marketo 19% Pardot 13%

Markkinoinnin automaation aloittajan muistilista

1. Määrittele tavoitteet yhdessä myynnin ja markkinoinnin kanssa. 2. Aloita pienestä. Mahdollisuudet ovat valtavat ja niiden tunnistaminen sekä hyödyntäminen vievät aikaa. 3. Ole systemaattinen. Suunnittele standardoituja, toistettavia prosesseja sisällön tuotantoon ja sen kommunikoitiin. 4. Varmista järjestelmällinen ja tehokas liidien hallinta ja luokitteluprosessi. 5. Käytä apuna osaavaa partneria. Läheinen yhteistyö asiantuntijan kanssa nopeuttaa automaatioprosessin suunnittelua, käynnistämistä ja jalkauttamista 6.

Varaudu alkujärkytykseen. Järjestelmät ja prosessit voivat vaikuttaa monimutkaisilta ja uuden oppiminen ylivoimaiselta. Alkushokin jälkeen seuraava innostus ja eteen aukeavat uudet mahdollisuudet ovat kuitenkin sen arvoisia.

Lähde Tero Rantaruikan tiivistys artikkelista “So you’re thinking about implementing marketing automation?”, Jason Siffring 3.12.2014 www.marketingprofs.com, www.idbbn.fi

Turun Seudun Ekonomit 4/2015 I

5


Yks ekonomi Turuust’

Vuoden 2015 teemamme on muutos. Tällä palstalla julkaisemme aiheeseen liittyvän ekonomitarinan. Vuoden neljännessä lehdessä esittäytyy Arol Financen johtaja ja yrittäjä Ari Mäkinen.

Ari Mäkinen johtaja Arol Finance

Ari Mäkinen on Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2002 valmistunut kauppatieteiden maisteri. Arin polku on kuljettanut Turun talousjohtajan toimen kautta tilitoimistoyrittäjäksi Arol Financeen. Ari toimii myös vuokrattuna talousjohtajana.

A

loitin lukion jälkeen opinnot diplomi-insinööriksi Tampereella. Vuoden opiskeltuani huomasin, että kaupalliset aineet kiinnostavat minua enemmän ja hain Turun kauppakorkeakouluun vuonna 1998. Pääaineenani oli kansantaloustiede, mutta luin myös paljon rahoitusta ja laskentatoimea, sillä olin kiinnostunut pankkialasta.

Isoja pestejä alusta alkaen Saatuani opintoni valmiiksi aloin hakea alan töitä. Minua onnisti heti ja pääsin Turun kaupungin terveystoimeen projektisuunnittelijaksi. Samaan aikaan terveystoimen talouspäällikkö oli vaihtamassa toisiin tehtäviin ja kohta toiminkin jo talouspäällikön sijaisena. Vastavalmistuneelle 50 henkilön esimiehenä toimiminen oli iso pesti, mutta se opetti mm. kuuntelemaan muita. Olen työskennellyt myös koulutusmaailman parissa Salon seudun koulutuskuntayhtymässä talousjohtajana. Turun kaupungin talousjohtajaksi pääsin 2006 syksyllä. Yhtiöitä ja erilaisia or-

6 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2015

ganisaatioita oli vajaa 200, ja toimea voisikin verrata ison konsernin johtamiseen. Talousjohtajalle kuuluivat myös rahoitukseen liittyvät kysymykset, kuten rahastosalkut ja lainoihin liittyvät asiat. Työskentelyni aikana keskitettiin hankinnat, talouspalvelut ja it-palvelut palveluskeskuksiksi, mikä laajensi talousjohtajan tehtäväkenttää.

Muutos tilitoimistoyrittäjäksi Sisäinen yrittäjyyteni alkoi kuitenkin nousta pintaan ja aloin kaivata jotain omaa. Mietimme yhdessä hyvän ystävän Olli Niemisen kanssa yrityksen perustamista ja monia eri toimialoja veneilyalasta tilitoimistoon. Tilitoimisto toimialana kiinnosti meitä eniten, sillä alalla tapahtuu muutosta koko ajan, ja esimerkiksi sähköisen taloushallinnon käyttö on kasvamassa. Perustimme Ollin kanssa Arol Financen ostamalla kolmen henkilön tilitoimiston Sammatista 2009. Sen jälkeen laajensimme toimintamme Turkuun vuonna 2010. Olemme myös ostaneet muita tilitoimistoja; Turun Yrityslaskennan toi-

”Tilitoimiston kautta pystyn tarjoamaan työkokemusteni kerryttämää osaamista asiakkaillemme.”

minnan vuonna 2012 ja Tilitoimisto Lehdon & Häklin vastikään toukokuussa. Toimintamme on kasvanut myös orgaanisesti, ja pienestä toimistosta on tullut jo 25-henkinen taloushallinnon ammattilaisten joukko.

Talousjohdon osaamisen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön Tilitoimiston kautta pystyn tarjoamaan työkokemusteni kerryttämää osaamista asiakkaillemme. Toimin monissa asiakkuuksissamme vuokrattuna talousjohtajana sekä myös projektipäällikön tehtävissä liittyen erilaisiin liiketoiminnan kehittämishankkeisiin. Toimeksianto voi olla vain päivän parinkin verran kuukaudessa; tehtävässä pysyy silti koko ajan perillä yrityksen toiminnasta ja samalla on mahdollisuus olla mukana tarvittaessa viemään asioita eteenpäin käytännön tasolla.

Asiakkaan tarpeet ovat ykkössijalla palveluissamme Pyrimme tarjoamaan taloushallinnon palveluja asiakkaan tarpeita kuunnellen. Niinpä palveluissamme yhtenä keskeisenä ajatuksena on auttaa asiakkaitamme tietämään, miten yrityksellä menee ja mitä tulisi tehdä, jotta voisi mennä vielä paremmin. Tästä näkökulmasta tarjoamme myös talouspäällikön ja talousjohdon tehtävien vuokrausta ja tuemme yrittäjää monissa erilaisissa tilanteissa, kuten liikkeen luovutuksissa ja yritystoiminnan kasvattamisessa sekä start up -yrittäjyy-


KULISSIEN TAKANA

Palveluissamme yhtenä keskeisenä ajatuksena on auttaa asiakkaitamme tietämään, miten yrityksellä menee ja mitä tulisi tehdä, jotta voisi mennä vielä paremmin.” dessä. Pyrimme hyödyntämään sähköistä taloushallintoa palveluissamme niin paljon kuin mahdollista. Mietimme usein myös taloushallinnon ja tietojärjestelmien järjestämistä yhdessä asiakkaan kanssa. Yleensä kyseessä onkin kokonaisuus ja on keskeistä ymmärtää liiketoimintaa myös järjestelmien kartoituksen yhteydessä. Olemme huomanneet, että monesti oikeanlaisella osaamisen hankinnalla yhdistettynä moderniin järjestelmään voi päästä toimivampaan ja kustannustehokkaampaan lopputulokseen kuin laajan toiminnanohjausjärjestelmän hankinnalla.

Kuvassa Pukuluonnoksia esitellään.

Kimpassa kivampaa! Kiinnostaako teatteri, musikaali tai muu mukava ajanviete? Tykkäätkö turkulaisesta firmasta ja haluaisit tietää siitä enemmän? Turun Seudun Ekonomien mukana pääset kulissien taakse, joskus ihan kirjaimellisestikin!

H

yvänä esimerkkinä yhdistyksen tarjoamasta lisäarvosta käy Åbo Svenska Teaterin esitys Stormkärs Maja, johon yhdistyksemme sekä ruotsinkielinen sisaryhdistyksemme Merkur olivat hankkineet yhteistyössä lippuja jäsenilleen. Ennen näytäntöä meille tarjottiin ainutlaatuinen paketti, jollaiseen yksittäisellä teatterissakävijällä ei ole mahdollisuutta. Meille kerrottiin jännittäviä seikkoja teatterin historiasta, vajoamisesta ja ylösnostamisesta ja siitä, miksi Hansakorttelin ensimmäisen osan nimi on Thalia. Kuulimme myös puvustuksesta ja maskeerauksesta, esimerkiksi siitä miten Jeesuksella (K. Superstar) oli oma parta eikä hän ollut maskeerattu. Pääsimme myös jännittävälle kierrokselle teatterin rekvisiittarakentamoon ja puvustamoon. Kaikkea huimaa mitä näimme ja kuulimme emme arvaa edes kertoa!

I Teksti ja kuva Mika Varjonen Yrityksen toimitusjohtajalla on harvoin aikaa ja riittävästi näkemystä taloushallinnon kysymyksistä. Haluammekin tukea yrittäjää antamalla näkemyksemme ja osaamisemme yritysten käyttöön – tällöin yrittäjä voi keskittyä siihen, minkä juuri hän osaa parhaiten.

Terveiset lukijoille Kun työelämä muuttuu nopeammin kuin koskaan, niin ekonomin osaamista tarvitaan erilaisissa tehtävissä. Tärkeintä on tehdä ja kartuttaa kokemusta ennakkoluulottomasti, oli työsuhteen muoto mikä tahansa. Johtamista ei voi automatisoida tai siirtää Intiaan.

Arol Financelta tulossa koulutus Turun Seudun Ekonomeille Ulkoistuksen mahdollisuudet ja sudenkuopat PK-yrityksen näkökulmasta Maanantai 30.11. klo 18 alkaen Puhujana partner Sami Lehtinen Katso lisätietoja tapahtumasta sivulta 18!

Toimipisteet Arol Finance Turku Yliopistonkatu 18, 20100 Turku Arol Finance Kirkkonummi Hirsalantie 11 02420 Jorvas

I Teksti Katja Leppälahti I Kuva Olli Nieminen Turun Seudun Ekonomit 4/2015 I

7


”Viini-illat ovat antaneet ideoita moniin teemoihin.”

Viini-illat Kuvassa Viinikoulutuksia pitää sisaryhdistyksemme Merkurin varapuheenjohtaja Martin Nordell. /viinikouluttaja www.viinikaverit.fi Toimistomme on täyttynyt iloisesta ja rennosta tunnelmasta viini-iltojen merkeissä.

Viinikoulutuksista vinkkejä viininmaisteluun Suositut viini-illat jatkuneet syksyllä. Rennossa tunnelmassa on mukava arvioida viinejä. Toimistomme on täyttynyt innostuneista kuulijoista sekä iloisesta ja rennosta tunnelmasta viini-iltojen merkeissä jo useampia kertoja. Viinitastingit ovat houkutelleet myös uusia jäseniä tutustumaan toimintaamme ihan ensimmäistä kertaa. Pienehköt ryhmät ja hyvä tunnelma ovat innostaneet jäseniä tutustumaan toisiinsa ja yleensä puheensorina onkin kasvanut illan edetessä. Viini-illat ovat antaneet ideoita moniin teemoihin. Alkuvuonna aloitettiin yhdistämällä punaviinejä juustoihin ja etsittiin ”täydellistä makuparia”. Ennen kesää maisteltiin lisäksi niin kuohuviinejä kuin valkoviinejä, ja saatiin vinkkejä erilaisiin kevään ja kesän juhlatilaisuuksiin. Syksyllä jatkoimme roseeviinien merkeissä ja maisteltiinpa lokakuussa myös viiniä suklaan kanssa. Viini-iltojemme aikana on maisteltu useimmiten viittä erilaista viiniä. Omaa

makuaistiaan onkin mukava kehittää vertailemalla viinejä toisiinsa ja etsimällä erilaisia makuvivahteita. Maisteluissa viinien arviointi on alkanut viinin ja sen värin katselusta. Viiniä on pyöritelty lasissa ja sen tuoksusta on etsitty aromeita. Luonnollisesti myös viininmaistelu on kuulunut asiaan ja keskustelua on virinnyt luonnikkaasti.

Kouluttajana Martin Nordell Viinikoulutuksia pitää sisaryhdistyksemme Merkurin varapuheenjohtaja Martin Nordell. Martin on pitänyt viinikoulutuksia jo parisen vuotta ja on Suomen Sommelierit ry:n jäsen. Martin suorittaa parhaillaan toista tutkintoaan viineistä nimeltä Master Certificate in Champagne. Martin työskentelee viinien parissa noin puolet työajastaan. Viinikoulutusten lisäksi hän konsultoi esimerkiksi ravintoloita viinilistojen tekemisessä. Martinin filosofiaan tastingeissä kuuluu aina pieni teoriaosuus ja info viinistä, mutta pääfokus on maistelussa ja keskustelussa.

”Omaa makuaistiaan onkin mukava kehittää vertailemalla viinejä toisiinsa ja etsimällä erilaisia makuvivahteita.” 8 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2015

Martinin vinkit pikkujoulu- ja jouluviineiksi Vinkkinäni on tänä vuonna chileläinen Tarapacá Carmenére Reserva. Viini on tehty pelkästään Carmenere-rypäleestä (joka on tyypillinen rypäle juuri Chilelle) ja hinta on Alkon tilausvalikoimassa vain 9,99 €. Tilausvalikoiman viinejä voi muuten tilata pullollisen tai enemmän ja niitä saa tilattua mihin tahansa Alkoon. Tuoksussa on tummaa suklaata, kanelia ja kypsiä marjoja. Maku on täyteläinen ja hedelmäinen. Alkoholia on 14% ja jälkimaku on pitkä ja jopa aavistuksen mokkainen. Viini sopii hyvin naudan, riistan tai grilliruoan kaveriksi, ja myös joulupöytään, jos pitää vahvasta viinistä. Lisäksi se on hieno lahjavinkki. Kanelin ja vahvan hedelmäisen makunsa ansioista tästä viinistä voisi jopa todeta, että se on ”joulu pullossa”. Hyviä viinihetkiä toivottaen, Martin Martinilla on omat viiniaiheiset Facebook-sivut, missä hän informoi koulutuksista ja julkaisee erilaisia makupareja. Löydät sivut osoitteesta www.facebook. com/viinikouluttaja. Lisäksi Martin on yhdessä Kati Ekstamin kanssa avannut nettisivut osoitteessa www.viinikaverit.fi/. Tastingien lisäksi heidän palveluihinsa sisältyy viinimestarin vuokrausta, promootioita maahantuojille ja viinimatkojen järjestämistä.

I Teksti ja kuvat Katja Leppälahti


”Tuloksia ja havaittuja eroja voidaan käyttää johtamisen välineenä.”

Yli 20 ekonomia kokoontui Kokouskeskus Maunoon kuulemaan kuinka työntekijä ja hänelle sopiva työ saadaan kohtaamaan.

Toimisinko kokouksen puheenjohtajana, vai esittäisinkö tanssiesityksen? Ihmisen suoritustaso on huipputasolla, kun työtehtävä ja sen tekijä sopivat yhteen. Tällä teemalla aloitti Profiles International Finlandin Jari Paulamäki oman puheenvuoronsa Turun Seudun Ekonomien Job Fit -tilaisuudessa syyskuussa. Kokouskeskus Maunoon oli kokoontunut yli 20 ekonomia, jotka edellisellä viikolla olivat tehneet henkilökohtaisen ProfileXT-arvioinnin, ja nyt jännityksellä odottivat henkilökohtaisia tuloksiaan. Työtehtävän vaatimusten ja työntekijän kykyjen kohtaaminen pohjana Job Fit -ajattelulle Liian haasteellinen työ aiheuttaa tekijälleen stressiä, kun taas työn haasteisiin nähden turhan kyvykäs henkilö turhautuu. Paulamäki muistutti motivaation olevan ihmisen sisäinen voima, johon ympäristön tarjoamilla mahdollisuuksilla voidaan vaikuttaa. Profiles Internationalin maajohtaja Christian Öller esitteli Profilesin arviointia, jota voidaan käyttää apuna työsuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Arviointi mittaa ihmisen ajattelutapaa, käyttäytymistyyliä ja ammatillista kiinnostusta, jotka Öllerin mukaan selittävät parhaiten koko henkilöä ja näin ollen ennustavat tietyssä työssä menestymistä. Ihminen viihtyy ja jaksaa työssään paremmin saadessaan tehdä työtä, johon hänen kykynsä sopivat ja kiinnostuksensa koh-

distuu. Öller esittikin työhönsä hyvin sopivien ihmisten olevan 2,5 kertaa tuottavampia kuin siihen huonosti sopivat. ProfileXT-arvioinnissa luodaan ensin työtehtävälle suoritusmalli eli profiili. Sen laatimiseksi voidaan esimerkiksi testata kyseisessä työssä hyvin menestyneitä työntekijöitä. Tämän jälkeen muiden samaa työtä tekevien tai siihen rekrytoitavien tuloksia verrataan luotuun profiiliin. Yhteensopi-

”Ihminen viihtyy ja jaksaa työssä, johon hänen kykynsä sopivat ja kiinnostuksensa kohdistuu.”

vuus on organisaatiokohtaista, koska kussakin työtehtävässä yrityskulttuurin, työn sisällön, esimiehen ja kollegojen vaikutus on merkittävä. Saatuja tuloksia ja havaittuja eroja voidaan käyttää johtamisen välineenä esimerkiksi jatkokoulutuksia ja motivointia suunniteltaessa tai vaikka esimies-alaiskeskustelujen pohjana. Rekrytointivaiheessa työnhakijan tulosten perusteella saadaan raportti, jossa on kysymyksiä asioista, joista kyseisen hakijan kanssa kannattaa keskustella haastattelussa.

Minkälaisia me sitten olimme Testi sisälsi monenlaisia tehtäviä, kuten valintakysymyksiä, matemaattisia tehtäviä ja käsitteiden selventämistä. Pienistä epäilyksistä huolimatta näistä muotoutui suunnilleen vastaajaa kuvaava profiili. Yleisönä ollut ekonomiporukka edustaa teoreettista oppijaa, joka käyttää sujuvasti numeerista tietoa päättelyn ja ongelmanratkaisun perustana. Energiatasoltamme olemme melko vauhdikkaita ja kykenemme useiden asioiden yhtäaikaiseen suorittamiseen. Olemme ryhmäsuuntautuneita, ystävällisiä ja yhteistyöhaluisia. Ammatillisen kiinnostuksen kohdalla hajonta on aika suurta, mutta suurimman arvosanan saa kiinnostus ihmisten auttamisen ja hyvinvoinnin edistämisen kaltaisiin toimintoihin. Ekonomeja ei verrattu mihinkään tiettyyn työtehtävään, koska vertailu voidaan tehdä vain tehtävä- ja organisaatiokohtaisesti.

I Teksti Outi Kiili I Kuva Jari Paulamäki

Lisätietoa yhtiöstä ja tuotteesta: www.profilesinternational.fi Turun Seudun Ekonomit 4/2015 I

9


Turun Seudun Ekonomien ständillä vieraili päivän aikana monia kävijöitä.

Tauolla nautittiin kuohuvaa.

Dekaani Markus Granlund ja Vuoden Alumni 2015 eMBA Ilpo Korhonen.

Alumnipäivän tunnelmissa Turun kauppakorkeakoulun vuotuiseen Alumnipäivään kokoontui lauantaina 19.9. lähes 250 alumnia.

P

äivän ohjelma oli rakennettu uudella tavalla. Asiantuntijaluentojen lisäksi yleisö sai valita osallistuako digisaunaan tai seuratako terassikeskustelua. Molemmat ohjelmat saivat yleisöltä paljon kiitosta interaktiivisesta toteutustavasta sekä mielenkiintoisista aiheista. Puhujina päivässä olivat mukana lääkintöneuvos Sakari Alhopuro; kehitysjohtaja Olli Hietanen, TuTu; yrittäjä Paula Kirjavainen; Key Account Manager Susanna Juusti, ID BBN sekä teatterijohtaja Arto Valkama, Turun kaupunginteatteri. Päivän puheenjohtaja toimi Kirsi Leväpelto. Vuoden Alumniksi valittiin tänä vuonna Valmet Automotive Oy:n toimitusjohtaja, eMBA Ilpo Korhonen. ”Nyt valittu vuoden alumni on pitkäjänteisellä, rohkealla ja periksiantamattomalla johtamistyöllä vaikuttanut oman toimialansa ja edustamansa yrityksen uudistumiseen ja kansainväliseen menestymiseen. Ilpo Korhonen on opiskellut Turun kauppa-

10 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2015

korkeakoulun executive MBA -ohjelmassa ja valmistunut vuonna 2007. Hän on toiminut Valmet Automotiven toimitusjohtajana vuodesta 2008, ja hänen johdollaan yhtiö on uudistanut strategiansa, monipuolistanut tarjontaansa, kansainvälistynyt ja kasvanut”. Lisätietoa vuoden alumnista löydät osoitteesta http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/ ajankohtaista/uutiset/Sivut/ilpo-korhonenon-vuoden-alumni-2015.aspx. Ohjelmaosuuden jälkeen iltaa jatkettiin vielä illallisella ja rennon yhdessäolon merkeissä kaikille niin perinteikkäässä Montussa. Kuvagallerian tapahtumasta löydät alumnisivuilta (alumnitapahtumista) https://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/ alumnit/Sivut/home.aspx. Voit myös rekisteröityä sivuilla alumniksi.

Digisaunassa keskustelua vauhditti johtaja Tomi Virtanen.

Päivän ohjelmaosuuden puhujat sekä puheenjohtaja.

Tulevista alumnitapahtumista lisää joulukuussa ilmestyvässä Turun kauppakorkeakoulun alumni-uutiskirjeessä. Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt Turun kauppakorkeakoulun ylläpitämään alumnirekisteriin, voit tehdä sen nyt!

I Teksti Terhikki Saari ja

Anne-Mari Niemelä I Kuvat Samuli Salo

Illallista nautittiin ohjelman jälkeen.


VÄITÖSKIRJA

”Pitkäikäisyyteen tähtäävän yrityksen tulisi luopua pelkästään muutoksen korostamisesta.”

Pitkäikäiset yritykset ovat uskollisia alkuperäisidealle MSc Innan Sasaki selvitti Turun yliopistossa 25.9. tarkastetussa kansainvälisen liiketoiminnan alan väitöstutkimuksessaan, mitkä tekijät johtavat yrityksen pitkäikäisyyteen. Väitöskirjan nimi on: ”The Way to Organizational Longevity – Balancing stability and change in Shinise firms” (Tie organisaation pitkäikäisyyteen – vakauden ja muutoksen tasapainottelu shinise-yrityksissä). Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Kiyohiko Ito (University of Hawaii at Manoa, USA) ja kustoksena professori Niina Nummela Turun yliopistosta.

K

ansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Innan Sasaki tutki pitkäikäisyyden salaisuutta shinise-yrityksissä. Nämä yritykset ovat selviytyneet vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja, vaikka yritysten keskimääräinen eliniänodote on laskenut merkittävästi nykypäivän liikemaailmassa. Väitöskirja kyseenalaistaa voiton maksimoinnin yrityksen pääasiallisena tarkoituksena ja korostaa voiton merkitystä pikemminkin välttämättömänä ehtona korkeampien organisatoristen tavoitteiden, kuten organisaation pitkäikäisyyden, saavuttamisessa.

Moraalisesti hyväksyttävät arvot rakentavat pitkäikäisyyttä Väitöskirjan lähtökohtana on, että organisatorinen pitkäikäisyys perustuu vakauden ja muutoksen tasapainotteluun. Pitkäikäi-

sissä shisine-yrityksissä on sinnikkyyttä: organisaation jäsenet pitävät yhä kiinni perustajan alkuperäisestä ideasta. - Yrityksen, joka pyrkii luomaan tällaista sinnikkyyttä, tulisi omaksua arvoja, jotka ovat moraalisesti hyväksyttäviä ajan kuluessa, Innan Sasaki sanoo. Väittelijä kehottaa nykyaikaisia yrityksiä harkitsemaan, haluavatko ne ajatella ja toimia yritystasolla tavoilla, jotka työntekijät ja ulkopuoliset osakkaat hyväksyvät ja joista he ovat ylpeitä.

- Lisäksi yritysten tulisi ajatella 50 tai 200 vuoden päähän ja kysyä tuo sama kysymys: ajattelevatko ja toimivatko he yritystasolla tavoilla, jotka työntekijät ja ulkopuoliset osakkaat hyväksyvät ja joista voivat olla ylpeitä 50 tai 200 vuoden kuluttua.

Aktiivinen vuorovaikutus paikalliseen yhteisöön tärkeä Tutkimustulosten mukaan yrityksen pitkäikäisyyteen vaikuttavat myös sekä organisaatiokulttuuri että paikallinen kulttuuri sekä se, miten ne ovat vuorovaikutuksessa. Ideaalia olisi, jos yritykset sijoittuisivat alueelle, jossa on voimakas paikallinen kulttuuri ja ne olisivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa paikallisen yhteisön kanssa. - Tutkimustulosteni perusteella voidaan sanoa, että pitkäikäisyyteen tähtäävän yrityksen tulisi luopua pelkästään muutoksen korostamisesta: fuusiot ja yritysostot, pörssiin listautuminen, liiketoiminnan laajentaminen, kotiyhteisön hylkääminen lyhytaikaisten voittojen vuoksi sekä työntekijöiden ja luonnonvarojen riistäminen ovat toimintaa, joka saattaa lyhentää liiketoiminnan elinkaarta.

I Teksti ja henkilökuva Turun yliopiston viestintä I Kuvituskuva Pexels.com

MSc/KTM Innan Sasaki on syntynyt vuonna 1987 Helsingissä ja kirjoittanut ylioppilaaksi 2006 (Uozu High school, Toyama, Japan). MSc/KTM-tutkinnon hän suoritti 2011 Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Väitös kuuluu kansainvälisen liiketoiminnan alaan.

Turun Seudun Ekonomit 4/2015 I

11


NUORISONURKKAUS

Kuvassa vas. Salli Laakio (Suomen Ekonomien opiskelijayhdyshenkilö), Tommi-Juhani Jokinen (opiskelija- ja nuorekonomivastaava) ja Laura Vähäsaari (Turun KY ry:n puheenjohtaja)

Yhteisöllisyys rakentuu elämyksistä Maanlaajuinen ekonomiverkosto on aivan erityinen asia, jonka vain Suomen Ekonomit paikallisjärjestöineen voi tarjota.

Y

hteisöllisyys onkin asia, joka houkuttelee monet nuoret ekonomiyhteisön aktiivisiksi jäseniksi. Toki myös työuran alkuvaiheille suunnitellut palvelut, kuten haastattelusparraus tai työsopimusjuristipalvelut ovat hyödyllisiä, mutta niistä kertomista helpottaa, kun ekonomin alut on houkuteltu yhteisön jäseniksi. Nuorekonomirajapinnassa teemmekin jatkuvasti parhaamme, jotta tarjoaisimme tuleville jäsenillemme elämyksellisiä muistoja ekonomiyhteisöstä.

Tänäkin syksynä Turun kauppakorkeakoulussa aloitti reilut 250 uutta opiskelijajäsentä, jotka olemme

heti ottaneet yhteisömme suojiin. Syksyn aikana olemme ottaneet osaa lukuisiin tapahtumiin, joissa olemme päässeet kertomaan ekonomiyhteisön hienouksista. Heti perehdytysviikon ensimmäisenä iltana Turun KY:n kylli oli kertomassa Suomen Ekonomeista ja Turun Seudun Ekonomeista uusille maisteriopiskelijoille, sillä he ovat pääsääntöisesti vain 1-2 vuoden päässä ekonomijäsenyyden ajankohtaisuudesta. Kevyiden tarjoiluiden, ohjelman ja tietoiskujen saattelemana maisteripuput toivotettiin tervetulleiksi Turkuun ja tämän jälkeen olikin Turun KY:n virallisten Ekan illan bileiden aika.

Ensimmäinen tärkeä kontaktipinta Turun kauppakorkeakoulussa opintonsa ensimmäistä kertaa aloittaviin on perehdytysviikolla järjestettävä Turun KY:n Kaupunkisuunnistus. Tu-

Rastimme Turun KY:n Kaupunkisuunnistuksessa on ollut aina todella suosittu.”

run Seudun Ekonomit on ollut mukana Kaupunkisuunnistuksessa siitä asti, kun nuorekonomitoimintaa on yhdistyksen puolesta harjoitettu ja rastimme on ollut aina todella suosittu. Kaupunkisuunnistuksen ideana on kiertää tutorryhmissä eri puolelle Turkua sijoitettuja tehtävärasteja ja kerätä niiltä pisteitä samalla kun uusi opiskelukaupunki tulee tutuksi.

Opiskelijatapahtumiin osallistumalla haluamme tarjota opiskelijoille helpon tavan lähestyä meitä ekonomiyhteisön edustajia ja avata keskustelukanavan kysymyksille. Syksyllä olemme osallistuneet muutamiin muihinkin tapahtumiin ja tulemme olemaan esillä vielä lukuisissa muissa tapahtumissa koko opiskeluelinkaaren ajan. Tekemällä kasvomme tutuiksi ja tarjoamalla mahdollisuuden vapaaseen keskusteluun, saamme parhaiten integroitua uudet ystävämme ekonomiyhteisön jäseniksi. Muistakaa siis olla avoimia niin nuorille ekonomi- kuin opiskelijajäsenillemmekin. Siinä voitamme kaikki!

I Teksti Tommi-Juhani Jokinen,

Laura Vähäsaari ja Salli Laakio

I Kuva Anne-Mari Niemelä

Vielä ehdit saada alennusta liiton jäsenmaksusta Voit saada alennusta liiton jäsenmaksusta, jos et ole työssä esimerkiksi perhevapaan, työttömyyden tai eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Alennusta on haettava ja todistus alennusperusteesta toimitettava jäsenrekisteriin sinä vuonna, jolloin alennusperuste on voimassa. Alennus voidaan myöntää takautuvasti kuluvan vuoden maksusta.

12 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2015

Lisätietoa: http://www.ekonomit.fi/alennukset-kayttoon


KylteriRUN

KylteriRUN Hyväntekeväisyysjuoksu 19.9.2015 I Teksti KylteriRUN-info I Kuva Liisa Raulas

E

konomit ja kylterit juoksivat hyvän asian puolesta tänä vuonna peräti kahdeksassa kaupungissa yhtäaikaa. Tapahtuma osui Turussa samalle päivälle Alumnipäivän kanssa, mutta siitä huolimatta siinä oli mukana noin 30 osallistujaa.

Juoksun tuotot lahjoitetaan tänä vuonna Hope-yhdistykselle. Hope-yhdistys pyrkii tavoitteeseen, jossa lapsilla olisi mahdollisuus tasa-arvoisempaan ja hyvään arkeen. Yhdistys jakaa vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille tavaralahjoituksia sekä tukee lasten ja nuorten harrastuksia ja vapaa-ajan elämyksiä.

Pidä osaamistasi yllä webinaarien avulla Suomen Ekonomit järjestävät noin tunnin mittaisia webinaareja eli verkkoseminaareja ajankohtaisista aiheista niin työnhakuun, esimiestyöhön kuin lakimuutoksiinkin liittyen.

M

ielenkiintoiset aiheet saattavat hyvinkin liipata läheltä omassa työssä tarvittavaa osaamista. Osallistumiseen tarvitset ainoastaan nettiyhteyden ja tietokoneen. Voit seurata webinaaria myös tabletilla tai älypuhelimella. Tulevat webinaarit löytyvät Suomen Ekonomien nettisivujen kautta (www.ekonomit.fi) jäsensivuilta. Voit ilmoittautua webinaareihin samalla tavalla kuin muihinkin tapahtumiin ”Ilmoittaudu tapahtumiin” kohdan kautta. Valitsemalla tapahtumatyypiksi verkkotapahtumat löydät tulossa olevat webinaarit.

Suomen Ekonomien koulutustarjonta

Marraskuussa on tulossa useita webinaareja: • 4.11. Asiantuntijan henkilöbrändi – ammatillisen identiteetin rakentaminen verkossa • 5.11. Mindfulness työssä • 17.11. Yrityksen perustaminen – osakeyhtiö vai toiminimi? • 24.11. Verkkokaupan juridiikka Voit myös katsoa jo esitettyjä webinaareja tallenteina jäsensivuilta kohdasta”Webinaarit”.

Esimerkkejä tallenteina löytyvistä webinaareista: • Hyvien kysymysten taidot palavereissa ja keskusteluissa • Mitä esimiehen pitää tietää YT-tilanteessa? • Oman osaamisen tunnistaminen • LinkedIn – Ei pelkkä profiili • Mitä yrittäjän täytyy tietää sopimusten tekemisestä? • Osakassopimuksen tarkoitus ja pääkohdat

I Teksti Suomen Ekonomit Tutustu Suomen Ekonomien koulutustarjontaan ja muihin palveluihin verkossa osoitteessa www.ekonomit.fi kirjautumalla tunnuksillasi jäsenosioon.

Turun Seudun Ekonomit 4/2015 I

13


SUOMEN EKONOMIT

Yt-tilanteessa kannattaa turvautua Suomen Ekonomien palveluihin Entistä useampi Suomen Ekonomien jäsen on mukana yt-neuvotteluissa, ja jäsenillämme saattaa olla useita eri rooleja yt-neuvotteluihin liittyen. Esimiesrooli tai omistajan rooli ovat mahdollisia, mutta haastavin rooli kaikista lienee kuitenkin työntekijän eli palkansaajan rooli.

T

yösuhteen ollessa uhattuna on tärkeää pysyä kartalla siitä missä mennään ja mahdollisuuksien mukaan ottaa ratkaisukeskeinen asenne ja hakea asiantuntevaa apua. Suomen Ekonomit tukee sinua erityisesti haastavissa tilanteissa! Olemme aidosti läsnä, kuuntelemme ja neuvomme sinua eteenpäin.

Juristit ja uravalmentajat tukevat sinua työsuhteen päättyessä Voit ottaa yhteyttä asiantunteviin juristeihimme kaikissa yt-prosessin vaiheissa. He palvelevat sinua työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja käyvät kanssasi läpi työsuhteeseesi liittyvät oikeudet ja velvoitteet. Suomen Ekonomeilla on seitsemän juristia palvelemassa sinua. Juristiemme kanssa voit yhdessä analysoida tilannetta, käydä läpi irtisanomisperustetta laillisesta näkökulmasta, arvioida mahdollisen tukipa-

ketin kattavuutta sekä työsuhteen päättymissyyn vaikutusta työttömyysturvaasi. Lisäksi saat neuvoa muista työttömyysturvaan liittyvistä asioista. Uuteen työhön mennessä saat vastaavasti apua uuden työsopimuksen läpikäymisessä. Uravalmentajat ovat aktiivisessa roolissa, kun mietit tulevaisuuttasi. Suomen Ekonomeilla on kuusi uravalmentajaa, joille sinulla on mahdollisuus varata aika henkilökohtaiseen ura- ja työnhakuvalmennukseen. Palveluihimme kuuluu monipuolinen neuvonta ja sparraus työnhakuun ja myös yrittäjyyteen liittyen, työnhakudokumenttien ja LinkedIn-profiilin kommentointi, videohaastattelu- ja työhaastattelusparraus sekä palkkaneuvonta. Pidämme huolen myös siitä, että saat tarvitsemasi henkisen tuen haastavassa tilanteessa! Edellisen työn päättyessä on tärkeätä suunnata voimavaroja uuden työn tai muun ratkaisun aktiiviseen etsimiseen, mutta samalla on oiva tilaisuus hyödyntää aika kehittämällä omaa osaamistaan mm. Suomen Ekonomien ja paikallisyhdistysten tapahtumien, webinaarien ja verkkovalmennusten avulla. Osaamisen kehittämisellä ja verkostoitumalla muiden ekonomien kanssa työllistyt parhaiten - uusi työ löytyy useimmiten verkostojen kautta.

I Teksti Nina Juhava, Suomen Ekonomit I Kuva Pexels.com

Suomen Ekonomien juristi- ja urapalvelut Suomen Ekonomit tukee jäseniään haastavissa tilanteissa. Varaa aika juristille ja/tai uravalmentajalle ajanvarauskalenterista tai soita meille. Katso lisää www.ekonomit.fi/ajanvaraus. Juristimme palvelevat sinua puhelimitse arkisin klo 9-12, p. 020 693 205. Lisäksi voit kysyä työttömyysturvaan liittyvistä asioista ma-ti ja to-pe klo 9-12, p. 020 693 273. Uravalmentajat tavoitat parhaiten mailitse ura@ekonomit.fi. Ammatilliseen kehittymiseen liittyvät tapahtumat löydät osoitteesta: www.ekonomit.fi/tapahtumat Suomen Ekonomien työttömyysalennus jäsenille on 70 %. Muistathan ilmoittaa työsuhteen päättymisestä ja vastaavasti uuden työsuhteen alkamisesta Suomen Ekonomien jäsenrekisteriin, jasenrekisteri@ekonomit.fi, p. 020 693 200, arkisin klo 9-14.

Voit ottaa yhteyttä asiantunteviin juristeihimme kaikissa yt-prosessin vaiheissa.”

14 14 I Turun I Turun Seudun Seudun Ekonomit Ekonomit 4/2015 4/2015


”Mitä aikaisemmin kiusaamistapauksiin puututaan, sitä helpommin ne ovat ratkaistavissa.”

Työnantajalla velvollisuus puuttua työpaikkakiusaamiseen Työpaikkakiusaamisesta ja epäasiallisesta käyttäytymisestä on käyty paljon julkista keskustelua. Positiivinen seuraus tästä on se, että asia nostetaan yleisesti esille ja tunnistetaan sen olemassaolo suomalaisilla työpaikoilla. Tämä laskee kiusatun työntekijän kynnystä ottaa tällainen vaikea asia käsiteltäväksi. Toisaalta keskustelu tuntuu aikaansaaneen myös sen, että kiusaamisena koetaan helpommin esimerkiksi sellaiset esimiehen ja alaisen väliset tilanteet, jossa on tosiasiallisesti kyse työnantajan työnjohtovallan käyttämisestä eikä niinkään työntekijän kiusaamisesta.

L

ainsäätäjä on työturvallisuuslaissa asettanut työnantajalle velvollisuuden puuttua työpaikalla mahdollisesti ilmeneviin kiusaamistilanteisiin. Kyse on kuitenkin ihmisten välisestä kanssakäymisestä, joten tilannetta ei korjata pykäliä lukemalla vaan yleensä avoimella keskustelulla ja kaikkien asiaan osallisten välisellä vuorovaikutuksella. Pykälät antavat kuitenkin työnantajalle selkänojan asian käsittelemiselle sekä oikeuden ja toisaalta myös velvollisuuden ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin asian hoitamiseksi pois päiväjärjestyksestä. Mitä aikaisemmin kiusaamistapauksiin puututaan, sitä helpommin ne ovat ratkaistavissa. Muutenkin ripeä puuttuminen ongelmiin on tarkoituksenmukaista, koska pitkittynyt kiusaamistilanne heikentää usein merkittävästi työyhteisön tuottavuutta, sillä energiaa ja mielenkiintoa kohdistetaan työnantajan kannalta vääriin asioihin eikä varsinaiseen työntekoon.

Kiusaamista, häirintää ja epäasiallista käytöstä ei ole määritelty laissa tarkemmin. Olennaisin tunnuspiirre kiusaamisessa on käytöksen epäasialli-

suus ja pyrkimys esimerkiksi henkisesti alistaa toinen osapuoli. Usein toiminta on pitkäaikaista ja järjestelmällistä. Käytännössä kiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi vähättelynä, pilkkaamisena, pelotteluna, uhkailuna tai työyhteisöstä eristämisenä. Työpaikalla syntyvät normaalit näkemyserot ja riidat eivät ole kiusaamista. Työntekijöillä voi olla esimerkiksi poliittisten tai kulttuuristen taustojensa perusteella hyvinkin ristiriitaisia näkemyksiä asioista ilman, että kyse on kiusaamisesta. Tilanne saa kiusaamiseen viittaavia piirteitä, jos erimielisyyksien seurauksena käyttäytyminen muuttuu epäasialliseksi tarkoituksella vaikuttaa negatiivisesti toisen työntekijän asemaan työyhteisössä.

Jos työntekijä ei pysty ratkaisemaan kiusaamistilannetta yksin, hän voi kääntyä asiassa esimiehensä puoleen, jolloin vastuu asiantilan korjaamisesta siirtyy työnantajalle. Kyse on pitkälti kiusatun työntekijän subjektiivisesta kokemuksesta, joten asian käsittelyä edesauttaa, että kiusaamisen kohteeksi joutunut pystyy esittämään selkeästi: kuka, mitä, missä ja milloin kiusaamista tapahtunut.

Yleensä kiusaamisongelma pyritään ratkaisemaan ensivaiheessa niin sanotuin pehmein keinoin esimerkiksi osapuolten yhteisin keskusteluin. Asian käsittely voidaan käynnistää siten, että sekä kiusaajan että kiusatun kanssa käydään erilliset keskustelut, jossa kumpikin osapuoli voi vapaasti esittää näkemyksensä tapahtumien kulusta. Tämän jälkeen osapuolet kokoontuvat työnantajan johdolla yhdessä saman pöydän ääreen käsittelemään tapahtunutta. Tapahtumien ja osapuolten näkemysten käsittelemisen jälkeen on tärkeätä muistaa sopia myös pelisäännöistä jatkoa ajatellen, että kiusaaminen saadaan päättymään. Samalla voidaan sopia uudesta tapaamisesta muutaman viikon tai kuukauden päähän, jolloin katsotaan onko tilanne korjaantunut. Valtaosa tilanteista saadaan ratkottua pehmeillä keinoilla kuten henkilökohtaisin keskusteluin ja osapuolten yhteisin kokouksin, mutta jos nämä toimet eivät tuo toivottua tulosta on työnantajan asiana tiukentaa suhtautumistaan tilanteeseen. Jos kiusaamista ei muuten saada päättymään niin kiusaaja voidaan siirtää työyhteisössä sellaisiin tehtäviin, etteivät osapuolet ole enää työn puolesta tekemisissään toistansa kanssa. Vaikeimmissa kiusaamistilanteissa voi kyseeseen tulla myös varoituksen antaminen kiusaajalle ja jopa työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvällä irtisanomisperusteella. Kiusaamisasioiden sujuvaa käsittelyä edesauttaa, jos työpaikalle laaditaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa säännöt I >> millä tavalla kiusaamistilanteita Turun Seudun Ekonomit 4/2015 I

15


SUOMEN EKONOMIT

I >> käsitellään ja toisaalta minkä-

laisia keinoja työnantajalla on käytössään asian ratkaisemiseksi. Lisäksi ohje viestii henkilöstölle, että työnantaja ei hyväksy kiusaamista ja puuttuu tarvittaessa tiukasti asiaan. Siten ohje osaltaan ennalta ehkäisee kiusaamistilanteiden syntymistä.

tekoon. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi työturvallisuusrikos, josta voidaan tuomita enimmillään yhden vuoden vankeusrangaistuksella. Tämän ohella voi syntyä korvausvelvollisuus kiusatulle aiheutuneesta vahingosta.

I Teksti Jan Degerlund, Pahimmissa kiusaamistilanteissa voidaan syyllistyä jopa rangaistavaan

Suomen Ekonomit

I Kuvat Pexels.com

Kehity.

Lämpimästi tervetuloa tapahtumiimme! Tarjolla on monenlaisia tapahtumia, niin koulutuksia kuin virkistäytymistä ja verkostoitumistakin.

Ohjeita kiusaamistilanteiden käsittelemiseksi Koulutukset ja ammatillinen kehittyminen Työnantaja

Työntekijä

• Kun sinulle ilmoitetaan kiusaamisesta, niin selvitä asiaa ensin molempien osapuolten kanssa erikseen. Avuksesi voit ottaa myös HR:n edustajan, työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun. • Seuraavaksi kutsu molemmat osapuolet yhteispalaveriin, jossa tapahtuneita kiusaamistilanteita käydään yksityiskohtaisesti lävitse ja sovitaan toimista, joilla kiusaaminen saadaan päättymään. • Huolehdi seurannan järjestämisestä. • Työsuojelupiiriä voidaan pyytää osallistumaan asian käsittelyyn asiantuntijan roolissa.

• Ilmoita kiusaajalle heti, että koet tulleesi kiusatuksi ja pyydä häntä lopettamaan. • Voit ottaa kollegan, työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen tueksesi, jos asia on mielestäsi liian hankala yksin käsiteltäväksi. • Kirjaa mahdolliset kiusaamistilanteet muistiin, jotta asiaa voidaan myöhemmin käsitellä jäsennellysti. • Ilmoita esimiehellesi, että olet tullut kiusatuksi ja pyydä häntä puuttumaan asiaan.

Aamiaisseminaari: Data ja markkinointi – yläpeukku vai ei? Tiistai 10.11. klo 8.30-11 Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

Turun Seudun Ekonomit järjestää yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun kanssa aamiaisseminaarin digitaalisen markkinoinnin erityiskysymyksistä ja markkinoinnin säätelystä, TSE for the Future FORUM:in. FORUM tuo yhteen akateemisen tutkimuksen ja uudistuvan liiketoiminnan käytännöt. Turun kauppakorkeakoulun sidosryhmille tarkoitettu Forum tuo yhteen akateemisen tutkimuksen ja uudistuvan liiketoiminnan käytännöt. Yritykset keräävät

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä. Voit ottaa yhteyttä juristeihimme puhelimitse p. 020 693 205 (arkisin 9-12) tai varata ajan ajanvarauskalenterista osoitteessa www.ekonomit.fi/ajanvaraus. Lisätietoa työsuhdeneuvonnan palveluistamme löydät osoitteesta http://www.ekonomit.fi/tyosuhdeneuvonta

16 16 I Turun I Turun Seudun Seudun Ekonomit Ekonomit 4/2015 4/2015

Kuvassa Yhteistyö Veikkauksen kanssa Kaikki oikein -näytelmän puitteissa on näkynyt kaupunkikuvassa monin tavoin. Elokuun loppupuolella Aurajokeen ilmestyivät lottopallot, joissa on näytelmässäkin nähtävä oikea rivi.


TULEVAT TAPAHTUMAT

asiakkaistaan valtavasti dataa, jonka avulla luodaan tarkkoja profiileja kohdennettua markkinointia varten. Mutta kuinka kohdennetuksi mainonta menee; mitä tietoa saa kerätä; millaista tietoa kannattaa kerätä ja erityisesti, miten tietoa kannattaa hyödyntää? Tilaisuudessa valotetaan erityisesti pienten yritysten roolia uudistuvilla markkinoilla – onko kyseessä vain isojen toimijoiden leikkikenttä vai löytyykö tilaa myös haastajille? Seminaari alkaa klo 9.15 ja sen avaa dekaani, professori Markus Granlund. Tämän jälkeen päivän teemaan johdattele johtaja, KTT Aki Koponen. Aki toimii myös seminaarin puheenjohtajana. Päivän puheenvuoroja ja puhujia ovat; ”Datan käyttö ja yksityisyys – markkinoijan puheenvuoro”, puhujana Yliopisto-opettaja, KTT Joni Salminen Turun kauppakorkeakoulusta, ”Digitalisaatio ja data sääntelyn kohteena”, puhujana Lakimies Riikka Rosendahl Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, ”Datan käyttö mobiilipelimarkkinoinnissa – toimijakentän muutostrendit”, puhujana CEO Torulf Jernström TribeFlame Oy:stä sekä ”Miten edelläkävijäyritykset hyödyntävät analytiikkaa liiketoiminnan johtamisessa?”, puhujana hallituksen puheenjohtaja Teemu Birkstedt Big Data Pump Oy:stä. Puheenvuorojen päätteeksi järjestetään paneelikeskustelu, johon yleisö pääsee osallistumaan ja antamaan näkemyksensä päivän puheenaiheeseen. Tervetuloa! Mukaan mahtuu 100 jäsentä. Tilaisuuden alussa aamiainen klo 8:30 alkaen Mercatorilla. Ilmoittautumiset 3.11. mennessä.

Resilienssi - tulevaisuuden tärkein strateginen kompetenssi Torstai 12.11. klo 16.30-20 Radisson Blu Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Järjestäjänä Suomen Ekonomit

Globaalisti kiihtyvä tahti haastaa yksilön ja organisaation. Ihmisen muutoksen omaksumisnopeus on kuitenkin rajallinen ja hyvin yksilöllinen. Resilienssi määrittää, miten nopeasti yksilö sopeutuu muutokseen. Resilientit ihmiset ja organisaatiot suuntaavat energiaansa tehokkaammin mukautuessaan muutokseen. Tästä on monia hyötyjä, kuten korkeampi stressin ja epävarmuuden sietäminen sekä kyky kohdata suuri määrä muutoksia, ja samalla säilyttää korkea toimintatarmo. HUOM. Valmennukseen liittyy henkilökohtainen resilienssikysely ja siitä johdettu henkilökohtainen resilienssiprofiili. Saat valmennuksesta mukaasi myös konkreettisen kehittymissuunnitelman. Tarjolla salaattibuffet tai vastaava. Ilmoittautuminen 9.11. mennessä.

Nuoret Ekonomit Turussa: Mikä saa sinut tikittämään? Keskiviikko 18.11. klo 17-20.30 Logomo, LOGI 3, Köydenpunojankatu 14, Turku Järjestäjänä Suomen Ekonomit

Mitä tarkoitetaan työelämätaidoilla? Mitä hyötyä niiden työstämisestä on? Mihin olet omilla taidoillasi menossa? Tilaisuudessa saat konkreettisia työkaluja uran rakentamisesta ja kehittämisestä, sekä roimasti innostusta urasi alkutaipaleelle.

Turku Karting Torstai 12.11. klo 18-19.30 Kouluttajina toimivat Taija Keskinen ja Henkka Hyppönen. Tilaisuus on tarkoitettu maisterivaiheen opiskelijoille ja uran alkuvaiheessa oleville ekonomeille. Lisätietoja tapahtumasta löydät Suomen Ekonomien nettisivuilta. Tarjolla buffet.

Aamiaisseminaari: Suomen, Euroopan ja maailman talouden tila ja näkymät Tiistai 15.12. klo 8.30-10 Turun kauppakorkeakoulu, luentosali 33, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

Vuoden viimeisessä aamiaisseminaarissa emeritusprofessori Paavo Okko tulee kertomaan meille Suomen, Euroopan ja maailman talouden tilasta ja merkityksestä. Paavo Okko oli luotaamassa talouden näkymiä aamiaisseminaarissa myös joulukuussa 2014, ja nyt voimme myös palata siihen, miltä silloisissa ennusteissa vuosi 2015 näytti ja mitä sitten vuoden aikaan oikeastaan tapahtuikaan. Lämpimästi tervetuloa! Mukaan mahtuu 50 jäsentä. Joulupuuroaamiainen tarjolla klo 8 alkaen. Varsinainen seminaari alkaa klo 8.30. Ilmoittautumiset 8.12. mennessä.

Verkostoidu.

Turun Seudun Ekonomit 4/2015 I

17


Tapahtumiin ilmoittautuminen Pääset mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla siihen Suomen Ekonomien nettisivujen kautta (www.ekonomit.fi). Jäsensivuille pääset kirjautumaan ylälaidan ”Jäsenpalvelu”-linkin kautta. Käyttäjätunnus on jäsennumerosi (löydät sen jäsenmaksulaskusta, rekisteriotteesta tai Ekonomi-lehden takakannen osoitteesta) ja salasana on henkilötunnuksesi loppuosa, jonka voit muuttaa kirjautumisen jälkeen. Kun olet kirjautunut Suomen Ekonomien jäsensivuille, valitse ”Ilmoittaudu tapahtumiin” ja valitse sinua kiinnostava tapahtuma. Ilmoittautuminen tapahtuu ”Ilmoittaudu”-painikkeen kautta. Ilmoittautumisesta lähetetään pääsääntöisesti vahvistusviesti sähköpostiisi. Sivuilla näet myös osallistujien ja vapaiden paikkojen määrän. Ilmoittautumisajankohta on mainittu kunkin tapahtuman kohdalla. Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ongelmatilanteissa saat apua rekisterisihteeriltä (jasenrekisteri@ekonomit.fi ja puh. 020 693 200). Halutessasi voit ilmoittautumisaikojen puitteissa ilmoittautua myös Turun Seudun Ekonomit ry:n toimistoon (toimisto@turunseudunekonomit.fi tai puh. 02 469 0680, huomioi toimiston aukioloajat). Ilmoittautumisen peruuttaminen Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisajan kuluessa. Tällöin myös jo maksettu osallistumismaksu palautetaan. Peruutus onnistuu samassa paikassa kuin ilmoittautuminen (Suomen Ekonomien jäsensivujen tapahtumalistan lopun ”Omat tapahtumat” -kohdassa klikkaa ”Peruuta”). Tapahtumien maksut Huomioithan, että mahdollinen tapahtumamaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomen Ekonomien sivuilla. Ilmoittautuminen raukeaa, mikäli tapahtumamaksua ei ole suoritettu 24 h sisällä ilmoittautumisesta. Käännythän mahdollisissa ongelmatilanteissa jäsenrekisterin tai toimistomme puoleen. Maksutavat; suurimmat pankit suoraan verkkopankin kautta ja pienemmät Paytrailin kautta, ei luottokorteilla. Tapahtumat ovat maksuttomia, ellei hintaa ole mainittu. Muista katsoa myös Suomen Ekonomien tapahtumat sivuilta

https://jasenpalvelu.ekonomit.fi/.

1. Data ja Markkinointi -aamiaisseminaari 2. Perinteinen, odotettu Paavo Okon aamiaisseminaari

3. Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinat ja Fiskarsin Ruukki

Ulkoistuksen mahdollisuudet ja sudenkuopat PK-yrityksen näkökulmasta Maanantai 30.11. klo 18 alkaen

Puhujana partner Sami Lehtinen Arol Finance Oy:stä. Luvassa teoriaa ja käytännön kokemuksia. Avec-tilaisuus. Tarjolla pientä suolaista kahvin ja teen kera. Tarkemmat tiedot vahvistetaan myöhemmin, seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä.

Kulttuuri ja harrasteet Anna-Leena Härkösen ”Kaikki oikein” -näytelmä Tiistai 10.11. klo 19-n. klo 21.30 Logomo-teatteri, Köydenpunojankatu 14, Turku

Anna-Leena Härkösen, 2014 julkaistuun, kiitosta niittäneeseen romaaniin pohjautuva näytelmä käsittelee moniulotteisesti monen suomalaisen suurinta unelmaa, lottovoittoa. Pari- ja ystävyyssuhteiden muuttumista sekä jättipotin jälkeistä elämän uudelleen rakentumista käsittelevä näytelmä on riemastuttava teos pariskunnasta, joka voittaa loton jättipotin ja joutuu rahapsykoosiin. Lähde ottamaan selvää tuovatko miljoonat onnen Turun Kaupunginteatterin produktiossa! Hinta jäsenille 33€, avecille 35€ (opiskelijat/koululaiset 32€). Mukaan mahtuu 60 henkilöä. Ilmoittautuminen on päättynyt. Peruutuspaikkoja voi tiedustella toimistolta.

Turku Karting Torstai 12.11. klo 18-19.30 Pollenkuja 2, Turku

Tervetuloa tutustumaan Orikedolle Turku Kartingin toimintaan. Olisiko tässä työyhteisöllenne sopiva irrottautumispaikka tai asiakastilaisuuksiin sopivat kokoustilat? Tule kuulemaan mielenkiintoisesta yritystoiminnasta ja kokeilemaan karting-ajon huumaa. Tämä tapahtuma on täysi-ikäisille. Hinta 20 euroa, sisältäen kahvin ja kahvileivän sekä 10 minuutin kartingajon. Maksut ja ilmoittautumiset 5.11. mennessä.

BNI – suurin ja vahvin suositusorganisaatio (jäsentoive) Keskiviikkoaamu 18.11. klo 6.45-8.30 Ravintola Hus Lindman, Piispankatu 15, Turku

Haluatko lisätä kaupanteon mahdollisuuksiasi? BNI Turku Thunder on ryhmä ammattilai-

18 18 I Turun I Turun Seudun Seudun Ekonomit Ekonomit 4/2015 4/2015

TOP 3

sia, jotka haluavat tehdä oikeasti bisnestä. Kukin ryhmän liikekumppani suosittelee sekä etsii aktiivisesti bisnesmahdollisuuksia toisilleen avaamalla omat verkostonsa. Toiminnan selkeä tarkoitus on auttaa liikekumppaneita saamaan uusia asiakkuuksia ja lisätä myyntiä. BNI ryhmässä voi olla vain yksi edustaja kultakin toimialalta, joten sisäistä kilpailutilannetta ei synny. Tutustu toimintaamme osoitteessa www.bni.fi. Ota mukaasi reilusti käyntikortteja (+50 kpl), sillä tulet saamaan aamun aikana paljon hyviä kontakteja. Osallistuminen on muutoin maksuton, mutta maittavan aamiaisen hinta on 10 € joka maksetaan paikan päällä. 50 nopeinta mahtuu mukaan! Ilmoittautumiset ajalla 7.10. – 10.11.

James Bond -elokuva 007 Spectre ja syyskokous Keskiviikko 25.11. klo 16.30 alkaen Kinopalatsi, sali 6, Kauppiaskatu 13, Turku

Ennen elokuvan alkamista pidämme Turun Seudun Ekonomit ry:n sääntömääräisen syyskokouksen klo 16.30 alkaen salissa 6. Kokoukseen osallistuminen on mahdollista vain jäsenille. Syyskokouksessa käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat: Vuoden 2016 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus sekä jäsenmaksun suuruus, johtokunnan jäsenten lukumäärä, yhdistyksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle jäsenet johtokuntaan sekä tilintarkastajat ja heille varahenkilöt. Kokouksen jälkeen valkokankaalle rävähtää uusin James Bond -elokuva 007 Spectre. Näytös alkaa klo 18.00 samassa salissa 6. Elokuva on jäsenille ilmainen ja aveceille hinta on 10,50 euroa - avecien määrää ei ole rajattu. Huomioithan myös elokuvan ikärajoituksen. Ovet näytökseen avautuvat klo 17.45. Ilmoittaudu toiseen tai molempiin tapahtumiin Suomen Ekonomien tapahtumakalenterin kautta.

Perinteiset jouluglögit yhdessä sisaryhdistyksemme Merkur r.f.:n kanssa Torstai 3.12. klo 16-18 (hop on, hop off) Panimoravintola Koulu, Historianluokka, Eerikinkatu 18, Turku

Ruotsinkielinen sisaryhdistyksemme Merkur r.f. on perinteisesti järjestänyt jäsenilleen jouluglögitilaisuuden ja kutsuu tänäkin vuonna myös Turun Seudun Ekonomit mukaan vapaamuotoiseen tapaamiseen


Panimoravintola Koululle. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, vaan voit piipahtaa glögille työpäivän päätteeksi sinulle sopivaan aikaan klo 16-18 välisenä aikana tapaamaan vanhoja tuttuja, tutustumaan ja verkostoitumaan uusien tuttavuuksien kanssa molemmilla kotimaisilla kielillä. Tervetuloa nauttimaan yhdistyksen tarjoamasta kuumasta jouluglögistä ja piparkakuista hyvässä seurassa!

Virkisty.

JÄSENTOIVE Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinat ja Fiskarsin Ruukki Lauantaina 12.12. klo 8.30-18 Lohja ja Fiskarsin Ruukki

Menneen ajan joulumarkkinat on tunnelmallinen ja lämminhenkinen tapahtuma, jossa voi kokea kiireettömyyttä ja aistia nuotion lämpöä sekä jouluisten herkkujen tuoksuja ja makuja. Kauniisti somistettujen kojujen myyjät ovat usein pukeutuneet epookkiasuihin ja kaikki satsaavat ison tapahtuman tunnelmaan.

Hyvinvointi, vuorovaikutus ja NLP (jäsentoive) Tiistaina 8.12. klo 18-20. Perhetalo Heideken / Sophien sali, 2 kerros.Sepänkatu 3, Turku

Oletko halukas kehittämään itsetuntemusta, ihmistuntemusta ja lisäämään omaa hyvinvointiasi? Tutustumisillassa saat kokemuksen siitä miten NLP toimii ja miten voit vaikuttaa omaan mieleesi myönteisellä tavalla. NLP:tä kuvataan onnistumisen psykologiaksi; se on yksi parhaimpia työkaluja, kun haluat saavuttaa parempia tuloksia joko työssä tai yksityiselämässäsi. Illan aikana pääset tekemään oivalluksia oman mielesi toiminnasta, saat uusia näkökulmia vuorovaikutukseen ja motivointiin ja lataat voimavaroja talven varalle. Illan ohjaa NLP Trainer, sosiaalipsykologi Marjukka Kallio. Lämpimästi tervetuloa! Hinta jäsenille 15 €, avecille 18 €. Hintaan sisältyy kahvi ja pientä purtavaa. Varaa paikkasi nopeasti, mukaan mahtuu max. 25 osallistujaa. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 1.12.2015.

Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinat ja Fiskarsin Ruukki (jäsentoive) Lauantaina 12.12. klo 8.30-18 Lohja ja Fiskarsin Ruukki

Lohjan ”Menneen ajan joulumarkkinat” on tunnelmallinen ja lämminhenkinen tapahtuma, jossa voi kokea kiireettömyyttä ja aistia nuotion lämpöä sekä jouluisten herkkujen tuoksuja ja makuja. Kauniisti somistettujen kojujen myyjät (viime vuonna n. 200!) ovat usein pukeutuneet epookkiasuihin ja kaikki satsaavat ison tapahtuman tunnelmaan.

TURUN SEUDUN EKONOMIT

Pentti Nuortimo

TULEVAT TAPAHTUMAT

Lähtö bussilla klo 9.15 ortodoksisen kirkon edestä, paluu n. klo 18. Mukana seuraa alusta lähtien historioitsija ja opas Torsti Salonen, jonka johdolla ajetaan Lohjalle osittain Kuninkaantietä pitkin. Joulumarkkinoiden jälkeen jatketaan Fiskarsia kohti, ja pysähdytään pieneen kirkonkylään Delitukku-nimiseen herkkukauppaan, jossa tarjolla buffet-lounas jälkiruokineen. Fiskarsissa opastettu kierros, jonka jälkeen jää vielä vapaa-aikaa Fiskarsin putiikeissa kiertelemiseen. Hinta jäsenille 65 €, avecille 68 €. Hintaan sisältyy kuljetus, opastus 6 tuntia ja lounas. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 13.11.2015. Ilmoittautumisajan päätyttyä voi peruutuspaikkoja tiedustella toimistolta.

aitoa samppanjaa. Koulutuksen pitää jo monelle tutuksi tullut Merkurin VPJ ja viiniasiantuntija Martin Nordell. Tervetuloa mukaan maistelemaan, keskustelemaan ja oppimaan uutta, rennoissa merkeissä tietenkin. Hinta jäsenille 35 €, 12 paikkaa. Ilmoittautuminen ja maksut 7.12. mennessä.

W. A. Mozartin rakastettu ooppera Taikahuilu Tiistai 16.2.2016 klo 19 Åbo Svenska Teater, Eerikinkatu 13, Turku

Kuohuviinit ovat AINA oikein ja tämä pätee myös joulun alla. Ja kyllähän se uudenvuodenaattokin sieltä tulee. Tässä pruuvissa kokeillaan erilaisia kuohuviinejä, jutellaan talven uutuuksista ja mietitään yhdessä joulupöydän ja uudenvuodenaatoksi sopivat kuoharit. Kokeillaan 5 eri kuohuviiniä, myös

Åbo Svenska Teaterin, Turun filharmonisen orkesterin ja Turun Musiikkijuhlien yhteistyö jatkuu tammikuussa 2016 ensi-iltaan tulevalla Mozartin oopperalla Taikahuilu.Taikahuilu on yksi Mozartin suosituimpia oopperoita. Sen sadunomaiset tapahtumapaikat ja roolihenkilöt sekä hurmaava musiikki tekevät siitä teoksen, jota kaikenikäiset katsojat haluavat nähdä aina uudelleen. Tällä kertaa teos sijoitetaan retrofuturistiseen raamiin. Ooppera esitetään Åbo Svenska Teaterin päänäyttämöllä. Suomen vanhimman teatteritalon kauniin salin koko ja loisto mahdollistavat idyllisen kokonaisvaltaisen oopperaelämyksen. Hinta jäsenille 68 € ja avecille 70 €. Ilmoittautuminen ja maksut 30.11. mennessä.

Turun Seudun Ekonomit ry

Puheenjohtaja

Kuohuviinikoulutus Maanantai 14.12. klo 18-20 Turun Seudun Ekonomien toimisto, Käsityöläiskatu 17, Turku

Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu (02) 469 0680 toimisto@turunseudunekonomit.fi

Tykkää meistä myös Facebookissa!

Heidi Mäkinen puh. 040 681 4414

Tapahtumavastaava Inka Tähtinen puh. 050 559 6666

turunseudunekonomit.fi Turun Seudun Ekonomit 4/2015 I

19


TURUN SEUDUN EKONOMIT

Mediakortti 2016

Jäsenlehti ”Turun Seudun Ekonomien jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se saavuttaa noin 2500 ekonomia. Tämän lisäksi se läheteään valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle. Lehdestä tehdään myös sähköinen versio, joka lähetetään painetun lehden aikataulun mukaisesti tilaajille sekä myös Turun KY:n välittämänä opiskelijoille. Lisäksi sähköinen lehti on kaikkien luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla.”

LEHDEN AINEISTOPÄIVÄT 1/2016 Aineisto (päätoimittajalle) 2.12.

Paketti 1300 € • •

Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm) kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

Paketti 700 € • •

Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

ilmoitus 350 €

• Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä

Ilmestyy viikolla 3.

2/2016 Aineisto (päätoimittajalle) 29.2.

Ilmestyy viikolla 13. 3/2016 Aineisto (päätoimittajalle) 22.7. Ilmestyy viikolla 33. 4/2016 Aineisto (päätoimittajalle) 4.10. Ilmestyy viikolla 44.

Ilmoitus 150 € • 1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

Sähköinen uutiskirje

Tiedustelut ja varaukset

ILMOITUS 225 € • • • •

Kuvallinen mainos, joka sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille Linkki ilmoittajan nettisivulle Yksi jäsenetu / jäsenkirje Jäsenkirjeen aineistotiedot ja lähetyspäivät löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta Viestintä-välilehdeltä, sähköinen jäsenkirje -kohdasta

toimisto@turunseudunekonomit.fi toimisto puh. 02 469 0680, toimistoajat: ma–to 9–14, pe suljettu

TEMA-TEAM 12538-15

”Turun Seudun Ekonomien sähköinen jäsenkirje lähetetään jäsenistölle kaksi kertaa kuukaudessa ja se tavoittaa runsaat 2300 jäsentä yhdellä ilmoituksella. Se on nopea ja helppo tapa viestiä ja välittää ajankohtaista tietoa, kertoa erikoistarjouksista sekä houkutella asiakkaita.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.