Jäsenlehti 4-2008

Page 1

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY • JÄSENLEHTI 4/08 •

15

KYLTERIT JA EKONOMIT SAMAN SITSIPÖYDÄN ÄÄRELLÄ

9

VERKKOKAUPPA ON ARKIPÄIVÄISTYNYT

12

SISÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Puheenjohtajan tervehdys TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA LAKKAA OLEMASTA 31.12.2009

Sisällys Puheenjohtajan tervehdys ...... 2 Ekonomien edunvalvonta ja palvelut Kylteritoimikunta .............. 3 Koulutuspoliittinen toimikunta ........................ 4 Senioritoiminta...................... 5

Raflaava otsikko? Kyllä – ja myös totta. Otsikon raflaavuus on tarkoin harkittu, sillä tämä on asia, johon monet meistä entisistä TuKYläisistä eivät ole vielä heränneet.

SEFEn toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja Turussa 7.10.08 ................................... 6

Mikä muuttuu?

Turun korkeakoulut muutosten keskellä ................ 7

Itsenäisyys katoaa. Vuoden 2010 myötä katoavat itsenäiset ja suomenkieliset kauppakorkeakoulut ja kauppakorkeakoulujen ylioppilaskunnat. Helsingin KY ”uppoaa Aalto-ylioppilaskunnan uumeniin” ja Turun KY osaksi Turun yliopiston ylioppilaskuntaa. Ylioppilaskuntamaksut menevät jatkossa automaattisesti uusille tahoille, Turussa TYY:lle. TuKYn hallituksen jäsen Sini Valtanen valottaakin tässä lehdessä tilannetta ylioppilaskuntien yhdistymisen suhteen.

Yrittäjyysohjelma: Verkkokauppa voimakkaassa kasvussa ................................. 9

Onko muutos hyvä? Yliopistokentän rakennemuutos lienee monien mielestä hyvä asia. Lakiesitys yliopistolain muutoksesta on ollut ensimmäisellä kommentointikierroksella ja suurimmat muutokset tapahtunevat ensi vaiheessa pääkaupunkiseudun Aalto-yliopiston, Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston (Kuopion ja Joensuun yliopistot) kautta. Otan tässä kohden kantaa vain yhteen muutoksen osa-alueeseen tai sen puuttumiseen: muutos voisi olla hyvä, jos mukaan olisi otettu samanaikainen ammattikorkeakoulukentän rakennemuutos. Nyt ammattikorkeakoulut jatkavat laajamittaista toimintaansa ja kaupallisen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu yhä kiihtyvässä tahdissa. Se ei voi olla näkymättä jo valmistuneen tai valmistumassa olevan ekonomin työelämässä. Eikä aina positiivisesti.

Sisäistä yrittäjyyttä yhdessä tekemällä ................ 12 Turun Ekonoominen Olutseura ja Turun Seudun Ekonomit ry ........... 13 Menneitä tapahtumia .......... 14 Tulevat tapahtumat ............. 17

Miten voimme tukea TuKYä?

Turun seudun ekonomit ry JÄSENLEHTI

Turun Seudun Ekonomit ry:n yksi painopiste vuodelle 2009 on tiivistää ja parantaa yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Haluamme olla mukana varmistamassa, että kylteri-henki säilyy myös jatkossa. Opiskelijat hoitanevat hengenkohotuksen loistavasti, mutta apu ei liene pahitteeksi rahankeruussa. Tässä suhteessa me ex-TuKYläiset voimme olla avuksi. Perästä kuuluu ja ehdotuksia otetaan vastaan TSE ry -jäsenistöltä!

Päätoimittaja: Jukka Sillanpää

TSE ry:n kevään 2009 toiminnasta Turun Seudun Ekonomit ry:n teema vuodelle 2009 on myynti. Miksi? Siksi, että me ekonomit vieroksumme edelleen myyntityötä. Aloitamme vuoden huippuseminaarilla, jonka aiheena on – teeman mukaisesti – tuloksekas myyntityö. Esiintyjinä ovat Mato Valtonen ja Risto Mylläri ja seminaari järjestetään yhdessä Suomen Ekonomiliitto SEFEn kanssa. Jatkamme ”myyntitarjontaamme” heti helmikuussa yritysvierailulla Lindorff Oy:öön, joka on rakentanut Turkuun suuren ja myyntivetoisen organisaation. Muukin tapahtuma/koulutustarjonta on vilkasta. Vastaamme kevään aikana jäsenpalautteeseen ja toteutamme kurssit sekä power pointista että excelistä. Lisäksi pidämme nettiyhteisö ”koulutuksen” eli katsauksen maailmaan, joka on osalle jäsenistöstämme suhteellisen tuntematon. Allekirjoittanut mukaan lukien. Emme myöskään unohda kulttuuria tai yrittäjyysohjelmaa. Ajankohtaisin tarjonta löytyy aina osoitteesta www.turunseudunekonomit.fi

Nyt on kuitenkin aika toivottaa rauhallista joulua ja kaikkea hyvää vuodeksi 2009. Meille jokaiselle. ■ Kirsi Leväpelto 2

Kirkko piilossa Turun keskustassa ............... 10

Toimittaja: Elina Paavilainen-Heikkinen Kannen kuva: Jukka Sillanpää Taitto: Mainostoimisto Namutehdas Oy Painopaikka: Sälekarin Kirjapaino, Somero ISSN 1797-5964


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Ekonomien edunvalvonta ja palvelut Jatkamme SEFEn uusien toimikuntien esittelyä. Edellisessä numerossa esittäytyivät Palvelutoimikunta ja Työelämän toimikunta.

Kylteritoimikunta Santtu Pulli, Kylteritoimikunnan puheenjohtaja ja Sefen hallituksen jäsen Kylteritoimikunta (ktk) on SEFEn hallituksen alainen opiskelijatoiminnan yhteistyöelin, jonka tehtäviin kuuluu hyväksytyn strategian, hyväksyttyjen erityisohjelmien, liittokokouksen vahvistaman tulossuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti valvoa valtakunnallisesti kylterien etuja, tuoda opiskelijanäkemystä SEFEn toimintaan sekä edistää valtakunnallisesti kylterien yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta. Opiskelija-asioiden ja koulutuspolitiikan ohella ktk käsittelee myös muiden sektoreiden asioita, kuten yhteiskunta- ja työmarkkinapolitiikkaa tuoden opiskelijoiden kannan liiton päätöksentekoon myös näissä asioissa. Vuonna 1997 SEFEssä alkunsa saanut Opiskelijavaliokunta toimi sillä nimellä aina vuoteen 2002. Tämän jälkeen toimikunnan nimi muuttui Kylterivaliokunnaksi, josta se vuonna 2006 muutettiin SEFEn hallituksen päätöksellä Kylteritoimikunnaksi. Nimestä tehtiin näin yhdenmukainen muiden toimikuntien nimien kanssa. Muista SEFEn toimikunnista ktk eroaa erityisesti kokoonpanonsa osalta. Ktk muodostuu 13 kauppatieteellisen opiskelijayhteisön puheenjohtajasta, minkä lisäksi ktk:n kokouksissa ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuina Probba ry:n ja PorKy ry:n puheenjohtajat. Ktk:aa johtaa edellisen vuoden kylteritoimikuntalaisten joukostaan esittämä puheenjohtaja, jonka liittokokous lopulta valitsee. Kaikkien SEFEn opiskelijayhteisöjen edustukset sisältävän kokoonpanon hyvänä puolena on kattava näkemys kentällä tapahtuvista asioista sekä saumattomampi vuoropuhelu ja yhteistyö opiskelijayhteisöjen välillä. Ktk pyrkii pitämään yhteyttä ylioppilaskuntien sekä SEFEn opiskelijayhteisöjen ja muiden toimielinten lisäksi myös ulkoisiin sidosryhmiinsä, kuten Suomen Ylioppilaskuntien Liittoon, Akavan Opiskelijavaltuuskuntaan sekä tuoreimpana yhteistyötahona Pohjoismaisten ekonomiliittojen opiskelija-aktiiveihin. Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan ktk asettaa keskuudestaan kuusihenkisen työjaoston, joka toimii asioita valmistelevana elimenä ja tarvittaessa tekee päätöksiä nopeaa reagointia vaativissa asioissa. Työjaostoa johtaa ktk:n varapuheenjohtaja, jonka toimikunta ensimmäisessä kokouksessaan valitsee ja jonka SEFEn hallitus nimittää tehtäväänsä. Tämän lisäksi ktk valitsee keskuudestaan edustajansa myös SEFEn muihin toimikuntiin. Hallituksessa kyltereitä edustaa ktk:n puheenjohtaja. Esittelijänä ktk:n kokouksissa toimii SEFEn opiskelija-asiamies, joka niin ikään koordinoi valtakunnallista opiskelijatoimintaa sekä kylteriyhdyshenkilöiden toimintaa.

Ktk sekä ktk:n työjaosto kokoontuvat molemmat neljästä viiteen kertaa vuodessa. Toimikunnan kokous on tarvittaessa mahdollista järjestää myös video-, puhelin- tai sähköpostikokouksena, mikäli asian luonne sitä vaatii. Ktk:n toimikausi kestää vuoden, kuten sen jäsenten toimikausi yhdistystensä puheenjohtajina. Vuosittain työstettävä ktk:n toimintasuunnitelma ohjaa pitkälti vuoden aikana käsiteltäviä asioita. Suuri osa näistä asioista, kuten valtakunnallisten SEFE- ja Kylteripäivien järjestäminen, erinäiset opiskelija-aktiivien sektoritapaamiset sekä kesätyöpalkka- ja gradupalkkiosuositusten antaminen, säilyvät osana toimintasuunnitelmaa vuodesta toiseen. Muutoin ktk:n kokouksissa käsitellään pääosin kyltereitä, kylteriyhteisöjä ja koulutuspoli-

tiikkaa koskevia ajankohtaisia asioita ja niihin reagoidaan kulloinkin sopivalla tavalla. Kuluneen vuoden osalta toiminta on ollut erittäin aktiivista mm. Helsingissä tammikuussa 2009 järjestettäviin Kylteripäiviin kohdistuneen entistä suuremman panostuksen vuoksi, eivätkä myöskään yliopistolain uudistus ja rakenteelliset kehityshankkeet tulleet sivutuiksi pelkällä olankohautuksella. Oman uudenlaisen värinsä toiminnalle toivat myös sidosryhmätapaamiset Pohjoismaisten ekonomiliittojen opiskelija-aktiivien kanssa. Erityisen tiiviin ja hektisen vuodesta kuitenkin tekivät SEFEn strategian sekä sähköisen viestinnän ja palveluiden uudistamisprojektit, joiden käsittelyyn myös Kylteritoimikunta on useaan otteeseen osallistunut.

Kylteritoimikunta Berliinissä elokuussa 2008

KYLTERITOIMIKUNNAN JÄSENET 2008

Santtu Pulli ........................................................ Ktk:n puheenjohtaja, Optimi, Joensuu Viivi Haonperä ..................................................Ktk:n varapuheenjohtaja, TuKY, Turku Antti Nikkanen .................................................................................... Boomi, Tampere Juhani Parhiala .................................................................................Futuuri, Rovaniemi Tomi Pyrhönen .......................................................................... Enklaavi, Lappeenranta Hanna Keski-Kasari ............................................................................. Warrantti, Vaasa Niko Hurskainen .................................................................................. Preemio, Kuopio Heidi Luoto .......................................................................................... Optimi, Joensuu Niko Nihtilä .......................................................................................... Probba, Mikkeli Daniela Sund .......................................................................Merkantila Klubben, Turku Iikka Meriläinen .......................................................................................Finanssi, Oulu Anu Lahtinen .............................................................................................TuKY, Turku Juho Kankaala ....................................................................................... Pörssi, Jyväskylä Andreas Bäckström ..................................................................................... SSHV, Vaasa Katariina Kyckling ..................................................................................... KY, Helsinki Oskar Storsjö ............................................................................................ SHS, Helsinki Tuomo Hassi ................................................................................................. PorKy, Pori

3


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Koulutuspoliittinen toimikunta Heli Hookana, Koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Koulutuspoliittinen toimikunta on yksi SEFEn neljästä aktiivisesti toimivasta toimikunnasta työelämäntoimikunnan, palvelutoimikunnan ja kylteritoimikunnan ohella. Toimintakautena 2008–2009 toimikunnan puheenjohtajana toimii Heli Hookana. Toimikunnan tehtävät ovat: ■ suunnitella liiton koulutuspoliittista toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, erityisesti kauppatieteellisen koulutuksen laadun kehittämistä ja koulutuspoliittisten yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteiden asettamista ■ seurata yleistä koulutuspoliittista keskustelua sekä erityisesti kauppatieteellisen koulutuksen ja sen laadun kehitystä ja ottaa kantaa uudistushankkeisiin sekä kauppatieteellisen koulutuksen kehittämiseen liittyviin kysymyksiin ■ tehdä esityksiä liiton koulutuspoliittisen toiminnan sekä siihen liittyvän palvelu- ja vaikuttamistoiminnan sekä siihen liittyvän viestinnän kehittämisestä ■ seurata hyväksyttyjen koulutuspoliittisten erityisohjelmien toteuttamista sekä valmistella erityiset koulutuspoliittiset asiat liittohallituksen käsiteltäväksi ■ antaa pyydettäessä SEFEn hallitukselle lausuntoja koulutuspolitiikkaan ja kauppatieteellisen koulutuksen laatuun liittyvistä kysymyksistä sekä suorittaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät

Toimikunta kokoontuu kuudesta kahdeksaan kertaa vuodessa, useimmiten pääkaupunkiseudulla. Vuosi 2008 on ollut toimikunnalle työntäyteinen. Uuden koulutuspoliittiset suuntaviivat hyväksyttiin elokuun ylimääräisessä liittokokouksessa. Edelliset suuntaviivat olivat vuodelta 2006, mikä osaltaan kertoo Suomen korkeakoulukentällä käynnissä olevien muutosten nopeudesta. Suuntaviivat keskittyvät neljään pääteemaan: rakenteelliseen kehittämiseen, duaalimalliin, ylioppilaskuntien asemaan ja ruotsinkieliseen opetukseen. Kauppatieteellisen opetuksen laadun varmistaminen sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyömuotojen hahmottelu ovat suuntaviivojen tärkeimpiä yksittäisiä asioita. Toimikunta on antanut lausuntonsa opetusministeriölle koskien yliopistolain kokonaisuudistusta sekä ammattikorkeakoululakiin

tehtäviä muutoksia. Yliopistolain kokonaisuudistusta SEFE pitää pääpiirteissään kannatettavana ja tervetulleina suurinta osaa ehdotetuista muutoksista, kuten taloudellisen autonomian ja ammattijohtamisen lisäämiseen. Todellisen, yliopistojen itsensä omaksi ottavan muutoksen mahdollistaa kuitenkin vasta asianmukaisen rahoituksen takaaminen, tietyistä yhteisistä laatukriteereistä kiinni pitäminen sekä henkilöstön aseman takaaminen tulevissa myllerryksissä. Toimikunnan jäsenet edustavat laajaa osaamista ja kokemuspinta-alaa niin yliopistomaailmasta, ammattikorkeakoulusektorilta, aikuiskoulutuksesta kuin opiskelijapolitiikastakin. SEFEn toimiston puolesta koulutuspoliittisen toimikunnan työtä luotsaa koulutuspoliittinen asiamies Eeva Salmenpohja ■

VUONNA 2008 KOULUTUSPOLIITTISESSA TOIMIKUNNASSA TOIMIVAT:

Heli Hookana (pj) ............. Professori, TuKKK Porin yksikön johtaja, Porin Seudun Ekonomit Pasi Aaltola ...............................................Koulutuspäällikkö, KTM, Keski-Suomen Ekonomit Johanna Ahopelto ....................... tj/yrittäjä, KTT, YTL Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer ry Maria Bäck ......................................... SEFEn 1. varapj, EM, lehtori, ekonomföreningen Niord Katariina Kyckling ....................... KY:n hallituksen puheenjohtaja, kauppat.yo, opiskelijajäsen Marjukka Manninen ................................................... vs. Kunnankamreeri, Oulun Ekonomit Asta Mattila ..................................................................Johtaja, KTL, Etelä-Hämeen Ekonomit Lasse Männistö ...................................................................Yrittäjä, kauppat.yo., opiskelijajäsen Kasperi Launis ........................... Palveluyksikön päällikkö SLU ry, KTM; Helsingin Ekonomit

Tieto kulkee kätevästi sähköpostitse…

…kunhan osoitteet ovat ajan tasalla! Päivitäthän mahdolliset muuttuneet tiedot SEFEn sivujen kautta omiin jäsentietoihisi tai ilmoitat muutokset toimistoomme. Turun Seudun Ekonomit ry Käsityöläiskatu 17 d 79, 20100 Turku +358 (0)2 469 0680, tsery@co.inet.fi www.turunseudunekonomit.fi

4


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Senioritoiminta Teema vuodelle 2009 on ”Seniorit ja hyvinvointi”. Seniori-ikäisten hyvinvointia edesauttavat eittämättä kuntoliikunta, terveellinen ravinto ja hyvä uni. Hyvinvointiin haetaan apua vitamiineista, voiteista kuin myös pillereistä ja kapseleista.

HI Tällöin avataan apteekin ovi.

HI Me ekonomiseniorit saamme vieraaksemme Suomen vanhimman, mutta ei vanhanaikaisimman apteekin, Turun Kauppatorin Apteekin apteekkarin Pirjo Mäkitalon. Pirjo kertoo apteekista yritysmuotona ja apteekkarista yrittäjänä. Hän on valmis vastaamaan kysymyksiimme, kiperiinkin. Lisäksi saamme hyvää tietoa kipulääkityksestä kuin myös lääkkeiden yhteisvaikutuksesta.

HI Tilaisuus on torstaina helmikuun 26. päivänä klo 13.00–15.00 toimistolla Käsityöläiskatu 17 D 79. Tarjoilua. Ilmoittautuminen toimistolle 19.2. mennessä. Tilaisuus maksuton. Tilaisuutta isännöi Terttu Pekuri.

5


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

SEFEN TOIMITUSJOHTAJA KATRINA HARJUHAHTO-MADETOJA TURUSSA 7.10.08 Kirsi Leväpelto

Turun Seudun Ekonomit ry:n 25 jäsentä oli paikalla, kun SEFEn vuosi sitten valittu toimitusjohtaja kävi kertomassa liiton kuulumisia. Toimitusjohtaja kertoi aluksi perustietoja jäsenistöstä sekä SEFEn strategian uudistamisprosessista ja prosessin tuloksista (jotka hyväksytään syksyn 2008 liittokokouksessa). Ekonomien järjestäytymisaste on 65 % ja jäsenistöstä naisia on hienoinen enemmistö eli 52 %. Vuoden 2008 aikana on valmistunut huikea määrä kauppatieteilijöitäkin, yli 4.000 henkilöä. Strategiaprosessin tuloksista on allekirjoittaneelle jäänyt parhaiten mieleen lause, joka on osa SEFEn osaamisvisiota: EKONOMIOSAAMISTA ARVOSTETA AN JA HYÖDYNNETÄ ÄN K AIKKIALLA YHTEISKUNNASSA. Siinäpä tavoitetta kerrakseen sekä liitolle että paikallisille yhdistyksille.

Vilkkainta keskustelua herätti ekonomien työllisyystilanne VarsinaisSuomessa. Erityisesti puhuttiin vastavalmistuneista, joiden ensimmäisen työpaikan saantia hankaloittaa tradenomien vyöryminen työmarkkinoille. Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä tuhat akateemista työtöntä. Tässä olisi yhteistyökenttää useammallekin Akavan jäsenjärjestölle! Turun Seudun Ekonomit ry on valmis ”yhteistalkoisiin”, mikä tässä julkisesti todettakoon. Toinen paljon puhuttu aihe oli yliopistojen rakenteellinen uudistus ja sen vaikutukset Turussa. Tilanne on kauppakorkeakoulun henkilökunnan näkökulmasta haasteellinen, sillä nykyisissä suunnitelmissa kauppatieteellisestä tiedekunnasta on tulossa yliopiston pienin tiedekunta. Illan aikana keskusteltiin myös SEFEn Aalto-yliopistoon sijoittamista rahoista sekä SEFEn mahdollisuudesta tukea Turun yhdistymishanketta. ■

NAMUTEHDAS

MAINOSTOIMISTO | NAMUTEHDAS | oy 6

YLIOPISTONKATU 13 B • 20100 TURKU • HARRI LAAKSO, +358 (0)50 599 3217


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

TURUN KORKE AKOULUT MUUTOS TEN KESKELL Ä Sini Valtanen TuKYn hallituksen jäsen Kuva: Jukka Sillanpää

T

urun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto yhdistyvät uudeksi yliopistoksi 1.1.2010, ja valmisteluja yhdistymistä varten tehdään jo kovaa vauhtia. Tavoitteena on muodostaa Turkuun kilpailukykyinen yliopisto, jossa laadukas perustutkimus ja vahva liiketoimintaosaaminen yhdistyvät. Yhdistymisestä huolimatta tarkoituksena on, että kauppakorkeakoulu säilyttää edelleen omat ominaispiirteensä ja oman toimintatapansa. Lisäksi yhdistymisen myötä pyritään lisäämään opiskelijoiden liikkuvuutta ja koulutuksen kansainvälisyyttä sekä monipuolistamaan opintotarjontaa. ELOKUUSSA 2008 SIIRRYTTIIN konsortiovaiheeseen, minkä lisäksi konsortion johtoryhmä sekä muut työryhmät ovat kokoontuneet jo pidemmän aikaa. Johtoryhmä vastaa konsortion hallinnon ja rakenteiden kehittämisestä. Konsortion aikana yliopisto ja kauppakorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään sekä tutkimuksen että opetuksen saralla. Yliopistot ja ylioppilaskunnat säilyttävät kuitenkin vielä itsenäisen asemansa vuoteen 2010 saakka. OPISKELIJAN NÄKÖKULMASTA konsortiovaiheeseen siirtymisen myötä lähes mikään ei ole muuttunut. Suurimpana muutoksena ovat konsortion myötä aloitetut kauppakorkeakoulun ja yliopiston väliset yhteiset opintokokonaisuudet. Yliopiston opiskelijoille tarjotaan kauppakorkeakoululla tästä syksystä lähtien liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuutta, minkä lisäksi molempien yliopistojen opiskelijoille on tarjolla poikkitieteellinen kestävän kehityksen (KEKO) opintokokonaisuus. Myös kielten ja kansantaloustieteen opetuksessa tehdään paljon yhteistyötä yliopistojen välillä. VAIKKA KONSORTION ALETTUA yhdistymistä ja uutta yliopistoa onkin valmisteltu jo paljon, ei suuria päätöksiä muun muassa yliopiston rakenteesta ole vielä kirjoitushetkellä tehty. Onkin mielenkiintoista seurata, minkälaiseksi uusi yliopisto muodostuu ja paljonko se tulee vaikuttamaan opiskelijoiden arkeen. Tavoitteena luonnollisesti on, että yhdistyminen edistää sekä kauppakorkeakoulun että yliopiston opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia ja edesauttaa samalla entistä laadukkaampien ja monipuolisempien akateemisten tutkintojen tuottamista. YLIOPISTOJEN YHDISTYESSÄ myös ylioppilaskunnat yhdistyvät, jolloin TuKYn tarina ylioppilaskuntana päättyy. Ylioppilaskuntien yhdistymisen valmistelussa mukana on TuKYn ja TYYn lisäksi ylioppilaskuntien yhteinen projektisihteeri, joka tuo oman vahvan asiantuntemuksensa valmistelutyöhön. Tavoitteena on kahden ylioppilaskunnan parhaimpien puolien ja käytäntöjen yhdistäminen sekä kummankin jäsenistön etujen yhteensovittaminen. Yhdistymisen jälkeen TuKYn jalanjäljissä jatkaa ainejärjestö TuKY ry, jonka jäsenrekrytointi on jo aloitettu. TuKYn toiminta ja rooli muuttuvat yhdistymisen myötä suuresti, sillä monet nykyiset TuKYn tehtävät (erityisesti edunvalvontatehtävät) siirtyvät TYYn hoidettavaksi. Jotta uudesta ainejärjestöstä tulisi mahdollisimman toimiva, sen tulevaisuutta pohtii parhaillaan vanhoista ja nykyisistä ylioppilaskunta-aktiiveista muodostettu TuKY 2010 -työryhmä. Paljon työtä on vielä tekemättä, mutta lopputuloksena vuonna 2010 nähdään varmasti tehokas ja energinen TuKY ry. ■

7


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

SEFE - kehittää ja kouluttaa ”Tuloksekas myyntityö” -seminaari Turussa 21.1.2009 Mitkä ovat onnistumiset eväät? Tehokkaat prosessit, luova hulluus vai jotain muuta? Reijo Mylläri ja Mato Valtonen tarjoavat ajatuksia ja näkemyksiä pohdittavaksi. Aika: keskiviikko 21.1. klo 8.30 -16.30 Paikka: Mauno Koivisto -keskus, auditorio, Tykistökatu 6, Turku Hinta: Tilaisuus (sisältäen lounaan ja kahvitarjoilut) on maksuton SEFEn ekonomijäsenille. Seminaariohjelma: klo 8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvit

klo 9.00

Avaus: Kirsi Leväpelto, pj, Turun Seudun Ekonomit Tuloksekas myyntityö, Reijo Mylläri Mylläri on yrittäjä, business coach ja henkilöstön valmentaja. Pitkä ura erilaisissa myynnin ja johdon tehtävissä mm. Canonilla on antanut hänelle arvokasta näkemystä tuloksekkaasta myyntityöstä ja siihen valmentamisesta. Mylläri valmentaa henkilöstöä heidän vahvuuksiensa ja osaamisensa kautta, puhuu hyvin ihmisläheisellä tyylillä myös ns. pehmeistä arvoista ja syvemmistä merkityksistä ja niiden vaikutuksista tulokselliseen myyntityöhön.

Teemoja: - Tuloksekas myyntityö prosessina - Myyntiä tukeva vai rajoittava johtaminen? - Tavoitteellisuuden merkitys - Asiakaskohtaaminen - Seuranta ja palkinta - Palveluiden myynti klo 11.15

Lounas ja SEFEn esittelypisteisiin tutustuminen

klo 12.30

Tuloksekas myyntityö - jatkuu

13.30 -14.00

Kahvitauko

klo 14.00

Luovuudella menestykseen, Mato Valtonen Sleepy Sleepers ja Leningrad Cowboys -yhtyeiden ex-keulahahmo, yrittäjä, taiteilija, kirjailija… Mato on ehtinyt elämänsä aikana saavuttaa menestystä ja kunniaa. Mato käyttää värikkäässä valmennuksessaan runsaasti inspiroivia esimerkkejä ja antaa uskoa muuttaa mahdoton mahdolliseksi. Kuulija saa työkaluja ideointiin, luovuuteen sekä kannustusta vaikeidenkin asioiden läpivientiin.

Teemoja: - Luovuuden mekanismit - Ideoiden roiskiminen, työskentely ryhmässä - Uskallanko riskeerata vai riittääkö tuttu ja turvallinen? - Luova hulluus Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen: Varaa paikkasi heti! Ilmoittaudu www.sefe.fi > jäsensivut > Tapahtumiin ilmoittautuminen > SEFEn tilaisuudet viimeistään maanantaina 15.12.2008. Lisätietoja: SEFE Tarja Tikkanen, asiamies, ammatillinen kehittyminen, tarja.tikkanen@sefe.fi, Hannele Hämäläinen, tapahtuma-assistentti, hannele.hamalainen@sefe.fi

8

www.sefe.fi

klo 16.30


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

YRIT TÄJY YSOHJELMA Voit liit t y ä Yrit t äjy y s ohjelman s ähkö pos ti lis t alle lähet t ämällä vie s tin os oit te e s e en yrit t ajy y s.t s er y@pp.inet.f i. Lis t an k aut t a informoimme y r it t äj y y te en liit t y v is t ä ajankoht aisis t a t ap ahtumis t a Tur un s eudulla.

VERKKOKAUPPA VOIMAKKAASSA KASVUSSA Antti Lehtimäki, TSE ry:n johtokunnan jäsen

Ekonomiyrittäjyydestä kiinnostuneet jäsenet saivat 23.9. kuulla nettikaupan trendeistä, kokemuksista ja tunnelmista Finnish Design Shopin yrittäjältä Teemu Kiiskeltä ja Itellan Saara Rusaselta. Teemu Kiiski aloitti oman osuutensa kertomalla faktoja yrityksen liiketoiminnasta. Vuonna 2008 yrityksen liikevaihto tulee ylittämään 1 milj. euron rajan kasvun ollessa noin 40 %. Kävijöitä www.finnishdesignshop.com -portaalissa on yli 100.000 kuukaudessa. Edustettuna on noin 70 brändiä, joissa mukana ovat myös Iittala, Marimekko ja mm. Aarnion kuuluisat pallotuolit. Tämän kuvauksen jälkeen olimme hyvin vakuuttuneita turkulaistuneen design-tuotteiden verkkokaupan vahvasta markkina-asemasta Suomessa. Verkkokaupan kasvattaminen ei ole ollut aina helppoa, mutta matkan varrella on tullut positiivisiakin yllätyksiä. Aluksi verkkokauppa suunnattiin ulkomaisille ostajille, mutta myynnistä menee kotimaahan jopa noin 50 %. Paljon ostajia löytyy maakunnista, joista on hyvin varustettuihin design-tuotteiden myymälöihin pitkä matka. Ulkomaisten asiakkaiden kanssa haasteita on tuottanut mm. maksujärjestelmät, erilaiset maakohtaiset tullikäytännöt ja valuuttakurssit. Niistä johtuen kauppa on keskittynyt vielä tässä vaiheessa pääosin EU-maihin. Monia kuulijoita yllätti tieto siitä, että yhtiö on pitänyt logistiikan hyvin pitkälti itsellään. He haluavat lähettää asiakkaalle yhdessä paketissa useita tilattuja tavaroita ja varmistua, että

Teemu Kiiski

paketointi on tehty myös yhtiön brändin edellyttämällä tavalla. Verkkokaupassa myytävän tavaran tulee olla vain ensiluokkaista, ja kaiken muunkin toimintamallin tulee tukea sitä. Monet suuret tavarantoimittajat näkevät Finnish Design Shopin kilpailuetuna laajan tuotevalikoiman. Finnish Design Shopin portaali houkuttelee enemmän kävijöitä kuin tavarantoimittajien omat verkkokaupat. Lisäksi yhtiö tavoittaa toimittajiaan paremmin kansainvälisen asiakaskunnan. Finnish Design Shop käyttää aktiivisesti verkkomarkkinointia ja Googlen hakukonemarkkinointia. Myös suomalaiset sisustuslehdet ottavat jo aktiivisesti yhteyttä ja kyselevät tuote-esittelyitä.

Itella: verkkokauppa on arkipäiväistynyt

Saara Rusanen

tekijänä. Vuoden 2007 tutkimuksessa esille nousi myös arjen helpottaminen ja varsinkin naisten keskuudessa elämyksien hakeminen. Vuoden 2008 tutkimuksen pohjalta Itella oli tehnyt mielenkiintoisia tyypittelyitä. Miehet hakevat verkkokaupasta valikoimaa, mahdollisuutta vertailla ja edullisuutta. Naiset puolestaan haluavat joustavuutta ajankäyttöönsä ja lempimerkkien erikoistarjouksia. Kokemuksen postimyynnistä koettiin madaltaneen kynnystä verkkokauppaan. Verkko-ostamisessa tärkeimpinä tekijöitä pidettiin helppoutta, edullisuutta ja joustavuutta. Verkkokauppojen välinen kilpailu on aidosti globaalia. Suomalaiselle kynnys ostaa ulkomaisesta verkkokaupasta on hyvin matala. Suomalainen verkkokauppa on arvoltaan noin 3,8 mrd. euroa, josta palveluita oli 60 % ja tavaroita 40 %. Verkkokaupan on arvioitu kasvavan Suomessa vuoteen 2011 asti keskimäärin noin 17 % vuodessa. ■

Itella julkaisi keväällä 2008 Suomen laajimman tutkimuksen verkkokaupasta. Vastaajia oli yli 14.000, joten tutkimuksen tilastollinen kattavuus oli varsin luotettavalla tasolla. Edellisen vuoden tutkimuksessa korostui verkkokaupan luotettavuus, mutta nyt kun verkkokaupan käyttö on voimakkaasti yleistynyt, ei sitä pidetty enää vastaajien mielestä tärkeänä 9


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

KIRKKO PIILOSS A TURUN KESKUS TA SS A Teksti ja kuvat: Jukka Sillanpää

M

iltei katseilta näkymättömissä, vilkkaan kävelykadun kupeessa sijaitsee vuonna 1906 valmistunut Turun Betel-kirkko. Jugendtyylisen kirkon suunnitteli suomalainen arkkitehti Frithiof Strandell (1865–1925), jonka käsiala näkyy myös monessa muussa turkulaisessa rakennuksessa. Hänen suunnittelemiaan ovat mm. vanha Hamburger Börs, Turun Osakepankin talo Aurakadulla tai As. Oy Albatross Puolalanmäellä. Aina rakennukset eivät saa jäädä rauhaan tai niille alun perin suunniteltuun näyttävään asemaan. Hamburger Börsin rakennus purettiin osittain 1970-luvulla uuden, uljaan hotellikompleksin tieltä. Betel-kirkkokin oli alkujaan näkyvällä paikalla kalliolla, kunnes 1920-luvulla Yliopistonkadun varteen alettiin rakentaa Erik Bryggmanin suunnittelemaa funktionalististyylistä hotellirakennusta, jonka nykyisin tunnemme Scandichotel Plazana. Alun perin rakennuksessa toimi hotelli Hospitz. Siinä yhteydessä Betel-kirkon alkuperäinen kellotorni joutui ahtaalle, joten se purettiin ja tilalle rakennettiin uudisrakennuksen kanssa samaa tyyliä oleva uusi torni. Kulku kirkolle järjestyi erillisen porraskäytävän kautta, jonka läpi osa kirkosta

10

näkyy Yliopistonkadulle, jos sen vilinässä ehtii sivulleen riittävästi katsoa. Kellotorni näkyy Kristiinankadulta katsottaessa hotellirakennuksen takaa, mutta on pitkälti puiden peitossa kesäaikana. BETEL-KIRKKO OLI ALKUJAAN evankelisluterilainen kirkko, jota ylläpiti Turun lähetysyhdistys. Herätysliikkeen toiminta oli aluksi vilkasta, mutta hiipui nopeasti Pohjois-Namibian Ambomaallakin toimineen lähetystyöntekijä Frans Hannulan kuoltua vuonna 1914. Hän oli ollut keskeisenä vaikuttajana kirkon rakentamisen alkuun saattamisessa. Kirkon omistajat vaihtelivat vuosien saatossa useasti, ja Betel-yhdistys toimi tiloissa vuokralla, kunnes yhdistyksen toiminta hiipui ja kirkkorakennus myytiin Rakennusyhtiö Polarille. Adventtikirkko osti rakennuksen maapohjineen vuonna 1983 ja remontoi kirkkoa lähes kaksi vuotta. Remontissa pyrittiin säilyttämään kirkon alkuperäinen henki mahdollisimman pitkälti. Loppiaisena 1985 remontti valmistui ja Turun adventtiseurakunnalla oli perusteellisesti uudistettu kirkkorakennus, jota laajennettiin vielä myöhemmin muun muassa louhimalla peruskalliosta lisätilaa. Urut oli-


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

vat päässeet niin huonoon kuntoon, että ne piti vaihtaa. Seurakunta sai hankittua korvaavat urut Perttelin kirkosta, jonne pystytettiin 1980luvun lopulla upouudet urkupillistöt. KIRKON OMISTAA 350-jäseninen Turun adventtiseurakunta, joka muutti nykyisin tiloihinsa Jarrumiehenkatu 5:stä. Hengellistä työtä johtaa pastori Aimo Helminen, joka toimii lisäksi Helsingissä Media 7 raamattuopiston johtajana. Seurakunnan nuorisotyöstä vastaa pastori Jyrki Vehkavuori. Heidän lisäkseen seurakunnassa vastuuta kantavat kaksi eläkeläispastoria ja lukuisa joukko aktiivisia maallikoita. Jumalanpalvelukset pidetään lauantaisin, sillä adventistit pitävät kiinni ennen vuotta 1973 vallinneesta kalenterista, jolloin sunnuntai oli viikon ensimmäinen päivä ja lauantai seitsemäs päivä eli sapatti. Adventistit perustavat käsityksensä sekä Raamatun lepopäivä-käskyyn että myös Jeesuksen opetukseen ja alkuseurakunnassa vallinneeseen käytäntöön. Kirkkokuntaa kutsutaankin seitsemännen päivän adventisteiksi. Seurakunnan yhteydessä toimii myös Elämäntavat raittiiksi -yhdistys (ETRA), joka pitää kirkon kivijalassa kasvisravintolaa, jonka tarjoamista aterioista nauttii päivittäin noin 100–150 ruokailijaa. Lisäksi kirkon piirissä tehdään runsaasti nuorisotyötä ja kirkkorakennuksessa on tilat myös kerhotoimintaa varten. Kirkkosaliin mahtuu noin 400 henkeä ja se on myös suosittu konserttipaikkana hyvän akustiikkansa vuoksi. VAIKKA YHDYSVALLOISTA noin 150 vuotta sitten alkunsa saanut adventtikirkko on Suomessa hyvin pieni kirkkokunta, maailmalla sen piiriin kuuluu noin 17 miljoonaa jäsentä. Määrä kasvaa nopeasti erityisesti Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ahkeran lähetystyön ansiosta. Kyseessä on kristillinen kirkkokunta, jonka erityispiirteisiin kuuluu Jeesuksen toisen tulemuksen odotus ja yleensäkin raamatun arvovallan korostus kirkon opin määrittelijänä. Adventistit viettävät yleisesti myös joulua, mutta joulun ja muiden kirkkopyhien vietto ei korostu samalla tavalla kuin vanhoissa kirkoissa. Siksi joulun asema ei ole yhtä kirkol-

Pastori Aimo Helminen

linen, vaan sitä vietetään pikemminkin perhejuhlana, jossa sanomaa Jeesuksen ihmiseksi tulemisen tärkeydestä pidetään esillä. Myös adventtikirkoissa lauletaan joululauluja ja iloitaan Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta, vaikka päähuomio onkin jo suunnattu hänen toiseen tulemukseensa ja sen odottamiseen. ■ Turun seudun ekonomien joulukirkko ja kauneimmat joululaulut -tilaisuus järjestetään Betel-kirkossa maanantaina . joulukuuta.

Luotettava kumppani jokapäiväisessä elämässä.

Osuuspankin omistajia ovat sen jäseniksi liittyneet asiakkaat, kaikkiaan yli miljoona suomalaista. Valitsemalla pankiksesi Osuuspankin valitset vakavaraisen, paikallisen ja itsenäisen pankin. Omistajajäsenenä voit saada ihan tavallisesta pankkiasioinnista rahanarvoisia OP-bonuksia, jotka käyvät pankkipalveluiden ja Pohjolan vakuutusten maksamiseen. Lue lisää op.fi/bonus tai poikkea konttoriimme. OP-bonuksia saa sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 euroa. Bonusten kertymiselle ei ole ylärajaa.

11


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

SIS ÄIS TÄ YRIT TÄJY Y T TÄ YHDESS Ä TEKEMÄLL Ä Jarna Heinonen, ma. professori, johtaja TSE Entre, Turun kauppakorkeakoulu

JATKUVA MUUTOS ON TÄMÄN PÄIVÄN T YÖYHTEIS ÖN ARKE A . YRIT YK SE T, JOTK A KE T TER Ä S TI MUUT TUVAT GLOBA ALIN LIIKE TOIMINTAYMPÄRIS TÖN VA ATIMUS TEN MUK AISES TI SELVIÄVÄT K IL PA ILU T IL A N T E E S S A M UI TA PA R E MMIN. T YÖ N T E K IJ Ö ID E N O D OT E TA A N S O P EU T U VA N UUSIIN TIL ANTEISIIN NOPE A S TI. Jarna Heinonen

tuu. Sisäinen yrittäjyys tukee muutoksen aikana työyhteisön jaksamista ja asenteellista valmiutta. Johdolle ja esimiehille sisäinen yrittäjyys puolestaan tuo johtamisen työkaluja ja menetelmiä.

Sisäinen yrittäjyys syntyy vuorovaikutuksesta Sisäistä yrittäjyyttä ei voi ylhäältä käskeä. Se ei synny yksipuolisesti johdon määräyksestä, johdon toiminnan tuloksena tai organisaation rakenteesta ja kulttuurista, vaikka näillä kaikilla on oma merkityksensä sisäisen yrittäjyyden synnyssä. Ylhäältä alas suuntautuvan ohjauksen ohella yhtä tärkeässä asemassa on alhaalta ylöspäin suuntautuva, työntekijöiden toiminta, esimerkiksi vaikuttaminen organisaation oppimisen ja suhdeverkkojen kautta tai ajatuksia myymällä. Näin sisäinen yrittäjyys syntyy arjen työssä yhdessä tekemällä – työntekijöiden ja johdon vuorovaikutteisen toiminnan tuloksena (Kuvio).

O

matoimisuus, sitoutuminen, itseohjautuvuus ja hyvä työn hallinta on nostettu esiin yksilön ammatillisen osaamisen täydentäjinä, ellei peräti siihen tekijöinä. Yritykset tarvitsevat sisäisiä yrittäjiä kyetäkseen varmistamaan kilpailukykynsä. Sisäisesti yritteliäässä yrityksessä ihmiset ovat motivoituneempia, tavoitteellisempia ja sitoutuneempia hahmottaessaan työnsä mielekkääksi kokonaisuudeksi ja ymmärtäessään oman roolinsa yrityksen toiminnassa ja menestyksessä. Muutoksen läpivienti organisaatiossa helpottuu ja parantuneet tulokset puhuvat puolestaan.

Hyötyä myös työntekijälle Koska sisäisessä yrittäjyydessä päätoimija olen minä itse, on oleellista oivaltaa sisäisen yrittäjyyden tarjoamat hyödyt myös yksilötasolla. Mitä minä siitä hyödyn, että heitän itseni ja työpanokseni likoon? Kenties helpompaa, ja joka tapauksessa riskittömämpää, olisi tehdä asiat samalla tavoin kuin ne on aina ennenkin tehty. Jos vaikka osalleni ei näin toimien osu suurta menestystä, ei tulevaisuuttani vaaranna epäonnistuminenkaan. Parhaimmillaan sisäinen yrittäjyys tuo työntekijälle työn iloa, osaamisen kehittymistä sekä onnistumisen tunteita tavoitteellisuuden lisääntyessä. Kyetessään vaikuttamaan työhönsä työntekijä kehittää itseään ja työtään. Hänen oma ”markkina-arvonsa” työmarkkinoilla nousee, minkä ei kuitenkaan tarvitse merkitä vähäisempää sitoutumista nykyiseen työhön tai työnantajaan. Osaava ja kehittyvä työntekijä on hänen itsensä sekä yrityksen etujen mukaista.

Sisäinen yrittäjyys tukee muutosta Sisäisesti yritteliäässä yrityksessä työntekijät luottavat itseensä ja yritykseensä. Muutos nähdään mahdollisuutena parempaan tulevaisuuteen. Erityisen ajankohtainen sisäinen yrittäjyys on silloin, kun yrityksessä on tarve muuttaa organisaation toimintakulttuuria ja työtapoja. Sisäisestä yrittäjyydestä on lääkkeeksi myös jaksamisongelmiin tai kun työ vaikuttaa tylsältä tai rutiininomaiselta – kun tekemisen meininki työstä puut12

Sisäistä yrittäjyyttä voi oppia ja kehittää Kaiken työn yrittäjyyspitoisuus on työelämän murroksessa lisääntynyt. Yrittäjämäiset toimintatavat – sisäinen yrittäjyys – on liitettävissä niin suuriin kuin pieniin yrityksiin sekä erilaisiin organisaatioihin myös julkisella sektorilla. Organisaatioissa tarvitaan sisäisiä yrittäjiä – näkijöitä ja tekijöitä – jotka heittävät itsensä likoon ja tekevät sitoutuneesti töitä työyhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyyden tutkimuksessa käydään paljon keskustelua siitä, voidaanko yrittäjyyttä tai sisäistä yrittäjyyttä kouluttaa ja kehittää, vai onko (sisäinen) yrittäjyys yksilön ominaisuus, johon ei sinänsä voida mitenkään vaikuttaa. Tutkimustulosten ja käytännön kokemusten valossa sisäistä yrittäjyyttä on mahdollista tukea ja vahvistaa. Monissa Turun kauppakorkeakoulun koulutus- ja valmennusohjelmissa vahvistetaan osallistujien valmiuksia ja intoa työskennellä sisäisenä yrittäjänä ja organisaation kehittäjänä. Myös monet yritykset ovat saaneet sisäisen yrittäjyyden valmennusohjelmien kautta uutta puhtia oman työyhteisönsä ja toimintansa kehittämiseen. Tällaisista ohjelmista saat lisätietoa ottamalla yhteyttä johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden kehittämiskumppaniin TSE exeen. www.tse.fi/exe. ■ 1

Lähteestä Heinonen, Jarna – Toivonen, Jouko (2007) Approaching a deeper understanding of corporate entrepreneurship – focusing on co-evolutionary processes, Journal of Enterprising Culture, 15(2), 165-186.


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

TURUN EKONOOMINEN OLUT SEUR A JA TURUN SEUDUN EKONOMIT RY Elina Paavilainen-Heikkinen TSEn johtokunnan jäsen ja jäsenlehden toimittaja

T

urun Ekonoomisen Olutseuran suhteesta Turun Seudun Ekonomit ry:een on joillakin tahoilla noussut esiin kysymyksiä, ja siksi onkin aiheellista selventää Olutseuran asemaa ja jäsenyyttä kaikille TSE:n jäsenille. Turun Ekonoominen Olutseura on itsenäinen eli virallisesti täysin TSE ry:stä riippumaton, vapaamuotoinen yhteisö tai yhdessäoloporukka, joka harrastaa yhdessä matkailua ja oluen maisteluun liittyviä tapaamisia. Koska olutseura ei siis ole yhdistyslain tarkoittama yhdistys, eikä myöskään yhdistyksen osa, niin sillä ei ole varsinaisiä jäseniä. Osallistumisoikeus olutseuran tilaisuuksiin ja matkoihin on seuraavilla ryhmillä: kaikilla TSE:n jäsenillä, TSE:n jäsenten mukaan kutsumilla ystävillä sekä eri pyynnöstä myös muilla SEFE:n jäsenillä. Yhteistä historiaa Olutseuralla ja TSE ry:llä tosin on, sillä Olutseuran toiminta sai alkunsa TSE:n ”hedelmällisestä maaperästä” 1990luvun alkupuolella, ja edelleen suurin osa sen toimintaan osallistuvista on myös TSE:n jäseniä. Alun perin tätä yhteisöä on siis yhdistänyt ekonoomisuus sekä olut, ja sittemmin, porukan laajettua, olut ja kiinnostus kulttuurimatkailuun. Koska kyseessä on löyhä, vapaamuotoinen yhteisö, Olutseuran toiminnasta vastaavat vain toiminnassa mukana olijat, ja Olutseuran

nimiin tehdyistä sitoumuksista vastaavat niiden tekoon osallistuneet henkilöt. TSE ry ei osallistu olutseuran toiminnan päätöksentekoon tai rahoitukseen eikä sillä ole myöskään minkäänlaista taloudellista tai vahinkovastuuta Olutseuran toiminnasta. Olutseuralla on oma sähköpostilistansa, johon kuuluu kiinnostuksensa olutseuran toimintaa kohtaan ilmaisseet henkilöt. Jos siis on osallistunut johonkin olutseuran tilaisuuteen tai matkalle, niin on yleensä ”joutunut” myös tälle tiedotuslistalle. Ko. postituslistalle pääsee myös sitä erikseen pyytämällä olutseuran sähköpostilistaa ylläpitävältä Kimmo Paloselta, kimmo@paloset.net. Koska kuitenkin suuri osa Olutseuran toimijoista on TSE ry:n toiminnan piirissä, on sovittu, että Olutseura voi tietyin ehdoin tiedottaa toiminnastaan myös TSE ry:n tiedotuskanavia käyttäen. Olutseura on vuosittain järjestänyt 2–3 matkaa, ja useimmiten matkoihin liittyy vahvasti kulttuuriosio eli oopperaa, balettia tai musiikkia. Matkat ovat olleet todella suosittuja, 40–50 ihmistä on ollut aina nopeasti koossa. Tapaamisia ja muita tilaisuuksia, kuten saunailtoja ja tuotetestauksia, on noin 3–5 kertaa vuodessa. Olutseuran toiminta tapaamisineen ja matkoineen jatkuu totuttuun tapaan, eli tämän kirjoituksen tarkoituksena on vain selventää mm. vastuukysymyksiä. Olutseuran

Kimmo Palonen

seuraava matka suuntautuu joulukuussa Tallin naan ja keväänkin matkasuunnitelmat (kohteena vihdoin toivottu vihreä saari ja siellä Dublin!) ovat jo pitkällä. Kaikki oluesta ja/tai kulttuurista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Olutseuran toimintaan! ■

Tieto kulkee kätevästi sähköpostitse… …kunhan osoitteet ovat ajan tasalla! Päivitäthän mahdolliset muuttuneet tiedot SEFEn sivujen kautta omiin jäsentietoihisi tai ilmoitat muutokset toimistoomme. Turun Seudun Ekonomit ry. Käsityöläiskatu 17 d 79, 20100 Turku +358 (0)2 469 0680, tsery@co.inet.fi www.turunseudunekonomit.fi 13


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

MENNEITÄ TAPAHTUMIA PARHAAT EVÄÄT URALLESI – NUORET EKONOMIT -TAPAHTUMA TURUSSA 25.9. Elina Paavilainen-Heikkinen Turun Hamburger Börsiin kerääntyi iso joukko nuoria tai itsensä nuoreksi tuntevia ekonomeja kuuntelemaan kahden ekonomikollegan uravaiheista. Tällä kertaa keskityttiin vahvasti yrittäjyyteen, sillä molemmat puhujat olivat siirtyneet yrittäjiksi. ANU SYRMÄ PERUSTI ekonomisisarensa kanssa Sis. Deli+Café -nimisen deliliikkeen, joka toimii tällä hetkellä jo kolmessa toimipisteessä Helsingissä. Anun esityksen otsikkona oli ”Hyppää – uskallat kyllä”, ja se kuvasikin hyvin Anun omia urapäätöksiä, sillä Anun ura ennen yrittäjyyttä sisälsi vaativia tehtäviä isoissa yrityksissä, kuten L’Oreal ja CocaCola. Anu pohti eniten sitä, mitkä ovat keskeisimpiä asioita tai tunteita työssä, ja ehkä tärkeimmäksi hän nosti ”passionin”, joka suomeksi kään-

Nuoret Ekonomit -tapahtuma Börsissä 25.9. tarjosi tuhdin paketin SEFE- ja TSE ry -tietoa

tyy ehkä parhaiten innostukseksi tai paloksi tehdä työtään. Kun tehtäviinsä suhtautuu intohimoisesti, kokee yleensä myös työniloa, ja lisäksi se auttaa jaksamaan, välillä venymään paljonkin. Anu oli kokenut raskaina isojen yritysten byrokratian ja prosessien hitauden, ja siksi hän pitikin hyvänä, että pienessä yrityksessä kaikki oli omissa käsissä, ja päätöksenteko nopeaa ja vaivatonta. Anu punnitsi yrittäjyyden hyviä ja huonoja puolia ja totesi, että on nauttinut eniten vapaudesta, siitä, että töitä voi tehdä kotona tai vaikka mökillä, mutta toisaalta ainakin yrityksen alkuvaiheessa se usein tarkoittaa töitä 24/7. Vapauden toinen puoli on myös suuri vastuu, eli yrittäjänä hän kantaa kokonaisvastuun kaikista päätöksistä ja toiminnasta, suurista linjoista pieniin yksityiskohtiin. Nuoria ekonomeja Anu kehoitti olemaan inspiroituneita omassa työssään ja miettimään sitä, mitä he voivat tehdä yrityksen ja työyhteisön hyväksi. ILLAN TOINEN PUHUJA oli Sami Kettunen, joka on koko uransa ajan toiminut myyntityössä IT-alalla. Uralla olikin riittänyt haasteita, mutta myös tuulisia aikoja. Samin työnantajat olivat vaihtuneet nopeasti osin hänen omasta tahdostaan, osin yrityskauppojen ja muiden vastaavien syiden takia. Sami oli joutunut useammassakin yrityksessä saneeraajan rooliin, ja koki sen vieneen runsaasti voimia. Juuri ennen kuin hänet itsensä olisi irtisanottu, Sami perusti kollegansa kanssa Samcom Oy:n. Sami piti erittäin tärkeänä verkostojen luomista ja niiden kehittämistä, niiden avulla Sami itse oli saanut oman yrityksensä ensimmäiset asiakkaat. VILKKAASTA PUHEENSORINASTA PÄÄTELLEN nuoret ekonomit verkostoituvatkin tehokkaasti ohjelman tauoilla. Herkullisen iltapalan lisäksi tarjolla oli myös mahdollisuus saada tietoa SEFEn tarjoamista palveluista, kuten ekonomirekrytoinnista, palkkaneuvonnasta ja urasuunnittelupalveluista, ja esittelypisteillä kävikin runsaasti väkeä. Stand-upesitys kirvoitti illan päätteeksi muutamat kunnon naurut yleisössä. ■

14


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

KYLTERIT JA EKONOMIT SAMAN SITSIPÖYDÄN ÄÄRELLÄ Sini Valtanen, TuKYn hallituksen jäsen Lokakuun ensimmäisenä perjantaina joukko innokkaita sitsaajia kokoontui ”uudelle Parkille” nauttimaan hyvästä ruuasta, juomasta ja ennen kaikkea seurasta. Normaaleista TuKYn järjestämistä sitseistä nämä erosivat siinä, että kylterien lisäksi mukana oli juhlimassa myös ekonomeja. TuKY ja Turun Seudun Ekonomit halusivat yhdessä järjestää paljon toivotut sitsit, joilla uusi polvi ja vanhat konkarit pääsisivät vertailemaan sitsitapojaan sekä yhdessä viettämään aikaa kunnon opiskelijatyyliin. Sitsien alkaessa odotukset olivatkin korkealla, sillä tämän kaltaisia kylterit ja ekonomit yhdistäviä sitsejä ei TuKYssä ole vuosiin (tai kenties ikinä) järjestetty. Vaikka vanhimmat mukana olleet ovatkin valmistuneet jo yli 30 vuotta sitten, unohtui ikäero nopeasti Helan gårin ja muiden perinteisten sitsilaulujen raikuessa Parkin seinien sisässä. Sitsaamisen perusjutut ovat näköjään säilyneet hyvin samanlaisina vuosista toisiin, mitä nyt laulujen sanoitukset ovat hieman muuttuneet. Tämä ei kuitenkaan menoa hillinnyt, päinvastoin oli hienoa vertailla uusia ja vanhoja sitsiperinteitä. Monet mukaan uskaltautuneista ekonomeista olivat vanhoja ylioppilaskunta-aktiiveja, joten sitsitaitoja kyllä löytyi muutaman vuoden tauon jälkeenkin. Kylterien ja ekonomien yhteissitsit antoivat varmasti molemmille osapuolille paljon hienoja kokemuksia. Kylterinä oli hienoa kuulla tarinoista siitä, minkälaista opiskelijaelämä on ennen ollut ja minkälaista elämä on valmistumisen jälkeen. Ekonomit pääsivät tutustumaan

…ja vanhakin nyt nuortuu, kuin…

uuteen Parkkiin sekä vielä kerran vetämään haalarit päälle ja tarttumaan Monttu auki -kirjaan. Kunnon sitsien tapaan illan aikana nähtiin toinen toistaan parempia esityksiä, joihin osallistuivat sekaisin sekä nykyiset että vanhat toimijaryhmäläiset pupuista ekonomeihin. Meno Parkilla ei laantunut sitsien jälkeenkään, ja illan mittaan suuri osa ekonomeista ja

kyltereistä suuntasi vielä yhdessä kohti Turun yöelämää. Huhujen mukaan pari ekonomia päätyi kylterien mukana jopa sitsien jatkojen jatkoille! Toivottavasti vastaavia uuden ja vanhan polven yhdistäviä tilaisuuksia järjestetään jatkossakin, sillä ainakin näillä sitseillä osallistujilla oli selvästi erittäin hauskaa! ■

TÄRKEÄÄ TIETOA TILINPÄÄTÖKSESTÄ PriceWaterhouseCoopersin KHT-tilintarkastaja Kalle Laaksonen, joka toimii myös TSE ry:n tilintarkastajana, kertoi 24.9. Marinaan kokoontuneelle kiinnostuneelle kuulijajoukolle, mitkä ovat tilinpäätöksessä tärkeimpiä tunnuslukuja, ja mihin muuhun tilintarkastuksen analysoinnissa kannattaa kiinnittää huomiota. ■ 15


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

AKATEEMINEN KÄVELY Akateeminen kävely alkoi Tuomiokirkon juurelta aurinkoisena syysiltana 29.9. Mainiona oppaana toimi Elina Räty, kuvassa etualalla selin.

Akateemisella kävelyllä tavattiin myös nämä kolme vekkulia herraa: Lönnrot, Snellman ja Runeberg. ”Kolmen vekkulin patsas” Yliopistonmäellä.

JOULUKORTTIKURSSI Ekonomeille opetettiin taiteellisten joulukorttien askartelua Tarja Kautomaan ohjauksessa yhdistyksen toimistolla. Itsetehty joulukortti luo vastaanottajalle todella henkilökohtaisen tervehdyksen vaikutelman nykyisen tekstiviestilyhytsanomien aikakautena. Kuvassa vasemmalla yhdistyksen taloudenhoitaja ja varapuheenjohtaja Marja Ansio. Takakannessa on kuva kurssille osallistuneen yhdistyksemme toimistonhoitaja Marjatta Postisen luomuksesta. ■

16


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

TULEVAT TAPAHTUMAT HALUATKO UUTTA POTKUA URALLESI JA AMMATILLISEEN KEHITTYMISEEN? Nyt sinulla on siihen mahdollisuus omalla kotipaikkakunnallasi osallistumalla Turun Seudun Ekonomien ja SEFEn järjestämään mentorointiohjelmaan Turussa. Mikäli kiinnostusta on riittävästi, ohjelma alkaa jo ensi vuoden alkupuolella tammi–helmikuussa. Mentoronti on yksi SEFEn jäsenilleen tarjoamista ammatillisen kehittymisen urapalveluista. Kokenut ja osaava henkilö (mentori) tukee kehityshaluista ja -kykyistä ohjattavaa (aktoria) tämän urasuunnitelmien eteenpäin viemisessä. Kyse on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittymisestä kahdenkeskisen luottamuksellisen parityöskentelyn avulla. Molemmat osapuolet hyötyvät monin eri tavoin. Ohjelma tarjoaa aktorille mahdollisuuden mm. itsetuntemuksen lisäämiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Mentorina saat uutta tietoa, tuoreita ideoita ja virikkeitä omaan työhösi. Palaute ohjelmaan osallistuneilta aktoreilta ja mentoreilta on ollut hyvin myönteistä. Tule mukaan tähän joukkoon! Mentorointiohjelma kestää n. vuoden. Sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin tilaisuuksiin ja saat myös prosessia tukevaa materiaalia. Parityöskentely on itseohjautuvaa, mutta SEFEn yhteyshenkilön tuki ja neuvonta ovat käytettävissäsi koko ohjelman ajan. Tutustu tarkemmin ohjelmaan osoitteessa www.sefe.fi > jäsensivut > ura ja kehittyminen > SEFEn mentorointiohjelma. Osallistuminen edellyttää sitoutumista noin vuoden kestoiseen prosessiin sekä valmiutta avoimiin ja luottamuksellisiin keskusteluihin. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan Turussa vuonna 2009 järjestettävään mentorointiohjelmaan, ilmoittaudu heti mukaan: ritva.heikinheimo@sefe.fi. Lisätietoja: Ritva Heikinheimo, p. 0201 299 259.

Koulutusta UUSI KETTER Ä STR ATEGIAMALLI TkT Jukka Ala-Mutka 15.1.2009 klo 17.30–19.30 Nokian entinen strategiajohtaja KTT Mikko Kosonen julkaisi keväällä yhdessä Yves Dozin kanssa kirjan ”Fast Strategy”. Teos pohjautuu pitkälti Nokian nopeiden kasvuvuosien kokemuksiin ja sitä on pidetty uuden aikakauden strategisen johtamisen kuvauksena. Strategisen johtamisen vuosikello on julistettu liian hitaaksi johtamistavaksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, erityisesti nyt kun nopea suhdannemuutos pakottaa ripeisiin strategisiin muutoksiin. Illan puhuja TkT Jukka Ala-Mutka on väitellyt strategisesta johtamisesta vuonna 2005 ja julkaissut viime keväänä kirjan ”Strategiamalli”, jossa hän on kuvannut käytännönläheisesti uuden ketterän tavan toteuttaa strategiaprosessi mallintamisen avulla. Ala-Mutka jatkaa siten Kososen ajatuksia ja vie ne käytännön toteuttamisen tasolle. Illan aikana Ala-Mutka kuvaa miten strategian mallintamisen avulla kyetään käytännössä reagoimaan nopeasti muutoksiin, rakentamaan yhteinen näkemys ja samalla jalkauttamaan uusi strategia läpi organisaation. Jukka AlaMutka johtaa strategiakonsulttiyhteisö Cone Advisoria (www.coneadvisor.com), jossa myös asiantuntijat ovat itseorganisoituneet aivan uudella tavalla ketteräksi ja asiakasohjautuvaksi tiimiksi. Tilaisuuteen mahtuu 40 osallistujaa. Tarjolla on kevyttä suolaista iltapalaa.

Paikka WTC Turku, Veistämönaukio 1–3, Turku. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset 8.1.2009 mennessä. Tilaisuuden isäntänä TSE ry:stä on Antti Lehtimäki. TULOKSEKAS MYYNTITYÖ -seminaaripäivä Turussa keskiviikkona 21.1.2009 Mitkä ovat onnistumiset eväät? Tehokkaat prosessit, luova hulluus vai jotain muuta? Reijo Mylläri ja Mato Valtonen tarjoavat ajatuksia ja näkemyksiä pohdittavaksi. Aika: keskiviikko 21.1. klo 8.30–16.30 Paikka: Mauno Koivisto -keskus, auditorio, Tykistökatu 6, Turku Hinta: Tilaisuus (sisältäen lounaan ja kahvitarjoilut) on maksuton SEFEn ekonomijäsenille. Ilmoittaudu www.sefe.fi > jäsensivut > Tapahtumiin ilmoittautuminen > SEFEn tilaisuudet viimeistään maanantaina 15.12.2008. Lisätietoja: SEFE Tarja Tikkanen, asiamies, ammatillinen kehittyminen, tarja.tikkanen@sefe.fi, Hannele Hämäläinen, tapahtuma-assistentti, hannele.hamalainen@sefe.fi OMAN ESIMIESOSAAMISEN KEHITTÄMISTYÖ 3.3., 31.3. ja 15.5.2009 "Nyt voit täydentää EkonomiEsimies-opintosi. SEFE järjestää Turussa ohjelman neljännen osion Oman esimiesosaamisen kehittämistyö. Jakso koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä ja itsenäisestä etätyöskentelystä verkkoympäristössä. Jakson kuluessa teet kirjallisen, esimiestyöhön liittyvän kehittämistehtävän. Lähiopetuspäivät: tiistai 3.3.2009, tiistai 31.3.2009 ja perjantai 15.5.2009. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kehittämistyöhön osallistuminen edellyttää, että olet suorittanut EkonomiEsimies-lähikoulutuksen, kirjallisuustehtävät verkossa sekä Leadership Challenge-ohjelman. Osallistumismaksu: 220 euroa. Lisätietoja: birgit.lindholm@sefe.fi tai pirjo.mitjonen@sefe.fi Ilmoittautuminen: www.sefe.fi > kirjaudu jäsenpalveluun > tapahtumiin ilmoittautuminen POWERPOINT-KOULUTUS tiistaina 3.2.2009 Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen lehtori Timo Leino kouluttaa TSE ry:n jäsenille Power Point -ohjelman keskeiset niksit. Ohjelmistona on Office2007 ja käyttöjärjestelmänä Windows Vista, koulutuspaikkana Turun kauppakorkeakoulu. Ajankohta: 3.2.2009 klo 18–20. Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen ekonomijäsenille ja se on maksuton. Mukaan mahtuu 24 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.1.2009. EXCEL-KOULUTUS ALOITTELIJOILLE tiistaina 3.3.2009 Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen lehtori Timo Leino kouluttaa TSE ry:n jäsenille Excel-taulukkolaskentaohjelman keskeiset ominaisuudet, mm. laskemisen perusteet, ulkoasumuotoilut ja diagrammien luonti. Ohjelmistona on Office2007 ja käyttöjärjestelmänä Windows Vista, koulutuspaikkana Turun kauppakorkeakoulu. Ajankohta: 3.3.2009 klo 18–20. Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen ekonomijäsenille ja se on maksuton. Mukaan mahtuu 24 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.2.2009. NAISTENPÄIVÄN TILAISUUS TURUSSA keskiviikkona 4.3.2009 SEFEn edunvalvontayksikkö on jälleen järjestämässä naisekonomeille

17


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

TILAISUUKSIIN ILMOITTAUTUMINEN Netti-ilmoittautumiseen pääsee SEFEn tapahtumahallinnan sivuilta www.sefe.fi (kirjaudu jäsensivuille > tapahtumiin ilmoittautuminen). Linkki sinne on myös TSE:n nettisivuilla www.turunseudunekonomit.fi -> ilmoittautuminen. Tarkista samalla, että sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi jäsenrekisterissä ovat oikein, niitä voidaan tarvita tilaisuuteen liittävässä tiedottamisessa. SEFEn jäsensivuille kirjautumiseen tarvitaan 14-merkkinen jäsentunniste, ks. ohjeet kohdasta Jäsenasiat. Puhelimitse (02) 469 0680 – huomioi toimistoajat. Peruutukset ilmoittautumisajan kuluessa netin kautta tai puhelimella. Maksullisista tilaisuuksista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan – siis esteen ilmaantuessa muistathan perua osallistumisesi ajoissa! Tilaisuuksien maksut Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille Nordea 205718-33561. Ilmoita tilaisuuteen liittyvä viitenumero ja viestiin osallistujien nimet, tapahtuman nimi ja päivämäärä.

suunnattuja tapahtumia. Turussa Naistenpäivätilaisuus pidetään keskiviikkona 4.3.2009. Seuraa tiedotusta nettisivuilla ja seuraavassa jäsenlehdessä. Naistenpäivä on virallisesti sunnuntaina 8.3. EXCEL-KOULUTUS JATKO-OPISKELIJOILLE tiistaina 10.3.2009 Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen lehtori Timo Leino kouluttaa TSE ry:n jäsenille Excel-taulukkolaskentaohjelman niksejä ja sudenkuoppia suunnittelun ja raportoinnin työkaluna. Ohjelmistona on Office2007 ja käyttöjärjestelmänä Windows Vista, koulutuspaikkana Turun kauppakorkeakoulu. Ajankohta: 10.3.2009 klo 18–20. Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen ekonomijäsenille ja se on maksuton. Mukaan mahtuu 24 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.2.2009. KIINNOSTAVATKO NETTIYHTEISÖT? tiistaina 17.3.2009 Oletko kuullut mainittavan sanat Facebook, LinkedIn, Wikipedia, mutta et ole tutustunut niihin? Nyt siihen on mahdollisuus. Turun Seudun Ekonomit ry järjestää koulutuksen niille, joille otsikon kysymys 'kolahtaa'. Kouluttaja on nettiyhteisöistä väitöskirjaa Turun kauppakorkeakouluun valmisteleva Matti Mäntymäki. Aika tiistai 17.3. klo 18–20. Paikka Turun kauppakorkeakoulu, luentosali 010. Mukaan mahtuu max 30 jäsentä. Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu yhdistyksen ekonomijäsenille. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.2.2009.

Kulttuuria MYÖHÄSTYNYT HÄÄYÖ lauantaina 7.3.2009 klo 19 näytös Espoon teatterissa, Revontulentie 8 A, Tapiola. Lennokas ja kirpeän humoristinen Myöhästynyt hääyö on yksi kotimaisen näytelmäkirjallisuuden klassisista helmistä. Espoon Kaupunginteatteri juhlistaa sillä Mika Waltarin syntymän 100-vuotisjuhlavuotta. Teksti Mika Waltari, ohjaus Hannu Raatikainen, rooleissa Miia Nuutila, Jukka Rasila, Pirkko Mannola, Oiva Lohtander. Mika Waltarin kirpeän lennokas huvinäytelmä miehistä ja naisista. Myöhästynyt hääyö (1948) on erittäin taitavasti kirjoitettu huvinäytelmä, jossa yhdistyvät kepeän farssin ja kirpeän komedian ainekset. Näytelmän rakenne ja tilanteet noudattavat perinteisiä farssin lakeja, mutta samalla tekstiin on piilotettu teräviä ja hykerryttäviä huomioita naisten ja miesten maailmoista, niiden yhteensovittamisen mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista. Myöhästynyt hääyö alkaa arkkityyppisesti olohuoneen sohvalta, jolta tuore aviomies herää pakokauhun vallassa, muistamatta edellistä iltaa… Lähtö Turusta klo 16 kaupunginteatterin edestä ja paluu noin klo 00 yöllä. Esitys alkaa klo 19, esityksen kesto väliaikoineen n. 2 h 30 min. Jäsenhinta 30 euroa ja avecille 37 euroa sisältäen lipun ja kuljetukset. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 2.2.2009. Käytä maksaessasi viitenumeroa 07032, muut ohjeet kohdassa tilaisuuksiin ilmoittautuminen. TSE ry:n isäntänä Marja Ansio. JUMALA ON KAUNEUS lauantaina 11.4.2009 klo 18 Turun kaupunginteatterissa Kristian Smedsin vierailunäytäntönä, Paavo Rintalan romaaniin perustuva näytelmä. Nuori taiteilija Vilho Lampi etsii omaa ilmaisuaan Pohjanmaalla ja Pariisissa, innostuu ja pettyy yhä uudelleen, kaiken aikaa pyrkien kohti kauneuden valtakuntaa. Näytelmä on paitsi taiteilijakuvaus, myös näytelmä kauneuden kokemisesta, jumaluuden etsinnästä ja ihmisenä olemisen vaikeudesta. Tarkemmat tiedot tapahtumasta saat nettisivuilta marraskuun aikana sekä seuraavasta jäsenlehdessä. Hinta jäsenille 20 euroa ja avecille 25 euroa. Ilmoittautuminen ja maksut 2.2.2009 mennessä. Maksut viitteellä 11044, muut ohjeet kohdassa tilaisuuksiin ilmoittautuminen.

Yritysvierailut LINDORFF OY keskiviikkona 11.2.2009 klo 17 Yritysvierailu Lindorff Oy, Joukahaisenkatu 6, Turku. Aiheena on myyntijohtoinen organisaation ja isäntänä maajohtaja Tapio Vuojärvi. Tilaisuuteen mahtuu 40 henkilöä. Tilaisuuden kesto n. 2 h. Ilmoittautumiset 26.1.2009 mennessä.

18


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Senioritoimintaa

JÄSENASIAT

APTEEKK ARIN VIER AILU TORSTAINA 26.2.2009 KLO 13 TOIMISTOLLA. Seniori-ikäisten hyvinvointia edesauttavat kuntoliikunta, terveellinen ravinto ja hyvä uni. Hyvinvointiin haetaan apua vitamiineista, voiteista sekä pillereistä ja kapseleista. Tällöin avataan apteekin ovi. Suomen vanhimman apteekin, Turun Kauppatorin Apteekin, apteekkari Pirjo Mäkitalo tulee kertomaan senioriekonomeille ja myös muille kiinnostuneille apteekista yritysmuotona ja apteekkarista yrittäjänä. Hän on valmis vastaamaan kiperiinkin kysymyksiin. Lisäksi hän antaa hyvää tietoa kipulääkityksestä sekä lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. Tilaisuudessa tarjolla on pientä purtavaa. Ilmoittautumiset 19.2.2009 mennessä. Tilaisuus on maksuton. Tilaisuutta isännöi Terttu Pekuri.

MUUTOKSET JÄSENTIEDOISSA

Nuoret ekonomit NUORET EKONOMIT BLANKOssa tiistaina 13.1.2009 kello 17–20. Seuraa yksityiskohtien tarkentumista www.turunseudunekonomit.fi

Lapsiperheille LASTEN UIMAKOULU suunnitteilla keväälle 2009, maaliskuulle. Seuraa tiedotusta nettisivuilla. KOLME MUSKETTISOTURIA keskiviikkona 17.6.2009 klo 19 ensiiltanäytös, Turun Vartiovuoren kesäteatterissa, koko perheelle maailmanhistorian vauhdikkain klassikko. Kultaisella 1600-luvulla Pariisin miehet ovat terästä ja tunnelma metallia. Kuninkaan musketöörit Athos, Porthos ja Aramis kohtaavat nuorukaisen nimeltä D`Artagnan ja käyvät uljaasti päin vehkeilijöitä, vakoilijoita ja salakuuntelijoita. Näytelmän ohjaa Antti Majalahti ja sen kirjoittavat Alexander Dumas`n mestariteoksen pohjalta Anna Eloaho ja Kari Tuomi. Luvassa on seikkailua, miekkailua ja kardinaalin munauksia. Jäsen- ja avechinta 15 euroa ja lapsille 12 euroa. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 27.4.2009. Käytä maksaessasi viitenumeroa 17064, muut ohjeet kohdassa tilaisuuksiin ilmoittautuminen.

Yrittäjyysohjelma 9.12. klo 18 TAPAAMINEN Cafe Fontanassa vapaamuotoisesti pikkujouluglögejä maistellen. Ei ilmoittautumisia.

Ilmoitahan kaikki yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset suoraan Suomen Ekonomiliitto SEFEen - verkossa http://www.sefe.fi/ >jäsensivut - sähköpostilla jäsenrekisteri@sefe.fi - soittamalla 020 693 200 - postitse SEFE, Jäsenrekisteri, Rajavartijankatu 2, 00520 Helsinki. SEFEN JÄSENSIVUILLE KIRJAUTUMINEN

SEFEn jäsensivuille kirjautumiseen tarvitaan 14-merkkinen jäsentunniste, jonka löydät joko jäsenmaksulomakkeesta, rekisteriotteesta tai rekisterisihteereiltä jasenrekisteri@sefe.fi tai puh. 020 693 200 tai TSE ry:n toimistosta tsery@co.inet.fi. Uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan päätät itse ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. TSE RY:N TOIMISTO

Toimistonhoitaja Marjatta Postinen, puh. (02) 469 0680, fax (02) 469 0692 Sähköposti tsery@co.inet.fi Kotisivut: www.turunseudunekonomit.fi Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Toimistoajat: ma klo 12–17, ti–to klo 9–14, pe suljettu TSE ry:n toimisto on suljettuna 15.12.2008–6.1.2009 PUHEENJOHTAJA Kirsi Leväpelto, puh. 040 526 1015 JÄSENLEHDEN PÄÄTOIMITTAJA Jukka Sillanpää,

jukka.sillanpaa@teliasonera.com

HALUATKO KIRJOITTAA TSE:n jäsenlehteen artikkelin tai tiedätkö hyvän, ajankohtaisen ja ekonomeja kiinnostavan aiheen? Onko sinulla ehdotus jäsentapahtumasta? LÄHETÄ VIESTIÄ TOIMISTOLLE! SEURAAVA JÄSENLEHTI ILMESTY Y MAALISKUUSSA.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET AJANTASALLE!

Viime vuonna tehdyn jäsenkyselyn perusteella sähköpostin suosio on noussut merkittävästi ja yli 90 % jäsenistä oli sitä mieltä, että sähköposti on hyvä tai kohtalainen tiedotuskanava. Näin ollen TSE tulee jatkuvasti entistä aktiivisemmin informoimaan jäseniään mm. erilaisista jäsentapahtumista sähköpostitse. Siksi onkin tärkeää, että kaikki jäsenet ilmoittavat ja/tai päivittävät sähköpostiosoitteensa SEFEn jäsentietoihin. Siten saat nopeasti ja vaivattomasti ajankohtaiset TSE ry:n tiedotteet!

19