Jäsenlehti 2-2009

Page 1

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY • JÄSENLEHTI 2/09 •

6

MENTOROINNISTA MOLEMMINPUOLINEN HYÖTY

10

YRITYSSALO OY ELINKEINOTOIMINTAA EDISTÄMÄSSÄ

16

TIETOA JA KESKUSTELUA – TEEMANA NAISEKONOMIEN URAKEHITYS


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Puheenjohtajan tervehdys TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA TARVITSEE TUKEAMME

Sisällys Puheenjohtajan tervehdys....... 2 TuKY:n tarina ylioppilaskuntana päättyy...... 3 Myyntiorientoitunut organisaatio perintäliiketoiminnassa.......... 5

Tämän lehden ilmestyessä kesä tekee tuloaan ja taloudessa näkyy toivottavasti elpymisen merkkejä. Muiden lehtien keskittyessä taloudellisiin näkymiin, allekirjoittanut painottaa helpommin käsiteltäviä asioita. Kuten sitä, miten Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan statuksen muuttuminen vaikuttaa ekonomiyhdistykseemme.

Turun Seudun Ekonomeilla ja SEFEllä yhteinen mentorointiohjelma................ 6

Nuorisossa on tulevaisuus…

Ifin vakuutusedut ovat muuttuneet............................. 8

Nykyisistä kauppatieteen ylioppilaista tulee aikanaan ekonomeja ja kollegoitamme. Me vanhemmat, Turussa opiskelleet tieteenharjoittajat muistamme varmasti, kuinka tiivis ja yhtenäinen TuKYn opiskelijaporukka oli. Uudessa tilanteessa, jossa Turun kauppatieteilijät ovat oman yhdistyksensä ”varassa” eikä yhdistyksen jäsenyys ole millään tavalla pakollista, tarvitaan uusia otteita – ja tietysti rahaa. Pelkästään Pakinkadun kiinteistön ylläpitäminen kuluttaa vuodessa kymmeniätuhansia euroja Kaikkien ekonomiliiton paikallisyhdistysten intressissä on tukea opiskelijoita – tulevia täysjäseniä. Turussa se on nyt ensiarvoisen tärkeää. Hyvällä yhteistyöllä ja tuella varmistamme sen, että kylterihenki säilyy ja että nuorisosta kasvaa aikanaan jäsenyhdistyksemme jäseniä. Turussa perinteet täysjäsenyydelle ovat pitkät ja onnistuneet. Siksi Turun Seudun Ekonomit ry julkistaa tässä lehdessä varainhankintakampanjan TuKY ry:n hyväksi. Tulkaa mukaan talkoisiin!

Haista ja maista hyvä viini..... 9

…varsinaista jäsenistöämme unohtamatta Turun Seudun Ekonomit ry:n tarjonta on kesällä perinteisesti vähäistä siitä yksinkertaisesta syystä, että kesäisin ihmisillä on paljon muuta tekemistä. Pari poikkeusta täytyy olla ja tänä vuonna ne ovat ekonomijazzit Porissa sekä lastenteatteri Vartiovuorella. Syksyllä myynti-teemamme tulee jatkumaan aamupäivä/aamiaisseminaarilla, jonka puhujia etsimme nyt jäsenistön joukosta! Tämä on toimintatapa, jota aiomme käyttää myös jatkossa. Toivottavasti halukkaita puhujia ilmoittautuu, sillä tammikuun myyntiseminaarissa asiansa osaavia myyntitykkejä tuntui olevan jäsenistössämme runsaasti. Lisäksi vierailemme syksyllä Picasso-näyttelyssä Helsingissä, opettelemme aikuisina uintitekniikkaa ja menemme yhdessä katsotaan naisten EM-jalkapalloa. Salon tarjonta on niin ikään monipuolista. Kannattaa siis seurata sähköpostitiedotteita sekä yhdistyksen nettisivuja osoitteessa www.turunseudunekonomit.fi Varainkeruuterveisin ja hyvää kesää toivottaen, Kirsi Leväpelto

Uusi Salon kaupunki panostaa yrityspalveluihin.... 10 Tunneosaaminen, kriittisten esimies­tilanteiden sensitiivi................................ 12 Jäsenhaastattelu.................... 13 Kolme yrittäjätarinaa kuluttajaliiketoiminnoista.... 14 Merkuriuksen karnevaalit tulevat taas............................ 15 ”Kuka pysäytti kehityksen?” – naisten palkkaepätasa-arvo ja uralla etenemisen esteet........ 16 Tulevat tapahtumat.............. 18

Turun seudun ekonomit ry JÄSENLEHTI Päätoimittaja: Jukka Sillanpää Toimittaja: Nina Hamburg Kannen kuvat: Salon kaupunki Taitto: Mainostoimisto Namutehdas Oy

Turun seudun ekonomien toimisto on suljettuna kesä–heinäkuun ajan

2

Turun seudun ekonomit ry:n uusi pankkiyhteystieto Turun Seudun Osuuspankki 571004-2253932 Käytäthän sitä maksuasioissa

Painopaikka: Sälekarin Kirjapaino, Somero ISSN 1797-5964


TuKY:n tarina ylioppilaskuntana päättyy Teksti: Sini Valtanen

Turun kauppakorkeakoulu yhdistyy Turun yliopiston kanssa 1.1.2010, jolloin myös ylioppilaskunnat yhdistyvät. Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta lakkaa siis tuolloin olemasta ylioppilaskunta, ja TuKY:n jalanjäljissä jatkaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry, eli TuKY ry, jonka kutsumanimi tulee jatkossa kuitenkin säilymään tuttuna ja turvallisena TuKY:nä. Tällä hetkellä ylioppilaskunnan toimijat tekevät paljon töitä sen eteen, että TuKY ry saisi hyvät lähtökohdat aloittaa toimintansa vuoden vaihteen jälkeen. Suuria mullistuksia on tulossa muun muassa toimijaryhmien ja hallituksen osalta. TuKY ry:n hallitus tulee olemaan 10–12-jäseninen, ja se muodostuu muun muassa jaostojen puheenjohtajista ja muutamasta muusta vastuualueesta. Muut tällä hetkellä TuKY:n alla toimivat toimijaryhmät tulevat siirtymään TYY:n alle omiksi alayhdistyksikseen. Syksyllä 2009 toimintansa aloittaa ensimmäinen TYY:n edustajisto, jossa myös TuKY ry:llä on 6 paikan edustus! Kylterien ääni tulee siis kuulumaan jatkossakin ylioppilaskuntatasolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kylterien edunvalvonta siirtyisi kokonaan TYY:n hallinnon harteille. TuKY ry:n hallituksessa tulee olemaan yhden jäsenen vastuualueena edunvalvonta-asiat, eli osa sopojen ja kopojen nykyisistä tehtävistä ja varsinkin Turun kauppakorkeakoulun sisällä tapahtuva edunvalvonta. Näin varmistetaan kylterien edunvalvonnan säilyminen mahdollisimman hyvällä tasolla myös yhdistymisen jälkeenkin. TuKY:n vanhoja ylioppilaskunta-aktiiveja yhdistyminen varmasti hirvittää, katoaahan yhdistymisen myötä monille vuosia lähellä sydäntä ollut yhteisö. Ylioppilaskunta jättää kuitenkin tärkeän perinnön TuKY ry:lle, sillä sen kuuluisan TuKY-hengen lisäksi muun muassa ylioppilaskunnan tavoista ja perinteistä aiotaan pitää kiinni, ja ne siirretään sellai-

sinaan yhdistykselle. Ylioppilaskunnan tämän hetken toimijoiden tavoitteena on, että kuntalaiset eivät välttämättä edes huomaisi yhdistymisen tuomia muutoksia. Tämä olisi merkki siitä, että TuKY ry on onnistunut säilyttämään juuri ne kuntalaisille tärkeät ja läheiset TuKY:n tarjoamat palvelut vähintäänkin entisellä tasolla. Ylioppilaskunnan vastuiden siirtymisessä TYY:lle voidaan meidän kyltereiden silmin nähdä paljon hyviä puolia. Nyt TuKY ry:llä on vihdoin mahdollisuus keskittyä puhtaasti vain kyltereitä koskeviin asioihin ja kylterien edunvalvontaan. TuKY ry:n toiminta tulee eroamaan huomattavasti ylioppilaskunnan toiminnasta paitsi organisatorisesti myös taloudellisesti. Vuodessa saatavat jäsenmaksutulot tulevat putoamaan n. 100 000 eurosta n. 8 000 euroon. Kuulostaa hurjalta, ja sitä se onkin. Toki myös kulut tulevat tippumaan muun muassa TuKY:n nykyisten työsuhteiden lakatessa, mutta esimerkiksi kerhotila Parkin kulut jäävät yhdistyksen hoidettavaksi. Haluammekin TuKY:n puolella kiittää kaikkia seuraavaan Turun Seudun Ekonomien jäsenlehteen mainoksen ostavia tahoja, jotka näin tukevat TuKY ry:n toiminnan käynnistämistä. Tämä rahallinen ja henkinen tuki on erityisen tärkeää juuri näin muutosten aikaan, jotta toiminta saisi parhaat edellytykset jatkaa TuKY:n perinteitä ja tehtäviä TuKY ry:ssä. n

KUN YKSI AMMAT TIL AINEN EI RIITÄ Antti Lehtimäki 040 7226 448

Konsulttiyhtymä AIKA tuottaa palveluita asiakasorganisaatioiden toiminnan kehittämiseen tavoitteena uusi liiketoiminta tai toimintaympäristön muutoksiin sopeutuminen. Konsulttiyhtymä on eri osaamisalueiden asiantuntijoiden yhteenliittymä, joka kykenee valitsemaan joustavasti parhaimman lähestymistavan ja projektitiimin koostumuksen asiakkaan kulloisenkintarpeen mukaan. Partnerit edustavat vahvoja oman osaamisalueen asiantuntijayhteisöjä.

Timo Helle 040 5023 423

Osaaminen kattaa yrityksen strategiat, johtamisjärjestelmät, rahoituksen, taloushallinnon, henkilöstöratkaisut, tuotekehityksen, liiketoimintaprosessit ja ICT:n. Ajankohtaisiin haasteisiin vastaamme: • terveyttämiskonsultoinnilla (TMA-malli) • strategioiden mallintamisella, kehittämisellä ja ketterällä strategisella johtamisjärjestelmällä • henkilöstöratkaisuilla ja suorahakupalveluilla • tutkimus- ja kehityshankkeiden aktivoinnilla Partnereilla on laajaa toimialakokemusta kaupan, palvelujen ja teollisuuden aloilta.

Pentti Jäntti 0400 405 769

Konsulttiyhtymä AIKA Veistämönaukio 1-3 (WTC) 20100 Turku Puh: 040 7226 448 Jouni Vuorinen 0400 536 656

HEADHUNTING

Puutarhakatu 2 C 29, 20100 Turku Puh: 0400 536 656

www.coneadvisor.com - www.konsulttiyhtymaaika.fi - Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@konsulttiyhtymaaika.fi


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan status muuttuu 1.1.2010, kun ylioppilaskunnasta tulee tuKy ry. Jatkossa tuKy ry:n taloudellinen tilanne on hyvin erilainen kuin aiemman ylioppilaskunnan, koska ylioppilaskuntamaksut menevät uudelle turun yliopiston ylioppilaskunnalle. tuKy ry:n rahavirta pienenee murto­osaan nykyisestä. siksi

tUrUn seUdUn eKonoMit ry JUlKistaa VarainhanKintaKaMPanJan tuKy ry:n tUKeMiseKsi Varainhankintakampanjaan osallistuminen on hyvin yksinkertaista; se onnistuu ostamalla ilmoitustilaa turun seudun ekonomit ry:n lehdessä. Jäsenlehden 3/09 ilmoitusmyynnin tuotto menee lyhentymättömänä tuKy ry:n jäsenrekrytointiin sekä Parkinkadun kiinteistön ylläpitämiseen. turun seudun ekonomit ry:n jäsenlehden ilmoitushinnat ovat: aukeama (2 x 1 s): 800 € Koko sivu: 500 € ½ sivua vaaka tai pysty: 300 € ¼ sivu: 200 € 1/8 sivua: 140 € MahdollIsIIn kysyMyksIInne VastaaVat ja IlMoItustIlan VarauksIa VastaanottaVat: Marjatta Postinen Turun Seudun Ekonomit ry toimistosihteeri tsery@ co.inet.fi, Puh: (02) 469 0680

nina hamburg Turun Seudun Ekonomit ry jäsenlehden toimittaja, nina.hamburg@kotikone.fi, Puh: 040 709 8070

Kirsi leväpelto Turun Seudun Ekonomit ry puheenjohtaja kirsilevapelto@luukku.com, Puh: 050 5065163

sanna repo Turun Seudun Ekonomit ry johtokunnan jäsen, sanna-repo@elisanet.fi, Puh: 050 511 5668

IlMoItusMyyntI on jo käynnIssä! Varaukset ja MaterIaalIen toIMItukset 18.6.09 Mennessä.

4


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Maajohtaja tapio Vuojärvi ja segment manager hanna sarimo

KASVUYRITYKSEN ORGANISAATIO NOJAA MYYNTIIN Turun Kupittaalla pääkonttoriaan pitävän Lindorffin toiminta on laajentunut alkuaikojen perintätoimistosta myynnin ja taloushallinnon ulkoistuspalveluja tarjoavaksi yhtiöksi. Tätä nykyä Lindorff huolehtii tuhansien suomalaisyritysten puolesta asiakasvalinnan ja -hallinnan työkaluista, laskutuksesta, myyntireskontrasta, perinnästä, asiakaspalvelusta ja saatavien rahoituksesta. Liiketoiminnan yli 20 prosentin vuotuinen kasvuvauhti ei ole ollut sattumaa: se on saatu aikaan paitsi huolehtimalla markkinaosuuksista perinteisillä perusliiketoiminta-alueilla, myös laajentumalla uusille bisnesalueella tehokkaan lisämyynnin kautta. Yrityksen organisaatiokulttuuria voi kuvata selkeän myyntivetoiseksi. Se näkyy niin johtamisessa, organisaatiossa kuin yrityksen toteuttamissa arvoissa. – Myynti johtaa organisaatiotamme. Kuusihenkisen johtoryhmän jäsenistä neljä on liiketoimintajohtajia, jotka vastaavat oman asiakassegmenttinsä myynnistä, asiakkuuksista ja asiakassuhteiden hoidosta, Suomen toimintojen maajohtaja Tapio Vuojärvi kertoo. Palvelujen tuotantoa johtoryhmässä edustaa yksi henkilö, tuotantojohtaja, siitä huolimatta, että valtaosa henkilöstöstä kuuluu tuotannon organisaatioon. Eteneminen johtotason tehtäviin edellyttää Lindorffi ssa poikkeuksetta näyttöjä myyntityössä. Asiakkaiden eteen tehtyä työtä tuetaan, kannustetaan ja arvostetaan kaikissa tehtävissä. – Kun yksilö menestyy omassa roolissaan, koko yhteisö menestyy, Vuojärvi toteaa.

Kommunikoinnin määrä, suunta ja laatu ratkaisevat Liikevaihdon kehitykselle on asetettu kirkkaat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan myynnissä viikoittain: jos tavoitteista jäädään, liiketoimintasegmenteissä aloitetaan sinnikäs myyntityö organisaatioasemaan katsomatta. – Liikevaihtotavoitteen saavuttaminen edellyttää volyymia myyntitoimenpiteissä. Kasvu on mahdollista vain kontaktimääriä lisäämällä, Vuojärvi korostaa. Lindorff kannustaa myyntihenkilöstöään aktiivisuuteen ja onnistumisiin erityisillä pistejärjestelmillä. Tavoitteiden alittamisesta ei palkita. – Myynnin johtamisjärjestelmä auttaa myyjiä liikkumaan pois mukavuusalueeltaan, harjoittelemaan, tapaamaan uusia ihmisiä ja tarjoamaan kaikkia palveluitamme. Vain kohtaamalla asiakkaita voimme saada heiltä myönteisiä ostopäätöksiä, Vuojärvi sanoo. Pistejärjestelmä kannustaa pitämään yllä paitsi määrää, myös oikeaa suuntaa ja korkeaa laatua. Oikein suunnatut, määrällisesti oikein mitoitetut toimenpiteet ja korkea laatu johtavat aikaa myöten riittävään tarjouskantaan ja edelleen sopimuksiin. lIndorff oy: n Perustettu vuonna 1966 Contant Oy:nä n Turkulaisen lakimiehen Yrjö Lehtosen perustama n Yhtiö baltialaisine tytäryhtiöineen fuusioitiin vuonna 2005 osaksi kansainvälistä Lindorff-konsernia n Nykyisin Euroopan suurin saatavien hallinnan yritys n Suomen sekä Baltian ja Venäjän toimintojen pääkonttori Turussa Kupittaalla n Palveluksessa yli 400 myynnin, taloushallinnon ja asiakaspalvelun ammattilaista Teksti: Jukka Sillanpää ja Lindorffin viestintä Kuva: Jukka Sillanpää

MATKA KAUAS ALKAA LÄHELTÄ Executive MBA Turku on Turun kauppakorkeakoulun tarjoama johtamisen kehittämisohjelma. Ohjelma on tarkoitettu johto- ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville, Sinulle tai avainhenkilöillesi.

Turun JOKO valmentaa johtajuuteen Yleisliikkeenjohdollinen JOKO on eMBA Turku -ohjelman ensimmäinen moduuli. Se tarjoaa tuoreen ja kokonaisvaltaisen kuvan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueista.

Hakuaika: 11.5.2009 mennessä.

Hakulomakkeet: www.tse.fi/exe Lisätietoja: Eeva-Liisa Grönroos ja Sari-Anne Poikkijoki puh. (02) 481 481

Tulossa myös:

Credit Management -ohjelma luottohallinnon eri teemoista sekä Esimiestyön etapit -sparrausryhmä.

TSE exe –Johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden kehittäjä www.tse.fi/exe

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Tu r k u S c h o o l o f E c o n o m i c s 5


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

TURUN SEUDUN EKONOMEILLA JA SEFELLÄ YHTEINEN MENTOROINTIOHJELMA Jutun kokoajana ja osittaisena kirjoittajana on toiminut puheenjohtaja Kirsi Leväpelto Kuva: Pasi Leino

T

urun Seudun Ekonomien ensimmäinen, oma mentorointiohjelma potkaistiin käyntiin aloitustilaisuudessa 12.3. Turkulaisia on osallistunut Helsingissä järjestettyihin ohjelmiin jo pidemmän aikaa. Mentorointiohjelmaa tarjotaan Suomen Ekonomiliitto SEFEn jäsenyhdistyksille nyt myös Helsingin ulkopuolella ja mahdollistajana toimii Ritva Heikinheimo Ekonomiliiton toimistosta. Ritvalla on pitkä kokemus mentoroinnin mahdollistamisesta, joten pyörää ei kannata keksiä paikallisesti uudelleen. Alueelle saatiin lopulta 14 mentori-aktori-paria, kiitos Ritvan aktiivisen rekrytoinnin. Tässä artikkelissa esitellään pareista yksi: Jari Lehmusvaara ja Heidi Sarmas. Jarilla on pitkä kokemus työskentelyssä teollisuuden parissa ja Heidi on puolestaan astunut urallaan uuteen rooliin esimiehenä. Tästä jutusta voitte lukea heidän ajatuksiaan ohjelman alkaessa. Palamme asiaan vuoden päästä, kun ohjelman virallinen osuus on päättymässä ja kartoitamme Jarin ja Heidin ajatuksia uudelleen.

6

Jarille ja Heidille esitetyt kysymykset:

1

Mikä herätti kiinnostuksenne mentorointiohjelmaan?

2

Mitä odotuksia teillä on ohjelmalta?

3

Oletteko tavanneet jo useasti? Mikä anti tapaamisilla on ollut?

4

Ohjelma päättyy vuoden päästä. Mikä on yhteistyön tavoite?


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

” Vuoden aikana opittujen asioiden ja uusien ideoiden soveltaminen jatkuu varmasti vielä pitkään mentorointiprosessin päätyttyä”

JARI LEHMUSVAARAN VASTAUKSET

1

Entisessä työpaikassani Ciba Specialty Chemicalsissa käytettiin mentorointia yhtenä avainhenkilöstön kehitttämismenetelmenä. Vaikka en itse toiminut mentorina, näin sen tuovan hyviä tuloksia organisaatiossa. Toisaalta olen itse osallistunut Business Coaching tyyppiseeen toimintaan, jossa coachaaja pyrkii kysymyksillään saamaan esiin yrityksen tai yksilön tavoitteita tukevaa toimintaa. Itse coachattavana olleena tunsin saavani tästä paljonkin uusia näkökulmia asioihin. Kun sitten Ekonimiliitosta Ritva Heikinheimo kysyi kiinnostustani toimia Mentorina, olin valmis lähtemään mukaan ja tukemaan jonkun nuoremman "kollegan" uraa ja kehittymistä.

2

Toivon, että voin tukea Heidiä hänen kehittymisessään, erityisesti auttaa motivoitumisessa, koska motivoitunut henkilö kyllä menestyy ja etenee urallaan kokonaisvaltaisempiin tehtäviin. Toivottavasti aktori, eli mentoroitava, voi hyödyntää kokemustani eri asioista. Olen ollut teollisuuden palveluksessa yli 25 vuotta erilaisissa taloushallinnon ja liikkeenjohdon vastuunalaisissa tehtävissä. Heidi mainitsi myös kiinnostuksensa kansainvälisiin tehtäviin – tässä kolmen vuoden työkomennukseni USA:ssa voi tuoda joitain näkemyksiä asiaan. Tietysti uskon myös itse saavani uusia ajatuksia prosessin kuluessa. Heidi on valmistunut vasta joitakin vuosia sitten, ja hänen tuoreet näkemyksensä ja kokemus nykyisessä paikassaan työelämässä antaa varmasti tuoretta tietoa ja uusia oivalluksia myös kokeneelle mentorille. Itsensä kehittäminen on tärkeää niin aktorille kuin mentorillekin.

3

Ennen Ekonomiliiton järjestämää avaustilaisuutta tapasimme kerran. Aiemmin emme tunteneet toisiamme. Tapaaminen meni niin sanotusti tutustumisen merkeissä. Olimme lähettäneet toistemme taustatiedot sähköpostilla jo ennen ensi tapaamista. Kertailimme siinä vähän, mitä on tullut tehtyä työelämässä tähän mennessä sekä puhuimme odotuksista mentorointiohjelmalle. Esimerkiksi meitä Heidin kanssa yhdistää kummankin pääaine laskentatoimi sekä toimiminen yritysten taloushallinnossa. Myös kiinnostus kansainvälisiin tehtäviin. Toinen tapaaminen oli Turussa 12.3., jossa paikalla oli n. 28 henkeä eli periaatteessa kaikki ohjelman mentorit ja aktorit. Täällä saimme SEFE:n mentorointiaineiston sekä tilaisuuden kysellä vastaavista ohjelmista muualla Suomessa. Seuraava palaveri on sovittuna Heidin työpaikalle maaliskuun loppuun.

4

Toivottavasti mentorointiyhteistyöllä voin auttaa ja tukea mentoroitavaa eli Heidiä käsittelemään ja ratkomaan hänelle tärkeitä asioita. En missään tapauksessa halua ratkaista niitä hänen puolestaan, mutta tuoda ehkä kokemuksen pohjalta uusia näkökulmia. Kuten sanoin, uskon myös itse oppivani uusia näkökulmia prosessin aikana. Mentorointiprosessin avulla aktori toivottavasti pystyy nopeuttamaan oppimistaan ja kehittymistään. Mentori ikään kuin tuo oman osaamisverkostonsa myös aktorin ulottuville. Toivon, että Heidi saa myös enemmän varmuutta oman uransa hallintaa ja suunnitteluun. Ja vaikka mentorointiprosessi loppuukin vuoden päästä, aina on mahdollista kysyä tai sparrata vähän jotakin asiaa myös itse prosessin jälkeenkin. Itse olen siis lähtenyt mukaan avoimin mielin ja uusia näkökulmia hakien. Toivon, että omasta laajasta kokemuksestani työelämässä – ja muustakin – on hyötyä kun Heidi miettii työelämän haasteita omalta kannaltaan.

HEIDI SARMAKSEN VASTAUKSET

1

Olin kuullut hyvää palautetta ystävältäni, joka osallistui SEFE:n mentorointiohjelmaan Helsingissä pari vuotta sitten. Hänen tilanteensa työelämässä oli silloin vähän samankaltainen kuin itselläni nyt: hänkin oli ohjelmaan lähtiessään juuri tullut valituksi melko vastuulliseen tehtävään ollessaan vielä uransa alkumetreillä. Itselläni suurin muutos on edessä vapun jälkeen, kun siirryn nykyisestä tehtävästäni Eckes-Granini Finland Oy Ab:n (ent. Oy Marli Ab) assistant controllerin paikalta yhtiön kirjanpitopäälliköksi ja samalla esimieheksi. Ajattelin, että tässä vaiheessa ulkopuolinen, puolueeton keskustelu- ja sparrauskumppani voisi auttaa minua niin esimiesroolin omaksumisessa kuin ammatillisen itsetuntemukseni parantamisessa. Yleisesti olen aina ollut kiinnostunut uusista mahdollisuuksista itseni kehittämiseen ja verkostojeni laajentamiseen, joihin uskon mentoroinnin tarjoavan oivan välineen.

2

Juuri sunnuntaina istuessani seitsemän tuntia autossa matkalla mökiltä kotiin pohdin näitä tavoitteitani ja odotuksiani mentoroinnilta. Yhtä tiettyä tavoitetta on ehkä näin alkuvaiheessa hieman hankala nimetä, mutta teemat joista haluaisin Jarin kanssa keskustella liittynevät suurelta osin urakehitykseni pohdiskeluun, esimiestyöhön sekä ammatillisten valmiuksieni kehittämiseen. Jarin pitkä ura nimenomaan oman alani eli taloushallinnon tehtävissä kansainvälisissä yhtiöissä kiinnostaa minua ja toivon voivani hyödyntää hänen laajaa kokemuspohjaansa pohtiessani omia valintojani ja tekemisiäni nyt ja tulevaisuudessa.

3

Tutustumisen merkeissä tapasimme, kuten Jarikin jo kertoi, ennen varsinaista SEFE:n järjestämää mentorointi-starttia ja nyt edessä on ensimmäinen virallinen tapaaminen. Tässä tapaamisessa luultavasti keskitymme jonkinlaisen aikataulun hahmotteluun niiden asioiden pohjalta, joita yhdessä päätämme tämän prosessin aikana käsitellä. Tähän mennessä Jarista on kuitenkin muodostunut minulle jo erittäin hyvä kuva ja uskon hänen osaamistaustansa ja persoonansa sopivan hyvin omiin tavoitteisiini ja mielikuvaan siitä, millaista keskustelukumppania lähdin havittelemaan. Yhteinen sävel löytyy varmasti.

4

Kuten aiemmin jo mainitsin, yhden tietyn tavoitteen nimeäminen on vaikeaa. Ensisijaisesti toivon, ettei keskustelujemme anti jää vain yksipuoliseksi, vaan että mentorointivuoden päätteeksi myös Jari olisi saanut keskusteluistamme jotain uutta ajateltavaa. Hän muun muassa mainitsi olevansa kiinnostunut kuulemaan kokemuksistani, kun myöhemmin tänä vuonna pääsen mukaan konsernimme järjestämään johtamiskoulutusohjelmaan Saksassa. Vuoden aikana opittujen asioiden ja uusien ideoiden soveltaminen jatkuu varmasti vielä pitkään mentorointiprosessin päätyttyä varsinkin minun osaltani, joten luonnollisesti toivon, että yhteydenpito Jarin kanssa voisi jollain tasolla jatkua myös sen jälkeen. n

7


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Ifin vakuutus­edut ovat muuttuneet – päivitetyt edut Ekonomi­liiton jäsenille If Vahinkovakuutusyhtiö päivitti yhteistyö­ järjestöjensä jäsenten etuja kesällä 2008. Järjestö- ja keskittäjäetu-uudistuksen myötä vahinkovakuutusten keskittämisestä palkitaan aiempaa paremmin. Järjestöjen jäsenet saavat aina enemmän alennusta vakuutusmaksuista keskittäjäasiakkaana kuin järjestöihin kuulumattomat asiakkaat. Kääntöpuolena uudistukselle on, että yksittäisistä vahinkovakuutuksista ei alle 27-vuotias yhteistyöjärjestön jäsen saa alennusta lainkaan. Henki- ja tapaturmavakuuttamisesta sen sijaan Ekonomiliiton jäsen saa tuntuvaa etuutta ilman keskittäjäasiakkuuttakin. Ryhmäsampo Priimus henki- ja tapaturmavakuutuksen turvista on alennus liiton jäsenille enimmillään 50 %. Samalla voi vakuuttaa sekä puolison että perheen alle 18-vuotiaat lapset. Esimerkiksi lapsen tapaturmavakuutus maksaa noin 20 euroa vuodessa ja on voimassa ilman urheilurajoitusta.

Ifin vakuutuksista Bonusta S-Etukortilla Uudistuneiden keskittäjäetujen lisäksi Ifin vakuutuksista saa myös S-ryhmän Bonusta. Bonusta kertyy kaikista Ifin yksityishenkilöille tarjoamista vakuutuksista sekä Ifin jakelemien Mandatum Lifen (entinen Henki-Sampo) ja Kalevan Ryhmäsampo Priimus- vakuutustuotteista. Jotta vakuutuksista alkaa kertyä Bonusta, on vakuutuksenottajan ilmoitettava Ifiin S-Etukorttinsa jäsennumero. Rekisteröinti on kätevintä hoitaa internetissä ennen vakuutuslaskun maksamista. Lisätietoja Ekonomiliiton jäsenten vakuutuseduista löydät verkosta osoitteesta www.if.fi/sefe tai soittamalla Ifin asiakaspalveluun numeroon 010 19 19 19 arkisin klo 8–20.

LIIKETOIMINTA-AKATEMIAN HAKU KÄYNNISSÄ

Liiketoimintaosaamisen päivitystä työttömille tai työttömyysuhan alaisille Liiketoiminta-akatemia 26.10.2009–3.5.2010 (20 op) on Turun kauppakorkeakoulun TSE exen koulutusohjelma, joka tarjoaa työurallaan välivaiheessa oleville akateemisesti koulutetuille liiketoimintaosaamisen kokonais­näkemystä ja päivitystä. Liiketoiminta-akatemiaan valitaan 18 osallistujaa hakemusten perusteella. Ohjelman tavoitteena on antaa akateemisen tutkinnon suorittaneille tiedollinen ja taidollinen kokonaispaketti liiketoimintaosaamisesta sekä lisää kosketuspintoja yritysmaailmaan, ja näin myös tukea osallistujien työllistymistä koulutusta ja kokemusta vastaaviin tehtäviin, samoin kuin kenties avata aivan uusia uramahdollisuuksia. Työvoimakoulutuksena toteutettavana Liiketoimintaakatemian päätavoite on kuitenkin ensi sijassa työllistyminen. Lisäksi tavoitteena on osallistujien keskinäisen vuorovaikutuksen kautta osaamisen ja kokemusten vaihtaminen, toinen toisilta oppiminen, mikä omalta osaltaan tukee kokonaisvaltaista osaamisen kehittämistä. Ohjelmaan liittyvät vahvasti akateemisuus, monipuoli­ suus ja -tieteisyys. Projektityöskentelyjakso on keino soveltaa opittua käytäntöön tai työn kannalta keskeiseen ongelmaan. Haku ohjelmaan osoitteesta www.mol.fi/työvoimakoulutukset/ hakusanaksi Liiketoiminta-akatemia. Hakuaika päättyy 17.9.2009. Lisätietoja koulutuspäälliköt Pirkko Jalkanen, p. (02) 4814 552, ja Leena Huhtala p. (02) 4814 519.

Tieto kulkee kätevästi sähköpostitse…

…kunhan osoitteet ovat ajan tasalla! Päivitäthän mahdolliset muuttuneet tiedot SEFEn sivujen kautta omiin jäsentietoihisi tai ilmoitat muutokset toimistoomme. Turun Seudun Ekonomit ry Käsityöläiskatu 17 d 79, 20100 Turku +358 (0)2 469 0680, tsery@co.inet.fi www.turunseudunekonomit.fi


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Haista ja maista hyvä viini Teksti: Sirpa Bonsdorff

Viiniharrastus on levinnyt pikkuhiljaa monien tapahtumien ja messujen sekä mediankin ansiosta. Silti monilla on käsitys, että viinin luonnehdintaan tarvitaan pitkä koulutus, mieletön hajuaisti ja tarkkaakin tarkempi makuaisti. Kuitenkin viinistä nauttiminen on jokaisen oikeus ja siksi pitäisikin rohkaistua tutustumaan viinien maailmaan, vaikka olisikin vain satunnainen nautiskelija. Mistä sitten aloittaisi? Viinien taustoista ja luonnehdinnoista löytyy paljon materiaalia. Jo internetissä on lähes rajaton mahdollisuus löytää viinitilojen omia sivustoja, erilaisia verkkokauppoja ja muita aiheeseen liittyviä linkkejä, joten jo sillä tiellä hukkuu helposti runsauden pulaan. Sen jälkeen pitäisikin sitten itse päästä maistamaan haluamiansa juomia – ja mikä tärkeintä, vertailemaan, onko oma kokemus vastaava kuin mitä muut sanovat. Tärkeintä kun viinien nauttimisessa on aina oma mieltymys! Pieniä mutta tärkeitä asioita on kuitenkin hyvä huomioida, jos aiheesta innostui. On aina syytä tarkistaa viinin oikea lämpötila. Esisuositukset käyttökohteista, ruokavihjeistä ym. voivat antaa myös avartavamman kokemuksen viinistä, eli maistiaisiin kannattaa varata myös sopivia ruokia tuomaan viinien ominaisuudet paremmin esiin. Ja jos epäilet viinin olevan korkkivikainen, sitä ei sovi jättää kertomatta. On suurempi häviö viinille, jos se tuomitaan kellarihajun perusteella kuin yksittäisen tapauksen nostaminen syrjään korkkivian takia. Korkkivikaisen viinin voi palauttaa hankintapaikkaan ja saada siitä korvauksen. Useimmiten riittää pelkän korkin palauttaminen. Helppo tapa lähteä mukaan viiniharrastukseen on siis kiinni vain itsestäsi. Voit kokeilla yksin tai seurassa, kotona tai alan tapahtumissa, mutta älä jätä maistelua kertaluontoiseksi kokeiluksi vaan tee vaikka oma muistio kokemuksistasi. Meitä on jo niin monta hyvää viinin maistajaa, ettet varmastikaan jää yksin mielipiteinesi!

Samppanja – ilon kirvoittaja, surun karkottaja, vihan viilentäjä Chanpagnen maakunnassa, Hautvillers’in luostarin taloudesta vastaava munkki Dom Pérignon (1638–1715) on saanut kunnian samppanjan synnystä. Tosiasiassa kuplivaa viiniä oli valmistettu Champagnessa jo paljon ennen Dom Pérignonia ja itseasiassa hän yritti kaikin tavoin saada kuplat pois viinistä. Joka tapauksessa hän onnistui kehittämään valmistusmenetelmiä, jotka vielä tänä päivänäkin ovat käytössä. Ranskan kuningas ja aikansa tyyli-ikoni Ludvig XIV, joka syntyi ja kuoli samana vuonna kuin Dom Pérignon, oli mieltynyt Champagne’n alueen viiheihin. Niinpä Ranskan hovi ja aateliset sekä myös muut Euroopan hovit ja ylhäiset jäljitellessään Ludig XIV:ta tykästyivät Champagnen viimeihin. Eritoten Lontoossa samppanjasta tuli muotijuoma. Kesti kuitenkin useita vuosisatoja ennenkuin samppanjasta kehkeytyi kuplajuoma, jollaisena me sen tunnemme. Merkittävä uranuurtaja samppanjan lanseeramisessa koko kansan juomaksi oli viinintuottaja Eugène Mercier Epérnayssä. Hän valmistutti Pariisin maailmannäyttelyä (1905) varten tuhansia litroja vetävän tynnyrin, jonka hän rahtasi härkävankkureissa Pariisiin (n. 180 km). Hän tarjoili kuumailmapallossa samppanjaa näyttelyvieraille. Le Mercier’n samppanjakellareissa Epérnayssä voi vierailla tänäkin päivänä. Samppanja sopii lähes kaikkeen, mutta ennen kaikkea samppanja sopii kaikille, yhtä hyvin naisille kuin miehillekin. Ottakaamme siis oppia ranskalaisista; aina löytyy hyvä syy avata samppanjapullo.

”Ihminen kokee mielikuvituksen puutetta, jos hän ei keksi hyvää syytä juoda samppanjaa” -Oscar Wilde”Kaikki liika on pahasta, mutta liika samppanja on juuri sopivasti. -Mark Twain-

Miksi et sinäkin tulisi maistelemaan uusia viinejä ja samppanjoita 19.5.? Maisteltavat viinit tulevat Etelä-Afrikasta Knorhoekin, De Kransin, Riebeek Cellarsin ja Chamonix’n tiloilta, Australiasta Murrindindin tilalta ja Espanjasta Enanzon tilalta Navarrasta. Samppanja tulee luonnollisesti Ranskasta Francois Vallois’n samppanjatalosta Bérgères-les-Vertus’tä. Viineistä meille kertovat ja niitä maistattelevat meillä Sirpa Bonsdorff ja Petra Kosonen Viiniputiikki.comista. Katso tulevat tapahtumat Salossa. Ilmoittautuminen nettisivujemme kautta.

9


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Uusi Salon kaupunki Teksti: Jarna Heinonen Kuva: Jussi Matikainen

Nykyinen Salon kaupunki n Muodostui

1.1.2009 Suomen suurimmassa 10 kunnan liitoksessa

n Asukasluku

vajaat 55 000

n Pinta-ala

2 168 km² (Helsinki ja Turku yhteensä 1 022 km²)

n Veroprosentti n Vajaat n Noin

18

3 600 yritystä ja 1 250 maatilaa

7 000 loma-asuntoa

n Suomen

17. suurin kaupunki

n Salon

kaupunki ja Someron kaupunki muodostavat Salon seutukunnan (noin 65 000 asukasta)

n Kaupunginvaltuutettujen

lukumäärä 75

n Valtuustopaikat:

Sdp 23, Kok 21, Kesk 20, Vihr 4, Vas 3, KD 2, PS 2

n Kaupungin n Yrityksiä

henkilöstöä noin 3 800

noin 3 100

n Rekisteröityjä

yhdistyksiä ja järjestöjä 1 140

n Salo

– Turku 52 km Salo – Helsinki 120 km Salo – Tampere 160 km

n Turun

seudun ekonomien jäseniä 137

n Salon

suurimmat työnantajat ovat: Nokia Mobile Phones Salon kaupunki Salon aluesairaala Salon Seudun Osuuskauppa

Lähde: Salon kaupunki

10

V

uoden 2009 alussa Salon seudulla lakkautettiin kymmenen kuntaa ja ne yhdessä muodostivat uuden Salon kaupungin. Tässä uudessa kaupungissa elinkeinotoimintaan panostetaan vahvasti. Yrittäjille tarjottavat yrityspalvelut nähdään Salossa kaupungin merkittävinä menestystekijöinä. Uuden kaupungin muodostamisen yhteydessä perustettiin myös Yrityssalo Oy toimeenpanemaan kaupungin elinkeinotoiminnan edistämistä. Yhtiön tehtäviin kuuluvat mm. yrityksille suunnattujen yrityspalveluiden tuottaminen sekä yrittäjyyden ja korkeakouluyhteistyön sekä innovaatioympäristön kehittäminen. Kaupungin elinkeinotoimesta irrotetun yhtiön perustamista puolsi erityisesti halu varmistaa toiminnan ketteryys, reagointikyky ja joustavuus muuttuvassa toimin-

taympäristössä. Yhtiötä johtavan Kari Vähän mukaan uuden yhtiön menestystekijöitä ovat hyvät yrittäjyyteen liittyvät palvelut, ICT-alan kaltaisten vahvojen toimialojen vahvistaminen jatkossakin sekä palvelualalla toimivien yritysten kehitysmahdollisuuksien turvaaminen. Elinkeinoelämän tukeminen ja vahvistaminen ovat erityisen tärkeitä talouden nykyisessä tilanteessa. Turun kauppakorkeakoulu ja erityisesti yrittäjyyden tutkimusryhmä, TSE Entre, on johdollani tukenut perustetun yhtiön alkutaivalta sparraamalla yhtiön johtoa liiketoimintasuunnitelman laadinnassa. Mielestäni on varsin luonnollista, että Turun kauppakorkeakoulu on mukana Salon seudun kuntaliitoshankkeessa – onhan se vuodenvaihteessa tapahtuneista kuntaliitoshankkeista yksi suurimpia ja ennakkoluulottomimpia Suomessa.


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

PANOSTAA YRITYSPALVELUIHIN kari Vähä ja jarna heinonen pohtimassa yrityssalon uutta toimintamallia.

kunnalle ja yrityksille pelkkiä korulauseita, joiden toteuttaminen saatikka mittaaminen muodostuvat mahdottomiksi. Tavoitteena on, että yhtiöön syntyy aito tekemisen meininki, jonka tuloksena on konkreettisia palveluita ja lisäarvoa seudun yrityksille. Tämän vuoksi yhtiössä kuvattiin palvelutuotteet ja palvelulupaus mahdollisimman konkreettisesti. Tämä kuvaus toimii myöhemmin myös mittatikkuna arvioitaessa, kuinka hyvin yhtiö on saanut toimintansa käyntiin ja onnistunut tehtävässään. tuotteIstaMIseen lIIttyy selkeästi myös laatunäkökulma: tavoitteena on, että palvelutuotanto toimii laadukkaasti mahdollisista henkilövaihdoksista riippumatta. Lisäksi palveluiden ja niihin liittyvien lupausten tulee olla jollakin tavalla herkullisia, mutta samalla myös ymmärrettäviä. Tärkeää on, että asiakas kokee saavansa Yrityssalolta jotakin sellaista, mitä mikään muu porukka ei kykene hänelle tarjoamaan. Siksi onkin erityisen tärkeää sitouttaa henkilökunta toiminnan kehittämiseen heti alusta lähtien, kuten Yrityssalossa on tehty.

Turun kauppakorkeakoululla on pitkäjänteistä osaamista kuntakentässä. TSE Entre on kunnostautunut erityisesti tutkimukseen perustuvassa yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan kehittämisessä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. oleMMe yhteIsIssä työpajoissa Yrityssalon työntekijöiden ja johdon kanssa pohtineet tarkasti toiminnan peruslähtökohtia, erityisesti yhtiön ansaintalogiikkaa. Minkälaisia palveluita yhtiö myy ja tuottaa? Keitä varten yhtiö on olemassa? Kuinka toiminta voidaan organisoida taloudellisesti kestävällä tavalla? Mitkä ovat yhtiön erityiset kilpailuvaltit? Entäpä yhtiön lupaus asiakkaille? Minkä tekijöiden varaan yhtiön olemassaolo ja menestys rakentuvat? Keskeisessä asemassa on nimenomaan toiminnan ja palveluiden tuotteistaminen, koska muutoin on vaarana, että sorrutaan lupamaan

lopulta yrItyssalon henkilökunta rakensi tämän prosessin aikana itselleen myös mielekästä työpaikkaa, jossa on riittävästi haasteita ja vastuuta. On tärkeää, että työntekijät voivat yhdessä pohtien hahmottaa toimintaansa osana Yrityssaloa sekä näin muodostaa itselleen mieluisaa tulevaisuutta. Turun kauppakorkeakoulun osaaminen on osaltaan vauhdittanut Yrityssalon muutosprosessia. Muutos tehdään kuitenkin viime kädessä työyhteisössä ja asiakaspinnassa. Ulkopuolinen asiantuntemus ja sparrausapu rohkaisevat muutosta ja kannustavat yksilöitä pohtimaan tilannetta kokonaan uusista näkökulmista. Lisäksi muutostilanteessa johto voi saada ulkopuoliselta asiantuntijalta tuoreita ideoita sekä tukea omille ajatuksilleen. Oppiminen on kuitenkin molemminpuolista – myös minä opin ja sain uusia kokemuksia Salon prosessista. Tällainen tavoitehakuinen yhteistyö on aina virkistävää! n Artikkelin kirjoittaja YrittäjYYden professori Jarna Heinonen Turun kauppakorkeakoulun TSE Entrestä on toiminut asiantuntijana YritYssalo OY:n liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa.

kysy lIsää strategIa­ ja johtoryhMäsparrauksesta taI ­kehItystyöstä TSE Entre / johtaja Jarna Heinonen tai TSE exe / ma. johtaja Kirsi Kostia, p. (02) 481 481, etunimi.sukunimi@tse.fi

salon kaupungIn VIrallInen Vaa­ kuna on 1.1.2009 alkaen halIkon kunnan entInen Vaakuna. Salon uusi kaupunginjohtaja on Antti Rantakokko nähtäVää salon seudulla Salon seudulla on rikas ja mielenkiintoinen menneisyys. Ensimmäiset merkit ihmisasutuksesta löytyvät Suomusjärveltä 7 000–6 500 eKr. Salon seudulla vierailija voikin tutustua seudun moninaiseen historiaan useissa mielenkiintoisissa kohteissa. Aikaa kannattaa varata vierailulle useampikin päivä! Salon seutua on halkonut kaksi merkittävää maantietä, joita pitkin ovat kulkeneet niin kuninkaalliset kuin talonpojatkin. Kuninkaantie tai toiselta nimeltään Suuri Rantatie eli ehkä vilkkainta aikaa 1700-luvulla, jolloin se oli osa Tukholman ja Pietarin välistä postitietä. Turun ja Hämeenlinna yhdistävä Hämeen Härkätie on eräs Suomen vanhimpia historiallisia teitä. Salon seudulla sijaitsee myös Salosta Perttelin kirkon kautta Somerolle johtava Hiidentie, joka seuraa Uskelanjoen juoksua. Keskiaikaisperäinen, mahdollisesti jo rautakautinen tie on säilyttänyt pääpiirteissään vanhan linjauksensa ja sen uskotaan olleen yhdystie Kuninkaantien ja Hämeen Härkätien välillä. suosItuIMMat nähtäVyydet ja käyntIkohteet Vuonna 2006: n

Salon Taidemuseo Veturitalli

n

Halikon Rikalanmäki ja Halikon Museo

n

Hämeen Härkätie

n

Teijon historialliset ruukit; Kirjakkala, Teijo, Mathildedal

n

Seudun aateliskartanot, joista matkailijoille avoinna ympäri vuoden on Wiurilan kartano Halikossa (www.salonseutu.net)

Lähde: Salon kaupunki

11


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Tunneosaaminen, kriittisten esimiestilanteiden sensitiivi Teksti: Mikael Saarinen

Johtajien tunneosaamisen tärkeydestä

vastaajistakin. Tarvetta kehittämiseen siis on myös meillä Suomessa.

Johtamisen kehittämisen haaste

Hallitus joutui eläkekiistassa uutisotsikoihin herättämällä vahvoja tunnereaktioita niin yhteistyöverkostossaan kuin tavallisissa suomalaisissakin. Uutisoinnissa arvostellaan helposti ministerien toimintatapaa ja persoonaa, mutta entäpä jos kyse onkin vain tunneosaamisen puutteesta? Sitä voi nimittäin persoonan muuttamisen sijaan kehittää.

Clintonin paljastuminen Bill Clinton kertoi elokuussa 1998 koko maailmalle naama peruslukemilla, ettei ollut harrastanut seksiä alaisensa Monica Lewinskyn kanssa. Ihmisten tunneilmaisuja 1960-luvulta asti tutkinut psykologi Paul Ekman kuitenkin huomasi televisiolähetyksessä, että Clintonin otsalla vilahti nopea mikroekspressio, joka tarkoitti sitä, että hän valehteli. Ekman oli jo muutamaa vuotta aiemmin lähestynyt valkoista taloa tarkoituksenaan konsultoida presidenttiä, jonka kasvoilla oli Ekmanin mukaan usein ”kepposiaan peittelevän pojan ilme”. Ekman ei koskaan päässyt valmentamaan presidenttiä. Presidentin omien tunteiden havainnoimisen ja ymmärtämisen ongelmista seurasi tässä tapauksessa niin oikeudenkäyntejä, avio-ongelmia kuin vaalitappio koko demokraattiselle puolueelle vuonna 2001.

Hyvä johtaminen on elintärkeää Tutkijat ympäri maailmaa ovat samaa mieltä siitä, että johtaminen on ehkä humanististen tieteiden tärkein yksittäinen tutkimusalue laajan yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa johdosta. Johtamisen keskeisin kysymys on se, kenellä on oikeat edellytykset toimia tässä monenlaista osaamista vaativassa tehtävässä. Hyvä, epäitsekäs ja taitava johtaminen kun tuottaa tutkitusti lisäarvoa niin taloudellisten tulosten, työtyytyväisyyden kuin organisaatioiden toimintakulttuurin ja dynamiikan edistämisen tasolla. Tästä huolimatta eri tutkijat ovat arvioineet epäpätevien johtajien määrän vaihtelevan organisaatioissa ja jopa kansallisesti 50−75 % välillä. Sosiaali- ja terveysministeriön Veto-ohjelman nettikyselyn tuloksien mukaan esimiehensä lähettäisi ihmissuhdekurssille 90 % suomalais-

Mikael Saarinen on toiminut mm. rekrytointikonsulttina, Helsingin Yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkijana, Helsingin terveysviraston kliinisenä psykologina ja Johtamistaidon Opisto JTO:n ja TapiolaYhtiöiden kehittämiskonsulttina ennen yrittäjäksi ryhtymistään vuonna 2001. Hän on Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän ja kansainvälisen Punaisen Ristin psykososiaalisen tuen valmiusryhmän jäsen. Mikael Saarinen on Kognitiivis-Analyyttinen psykoterapeutti

12

Johtamistutkijoiden keskuudessa on vallinnut jo pitkään konsensus siitä, että huipputuloksiin pääsemiseksi tarvitaan enemmän ihmisten kuin asioiden johtamista. Niin kutsutun transformationaaliseen johtamiseen katsotaan kuuluvaksi mm. vuorovaikutusta rakentavat ja ylläpitävät johtajatoiminnot, hienotunteisuus ja sosio-emotionaalinen käyttäytyminen ja ihmisiä huomioiva, työntekijäkeskeinen ja vuorovaikutussuhdepainotteinen käyttäytyminen – kaikki enemmän tai vähemmän tunnetaitoja sivuavia osaamisalueita. Työelämässä ja politiikassa vallitsevien tunteiden, kuten eläkekiistassa esille nousseiden oikeudenmukaisuuden ja luottamuksen tunteiden, merkitys kun on useiden tutkimusten mukaan merkittävä niin yksilöiden terveydelle, työilmapiirille kuin tuloksellisuudellekin.

Tunneosaamisen kehittäminen on helppoa Tunneosaamiseen liitetyillä kyvyillä, tiedoilla, taidoilla ja persoonallisilla ominaisuuksilla on monien tutkimusten mukaan tärkeä osuus johtamisen menestyksellisyydessä. Uuden kansainvälisen katsauksen mukaan johtajan ei tarvitse kuitenkaan olla huippuosaaja tällä alueella, riittää kun hallitsee perusteet. Esimerkiksi, että havaitsee, milloin ympäristö reagoi voimakkaan emotionaalisesti. Ja että ymmärtää tässä tilanteessa keskustella tunnereaktioiden takana olevista erimielisyyksistä osoittaen samaan aikaan myötätuntoa loukkaantunutta tai suuttunutta osapuolta kohtaan – osaten samalla hillitä omaa epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen tunnettaan. Johtaja voi tehdä tämän kaiken, vaikka olisi itse tunteiden suhteen hiukan epävarma persoona. Riittää kun tajuaa nämä tunteiden loogis-rationaaliset yhteydet. Omaan arvioon tunneosaamisen tasosta ja sen kehittämistarpeesta ei johtajan kannata liikaa luottaa: tutkimukset kun osoittavat, että yhteys todellisen ja itsearvioidun osaamisen välillä on huomattavasti sattumaa pienempi. Nyt ulkopuoliset arviot ja havainnoitavat tunnereaktiot kertovat, että kehittämistarvetta maamme ylimmässä johdossa on. n

ja terapiatyössä on erikoistunut työstressin, uupumuksen ja kiusallisten tunteiden kanssa työskentelyyn lyhytterapeuttisin menetelmin. Mikael Saariselta on ilmestynyt useita kirjoja, mm. ”Tunne älysi, älyä tuntevasi. Opas oman ja työyhteisön tunneälyn kehittämiseen”, ”Tunneäly, kohti KOKOnaista elämää” ja ”Perkele. Tunneosaamisen käsikirja esimiehille”, jonka hän kirjoitti yhdessä Pauli Aalto-Setälän kanssa.

MIKAEL SAARINEN SALOSSA 7.5.2009 Yllä olevien ajatusten kirjoittaja FT Psykoterapeutti VET Mikael Saarinen luennoi Salossa järjestettävässä seminaarissa 5. toukokuuta. Seminaari kuuluu osana vuoden 2009 seminaarisarjaan, jonka työelämään liittyvät aiheet vaihtelevat johtamisesta työyhteisön hyvinvointiin.


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Jäsenhaastattelussa Satu Järvilahti Teksti: Katri Kronström

Nimi: Satu Järvilahti Opinahjo: Helsingin kauppakorkeakoulu Vuosikurssi: 1994–1999 Kotipaikkakunta: Salo

on ajan hermolla olevaa businesta, vaativien asiakassuhteiden hoitamista ja hyvän työporukan coachaamista. Olen iloinen, että olen saanut olla mukana pankin kansainvälisillä liiketoiminta-alueilla. Nordea työnantajana on mielestäni antanut hienosti vastuuta ja mahdollisuuksia edetä uralla myös nuorelle naiselle.

Mitä harrastuksia sinulla on/ mitä teet vapaa-aikanasi? Vapaa-aika kuluu paljolti perheen ja maatilayrittäjyyden parissa. Lisäksi olen Salon Nuorkauppakamarin jäsen ja pidän matkustelusta, lukemisesta sekä hyvästä ruuasta (myös viinistä).

Mitkä ovat terveisesi Turun seudun ekonomeille? Olkaa rohkeita ja luovia, uskokaa itseenne. Ekonomeja tarvitaan aina, erityisesti turbulentteina aikoina! n

Miksi sinusta tuli ekonomi? Halusin monipuolisen ja kansainvälisen koulutuksen. Pääaineeni olikin International Business. Ekonomin koulutus antaa mielestäni eväitä monenlaisiin tehtäviin ympäri maailmaa. Lukioaikana olin kahden vaiheilla, menenkö valtiotieteelliseen ja sitä kautta diplomaattiuralle tai valitsenko liike-elämän ja kauppatieteet. Työharjoittelu Ranskassa ja kesätyö ulkoasianminimisteriössä opiskeluaikana vahvistivat valintaani kansainvälisen kaupan parissa ja koin kauppatieteellisen tutkinnon itselle sopivammaksi vaihtoehdoksi.

Mikä on mukavin muistosi opiskeluajoiltasi? Opintojeni ensimmäisenä päivänä syyskuussa 1994 (nuorena maalaistyttönä suurkaupungissa), tapasin Raflassa, kauppakorkean ruokalassa, nykyisen parhaan ystäväni Sinin, jonka kanssa jaoimme opiskeluajan hauskat ja haastavatkin hetket. Lähdin varta vasten Turun kupeesta Helsinkiin tutustuakseni uusiin ihmisiin ja kaupunkiin. Virkistävää oli ottaa osaa myös Helsingin yliopiston varsinaissuomalaisen osakunnan toimintaan. Sieltä sai mukavasti poikkitieteellistä näkökulmaa ja osakunta järjesti hyviä bileitä, joista mieleeni on jäänyt muun muassa perinteinen ”Turun Palo” juomalauluineen sekä silliaamiaisineen.

TyylikäS ASiAnTunTevA innoSTunuT

K-kenkä Salo Sinun palveluksessasi Salon monipuolisin jalkinevalikoima kevään 2009 juhlahetkiin – tule ja ihastu!

Miten olet edennyt työelämän melskeissä? Tein graduni Merita-Nordbanken fuusiosta ja sen myötä aloitin pankin esimieskoulutuksessa 1999. Kymmenen kuukauden päästä koulutuksen aloittamisesta jouduin heti tulikokeeseen 20 hengen Cash Management -tiimin esimiehenä suuryritysasiakasyksikössä. Se oli todella opettava ja hieno kokemus sekä vahvisti ajatustani siitä, että haluan myös jatkossa toimia ennemmin esimies- kuin asiantuntijatehtävissä. Jäätyäni äitiyslomalle 2002 muutin takaisin kotipaikkakunnalleni Halikkoon ja jatkoin vanhempieni maatilayrityksen pyörittämistä. Hoitovapaan jälkeen tein asiakasvastuullisen töitä Helsingissä vielä vuoden kunnes siirryin Salon Nordean konttoriin, lähemmäksi kotia, yrityspuolen asiakasvastuulliseksi johtajaksi. Vuonna 2006 aloitin Nordea Private Bankingin Salon ja Loimaan yksikön johtajana. Viihdyn työssäni erinomaisesti. Tämä

K-KenKä Salo

kauppakeskus linjuri vilhonkatu 14 Ark. 10–19, la 9–17, su 12–16

13


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Kolme yrittäjätarinaa kuluttajaliiketoiminnoista Teksti ja kuvat: Antti Lehtimäki

Svenska Klubbenille kokoontui jälleen täysi salillinen jäseniä kuuntelemaan yrittäjätarinoita. Ensimmäistä kertaa kaikki esitykset kuultiin ilman teknologisia apuvälineitä – täysin livenä.

K-Extra innovaattorina Illan ohjelman aloitti yrittäjistä nuorin, K-Extra Puhakan Maria Puhakka. Maria jatkaa vanhempiensa työtä kauppiaana Hämeenkadun K-Extrassa. Käytännössä hänen isänsä on siirtynyt enemmän konsultin rooliin, jolloin varsinainen irtiotto ja luopuminen on jo toteutettu. Juridisesti sukupolvenvaihdos odottaa edelleen valtiovallan veroratkaisuja. Kauppatieteen opintojen lisäksi Maria on opiskellut yrittäjän ammattitutkinnon K-instituutissa, jossa syntyi nuorten kauppiaiden välille innostavasti kokemuksia vaihtava yhteisö. Puhakka on ollut kauppana oman alansa innovaattori. Hyvät edellytykset sille on tarjonnut sijainti yliopiston, korkeakoulujen ja TYKSin läheisyydessä. Ensimmäinen merkittävä saavutus tuli vuonna 1991 kun Puhakka valittiin ”vuoden olutkauppiaaksi”. Tarjolla oli jo silloin yli 60:tä eri olutmerkkiä. Laman aikana keksittiin ”makkarataidenäyttely” aidoista makkaroista. Kun tultiin vuosituhannen vaihteeseen, Puhakka sai uuden arvonimen ”Suomen ensimmäisenä luomukauppana”. Tulevaisuuden haaveena Maria Puhakka näkee mahdollisuuden olla jonain päivänä jonkin suuremman vähittäiskaupan kauppiaana. Kuvaa täydentää puoliso, joka on myös K-kauppias valmennettavana.

Käsin poimittuja kirjavalintoja Katri Tuominen päätti runsas kaksi vuotta sitten ryhtyä kirjakauppiaaksi ja perusti Pienen 14

Kirjapuodin. Lopullinen päätös syntyi kun aviomies uhkasi hankkia vaikka ”tyhjän bensaaseman Vehmaalta”, jos Katri ei olisi lähtenyt kirjakauppiaaksi. Valintaa helpotti pitkäaikainen kiinnostus kirjallisuuteen ja aikaisemmat työpaikat ja kontaktiverkot alalla. Pieni kirjapuoti haluaa selkeästi erottua suuremmista kirjakaupoista. Liikkeeseen voi tulla viihtymään. Voi vaikka kiireisten ostosten lomassa istua nojatuoliin ja vaihtaa kauppiaan kanssa ajatuksia kiinnostavista klassikoista. Katri kertoi kirjavalikoiman syntyneen hänen oman näkemyksensä pohjalta ja olevan ikään kuin ”käsin poimittuja yksittäiskappaleita”. Hetki kirjakaupassa voi olla eräänlainen opastettu löytöretki. Katri lupaa myös Pienen Kirjapuodin etsivän ja toimittavan asiakkaalle yksittäiset kirjat suuria ketjuja nopeammin. Hän on rakentanut vuosien aikana tiiviit henkilösuhteet suoraan kustantajiin ja pystyy saamaan myös jo virallisesti loppuunmyytyjä kirjoja kustantajien viimeisistä varastoista. Pieni kirjapuoti järjestää vuosittain noin kymmenen asiakasiltaa, joihin kutsutaan kirjailijoita kertomaan uusien kirjojen julkistuksista. Viimeisin kirjailijavieras oli ollut turkulainen Roope Lipasti. Pieni kirjapuoti sijaitsee vanhassa Kestilän talossa Yliopistonkadun ja Humalistonkadun kulmassa.

Joulusta uusi sesonki ravintola Pohjakulmalle Marjut Kyyrö teki pitkän uran Raisio Yhtymän palveluksessa leipomo- ja suurtalousyksikössä. Hän ehti työskennellä tuotepäällikkönä,

taloussuunnittelijana ja lopulta markkinointipäällikkönä ennen siirtymistään sivutoimiseksi yrittäjäksi. Kahdeksan ensimmäistä vuotta yrittämistä tuki elintarvikealan kansainvälisen suuryrityksen Suomen edustus. Ensin Marjut hankki miehensä kanssa muutamia kioskeja Turun seudulta. Nuoruuden ujous ropisi viimeistään siinä vaiheessa pois kun asiakkailta saattoi tulla ”ihan mitä tahansa kysymyksiä ja kommentteja kioskin pitäjälle”. Alkuun se oli melkoinen kulttuurishokki. Asiakkaat muuttuivat kun he päättivät luopua kioskeista ja hankkia Ravintola Pohjakulman Rymättylästä. Sen asiakkaat ovat peruspositiivisella mielellä, kun suunnitellaan ja vietetään ikimuistoisia juhlatilaisuuksia. Marjut ja hänen miehensä viettävät hyvin tiiviin kesäkauden Pohjakulman toiminnassa ja ottavat talviaikana selvästi löysemmin. Ainoan merkittävän poikkeuksen muodostaa joulunaika, josta on tullut uusi sesonki. Kokonaiset suvut tulevat nauttimaan joulupöydän antimista ja parhaimmillaan jouluaattona onkin myyty neljälle eri saapumisajalle. Ravintola Pohjakulman salaiset ruokareseptit ovat saavuttaneet suosiota. Liiketoiminta sai kansainvälistä ulottuvuutta neljä vuotta sitten kun Marjut päätti lähteä vetämään Turun WTC:n lounasravintola Wellamon toimintaa. Välillä Marjutin voi tavata kassalta tiskin takaa, välillä myös keittiön puolelta. Yrittäjän on oltava hyvin monitaitoinen. Illan aikana heräsi varsin innostava tunnelma. Oli aistittavissa aitoa ihailua yrittäjiä kohtaan, joilla on kyky tuntea asiakkaansa tarpeet ja käyttäytyminen hyvinkin tarkkaan. Ekonomit olivat uskaltautuneet rohkeasti kohtaamaan kuluttajan. n


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

MERKURIUKSEN KARNEVAALIT TULEVAT TAAS Teksti : Kirsi Leväpelto Kuvat: Juha Hämäläinen

Väitöskirjan tekijöitä

Hyssälät

Turkulaisia mahtimiehiä Orakset

Johanna Oras ja Leena Virtanen

Tapio Reponen

Tanssia Merkuriuksessa

T

urun kauppakorkeakouluseuran joka toinen vuosi järjestettävät Merkuriuksen karnevaalit tukevat jälleen kauppakorkeakoulua ja tieteen tekemistä sekä väitöskirjarahastoa. Tämän vuoden teemana on The Grand Night ja tilaisuus järjestetään edellisten vuosien tapaan Holiday Club Caribian juhlasalissa lauantaina 3. lokakuuta. Turun kauppakorkeakouluseura toimii yhdyssiteenä elinkeinoelämän ja Turun kauppakorkeakoulun välillä. Seura perustettiin vuonna 1969 ja jäseniä on runsaat 400. Vastaavanlaista seuraa ei tiettävästi ole muilla korkeakouluilla Suomessa. Seuran tärkein varainkeruumuoto on 1971 ensimmäisen kerran järjestetty Merkuriuksen karnevaalit. Tulevana syksynä karnevaalit järjestetään jo 22. kerran. Tämä hyväntekeväisyysgaala kerää lähes 1000

Kanerva ja Kiikko

juhlijaa, jotka edustavat maamme talouselämän, kulttuurin, politiikan, korkeakoulujen ja hallinnon eri aloja. Merkuriuksen tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan Turun kauppakorkeakoululle. Pääosin sillä kartutetaan väitöskirjarahastoa, josta jaetaan merkittäviä avustuksia väitöskirjojen painatuskuluihin.

JUHLAAN MAHTUU VIELÄ Ilmoittaudu sähköpostilla tai puhelimitse Mirja Junkolalle. Kerro nimesi ja yhteystietosi sekä montako illalliskorttia tilaat mirja.junkola@nic.fi tai puh 050 569 8779 n 15


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

”Kuka pysäytti kehityksen?” naisten palkkaepätasa-arvo ja uralla etenemisen esteet Teksti: Nina Hamburg Kuvat: Pasi Leino

V

ajaa sata ekonominaista kansoitti Panimoravintola Koulun keskiviikkona 4.3.2009, jolloin Sefe järjesti naistenpäivään liittyvän tilaisuuden ”Kuka pysäytti kehityksen”. Illan aikana Akavan lakimies Jaana Meklin, professori Satu Lähteenmäki, Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell sekä rahoitusjohtaja Heidi Tuominen ottivat omalta osaltaan kantaa naisen asemaan työelämässä. Sefe on järjestänyt samankaltaisia tapahtumia myös aiemmin, mutta ei koskaan ennen Turussa. Koska naisekonomit ovat olleet ympäri Suomea aktiivisia ja innokkaita keskustelemaan naisten oikeuksista ja kehittämään työolojaan, lupautui Sefe järjestämään vastaavanlaisia tilaisuuksia myös jatkossa. Ja jotta palkkaepätasa-arvoon tai naisille kasautuviin määräaikaisuuksiin saadaan jollain aikavälillä muutosta, tarkoittaa se muutoksia myös ihmisten asenteissa. Tämä puolestaan edellyttää tietoisuutta ja asioista keskustelemista. Nyt ollaan jo kehityksen polulla, mutta eteenpäin meneminen vaatii paitsi aikaa myös resursseja naisilta sekä tietysti miehiltä asenteiden muuttamista – jos näin kärjistetysti voi naistenpäivän illan keskustelun annin ilmaista.

Ekonominaisen euro on 73 senttiä Viime päivinä lehdistä on taas saanut lukea varsinkin korkeakoulutettujen naisten ja miesten välisistä palkkaeroista. Samanlaisissa tehtävissä, samanlaisella kokemuksella ja tekemisellä ekonominainen ansaitsisi yksityisellä sektorilla melkein 12 prosenttia enemmän, jos olisi mies. Johtotehtävissä ero on kaikkein suurin, ylimmässä johdossa peräti 18 prosenttia. Sefen teettämän tutkimuksen mukaan ekonominaisten ja -miesten selittymätön palkkaero on nyt samalla tasolla kuin kolme vuotta sit-

ten. Vain valtionsektorilla palkkaerot ovat merkittävästi pienentyneet, sillä ero oli enää viisi prosenttia. Sitä, miksi ekonominaisen euro on 73 senttiä, ei voida kaikin osin selittää. Syitä voidaan hakea siitä, että miehet työskentelevät useammin johtotehtävissä ja yksityisellä sektorilla sekä tekevät työssään pidempää päivää. Naisen katkonainen ura äitiyslomineen ja hoitovapaineen aiheuttaa sen, etteivät naiset saa samassa tahdissa palkankorotuksia kuin miehet. Lisäksi syitä palkkaepätasa-arvolle voidaan hakea siitä, että miehet ovat useammin tulospalkkauksen piirissä. Lähtökohta palkkaepätasa-arvon korjaamisessa on sen näkyväksi tekeminen ja sitä Sefe pyrki tilaisuudessa korostamaan.

Mikä estää ekonominaisen urakehityksen? Illan aikana Akavan lakimies Jaana Meklin kohahdutti yleisöä sillä tiedolla, että akavalaisen naisen urakehitys ei ole viimeisen kymmenen vuoden aikana työelämässä muuttunut, vaikka tasa-arvo näennäisesti onkin lisääntynyt. Naisten koulutusaste on noussut ja naiset ovat jo nyt korkeakoulutetumpia kuin miehet – se vaan ei näy palkassa. Lisäksi miehet ovat joka sektorilla useammin johtaja-asemassa. Vuonna 2006 tehdyssä akavalaisessa tutkimuksessa kartoitettiin naisten uralla etenemisen esteitä. Tuolloin yli 1000 vastaajasta 73 % akavalaisista naisista ja 57 % akavalaisista miehistä katsoi, että naisella on vähemmän mahdollisuuksia edetä uralla kuin miehellä. Tutkimuksessa listattiin seuraavia syitä: naiset asettavat miehiä useammin perhe-elämän etusijalle, perhevapaat, miehet eivät palkkaa naisia johtotehtäviin, naisilla on enemmän määräaikaisuuksia työhistoriassaan, sukupuoli itsessään. Tästäkin joukosta vain naiset kokivat perhevapaiden ja määräaikaisuuksien olevan uralla

Kiintiömies Aleksi Randell Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Leväpelto Satu Lähteenmäki

Lotta Savinko

Naistenpäivän yleisöä Ravintola Koulussa

16


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI etenemisen esteitä. Miehet eivät näitä esteiksi juurikaan nähneet. Onko siis niin, että me naiset itse luomme itsellemme ajatuksen tasolla esteitä uralla etenemisessä? Tosiasia kuitenkin on, että määräaikaiset työsuhteet ovat edelleen koulutettujen ja synnytysikäisten naisten (25–44-vuotiaat) ongelma. Yleisö osallistuikin kiitettävästi keskusteluun, jossa pohdittiin, mikä on sen vaikutus, että työnantaja joutuu maksamaan perhevapaista johtuvia kustannuksia. Ohjaako tämä osaltaan myös rekrytoinnissa miehen valintaa, jos yrityksissä tuijotetaan puhtaasti vain kustannuksia. Naisyleisön keskuudessa olikin selvä viesti Sefelle: vanhemmuuden tuomia kustannuksia tulisikin jatkossa jakaa tasaisemmin niin naisen kuin miehen työnantajalle.

Turvallisuuden tunteesta riskinottoon Mielenkiintoisia ajatuksia herätti myös esitys, jonka piti illan puhuja, professori, tutkija ja johtajuuden pääaineen opettaja Satu Lähteenmäki Turun Kauppakorkeakoulusta. Lähteenmäki painotti jo vuosia sitten niin sanottujen pehmeämpien arvojen vaikutusta yrityksen menestymisessä. Lähteenmäki onkin onnistunut mittavasti viemään omaa viestiään eteenpäin, jos menestystä voi mitata sillä, että istuu useamman yrityksen hallituksen jäsenenä. Lähteenmäki etsi syitä naisten kehityksen pysähtymiseen myös puhtaasti evoluutiopsykologisista syistä, jossa naiset on luotu olemaan turvallisuushakuisempia ja jossa miehet ottavat riskejä selviytyäkseen. Naiset tyytyvät vähempään – liekö syy huonommassa itsetunnossa vai missä – eivätkä edes hinnoittele itseään korkealle. Vai onko lasikattoilmiö vain sitä, että naiset eivät edes hakeudu johtotehtäviin? Naiset eivät perinteisesti edes ole niin vallanhaluisia, että haluaisivat kilpailla johtajuudesta. Lähteenmäki vertasikin osuvasti, että jos vain johtaja saa astuttaa naaraat, mitä iloa naisella on tähän edes pyrkiä.

Tasa-arvo toteutuu paremmin julkisella sektorilla Lisänsä illalle toi myös Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell, joka kertoi, kuinka tasa-arvo toteutuu Turun kaupungissa. Havaittuja palkkaeroja naisten ja miesten välillä onkin melko vähän. Taustalla on myös yhdenvertaisuuslaki, joka pakottaa ottamaan naisia enemmän huomioon päätöksenteossa. Ja onhan Turku ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka hyväksyi eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. Randellin viesti yleisön naisille olikin, että naisten tulisi hakeutua enemmän johtotehtäviin ja hän muistutti, että perhe-elämänkin vastuuta voi jakaa perheessä molempien osapuolten kesken.

Naisen uralla etenemisen esteet – mikä on todellista ja mikä on oman mielemme tulkintaa? Rahoitusjohtaja Heidi Tuominen kertoi myös oman tarinansa pankkimaailmasta. Tuominen oli joukossa yksi poikkeavista, joka koki, ettei ole koskaan joutunut tulleensa syrjityksi tai että häntä olisi kohdeltu epätasa-arvoiseksi. Tämäkin auttaa muistuttamaan, että jokaisella meistä on omat kokemuksensa ja toinen reagoi tilanteisiin herkemmin kuin toinen. Viesti ei kuitenkaan voi olla se, että jokaisen naisen pitäisi olla niin sanottu hyvä jätkä, vaan terveessä yhteisössä jokaisella on oikeus olla omanlaisensa ja saada sitä kautta vietyä viestiä eteenpäin.

Jokainen voi vaikuttaa Tilaisuuden suurin anti oli hyvän keskustelun aikaansaaminen. Naisten reaktiot olivat käsin kosketeltavia, kun heille tärkeistä asioista puhuttiin. Oli myös mielenkiintoista huomata, kuinka meillä naisilla itsellämme on eväitä ottaa tilanne haltuun. Nainenhan voi omalla toiminnallaan edistää uraansa olemalla rohkea ja viestittää itseään ja asiaansa eteenpäin. Jo se, että nainen uskoo omaan sanaansa, lisää vakuuttavuutta. Naisen tulisi myös uskaltaa pyytää palkankorostusta, vaikka yleisössä joku olikin saanut naurut palkankorotustoiveistaan. Tämähän ei kerro pyytäjän tyhmyydestä, vaan vastapuolen epäasianmukaisesta suhtautumisesta. Tärkeä resepti naisen menestymiselle on myös verkostoituminen – eikä pelkästään naisten, vaan myös miesten kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että naisten tulisi olla susia toisille naisille, vaan naiset voivat tukea toisiaan ja samoin edistää koko naissukupuolen työelämän kehitystä. Jos määrätietoisuus ohjaa tutkimusten mukaan meitä naista eniten uralla eteenpäin, niin eiköhän jokainen kaiveta itsestämme se sisäinen potku ja lähdetä kohti uusia haasteita. n

Suomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund – SEFE ry on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. Lähes 47 000 jäsenellään SEFE on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. SEFE palvelee jäseniään kaikissa ekonomiuran käänteissä ja valvoo ekonomien etuja työelämässä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa.

SEFE - JOTTA EKONOMILLA ON ARVONSA Haemme ehdokkaita Suomen Ekonomiliiton hallitukseeen ja sen alaisiin toimikuntiiin 2010-2011 Suomen Ekonomiliitto SEFEn syysliittokokouksessa 21.11.2009 liitolle valitaan uusi hallitus (9-12 jäsentä). Samalla valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja I ja II varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi 1.1.2010-31.12.2011. Lisäksi hallitukseen valitaan opiskelijajäsen, jonka toimikausi on yksi vuosi 1.1.2010-31.12.2010. Liittokokous asettaa vähintään kahdeksan ehdokasta sellaisiin hallituksen alaisiin toimikuntiin, joiden jäsenyys ei edellytä asemaa jäsenyhteisön hallituksessa tai johtokunnassa. Hakeminen edellyttää jäsenyyttä SEFE-yhteisössä. Jäseniä, jotka ovat halukkaita asettumaan ehdokkaiksi SEFEn hallitukseen tai toimikuntiin, pyydetään tutustumaan SEFEn jäsensivuilta (www.sefe.fi>jäsensivut>haku hallitukseen ja toimikuntiin) löytyviin asiakirjoihin, täyttämään jäsensivuilla ehdokasasettelulomake + CV ja lähettämään ne jäsenyhdistyksensä puheenjohtajalle viimeistään 31.8.2009. Lista puheenjohtajista yhteystietoineen löytyy jäsensivuilta.

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan valmistelija Sirpa Koivula, sirpa.koivula@elisanet.fi, puh. 040 584 3649

UUDISTUNUT TURUN SEUDUN EKONOMIEN LEHTI ILMESTYY NELJÄ KERTAA VUODESSA. TARKKAAN TUTKITUN JULKAISUN LEVIKKI ON 3600 KAPPALETTA.

I lm o it u k s es i huomataan!

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT 2/1 s, aukeama (420 x 297 mm*, 400 x 270 mm**) 1/1 s, kokosivu (210 x 297 mm*, 186 x 270 mm**) 1/2 s, vaaka (210 x 148 mm*, 186 x 133 mm**) 1/2 s, pysty (105 x 297 mm*, 90 x 270 mm**) 1/4 s (90 x 133 mm) 1/8 s (90 x 65 mm) * + leikkausvarat 3 mm

800 € 500 € 300 € 300 € 200 € 140 €

**Koko ilman marginaaleja (ei leikkuuseen)

Myös bannerimainostaminen nettisivuillamme on mahdollista. TIEDUSTELUT JA VARAUKSET Marjatta Postinen, tsery@co.inet.fi, puh. (02) 469 0680

www.turunseudunekonomit.

17


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Tulevat tapahtumat Koulutusta MITEN LUET TILINPÄÄTÖSTÄ -koulutusilta torstaina 24.9. klo 17–20. Kokoustila Alvarium, Puutarhakatu 8 B, 20100 Turku. Kouluttajana KHT Kalle Laaksonen. Sitovat ilmoittautumiset 1.9. mennessä. Tilaisuus on maksuton. SEFE/YRITTÄJYYS-SEMINAARI keskiviikkona 7.10. Seuraa sähköpostiviestejä ja Sefen ja TSE ry:n nettisivuja. TYÖHYVINVOINTI 14.10. klo 17.30–19 Psykoterapeutti ja työnohjaaja Sini Caven puhuu työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja muutoksiin valmistautumisesta keskiviikkona 14.10. klo 17.30–19. Paikka ilmoitetaan myöhemmin, seuraa sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen nettisivuja www.turunseudunekonomit.fi. MYYNTIAIHEINEN AAMIASSEMINAARI Tilaisuus järjestetään marraskuussa. Ks. lisää sivun 19 ilmoituksesta.

Yritysvierailut SOKOS WIKLUND Pukeutumis/kauneusilta naisille torstaina 8.10. Sitovat ilmoittautumiset 14.9. mennessä. Tilaisuus on maksuton. STOCKMANN-yritysvierailu tiistaina 22.9. klo 17–18.30. Päivä varmistuu lähempänä ajankohtaa, seuratkaa sähköpostitiedotusta ja nettisivuja. Yritysesittelyn lisäksi illassa keskitytään myyntiin. Sitovat ilmoittautumiset 1.9. mennessä. Tilaisuus on maksuton.

Kulttuuria KOLME MUSKETTISOTURIA keskiviikkona 17.6.09 klo 19 ensiiltanäytös, Turun Vartiovuoren kesäteatterissa, koko perheelle maailmanhistorian vauhdikkain klassikko. Peruutuspaikkoja voi kysellä toimistolta. EKONOMIJAZZIT PORISSA 18.7. Mennään taas perinteisesti bussilla Porin Yliopistokeskukseen Porin Seudun Ekonomien järjestämään buffet-tilaisuuteen klo 12 ja sen jälkeen Kirjurinluodon konserttiin 14–21. Ennakkotiedoista poiketen laulaja Tom Jones ei esiinny Kirjurinluodon konsertissa. Tietoa esiintyjistä kannattaa seurata Porin Jazzin sivuilla www.porijazz.fi. Matkan hinta kaikille 80 euroa sisältäen ekonomijazzien puffeetarjoilun, Kirjurinluodon liput ja kuljetukset. Maksut viitteellä 18076, muut maksutiedot kohdassa ilmoittautuminen. Lähtö Turun kaupungin teatterin edestä klo 10. Ilmoittautumiset 15.5. mennessä www.sefe.fi >jäsensivut. TSE ry isäntänä Marja Ansio LAULAVAT SADEPISARAT Turun kaupunginteatteri torstaina 5.11. klo 19.00 näytökseen varattu 50 lippua. ”Laulavat sadepisarat” – jota usein on sanottu lajinsa parhaaksi koskaan tehdyksi elokuvaksi – sai henkisen alkunsa ja kummilaulunsa jo vuonna 1929, kun säveltäjä Herb Brown ja sanoittaja Arthur Freed huipensivat Broadway Melody -nimiseen elokuvaan kirjoittamansa laulusarjan lauluun ”Singin’ in the Rain”. Syksyllä sadepisarat laulavat Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä Tuomas Parkkisen ohjauksessa. Vauhdikkaasta koreografiasta vastaa Mikko Ahti, pramean lavastuksen suunnittelee Jani Uljas ja hohdokkaat puvut Tuomas Lampinen. Rytmin lyö kapellimestari Jussi Vahvaselkä” Hinta 30 euroa jäsenille ja avecille. Maksut viitteellä 05115. 18

Ilmoittautumiset ja maksut 1.9. mennessä www.sefe.fi > jäsensivut. Valitettavasti 1.9. jälkeen emme voi ottaa vastaan peruutuksia, varausmäärä ilmoitetaan silloin teatterille ja lasku tulee sen mukaisesti. PICASSO-NÄYTTELY JA LUONNON­T IE­T EELLINEN MUSEO 14.11. Retki Ateneumin Picasso-näyttelyyn ja Luonnontieteelliseen keskusmuseoon on suunniteltu lauantaiksi 14.11. Retkestä tarkemmat tiedot myöhemmin, seuraa sähköpostiviestejä ja yhdistyksen nettisivuja www.turunseudunekonomit.fi.

Muita tapahtumia NAISTEN JALK APALLON EM-KISAT 31.8. Veritas-stadionilla Turussa Ruotsi–Englanti. Seuraa sähköpostiviestejä ja tiedotusta nettisivuilla. AIKUSTEN UINTITEKNIIKKAKURSSI Aurajoen Uinti sunnuntaisin 6., 13., 20., 27. syyskuuta ja su 4. lokakuuta. Kurssipaikka, kellon ajat ja hinta selviää myöhemmin, seuraa sähköpostiviestejä ja yhdistyksen nettisivuja www.turunseudunekonomit.fi. LASTEN UIMAKOULUT sunnuntaisin 6., 13., 20., 27. syyskuuta ja su 4. lokakuuta Kurssipaikka, kellon ajat, ilmoittautuminen ja hinta selviää myöhemmin, seuraa sähköpostiviestejä ja yhdistyksen nettisivuja www.turunseudunekonomit.fi. URHEILULAJIKOKEILUT: TENNIS/SULKAPALLO lauantaina 24.10 (varapäivä la 31.10.) Päivän varmistus, kellon aika, ilmoittautuminen ja hinta selviää elokuussa, seuraa tiedotusta nettisivuilla.

Nuoret ekonomit ja opiskelijat NUORET EKONOMIT 17.9. klo 17 Sefen järjestämä Nuoret Ekonomit tilaisuus pidetään 17.9. klo 17.00 ravintola Koulussa. Seuraa sähköpostitiedotteita ja Sefen ja TSE ry:n nettisivuja. URAILTA OPISKELIJOILLE TSE ry:n järjestämä Urailta opiskelijoille marraskuussa. Tilaisuuden aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

Yrittäjyysohjelma Seuraa nettisivuja ja sähköpostiviestintää. Jos et ole saanut viime aikoina sähköpostiviestejä, tarkistathan, että tietosi ovat ajan tasalla.

Tulevia jäsentapahtumia Salossa Kaikki jäsenet ovat tervetulleita myös Salon tapahtumiin TUNNEOSAAMINEN, KRIITTISTEN ESIMIESTILANTEIDEN SENSITIIVI 7.5.2009 klo 14–16 PsL, FT Mikael Saarinen: Tunneosaaminen, kriittisten esimiestilanteiden sensitiivi n emotionaalinen elinympäristömme ja sen haasteet esimiehille n tunne vie, järki vikisee n tunneosaamisen neljä osa-aluetta n tunneosaamisen kehittäminen. Paikka: Salon lukio, Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Hinta 20 €, maksu paikan päällä. Kysy vapaita paikkoja toimistolta.


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Tilaisuuksiin ilmoittautuminen Netti-ilmoittautumiseen pääsee SEFEn tapahtumahallinnan sivuilta www.sefe.fi (kirjaudu jäsensivuille > tapahtumiin ilmoittautuminen). Linkki sinne on myös TSE:n nettisivuilla www.turunseudunekonomit.fi -> ilmoittautuminen. Tarkista samalla, että sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi jäsenrekisterissä ovat oikein, niitä voidaan tarvita tilaisuuteen liittyvässä tiedottamisessa. SEFEn jäsensivuille kirjautumiseen tarvitaan 14-merkkinen jäsentunniste, ks. ohjeet kohdasta Jäsenasiat. Puhelimitse (02) 469 0680 – huomioi toimistoajat. Peruutukset ilmoittautumisajan kuluessa netin kautta tai puhelimella. Maksullisista tilaisuuksista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan – siis esteen ilmaantuessa muistathan perua osallistumisesi ajoissa! Tilaisuuksien maksut Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille Turun Seudun Osuuspankki 571004-2253932. Ilmoita tilaisuuteen liittyvä viitenumero ja viestiin osallistujien nimet, tapahtuman nimi ja päivämäärä.

EKONOMINAISTEN ELÄMYSILTA Grado Lifestyle – Turun Seudun Ekonomien hyvänmielenilta Salossa, tule illanviettoon Grado Lifestyle -myymälään! Hyvänmielenilta mielenkiintoisessa design-myymälässä tiistaina 12.5.2009 klo 17.30 alkaen. Illan ohjelmassa on yrittäjän kertomus Gradon synnystä sekä yrityksen Suomessa edustamasta Design House Stockholm -yrityksestä, tuote-esittelyjä, mukavaa yhdessäoloa sekä iltapalaa viinin kera. Illan aikana on mahdollista tehdä ostoksia lämminhenkisessä tunnelmassa -20 % alennuksella (ei koske tilattavia tuotteita).Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä jäsentä. Tilaisuus on tiistaina toukokuun 12. päivänä klo 17.30–19.30 Grado Lifestyle -myymälässä (Turuntie 14, SALO, www.gradolifestyle.fi/). Ilmoittautumiset 5.5. mennessä ja sen jälkeen voi kysyä vapaita paikkoja toimistolta. Tilaisuus on maksuton. Tilaisuutta emännöivät Katri Kronström ja Eeva Nuottasaari. TERVETULOA! RENTO JA MUTKATON VIINI-TASTING 19.5. klo 17. Makujen matkalle, tule maistelemaan viinejä! Anna omien aistiesi ratkaista, millaista on hyvä viini. Maisteltavina 10 viiniä ja 2 samppanjaa VIINIPUTIIKKI.COMISTA. Wine-tasting-tilaisuus järjestetään Salossa tiistaina 19.5.2009 klo 17–19.00. Paikkana kahvila Salon Ester, Esterinkatu 11. Omakustannehinta 10 EUR, maksetaan paikan päällä. Mukaan mahtuu 35 ensimmäistä jäsentä! Tutustu tilaisuuden pitopaikkaan osoitteessa www.salonester.fi. Sitovat ilmoittautumiset 4.5. mennessä ja sen jälkeen voi kysyä vapaita paikkoja toimistolta. TSE ry:n tilaisuuden emäntinä tilaisuudessa toimivat Katri Kronström ja Eeva Nuottasaari

Yhteistyötahojen tilaisuuksia

Jäsenasiat Muutokset jäsentiedoissa

Ilmoitahan kaikki yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset suoraan Suomen Ekonomiliitto SEFEen - verkossa http://www.sefe.fi/ >jäsensivut - sähköpostilla jäsenrekisteri@sefe.fi - soittamalla 020 693 200 - postitse SEFE, Jäsenrekisteri, Rajavartijankatu 2, 00520 Helsinki. SEFEn jäsensivuille kirjautuminen

SEFEn jäsensivuille kirjautumiseen tarvitaan 14-merkkinen jäsentunniste, jonka löydät joko jäsenmaksulomakkeesta, rekisteriotteesta tai rekisterisihteereiltä jasenrekisteri@sefe.fi tai puh. 020 693 200 tai TSE ry:n toimistosta tsery@co.inet.fi. Uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan päätät itse ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. TSE ry:n toimisto

Toimistonhoitaja Marjatta Postinen, puh. (02) 469 0680, fax (02) 469 0692 Sähköposti tsery@co.inet.fi Kotisivut: www.turunseudunekonomit.fi Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Toimistoajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu. Toimisto on suljettuna kesä-heinäkuun ajan Puheenjohtaja Kirsi Leväpelto, puh. 050 506 5163 Jäsenlehden päätoimittaja Jukka Sillanpää,

jukka.sillanpaa@teliasonera.com

Merkuriuksen karnevaalit lauantaina 3.10.2009.

Työskenteletkö myynnissä? Vai omaatko muuten vain myyntiosaamista? Haluatko tuoda yritystäsi tai itseäsi tutuksi?

Oli tilaisuus maksullinen taikka maksuton – ilmoitathan osallistumisesteestäsi! Näin voimme antaa paikan jollekin toiselle halukkaalle taikka sovittaa esimerkiksi tarjoilut oikealle osallistujamäärälle Haluatko kirjoittaa TSE:n jäsenlehteen artikkelin tai tiedätkö hyvän, ajankohtaisen ja ekonomeja kiinnostavan aiheen? Onko sinulla ehdotus jäsentapahtumasta? Lähetä viestiä

toimistolle!

Seuraava jäsenlehti ilmesty y sy yskuussa. Sähköpostiosoitteet ajantasalle!

Viime vuonna tehdyn jäsenkyselyn perusteella sähköpostin suosio on noussut merkittävästi ja yli 90 % jäsenistä oli sitä mieltä, että sähköposti on hyvä tai kohtalainen tiedotuskanava. Näin ollen TSE tulee jatkuvasti entistä aktiivisemmin informoimaan jäseniään mm. erilaisista jäsentapahtumista sähköpostitse. Siksi onkin tärkeää, että kaikki jäsenet ilmoittavat ja/tai päivittävät sähköpostiosoitteensa SEFEn jäsentietoihin. Siten saat nopeasti ja vaivattomasti ajankohtaiset TSE ry:n tiedotteet!

Myynnin aamiais­ seminaa­rissa tämä on nyt mahdollista Jatkamme vuoden 2009 myyntiteemalla ja etsimme nyt jäsenistömme keskuudesta innostavia myynnin ammattilaisia kertomaan oman näkemyksensä, mitä työtehtäviä ekonomi voi myynnin saralla tehdä. Sinun ei tarvitse olla maailmaa kolunnut huippumyyjä, vaan meille riittää, että olet motivoitunut pitämään marraskuussa 2009 järjestettävässä myynnin aamiaisseminaarissa puheenvuoron. Pyrimme aamiaistilaisuudessa realisoimaan myyntiin liittyviä myyttejä ja rohkaisemaan ekonomeja hakeutumaan myynnin erilaisiin tehtäviin. Mikäli oma sisäinen myyjäsi heräsi, olethan meihin yhteydessä 4.6.2009 mennessä. Lisätietoja tapahtumasta antaa Nina Hamburg, nina.hamburg@kotikone.fi.

19


Merkuriuksen Karnevaaleihin on myynnissä illalliskortteja (á 165 euroa). Illalliskortti sisältää alkucocktailin, juhlaillallisen viineineen, kahvin ja avecin sekä ohjelman ja yöruoan. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Ilmoittaudu sähköpostilla tai puhelimitse Mirja Junkolalle, mirja.junkola@nic.fi tai puh. 050 569 8779. (Ilmoita nimesi ja yhteystietosi sekä montako illalliskorttia tilaat)