Jäsenlehti 2-2008

Page 1

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY • JÄSENLEHTI 2/08 •

8.3. nostettiin malja 70-vuotiaalle TSE ry:lle

6

TUTUSTU TSE RY:N UUDISTUNEISIIN NETTISIVUIHIN

TIIMIYRITTÄJÄ TIMO HELTEEN VASTUULLA OLI KASVUN REALISOIMINEN

4TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Puheenjohtajan tervehdys KIITOS JUHLATOIMIKUNNALLE Turun Seudun Ekonomien juhlavuoden kohokohta, vuosijuhlat, on taakse jäänyttä elämää. Juhlat sujuivat rennosti ja voitte lukea reportaasin kuvineen tässä lehdessä. Erityiskiitos juhlatoimikunnan puheenjohtaja Jukka Sillanpäälle! Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki juhlatoimikunnan jäsenet.

UUDET NETTISIVUT Seuraava juhlavuoden etappi on yhdistyksen nettisivujen uudistaminen. Sivujen pitäisi olla julkaistuna, kun tämä lehti ilmestyy postilaatikkoihinne. Vieraile siis osoitteessa www.turunseudunekonomit.fi

KIITOS SPONSOREILLE Lisäkiitokset lienevät paikallaan juhlavuoden sponsoreillemme: Vahinkovakuutusyhtiö IF, Ruokakesko, Turun Seudun Osuuspankki, Ernst & Young, TS -yh-

tymä, Mehiläinen, TeliaSonera ja mainostoimisto Satumaa. Lisäksi juhlavuoden toteutuksessa ovat mukana mainostoimisto Namutehdas Oy sekä Gekko Digital Oy. Kiitos tuestanne!

Sisällys

KOULUTUS- JA TAPAHTUMATARJONTA

Tiimiyrittäjyys sopii ekonomille ............................. 4

Loppukevään ja kesän tarjonta on perinteisesti niukempi kuin muina vuodenaikoina, unohtamatta kuitenkaan Pori Jazz -retkeä ja kesäteatteria. Syksyn suunnitelmat ovat kuitenkin pitkällä ja niistä on makupaloja tässä lehdessä. Kaikille jäsenille aurinkoista kesää toivottaen, Kirsi Leväpelto, Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tervehdys ............................... 3 Johtokunnan uudet jäsenet .......................... 3

TSE ry:n toimistolla palvelee Marjatta Postinen .................. 6 Turun seudun ekonomit ry:n nettisivut ovat uudistuneet .... 6 Vuosijuhlat – Miten kaikki tapahtui ........ 7 Senioritoiminta.................... 12 Osaaminen ja työhyvinvointi johtamisen haasteina ........... 12 Menneet tapahtumat ........... 13 Tulevat tapahtumat ............. 14 Jäsenasiat ............................. 15 Yhteistyötahojen ilmoitukset .......................... 15

Vuoden 2008 johtokunnan uudet jäsenet TÄMÄN VUODEN ALUSTA UUSINA KASVOINA TSE RY:N JOHTOKUNNASSA ALOITTIVAT EEVA MANNILA JA HANNA SARIMO.

Turun seudun ekonomit ry JÄSENLEHTI Päätoimittaja: Elina Paavilainen-Heikkinen

EEVA MANNILA toimii kehittämispäällikkönä HR-alalla toimivassa ja erityisesti palkanlaskennan ulkoistus-

palveluita tarjoavassa Silta Oy:ssä, joka on alansa markkinajohtaja Suomessa. Eeva eksyi Turkuun miehensä kanssa Porin suunnalta 2000-luvun alussa opintojen houkuttelemana ja valmistui Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2004. Sittemmin mieluisena säilynyt työpaikka Silta Oy:ssä sijaitsee Turussa, mutta edellyttää tiivistä matkustelua ympäri eteläistä Suomea. Koti on kuitenkin tiukasti Naantalissa. Hän harrastaa yhdistystoiminnan lisäksi kaikenlaista lukemisesta lännenratsastukseen – sen verran kuin lapsiperheen ja hevosenomistajan arki sallii.

Toimittaja: Jukka Sillanpää Taitto: Mainostoimisto Namutehdas Oy Painopaikka: Sälekarin Kirjapaino, Somero

HANNA SARIMO toimii avainasiakaspäällikkönä Lindorffilla, joka on Euroopan johtava asiakkuuksien ja asia-

kassaatavien hallintaan liittyvien palveluiden asiantuntija. Syntyperäisenä turkulaisena Hannan sydän ja koti ovat vankasti Varsinais-Suomessa, vaikka työ kuljettaakin useampana päivänä viikossa myös pääkaupunkiseudulle. Hanna on valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2006 ja hän on työskennellyt aiemmin myös logistiikan alan sekä kiinteistö- ja sijoitushallinnan tehtävissä. Hanna asuu perheineen Piikkiön Raadelmassa. Harrastuksista rakkaimpia ovat kuvataiteet, sisustaminen sekä ruoanlaitto.

ISSN 1797-5964

3


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

YRIT TÄJY YSOHJELMA 20 0 8

TIIMIYRITTÄJYYS SOPII EKONOMILLE

S

venska Klubbenin kabinetti täyttyi taas ystävänpäivänä 14.2. yrittämisestä kiinnostuneista ekonomeista. Paikalle saapui 30 kuulijaa. Illan alustajiksi oli kutsuttu Timo Helle ja Kauko Mannerjärvi kertomaan omia kokemuksiaan tiimiyrittäjyydestä eli yrittäjyydestä yhtenä johtotiimin jäsenenä ja omistajana. Heidän tarinansa antoivatkin osallistujille laajan näkökulman aihepiiriin, koska he olivat toimineet kovin erilaisilla toimialoilla ja erilaisista lähtökohdista. Timo Helle on aikaisemmin toiminut ITpalveluyritys Sysforten osakkaana ja hallituksen jäsenenä vastaten liiketoiminnan kehittämisestä, taloudesta ja juridiikasta. Alustuksessa Timo kertoi tiimiyrittäjyyden edellytyksistä, asioista, joista tiimin tulee etukäteen sopia, menestyvän omistajajohto-tiimin työskentelystä ja siitä, miten tiimin tulisi toteuttaa exit yrityksen myyntitilanteessa. Timo toimii nykyään Deloitten aluejohtajana ja on myös KHT-tilintarkastaja. Kauko Mannerjärvi toimii osaomistajana ja toimitusjohtajana E. Virta & Co Oy:ssä, jonka hän, Anssi Aapola ja Aboa Venture Management Oy hankkivat omistukseena vuonna 2003. Nykyisin yhtiöryhmään kuuluu kaik-

Kauko Mannerjärvi alustaa

4

kiaan 5 yhtiötä, joiden konsolidoitu liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Yhtiöryhmä toimittaa työturvallisuustuotteita ja palo- ja pelastuskalustoa teollisuudelle, jälleenmyyjille sekä julkiselle sektorille. Kauko kertoi kokemuksistaan pkt-yrityksen yritysostosta sekä yritysoston jälkeisestä haltuunotosta.

IT-alalla osakkuus osana avainhenkilöiden sitouttamista Timo Helle päätyi yrittäjäksi hänelle tarjoutuneen osakkuuden kautta. Yrityksen perustajat kokivat, että heidän voimavaransa eivät yksin riittäneet, vaan johtotiimiin tarvittiin uudenlaista osaamista. Timo oli aikaisemmin toiminut aloittelevan yrityksen sparraajana ja uudessa roolissaan yhtiön osakkaana hänen vastuualueekseen yrityksessä muodostui kasvun realisoiminen. IT-alan erityispiirre yrityksen kasvuaikoina oli se, että alalla oli kova kilpailu osaajista. Siksi yrityksessä tehtiin rohkea päätös vallan jakamisesta ja avainhenkilöiden sitouttamises-

ta yritykseen osakkuuden kautta. Tämä päätös auttoi hallitsemaan riskejä ja antoi yritykselle jatkuvuutta ja kestävyyttä. Toki ratkaisulla oli haittapuoliakin: kaikilla osakkailla ei ollut kyvykkyyttä osallistua päätöksentekoon ja saattoi esiintyä ”valtataistelua”, koska kaikki eivät voineet olla osakkaita. Tiimiyrittäjyydessä on luonnollisesti kysymys ihmisistä ja heidän erilaisista luonteistaan ja ominaisuuksistaan. Siksi tiimiyrittäjyys vaatii toimiakseen kirjoitetut säännöt, esim. osakassopimuksen muodossa. Tiimissä on oltava myös selkeää johtajuutta, jonkun tiimistä on otettava vetovastuu ja yritykselle olisi suotavaa valita osittain ulkopuolinen hallitus ja varmistaa sen kierto. Tiimiyrittäjyyden ristiriidat liittyvät mm. toimintatapojen erilaisuuteen, taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja kunkin osakkaan kontribuutioon yrityksessä. Timo painotti esityksessään sitä, että tiimiyrittäjyys on luonteva vaihtoehto ekonomille ja ekonomi sopii yhdeksi osapuoleksi yrittäjätiimiin silloin, kun mukana on myös osakkaita, joiden erityisosaaminen on muilta aloilta. Hän herätti keskustelua siitä, mikä on ekonomin erityisosaamista.


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Yrittäjyysohjelma 2008 28.4. Yrittäjätarina: ”Yrityksen kasvattaminen ja monialayrityksen rakentaminen” sekä johtoryhmä- ja hallitustyöskentely”, alustajina Hans Langh ja Kirsi Kostia Syyskuu: Yrittäjätarina: ”Kansainvälinen kasvu ja ICT:n hyödyntäminen liiketoiminnassa” Marraskuu: Yrittäjätarina: ”Yrityksen myynti”

Kokemuksia pk-yrityksen hankintaprosessista Kauko Mannerjärven alustus oli elävä tarina siitä, mitä odottamattomia yllätyksiä voi tulla vastaan, kun ollaan ostamassa toimivan pkyrityksen liiketoimintaa esimerkiksi sukupolvenvaihtotilanteessa sekä yritysoston jälkeisessä haltuunottovaiheessa. Hänen mukaansa yritysostotilanteeseen liittyy aina tietty määrä tunnesidonnaisuutta myyjän puolelta. Myyjän arvo-odotukset voivat siksi olla usein liian optimistisia. Yritysostotilanteessa kannattaakin pyrkiä pitämään tuntosarvet pystyssä, koska näkemyserot saatetaan kokea jopa niin loukkaavina, että ne voivat kaataa koko hankkeen.

Yrittäjätarina-tilaisuudet Svenska Klubben klo 18-21, ilmoittautuminen www.sefe.fi. Lisäksi kokoonnumme vapaamuotoisesti joka kuukauden toinen tiistai klo 18-20 Cafe Fontanan kabinetissa, ei ilmoittautumisia (tarkat päivät 13.5., 12.8., 14.10. ja 9.12.2008). Sekä Svenska Klubben että Cafe Fontana ovat osoitteessa Aurakatu 1, Turku.

Kauko määritteli yritysoston kulmakiviksi yrityksen arvon määrittämisen, luopumisen tuskan hallinnan, haltuunoton onnistumisen ja toiminnan kehittämisen, sekä antoi vinkkejä ja työkaluja niiden johtamiseen.

Persoonallisuus ratkaisee yrittäjyyden luonteen Tämänkertainen yrittäjätarinailta sai osallistujilta erittäin hyvää palautetta juuri alustusten erilaisten näkökulmien suhteen: yrittäjyys dynaamisella IT-alalla vaatii aivan erilaista johtajuutta kuin perinteikkään perheyrityksen haltuunotto. Johtopäätökseksi voikin vetää, että onnistunut yrittäjyys on usein henkilön persoonallisuudesta kiinni. Nämäkään yrittä-

jätarinat olisivat tuskin toimineet toisinpäin! Seuraava yrittäjätarina kuullaan Svenska Klubbenin tiloissa 28.4. Silloin teemana on “Yrityksen kasvattaminen ja monialayrityksen rakentaminen sekä johtoryhmä- ja hallitustyöskentely pk-yrityksessä” ja alustajana Hans Langh (Langh Ship ja Pesupalvelu Hans Langh). Illallisen jälkeen KTT Kirsi Kostia (Turun kauppakorkeakoulu) jatkaa kertomalla näkemyksiä pk-yrityksen johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä. Kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! Yrittäjyysohjelman vapaamuotoiset tapaamiset Cafe Fontanassa jatkuvat myös lähes joka kuukauden toisena tiistaina klo 13. Teksti: Anu Suominen

YLLÄTTÄVÄ TYÖRUUHKA? PULAA OSAAVISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ? Työvoimatoimiston Henkilöstövuokraus tuntee työmarkkinat! OTA YHTEYTTÄ: Turun työvoimatoimisto Henkilöstövuokraus Linnankatu 50 (3. krs), 20100 Turku puh. 010 60 43150 www.turuntyovoimatoimisto.fi

5


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY:N NETTISIVUT OVAT UUDISTUNEET www.turunseudunekonomit.fi

TSE ry:n toimistolla jäseniä palvelee toimistonhoitaja Marjatta Postinen

L

ähes viisi vuotta sitten keväällä tulin mukaan yhdistyksen toimintaan. Minut otettiin lämpimästi vastaan ja minä taas tykästyin yhdistyksessä toimiviin ihmisiin, jotka tuntuvat olevan innokkaita ja osaavia ihmisiä kaikki. Niinpä päätin jäädä. Tutustuminen yhdistyksen jäsenkuntaan antoi lisää intoa ja motivaatiota kehittää toimenkuvaa ennen kaikkea jäsenistöä palvelevaksi. Tärkeintä minulle on aina löytää vastaus jäseneltä tulleeseen kysymykseen. Alusta asti tässä työssä toimiessani johtotähtenä minulla on ollut luottamuksellisuus. Luottamuksellisuus muita toimihenkilöitä kohtaan ja etenkin luottamuksellisuus jäsenistöön nähden. Ammattiyhdistystoiminnan säännötkin siihen jo velvoittavat. Tiivis yhteistyö vaihtuvien johtokuntien ja muiden toimihenkilöiden kesken edellyttää työyhteisöltä rehellistä suhtautumista yhdessä tekemiseen. Onneksi näin on ollut, ja rakentavan palautteen avulla on toiminta aina päässyt kehittymään. On ollut myös hienoa nähdä läheltä, miten paljon yhdistyksessä toimivat ihmiset ovat antaneet omaa aikaansa yhteistä hyvää toteuttavaan toimintaan. Odotan ja toivon jäsenkunnasta uusia osallistujia tapahtumiin ja toimintaan, ja tietysti sitä, että jo tutut kävijätkin pysyisivät mukana. Kiitos yhdistyksen jäsenille ja johtokuntatyöskentelyssä toimiville tähän astisesta yhteistyöstä, ja hyvää kesän odotusta kaikille! Ottakaa yhteyttä – olen täällä teitä varten! Marjatta Postinen Marjatan tavoittaa puhelimitse numerosta (02) 469 0680 ja sähköpostitse osoitteesta tsery@co.inet.fi. Toimisto (Käsityöläiskatu 17 D 79) on avoinna ma klo 12–17, ti–to klo 9–14, pe suljettu. Huom! Kesä-heinäkuun toimisto on suljettu. 6

T

urun Seudun Ekonomien ensimmäiset nettisivut julkaistiin 2000-luvun alkupuolella. Ne ovat palvelleet hyvin, mutta laajentunut toiminta ja kasvaneet päivitettävyystarpeet antoivat aiheen sivujen uusimiseen juhlavuoden kunniaksi.

PROJEKTI LÄHTI KÄYNTIIN keväällä 2007, jolloin TSE ry:n johtokunta teki aloituspäätöksen ja

nimesi kolmen hengen projektiryhmän. Tarjouspyynnöt lähetettiin viidelle paikalliselle toimijalle ja vastaukset saapuivat kesän 2007 aikana. Tästä alkoikin projektin työntäyteisin osuus eli tarjousten ja kandidaattien arviointi. Projektiryhmä teki paljon työtä arviointia suorittaessaan ja kriteeristöä miettiessään. Valintakriteerien kulmakivinä olivat hinta, visuaalinen ja tekninen toteutus sekä ongelmatilanteiden ratkaisu. Ristiintaulukoinnin jälkeen projektiryhmä tapasi kolme kandidaattia, joista kaksi pääsi loppusuoralle. Tässä vaiheessa elettiin syyskuun loppua 2007. TSE RY:N JOHTOKUNTA POHTI vielä pariin otteeseen lopullista päätöstä, joka tehtiin marras-

kuussa 2007. Tekijöiksi valittiin yhteistyörintama Gekko Digital Oy (tekninen toteutus) ja mainostoimisto Namutehdas Oy (visuaalinen toteutus). Päätöksenteon jälkeen alkoi käytännön toteutus, joka viivästyi jonkin verran alkuperäisestä suunnitelmasta. Syynä oli johtokunnan kaikenkattava kiire, joka kulminoitui samanaikaiseen jäsenlehden uudistamiseen ja vuosijuhlien suunnitteluun. TOIVOTTAVASTI LOPPUTULOS PALVELEE jäsenistöä niin kuin oli tarkoitus: selkeästi, johdonmukaisesti ja helposti. Otamme mielellämme palautetta vastaan! Sille on oma paikkansa uusittujen sivujen päävalikossa.

Kirsi Leväpelto, projektiryhmän jäsen


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

i k k i a k n e – Mit tui h a p a t VUOSIJUHLAT LAUANTAINA 8. MAALISKUUTA 2008

Juhlien suunnittelu ja ideointi

Illan juontaja Markku Heikkilä

Puheenjohtaja Kirsi Leväpelto toivottaa juhlavieraat tervetulleiksi

Vuosijuhlien suunnittelun alkusysäyksenä voidaan pitää vuoden 2006 syyskokouksen jälkeistä johtokunnan järjestäytymistä, jossa vastuulleni tuli vuosijuhlien suunnittelu ja järjestäminen. Olimme ajoissa liikkeellä ja tämä piirre viitoitti koko reilun vuoden suunnittelujaksoa. Toimikunta kokoontui kerran kuukaudessa kesää 2007 lukuun ottamatta. Näin kullakin toimikuntalaisella oli riittävästi aikaa hoitaa kokouksissamme sovitut tehtävät, eikä toimikunnan työskentely rasittanut ylenpalttisesti kenenkään työ- eikä perhekuvioita. Alkuvuonna 2007 pohdimme erilaisia juhlapaikkoja ja niiden mahdollisuuksia tarjota taikka jär jestää ohjelmaa. Loppujen lopuksi meillä oli puolenkymmentä alustavaa varausta eri paikkoihin Turussa, näistä muuten neljä Linnankadun varrelle sijaitseviin kohteisiin. Linnateatterin tarjoama kokonaisuus tuntui parhaiten sopivan suunnitelmiimme, sillä tarkoituksemme oli houkutella mahdollisimman paljon jäseniä paikalle – teemana ei siten saanut olla ”samat henkilöt ne taas juhlii keskenään”. Niinpä vahvistimme varauksen Linnateatteriin tasan vuotta ennen juhlia (8.3.2007).

7


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI Vuosijuhlatoimikunnan kokous helmikuun lopulla TSE ry:n toimistolla

Jos täytätte mun lasini niin tahdon kertoa…

Hyvä ja iloinen meno jatk Kulkuyhteyksien kannalta hyvät tilat tarjosivat sopivan tunnelman ja mahdollisuuden järjestää ruokailu ja ohjelma joustavasti samassa paikassa. Lisäksi teatteri on tunnettu hyvin järjestetyistä tilaisuuksistaan. Varauksen yhteydessä tilasimme myös Ulla Tapanisen nauruhermoja kutkuttavan Lava-ammunta-esityksen juhliimme hauskaa tunnelmaa lisäämään. Ansaitun kesätauon jälkeen syksyllä käärimme hihat tosissamme. Hankimme juhlille tukijoita, kartoitimme kutsuvieraita, teimme markkinointisuunnitelman toteutuksineen, suunnittelimme juhlalehteä ja tietysti teimme aikataulun itse juhlapäivän järjestelyille ja aikatauluille. Yhteistyön sujuminen vuosijuhlan toteuttamiseen osallistuneiden eri tahojen kanssa varmistettiin hyvällä suunnittelulla ja viestinnällä. Tavoitteenamme oli, että juhlavieraat kokevat järjestelyt onnistuneiksi jo ennen Linnateatterin ulko-ovea ja toisaalta aina siihen asti, kun he lähtevät juhlapaikalta hyvällä mielellä.

Juhlapäivä lauantai 8.3.2008 Juhlailmoittautumisia tuli lopulta niin runsaasti, että käytännössä emme voineet ottaa uusia ilmoittautumisia vastaan enää reilu kuukausi ennen juhlia. Sali oli siten täynnä juhlaväkeä, kun yhdistyksen uusi puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi Linnateatterin malja -juomaa täynnä ollutta lasia kohottaen. Muutoin juhlien juontamisesta vastasi tunnettu turkulainen radioääni ja ravintoloitsija Markku Heikkilä, joka maustoi omilla värikkäillä kertomuksillaan juontoja aina sopivassa välissä. Huikeimmin juhlijat kaiketi sai haukkomaan henkeään noin 50 minuuttia ilman selkeää sisäänhengitystä tykittänyt Ulla Tapaninen, jota emme suinkaan

Tilintarkastaja Veikko Soinio puolisoineen kättelyvuorossa

Buffet-pöydän herkut

8


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

kui aivan valomerkkiin asti. sekoittaneet Tuija Piepposeen emmekä kehenkään muuhunkaan. Elämän raadolliset asiat laitettiin esityksessä pakettiin huumorin varjolla. Saimme nauraa toisille ja tuntemattomille, mutta kaiketi myös paljolti itsellemme – asenteillemme ja piintyneille tavoillemme. Kukaan ei kuitenkaan tikahtunut nauruun, mutta varmasti monella kasvolihakset joutuivat koville. Ulla Tapaninen oli aidon yllättyneen näköinen, kun vein hänelle esityksen jälkeen kukkia. Velmuilu ei kuitenkaan päättynyt esitykseen, vaan hän odotti, että käännyn poispäin, jolloin hän tarjosi suudelmaa selkäni takana. Sellaisia ne suuret humoristit ovat! Lava-ammunnan jälkeen kutsui buffet-pöytä herkkuineen. Juhlaväki oli sen verran nälkäistä, että ruoka jonotettiin innokkaasti. Kaikille kyllä oli särvintä riittävästi varattu. Noutopöytäruokailun idea oli mahdollistaa vieraiden keskinäinen seurustelu. Melutaso nousikin sen verran korkeaksi, että Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan kuoron kokoonpanolla oli vaikeuksia välillä saada itseään kuulluksi ruokailun aikana. Kuoron esitys tempaisi myös yhdistyksemme edellisen puheenjohtajan vaimoineen mukaan kokoonpanoon hetkeksi – vanhoja opiskeluaikaisia muistoja verestäen. Rennolla vuosijuhlallamme oli myös oma virallinen osuutensa. Puheenjohtaja Kirsi Leväpellon ja SEFEn puheenjohtajan Veli-Matti Töyrylän puheiden jälkeen palkittiin Turun Seudun Ekonomien ansioituneita aktiiveja. SEFEn kultaisen kunniamerkin saivat yhdistyksemme entiset puheenjohtajat Airi Kapanen ja Kimmo Palonen useista valtakunnallisista luottamustoimistaan. Marja Ansio ja Elisa Hyrkö palkittiin pronssisilla SEFE-mitaleilla. Lisäksi edellinen puheenjohtaja Jaakko Mäkikalli sai yhdistyksen viirin luotsattuaan menestyksellisesti Turun Seudun Ekonomeja viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana. SEFE ja seitsemän alueellista ekonomiyhdistystä kunnioittivat läsnäolollaan vuosijuhlaamme. Kukin

Yrittäjävastaava Antti Lehtimäki puolisoineen vauhdissa

Nykyinen ja seitsemän aiempaa TSE:n puheenjohtajaa koolla

SEFEn puheenjohtaja Veli-Matti Töyrylä, TSE:n puheenjohtaja Kirsi Leväpelto ja Turun apulaiskaupunginjohtaja Tero Hirvilammi

Vuosijuhlassa palkitut Jaakko Mäkikalli, Elisa Hyrkö, Kimmo Palonen ja Marja Ansio, kuvasta puuttuu Airi Kapanen

Sisaryhdistysten onnittelijat

9


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI Mauri Valli, joka on toiminut myös tilintarkastajanamme, vaimoineen

näistä käytti lyhyehkön puheenvuoron ja luovutti sopivaksi katsomansa lahjan Turun Seudun Ekonomeille. Puheissaan kukin pyrki tuomaan esiin Turku-yhteyksiään. Keskisuomalaisilla ei sellaisia ollut, mutta he olivat sijoittuneet onnittelujonossa perinteisesti pikareita lahjoittavan HEKO:n jälkeen tuomalla niihin nestemäistä täytettä. Viime joulun aikaan yleistynyt yleishyödyllisten lahjojen antaminen sai jatkoa, sillä Lahden seudun ekonomiyhdistys muisti turkulaista paikallisjärjestöämme lahjoittamalla opettajan kuukaudeksi kehitysmaahan. Puheiden jälkeen Flashback-orkesteri aloitti mukaansatempaavien kappaleiden soittamisen ja tanssilattia täyttyi tuossa tuokiossa. Hyvä ja iloinen meno jatkui aivan valomerkkiin asti. Ilta sujui teeman mukaisesti rennossa ja reippaassa hengessä: poissa olivat ryppyotsaisuus ja liiallinen akateeminen jäykkyys, mutta toisaalta järjestelyt toimivat moitteettomasti, mikä toteutti tapahtuman ryhdikkään luonteen. Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan kuoro Cantus Mercurialis esiintyi minikoossa

Kiitokset Haluan kiittää yhteistyökumppaneitamme antamastanne tuesta, mikä mahdollisti juhlien järjestämisen mahdollisimman laajalle jäsenkunnalle. Samoin yhteistyö Linnateatterin kanssa toimi erinomaisesti. Juhlatoimikunnan työskentelyn edellytyksenä oli vuosien 2007 ja 2008 johtokuntien kannustava suhtautuminen juhlatoimikunnan työhön. Erityisen suuren kiitoksen ansaitsevat toimikuntalaiset, jotka ahersivat innostuneina ja sitoutuneina juhlien onnistumiseksi. Kirjasimme toimikunnan muistioihin myös ajatuksia tulevista 75-vuotisjuhlista, mutta niiden toteuttaminen on kuitenkin tulevien johtokuntien ja aikanaan valittavan uuden vuosijuhlavastaavan vetämän toimikunnan asia… Teksti: Jukka Sillanpää, johtokunnan jäsen, juhlatoimikuntavastaava

Loppuillasta tanssi vei ekonomit pyörteisiinsä

Juhlatoimikunnan vastaava Jukka Sillanpää ja Jaana Mäkikalli.

10


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI Ryhdikkäitä Turun Kauppakorkeakoulun tutkijoita juhlahumussa

Mutta hätäavuksi vuokraamasi legioonalainen saattaa hyvinkin lukea. Hänen pääaineensa voi olla myös esimerkiksi kemia, kansantalous, tietojärjestelmätiede, historia, laskentatoimi tai vaikka jokin kieli. Legioonan työntekijärekisteri koostuu noin 1500 korkeakouluopiskelijasta ja vastavalmistuneesta työnhakijasta. Kauttamme tavoitat kaupungin parhaan opiskelijapotentiaalin.

Heidi Tuominen (vas.), Veli-Matti Töyrylä ja Aila Töyrylä

Laadukasta vuokratyövoimaa kiireavuksi tai asiantuntijoiksi ammattitehtäviin. Yhdestä satoihin, päivästä kuukausiin. Legioona palvelee yritystäsi joustavasti ja ammattitaidolla, Iyhyelläkin varoitusajalla. Vuokraa Legioona.

11


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

OSAAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI JOHTAMISEN HAASTEINA – Kokemuksia Osaamisen johtamisen ja työhyvinvoinnin valmennusohjelmasta Menestyvän yrityksen takaa löytyy motivoitunut ja osaava henkilöstö sekä kannustava johto ja esimiehet

koko yritys yhdessä. Niinpä OSAAVATohjelmassa tarjottiin mahdollisuus osallistuvien yritysten koko henkilökunnalle päästä mukaan ohjelmaan henkilöstöinfojen muodossa. Henkilöstö koki poikkeuksetta erittäin myönteiseksi sen, että näistä asioista puhutaan yhdessä ja kaikki tulevat kuulluiksi. Henkilöstöinfoista saatu palaute esimiesten suuntaan puolestaan yllätti yrittäjät ja esimiehet: palaute oli poikkeuksetta kannustavaa ja myönteistä – henkilökunta oli positiivisesti pannut merkille yrittäjien ja esimiesten halun lähteä yhdessä kehittämään osaamista ja työhyvinvointia yrityksessä. Viime kädessä vastuu osaamisesta ja työhyvinvoinnista on kuitenkin jokaisella itsellään, esimies ja yritys voi tarjota siihen puitteet ja mahdollisuudet, loppu onkin sitten meistä jokaisesta itsestämme kiinni.

Osaavan ja motivoituneen henkilöstön merkitys ikäluokkien pienentyessä on tullut entistä tärkeämpään asemaan – kilpailu osaavasta työvoimasta on tosiasia jo nyt. Työssä pitäisi myös jaksaa entistä pidempään ja osaamista siirtää kokeneemmilta konkareilta nuoremmille ja päinvastoin. Esimiehiltä vaaditaan samalla yhä monipuolisempaa osaamista. Miten olla mahdollisimman hyvä johtaja ja esimies? Miten pitää kiinni hyvistä työntekijöistä? Millaista koulutusta henkilöstö tarvitsee?

Kiire haastaa esimiehen kehittymisen

Esimiehen oma esimerkki ja sitoutuminen tärkeää

Ryhmä varsinaissuomalaisia pk-yrittäjiä ja esimiehiä valmentautui viime syksyn ajan tulevaan OSAAVAT-ohjelmassa (Varsinais-Suomen TE-keskuksen ESR-osarahoitteinen hanke): miten

Senioritoiminta VIERAILU SAGA-SENIORIKESKUKSESSA Ryhmä ekonomeja vieraili Ruissalo Säätiön uusimmassa senioritalossa Saga-Seniorikeskus Kaskenniityssä 23.1.2008. Tutustuimme nelikerroksiseen taloon johtaja Anne Simolan opastuksella. Valoisat ja avarat asunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin voi liittää erilaisia palveluja oman tarpeen mukaan. Seniorien käytössä ovat lääkärit, kampaajat, kuntosalit, kerhot, konsertit, tanssiparketit jne. Vehreät puutarhat virtaavine vesineen luovat eksoottista tunnelmaa. Miespuoliset vierailijat haikailivatkin tänne vielä hoitajattaria Kaukoidästä. Totesimme, että täällä kelpaa senioriekonominkin viettää miellyttäviä, hyvin ansaittuja eläkepäiviään virikkeellisessä, turvallisessa ja hivenen ylellisessäkin ympäristössä. Sirpa Niittymaa 12

varmistaa ja ennakoida osaaminen sekä panostaa työhyvinvointiin ja sitä kautta parempaan kilpailukykyyn ja tuottavuuteen. Osallistujat edustivat eri toimialojen pk-yrityksiä, ja toimialasta riippumatta voitiinkin todeta, että ongelmat ovat yhteisiä: yrittäjän ja esimiehen työtä kuvaa kiire ja jatkuva muutos. Jatkuvan kiireen painaessa päälle em. asioiden miettimiseen ja ratkaisujen löytämiseen ei pk-yritysten normaaleissa arkirutiineissa kuitenkaan jää aikaa, ja niinpä valmennusohjelman yhteisissä keskusteluissa todettiinkin arvokkaaksi se, että kiireestä huolimatta tuli lähdettyä mukaan ja irrottauduttua arkipäivän oravanpyörästä. Kokemusten vaihtaminen ja toinen toisilta oppiminen ovat sitä arvokkainta antia, mitä yrittäjä ja esimies voi tänä päivänä ammentaa omaan työhönsä. Avoin mieli ja halu oppia toisilta on tietysti kaiken edellä mainitun lähtökohta.

Osaamisen varmistaminen ja työhyvinvointi on yhteinen asia Osaamisen varmistaminen ja ennakointi sekä työhyvinvointi eivät kuitenkaan ole yksinomaan yrittäjän ja esimiehen tehtäviä, vaan parhaimmillaan tähän kaikkeen osallistuu

OSAAVAT-hankkeeseen osallistuneet edustivat valveutunutta pk-yritysjohtoa, joka haluaa panostaa työntekijöihinsä: heidän osaamiseensa ja hyvinvointiinsa, ja samalla sitä kautta varmistaa oman yrityksen kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Lukuisissa esimerkeissä ja puheenvuoroissa korostui myös, että ilman esimiehen omaa esimerkkiä ja sitoutumista henkilökunnan motivoiminen osaamisen tai työhyvinvoinnin kehittämiseen ei yrityksessä onnistu.

Yrityksen kilpailukyky perustuu osaamiseen Menestyvät yritykset tunnistavat osaamisen merkityksen, pystyvät hyödyntämään olemassa olevan osaamisen sekä rakentamaan nopeasti uutta osaamista. Tämä edellyttää esimieheltä aktiivista otetta osaamisen johtamiseen ja ajan hermoilla pysymiseen. Osaamisen johtaminen parhaimmillaan näkyy arjen käytännön rutiineissa. Osaamisen johtamisen täytyy kuitenkin olla systemaattista – sen tarkoituksena on turvata yrityksen tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Pirkko Jalkanen, ekonomi, projektipäällikkö, TSE exe pirkko.jalkanen@tse.fi


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

Menneet tapahtumat

Viiniesittely 5.2.2008

VOIKO YHDELLÄ ASKELEELLA SIIRTYÄ TÄYDELLISESTÄ PIMEYDESTÄ JA TIETÄMÄTTÖ MY YDESTÄ KIRKKAASEEN VIINIEN MAKUMAAILMAAN? TUSKIN, MUTTA ME, MINÄ JA 20 MUUTA OSALLISTUJAA OTIMME PITKÄN LOIKAN T:MI DEKANTTERIN VIINIKONSULTTI KATARIINA VAIHELAN VETÄMÄSSÄ VIINIILLASSA.

Ensin kuulimme perustietoa miedoista viineistä ja sitten oli viiniaiheinen visailu, jonka kysymykset osoittautuivat aika vaikeiksi. Siirryimme viininmaistelun vaikeimpaan muotoon, sokkomaisteluun. Saimme perusohjeet, miten viinejä visuaalisesti tarkastellaan, haistellaan ja maistellaan. Todettiin myös, että maistelun jälkeen viinin voi sylkeä keräilyastiaan. Kaikki ekonomit ovat tunnetusti vikkelä-älyisiä, mutta yksi osallistujien valioista ehdotti seuraavaa menettelytapaa: ”Juodaan vähemmän ja parempaa, mutta mitään ei syljetä pois. Muutaman lasin jälkeen voidaan kysellä lisää... ainakin jos ilmaiseksi saamme.” Loppuillasta Katariina paljasti, että pöydänjalkapullot on hankittu, mutta siitä lisää tuonnempana. Sokkomaistelu toteutettiin siten, että pullot peitettiin mustilla villasukilla, ja Katariina piti viinit järjestyksessä hakaneulakoodien avulla. Havaitsimme, että joukossamme on connaisseur kuultuamme heti kommentin, että käsillä ei voi olla Alsacen viinejä, koska yhdenkään villasukan profiili ei muistuta huilua. Perinteen mukaisesti aloitimme valkoviineistä. Toinen oli periaatteessa helppo, perus-Chardonnay, vain alkuperämaa tuotti aprikointia. Kyseessä oli Beringer Stone Cellars California. Ensimmäinen oli miltei mahdoton, koska Chardonnay-rypäleisiin oli sekoitettu Catarratto Lucidoa. Myös tuotantoalue, Sicilia, on useille tuntematon. Viini oli monelle täysin vieras: Tenuta Rapitala Piano Maltese. Opimme siis jo kauan toistetun viisauden: ”Hyvään tulokseen pääsee kahta kautta: uhraamalla aikaa 50 vuotta sokkomaisteluun tai sitten ottamalla taskustaan lukulasit ja lukemalla etiketin.” Punaviineissä saimme tuoksunautinnon. Osanottajat olivat miltei yksimielisiä, että kokonaisuus toi mieleen tervatun purjelaivan lastinaan salmiakkia. Lyngrove Reserve Shiraz Pinotage Stellenbosch osoittautui hyväksi valinnaksi 8 eurolla. Sen sijaan McWilliams Hanwood Shiraz South Eastern Australia ei herättänyt suuria intohimoja. Viinin ja patongin seurana saimme lisäksi seuraavia juustoja: ranskalaista tuhkajuustoa Morbieria ja sveitsiläisiä Gruyerea ja Appenzelleria. TSE:n toimitilat toimivat hyvin osanottajamäärälle ja järjestelyt olivat ensiluokkaiset. Janoisille Katariina oli varannut tilaisuuden lopuksi ihanasti lisää punaviiniä, Goue Vallei Pinotage Western Capea. Tilaisuus oli niin hektinen, että valokuvat taisivat jäädä ottamatta. Se on sääli, koska monien hymy oli loppuillasta siksi muikea, että tuskin juuriharjalla olisi saanut pestyä pois. Pahoittelen niiden puolesta, jotka nyt eivät voineet osallistua. Tarkoitukseni ei ole aiheuttaa mielipahaa, vaan ainoastaan kertoa tapahtumien kulku. Toivottavasti tilaisuus voidaan joskus uusia!

Tutustuminen lasten sisäseikkailupuisto Hop Lopiin Parinkymmenen hengen seurue Turun Seudun ekonomeja lapsineen suuntasi 22.1. Raision Hop Lopiin, lasten sisäliikuntapuistoon. Tomi Pulkki, yksi perustajaosakkaista, kertoi kuulijoille monipuolisesti ja kiinnostavasti Hop Lopin käytännön toiminnasta, liikeideasta ja strategiasta. Sekä aikuiset että lapset viihtyivät Hop Lopissa, ja erityisesti kiitettiin sitä, että kerrankin oli tarjolla tilaisuus, jossa oli mahdollista yhdistää ”työ ja huvi”, ja johon oli tilaisuus ottaa myös lapset mukaan! Kiitokset Hop Lopille hienosti järjestetystä esittelystä! Pidempi juttu vierailusta löytyy osoitteesta www.turunseudunekonomit.fi Minna Knifsund

Turun Seudun Ekonomit TOK:n vieraina Tammikuun lopulla saimme TOK:n talousjohtaja, ekonomi Mika Nupposen isännöimässä tilaisuudessa kuulla mielenkiintoisen kuvauksen yhden menestyksekkään yrityksen nykytilanteesta, SPankin alkutaipaleesta ja TOK:n lähiajan suunnitelmista. Vaikutelmaksi jäi, että suunnitelmat näkyvät meille asiakkaille entistä parempana ja laajempana palvelutarjontana. Turun Seudun Ekonomien puolesta haluamme kiittää illasta ja toivottaa TOK:lle menestystä jatkossakin. Pidempi juttu vierailusta löytyy osoitteesta www.turunseudunekonomit.fi Petri Peippo

Heikki Lehtonen, KTM Turku 13


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

TULEVAT TAPAHTUMAT Koulutusta MITEN LUET TILINPÄÄTÖSTÄ? TORSTAINA 18.9. KLO 1719. Lisä-

tietoja kouluttajasta ja koulutuspaikasta myöhemmin. Seuraa sähköpostikutsuja ja tarjontaa osoitteessa www.turunseudunekonomit.fi EKONOMIEN SIJOITTUMINEN POHJOISMAISESSA VAKUUTUSYH TIÖSSÄ, SY YSLOKAKUUSSA. Nordic työsuhdeasiainjohtaja Market-

ta Helokunnas, IF Vahinkovakuutusyhtiö. Tarkka päivämäärä ja lisätietoja myöhemmin – seuraa sähköpostikutsuja ja tarjontaa osoitteessa www.turunseudunekonomit.fi

EKONOMIJAZZIT LAUANTAINA 19.7.2008 PORIN yo-keskuksessa ja

Kirjurinluodolla. Porin Seudun Ekonomit kutsuu Turun Seudun Ekonomit perinteiseen jazz-henkiseen ekonomien verkostoitumistapahtumaan. Nautitaan buffetin antimista hyvässä seurassa jazzmusiikin parissa. Ekonomijazzien jälkeen Kirjurinluoto Arenan konsertti klo 14–21. Lisätietoja www.porijazz.fi. Lähtö Turun kaupunginteatterin edestä klo 10.00. Jazz-matkan hinta 70 € sisältäen Arenan konserttilipun sekä ekonomijazzien buffeetarjoilun ja bussikyydit. Käytä maksaessasi viitenumeroa 19075, katso muut maksuohjeet kohdasta tilaisuuksiin ilmoittautuminen. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 31.5. mennessä KESÄTEATTERIMATKA PERJANTAINA 15.8.2008 KLO 19.00 ALKAEN.

Kulttuuria ja muuta mukavaa OPASTETTU K AKOLAKIERROS TORSTAINA 8.5. KLO 17.00. Mu-

kaan mahtuu 30 henkilöä, hinta 10€/jäsen ja 13,50€/ei-jäsen. Käytä maksaessasi viitenumeroa 08057, katso muut maksuohjeet kohdasta tilaisuuksiin ilmoittautuminen. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 30.4.mennessä.

Menemme Naantalin Emma-teatteriin, jonka lavalla Reijo Mäen Vares. Teatteriesityksen hinta 20 €/jäsen ja 24 €/ei-jäsen. Ennen teatteriesitystä kahvitarjoilu Merisalissa klo 17.30 alkaen; kahvituksen hinta 5 €/ jäsen ja 6,50€/ei-jäsen. Käytä maksaessasi viitenumeroa 16081, katso muut maksuohjeet kohdasta tilaisuuksiin ilmoittautuminen. Tieto ruoka-aineallergioista erikseen ilmoittautumisen yhteydessä. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 11.7. mennessä. Korttiaskartelu on suosittua ja myös mukavaa! Järjestämme ONNITTE LU JA JOULUKORTTIKURSSIT MA ANANTAINA 6.10. SEK Ä MA A NANTAINA 20.10.2008 KLO 17.3021 Ekonomitoimistolla, Käsityöläis-

katu 17 D 79, Turku. Kurssien sisältö on samanlainen ja vetäjänä toimii Tarja Kautomaa. Kummallekin kurssille mahtuu 15 hlöä, etusija on jäsenillä. Kurssin hinta on 13 €/jäsen ja 16 €/ei-jäsen. Käytä maksaessa viitenumeroa 06101 (6.10. kurssi) tai 20103 (20.10. kurssi), katso muut maksuohjeet kohdasta tilaisuuksiin ilmoittautuminen. Hintaan sisältyy opetus ja tarvikkeet 6–10 korttiin. Mukaan tarvitset kynän, kumin, viivoittimen, liimapuikon ja hyvät, mielellään teräväkärkiset sakset. Yhdistys tarjoaa kahvit. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 15.9.2008 mennessä.

Yrittäjyysohjelma Seuraavat YRITTÄJY YSILLAT ovat 13.5., 12.8., 14.10., ja 9.12.2008. TSE ry:n isäntänä Antti Lehtimäki. Yrittäjyysillat kuukauden 2. tiistai klo 18–20 Cafe Fontana kabinetti, Aurakatu 1, Turku. Ei ilmoittautumisia. Seuraavat YRITTÄJÄTARINAT: Syyskuu: Yrittäjätarina: ”Kansainvälinen kasvu ja ICT:n hyödyntäminen liiketoiminnassa” Marraskuu: Yrittäjätarina: ”Yrityksen myynti” Yrittäjätarina-tilaisuudet Svenska Klubben, Aurakatu 1, Turku klo 18–21. Ilmoittautuminen ja illallisen tilaus etukäteen www.sefe.fi.

14


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

JÄ SENLEHTI

TILAISUUKSIIN ILMOITTAUTUMINEN Netti-ilmoittautumiseen pääsee SEFEn tapahtumahallinnan sivuilta www.sefe.fi (kirjaudu jäsensivuille > tapahtumiin ilmoittautuminen). Linkki sinne on myös TSE:n nettisivuilla www.turunseudunekonomit.fi -> ilmoittautuminen. Tarkista samalla, että sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi jäsenrekisterissä ovat oikein, niitä voidaan tarvita tilaisuuteen liittävässä tiedottamisessa. SEFEn jäsensivuille kirjautumiseen tarvitaan 14-merkkinen jäsentunniste, ks. ohjeet kohdasta Jäsenasiat. Puhelimitse (02) 469 0680 – huomioi toimistoajat. Peruutukset ilmoittautumisajan kuluessa netin kautta tai puhelimella. Maksullisista tilaisuuksista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan – siis esteen ilmaantuessa muistathan perua osallistumisesi ajoissa! Tilaisuuksien maksut Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille Nordea 205718-33561. Ilmoita tilaisuuteen liittyvä viitenumero ja viestiin osallistujien nimet, tapahtuman nimi ja päivämäärä.

YHTEISTYÖTAHOJEN ILMOITUKSIA Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa ekonomeille Uusimmat koulutukset ja muun tarjonnan löydät parhaiten Turun kauppakorkeakoulun www-sivuilta seuraavasti: TURUN JOKO33, vankka liiketoimintaosaamisen ja johtamisen

kokonaisuus, alkaa elokuussa. Hakuaika on käynnissä ja päättyy 12.5. www.tse.fi/exe -> eMBA Turku. Lisätietoja antaa myös markkinointipäällikkö Eeva-Liisa Grönroos, puh (02) 4814 540, eeva-liisa.gronroos@tse.fi.

JÄSENASIAT SÄHKÖPOSTIOSOITTEET AJANTASALLE!

Viime vuonna tehdyn jäsenkyselyn perusteella sähköpostin suosio on noussut merkittävästi ja yli 90 % jäsenistä oli sitä mieltä, että sähköposti on hyvä tai kohtalainen tiedotuskanava. Näin ollen TSE tulee jatkuvasti entistä aktiivisemmin informoimaan jäseniään mm. erilaisista jäsentapahtumista sähköpostitse. Siksi onkin tärkeää, että kaikki jäsenet ilmoittavat ja/tai päivittävät sähköpostiosoitteensa SEFEn jäsentietoihin. Siten saat nopeasti ja vaivattomasti ajankohtaiset TSE ry:n tiedotteet!

BUSINESS COACHING (8 op) - valmentavan vuorovaikutussuhteen

MUUTOKSET JÄSENTIEDOISSA

kehittämisohjelma on suunnattu esimiehille, HR-asiantuntijoille ja konsulteille. www.tse.fi/exe -> Alkavat ohjelmat yrityksille. uusille esimiehille tai kokeneemmillekin, jotka haluavat jäsentää omaa esimiehisyyttään. www.tse.fi/exe -> Alkavat ohjelmat yrityksille.

Ilmoitahan kaikki yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset suoraan Suomen Ekonomiliitto SEFEen - verkossa http://www.sefe.fi/ >jäsensivut - sähköpostilla jäsenrekisteri@sefe.fi - soittamalla 020 693 200 - postitse SEFE, Jäsenrekisteri, Rajavartijankatu 2, 00520 Helsinki

LIIKETOIMINTAAKATEMIA urallaan välivaiheessa oleville akateemi-

JÄSENSIVUILLE KIRJAUTUMINEN

sille on alkamassa lokakuussa. Katso tarkemmin www.mol.fi tai soita koulutuspäällikkö Leena Huhtala, puh (02) 4814 481.

SEFEn jäsensivuille kirjautumiseen tarvitaan 14-merkkinen jäsentunniste, jonka löydät joko jäsenmaksulomakkeesta, rekisteriotteesta tai rekisterisihteereiltä jasenrekisteri@sefe.fi tai puh. 020 693 200 tai TSE ry:n toimistosta tsery@co.inet.fi. Uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan päätät itse ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

KEHITTY VÄ ESIMIES VERKKOVALMENNUS soveltuu erinomaisesti

TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUKSELLA on tarjontaa tulevaisuusjohtamiseen ja esimerkiksi johdon sparraukseen liittyen. www.tse.fi/tutu -> koulutus.

TOIMISTO AVOIMEN YLIOPISTON tarjonta on helppo tapa täydentää osaaminen

Etsitkö työnantajaorganisaatiollesi sopivaa KEHITTÄMISKUMPPANIA esimiestyössä, johtamisessa, liiketoimintaosaamisessa? Ota yhteyttä TSE exen johtajaan Pirjo Vuokkoon, puh. (02) 4814 535, tai koulutuspäällikkö Sari-Anne Poikkijokeen, puh. 02 4814 553.

Toimistonhoitaja Marjatta Postinen, puh. (02) 469 0680, fax (02) 469 0692 Sähköposti tsery@co.inet.fi Kotisivut: www.turunseudunekonomit.fi Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Toimistoajat: ma klo 12–17, ti–to klo 9–14, pe suljettu. Huom! Toimisto on suljettu kesä–heinäkuun.

Haluatko KOULUTUSBULLETININ postituslistalle? Ilmoita yhteystietosi aikuiskoulutus@tse.fi.

PUHEENJOHTAJA Kirsi Leväpelto, puh. 040 526 1015 JÄSENLEHDEN PÄÄTOIMITTAJA Elina Paavilainen-Heikkinen,

ajan tasalle www.tse.fi/avoin

elina.paavilainen-heikkinen@nokia.com TOIMITTAJA Jukka Sillanpää

SEFEn nettikisa HALUATKO KIRJOITTAA TSE:n jäsenlehteen artikkelin tai

Jäsenmaksulaskun ja palveluoppaan mukana sait myös mainoksen koko vuoden netissä pyörivästä mielipidekisasta. Muistathan osallistua, palkintoina matkalahjakortteja. Se oikea osoite on www.sefe.fi/mielipide, eller på svenska www.sefe.fi/asikt.

tiedätkö hyvän, ajankohtaisen ja ekonomeja kiinnostavan aiheen? Onko sinulla ehdotus jäsentapahtumasta? LÄHETÄ VIESTIÄ TOIMISTOLLE! Sähköposti: tesery@co.inet.fi SEURAAVA JÄSENLEHTI ILMESTY Y SY YSKUUSSA .

SEFEn palkkaneuvonta SEFEN PALKKATASOTUTKIMUS 2007 ON VALMISTUNUT  KÄY KATSOMASSA W W W.SEFE.FI

Voit hyödyntää myös SEFEn nettisivuilta löytyvää palkkaneuvontaohjelmaa, Palkkatutkaa, vertailupalkkasi laskemisessa. Ohjelman löydät osoitteesta www.sefe.fi/jasensivut/palkkaneuvonta 15