Jäsenlehti 3-2010

Page 1

• JÄSENLEHTI 3/2010 •

Syksyn tapahtumien värikäs kirjo

3

Työssä julkis­hallinnossa – esittelyssä verotoimisto

7

Turun kauppakorkea­ koulun alumnipäivä lokakuussa

7

Tunneälyseminaari rantautuu Turkuun lokakuussa


J Ä S E N L E H T I

Puheenjohtajan tervehdys Sisällys

Turun kauppakorkeakoululle tukea

Haastattelussa verojohtaja Eeva-Liisa Perksalo . .................3

Puheenjohtajuuskauteni yksi (ja ehkä tärkein) tavoite toteutui Ekonomiliiton kevätliittokokouksessa toukokuussa. Suomen Ekonomiliitto tukee Turun kauppakorkeakoulua merkittävällä summalla. Tilanne on tyydyttävä ja paikallisen energian voi nyt suunnata muihin asioihin.

Väitöstutkimus pk-yritysten kansainvälisestä kasvusta .........4 Asiantuntija vai asiakkaan tuntija? .....................................5

Syksyn tapahtumista ja ilmoittautumisista

Jaakko Mäkikalli, vuosikurssi 1990 . .....................5

Suurin osa syksyn tapahtumistamme oli esillä jo toukokuun lehdessä. Aikaisesta suunnittelusta on muodostunut ongelma: jäsenet ilmoittautuvat tilaisuuksiin ajoissa, unohtavat ilmoittautumisensa (vaikka muistutuksia lähetetäänkin) eivätkä ilmesty tilaisuuteen. Moni jonossa olija jää näin ilman paikkaa. Kirjoitan tästä nyt, koska moni syksyn tapahtumista oli jo toukokuussa täynnä. Muistathan varmistaa, että tiedät, mihin olet ilmoittautunut. Muista myös peruuttaa, mikäli et pääse tulemaan. Peruutettuja paikkoja kannattaa kysellä toimistolta.

Tulevat tapahtumat ..................6

Keskitymme syksyllä ammatilliseen kehittymiseen sekä kauppakorkeakoulun kanssa järjestettävien aamiais-seminaarien että SEFEn Tunneäly-seminaarin muodossa. Lisäksi käymme teatterissa, luovutamme yhteistuumin verta ja tutustumme kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Tarjonta on todella monipuolista!

Avustaja: Paula Kairinen

Syyskokous 24.11.2010 Yhdistyksen syyskokous pidetään tällä kertaa Turun Ukkokoti ry:n isännöimänä palvelutalo Wilenissä. Tulevassa kokouksessa valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja sekä kaksi uutta johtokunnan jäsentä.

Turun yliopiston varainhankinta on edelleen käynnissä!

Turun seudun ekonomit ry JÄSENLEHTI Päätoimittaja: Nina Hamburg

Kannen kuva: futureimagebank.com Taitto: Mainostoimisto Namutehdas Oy Painopaikka: Sälekarin Kirjapaino, Somero ISSN 1797-5964

Muista, että yksi lahjoitettu euro on yhteensä 3,5 euroa. Aikaa lahjoituksille on vuoden loppuun. Keräyslistoja tulee olemaan myös osassa syksyn tapahtumiamme. Syysterveisin, näkymisiin ja kuulumisiin, Kirsi Leväpelto Puheenjohtaja kirsilevapelto@luukku.com

KUTSU

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN 2010

Aika: Keskiviikko 24.11.2010 klo 17. Paikka: Palvelutalo Wilen (Ukkokoti) . Osoite: Multavierunkatu 5, 20100 Turku. Emäntänä johtaja Marjo Elonen Talon esittely klo 17.00 Kokous klo 17.45 alkaen Kahvitarjoilu

2

Käsiteltävät asiat: n Vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus. n Määrätään jäsenmaksun suuruus. Johtokunta tulee esittämään 5 euron jäsenmaksun korotusta. n Valitaan erovuoroisten tilalle jäsenet johtokuntaan. n Valitaan tilintarkastajat (2) ja heille varahenkilöt.

Ilmoittauduthan ystävällisesti 1.11. mennessä www.sefe.fi > kirjaudu jäsensivuille > tapahtumiin ilmoittautuminen tai suoraan toimistolle sähköpostitse tsery@co.inet.fi tai puhelimitse (02) 469 0680. Kokoukseen osallistujien kesken arvotaan yllätyspalkinto. KAIKKI JÄSENET LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!


J Ä S E N L E H T I

Varsinais-Suomen verotoimiston verojohtaja Eeva-Liisa Perksalo:

Tee asiakkaalle helpoksi! teksti ja kuva: Sanna Repo

Kun epäonni kääntyy onneksi Eeva-Liisa Perksalo on aina ollut kiinnostunut numeroista. Ennen ylioppilaaksi valmistumistaan Eeva-Liisa oli aikeissa lähteä opiskelemaan yliopistolle matematiikkaa. Epäonni ylioppilaskirjoituksissa ja matematiikan laudaturin jääminen yhden pisteen päähän muuttivat kuitenkin suunnitelmia. 70-luvun alussa Eeva-Liisalle avautuivat ovet Helsingin kauppakorkeakouluun, jonka antaman koulutuksen ja työmahdollisuuksien monipuolisuutta hän on usein elämänsä varrella kiittänyt. – Uskon, että olen saanut mielekkäämpiä tehtäviä kauppatieteilijänä kuin olisin saanut matemaatikkona, Eeva-Liisa toteaa.

Työelämävalmiudet nyt ja 70-luvulla Eeva-Liisa suoritti opinnot HKKK:ssa tuolle ajalle tyypillisen tiiviisti vähän runsaassa kolmessa vuodessa. 70-luvulla pidettiin tärkeänä opintojen suorittamista mahdollisimman nopeasti. Noihin vuosiin mahtui laskentatoimen pääaineopiskelua sekä markkinoinnin ja kansantaloustieteen sivuaineopintoja. Aineyhdistelmää Eeva-Liisa on pitänyt onnistuneena ja se on auttanut häntä kaikissa tehtävissä työuran aikana. Sen sijaan omia valmistumisvaiheen työelämävalmiuksiansa hän ei mielestään voi mitenkään verrata tämän päivän vastavalmistuneisiin. Omiin nopeasti opinnot päätökseen -kokemuksiinsa verraten Eeva-Liisa ihaileekin nykyisten vastavalmistuneiden työhöntulovalmiuksia. – On mahtavaa, kun opintojen lisäksi nuoret ovat hankkineet kokemuksia useista erilaisista – vaikka lyhyistäkin – työtehtävistä, puhumattakaan vieraista maista, kulttuureista ja kielistä, hän ylistää.

Pitkä ura verohallinnossa Eeva-Liisa jäi valmistumisensa jälkeen Helsinkiin yksityiselle sektorille töihin. Ensimmäinen työ oli hiukan toista sataa henkilöä työllistävän yrityksen konttoripäällikkönä. Eeva-Liisan tehtäväksi tuli siirtää yrityksen ulkopuolella ollut kirjanpito ja sen hallinnointi yrityksen sisälle. Työ oli mielekästä, saihan siinä luoda uutta, kehittää ja olla tiiviisti tekemisissä toisten ihmisten kanssa. 80-luvun alussa tie toi kuitenkin Turun seudulta kotoisin olevan EevaLiisan takaisin Turkuun. Tuolloin alkoi myös hänen jo yli 30 vuotta kestänyt uransa verohallinnossa. Uralle on mahtunut neljä eri tehtävää: veroviraston veronkantoyksikön kamreerin tehtävät, atk-päällikön tehtävät, tietohallintopäällikön tehtävät sekä nykyinen verojohtajan työ. Kaikkia näitä tehtäviä on vahvasti yhdistänyt kolme tekijää: kehittäminen ja uuden luominen, atk:n hyödyntäminen työssä sekä vahva ihmisten kanssa tekeminen. Kaikkia näitä Eeva-Liisa pitää asioina, jotka tekevät työstä hänelle mielekkään. Ja kun hänen kanssaan on hetken jutellut, on helppo uskoa näiden asioiden olevan myös hänen luontaisia vahvuuksiaan.

Verohallinnon suuria uudistuksia Eeva-Liisan uralle on mahtunut useampiakin suuria verohallinnon uudistuksia. Suurimpana sisäisenä muutoksena verojohtaja pitää tulosohjaukseen siirtymistä 90-luvun alkupuolella. Yksityisellä sektorilla työskennelleenä sekä laskentatoimea ja kansantaloutta opiskelleena tulosajatteluun siirtyminen oli Eeva-Liisalle itselleen tuolloin odotettu ja itsestään selvä tulevaisuus. Myös julkisella puolella tulee olla ”säkki rahaa, jolla on tultava toimeen”. – On kestämätön ajatus, että rahaa tulisi aina vain lisää ja lisää, hän kuvaa. Tulosohjaukseen siirtyminen on ollut pitkä ja kiemurainen tie, johon julkisen toiminnan mittaamisen haastavuus on tuonut omaa lisäväriä. Vuosien mittaan kuitenkin mittareitakin on saatu luotua ja kehitettyä. Läpimenoaikojen ja varastojen mittaamisesta on tänä päivänä jo päästy myös vaikuttavuuden mittaamiseen eli miten esim. asiakkaan toimintaan voidaan vaikuttaa. Muita suuria muutoksia ovat olleet palvelukult-

tuurin uudistaminen, asiakastyytyväisyyden kehittäminen, palkkarakenneuudistus sekä esitäytetyn veroilmoituksen käyttöönotto ja sähköinen asiointi. Verojohtajan henkilökohtainen kiinnostus kehittämiseen ja halu tehdä asioita paremmin näkyy parhaiten varmasti siinä, että Varsinais-Suomen verotoimisto (ent. Turun verotoimisto) on monissa uudistuksissa ollut halukas pilotoimaan uusia toimintoja asiakkailleen. Uusin pilotointilupa on juuri saatu sähköpostiasioinnin käyttöönottamiseksi. Verojohtaja uskoo, että kun asiakkaille tehdään asiat oikeasti helpoksi, myös asiakas tekee mielellään oikein. – Ja tämä jos jokin on kaikkien etu, hän lisää. Vaikka Eeva-Liisa pitää kehittämisestä, ei hän tee sitä yksin. Parhaimpiin tuloksiin hän kertoo päässeensä silloin, kun kehittämiseen on osallistettu joko omaa henkilökuntaa tai asiakkaita. Työntekijöille annetut kehitysprojektit eivät välttämättä ole olleet isoja, mutta niitä on ollut paljon. Yhtä lailla asiakkailta tullut palaute otetaan vastaan tosissaan. – Kannettu vesi kun ei saavissa kauan pysy, Eeva-Liisa toteaa.

Kiireiselle työlle vastapainoa Verojohtajan työssä ei jää paljonkaan aikaa yksinäiselle työpöydän ääressä istumiselle. Eeva-Liisa sanookin ”kirjoituspöytätyön” olevan pitkälti delegoitua, ja hänen työaikansa menee erilaisissa kokouksissa ja kehitysprojekteissa ihmisten kanssa työskennellessä. Työpäivät ovat kiireisiä ja kalenteri tiukasti ohjelmoitu. Kiireisen työn ainoana mahdollisena vastapainona verojohtaja näkee kiireettömyyden, johon ei kuulu kelloa eikä kalenteria. Tähän kiireettömään vapaa-aikaan luo hyvät edellytykset perheen kakkoskotina pidetty Eeva-Liisan lapsuudenkoti, jonne on mahdollista karata ympäri vuoden. Yhden poikkeuksen hänkin kuitenkin kesässä tekee, nimittäin St. Michel -ravit Mikkelissä ovat varmasti kirjattuna sekä hänen omaan kalenteriinsa että tyttären kalenteriin. 3


J Ä S E N L E H T I

Maltti on valttia pk-yritysten kansainvälisessä kasvussa Teksti: KTT Eriikka Paavilainen Kuva: Turun kauppakorkeakoulun arkisto

Eriikka Paavilaisen kansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluva väitöstutkimus Unique Paths. The International Growth Process of Selected Finnish SMEs (Kansainvälisen kasvun uniikit reitit. Empiirinen tutkimus valituista suomalaisista pk-yrityksistä) tarkastettiin Turun kauppakorkeakoulussa perjantaina 18. joulukuuta 2009. Nokian, Koneen ja Wärtsilän kaltaisten esimerkkien ansiosta suomalaiset yritykset nauttivat maailmalla innovatiivisten ja kansainvälisten yritysten mainetta. Nykyyhteiskunnassa työllisyyden ja uusien innovaatioiden takaa löytyvät kuitenkin yhä useammin pienet ja keskisuuret yritykset. Kansantalouden kasvun näkökulmasta katseet ovatkin kääntymässä yhä enenevässä määrin juuri pk-yritysten suuntaan. Suomen pienten kotimarkkinoiden voidaan nähdä toimivan samanaikaisesti sekä yritysten kansainvälistymisen kirittäjänä että sen hillitsijänä. Kilpaillut ja pienet kotimarkkinat kannustavat yrityksiä toimintansa jatkuvaan kehittämiseen sekä uusien kasvumahdollisuuksien etsimiseen maan rajojen ulkopuolelta. Erityisesti bio- ja IT-alan yritykset ovat viime vuosikymmenen ajan hallinneet suomalaisten kansainvälistyvien yritysten joukkoa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että suomalaiset yritykset eivät ole yleisellä tasolla kovinkaan kansainvälisiä. Tässäkin tutkimuksessa havaittiin, että vain noin viisi prosenttia tutkituista pk-yrityksistä kasvoi kansainvälisesti vuosien 1996–2007 välisenä aikana. Kansainvälistä kasvua voidaan kuitenkin pitää yhtenä selkeimmistä yrityksen menestyksen mittareista. Tämän ovat huomioineet myös mm. Tekes ja työ- ja elinkeinoministeriö tukiessaan yritysten kansainvälistymis- ja kasvupyrkimyksiä. Osa suomalaisista pkyrityksistä, erityisesti nousevilla aloilla, hyödyntää tukia aktiivisesti, kun taas perinteisen teollisuuden vakiintuneemmat ja vanhemmat pk-yritykset luottavat useammin omaan rahoitukseen ja pankkilainoihin yrityksen kehitystoimia rahoittaessaan. On kuitenkin todettava, että kansainvälisen kasvun potentiaalia omaavien yritysten tunnistaminen on erittäin haastavaa. Usein potentiaalisia yrityksiä löytyy perinteisen teollisuuden aloilta, vaikka näitä aloja ei välttämättä nähdä kovinkaan valovoimaisina rahoittajien, tukiohjelmien tai poliittisten linjausten näkökulmasta. Useat seikat vaikuttavat siihen, kannattaako yrityksen ylipäänsä lähteä mukaan globaaliin kilpailuun. Tutkimuksessa havaittiin 4

kuusi tekijää, jotka lisäävät pk-yrityksen mahdollisuuksia pärjätä kansainvälisillä markkinoilla: 1) yrityksen tuotteen tulee olla kansainvälisesti valovoimainen, 2) yrityksestä tulee löytyä yrittäjämäistä asennetta liiketoimintaansa kohtaan, 3) toimenpiteiden ajoituksen tulee olla kohdillaan, 4) yrityksestä tulee löytyä jatkuvaa halukkuutta kansainvälistä kasvua kohtaan, 5) yrityksen tulee pyrkiä etsimään uusia mahdollisuuksia aktiivisesti ja hyödyntää näitä globaalisti sekä 6) yrityksellä tulee olla kykyä organisoida ja integroida kasvuaan ja kansainvälistymistään.

Tutkimus osoitti myös, että epävakaassa markkinatilanteessa yritysten omat kyvykkyydet nousevat entistä voimakkaammin esiin. Tutkituista yrityksistä erityisesti ne, jotka kasvoivat nousukauden aikana maltillisesti ja tukeutuivat omiin resursseihinsa, ovat jatkaneet kasvu-uralla myös talouden laskukauden aikana. Sitä vastoin yritykset, jotka kasvoivat erittäin voimakkaasti lyhyen ajan sisällä, ovat viime vuosina törmänneet moniin haasteisiin. Usein nämä yritykset eivät ole osanneet integ-

roida saavutettua kansainvälistä kasvua osaksi organisaatiotaan, johtamisen tarve yrityksessä on lisääntynyt voimakkaasti, yrityksen resursseja on kohdennettu raskaan organisaation ylläpitämiseen, uutta henkilöstöä on palkattu enemmän suorituksen kuin luovuuden näkökulmasta, yrityksen toiminnasta on tullut byrokraattisempaa ja yhden toimijan merkitys kokonaisuudessa on pienentynyt. Tästä taas on seurannut se, että aiemmin yrittäjämäisesti toimineet henkilöt ovat joutuneet keskittymään yrityksen kehittämisen sijaan sen hallinnointiin ja organisaation kulttuuri on muuttunut hitaaksi ja kömpelöksi. Myöskään yritysostojen tai rekrytointien kautta tulleet uudet työntekijät eivät usein ole kyenneet sulautuneet osaksi yrityksessä aiemmin vallinnutta yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Tutkimuksen tulokset tukevat aiempia havaintoja siitä, että kansainvälinen kasvu on moniulotteinen, haasteellinen ja alati muuttuvat ilmiö, jonka tutkiminen ja käytännön toteutus ovat haasteellisia. Tutkimus myös valaisee suomalaisten teollisten pk-yritysten kansainvälisen kasvun prosessia kuvailemalla siihen vaikuttavia tekijöitä sekä sitä, miten yrittäjät kyseisen prosessin erilaisissa tilanteissa ja kansainvälisissä markkinaympäristöissä kokevat. Tutkimuksen perusteella kansainvälisillä markkinoilla kasvaminen voidaan nähdä äärimmäisenä osoituksena yrityksen menestyksestä. Kansainvälisen kasvun saavuttaminen auttaa yrityksiä lisäämään kassavirtaa, saavuttamaan vahvemman markkina-aseman, vaikuttamaan markkinoiden kehityksen luonteeseen sekä allokoimaan resursseja menestymisen kannalta keskeisimpiin toimintoihin. Kansainvälistä kasvua ei siis tule pitää marginaalisena tai hetkellisenä ilmiönä. KTT Eriikka Paavilainen-Mäntymäki Tutkijatohtori, yliassistentti Kansainvälinen liiketoiminta Turun yliopiston kauppakorkeakoulu http://info.tse.fi/julkaisut/vk/Ae17_2009.pdf


J Ä S E N L E H T I

Asiantuntija vai asiakkaan tuntija? Teksti: Paula Kairinen KTM, MAT Loimaan ammatti- ja aikuiskoulutuksen markkinoinnin lehtori

Tänä päivänä tiedon määrä on valtava ja viestintäkanavien määrä kymmenkertaistunut sitten viime vuosisadan. Yritykset suoltavat markkinoille käyttöömme uusia tuotteita ja palveluja aidoista piraatteihin, ja markkinointiviestinnän monet keinot houkuttelevat sekä koukuttavat niitä ostamaan. Jokainen yritys haluaa olla alansa asiantuntija, jotta se pysyisi kilpajuoksussa kärkijoukon mukana tai ainakin pinnalla. Kuka sitten tänä päivänä oikeasti on asiantuntija, kun tietoja toimintaympäristömme päivittyvät jatkuvasti? Yleensähän asiantuntija mielletään pitkän koulutuksen ja laajan työkokemuksen omaavaksi henkilöksi, joka työskentelee alalla, jota asiakas ei hallitse. Asiantuntija paneutuu jokaisen yksittäisen asiakkaansa ongelmaan, ja asiakas antaa itsensä asiantuntijan huomaan. Olisiko asiantuntija sitten nykyisin se, joka todella tuntee asiakkaansa? Voimmeko sanoa, että asiantuntijoita ovat kaikki he, jotka tietävät, millaisia tuotteita tai palveluita heidän asiak­k aansa todella tarvitsevat, ja osaavat ratkaista asiakkaan ongelmia tehdäkseen heidän arjestaan ja elämästään paremman? Tähän tarvitaan kyllä vielä muutakin kuin yhteystiedot crm:ssä. Asiakkaiden ja nimenomaan kanta-asiakkaiden arvo on tunnistettu jo aikoja sitten. Edullisimmaksi yrityksille tulee pitää kanta-asiakkaansa ja houkutella heitä ostamaan lisää ja enemmän. Vaikka tiedonhallintajärjestelmät mahdollistavat yksittäisen asiakkaan ostosten tutkimisen, digitaaliset viestintävälineet helpon saavuttamisen ja valvontakamerat myymälässä seuraamisen, ei asiakkaan käyttäytymisen ennustaminen siltikään ole helppoa. Yksi syy vaikeuteen on se, että tunteiden

on todistettu vaikuttavan käyttäytymiseemme ehkä jopa järkeä enemmän. Tuoreen aivotutkimuksen mukaan suurin osa päätöksistä tehdään muuten kuin rationaalisesti. Vaikka kulkisimme sensorit päässä ja antaisimme syvähaastatteluja joka viikko, ei kukaan toistaiseksi ole keksinyt kaavaa, jolla asiakas toimii. Miten ihminen ylipäätänsä toimii, on yksi ikuisuuskysymys, johon toivottavasti kukaan ei koskaan löydä ratkaisua. Co-creative-markkinoinnilla saadaan paljon tietoa aikaan (ainakin, jos asiakkaat aidosti ovat kiinnostuneet auttamaan yritystä kehittymään). Monet yritykset ovat huomanneet hyödyntää innokkaiden asiakkaiden apua ja ovat ottaneet nämä konkreettisesti mukaan ideoimaan uusia tuotteita ja palveluita. Yhteistoiminta antaa uusien ideoiden, innovaatioiden ja kehitysehdotusten lisäksi yrityksille mahdollisuuden kurkistaa asiakkaan ihon alle: ajatusmaailmaan, logiikkaan, toimintaan. Tosin vain häivähdyksenomaisesti. Ja sillä hetkellä, kun tieto on kirjattu ylös, on se ehkä jo auttamattomasti vanhentunutta. Jos asiantuntija on nykyisin yhtä kuin asiakkaan tuntija, on ”tittelin” saavuttaminen vaikeaa, ehkä jopa vaikeampaa kuin asiantuntijan. Eikä titteliä voi edes pysyvästi saavuttaa, sillä asiakkaiden käyttäytymistä ei voi kukaan tulevaisuuteen ennustaa, hyvä jos ensi viikkoonkaan. Paula toimii TSE ry:n jäsenlehden avustajana ja kirjoittaa jatkossakin lehteen kolumneja ajankohtaisista asioista.

Haastateltava: Jaakko Mäkikalli, vuosikurssi 1990 Mikä on kotipaikkakuntasi? Raisio

oman puolison löytyminen samaisesta opinahjosta on ilman muuta näitä ykkösmuistoja.

Miksi sinusta tuli ekonomi? Ylioppilastutkinnon suoritettuani ja armeijan käytyäni tulin Turkuun opiskelemaan v. 1988. Ensimmäiset pari vuotta opiskelin samanaikaisesti englantilaista filologiaa Turun yliopistossa sekä ulkomaankauppaa Turun kauppaopistossa. Englannin opiskelu ei kuitenkaan tuntunut oikein omalta jutultani ja toisaalta halusin kuitenkin kauppaopistoa laaja-alaisempaa kaupallista koulutusta. Ja kun isoveljelläni (vsk. 1986) oli Turun kauppakorkeakoulusta vain positiivista kerrottavaa, oli varsin luontevaa hakeutua sinne opiskelemaan. Liityttyäni Cantus Mercurialiksen riveihin jo syksyllä 1988 sain luonnollisesti myös erinomaisen tuntuman ylioppilaskuntaan, mikä entisestään kannusti hakeutumaan Turun kauppakorkeakouluun.

Miten olet edennyt työelämän melskeissä? Opintojeni ollessa vielä kesken hakeuduin SOK:n kaupalliseen kenttäkoulutusohjelmaan, joka vei minut ja vaimoni viideksi vuodeksi Etelä-Savon maisemiin Mikkeliin. Varsinais-keskisuomalaiselle avioparille Mikkeli oli täysin uusi ja ehkä hieman yllättäväkin suunta. Kenttäkoulutus antoi kuitenkin erinomaisen kokemuksen osuustoiminnasta ja Osuuskauppa Suur-Savossa sain mahdollisuuden tutustua moneen eri toimialaan (päivittäistavarakauppa, autokauppa, hotelli- ja ravintola, tavaratalo, leipomo). Kenttäkoulutuksen jälkeen toimin kolme vuotta hotellinjohtajana Mikkelin Sokos Hotel Vaakunassa. Kiitos professori Karin Holstiuksen sinnikkyyden ja kannustuksen sain myös graduni ja opintoni valmiiksi työn ohella. Vaikka viihdyimmekin Etelä-Savon järvimaisemissa varsin hyvin, oli tavoitteenamme kuitenkin paluu Turkuun viimeistään ennen lastemme kouluunmenoa. Tässä tavoitteessamme onnistuimme sitten vuoden 2001 alussa, jolloin muutimme takaisin Turkuun aloittaessani työt Turun Messuja Kongressikeskuksen markkinointipäällikkönä. Olen viihtynyt messualalla erinomaisesti ja nykyään vastuullani on yrityksemme oma messutuotanto, joka käsittää n. 12–14 vuosittain järjestettävää messutapahtumaa.

Mikä on mukavin muistosi opiskeluajoilta? Opiskeluaikaani väritti hyvin vahvasti aktiivisuus ylioppilaskunnassa. Kuoroharrastuksen lisäksi koin mielekkäänä erilaiset luottamustoimet kuten edustajiston varapuheenjohtajuuden sekä hallituksen puheenjohtajuuden. Pääsihteerin virasta yo-kunta maksoi sitten oikein palkkaakin. Mukavimmat muistoni liittyvät varmasti ratkiriemukkaisiin kuoromatkoihin ja -leireihin, vuosijuhliin ja muihin yokunnan järjestämiin aktiviteetteihin. Ja kyllä

Millaisia harrastuksia sinulla on? Musiikin suhteen oma harrastaminen on tällä hetkellä lähinnä kolmen pojan kuskaamista eri viikonpäivinä eri puolille kaupunkia soittotunneille. Samaan logistiikkaketjuun lisätään sitten vuodenajasta riippuen lasten koripallo- ja jalkapallotreenit. Oma tekemiseni liikunnan saralla on enemmän kentän laidalla tapahtuvaa (nappulaliigajoukkueen valmentaminen ja koripallojoukkueen joukkueenjohtaminen) ja tavoitteenani onkin taas kerran saada sauvakävelystä oma säännöllinen kuntoilumuoto. Omakotiasujana pihan ja puutarhan hoito ovat myös mieluista vapaa-ajan tekemistä. Turun Linnan Rotaryklubin nuorisovaihtoasiat ovat myös viime vuodet olleet lähellä sydäntäni kuten Rotary-toiminta muutenkin. Mitkä ovat terveisesi Turun Seudun Ekonomeille? Ex-puheenjohtajana on ollut ilo nähdä, miten yhdistyksen toiminta on jatkunut aktiivisena ja monipuolisena on kyse sitten jäsenistölle tarjottavasta koulutus- tai virkistysohjelmasta, edunvalvonnasta tai ekonomin uranhallinnasta. Haluankin kiittää nykyistä puheenjohtajaa ja johtokuntaa sekä toimistoa hyvästä työstä yhdistyksemme eteen ja kannustaa kaikkia jäseniämme hakemaan yhdistyksen ohjelmatarjonnasta itse kullekin sopivaa toimintaa.

5


J Ä S E N L E H T I

Tulevat tapahtumat Tilaisuudet ovat maksuttomia, ellei hintaa ole mainittu. Nopeimmin ja varmemmin pääset mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla SEFEn nettisivujen kautta, www.sefe.fi. Sivuilla näet myös osallistujien ja vapaiden paikkojen määrän. Ilmoittautumisohjeet seuraavalla sivulla.

Koulutusta

Yritysvierailut

Ekonomiesimies-päätösjakso / SEFE 27.9., 18.10. ja 29.11. Hyvä EkonomiEsimies-ohjelman osanottaja, nyt voit täydentää EkonomiEsimiesopintosi. Ohjelman päätösjakso Esimiesosaamisen kehittäminen järjestetään syksyllä 2010 Turussa. Se sisältää kolme lähiopetuspäivää ja etätyöskentelyä verkkoympäristössä. Jakson aikana teet ohjaajan ja ryhmän tukemana kehittämistyön itse valitsemastasi esimiestyöhön liittyvästä aiheesta. Lähipäivät ovat: ma 27.9., 18.10. ja 29.11. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Esimiesosaamisen kehittämistyö -jaksoon voit osallistua, kun olet suorittanut • Leadership Challenge -ohjelman • kirjallisuustehtävät verkossa • lähikoulutuksen. Ehdit mukaan kehittämistyöhön, jos suoritat kirjallisuustehtävät viimeistään 17.–21.9.2010. Hinta: 300 euroa. Käy ilmoittautumassa mahdollisimman pian osoitteessa www.sefe.fi>kirjaudu jäsensivuille> tapahtumakalenteri. Lisätietoja: Birgit Lindholm, puh. 0201 299 249 tai Pirjo Mitjonen, puh. 0201 299 247 (sähköposti etunimi.sukunimi@sefe.fi).

Turku kulttuuripääkaupunkina 2011 Kulmassa 7.9. klo 18.00. Kulma on kulttuuripääkaupunki Turun infopiste ja kohtauspaikka, Kristiinankatu 1. Saimme Turku 2011 -säätiöltä vierailukutsun tulla kuulemaan, miten kulttuuripääkaupunkivuodesta voidaan ottaa kaikki hyöty irti businessmielessä. Puhujina Turku 2011 -säätiön markkinointipäällikkö Laura Aalto ja Turku 2011 -Kulttuuriklubin edustajana Olli Ilmolahti. Tarjolla on iltapalaa. Mukaan mahtuu 40 henkilöä. Ilmoittautuminen 31.8. mennessä www.sefe.fi. TSE ry:n emäntänä Katri Kronström. Aschan kahvilat 15.9. klo 17.00. Aschan Thalia, Aurakatu 10, Turku. Katso mahdollisia peruutuspaikkoja www.sefe.fi ja toimistolta tsery@co.inet.fi.

Aamiaisseminaari Julkishallinto – mitä oppia yrityksiltä ja yrityksille 29.9. klo 8.30–10.00, yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Alustajana on Pirjo Vuokko. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Ilmoittautuminen 17.9. mennessä www. sefe.fi. TSE ry:n emäntänä Kirsi Leväpelto. SEFEn tunneälyseminaari Turussa 29.10 klo 11:30-16:00, Marina Palace Hotel. SEFEn Tunneäly -seminaari, Tunteet peliin - Perkele!, FT, PsL Mikael Saarinen, Ta det lugnt i stressade tider! FM, psykolog Tony Dunderfelt. Mikäli työyhteisössä päivittäin viriäviin tunteisiin ei riittävästi kiinnitetä huomiota, paljon tärkeää informaatiota menee ohi ja käsittelemättömät tunteet myllertävät kahvipöydissä ja käytävillä. SEFE järjestää kaksikielisen iltapäiväseminaarin Turussa 29.10. Tule kuulemaan erilaisia näkökulmia tunteistamme Mikael Saarisen ja Tony Dunderfeltin esittämänä. Tony D:n osuus on ruotsinkielinen. Maksuton jäsentapahtuma (sisältää kahvitarjoilut) VAIN JÄSENILLE. Ilmoittautumiset www.sefe.fi>tapahtumat ja koulutukset. Ilmoittaudu heti, paikkoja rajoitetusti. TSE ry:n emäntänä Kirsi Leväpelto. Aamiaisseminaari 17.11. yhdessä Turun Kauppakorkeakoulun kanssa klo 8.30. Tilaisuudesta tarkemmin lähempänä ajankohtaa. TSE ry emäntänä Kirsi Leväpelto. Armon asiamies, teologi Antti Kylliäinen: Arki armeliaammaksi – Työelämän helveteistä kohti inhimillisempiä toimintatapoja 2.12.2010 klo 13-16. Hinta 25 €/hlö, maksu paikan päällä. Paikka: Salon seudun ammattiopisto, Kaupan ja terveyden yksikkö, Karjalankatu 2, Salo. Lisätietoja: www.sskky.fi/aikuisopisto. Ilmoittautumiset viimeistään 18.11.2010 mennessä, www.sefe.fi>jäsensivu.

6

Zapato 28.9. klo 18.00, Turuntie 2, Salo. Jäsentemme pyynnöstä uusimme vierailun kenkäliike Zapatoon! Illassa kuulet yrittäjän tarinan Zapaton toiminnasta sekä näet toinen toistaan upeampia kenkiä – uutta syysmallistoa! Mukana tilaisuudessa on myös Tero Palmroth esittelemässä Next Generation -kenkämallistoaan. Nautitaan iltapalaa ja tehdään upeita kenkäostoksia! Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Ilmoittautuminen 20.9. mennessä. TSE ry:n emäntänä Eeva Nuottasaari. Kultaranta Resort/Muumimaailma 2.11. klo 17.00. Ilmoittautuminen 22.10. mennessä www.sefe.fi. TSE ry:n emäntänä Katri Kronstöm.

Muut tapahtumat Aboa Vetus & Ars Nova 21.9. klo 17.30. Itäinen Rantakatu 4–6. Aikuisille on opastettu museokierros Aboa Vetus & Ars Nova, kesto n. 1,5 tuntia. Lapsille on opastettu Pikku-Matti-kierros Aboa Vetukseen, kesto n. 1 tunti. Aikuisilla on mahdollisuus osallistua myös tähän kierrokseen. Hinta aikuiset: jäsenet 4 €, ei-jäsenet 6 €, hinta lapset: 4 € (7–15-v.), alle 7-vuotiaat ilmaiseksi. Kumpaankin ryhmään mahtuu max. 30 henkilöä. Ilmoittautuminen ja maksu 14.9. mennessä, viitteenä 21092. TSE ry:n emäntänä Katri Kronström. Turun Ursa (tähtiharrastusyhdistys) 27.9. klo 21.00. Iso-Heikkilän tähtitorni, 20200 Turku. Katso mahdollisia peruutuspaikkoja www.sefe.fi ja kysy toimistolta tsery@co.inet.fi. TSE ry emäntänä Sanna Repo. Pieni kirjapuoti 6.10. klo 17.30, Yliopistonkatu 26 Turku. HUOM. mukaan mahtuu vielä – osallistujamäärää on lisätty netti-ilmoittautumissysteemiin www.sefe.fi. Paikalla on ajankohtainen kirjailija ja mahdollisesti myös musiikkia. Illan ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa. Tarjolla on iltapalaa ja viiniä. Ostoksista saa illan aikana 10 % alennuksen. Ilmoittautuminen 28.9. mennessä www.sefe.fi. TSE ry:n emäntänä Katri Kronström. Tse ry:n yhteinen verenluovutustilaisuus 12.10. klo 17.00. Turun veripalvelutoimisto, Yliopistonkatu 16 C, 3. krs. Kaikki mukaan luovuttamaan verta porukalla. Tehdään hyvä teko

yhdessä! SPR:n Veripalvelu tarjoaa luovutuksen jälkeen kahvit ja pullat. Mukaan mahtuu 20 henkilöä. Mukaan voi tulla myös tutustumaan, mikäli ei vielä uskalla luovuttaa verta itse. Katso kuka voi luovuttaa: www.veripalvelu.fi. Ilmoittautuminen 5.10. mennessä www.sefe.fi. TSE ry:n emäntänä Sanna Repo. Hamburger Börs ja Häntä kaikki rakastivat -esitys 21.10. klo 19.00. Turun Kaupunginteat­ terissa. Hinta: jäsenet 30 euroa, avecit 36 euroa. Ilmoittautuminen ja maksut 19.9. mennessä www.sefe.fi. Viitteenä: 21102. Vuonna 1898 vain 28-vuotiaasta neiti Wallina Valtinista tuli Suomen kansalainen, ja hän saattoi ostaa ravintola Hamburger Börsin. Ravintolan johtajana hän ryhtyi heti suuriin uudistuksiin, joiden johdosta ravintolasta tuli pian Turun suosituimpia. Wallina Valtinin Hamburger Börs oli maineikas, korkeatasoinen hotelli, joka tuli tunnetuksi myös laadukkaasta ohjelmatarjonnastaan. TSE ry:n emäntänä Katri Kronström. Turun seudun ekonomit ry:n sääntömääräinen syyskokoukous 24.11.2010. Aika: Keskiviikko 24.11.2010 klo 17. Paikka: Palvelutalo Wilen (Ukkokoti) Osoite: Multavierunkatu 5, 20100 Turku. Emäntänä johtaja Marjo Elonen. Talon esittely klo 17. Kokous klo 17:45. Kahvitarjoilu. Käsiteltävät asiat: Vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus. Määrätään jäsenmaksun suuruus. Johtokunta tulee esittämään kokouksessa 5€:n jäsenmaksun korotusta. Valitaan erovuoroisten tilalle jäsenet johtokuntaan. Valitaan tilintarkastajat (2) ja heille varahenkilöt. Ilmoittauduthan ystävällisesti 1.11. mennessä www.sefe.fi > kirjaudu jäsensivuille > tapahtumiin ilmoittautuminen, tai suoraan toimistolle sähköpostitse tsery@co.inet.fi tai puhelimitse (02) 469 0680. Kokoukseen osallistujien kesken arvotaan yllätyspalkinto. Kaikki jäsenet lämpimästi tervetuloa! Les Misérables, Alain Boublilin ja Claude-Michel Schönbergin maailman suosituin musikaali, 2.12.2010 klo 19.00 Åbo Svenska Teater. Mukaan mahtuu 29 henkilöä. Ilmoittautuminen 1.11. mennessä www.sefe.fi. Hinnat ilmoitettu ilmoittautumisen yhteydessä. TSE ry:n emäntänä Katri Kronström. Turun filharmoninen orkesteri esittää - Perinteinen joulukonsertti 17.12.2010 klo 19.00. Tule nauttimaan kauniista joululauluista! Mukaan mahtuu 35 henkilöä. Ilmoittautuminen 2.11. mennessä www.sefe.fi. Hinnat ilmoittautumisen yhteydessä. TSE ry:n emäntänä Katri Kronström. Merkurin Luosto -maja vuokrattavana TSE ry:n jäsenille. Sisaryhdistys Merkurin huoneisto on kahdessa kerroksessa, neliöitä on 60,5. Huoneisto on täysin kalustettu ja makuupaikkoja löytyy 7:lle hengelle. Huoneiston osoite on Aarnitie 2 C, 99555 Luosto. Valitettavasti huoneistoon ei voi tuoda kotieläimiä. Huoneistossa ei ole pakastinta. Tiedustelut tsery@co.inet.fi


J Ä S E N L E H T I

Nuoret ekonomit

Tilaisuuksiin ilmoittautuminen

Tilaisuuksien maksut

SEFEn Nuoret Ekonomit -tilaisuus Turussa 30.9. Tilaisuudesta tarkemmin lähempänä ajankohtaa. TSE ry:n emäntänä Sanna Repo.

SEFEn jäsensivuille pääset kirjautumaan julkisivujen ylälaidassa olevan kirjautumisikkunan kautta. Käyttäjätunnuksena toimii SEFEn jäsennumero (löytyy mm. Talouselämä-lehden takakannesta sekä jäsenmaksulaskusta). Salasana on henkilötunnuksesi loppuosa. Salasanat voit muuttaa kirjautumisen jälkeen. SEFEn julkisivuilla voit käydä katsomassa SEFEn järjestämiä tulevia tapahtumia. Jäsensivujen tapahtumakalenterista löytyvät SEFEn tapahtumien lisäksi myös jäsenyhdistysten järjestämät tapahtumat. Tapahtumiin ilmoittaudutaan SEFEn jäsensivujen kautta. Osallistumisen peruutus ilmoittautumisajan kuluessa. Tapahtumakalenterissa kerrotaan kunkin tapahtuman osalta ilmoittautumisen ajankohta, ilmoittautuneiden määrä ja maksimimäärä. Lisätietoja tapahtumasta saat klikkaamalla sen otsikkoa. Ongelmatilanteissa saa apua rekisterisihteeriltä jasenrekisteri@sefe.fi ja puh. 020 693 200. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse TSE ry:n toimistoon tsery@co.inet.fi tai puhelimitse (02) 469 0680 – huomioi toimistoajat. Peruutukset ilmoittautumisajan kuluessa. Maksullisista tilaisuuksista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan – siis esteen ilmaantuessa muistathan perua osallistumisesi ajoissa!

Tilaisuuksien maksut Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille Turun Seudun Osuuspankki 5710042253932. Ilmoita tilaisuuteen liittyvä viitenumero.

SEFEn valtakunnallinen Nuoret Ekonomit -tilaisuus Helsingissä / SEFE 12.11. Tilaisuudesta tarkemmin lähempänä ajankohtaa. Seuraa nettisivuja www.sefe.fi ja www.turunseudunekonomit.fi Opiskelijoille PUPUJEN ILLANVIETTO 26.1. 2011 / TSE ry / TuKY ry / TOP. Tilaisuudesta tarkemmin lähempänä ajankohtaa. TSE ry:n emäntänä Sanna Repo.

Seniorit Retki Tuorlaan keskiviikkona 21.9.2010. Alkuun historiallinen opastuskierros kartanon maisemissa, sitten lounas Majatalon noutopöydästä ja retki huipentuu ”Tähtiin ja avaruuteen” Tuorlan planetaariossa sekä observatoriossa. Grandellin Liikenteen bussi lähtee klo 12.00 kaupungintalon edestä, Aurakatu 2. Sitovat ilmoittautumiset toimistolle 17.9. mennessä ja maksu (jäsenet 20 euroa ja ei-jäsenet 30 euroa) yhdistyksen tilille TSOP 571004-2253932, viite 21092. Tilaisuuden vastuuhenkilönä Terttu Pekuri.

TSE ry:n toimisto Toimistonhoitaja Marjatta Postinen Sähköposti tsery@co.inet.fi Puhelin (02) 469 0680 Osoite Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Toimistoajat ma–to klo 9–14, pe suljettu Puheenjohtaja Kirsi Leväpelto, puh. 050 506 5163 Jäsenlehden päätoimittaja Nina Hamburg, nina@hrdhamburg.fi

Oletko kiinnostunut Turun Seudun Ekonomien johtokuntatyöskentelystä? Valitsemme syksyllä taas uusia jäseniä joukkoomme. Ota yhteyttä varapuheenjohtajaamme Ville Niukkoon, ville.niukko@gmail.com

Alumnipäivä ’10

SEhitFtääEja

lauantaina 30.10.2010 Turun kauppakorkeakoululla

ke kouluttaa

12.00–13.00 Ilmoittautuminen

matissasi

Kehity am

Kahvit tarjoaa Paulig

Puheenjohtajana toimii Lasse Kurkilahti

13.00 Tervetuloa

Tunteet peliin – seminaari Turku 29.10.

Mikäli työyhteisössä päivittäin viriäviin tunteisiin ei riittävästi kiinnitetä huomiota, paljon tärkeää informaatiota menee ohi ja käsittelemättömät tunteet myllertävät kahvipöydissä ja käytävillä. SEFE järjestää kaksikielisen iltapäiväseminaarin Turussa yhdessä Turun Seudun ekonomien ja Merkurin kanssa. Tule kuulemaan erilaisia näkökulmia tunteistamme Mikael Saarisen ja Tony Dunderfeltin esittämänä. Aika ja paikka: perjantai 29.10.2010, Marina Palace Hotel, Linnankatu 32 Hinta: Maksuton jäsentapahtuma (sisältää kahvitarjoilut), vain jäsenille Huom. paikkoja rajoitetusti!

Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset www.sefe.fi >> Tapahtumat ja koulutukset.

(Ilmoittautuessa tarvitset jäsennumerosi esim. Talouselämä-lehden osoitetiedoista)

Seminaariohjelma: klo 11.30-12.00 Ilmoittautuminen ja kahvi-/teetarjoilu klo 12.00 Ohjelma alkaa: SEFE, Mikael Saarinen ja Tony Dunderfelt

Ilmoittaudu viimeistään keskiviikkona 29.9.2010.

Tunteet peliin - Perkele!, FT, PsL Mikael Saarinen - Miksi ihmisillä on tunteet? - Tunneosaaminen - mitä se on? - Mitä tutkimukset paljastavat tunneosaamisen ja menestyksellisen johtamisen yhteydestä? (mm. 360 tutkimukset ja kehityskeskusteluarvioinnit) - Miten voin kehittää omia tunnetaitojani?

Lisätietoja: SEFE: Tarja Tikkanen ja Hannele Hämäläinen etunimi.sukunimi@ sefe.fi

Kahvi-/teetauko ja tutustuminen SEFEn esittelypisteeseen Ta det lugnt i stressade tider! FM, psykolog Tony Dunderfelt - Hur bemöter jag negativa känslor? - Att förstå känslornas budskap - Enkla lösningar för att stressa mindre klo 16.00 Tilaisuus päättyy Varmista hyvinvointisi ja treenaa tunnemuskelisi kuntoon! Saarinen ja Dunderfelt ovat tunnettuja ja arvostettuja organisaatiopsykologeja ja työyhteisöjen kehittäjiä sekä suosittuja luennoitsijoita. He ovat myös kirjoittaneet useita käytännönläheisiä kirjoja tunneälystä ja itsetuntemuksesta.

Alumniyhdistyksen puheenjohtaja Lasse Kurkilahti Avaus Johtaja Satu Lähteenmäki, Turun kauppakorkeakoulu

Toimitusjohtaja Esa Rautalinko (vsk 1983), Honkarakenne Oyj

Kauppaneuvos Reijo Häyry (vsk 1950)

Toimitusjohtaja Elisa Markula (vsk 1986), Oy Gustav Paulig Ab

Toimitusjohtaja Petri Hollmén (vsk 1998), Lyyti Oy

Kirsi Kostia ja eMBA:lainen, Turun kauppakorkeakoulu

Alumnistipendin jakaminen

13.15 Honkaa maailmalle

13.45 Kuluttajien ympäristötietoisuus ja ekologinen ruoka – case Elovena Markkinointijohtaja Johanna Siltala (vsk 1984), Raisio Oyj 14.15 Opiskelijana kauppakorkeakoulussa 50-luvulla 14.45 Kuohujuoman tarjoaa Kylpylähotelli Caribia 15.15 Vastuullisuutta perheyrityksessä 15.45 Kauppakorkeakoulusta yrittäjäksi ”Tuhat rautaa tulessa” 16.15 Ammattina johtaminen – johtamisosaamista TSE exe:stä 16.45 Vuoden alumni

17.00 Ilallinen Montussa 18.45 Kahvit Mercatorilla tarjoaa Paulig Illaksi on varattu aikaa kurssitapaamista varten. Kerro asiasta vanhoille kurssikavereillesi ja tulkaa joukolla hauskaan illanviettoon muistelemaan menneitä. Tarkista vuosikurssiyhteyshenkilöt osoitteesta www.tukkk.fi/alumni Sydämellisesti tervetuloa!

7


Johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden kehittäjä www.tse.fi/exe

Oppia ikä kaikki Liiketoiminta-akatemia – urallaan välivaiheessa oleville ekonomeille

L AHJOITA NYT VAPAALLE TIETEELLE Tue turkulaisia menestystarinoita tukemalla koulutusta ja tutkimusta.

Liiketoiminta-akatemian tavoitteena on antaa akateemisen tutkinnon suorittaneille kokonaispaketti liiketoimintaosaamisesta ja avata uusia uramahdollisuuksia. Haku ohjelmaan osoitteesta www.mol.fi/koulutukset, hakusanaksi Liiketoiminta-akatemia. Hakuaika päättyy 20.9.2010. Infotilaisuudet Job Cafessa 24.8. ja 13.9. klo 14. Osoite: Yliopistonkatu 29 b A, 4. krs., 20100 Turku. Lisätietoja: Kati Kekäläinen, kati.kekalainen@utu.fi, p. 050 563 0290

Credit Management – liiketoimintaosaamista luotonhallintaan Credit Management on koulutusohjelma, joka on suunnattu luotonhallinnan eri tehtävissä toimiville. Seuraava ohjelma alkaa joulukuussa 2010 ja haku ohjelmaan päättyy 29.10.

Lue lisää varainhankintakampanjasta sekä yksityishenkilöiden ja yhteisöjen verovähennysoikeudesta sivuiltamme www.utu.fi/varainhankinta. Samoilta sivuilta voit tulostaa lahjakirjan verovähennystä varten. Voit maksaa myös tilisiirrolla: Turun yliopistorahasto, Turun seudun Osuuspankki 571113-288336 | Nordea 159030-189363 Liedon Säästöpankki 430900-173559 | Sampo Pankki 820027-10037646 Puhelin +358 2 333 51 | www.utu.fi/varainhankinta | yhteyshenkilö vararehtori Tapio Reponen

Lisätietoja: Kati Kekäläinen, kati.kekalainen@utu.fi, p. 050 563 0290

JOKOsta potkua johtajuuteen JOKO on kolmevuotisen eMBA Turku -ohjelman ensimmäisen vuoden moduuli, joka antaa kokonaisvaltaisen kuvan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueista. Seuraava JOKO alkaa tammikuussa 2011 englanninkielisenä. Lisätietoja: Tiina Ruohisto, tiina.ruohisto@utu.fi p. 040 900 0753

TSE exellä on myös pitkä kokemus organisaatioille yksilöllisesti suunnitelluista kehittämispalveluista.

Kiinnostaako yritystäsi valistunut ja vauras ostajakunta? Ilmoittelu Turun Seudun Ekonomien lehdessä kannattaa. Tavoitat edullisesti paikalliset päättäjät ja aktiiviset opiskelijat. Lehti tutkitaan tarkasti kannesta kanteen ja joka lehdessä on ilmoituksia rajoitettu määrä. Lehden levikki on 3 500 ja se ilmestyy neljästi vuodessa. Kokosivu 500 €

186 mm x 270 mm tai 210 mm x 297 mm + 3 mm leikkuuvara

Puoli sivua 300 €

www.tse.utu.fi/exe Turun kauppakorkeakoulu TSE exe Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku p. 02 333 51

VAAKA 186 mm

x 133 mm tai 210 mm x 148 mm + 3 mm leikkuuvara

PYSTY 90 mm x 270 mm tai 105 mm x 297 mm + 3 mm leikkuuvara

1/4 sivua 200 € 90 mm x 133 mm 1/8 sivua 140 € 90 mm x 65 mm Myös bannerimainostaminen nettisivuillamme on mahdollista. Tiedustelut ja varaukset Marjatta Postinen, tsery@co.inet.fi, puh. (02) 469 0680 Jäsenlehden päätoimittaja Nina Hamburg, nina@hrdhamburg.fi, puh. 050 355 8888


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.