TURUN SEUDUN EKONOMIT RY JÄSENLEHTI 2/2013

Page 1

JÄSENLEHTI I 2/2013

75-VUOTISJUHLAT MARINASSA OLIVAT ONNISTUNEET. HISTORIIKKI ON JULKAISTU, TILAA OMASI. TARKKANA HYVISTÄ TAVOISTA. I JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA I RISTEILY I JÄSENETUJA I


”Erityisen ylpeä olen yhdistyksemme 75-vuotishistoriikista.”

Juhlatunnelmissa

T

urun Seudun Ekonomit ry on nyt

Erityisten juhlatapahtumien lisäksi yh-

virallisesti 75-vuotias. Juhlat Ma-

distyksen toimintaan kuuluvat toki myös

rinassa sujuivat erinomaisesti. Oli

yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset.

mahtavaa tavata paljon tuttuja ja tunte-

Tänä vuonna kevätkokous pidettiin Salos-

mattomia iloisia ihmisiä. Verkostoituminen

sa Salon kaupungin vieraana. Ennen varsi-

ja mahdollisuus luoda kontakteja nousee

naista kevätkokousta tutustuimme Salon

jäsenkyselyissä keskeisimpänä toiveena

uuteen kaupungintaloon ja kuulimme mie-

esiin. Tässäkin mielessä ilta Marinassa oli

lenkiintoiset esitykset kaupungin nykyti-

mitä onnistunein. Lisää juhlatunnelmista

lasta ja tulevaisuuden visioista. Illan aikana

voit lukea tämän lehden sivuilta.

ekonomeille tarjoutui myös oiva tilaisuus antaa oma panoksensa Salon kehittämisel-

Erityisen ylpeä olen yhdistyksemme vä-

le. Itse kokous sujui joutuisasti ja päätökset

litilinpäätöksestä eli 75-vuotishistoriikista.

tehtiin esitysten mukaisesti.

Mielestäni teoksesta tuli juuri sellainen kuin piti. Rento, asiallinen ja erilainenkin.

Tätä juttua kirjoitettaessa ulkona pais-

Jokainen teistä voi halutessaan ostaa his-

taa aurinko ja on pääsiäinen. Lunta on

toriikin omakseen esimerkiksi yhdistyksen

maassa tavallista enemmän, joten itselle-

tapahtumissa. Lisäksi onnekkaimmat voi-

ni tärkeä jalkapalloharrastus on jatkunut

vat voittaa teoksen tapahtumien yhteydes-

poikkeuksellisesti sisätiloissa, nopeushar-

sä järjestettävissä historiikkiarpajaisissa.

joitukset on vedetty lähinnä pulkalla mä-

Tulemme siis arpomaan valituissa tapah-

keä laskien ja ainoa vihertävä ruoho on ik-

tumissa historiikin kaikkien tapahtumaan

kunalaudalla kasvava rairuoho. No, kevättä

osallistuvien kesken.

kohti ollaan kuitenkin menossa ja juhlavuosi sen kuin jatkuu.

Juhlailta ja samassa yhteydessä tapahtunut historiikin julkistaminen oli toki

Oikein mukavaa ja aurinkoista

vuoden kohokohta, mutta todellisuudessa-

kesän odotusta kaikille!

han yhteinen juhlasankarimme juhlii koko vuoden niin sanotusti työn merkeissä. Vet-

Ville Niukko

reä yhdistyksemme järjestää hienoja ja juh-

puheenjohtaja

lavuoteen sopivia tapahtumia pitkin vuotta. Seurailkaapa siis tapahtumakalenteria.

”Todellisuudessahan yhteinen juhlasankarimme juhlii koko vuoden niin sanotusti työn merkeissä.” 2 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013

I Kuva Risto Kuitunen


4 11

Turun Seudun Ekonomien 75-vuotisjuhlat 9.3.2013

14

Hieno historiikki on julkaistu – tilaa nyt omasi.

Pääkirjoitus 2 Turun Seudun Ekonomien 75-vuotisjuhlat Historiikki on julkaistu Tarkkana tavoista – Mikael Miikkola 75-vuotisjuhliin valmistautuminen Buscinessence toukokuussa Logomossa

4 11 12 14 16

75-vuotisjuhliin valmistauduttiin Ra-Ke:ssa ja Herrainpukimossa.

Turun KY kuulumiset 18

19 Yrityksesi compliance-osaaminen 21 Kauppakorkeakoulu ja meriteollisuus 22 Tulevat tapahtumat 24 Juhlavuoden risteily – koko perhe mukaan 25 TYKSin T-sairaala – tulevaisuuden sairaala

Julkaisija Turun Seudun Ekonomit ry Päätoimittaja Maija Tähtinen Ulkoasu Jani Käsmä, www.kasma.fi Kannen kuva Risto Kuitunen Paino Tema-Team Oy, Turku Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aineisto Lehden 3/2013 aineistopäivä 28.6. jakelu Lehden 3/2013 painatus ja jakelu 24.-30.8. Levikki 2 500 kpl, ISSN 1797-5964

Turun Seudun Ekonomit 2/2013 I 3


Turun Seudun Ekonomien

75-vuotisjuhlat 9.3.2013 Useamman vuoden kestänyt juhlasuunnittelu huipentui 9.3.2013 Radisson Blu Marina Palacessa järjestettyihin – ja erinomaisesti onnistuneisiin juhliin. Valaistu jokinäköala, täpötäysi juhlasali ja ensiluokkainen palvelu virittivät tunnelman kattoon. Juhlapuheet seurasivat toistaan ja pöytäseurueissa keskusteltiin vilkkaasti ja vapautuneesti. Musiikista huolehti loistavaääninen Mercanto-mieskvartetti ja tanssilattian täytti mukaansatempaava tanssiorkesteri Slipover. Erinomaista ja mieleenpainuvaa; kerrassaan unohtumaton tilaisuus. 4 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013

S

atoja sähköposteja, lukuisia koko-

Muistamiset

uksia sekä historiikki- että juhlatyö-

Ennen varsinaista juhlatilaisuutta johto-

ryhmäläisten kesken sekä muuta-

kunta kokoontui Marina Palacen kabinet-

man vuoden suunnittelutyö huipentuivat

tiin, jossa otettiin vastaan muiden yhdis-

arvokkaisiin ja näyttäviin juhliin. Työryhmä

tysten ja kauppakorkeakoulun edustajia.

mietti juhlapaikkaa huolella; haluttiinhan

Onnitteluja ja sekä humoristisia että arvok-

jäsenille sekä kutsuvieraille ympäri maata

kaita lahjoja Turun Seudun Ekonomeille vä-

tarjota parasta mahdollista turkulaista tun-

littivät mm. Helsingin, Porin, Pirkanmaan,

nelmaa. Paikalta vaadittiin myös keskeistä

Lahden, Etelä-Hämeen ja Rauman Seudun

sijaintia ja runsaasti istumapaikkoja; olihan

Ekonomit, Turun kauppakorkeakoulu sekä

vieraita saapumassa peräti pari sataa. Au-

Turun KY. Toimiston seinälle saatiin komea

rajokirannalla seisova perinteinen Marina

taulu ja kirjahyllyyn useampia teoksia. Oli-

Palace valittiin odotusten lunastajaksi.

pa lahjojen joukossa aitoa lehtikultaa sisältävä nautintojuomakin.

”Kauniita pukuja, upeita kampauksia, ryhdikkäitä kavaljeereja.”

Juhlat alkakoon Marina Palacen tunnelmallinen ala-aula oli täynnä juhlavieraita ja iloista puheen sorinaa jo hyvissä ajoin ennen tilaisuuden virallista alkua. Vieraat olivat selvästi panostaneet tilaisuuteen: kauniita pukuja, upei-


Mercanto-mieskvartetti kierteli ympäri juhlasalia virittämässä yleisöä juhlatunnelmaan.

ta kampauksia, ryhdikkäitä kavaljeereja.

laulut ja taitava esiintyminen toivat iltaan

juhlijat turkulaisella laadulla, kuten myös

Turun Seudun Ekonomien puheenjohtaja

oman glamourinsa; yleisö oli innoissaan.

kuvista voimme nähdä.

Ville Niukko tervehti ja kätteli kaikki juh-

Laulun tauottua vuorossa oli makuhermo-

lavieraat yhdessä juhlista vastanneen Hei-

ja kutkutteleva kolmen ruokalajin illalli-

Illallisen jälkeen ohjelmavuorossa piti olla

di Mäkisen kanssa. Monet vieraista olivat

nen erinomaisine viineineen. Graavattu ja

Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin

myös tilanneet TSE ry:n uuden 75-vuotis-

lämminsavustettu siika sekä siianmäti pu-

juhlapuhe. Kevään ankarasta työmarkkina-

historiikin ja saivat sen mukaansa heti saliin

najuurivinegretten, tillimajoneesin ja saa-

tilanteesta johtuen hän ei kuitenkaan vali-

tullessaan.

ristolaisleivän kera oli aseteltu silmiä hive-

tettavasti päässyt paikalle.

levästi. Pääruokana nautittiin erinomaista Valkoisin liinoin katetut pyöreät pöydät ko-

paahdettua karitsanfileetä, muhennettua

I Artikkeli jatkuu seuraavalla sivulla. >>

ristivat juhlatilaa ja selkeä pöytäkartta ohjasi juhlijat paikoilleen. Juhlatila oli käytössä aivan kokonaan ja täytetty takaosaan asti. Niukon tervetulosanoja odotellessa vieraat ehtivät hyvin tutustua oman pöytänsä ekonomeihin ja heidän seuralaisiinsa. Monet tutut törmäsivät toisiinsa pitkänkin tauon

”Juhlien seremoniamestarina toimi Tomi Virtanen.”

jälkeen. Juhlien seremoniamestarina toimi Tomi Virtanen, joka sai yleisön huomion puoleensa ja salin hiljenemään helposti

mustajuurta ja herukkakastiketta. Makea

kopauttamalla mahtavalla Merkuriuksen

tyrnivaniljajäädyke ja vadelmasorbetti ki-

sauvalla lattiaan. Tilaisuus alkoi sopivasti

nuskikastikkeella olivat kuin piste iin päälle.

akateemisen vartin myöhässä.

Loistava menu-suunnittelu ja erinomaiset ruokajuomavalinnat,

kiittelivät

vieraat.

Tervetuliaismaljan jälkeen Mercanto-mies-

Ruoka kiidätettiin pöytään lämpimänä ja

kvartetti kierteli ympäri juhlasalia virittä-

viivytyksettä

mässä yleisöä juhlatunnelmaan. Osuvat

käsissä. Marina Palace todellakin vakuutti

kohteliaiden

tarjoilijoiden

Turun Seudun Ekonomit 2/2013 I 5


TURUN SEUDUN EKONOMIT RY 75 vuotta

Onnea, onnea, onnea vaan.

I Artikkeli jatkuu edelliseltä sivulta. >> Hänen tilallaan mielenkiintoisen juhlapuheen juhlayleisölle piti Ekonomiliiton puheenjohtaja Kasperi Launis, joka korosti puheenvuorossaan ekonomienKUTSU yhteisöllisyyden merkitystä ja verkostoitumisen tärkeyttä. Mikä olisikaan oivempi tapa molempien toteuttamiseen kuin erinomaisesti järjestetyt, hienot juhlat. Juhlien yhteydessä niin Turun Seudun Ekonomit kuin SEFEkin muistivat jäseniMercanto–mieskvartetti.

ään viireillä ja ansiomerkeillä, jotka johtokunta ohjesäännön mukaan anoo SEFEltä. Molempia voidaan jakaa SEFE-yhteisön, liiton ja sen jäsenyhteisöjen toiminnan tai päämäärien hyväksi suoritetusta työstä tai muusta erityisestä syystä. Tässä tilaisuudessa kaikkia ansiomerkkejä ja viirejä saaneita yhdisti useamman vuoden merkittävä työskentely yhdistystoiminnan hyväksi.

Puheenjohtaja Niukko jakoi yhdistyk-

sen viirit yhdessä yhdistyksen varapuheenjohtaja Paula Kairisen kanssa. Viirit luovutettiin Airi Kapaselle, Kirsi Leväpellolle, Jaakko Mäkikallille ja Turun Kauppakorkeakoululle, jonka vastaanotti johtaja, professori Markus Grandlund. Juhlija sai runsaasti muistamisia.

6 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013

Kasperi Launis ja Ekonomiliiton toimin-

nanjohtaja Aija Bärlund puolestaan jakoi-


Vieraita vastaanottamassa Turun Seudun Ekonomien puheenjohtaja Ville Niukko.

vat SEFEn myöntämät huomionosoitukset

illalliskortti, TPS matsilippuja, Block-valai-

eli hopeiset ansiomerkit ja mitalit. Hopeiset

simia ja tai joku muu mukava yllätys. Kun

ansiomerkit myönnettiin Turun Seudun

kaikki voitot oli arvottu, Slipover jatkoi ylei-

Ekonomien hyväksi työskennelleille Reino

sön viihdyttämistä ja illan edetessä loppua

Koskiselle ja Heidi Tuomiselle. Hannele

kohti yhtyeeltä toivottiin jopa lisää soittoai-

Haapamäki, Eva-Maria Koslowski ja Mar-

kaa. Juhlayleisö oli löytänyt tiensä hienosti

jatta Postinen saivat Ekonomiliiton mitalit.

myös baaritiskille, jossa se voi nauttia ”Ekonomi GT:n” tai lasin ”Harmaata Taloutta”.

Virallisten muistamisten jälkeen ilta jatkui vapaan seurustelun ja tanssiyhtye Slipo-

Juhlien päättyessä 01:30 osa juhlijoista

verin tahdittamin sävelin. Tanssilattia oli

suuntasi kohti kotia. Innokkaimmille juh-

tungokseen asti täynnä ja tunnelma hilpeä.

lijoille Turun Seudun Ekonomit jakoivat

Ensimmäisen setin jälkeen vuorossa oli yksi

jatkolippuja toiseen perinteiseen turkulais-

illan odotetuista kohokohdista eli arpajai-

ravintolaan, Hamburger Börsiin. Näistä jat-

set. Lukuisat hyvät palkinnot olivat saaneet

kojuhlista ei sitten enää olekaan taltioitua

yhden jos toisenkin ostamaan reilusti arpo-

materiaalia, mutta kuulopuheiden mukaan

ja. Juhlapöydissä jännitettiin osuuko koh-

tunnelma säilyi sielläkin korkealla.

Olipa lahjojen joukossa aitoa lehtikultaa sisältävä nautintojuomakin.

dalle Naantalin Kylpylän lahjakortti, Nordean lahjoittamia maljakoita, Yoki ravintolaan

I Artikkeli jatkuu seuraavalla sivulla. >>

”Mercanto-mieskvartetin osuvat laulut ja taitava esiintyminen toivat iltaan oman glamourinsa; yleisö oli innoissaan.” Juhlien seremoniamestari Tomi Virtanen ja Merkuriuksen sauva.

Turun Seudun Ekonomit 2/2013 I 7


Yleisö viihtyi Slipoverin tahdissa. Illan edetessä loppua kohti yhtyeeltä toivottiin jopa lisää soittoaikaa.

”Tanssilattia oli tungokseen asti täynnä ja tunnelma hilpeä.”

I Artikkeli jatkuu edelliseltä sivulta. >>

Iso kiitos onnistumisesta kuuluu juhlien

Historiikki

suunnittelusta vastanneelle Heidi Mäki-

Turun Seudun Ekonomien edellinen histo-

selle ja hänen edeltäjälleen Nina Ham-

riikki on tehty 60-vuotisjuhlien yhteydessä.

burgille, jonka kausi päättyi 2011. Kaikki

Viimeiseen viiteentoista vuoteen ei siis histo-

juhlatyöryhmän jäsenet uhrasivat paljon

riaa ole kirjoitettu. Nyt olikin jo aika päivittää

kallisarvoisesta vapaa-ajastaan tuottaak-

tilanne. Historian ja kauppatieteiden opiskeli-

seen juhlavieraille ikimuistoisen illan; iso

ja Tuomas Salvi otti tehtävän vastaan ja ak-

kiitos myös heille. Juhlatyöryhmän lisäksi

tiivisessa yhteistyössä historiikkityöryhmän

Turun Ky:n jäsenet, nakkilaiset, olivat in-

kanssa kokosi teoksen, joka hivelee silmiä ja

nokkaina auttamassa ja lisäksi huolehtivat

sisältää myös tapahtumarikasta luettavaa.

koko iltajuhlan videoimisesta. Näin ison

Historiikkia myydään koko juhlavuoden ajan

onnistumisen jälkeen on entistä hienom-

Turun Seudun Ekonomien jäsentapahtumis-

paa kuulua Suomen toiseksi suurimpaan

sa ja toimistolla 20 euron hintaan.

suomenkieliseen ekonomiyhteisöön!

Kuvassa viirin saaneet Markus Grandlund, Airi Kapanen, Kirsi Leväpelto ja Jaakko Mäkikallio.

8 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013

Juhlien jälkeen

Kuvassa ansiomerkillä palkitut Marjatta Postinen, Hannele Haapamäki, Reino Koskinen ja Heidi Tuominen


Johtokunta 2013. Kuvasta puuttuu Maija Sormunen.

Kuvat Juhlissa mukana olleet ja muutkin juhlamieliset ekonomit voivat käydä kurkkaamassa kuvapankista juhlijoiden tunnelmia. Kuvat löytyvät osoitteesta www.riston.kuvat.fi. Salasana: Marina

I Teksti Nina Hamburg ja

Anne-Mari Niemelä

”On entistä hienompaa kuulua Suomen toiseksi suurimpaan suomenkieliseen ekonomiyhteisöön!”

I Kuvat Risto Kuitunen

Yksi illan odotetuista kohokohdista eli arpajaiset.

Lisää iloisia kuvia juhlista ja juhlijoista: www.riston.kuvat.fi. Salasana: Marina

Turun Seudun Ekonomit 2/2013 I 9


10 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013


sefen webinaarikirjasto Oletko jo tutustunut SEFEn webinaarikirjaston antiin? SEFE koulutustarjonnasta on löytynyt myös webinaareina tuotettuja koulutuksia noin vuoden verran. Olemme siirtyneet hyödyntämään uutta teknologiaa ja täten pystymme tarjoamaan koulutuksia entistä laajemmalle jäsenistöllemme paikkakunnasta riippumatta.

Osa webinaareista on tallennettu jäsen-

palvelun puolelta löytyvään webinaarikirjastoomme, josta ne ovat katsottavissa milloin tahansa nettiyhteyden kautta. Tällä hetkellä webinaarikirjastosta löytyy webinaareja mm. verkkomarkkinoinnin hyödyistä, miten hyödyntää

Historiikki on julkaistu - tilaa omasi! nen neliväriteos. Kirja koostuu kuudesta eri teemasta, joiden kautta kartoitetaan koko yhdistyksen menestyksekäs historia 1930-luvulta nykypäivään. Historiikissa on myös mielenkiintoinen katsaus Suomen

tehokas cv ja hakemus. Webinaarikirjaston sisältöä tullaan tulevaisuudessa laajentamaan.

Alkuvuodesta

tarjonnastamme

löytyi

SEFEn uravalmentajien tuottama kesätyöwebinaarisarja, käsittäen viisi eri webinaaria. Näistä

TSE ry:n 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistu historiikki on upea kovakanti-

Linkedin-palvelua työnhaussa sekä miten laatia

”Historiikkia myydään kaikissa juhlavuoden tapahtumissa.”

taloushistoriaan, mikä auttaa lukijaa hahmottamaan yhdistyksen toimintaa osana laajempia talouden ja yhteiskunnan kehitysvaiheita.

kolme löytyy webinaarikirjastosta. Kannattaa tutustua jos vielä ei ole löytynyt kesätyötä tai olet valmistautumassa haastatteluun. Aiheita tässä sarjassa ovat cv, hakemus ja työhaastattelu. Esimerkit on suunnattu opiskelijoille, mutta dokumenttien laadinnan perusidea on sama uravaiheesta riippumatta, joten kuka tahansa voi käydä kuuntelemassa webinaareja ja poimia niistä vinkit talteen.

75-vuotishistoriikkiin poimitut kuvat kertovat lukijalle oman tarinansa

Tutustu webinaareihin

vuosikymmenien varrella järjestetyistä tapahtumista. Ekonomiyhdistyksen

www.sefe.fi > Jäsenpalvelu

toimintaa voi ansaitusti kuvailla erittäin aktiiviseksi ja sidosryhmälähtöiseksi

(vaatii kirjautumisen) > Webinaarit

koko 75-vuotisen uran ajan. Jäsenkunta on muuttunut alkuvuosien miesylivoimasta 2000-luvun naisenemmistöksi. Edelleen hieman yli puolet jäsenistä on valmistunut Tu-

Osaatko neuvotella palkastasi?

run kauppakorkeakoulusta ja lähes 40 % Helsingin kauppakorkeakoulusta. Turun Seudun Ekonomien jäsenet asuvat laajasti toimialueen eri kunnissa

Milloin olet viimeksi neuvotellut palkasta-

aina Uudestakaupungista Loimaan kautta Saloon. Yhdistys haluaakin

si? Tuntuvatko palkkakeskustelut aina jotenkin

palvella kaikkia jäseniään tasapuolisesti ja kannustaa kaikkia ideoimaan

vaikeilta? SEFE tutkii ekonomien palkkoja vuo-

tapahtumia omaan asuinkuntaansa.

sittain ja tarjoaa tämän uniikin tiedon jäsentensä käyttöön. Olemme julkaisseet alkuvuodesta

Historiikkia myydään kaikissa juhlavuoden tapahtumissa tai voit tilata

2013 uusimman palkkatasotutkimuksemme.

omasi suoraan toimistolta sähköpostilla tsery@co.inet.fi tai puhelimitse

(02) 469 0680. Historiikin hinta on 20 euroa/kpl. Maksun voit suorittaa tilille

Lue lisää palkasta www.sefe.fi

FI75 5710 0420 2539 32, viitteellä 09030.

Ota yhteyttä

I Teksti Maija Sormunen I Kuva Risto Kuitunen

palkkaneuvonta@sefe.fi Varaa puhelinaika www.sefe.fi > ajanvaraus

Turun Turun Seudun Seudun Ekonomit Ekonomit 2/2013 2/2013 I 11I 11


Kuvassa Mikael Miikkola esiintyi oppiensa mukaisesti tyylikkäänä ja kohteliaana.

Tarkkana tavoista Hyvillä tavoilla pyritään tilanteeseen, jossa jokaisella on hyvä, turvallinen olla. Siinä on tarpeen hivenen sosiaalista älykkyyttä; oma napa ei ole tärkein asia. Näin Turun Seudun Ekonomeja opastettiin helmikuussa järjestetyssä etiketti- ja tapakoulutuksessa.

T

ehdäänpä asia heti alkuun selväk-

Ensivaikutelma on intuitiota

si; hyvät tavat eivät ole keikarointia

Kun kohtaa ensi kerran toisen ihmisen tai

tai vain juhlatilaisuuksissa käyttöön

vierailee yrityksessä, muodostuu tunnereak-

otettavia knoppeja. Ne ovat alati ajankohtai-

tio, ensivaikutelma. Se on usein totuuden-

sia käyttäytymisen periaatteita ja tuovat iloa

mukaisempi kuin pitkällinen analyysi. Ensi-

niin kotona kuin työssä, ollaan sitten Härmäs-

vaikutelma tulisi tehdä intuitionomaisesti,

sä tai Hanoissa. Suomalaisen juroilun edusta-

omaan käsitykseen perustuen, ei toisten te-

jalle voi olla hämmentävää kuulla, että tapa-

kemiin arvioihin sokeasti uskoen. Asia toisel-

käyttäytyminen on joissain maissa kouluissa

ta puolelta esittäen, myyjän tulee hymyillä

oppiaine. Turun Seudun Ekonomit saivat tal-

aidosti, jotta menestystä olisi positiivisen

visena tiistai-iltana sellaisen hyvien tapojen

ensivaikutelman kautta odotettavissa.

tietotulvan, josta riittää ammennettavaa pitkälle tuleviin tilanteisiin. Kouluttajanamme

Yritystasolla myönteiseen ensivaikutel-

toimi upseeri ja herrasmies Mikael Miikkola.

maan voidaan pyrkiä esimerkiksi pitämällä yrityksen autot puhtaina, piha-alue ja sisä-

Yhteistä hyvälle tapakäyttäytymiselle ovat

tilojen viherkasvit hoidettuina sekä henki-

ainakin seuraavat perusasiat, jotka on hyvä

lökunnan asut moitteettomina. Miikkola

muistaa riippumatta siitä, missä kulttuuris-

huomautti, että yksi lipsahdus asussa,

sa ollaan: 1) ei loukata toista osapuolta 2) ei

kuten läskipohjakengat tyylikkään puvun

osoiteta loukkaantumista, vaan annetaan

kanssa, murtavat positiivisen ensivaiku-

hyvää tahtova vaikutelma vaikeassakin ti-

telman. Myös oman kehon hyvinvoin-

lanteessa 3) kunnioitetaan toisia ja heidän

nista tulee pitää huolta. Kun on fyysistä

arvojaan 4) toimitaan kiireettömästi. Näi-

ryhtiä, on myös henkistä ryhtiä.

den vaatimusten toteuttamiseen vaaditaan hyvää itsetuntoa sekä mielellään jo lapsuu-

Small talkista on puhuttu Suomessa

denkodista lähtenyttä perehdytystä; ”Jos

paljon, monessa muussa kulttuurissa-

äiti ei opeta, niin maailma opettaa. Mutta

han se on osa normaalia elämää. Siinä

se on kallista oppia se.”, muistutti Miikkola.

on kyse negatiivisen hiljaisuuden rik-

Esimerkkejä tällaisista tapojen peruskivistä

komisesta ja kohteliaisuuden osoit-

mainittiin miehen nousu seisomaan, kun nainen tai vanhempi henkilö saapuu huoneeseen, toisten tervehtiminen sekä seiniin nojailun, sormella osoittelun ja käsien taskussa pitämisen välttäminen. Myöskään tuolin siirtäminen jalalla tai eturivissä istuminen jalat ristissä ei ole soveliasta.

12 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013

”Tämä tilaisuus ei ollut small talkia, vaan täyttä asiaa.”


Kuvassa Helmikuussa järjestetty etiketti- ja tapakoulutus keräsi paljon kiinnostuneita.

sitten vasemmalla puolella istuvan kanssa. Ulkomaalaisen vierasryhmän korkea-arvoisimmalle vieraalle kohotetaan malja seisten. Jos vierasryhmä on venäläinen, kohotetaan malja ensin ystävyydelle, sitten tapaamiselle ja vielä terveydeksi. On syytä muistaa, että humalassa tehdyt lupaukset pitää sivistyneen bisnesetiketin mukaisesti unohtaa. Juhlissa ei syödä, juhlissa aterioidaan. Ennen ateriointia voidaan nauttia kateleipää. tamisesta; luodaan molemmille osapuolille

Juhlan aikaan

Sitä murretaan palanen kerrallaan suuhun,

turvallinen olotila. Small talk vaatii joko sen

Kirjastot ovat täynnä etikettioppaita erilais-

jokainen pala erikseen voideltuna, jos niin

mahdollistavaa kulttuuriperustaa tai ihmi-

ten juhlatilaisuuksien varalle, lukekaa niitä,

haluaa. Buffet-aterioinnissakin pöytäseurue

sen luontaista kykyä kommunikoida. Tärkeä

opasti Miikkola. Hän sisällytti esitykseen

aloittaa yhtä aikaa. Haarukan piikit pidetään

tekijä onnistuneeseen small talkiin on hyvän

kuitenkin juhlavuotemme vuoksi muutamia

alas suunnattuna, eikä kastiketta kaadeta

keskustelutaidon lisäksi se, kenet tunnet; laa-

muistisääntöjä juhlatilaisuuksissa käytettä-

perunoiden päälle, vaan lihan tai kalan. Pöy-

ja tuttavapiiri takaa yhteiset keskusteluaiheet

väksi. Juhlapukeutumisessa saimme lähinnä

täkeskusteluun on mahdollista osallistua,

erilaisten ihmisten kanssa.

miesten ulkoasuun liittyviä neuvoja; kello

kun ruokaa laitetaan pienissä määrin vain

18:n jälkeen tilaisuudessa tumma puku, sun-

tyhjään suuhun.

Kiitä julkisesti, nuhtele kahden

nuntaina musta, puvun nappi aina seistessä

Hyvät tavat ovat yhteinen tekijä organisaati-

kiinni, eikä koruja (”killuttimia”) pidä käyttää.

Pöytäpuheen aikana kaikki muu pysähtyy.

oille, joissa ihmiset viihtyvät. Nyrkkisääntönä

Puhe pidetään seisaallaan, lasi pöydällä.

on: ”On kunnioitettava jos haluaa kunnioitus-

Puheen tulee olla lyhyt ja ytimekäs. Parhaat

ta.” Yrityksen tapakulttuuri paljastuu esimerkiksi uuden henkilön tullessa työyhteisöön. Otetaanko hänet lämmöllä vastaan, henkilö-

”Miikkolan esitys vangitsi yleisönsä.”

kohtaisesti huomioiden ja tervetulleeksi toivottaen, vai sivulauseessa mainiten?

puheet eivät tule spontaanisti, vaan ovat etukäteen mietittyjä ja hyvin harjoiteltuja. Työhön liittyvissä juhlissa puheessa korostetaan ystävyyttä.

Juhlatilaisuudet alkavat usein tervetuliaismaljalla, joka kohotetaan ennen pöytiin

Onnistumisen edellytys

Miten työntekijä tulisi palkita oikein? Siitä on

siirtymistä. Tervetulomaljaa ei kuulu viedä

Koulutuksen loppupuolella käsiteltiin hie-

puhuttu paljon, onko raha, vapaa, ylennys

pöytään, vaan se jätetään sivupöydälle.

man sitä, minkälainen ihminen kykenee ole-

tai jokin muu paras palkkio. Oleellista olisi

Maljapuheitakin pidetään, mutta maljan

maan ystävällinen ja toiset huomioiva. Tässä

myös huomata, millä tavalla palkitseminen

kohotus on itsessään sanaton puhe. Maljaa

nousi esiin lähimmäisten merkitys. Miikkola

käytännössä tehdään. Erilaiset tunnustukset

kohotettaessa oleellista on katsekontakti,

painotti, että ihminen ei pärjää ja menesty

tulee aina antaa julkisesti, työyhteisön edes-

lasin kilistäminen ei ole tärkeää, tuskin edes

yksin. Ensin tulee parisuhde ja perhe. Niistä

sä. Oikea asian esitystapa on sellainen, jos-

tarpeellista. Juomaa voi siemailla jo heti

on jatkuvasti pidettävä huolta. Myös itsensä

sa ei kehuta itse henkilöä (”sinä olet tehnyt

lasin saatuaan ja luotuaan katsekontaktin

on tunnettava. Jokaisen tulisikin lisätä rutii-

tämän hyvin”) vaan työn hyvää lopputulosta

muihin, eikä erillistä maljapuhetta tarvitse

neihinsa yksin hiljentyminen ja oman elämän

(”tämä sinun työsi on tehty mallikkaasti, sii-

erikseen odottaa. Lasia ei ole syytä juoda

tutkiskelu. Näin voidaan kasvaa ihmisenä ja li-

tä kiitos”). Mitä tulee nuhteluihin, ne tulee

koskaan tyhjäksi, koska silloin ei ole mahdol-

sätä itsetuntemusta. Se on tie kohti vahvaa it-

tehdä kahden kesken. Kaikkia ei palkita tai

lista kohottaa maljaa. Myös kahdenkeskisiä

setuntoa ja rohkeutta toteuttaa hyviä tapoja.

nuhdella. Jokainen tulee kuitenkin huomioi-

maljoja on mahdollista kohottaa. Herras-

da. Huomiotta jättäminen on välinpitämät-

mies kohottaa kahdenkeskisen maljan en-

tömyyttä ja epäoikeudenmukaista kohtelua.

sin oikealla puolella istuvan daamin kanssa,

I Teksti MIka Varjonen I Kuvat Ringa Masalin

Turun Seudun Ekonomit 2/2013 I 13


”Ihana nähdä asuja tavallisten ihmisten esittelemänä.” Palautetta Ra-Ke-illasta

”Kullekin mallille oli valittu persoonaan ja tyylin loistavasti istuvat asut aina koruja myöten.” Palautetta Ra-Ke-illasta

”Kiitos yleisölle välittömästä ja innostavasta tunnelmasta!” Mannekiinin kommentti

75-vuotisjuhliin valmistautuminen Tammikuussa vietettiin naisten pukeutumisiltaa Ra-Ke:ssa ja miesten pukeutumisiltaa Herrainpukimossa. Ra-Ke:n muotinäytöksen mannekiineina toimi jäsenistön ja johtokunnan edustajia. Kiitos mannekiineille hienosta showsta!

”Näissä kundeissa on potkua!” Herrainpukimossa kuultua

I Kuvat Ringa Masalin

”Hieno tapahtumaidea. Etenkin muotinäytös omien mallien kera oli mahtava lisä iltaan.” Palautetta Ra-Ke-illasta

14 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013

”Kiitos upeille malleille muotinäytöksestä ja Ra-Ke:lle kauniista asuvalinnoista.” Palautetta Ra-Ke-illasta


”Kompakti tietopaketti miesten klassisen tyylikkäästä pukeutumisesta, mittatilausvaatteista ja kenkien huollosta.” Palautetta Herrainpukimo-illasta

”Herrainpukimon bisnesidea on todella mielenkiintoinen. Loistava vierailukohde!” Palautetta Herrainpukimo-illasta

Herrainpukimo

”Ihanaa vaihtelua arjen paperinpyöritykseen. Kannustan heittäytymään! Tätä kokemusta muistelen vielä pitkään hymyssä suin.” Mannekiinin kommentti

Muotitalo Ra-Ke JÄSENETU – TURUN SEUDUN EKONOMIT RY Muotitalo Ra-Ke (Yliopistonkatu 13) tarjoaa 20 % alennuksen 1.5. - 30.6.2013 välisenä aikana juhlapukeutumisesta ja 15 % muista asusteista kuponkia näyttämällä. Tervetuloa! Herrainpukimo (Kauppiaskatu 3) tarjoaa 20 % alennuksen kaikista Herrainpukimon oman brändin asusteista touko–kesäkuun ajan kuponkia näyttämällä. Tervetuloa!

Turun Seudun Ekonomit 2/2013 I 15


”My company is looking for fresh science, I heard that you have some.”

U

udet ja kiinnostavat oivallukset

työmahdollisuuksia.”, toteaa BIDin Buscines-

da räätälöityä täsmäsparrausta liiketoimin-

syntyvät usein yllättävien ja odot-

sence-tiimi.

nan ongelmiin ja haasteisiin Brand and

tamattomien yhdistelmien kautta.

Business -klinikalla. Lisäksi epäviralliseen

Rajapinnoilla, leikkauskohdissa, erilaisia

Puolitoistapäiväinen Buscinessence tarjoaa

verkostoitumiseen ja luontevaan ajatusten-

maailmoja ennakkoluulottomasti yhdis-

kiinnostavimpia ihmisiä sekä parhaimpia

vaihtoon on varattu runsaasti aikaa.

täen. Liikkuminen rohkeasti oman muka-

käytäntöjä tieteen ja bisneksen rajapinnoil-

vuusalueen ulkopuolelle ja ”out of the box”

ta. Liikkeenjohdolle ja yrityspäättäjille Bu-

-ajattelu ovatkin avaimia uusiin oivalluksiin

scinessence avaa uusia ovia akateemiseen

ja ideoihin.

ajattelutapaan ja luovuuteen, tieteellisiin menetelmiin ja tutkittuun tietoon. Tiede-

JÄSENETU Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenet voivat osallistua tapahtumaan tarjoushintaan 400€/hlö (kahden päivän osallistuminen,

Turun yliopiston BID Innovaatiot ja yri-

maailman edustajille Buscinessence esit-

tyskehitys -yksikkö tarjoaa tieteelle ja bis-

telee näkymiä päätöksentekoon ja haastei-

nekselle mahdollisuutta tavata ja törmätä

siin yritysmaailmassa. Ohjelmassa on useita

uudella tavalla toukokuussa Turun Logo-

keynote-puheenvuoroja, joissa luodaan

mossa. BIDissä tehdään innokkaasti töitä

katsauksia niin tieteeseen, bisnekseen kuin

sen eteen, että tiede ja bisnes kohtaavat, ja

niiden rajapintoihinkin. Konkreettisemmin

että vuorovaikutus ja yhteistyö näin lisään-

sisältöihin pureudutaan innostavien me-

paasio@buscinessence.org p. 02 333 9511)

tyvät. ”Haluamme haastaa yliopistojen ja

nestystarinoiden ja eri näkökulmia painot-

ja Katariina Nordell (katariina.nordell@

yritysmaailman ihmiset dialogiin. Vain siten

tavien interaktiivisten workshopien myötä.

buscinessence.org p. 02 333 9561).

voidaan löytää uusia näkökulmia ja yhteis-

Tapahtumassa on myös mahdollisuus saa-

sisältää myös Gala Dinnerin): merkitse ilmoittautumislomakkeeseen koodi TSE ry. Käytä etu hyödyksesi ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.buscinessence.org. Annamme mielellämme lisätietoja Buscinessencesta Kaisu Paasio (kaisu.

21. – 22.5.2013, LOGOMO Turku www.buscinessence.org Tiede ja bisnes kohtaavat Turun LOGOMOSSA 21. – 22.5.2013 aivan uudella tavalla. Buscinessence on kansainvälinen foorumi, joka tuo yhteen kiinnostavimmat ihmiset ja parhaat käytännöt tieteen ja liiketoiminnan rajapinnoilta. Astu ulos mukavuusalueeltasi — tule innostumaan, keskustelemaan, verkostoitumaan ja luomaan uutta yhteistyötä! Tapahtumassa kysytään, mistä uudet ideat syntyvät. Miten yritykset ja T&K pärjäävät epävarmuudessa? Entä millaisia lähestymistapoja tieteellä on ja miten yritykset voivat hyödyntää niitä? Buscinessence tarjoaa eturivin puhujia (mm. Erkki Liikanen, Suomen Pankki, Timo Everi, Hasan & Partners, Riikka Heikinheimo, Tekes), innostavia menestystarinoita (mm. Google Finland, Uplause) ja konkreettisia kohtaamisia tieteen ja liiketoiminnan rajapinnoilla tietyn aiheen ympärille rakennetuissa workshopeissa (mm. Green Business, Sustainable Leadership, Suomi – Puhtaan energian mallimaa 2020?). Tapahtuman pääkieli on englanti. Osa ohjelmasta on suomenkielistä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.buscinessence.org Buscinessencen järjestää Turun yliopiston Innovaatiot ja yrityskehitys -keskus BID

16 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013


Turun Seudun ry Turun Seudun Ekonomien jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja se luetaan kannesta kanteen. Lehti saavuttaa 2500 ekonomia Turun seudulla ja lisäksi lehti lähetetään valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle.

Paketti 1300 € Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm) kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa

Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla 2–4 kuukautta

Mediakortti 2013

• •

Paketti 700 € • •

Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa

Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla 2–4 kuukautta

Paketti 350 € •

Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä

Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa

Ilmoitus 150 € •

1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

sähköinen uutiskirje 225 € •

Ilmoitus/mainos, joka sisältää jäsenedun

Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenille

Mahdollisuus logoon ilmoituksen yhteydessä

Linkki ilmoittajan nettisivuille

1 jäsenetu/uutiskirje

Uutiskirje tavoittaa sähköpostilla n. 2000

Turun Seudun Ekonomien jäsentä

Lehden aineistopäivät 3/2013 Aineisto (päätoimittajalle) 28.6. Painatus ja jakelu 24.-30.8.

Tiedustelut ja varaukset

4/2013 Aineisto (päätoimittajalle) 4.10.

tsery@co.inet.fi tai toimisto puh. 02 469 0680 Toimistoajat: ma–to 9–14, pe suljettu

1 x aukeama tai 2 x koko sivu

1 x koko sivu tai 2 x 1/2 sivua

Painatus ja jakelu 4.-8.11.

Takakansi 210 x 247 1 x 1/2 sivua 1/8 s


t e is m lu u u k :n Y K n u Tur

Ekonomiutta etsimässä

K

evät on kylterin ammatti-identiteetin etsinnän aikaa. Mitä

Ekonomeja työskentelee yli 4000 nimikkeellä. Työtehtävien

vanhempi opiskelija, sitä enemmän alkaa hahmottua ero

kirjo on rajaton ja hahmottaminen työelämän mittainen pro-

valmiin ekonomin ja kylterin välillä ja siirtyminen työelä-

sessi. Tästä kertovat lukuisat yhteydenotot SEFEen, joissa vuosia

mään tulee astetta lähemmäksi. Mutta vaikka olisi kuinka selkeä

työelämässä olleet ekonomit harkitsevat jonkinasteista ura-

käsitys omista vahvuuksista ja osaamisesta, vaatii aikaa hahmot-

käännöstä. Onneksi ekonomit ovat rohkeita. Kylterin näkökul-

taa miten niitä hyödynnetään työelämässä. Kevät on ammatillisen

masta työelämän hahmottaminen opiskelujen lomasta on vielä

itsensä etsinnän parasta aikaa kesätyöhaun ansiosta, kun vuoden

haastavampaa, mutta jokainen tapaamani ekonomi on omalla

ansiot testamentataan CV:ksi. Kesätöiden muodossa työelämästä

tekemisellään ja esimerkillään näyttänyt minulle suuntaa. He

tulee hetkeksi täyspäiväisesti osa opiskelijankin arkea.

ovat tuoneet työelämää lähemmäs. Turun Seudun Ekonomit järjestävät yhteisiä tapahtumia kyltereille ja ekonomeille ajatus-

Mitä enemmän opiskelukavereita alkaa löytyä työelämästä,

ten vaihtamiseksi. Kun ekonomi kertoo työelämänsä haasteista

sitä enemmän hahmotan mitä minusta isona tulee. Ja tiedostan

ja onnistumisista, ennen kaikkea niistä arkisista, on siitä aloitte-

sen, että kukaan ekonomi ei ole valmis valmistuttuaan. Työ teki-

levalle kollegalle suuri apu. Uratarinat ovat aina niitä kaikkein

jäänsä opettaa, niin kuin kaikissa aiemmissakin työtehtävissä.

viihdyttävimpiä, vaikkeivät ne tekijälleen ehkä siltä tunnukaan. Verkostoituminen on hienoa mutta hienompaa on saada aitoja kontakteja pelkkien LinkedIn- tuttavuuksien sijaan. Ihmisiä, joiden kanssa vaihtaa ajatuksia. Tämä toimii myös toiseen suuntaan. Parhaassa tapauksessa ekonomin kesärekrytointi helpottuu, kun keskustelun lomassa selviää, että täydellinen kandidaatti on jo löytynyt.

Nauti

KULTARANNASTA ympäri vuoden

Tutustu Naantalin Luonnonmaalla sijaitsevan Kultaranta Resortin tarjontaan osoitteessa: www.kultarantaresort.fi

18 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013

Ekonomi TGIF joka kuun ensimmäinen perjantai. Siellä nähdään. Veera Iliev Kylteriyhdyshenkilö, Turun Kauppakorkeakoulu veera.iliev@sefe.fi


TYKSin T-sairaala – tulevaisuuden ja Euroopan modernein sairaala

T

-sairaalan laajennus on valmistu-

sekä vaikuttavamman käytön mm. vähen-

nut, ja sairaala kokonaisuudessaan

tämällä sisäisiä viiveitä ja pullonkauloja,

otettiin käyttöön huhtikuussa 2013.

jotka aiheuttavat turhaa odottelua ja poti-

Tyksissä uskotaan, että uusi upea, Euroopan

laiden liikuttelua paikasta toiseen. Samalla

modernein T-sairaala houkuttelee potilaita

vähenevät myös hoitoon osallistuvien am-

hyvien kulkuyhteyksien vuoksi myös muual-

mattilaisten tietokatkokset.

ta Suomesta sekä rajojen ulkopuolelta.

Sairaala kokonaisuudessaan otettiin käyttöön huhtikuussa 2013.

T-sairaalaan sijoittuvat alueellisen yhteis-

Yhteispäivystys nopeuttaa hoitoonpääsyä

päivystyksen sekä vaativan ja raskaan

Merkittävin uudistus on useiden Turun

erikoissairaanhoidon

kuten

alueen kuntien yhteispäivystyksen toi-

akuuttihoito, tehohoito ja tehovalvonnat;

mintojen keskittäminen jatkossa vain T-

40 % nykyisistä Tyksin toiminnoista. Pää-

sairaalaan. Kun päivystyksen etulinjassa

potilasvirrat kartoitettiin näiden tarpeiden

työskentelee riittävän kokeneita erikois-

pohjalta, ja potilasryhmien hoidon tarpeet

lääkäreitä, saa potilas mahdollisimman

ovat ohjanneet niin tilasuunnittelua kuin

nopeasti oikean hoidon oikeaan aikaan

toiminnallisia ratkaisujakin.

aloitettuna. Yhteispäivystyksen tilat on

toiminnot,

suunniteltu ja varusteltu (mm. tarvittavilla

Toiminnot organisoidaan hoitolinjoihin

kuvantamislaitteilla) siten, että useat diag-

Uuden sairaalan rakentaminen on otollinen

päivystyksessä, jolloin potilaan paranemi-

hetki uudistaa toimintatapoja. Sairaaloiden

nenkin nopeutuu, eikä välttämättä vuode-

organisaatiorakenne on perinteisesti poh-

osastohoidolle ole tarvetta.

noosit voidaan tehdä ja hoidot toteuttaa jo

jautunut lääketieteen erikoisaloihin, esim.

Ekonomien vierailu T-sairaalaan helmikuussa alkoi kahvitarjoilulla.

kirurgiaan ja anestesiologiaan. Potilasasi-

Henkilöstö kehittäjänä

akkaan tarpeiden sijaan funktionaalinen

Lean-ajattelun mukaisesti muutosta on suun-

johtaminen palvelee ensisijaisesti vain

niteltu ja toteutettu hyödyntämällä henki-

organisaatioyksikköjä ja palvelun tuotta-

löstön asiantuntemusta. Olemassa olevien

jia. Yksikkökeskeisestä toimintojen organi-

hyvien käytäntöjen vahvistaminen ja toisaal-

soinnista siirrytään nyt uudessa sairaalassa

ta huonojen, kuten päällekkäisen tai turhan

potilaslähtöiseen

jossa

tekemisen, poistaminen on mahdollista vain

hyödynnetään prosessiajattelun periaattei-

potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten

ta. Toiminnot organisoidaan hoitolinjoihin,

ja muiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Hen-

joihin keskitetään tiettyjen potilasryhmien

kilöstön vaikutusmahdollisuuksilla on suora

moniammatillinen, erikoisalatkin ylittävä

yhteys työtyytyväisyyteen. Hyvinvoiva hen-

hoito (esim. auto-onnettomuudessa louk-

kilöstö sitoutuu työhönsä ja työnantajaansa

kaantuneen traumapotilaan hoito). Uusi

tutkitusti kiinteämmin.

toimintamalliin,

toimintatapa mahdollistaa entistä laadukkaamman Vierailulla tutustuttiin mm. sairaalaan huipputeknologiaan.

palvelukokonaisuuden,

poti-

I Teksti Satu Suhonen, kehittämispäällikkö, KTM

laan yksilöllisten tarpeiden huomioimisen

ja Heikki Korvenranta, hankejohtaja, dosentti

paremmin ja resurssien tehokkaamman

I Kuvat Ringa Masalin ja VSSHP:n kuvapankki Turun Seudun Ekonomit 2/2013 I 19


OP-mobiili tarjoaa sinulle kaiken tämän yhdestä ja samasta sovelluksesta: sijoitusten seuraaminen, pörssikurssien ja uutisten seuraaminen sekä toimeksiannot. Aika on rahaa, toimi heti. Lataa OP-mobiili osoitteesta op.fi/mobiili

Yhdessä hyvä tulee.


”Eettisesti toimivilla yrityksillä, joita sijoittajatkin yleisesti suosivat, on tänä päivänä omat compliance-ohjelmansa.” Fondian lakimies Minna Laurila

Miten huolehdit yrityksesi henkilökunnan compliance-osaamisesta? Vastuullinen yritys ennakoi ja minimoi ei-toivottuja tapahtumia, niiden seuraamuksia ja mahdollisia vahinkoja. Ei-toivottujen tapahtumien aiheuttamat taloudelliset vahingot, negatiivinen julkisuus ja juridiset seuraamukset voivat olla mittavia.

E

ettisesti toimivilla yrityksillä, joita

sa riskit ovat suurimpia. Tällaisia asioita ovat

jelman sisällöstä. Laurila kertoo, että kansain-

sijoittajatkin yleisesti suosivat, on

esim. kilpailuoikeussäännöstöjen noudat-

välisen lainsäädännön suuntaus on se, että

tänä päivänä omat compliance-

taminen, lahjonnan sekä korruption vas-

compliance-ohjelman ja henkilökunnan riit-

ohjelmansa, joissa on kerrottu henkilökun-

taiset toimet, ympäristö-, tietosuoja- sekä

tävän koulutuksen puuttuminen voi johtaa

nalle lainsäädännön ja yrityksen sisäisen

työ- ja finanssilainsäädännön noudattami-

yritykselle mahdollisessa lainsäädännön rik-

ohjeistuksen noudattamisen tärkeydestä ja

nen. Compliance-ohjelma kypsyy vuosien

komistapauksessa kovempiin rangaistuksiin.

yrityksen toimintojen riskeistä.

varrella, ja siitä tulee tehokas siinä vaiheessa kun siitä tulee osa yrityksen sisäistä kult-

Compliance-koulutuksen järjestäminen voi

Compliance-ohjelman laatiminen kannat-

tuuria. Ehdottoman tärkeää compliance-

kuitenkin olla käytännössä hankalaa erityi-

taa, sillä rikkomuksista saattaa aiheutua

ohjelman kannalta on, että yrityksen koko

sesti isoissa yrityksissä, joissa henkilökun-

yrityksille mainehaittojen lisäksi myös sak-

johto on sitoutunut ohjelmaan ja näyttää

nan vaihtuvuus on suuri. Tällöin sähköinen

koseuraamuksia. Työntekijän puolestaan

hyvää esimerkkiä siinä koko henkilöstölle.

koulutus on oiva vaihtoehto. Fondia on

kannattaa tutustua ohjeistukseen tarkoin,

Compliance-ohjelman tulisi tukea liiketoi-

kehittänyt sähköisen compliance-asioiden

sillä compliance-rikkomukset voivat johtaa

mintaa, ei hankaloittaa sitä olennaisesti,

oppimisympäristön, jonka avulla yritykset

jopa työsuhteen päättymiseen.

neuvoo Laurila.

voivat vaivattomasti kouluttaa isompia-

Jokainen yritys on oman compliance ohjelmansa räätäli

Verkko-opetuksella complianceosaaminen ajan tasalle

maissa. Koulutuksen järjestäminen on kus-

Fondian lakimiehen Minna Laurilan mu-

Pelkkä compliance-ohjelman laatiminen ei

poa, kertoo Laurila.

kaan compliance-ohjelman taustalla on

kuitenkaan riitä, vaan yrityksen tulee myös

yleensä yrityksen arvot sekä sen johdon

tiedottaa ja kouluttaa sen henkilökunta oh-

kin määriä ihmisiä, eri toimipaikoissa ja eri tannustehokasta ja hallinnollisesti help-

Complience-ohjelmaa tukevaa tietoa mm.

huolellisesti tekemä riskianalyysi yrityksen

kilpailuoikeudesta löytyy myös Fondian

kannalta epäsuotuisista tapahtumista, jot-

juristien laatimasta maksuttomasta laki-

ka saattavat aiheuttaa sille taloudellisia menetyksiä (kuten seuraamussakot, saamatta jääneet tulot, hävityt kaupat, sijoittajien pako jne.) tai negatiivista julkisuutta. Compliance-ohjelmaa luotaessa yrityksen kannattaa keskittyä oleellisiin asioihin, jois-

”Tärkeää ohjelman kannalta on että yrityksen koko johto on sitoutunut ohjelmaan.”

tietopankista. Virtuaalilakimies-palvelu on erinomainen ja kattava tietolähde koko yrityksen henkilökunnalle. Palvelun saa käyttöön helposti ja nopeasti osoitteessa www. virtuaalilakimies.fi.

I Teksti ja kuva

Fondian viestintä

Turun Seudun Ekonomit 2/2013 I 21


”Erityisesti viime vuosina meriteollisuuteen liittyvään kauppatieteelliseen tutkimukseen on panostettu.” KTM Jouni Saarni, Projektitutkija

Turun kauppakorkeakoulu yhä merkittävämpi toimija meriteollisuuden liiketoiminnan seurannassa ja kehittämisessä

-

T

tymistä alan seurantaan, Saurama kertoo.

Kokonaisvaltaista alan seurantaa ei ollut

aiemmin toteutettu yhtäjaksoisesti, eikä esimerkiksi erilaisia volyymitietoja ole kootusti ollut mistään saatavilla. Probe-hankkeessa hankittu ja koottu yhteen tietoja erilaisista kyselyistä ja haastatteluista, ja näin tutkijat ovat pystyneet saavuttamaan pitkäjänteistä lähes-

urun kauppakorkeakoulussa on jo

- Liiketaloudellisen tutkimuksen sovelta-

esimerkiksi vuosituhannen vaihteen

misessa on vielä paljon toteuttamatta olevaa

joukkoon kuuluu noin nelisensataa yritys-

tienoilla tehty telakoita käsitteleviä

potentiaalia teollisten alojen kilpailukyvyn ke-

tä. Alan viimevuosien liikevaihdon on juuri

väitöskirjoja ja meriteollisuuden alueellinen

hittämisessä, tuoreena esimerkkinä vaikkapa

kauppakorkeakoulussa laskettu sijoittuvan

merkitys Turun seudulla on heijastunut muu-

elinkaarinäkökulman huomioiminen, Saura-

noin kuuden miljardin euron tuntumaan.

toinkin kauppakorkeakoulun toimintaan.

ma mainitsee.

Yritysten kannattavuus on viime vuosina

Kuitenkin erityisesti viime vuosina meriteol-

Meriteollisuuden keskeisimpään yritys-

asettunut noin viiden prosentin paikkeille liikevoittoprosentilla arvioiden.

kimukseen on panostettu hanketoiminnassa,

Tutkijat mukana FIMECCSHOK:iin kuuluvissa hankkeissa

koska alan markkinoiden kehitys on viime ai-

Merkittävimpänä yksittäisenä alan tutkimus-

det 2006–2008 olivat vielä hyvän kasvun ja

koina ollut huomattavankin ailahtelevaa.

työnä vuodesta 2009 alkaen on tehty metal-

kannattavuuden vuosia, mutta vuodet siitä

- Syklisyys on ollut tunnusomainen piirre

li- ja koneteollisuuden strategisessa huip-

eteenpäin ovat olleet keskimääräistä hei-

projektimaisella teollisuudenalalla jo hyvin

puosaamisen keskittymässä FIMECC:issä

kompia. Tarkat tiedot vuodelle 2012 ovat

kauan, mikä koskee erityisesti suuria yksittäi-

Probe nimistä hanketta. Turun kauppakor-

saatavissa vasta myöhemmin. Heikoin tilan-

siä projekteja, kuten nähtiin talven aikana ris-

keakoulun lisäksi tutkimuskumppaneina

ne on ollut suurimmilla telakoilla sekä sisus-

teilijäkauppoihin liittyvässä epävarmuudessa.

toimivat Turun yliopiston Merenkulkualan

tuspuolen yrityksillä, kun taas erilaiset järjes-

Koko alan rakenne on kuitenkin monipuolinen

koulutus- ja tutkimuskeskus sekä Åbo Aka-

telmätoimittajat ovat pärjänneet hyvin.

ja myös Varsinais-Suomesta löytyy risteilijä-

demi. Hankkeessa on seurattu alan yritysten

markkinoiden toimijoiden lisäksi myös rah-

tilinpäätösten mukaisten tunnuslukujen

tialuksista ja offshore-alasta leipänsä saavia

kehitystä, yritysten innovaatiotoimintaa ja

Meriteollisuudessa monenlaisia yrityksiä, tuotteita ja palveluja

yrityksiä, toteaa meriteollisuuden tutkimus-

suhdanneodotuksia ja pidetty ennakoivia

Tutkijat ovat halunneet nostaa esiin sen, että

yhteistyöstä vastaava kehittämispäällikkö

työpajoja markkinasegmenttien kehitykses-

meriteollisuus alana sisältää huomattavasti

Antti Saurama kauppakorkeakoulun CCR

tä ja muutosajureista.

monipuolisempaa ja heterogeenisempaa

lisuuteen liittyvään kauppatieteelliseen tut-

Yleistä kehitystä leimaa se, että vuo-

Tutkimuspalveluista.

toimintaa kuin vain pelkän telakalla tapah-

Meriteollisuutta tukeva tutkimus on ollut

tuvan laivanrakennuksen. Alalta löytyy kui-

alan tuotekeskeisyydestä luontaisesti seu-

tenkin yrityksiä, jotka myyvät tuotteitaan

raten yleensä hyvin teknologiapainotteista. Turun yliopistolla on kuitenkin kauppakorkeakoulun vetämänä otettu erityisteemaksi liiketoiminnan kehitys liittyen esimerkiksi innovaatioihin, toimialadynamiikkaan, liiketoimintamahdollisuuksiin ja ennakointiin.

22 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013

”Merkittävimpänä yksittäisenä alan tutkimustyönä on Probe-hanke.

ja palveluitaan kansainvälisesti myös ulkomaisille telakoille ja monesti yhä useammin myös suoraan varustamoille. Suuryhtiöt kuten Wärtsilä, Cargotec, ABB ja Rolls-Royce ovat merkittävimmät järjestelmätoimittajat ja tekevät liiketoimintaansa globaalissa mit-


Tee tilausmatkastasi elämys Matkusta ylellisesti ykkösluokassa Linjaliikenne Autokatu 11, 20380 Turku Puh. 02-238 2800 Yhteydenotot myös: palvelut@muurinen.fi www.muurinen.fi

noille. Esimerkiksi local content -lainsäädäntö pi-

takaavassa. Potkurilaitteet, arktinen laivasuunnittelu tai laivan operointia optimoivat

”Tavoitteena on pyrkiä rakentamaan alan tiedoista kansallinen tietoinfrastruktuuri.”

ohjelmistot ovat Suomessa alan erittäin vahvat erikoissegmentit. Monet sisustukseenkin liittyvistä toimijoista tekevät risteilyalusten uudistamistöitä ja myös asuintiloja porauslauttoihin. Näiden lisäksi on vielä yrityksiä, jotka osallistuvat laivan tuotannon infrastruktuuriin, esimerkiksi suunnitteluohjelmistoihin tai hitsausautomaatioon liittyen.

tää ottaa huomioon, kertoo tutkimuspäällikkö Arto Kuuluvainen CCR Tutkimuspalveluista. Kauppakorkeakoulun ja MKK:n aloitteesta myös Turun yliopiston sisälle on synnytetty monitieteellinen tutkijaverkosto kehittämään meriteollisuuden kanssa tehtävää tutkimusyhteistyötä. Sen toiminta taas linkittyy vahvasti lounaisrannikon Meridiem tutkimusryhmään, joka on toimialalle koh-

Alan luonteesta johtuen kansainvälinen

ten kansainvälistymisen laajuuden, muotojen

dennettu yhteistyöalusta useamman kor-

liiketoiminta vaikuttaa vähintään välillises-

ja haasteiden selvittämiseen toisessa FIMECC:in

keakoulun kesken.

ti kaikkiin alan toimijoihin. Yritykset ovat

NET -hankkeessa. Erityiskohteena olemme tar-

-

alkaneet yhä laajemmin etsiä myös muita

kentaneet tutkimuksen fokusta Brasilian mark-

kemusten myötä pyrkiä rakentamaan alan

markkinoita ja esimerkiksi sisustuspuolen

kinoihin, sillä siellä on lähiaikoina avautunut

tiedoista kansallinen tietoinfrastruktuuri pal-

toimijat paikoitellen osallistuvat myös maa-

paljon liiketoimintamahdollisuuksia meri- ja

velemaan niin elinkeinoelämän tarpeita kuin

puolen rakentamiseen ja offshore-markki-

offshore-teollisuuden ympärille.

laadukasta kauppatieteellistä ja yhteiskunta-

noiden merkityksen odotetaan vähitellen

-

kasvavan yhä suuremmaksi.

muodoin nimenomaan tämän alan pk-yritykset

Tutkittua tietoa kuinka paljon tai millä eri

tekevät kansainvälistä liiketoimintaa ei ollut ole-

Kansainvälistyminen ja muita liiketoiminnan kulmakiviä

massa. Tehtävä on haastava, mutta olemme

Kansainvälisyyden merkityksen vuoksi kauppa-

kokonaiskäsityksen ja pyrkineet ymmärtämään

korkeakoulu on tarttunut myös alan pk-yritys-

miten alalla etabloidutaan paikallisille markki-

pyrkineet saamaan mahdollisimman hyvän

Tavoitteenamme on Probe-hankkeen ko-

tieteellistä tutkimusta, Saurama tiivistää.

I Teksti KTM Jouni Saarni Projektitutkija CCR Tutkimuspalvelut

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

I Kuva Anneli Salo

Turun Seudun Ekonomit 2/2013 I 23


Kuva Viking Line

Tulevat tapahtumat Tapahtumat ovat maksuttomia, ellei hintaa ole mainittu. Nopeimmin ja varmimmin pääset mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla SEFEn nettisivujen kautta www.sefe.fi. Sivuilla näet myös osallistujien ja vapaiden paikkojen määrän. Ilmoittautuminen tässä lehdessä ensimmäistä kertaa ilmoitettuihin tapahtumiin aukeaa tiistaina 14.5. Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoittautumisajan päätyttyä voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja toimistolta.

KOULUTUKSET Aamiaisseminaari Tiistai 21.5.2013 klo 8:30−10 Turun kauppakorkeakoulu, luentosali 01, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Kevään toisen aamiaisseminaarin teemana on ’Organisaatiokulttuuri – mihin sitä tarvitaan?’ Alustuksessaan KTT Anni Paalumäki kertoo organisaatiokulttuurin perustehtävistä, muutoksesta, johtamisesta ja tietysti esimerkeistä. Mukaan mahtuu 60 jäsentä. Aamiainen tarjolla klo 8 alkaen. Ilmoittautumisaika päättyy 15.5. (Tapahtumasta on tiedotettu aiemmin uutiskirjeessä eli ilmoittautuminen on jo avoinna.)

YRITYSVIERAILUT Nordkalk ja Furuvikin kartano Tiistai 14.5.2013 klo 17−21 Skräbbölentie 18, Parainen. Paikoitus omalla autolla tuleville Pensionaatin pihassa osoitteessa Kaivostie 2. Linjaautokuljetus 50 henkilölle, lähtö Turun Ortodoksisen kirkon edestä klo 17 ja paluu samaan paikkaan n. klo 21. Nordkalk Oy on Pohjois-Euroopan johtava kalkintuottaja, jonka pääkonttori ja suuri avo-

Top 3 tapahtumat • Koulutusristeily • Pori Jazz • Rivitanssikurssi

24 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013

louhos sijaitsevat Paraisilla. Pääsemme tutustumaan paikallisen oppaan johdolla yrityksen mielenkiintoiseen 115-vuotiseen historiaan, kiertoajelulle kalkkikivilouhokseen ja vierailemaan museoalueella toimivaan Pensionaattiin. Louhoksesta iltaa jatketaan bussilla Furuvikin kartanoon, joka tarjoaa yrityksille ja yksityisille juhlaseurueille arvokkaat puitteet tilaisuuksien järjestämiseen ja majoittumiseen. Kartanon puutarha on tunnettu kauneudestaan ja vanhoista ruusuistaan, sillä Furuvikin kartano toimi aikoinaan kalkkikiviyhtiön toimitusjohtajan kotina yli 50 vuotta. Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 100 henkilöä (50 linja-autolla ja 50 omalla autolla). Kahvitarjoilu pienen suolaisen kera. Ilmoittautumisaika päättyy 8.5, mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella toimistolta. (Tapahtumasta on tiedotettu aiemmin eli ilmoittautuminen on jo avoinna.)

FC Inter ja Veikkausliigan ottelu Perjantai 17.5.2013 klo 17−20:30 Veritas-stadion, Hippoksentie 6, Turku (bussilinjat 11 ja 110). Kokoontuminen pysäköintialueen ja pääkatsomon välittömässä läheisyydessä. Tämä yritysvierailu tarjoaa mahdollisuuden tutustua FC Interin toimintaan, seurata jännittävää jalkapallo-ottelua FC Inter–VPS sekä osallistua Veritas-stadionin 10-vuotisjuhlatapahtumaan. Tapahtuman aluksi seuran markkinointijohtaja Carita Varjonen kertoo St Patrick’s ravintolassa lyhyesti seuran historiasta ja nykypäivästä. Yritysesittelyn jälkeen siirrytään katsomon puolelle kannustamaan FC Inter voittoon. Lähde mukaan viihtymään ja kurkistamaan FC Interin kulissien taakse! Koko perheen tapahtuma. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Ilmoittautumisaika päättyy 8.5.

(Tapahtumasta on tiedotettu aiemmin uutiskirjeessä eli ilmoittautuminen on jo avoinna.) 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

Triangle Motor Co. Torstai 5.9.2013 klo 18−20 Orikedonkatu 12, Turku (bussilinjat 55, 56) Hivelevätkö vanhat upeat klassikkoautot silmiäsi? Hyödynnä mahdollisuus nähdä läheltä todellisia autokaunottaria ja lähde mukaan tutustumaan hieman erilaiseen autoalan yritykseen. Triangle Motor Co:n palveluihin kuuluu mm. harraste-, klassikko- ja erikoisajoneuvojen entisöinti-, korjaus- ja huoltotyöt. Vuosikymmeniä vanhoja autoharvinaisuuksia rakennetaan osa kerrallaan uudenveroiseksi, tai asiakkaan toivomaan tasoon. Minkälaisia kulkupelejä yrityksessä on entisöity? Miten juhlavan lopputuotteen hinta muodostuu? Koko perheen tapahtuma. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset ajalla 14.5.−28.8.

Sairaala NEO Keskiviikko 18.9.2013 klo 18−19:30 Joukahaisenkatu 6, Turku (bussilinjat 32, 42 ja 110) Vierailulla Sairaala NEO:on perehdytään yrityksen syntyhistoriaan ja toimintaan. Tapahtuman aluksi kuullaan lisäksi NEO:n johtavan lääkärin Jussi Rantasen mietteitä aiheesta Suomen terveydenhuolto murroksessa – mikä on yksityissektorin rooli? Yritystarinan jälkeen luvassa on lyhyt sairaalakierros, jonka aikana tutustutaan yleisiin tiloihin ja mahdollisuuksien mukaan myös leikkaussaliin. Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 70 henkilöä. Tarjolla pientä iltapalaa viinin ja virvokkeiden kera. Ilmoittautumiset ajalla 14.5.−11.9.


Kuva Viking Line

Viking Line järjestää sunnuntaisin lastenohjelmaa perheen pienimmille, jotka ovat myös lämpimästi tervetulleita mukaan risteilylle. Jokainen osallistuu oman valintansa mukaan haluamaansa ohjelmaan. Mikä markkinoinnissa on tärkeää? Miten markkinointiviestinnän murroksessa pystyy keskittymään olennaiseen? Osaavatko mainostajat kohdistaa markkinointipanostuksensa tehokkaasti niihin kanaviin, joita heidän kohderyhmänsä seuraavat? Miten tehoa mitataan? Sosiaalinen media on kaikkien huulilla, mutta miten jalostat sen myynniksi? Mitkä ovat markkinoinnin ja kuluttajakäyttäytymisen megatrendit? Onko maalaisjärjellä vielä käyttöä? Luennoitsijana toimii tunnettu turkulainen mainonnan strategi, yksi Zeeland-ryhmän perustajista, kirjoittaja, kolumnisti ja kouluttaja Juuso Enala, jolla on pitkä, 25 vuoden kokemus, alalta. Tuona aikana kaikki tuntuu muuttuneen. Koulutuksen kesto 2 tuntia.

75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

Juhlavuoden koulutusristeily

– Kehity ammatillisesti ja vietä päivää perheen parissa Piknik-risteily sunnuntaina 15.9.2013 klo 7:45−19:50 Menomatkalla seilataan Viking Amorellalla ja paluumatkalla Viking Gracella • Kehity markkinointiaiheisen koulutuksen merkeissä. • Virkisty uudella upealla Viking Gracella perheen kanssa. • Verkostoidu muiden ekonomien ja avecien kanssa. Mukaan on kutsuttu myös ruotsinkielinen sisaryhdistys Merkur sekä Rauman ja Porin Seudun Ekonomit. Tule mukaan kuulemaan ”Mikä markkinoinnissa on tärkeää?” sekä tutustumaan uuteen upeaan Viking Grace -alukseen! Mielenkiintoisen koulutusosion lisäksi luvassa on Viking Linen yritysesittely ja yhteinen buffet-päivällinen. Tarjoamme myös mahdollisuuden verkostoitumiseen ja risteilystä nauttimiseen koko perheen voimin. Ostoksille ja muulle vapaavalintaiselle ohjelmalla on varattu reilusti aikaa.

Hinta Jäsen 33 €, aikuinen avec 38 €, nuori 12–17 v. 27 €, lapsi 6-11 v. 12 €, lapsi alle 6 v. veloituksetta. Hintaan sisältyy: Matkaliput, kokousohjelma (jäsen, aikuinen avec), aamukahvi ja sämpylä, kokouskahvit sekä hedelmät kokousosastolla menomatkalla, buffet -päivällinen ruokajuomineen paluumatkalla ja paluumatkalla hytti yhteiskäytössä n. 10 henkilölle tavaroiden säilytystä varten. Ilmoittautuminen Mukaan mahtuu 180 henkilöä. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 14.5.−27.5. Maksut viitteellä 15095. Saapuminen Kokoontuminen Viking Linen Turun terminaalissa, ryhmälähtöselvityksessä 2. krs. klo 7:45. (Laiva lähtee klo 8:45.) Bussilinja 1.

”Mainostoimisto Zeelandin perustaja, kouluttaja Juuso Enala kertoo Mikä markkinointiviestinnässä on tärkeää?”

harrasteet TGIF – Ekonomi After Work Joka kuukauden (paitsi heinäkuu) ensimmäinen perjantai. Kesän tapahtumat 7.6, 2.8, 6.9. klo 16:30−19, tai sitten vieläkin pidempään.

Tarjolla on tuttuun tapaan vapaata seurustelua ja verkostelua ilman erillistä ilmoittautumista. Ei ennakkoilmoittautumista, vapaa pääsy kaikille ekonomeille ja ekonominmielisille.

Tarkemmat koordinaatit tullaan lähettämään sähköisellä uutiskirjeellä muutama päivä ennen tapahtumaa. Perinteikäs TGIF -tapahtuma pitää pintansa. Tämän vuoden uutuutena on se, että vierailemme yhden vakiopaikan sijasta joka kerta jossain vaihtuvassa keskustan kiinnostavassa ravintolassa. Sisältö on edelleen täyttä topaasia. Vaihtuva ravintola pyrkii tarjoamaan DJ:n, tapakset ja maagisen perjantaipulloarvonnan.

75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

Ekonomijazz Lauantai 20.7. Porin Seudun Ekonomit ovat jälleen kutsuneet meidät perinteiseen Ekonomijazz-tapahtumaan. Lähde mukaan yhteiskuljetuksella kokemaan Pori Jazzin upea tunnelma, nauttimaan jazz-cocktailbuffetista ja verkostoitumaan muiden alueiden ekonomien ja avecien kanssa. Varaa jo nyt alma-

nakkaasi heinäkuinen lauantai ja seuraa ilmoitteluamme lisätietoja varten. Tavataan Jazzeilla! Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet lähetetään tiedoksi sähköisessä uutiskirjeessä. 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

Rivitanssia Ekonomien kanssa Maanantai 9.9. klo 18–19:30 Tanssistudio Centro, Pitkämäenkatu 6, 4.krs, Turku (bussilinjat 20, 422) Mahdollisesti syksyn hauskin ilta on tiedossa, kun laitetaan bootsit (tai muut sopivat sisäkengät) jalkaan ja opetellaan rivitanssin saloja

Turun Seudun Ekonomit 2/2013 I 25


Tapahtumiin ilmoittautuminen Tapahtumiin ilmoittaudutaan SEFEn nettisivujen kautta www.sefe.fi. SEFEn jäsensivuille pääset kirjautumaan etusivun ylälaidan ”Jäsenpalvelu” -linkin kautta. Käyttäjätunnuksena toimii SEFEn jäsennumerosi (löytyy jäsenmaksulaskusta,

Ekonomit kehittivät uintitekniikkaansa tammikuussa Jarno Pihlavan johdolla. Kuva Maija Sormunen

”Huomioithan, että tapahtumissa otetaan valokuvia yhdistyksen käyttöön. Kuvia saatetaan julkaista yhdistyksen eri medioissa. Mikäli et halua näkyä valokuvissa, ilmoitathan siitä tapahtuman TSE ry:n emännälle/isännälle.”

rekisteriotteesta, uutiskirjeestä tai Ekonomilehden takakannen osoitteesta). Salasana on henkilötunnuksesi loppuosa. Salasanan voit muuttaa kirjautumisen jälkeen.

Kun olet kirjautunut SEFEn jäsensivuille,

valitse ”Ilmoittaudu tapahtumiin”. Lisätietoa tapahtumasta näet klikkaamalla tapahtuman otsikkoa. Ilmoittautuminen tapahtuu ”Ilmoittaudu”-painikkeen kautta. Ilmoittautumisesta lähetetään pääsääntöisesti vahvistusviesti sähköpostiisi. Voit tarkastella ja muuttaa ilmoittautumisiasi ilmoittautumisajan kuluessa tapahtumalistan lopusta kohdasta ”Minun tapahtumani”. Ongelmatilanteissa saat apua rekisterisihteeriltä jasenrekisteri@sefe.fi ja puh. 020 693 200. Halutessasi voit ilmoittautua myös TSE ry:n toimistoon, yhteystiedot alla – huomioi toimiston aukioloajat.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tutun ammattitanssija Mikko Ahteen ohjauksessa. Illan aikana opetellaan tanssin perusliikkeitä meille suunnitellun koreografian mukaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että rivitanssia jo joskus kokeilleille. Tule hakemaan hymy huulille ja uutta ideaa syksyn harrastuksiin! Tälle kurssille et tarvitse mukaan tanssiparia. Farkut jalkaan ja stetsoni päähän, jos kaapista löytyy! Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 35 henkilöä. Hinta 8 € jäsenille ja 10 € avecille. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 14.5.−1.9. Maksut viitteellä 09098.

Figaron häät Torstai 26.9. klo 19–n. 21:30 (ensi-ilta) Åbo Svenska Teater, Aurakatu 10, Turku Tarjolla on mahdollisuus nauttia upeasta oopperaelämyksestä ensi-illan tunnelmissa! Åbo Svenska Teater esittää yhteistyössä Turun Musiikkijuhlien ja Filharmonisen orkesterin kanssa

Wolfgang Amadeus Mozartin oopperan Figaron häät. Oopperan tapahtumat ajoittuvat Figaron ja Susannan hääpäivään. Luvassa on monimuotoisia juonenkäänteitä, juonittelua, piiloutumisia, naamioitumisia ja paljastuksia. Esityskieli on italia, esitys on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi. Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 40 henkilöä. Hinta 56 € jäsenille ja 58 € avecille. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 14.5.−27.5. Maksut viitteellä 26097.

Merkurin Luosto-maja vuokrattavana TSE ry:n jäsenille Sisaryhdisys Merkurin vapaa-ajan huoneistossa on tilaa 60,5 neliötä kahdessa kerroksessa. Huoneisto on täysin kalustettu ja makuupaikkoja riittää 7:lle hengelle. Huoneisto sijaitsee osoitteessa Aarnitie 2 C, 99555 Luosto. Valitettavasti huoneistoon ei voi tuoda kotieläimiä. Huoneistossa ei ole pakastinta. Lisätietoja saat osoitteesta www.ekonomforeningenmerkur.fi.

Ilmoittautumisen peruuttaminen Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisajan kuluessa. Tällöin myös jo maksettu osallistumismaksu palautetaan. Peruutus onnistuu samassa paikassa kuin ilmoittautuminen tai halutessasi TSE ry:n toimiston kautta. SEFEn jäsensivujen tapahtumalistan lopun ”Minun tapahtumani” -kohdassa klikkaa ”Peruuta osallistuminen”. Maksullisista tapahtumista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan – siis esteen ilmaantuessa

”Esteen yllättäessä muistathan

peruuttaa osallistumisesi hyvissä ajoin – annat mahdollisuuden toiselle etkä aiheuta yhdistykselle ylimääräisiä kuluja!” Tapahtumavastaava Ringa Masalin

muistathan perua osallistumisesi ajoissa! Tapahtumien maksut Tapahtumien osallistumismaksut tulee

TSE ry:n toimisto

suorittaa viimeiseen mainittuun maksu-

Toimistosihteeri Marjatta Postinen

Puheenjohtaja

päivään mennessä TSE ry:n tilille: Turun

Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku

Ville Niukko, puh. 050 525 5645

Seudun Ekonomit ry, Turun Seudun Osuus-

puh. (02) 469 0680, s-posti: tsery@co.inet.fi

pankki FI75 5710 0420 2539 32. Maksaessa

Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu

Tapahtumavastaava

tulee mainita tapahtuman viitenumero,

Toimisto on suljettu 1.6.–31.8.2013.

Ringa Masalin, puh. 040 5020 285

joka löytyy tapahtumailmoituksesta.

26 I Turun Seudun Ekonomit 2/2013

www.turunseudunekonomit.fi


Hy v채채 ei k annata muuttaa!

Hienointa suomalaista silli찾 jo vuodesta 1949

Turun Seudun Ekonomit 2/2013 I 27


MASTERMARK MAGAZINE Spring/Summer 2013 Selaa laajennettu esitteemme osoitteessa www.mastermark.fi > Lahjat yrityksille

Sisältö ratkaisee Miten sinä haluaisit hyödyntää liikelahjoja oman myyntisi edistämiseksi? Lähetä viesti osoitteeseen mastermark@mastermark.fi, niin me otamme yhteyttä ja teemme yksilöllisen ehdotuksen liikelahjavalikoimaksenne.

Mastermarkin palvelut tekevät liikelahjoista aktiivisen osan markkinointiasi

Tule tutustumaan myyntinäyttelyymme Piiskakuja 7, 20380 Turku, puh. 020 781 5555, www.mastermark.fi

TEMA-TEAM 12430-13

Me Mastermarkissa rakennamme liikelahjalle uutta sisältöä. Mielestämme liikelahjan tulee heijastaa tämän päivän arvoja ja trendejä sekä ennakoida tulevaa. Hyvä liikelahja on luotettava, laadukas ja turvallinen – uutuus ja edelläkävijyys antavat lahjalle lisäarvoa.