Jäsenlehti 05-2004

Page 1

5/2004

Ekonomivuosi 2004 lähenee loppuaan. Sekä Suomen Ekonomiliitto SEFE ry ja Turun Seudun Ekonomit ry ovat pitäneet marraskuussa syyskokouksensa ja valinneet uudet linjanvetäjät nuijan varteen. Uutta liittohallitusta johtaa seuraavat kolme vuotta pankinjohtaja Veli-Matti Töyrylä Helsingistä. Varsinaissuomalaisia vetää vuoden 2005 ja toivottavasti myös seuraavat kaksi vuotta markkinointipäällikkö Jaakko Mäkikalli Raisiosta. Hänellä on tukenaan uusi nuorekas johtokunta, jonka syyskokous valitsi yksimielisesti. Molemmista kokouksista enemmän sisäsivuilla. Pelkän sattuman piikkiin menee se sivuseikka, että molemmissa tapauksissa puheenjohtajat ”vaihtoivat sukupuolta”, Sirpasta tuli Wellu ja Airista Jaska. Oma virallinen urani TSE:n johtokunnassa päättyy tähän vuoteen. Seuraavat kolme vuotta, 2005 - 2007, jos luoja suo päiviä ja voimia, olen toki vielä ekonomitoiminnassa mukana SEFE:n liittohallituksen jäsenenä ja myös tarvittaessa TSE:n jäsenlehden avustajana. Kun tämä liittohallituskeikka on suoritettu, on jo aika jättää hommat nuorempien hoitoon, jotta saadaan aikaan myös uudistumista. Vuoden 2007 jälkeen tätä etuoikeutta palvella ekonomeja tulee täyteen 20 vuotta, eli silloin on jo lähes ”ventti”. Omasta puolestani kiitän kaikkia lukijoita tähän astisesta ja toivotan hyvää loppuvuotta, rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2005 ! Kimmo


Puheenjohtajan testamentti Haikeutta ja halauksia Luottamustehtäväni Turun Seudun Ekonomien puheenjohtajana on päättymässä ja on aika kerrata hieman mennyttä kolmea vuotta – lyhyesti. Johtokunnan kanssa tehty työ on painottunut kolmeen toimintalohkoon. Tavoitteenamme on ollut tarjota monipuolista, kattavaa, henkistä ja fyysistä kunnon kohotusta erilaisin toiminnoin ekonomiyhteisön jäsenillemme. Toiseksi sidosryhmätyömme niin työmarkkinatoiminnassa kuin myös yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa on vahvistunut. Näiden lisäksi työmme ekonomiyhteisössä eri toimijoiden kanssa mm. työnjakoasiakirjojen myötävaikutuksella Turun Ylioppilaskunnan että Ekonomiliiton kanssa, on luonut vahvan pohjan toimia yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työtä on johtokunnassa tehty vimmatusti ja kovalla innolla. Mukana meillä on viimeisen puolentoista vuoden aikana ollut toimistosihteerimme, Marjatta Postinen, joka nopeasti asioihin perehtyen on hoitanut erinomaisesti käytännön toimet ja toimistomme vaativat työt. Omasta mielestäni on tärkeää, että jatkossakin pidämme hyvää huolta siitä, että yhdistystoiminnan 3T on kunnossa ja tasapainossa: TOIMINTA: Mielestäni vuosien määrätietoinen ja ammattitaitoinen ote työssämme ekonomiyhteisön ja yhteistyötahojen kanssa on vahvistanut TSE:n roolia jäsenpalvelujen luotettavana tuottajana ja yhteistyökykyisenä toimijana. Väitän, että nyt kun yhdessä ekonomiliittomme kanssa jalkautamme syysliittokokouksessa 2003 sovittua strategiaa, kykenemme yhä kattavammin ja paremmin olemaan lähempänä lähes 2000 jäsentämme. TALOUS: Laaja ja kattava toiminta ja aktiviteetit edellyttävät hyvää taloudenpitoa. Mielissäni olen siitä, että syyskokouksemme ovat tähdentäneet lähes poikkeuksetta sitä, että jäsenpalvelut ovat tärkeämpiä kuin lihava kassa ja suuret sijoitukset - ainahan tulee olla ns. pahan päivän varalle -likviditeettiä, mutta ensisijaisesti meidän tulee tarjota jäsenillemme ”ekonoomin näköistä, kokoista ja makuista palvelua” eri tilaisuuksin höystettynä.. TOIMISTO: Toimisto kokoaa meidät yhteen ja antaa omalla tavallaan kasvot yhteisöllemme. Toimistosihteerimme, Marjatan toiminta operatiivisena toimijana on edellytys sille, että homma hoituu ja näin käytännön toimet ja toteutus varmistuvat. Ilman kiinteää toimipistettä ja toimistosihteeriä ei nykypäivänä tämän suuruinen ja toiminnaltaan näin laaja yhdistys voi toimia tavoitteiden mukaisesti. Jopa se seikka, että johtokunta kykenee keskittymään oleelliseen, takaa meille sen että johtokuntatyö on intensiivistä, innovatiivista – järkevästi käytettyä aikaa. Kiitän teitä kaikkia halauksin ja hellin suukoin kuluneista kolmesta puheenjohtajavuodestani ja kaikista niistä kannustuksista ja tuista mitä olen saanut. Kiitän erityisesti siitä, että näin pitelemättömän pyryharakan ikäkautena olen voinut todeta, että oppia voi kaiken ikää ja pitämään suutaan myös hieman supummalla. Airi

Uutisia Turun Seudun Ekonomit ry:n syyskokous 25.11.2004 Hieman yli 20 aktiivista TSE:n jäsentä osallistui yhdistyksen syyskokoukseen, jonka pitopaikka Viihdekeskus Kiitorata, Yliopistonkatu 29, osoittautui mielenkiintoiseksi tuttavuudeksi. Itse kokous sujui mallikkaasti SEFEn jäsensuhdepäällikkö Jarmo Jaulimon pidellessä jämäkästi nuijaa. Asialistalla olleet toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin johtokunnan esitysten mukaisina. Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, eli se on 20 euroa vuonna 2005.

Keskittynyttä päätöksentekoa.


Uusi johtokunta valittiin esitysten mukaisesti: puheenjohtaja Jaakko Mäkikalli, jäsenet Airi Heikkilä, Ralf Rosenlew, Taina Lehtola, Katariina Sipola, Elisa Hyrkö, Elisa Paavilainen-Heikkinen, Suvi Lindström sekä opiskelijajäsen Tomi Virtanen. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan yhdistyksen sivuilla tarkastuksen ja hyväksymisen jälkeen. Kokouksen päätyttyä kymmenkunta osallistujaa kokeili tunnin ajan keilojen kaatoa. Muutamalta ensikertalaiselta se sujuikin suorastaan ihmeteltävän hyvin.

Maailmanmenoa Pertti Kettunen: JUURETTOMAT IHMISET, JUURETON PÄÄOMA JA SUMEA MAAILMAMME Yhä suurempi osa ihmisistä on juurettomia. Heillä ei ole kotipaikkaa, juuria mihinkään paikkakuntaan. Heillä ei ole juuria sukuunsa, he eivät ole kotonaan missään organisaatiossa. Juurettomat ihmiset etsivät itseään ja ryhmäänsä, kokeilevat yhtä ja toista, erilaisia identiteettejä. Maailma on juurettoman pääoman maailma. Yrityksillä on yhä harvemmin kasvollinen omistaja, valtaa käyttävät nimettömät sijoittajat. Rajoitusten vähentyessä kaiken aikaa pääoma etsii herkeämättä parempaa tuottoa. Juurettomien ihmisten ja juurettoman pääoman maailma on sumea yllätysten maailma. Ennakointi on vaikeaa, selkeitä kehityslinjoja on aiempaa vähemmän, maailmantalous on häiriöille herkkä kuin äärimmilleen trimmattu kone.

Tästä lähtee kaato.

SEFE:n Syysliittokokous 22.11.2004 Uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Veli-Matti Töyrylä kaudelle 2005-2007. Töyrylä on sekä Helsingin Ekonomien että Lahden Seudun Ekonomien jäsen. Erovuoroisten liittohallituksen jäsenten tilalle valittiin Mari Lahtinen ja Allan Malmström Helsingin Ekonomeista, Anders Dahlbäck Niordista, Kimmo Palonen Turun Seudun Ekonomeista, Hannu Simström, Lounais-Hämeen Ekonomeista ja Tuula Nurminen Lahden Seudun Ekonomeista. Varapuheenjohtajana seuraavalla kaudella toimii Anders Dahlbäck. Onnittelut kaikille! Liittokokouksessa käsiteltiin myös muita ekonomikunnan ajankohtaisia asioita sekä hyväksyttiin talousarvio ja tulossuunnitelma vuodelle 2005. Vuoden 2005 SEFEn jäsenmaksu on 149 euroa ja IAET-kassan jäsenmaksu 40 euroa. Tähän tulee lisäksi jäsenyhdistyksen jäsenmaksu. Paikalla oli noin 80 SEFE-yhteisön jäsentä eri puolilta Suomea.

Vastauksena sumean maailmamme ongelmiin on nähtävissä monia reaktioita. Suurvallat rakentavat omia imperiumejaan. Yhdysvallat suurimpana ja mahtavimpana katsoo toimintansa kentäksi koko maailman ja rakentaa omaa globaalia imperiumiaan niin taloudellisen kuin sotilaallisen voimansa tietäen. Kiina pyrkii voimiensa kasvaessa ulottamana vaikutustaan Kaakkois-Aasiassa mutta myös pohjoiseen Venäjän Mantsuriaan . Venäjä pyrkii pitämään entisen Neuvostoliiton alueen omana valtapiirinään niin vaikeaa kuin se onkin. EU laajenee itään ja sen valtapiiriin halukkaita tuntuu riittävän niin ongelmallista kuin kehitys Euroopassa onkin. Yrityksissä toiminnan tehokkuutta etsitään ja riskejä yritetään vähentää luomalla joustavuutta ja verkottumalla. Itse asiassa se merkitsee suurille yrityksille omien globaalien imperiumien luomisen pyrkimystä. Imperiumiin pyritään mukaan saamaan niin osatoimittajat, henkilökunta kuin asiakkaatkin. Johtamisopit ovat heikkoja antamaan vastauksia kestävän kilpailuedun etsijöille. Johtamisopeista tulee enemmänkin kieliä, joilla asioista organisaatioissa puhutaan ja annetaan maailman asioille ja ilmiöille merkityksiä. Karisma ja intuitiokin alkavat taas vilahdella siellä täällä eräinä johtajan ja johtamisen tuntomerkkeinä.

Työ yrityksissä kehittyy kaiken aikaa yhä kokonaisvaltaisemmaksi. Joustavuutta edellytetään työtään tekeviltä moniin suuntiin. Lomautukset, osa-aikaisuus, ylityöt, ulkoistaminen, yrityskaupat, fuusiot, uusi teknologia ja uudet johtamisopit muuttavat työtä ja sen ympäristöä. Sitoutumista ja yhteisiä arvoja edellytetään, mutta niitä ei pidä ottaa liian vakavasti. Sitoutuminen on voitava siirtää sujuvasti kohteesta toiseen, arvoja on voitava muuttaa kuin paitaa. Tunteetkin on otettava käyttöön työssä, ruumiillisen työn ja henkisen työn rinnalle nousee vaikeimpana kaikista tunnetyö. Omien tunteiden hallitseminen ja herättäminen kulloinkin todellisina ja oikeina tunteina asiakaspalvelussa, myyntityössä ja omassa tiimissä. Sumeus on aikamme tunnusmerkki niin globaaleissa mitoissa kuin jokaisen ihmisen omassa elämässä. Sen kanssa on elettävä ja sen riskit hallittava. Hyvinvointiyhteiskunnasta olemme Suomessakin siirtymässä sumeaan riskiyhteiskuntaan, jossa oman elämän reittien valinta on yhä ongelmallisempaa.


Ekonomiuralla Ainaismuistiin on jäänyt kotiuttamispäivä 17.6.1976, jolloin ensin kävelin tuoreena reservin kersanttina sosiaalitoimistoon hakemaan 150 markan kotiuttamisrahan ja sillä rahalla kävin ostamassa Sarjamme KY:n Montussa 70-luvulla vaikuttaneista ekonomin todistuksen 10 markalla. Palasin saman tien järjestysmiehistä saakin heti jatkoa. Luin Naantalin kesäksi jatkamaan em. palkkalaskentahommaa päivisin. kaupunginkamreeri Juha Heinosen saamasta Vuoden Kamreeri 2004 –nimityksestä ja ajattelin kysyä, mitä Saman vuoden syksynä ajattelin ryhtyä jatkonarikka- ja järjestysvirkaveljelleni, rienaripoikakollegalleni opiskelijaksi samalla kun haeskelin työpaikkoja. Jatkoja TuKY-hallituskumppanilleni tänään kuuluu. Annankin o p i n n o t j ä i v ä t , k u n s a i n v i r a n T u r u n Juhan kertoa omin sanoin. lastensuojeluvirastosta toimistopäällikkönä. Siinä olin kolme vuotta, kun tulin valittua kaupunginkamreeriksi ” O l e n s y n t y n y t Tu r u s s a Naantaliin ja tätä virkaa on tullut hoidettua jo yli 25 Heidekenillä 19.8.1952, vuotta. Turun 750-vuotisjuhlavuonna eli siis 1979 olympiavuonna nääs. Kolme tapahtui muutakin merkittävää, sillä kesäkuussa Mikaelin vanhempaa siskoa, joista kaksi kirkossa avioliittoon vihittiin Pirjo Nikkanen ja minut. käynyt Turun Kauppakorkean Vaimo on politices magister Åbo Akademista ja ollut sihteeripuolta ja yksi töissä mm. Kelalla, erityishuoltopiirissä, terveydenhoitaja. vakuutusyhtiössä. kunnan sosiaalityöntekijänä ja taas Ensimmäinen kosketus Kelalla, nyt Kuntoutusyhtiö Petreassa. Lapsia on kaksi. yhteisölliseen toimintaan Janne syntyi 1982 ja opiskelee Tampereen Teknillisessä tapahtui 1950-luvun lopulla, kun Yliopistossa tietotekniikan DI-tutkintoa ja 1984 syntynyt olin yhden kauden Kati opiskelee nyt suomen kieltä Turun Yliopistossa. p u o l i p ä i v ä l a s t e n ta r h a s s a St å l a r m i n k a t u 2 7 : s s ä . Töihin liittyen olin käynnistämässä 1980-luvun Narikkamerkkinäni oli Suomen lippu. Myöhemmin, loppupuolella Raision kaupungin ja myöhemmin myös lastensuojeluviraston aikanani, jolloin mm. päiväkotien Sauvon kunnan kanssa tietojenkäsittelyyn liittyvää hankinnat kuuluivat toimialaan, tuli tehtyä viralliset yhteistyötä. Siihen tuli myöhemmin mukaan Tietotuki ensivisiitit laitoksiin. Tässä lastentarhassa keittäjä Agnes Oy ja työn tuloksen syntyi kuntapuolelle lähinnä Koisto, joka oli virassaan jo 50-luvulla, sanoi minut taloushallinnon ns. Status-ohjelmisto. Paketti siirtyi tavatessaan: "Meillä on ollut täällä muitakin suurmiehiä". m y ö h e m m i n K T- T i e t o k e s k u k s e n h a l t u u n Minä olin tietysti vähän hoomoilasena, mutta sitten yritysomistuksen kautta ja elää edelleen osana Agnes jatkoi: "Juu, meill on tääll ollu toi Matti Salminenkin ProEconomica-tuoteperhettä. Vastaavaa työtä tuli tehtyä hoiross". En tiennyt siihen aikaan, että tunnettu Turun aikana, jolloin yhdessä Tampereen oopperalaulajamme oli asunut meistä sinne sosiaaliviraston ja vastaavasti atk-ihmisten kanssa Korppolaismäkeen päin. tehtiin elatusapu- ja tukikirjanpitosovellus. On muuten työ, josta olen entisiltä työtovereiltani jälkikäteen saanut Olen käynyt Vähä-Heikkilän ja Martin kansakouluja kiitosta. aikana jolloin siirrettiin toiseen kouluun kun "omassa" koulussa luokkakoko ylitti 40 oppilasta...Martista pääsi Kun lapset ovat jo opiskelemassa, niin laitoimme viime Turun Normaalilyseoon, josta kirjoitteli valkolakin 1971. vuonna Naantalin rivitalonpätkämme myyntiin ja haimme Samana vuonna pääsi Turun Kauppakorkeakouluun lähinnä kerrostalokämppää. Tärkein kriteeri oli, että ekonomiksi opiskelemaan. Opintojen ohessa tuli jompikumpi kävelee. Niinpä nyt sitten sattumusten työskenneltyä KY-Clubilla etupäässä narikanhoitajana, summana asumme Turun Petreliuksessa Petrean mutta myös järjestysmiehenä hyvässä porukassa. vieressä. Siihen aikaan jaksoi, jälkikäteen yhtä kesää ajatellessani totesin, että viisi iltaa viikossa meni yökahteen Harrastuksiin on aina kuulunut lukeminen, nuorempana siskodiskon ja tavallisen diskon merkeissä järkkärinä jopa lenkkeilyä vaikka pallopaita on melkein aina ollut (ja sen jälkeen useimmiten osakuntaan joka oli auki vakiovarusteena. 1993 harrastuksiin tuli pysyvästi golf kolmeen), yksi ilta Merkantila Klubbenilla ja yksi ilta ja myös vaimo on jo useamman vuoden pelannut. TISCin saunaillassa. Koko kesänä yhtenä iltana olin Holaria en ole tehnyt, lähinnä sitä olin viime kesänä kotona ennen puoltayötä ja senkin aiheutti senaikainen kun Silvennoisen Pekka JP-65:n mestaruuskisassa Leningradin reissun tavanomainen tuliainen (juotu pari flaittia etempänä sellaisen teki... Viimeiset pari sikäläistä vettä!!!!). vuotta olen "harrastanut" myös huutokaupassa käymistä ja se onkin aika hauskaa. Tänä vuonna menin mukaan Kolmen vuoden päätoimisen opiskelun jälkeen istuskelin Turun Seniorinorssit ry:n toimintaan ja sekin on varmasti edesmenneen Osuusliike Tarmolan palkkalaskennassa tullut jäädäkseen. vuoden, kun firma siirteli palkkalaskentaa ATK:lle (palvelukeskuksena toimi Nokia Oy, Kilon asema, Yksi pikku harrastus on jäänyt KY Clubilta, milloin Espoo.....). Heinäkuussa 1975 siirto Pansion aktiivisempana, milloin passiivisempana. Muistan puolisotilaalliseen pursiseuraan eli Laivastoasemalle. elävästi kun öljykriisin vuonna JP:n porukka istahti Herrat katsoivat hyväksi kouluttaa miina-aliupseeriksi, Montun pohjalle "ideariihenä" (riihen keskellä oli olutkori!) mutta ekonomiopintojen takia käytettiin myös "alikersantti suunnittelemaan pikkujoulunäytelmää Tiernapoikien Olivettina" eli kirjurina. Kotiutettiin kersanttina miinalaiva pohjalta. Sekä tämä runko että itse tekstin tekemisen Keihässalmelta, minkä keulahytissä majaili mm. Örön harrastus tilapäistarpeisiin on elänyt sitkeästi edelleen kovapanosammuntojen aikana (ehkä lievä kuurous on - on nimittäin ilo ilahduttaa ihmisiä. Yhden näytteen sieltä peräisin).

Ekonomiuralla : Juha Heinonen


saattaa vielä löytää Turun Normaalikoulun www-sivujen historiaosiosta. Näytteen esitin ihan itse viime toukokuussa Norssin päivänä - voi sitä nostalgian määrää... Mutta näitä erilaisia kronikoita ja pikkujoulunäytelmiä on 30 vuoden aikana tullut tehtyä useitakin. Kunnalliskamreerit ry:n antama Vuoden Kamreeri 2004nimitys on ollut ilo vastaanottaa, tokihan jokainen kollegoidensa antamaan tunnustusta arvostaa.”

Senioritoimintaa Jäsenemme Terttu Pekurin vetämä senioriekonomien aktivointi on tuottanut jo tuloksia. Nyt syksyllä järjestetyissä kolmessa tilaisuudessa oli yhteensä parikymmentä osanottajaa. Kuvailemme senioritoimintaa laajemmin sekä jo toteutettujen että suunniteltujen tapahtumien osalta ensi vuoden ensimmäisessä lehdessämme.

Liikuntaa Kuntoliikunta on ekonominkin elämänlaadun tae. TSE:n toiminnassa ensi vuona eräs tavoite on tarjota mahdollisuuksia iloiseen liikkumiseen yhdessä samanhenkisessä seurassa.

Vesivoimistelu kylpylä Caribiassa osoittautui tosi suosituksi ja herätti osallistujissa ajatuksen, että tätä pitää jatkaa! Mukana olleet kokivat jumpan mielekkääksi ja tehokkaaksi tavaksi hoitaa kuntoa. Eikä vähäiselle merkitykselle jäänyt mahdollisuus jäädä saunomaan ja porealtailemaan kylpylään. Tässä altaassa polskineen kohta ex-pj:mme ajatukset vesivoimistelusta: Vesi, jumppa ja Caribia Saada itsensä liikkeelle liikunnan ilotteluun, on aina mukava yllätys itselle. Myöntää täytyy, että oma ryhmämme sai ainakin minut liikkeelle kolmen jumppakerrasta kahdesti. Ei olisi tullut pieneen mieleenikään jäädä näistä jumppakerroista pois turhasta syystä ja siksi tämän kaltaisen liikunnan järjestäminen onkin merkityksekästä. Uskoisin etten ole ainoa, jonka liikunnan nautintoihin liikkeellepaneva voima on merkittävältä osalta jonkun muun hallussa. On todella helppoa todeta itselleen, että juuri tänään töiden jälkeinen 20 minuutin kävely ei juuri siihen hetkeen sovi tai juuri silloin sopivasti sohva kutsuu luokseen pieneen lepohetkeen. Ryhdikkään ryhmämme jäsenistä muutama loihikin toivomaan, että toteutetaan koko kevään mittainen vesijumpparyhmä mukavaan jäsen/eijäsenhintaan. Tähän toiveeseen minäkin mielelläni yhdyn, sillä kunnossa kaiken ikää on merkittävä panos itse kullekin. -Airi

Kuntoilutarjous edelleen voimassa! Alennuskortti Fitness Center kuntosalille Eerikinkatu 7, palatsi 4 krs Turku. Hinta 35 euroa, sisältäen magneettikortin hinnan 5 euroa. Kortti oikeuttaa kymmeneen (10) kertakäyntiin kuntosalilla tai ohjatuilla tunneilla ja on voimassa kolme (3) kuukautta latauspäivästä. Kortti ei käy maksuksi alkeiskursseille. Etukuponkeja joilla kortin voi ostaa on saatavana TSE

ryn toimistolta. Etukuponki on voimassa 31.12.2005 saakka. Etukupongit vaihdetaan kuntosalilla 35 euron maksua vastaan magneettikorttiin jolla on mahdollista harjoitella kuntosalilla klo 6 – 23 joka päivä. Aikataulut ym tietoa salista www.ppfitnesscenter.com.

Menneet tapahtumat Kuntoliikunnan tärkeys 8.10.2004 Vajaat kymmenen seniorijäsentämme oli kokoontunut toimistolle keskustelemaan fysioterapeutti Riitta Reunamäen kanssa liikunnan merkityksestä hyvinvointiin.

Oopperamatka ”Aida” Tallinnaan 9.10.10.2004 Täysi bussillinen eli 48 oopperan ystävää kävi katsomassa ja kuulemassa Verdin ehkä t u n n e - Muinaista Egyptiä tennishallissa. tuimman oopperan Aida valkoisissa. tennishalliversiota. Esitys olikin parempi, kuin mitä ulkoiset puitteet antoivat olettaa. Musiikki soi kauniisti ja lavastus oli hyvin sovitettu suurelle näyttämölle. Kunhan ensin totuttauduimme Aidan ulkoiseen habitukseen, niin olimme kaikin puolin tyytyväiset illan taiteelliseen antiin. Sen sijaan oopperayleisön väliaikakäyttäytyminen oli ala-arvoista. Ryhmällemme valmiiksi katetut juomat katosivat asiattomien suihin. Ehkä halliympäristö vaikutti siihen, nimittäin Estonia-teatterissa emme ole koskaan törmänneet moiseen.

Esityksen jälkeen maistui iltapala.

”Eväitä työttömyydestä selviytymiseen" 13.10.2004 Psykologi, hypnoterapeutti Merja Tuomolan johdolla toista kymmentä jäsentä pohdiskeli toimistolla vakavaa asiaa monipuolisesti.


Naantalin kylpylän esittely 14.10.2004 P r o s i t ! Oktoberfestiä v i e t e t t i i n N a a n ta l i n K y l p y l ä n Olutteltassa torstaina 14.10.. Mukana oli 18 henkeä, isäntänä oluttuoppia nosti avainasiakaspäällikkö Tuomo Ranki ja ehtoisana emäntänä avainasiakaspäällikkö Tiia Valkamo. Ennen tuopin nostoa kuitenkin kierrettiin tutustumassa Kylpylän uusiin tiloihin, Sunborn Yacht Hoteliin, ihanaan AquaTherapies kylpyhoito-osastoon ja Ballroom monikäyttösaliin. Kierroksen päätteeksi maisteltiin bratwurstia sauerkrautin kanssa ja nautittiin massit olutta. Tiia ja Tuomo kertoivat myös tulevista teemoista, mm kevään Kaukoidän viikoista. Zum Wohl!

Pyhä keikka 27.10. 2004 Yli 30:n ekonomin ryhmä sulatteli Hectorin musiikkia ja 60-70-lukujen hörhöilyjä Turun kaupunginteatterissa. Kommenttia esityksestä emme lehteen saaneet, joten osallistujat varmaan yhtyvät paikkakunnan lehdissä olleisiin arviointeihin.

Vesivoimistelu 2.-17.11.2004 14 vettä pelkäämätöntä jäsentämme noudatti kutsua kokeilla vesivoimistelua kylpylä Caribiassa kolmena marraskuisena iltana. Kokemuksista lisää osiossa ”Liikuntaa”.

Urapalvelutilaisuus 10.11. 2004 Hamburger Börsissä keskiviikkona 10.11. pidetty tilaisuus oli Tekniikan Akateemisten Liiton järjestämä ja tarkoitettu TEK:n ja SEFE:n jäsenille. Tietääksemme muutama jäsenemme käytti tilaisuutta hyväkseen..

Koulutusristeily 13.11.2004 Syksyn risteilyllämme teimme sukelluksen sumeaan todellisuuteen liiketaloustieteen emeritusprofessori, kauppat. tri Pertti Kettusen johdolla. Hän pohdiskeli nykymaailmaa, jossa mennyt ei ennusta tulevaa eikä tuleva selitä mennyttä. Kolmikymmenpäinen yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun. Tiivistelmä prof. Kettusen esityksestä löytyy osiosta ”Maailmanmenoa”.

”Yrtit ja luonnonkasvit elinvoiman lähteenä” 15.11. 2004 Yrteillä saa makua ja väriä ruokiin, mutta niillä kerrotaan olevan myös erilaisia lääkinnällisiä vaikutuksia. Leena Luukkosen mukaansa tempaavan esityksen oli Leena Luukkonen.

kuulemassa täysi toimistollinen kiinnostuneita kuulijoita. Erilaisia yrttejä haisteltiin ja maisteltiinkin. Niiden käytöstä sekä ruuanlaitossa että itsehoidossa saatiin monia hyödyllisiä vinkkejä.

Tupa täynnä yrteistä.

Viinipruuvit 18.11.2004 Marraskuun pimeät illat ovat helposti pitkiä, jollei niihin keksi mukavaa sisältöä. Kun kesällä useimmilla riittää energiaa liikuntaan ja u l o s p ä i n suuntautumiseen, talvella monien mielestä on luontevaa rauhoittua, viipyillä ja kuunnella itseään. Ja mikä tähän sopiikaan p a r e m m i n k u i n Jukka Routala. viinien maistelu. Siksi yhdistys päätti j ä r j e s t ä ä viininmaisteluillan joka pidettiin t o r s ta i n a 1 8 . 11 . toimistolla. Paikalla oli 18 henkilöä nauttimassa HartwaTraden Jukka R o u t a l a n m o n i t a h o i s t a Salut! johdattelua punaviinien maailmaan. Monelle oli uutta esimerkiksi että usein juustolautaselle sijoitettu paprika tai viinirypäle on "punaviinin pahin vihollinen". Saimme myös lyhyessä ajassa monipuolisen käsityksen siitä, missä mitäkin viinejä viljellään ja millaisten ruokien kanssa mitkäkin viinit sopivat. Maistelussa oli tärkeimpien punaviinilaatujen ohella jopa edellisenä päivänä kauppoihin tullut beaujolais nouveau, jonka ekonomeina totesimme myös oivaksi esimerkiksi eräästä maailman taitavimmista myyntijipoista. Jukan monipuolisen, hauskan ja helposti ymmärrettävän esityksen lisäksi jokainen sai mukaansa tuhdin tietopaketin viineistä ja niiden käytöstä. Kun jaksaa kotona harjoitella, niin muistaa pian ravintolassakin, minkä rypälelajin aromeissa on "mausteita, vadelmaa, mustaherukkaa, tupakkaa, mantelia paahdettuja hedelmiä ja palanutta kumia" (oikea vastaus: syrah). Kiintoisia nuo viinit ! Kaikki paikallaolijat totesivat että tämä ilta olisi kiinnostanut varmasti erittäin monia. Jukka lupasi tulla uudelleen keväällä. Silloin aiheena voisivat olla vaikkapa valkoviinit. Kannattaa olla paikalla. -Kai Reikko


Syyskokous 25.11.2004

Palkat nousevat ja sopimukset uudistuvat

Turun Seudun Ekonomit ry:n syyskokous pidettiin torstaina 25.11. klo 17.00 Viihdekeskus Kiitoradalla, Yliopistonkatu 29, 20100 Turku. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. K o k o u k s e s ta e n e m m ä n o s i o s s a ” U u t i s i a ” .

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista työmarkkina-asiaa S E F E n j ä r j e s t ä m ä ä n työmarkkinailtaan Turussa 27.1.2005 klo 17.00, paikkana Hamburger Börs. Ilmoittautumiset sähköpostitse: kati.rauhala@sefe.fi Tilaisuus on avoin kaikille SEFEn jäsenille.

Elämän punainen lanka 29.11.2004 Toista kymmentä senioria oli kuulemassa, kun lääkäri Esa Aronen kertoi onnistuneen ikääntymisen edellytyksistä maanantaina 29.11. klo14.00 toimistollamme.

Yritysvierailu Turku Science Park Oy 27.1.2005

Tällä kertaa vain yksi jäsenemme ehti nauttimaan hiljaisuudesta retriitin merkeissä. Hänelle kokemus oli v a r m a a n k i n a n t o i s a j a m i e l t ä k o h e n ta v a .

Nyt Turun Seudun Ekonomeilla on mahdollisuus syventää tietämystään siitä, mikä se Turku Science Park oikein on, mikä on Turun Biolaakso Oy ja mitä tekee ICT Turku Oy. Vierailemme siellä torstaina 27.1.2005 klo 17.30 osoite: Mauno Koivisto-keskus Tykistökatu 6A. Meidät toivottaa tervetulleeksi Turun Biolaakso Oy:n uusi toimitusjohtaja Kai Lahtonen. Aiheesta Turku Science Park innovatiivisen kasvun vauhdittajana kertoo markkinointipäällikkö Esko Sorakunnas, Turku Science Park Oy. Bioalan ansaintamallit ja Bio Turku-strategia on tj Kai Lahtosen aiheena. Tilaisuuden lopuksi on buffet ja keskustelua. Ilmoittautumiset viimeistään 17.1.2005 mennessä toimistolle tai netti-ilmoon.

Kauneimmat joululaulut 12.12.2004

Don Juan Kansallisteatterissa 5.3.2005

Sunnuntaina 12.12. kokoontui puolen-sataa ekonomiperheiden jäsentä täpötäyteen Liedon kirkkoon laulamaan kauneimpia joululau-luja, ja komiasti kirkko kaikuikin niistä rakkaimmista lauluista. Ennen tilaisuuden alkua Liedon kirkkoherra Esko Laine esitteli meille vanhan kirkon sekä Liedon seurakunnan toimintaa. Jouluiseen tunnelmaan johdatteli 7. luokkalaisten tyttöjen kaunis laulava Lucia kulkue. Tilaisuuden juonsi sujuvasti teol.yo Sonja Turunen. Perinteiset kirkkokahvit nautittiin Liedon Vanhalla Seurakuntatalolla lämpimässä tunnelmassa. Eroava puheenjohtaja Airi Heikkilä kiitti ekonomeja osallistumisesta hänen kotikirkossaan joululauluihin samalla kiittäen kuluneesta vuodesta. Lopuksi hän toivotti kaikille erittäin hyvää adventtia ja joulua. Näihin toivotuksiin on meidän kaikkien helppo yhtyä täysin sydämin.

Teatterireissulle Helsinkiin lähdetään lauantaina 5.3. klo 11.00 Ortodoksikirkon edestä ja paluu Turkuun n. klo 20. 00. Don Juan on näytelmä ihmisen moraalisesta heikkoudesta. Päähenkilö on kyltymätön omien halujensa ja nautintojensa tyydyttäjä. Mikään ei riitä hänelle. Hän ei tunnusta minkäänlaisia auktoriteetteja. Hän määrittelee moraalinsa rajat. Mikään ei ole liikaa hänen seksuaaliselle ruokahalulleen. Hänen kyynisyydellään ei ole rajaa. Moliére antaa meidän nauraa inhimillisille heikkouksillemme ja sekoittaa käsityksemme ihmisluonnon hyveellisyydestä. Näytelmän legendaarista parivaljakkoa, isäntää ja palvelijaa, esittävät Jukka Puotila Don Juanina ja Juha Muje Sganarellena. Näytelmästä lisää www.nationaltheatre.fi. Teatterin jälkeen on reissulaisten mahdollista osallistua omakustanteiseen yhteisruokailuun ravintola Mamma Rosassa. Menuvaihtoehdoista kerromme myöhemmin lisää nettisivuillamme. Sitovat ilmoittautumiset 7.2.05 mennessä. Tarkemmat tiedot, kuten hinnat, teatterireissusta voit lukea nettisivuiltamme.

Olutseuran glögitesti 8.12.2004 Lue lisää osiosta ”Olutseurasta kuultua”

Retriitti Rymättylän Tammilehdossa 10.12.12.2004

Ostos- ja oopperamatka Tallinnaan 17.-19.12.2004 Lue lisää osiosta ”Olutseurasta kuultua”.

Tulevaa toimintaa Käy myös katsomassa mahdolliset muutokset nettisivullamme www.turunseudunekonomit.fi Tilaisuuksista ilmoitetaan myös sähköpostitiedotteissa, joten pidä osoitteesi ajan tasalla rekisterissä. Kaikkiin tilaisuuksiimme ilmoittaudut parhaiten ja m i e l u i t e n N e t t i - i l m o s s a , www.turunseudunekonomit.fi > Ilmoittautuminen. Huomaa, että voit käyttää mm. kirjastoissa nettiyhteyttä, jos sinulla ei muuten ole sitä käytössä. Voit myös ilmoittautua puhelimitse toimistoon (02) 469 0680 ma klo 12-17, ti-to klo 9-14, ja pe suljettu. Muina aikoina sähköpostilla tsery@co.inet.fi

Kevätkokous 16.03.2005 Turku Energia, Vanha Turbiinihalli, Linnankatu 67. Lisää tietoa ensi vuonna nettisivullamme ja seuraavassa jäsenlehdessä.


Olutseurasta kuultua Turun Ekonoomisen Olutseuran matkatoimisto Hurtownia Tours valmistelee ensi kevään matkaa Romaniaan, alustavasti 5.-8.5.2005. Tästä tulee talven ja kevään kuluessa lisätietoja.

Olutseuran glögitesti 8.12.2004 Turun Ekonoominen Olutseura kokoontui If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n tiloissa keskiviikkona 8.12. parinkymmenen aktiivin voimin. Iltaa vietettiin saunoen ja uiden, vilkkaasti keskustellen ajankohtaisista asioista ja jouluisia makuja maistellen. Varsinainen ohjelmanumero oli Glögitesti. Maisteltavina oli kolme Alkosta löytyvää valmista viiniglögiä, ruotsalainen Blossa, suomalainen punaviiniglögi ja saksalainen Glühwein. Lisäksi testiä vaikeuttamaan tontut sekoittivat kaksi omaa sekoitusta. Tällainen vähäohjelmainen yhdessä olemisen ilta vastasi hyvin odotuksia ja täytti paikkansa. Myrtsejä ilmeitä ei näkynyt. Olihan ohjelmassa sentään vielä arvonta, jossa onnekkaat Marja-Liisa Pakkala ja Laura Kallio voittivat Hurtownia Toursin matkalahjakortin arvoltaan 20 euroa. Alennus käytettävissä vuoden 2005 matkoilla. Itse glögitestin ylivoimainen voittaja löytyi tällä kertaa Ruotsista, päinvastoin kuin jouluoluiden kohdalla. Silloinhan ruotsalainen "olut" oli testin pohjamutia. Blossa vinglögg arvioitiin tasapainoiseksi, sopivan mausteiseksi ja riittävän vaanei liian makeaksi.

Ostos- ja oopperamatka Tallinnaan 17.-19.12.2004

palatsiin ja sen taidemuseoon. Jälkimaut reissusta maisteltaneen seuraavassa lehdessä.

Huomioitavaa Toimiston jouluaika ja vuodenvaihde TSE ry:n toimisto on suljettuna ma 13.12.2004 - 7.1.2005 välisen ajan. Avoinna siis jälleen ma 10.1.2005. Toimistoajat ma klo 12-17, ti, ke, to klo 9-14 ja pe suljettu. Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku. Puh (02) 469 0680. Sähköposti tsery@co.inet.fi Tilaisuuksien maksut tilille: Nordea 205718-33561

HUOM! Muutokset jäsentiedoissa Ilmoita kaikki yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset (nimi, osoite, työpaikka tms.) suoraan Suomen Ekonomiliitto SEFEen, mieluiten nettisivujen kautta http://www.sefe.fi/ -> jäsenyys -> jäsentiedot, tai jasenrekisteri@sefe.fi . Pidä sähköpostiosoitteesi ajan tasalla rekisterissä!!

Jäsenten tiedotteita

Olutseura tuntuu täysin hurahtaneen oopperaan. Joulusiivouksista laistaa 30 lähtijää Tallinnan Estoniaan nauttimaan Mozartin Don Giovannista. Tällä kertaa on varattu runsaasti aikaa myös ostoksien tekoon. Lisämausteena ohjelmassa on tutustuminen Kadriorgin

Moniosaava TSE:n jäsen vailla mielekästä työtä. Kokenut ja kielitaitoinen assistentti/sihteeri täynnä työhaluja etsii Työnantajaa. Sijaisuuksien tekeminenkin innostaisi. Pyydä yhteystiedot ja CV osoitteesta tuula.kulmala@kolumbus.fi

Meillä on kaikki Arvostatko henkilökohtaista palvelua? Haluatko hoitaa päivittäisen rahaliikenteesi ilmaiseksi? Kiinnostaako monipuoliset sijoitusvaihtoehdot? Tarvitsetko lainaa? OTA YHTEYTTÄ!

Handelsbanken Raisio

Turku

Varppeenaukio 3, II kerros puh. 010 444 5320

Linnankatu 18 puh. 010 444 5010 www.handelsbanken.fi

TEMA-TEAM 10521-04


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.