Jäsenlehti 04-2005

Page 1

Jäsenlehti 4/2005 Turun seudun ekonomit ry

www.turunseudunekonomit.fi

Halmesmäki: Reilu kilpailu on asiakkaan etu s.2 Mentorointi s.3 Yrittäjyyttä TUKKK:ssa s.3

SEFE:n syysseminaari Vaasassa s.4 Parkki-projekti s.5 Tapahtumakalenteri s.6

Löydätkö joulun? ntia maapallolla. Olen oppinut hakemaan tietokoneelta eri paikkaku styn maapalloa lähe Etsin ensin ”Google Earthin” ja sen jälkeen Suomi, Turku… a, oopp juhlallisesti ”avaruudesta” käsin: Eur Sitten etsin LähiAurajoen rannat. Hyvin ihmeellinen asia.ssä. Sieltä voin etsiä Idän, Jerusalemin ja Beetlehemin sen viere jouluakin. He löysivät tallin! nallista vastuutaan He olivat verotusmatkalla; mies omaa yhteiskunäitiyden pitkään ja hoitamassa, nainen uupuneena valmistautumassajoulutouhut täyttävät arvaamattomaan matkaan. Monet mukavat kaan pitänyt tulla! päivämme. Stressikin tulee vieraaksi, vaikkei ollenstä joulusta ei tunnu Kuitenkin jotain jää kesken. Unelma säröttömä ys ja kiireettömyys mahdolliselta. Löydämmekö tallin? Keskeneräisy – armollisia asioita. tulevat sieltä meitä vastaan! Siunattuja asioita Tie tallille on löydettävissä! He löysivät enkelin taivaalla! änkin yön taivaalle He peljästyivät ja hämmästyivät. Pimeimm kohtaan. Jouluyön stä ihmi tahto hyvä kaipausta ja ilmestyy valo; Jumalalla on Syvä rauha saa laskeutua sydämeesi. On kuin kynttilän liekki lepattaa kuin enkelin kosketus! yksinäisyyttäkin kannettaisiin. Olisiko Sinunkin He löysivät tähden! Sinunkin tähtesi syttyy, liikkuu ja pysähtyy. Se tähti syttyi, liikkui, johdatti – ja pysähtyi ta tähti löytyy, ei maan päältä! pysähtymisesi aika, kiitollisuuden aika. Taivaal viesti: ”Teille on He löysivät lapsen! rauha, jouluyön rauha. Sydämissä enkelin Siinä hämärässä tallissa löytyi ihmeellinen n joulusta. He lähtivät jakamaan iloa, he lähtivät jakamaan syntynyt Vapahtaja!” He lähtivät kertomaa saamastaan lahjasta! nälkää, kylmää Afrikan päälle. Lähestyn paikkoja, joissa on Nyt asetan ”Google Earthin” Pakistanin ja on huokaus: Herra, auta minua, että voisin antaa edes yhden ilman kotia, kipua ja tuskaa. Ja sydämessäni siemenen joulun varpuselle - lähelle tai kauas! eellisen joulun! Löydäthän Sinäkin, ystäväni, joulun? Ihm Anneli Rantalaiho, Turun tuomiokirkkoseurakunnan pappi


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

2

Puheenjohtajan tervehdys Jouluinen tervehdys hyvä jäsenemme! Ekonomiyhdistyksellämme on kohta takanaan varsin vilkas toimintavuosi, josta haluankin kiittää ennen kaikkea aktiivista jäsenistöämme osallistumisesta eri tilaisuuksiimme sekä kuluneen vuoden johtokuntaa ja toimihenkilöitä. Jokaisen järjestetyn ekonomitilaisuuden - olipa se sitten yritysvierailu, koulutustilaisuus, teatteri- tai muu kulttuuriretki - valmistelut ja toteutus ovat vaatineet oman työpanoksensa niin luottamushenkilöiltä kuin yhdistyksemme toimistosihteeriltäkin. Olemme antaneet myös oman panoksemme ja osaamisemme valtakunnalliseen ekonomitoimintaan ottamalla osaa SEFEn eri toimikuntien työskentelyyn. Kimmo Palonen järjestöpalvelutoimikunnassa, Kitte Fröjd jäsenpalvelutoimikunnassa ja Airi Heikkilä edunvalvontatoimikunnassa ovat omalta osaltaan antaneet arvokkaan työpanoksensa ekonomikuntamme edunvalvontaan sekä SEFEn palveluiden kehittämiseen. Kimmo Palonen on lisäksi toiminut myös yhdistyksemme edustajana SEFEn hallituksessa. Kiitokset Kimmolle, Kittelle ja Airille! Yhdistyksemme sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuussa Turun apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartialan emännöimänä kaupungintalolla. Kokousväki saikin ennen varsinaista kokousta kuulla kaupungin suunnitelmista ja toimenpiteistä, joilla Turku pyrkii varmistamaan ykkössijansa kisassa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2011. Tarjokkaita on useampia, mutta uskon kokousväen vakuuttuneen siitä, että Turulla jos millään Suomen kaupungeista on erinomaiset mahdollisuudet kilpailun voittamiseen. Toivotan onnea ja menestystä koko maakunnallemmekin merkittävälle Turun kulttuuripääkaupunkihankkeelle. Syyskokouksen päätösasioina todettakoon mm. allekirjoittaneen saama luottamuslause jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana tulevankin vuoden osalta. Lämmin kiitos siitä! Pyrin olemaan luottamuksenne arvoinen. Johtokunnan kokoonpanoon ei tullut määrällisesti suuria muutoksia. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Kirsi Leväpelto, jolle yhdistyksen toiminta on tullut jo tutuksi Kirsin opiskeluvuosilta johtokunnan opiskelijajäsenen roolissa. Toivottaessani Kirsin lämpimästi tervetulleeksi johtokuntaan kiitän yhtä lämpimästi johtokunnan erovuoroista Airi Heikkilää sekä kuluneesta että monesta edeltävästä vuodesta, joina Airi on toiminut aktiivisesti, asiantuntevasti sekä pyyteettömästi yhdistyksemme eteen. Kiitos Airi! Syyskokous hyväksyi myös johtokunnan budjetti- ja toimintasuunnitelmaehdotukset ensi vuodelle. Jäsenmaksumme pysyy entisellään ja toimintasuunnitelma sisältää varsin runsaasti eri tapahtumia ympäri vuoden. Tulevista tapahtumista voit lukea tarkemmin lehtemme sivuilta ja päivitetyt tapahtumatiedot kannattaa käydä tarkistamassa nettisivuiltamme www.turunseudunekonomit.fi. Vuoden lähestyessä loppuaan on aika hiljentyä joulun viettoon. Toivotan Sinulle Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2006! Jaakko Mäkikalli

Reilu kilpailu on asiakkaan etu Suomalaisen kaupan näkökulmasta lähivuosina merkittävää tulee olemaan kilpailuympäristön muutos ja kaupan kyky reagoida siihen. Kaupan rakenne tulee polarisoitumaan siten, että hypermarketit, palvelevat supermarketit ja hard discounter -kaupat vahvistavat asemiaan. Perinteiset lähikaupat ja pienet supermarketit kohtaavat kovan kilpailun. Liikennemyymälöistä kasvaa monipuolisia palvelukeskuksia. Suurimmat kaupan ryhmät vastaavat muutokseen konseptikehityksellä sekä lisäämällä koko arvoketjun tehokkuutta. Alalla toimivat pienemmät ketjut joutuvat yhdistämään voimiaan. Rakennemuutos koko alalla tulee siis jatkumaan. Kauppa myös kansainvälistyy. Ulkomaisten toimijoiden määrä ja osuus koko kaupan alalla tulee todennäköisesti kasvamaan. Suomalainen kauppa, turvatakseen mm. hankintavolyyminsa, kansainvälistyy. Aktiivisin kansainvälistyjä suomalaisista on ollut Kesko. Toimimmekin tällä hetkellä Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Liikevaihdostamme jo noin viidennes tulee maan rajojen ulkopuolelta. Sähköisen kaupan osuus nousee. Internetistä on tulossa palvelumuoto, jonka kautta asiakkaat voivat helposti vertailla tuotteita ja hintoja. Sähköisen kaupan yleistyminen perinteisillä kaupan aloilla vaatii kuitenkin logististen ongelmien ratkaisun. K-ryhmän NetAnttila on jo merkittävä tekijä sähköisen kaupan markkinoilla. Suomalaisten ostovoima kasvaa tasaisesti, mutta kulutus eriytyy ja sirpaloituu. Päivittäistavaroiden kulutus kasvaa maltillisesti. Kasvanut ostovoima kanavoituu asumiseen, autoihin ja kodin elektroniikkaan, jotka ovat kaupalle kasvualueita. Keskon monitavara-alastrategia hyötyy tästä merkittävästi. K-tunnus merkitsee tulevaisuudessakin korkeaa laatua niin tuotteiden kuin palvelujenkin suhteen. Osalle asiakkaista hinta on merkittävä ostopaikan valintaperuste. Asiakkaiden valintoihin vaikuttavat enenevässä määrin myös eettisyys,


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

ekologisuus ja terveellisyys. Kesko on valittu kolmena vuotena peräkkäin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Keskon yhteiskuntavastuun eteen tekemä työ arvioitiin toimialansa parhaaksi sekä Euroopan että maailman (DJSI World) indeksissä. Kaupan tarve yksilölliseen palveluun kasvaa. Koko arvoketjun kattava tiedonhallintajärjestelmä sekä alueellinen tai jopa kauppakohtainen sopeuttaminen korostuvat. K-ryhmässä paikalliseen ketteryyteen pystyvä K-kauppiasyrittäjyys yhdistettynä keskitetysti hallittuihin tieto- ja tavaravirtoihin on nyt ja tulevaisuudessa kilpailuetumme perusta. Tuotannon ja jakelun korostamisen jälkeen kaupan on pystyttävä muuttumaan palveluyritykseksi. Kauppa ottaa vastuulleen yhä enemmän sellaisia kuluttajan arkeen liittyviä tehtäviä, jotka ennen tehtiin kuluttajan toimesta. Esimerkkeinä tästä ovat valmisruokien osuuden kasvu ja avaimet käteen remontit asumisessa. Konseptit, brandit, kauppapaikat, prosessit ja henkilökunnan sekä K-kauppiaan osaaminen mitataan kuitenkin "totuuden hetkellä" eli silloin, kun asiakas kohdataan kaupassa. Kkaupoissa käy yli 1 milj. asiakasta päivässä, joka kerta t avoitte emme on ylitt ää asiakk aan odotukset. Matti Halmesmäki Pääjohtaja, Kesko Oyj

Mentoroinnista Mentorointi on yksi johdon ja asiantuntijoiden k e h i t t ä m i s e n menetelmist ä. Siinä kokenut ja osaava mentori antaa ohjausta ja tukea kehityshaluiselle ja –kykyiselle nuoremmalle mentoroitavalle. Mentoroinnissa on kyse kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittymisestä. Se tähtää ohjattavan kehittymiseen työssä ja ihmisenä, mutta siitä on hyötyä myös mentorille itselle en. Keskeisenä työtapana on Turussa aloitettiin mentorointiin l u o t t a m u k s e l l i n e n tutustuminen syksyn Ekonomiparityöskentely. Noin lounaalla Park Hotellissa Terttu v u o d e n k e s t o i n e n Isohannin (kuvassa) opastuksella. prosessi edellyttää sitoutumista sekä valmiutta avoimiin ja luottamuksellisiin keskusteluihin. SEFEn vuosittain järjestämä mentorointiohjelma kuuluu liiton monipuolisiin urapalveluihin, joiden tarkoituksena on tukea jäseniämme työelämän eri käänteissä. Yleensä mukana on 20-25 paria; tämän vuoden ohjelmassa on osallistujia myös Turusta, Kuopiosta ja Porista. Prosessin alussa kartoitetaan mentoroitavien työhistoria ja tausta, mentoroinnin tavoitteet sekä mentoritoiveet yksityiskohtaisen hakemuksen avulla. Tämän tiedon perusteella etsitään sopivat mentorit. Noin vuoden kestoisen itseohjautuvan parityöskentelyn lisäksi järjestetään erilaisia prosessia tukevia tilaisuuksia. Lisäksi SEFEn yhteyshenkilö on apuna ja tukena koko ohjelman ajan.

3 TuKKK:n opiskelijoita prepataan yrittäjyyteen Yrittäjyys on Turun kauppakorkeakoulussa ( Tu K K K ) vahva painopistealue, jonka kehittymiseen on panostettu pitkään. Jo 19 8 0 - l u v u n a l u s s a järjestettiin yksittäisiä pkyrityksen johtamisen kursseja. Vuonna 1986 perustettiin yrittäjyyden e n s i m m ä i n e n professuuri, ja lukuvuonna 1999–2000 aloitettiin kaikille tutkintoopiskelijoille pakolliset yrittäjyysopinnot. Yrittäjyyttä oli myös mahdollista opiskella laajemminkin monitieteisenä opintokokonaisuutena. Syksyllä 2004 yrittäjyyden asema korkeakoulussa vahvistui entisestään, kun yrittäjyydestä tuli yksi koulun pääaineista. Nykyisin yrittäjyyden opiskelu on siis mahdollista aina väitöskirjaan asti. TuKKK on myös aktiivisesti mukana edistämässä yrittäjyyttä muillakin tieteenaloilla, esimerkiksi biotieteissä. Yrittäjyyden opetus perustuu Turun kauppakorkeakoulussa tehtävään kansainvälisestikin korkeatasoiseen yrittäjyyden tutkimukseen. Tutkimusosaaminen keskittyy erityisesti Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituuttiin, ja PK-Instituutin tutkijat osallistuvatkin aineen opetukseen aktiivisesti. Aineen opetuksessa pyritään myös hyödyntämään monipuolisesti yhteyksiä liike-elämään.

Yrittäjyyden opetusta on pyritty kehittämään myös opiskelijoiden keskuudessa tehtävän tutkimuksen avulla. Opiskelijoiden asenteita yrittäjyyttä kohtaan on jo useamman vuoden ajan kartoitettu yrittäjyyden peruskurssin yhteydessä, ja tätä kautta on pyritty löytämään myös keinoja yrittäjyyden opetuksen kehittämiseen ja edelleen yrittäjyyden edistämiseen. Monet tutkimustulokset osoittavat, että huolimatta yrittäjyyttä suosivista olosuhteista ja myönteisestä asenteesta vain harva suomalainen perustaa tai harkitsee Mentorointiohjelman voi hyvin organisoida myös paikallisesti. vakavasti yrityksen perustamista. Tilanne koskee erityisesti Lisäinformaatiota, taustatukea ja prosessia tukevaa materiaalia akateemisesti koulutettuja. Suomessa työssäkäyvistä saa SEFEstä. Yhteyshenkilönä toimii Ritva Heikinheimo, p. akateemisen loppututkinnon suorittaneista on yrittäjinä alle 0201 299 259, ritva.heikinheimo@sefe.fi.


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

4

kymmenesosa, sen sijaan pelkän perusasteen suorittaneista lähes joka viides työllistää itse itsensä. Ekonomien keskuudessa yrittäjyys ei ole kovin suosittua. SEFE:n tilastojen mukaan heidän jäsenistään 3 % on päätoimisia yrittäjiä ja 5 % toimii yrittäjänä sivutoimisesti. Myös tuoreiden ekonomien yrittäjäksi ryhtyminen on perinteisesti harvinaista, ainoastaan 1 % perustaa oman yrityksen vuosi yliopistosta valmistumisen jälkeen.

myllykiinteistöön saneerattuun auditorioon. Niin seminaari kuin sitä seurannut iltajuhlakin kuuluu olleen vieraidemme mieleen, ja järjestelijöinä saatoimme huokaista helpotuksesta kaiken sujuessa suunnitelmiemme mukaisesti. Mitä nyt aamuisen liittokokouksen yllättävä käänne äänestysharkintoineen hiukan aikatauluamme sekoittikin, mutta siihenhän näissä piireissä on jo totuttu, akateemisiin vartteihin yllättävissäkin tilanteissa...

Tätä taustaa vasten tarkastellen Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden asennoituminen yritt äjyyte en on poikkeuksellisen myönteistä, sillä pääasiassa Turun kauppakorkeakoulun toisen vuosikurssin opiskelijoille toteutetun vuosittaisen yrittäjyysmotivaatiokyselyn mukaan lähes joka kymmenennellä opiskelijalla joko on oma yritys tai melko valmiit suunnitelmat omasta yrityksestä. Opiskelijoissa piilevä yrittäjyyspotentiaali myös lisäisi toteutuessaan huomattavasti ekonomiyrittäjien määrää. Kyselyn mukaan yrittäjyys houkuttaa runsasta kolmannesta TuKKK:n opiskelijoista, sen sijaan arviot oman yrityksen perustamisen todennäköisyydestä ovat varovaisempia ja polarisoituneempia. Noin joka kahdeksas tutkimukseen osallistunut arvioi perustavansa jossain elämänsä vaiheessa oman yrityksen, sen sijaan runsaalle neljännekselle yrittäjäksi ryhtyminen on erittäin epätodennäköistä.

SEFEn puheenjohtaja Veli-Matti Töyrylä avasi seminaarin, jonka jälkeen professori Timo Airaksinen kertoi meille filosofisia näkökulmia siitä, onko työ lopulta onni vai onnettomuus. Hänen jälkeensä kuulimme kansanedustaja Eva Biaudetin alustuksen henkilökohtaisista verkostoista ja professori Juhani Laurinkari puolestaan esitteli ajankohtaisen näkemyksen osuustoiminnasta mahdollisuuksineen. Alustusten jälkeen vuorossa ollut kauppatieteellisen koulutuksen ja ekonomien tulevaisuudennäkymiä luodannut paneelikeskustelu herätti myös monenlaisia pohdintoja yleisön parissa. Syysseminaaripaneelin puheenjohtajana toimi sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila ja panelisteinamme olivat professorit Vesa Routamaa ja Hans Christian Blomqvist, henkilöstöpäällikkö Markku Rautonen, kehitysjohtaja Anja Uljas, johtaja Ritva Sorkamo sekä vastavalmistunut kauppatieteiden maisteri Mikko Valtonen.

Yrittäjyysmotivaatiokyselyssä opiskelijoita pyydetään myös arvioimaan koulun opetusta erityisesti yrittäjyyden näkökulmasta. Runsas kolmannes vastaajista näkee koulun opetuksen tarjoavan valmiuksia yrittäjänä toimimiseen ja vajaa kolmannes puolestaan kokee opetuksen kannustavan yrittäjyyteen. Tulevaisuuden haasteena onkin se, miten havaittu opiskelijoiden myönteinen asenne saadaan säilymään. Tavoitteena on, että yrittäjyys nähdään mahdollisena uravaihtoehtona ja myös realisoituu yrityksen perustamisena ja yrittäjänä toimimisena tai yrittäjämäisenä tapana työskennellä palkkatyössä. Koulutuksen tuloksena tulisi syntyä uudenlainen, monipuolinen ekonomiosaaja, joka paitsi havaitsee mahdollisuudet, myös osaa tarttua niihin.

Terveisiä Vaasasta

Paneelikeskustelussa pohdittiin ekonomien tulevaisuudennäkymiä.

Iltajuhlaamme vietimme perinteikkäässä ravintola Centralissa vuosijuhlistakin tuttujen tapojen mukaisesti. Pikkujouluajan henkisesti emme tällä kertaa kuitenkaan sonnustautuneet juhla- vaan iltapukuihin, mutta juomalaulut raikuivat uunituoreen Pienen ekonomi(s)en laulukirjan tahdissa, laulattajanamme seremoniamestarimme, kylteriyhdyshekilömme Lauri Järvinen. Lautasliinoja taiteltiin tuttuun tyyliin loppuillasta ja tanssiparkettia kulutimme kiitettävästi, ja Ekonomgillet Wasan puheenjohtaja Jari Kallion kanssa onnistuimme organisoimaan kuulemamme palautteen mukaan läheisesti presidentin linnan juhlista muistuttavan kättelyjononkin tilaisuuden alkuun - kun kehottaa kaikkia laittamaan nimensä vieraskirjaan jo kättelyssä, niin eipä ainakaan unohdu! Ekonomigillet Wasan puheenjohtaja Jari Kallio ja Vasa Ekonomer ry:n puheenjohtaja Johanna Ahopelto.

Lupasin kirjoittaa teille, parhaimmat turkulaiskollegamme, terveisiä Suomen aurinkoisimmasta kaupungista. Erityissyynä moisiin terveisiin on lähes syyskauden huipentumanamme pidettävä, juuri taakse jäänyt Suomen Ekonomiliitto SEFE ry:n Vaasassa järjestetty marraskuinen valtakunnallinen syysseminaari iltajuhlineen. Ilahduttavasti myös turkulaisia näimme seurassamme, ketä pidempään, ketä lyhempään...

Illallisen juhlapuheet pitivät SEFEn puheenjohtaja Veli-Matti Töyrylä sekä Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio, alkutervehdyksen esitimme minä ja Jari yhdessä ja toki jälleen molempia kotimaisia kieliä hyödyntäen. Jälkiruoan aikana meitä viihdytti vielä opiskelijaneitosten J.A.M.-yhtye. Joulutontuiksikin taivuimme Jarin kanssa illan lähestyessä loppuaan, upouusi SEFE-kassi toimi "joulupukin lahjasäkkinäkin" näyttävästi. Loppuilta (tai yö) sitten sujuikin yökerhon puolella... Ja me virkeimmät(?) tapasimme toisemme vielä Vaasan torilla joulunavauksen yhteydessä.

Muuttuvia haasteita työelämässä käsitellyt seminaarimme Mitä mukavinta joulunaikaa toivottaen, sai liki 130-päisen yleisön Academillin vanhaan Johanna Ahopelto Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry, puheenjohtaja


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

Miten hallita infoähkyä? Turun Seudun Osuuspankki ja AKAVA Varsinais-Suomi järjestivät yhteisen pankki-illan akavalaisille jäsenille 25.10. aiheesta Tietoa tuutin täydeltä – Keinoja infoähkyn hallitsemiseksi. Illan avasivat tervetuloa sanoilla Akava Varsinais-Suomen puheenjohtaja Eero Kuparinen sekä pankinjohtaja Irma Hyvärinen. Viestinnän dosentti JukkaPekka Puro Turun yliopistosta puolestaan luennoi illan pääaiheesta infoähkystä.

5 marras-joulukuun vaihde ja silloin tilanne oli seuraavanlainen: ulkoa Parkki oli jo aika valmis. Sisäänkäynnin laatoituksia viimeisteltiin juuri, joten kaikki kulku taloon tapahtui varauloskäynnin kautta. Biletilan lattian laatoitus oli puolivälissä. Alakerran keittiö oli muuten valmis, paitsi tietysti kaikki laitteet puuttuivat ja baaritiski oli vielä tekemättä. Keskikerroksessa oli toimisto- kokous ja projektihuoneet aika valmiita sekä takkahuone pieniä pintatöitä vailla. Saunassa valmista ei vielä ollut kuin seinät, mutta pesutiloissa oli jo

Informaatioteknologian viime vuosien muutos on ollut hurjaa. Viestintäkanavien suhde toisiinsa on paljolti muuttunut ja uudelle medialle ominaiset muodot ja rakenteet leviävät yleisiksi pelisäännöiksi. Eri sukupolvilla on täysin eri käsitykset viestinnän tyylistä, sisällöstä ja välineistä. Tässä esimerkkinä muutama nykypäivän viesti: "FYI" = For your information "OTOH" = On the other hand "HTH" = Hope this helps "IOW" = In other words Tärkeintä tuntuu olevan, kunhan asiat hoidetaan nopeasti – tekstin muodolla ei ole väliä. Informaatiomäärä on huikeasti lisääntynyt. Sähköpostiviestejä saatetaan pahimmillaan saada päivässä jopa 150 kappaletta, mikä voi myös johtaa siihen, että tärkeihinkin viesteihin voi jäädä vastaamatta. On olemassa kirjoittamaton 3 vuorokauden sääntö, jonka aikana viestiin tulisi vastata. Toisaalta on odotuksia myös 48 h, 24 h ja 6 h vastausnopeuksista. Hektisyys ei tosin aina ole kiinni teknologiasta: Ihmisten odotukset siitä, kuinka pian viesteihin pitäisi vastata vaihtelee paljon, sanoo Jukka-Pekka Puro. Teknologia tuo mukanaan myös kaikenlaista muuta ähkyä. Hakupalvelimet ja portaalit monipuolistuvat. Signaaleja teknologisesta determinismistä on nähtävissä myös koko ajan lisääntyvien pikaviestimien avulla, mm. google talk, messenger, webcasting, netmeeting, viedostreaming sekä IP-puhelimet, skype ym. Tänä päivänä tullaan monesti saman kysymyksen eteen: mikä on teknologian ja sosiaalisten suhteiden sekä inhimillisten resurssien välinen tasapaino? Joudumme ajattelemaan mikä on suosiollista, mikä haitallista jopa vaarallista käyttäessämme eri viestinnän välineitä ja niiden antamia mahdollisuuksia.

Uuden Parkin terassi ja sisäänkäynti sisäpihalta.

suihkutkin paikallaan. Aikataulussa siis kuitenkin ollaan edelleen. Ai niin, se hallinto-oikeudessa ollut valitus on nyt virallisesti rauennut, koska valituksen tehnyt naapuri myi talonsa pois eikä uusi halunnut jatkaa valitusprosessia. Ylioppilaskunta on alkanut toimijaryhmien kanssa suunnitella Uuden Parkin käytäntöjä. Kyse on sellaisista asioista kuten viikoittaiset siivousvuorot, avaimien kuittaukset, bileiden järjestelyt sekä tilojen yleinen käyttö, vain muutamia mainitakseni. Parkkityöryhmä miettii tällä hetkellä mm. taloon tulevia kalusteita ja tankoja, astioita, verhoja, tarvittavia työkaluja sekä muuta paljon ”kouriintuntuvanpaa” kuin vaikkapa parin kuukauden takaiset talon värimaailmat. Keskikerroksen värisuunnitelmissa kaikkien onneksi saimme käyttöömme ammattilaisen apua, kun osana julkisen rakentamisen prosenttiperiaatetta hankimme Parkille värisuunnittelijan. Parkillehan tulee (värisuunnitelman lisäksi) yhteensä kolme taideteosta, jotka on siis prosenttiperiaatteen mukaisesti hankittu taidetoimikunnan apua hyväksikäyttäen paikallisilta taiteilijoilta. Lisäksi biletilan seinälle tulee tietysti legendaarinen talousnaamio-sarjakuva, jonka on lupautunut sinne tekemään Taito Haara, aivan kuten vanhallekin Parkille.

Jukka-Pekka Puron jälkeen pankinjohtaja Irma Hyvärinen kertoi Turun Seudun Osuuspankin palvelukyvystä akavalaisille jäsenille ja illan päätteeksi varainhoitaja Juha Vihervaara Turun Seudun Osuuspankista selvensi maailmantalouden tilannetta syksyllä 2005 – Nousevatko korot? – Miten käy Talo on siis pian valmis ja lopputulosta voitte tulla koska tahansa Parkin Jatkoille ihailemaan! Saunatiloja on tarkoitus osakemarkkinoiden? vuokrata myös muille kuin omille kuntalaisille, joten sitäkin kautta tutustuminen on mahdollista. Satu Syrjälä Palkansaaja-asiantuntija Hyvää joulun ja tammikuun 31. päivän odotusta, Turun Seudun Osuuspankki

Pari yötä jouluun, Parkkiinkin enää vähäsen! Parkki luovutetaan ylioppilaskunnalle 31.1.2006. Jos tuota jäljellä olevaa aikaa ajattelee opiskelujen näkökulmasta, niin se ei todellakaan ole pitkä. Viimeiset tentit ovat joulukuun puolessa välissä ja kun luennot taas uudestaan alkavat, onkin tammikuu jo pitkällä. Siitä muutama viikko niin talo meidän ja avaimet kädessä! Sillä välin kun opiskelijat viettävät hyvin ansaittua joululomaansa, jatkuvat kuitenkin työt rakennuksella. Vimeksi kun kävin paikalla talon edistymistä ihmettelemässä oli

Tomi Virtanen Parkkityöryhmän jäsen

Yläkvartiiliin sijoittuneiden lahjoittajien nimet ikuistetaan uuden Parkin saunan seinälle.

Turun KY 159030-157972 Viite: 1986


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

6

Tulevat tapahtumat Kulunut vuosi on ollut vauhtia täynnä ja myös TSE on ollut menossa mukana. Tänä vuonna jäsenistö on tutustunut mm. Turku Sciece Parkiin, StichTechiin, Corporate Imageen, Eduskuntataloon ja Turun tuomiokirkkoon. Olemme käyneet Ahvenanmaalla ja oopperassa ja teatterimatkoilla, sekä nautineet elokuisesta ekonomisaunasta.

Kouluttaja: Liikkeenjohdon konsultti Karl-Magnus Spiik. Koulutuspaikka: Turussa, tarkempi paikka ilmoittautumisen yhteydessä.

Aika: Kaikkien 8 koulutusillan kesto on klo 16.45 - 20.30. Maksut: Yksittäisen osan hinta 50euroa. Lähikoulutuksen kokonaishinta on 150euroa. Maksu suoritetaan mieluiten Kiitos kaikille yrityksille ja yhteistyötahoille, joiden kanssa ennen tilaisuutta Ekonomia Oy:n tilille 157530-18736 (LYolemme saneet viettää tätä vuotta. Tulevalle vuodelle on tunnus 1574301). Maksulappuun merkitään "EEvarattuna vähintään yhtä mielenkiintoista ohjelmaa. lähikoulutus". Haluttaessa SEFE lähettää myös laskun, johon tulee laskua kohden 5 euron laskutuslisän. Ilmoittautuminen: www.sefe.fi > jäsensivut > Tapahtumiin Tervetuloa mukaan! ilmoittautuminen.

Palkkapolitiikka puntarissa – neuvottele asemasi vahvaksi SEFEn järjestämä Ekonomien jäsenilta Turussa Hamburger Börsissä (Kauppiaskatu 6) 25.01.2006 klo 17.00-19.00. Lisätietoja: Kati Rauhala 0201299282 tai kati.rauhala@sefe.fi Tule kuulemaan mm. näistä ajankohtaisista aiheista: -Kuinka neuvottelen palkkani? -Miten koulutuspolitiikka vaikuttaa palkkakilpailuun? Tarjoamme iltapalaa, joten ilmoittauduthan torstaihin 19.01.2006 mennessä www.sefe.fi (kirjaudu jäsensivuille > tapahtumiin ilmoittautuminen)

Tilaisuuksiin ilmoittautuminen Nettisivujen kautta www.turunseudunekonomit.fi Sähköpostitse tsery@co.inet.fi Puhelimitse (02) 469 0680, huomioi toimistoajat

Myös SEFEen kuulumattomat ekonomit ovat tervetulleita mukaan. Kun itse olet jäsen ja tuot mukanasi ekonomikaverisi, joka ei vielä kuulu SEFEen, saatte molemmat jälkikäteen Finnkinon leffalipun. Tervetuloa! Antti Hakala ja Sami Nieminen, Suomen Ekonomiliitto - SEFE

HUOM! Varmistusviestiä ilmoittautuneille ei tule aina automaattisesti jokaiseen tapahtumaan. Tässä on hyvä tilaisuus antaa joululahjaksi paketti elämyksiä joka jää vielä joulun jälkeen avattavaksi! Tilaisuuksien maksut Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille: Nordea 205718-33561.

SEFEn järjestämää EkonomiEsimies -koulutusta Turussa Osat 3 ja 4 tammi-maaliskuussa. Voit osallistua myös vain yhteen osaan. Hyvällä esimiestyöllä on kysyntää, sillä ihmisten johtaminen luo edellytykset organisaatioiden tuloksellisuudelle, kehittymiselle ja hyvinvoinnille. Esimiehenä voi aina kehittyä ja oppia uutta. Sinulla on nyt tilaisuus osallistua SEFEn järjestämään EkonomiEsimies-ohjelman lähikoulutuskokonaisuuteen Turussa. Kukin osa sisältää kahden illan koulutuskokonaisuuden välitehtävineen. Voit tutustua EkonomiEsimies-ohjelmaan kirjautumalla www.sefe.fi > jäsensivut > Ura ja kehittyminen > EkonomiEsimies. Koulutuksen yhteyshenkilönä toimii Pirjo Mitjonen SEFE, pirjo.mitjonen@sefe.fi, puh 0201 299 247.

Mennyttä ja nykyaikaa samassa paketissa Lauantaina 21.1.2006 teemme kulttuuri- ja shoppailumatkan Helsinkiin. Aloitamme päivän tutustumalla oppaan johdolla Maya-näyttelyyn Didrichsenin taidemuseossa, jonka jälkeen vuorossa on Ateneum ja Ina Colliander 100 vuotta-näyttely. Lähtö Turusta Kaupunginteatterin edestä klo 8.15. Menomatkalla pysähdymme tarvittaessa aamukaffeelle. Paluumatkalle varaamme ostosaikaa Ikeassa, missä on tammikuun alennysmyynti. Bussissa tulee kotiin vähän isompikin ostos - kannattaa katsoa etukäteen ale-kuvastoa. Matkan hinta 20 Eur/jäsen ja 25 Eur/ei-jäsen. Ilmoittautumiset 9.1.2006 mennessä Netti-Ilmoon tai toimistolle. Maksu TSE ry:n tilille Nordea 205718-33561 viitteellä 21018.

Romana Management Oy –yritysvierailu

Itäinen Rantakatu 58, 20810 Turku, tiistaina 7.2.2006 klo 17.00. Vierailemme Romana Management Oy:ssä, jonka OSA 1 Itsensä johtaminen, 13.10. ja 26.10. konsultti VTM Meri Lattu alustaa rekrytointiasioista, kuten OSA 2 Vuorovaikutuksen johtaminen, 22.11. ja 7.12. työelämän yleisistä vaatimuksista, rekrytointi- ja OSA 3 Oman ryhmän valmentaminen, 11.1. ja 24.1.2006 työnhakukanavista sekä työntekijältä odotettavista asioista, OSA 4 Muutoksen ja voimavarojen johtaminen, 14.2. ja ominaisuuksista ja taidoista. Ilmoittautuminen Netti-Ilmoon 8.3.2006


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

7

tai toimistolle 31.1. mennessä. Mukaan mahtuu 15 jäsentä. Tilaisuus on maksuton.

Digitaalikameran kanssa tutuksi 15.2. ja 1.3. 2006 klo 18.00 Valokuvausliike Kuvasirkus Oy:ssä Humalistonkatu 18, Turussa. Ensimmäinen ilta on ennen talvilomaviikkoa ja toinen sen jälkeen. Ensimmäisessä illassa 15.2. klo 18.00 tutustutaan yritykseen Kuvasirkus OY. Mukana on myös Nokian edustaja, joka esittelee kamerapuhelimia, kuvaamista ja tulostusta/sähköpostitusta suoraan puhelimelta. Kodakin edustajan aiheena digitaalikamerat, kuvan otto, siirto tietokoneelle ja kuvanvalmistukseen. Kuvien tilaaminen Kodak Picture Kioskilla. Molemmilla edustajilla on laitetarjous iltaan osallistuville. Toinen ilta 1.3. klo 18.00 on opetusluonteinen. Ammattivalokuuvaaja Juha Laukkasen vetämä ilta pitää sisällään valokuvauksen perusteita sekä kuvankäsittelytoimenpiteiden (rajaus, sävyjen säätö, tekstin lisäys) ja kuvien arkistoinnin opetusta. Kurssilla kerrotaan myös kuinka kameran valmiit kuvausohjelmat parantavat kuvien laatua. Illan kesto n 3h, molempiin iltoihin ilmoittautuminen NettiIlmoon tai toimistolle ke 1.2. mennessä. Osallistujamäärä on rajallinen, hinta 5 euroa. Maksu TSE ry:n tilille Nordea 205718-33561 viitteellä 15028.

Helsingin kaupunginteatterin Kvartetti -esitykseen ei valitettavasti saatu lippuja kevätkaudelle 2006. Kevätkokous Turun Seudun Osuuspankissa maaliskuun loppupuolella. Tilaisuuteen ovat myös avecit tervetulleita. Samppalinnan Kesäteatteriin ”Viulunsoittaja katolla” –musikaaliin on varattu 30 kpl tiistaiksi 11.7.2006 klo 19.00 esitykseen. Lippujen hinnat ovat seuraavassa jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen nettisivuilla vuoden alussa. Paikkoja voi silti jo varata toimistolta.

Lisää tulevista tapahtumista voi lukea Yhdistyksen toimintasuunnitelmasta, joka on tässä lehdessä mukana. Yhdistyksen nettisivuilta saa myös tiedot tulevista tapahtumista. Kävelykuntotesti Kupittaan urheiluhallissa to 2.3. klo 19.00. Uudet tapahtumat pyritään julkaisemaan jäsenlehdissä tai Kuntotesti aloittaa kuntoilutapahtumasarjan - jos kiinnostuneita –kirjeissä, jotta kaikilla olisi yhtäläinen aikataulu ilmaantuu tarpeeksi. Tämä kuntoilusarja on suunnattu ilmoittautumisille. Vuoden 2006 ensimmäisessä jäsenlehdessä terveytensä kannalta liian vähän liikkuville "aikuisille" 40+, tulee tarkennettua tietoa ensi vuoden tapahtumista. ei poissulje muitakaan. Helmikuun jäsenlehdessä aiheesta lisää.

Huomioi jo myös seuraavat tapahtumat:

Turun kauppakorkeakoulun tarjoamia erilaisia vaihtoehtoja yritys- ja aikuiskoulutukseen: Koulutusta mm. yrityksen taloushallinnosta, kehittyvä esimies -verkkokurssi jne. Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksesta: http://www.tukkk.fi/pki/koulutus0506/tarjonta.htm Akkreditoitua eMBA-koulutusta korkeatasoista tutkintoa kaipaaville Johtamiskoulutusinstituutista: http://www.tukkk.fi/joko/koulutus.asp Kehittämis- ja koulutuspalveluja yrityksen tulevaisuuden hahmottamiseen ja visionäärisen johtamisen kehittämiseen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta: http://www.tukkk.fi/tutu/futuresfocus/ Avoimen yliopiston tarjontaa Turun kauppakorkeakoulusta. Osa pelkästään avoimen kautta tarjottavia opintojaksoja, mutta paljon myös ns. integroituja jaksoja perusopetukseen. http://www.tukkk.fi/avoin/


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

Huomioitavaa Muutokset jäsentiedoissa Ilmoita kaikki yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset suoraan Suomen Ekonomiliitto SEFEen, mieluiten nettisivujen kautta: www.sefe.fi > jäsenyys > jäsentiedot tai jasenrekisteri@sefe.fi Pidä sähköpostiosoitteesi ajan tasalla SEFEn rekisterissä!

Toimisto Toimiston joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat: Viimeinen aukiolopäivä ennen joulua to 15.12.2005. Maanantaina 9.1.2006 avoinna jälleen klo 12-17.00. Toimistoajat ma klo 12-17, ti-to klo 9-14, pe suljettu Puhelin: (02) 469 0680 Sähköposti: tsery@co.inet.fi Osoite:Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Marjatta Postinen

Puheenjohtaja Jaakko Mäkikalli Puhelin: (040) 526 1015

Lehden vastaava päätoimittaja Suvi Lindström Vuoden 2006 jäsenlehden/-kirjeen ilmestymispäivät: ti 14.2., ti 25.4., ti 15.8., ti 31.10 ja ti 5.12.2006. Aineisto lehtiin noin 4 viikkoa ennen ilmestymispäivää.

TEMA-TEAM 10935-05