Jäsenlehti 02-2007

Page 1

Jäsenlehti 2/2007 Turun seudun ekonomit ry

www.turunseudunekonomit.fi

Aurinkoista kesää kaikille ekonomikollegoille! Jäsenkysely: Jatkamme TSE ry:nä Kesän tapahtumat, poimi omasi!


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

Puheenjohtajan tervehdys Aurinkoista kevättä hyvä jäsenemme! Alkuvuodesta yhdistyksemme jäsenistölle tehtyyn sähköiseen kyselyyn vastasi ilahduttavan suuri määrä jäseniä, noin kolmasosa koko kohderyhmäst ä. Lämpimät kiitokset kaikille vastaajille aktiivisuudestanne! Jäsenkuntaamme kohdistuvan tiedottamisen kannalta oli merkittävää havaita, että 4-5 kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteämme pidetään edelleen hyvänä tiedonjakovälineenä. Vielä merkittävämpään asemaan nousi kuitenkin sähköpostitiedottaminen, jonka käytön suhteen olemme tähän asti suhtautuneet melko varovaisesti. Kyselyn tulosten rohkaisemina tulemme jatkossa kehittämään sähköistä viestintäämme entistä suunnitelmallisemmaksi unohtamatta jäsenlehtemme roolia. Tavoitteena on myös yhdistyksen nettisivujen uudistaminen lähitulevaisuudessa. Johtokuntamme jäsen Antti Lehtimäen vastuulla olleen kyselyn tuloksista voit lukea tarkemmin tässä lehdessä ja kyselyn tuloksiin palataan myös syksyn jäsenlehdissämme. Turun Seudun Ekonomit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin varhaisen kevätauringon jo lämmittäessä 27.3. IF Vahinkovakuutusyhtiön toimitiloissa Itäharjulla. Lämmin kiitos illan emäntänä toimineelle yhteyspäällikkö Merja Laaksoselle IFin yritysesittelystä sekä sähköistä liiketoimintaa koskeneesta esityksestä. Kiitokset myös Markku Monnoselle kevätkokouksen puheenjohtamisesta. Kuultuaan esitykset yhdistyksen toiminta- ja tilikertomuksista sekä tilintarkastajien kertomuksen päätti kevätkokous vahvistaa vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2006 johtokunnalle. Maaliskuisten eduskuntavaalien osalta onnittelen yhdistyksemme jäsen Anne-Mari Virolaista (KOK) eduskuntaan pääsyn johdosta! SEFEn saamien tietojen mukaan kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneita pääsi eduskuntaan Anne-Marin lisäksi kuusi henkilöä: Kokoomuksen Sanna Lauslahti, Pertti Salolainen, Lenita Toivakka, Outi Mäkelä, Keskustan Paula Lehtomäki ja SDP:n Erkki Tuomioja sekä yksi kauppatieteiden yo: SDP:n MiaPetra Kumpula-Natri. Onnittelut myös Turun Seudun Ekonomit ry:n expuheenjohtaja Hannu Ketolalle 10.4.2007 olleen 50vuotissyntymäpäivän johdosta!

2

Kevätkokouksen alustus: Sähköisen liiketoiminnan kehittyminen If:ssä TS E ry:n kevätkokous pidettiin It äharjulla, vahinkovakuutusyhtiö Ifin uusissa toimitiloissa, ja ennen kokousta Merja Laaksonen Ifistä kertoi meille uusien tilojen esittelyn lisäksi sähköisen liiketoiminnan kehittymisestä Ifissä. Pohjoismaiden suurimman vahinkovakuutusyhtiön, Ifin Turun toiminnot keskitettiin marraskuussa 2005 entisten neljän toimiston sijaan upouuteen tornirakennukseen Itäharjun Kalevantielle. Rakennus sijaitsee liikenteellisesti erinomaisessa paikassa aivan Helsingin moottoritien ja Kupittaan aseman kupeessa. Toimintoja haluttiin tehostaa avokonttoriratkaisulla, joka edistää avointa tiedonkulkua työntekijöiden välillä ja tähtää myös muilta oppimiseen. Yhteiset, mukavasti sisustetut kahvipaikat ovatkin löytäneet tyytyväiset käyttäjänsä, ja eri tiimien työntekijät ovat tutustuneet helpommin toisiinsa. Haasteitakin muutokseen on liittynyt, koska avokonttorissa työskentely on vaatinut uusien työtapojen omaksumista ja hyväksymistä. Uudessa kiinteistössä on törmätty myös ”lastentauteihin” ilmastoinnissa ja parkkipaikkojen vähyyskin on kiusannut. If on viime vuosina kehittänyt vahvasti sähköistä liiketoimintaansa, joka alkoi Suomessa kehittyä 60-luvulla etäpankkisovelluksista. 90-luvun puolivälissä internet mahdollisti uudet sovellukset ja aloitti uuden aikakauden, joka on vaikuttanut lähes kaikkiin toimialoihin. Jakelutiet ovat uudistuneet ja suoristuneet monella alalla, hyvinä esimerkkeinä mm. Applen iTunes ja Igglo. Sähköinen liiketoiminta onkin vahvasti kehittymässä myyntipainotteisesta palvelupainotteiseksi. Verkkopalvelun käyttöön vaikuttaa eniten käytettävyys (usability) eli navigoinnin helppous, selkeys, ymmärrettävä ja looginen eteneminen sekä turvallisuus näkökohdat, kuten tunnistautuminen ja maksamisen luotettavuus. Ifin visiona on, että asiakkaat valitsevat Ifin sen ainutlaatuisten verkkopalvelujen ansiosta, ja tavoitteena on lisääntynyt asiakastyytyväisyys, kustannustehokkuus sekä lisämyynnin aikaansaaminen. Ifissä perustransaktioiden määrä verkossa kasvaa, mutta useimpien vakuutustuotteiden kompleksisuudesta johtuen niiden ostaminen verkossa on edelleen suhteellisen vähäistä. Vuonna 2006 Ifin verkkopalvelussa oli 1,5 miljoonaa käyntiä, ja If kansio -palveluun kirjauduttiin 450 000 kertaa. 38% vahinkoilmoituksista tehdään jo verkon kautta. If kansio on henkilökohtainen verkkopalvelu, jonka avulla vakuutusasiat hoituvat kätevästi internetissä. Käyttäjiä on jo 200 000 ja uusia käyttäjiä tulee noin 5000 kuukaudessa. If kansio toimii verkkopankkitunnuksilla ja käyttösuosio on lisääntynyt merkittävästi sen jälkeen, kun If on solminut sopimukset yhä useamman pankkikonsernin kanssa. If kansio mahdollistaa paperittoman palvelun säästäen sekä ympäristöä että tilaa kotona, ja suurin ilo on tietysti se, että ajantasaiset tiedot ovat aina saatavilla. Sefeläiselle If tarjoaa sähköisten palvelujen lisäksi myös aivan konkreettisia taloudellisia etuja, sillä ekonomien jäsenetuihin kuuluvat mm. Ifin kotivakuutusedut, kuten Kotisampo Primus.

Tuleviin jäsentilaisuuksiin voit tutustua lehden sivuilla tai nettisivuillamme ja ilmoittautumiset hoituvat edelleen kätevästi Netti-ilmon kautta. Tuleva kesä vie ekonomit jälleen mm. Pori Jazzeihin ja uutena kesäohjelmana on mahdollisuus osallistua ekonomihintaan elokuiseen Myllyn Pyöräily Elina Paavilainen-Heikkinen päätoimittaja –tapahtumaan. Keväisin ekonomiterveisin Jaakko Mäkikalli puheenjohtaja


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

3

TSE ry jäsenkysely: ”Turun Seudun Ekonomit” nimenä saa edelleen kannatusta TSE:n jäsenistä 82% kannatti vanhan nimen säilyttämistä helmi-maaliskuussa toteutetussa www-kyselyssä. Sähköinen jäsenkysely saavutti yllättävän vahvan suosion, sillä kyselyyn vastasi jopa 34% kohderyhmästä. Vaihtoehtoisena nimenä yhdistykselle tarjottiin ”Varsinais-Suomen ekonomeja”. Jäsenet ideoivat myös uusia nimiehdotuksia kuten ”Turkulaissi Ekonomei ry” ja ”Turunmaan ekonomit”. Vanhan nimen kannatus on ymmärrettävää, sillä noin 85% kyselyyn vastanneista jäsenistä asuu alle 30km säteellä Turusta.

v a s t a n n e i s t a . Tä m ä t u l o s l u o v a h v a a p o h j a a ekonomiyrittäjyyteen liittyvälle toiminnalle yhdistyksessä. Yrittäjyyteen liittyviä kyselytuloksia käsitellään tarkemmin seuraavassa jäsenlehdessä.

Tyytyväisyys TSE:n toimintaan hienoisessa nousussa

tyytyväisyyttä TSE:n toimintaan kysyttiin Sähköposti vahvistaa asemaa tiedotuskanavana Jäsenten kouluarvosanalla. Kun vuoden 2002 kyselyssä arvosana oli Kyselyssä haluttiin selvittää jäsenten toiveita käytettävistä tiedonjakokanavista. Verrattuna vuoden 2002 tutkimukseen oli sähköposti nostanut merkittävästi suosiotaan. Tämän johdosta TSE tulee entistä aktiivisemmin informoimaan jäseniään mm. erilaisista jäsentapahtumista sähköpostitse.

8- ja nyt 7,82, voitaneen sanoa tyytyväisyyden olevan hienoisessa nousussa. Arvosanojen lisäksi sanallista palautetta oli yhteensä lähes 7 sivun verran. Johtokunta sai paljon kiitosta ja myös jonkin verran risuja, joista pyritään ottamaan vaarin.

Runsaasti ideoita toiminnan kehittämiseksi

Kiinnostus yrittäjyyteen yllättävän suurta Sefen jäsenistä noin 3% eli noin 900 jäsentä on ilmoittanut olevansa yrittäjiä. TSE:n jäsenkyselyn pohjalta löytyi kuitenkin yllättäviä varsinaissuomalaisia piirteitä. Vastaajista 7,4% on pää- tai sivutoimisia yrittäjiä ja lisäksi 5,5% oli aikaisemmin toiminut yrittäjänä. Kiinnostus yrittäjyyteen oli yllättävän suurta, sillä 5,9% harkitsi vakavasti yrittäjäksi ryhtymistä seuraavan 2 vuoden kuluessa ja 31,9% piti yrittäjyyttä mahdollisena myöhemmin työurallaan. Yrittäjiä, entisiä yrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita oli siten yli 50%

Sähköinen jäsenkysely lähetettiin helmikuussa kaikille Sefen jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille 1510 TSE:n jäsenille. Kun 130 jäsenen sähköpostitiedot olivat vanhentuneet, saavutti viesti yhteensä 1380 jäsentä. Vastauksia kolmen viikon aikana tuli peräti 473 eli 34% kohderyhmästä. Jäsenet kertoivat ilahduttavan runsaasti ideoitaan toiminnan kehittämiseksi ja toiveitaan mm. vierailukohteiksi. TSE:n johtokunta ottaa kyselyn tulokset ja jäsenten kehitysideat huomioon suunnitellessaan loppuvuoden ja ensi vuoden toimintaa. Arviointiasteikko

Arvioinnin kohde / arvosana

Erittäin hyvä (5)

Hyvä (4)

Kohtalainen (3)

22%

42%

27%

Melko huono (2)

Erittäin huono (1)

Ekonomiliiton internet -sivujen kautta jäsenyhdistys -sivut (3,4) Ekonomi -lehti (3,76) Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenlehti (3,92) Turun Seudun Ekonomit ry:n omat internetsivut (3,5) Turun Seudun Ekonomit ry:n sähköpostitiedotteet (4,17) Yhteensä

Kuinka hyvinä pidät seuraavia tiedonjakokanavia Turun seudun ekonomit ry:n toiminnasta?

7%

1%


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

Menneistä tapahtumista Tutustuminen Raha-automaattiyhdistyksen Turun konttoriin

4 Uusi osakeyhtiölaki ja vierailu Potkurissa Uuden osakeyhtiölain muutokset innostivat 13 jäsentä tutustumaan 20.3. yrityspalvelukeskus Potkuriin Turkuun. Illan aloitti Timo Metsä-Tokila kertomalla yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville julkisen sektorin palveluista. Potkurista saa yhdeltä luukulta neuvontaa TE-keskuksen, Tekesin, Finpron ja Finnveran palveluista. Suora rahallinen tuki on jo nykyään vähäistä, mutta yrittäjiä ja yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä tuetaan hyvinkin laajasti hankkeissa, joissa voidaan käyttää ulkopuolisia konsultteja tai kouluttajia. Tuula Nummila rohkaisi ekonomiyrittäjiä ja yritysten henkilöstöä ammattitaitoa täydentäville lyhytkursseille. Illan päätti SEFE:n lakimies Riku Salokannel kertomalla osakeyhtiölain muutoksista. SEFE tarjosi lisäksi tuhdin tietopaketin osakeyhtiölaista, osakassopimuksista, yhtiömuodoista ja SEFE:n palveluista yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville.

Maaliskuun 15. päivänä tutustuimme Skanssissa sijaitsevaan Raha-automaattiyhdistyksen Turun konttoriin. Isäntämme Seppo Katajisto ja Keijo Peura kertoivat yhdistyksen historiasta, RAY:n toiminnasta ja sen eroista Veikkaukseen ja Suomen Hippokseen. Myös viime aikoina keskustelunaiheeksi nousseista peliongelmaisista ihmisistä puhuttiin. RAY:n ihanne olisi, että mahdollisimman moni pelaisi hieman, eivätkä pelimäärät ja ongelmat kertyisi tällöin pienehkölle osalle kansaa. Osa voittovaroista käytetään nykyisin peliongelmien hoitamiseen ja ehkäisyyn. Mm. peliongelmaisia auttava Peluuri-toiminta saa yhdistykseltä tukea. RAY:n tutkimusten mukaan tyypillinen pelaaja ei vastoin yleistä Turun Suolahoitola Oy 28.3.2007 ja 2.4.2007 uskomusta olekaan ruokakaupan automaattien kimpussa jännitystä hakeva vanhus, vaan keski-ikäinen mies. Nousipa keskustelussa esille jopa joitakin liikenteen parissa Perimätiedon mukaan suolahoito eli haloterapia on vanha työskenteleviä rahapelillisesti aktiivisia ammattiryhmiäkin. hoitomuoto, jonka juuret ulottuvat aina 1500-luvulle saakka. Itä-Euroopan maissa suolahoito on ollut suosittua jo Maukkaan lohikeiton, tumman saaristolaisleivän sekä raikkaan vuosikymmenien ajan mutta varsinaisia suolahuoneita on valkoviinin nautittuamme pääsimme pelikouluun. näittenkin maitten sairaaloihin ja hoitoloihin perustettu vasta Jakauduimme ryhmiin, joista kukin vuorollaan kävi läpi 1980-luvulta lähtien. Keski- ja Etelä-Euroopassa suolahoito kaikki kolme rastia. Yhdellä rastilla saimme tyydyttää on tullut suosituksi lähivuosien aikana, samoin Suomessa. nostalgiannälkää kisailemalla paremmuudesta 50 pennisillä Meille ensimmäiset suolahuoneet perustettiin n. 2 vuotta toimivalla Pajatsolla. Aika monella tuntui pajatso-käsi vielä sitten. olevan kunnossa. Kahdella muulla rastilla ammattitaitoiset pelipöytien hoitajat opastivat meidät ruletin ja Black Jackin Turun Seudun Ekonomeilla oli tilaisuus tutustua Turun saloihin. Koska osallistujia vierailulla oli vain kahdeksan Verkahovin palvelutalon yhteydessä olevaan Turun henkeä, opetus oli varsin perusteellista ja ns. tyhmiäkin Suolahoitolaan maaliskuun lopussa sekä huhtikuun alussa. kysymyksiä tohti esittää. Ehkäpä jatkossa uskallamme Vierailun aluksi hoitolan vetäjä, Hannu Rantanen, valotti ravintoloiden pelipöydissä heittää kohtuupelaajina pari euroa meille suolahoidon historiaa ja kertoi lukuisin esimerkein suolahoidon parantavasta vaikutuksesta eri sairauksiin mm. pöytään takarivissä kurkottelun sijaan.


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

5 Lauantaina 21.7. 2007 Ekonomijazzit Porissa! Porin Seudun Ekonomit ry kutsuu Turun Seudun Ekonomit perinteiseen jazz-henkiseen ekonomien verkostoitumistapahtumaan. Nauti buffetin antimista hyvässä seurassa jazzmusiikin parissa. Lisäksi ohjelmassa on mm. arpajaiset. Ekonomijazzien jälkeen Kirjurinluoto Arenan konsertti klo 14 - 21: esiintyjinä Kurt Rosenwinkel Group, The Bad Plus, Elvis Costello with the Allan Touissant Band & Horns feat. Steve Nieve, Steely Dan. Lisätietoja www.porijazz.fi. Lähtö Turun Kaupunginteatterin edestä klo 10.00. Jazz-matkan hinta 70 e sisältäen Arenan konserttilipun sekä ekonomijazzien buffeetarjoilun. Ilmoittautumiset nettiilmoon tai toimistolle 30.6. mennessä.

Keskiviikkona 29.8. klo 17.30 lähdemme patsastelemaan Turun Tuomiokirkon edestä Myös lapset viihtyvät suolahuoneessa..

astmaan, atooppiseen ihottumaan, psoriasikseen, allergioihin, heinänuhaan, keuhkoaht aumaan, uniapneaan, poskiontelotulehdukseen, krooniseen korvatulehdukseen, äänen käheyteen ja moniin muihin sairauksiin. Luonnonmukaisena hoitomuotona suolahoito sopii myös lapsille. Yleisinfon jälkeen siirryimme varsinaiseen suolahuoneeseen. Huoneen seinien ja lattian vuoraukseen on käytetty 2000 kg vuorisuolaa, joka seinissä oli kiinteänä näyttäen rapatulta seinäpinnalta. Lattialla suola sen sijaan oli irtonaisena. Huoneen lämpötila oli vähän päälle +20 astetta. Generaattorien välityksellä huoneeseen johdettiin erittäin hienojakoista suolaa, joka tuntui hienoisena suolan makuna huulilla. Joillakin meistä iho ”kihelmöi” suolan vaikutuksesta. Suolaa oli hoitotilassa kuitenkin niin hienojakoisena, että esimerkiksi omissa vaatteissa ei suolaa näkynyt. Suolahuoneessa saattoi pitää omia vaatteita tai oli mahdollisuus pukeutua kaapuun tai suojata omat vaatteet kaavulla. Lepotuoleja oli 6 hlö:lle. 40 minuutin hoidon aikana voi lukea, kuunnella musiikkia, keskustella tai vain rentoutua ja nauttia hyvästä, kevyestä olosta. Hoidon jälkeen nautittiin vielä lasillinen vettä nestetasapainon saavuttamiseksi.

Turku TouRingin oppaan, Leena Tiusasen johdolla tutustumme n. 20 patsaaseen. Kävelemme Aurajokirantaa kohti Vartiovuorta. Retki kestää n. 2 tuntia. Päätteeksi on vielä tarjolla kahvia/teetä ja sämpylää. Retken hinta 4 Eur/hlö. Ilmoittautumiset netti-ilmoon tai toimistolle 23.8. mennessä.

Thorin vasara 5.10.2007 Turun Kaupunginteatterin päänäyttämöllä Thorin vasara -musikaali tuo suomalaiselle näyttämölle ensi kertaa hurjien Pohjan viikinkien maailman. Pelottomat miehet, jotka ratkovat ristiriidat miekalla, ja joita hallitsevat muinaiset jumalat johtajinaan Odin ja Thor. Lippujen hinnat: jäsenet 29 e, ei-jäsenet 32 e, eläkeläiset 28 e, opiskelijat 25 e. Ilmoittautumiset 31.8. mennessä nettisivuillemme www.sefe.fi/jäsensivut tai toimistollemme tsery@co.inet.fi

YHDESSÄ VIIHTYMISTÄ, JUHLINTAA JA MATKAILUA Olutseuran matka Baijeriin 27.9.-2.10.2007

Tulevia tapahtumia KULTTUURIA UIT:n musiikki-ilottelu Da Lintsi –koodi, Linnanmäen Peacock, Helsinki, 9.6. klo 16.

Turun Ekonoominen Olutseura järjestää matkan Baijeriin 27.9.-2.10.2007. Majoitus Bad Tölzissä, kohteina mm. Dachaun keskitysleiri, Münchenin Oktoberfest, Hitlerin Kotkanpesä, Neuschwansteinin linna sekä retki Alpeille. Matkan hinta 955 euroa sisältää lennot Turusta Turkuun, majoituksen kahden hengen huoneissa puolihoidolla, ohjelman mukaiset retket kuljetuksineen ja sisäänpääsymaksuineen. Lisätiedot ja paikkavaraukset mieluiten sähköpostilla kimmo@paloset.net, t ai puh. 0400 322 813.

Peacockin näyttämöllä nähdään Ismo Kallio, Jonna Kosonen, Matka täynnä, mutta kysy peruutuspaikkoja! Silva Lillrank, Taneli Mäkelä, Jukka Rasila, Krisse Salminen, Miitta Sorvali ja Jarkko Tamminen. Orkesterina Seitsemän Seinähullua kapellimestarinaan Jari Puhakka. Ohjaus Pertti Sveholm. Koreografia Reija Wäre. Käsikirjoitus Seppo Ahti, Tiina Lymi, Satu Rasila, Markku Salo, Ilkka Talasranta, Jukka Virtanen ja Ville Virtanen. Esityksen kesto n. 1 h 35 min. Katso myös www.uit.fi. TSE ry varannut 50 lippua, hinta jäseniltä 29 e, ei-jäseniltä 33 e sisältäen teatterilipun ja bussikuljetuksen. Matka täynnä, mutta kysy peruutuspaikkoja!


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

KOULUTUSTA Sefe:n järjestämä koulutustilaisuus Uudessakaupungissa. TSE kustantaa bussikuljetuksen Uuteenkaupunkiin, jos t arpe eksi Turust a lähte e min. 25 os anott ajaa.

6


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

7

LIIKUNTAELÄMYKSIÄ Valtakunnallinen pyöräilyvuosi 2007 - Ekonomit pyöräilemään. Myllyn Pyöräily lauantaina 25.8. Myllyn Pyöräily tarjoaa valtakunnallisen Pyöräilyvuoden merkeissä TSE:n jäsenille liikuntaelämystä ja haastetta loistavassa seurassa ja varsinais-suomalaisissa maisemissa. Tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille, -kokoisille ja kuntoisille pyöräilyn ystäville. Pyöräily sopii kaikille. Neljä eri matkavaihtoehtoa varsinaissuomalaisissa maisemissa: Myllyn Pyöräretki 35 km, Isomylly 75 km, Jättimylly 119 km ja kansainvälinen Skandinaviamylly 240 km. Tapahtumassa on matkat myös rullaluistelijoille; maraton 42 km ja puolimaraton 21 km. Lis ätietoja t apahtumast a www.myllynpyoraily.com. Paavo Nurmi Sport tarjoaa ekonomi-edun 5 euroa / henkilö, koskien myös jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvia. Lisäksi TSE ry tukee jäseniään 3 eurolla.

Yhteistyötahojemme tiedotuksia Merkuriuksen karnevaalit Nyt niitä saa! Suomen suurin hyväntekeväisyys- ja varainkeruutapahtuma – Merkuriuksen karnevaalit – on ovella. Järjestyksessä 21. karnevaalit juhlitaan Holiday Club Caribiassa 13.10.2007 Turun Kauppakorkeaseuran kahden vuoden välein järjestämän tapahtuman tuotto menee lyhent ämättömänä k auppakorkeakoululle, mm. väitöskirjarahastoon.

Ilmoittautumiset Netti-Ilmoon tai toimistolle, ilmoittautumisaika vaikuttaa hintaan, joten ilmoittaudu heti saadaksesi parhaat alennukset! Liikkeelle kannattaa lähteä saman tien koko perheen voimin! Ilmoittautuminen/maksu Pikkumylly 35 km Isomylly 75 km Jättimylly 119 km Skandinaviamylly 235 km

31.5.2007 mennessä

17.8.2007 mennessä

jäsen 8e

jäsen 12e

ei-jäsen 11e ei-jäsen 15e jäsen 17e

jäsen 22e

ei-jäsen 20e ei-jäsen 25e jäsen 22e

jäsen 27e

ei-jäsen 25e ei-jäsen 30e jäsen 37e

jäsen 47e

ei-jäsen 40e ei-jäsen 50e

TILAISUUKSIIN ILMOITTAUTUMINEN

Merkuriuksen karnevaalien järjestelytoimikunta työn touhussa puheenjohtajansa Heidi Tuomisen johdolla. Toimikunnan jäsenet vasemmalta: Kirsi Lainema, Tuula Lind, Mirja Junkola, pj Heidi Tuominen, Seija Raesola ja Leena Virtanen. Kuvasta puuttuvat Heidi Pelkonen, Kaisa Leiwo ja Sirpa Uusitalo

Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki asiasta – ja juhlimisesta kiinnostuneet! ”Suurten yritysten edustus on ollut perinteisesti huomattavaa, mutta tilaisuuteen on helppo tulla vaikka kaveriporukalla tai muutaman yrittäjäpariskunnan ryhmässä”, toteaa järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Heidi Tuominen. Kuluvana vuonna lisämausteen varainkeruulle antaa korkeakoulumaailmassa puhaltavat muutoksen tuulet. Se, onko Turun kauppakorkeakoulu vielä jatkossakin itsenäinen, selvinnee tulevien kuukausien aikana.

Netti-ilmoittautumiseen pääsee SEFEn tapahtumahallinnan sivuilta www.sefe.fi (kirjaudu jäsensivuille > tapahtumiin ilmoittautuminen). Linkki sinne on myös TSE nettisivuilla www.turunseudunekonomit.fi -> ilmoittautuminen. Tarkista samalla, että sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi jäsenrekisterissä ovat oikein, niitä voidaan tarvita tilaisuuteen liittävässä tiedottamisessa.

Lippuja saa jo! Ilmoittautua voi sähköpostilla tai puhelimitse Mirja Junkolalle: 050-569 8779 tai mirja.junkola@nic.fi. Illalliskortin hinta on 150e ja illan pääesiintyjänä tanssittaa Paula Koivuniemi.

Puhelimitse (02) 469 0680 - huomioi toimistoajat.

Ekonomiliitossa on sovittu järjestelystä, jolla pitkään liiton operatiivisesta johtamisesta vastannut ekonomi Markku von Hertzen luovuttaa toimitusjohtajan tehtävät syksyllä seuraajalleen. Von Hertzen siirtyy suoraan hallituksen alaiseksi johtajaksi ja toimii hallituksen neuvonantajana eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Hänen tehtäviinsä kuuluvat lisäksi liiton sijoitusomaisuuden hoitoon ja raportointiin liittyvät kysymykset sekä jäsenlehden Ekonomin toimitusneuvoston puheenjohtajuus.

Peruutukset ilmoittautumisajan kuluessa netin kautta tai puhelimella. Maksullisista tilaisuuksista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan siis esteen ilmaantuessa muistathan perua osallistumisesi ajoissa! Tilaisuuksien maksut Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille: Nordea 205718-33561. Viestiin osallistujien nimet, tapahtuman nimi ja päivämäärä.

Ekonomiliitolle syksyllä uusi toimitusjohtaja

"Uuden toimitusjohtajan haku aloitetaan välittömästi. Tavoitteena on, että hän ottaa toimitusjohtajuuden vastaan viimeistään liiton marraskuussa pidettävään syyskokoukseen mennessä", kertoo Ekonomiliiton puheenjohtaja Veli-Matti Töyrylä.


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

Ekonomiliitossa viime syksynä hyväksytty sääntöuudistus lis äsi merkitt ävästi liittokokouksen k äyt ännön vaikuttamismahdollisuuksia. Uudistuksella pienennettiin myös hallituksen kokoa ja otettiin käyttöön menettely, jossa hallituksen jäsenet johtavat toimikuntia. "Alkuvuosi on nyt hiottu uuden luottamushenkilöhallinnon toimintamalleja. Kun vuoden ylimenokauden jälkeen uusimuotoinen hallitus aloittaa toimintansa, on aika luonnollinen vaihe toteuttaa sukupolven vaihdos myös operatiivisessa johdossa", toteaa Markku von Hertzen. Von Hertzen on toiminut Ekonomiliiton toimitusjohtajana vuodesta 1994 lähtien.

Ekonomiliitto esittää Sture Fjäderiä AKAVAn puheenjohtajaksi Suomen Ekonomiliitto SEFE ry on asettanut neuvottelujohtaja Sture Fjäderin (sit.) Ekonomiliiton ehdokkaaksi AKAVAn puheenjohtajakilpaan. Fjäder, 49, on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Hän on ollut Ekonomiliiton palveluksessa vuodesta 1989. Fjäder on ollut keskeinen vaikuttaja AKAVA-yhteisössä muun muassa hallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä. Lisäksi Fjäderillä on ollut lukuisia luottamustehtäviä AKAVAn neuvottelujärjestöissä YTN:ssä ja JUKO:ssa. Fjäder toimii YTN:n varapuheenjohtajana. Fjäder haluaa uudistaa akavalaisia toimintatapoja ja hyödyntää vahvemmin jäsenjärjestöjen asiantuntijuutta ja osaamista. ”AKAVAssa ja sen jäsenjärjestöissä on runsaasti ammattitaitoista henkilökuntaa yhteiskunta-, työmarkkinaja koulutuspolitiikan saralla. Meidän on luotava aivan uusi yhteishengen ja yhdessä tekemisen kulttuuri koko akavalaiseen yhteisöön”, Fjäder sanoo.

Huomioitavaa SEFEn jäsensivuille kirjautuminen on muuttunut. Kirjautumiseen tarvitaan 14-merkkinen jäsentunniste, jonka löydät joko jäsenmaksulomakkeesta, rekisteriotteesta tai rekisterisihteereiltä jasenrekisteri@sefe.fi tai puh. 0201 299 200 tai TSE ry:n toimistosta tsery@co.inet.fi Uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan päätät itse ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Muutokset jäsentiedoissa Ilmoitahan kaikki yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset suoraan Suomen Ekonomiliitto SEFEen - verkossa www.sefe.fi >jäsensivut - sähköpostilla jäsenrekisteri@sefe.fi - soittamalla 0201 299 200 tai - postitse SEFE, Jäsenrekisteri, Rajavartijankatu 2, 00520 Helsinki Turun Seudun Ekonomien kuten muidenkin alueellisten jäsenyhdistysten jäsenrekisterit hoidetaan SEFE:ssa. Siis kaikki jäsenten yhteystiedot tulevat SEFEn jäsenrekisteristä käyttöömme tiedotusta varten, siksi on tärkeää, että sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot ovat ajan tasalla SEFEn rekisterissä!

Toimisto Toimistonhoitaja Marjatta Postinen, puh. (02) 469 0680, fax (02) 469 0692 Sähköposti: tsery@co.inet.fi Kotisivut: www.turunseudunekonomit.fi Käyntiosoite Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Toimistoajat; ma klo 12-17, ti-to klo 9-14, pe suljettu. HUOM! Toimisto on suljettu 11.6. – 13.8. välisenä aikana. Ilmoittautumiset tapahtumiin kuitenkin toimivat. Puheenjohtaja Jaakko Mäkikalli, puh. 040 526 1015 Jäsenlehden päätoimittaja Elina Paavilainen-Heikkinen

Haluatko kirjoittaa TSE:n jäsenlehteen artikkelin tai tiedätkö hyvän, ajankohtaisen ja ekonomeja kiinnostavan aiheen? Onko sinulla ehdotus jäsentapahtumasta? Lähetä viestiä toimistolle! Seuraava jäsenlehti ilmestyy syyskuussa.

TEMA-TEAM 10696-07


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.