Jäsenlehti 02-2004

Page 1

2/2004

Kevään tuloa eivät oikuttelevat säätkään voi estää. Kuvan lumikellot puskivat itsensä esiin lumen alta jo maaliskuussa ja ensimmäiset leskenlehdet ovat näkyvillä aurinkoisilla pientareilla. Tätä kirjoitettaessa vietetään vielä piina- tai hiljaista viikkoa pääsiäistä odotellen ja luettaessa on paaston aika ohi ja pääsiäinen vietetty perinteisin menoin. Tämän juhlan viettoon on sekoitettu itäistä ja läntistä perinnettä, jotka osin ovat lisäksi muuttuneet alkuperästään tuntemattomiksi. Silti markkinahumu ei ole (vielä?) läpitunkenut pääsiäisen viettoomme joulun tavoin vaan voimme keskittyä viettämään kristillisten kirkkojen keskeisintä juhlaa jokainen tavallamme. Toivon, että itse kukin on voinut käyttää tuon neljän päivän ”loman” omien tuntojensa ja arvojensa tutkiskeluun ja saanut siitä voimaa jatkaa omissa arjen askareissaan kohti tulevaa kesää. Kimmo ps. (lisäys 19.4.): Teknisistä syistä lehtemme painoon meno viivästyi huomattavasti suunnitellusta. Pieniä muutoksia ehdimme tehdä juuri ennen koneiden käynnistystä.


Uutisia, vinkkejä, niitä näitä Työaikapankeille ensimmäiset suositukset

SEFE-etuja lomailuun ja vapaa-aikaan

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat tehneet suositukset työaikapankkien käyttöönotosta työpaikoille. Vaikka AKAVAn työmarkkinatutkimuksen mukaan noin puolella akavalaista on jo käytössä jonkinlainen ylityöpankki, yhteiset periaatteet on nyt ensimmäisen kerran neuvoteltu tulopoliittisen sopimuksen mukaisessa työryhmässä. Työryhmä jätti esityksensä 4.3.

* A-lomat ry: loma-asuntoja, lomatukea, loma-asuntojen vaihtopalvelu Intervac. Yhteydet 020 111 2770 (9-12) tai www.a-lomat.fi. * Matka- ja muutkin vakuutukset jäsenhintaan IfVakuutuksesta, puh 010 515 200 (8-20) tai www.if.fi/sefe. * Polttoainealennukset: soita Esso 0800 13770 tai Shell 020 324 240 tai poikkea huoltamolla. * SMT: alennuksia lomamatkoista ja Hertza u t o n v u o k r a u k s e s ta , p u h 0 1 0 8 2 6 8 0 0 0 . * SRM:n hostellialennukset, lisätiedot puh. (09) 565 7150 tai www.srmnet.org * Myös laivamatkoja ja hotelliöitä jäsenhintaan, katso tarjoukset nettisivuilta! Lisätietoja www.sefe.fi > ajankohtaista > jäsentarjoukset ja www.akava.fi > liity jäseneksi > jäsenet

Työaikapankilla tarkoitetaan kaikkien osapuolten vapaaehtoisuuteen perustuvia työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä, joilla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan sopimalla säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa pitkäjänteisesti. Paikallisen sopimisen on tapahduttava noudattaen työlainsäädännön sekä työ- ja virkaehtosopimusten määräyksiä. Työaikapankissa ei saa olla sopimusten vastaisia määräyksiä. Paikallisella tasolla sovittaessa kaikilla henkilöstöryhmillä ja kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua työaikapankista sopimiseen ja osallistumiseen työaikajärjestelmistä riippumatta. Järjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen ja jokainen voi itse päättää osallistumisesta työaikapankkiin sekä siitä, mitä eriä hän sinne siirtää. Vapaiden käyttöön liittyy kuitenkin järjestelykysymyksiä, joiden pelisäännöt on sovittava etukäteen. Joustavien työaikajärjestelmien kehittämisen tehtävänä on tukea työyhteisöjen tuottavuutta, kilpailukykyä ja työntekijöiden yksilöllisten työaikatarpeiden huomioon o t ta m i s ta , t y ö v i i h t y v y y t t ä j a h y v i n v o i n t i a . Pankeista sovitaan paikallisesti Työpaikkatasolla työaikapankin käyttöönotosta ja laajuudesta neuvotellaan ja sovitaan alalla sovellettavan työ- tai virkaehtosopimuksen, yhteistoimintamenettelyn ja paikallisen sopimisen menettelyjen mukaisesti. Tällä hetkellä lainsäädännössä ja eri sopimuksissa on jo olemassa erilaisia joustavia järjestelmiä, kuten säännöllisen työajan tasoitusjaksoihin ja liukuvaan työaikaan liittyvät tasauserät, eri työaikojen Iyhennyserät, vuosiloma ja lomarahat, lisä- ja ylityöt sekä vapaa-ajaksi muutetut työaikakorvaukset. ”Työaikakysymykset ja työaikaongelmat ovat SEFEn teettämien vuosittaisten työmarkkinatutkimusten mukaan ekonomien työelämässä jatkuvasti kohtaamia ongelmia”, toteaa Ekonomiliiton neuvottelujohtaja Sture Fjäder. Ekonomien keskimääräinen työaika vuoden 2003 työmarkkinatutkimuksen mukaan on 42,5 tuntia/viikko. SEFE on vuosikausia ajanut ekonomien t y ö a i k a k y s y m y k s i ä A K AVA n k a u t t a . Työaikakysymyksissä on tehty yhteistyötä Insinööriliiton ja TEK:in kanssa. Yhtenä tavoitteena on ollut työaikapankkijärjestelmän aikaansaaminen. ”Nyt yksi tavoite on saavutettu, mutta edelleen on vielä paljon tehtävää ennen kuin työaikapankkijärjestelmä on kattavasti otettu käyttöön”, Fjäder muistuttaa.

Teatterilippuja Saatavana lippuja Turun Kaupungin teatteriin, vapaavalintaiseen tämän kevään esitykseen 15 euroa kpl jäsenille ja avecille. Varaukset toimistolta puhelimitse tai sähköpostitse.

Senioritoimintaa: Aktiivinen jäsenemme Terttu Pekuri on ottanut asiakseen aktivoida eläkkeellä olevia ja eläkeiän kynnykselle saapuvia jäseniämme. Tänä keväänä järjestetään heille varta vasten kaksi tilaisuutta ja toivomme runsasta osanottoa, joka takaa, että toiminta jatkuu yhä monimuotoisemmin

Elämän punainen lanka Keskiviikkona 21.4. pidettiin ensimmäinen senioreille suunnattu tilaisuus Turun Seudun Ekonomit ry:n toimistolla Tilaisuudesta tarkemmin seuraavassa lehdessämme.

Terveyttä liikunnasta Perjantaina 7.5. klo 16:00 tutustumme Kuntotalo APEXiin, Yliopistonkatu 19 A. Fysioterapeutti Riitta Reunamäki kertoo terveys- ja kuntoliikunnan tärkeydestä sekä ikääntyneen kuntosaliharjoittelusta. Meille tarjoutuu tilaisuus osallistua ohjattuun liikuntaan – ota sopivat asusteet mukaan. Ilmoittautumiset toimistolle 4.5. mennessä.


70-vuotiaan ekonomin kerrontaa elämänsä polun varrelta Neljä-H:lla on elämässäni aina ollut merkittävä sija, vaikkakin eri merkityksessä, eri ikäkausina: Kun olin lapsi, äitini antoi sille merkityksen. Neljä-H tarkoitti kerho- toimintaa, mikä merkitsi sitä, että minun piti harrastaa maa- ja kotitalous töitä. Se tuntui aluksi kivalta, kunnes kerhoneuvojan tiheät tarkastuskäynnit rikkaruohottuneisuudesta ja harvennuksen riittävyydestä tekivät siitä painajaisen. Vasta aikuisena selvisi, että neljä-H on rakentunut englanninkielisistä sanoista hands, head, heart, health. Otin työelämääni, ekonomiksi valmistumisen jälkeen, 4-H:sta johtolauseekseni " Hoida hommasi harkiten huolella." En tiedä oliko hokemallani mitään vaikutusta. Joka tapauksessa etenin urallani ripeästi yrityksen kasvun myötä. Eläkkeelle siirryttyäni ryhdyin kirjoittamaan kirjaa, jonka työnimeksi otin "Vain Sinulle". Halusin omistaa sen menettämälleni rakkaalle henkilölle proosarunon muotoon kirjoitettuina katkelmina onnellisista yhdessäolon hetkistä. Aihepiiri oli kuitenkin kapea. Lavensin sitä kertomalla taimituotantoteknologiaa valmistavan ja ympäri maailmaa markkinoivan yhtiön toimitusjohtajana tekemieni matkojen jännittävimpiä ja hauskimpia tapahtumia. Varsinkin kehitysmaista riitti kerrottavaa. Uskoontuloni on aivan uskomaton tapahtumasarja, siitä kirjassani. Jotta päästäisiin pois minä keskeisyydestä, piti ottaa mukaan paljon fiktiivistä tekstiä. Onnettomuudekseni luetutin tekeleeni kirjailijalla, jonka kylmä tuomio oli. "Proosarunoteoksena liian looginen. Siinä on alku, keskiosa ja loppu. Kirjoita proosana." Kirjoitan edelleen kirjaani, silloin harvoin kun siihen jää aikaa, nyt proosana, samalla työnimellä. Tällä hetkellä ajatuksissa ja toteutuksessa tärkeimmällä sijalla on Ruth-koti yhdistyksen Sri Lankassa (entinen Ceylon) hoiviinsa ottamien 42 orpolapsen elämän ja hyvinvoinnin varmistaminen. Koti on suomalaisten perustama ja rahoittama. Hoitohenkilökunta on paikallista, työllistäen "äidin ja isän" ja 20 hoitotätiä. Kysymykseen "Miksi näin kaukaa? Onhan orpoja ja köyhiä lapsia Suomessakin?" vastaan: Lapsillamme on asunto ja jonkinasteinen sosiaalituki, heillä ei vähäisintäkään ja lapsia kuolee nälkään. Ruth-kodissa lapset koulutetaan ammattiin ja he muuttavat pois kodistaan vasta aikuistuttuaan. Kummien rahoitus 35€/kk ei yksin riitä. Tarvitaan tilaisuuksia täydentämään rahoitustarvetta. Ruth-koti Suomessa toimii talkoovoimin. Yleiskulut ovat vain 6-8 %. Olimme iloisesti yllättyneitä Åbo Akademin 80 hengen orkesterin tarjouksesta sinfoniakonsertin pitämisestä Turun konserttitalossa Ruth-kodin hyväksi, solisteina Angelika Klas sopraano ja Anatoli Melnikov viulu. Tehtäväksemme jäi n. tuhannen kuulijan hankkiminen. Haastetta kerrakseen pienelle järjestölle. Sinä, läheisesi ja ystäväsi voitte merkittävästi vaikuttaa tilaisuuden onnistumiseen osallistumalla 29.4.2004 klo 19.30 pidettävään konserttiin ja ostamalla hyvissä ajoin Hyvän Mielen lippuja, jotka maksavat vain 16€ ja opiskelijoilta 10€/ kpl. Ennakkovaraukset: Turun konserttitalon lippukassa puh.(02) 262 0800 Turussa 12.03.04, Kauko Peltonen

Menneet tapahtumat TSE:n vuosipäivä 9.3.2004 Syntymäpäivämme kunniaksi olimme kutsuneet TSE:n a i e m m a t p u h e e n j o h ta j a t v a pa a m u o t o i s e e n keskusteluun SEFE:n strategiasta, sen toteutuksesta ja TSE:n roolista siinä. Tärkeimmäksi asiaksi koettiin työuran aikainen kouluttautuminen. Ekonomiliiton rooli haluttiin siinä aktiiviseksi vaikuttajaksi jatkokoulutuksen suunnittelijana ja toteuttajana. Tärkeäksi koettiin myös kasvaminen ja kouluttautuminen johtajuuteen ja tässä erittäin merkittäväksi keinoksi koettiin mentorointi. Sitä toivottiinkin aloitettavaksi myös Turussa. Ilta sujui nopeasti mielenkiintoisissa keskusteluissa ja ennen kotiin lähtöä myös hieman muisteltiin omia puheenjohtaja-aikoja. Tällainen sukupolvien välinen foorumi koettiin mielekkääksi tavaksi keskustella ja vaihtaa mielipiteitä laajemmalla perspektiivillä. Vuosien myötä kertyneet tiedot, taidot ja kokemus antava pohjaa ja näkemystä myös tulevaa toiminta suunniteltaessa.

70- ja 80- lukujen voimaa, ”Klasu ja Reiska”.

Pankki-ilta 16.3.2004 Tiistaina 16.3. klo 18.00 järjestimme yhteistyössä Turun Seudun Osuuspankin kanssa tilaisuuden, jossa aiheina "Joka kodin lakiasiat" ja "Minustako säästäjä?". Tilaisuuteen kutsua noudatti yli 30 ekonomia, jotka saivatkin oivan tietopaketin aiheista ja lisäksi maittavan iltapalan. Tunnelma oli erittäin lämminhenkinen ja mikä tietenkin pankin kannalta erittäin hyvä, että vieraat olivat erittäin kiinnostuneita aiheista, kyselivät ja halusivat "jatkopolkuja" pankin kanssa. Illan esiintyjistä toimitusjohtaja Risto Korpela esitteli, mikä on Turun Seudun Osuuspankki tänään, sijoituspäällikkö Raili Matinlaurin otsikko oli "Minustako säästäjä"? ja varatuomari Sonja Tuomola kertoi kodin lakiasioista otsikolla "avioehdoista ja testamenteista". Maariankatu 4:n konttorinjohtaja - Turun Seudun Ekonomien yhteyshenkilö - Satu Tamminen, puhui päivittäisasioinnin


pa l v e l u i s ta m m . Kultakortti Visan vuosimaksun hyödyntämisestä platinabonuksin. Satu toivottaakin näin lehden välitykselle ottamaan häneen yhteyttä, puh. 269 9151 ajan varaamiseksi p e r h e e n pankkiasioiden päivittämiseksi.

Kevätkokous 24.3.2004 Kokouskutsua oli noudattanut se vakiomäärä jäseniä, joka kokouksissa käy (pois lukien Bond-elokuvat). Vajaat parikymmentä ekonomia tutustui Veritasstadioniin ennen kokousta ja tutustumisen arvoinen paikka se olikin. Tyylikkäät ravintolatilat, hyvin varustellut aitiot ja muut katsomotilat antavat mahdollisuudet kehittää Turusta jälleen merkittävän jalkapallokaupungin. Itse kevätkokous sujui normaalin kaavan mukaan, sääntömääräisesti hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin vastuuvapaudet. Toimintakertomus tullaan lähiaikoina laittamaan nettisivullemme kokonaisuudessaan jäsenten luettavaksi.

Iltapala maistui painavan asian päälle

Teatterimatka Tampereelle ”Alivuokralainen” 20.3.2004 Bussillinen teatterin ystäviä vietti lauantaipäivän Tampereella. Jukka Leisti, Heikki Kinnunen ja kumppanit kirvoittivat monet naurut Tampereen Teatterin yleisössä. Katsojat olivat tyytyväisiä saadessaan purkaa patojaan farssin kera naurun kyyneleitä silmäkulmista pyyhkien. Täysin kotimainen farssi oli käsikirjoitukseltaan, ohjaukseltaan ja näyttelijätyöltään loppuun saakka hiottua ja sai meiltä hyvät arvostelut. Kun vielä maistuva teatteripäivällinen esityksen jälkeen nautittiin perinteikkäässä ravintola Laternassa, oli kotimatkalla tyytyväinen bussilasti.

Aktiivinen kokouskävijä Hannu Savola.

Laternan salissa 2004.

Laternan salissa 1904.

Puheenjohtaja Airi ja toimintakertomus.


Koulutusta FrontPage-koulutus 16 h, Huom. Muuttuneet ajat !

Kokousväkeä.

Ke 14.4., To 29.4. ja Ma 3.5., Ke 5.5. Tu r u n A m m a t i l l i n e n A i k u i s k o u l u t u s k e s k u s , Kärsämäentie 11, 20360 Turku. Koulutusillan pituus on neljä (4) oppituntia klo 17 20.15. Koulutuksen sisältönä mm. yleistä web-sivuista, sivun/sivuston luonti. Koulutuksen hinta. jäsenille 35 euroa, ei jäsenille 45 euroa. Sisältää kahvit ja sämpylät. Luokkaan mahtuu 20 opiskelijaa. Kysy toimistolta jälkiilmoittautumismahdollisuutta.. Maksu Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille: Nordea 205718-33561 viitteellä 14041.

Tulevaa toimintaa Käy myös katsomassa mahdolliset muutokset nettisivullamme www.turunseudunekonomit.fi Tilaisuuksista ilmoitetaan myös sähköpostitiedotteissa, joten pidä osoitteesi ajan tasalla rekisterissä.

Heidi tarkkana.

Kaikkiin tilaisuuksiimme ilmoittaudut parhaiten ja mieluiten Netti-ilmossa, www.turunseudunekonomit .fi > Ilmoittautuminen. Voit myös ilmoittautua puhelimitse toimistoon (02) 469 0680 ma klo 12-17, ti-to klo 9-14, ja pe suljettu. Muina aikoina sähköpostilla tsery@co.inet.fi

Ekonomisitsit 26.3.2004

FrontPage-koulutus 14.4. alkaen

Nuorille / vastavalmistuneille ekonomeille suunnattu sitsi-ilta jouduttiin perumaan vähäisen ilmoittautumisen vuoksi. Aika ei ehkä ollut sopiva, kiinnostuksen puutetta ei uskota olleen, joten yritämme vielä. Sitsaaja, seuraa tiedotteitamme!!

Katso osiosta ”Koulutusta”.

Ekonomikahvit 1.4.2004 Kahvit professori Satu Lähteenmäen seurassa on juotu lehden taittovaiheessa. Tietoa tapahtumasta ja mielenkiintoinen juttu aiheesta luvassa seuraavassa numerossamme.

Ikäjohtaminen 27.4.2004 Tiistaina 27.4. klo 17.00 - 19.00 järjestetään yhteistilaisuus Tekniikan Akateemisten Liiton kanssa aiheesta ikäjohtaminen. Paikkana on Sokos Hotel Hamburger Börs, Regina-kokoustilat, Kauppiaskatu 6, 20100 Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pikaisesti. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. Aiheina mm. muuttuva työelämä, ikääntyminen johtamishaasteena, ikäjohtamisen visiot, työkalut ja hyvät käytännöt, osaamisen hyödyntäminen ja siirtäminen senioreiden vahvuudet, yksilöllisten erojen merkitys. Luennoitsijana tutkimusprofessori Pekka Huuhtanen, Työterveyslaitos, psykologian osasto. Huuhtanen on perehtynyt useiden vuosien ajan työpsykologiseen tutkimukseen. Hän on konsultoinut tietotekniikan käyttöönotossa, töiden organisoinnissa sekä eri ikäisten työntekijöiden yhteistyöskentelyssä.


”Stand up Jesus” 28.4.2004 Keskiviikkona 28.4. menemme seuraamaan Turun kaupunginteatterin kohunäytelmää ”Stand up Jesus”. Esitys on Sopukassa klo 19. Hinta 10 euroa jäsenille ja avecille. Esitykset ovat teatterilta loppuunmyydyt tältä keväältä. Kysy lippuja toimistolta.

Stingin konsertti 28.4.2004 Ekonomföreningen Merkur rf järjestää matkan Helsinkiin Stingin konserttiin ja tarjoaa meillekin mahdollisuuden osallistua reissuun. Bussi Turusta Helsinkiin klo 17.00. Konsertti alkaa klo 20.00. Hinta 55 euroa. Ilmoittautumiset toimistolle. Maksut Merkur rf:n tilille:660100-1138551 viitteellä Sting.

Ekonomilounas 10.5.2004 Perinteinen Ekonomilounas nautitaan jälleen Suomalaisella Pohjalla maanantaina 10.5. klo 12-14. Keskustelua aiheesta ”Ajankohtaista EU:sta” alustaa Ville Itälä. Ilmoittautumiset Netti-ilmoon tai toimistolle 6.5. mennessä. Lounaan hinta 16 euroa maksetaan etukäteen TSE:n tilille viitteellä 10058.

Meloodialla ja nautimme buffet-päivällisen. Bussi tuo meidät illalla Turkuun. Matkan hinta on 185 euroa hengeltä, olettaen, että saamme 35 lähtijää. Hinta sisältää: -bussikuljetukset Tku-Hki-Tku,Tallinna satama-HotelliSatama, Hotelli-Rocca al Mare-Hotelli -laivaliput Hki-Tall-Hki -3 yhteistä hyttiä mennen tullen -buffet aamiainen laivalla menomatkalla -buffet-päivällinen ruokajuomineen laivalla paluumatkalla -hotelimajoitus aamiaisella 2h-huoneissa, 1 yö (1hh lisäm. 45 euroa, jos heti varaa 1hh paikan) -pääsylippu oopperaesitykseen Pääsyliput pitää lunastaa ennen 1.5., joten matkavaraus tulee vahvistaa maksamalla 40 euron etumaksun viimeistään 26.4. TSE:n tilille 20571833561 viitteellä 9108. Ilmoittautumiset Netti-ilmoon. Lisätietoja kimmo.palonen@auriamail.net ja puh. 0400 322 813. Kulttuurimatkailuterveisin Hurtownia Tours.

Olutseurasta kuultua

Vakka-Suomen kierros 13.5.2004 Torstaina 13.5. Flooran päivän kunniaksi ”risteilemme” Vakka-Suomessa. Bussi Puutorilta Turusta klo 16.30. Vierailu Laitilan Wirvoitusjuomatehtaaseen, Finnlamexiin sekä vierailu ja iltapala Louhenlinnassa. Bussi Puutorille n. klo 2223. Hinta jäsenille 15 euroa ja muille 30 euroa. Ilmoittautuminen 7.5.04 mennessä netti-ilmossa tai toimistolle. Maksu TSE ry:n tilille 205718-33561 viitteellä 13055.

Olutmatka "Õlletoober" Saarenmaalle 22.-25.7.2004 Katso osiosta ”Olutseuran kuulumiset”

Oopperamatka "AIDA" Tallinnaan 9.-10.10.2004 Viron kansallisooppera Estonia ja Malmön Oopperaja Musiikkiteatteri esittävät yhteistyössä Giuseppe Verdin oopperan Aida täydessä loistossaan. Oopperaa esitetään Rocca al Maren Onistar -tenniskeskuksessa lokakuussa 2004 kaikkiaan 7 kertaa. Nyt on tilaisuus nähdä tämä suurteos isolla näyttämöllä täysimittaisesti sen koko loistossa. Lisätietoja esityksestä luettavissa www.ooper.ee/fin/. Meillä on mahdollisuus osallistua tähän spektaakkeliin ja olemme varanneet lauantain 9.10. esitykseen 50 paikkaa. Lähdemme lauantaiaamulla bussilla Turusta, matkaamme rauhallisesti M/S Romantikalla Tallinnaan ja majoitumme uuteen Tallink -hotelliin. Laivalla nautimme buffet-aamiaisen. Hotellilta meillä on kuljetus Rocca al Mareen ja esityksen jälkeen takaisin. Sunnuntai-iltapäivällä palaamme M/S

Turun Ekonoominen Olutseura piti kevätkokouksensa 10.3. Panimoravintola Koulun viinituvassa. Kuten arvata saattoi, esityslistan täytti keskustelu Venäjän matkasta, joka on kirjoittajalla vielä edessä, mutta lehteä luettaessa joukkueemme on (toivottavasti) taas onnellisesti kotimaan kamaralla. Lopullinen lähtijämäärä on 42, joka on k u n n i o i t e t ta v a s a a v u t u s k o h d e huomioiden. Miellyttävää on se, että jälleen uusia kasvoja on tulossa mukaan. ”Uusia” matkoillamme, muuten matkaajat ovat melkoisia konkareita, tällä kertaa enemmistö keski-ikää sivuuttamassa olevia ja sukupuoleltaan joukko on edelleen naisvaltaista. Yhtään miesenemmistöistä matkaa ei pariinkymmeneen tehtyyn reissuun mahdu. Seuran matkatoimisto Hurtownia Tours ei kuitenkaan lepää, vaan on valmistellut kaksi uutta matkaa ekonomeille vielä tänä vuonna.. Keitähän sitten näemme mukana? Molempiin matkoihin on vielä aikaa, mutta kummallakin on erityissyynsä kiireelliseen ilmoittautumiseen, joten pidä huoli, että mahdut mukaan!

Olutmatka "Õlletoober" Saarenmaalle 22.-25.7.2004 Pienessä Leisin kylässä Saarenmaan pohjoisrannikolla järjestetään 23.-24.7. jo kuudentena vuonna peräkkäin kesäiset olutfestivaalit "Õlletoober 2004". Tarkempaa tietoa juhlasta netissä www.olletoober.ee . Hurtownia Tours tarjoaa Olutseuran ystäville ja kaikille TSE:n jäsenille mahdollisuuden tutustua Saarenmaan kauniiseen saareen ja samalla osallistua em. olutjuhlintaan.


Matkaamme Turusta torstai-aamutuimaan omalla bussilla ja majoitumme Kuressaren keskustassa olevaan laadukkaaseen hotelliin "Spa Hotel Georg Ots". Ohjelmaan sisältyy saaren kiertoajelut samoin tutustuminen Kuressaaren kaupunkiin. Bussimme vie ja tuo halukkaat sekä perjantai- että lauantai-iltoina Leisiin tapahtumapaikalle. Matkan hinta on 295 euroa hengeltä, olettaen, että saamme 35 lähtijää. Hinta sisältää: -bussikuljetukset Tku-Hki-Tallinna-Kuressaari ja takaisin, kaikki kuljetukset Leisiin ja takaisin sekä kiertoajelut -laivaliput Hki-Tall-Hki, lauttaliput Saarenmaalle ja takaisin - hotelimajoituksen aamiaisella 2h-huoneissa, 3 yötä (1hh lisäm. 145 euroa, jos heti varaa 1hh paikan) - yhden pääsylipun Õlletooberiin Ilmoittautumiset huhtikuun aikana (Saarenmaan rajallinen majoituskapasiteetti on erittäin varattua) sähköpostilla kimmo.palonen@auriamail.net . Ilmoittautumiseen osallistujien nimet ja syntymäajat, sekä yhteystiedot, mistä parhaiten tavoittaa. Lisätietoja em. sähköposti ja puh. 0400 322 813.

Oopperamatka "AIDA" Tallinnaan 9.-10.10.2004 Katso osiosta ”Tulevaa toimintaa”.

Olutseuran Õllesummer-joukkue viime vuosituhannelta >>

Huomioitavaa Toimisto

Muutokset jäsentiedoissa

Turun Seudun Ekonomit ry:n toimistolla ekonomiasiat hoituvat reippaasti eteenpäin.

Ilmoita kaikki yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset (nimi, osoite, työpaikka tms.) suoraan Suomen Ekonomiliitto SEFEen, mieluiten nettisivujen kautta:

Ota yhteys Marjatta Postiseen puhelin 02-469 0680 email: tsery@co.inet.fi Tai pistäydy osoitteessa Käsityöläiskatu 17 D 79 20100 Turku, ma klo 12-17, ti-to klo 9-14, pe suljettu.

Tilaisuuksien maksut tilille: Nordea 205718-33561

http://www.sefe.fi > jäsenyys > jäsentiedot tai jasenrekisteri@sefe.fi. Pidä sähköpostiosoitteesi ajan tasalla rekisterissä!!


ASUNTOLAINAA NETISTÄ Uusin tapa hakea asuntolainaa ja lainalupausta on tehdä se Internetissä, paikallisjohtaja Johan Fredriksson kertoo. Päätöksen lainasta asiakas saa sähköpostiinsa kolmessa pankkipäivässä ja lainasopimukset voi allekirjoittaa Solo tunnuksilla. Lainahakemus löytyy Nordea Pankin kotisivulta osoitteesta www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Lainat/Asuntolaina. Lainasivuilta löytyy myös kätevä lainalaskuri. Sillä voi kokeilla erilaisia laina-aikoja ja lyhennyssuunnitelmia. - Vaikka markkinoimme aktiivisesti pitkiä asuntolainojamme, varomme antamasta ”liikaa” asuntolainaa. Yksi nyrkkisääntö on se, että enintään 40 % nettotuloista saa mennä lainahoitoon, Fredriksson selvittää. - Nordeassa asuntolainan laina-aika ja muut ehdot sovitaan siten, että asunnonostajalle jää rahaa myös elämiseen. Kun laina-aika on riittävän pitkä, lainanhoitokulutkin jäävät kohtuulliseksi. Muuta hyödyllistä asumiseen liittyvää tietoa löytyy pankin sivuilta kohdasta Kodin taloustieto ja Kuluttajaviraston sivuilta www.kuluttajavirasto.fi. Konttorit ja asuntopisteet palvelevat Fredrikssonin mukaan moni kuluttaja saattaa vierastaa raha-asioissa nettiä. Edelleenkin on mahdollista varata neuvotteluaika konttorista ja hoitaa asuntolaina-asia siellä. Turussa voi myös asioida Nordean Asuntopisteissä Kauppiaskatu 9:ssä (puh. 334 4005) myös iltaisin (puh. 334 5450) klo 16.30-19.00) sekä Linnankatu 13:sta (puh. 276 6640; Huoneistokeskuksen tiloissa). - Asuntokaupassa on eduksi, jos neuvottelutilanteessa ostajalla on mukanaan pankin lainalupaus. Silloin voi tehdä tarjouksen tai maksaa käsirahan.

Alhaiset korot virkistäneet asuntokauppaa Fredrikssonin mielestä asuntomarkkinat ovat nyt vilkkaat ja suurin syy on alhainen korkotaso. Matalat korot säilyvät todennäköisesti nykyisellään vielä muutaman kuukauden, mutta viimeistään tämän vuoden jälkipuoliskolla korkotason odotetaan kääntyvän loivaan nousuun. - Markkinakorot määräävät asuntolainojen viitekorkojen tason, joiden päälle tulee pankin marginaali. Viitekorkona voi olla pankin primekorko tai 3:n, 6:n tai 12 kuukauden euriborkorko. Korko voi olla myös kiinteä. Kiinteäkorkoisen lainan jakso voi olla 3 tai 5 vuotta. Uusi omistusasuntojen aravajärjestelmä mahdollistaa korkotuen saamisen valtion varoista omistusasunnon ostamiseen, rakentamiseen tai perusparantamiseen. Kunta myöntää korkotuen, jonka saantiin vaikuttavat varallisuus sekä tulot ja asunnon tarve.

Vakuus vaaditaan Pankkilainan vakuudeksi tulee yleensä ostettava asunto. Sen vakuusarvo on enintään 75 % käyvästä arvosta. Pelkästään tämä ei riitä vakuudeksi, joten moni joutuu turvautumaan valtion osatakaukseen, jolloin vakuuden määrää voidaan kasvattaa 85 %:iin. Valtion takauksen enimmäismäärä on 25.250 euroa. Toinen vaihtoehto on joku muu vakuus, esimerkiksi takaus.

TEMA-TEAM 10208-04


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.