Jäsenlehti 01-2007

Page 1

Jäsenlehti 1/2007 Turun seudun ekonomit ry

www.turunseudunekonomit.fi

Kevätkokous 27.3.2007 Kevään aikana vierailemme mm. Olkiluodossa ja yrityspalvelukeskus Potkurissa sekä harjoittelemme ajamista liukkaan kelin radalla

TSE ry toivottaa HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA!


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

2

Puheenjohtajan tervehdys Arvoisa ekonomijäsenemme Vuoden 2007 ensimmäisen jäsenlehden ilmestymiseen mennessä on Turun Seudun Ekonomit ry:n toiminta käynnistynyt jo vilkkaana eri tilaisuuksien muodossa. Syksyn sääntömääräisessä vuosikokouksessa valittu uusi johtokunta on jo ehtinyt pitää ensimmäisen kokouksensa käyden ennakkoon katsastamassa yhdistyksen maaliskuisen kevätkokouspaikan eli IF Vahinkovakuutusyhtiön uudet tilat. Varsinainen kevätkokouskutsu löytyy lehden sivuilta ja toivonkin mahdollisimman monen jäsenemme k äytt ävän hyväkse en erinomaisen mahdollisuuden tutustua IFin uusiin toimitiloihin kevätkokouksemme merkeissä. Koska kuluvan vuoden johtokuntapaikat on jo jaettu ja nimetty, voi kokoukseen tulla täysin huoletta ja ilman sihteeriksi tai kokouksen puheenjohtajaksi joutumisen riskiä! Ensi vuosi 2008 tulee olemaan yhdistyksemme 70vuotisjuhlavuosi, jonka suunnittelua on jo ehditty ns. juhlavuositoimikunnan toimesta aloittaa. Toimikuntaan kuuluvat allekirjoittaneen lisäksi ex-pj:t Heidi Tuominen, Airi Heikkilä ja Kimmo Palonen, johtokuntamme jäsenet Kirsi Leväpelto ja Jukka Sillanpää sekä toimistosihteerimme Marjatta Postinen. Koska hyviä ideoita ja niiden esittäjiä ei ole koskaan liikaa, toivotan edelleen kaikki halukkaat mukaan tähän juhlintaan (tässä vaiheessa sen suunnitteluun) keskittyvään toimikuntaan! Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmamme sisältää aikaisempia vuosia noudattaen monipuolista ohjelmaa niin yritysvierailujen, kulttuurielämysten, liikuntaharrastusten kuin koulutuksenkin ym. merkeissä. Paikallisyhdistyksemme ja Ekonomiliiton välillä hyvin toimivan vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta pyrimme myös tuomaan SEFEn palvelut lähemmäs jäsenistöämme. Kevään ohjelmassa on mm. tutustumiskäynti Yrityspalvelukeskus Potkuriin, jossa kuullaan myös SEFEn tarjoamista yrittäjäpalveluista. Tulemme myös kevään aikana lähestymään jäsenistöämme sähköpostikyselyllä, jonka päätavoitteina on kartoittaa jäsenistössämme mahdollisesti piilevää yrittäjäpotentiaalia sekä toisaalta saada palautetta ja ideoita viestintäämme ja ohjelmatarjontaamme liittyen. Toivon mahdollisimman aktiivista osallistumista kyselyyn! Tätä lehteä lukiessamme odotamme mielenkiinnolla myös maaliskuun eduskuntavaalien ratkaisuja. Toivotankin omasta puolestani onnea ja menestystä yhdistyksemme jäsenten Sari Essayahin ja Anne-Mari Virolaisen vaaliponnisteluihin. Eduskunnassa olisi varmasti tilaa useammallekin kauppatieteilijälle! Ekonomiterveisin Jaakko Mäkikalli puheenjohtaja

Turun seudun ekonomit ry:n www-kyselytutkimus kaikille jäsenille ja erityisesti yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville Tavoitteena on kartoittaa: - toiveita jäsenille suunnatun viestinnän ja palveluiden kehittämiseksi - yhdistyksen nimeen liittyviä näkemyksiä (TSE ry täyttää 70 vuotta 2008) - toiveita jäsentapahtumista - erityisesti yrittäjien ja –yrittäjyyttä suunnittelevien jäsenten tarpeita, toiveita ja kehitysideoita Linkki kyselyyn lähetetään sähköpostitse jäsenille 12.2. SEFE:n jäsenrekisterin sähköpostitietojen mukaisesti. Kysely on avoinna 12.2.-2.3. Mikäli sähköpostitietojasi ei ole SEFE:n rekisterissä, voitko toimittaa ne sinne viimeistään 21.2. mennessä jasenrekisteri@sefe.fi tai 0201 299 200.

Toivomme kaikkien jäsentemme vastaavan kyselyyn!


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

3

Onnistumisen iloa verkko-opiskelun kautta Kirsi Lamminpää ja Kerttu Autio – TSE exe, Turun kauppakorkeakoulu

Tietotyöläisten muuttuva työ- ja vuorovaikutusympäristö Toimintaympäristömme ovat nykyään teknologisoituneita, ja tvt:n eli tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen on arkipäiväistä sekä arjessa että työelämässä. Tvt:n hyväksikäytön ennakoidaan lisääntyvän tulevaisuudessa merkittävästi. Tämä johtuu osin tekniikan mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja osin työn uusista vaatimuksista. Tulevaisuuden työn uusia haasteita ja piirteitä voivat olla esimerkiksi joidenkin työyhteisöjen muuttuminen verkostoiksi ja virtuaalitiimeiksi. Isoissa yrityksissä voi työskennellä omia työntekijöitä, pk-yritysten henkilöstöä ja yrittäjiä samassa tilassa saman asiakkaan kanssa virtuaalisesti. Vaikka perinteinen vuorovaikutus on aina kunniassaan, on tvt:n avulla luotu siis uusia tapoja kohdata uusia ihmisiä, jakaa ja oppia. Tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää myös yksilötason näkökulmastakin, vaikka oma työpaikka ei olisikaan edellä mainitun kaltaisesti voimakkaasti teknologisoitunut. Tvt tuo mukanaan hyviä mahdollisuuksia esimerkiksi työssäkäyville opiskella joustavasti, silloin kun se sopii omaan elämäntilanteeseen.

kehittämiseen verkon kautta. Hän osallistui Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen tarjoamaan Kehittyvä esimies – verkkovalmennukseen. Maaritin henkilökohtaisina tavoitteina olivat rahoitustiiminsä johtamisen kehittäminen jäsenten vahvuuksien, osaamisen ja motivaation näkökulmasta. Hän Maarit lähti rohkeasti kokeilemaan uutta toivoi lisäksi valmennuksella pystyvänsä tehostamaan omaa ajankäyttöään tulevaisuudessa. Maarit lähti valmennukseen Aktia Säästöpankissa toimiva KTM Maarit Lahtonen (TuKKK, rohkeasti mukaan, vaikka verkko-opiskelu oli hänelle valmistunut 1998) löysi mahdollisuuden esimiestaitojen opiskelumuotona uusi.


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

Valmennuksessa, johon Maarit osallistui, oli mukana yhteensä 17 verkko-opiskeluun tutustuvaa oppijaa ympäri Suomea. Tänä vuonna käynnistyy myös kaksi esimiesten verkkovalmennusryhmää, joista ensimmäisessä on liki 30 osallistujaa. Verkko-opiskelussa läsnä voi olla suuriakin joukkoja opiskelijoita samanaikaisesti.

4 Verkko-opiskelu on antamista ja jakamista

Verkkovalmennuksen aineisto koostui sähköisistä ja printtimateriaaleista, joista osa tilattiin osallistujaryhmää varten kulloisenkin käsiteltävän aiheen asiantuntijalta. Maaritin mukaan lähdeaineisto tuotti monia ahaa – elämyksiä. ”Yksinkertainen lause sai minut todella pohtimaan, miten Välineitä elinikäisen oppimisen kehittymiseen voisimme parantaa yhteistyötä tiimissämme.” kertoo Maarit. ”Tehtäviin vastaaminen kirjoittamalla kehitti paitsi omaa Suurin osa verkossa opiskelijoista valitsee koulutus- tai ilmaisua (miten kiteytän pohdintani paperille niin, että muut kehittämisohjelman sisällön perusteella. Kuitenkin, ikään kurssilaiset ymmärtävät aivoitukseni) myös auttoi minua itseäni kuin ”kaupan päälle” verkko-opiskelu tarjoaa uuden löytämään ”villakoiran ytimen”, Maarit jatk aa. näkökulman oman oppimisprosessin hallintaan ja ymmärtämiseen. Lisäarvona verkko-opiskelussa voi Aineistoihin perehtyminen ja kirjallisten tehtävien tekeminen varsinaisten sisältöjen – kuten strategisen ajattelun tai vaatii oppijalta itsenäisyyttä. Opiskelu ei kuitenkaan ole henkilöjohtamisen – ymmärtämisen lisäksi olla myös yksinäistä pakerrusta tai tyhjiössä olemista. Se on myös teknologisten työvälineiden ja ominaisuuksien hyödyntämisen tiedon jakamista toisille sekä yhteisten merkitysten ja ymmärryksen luomista keskustelujen avulla. Valmennuksen oppiminen. edetessä tavoitteena oli välittää opiskelijoiden oivalluksia ja Verkossa työskentely antaa osallistujalleen uudenlaisia taitoja työn hedelmiä koko valmennusryhmän kesken. Tiedon verkottua teknologian avulla. Verkossa muodostetaan jakamisen ja vuorovaikutuksen edistämiseksi oppimistehtävät uudenlaisia yhteisöjä erityisesti samanlaisista arvoista vaihtelivat yksilötehtävistä ryhmätehtäviin. kiinnostuneiden kanssa. Tällainen yhteisö oli myös Kehittyvä Maaritin mukaan valmennuksen positiivisimpiin kokemuksiin esimies – verkkovalmennus. kuului muun muassa yhteisten kokemusten jakaminen ja Ammatillisten valmiuksien lisäksi opiskelija saa niistä oppiminen. Hän huomasi, että organisaatiosta, verkkovalmennuksesta muun muassa uusia tietoteknisiä, paikkakunnasta ja asemasta riippumatta esimiesten eteen verkostoitumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutukseen liittyviä tulevat arkipäivän tilanteet ja ongelmat olivat yllättävän taitoja. Opiskelun ohessa kehittyvä myös informaatiotaidot samanlaisia: ”Verkossa vallitsi avoimuuden ilmapiiri – eli informaation tuottamiseen, hallitsemiseen ja yleisesti verkkokurssilaiset uskalsivat puhua hankalista ja aroistakin kirjalliseen viestintään liittyvät valmiudet. Opiskelu itsessään asioista peittelemättä ja suoraan.” siis vahvistaa tärkeitä esimerkiksi työelämässä tarvittavia Parhaimmillaan verkkotyöskentely ryhmässä on jaetun valmiuksia. asiantuntijuuden kehittämissä, jossa verkon kautta tuotettu ja jaettu hiljainen tieto, kokemus ja toimintatavatkin Opiskelun ja työn yhteensovittaminen kumuloituvat yhteiseksi näkemykseksi. Tällaisessa vertaiseli kollegiaalisessa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa Maaritin mukaan verkko-opiskelussa kaikista haasteellisinta yksittäinen oppija oppii jotakin uutta myös toisilta opiskelijoilta, oli oman ajankäytön hallinta. ”Jälkeenpäin on helppoa olla ei pelkästään opiskeluaineistoista. viisas, mutta ohjaajien neuvoa raivata kalenterista tilaa olisi pitänyt visusti kuunnella!”, kertoo Maarit. Ja mikä oli parasta verkko-opiskelussa? ”Onnistumisen ilo – oppiminen ei ole iästä eikä koulutustaustasta kiinni.”, kertoo Monet valitsevat verkko-opiskelun sen joustavuuden vuoksi. Maarit. Ajasta ja paikasta riippumattomuus on tosin muodostunut harhaksi. Verkko-opiskelu vaatii myös oman aikansa, vaikka Kehittyvä esimies – verkkovalmennusta tarjoaa Turun opiskelija saakin sen itse valita. Opiskelun edelle menevät kauppakorkeakoulun TSE exe – johdon, esimiesten ja usein kuitenkin työ ja perhe. asiantuntijoiden kehittäjä. Lisätietoja esimiesvalmennuksista www.tse.fi/exe sekä Kirsi Lamminpää (kirsi.lamminpaa@tse.fi) Opiskelijan ajantarve on yksilöllistä. Se riippuu opiskelijan ja Kerttu Autio (kerttu.autio@tse.fi). valmiuksista, tottumuksista ja tavoitteista. Riittävä aika on kuitenkin välttämätön edellytys oppimiselle, ja opiskelijan Lähteet: tarvitsee sitä ennen kaikkea ajattelemiseen. Ajattelun tukena Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (1999) Tutkiva oppiminen: verkko-opiskelussa toimivat lukeminen, tehtävien tekeminen Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. Porvoo: ja kirjoittaminen. WSOY. Karjalainen, Alha ja Jutila (2003) Anna aikaa ajatella Parhaimmillaan työssä käyvä opiskelija kykenee yhdistämään Suomalaisten yliopisto-opintojen mitoitusjärjestelmä. Oulun joustavasti työn ja opiskelun niin, että osa ajattelusta ja yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö. oivalluksista syntyy siirrettäessä luettua tai jaettua omaan Näkymättömästä näkyvää – Verkko-opiskelun kompetenssit, työhön. Oma panostus ja selkeät tavoitteet antavat myös mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) –hankkeen esiselvitys (2003) lopputulemana paljon. (Toim. Tervonen ja Levänen) Kuopion yliopisto, Oppimiskeskus. ”Suurin hyöty lienee oman itsetuntemuksen ja – luottamuksen URL: http://www.komiti.fi/tiedostot/KoMiTi_verkko.pdf kasvaminen. Johtaakseni muita minun on ensin kyettävä johtamaan itseäni. Itseensä uskova ja luottava esimies luo työympäristöön turvallisuuden tunteen. Tiukankin paikan tullen alaiset voivat luottaa siihen, että he saavat tarvitsemaansa tukea.”, kertoo Maarit.


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

5

Menneet tapahtumat ohjelmasisältö. Ei Vesisateesta huolimatta kokoontui 70 ekonomia perheineen motiiveilla väliä, joka ma 11.12. joulukirkkoon laulamaan kauneimpia joululauluja tapauksessa oli mukava Turun ortodoksikirkon seurakunt as aliin. Turun nähdä innostuneet ja tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Jukka Pietilän johdolla kiinnostuneet nuoret loimme joulutunnelmaa sydämiimme laulaen niin perinteisiä kylterit tutustumassa kuin oppien muutaman uudenkin joululaulun. Pisteenä i:n ekonomitoimintaamme, päälle saimme nauttia Jukka Pietilän sooloesityksestä. Sen kuten myös jälkeen siirryimme itse kirkkosaliin, jossa hiljennyimme Osuuspankin infoantiin. hetkeksi ortodoksiseurakunnan vt kirkkoherra Ion Duracin Tilaisuudessa sanasen pitämään lyhyeen hartaushetkeen ja kuuntelemaan lausuivat TSEn ortodoksiseurakunnan kauniisti soivaa kuoroa. Ennen makoisia kirkkokahveja saimme vielä perusteellisen esittelyn puheenjohtaja Jaakko Mäkikalli, sekä Osuuspankin ortodoksikirkon historiasta. Kirkon oppaana toimi Leena palkansaaja-asiantuntija Satu Syrjälä, ja hieman syvemmän Nordanberg ja ortodoksikuoroa johti Marianna Länne. infopaketin toimittivat TSEn nuorekonomivastaava Katariina Räike sekä Osuuspankin Riikka Pohjanpiiri. Sokerina pohjalla opiskelijoita odotti yllätyslahjana leffalippu vapaavalintaiseen TSE/TOP opiskelijainfo-ilta elokuvaan kevään aikana. Tapahtuma oli erittäin onnistunut, Turun Seudun Ekonomit ja Turun Seudun Osuuspankki opiskelijoiden tietoisuus ekonomitoiminnasta lisääntyi yhdistivät voimavaransa, ja järjestivät infotapahtuman Turun huomattavasti, ja suurin osa viidestäkymmenestä mukana kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. olleesta opiskelijasta ilmaisi kiinnostuksensa osallistua itsekin Tammikuun 23. päivänä Osuuspankin pääkonttorin tapahtumiin. Sovimme jo ensi vuoden osalta vastaavan pankkisalissa pidetty tapahtuma veti osallistujia lähes tilaisuuden järjestämisestä Osuuspankin kanssa, ja näyttää tungokseen asti, liekö houkuttimena ollut luvassa ollut vahvasti siltä että vuoden päästä infoilta ykköskurssilaisille iltapalatarjoilu, vai sittenkin mielenkiintoiselta vaikuttava onkin jo mukava perinne.


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

Linnateatterin ”Hyvää yötä Herra Hakkarainen” Lauantaina 27.1. saimme nauttia kulttuurielämyksistä perheen pienimpien kera suunnatessamme katsomaan Linnateatterin esitystä ”Hyvää yötä, herra Hakkarainen”. Tuo sinipukuinen, sarvipäinen unissakävelijä vauhdikkaine ystävineen ilahdutti yhteensä 50 ekonomi-isää, –äitiä tai heidän lastaan ihmeellisillä yöllisillä seikkailuillaan, jotka olivat täynnä mukaansatempaavia iloisia lauluja ja uskomatonta akrobatiaa. Aikuista yleisöä viehätti myös mielikuvitusrikas puvustus. Pikkuyleisö eli täysin rinnoin mukana Herra Hakkaraisen värikkäässä maailmassa, ja allekirjoittaneen mieleen jäi etenkin etupenkin pikkupojan innostuneet ilmeet hänen neuvoessaan, minne kultalusikat varastanut korppi oli milloinkin piiloutunut. Kokonaisuus oli oikea koko perheen taidenautinto.

6


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

7

Tulevia tapahtumia Yritysvierailu ja pelikoulu: Raha-automaattiyhdistys (RAY) torstaina 15.3.2007 klo 17 alkaen. Tutustumme Rahaautomaattiyhdistyksen toimintaan Turun paikallistoimistossa, Sorakatu 10 (Skanssissa Trestonia vastapäätä). Mikä on suomalaisen rahapelimonopolin asema Euroopan Unionissa? Mistä RAY varansa kerää ja mihin se ne käyttää? Entä, hallitsetko sinä rahapelit? Yritysesittelyn jälkeen pääsemme pelikouluun, jossa tutustumme rulettiin, Black Jackiin sekä peliautomaatteihin. Tarjolla on myös iltapalaa. Tilaisuus on maksuton ja sen kesto on noin 2,5 tuntia. Mukaan mahtuu 24 jäsentä. Ilmoittautumiset 7.3. mennessä Netti-ilmoon tai toimistolle.

ajajaa. Varaa paikkasi tähän vauhdin hurmaan ja turvallisen ajon kurssiin. Mukaan mahtuu kerralla 18 autokuntaa. Tervetuloa! Ilmoittautuminen 29.3. mennessä Netti-Ilmoon tai toimistolle.

Tutustuminen Olkiluodon ydinvoimalaan ja historialliseen Vuojoen kartanoon lauantaina 5.5.2007, klo 10-19. Ensin suuntaamme Vuojoen kartanoon Eurajoelle, jossa buffetlounas ja opastettu kierros kartanossa. Sen jälkeen siirrymme Olkiluotoon, jossa yhtiön esittely, näyttelyyn tutustuminen ja vierailu voimalaitosjäteluolaan sekä kahvit. Saapuminen Turkuun noin klo 19.00. Matkan hinta on 26 euroa jäseniltä, 30 euroa ei-jäseniltä sisältäen lounaan ja kuljetuksen. Osallistujamäärä max. 50 hlöä. Ilmoittautuminen ja maksu viimeistään 18.4. mennessä. Koska Olkiluoto tarvitsee etukäteen osallistujien henkilötiedot, ilmoittautuminen ainoastaan suoraan toimistolle sähköpostilla tai puhelimitse. Matkanjohtajana pj. Jaakko Mäkikalli. Lisätietoja vierailukohteist a www.vuojoki.fi ja www.tvo.fi

Peruutukset ilmoittautumisajan kuluessa netin kautta tai puhelimella.

UIT:n musiikki-ilottelu Da Lintsi -koodi, Linnanmäen Peacock, Helsinki, 9.6. klo 16.00. Peacockin näyttämöllä nähdään Ismo Kallio, Jonna Kosonen, Silva Lillrank, Taneli Mäkelä, Jukka Rasila, Krisse Salminen, Miitta Sorvali ja Jarkko Tamminen. Orkesterina Seitsemän Seinähullua kapellimestarinaan Jari Puhakka. Ohjaus Pertti Sveholm. Koreografia Reija Wäre. Käsikirjoitus: Seppo Ahti, Tiina Lymi, Satu Rasila, Markku Salo, Ilkka Talasranta, Jukka Virtanen Tutustuminen Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkuriin ja Ville Virtanen. Esityksen kesto n. 1t 35 min. Katso myös 20.3. klo 17.30-19.30. www.uit.fi. Paikka: Potkuri, Ajurinkatu 2, Turku. TSE ry on varannut 50 lippua esitykseen. Hinta jäseniltä 29 Julkisen sektorin ja SEFE:n palvelut yrittäjille ja yrittäjyyttä euroa, ei-jäseniltä 33 euroa sisältäen teatterilipun ja suunnitteleville sekä ajankohtaiskatsaus mm. uuteen bussikuljetuksen. Ilmoittautumiset 28.3. mennessä Nettiosakeyhtiölakiin. Ilmoon tai toimistolle. - Julkisen sektorin palvelut alkavalle yrittäjälle, Timo MetsäTokila, Potkuri/TE-keskus, Turku Turun Ekonoominen Olutseura järjestää matkan Baijeriin - Mitä alkavan yrittäjän tulee tietää uudesta osakeyhtiölaista, 27.9.-2.10.2007. Majoitus Bad Tölzissä, kohteina mm. työnantajana toimimisesta ja oman juridisen aseman Dachaun keskitysleiri, Münchenin Oktoberfest, Hitlerin muutoksesta? Em. aiheesta ja Sefen yrittäjäpalveluista yleisesti Kotkanpesä, Neuschwansteinin linna sekä retki Alpeille. kertoo tarkemmin, Riku Salokannel, lakimies, Suomen Matkan hinta 955 euroa sisältää lennot Turusta Turkuun, Ekonomiliitto - SEFE ry majoituksen kahden hengen huoneissa puolihoidolla, Potkuri tarjoaa kahvia ja jotain pientä muuta. Osallistujia o h j e l m a n m u k a i s e t r e t k e t k u l j e t u k s i n e e n j a max. 25 henkilöä sisäänpääsymaksuineen. Lisätiedot ja paikkavaraukset Ilmoittautumiset 1.3. menessä Netti-Ilmoon tai toimistolle. mieluiten sähköpostilla kimmo@paloset.net, tai puh. 0400 322 813. Paikkoja on rajoitetusti, toimi nopeasti. Suolahuonehoitoon Turun Suolahoitolassa Verkatehtaankatu 4, Turku, varattu lisäilta, ma 2.4.07 klo 18.00 – 20.00. (ke 28.3. ilta täynnä) Toimitusjohtaja Hannu Rantanen esittelee Turun Suolahoitola Oy:n, kertoo suolahuonehoidosta Tilaisuuksiin ilmoittautuminen ja saamme kokeilla hoitoa 40 minuutin ajan hintaan 10 euroa/hlö. Talo tarjoaa kahvit. Mukaan mahtuu 12 henkilöä. Netti-ilmoittautumiseen pääsee SEFEn Ilmoittautumiset ja maksu 10 euroa 22.3. mennessä Turun tapahtumahallinnan sivuilta www.sefe.fi (kirjaudu Seudun Ekonomit ry:n tilille Nordea 205718-33561 viitteellä jäsensivuille > tapahtumiin ilmoittautuminen). Linkki 28037, lisää viestiksi illan päivämäärä. sinne on myös TSE nettisivuilla (ilmoittautuminen). Verottajan sähköiset palvelu - palkka.fi ja verokortti Tarkista samalla, että sähköpostiosoitteesi ja muut verkossa. Tilaisuus 12.4.07 klo 17.30 Turun Verotoimiston yhteystietosi jäsenrekisterissä ovat oikein, niitä voidaan koulutustiloissa verotoimiston sisäpihan sisäänkäynti tarvita tilaisuuteen liittävässä tiedottamisessa. osoitteessa Aninkaistenkatu 1. Aloitamme kahvilla ja jatkamme veroasioilla. Tilaisuus maksuton. Ilmoittautumiset NettiPuhelimitse (02) 469 0680 - huomioi toimistoajat. ilmoon 4.4.07 mennessä. Tervetuloa!

Liukkaan kelin ajoharjoittelua Paimiossa 7.5.07 klo 14-17. Ajoharjoittelurata on osoitteessa Ajurintie, Paimio - E18moottoritie exit 11 Nesteen kohdalta oikeaan. Turvakurssin hinta 30 euroa /autokunta ja autossa voi olla kaksi innokasta

Maksullisista tilaisuuksista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan - siis esteen ilmaantuessa muistathan perua osallistumisesi ajoissa! Tilaisuuksien maksut Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille: Nordea 205718-33561. Viestiin osallistujien nimet, tapahtuman nimi ja päivämäärä.


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

Huomioitavaa SEFEn jäsensivuille kirjautuminen on muuttunut. Kirjautumiseen tarvitaan 14-merkkinen jäsentunniste, jonka löydät joko jäsenmaksulomakkeesta, rekisteriotteesta tai rekisterisihteereiltä jasenrekisteri@sefe.fi tai puh. 0201 299 200 tai TSE ry:n toimistosta tsery@co.inet.fi Uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan päätät itse ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Muutokset jäsentiedoissa Ilmoitahan kaikki yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset suoraan Suomen Ekonomiliitto SEFEen - verkossa http://www.sefe.fi/ > jäsensivut - sähköpostilla jäsenrekisteri@sefe.fi - soittamalla 0201 299 200 tai - postitse SEFE, Jäsenrekisteri, Rajavartijankatu 2, 00520 Helsinki Turun Seudun Ekonomien kuten muidenkin alueellisten jäsenyhdistysten jäsenrekisterit hoidetaan SEFE:ssa. Siis kaikki jäsenten yhteystiedot tulevat SEFEn jäsenrekisteristä käyttöömme tiedotusta varten, siksi on tärkeää, että sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot ovat ajan tasalla SEFEn rekisterissä!

Yhteistyötahojemme tiedotuksia

Toimisto Kyllin vaihdos SEFEn kylteriyhdyshenkilö Laura Telén jatkaa opiskelujaan. Lämpimät Kiitokset Lauralle hyvästä yhteistyöstä! Kyllinä jatkaa Reetta Noukka, Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta, reetta.noukka@tse.fi. Uutena TuKYn opiskelijajäsenä johtokunnassa aloittaa Heidi Kronström, heidi.kronstrom@tse.fi. Tervetuloa mukaan molemmat!

Toimistonhoitaja Marjatta Postinen, puh. (02) 469 0680, fax (02) 469 0692 Sähköposti tsery@co.inet.fi Kotisivut: www.turunseudunekonomit.fi Käyntiosoite Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Toimistoajat; ma klo 12-17, ti-to klo 9-14, pe suljettu. Puheenjohtaja Jaakko Mäkikalli, puh. 040 526 1015

Koulutusta

Jäsenlehden päätoimittaja Elina Paavilainen-Heikkinen

Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa ekonomeille kehittävää koulutusta. Tule mukaan kehittymään ja kehittämään. Nyt ajankohtaista mm. * State of Change - Yritystoiminta muuttuvilla markkinoilla (5 op) * Kehittyvä esimies -verkkovalmennus (8 op) * Henkilöstön kehittäminen pk-yrityksissä -koulutustarjotin, jonka teemoina mm. tulevaisuus ja strategiat, osaamisen johtaminen, HRM, hyvinvointi osana liiketoimintaa sekä johtajana kehittyminen * Johdon sparrausryhmät ja tulevaisuusverstaat * eMBA Turku - "Matka kauas alkaa läheltä" * Avoimen yliopiston tarjonta www.tse.fi/avoin * Yrityksesi tarpeisiin rakennettu koulutus- ja kehittämisohjelma. Lisätietoja aikuiskoulutus@tse.fi tai aikuiskoulutuksen koordinaattori Pirjo Vuokko p. 02 4814 535. Ole valmis kehittymään. Siten olet valmiimpi kehittämään.

Haluatko kirjoittaa TSE:n jäsenlehteen artikkelin tai tiedätkö hyvän, ajankohtaisen ja ekonomeja kiinnostavan aiheen? Onko sinulla ehdotus jäsentapahtumasta? Lähetä viestiä toimistolle! Seuraava jäsenlehti ilmestyy toukokuussa.

TEMA-TEAM 10633-07