Jäsenlehti 01-2006

Page 1

Jäsenlehti 1/2006 Turun seudun ekonomit ry

www.turunseudunekonomit.fi

Kuva: Matti Holm

EkonomiEsimies –koulutusta Turussa Coaching ja työnohjaus Kuulumisia sijoittaja-markkinoilta Esimieskoulutusta yhdessä Tukkk:n kanssa Oolannin ekonomiekskursio Tulevat tapahtumat

s. s. s. s. s. s.

2 3 4 5 6 8


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

2

Puheenjohtajan tervehdys Hyvä jäsenemme! Vuosi on jo hyvää vauhtia etenemässä kohti valoisampia päiviä kevättalvisen auringon paistaessa päivä päivältä pidempään. Työpaikkojen kahvihuoneiden puheenaiheet ovat vaihtuneet tammikuisista presidentinvaaleista toisenlaisiin kisoihin jännittäessämme suomalaisurheilijoiden suorituksia Torinon talvikisoissa. Toivokaamme mitalirikasta kokonaissaldoa! Ekonomiyhdistyksemme toiminta on alkanut vireästi heti alkuvuodesta ja kevään tapahtumakalenterimme tarjoaa jäsenistöllemme hyvin monipuolista ohjelmaa. Tulevan kesän uimarantakauteen voi jo pikku hiljaa valmistautua mm. tarjoamamme liikunnallisen ohjelman puitteissa. Jokainen voi valita itselleen sopivan liikuntamuodon penkkiurheilusta vesijumppaan. Lisäksi tiedossa on mm. yritysvierailu Turun uusimpaan hotelliin Radisson SAS Marina Palaceen, ajankohtaista veroasiaa sekä kevätjuhlaruokien kokkailua. Näistä sekä muista tulevista tapahtumista tarkemmin lehden lopussa. Tapahtumakalenterimme täydentyy kevään edetessä ja tarvittaessa tiedotamme tulevista tapahtumista myös sähköpostitse. Näin sähköisen viestinnän aikana tilaisuuksiin on helppo ilmoittautua kullekin sopivana hetkenä työpäivää nettiilmoittautumisen myötä. Yhtä helppoa ja toivottavaa on mahdollisen esteen sattuessa ilmoittaa tästä esim. sähköpostilla toimistoomme (tsery@co.inet.fi). Näin saamme käytännön järjestelyt tilaisuuksien suhteen joustavammin toimimaan ja mikäli tilaisuuteen on osallistujakiintiö, saamme ”varasijoilla” olevat vielä mukaan. Yhdistyksen johtokunta sopi tammikuisessa kokouksessaan seuraavasta työnjaosta kuluvalle vuodelle: Taina Lehtola (urahallinta, varapj.), Elisa Hyrkö (tapahtumavastaava), Suvi Lindström (tiedotus), Elina Paavilainen-Heikkinen (työmarkkinaasiat), Ralf Rosenlew (yrittäjyystoiminta), Kirsi Leväpelto (yrityssuhteet) sekä Katariina Räike (nuorjäsenasiat). Lisäksi johtokuntatyöskentelyyn osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella: Marja Ansio (talousvastaava), Kimmo Palonen (SEFEn liittohallitusjäsen), Airi Heikkilä (SEFEn edunvalvontatmk), Terttu Pekuri (senioritoiminta), Marjatta Postinen (toimistosihteeri), Laura Telén (SEFEn kylteriyhdyshenkilö) sekä Mikko Koponen (opiskelijajäsen). Meihin kaikkiin voit ottaa yhteyttä halutessasi vaikuttaa yhdistyksemme toimintaan. Yhteystietomme löydät nettisivuiltamme www.turunseudunekonomit.fi. Aurinkoista Ystävänpäivää ja kevään odotusta! Jaakko Mäkikalli puheenjohtaja

Johtokunnassa uusi kasvo: Kirsi Leväpelto Kirsi Leväpelto on paluumuuttanut Espoosta Turkuun vuoden 2005 alussa ja aloittanut juuri markkinointipäällikkönä Vetcare Oyssä. Ennen 2004 alussa alkanutta äitiyslomaansa Kirsi toimi Radiolinjalla erinäisiss ä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, viimeisimpänä partneruusjohtajana hoitaen konsernin avainasiakkuuksia. Ennen Radiolinja-aikaa toimi viisi vuotta Turun TV-tehtaan yhteydessä toimineessa Guestlink Ltd:ssä vienti-, markkinointi- ja mediapääll i k k ö n ä . Tu r u n s e u d u n Ekonomien johtokunnassa Kirsi on aloittanut tämän vuoden alussa.

EkonomiEsimies –koulutusta Turussa Turun osuus Suomen Ekonomiliiton organisoimasta EkonomiEsimies-koulutuksesta pyörähti käyntiin 13.10. Kyseessä on osa SEFEn uudesta palvelukokonaisuudesta, jolla pyritään kehittämään ekonomien esimiestaitoja. Kokonaisuuden muut osiot ovat Leadership Challenge –verkkokoulutus sekä kirjallisuustehtävät. Myöhemmin on tulossa lisäksi esimiestyön henkilökohtainen valmennusohjelma, johon osallistuminen edellyttää muiden osioiden suorittamista. Sekä vastavalmistuneet ekonomit että heidän esimiehensä ovat antaneet melko alhaisia arvosanoja ekonomien peruskoulutuksesta saataville johtamistaidoille, mikä on ollut yhtenä pontimena liiton panostukseen jäsentensä esimiestyön tukemiseen ja kehittämiseen. Koulutuksen pääasiallinen kohderyhmä onkin aloittelevat esimiehet, mutta myös kokeneemmat esimiehet saavat lisäeväitä ja sparrausta työhönsä. EkonomiEsimies-lähikoulutusta pyöritetäään samaan konseptiin perustuen eri paikkakunnilla eri kouluttajien voimin, ja tarkoituksena on toteuttaa koulutuskokonaisuus uudelleen sopivin väliajoin. Turussa kouluttajana toimii KarlMagnus Spiik. Teemoina ovat itsensä johtaminen, vuorovaikutuksen johtaminen, oman ryhmän valmentaminen sekä muutoksen ja voimavarojen johtaminen. Kukin moduli


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

sisältää kahden illan koulutuskokonaisuuden välitehtävineen. Turun EE-lähikoulutusryhmän koulutusiltoja on ollut tätä kirjoitettaessa kolme. Ryhmään on osallistunut parisenkymmentä ekonomia, ja keskustelu on ollut vilkasta. Luennoilla on käyty läpi sekä itsetuntemusta että ihmistuntemusta, joten anti on sovellettavissa esimiestyön lisäksi myös muissa yhteyksissä kuten itsensä kehittämisessä, ryhmätyöskentelyssä, palvelu- ja myyntitehtävissä sekä yksityiselämässä. Koulutus antaa käytännönläheisiä vinkkejä ja esimerkkejä kehityskeskusteluihin, palautteen antamiseen, projektijohtamiseen, esimiestyöhön kansainvälisessä ympäristössä ja moneen muuhun.

3 Tavoitteet ohjauksen pohjana

Coaching ja työnohjaus ovat tavoitteellisia menetelmiä. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi ratkaisun etsimiseen johonkin ongelmallisen tilanteeseen, tietyn työroolin kehittämiseen, työuran suunnitteluun tai tukeen muutostilanteessa. Prosessille, yksilölliselle ohjaukselle asetettavat tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa yrityksen tavoitteiden kanssa.Vuonna 2000 olimme toteuttamassa Wallac Oy:ssa 70 esimiehen noin vuoden mittaista ryhmämuotoista työnohjausta, jonka tavoitteena oli tukea asiantuntijaesimiesten johtamistehtävää. Tuossa yhteydessä myös selvitettiin, mitä esimiehet työnohjaukselta hakivat. Tavoitteiden luokittelu kertoi, että eniten haettiin tukea Lähikoulutuskokonaisuudesta on jäljellä enää yksi osa. esimiehenä toimimiseen (esimiestaitoja, ihmissuhdetaitoja), Muutoksen ja voimavarojen johtaminen 8.3.2006. tukea ajankäyttön organisointiin (asioiden priorisointiin, Sefen internetsivuilta löytyy tapahtumasta lisätietoa. jaksamiseen työssä), delegointiin ja vastuunjakoon sekä motivointiin ja työilmapiiriin. Taina Lehtola Tavoitteet coaching prosessiin valitaan yleisimmin henkilön työtilanteen ja koettujen kehittämistarpeiden tai 360ºarviointien pohjalta. Itseasiassa alan tutkijat ovatkin sitä mieltä, että 360º-arviointi ilman siihen liittyvää ohjausta esim. coachausta on enemmän muutokseen herättelevä kuin toiminnan muutokseen johtava menetelmä. Tavoitteiden asettaminen prosessille on siksikin tärkeää, että sen lopussa Anneli Romana, PsL, Työ– ja organisaatiopsykologi voidaan arvioida, miten ne tulivat saavutettua. Esimiestyön kehittämisessä näyttää yhtenä trendinä olevan yksilöllisen ohjauksen tarjoaminen esimiehille. Ohjaukset Coachin ja työnohjaajan rooli liittyvät esimieskoulutuksiin tai ne ovat itsenäisiä prosesseja, joista käytetään nimeä mm. työnohjaus, sparraus, coaching, Odotukset coaching- tai työnohjausprosessille vaikuttavat business coaching tai executive coaching. Mistä tuossa ja suuntaavat sitä, miten hyödylliseksi menetelmä koetaan. hommassa on oikein kyse ja onko siitä mitään hyötyä? Kyse ei ole koulutuksesta, ei uuden tiedon jakamisesta vaan Tutkittua tietoa coachingista liike-elämän puolelta löytyykin siitä, että ohjattava prosessoi ulkopuolisen ohjaajan tuella hyvin vähän. Olen ollut toteuttamassa yhdessä Romana omaa toimintaansa, tekee oivalluksia ja lähtee toimimaan Managementin kanssa yksilölliseen ja ryhmämuotoiseen kehitystarpeidensa ja tavoitteidensa suunnassa. Työskentely ohjaukseen perustuvia prosesseja useiden organisaatioiden perustuu ohjattavan omaan aktiivisuuteen. Coachin ja kanssa. Kokemukset herättivät halun selvittää myös työnohjaajan työvälineinä ovat kuunteleminen, uusia tutkimuksen keinoin näiden menetelmien koettuja vaikutuksia. näkökantoja ja toimintavaihtoehto avaavat kysymykset ja Seuraavassa kerron keskeisiä asioita coachauksesta ja itse prosessin ohjaaminen. Ratkaisut ongelmatilanteisiin työnohjauksesta menetelminä, mutta myös kokemuksia ja löytyvät ohjattavalta itseltään. Toki coach tuo prosessiin tutkittuakin tietoa aiheesta. oman kokemuksensa ja osaamisensa, eikä panttaa niitä. Oma työotteeni ja viitekehykseni coachaukseen ja työnohjaukseen on voimavara- ja ratkaisukeskeinen ja Mitä coaching ja työnohjaus ovat? systeeminen, jossa asioita tarkastellaan yhteydessä ympäröiviin Coaching on sarja keskusteluja, jossa ulkopuolinen valmentaja tekijöihin. auttaa yksilöä tai ryhmää saavuttamaan yhteisesti prosessille asetettuja tavoitteita. Coachauksessa pyritään parantamaan Luottamus ja motivaatio onnistumisen työntekijän tai esimiehen ammatillista suoriutumista, henkilökohtaista tyytyväisyyttä ja näin myös parantamaan edellytyksinä asiakasyritysten tehokkuutta. Coaching ja työnohjaus ovat käytännössä hyvin lähellä toisiaan. Työnohjaus on niin ikään Erittäin tärkeää erilaisissa yksilöohjauksen menetelmissä on sarja keskusteluja, jossa puhutaan ohjattavan työn arjesta, luottamuksellisen työskentelysuhteen rakentaminen, niin sen sujumisesta, haasteista ja ongelmista. Sen tavoitteena tässäkin. Ilman luottamuksen ilmapiiriä ei ohjaus toimi. Asiat, on myös ammatillinen kasvu ja työn kuormittavuuden joista ohjauksessa puhutaan, pysyvät luottamuksellisina ja vähentäminen. Molempien menetelmien olennainen tehtävä niistä viestitään eteenpäin esim. toimeksiantajalle vain sitä, on tukea henkilöitä perustehtävänsä toteuttamisessa. mitä yhdessä sovitaan. Toinen yhtä tärkeä elementti on Keskustelut rytmittyvät ohjattavan tarpeiden mukaan motivaatio. Motivaatio on yleensä olemassa, jos henkilö yleisimmin kerran kuukaudessa ja noin 1 – 1½ tunnin hakeutuu ohjaukseen omasta tarpeestaan ja halustaan. Toisin voi olla coachauksissa, jotka ovat osa laajempaa mittaisina tapaamisina. organisaation tai esimiestyön kehittämistä. Tällöin menetelmä Työnohjaus terminä liike-elämän puolella sekoitetaan hyvin on päätetty työntekijän tai esimiehen puolesta. Mikäli henkilö usein kuitenkin työnopastukseen, perehdytykseen ja ei näe omassa toiminnassaan pohdittavaa tai kehitettävää, työnjohdollisiin tehtäviin, joten olemme käyttäneet siitä voi coachauksesta tulla taakka eikä tuki sekä ohjaajalle että nimitystä sparraus, coachaus tai englanninkielisen ohjattavalle. Coaching ja työnohjaus ei ole menetelmä kaikille kirjallisuuden mukaan termiä executive coaching. Hyvässä eikä kaikenlaisiin tilanteisiin. coachauksessa ja työnohjauksessa kummassakin huomioidaan myös ohjattavan elämäntilanne ja autetaan häntä ottamaan Yksilötyönohjauksesta tukea esimiestyöhön voimavarat käyttöönsä kulloisessakin tilanteessa. Tässä artikkelissa kuljetan näitä molempia termejä rinta rinnan Vuonna 2004 aloitin Romana Managementin kanssa synonyymeina. tutkimuksen esimiesten yksilötyönohjauksesta, josta valmistuu

Coachingista ja työnohjauksesta tukea työhön


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

4

aikanaan väitöskirjani. Tässä, osin Työsuojelurahaston koonneet listoja näiden palveluiden tarjoajista ja näiden rahoittamassa, tutkimushankkeessa selvitetään erilaisin yhdistysten yhteystiedot ovatkin tässä lopussa. mittauksin, minkälaisia vaikutuksia esimiehet kokivat noin vuoden mittaisella (10 kertaa 1,5 tunnin) yksilöohjauksella Lähteitä: olleen heidän toimintaansa esimiehinä sekä heidän ja lähityöyhteisönsä hyvinvointiin. Porsessissa arvioitiin lisäksi Hautaviita, Aija, Romana, Anneli & Keskinen, Esko (2005) Mihin esimies ja sai tukea työnohjauksesta bioteknologian alan yrityksessä? Teoksessa esimiesten motivaatiota ja sitoutumista ohjaukseen, haki Keskinen, S., Leimala, L. & Romana, A. Työnohjaus, sparraus ja coaching tavoitteiden asettamista, mitä prosessista opittiin ja esimiestyössä. 99 – 112. vuorovaikutusta ohjaajan kanssa. Tutkimukseen osallistui 37 rahoituksen, metalli-, elintarvike- ja energiateollisuuden Hellbom, Kaj.(2005) Busines caoching – tavoitteellinen henkilökohtainen ohjaus yrityselämässä. Teoksessa Keskinen, S., Leimala, L. & Romana, A. esimiestä. Työnohjaus, sparraus ja coaching esimiestyössä. 87 – 98.

Tutkimuksen loppukyselyssa esimiehet arvioivat mm. työnohjauksen vaikutuksia esimiestyöhön, työyhteisöön ja itseensä. He kokivat, että se selkeytti ja vahvisti työroolia ja toimintatapaa esimiehenä esim. toi jämäkkyyttä toimintaan, auttoi nostamaan vaikeita asioita esille ja selkeytti perustehtävää. Ohjaus auttoi kuuntelemaan, kyselemään ja huomioimaan muiden mielipiteit ä paremmin. Suunnitelmallisuuden ja tilanteiden analysoinnin koettiin myös kehittyneen. Noin kolmasosa esimiehistä epäili kuitenkin vaikutusten olleen vähäisiä tällä alueella. Työyhteisötasolla esimiehet arvioivat työnohjauksen keskeisimmin vaikuttaneen esimiesten osallistumiseen ja osallistamiseen, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehittymiseen ja parempaan muiden huomioon ottamiseen. Työnohjauksen koettiin myös lisänneen itsetuntemusta ja itseluottamusta.

Kajala, Ritva (2005) Esimiesten ryhmätyönohjaus yksilön ja organisaation oppimisen näkökulmasta. Teoksessa Keskinen, S., Leimala, L. & Romana, A. Työnohjaus, sparraus ja coaching esimiestyössä. 35 – 50. Kajala, Ritva (2002) Työnohjaus osana organisaation oppimis- ja muuttumisprosessia. Esimerkkinä PARKKI: esimiesalais-työskentelyn kehittäminen Wallac Oy:ssä. Teoksessa Keskinen, Soili (toim.) Työelämän vaatimukset ja työnohjauksen mahdollisuudet. 137 – 156. Romana, Anneli & Leimala , Leila (2005) Yksilötyönohjaus, sparraus ja coaching esimiesten kokemuksina. Teoksessa Keskinen, S., Leimala, L. & Romana, A. Työnohjaus, sparraus ja coaching esimiestyössä. 71 – 86.

Yhteystietoja: www.coaching-yhdistys.com www.suomentyönohjaajat.fi

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä aiheesta ja meneillään olevasta tutkimuksesta voi lähettää osoitteeseen Tulosten analysointi eri mittareiden (mm. 360ºarvionnin, anneli.romana@romana.fi, gsm. 040 – 503 0659. hyvinvointimittareiden ja oppimispäiväkirjojen) osalta on kuitenkin vielä kesken. Jo tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta, että keskeisesti työnohjauksen onnistumiseen vaikuttaa se, että esimies on sitoutunut ja sisäisesti motivoitunut työnohjauksen tavoitteisiin ja uskoo niiden saavuttamiseen. Eli tavoitteiden asettamisprosessi on tässäkin mentelmässä olennaisen tärkeä, eikä ilman motivaatiota synny tuloksia. Säästämisen ja sijoittamisen ajankohtaiset tuotteet Eräs tutkimukseen osallistunut esimies kiteyttää Sijoittaminen ja säästäminen ovat taas pinnalla julkisuudessa. Palstatilaa tuntuvat saavan nimenomaan osakemarkkinat ja kokemuksensa näin: sen eri osa-alueita käsittelevät aiheet. Näiden aiheiden entistä Työnohjauksesta olen saanut tukea ja kannustusta omaan laajemmalle esiintuomiselle on kiistatta tilaus olemassa. Suomalainen pääoma on edelleen, laajasti katsottuna, työhöni. Olen saanut -ratkaisumalleja erilaisiin työpaikalla ilmeneviin sijoitettuna melko laiskasti. Perinteisten pankkitalletusten ongelmatilanteisiin, sekä työn kulkuun, organisointiin että osuus on edelleen valtava, kun olemassa olevaa finanssivarallisuutta arvioidaan kokonaisuutena. Muussa ilmapiiriin liittyviin, -ulkopuolista ja uutta näkökulmaa silloin, kun ei omasta Skandinaviassa, Euroopan vanhoista valtioista puhumattakaan, on pitkät perinteet varallisuuden kärsivällisessä kasvattaorganisaatiosta ole löytynyt tukea, -omaan työntekoon liittyvää apua; miten hallitsen omaa misessa. Viimeksi suomalaiset heräsivät sijoittamiseen viime kalenteriani, mikä kuuluu esimiehen rooliin ja työtehtäviin vuosituhannen vaihteessa, ikävä kyllä modernin pörssihistorian suurimman romahduksen aattona. Oppirahat tulivat monille ja minkälainen työnjaon pitäisi olla, -ehdottomasti se on ollut myös kanava omien työpaineiden kalliiksi ja kovin moni jätti leikin kesken ennen kuin se purkuun. Silloin kun tilanne on vaikuttanut sekavalta, on kunnolla alkoikaan. työnohjauksessa pystytty laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen Viimeaikainen trendi on selvästi pitkäjänteisyyden ja epäolennaisuudet saatu karsittua pois ja -voimia ja uutta asennetta, silloin kun oma usko on ollut korostaminen, riskejä ja niiden ymmärtämistä koko ajan painottaen. Tulevaisuuden ennustaminen on epävarmaa. hiipumassa. Analyytikoiden ennusteetkaan eivät kerro absoluuttista totuutta, mutta antavat arvokasta taustatietoa talouden tilasta Coachin ja työnohjaajan valinnasta ja yksittäisten pörssiyhtiöiden näkymistä. Harvalla meistä on mahdollisuus vierailla yrityksissä, tavata niiden ylintä johtoa Sekä työnohjauksen että coahcauksen palvelujen tarjoajia ja arvioida tuotantomekanismien, logistiikan tai tuotepaletin löytyy runsaasti. Hyvä ja toimiva coaching ja työnohjaus ylivertaisuutta tai vastaavasti heikkouksia kyseisen yhtiön mahdollistuu hyvin erilaisilla taustoilla. Valinnassa on kilpailijoihin verrattuna. Ympäröivä maailma ja markkina kuitenkin hyvä edellyttää riittävää kokemusta, liike-elämän muuttuvat koko ajan, modernien ja nopeiden (jos ohjaus on tällä sektorilla) riittävää tuntemusta, tiedonvälitysjärjestelmien ansioista jopa salamannopeasti. johtamisen, ryhmä- sekä organisaatiodynamiikan ja Kirjoitan tätä artikkelia päivää ennen pörssiveturimme Nokian käyttäytymistieteellistä tietämystä. Työnohjaajakoulutuksia ilmoittamia vuoden 2005 neljännen kvartaalin lukuja. Suomessa on järjestetty jo pitkään ja coachingista Huomisesta tuleekin siis kiireinen, se on ainoa mikä on koulutusta on voinut hakea ulkomailta ja nyttemin myös varmaa. Päivän suunta selviää kuitenkin vasta muutaman Suomen coaching-yhdistyksen järjestämänä. Sekä Suomen minuutin kello 12 jälkeen, kun tulostiedot valuvat eetteriin. coaching-yhdistys, että Suomen työnohjaajat ry ovat Mutta palataan ajassa vielä hetkeksi muutama vuosi

Kuulumisia sijoitusmarkkinoilta


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

taaksepäin. Vuosituhannen alku oli ilkeää aikaa useimmille osakesijoituksia tehneille. Vuodesta 2000 lähtien sijoittajia kuritettiin niin valtavien yhtiöiden kirjanpitorikkomuksilla, terrori-iskuilla kuin vielä viimeksi Irakin sodan ja sen jälkivaikutusten luomilla pelkotiloilla. Vuoden 2003 maaliskuu, aika ennen Irakin sodan alkua, muodosti indeksilukujen pohjan, josta sittemmin on ponnistettu ylöspäin erittäin voimakkaasti. Noista päivistä tulee piakkoin kuluneeksi kolme vuotta, ja nyt osakesäästäjät voivat taas hymyillä. Talous kesti kyseiset koettelemukset ja yhtiöt sopeuttivat toimintojaan vastaamaan laskenutta kysyntää, samalla trimmaten itseään huippukannattaviksi. Tämä muodostaakin jutulleni aasinsillan siihen, miten nähdäkseni kukin meistä voi varallisuuttaan ja säästöjään kartuttaa nykyisessä markkinatilanteessa. Mitkä ovat siis suositeltavat tuotteet, tarvittavat summat ja minkälaisia kustannuksia tällaisesta toiminnasta seuraa? Varallisuudenhoitajana keskityn löytämään markkinoilla tarjolla olevista tuotteista kulloiseenkin tilanteeseen ja ennen kaikkea jokaiselle asiakkaalle erikseen sopivat tuotteet. Tuoteuniversumi on valtava, jolloin keskittyminen olennaiseen on kaiken a ja o. Myös sijoitustoiminnan ja käytettävien tuotteiden kustannukset saavat pitkässä juoksussa suuren painoarvon, kun niiden hyvyyttä verrataan toisiinsa. Suorat osakesijoitukset ja joukkolainasijoitukset sopivat tyypillisimmin asiakkaille, joille on varallisuutta jo kertynyt jonkin verran. Private Banking eli yksityispankkitoiminta jonka parissa itse toimin, soveltuu parhaiten asiakkaille, joilla on noin 150.000 eurosta ylöspäin oleva varallisuus. Tässä segmentissä myös käytettävä tuotepaletti on laajin mahdollinen. Mutta entä miten varallisuutta kannattaisi alkaa kerätä? Tähän kysymykseen varmin vastaus on mielestäni sijoitusrahastot.

5 edullinen tapa aloittaa säästäminen tai sijoittaminen, merkintäpalkkiotkin ovat pankkimme avainasiakkaille nolla prosenttia. Tälläkin on pitkällä tähtäimellä säästämistä kannustava merkitys. Rahastot sopivat mainiosti myös eläkevakuutustuotteisiin perinteisten korkopohjaisten säästöjen lisäksi. Eläkevakuutuksien verohyödyt ovat samoin edelleen ajankohtainen kannustin. Toivotan lukijoilleni tuloksekasta vuotta 2006 ja menestystä sijoittamisen ja säästämisen parissa ! Mika Saarinen Sijoitusjohtaja KTM Nordea Turun yksityispankki

Ekonomin elinikäistä oppimista esimiesvalmennusta Raisio Oyj:n ja Turun kauppakorkeakoulun yhteistyönä

Raisio Oyj on panostanut viime vuosina vahvasti esimiesten ja avainhenkilöiden koulutukseen. Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen toteuttama valmennus, joka on nimetty Johtavaksi Raisioksi, on ollut osa panostusta. Keskeisenä erona perinteiseen koulutukseen on se, että Johtavassa Raisiossa kaikki asiat liitetään räätälöiden Raision strategiaan ja kehittämistyöhön. Parhaillaan käynnissä on Johtava Raisio 3. Osallistujien joukossa on myös Koska harvalla meistä on irtonaista rahaa kerralla sijoitettavaksi Ravintoraision markkinointipäällikkö Titta Kytöhonka. suuria määriä, tulee useimmiten kysymykseen rahastoTitta valmistui kauppa-tieteen säästäminen säännöllisin erin, esimerkiksi kuukausittain. maisteriksi tammikuussa Kaiken pohjana on valinta sopivan tai sopivien 19 9 9 T u r u n rahastovaihtoehtojen kesken. Tämä vaatii kultakin säästämistä kauppakorkeakoulusta, jonka aloittavalta pientä itsetutkiskelua nimenomaan oman silloisessa Itäkaupan yksikössä riskinsietokykynsä ja toisaalta sijoitusperspektiivin suhteen. hän myös työskenteli 2,5 Näitä asioita ei kukaan voi toisen puolesta tietää. Usein vuotta. Vuonna 2000 Titta suhde riskiin muuttuu säästämisen kestäessä, ja siksi harvoin aloitti Raisio Yhtymässä, jossa onkaan viisasta noudattaa samaa säästämisjakaumaa orjallisesti hän teki Venäjän ja Baltian läpi vuosien, kertyneitä säästökohteita kriittisesti vienti-tuotepäällikön töitä. tarkastelematta. Kuten todettua, maailma muuttuu ja sen Titan työura Raisiossa on ollut lisäksi kunkin omat tarpeet ja toiveet muuttuvat matkan mukavan vaihteleva; vuonna varrella. 2001 hän siirtyi Benecoltuotepäälliköksi, ja viime Matalaa riskiä hakevalle suosittelisin säästämistä erilaisiin vuoden lopusta alkaen hän korkorahastoihin tai matalariskisiin yhdistelmärahastoihin, on tehnyt markkinointipääljoissa on korkosijoitusten lisäksi myös osakesijoituksia likön sijaisuutta ja hoitaa Titta Kytöhonka Ravintoraisiolta tyypillisesti välillä 25-75%. Korkorahastojen tuotto vaihtelee tiiminsä kanssa Sunnuntai-, välillä 3-7% ja suurinta tuottoa tässä omaisuuslajissa voi osallistuu Johtavaan Raisioon. Benecol-, Keiju-, Kultasulaodottaa tällä hetkellä kehittyvien maiden joukkolainoihin sijoittavasta korkorahastosta tai yritysten liikkeelle laskemista tuotteita sekä tammikuussa avatun uuden soija-kauratehtaan joukkolainoista. Yhdistelmärahastojen tuotto on viime vuosina tuotteita. Titta kokee, että hänellä on ainutlaatuinen lyönyt yllä mainitun tuoton komeasti, mutta pitää muistaa mahdollisuus työskennellä samanaikaisesti perinteikkäiden että pörssissä on ollut varsin valoisat ajat. Yhdistelmärahastoissa suomalaisten brändien kanssa ja toisaalta olla mukana voi mielestäni pitää pitkän aikavälin tuottotavoitteena 6-8% rakentamassa uusien tuotteiden markkinoita. Hän arvostaa markkinoimiensa tuotteiden kasviperäisyyttä, terveellisyyttä vuositasolla. ja helppokäyttöisyyttä mausta tinkimättä. Työn ja vapaa-ajan Osakemarkkinoilla tuotto-olettamat ovat yllä mainittuja tasapainoa tuo 2-vuotias Wilho ja parhaillaan tapahtuva korkeammat, ohjesääntönä voidaan pitää 8-10%:n muutto juuri rakennettuun omakotitaloon Mynämäkeen. vuosituottotavoitetta. Viime vuosien voimakkaan nousun jälkeen jatko lienee hieman vaatimattomampaa tasoa, mutta Titta kertoo Johtavan Raision sopivan tähän työuran vallitsevaan korkotasoon nähden vaaka näyttäisi kallistuvan vaiheeseen oikein hyvin. Kun opinnoista on pitkä aika, kuitenkin enemmän osakemarkkinoiden puolelle. Houkutte- tarvitaan ravistusta arkirutiineihin, tietojen päivittämistä ja levia kohteita tällä hetkellä ovat mielestäni lääketeollisuuteen omien rutiinien ja päätösten kyseenalaistamista. Vaikka Titta sekä toisaalta kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot, i t s e o n m a r k k i n o i n t i t y ö s s ä ä n j a e r i l a i s i s s a Eurooppaa ja Japania unohtamatta. Rahastosäästäminen on kehittämishankkeissaan tavannut paljon raisiolaisia, esimieskoulutus on tarjonnut uudenlaisen mahdollisuuden


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

verkostoitua muiden osallistujien kanssa, varsinkin niiden, joihin ei muutoin työssä törmää. Johtava Raisio -ohjelmassa paneudutaan johtamisen elementteihin: strategian toteuttamiseen, busineksen johtamiseen ja henkilöjohtamiseen. Ohjelma kestää vuoden, ja siihen sisältyy yksitoista valmennuspäivää, välitehtäviä ja pienryhmätapaamisia. Yksikkö- ja ammattirajoja rikkovissa pienryhmissä keskustelu on ollut ansiokasta kiireistä huolimatta, ja niissä on syntynyt hyviä ajatuksia strategian jalkauttamisesta, omasta esimiestyöstä ja muiden yritysten hyvistä käytännöistä Raision arkeen vietäviksi. Titta kertoo valmennuksen antavan hänelle nimenomaan raisiolaisena, koska se on räätälöity raisiolaisille ja siinä on linkitys uusimman teorian ja käytännön välillä. Raision panostus ohjelmaan on erinomainen. Johtavalla Raisiolla ei tavoitella vain esimiesten osaamisen kehittymistä vaan tukea jo olemassa oleviin johtamisen rakenteisiin. Tällaisia vahvistavia elementtejä ovat vaikkapa ylemmän johdon ja osallistujien välinen toimiva strateginen keskustelu, esimiesten tuki- ja kehittämisverkosto ja osaamisen siirtäminen. Johtavassa Raisiossa näitä tuetaan esimerkiksi johtoryhmän pienryhmäsparrauksella, avoimella raja-aidat ylittävällä keskustelulla ja kummitoiminnalla. Pienryhmiä sparraavat johtoryhmän jäsenet. Valmennuspäivissä kokonaiskuvaa ja tavoitteita on ollut luomassa toimitusjohtaja lisäksi toimialajohto. Titta pitää johtoryhmän sparrausta todella hyvänä. Hän sanoo, että se tuo johtoa lähemmäksi ja avaa kanavia molempiin suuntiin. Sekä johtoryhmän sparraus että toimialajohtajien tulevaisuudennäkemykset antavat tunteen siitä, että osallistuja on tärkeä yritykselle ja että häneen luotetaan. Titta itse arvostaa tämän valmennuksen kaltaista palkitsemista. Kun strategiaa avataan, se sekä sitouttaa että pakottaa muuttumaan. Jos näkökulma on kapea, eikä ole kokonaiskuvaa, on helppo olla kriittinen. Kun kokonaiskuva on hyvä, se vaikuttaa positiivisesti omaan toimintaan, Titta arvioi.

6 Oolannin ekonomiekskursio 28. – 29.5.2005 Ekskursio järjestettiin kahden SEFE:n alueyhdistyksen välisenä yhteistyöhankkeena ja sen tarkoituksena oli tutustua Ahvenanmaan elinkeinoelämään sekä siellä toimiviin ekonomeihin. Tätä kautta oli tavoitteena myös luoda kontakteja sekä verkostoitua saarimaakunnan kollegojen kanssa. Tilaisuus oli avoin kaikille SEFE:n alueyhdistyksien jäsenille. Mukana oli 19 henkilöä Turun Seudun Ekonomeista ja 8 henkilöä Helsingin Ekonomeista.

Lauantai 28.5. Lauantaina helsinkiläiset saapuivat Turun satamaan aamukahdeksan aikoihin klo 5.46 Helsingistä lähteneellä satamapikajunalla. Laivaterminaalissa koko ryhmä tapasi toisensa ensi kertaa matka- ja hyttilippujen jakamisen yhteydessä. Airi Heikkilä jakoi osallistujille myös ekskursion matkakassin, joka sisälsi tietopaketin lisäksi eräiden yritysten lahjoittamia sponsorilahjoja. Viking Linen Amorella irtosi klo 8.45 laiturista ja matkalaiset olivat vieneet matkatavarat ennen sitä viiteen hyttiin. Pian tämän jälkeen koko seurueemme suuntasi aurinkoiselle yläkannelle skoolaamaan matkan aloituskuohuviinilasillisen. Ryhmäläiset jatkoivat ennen lounasta toisiinsa tutustumista mm. karaokebaarissa. Airi Heikkilä olisi päässyt tulkitsemansa Tumma nainen -laulun perusteella finaaliinkin mutta valitettavasti se osui samanaikaisesti lounaan kanssa. Airin esitystä seurannut romaninainenkin nyökytteli hyväksyvästi laulun aikana, joten tuomaristo tiesi, mitä teki. Maittavan Viking Buffet -lounaan jälkeen siirryimme risteilyemäntämme Lotan johdolla laivan yläkannelle aivan komentosillan taakse kuulemaan Viking Line Oy:n esittelyä ja kuulemaan yrityksen tulevaisuuden kaavailuista. Hän kertoi myös mukana laivalla töissä olevan ahvenanmaalaisen neitosen, joka oli saanut juuri kuluvalla viikolla ekonomin paperit. Aurinko paistoi lämpimästi koko esityksen ajan muutoin matkustajilta suljetulle alueelle ja sen päättyessä saavuimmekin jo Maarianhaminaan aikataulun mukaan klo 14.10. Satamaterminaalista oli vain muutaman sadan metrin kävelymatka hotelli Cikadaan, jonne majoituimme.

Kauppakorkeakoulun näkökulmasta Johtava Raisio –ohjelmia on ollut ilo tehdä, sillä yhteistyö yrityksen ja korkeakoulun välillä on sujunut saumattomasti. Tärkeänä linkkinä on toiminut henkilöstöpäällikkö Johanna Jalava. Suunnittelun ja toteutuksen punaisena lankana on Johtava Raisio –ohjelman käytännönläheisyys siten, että osallistuminen valmennukseen poikii jo ohjelman kuluessa ajatuksia ja kehitysaskelia omaan Klo 15.15 nouti Sundsqvistin tilausbussi meidät hotellilta ja esimies- ja asiantuntijatyöhön. jatkoimme kohti kuuluisaa Tjudön viinitilaa, jossa valmistetaan mm. Ahvenanmaan erikoisuutta Ålvadosia. Viinitilan esittelykierroksen emäntänä toimi Iisalmesta kotoisin ja Jyväskylässä kieliä opiskeleva kesätyöneitonen. Viinitila tuottaa ja valmistaa Ålvadoksen lisäksi erilaisia ome-naviinejä sekä siidereitä ja kirsikkaviinaa. Ålvados ja eräät muut tuotteet myydään erikoisvalmisteisissa ja käsinpuhalletuissa lasipulloissa, jotka ovat jo sinänsä koriste-esineitä. Puolen litran Ålvadospullo muutoin maksaa Maarianhaminan Alkossa 99 euroa. Esittelykierroksen aluksi maistoimme kolmea eri tuotetta, minkä jälkeen kävimme tuotanto- ja säilytystiloissa. Itse viinitila on suosittu käyntikohde varsinkin ryhmille. Vanhan navetan vintille rakennetussa tilausravintolassa on hyvin tilaa ja siellä anniskellaan kaikkia tuotteita. Mukaan voi kuitenkin ostaa vain mietoja viinejä. Pihalaitumella isännöi aitausta kaksi uteliasta strutsia, jotka näykkivät verkkoaidan raosta tunkemallaan pään nokalla kaikkea kohdalle osuvaa – ei Lisätietoja esimiesvalmennuk-sesta antavat jutun kirjoittajat kuitenkaan kovin lujaa. koulutuspäällikkö Sari-Anne Poikkijoki (TuKKK vsk 1986, kuvassa oikealla) ja projektipäällikkö Kerttu Autio (kuvassa Noin vuosi sitten viinitilan jatko näytti varsin synkältä, sillä vasemmalla). yrityksen perustanut ”Bongo”Eriksson kuoli moottoripyöräonnettomuudessa. Jatkajaksi ryhtyi kuitenkin sari-anne.poikkijoki@tukkk.fi, p. 02 4814 553 nuorempi veli Daniel Eriksson, joka saapui paikalle aivan kerttu.autio@tukkk.fi, p. 02 4814 520


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

7

Kuva: Matti Holm

vierailun loppuvaiheessa. Ryhmämme puolelta ilo oli molemminpuolinen, sillä Daniel osoittautui myös ekonomiksi. Olimme tavanneet matkamme ensimmäisen Oolannin ekonomin. Hänen käyntikortissaan on muutoin tittelinä nimike, joka kelpaisi varmaan monelle meille mantereen ekonomillekin, Hembrännare. Daniel oli erittäin kiinnostunut jatkamaan ekonomiyhteistyötä myös jatkossakin, joten ei tämä tähän jää. Valitettavasti emme voineet pitää iltajuhlaamme viinitilalla, sillä sinne oli tulossa vielä muita ryhmiä. Jatkoimmekin takaisin hotellille klo 19.30 katetulle illalliselle.

Palautteet ja jatkosuunnitelmat Matkalle osallistuneiden palautteiden perusteella ekskursio oli onnistunut. Valmiutta oli tehdä seuraava matka niin, että perillä oltaisiin arkipäivänäkin, esim. perjantaista lauantaihin tai sunnuntaihin. Näin olisi paremmat mahdollisuudet tutustua yrityksiin ja Oolannin ekonomeihin. Tilaisuus oli kuitenkin vasta ensimmäinen, ei suinkaan viimeinen. Yhteistyötä jatketaan Hekon kerhojen sekä Turun Seudun Ekonomien kanssa ja haluaa Tjudön viinitilan isäntäkin meidät sinne uudelleen.

Illallisvieraana oli mantereelta Ahvenanmaalle töihin muuttanut ekonomi Jouko Kinnunen Ålands statistik- och utredningsbyråsta. Hän kertoi työstään ja elämästään Ahvenanmaalla. Yleensä ei manner-Suomesta tulla pysyvästi töihin saarimaakuntaan, joten hän oli todella poikkeuksellinen Oolannin ekonomi. Hän jakoi myös erilaista tilastomateriaalia esityksensä lomassa.

Uusi Ahvenanmaaretki on nyt tulossa! Ahvenanmaa ekskursio pe 19.5. – la 20.5.2006. Jatkamme viime kevään perinnettä TSE ryn ja Helsingin Ekonomien, HEKOn yhteistä tutustumista saarivaltakunnan elämään. Mukana menossa myös muita jäsenyhdistyksiä. Tällä kertaa meillä on mahdollisuus yritysvierailuun jo perjantaina. Tietoa muusta ohjelmasta, hinnoista ja aikatauluista yhdistyksen nettisivuilla helmikuun puolivälistä alkaen www.turunseudunekonomit.fi. Illallisen jälkeen ryhmämme pieneni yhdellä hengellä, sillä Tee alustava varaus kalenteriisi ja seuraa matkan rakentumista yksi hekolaisneitonen lähti vielä Helsingin yölaivalla sivuilta. osallistuakseen sunnuntain juoksutapahtumaan. Osa jaksoi vielä jatkaa Arkipelagin yökerhoon mutta varsinkin hekolaiset joutuivat antamaan tässä suhteessa tasoitusta turkulaisille Ari Oksa aikaisin aamulla olleen ylösnousun takia. Helsingin Ekonomit Ry Järjestöekonomit matkanjohtaja Sunnuntai 29.5. Vaikka hotellin ulkouima-altaan lauantaina alkanut täyttäminen oli loppunut, ei allasta vielä saanut käyttää, joten aamuuinnit piti suorittaa saunaosaston sisäaltaalla. Aamiaisen jälkeen luovutimme huoneet ja otimme matkatavarat bussiin, joka lähti klo 10.30 kolmetuntiselle opastetulle kiertoajelulle. Maarianhamina on erittäin kaunis kesäkaupunki, vaikka omaakin Manner-Suomen pikkukaupungin tapaan kokonsa edut ja haitat. Sinne kuitenkin rakennetaan uusia taloa, varsinkin laita-alueille. Lisäksi Maarianhaminaan valmistui viime vuonna kylpylä ja viihdepuisto Mariepark. Moni vanhakin Ahvenanmaan kävijä näki uusia paikkoja sekä kuuli uusia tarinoita tällä kierroksella, jonka oppaana toimi myös mantereelta muuttanut opasneitonen. Ahvenanmaalaisiin yrityksiin oli käytännössä vaikeaa tutustua vierailun tapahtuessa viikonlopun aikana. Kiertoajelu päättyi satamaterminaaliin ja Viking Isabella lähti klo 14.25 kohti Turkua. Ryhmän viimeinen yhteinen tilaisuus oli klo 15.00 katettu Viking Buffet-päivällinen. Laivan saavuttua Turkuun klo 19.50 oli hekolaisilla vielä edessä junamatka pääkaupunkiin, jonne juna saapui klo 22.57. Kahden päivän tiukka ekskursio Ahvenanmaalla oli takana.

Airi Heikkilä Turun Seudun Ekonomit Ry matkanjohtaja

Ekonomien jäsenilta 25.1.2006 S E F E järjest ää t ammi-helmikuuss a ekonomien palkkakilpailukykyyn keskittyvän jäsenillan 16 paikkakunnalla. Keskiviikkona 25.1. jäsenilta oli Turussa, ja Hamburger Börsissä oli todella tupa täynnä: paikalla oli 80 Turun seudun ekonomia! Jäsenillassa keskustelimme palkkakilpailukyvystä useasta eri näkökulmasta. Kävimme läpi koulutuspolitiikan muutosten vaikutusta ekonomien työmarkkina-asemaan. Pohdimme mitä toisaalta yhteisellä edunvalvonnalla voimme tehdä palkkakilpailukyvyn eteen ja toisaalta miten voimme vaikuttaa oman työnantajamme palkkapolitiikkaan. Oman palkkauksellisen asemaan eteen ekonomit voivat tehdä töitä myös ottamalla palkkansa puheeksi työnantajan kanssa myös tähän palkkakeskusteluun etsimme keinoja.


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

8 TuTo taistelee, TuTo taistelee… Jääkiekko on aina ollut lähellä sydäntäni. Todellinen uppoutuminen lajiin tapahtui 90-luvun puolivälissä, kun opiskelujen myötä muutin Turkuun ja löysin TuTon. Joukkue pelasi liigaa, ei niin suurella menetyksellä, mutta sitäkin suuremmalla sydämellä. Ikuisesti muistan sen synkän kevätillan 1996, kun TuTo putosi sarjaporrasta alemmaksi. Kyyneleitä nieleskellen vannoin paluumatkalla hallilta, että joukkuetta en jätä, oli sarjataso mikä tahansa.

Kuva: Matti Holm

Eniten illan osallistujia puhutti naisten ja miesten erilainen palkkauksellinen asema. Saattaapa olla, että joku illan miespuolisista osallistujista jopa hattuuntui aiheen saamasta huomiosta. Kuitenkin on niin, että nais- ja miesekonomien välisen selittämättömän palkkaeron poistaminen on Ekonomiliitolle todella tärkeää. Ennen jäseniltaa järjestimme myös lehdistötilaisuuden, jossa otimme esille kolme aihetta. Jäsenillan teemaan liittyen puhuimme palkkakilpailukyvystä ja palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien merkityksestä. Toiseksi penäsimme Opetusministeriötä ottamaan vahvemman johtamisotteen koulutuspolitiikkaan. Ministeriön nykyinen linja - pelkästään määrällisten tavoitteiden asettaminen - on huonoa johtamista, koulutuspolitiikkaa pitää ohjata myös laadullisesti ja poliittisesti. Hyvänä esimerkkinä koulutuspolitiikan ajelehtimisesta on ammattikorkeakoulujen käyttöönottama englanninkielinen nimike University of Applied Sciences. Poliittista päätöstä asiasta ei ole, eikä sitä myöskään ole virallisesti valmisteltu. Nimike on vain otettu käyttöön. Kolmantena teemanamme lehdistötilaisuudessa oli kylterien esille ottama epäkohta: opintotuen vapaan vuositulon tulorajoja ei ole nostettu sitten vuoden 1998. Nykyiset rajat, 505 euroa jokaista opintotukikuukautta kohden ja 1515 euroa tuetonta kuukautta kohden eivät vastaa enää nykyisin sitä tulotasoa, jonka ahkera opiskelija voi aktiivisen opiskelun ohessa saavuttaa ja jolla hän verojen jälkeen tulee toimeen. Niinpä ottaen huomioon ansiokehityksessä tapahtuneet muutokset olisi tulorajojen nostaminen 20 prosentilla vähintäänkin kohtuullista ja oikeutettua. Antti Hakala asiamies SEFE

Tulevia tapahtumia

Siitä lähtien Tuto on pelannut toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, nykyiseltä nimeltään Mestis. Menestystäkin on tullut, loppuotteluihinkin asti on päästy, mutta kirkkain mitali on saavuttamatta. Tällä kaudella TuTo pelaa kotiottelut Turkuhallissa, koska Kupittaalle ollaan rakentamassa uutta hallia. Vuoden 2005-2006 joukkue on erittäin kilpailukykyinen. Valmennus on Ika Lehkosen myötä huippuluokkaa, maalivahti on Mestiksen eliittiä ja puolustus on tasapainoinen. Hyökkäyksestä löytyy Mestiksen vaarallisen ketju, SaunamäkiForsell-Vuorisalo pystyy pyörittämään vastustajan kuin vastustajan sekaisin. Lyhyesti sanottuna koossa on paketti, joka kaiken onnistuessa omaa edellytykset otsikoihin keväällä. Runkosarjan päättää 10.3 ottelu TuTo-Sport. Vierasjoukkue on tasokas ja kiinnostava, joten ottelu on varmasti mielenkiintoinen. Lisäpanosta otteluun tuovat seuraavalla viikolla käynnistyvät loppupelit. Huono kenraaliharjoitus ei ole jääkiekossa mitenkään tavoiteltava asia, vaan hyvä tunne ja lataus tulee voittojen kautta. Siitä taistellaan 10.3. Lähdetään katsomaan ja kannustamaan. Tage Lindberg Asiamies, työmarkkina- ja yhteiskunt apolitiikk a Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund, SEFE ry. Puhelin 0201 299 252, 040-5133969 Sähköposti: tage.lindberg@sefe.fi

Koko perheen tapahtuma, TuTo – Vaasan Sport –ottelu pe 10.3. Turku Hallissa Aloitamme vierailun TuTo Hockey Oy:n yritysesittelyllä Irish Pubin takaosassa klo 17.30. Samalla nautimme suolaista virvoikkeen kera. Hinta aikuisille 10 euroa ja alle 15-vuotiaille 5 euroa sisältäen ottelulipun ja tarjoilun. Tilaisuuteen mahtuu noin 40 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset NettiIlmoon ja toimistolle ti 28.2. mennessä. Maksut Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille: Nordea 205718-33561 viitteellä 10032 ti 28.2. mennessä.

Radisson SAS Marina Palace Hotelli- vierailu tiistaina 14.3. klo 8.30 alkaen Osoite: Linnankatu 32, Turku. Nautitaan yhdessä aamiaista

Kävelykuntotesti Kupittaan Urheiluhallissa hotellin Super Breakfast pöydästä ja kuullaan pieni esitys hotellista jonka jälkeen meillä on mahdollisuus tutustua Turussa 2.3.2006 klo 19.00 taloon muuten (huonekierros, saunat yms). Tilaisuus on UKK-kävelytestin avulla voidaan antaa palautetta aerobisen kunnon riittävyydestä tai riittämättömyydestä suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn. Testi on tarkoitettu 20-65 vuotiaille aikuisille. Se mittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä eli hapenottokykyä. Testissä kävellään kaksi kilometriä tasaisella vauhdilla mahdollisimman nopeasti. Ilmoittautuminen Netti-Ilmoon tai toimistolle ma 20.2. mennessä. Testin hinta jäsenille 5 euroa maksetaan TSE ryn tilille Nordea 205718-33561 viitteellä 02037. Testin jälkeen voisi jutella kuntoilu/liikuntatapahtumatoiveista. Toimistolle voi myös lähettää toiveita aiheesta.

maksuton. Ilmoittautuminen avautuu ma 20.2. klo 12.00 Netti-Ilmoon ja toimistolle, ilmoittautuminen ti 7.3. mennessä.

Kevätkokous Turun Seudun Osuuspankissa 21.3.2006 klo 18.00 Kokouskutsu tuonnempana lehdessä. Tilaisuuteen ovat myös avecit tervetulleita.


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

9

Huiskulan puutarha-vierailu ti 28.3. klo 17.00 Turun Ekonoominen Olutseura /Hurtownia Tours Düsseldorfiin Osoite Huiskulantie 52, 20380 Turku. http://www.huiskula.fi. Kierretään puutarhalla ja kuullaan samalla yrityksestä ja alan erityispiirteistä. Ilmoittautumiset vierailulle Netti-Ilmossa ja Turun Ekonoominen Olutseura /Hurtownia Tours tarjoaa toimistolle 14.3.mennessä. Tilaisuus on maksuton. keväisen olviretken Saksanmaan sydämeen, Düsseldorfiin 28.4. - 1.5. 2006, perjant aist a maanant aihin. Ti e d u s t e l u t K i m m o Pa l o n e n 0 4 0 0 3 2 2 813 , Vesijumppaa Caribian kylpylässä Turussa to kimmo.palonen@auriamail.net.

30.3. ja ma 3.4. ja ke 5.4. klo 17.00

Pehmeä pikastartti kevään ulkoilupuuhiin - polville ja nivelille ystävällisesti. Jumppatuokion kesto 45min. Yhden kerran hinta jäsenille 5 euroa, muille 7 euroa. Kukin ilta vaatii t o t e u t u a k s e e n v ä h .12 o s a l l i s t u j a a , v i i m e i s e n ilmoittautumispäivän 22.3. jälkeen saa tiedon toteutumisesta. Ilm. Netti-Ilmossa ja toimistolle. Maksut Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille: Nordea 205718-33561 viimeistään 22.3. mennessä, to 30.3. ilta viitteellä 30038, ma 3.4. viitteellä 03049 ja ke 5.4. viitteellä 05047.

Vero-ilta 4.4. klo 17.30 Turun verotoimistossa Vero-ilta 4.4. klo 17.30 Turun verotoimistossa, koulutustilassa, sisäpiha, Anikaistenkatu 1, 20100 Turku. Sukelletaan henkilöverotuksen uusimpiin salaisuuksiin. Aloitetaan kahvilla klo 17.30 jonka jälkeen esitys teemasta ja keskustelua. Alustajana yhdistyksen oma edustaja verosihteeri Marja Ansio. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset ke 29.3. menness ä. Muk aan mahtuu 70. Kahvit arjoilu.

Voimisteluseura Lahjan Tytöt – historiaa ja tätä päivää – ti 11.4. klo 19.00 Osoite: Yliopistonkatu 31, sisäpihalta. Aloitamme venyttelyllä, n 45min jossa saamme myös vinkkejä ja opastusta koti- ja työpaikkavenyttelyyn. Varaa sopiva vaatetus venyttelyyn ja lämmintä päällepantavaa sen jälkeen. Venyttelytunnin jälkeen lyhyt katsaus Lahjan Tyttöjen historiaan ja toimintaan sekä kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen avautuu ma 20.2. klo 12.00 Netti-Ilmoon ja toimistolle, ilmoittautuminen ti 4.4. mennessä.Tilaisuus on maksuton. Mukaan mahtuu 15 osallistujaa.

Ahvenanmaa ekskursio pe 19.5. – la 20.5.2006 Jatkamme viime kevään perinnettä TSE ryn ja Helsingin Ekonomien, HEKOn yhteistä tutustumista saarivaltakunnan elämään. Mukana menossa on myös muita jäsenyhdistyksiä. Tällä kertaa meillä on mahdollisuus yritysvierailuun jo perjantaina. Tietoa muusta ohjelmasta, hinnoista ja aikatauluista yhdistyksen nettisivuilla helmikuun puolivälistä alkaen www.turunseudunekonomit.fi . Tee alustava varaus kalenteriisi ja seuraa matkan rakentumista nettisivuilta. Lisätiedot toimistolta.

”Näe 7 kuntaa – 8 lauttaa – 12 siltaa” lähde Saariston Rengastie –retkelle 10.6.2006. Odotettavissa mukava alkukesän bussiretki. Kerralla saaristotietous haltuun koko perheelle. 8.00 Lähtö Turusta/Naantalista. 9.00 Pullakahvit ja tutustuminen Kustavin Savipajaan tai Laura Peterzenin myymälään Laupusissa. 10.10 M/S Aurora lähtee Laupusista, aluksella myös kahvila. 10.40 Saapuminen Jumoon ajo yhden lossin kautta Iniöön, jossa tutustuminen kirkkoon ja kylään. 11.30 Lounas Iniössä seisovasta pöydästä( kalaa, lihaa, leipä, maito, vesi sekä kahvi). 13.30 M/S Antonialla tunnin lauttamatka Iniöstä Mossalaan, lautalla myös kahvila. 14.30 Ajo Björkön kautta (2 lossia) Houtskäriin, jossa aikaa tutustua kylään. 15.40 Lautalla Kittuisista - Korppoon Galtbyhyn (30 min). 16.40 Lautta Korppoon Retaisista Nauvon Pärnäisiin. 17.15 Kahvi sekä sämpylä tai voileipää Nauvossa 18.00 Lautta Nauvon Prostvikistä Paraisten Lillmälöön. 19.30 takaisin Turussa. Tarkemmat tiedot retkestä ja hinnat huhtikuussa jäsenlehdessä ja nettisivuilla.

Tehdään ja syödään kevätjuhlaruokia, Turun Marttojen opastamana kahtena iltana; ti 25.4. ja 3.5.2006 alkaen klo 17.00 molempina Samppalinnan Kesäteatteriin "Viulunsoittaja iltoina: katolla" -musikaali Turun Marttojen Kokkikoulu-ilta 1. ti 25.4. klo 17.00 alkaen. Osoitteessa Kaskenkatu 2 B, Turku. Illan teemana on SalaattiBuffet kevään juhliin Illan hinta 22 euroa sisältää teorian, valmistamisen, kattamisen ja syömisen. Sitovat ilmoittautumiset Netti-Ilmoon ja toimistolle ti 4.4 mennessä. Maksut Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille: Nordea 20571833561 viitteellä 25043 ti 4.4. mennessä. Max 15 osallistujaa.

Samppalinnan Kesäteatteriin "Viulunsoittaja katolla" musikaaliin on varattu lippuja tiistaiksi 11.7.2006 klo 19.00 esitykseen.

Risto Kaskilahden tulkitsema maitokuski Tevje yrittää säilyttää asemansa "perheen päänä" tomeran vaimonsa ja viiden tyttärensä keskellä. Hyvän tarinan lisäksi esityksessä on paljon upeaa musiikkia, "Rikas mies jos oisin", "Nousee Turun Marttojen Kokkikoulu-ilta 2. ke 3.5. klo 17.00 alkaen. päivä, laskee päivä" jne. Osoitteessa Kaskenkatu 2 B, Turku. Tämän toisen illan teemana on Voileipäpöytä, suolasta ja makeaa kevään Jäsenhinta 22 euroa ja avechinta 26 euroa. Hinnat sisältävät juhliin. Illan hinta 22 euroa sisältää teorian, valmistamisen, väliaikakahvituksen. Ilmoittautuminen Netti-Ilmossa ja kattamisen ja syömisen. Sitovat ilmoittautumiset Netti-Ilmoon toimistolle 30.4. mennessä. Ilmoittautuessa mainitsetko ja toimistolle ti 4.4 mennessä. Maksut Turun Seudun oletko oikeutettu opisk/eläk tai lasten (4-14v) lippuun. Maksut Ekonomit ry:n tilille: Nordea 205718-33561 viitteellä 25043 30.4. mennessä TSE ryn tilille Nordea 205718-33561 viitteellä 11073. ti 4.4. mennessä. Max 15 osallistujaa.


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

10

Turun kaupunginteatterin "Elisabeth" Turun kaupunginteatterin "Elisabeth"-esitykseen on varattu lippuja 29.9.2006 näytökseen. Tarkemmat tiedot jäsenlehtiin ja yhdistyksen nettisivuille myöhemmin. Yhdistyksen nettisivuilta saa myös tiedot tulevista tapahtumista.

Kokouskutsu Turun Seudun Ekonomit ry

Sääntömääräinen kevätkokous 2006 Tiistaina 21.3.2006 klo 18.00 Turun Seudun Osuuspankki, Maariankatu 4, Turku. Käynti sisäpihalta. Käsiteltävinä asioina sääntömääräiset asiat: - Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2005. - Esitetään tilintarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. TERVETULOA!

Huomioitavaa Muutokset jäsentiedoissa Ilmoita kaikki yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset suoraan Suomen Ekonomiliitto SEFEen, mieluiten nettisivujen kautta: www.sefe.fi > jäsenyys > jäsentiedot tai sähköpostitse: jasenrekisteri@sefe.fi Pidä sähköpostiosoitteesi ajan tasalla SEFEn rekisterissä!

Tilaisuuksiin ilmoittautuminen

Iltaan ovat tervetulleita myös avecit. Kokouksen ajaksi TOP on järjestänyt aveceille omaa ohjelmaa. Kokouksen jälkeen Turun Seudun Osuuspankin terveiset ja tarjoilua.

Nettisivujen kautta: www.turunseudunekonomit.fi > ilmoittautuminen

Tarjoilun vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Netti-Ilmossa tai TSE ry:n toimistolle tsery@co.inet.fi, puh (02) 469 0680.

Puhelimitse: (02) 469 0680

Sähköpostitse: tsery@co.inet.fi

HUOM! Varmistusviestiä Netti-Ilmosta ei tule aina automaattisesti jokaiseen tapahtumaan. Tilaisuuksien maksut: Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille Nordea 205718-33561

Turun kauppakorkeakoulun tarjoamia erilaisia vaihtoehtoja yritys- ja aikuiskoulutukseen: Koulutusta mm. yrityksen taloushallinnosta, kehittyvä esimies -verkkokurssi jne. Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksesta: http://www.tukkk.fi/pki/koulutus0506/tarjonta.htm Akkreditoitua eMBA-koulutusta korkeatasoista tutkintoa kaipaaville Johtamiskoulutusinstituutista: http://www.tukkk.fi/joko/koulutus.asp

Toimisto Toimistoajat ma klo 12-17, ti-to klo 9-14, pe suljettu Puhelin: (02) 469 0680 Sähköposti: tsery@co.inet.fi Osoite: Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Marjatta Postinen

Puheenjohtaja

Kehittämis- ja koulutuspalveluja yrityksen tulevaisuuden hahmottamiseen ja visionäärisen johtamisen kehittämiseen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta: http://www.tukkk.fi/tutu/futuresfocus/

Jaakko Mäkikalli Puhelin: (040) 526 1015

Avoimen yliopiston tarjontaa Turun kauppakorkeakoulusta. Osa pelkästään avoimen kautta tarjottavia opintojaksoja, mutta paljon myös ns. integroituja jaksoja perusopetukseen. http://www.tukkk.fi/avoin/

Haluatko kirjoittaa TSE:n jäsenlehteen artikkelin tai tiedätkö hyvän, ajankohtaisen ja ekonomeja kiinnostavan aiheen? Ota yhteyttä toimistolle!


Jäsenlehti Turun seudun ekonomit ry

11

Olutseuran kuulumiset Turun Ekonoomisen Olutseuran syksy sujui totutuissa merkeissä, kokouksia, testejä ja kulttuuria. Tiistaina 18.10. kokoontui toistakymmentä aktiivia Old Bankiin keskustelemaan k e v ä ä n 2 0 0 6 matkakohteesta. Vilkkaan keskustelun jälkeen päädyttiin tutkimaan vaihtoehdot Saksa ja Ukraina. Ukraina olisi ollut perinteinen Hurtownia-kohde, mutta ajan myötä osoittautui, etteivät resurssimme riittäneet avata uusia uria näin tuntemattomassa kohteessa. Torstaina 1.12. testasimme kinkkuviinit TAP-Yhtiöt Oy:n vieraina. Yli kaksikymmentä herkkujen ystävää valitsi viidestä Alkon valitsemasta kohtuuhintaisesta vaihtoehdosta parhaaksi punaviiniksi joulupöytään espanjalaisen Iconon. Ohjelmassa oli myös esitys isäntäyhtiön toiminnasta, saunominen sekä iltapala vilkkaine pöytäkeskusteluineen.

Tilaa nyt itsellesi oma EKONOMI-T-PAITA! Kuvassa vasemmalla Clique Classic ja oikealla Fruit of the Loom lady fit. Ekonomiystävällinen hinta 15 euroa. Koot ja mallit (kaikki paidat mustia valkoisin tekstein): Fruit of the Loom lady fit: S, M, L, XL (tyköistuva, napakka malli) Clique Classic: S, M, L, XL, XXL, XXXL (perinteisen löysä t-paitamalli) Yksinmyynti: Vaasan Ekonomit - Vaasa Ekonomer ry (© jsa) ----------------------------Turun Seudun Ekonomien toimistolle yhteistilaus:

Joulunajan perinteinen kulttuurimatka suuntautui jälleen Tallinnan Estonia-oopperaan 16.-18.12. Puccinin Tosca tenhosi mielet ja väliaikatarjoilut sai joukkomme hyvään vireeseen. Kehumisesta ei ollut tulla loppua oopperajatkoilla Beer Housessa, jonka henkilökunnan uudet työasut saivat ansaitsemansa huomion. Ostosmahdollisuudet oli huomioitu matkalla hyvin ja Tallinnan joulumarkkinoille jäikin useampi turkulaisperäinen euro. Matka sai hyvän vastaanoton jo ennakkoon, ja kaikkiaan matkasta kiinnostuneita oli runsaasti yli varatun lippumäärän. Lopulta matkaan osallistui 51 henkeä ja ”rannallekin” jäi useita harmittelijoita. Vastaavanlainen kulttuurimatka tullaan melko varmasti järjestämään myös tänä vuonna, olkaapa valppaina ja seuratkaa tiedotteitamme! Kevään ”kaukomatkamme” järjestetään Saksan Düsseldorfiin 28.4. - 1.5., eli teutoniset vappujuhlat on tiedossa ilmoittautuneille 40:lle matkaajalle. Matka myytiin lähes hetkessä täyteen, kiitos kiinnostuneille. Turun Ekonoominen Olutseura / Hurtownia Tours Kimmo

Lähetä tilaus sähköpostilla tsery@co.inet.fi tai soita toimistoaikoina ma 12-17, ti-to 9-14 (02) 469 0680. Maksut Turun Seudun Ekomomien tilille Nordea 205718-33561. Paidat voi noutaa toimistolta.


J채senlehti Turun seudun ekonomit ry

TEMA-TEAM 10633-06


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.