Jäsenlehti 01-2004

Page 1

1/2004

Vuosi on jo kunnolla päässyt vauhtiin, joten on aika jäsenlehtemme ilmestyä. Lehti jatkaa nyt kolmantena ilmestymisvuotenaan pääosin viimevuotisilla linjoilla. Tarkoitus on vuoden 2004 aikana tuottaa jäsenillemme tietoa Turun Seudun Ekonomit ry:n toiminnasta viiden 8-sivuisen numeron täydeltä. Pieniä muutoksia toki tapahtuu, jotka eivät kerralla muuta lehden ilmettä, mutta toivottavasti tekevät siitä kiinnostavamman. Tarkoitus mm. on joka numeroon saada mielenkiintoinen kirjoitus ajankohtaisesta tai ekonomeille läheisestä aiheesta. Sarjamme aloittaa emeritus professori Pekka Pihlannon pohdiskelu etiikasta, joka nykyään tuntuu olevan joillekin yhtä hapanta, kuin se yhdellä i:llä kirjoitettu. Jatkossakin pyrimme hyödyntämään yhteyksiämme sekä kauppakorkeakouluun että yritysmaailmaan. Pääosin kuitenkin edelleen esittelemme omaa ekonomitoimintaamme, jossa perinteillekin on annettava merkityksensä. Ohessa kuva muutaman vuoden takaa, jossa emeritus puheenjohtaja Heikki Toikka värikkäästi muistelee yhdistyksen mielenkiintoisia vaiheita. Yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja lehden toimittaminenkin ilman palautetta ”kentältä” voi joskus olla kuin suunnistaminen ilman karttaa ja kompassia. Mielenkiintoisia ja uusia polkuja kyllä löytyy, mutta johtavatko ne aina oikeille rasteille, tai ylipäänsä mihinkään, onkin jo toinen juttu. Palautetta yhdistyksen toiminnasta ja lehden sisällöstä sekä vinkkejä uusista linjoista voi (ja tulee!) lähettää sähköpostilla osoitteella tsery@co.inet.fi, tai lehden osalta myös suoraan toimitukseen kimmo.palonen@auriamail.net. Kimmo


Puheenjohtajan terveiset Nykypäivän meno Kuinka monesta tuutista tuleekaan ilotonta viestitystä työmarkkinoilta. Yhä useammin viestit koskettavat myös korkeasti koulutettuja. Myös alueellamme ekonomikunnassa ilmoituksia YT-neuvottelujen käynnistämisestä, irtisanomisista ja lomautuksista on jouduttu vastaanottamaan. Epävarmuuden sietämisestä on tullut päivän lausahdus, jonka päälle pitäisi saada kylvettyä pilkahdus toiveikkuutta. Miten tähän tilanteeseen oma yhdistyksemme sitten reagoi? Ensinnäkin panostamme tuottamaan alueellamme niin työmarkkinaturva- että urapalveluja lähelle jäsentämme. Näitä palveluja ja infotilaisuuksia pidetään kevään aikana joko yksin ekonomiyhteisön tuottamana tai sitten yhteistyössä YTNn kanssa. Ensimmäinen työsuhdeturvaan ja työsopimustoimintaan liittyvä tilaisuutemme on kylläkin jo ehditty pitää ennen lehtemme ilmestymistä, mutta vastaava tilaisuus tullaan järjestämään myös alkusyksystä. Työmarkkinailta valtionsektorilla toimiville ekonomeille pidetään 3.3. ja YTN yhteinen tilaisuus irtisanotuille ja irtisanomisuhan alaisille tullaan järjestämään alustavan suunnitelman mukaan huhtikuussa. Työmarkkina- ja urapalvelujen lisäksi tarjoamme syyskuussa 2003 toimintasuunnitelman mukaisesti niin yksilön kehittymiseen kuin koko perhekunnalle suunnattuja tilaisuuksia. Piipahda aika ajoin yhdistyksemme sivuilla tutustumassa tarjontaamme ja kätevästihän voit mukaan ilmoittautua myös netin kautta. ”Joskus tarvitaan aikaa. Toisinaan kestää mahdottoman kauan, ennen kuin valkenee”. Näin Muumipapan toiveikkain sanoin toivotan kaikille raikasta kevään odotusta, sillä synkimmänkin pilven ympärillä on aina kultaiset reunat... Airi

Uutisia, merkkipäiviä, niitä näitä Netti-ilmo laajenee TSE:n pilottikäytössä ollut tilaisuuksienhallintajärjestelmä laajenee koskemaan kaikkia SEFE:n jäsenyhdistyksiä. Turun kokemuksista on otettu oppia ja useita havaitsemiamme pieniä puutteita on korjattu. Toivottavasti jäsenet ottavat tämän kätevän systeemin omakseen. Se mahdollistaa tilaisuuksien tarjoamisen yli yhdistysrajojen ja siten myös osallistumisen muiden yhdistysten tilaisuuksiin.

Eläkkeelle ekonomina? Saamme säännöllisesti liitolta tiedot muutoksista jäsenistössämme. Yllättävän usein eron perusteena on eläkkeelle jäänti. Muistut taisin tästä syystä eroa harkitsevia mahdollisuudesta pysyä jäsenenä edullisesti. Mikäli olet ollut jäsen vähintään 10 vuotta etkä halua enää Talouselämä –lehteä, vuotuinen jäsenmaksusi TSE:lle ja SEFE:lle yhteensä on 34.90 euroa (2004). Osallistumalla muutamaan TSE:n tilaisuuteen, nythän aikaakin on, tuon summan helposti säästää.

Keskustelupalsta Ekonomiverkossa aukeaa Ekonomiliiton verkkosivuilla aukeaa maaliskuun alkupuolella keskustelupalsta. Palstalle pääsevät kirjoittamaan kaikki SEFEn jäsenet ja palstalla voi myös esittää kysymyksiä SEFEn toimiston asiantuntijoille. Keskustelupalstalle avataan eri foorumeja, mm. Ekonomiosaaminen, Työssäjaksaminen, Akateeminen yrittäjyys. Keskustelupalstalla kukin vastaa omista kirjoituksistaan. Asiantuntijalle lähetetty kysymys ja siihen liittyvä vastaus voidaan julkaista palstalla, jos

sen katsotaan palvelevan suurempaakin yleisöä. Anonymiteetti säilyy joka tapauksessa, kenenkään yhteystiedot eivät näy ellei sitä halua - kirjoittaa siis voi pelkällä nimimerkilläkin. Palstan ylläpitäjä on koulutuspoliittinen asiamies Sami Nieminen, joka myös poistaa asiattomat viestit armotta. Lisää tietoa keskustelupalstasta seuraavassa Ekonomi-lehdessä ja piakkoin myös www.sefe.fi :ssä!

Paavo Okko 60 vuotta 20.2.2004 Meidän kaikkien Turun k a u p pa k o r k e a k o u l u s s a opiskelleiden tuntema professori Paavo Okko täytti perjantaina 20.2. pyöreät 60 vuotta. Parhaimmat onnittelumme Paavolle!

Vielä asiaa sähköpostiosoitteista Kaikki jäsenemme saivat viime vuoden lopulla tarkistettavakseen jäsenrekisteriotteensa ja lomakkeen muuttuneiden tietojen ilmoittamiseen. Moni oli tietonsa päivittänytkin. Jäsenistämme, joita oli helmikuun alussa 1943, työsähköpostin on ilmoittanut 1154 ja kotipostin 383. Mutta lähettäessäni jäsentiedotteen näihin osoitteihin, sain vastauksen yli 150 osoitteesta, että tuntematon. Toivomuksemme olisi, että kaikki jäsenemme, joilla on sähköpostiosoite, sen ilmoittaisivat jäsenrekisteriin ja ylläpitäisivät tietonsa siten, ettei vanhentuneita osoitteita siellä kauaa olisi. Nyt toimistolle on muutamat ilmoittaneet muutoksen. Pyydämme heitä tekemään muutoksen suoraan rekisteriin


ekonomiverkon kautta. Tämä tiedotusmuoto on tuikitärkeä nopeissa tilanteissa. Oman lehtemme aineiston kokoamisen ja postiluukusta kolahtamisen väli on 2 viikkoa ja Ekonomi-lehden vastaava aika on yli kuukausi. Näinä muutosten aikoina nuo ajat ovat toivottoman pitkiä. Pyrkimyksemme onkin luoda säännöllinen tiedotuskanava sähköpostitse, jota jäsenlehtemme tukee.

Palkkasuosituksia SEFE:stä Opiskelijoiden kesätyöpalkat 2004 Työllisyysasteen ennakoidaan paranevan vuoden 2004 aikana. Vuositasolla ansioiden kehityksen arvioidaan nousevan hieman alle neljä prosenttia. Näistä lähtökohdista SEFEn hallitus on päättänyt suositukseksi kesätyöpalkoiksi 1450 – 1600 euroa, riippuen opintosuoritusten määrästä. Pääkaupunkiseudulle suositus on 100-200 euroa korkeampi.

Kai Reikko, yrittäjävastaava Kai.Reikko@lmi-finland.fi Katariina Sipola, nuoriekonomivastaava katariinasipola@hotmail.com Ossi Ahto, opiskelijajäsen ossi.ahto@tukkk.fi Toimihenkilöt 2004 Kimmo Palonen, tiedottaja Puh. t. 412 2322 Gsm 0400 322 813 kimmo.palonen@auriamail.net

Pro gradu –palkkiosuositus 2004 - kun opiskelija otetaan työsuhteeseen pro gradu työskentelyn ajaksi, hänelle maksetaan 1.900 euron kuukausipalkkaa - kun korvaus toimeksiantona tehdystä pro gradu tutkielmasta maksetaan muulla tavoin kuin kuukausipalkkana, suositus tällaisen kertakorvauksen suuruudeksi on 6.000 euroa. Lisäksi mikäli graduun liittyy laaja tai laajahko projektityö, joka jo sinänsä hyödyttää toimeksiantajaa, tulisi kertakorvauksessa huomioida myös tämä projektiosan aiheuttama lisätyö. Vastavalmistuneiden alkupalkka 2004 Vuonna 2003 toteutuneen palkkatason ja tälle vuodelle ennakoidun ansiokehityksen perusteella SEFEn hallitus on antanut vuodelle 2004 vastavalmistuneiden alkupalkkasuositukseksi 2.450 - 2.850 euroa kuukaudessa. Suositus koskee yksityistä sektoria ja siellä koulutusta vastaavia, vakituisia ei-esimiestehtäviä, kun opiskeluajalta ei ole pitkäaikaista työkokemusta.

Turun Seudun Ekonomit ry:n johtokunnan jäsenet ja toimihenkilöt v. 2004 Johtokunta 2004 Airi Heikkilä, puheenjohtaja Liedon työvoimatoimisto Puh. t. 489 444 Gsm 0400 526 1015, fax 489 4419 Airi.Heikkila@mol.fi airi.heikkila@surfeu.fi

Johtokuntatyöskentelyä.

Kevätkokouskutsu TSE ry kevätkokous Veritasstadionilla keskiviikkona 24.3.2004 klo 18 alkaen. Käsiteltävinä asioina sääntömääräiset asiat:

Jaakko Mäkikalli , varapuheenjohtaja Jaakko.Makikalli@turunmessukeskus.fi

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2003.

Marja Ansio, talousvastaava Marja.Ansio@vero.fi

Lisäksi tutustuminen stadioniin.

Kitte Fröjd, urahallintavastaava kittefrojd@suomi24.fi Elisa Hyrkö, tapahtumavastaava Elisa.Hyrko@raisiogroup.com Suvi Lindström, tiedotusvastaava Suvi.Lindstrom@raisiogroup.com

Pyydämme ilmoittautumaan 18.3. mennessä, jotta voimme varautua väenpaljouteen!


Mielipide Yritysmaailma ja hyvinvointiyhteiskunta etiikkakriisissä? Tuskin oli toivuttu Enronin ja eräiden muiden yhdysvaltalaisten yritysten kirjanpitoskandaaleista, kun Euroopassa ilmeni hieman saman tyyppisiä tapauksia, Skandia Ruotsissa ja Parmalat Italiassa. Yhteistä näille kaikille oli yritysjohdon epäeettinen ja suorastaan rikollinenkin käyttäytyminen. Vastaavaa ei onneksi ole tapahtunut Suomessa ja monet ovat sitä mieltä, että se ei olisi täällä mahdollistakaan. Kuitenkin meilläkin on ollut viime vuosina aihetta puhua yritysjohdon ahneudesta. Muun muassa liiallisuuksiin ryöstäytyneet optiokäytännöt ovat esimerkki tästä. On myös väitetty, että viimeaikaiset laajat irtisanomiset olisivat osoittaneet jonkinlaista piittaamattomuutta henkilöstöstä. Kieltämättä vanhoista patruuna-ajoista, jolloin henkilökunnasta huolehdittiin, on nykyisessä neljännesvuositaloudessa etäännytty varsin kauas.

Globalisoituminen taustalla? Mistä tässä kaikessa on oikein kysymys? Yritystoiminnan globalisoituminen neljännesvuositalouksineen, shareholder valueajatteluineen ja optiokäytäntöineen on varmasti eräs selittävä tekijä. Osakeyhtiömuotoisten yritysten johto joutuu nykyisin pitämään ensisijaisesti huolta omistajien edusta, jonka mittarina ovat yhtiön osakekurssit. Amerikkalainen rahoitusteoria rantautui meillekin ja toi mukanaan tällaisen ajattelutavan. Äskettäin esitetyssä yritysskandaaleja ruotivassa televisio-ohjelmassa ruotsalainen haastateltava totesi, että Yhdysvalloissa rangaistukset yritysrikoksista ovat aivan toista luokkaa kuin Pohjoismaissa. Hänen mukaansa olisi pitänyt ottaa sieltä koko paketti, eikä vain parhaita paloja. Oikeusjärjestelmää ei tietenkään voida niin vain muuttaa, mutta aina olisi syytä harkita nykyistä tarkemmin, miten aivan erilaisesta kulttuurista lainattu idea istuu omaan kulttuuriin. On pakko todeta, että optiokäytäntöjä sovellettiin meillä löysemmin kuin Yhdysvalloissa. Samoin niiden epäkohtien tunnustaminen ja johtopäätösten teko vei maassamme kauemmin. Vasta nyt ollaan meilläkin vähentämässä optioiden osuutta johdon palkitsemisessa ja kohtuullistamassa niiden ehtoja. Vahinkoa on jo kuitenkin ehtinyt tapahtua, sillä johtajien eettisten valmiuksien epäily ja heidän leimaamisensa ahneiksi ei ole vähäinen asia. Yritysmaailma kärsinee vielä pitkään menetetystä maineestaan esimerkiksi työsopimusmarkkinoilla. Kun ylilyöntejä tapahtuu – millä alalla tahansa – pelkästään ympäristötekijöiden muutokset eivät kuitenkaan selitä kaikkea. Siten globalisaatio siihen liittyvine käytäntöineen ei ole yksin ”syyllinen” yritysmaailman etiikkaongelmiin. Yritysjohtajat ja muutkaan ihmiset eivät ole ajopuita, joita olosuhteet

Pekka Pihlanto professori (emeritus) Turun kauppakorkeakoulu Yritystoiminnan tutkimusja koulutuskeskus

vain pyörittävät, vaan heillä on periaatteessa aina valinnan mahdollisuus. Tässä tullaan kysymykseen yksilön eettisestä ryhdistä. Mikä sitä on rapauttanut?

Vapautta ilman vastuuta Vaikuttaa siltä, että ajattelutavat ovat vähitellen muuttuneet niin, että rajoittamaton oman edun tavoittelu koetaan varsin luonnolliseksi ”olemassaolon taistelussa”, joka on hyvinvoinnin lisääntymisestä huolimatta kiristynyt. Yhä vähemmän näyttää esiintyvän yhteisöllistä ajattelua, jossa myös muiden etu ja odotukset otettaisiin huomioon. Olen omalla kohdallanikin havainnut merkkejä tällaisesta asennemuutoksesta. Mitä yhteiskunnissa on oikein tapahtunut? Yksilön vapauksista on tehty eräänlainen ”automaatti”, joka koko ajan enentää tätä jokaisen hyvää. Kaikkinainen sääntely koetaan pahaksi: se ei sovi talouselämään, eikä myöskään rajoittamaan omaa parastaan etsivää yksilöä. Ennen oli kahlitsevia rajoitteita, aivan liikaakin, mutta nyt lähestytään toista äärimmäisyyttä. Monella ei ole enää sisäisiä käyttäytymisen mekanismeja, jotka hillitsisivät ylilyöntien uhatessa. Kasvatuksen ja koulutuksen auktoriteetit on pantu viralta. Muun muassa siitä syystä ei aina enää tiedetä tai välitetä, mikä on oikein ja mikä väärin. Vapautta on lisätty, mutta samalla vähennetty vastuuta tai poistettu se kokonaan käsitevalikoimasta. Ainakin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tässä lienee samalla kysymys myös hyvinvointivaltion kriisistä. Yhä useampi toimii yhteiskunnassa omasta halustaan vapaamatkustajana ja vaatii vain lisää etuja, kun muillakin on. Ei ole niin hämmästyttävää, jos hyväosainen veronmaksaja huokailee taakkansa alla ja moni ottaa osansa ainakin silloin kun laillisen rajoissa oleva tilaisuus tarjoutuu – joillakin omatunto venyy tuon rajan ylikin. Jotakin on tehtävä, vaikka yksilön on vaikea vastustaa yhteiskunnallisia muutosvirtoja. Vanhemmilla, opettajilla, poliitikoilla, tiedotusvälineillä ja muilla vaikuttajilla on luonnollisesti erittäin suuri vastuu. Miltään ryhmältä ei pitäisi enää viedä toimintaedellytyksiä. Mikään yksittäinen toimenpide ongelmien ratkaisemiseksi ei ole riittävä, vaan on edettävä monella alueella samanaikaisesti. Me kaupallisen koulutuksen saaneet ymmärrämme, että tarvittaisiin kokonaisvaltaista strategiaa. Mitkä kaikki tahot osallistuisivat sen kehittelyyn? Tätä mietittäessä jokainen voi kuitenkin jo aloittaa oman tonttinsa osalta. Esimerkki on tunnetusti hyvä keino vaikuttaa.


Menneet tapahtumat Kulttuuria kerrakseen Tallinnassa 12.-14.12.2003 Peräti 58 kulttuurin ystävää oli matkassa, kun matkasimme Tallinnaan kuuntelemaan musiikkia tukussa. Perjantai-iltana aloitimme Verdin surullisella, mutta iki-ihanalla Traviatalla. Dumasin kamelianaisen tarina oli toki entuudestaan tuttu, joten juonessa pysyi mukana hyvin, alkukielisessä esityksessä oli Viron kielinen tekstitys. Oopperakokemus oli kokonaisuudessaan mieleenpainuva, laulajat olivat asiansa osaavia ja lavastus yksinkertaisuudessaan näyttävä. Siitä jäi heti alkuun hyvä maku. Eikä se johtunut pelkästään väliaikatarjoilusta. Lauantaina urakoitiin musiikilla. Puolelta päivin kokoonnuimme kansallisooppera Estoniaan lukuisten koululaisten tavoin baletin merkeissä. Itse ensimmäistä kertaa mokomaa katsomaan menossa olevana olin ehkä hieman ennakkoluuloinen, mutta se karisi jo esityksen alkumetreillä. Tsaikovskin kaunis musiikki, jouluinen lavastus ja eloisat tanssijat tempaisivat ensikertalaisen heti mukaansa ”Pähkinänsärkijän” tarinaan. Iltapäivällä ehdimme nauttia tukevan lounaan isoäidin luona, ravintola ”Vanaema juures” ennen kuin taas palasimme Estoniaan, tällä kertaa operetin merkeissä. Straussin ”Yö Venetsiassa” oli edellisten esitysten jälkeen pienoinen pettymys. Osaltaan syy varmaan oli siinä, että esitys oli Viron kielinen, joten mukaan laitetut hauskuudet meni yleisöltä (pääosin suomalaisia) yleensä ohi. Kokonaisuudessaan matka oli onnistunut, eikä esitysten jälkeen myöhäisilloin nautittu kevyempi osuus lainkaan vesittänyt kulttuurielämystä, pikemmin päinvastoin. Sunnuntaina kotimatkalla pystyi hyvin aistimaan tyytyväisyyden matkaajista. Matkasta on useampia kuvia katseltavissa osoitteessa http://www.hurtowniatours.com/tallinna/tallinna.html, tosin hieman vanhentunein tervehdyksin.

Musiikin ystävät tauolla.

Kohta baletti alkaa.

Kauneimmat joululaulut 16.12.2003 Ekonomiväen Kauneimmat Joululaulut 2003 laulettiin Turun Linnan kirkossa tiistaina 16.12.2003. Tilaisuudessa laulattajina toimivat rovasti Pentti Kokko, kanttori Eeva Paajanen ja Linnan kuoro. Ekonomeja perheineen oli paikalla 115 henkeä. Kirkkokaffet maistuvan piirakan kera nautittiin Linnan eteläisessä salissa. Tilaisuudessa muistettiin aktiivijäsentä, Terttu Pekuria lahjalla. Terttu on ollut vuoden 2003 aktiivisesti mukana toiminnassa ja päivysti keväällä toimistolla.

Linnan kirkon tunnelmaa.

Harrasta kirkkokansaa.

Palkittu Terttu, yhdistys kiittää!


Yritysvierailu Suomen Bioteekki Oy 26.1.2004

Turun Seudun Ekonomit tekivät tammikuun 28. päivä yritysvierailun Suomen Bioteekki – nimiseen raisiolaiseen yritykseen. Niille, jotka vierailulle eivät ehtineet mukaan voi Bioteekki olla suhteellisen tuntematon yritys, vaikka se onkin vuodesta 1993 lähtien kasvanut yhdeksi Suomen johtavista luontaistuotealan lääketukkuoikeuksin toimivista tukkuliikkeistä. Bioteekki on siis varteenotettava yritys Turun seudulla ja parinkymmenen ammattilaisen työnantaja. Vierailu alkoi toimitusjohtaja Kaj Söderholmin (KTM) esitelmällä, jossa hän kertoi yrityksen taustaa ja toimintatapoja. Tarjoiluista Bioteekin viihtyisissä ja avarissa tiloissa nauttivat ekonomit esittivät vilkkaasti kysymyksiä ja osoittivat kiinnostusta aihetta kohtaan. Juha Levosen tuote-esittely herätti paljon kiinnostusta ja moni käytti tilaisuutta hyväkseen esityksen jälkeen ja osti tuotteita flunssakauden varalle. Myös tutkittiin uusia hittejä; hainrusto- ja vihersimpukkatuotteita. Bioteekin tuotteet ovat monien valmistajien kanssa tehtävän yhteistyön ja oman tutkimuksen tulosta. Asiakkaiden palaute on myös avainasemassa uusien tuotteiden lanseerauksessa. Puolitoistatuntinen meni kuin siivillä ekonomien kartuttaessaan Varsinaissuomen elinkeinoelämään tutustuessa. Bioteekin edustajien mukaan AlfaLipoiini on tulevaisuuden tuote, jonka menestykseen yritys uskoo. Ja mikä on uskoessa, sillä AlfaLipoiinista sanotaan että se ”lisää energisyyttä, suojaa aivoja ja muuta hermostoa sekä parantaa keskittymiskykyä ja muistia. Lisäksi se tasaa verensokeria ja estää ihon vanhenemista”. AlfaLipoiinin kerrotaan myös sopivan erityisesti stressaantuneille ja kiireisille ihmisille sekä kaikille, jotka haluavat parantaa keskittymiskykyä ja muistia. Kuolemattomuus ei liene kaukana tästä ja luontaistuotteiden vaikutus on monelle uskon asia. Mutta miksi jättää terveys ja hyvinvointi arvailujen varaan ja jättää turvalliset, tutkitut ja suomalaiset kortit kääntämättä?!

SEFE:ltä on tilattavissa (www.sefe.fi) seuraavat maksuttomat oppaat: Yrittäjän opas (2003), Ulkomaantyöpas (2003), Työelämän vastuuopas (2000), Johtajasopimusopas (2002), Työsuhdeopas (2002), Paluumuuttajan opas (2003), Fudut vai? Yhteistoimintaneuvotteluopas henkilöstövaikutuksista (2003) Kylterin Työpakki (2004) Ja maksulliset: Mentorointi - Johdon ja asiantuntijoiden kehitysmenetelmä (2003): jäsen 14 EUR, ei jäsen 21 EUR. Oma Suunta - Työn ja elämän yksilölliset valinnat (1996): jäsen 11 EUR, ei jäsen 14 EUR. Ekonomimatrikkeli 2001: jäsen 60 EUR, ei jäsen 80 EUR Kaikki työsuhdejulkaisut löytyy myös verkkoversioina (www.sefe.fi > SEFEn palvelut > jäsenetujulkaisut > maksuttomat oppaat...), Paluumuuttajan opas ja Fudut vai... ainoastaan verkossa.

Yrittäjäilta 17.2.2004 Tiistaina 17.2., jo toistamiseen vajaan viikon sisään, Turun Työnantajain talo täyttyi jälleen tiedonhaluisista ekonomeista. Paikalle oli saapunut 33 yrittämisestä kiinnostunutta jäsentämme kuulemaan yrittäjän olemisen eri puolista. Mauri Wiklund Generaattorista kertoi kaikista tuista ja avuista, mitä eri viranomaistahot ja yhteisöt tarjoavat sekä alkavalle että jo vauhtiin päässeelle yrittäjälle. Tietoa on eri tahoilla tarjolla paljon ja paras paikka etsiä sitä on weppi. Hyvä alku löytyy työminiteriön www.mol.fi -sivuilta. Lukuisia linkkejä löytyy myö yrittäjäjärjestöjen sivuilta, samoin mm. TADCentren sivuilta jne. Yritteliästä surffailua! Tutkija Ulla Hytti Turunkauppakorkeakoulusta kuvasi muutaman yrittäjän tarinaa, joita hän oli käsitellyt väitöskirjassaan. Lopuksi yritysvälittäjä Pekka Virkkunen valotti toimivan yrityksen ostamista vaihtoehtona yrittäjäksi alkamisessa. Seuraavaan yrittäjäiltaan toivottiin kokeneita yrittäjiä kertomaan kokemuksista yrityksensaä eri vaiheissa.. Toivomus on vakaassa mielessä pantu korvan taakse.

Työsuhdeilta 11.2.2004 Tuvan täydeltä ekonomeja oli saapunut keskiviikkona 11.2. Turun Työnantajain talolle työsuhdeasiain merkeissä. SEFEn työsuhdelakimies Katriina Vierula poimi uudesta työsopimuslaista mielenkiintoisemmat palat ja samalla kerrattiin irtisanomisen perusteet, joka on nyt varsin ajankohtainen aihe. Kyselyjä ja keskustelua syntyi niin vilkkaasti, että Kati hädin tuskin ehti junaansa. Aihe on kiinnostava, joten mahdollisesti tilaisuus toistetaan syksyllä.

Yrittämiseen keskittynyttä kuulijakuntaa.


Koulutusta Jatkamme tänäkin vuonna suosittuja ATKkurssejamme yhteistyössä Turun AKK:n kanssa. Tällä kertaa tutustumme nettisivujen laadintaan.

Frontpage-alkeiskurssi 16 h Katso aika tarkemmin nettisivultamme tai kysy toimistosta!! Tu r u n A m m a t i l l i n e n A i k u i s k o u l u t u s k e s k u s , Kärsämäentie 11, 20360 Turku. Koulutusillan pituus on neljä (4) oppituntia klo 17 20.15. Koulutuksen sisältö: - yleistä web-sivuista - suunnittelun periaatteet; kohderyhmä, navigointi, materiaalivaatimukset - FrontPagen näkymät ja ohjelman peruskäyttö - sivun/sivuston luonti - tekstin lisäys ja muokkaaminen - kuvan lisäys ja muokkaaminen - hyperlinkit - taulukko- elementin käyttö - kehysrakenne Koulutuksen hinta. jäsenille 35 euroa, ei jäsenille 45 euroa. Sisältää kahvit. Luokkaan mahtuu 20 opiskelijaa.

Tulevaa toimintaa Kaikkiin allaoleviin tilaisuuksiin, samoin kuin koulutukseen ja kevätkokoukseen, ilmoittaudut parhaiten ja mieluiten Netti-ilmossa, www.turunseudunekonomit .fi > Ilmoittautuminen. Voit myös ilmoittautua puhelimitse toimistoon (02) 469 0680 ma klo 12-17, ti-to klo 9-14, ja pe suljettu. Muina aikoina sähköpostilla tsery@co.inet.fi

Pankki-ilta 16.3.2004 Tiistaina 16.3. klo 18.00 järjestämme yhteistyössä Turun Seudun Osuuspankin kanssa tilaisuuden, jossa aiheina "Joka kodin lakiasiat" ja " M i n u s t a k o s ä ä s t ä j ä ? " . Tarkemmat tiedot illan ohjelmasta ja ilmoittautumisesta nettisivullamme 1.3. lähtien.

Teatterimatka Tampereelle ”Alivuokralainen” 20.3.2004 Matkallemme farssiin saattaa olla paikkoja vapaana. Kysy toimistolta, josko mahtuisit mukaan ratkiriemukkaaseen reissuun. Katso yksityiskohdat matkasta nettisivultamme.

Ekonomisitsit 26.3.2004: tule, näe, koe !! Ovatko juomalaulut unhoittuneet? Eikö viinaveisuja tenttikiireiltä koskaan ehtinyt opetella? Onko termi "sitsit" täysin vieras käsite? Halajaako mieli Montun pitkien pöytien ääreen, taikka ehkäpä på bordet? Tässä on vastaus kaikkiin ym. ongelmiin: MONTUN SITSIT EKONOMEILLE perjantaina 26.3.klo 19 alkaen! Järjestäjänä on kaikkien sitsien isäorganisaatio, NESU (Nordiska Ekonomie Studerande Union) Turku, TuKY. Takuuvarmaa kivaa, takuuvarmaa laulua, takuuvarmaa

Montun tunnelmaa, jota takaamassa NESUn hallitus, KYn hallitus sekä muita hc opiskelijasitsaajia. Lisätietoa aiheesta sitsit NESUn sivuilta: h t t p : / / w w w. t u k k k . f i / k y / n e s u / N E S U Tu K Y. h t m . Mukaan mahtuu n. 40, joten ilmoittaudu pikaisesti! Tul´sääki. Osallistumismaksu 10 euroa sisältää ruoan, jälkiruoan ja kahvin sekä juomia 2 snapsia, siiderin, oluen ja punssin. Maksu TSE:n tilille 205718-33561 viitteellä 26309 ilmoittauduttaessa. NESUn harjoitussitsit, syksy 2003.

Ekonomikahvit 1.4.2004 Torstaina 1.4. professori Satu Lähteenmäki Turun kauppakorkeakoululta kertoo meille kahvin lomassa aiheesta "Ei taukokahveja vain kahvin vuoksi". Tilaisuuden paikka ja tarkka aika ilmoitetaan nettisivullamme, käypä kurkkimassa! "Miksi juoda taukokahveja nykypäivän työorganisaatiossa, kun kaikilla on muutenkin liian kiire? Vastaus on, että juuri siksi, koska on niin kiire, ettei normaalille vuorovaikutukselle muuten jää aikaa. Taukokahvien aikana intrasta tai ilmoitustaululta lukematta jäänyt tieto leviää tehokkaasti, moni idea näkee päivänvalon ja moni asia tulee työstettyä eteenpäin. Taukokahvi pakottaa irti koneesta ja antaa aivoille hetken huiliaikaa parantaen näin työn tehokkuutta. Taukokahveilla ylläpidetään ja rakennetaan yhteisöllisyyttä idividualistisessa ja utilitaarisessa työn maailmassa, ennalta ehkäistään konflikteja ja autetaan uupuvia jaksamaan tukemalla heitä sosiaalisesti. Taukokahvi on siten halpa investointi yhdessä tekemiseen ja tekemisen fiilikseen...ja sitten siellä saa vielä kahvia!"

Muutoksesta uuteen! 22.4.2004 Seminaari irtisanomisuhan alla oleville ja irtisanotuille YTN -liittojen jäsenille. Paikka: Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, Turku Aika: Torstai 22.4.2004 klo 17 - 21 Illan vetäjänä toimii psykologi Merja Tuomola Psykologipalvelu Amandumista. OHJELMA: Irtisanotuksi tuleminen kriisinä Minä ja tunteet Itseni hoitamisen keinot Elämän mielekkyys ja omat arvot Tulevaisuuden mahdollisuudet Turun talousalueella on vuoden 2003 aikana toteutettu lukuisia yt-neuvotteluja. Useat ylemmät toimihenkilöt ovat menettäneet työpaikkansa ja ovat edelleen työpaikan menettämisen uhan alla. Irtisanotuksi tulemisen uhka ja työn loppuminen ovat usein stressaavia tilanteita. On tärkeää kiinnittää huomiota omaan jaksamiseen ja voimavaroihin. Illan ta v o i t t e e n a o n l ö y t ä ä j a v a h v i s ta a o m i a selviytymiskeinoja ja sitä kautta itsetuntoa.


Nykyhetkestä suunta on tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Työskentely on keskustelevaa ja mukana on myös harjoituksia Ilmoittaudu pikaisesti toimistolle, yhdistyksellemme on tilaisuudessa rajoitetusti paikkoja.

Pohdintaa

Ikäjohtaminen 27.4.2004 Tiistaina 27.4. klo 17.00 - 19.00 järjestetään yhteistilaisuus Tekniikan Akateemisten Liiton kanssa aiheesta ikäjohtaminen. Paikkana on Sokos Hotel Hamburger Börs, Regina-kokoustilat, Kauppiaskatu 6, 20100 Turku. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pikaisesti. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. Tilaisuudessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: - Muuttuva työelämä - Ikääntyminen johtamishaasteena - Ikäjohtamisen visiot, työkalut ja hyvät käytännöt - Osaamisen hyödyntäminen ja siirtäminen - Senioreiden vahvuudet - Yksilöllisten erojen merkitys. Luennoitsijana tutkimusprofessori Pekka Huuhtanen, Työterveyslaitos, psykologian osasto. Huuhtanen on perehtynyt useiden vuosien ajan työpsykologiseen tutkimukseen. Hän on konsultoinut tietotekniikan käyttöönotossa, töiden organisoinnissa sekä eri ikäisten työntekijöiden yhteistyöskentelyssä. Ilmoittautuminen 20.4. mennessä.

”Stand up Jesus” 28.4.2004 Keskiviikkona 28.4. menemme seuraamaan Turun kaupunginteatterin kohunäytelmää ”Stand up Jesus”. Aiheesta lisää nettisivuillamme ja seuraavassa lehdessämme.

Vakka-Suomen kierros 13.5.2004 Torstaina 13.5. Flooran päivän kunniaksi ”risteilemme” Vakka-Suomessa ja vierailemme mm. Laitilan virvoitusjuomatehtaalla. Retkestä lisää nettisivuillamme ja seuraavassa lehdessämme.

Olutseurasta kuultua Turun Ekonoomisen Olutseuran toiminta on vakiintunut kiskoilleen kuin juna, menneiden aikojen lättähattu pikemminkin kuin pendolino, leppoisa ja kiireetön, mutta luotettava. Matkamme ovat tasaisen suositut, nytkin Venäjälle lähtee pääsiäisenä 45 rohkeaa. Matkoillemme ja kokouksiimme on osallistunut jo yli 300 henkilöä, kaiken ikäisiä ja kokoisia. Tule sinäkin tutustumaan iloiseen joukkoomme esimerkiksi kokoukseemme 10.3.

Olutseuran kevätkokous Panimoravintola Koululla keskiviikkona 10.3. klo 18. Aiheina sääntömääräiset kuulumiset ja maistelut ja lisäksi rakentavaa keskustelua menneestä ja tulevasta toiminnasta. Tällä kertaa varmaan Venäjän matkan viisumeista riittää parran pärinää. Lisäksi esillä on ehdotus ensi kesänä osallistua johonkin muuhun virolaiseen olutfestivaaliin, kuin Tallinnan Õllesummeriin Vaihtoehtoina on mm. Viljandi, Tartto ja Saarenmaa.

Mitä ne on ne ekonomit? Sefen ja sen paikallisyhdistysten tavoitteeksi on viestinnän osalta asetettu muun muassa Sefe-yhteisön sekä Ekonomija Kylteribrandien profilointi. On nimittäin niin että ekonomi ammattina saattaa olla joskus hämärän peitossa ja talouskin kuulostaa lähinnä tylsältä eikä sillä ole kovin myönteistä kuvaa. Me ekonomit määrittelemme itsemme johtajiksi, moniosaajiksi, johtamisen ammattilaisiksi, liiketoimintaosaajiksi, talousalan asiantuntijoiksi, päteviksi tyypeiksi ja vankoiksi asiantuntijoiksi. Tämän kunnianhimoisen listan takana taitaa seistä rivi markkinointiekonomeja. Talous onkin sitten asia sinänsä – sehän nyt menee ylös ja alas ja kiinnostaa keitä kiinnostaa. Suomalaiseen tapaan kuuluu tietysti aina ajatella, mitä muut ajattelevat ja olla huolissaan siitä. Sitä kai se imagon luonti ja ylläpito itse asiassa onkin. Oletteko sitä paitsi huomanneet että bemarimiesten lippiksissä lukee ”Image is everything”? Kokosin kadunmiehiltä ja -naisilta muutamia vastauksia kysymyksiin ”Mitä ekonomi tekee/osaa tehdä työkseen?” ja ”Mitä sinulle tulee mieleen sanasta talous?” Vastauksia voi analysoida vaikka kahvikupposen äärellä ja miettiä olemmeko oikeilla jäljillä oman brandimme luomisessa. Ekonomi on voinut opiskella pääaineenaan monta eri ainetta, kuten johtamista ja organisointia, laskentatoimea tai markkinointia - siis yhtä pääainetta valintansa mukaan. Työtkin siis vaihtelevat paljon sen mukaan, mitä ekonomi on opiskellut. Hän voi työskennellä vaikkapa tilitoimistossa tai jonkin firman tuotepäällikkönä. Kenttä on hyvin laaja. Talous voi myös tarkoittaa monta eri asiaa: yksilön omaa taloutta, valtion taloutta ja niin edelleen. Talous kuitenkin liittyy aina rahaan. Yllättävän vaikea kysymys. -uskontotieteilijäEkonomi ymmärtää yleisellä tasolla liiketoiminnan taloudellisen mekanismin sekä syventävästi oman työtehtävän ja sen viiteympäristön. Ekonomi ei ole sidottu pääaineensa mukaiseen aihepiiriin vaan kykenee käyttämään intuitiotansa hyvinkin laajalla alueella. Taloudesta tulee mieleen korko, pankki, velka, ostovoima, vero... -kauppatieteiden opiskelijaEkonomi valvoo työkseen rahan virtaa sisälle ja ulos yrityksestä ja toivon mukaan niin että rahaa tulee enemmän kuin menee. Talouteen liittyviä asioita ovat esimerkiksi raha, kodin varainhoito… -insinööriJoukosta löytyi myös niitä, joilla ei ollut aavistustakaan ekonomien osaamisesta tai työn sisällöstä. Mielestäni vastaukset eivät kuitenkaan luo suurta aihetta suruun tai huoleen, sillä juuri ekonomien laaja-alainen työkenttä tekee ammatin ja työnkuvan määrittelemisen ulkopuoliselle vaikeaksi. Lohduttavinta tässä kaikessa on tietysti se, että kauppatieteiden opiskelija itse tiesi mikä hänestä on tulossa tai mikä hänestä pitäisi tulla. Suvi Lindström

TEMA-TEAM 10142-04