TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 4/2021

Page 1

4 2021 Syksyn pääteemoja asiakkaiden kanssa ovat olleet uuden arjen rutiinien ja menestyksen ilmapiirin rakentaminen sekä stressinhallinta.” HANNA TÄHKÄAHO

Yrittäjyyteen motivoi mahdollisuus työskennellä monipuolisesti YKS EKONOMI TURUST’ S. 4 UUSI

!

Urapoluilla-podcastin ensimmäiset jaksot ovat nyt kuunneltavissa!

”Yhdessä me voimme rakentaa monimuotoisempaa ekonomiyhteisöä.” PÄÄKIRJOITUS S. 2

PODCAST S. 8

NEW!

SYYSKOKOUS I LUKUPIIRI I TULEVAT TAPAHTUMAT I BILINGUAL EVENTS


Keitä me olemme, mitä kieltä me puhumme? ELINA JÄRVINEN tapahtumavastaava 2021–2023

Sulje silmäsi ja kuvittele eteesi ekonomi. Kuka hän on? Turun Seudun Ekonomien oletusarvona on pitkälti ollut suomenkielinen henkilö, mutta jatkossa liiton ja paikallisyhdistysten pitää pystyä haastamaan tämä perinteinen kuva ja houkuttelemaan riveihinsä kansainvälisiä osaajia. Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia taatakseen talouden kehittymisen huoltosuhteen heiketessä. Tulevina vuosina osaavan työvoiman huono saatavuus rajoittaa Suomen talouskasvua. Keskuskauppakamarin jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn mukaan lähes 75 % yrityksistä kertoi kärsivänsä osaavan työvoiman pulasta. Turun Kauppakorkeakoulussa ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista noin 7 % ja tohtoriopiskelijoista noin 26 % on kansainvälisiä opiskelijoista. Nämä 118 opiskelijaa edustavat kaikkia asuttuja maanosia mutta eniten kansainvälisiä opiskelijoita tulee Kiinasta ja Saksasta.

OECD-maiden vertailussa Suomi on 3. houkuttelevin maa korkeakouluopiskelijoille, mutta vasta 18. houkuttelevin maa korkeasti koulutetulle työvoimalle. Tämä tarkoittaa, että Suomen tulee panostaa nykyistä enemmän suomalaisista korkeakouluista valmistuvien kansainvälisten osaajien integroimiseen työmarkkinoille. Ekonomit voivat osaltaan olla lisäämässä Suomen houkuttelevuutta. Kansainvälisille osaajille liiton tarjoamat palvelut, kuten palkka- ja lakineuvonta ovat hyödyllisiä, koska Suomen käytännöt ja lait eivät ole heille tuttuja tai poikkeavat lähtömaan säädöksistä. Paikallisyhdistykset taas tarjoavat aitoja kohtaamisia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja verkostoitumista eri tapahtumissa. Yhdistyksemme

verkkosivuilta löytyy tietoa englanniksi – ensimmäisenä Suomen Ekonomien paikallisyhdistyksenä.”

Tästä huolimatta Turun Seudun Ekonomeissa sekä Suomen Ekonomeissa vieraskielisiä jäseniä on alle prosentti kaikista jäsenistä. Tämä johtuu Suomen Ekonomien erityisasiantuntija Ted Apterin mukaan siitä, että kansainvälisiä opiskelijoita on vaikea houkutella opiskelijayhdistyksiin ja valmistumisen jälkeen paikallisyhdistyksiin sekä Ekonomeihin. Moni heistä ei myöskään jää valmistumisen jälkeen Suomeen tai muuttaa muutaman vuoden päästä muualle. Tavoitteena on jatkossa tavoittaa paremmin kansainväliset tutkinto-opiskelijat ja saada heidät jäseniksi, Apter lisää.

2 2 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

Tapahtumatyöryhmä on jatkossa sitoutunut tarjoamaan vähintään kaksi kaksikielistä tapahtumaa vuosittain. Joulukuussa menemme katsomaan House of Gucci -elokuvaa ja ensi keväänä Hanna Gadsbyn stand up -esitystä Logomossa. Tämän lisäksi yhdistyksen verkkosivuilta löytyy tietoa englanniksi – ensimmäisenä Suomen Ekonomien paikallisyhdistyksenä. Lopuksi muistuttaisin vielä jäsenhankintakampanjastamme, jossa tuodessasi uuden jäsenen yhdistykseen saat leffalippuja tai lahjakortin Woltiin. Haastan jokaisen jäsenen rekrytoimaan kansainvälisen osaajan ja osallistumaan heidän kanssaan tapahtumiin. Yhdessä me voimme rakentaa monimuotoisempaa ekonomiyhteisöä.

Kuva Elina Järvinen

PÄÄKIRJOITUS


Kuva Sanna Repo

SISÄLLYS

Yrittäjyyteen motivoi mahdollisuus työskennellä monipuolisesti erilaisten yritysten kanssa.”

4 2021

SIVU 4 Sanna Repo

2

PÄÄKIRJOITUS

4

YKS EKONOMI TURUST’ Tuore yrittäjä Sanna Repo 6 YRITYSVIERAILU Innostu ja innosta! Yritysvierailu Elämyspuussa

Urapoluilla-podcastin ensimmäiset jaksot ovat nyt kuunneltavissa!”

8 PODCAST Urapoluilla-podcastin ensimmäiset jaksot ovat nyt kuunneltavissa! 9 SUOMEN EKONOMIT Kolme vinkkiä oman osaamisen sanoittamiseen, kokeile heti tänään!

Kuva Unsplash.com

SIVU 8

10 VÄITÖSKIRJA Ihmissuhteiden kehittymisprosessit globaaleissa virtuaalitiimeissä 12

LUKUPIIRI

14

OPISKELU Miltä näyttää opiskelijan uusi normaali?

15

TAPAHTUMAT, SYYSKOKOUS JA YHTEYSTIEDOT

20

MEDIAKORTTI

Kuva Suvi Erikkson

Kolme vinkkiä oman osaamisen sanoittamiseen, kokeile heti tänään!” SIVU 9 Suvi Erikkson

Kehity, Virkisty, Verkostoidu.


YKS EKONOMI TURUST’

TUORE YRITTÄJÄ SANNA REPO:

”Yrittäjyyteen motivoi mahdollisuus työskennellä monipuolisesti erilaisten yritysten kanssa” Turun kauppakorkeakoulun kasvatti Sanna Repo vaihtoi monipuolisen ja haastavan työnsä HR Business Partnerina HR-alan yrittäjyyteen tänä kesänä. Päätös yrityksen perustamisesta vei aikaa ja vaati sekä henkistä rohkeutta että oikean ajankohdan päätöksen tekemiselle. ANU KELTANIEMI teksti ARI MÄKIÖ kuva

SANNAN TOP 3 TYÖELÄMÄTAITOA:

Verkostoitumistaidot 4

1

2 Neuvottelutaidot

3 Vuorovaikutustaidot


Yrittäjyyttä pohtivalle ekonomille Sanna antaa vinkiksi, että oman idean kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan yrityksestä kannattaa puhua mahdollisimman monen eritaustaisen ihmisten kanssa.

Hämeenlinnasta kotoisin oleva, johtamista ja organisointia, taloushallintoa sekä tietojärjestelmätiedettä Turun kauppakorkeakoulussa opiskellut Sanna Repo työskenteli jo opiskeluiden ohessa HR-asioiden parissa henkilöstönkehittämispäällikön assistenttina. Valmistuttuaan kauppatieteiden maisteriksi edessä oli työpaikan etsiminen. Tuolloin, vuosituhannen alussa, Turussa oli vähänlaisesti työpaikkoja vastavalmistuneelle, joten Sanna päätyi monen muun tavoin töihin pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudulla asuessaan hän tapasi Turusta kotoisin olevan puolisonsa, jonka myötä edessä oli paluumuutto Turkuun.

kuussa. Uusi yritys vaatii yrittäjältä paitsi byrokratiaan liittyviä toimenpiteitä, myös omien eläke- ja vakuutusasioiden selvittelyä ja järjestelyä sekä kotisivujen tekemistä. Sannan yrityksellä ei ollut valmiina asiakassuhteita ennen yrityksen perustamista. Ensimmäiset asiakassuhteet löytyivät vanhojen kontaktien kautta nykyajan puskaradion eli LinkedInin kautta, kun tutut ihmiset vuosienkin takaa ovat huomanneet tiedon Sannan yrittäjyydestä. Yritystoiminta onkin lähtenyt hyvin käyntiin. Sannan yritys eroaa monesta markkinoilla toimivasta suuresta yrityksestä siinä, että yksinyrittäjänä hän voi tarjota asiakkailleen räätälöityä palvelua. Yrityksen valikoimissa ei olekaan valmiita paketteja, vaan kaikki lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta. ”YKSINYRITTÄJÄ

URAN ALKU HENKILÖSTÖN KEHITTÄJÄNÄ Ensimmäinen Turusta löytyVASTAA YRITYKSENSÄ nyt työpaikka oli henkilöstöalan YRITTÄJÄN MONET ROOLIT VIESTINTÄTEHTÄVISTÄ, Uutena yrittäjänä Sanna on hayrityksessä, jossa Sanna työsMARKKINOINNISTA JA kenteli asiakastoimeksiantojen vainnut, kuinka paljon yksinyritASIAKASHANKINNASTA SEKÄ täjä saa opetella uusia taitoja. parissa. Ensimmäinen tehtävä TOIMII OMANA IT-TUKENAAN.” Työskennellessään suuren yrihenkilöstöpäällikkönä avautui tyksen palveluksessa Sanna sai vuonna 2008. Vuosien aikana keskittyä omaan sektoriinsa, Sannan työtehtäviin ovat kuuluneet kaikki työsuhteen elinkaareen liittyvät tehtävät, kuten kun yrityksellä oli työntekijät esimerkiksi viestintätehtäviä, myyntiä ja markkinointia sekä muita tärkeitä tukitoirekrytointi, työsuhdeasiat, työnantajamielikuva ja perehdytys sekä laajasti erilaisia henkilöstön kehittämiseen liitmintoja varten. Yrittäjänä Sanna vastaa yrityksensä viestyviä tehtäviä. Yrittäjäksi Sanna ryhtyi Nesteen uusiutuvien tintätehtävistä, markkinoinnista ja asiakashankinnasta tuotteiden liiketoiminta-alueen Business HR -roolista, jossekä toimii omana IT-tukenaan ratkoen tietoteknisiä pulsa hän vastasi kahden kaupallisen organisaation HR-asimia. Kaikki roolit eivät ole yhtä mieluisia, mutta siitä huooista globaalisti. limatta ne on hoidettava. Uran aikana Sanna on tarvinnut monenlaisia taitoja, joista osa on kehittynyt jo opiskeluaikoina ja osa myöhemmin työelämässä. Opinnot opettivat itsensä johtamista, vastuun ottamista, tiedon hakemista ja analysointia, kykyä jäsentää isoja kokonaisuuksia itselle ja muille sekä taloudellista ja liiketoiminnallista näkemystä. Myöskään IT- ja kielitaitojen merkitystä ei voi Sannan mukaan väheksyä. Työelämässä opituista taidoista Sanna nostaa tärkeimpinä esille verkostoitumisen taidot sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot. Näistä kaikista on hyötyä myös uudella uralla yrittäjänä.

YRITTÄJÄKSI MOTIVOI HALU AUTTAA Sannan päätös yrittäjäksi ryhtymisestä ei syntynyt hetkessä, vaan vaati vuosien kypsyttelyä. Lopulta aika oli oikea oman yrityksen perustamiselle. Sannan yritys toimii kumppanina muille yrityksille tarjoten HR-palveluita sellaisille yrityksille, joilla ei ole omaa osaamista henkilöstöasioissa. Motivaatio yrittäjäksi syntyy halusta auttaa yrityksiä menestymään ja mahdollisuudesta työskennellä monipuolisesti erilaisten yritysten kanssa. Myös yrittäjän vapaus on Sannalle motivaatiotekijä yrittäjyydessä. Sanna rekisteröi yrityksensä, Partner4Peoplen, heinäkuussa ja aloitti yritystoiminnan perustamiseen liittyvät työt elo-

Yrittäjyyttä pohtivalle ekonomille Sanna antaa vinkiksi, että oman idean kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan yrityksestä kannattaa puhua mahdollisimman monen eritaustaisen ihmisten kanssa. Liikeideaa kannattaa testata myös keskusteluissa potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Myös Uusyrityskeskuksesta saa apua. Sanna on vieraana Turun Seudun Ekonomien tuottamassa Urapoluilla-podcastissa. Klikkaa jaksoon uutiskirjeestä myöhemmin syksyllä! Sannan matkaa yrittäjänä voi seurata hänen LinkedIn-tilinsä kautta. I

TÄLLÄ PALSTALLA JULKAISEMME KIINNOSTAVAN EKONOMITARINAN.

KENEN EKONOMIN TARINAN SINÄ HALUAISIT KUULLA? Anna vinkki, laita viestiä: toimisto@turunseudunekonomit.fi.

5


YRITYSVIERAILU

Innostu ja innosta! Turun Seudun Ekonomien yritysvierailut jatkuivat syyskuun lopulla pitkän tauon jälkeen Elämyspuussa, joka valmentaa työyhteisöjä rakentamaan inhimillisyydestä menestystekijää. Elämyspuun yrittäjä, KTM ja valmentaja Hanna Tähkäaho viritti aktiivisen porukan keskustelemaan motivaation johtamisesta. Miten siis innostua ja innostaa aikana, jolloin kaikki on epävarmaa ja jaksaminenkin ehkä koetuksella. Miten on, onks motii?, niin kuin nuoret kysyvät. HANNA TÄHKÄAHO teksti EMMA KOSKINEN, KOSMARIINI DESIGN henkilökuva

”Syksyn pääteemoja asiakkaiden kanssa ovat olleet uuden arjen rutiinien ja menestyksen ilmapiirin rakentaminen sekä kestosuosikki stressinhallinta”, kertoo Elämyspuun Hanna Tähkäaho.

6 6 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018


”LUOTTAMUS, TURVALLISUUS, INNOSTUS JA MOTIVAATIO OVAT ISOJA SANOJA, JOTKA RAKENTUVAT ARJEN PIENISSÄ TEOISSA SILLOIN, KUN MUISTETAAN OLLA IHMISIÄ IHMISILLE. HYÖDYNTÄÄ INHIMILLISYYTTÄ ROBOTTIEN MATKIMISEN SIJAAN.”

Ehkä eniten käytössä olevan motivaatioteorian, itsemääräämisteorian, mukaan motivoidumme kolmen perustarpeen eli autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden kautta. ”Me olemme asiakkaidemme kanssa työskennellessämme pilkkoneet teoriaa niin, että se tarjoaa konkreettisia työkaluja motivaation johtamiseen ihan siellä arjessa”, kertoo Tähkäaho.

laan ihan uutta, kun avataan dialogi ilman historian taakkaa. 2. Kieltäydytään kohteliaasti, jos eteen tulee palaveri, joissa ensimmäistä sääntöä ei pysty käyttämään. Samalla tulee ehkä punnittua yhteisiä palaverikäytäntöjä!

PYSÄHTYMÄLLÄ MERKITYSTÄ Etätyöaikana moni korkean tason asiantuntijakin on kadottanut motivaationsa samalla kun kokonaiskuva ja suunta on hämärtynyt. Kun tuntuu, että omalla panoksella ei ole merkitystä, eikä oikein ehkä tiedä edes, osaako enää tehdä asioita, joita itseltä odotetaan, on syytä pysähtyä. Ei yksin, vaan esimiehen ja tiimin kanssa. On aika kirkastaa se oman yhteisön tarkoitus, suunta ja tavoitteet, viilata palautekäytännöt ja muu viestintä kuntoon ja oppia juhlistamaan yhdessä niitä pieniäkin saavutuksia kohti suurempaa tavoitetta!

JAKSAMINEN JA VOIMAVARAT MOTIVAATION PERUSTANA Jos motivaatiota ei tunnu löytyvän, vaikka periaatteessa pöydällä on kiinnostavia asioita, syynä saattaa uupumisen sijaan olla ihan perinteinen väsymys. Toisin kuin uupumus, se poistuu levolla ja riittävällä palautumisella. Vaikka yöt nukkuisikin hyvin, akut eivät useinkaan ehdi yön aikana latautua riittäväs”MOTIVAATIO PEITTYY ti. Jatkuva ärsyketulva ja mulJAKSAMISHAASTEIDEN titaskaaminen saavat aikaan ALLE AIVAN LIIAN USEIN. sen, että akkuja on syytä laVOIMAVAROJEN tailla myös päivän mittaan. VARMISTAMISEN LISÄKSI Mahduttamalla päivään mikMOTIVAATIOTA JA rotaukoja, esimerkiksi tietoisSITÄ KAUTTA ONNISTUMISIA ta hengitystä, voi voimavaroja JA TULOKSIA TYÖYHTEISÖISSÄ palauttaa tehokkaasti päivän mittaan paitsi niillä omilla miRUOKKIVAT MYÖS MM. nuutin tauoilla, myös vaikka PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS, autossa, palaverissa, asiakAIDOT KOHTAAMISET, kaan luona tai vessassa! MERKITYKSELLISYYS JA

PSYKOLOGISELLA TURVALLISUUDELLA MENESTYSTÄ Uudistuminen on tässä kiihtyvän muutoksen ajassa avainasemassa menestymisen näkökulmasta. Se vaatii aina riskinottoa, hyppäämistä johonkin uuteen ja tuntemattomaan, olemassa olevien tapojen kyseenalaistamista ja niistä luopumista, kokeilun YHTEISET ONNISTUMISET.” kautta kehittymistä, virheiden LÄSNÄOLOLLA kunnioittamista ja niistä oppiONNISTUNEITA KOHTAAmista. Ilman psykologista turMISIA vallisuutta jäädään paikoilleen, mikä pahimmassa tapaArkinen vuorovaikutus mahdollistaa parhaimmillaan paituksessa vaarantaa koko yrityksen olemassaolon. si kaikkien osapuolten tulevan nähdyksi ja kuulluksi, myös onnistumisia siivittävän synergian. Uutta luovat, uteliaat Se kuuluisa psykologinen turvallisuus tai ennemminkin kohtaamiset ovat viime aikoina saattaneet vaihtua lyhyiksi sen puute latistaa innostuksen. Se on se elefantti huosähköposteiksi ja kasvottomiksi Teams-tiedotustilaisuukneessa, josta ei rohjeta puhua ja joka tässäkin artikkelissa siksi. Ollaan yksinäisiä yhdessä. Ei päästä sille vuorovaikujätettiin pahnanpohjimmaiseksi. Viimeiseksi itse asiassa tuksen tasolle, joka mahdollistaisi uuden luomisen, vaan sen vuoksi, että psykologinen turvallisuus on todennäkeskitytään rutiinien pyörittämiseen. Tämä syö paitsi motiköisesti ottanut ison harppauksen eteenpäin jo aiemmin vaatiota, myös yhteisön tulevaisuuden menestystä. mainittujen korjausliikkeiden myötä. Yhdessä Elämyspuulla totesimme, että läsnäolo on niiIllan päätimmekin seuraavaan ajatukseen: Luottamus, den onnistuneiden kohtaamisten edellytys. Päätimmeturvallisuus, innostus ja motivaatio ovat isoja sanoja, jotkin yhdessä kokeilla seuraavaa kaavaa: 1. Virittäydytään ka rakentuvat arjen pienissä teoissa silloin, kun muistejokaiseen kohtaamiseen niin kuin se olisi päivän tärkein. taan olla ihmisiä ihmisille. Hyödyntää inhimillisyyttä roSuljetaan muut asiat ja kaikki ennakko-oletukset pois bottien matkimisen sijaan. I mielestä. Vanhankin porukan kesken syntyy parhaimmil-

7


PODCAST

Ensimmäisessä jaksossa kuulet muun muassa työyhteisövalmentaja Hanna Tähkäahon (vas.) vinkit kiireen taltuttamiseen työyhteisötasolla. Turun Seudun Ekonomien työ- ja uravastaava Hanna toimii tulevaisuudessa viestintävastaava Anu Keltaniemen kanssa podcastin toisena haastattelijana.

UUTT A!

Urapoluilla-podcastin ensimmäiset jaksot ovat nyt kuunneltavissa! Paikalliset uratarinat ovat olleet jäsentemme toivelistalla jo pitkään ja nyt tämä toive on käynyt toteen! HANNA TÄHKÄAHO teksti SHOJA LAK kuva

Urapoluilla-podcast on Turun Seudun Ekonomien tuottama inspiroiva ja rehellinen sarja ekonomien uratarinoista. Yrityksistä ja erehdyksistä, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä merkityksellisen työn etsimisestä ja löytämisestä. Syksyn aikana olemme keskustelleet vieraidemme kanssa yrittäjyydestä. Mikä yrittäjyydessä on yllättänyt? Onko se ollut oikea ratkaisu? Miltä maistuu paikallisyrittäjyys pitkän kansainvälisen uran jälkeen? Mikä sai tilintarkastajan vaihtamaan jakkupuvun lantatalikkoon? Mikä motivoi ekonomia yrittäjyyteen? Onko yrittäjyydestä luopuminen ollut haikeaa ja vaikeaa?

TUTUSTU

8 8 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

Jokainen jakso kestää noin 30 minuuttia, eli pystyt inspiroitumaan vaikka iltalenkin aikana! Uusi jakso ilmestyy noin kerran kuukaudessa ja arkistosta pystyt palaamaan vanhoihinkin jaksoihin näppärästi. Urapoluilla-podcastia voi kuunnella Spotifyssa ja Google Podcasteissa. Podcastiin pääsee myös nettisivujemme kautta: www.turunseudunekonomit.fi JOS SINULLA ON MIELESSÄSI HENKILÖ, JONKA TARINA ANSAITSISI TULLA KUULLUKSI, vinkkaa asiasta viestintävastaavallemme Anulle: anu.keltaniemi@merimaili.net

Urapoluilla-podcastia voi kuunnella Spotifyssa ja Google Podcasteissa.


SUOMEN EKONOMIT

Kolme vinkkiä oman osaamisen sanoittamiseen, kokeile heti tänään!

Oman osaamisen äärelle kelpaa pysähtyä säännöllisesti. Usein luontevinta on pohtia sitä silloin kun haemme töitä ja CV on työn alla. Työnhaussa, varsinkin valitsematta jäätyä, näkemys omasta osaamisesta voi kuitenkin helposti vääristyä ja vahvuudet unohtua. Myös julkisuudessa osaamisesta puhutaan usein uhkakuvien kautta: jatkuvasti pitää kehittyä ja koko yhteiskuntakin nahistuu, jos yritykset eivät löydä osaavia työntekijöitä.

SUVI ERIKKSON Suomen Ekonomien urapalveluiden johtaja teksti ja kuva

Juuri siksi omaa osaamistaan kannattaa miettiä ihan koska vain, vaikka heti! Tässä kolme vinkkiäni:

KYSY MATALALLA KYNNYKSELLÄ ystäviltäsi, esihenkilöltäsi, työkavereiltasi tai mentorilta mitä he näkevät vahvuuksinasi ja missä heidän mielestään loistat. Tekee hyvää pysähtyä vellomaan vahvuuksiinsa, olit sitten urapolullasi missä tilanteessa vain!

MUISTA, ETTÄ OSAAMISPALETISSASI on paljon muutakin kuin usein helpoimmin mieleen tulevaa ammatillista osaamista! Yleisistä työelämävalmiuksista puhutaan usein pehmeinä taitoina, vaikka mikä olisikaan muuttuvien osaamistarpeiden arjessa kovempaa osaamista kuin esimerkiksi rivakka ongelmanratkaisu, vahvat organisointikyvyt sekä valmius oppia jatkuvasti uutta. Näitä taitoja oppii rutkasti myös muualla kuin koulun penkiltä tai työsorvin äärestä. Muista vaikkapa harrastustesi arvo!

URAVALMENTAJAMME OVAT LUONEET jäsenten käyttöön osaamisen hahmottamista ja sanoittamista tukevia vinkkejä ja tehtäviä. Pääset halutessasi vaikka heti hyödyntämään Tunnista ja sanoita osaamisesi -itseopiskelutilaa ilmoittautumalla mukaan Ekonomien jäsenpalvelussamme tapahtumakalenterin kautta. Kurkkaa samalla kalenterista myös mitä muuta meillä on tarjolla osaamisesi ja oppimisesi tueksi!

”KUN MIETIT TYÖTÄSI JA TULEVAISUUTTASI, VOIT VARATA AJAN SUOMEN EKONOMIEN TARJOAMAAN HENKILÖKOHTAISEEN URAVALMENNUKSEEN. LUOTTAMUKSELLISET KESKUSTELUT URAVALMENTAJAN KANSSA AUTTAVAT SINUA LÖYTÄMÄÄN RATKAISUJA URASI SUUNTAAN, TYÖNHAKUUN JA TYÖHYVINVOINTIIN. URAVALMENNUS SISÄLTYY EKONOMIJÄSENEN JÄSENMAKSUUN.”

SUOMEN EKONOMIEN SIVUILTA LÖYDÄT UUDEN PALVELUN CV:n ja hakemuksen täsmäsparraukseen, josta saat vinkit työnhaun asiakirjojesi viimeistelyyn. Palvelulla nostat esiin osaamisesi ja kiinnostuksesi ja parannat mahdollisuuksia erottua muista työnhakijoista. Tutustu: www.ekonomit.fi > palvelut > CV:n ja hakemuksen täsmäsparraus

Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

9 9


VÄITÖSKIRJA

Ihmissuhteiden kehittymisprosessit globaaleissa virtuaalitiimeissä Tarve rajat ylittävälle yhteistyölle ja paine tuottavuuden lisäämiselle ovat tehneet globaaleista virtuaalitiimeistä (GVT) osan nykypäivän organisaatioita. Niiden tuomia etuja pyritään hyödyntämään yhä laajemmin liiketoiminnan eri osa-alueilla. MSc Majid Aleem tutki väitöskirjassaan globaalien virtuaalitiimien jäsenten välisiä suhteita. TURUN YLIOPISTON TIEDOTE teksti ja henkilökuva UNSPLASH.COM kuvituskuva

Maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian puhkeaminen on lisännyt työskentelyä globaaleissa virtuaalitiimeissä. Aleemin mukaan tämä muutos osoittautuu todennäköisesti pitkäaikaiseksi ja synnyttää uuden normaalin. – Alkuun tiimien tavoitteena oli yritysten tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen, mutta ne ovat vähitellen

vakiinnuttaneet asemansa pysyvinä toimintamalleina erilaisissa organisaatioissa. Suhteet, joita tällaisten tiimien jäsenet muodostavat ja kehittävät ajan myötä, ovat ratkaisevan tärkeitä heidän hyvinvoinnilleen, Aleem kertoo. Suhteet GVT:n jäsenten välillä ovat yhdistelmä muuttuvia prosesseja, jotka

kehittyvät organisaation, ryhmän ja yksilön tasolla. Näitä prosesseja ohjaa virtuaalinen viestintä, jonka kautta tiimit yrittävät toteuttaa projektejaan. Vaikka projektityö ja virtuaalinen viestintä vaikuttavat suhdekehitysprosesseihin, ne luovat myös joukkueen ilmapiirin, joka vaikuttaa näihin prosesseihin.

”TIIMIN JÄSENET OVAT YHTÄAIKAISESTI VUOROVAIKUTUKSESSA TEKNOLOGIAN JA TOISTENSA KANSSA. TÄMÄ IHMIS-TEKNOLOGIA-VUOROVAIKUTUS VAIKUTTAA TIIMIN ILMAPIIRIIN JA SITÄ KAUTTA IHMISSUHTEIDEN KEHITTYMISPROSESSEIHIN. ”

10 10 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018


Yksilöiden positiivinen ajattelutapa, tiimin jäsenten välinen vastavuoroisuus ja moniin prosesseihin upotettu organisaatiotuki ovat avaimia positiivisten ihmissuhteen kehittymiseen globaaleissa virtuaalitiimeissä.” MSc Majid Aleem

SUHTEITA MÄÄRITELTIIN ERILAISILLA TEESEILLÄ Suhteen kehittämisen organisaatioteesi osoittaa, että kolme näkökohtaa (tehtävä, viestintä ja tiimi-ilmapiiri) vaikuttavat toinen toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että globaalin virtuaalitiimin toiminnan ohjauksesta vastaavien henkilöiden on ensin varmistettava tehtävän ja kommunikaation olennaiset rakenteelliset elementit. Näiden peruselementtien pohjalta muovautuu virtuaalitiimin ihmissuhteiden kehitysprosessi. Havaitsemis-, vuorovaikutus- ja pohdintateesissä ehdotetaan, että kolme yksilötason ulottuvuutta – yksilöiden käsitykset, vuorovaikutus tiimin jäsenten kanssa ja itsereflektio – vaikuttavat dynaamisesti ihmissuhteiden kehittymisprosessiin. Ryhmän työskennellessä yhteisen tavoitteen eteen nämä kolme ulottuvuutta ohjaavat niin yksilöllisiä ajattelumalleja kuin ryhmädynamiikkaa. – Yksilölliset käsitykset auttavat ymmärtämään tehtäviä ja muita tiimin jäseniä. Tiimin jäsenten yksilölliset käsitykset muodostavat jaetun käsityksen vuorovaikutuksesta sekä luovat yhteisen tilan toiminnalle ja ajattelulle. Tiimin yhteiset käsitykset auttavat yhdistämään henkilökohtaisen merkityksen tiimitason merkitykseen. Ryhmätason jaetut käsitykset ja tehtävien käytännön toteuttaminen johtavat tiimi-ilmapiiriin, joka edesauttaa ihmissuhteiden kehittymistä, Aleem selittää. Psykologisen turvallisuuden teesi esittää, että globaaleissa virtuaalitiimeissä yksilöt lähtökohtaisesti tulkitsevat ihmissuhteiden kehittymistä oman sosiokulttuurisen taustansa kautta. Pi-

demmällä aikavälillä jatkuvan kommunikaation myötä psykologinen turvallisuus muuttuu yhä olennaisemmaksi osaksi tiimin ilmapiiriä. Tiimin jäsenet ovat yhtäaikaisesti vuorovaikutuksessa teknologian ja toistensa kanssa. Tämä ihmis-teknologia-vuorovaikutus vaikuttaa tiimin ilmapiiriin ja sitä kautta ihmissuhteiden kehittymisprosesseihin. Psykologisen turvallisuuden takaaminen tässä monitahoisessa vuorovaikutuksessa mahdollistaa positiivisen ihmissuhteiden kehittymisprosessin globaaleissa virtuaalitiimeissä. Kaiken kaikkiaan organisaatio-, ryhmäja yksilötason suhteiden kehittymisprosessien välinen harmonia varmistaa sujuvan toiminnan ja myönteisen ihmissuhteiden kehittymisen globaalien virtuaalitiimien jäsenten keskuudessa. – Tämä harmonia on välttämätöntä yksilöiden hyvinvoinnin takaamiseksi, koska tällöin yksilöt uskovat, että heillä

MSc Majid Aleem väitteli Turun yliopistossa 12.3.2021. Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Christina Butler (Kingston University Business School, Iso-Britannia) ja kustoksena yliopistotutkija Peter Zettinig (Turun yliopisto). Väitöksen alana on kansainvälinen liiketoiminta.

on tarvittava tuki organisaationsa ja tiiminsä jäseniltä. Usko organisaatioon ja tiimin jäseniin saa aikaan positiivisen ajattelutavan yksilöissä. Tämän seurauksena he ovat yhtä halukkaita tukemaan tiiminsä jäseniä koko projektin ajan. Yksilöiden positiivinen ajattelutapa, tiimin jäsenten välinen vastavuoroisuus ja moniin prosesseihin upotettu organisaatiotuki ovat siis avaimia positiivisten ihmissuhteen kehittymiseen globaaleissa virtuaalitiimeissä. I

SEURAA VÄITÖKSIÄ ETÄNÄ Turun yliopiston tiedekunnat järjestävät vuosittain yhteensä noin 170 väitöstilaisuutta. Väitöstilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Seuraa tulevia väitöksiä etänä!

>

LÖYDÄT VÄITÖKSEN TÄÄLTÄ

RELATIONSHIP DEVELOPMENT PROCESSES IN GLOBAL VIRTUAL TEAMS Majid Aleem

11


LUKUPIIRI

2,9

3,9

3,8

JENNI SPÄNNÄRI JA EEVA K. KALLIO. VIISAUS – KÄYTTÄJÄN OPAS 2020 Arvosana: 2,9/5

JOONATAN VOLTTI. AIRBNB ANSAITSE ASUNNOLLASI 2020 Arvosana: 3,8/5

Kommentteja: • Hyvin teoreettinen ja mielenkiintoinen. • Kivaa luettavaa, mutta ei oikein sytyttänyt. • Hyviä pointteja, mutta ei kirjana lemppari. • Liian teoreettinen, ajatus harhaili, ei paljoa uutta ja yllättävää. • Mielenkiintoista, miten sosiaalisen älykkyyden merkitystä korostettiin. • Raskaslukuinen, liikaa lähde viitteitä. Hyvänä lisänä testit, välineitä itsetutkiskeluun. • Kuvaa iän ja viisauden korrelaatiota. • Mielenkiintoiset näkökulmat: mukautuvuuden kehittyminen ajan myötä, viisauden vaiheet ja iän kytkeminen niihin.

Kommentteja: • Oppikirjamainen ja hyvin yksityiskohtainen ja kattava. • Kirjanmerkki ja esimerkit olivat kiva lisä. Asiaan löytyy myös lisätietoa verkosta: laskelmia ja podcasteja. • Helppolukuinen ja henkilö kohtainen, selkeä. • Tylsä, ei säväyttänyt. • Käytännönläheinen, systemaattisesti kirjoitettu. • Kannustava ja positiivinen. • Aihe oli kepeä ja köykäinen, ei itselle ajankohtainen. • Airbnb-liiketoiminnassa on myös muita motiiveja kuin vain raha. • Kirjan opeilla pääsisi hyvin aloittamaan liiketoimintaa. Hyvä myyntipuhe alaa kohtaan.

”AIRBNB-KIRJAA ON OSTETTU 1 KPL TURUN SEUDUN EKONOMIEN TOIMISTOLLE – TULE LAINAAMAAN KIRJAA.”

Osa lukupiiriläisistä on vuokrannut airbnb-kohdetta, mutta kukaan ei ole toiminut itse vuokraajana. Herätti kuitenkin osan ajattelemaan, että voisiko aloittaa itsekin. Hyviä kokemuksia löytyi myös lähipiiristä. Toisaalta herätti kriittisyyden asiakkaana siitä, tarjotaanko itselle ”vau-tunnetta” kohteessa.

”JOSKUS KESKUSTELU KIRJASTA ANTAA ENEMMÄN KUIN ITSE KIRJAN LUKEMINEN TAI KUUNTELEMINEN.” Lukupiiriläisten yhteinen toteamus

12 12 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018


STAFFAN BRUUN. MUURARIN POJASTA MILJÖNÄÄRIKSI, ANDERS WIKLÖFIN TARINA 2019 Arvosana: 3,9/5 Kommentteja: • Tarina on kiehtova kasvu- ja menestystarina. Tutustutti meistä monet uuteen merkittävään liikemieheen, hänen elämäänsä ja ajatuksiinsa. • Mielenkiintoinen henkilö ja kulkurimainen mies, opin paljon uutta hänen liiketoiminnoistaan. Anders oli mukana uskomattoman monessa asiassa ja hänellä oli merkittäviä asemia. • Kirja toi esille sen, miten ruotsin kieli avaa ovia. Kaksikielisyyden puolustus. • Anders korosti Manner-Suomen ja Ahvenanmaan suhdetta. • Staffan on kirjoittanut kauniin tarinan Andersista. Uskomaton ja viihdyttävä tarina. Suuri suru, ettei hänellä ole omia jälkeläisiä jatkamaan perheyritystä. • Mukaansatempaava ja mielenkiintoinen kirja. • Nero liikemiehenä, omahyväinen, jääräpäinen ja suoraviivainen mies. Kuitenkin myös rehellinen, aito, humaani, sydämellinen. • Yllätti miten laajasti tuki yhteiskunnallisia asioita: kulttuuria, taidetta, Itämeren suojelua, verojen maksamista. • Useampi sanoi, ettei olisi tarttunut kirjaan ilman lukupiiriä. • Kirjan teksti voisi olla ruotsinkielisenä ehkä parempi, tarinoita ei ole järjestelty täysin kronologisesti, ehkä hyppi hieman ajasta toiseen.

SEURAAVAT LUKUPIIRIN TAPAAMISET: AIKA JA PAIKKA Ma 18.10. klo 17.15–18.45 Ravintola Koulu, Historia-luokka ja oma tietokone (Teams) KIRJAT Tommi Kinnunen. Ei kertonut katuvansa (2020) David Attenborough. Yksi elämä, yksi planeetta (2020)

AIKA JA PAIKKA Ke 17.11. klo 17.15–18.45 Ravintola Koulu, Historia-luokka ja oma tietokone (Teams) KIRJAT Hanna Brotherus. Ainoa kotini (2021) Rutger Bregman. Hyvän historia. Ihmiskunta uudessa valossa (2020)

AIKA JA PAIKKA To 16.12. klo 17.15–18.45 Ravintola Koulu, Historia-luokka ja oma tietokone (Teams) KIRJAT Terttu Salovaara. Johtopäätös. Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen (2020) Eero Ojanen. Hyvyyden yhteiskunta (1999)

”TIP TAP! Vietämme torstaina 16.12. lukupiirin pikkujouluja! Mukana saa tuoda paketoidun kirjalahjan ja kortin, jossa kuvaus, miksi olet kyseisen kirjan valinnut. Lahjan hinta n. 20 €. Lahja ei ole pakollinen, mutta silloin ei saa itsekään vastalahjaa.

Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

13 13


OPISKELU

Miltä näyttää opiskelijan uusi normaali? Syksy ja uuden lukuvuoden alku ovat luoneet valoa tunnelin päähän, kun yhä useampi opiskelija on saanut mahdollisuuden rokottautua ja yliopiston tiukat koronarajoitukset alkavat pikkuhiljaa höllentyä muun yhteiskunnan vanavedessä. SOFIA ISOLAURI JA ISTO LAUNO teksti JUKKA LEHOJÄRVI, STAR IMAGE henkilökuvat UNSPLASH.COM kuva

Iloisia kasvoja näkyy marssivan sisään kauppakorkeakoulun ovista, nyt kun opiskelutilat ovat vihdoin käytössä ja perinteikkäästä Montusta saa jälleen opiskelijalounasta. Opiskelijatapahtumatkin ovat jälleen putkahtaneet kalenterin täytteeksi ja mikä tärkeintä, uuden vuosikurssin orientaatio saatiin kauppakorkeakoulun ja Turun KY:n yhteispelillä vedettyä turvallisesti ja opiskelijanäkökulmasta perinteitä kunnioittaen läpi. Opiskelijan arki on siis ainakin osittain palannut tuttuihin uomiinsa, mutta paljon on myös muuttunut. Opiskelu ja kurssit tapahtuvat edelleen pääosin verkossa ja etäyhteyksien kautta, massaluentoja luentosaleissa ei vielä ole koettu. Kauppakorkeakoulussa ryhmätöitä on edelleen paljon ja nekin hoidetaan nykyään helposti ainakin osittain etäyhteyksien kautta. Moni opiskelija arvostaa uutta joustavampaa opiskelumallia, joka mahdollistaa sekä kavereiden tapaamisen kampuksella, omatoimisen opiskelun että työskentelyn opintojen ohessa. Erityisesti moni valmistumisen kynnyksellä oleva hyödyntää edelleen mahdollisuuden opiskella etänä esimerkiksi Helsingistä käsin ja samalla työskennellä ja viimeistellä graduaan. Kuitenkaan kaikille etäopiskelu tai -työskentely ei yksinkertaisesti sovi. Etäopiskelu ja -työskentely on korona-ajan venyessä nostanut esiin ongelmia esimer-

kiksi työskentelyn ja vapaa-ajan sulautuessa yhteen. Kun vapaa-ajalle ja työskentelylle on käytössä sama tila, ei monella kumpikaan tahdo onnistua. Etäillessä tulee huomattua monia häiriötekijöitä, jotka helposti vievät huomion työskentelystä. Kun etäpäivä vihdoin päättyy ja vaihtaa vapaalle, täytyy vain vilkaista tietokonetta päin niin muistaa taas vastaamattomat sähköpostit sekä kaikki muut keskeneräiset työaskareet, ja näin stressi taas puhkeaa. Vaikka etätyöskentely toimii ja tarjoaa joustavuutta monille, tarvitaan usein silti sekä paikka, jonka voi pyhittää työskentelylle että paikka, jossa voi unohtaa työn ja opiskelun. Etäopiskelu on siis tullut viimeisen 1,5 vuoden aikana tutuksi opiskelijoille ja moni on ehtinyt myös tekemään töitä, joko kesällä tai opiskelun ohessa, täysin etänä. Etäilyyn suhtaudutaan eri tavoin, mutta varmaa on, että etätyön mahdollisuus on tullut jäädäkseen ja se on hyvin todennäköisesti tulevaisuudessa myös yksi kriteeri, joiden perusteella opiskelijat hakeutuvat töihin. Monipaikkainen työskentely virkistää ja avaa uusia mahdollisuuksia opiskelun tai työelämän ja arjen yhdistämiseen. Turun kauppakorkeakoulusta perinteinen pääkaupunkiseudulle suuntautuva muuttoliike saattaa kokea muutoksia, kun Helsingissä työskennelläkseen ei sinne ole välttämättä muutettava.

”MONIPAIKKAINEN TYÖSKENTELY VIRKISTÄÄ JA AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA OPISKELUN TAI TYÖELÄMÄN JA ARJEN YHDISTÄMISEEN.”

SOFIA ISOLAURI Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja

14 14 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

ISTO LAUNO Kylteriyhdyshenkilö, Turun kauppakorkeakoulu


TAPAHTUMAT

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.ekonomit.fi/tapahtumat jäsensivuille kirjautumalla.

Ilmoittautumiset ovat sitovia. Pakottavan syyn kohdalla voi ilmoittautumisen peruuttaa viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka Suomen Ekonomien sivujen kautta. Mikäli joudut peruuttamaan ilmoittautumisen tämän ajankohdan jälkeen, lähetäthän viestiä tapahtumanjärjestäjälle (katso tapahtumailmoitus) tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@turunseudunekonomit.fi. Voit myös ilmoittautua toimiston sähköpostiin, jos ilmoittautuminen järjestelmässä ei onnistu.

MA 18.10. KLO 17.15–18.45

Tervetuloa mukaan Lukupiiriin! Lukupiiriin voit osallistua, vaikka et kirjaa/kirjoja olisi lukenutkaan. Tapaamisessa käsitellään kirjat: Tommi Kinnunen. Ei kertonut katuvansa (2020) David Attenborough. Yksi elämä, yksi planeetta (2020) Ilmoittautumiset ja lisätiedot: toimisto@turunseudunekonomit.fi Ravintola Koulu, Historia-luokka ja oma tietokone (Teams)

SPEKTRI-NÄYTTELY WAMISSA

OPASTETTU KIERROS NÄYTTELYYN ”SPEKTRI” KE 27.10. KLO 18–20

WAMin syksyn näyttely ”Spektri” ottaa kantaa yhdenvertaisuuden puolesta sekä sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Näyttelyn yhteydessä nähdään ensiesitys virtuaalikokemuksesta House of Tom, jossa yleisö pääsee tutustumaan taiteilija Tom of Finlandin taloon Los Angelesissa en-nennäkemättömällä tavalla. Opastettu kierros kestää noin tunnin ja sen jälkeen näyttelyä voi kiertää vielä rauhassa omatoimisesti. Mukaan mahtuu 20 hlöä, 1 avec/jäsen. Lippujen hinnat jäsen/avec: pelkkä opastus museokortin haltijoille 3,5 €, aikuinen + opastus 13,5 €, opiskelija, eläkeläinen, työtön + opastus 8,5 €. Ilmoittautuminen viimeistään 20.10. Wäinö Aaltosen Museo, Itäinen Rantakatu 38, 20100 Turku

OPASTETTU KIERROS KE 27.10.

Kuva Emma Sarpinemi

TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN

EKONOMIEN LUKUPIIRI

TAPAHTUMIEN MAKSUT Maksullisten tapahtumien maksut suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Peruutustapauksissa osallistumismaksu palautetaan, mikäli peruutus on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. JOS KIRJAUTUMINEN SUOMEN EKONOMIEN SIVUILLE EI ONNISTU Mikäli et ole aikaisemmin kirjautunut jäsensivuille tai olet unohtanut salasanasi, kirjaudu käyttäen Suomen Ekonomien jäsennumeroasi ja henkilötunnuksesi loppuosaa. Jäsennumerosi löydät mm. Ekonomi-lehden osoitetiedoista. Jos et pääse kirjautumaan Suomen Ekonomien sivuille, niin olethan yhteydessä Suomen Ekonomeihin (jasenrekisteri@ekonomit.fi) uuden salasanan saamiseksi.

www.ekonomit.fi/tapahtumat

Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

15 15


TAPAHTUMAT

FASCIAMETHOD -KURSSI

viinitasting à la Martin Nordell ja pientä suolaista. Avec tilaisuus. Tapahtuman hinta: jäsen 45 € ja avec 55 € (sis. 5 kuohuvaa ja suolaiset suupalat).

SU 31.10.–28.11. KLO 17.15

The Tasting Room, Aurakatu 1, Turku

Ryhmäliikunnanohjaaja Sini Kokkala ohjaa 5 x FasciaMethod -tunnin. FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä kehonhuoltomenetelmä, jossa yhdistyvät myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille, liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pallolla. Näkökulma on kuntouttava sisältäen harjoitteita yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Tunnit ovat sunnuntaisin: 31.10, 7.11, 14.11, 21.11 ja 28.11. alkaen klo 17.15. Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy vapaita paikkoja: toimisto@turunseudunekonomit.fi

EKONOMIEN LUKUPIIRI KE 17.11. KLO 17.15–18.45

Tervetuloa mukaan Lukupiiriin! Lukupiiriin voit osallistua, vaikka et kirjaa/kirjoja olisi lukenutkaan.

KuvaThe Tasting Room

Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, 20540 Turku

Tapaamisessa käsitellään kirjat: Hanna Brotherus. Ainoa kotini (2021) Rutger Bregman. Hyvän historia. Ihmiskunta uudessa valossa (2020) Ilmoittautumiset ja lisätiedot: toimisto@turunseudunekonomit.fi Ravintola Koulu, Historia-luokka ja oma tietokone (Teams)

TAPAHTUMATYÖRYHMÄN KOKOUS TI 23.11. KLO 17–18.30

TURUN SEUDUN EKONOMIEN KUOHUVIINITASTING À LA MARTIN NORDELL TO 4.11. KLO 18–20

Yleisön toivetilaisuus - Tervetuloa kuohuviinitastingiin à la Martin Nordell The Tasting Roomiin. Turun sydämessä sijaitseva viinibaari ja seurusteluravintola on yksi uusimmista tulokkaista Turun laaduk-kaassa tasting-tarjonnassa. The Tasting Room tarjoaa laajan ja uniikin valikoiman viinejä, oluita, cock-taileja, viskejä, aperitiiveja ja digestiiveja sekä juustoja ja leikkeleitä. Luvassa yritysesittely, joka jälkeen vuorossa kuohu-

16 16 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

Tervetuloa keskustelemaan ja suunnittelemaan tapahtumia Turun Seudun Ekonomien jäsenille! Ilmoittautumiset tapahtumasivuilta tai: toimisto@turunseudunekonomit.fi TSE toimisto, Käsityöläiskatu 17 D 79, Turku ja oma tietokone (Teams)

TSE EXEN JA TURUN SEUDUN EKONOMIEN YHTEINEN JOULUPUURO PE 26.11. KLO 8–9.30

Tilaisuuden aluksi Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund ja TSEexen johtaja Ulla Heinonen toivot-

tavat jäsenet tervetulleeksi. Tämän jälkeen on vuorossa jo perinteeksi muodostunut emeritusprofessori Paavo Okkon katsaus vuoteen 2021, jossa käydään läpi näkymiä Suomen, Euroopan ja maailmantalouden kehityksestä ja tilasta. Mukaan mahtuu 50 jäsentä. Joulupuuro-aamiainen on tarjolla kello 8.00 alkaen ja ohjelma alkaa 8.30. Tapahtuma on maksuton. Ilmoittautuminen viimeistään ma 19.11. Turun kauppakorkeakoulu, luentosali 33 (3.krs), Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku

JOULUINEN KRANSSI -WORKSHOP MA 29.11. KLO 18–20

Kurssilla tehdään kaunis, jouluinen ovikranssi materiaaleina erilaisia varpuja, risuja ja havuja. Ota mukaan omat puutarhahanskat. Tapahtuma maksaa 38 €/osallistuja ja mukaan mahtuu 12 hlöä. Bloomworks kukkapalvelu, Vähäheikkiläntie 56C, 20810 Turku

KAUNEIMMAT JOULULAULUT SU 12.12. KLO 18–20

Turun Seudun Ekonomeille ja heidän perheilleen ”Kauneimmat Joululaulut -tilaisuus”, jossa virittäydytään joulun odotukseen. Laulamme yhdessä seurakunnan kanssa. Tulethan ajoissa paikalle, niin saat paikan kirkossa. Laulutilaisuuden jälkeen nautimme yhteiset kirkkokahvit seurakunnan tiloissa. Erityisruokavalioita emme valitettavasti pysty takaamaan. Tarjolla kahvia, teetä, mehua ja pientä makeaa. Tilaisuuden emäntänä toimii Marja Ansio. Peruutathan paikkasi ajoissa, jos et pääse tulemaan. Tapahtuma on maksuton. Tilaisuuteen mahtuu 30 henkeä. Henrikin kirkko, Peltolantie 2, Turku


Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiimme!”

Tervetuloa mukaan Lukupiiriin! Lukupiiriin voit osallistua, vaikka et kirjaa/kirjoja olisi lukenutkaan. Tapaamisessa käsitellään kirjat: Terttu Salovaara. Johtopäätös. Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen (2020) Eero Ojanen. Hyvyyden yhteiskunta (1999) Ilmoittautumiset ja lisätiedot: toimisto@turunseudunekonomit.fi Ravintola Koulu, Historia-luokka ja oma tietokone (Teams) Vietämme samalla lukupiirin pikkujouluja! Mukana saa tuoda paketoidun kirjalahjan ja kortin, jossa kuvaus, miksi olet kyseisen kirjan valinnut. Lahjan hinta n. 20 €. Lahja ei ole pakollinen, mutta silloin ei saa itsekään vastalahjaa.

TI 16.11. KLO 18–20 Tervetuloa Turun Seudun Ekonomien sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 16.11. klo 18 alkaen. Kokouksessa käsitellään mm. jäsenkriteerien muutosehdotus. Tarjolla buffetiltapala, joten ilmoitathan mahdolliset ruokaaineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä.

Kuva Dagsmark Petfood Oy

TO 16.12. KLO 17.15–18.45

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

SYYSKOKOUS

Syyskokouksen alustuksen pitää Dagsmark Petfood Oy:n toimitusjohtaja Laura Strömberg. Laura on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi Turun kauppakorkeakoulusta, jossa hän tällä hetkellä vaikuttaa Entrepreneurs in Residence -ohjelmassa. Ilmoittautuminen viimeistään 31.10. Lämpimästi tervetuloa! Radisson Blu Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku

Syyskokouksen alustuksen pitää vuoden 2020 LänsiSuomen kovimman kasvuyrityksen Dagsmark Petfood Oy:n toimitusjohtaja Laura Strömberg. Kuva Mari Tiitinen

EKONOMIEN LUKUPIIRI

JOULUGLÖGIT MERKURIN KANSSA MA 20.12. KLO 16–18

Tervetuloa nauttimaan jouluglögit Panimoravintola Koulun historialuokkaan jouluostosten lomassa. Tapahtuma on maksuton. Ilmoittautuminen avautuu 10.11.

EKONOMILOUNAS TO 13.1.2022 KLO 12–13

Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisestä ekonomilounaasta, joka järjestettiin vuonna 1972. Juhlan kunniaksi ekonomilounaat tekevät pa-

luun tammikuussa, jolloin alustajina ovat Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja, BIODIFORMja BIODIFUL- hankkeiden vastuullinen johtaja, professori Ilari Sääksjärvi (kuvassa) ja sekä tutkijatohtori, BIODIFORM- ja BIODIFUL- hankkeiden koordinaattori, dosentti Juulia

Kuva Turun yliopiston viestintä

Historialuokka, Panimoravintola Koulu Räikkönen. Alustuksella selviää miten ekonomit voivat olla mukana ratkaisemassa biodiversiteettikriisiä. Ekonomilounas on omakustanteinen. Ilmoittautuminen avautuu 10.11.2021. Mukaan mahtuu 36 henkilöä. Kellariravintola (Petreliuskabinetti), Linnankatu 16, Turku Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

17 17


TAPAHTUMAT

OMAVERO-ILTA TSE:N TOIMISTOLLA

OPI UUTTA, INNOSTU, INSPIROIDU Kuva Pexels.com

ESIMERKKEJÄ TULEVISTA TAPAHTUMISTA:

26.10.

Pa*skamyrsky horisontissa?

MA 17.1.2022 KLO 17–19

8.11.

Työnhaun verkkovalmennus: 5 näkökulmaa piilotyönhakuun

Verohallinto tekee OmaVerosta saavutettavan, jotta kaikki voisivat käyttää palvelua. Kirjanpitäjien työskentelyä OmaVerossa helpotetaan tarjoamalla tilikohtaiset sähköpostiherätteet. Samoin uudistetaan OmaVeron ilme aikaa kestäväksi. Kaiken tämän Verohallinto tekee yhdessä asiakkaalle. Ilmoittautumiset 5.1.2022 mennessä. Illan emäntänä verosihteeri Marja Ansio. Tapahtuma on maksuton. Tilaisuuteen mahtuu 10 henkilöä. TSE toimisto, Käsityöläiskatu 17 D 79, Turku

15.11.

Asiantuntijan ja esihenkilön työelämätaidot – verkkokurssi 2 op,

31.12.

Lähde mukaan pika-aktoriksi

23.11.

Working life skills for experts and team leaders – online course 2 cr

31.12.

Lähde mukaan pikamentoriksi

29.11.

Työnhaun verkkovalmennus: Myy osaamisesi työnantajille

20.1.2022 Aktoriksi mentorointiohjelmaan

SUOMEN EKONOMIT TARJOAVAT jäsenilleen laajan valikoiman webinaareja ja podcasteja katsottavaksi ja kuunneltavaksi johtamiseen, rekrytointiin ja työnhakuun, osaamiseen sekä työelämään liittyen. Tutustu myös Helsingin Ekonomien webinaaritarjontaan! LÖYDÄT TARJONNAN Suomen Ekonomien jäsenpalvelusta ja paikallisten ekonomiyhdistysten tapahtumista!

>

18 18 I

LUE LISÄÄ

jasenpalvelu.ekonomit.fi/podcastit jasenpalvelu.ekonomit.fi/webinaarit

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

Seuraa vuoden 2022 alun tapahtumia uutiskirjeistämme!”


Everyone is welcome!” !

Turun Seudun Ekonomit ry, the regional Business School Graduates community welcomes members to our bilingual events, no matter what language they speak. Bilingual events are organized in Finnish and in English. Everyone is welcome! There is always a host that speaks both English and Finnish. You can participate in English or take this opportunity to practice your Finnish. Turun Seudun Ekonomit ry järjestää jäsenilleen kaksikielisiä tapahtumia. Tapahtumat järjestetään suomeksi ja englanniksi. Kaikki ovat tervetulleita! Paikalla on aina kaksikielinen emäntä ja voit osallistua suomeksi tai harjoittaa englannin kielen taitojasi.

MOVIE NIGHT: HOUSE OF GUCCI TO 9.12. KLO 18–21

Welcome to Kino Diana to watch the new Ridley Scott film House of Gucci, a story about Patrizia Reggiani played by Lady Gaga, who was convicted of arranging the assassination of her exhusband and former head of the Gucci fashion house, Maurizio Gucci played by Adam Driver. Spanning three decades of love, betrayal, decadence, revenge, and ultimately murder, we see what a name means, what it’s worth, and how far a family will go for control. Tervetuloa Kino Dianaan katsomaan Ridley Scottin House of Gucci -elokuva, jonka pääosissa nähdään Adam Driver ja Lady Gaga. Elokuva kertoo italialaisen muotitalo Guccin takana olevasta perheestä ja sen luomasta imperiumista. Kolme vuosikymmentä

TURUN SEUDUN EKONOMIT WWW

kattava tarina rakkaudesta, petoksesta, rappiosta, kostosta ja lopulta murhasta osoittaa meille mitä nimi merkitsee, ja kuinka pitkälle perhe on valmis menemään suojellakseen sitä. Esityskieli/Language: englanti/ English. Tekstitys/Subtitles: suomeksi ja ruotsiksi/Finnish and Swedish. Tilaisuus on maksuton/Free of charge Avec tilaisuus, tuo mukanasi kansainvälinen tutkinto-opiskelija Turun kauppakorkeakoulusta tai Turun seudulla vaikuttava vieraskielinen ystäväsi, jolla on yliopistotasoinen kauppatieteiden tutkinto. You are invited to bring a quest who is an international degree student at the Turku School of Economics or an international guest with a university degree in economics living in Turku region. There are limited places available for members. There are places available for international degree students at Turku School of Economics.

LA 19.2.2022 KLO 19.30

Hannah Gadsby, award winning funny person, has a brand new live show – Body of Work! In 2018 the global sensation and ground breaking Netflix special Nanette really changed things for Hannah. She won an Emmy and a Peabody. In 2019 she wrote and toured the critically acclaimed Douglas from Helsinki to Washington DC and everywhere in between, culminating in recording the show for Netflix in Los Angeles in February 2020, just in time for well…the rest of 2020. The year that was like no other saw Hannah bunkering down in her homeland, Australia, sheltering from a global pandemic and pondering what was next. That ponder is now a show. Netflixin Nanette stand up -spesiaalista maailmanmaineeseen ponnistaneen Hannah Gadsbyn uusi stand up -show Body of Work tulee Logomoon ensi vuonna. Esityskieli/Language: englanti/English. Liput/Tickets: 47 € Avec tilaisuus/ You are invited to bring a guest Logomo, Junakatu 9, Turku

Kino Diana, Humalistonkatu 3, Turku

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

Toimistosihteeri Mari Tiitinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu (02) 469 0680 www.ekonomit.fi/tapahtumat toimisto@turunseudunekonomit.fi

19

HANNAH GADSBY: BODY OF WORK

Kuva Unsplash.com

BILINGUAL EVENTS / Kaksikieliset tapahtumat

NEW

Puheenjohtaja Heli Hookana 050 5410 869

Tapahtumavastaava

Elina Järvinen 050 4328 268

19

JÄSENLEHTI

JULKAISIJA Turun Seudun Ekonomit ry PÄÄTOIMITTAJA Jaana Määttälä ULKOASU www.kasma.fi KANNEN KUVA Emma koskinen, Kosmariini design PAINO PunaMusta Oy LEHTI ILMESTYY neljä kertaa vuodessa. AINEISTO Lehden 1/2022 aineistopäivä 7.1.2022. JAKELU Lehti 4/2021 ilmestyy viikolla 43. Levikki 2 500 kpl ISSN 2736-8491 (painettu) ISSN 2736-8505 (verkkojulkaisu) Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

19


”Tavoita Varsinais-Suomen liike-elämän vaikuttajat.”

JÄSENLEHTI MEDIAKORTTI 2021–2022

SÄHKÖINEN UUTISKIRJE

JÄSENLEHTI Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Turun Seudun Ekonomit ry:n sähköinen jäsenkirje lähetetään kerran kuukaudessa noin 2300 jäsenelle. Jäsenkirjeen mainoksessa voit • kertoa ajankohtaista tietoa ja mainostaa • tarjota tarjouksia nopeallakin aikataululla.

Lehti lähetetään koko jäsenistöllemme: tavoitat sillä noin 2400 ekonomia! Lisäksi lehti postitetaan valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle.

PAKETTI 1300 € • Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm) • kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä • Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille

Mainoksen kuvan koko on 560 x 180 px, enintään 0,5 Mt, tekstiä enintään 600 merkkiä.

Sähköinen lehti lähetetään sekä jäsenillemme että Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Lehti on myös yhdistyksemme kotisivuilla.

PAKETTI 700 € • Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai • 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä • Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille

Yksi jäsenetu / jäsenkirje. Valitsemme yhdessä mainokselle parhaiten sopivan jäsenkirjeen.

Jäsenlehti on Turun Seudun Ekonomien luetuin kanava! LEHDEN AIKATAULU Nro Aineisto 4/2021 24.9. 1/2022 7.1. 2/2022 25.3. 3/2022 10.6.

MAINOSPAKETIT

Ilmestyy viikolla 43 viikolla 6 viikolla 17 viikolla 33

”OSTA OMA MAINOSPAIKKASI SEURAAVASTA LEHDESTÄ JA/TAI UUTISKIRJEESTÄ!” TOP

LUKIJAT Ekonomien mediaanipalkka 5 100 €/kk (Suomen Ekonomit v. 2020).

Turun Seudun Ekonomien toimialat 1. teollisuus 2. palvelut liike-elämälle 3. rahoitus- ja vakuutusala

TIEDUSTELUT, VARAUKSET, AINEISTON TOIMITUS toimisto(at)turunseudunekonomit.fi Toimisto puh. 02 469 0680 Toimistoajat: ma–to klo 9–14, perjantai suljettu.

3

ILMOITUS 350 €, lehti • Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä ILMOITUS 150 €, lehti • 1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä ILMOITUS 225 €, sähköinen jäsenkirje • Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille

turunseudunekonomit.fi

Kuva Lauri Liljenbäck

TURUN SEUDUN EKONOMIT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.