TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 4/2018

Page 1

4 2018 Paranna palkkaasi tai löydä uusi ura - Suomen Ekonomien uravalmentajat palveluksessasi.

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa Merkkifoorumien verkkokeskustelut ovat lupaava markkinatiedon lähde JÄSENEDUT ESITTELYSSÄ I syksyn golfkisa I TULEVAT TAPAHTUMAT


PÄÄKIRJOITUS

Ensimmäinen vuosi johtokunnassa Anu Keltaniemi tapahtumavastaava

Viime vuoden marraskuun 28. päivä minua jännitti. Oli Turun Seudun Ekonomien syyskokouksen ilta Aboa Vetuksessa. Olin päättänyt hakea TSE:n johtokunnan jäseneksi aikani harkittuani. Kokouksen jälkeen minut oli valittu uudeksi jäseneksi johtokuntaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi yhdessä Johanna Perälän ja Nina Stenström-Iivarisen kanssa. Johanna ja minä saimme vastuullemme TSE:n tapahtumatyöryhmän toiminnan ja Nina otti hoitoonsa työ- ja uravastaavan tehtävät. Aloitimme tehtävissämme tämän vuoden alussa. Miksi johtokunnan jäseneksi? Syyt johtokuntaan hakeutumiselle ovat usein samoja. Näin myös minun kohdallani: halusin tutustua uusiin ihmisiin, päästä vaikuttamaan ja oppia lisää johtokuntatyöskentelystä. Turun seudulla asuvana ekonomina TSE:n johtokunta tuntui oikealta paikalta tutustua yhdistyksen toimintaan luottamustoimen näkökulmasta. Tämä onkin osoittautunut oikeaksi arvioksi. Luottamustehtävässä toimiminen on avannut minulle ihan uudella tavalla sekä oman yhdistyksemme että laajemmin Suomen Ekonomien toimintaa. Turun Seudun Ekonomien johtokunnassa jäsenenä oleminen on opettanut minulle minkälaista työtä yhdistyksen toiminnan pyörittäminen vaatii jäsenistölle näkyvien tapahtumien taustalla. Meitä johtokuntalaisia yhdistää ekonomikouluts, mutta meillä kaikilla on yhteisestä koulutustaustasta huolimatta ollut erilainen urapolku ja erilaiset työtehtävät.

Ehkäpä juuri tämän takia johtokuntatyöskentely on niin rikasta ja toimivaa. Entä millainen se ensimmäinen vuosi on ollut? Kulunut vuosi on ollut mielenkiintoinen. Se on ollut juuri sitä, mitä odotinkin sen olevan, mutta myös paljon muuta. Olen tutustunut uusiin ihmisiin ja päässyt näkemään aitiopaikalta, kuinka yhdistyksemme upea tapahtumatyöryhmä työskentelee. Tapahtumatyöryhmä ansaitseekin erityisen kiitoksen: on erittäin ilahduttavaa nähdä, kuinka innolla uusiin ideoihin tartutaan ja kuinka hyvä yhteishenki ryhmässä vallitsee.

Olen tutustunut uusiin ihmisiin ja päässyt näkemään aitiopaikalta, kuinka Turun Seudun Ekonomien upea tapahtumatyöryhmä työskentelee.”

HUOM!

Vielä ehdit hakea johtokuntaan erovuoroisten tilalle. Uudet johtokuntalaiset valitaan syyskokouksessa 27.11.

Tapahtumatyöryhmän vetäjänä tehtäväni on koordinoida tapahtumatyöryhmän tapaamisia ja huolehtia siitä, että jäsenistöllemme tarjotaan tapahtumia, jotka vastaavat jäsenistömme toiveisiin. Tämän vuoksi pyrimmekin tuttujen kulttuuritapahtumien lisäksi tarjoamaan lajikokeiluja ja yritysvierailuja monipuolisesti alueen yrityksiin. Tänä talvena ja ensi keväänä onkin tulossa monenlaisia tapahtumia, joista tiedotamme uutiskirjeessämme, jäsenlehdessämme ja nettisivuillamme. Kuulemme myös edelleen mielellämme jäsenistön toiveita, joten vinkkaa toiveistasi meille toimiston sähköpostiosoitteeseen toimisto@turunseudunekonomit.fi. Nautitaan lokakuun tummenevista illoista ja nähdään tapahtumissamme!

Haussa ovat Viestintävastaava ja Nuorekonomi- ja opiskelijavastaava. Kysy lisää puheenjohtaja Tero Kuusistolta, puh. 0400 748 902.


Kuva Silverplussa

SISÄLLYS

4

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa.”

sivu 8

2018 Kuntosaliyrittäjä Jeanette Lindwall

2

Pääkirjoitus 4 VÄITÖSKIRJA: Merkkifoorumien verkkokeskustelut ovat lupaava markkinatiedon lähde 6 JÄSENEDUT ESITTELYSSÄ: Paranna palkkaasi tai löydä uusi ura – Suomen Ekonomien uravalmentajat palveluksessasi

Löydä uusi ura – Suomen Ekonomien uravalmentajat palveluksessasi.”

8 EKONOMILOUNAALLA: Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa

13

Tapahtumat

14

KOKOUSKUTSU

15

yhteystiedot

Suomen Ekonomien urapalvelupäällikkö Marjut Hallavo

Kuva Star image

9 jäsenetu 10 kylterit: Profea Oy – opiskelijoilta opiskelijoille 12 Poiminta tapahtumista: Syksy korkattiin ekonomigolfilla

Profea Oy – opiskelijoilta opiskelijoille.”

sivu 10

Kehity, Virkisty, Verkostoidu.

Kuva Suomen Ekonomit

sivu 6


VÄITÖSKIRJA

KTT Petteri Ojala tarkasteli väitöskirjassaan Internetin automerkkifoorumeja potentiaalisena liikkeenjohdon tiedonlähteenä.

Merkkifoorumien verkkokeskustelut ovat lupaava markkinatiedon lähde Petteri Ojala teksti Juha Allan Ekholm Ojalan kuva UNSPLASH.COM kuvituskuvat

Merkkifoorumit tarjoavat markkinaehtoisesti toimiville yrityksille helposti saavutettavan kanavan hankkia asiakkaidensa käyttäytymiseen liittyvää tietoa, jota ne voivat hyödyntää päätöksenteossaan. Sosiaalinen media on tullut kiinteäksi osaksi vallitsevaa kulutuskäyttäytymistä ja -kulttuuria. Kuluttajat etsivät Internetin merkkifoorumeilta tietoa ostopäätöstensä tueksi sekä hakevat tuotteiden käyttöön liittyviä vinkkejä ja neuvoja. Siten merkkifoorumien verkkokeskustelut tukevat monien tuotteiden kulutusprosessia. Toisaalta foorumeilla on myös itsenäinen roolinsa kulutuksessa, sillä ne synnyttävät itsessään arvoa tuottavan yhteisöllisen kulutuskokemuksen. Tarkastelin väitöskirjassani Internetin automerkkifoorumeja potentiaalisena liikkeenjohdon tiedonlähteenä. Tutkimuksessani analysoin kahden suomalaisen automerkkifoorumin verkkokeskusteluja, joiden havaitsin sisältävän runsaasti yrityksen markkinoihin liittyvää informaatiota, jota kutsutaan markkinatiedoksi. Jaoin työs-

4

säni markkinatiedon uudella tavalla kahteen päätyyppiin; ensinnäkin välittömästi yrityksen markkinointitoimiin liittyvään suoraan ja laajemmin tuotteen kulutusprosessiin kytkeytyvään epäsuoraan markkinatietoon. Havaintojeni perusteella merkkifoorumien keskusteluja voidaan pitää autenttisina kulutustapahtuman kuvauksina, jotka tarjoavat markkinoijalle hyvän lähtökohdan nähdä oman tuotteensa vahvuudet ja heikkoudet suhteessa kilpailijoihin sekä toisaalta ymmärtää kokonaisvaltaisemmin tuotteeseensa liittyvää, asiakkaalle arvoa tuottavaa kulutusprosessia. Auton ostaminen on vain pieni osa henkilöauton kulutus- ja asiakaskokemusta Analysoimissani verkkokeskusteluissa käsiteltiin tyypilli-


Auton ostamista enemmän keskusteluissa esiintyivät jälkimarkkinoinnin piiriin luettavat palvelut sekä tarvikkeet ja varaosat.”

sesti itse auton teknisiä piirteitä ja käyttöominaisuuksia. Niiden ohella auton käyttöön ja ylläpitoon liittyvät palvelut ja tuotteet olivat yleisiä keskustelunaiheita. Tällaiset keskustelut sisältävät informaatiota, jota alan markkinoijat voivat hyödyntää sekä markkinointitoimiensa lyhyen aikavälin operatiivisessa päätöksenteossa että pidemmän aikavälin tuotekehityksessään. Asiakaskokemuksen näkökulmasta erityisen kiinnostava havainto oli se, että auton ostotapahtuma on lopulta koko auton kulutusprosessissa varsin pienessä roolissa. Huomattavasti auton ostamista enemmän keskusteluissa esiintyivät jälkimarkkinoinnin piiriin luettavat huolto- ja korjauspalvelut sekä niihin liittyvät tarvikkeet ja varaosat. Yhtä auton ostotapahtumaa kohti autonkäyttäjällä on yleensä moninkertainen määrä asiointeja huoltotiskillä ja esimerkiksi rengasliikkeessä. Autoliikkeen huoltoneuvojien ja asentajien vaikutus autonkäyttäjän asiakaskokemukseen onkin todennäköisesti merkittävämpi kuin yleensä tiedostetaan. Välittömästi auton käyttöön ja ylläpitoon liittyvän informaation rinnalla verkkokeskustelut tarjosivat laaja-alaisemman kuvauksen siitä, miten autonkäyttäjälle arvoa tuottava kulutuskokemus yleensä rakentuu. Keskustelut kertoivat niistä erilaisista tapahtumista – kulutuskäytännöistä – joista auton kuluttaminen lopulta koostuu. Siten verkkokeskusteluja analysoimalla alan markkinoijat voivat edistää tuotteisiinsa liittyvän kulutus- ja asiakaskokemuksen kokonaisvaltaista ymmärtämistä, joka puolestaan tukee etenkin sellaista liiketoiminnan pidemmän aikavälin suunnittelua, jossa uskalletaan – tai on pakko – kyseenalaistaa nykyiset tuotekonseptit ja liiketoimintamallit.

Autoalan murroksessa kuluttajien kokonaisvaltainen ymmärtäminen nousee kriittiseksi menestystekijäksi Uutiset kertovat päivittäin murroksesta, jonka kynnyksellä autoalan ja yleensä liikenteen uskotaan olevan. Etenkin sähköautot, autonomiset ajoneuvot, liikkuvuus palveluna ja jakamistalous tekevät liike-elämän, tiedotusvälineiden ja julkisen sektorin edustajien visioissa kovaa tuloaan jo lähivuosina. Tällaisessa tilanteessa on kaikkien asianosaisten tarkoituksenmukaista pohtia sitä, mistä auton omistamisessa ja käyttämisessä kaiken kaikkiaan on kyse. Autolla pääsee paikasta A paikkaan B, mutta se on vain perustarve, jolla auton hankinta perustellaan. Liikkumistarpeen ohella auton omistamiseen ja käyttöön nivoutuu mitä moninaisimpia psykologisia ja sosiaalisia aspekteja, jotka pääsääntöisesti sivuutetaan aiheeseen liittyvässä uutisoinnissa. Automerkkifoorumien keskusteluja analysoimalla markkinoijat voivat ymmärtää autonkäyttöä ja autoilukulttuuria laaja-alaisesti, ja siten parantaa edellytyksiään menestyä kenties jo lähivuosina radikaalisti muuttuvassa markkinointiympäristössään.

Merkkifoorumien keskustelut avaavat markkinoijalle näkymän kulutusprosessiin.”

OJALAN VÄITÖSKIRJA ”Onko sen pakko olla Mersu? Automerkkifoorumien verkkokeskustelut markkinatiedon lähteenä” on ladattavissa osoitteessa www.utupub.fi/handle/10024/145786

5


JÄSENEDUT ESITTELYSSÄ

Paranna palkkaasi tai löydä uusi ura – Suomen Ekonomien uravalmentajat palveluksessasi Marjut Hallavo teksti Suomen Ekonomit Marjut Hallavon kuva

Suomen Ekonomien seitsemän uravalmentajaa auttaa, antaa vinkkejä ja sparraa yli 1500:aa jäsentä vuosittain. Yleisin syy ottaa yhteyttä uravalmentajaan on toive muuttaa oman työelämän suuntaa tai löytää kokonaan uusi työ. Ollaan ehkä oltu jo jonkin aikaa töissä ja halutaan miettiä uudenlaisia vaihtoehtoja tulevaisuudelle. Uravalmentajalta haetaan monesti myös tukea omien vahvuuksien tunnistamiseen tai niiden parempaan hyödyntämiseen nykyisessä tai uudessa tehtävässä. Tunnista oma osaamisesi Uuden työn löytämisessä on olennaista osata kuvata oma osaaminen tiiviisti ja kiinnostavasti työnantajalle. On tärkeää osata asettautua työnantajan asemaan ja kertoa hakudokumenteissa, mitä itsellä on annettavaa tai miksi juuri minut kannattaisi palkata haettavaan tehtävään. Uravalmentajat ovat työnhaun todellisia ammattilaisia, ja heiltä saa vinkkejä laadukkaiden hakudokumenttien tekemiseen.

MARJUT HALLAVO on Suomen Ekonomien urapalvelupäällikkö

6

Urapalveluilla on myös monipuolista tarjontaa oman osaamisen kehittämiseen. Mentorointi on hyvä väline oman osaamisen kehittämiseen, ja sitä onkin tarjolla sekä perinteisenä vuoden mittaisen ohjelmana että muutaman tapaamiskerran pikamentorointina. Oman osaamisen tunnistamista varten on kehitetty myös erillinen verkkovalmennus. Lisäksi esimiestyöhön on mahdollisuus saada tukea uravalmentajilta esimerkiksi ryhmäcoachingin muodossa, jota on tarjolla sekä kasvokkain että virtuaalisesti toteutettuna. Tarkistuta palkkatasosi Uravalmentajiin ollaan myös yhteydessä, kun halutaan tarkistaa oikea palkkataso nykyisessä tai uudessa työtehtävässä. Palkkavinkkien lisäksi uravalmentajat sparraavat myös itse palkkakeskustelun käymiseen. Monet asiakkaamme sanovatkin saaneensa keskustelusta arvokasta rahallista hyötyä.

Uuden työn löytämisessä on olennaista osata kuvata oma osaaminen tiiviisti ja kiinnostavasti työnantajalle.”


2018

Verkkosivuilla www.ekonomit.fi on Uravalmennus-osiossa mm. työvälineitä urapohdintojen tueksi.

Tutustu!

Urapalveluihin voit olla yhteydessä kaikissa työuraasi tai sen kehittämistä koskevissa kysymyksissä: • Vahvuuksien tunnistaminen • Uuden uran tai työn löytäminen • Oman ammattitaidon kehittäminen • Palkkatason määrittely • Kansainväliset tehtävät • Yrittäjyys uravaihtoehtona

Kirjaudu jäsenpalveluun ja tutustu lisää tarjolla oleviin palveluihin. Näin upeita etuja ei kannata jättää hyödyntämättä.

Urapalveluihin ja palkkaneuvontaan saat yhteyden helposti netistä löytyvän ajanvarauskalenterin kautta: ajanvaraus.ekonomit.fi. Meihin saa myös yhteyden lähettämällä viestiä osoitteeseen ura@ekonomit.fi.

Jan Degerlund Lakiasiainjohtaja Jan Degerlund on 7-henkisen juristitiimin esimies. Tänä syksynä tehdä Tiimivoit tarjoaa asiantuntijapalveluja kaksin verroin hyvää. jäsenille mitä moninaisimmissa Hanki meilletyöoikeudellisissa uusi jäsen, asioissa.

niin lahjoitamme Nenäpäivälle 20 €, jolla kaksi maailman lasta saa lukutaidon. Anna hyvän kiertää:

ekonomit.fi/teehyvaa

7 7


EKONOMILOUNAALLA

”Hyvä lihaksisto on mahdollista säilyttää läpi elämän”, vakuuttaa Jeanette Lindwall, joka yhdessä äitinsä kanssa perusti yli nelikymppisille suunnatun kuntosalin.

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa Nina Andersson teksti Silverplussa kuvat

Venyttelemällä lihaskunto kohdalleen Kuntoilu on kovaa bisnestä. Yrittäjiä on joka lähtöön ja kuntosaleja kaiken tasoisia. Imago on nuorekas ja trendikäs. Mihin siis suuntaa kulkunsa esimerkiksi keski-ikäinen sohvaperuna, joka haluaisi aloittaa kuntoilun, muttei kehtaa lähteä kauden urheilutekstiileihin pukeutuneiden kuntoilijoiden joukkoon? Vastauksen tähän kysymykseen antaa yrittäjä Jeanette Lindwall, joka kertoi oman yrittäjätarinansa yhdistyksemme ekonomilounaalla. ”Yhdessä äitini Sarita Alangon kanssa tutkimme vuonna 2009 markkinaa ja huomasimme, että ikääntyvä Suomi on bisnesmahdollisuus. Idea kuntosalille, joka on suunnattu yli nelikymppisille, tuli äidiltäni. Hän on koulutukseltaan liikuntalääketieteeseen ja gerontologiaan erikoistunut sairaanhoitaja, ja itsekin olin jo ehtinyt kiertää maail-

maa ja valmistua kaupalliselle alalle. Näin meillä oli hyvä tiimi kasassa liiketoiminnan ja liikunnan osaamiseen. Kouluttauduin myös myöhemmin liikunnan alalle”, hän kertoo taustoista. Alusta asti oli selvää, että kuntosali keskittyisi nimenomaan lihaskuntoon. ”Hyvä lihaksisto on mahdollista säilyttää läpi elämän”, Lindwall vakuuttaa. Lihaskato eli sarkopenia on syynä jopa ennenaikaisiin kuolemiin, jotka voitaisiin välttää hyvän lihaskunnon ylläpidolla. Kun ikää tulee lisää, ei sovi laiskistua. Hyvä uutinen on se, että säännöllisellä ja oikeaoppisella lihaskuntoharjoittelulla ja venyttelyllä sohvaperunakin notkistuu ja vahvistuu. Ja mikä on Silverplussa-kuntosalilla kuntoillessa, kun kohderyhmän viihtyvyys on taattu musiikkivalintoja myöden. Salilla on aina läsnä myös henkilökuntaa neuvomassa tarvittaessa.

Huomasimme, että ikääntyvä Suomi on bisnesmahdollisuus.”

8


Säännöllisellä ja oikeaoppisella lihaskuntoharjoittelulla ja venyttelyllä sohvaperunakin notkistuu ja vahvistuu.” Kuntosaliyrittäjä Jeanette Lindwall kertoi ekonomilounaalla, miten erittäin kilpailulla kuntosalialalla voi menestyä.

Hevosen potku olikin onnenpotku Passiivinen venyttely on erityisen tehokas tapa lisätä lihaskuntoa vasta-alkajilla, ikääntyneillä ja henkilöillä, joilla on erittäin kireät lihakset. Passiivinen venyttelyasento on asento, joka syntyy toisen ihmisen tai jonkun apuvälineen avulla. Jeanette Lindwall kertoo, miten palkintojakin saanut apuväline VENYY syntyi. Se on 8 kg painava venyttelytanko, joka sekä kuntouttaa että ehkäisee tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Se myös kohentaa ryhtiä ja on oiva apu esimerkiksi istumatyöläiselle. ”Hevosen potkun seurauksena äitini selkä vaurioitui ja vammat johtivat lopulta selkärankarappeumaan. Kipu selässä yltyi sitä mukaa, kun lihakset kävivät yhä kireimmiksi. Apua kipuihin ei tuntu-

Muista kun venyttelet! •

Malta pitää sama venyttelyasento 30–60 sekuntia, nopea tai nykivä venytys voi olla jopa vahingollinen.

Venyttele säännöllisesti, vähintään 2–3 kertaa viikossa ja 3–5 minuuttia kerrallaan.

Muista hengittää tasaisesti ja rauhallisesti, jolloin verenkierto ja aineenvaihdunta vilkastuvat ja lihaksen hapensaanti tehostuu.

nut löytyvän millään keinolla, joten äitini ryhtyi itse kehittämään ratkaisua. Näin syntyi VENYY.” Näiden energisten naisten yritys oli vuoden 2016 Varsinais-Suomen Kasvu Openin voittaja. Mitä oppeja Lindwallilla on uusille ja tuleville yrittäjille? ”Niin, me olemme varmaan tehneet kaikki mahdolliset virheet”, Lindwall naurahtaa, ”Alusta lähtien pitää vaan olla tosi tiukka”, hän neuvoo. Kasvu Open -voittajaksi yltäminen on kannustava esimerkki siitä, miten erittäin kilpilullakin alalla on mahdollisuus menestyä, kun ei heti vastoinkäymisten kohdatessa luovuta, vaan venyy kohti omaa unelmaansa.

>

Hyödynnä jäsenedut Turun Seudun Ekonomeille!

Jäsenetu

• Kuntosali Silverplussan terveyskatsastus 69 € (norm. 78 €). • Kuukausipassi (vapaa kuntosalin ja täsmäjumppien käyttö) 69 € (norm 93 €), 1 kpl/jäsen. • VENYY -10 % verkkokaupassa www.venyy.com, alennuskoodi TURUNSEUDUNEKONOMIT. Nouda tuote paikanpäältä, niin säästyt postituskuluilta. • Osoite: Pitkämäenkatu 6, 3krs, 20250 Turku.

9


KYLTERI

Profea Oy – opiskelijoilta opiskelijoille Lisette Jaakola teksti STAR IMAGE kuvat

Profea Oy on vuonna 1989 perustettu Turun KY:n omistama monialayritys. Monelle vuosiakin sitten yliopiston käytävillä tallustaneelle kauppatieteilijälle kyseinen yritys on varmasti tuttu. Osalle saattaa Profeasta muistua mieleen ensimmäisenä KY-Dealing Oy -nimen alla toiminut yritys. 29 vuotta sitten yritys aloitti myymällä käytettyjä konttori- ja ATK-laitteita. Tämän jälkeen yritys on kuitenkin muuntautunut monen eri liiketoiminnan harjoittajaksi. Pitkän historiansa aikana yritys on ehtinyt fuusioitumaan, kasvamaan ja kehittymään. MITÄ PROFEALLE KUULUU TÄNÄ PÄIVÄNÄ? Tänä päivänä Profea haluaa omalla panoksellaan olla tukemassa Turun KY:n laajaa toimintaa ja edesauttaa parempaa opiskelijaelämää kaikille turkulaisille korkeakouluopiskelijoille. Tällä hetkellä Profean liiketoiminta jakaantuu kuuteen toimialueeseen: verkkoliiketoimintaan paasykoekirjat.fi -sivustolla, valmennusliiketoimintaan Valmennus- ja Verkkoakatemian osalta, kirjakauppaliiketoimintaan Turun kauppakorkeakoululla, opiskelijankaupunki.fi -palveluun sekä kokous- ja juhlatila Parkin vuokraamiseen. Viimeisimpänä vallattuna liiketoimintaalueena on logosi.fi, joka tekee tekstiilien tukkumyyntiä korkeakouluille, lukioille, yhdistyksille ja yrityksille. Idea uudelle liiketoiminta-alueelle laajentamisesta syntyi vuosi sitten syksyllä.

10

”Idean syntymisen jälkeen oli vielä paljon ratkaistavia asioita ennen kuin oli mahdollista harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. Kysyntä- ja kilpailija-analyysit, rahoitus, liiketoiminnan kannattavuus ja kasvupotentiaali, soveltuvuus yritykselle sekä toimitusketjun toteutus olivat kaikki asioita, jotka täytyi selvittää ennen kuin liiketoimintaa lähdettiin kehittämään eteenpäin. Kuukausien selvitysten ja laskelmien jälkeen saimme kaikki palaset loksahtamaan kohdilleen. Keväällä 2018 lanseerasimme logosi. fi –palvelun. Tämän jälkeen olemme solmineet yhteistyösopimuksia useiden maahantuojien kanssa. Tämänhetkinen tilanne uuden aluevaltauksen suhteen on todella hyvä, vaikka kehitettävää toki aina löytyy esimerkiksi liiketoimintaprosessien tehostamisen suhteen”, kertoo Profean toimitusjohtaja Valtteri Isokorpi.


JATKUVAA OPPIMISTA LOISTAVASSA PORUKASSA Profea haluaa olla luomassa mahdollisuuksia yrityselämäntaitojen oppimiseen ja työllistääkin keskimäärin yli 40 opiskelijaa vuosittain. Osa näistä on mukana koko tilikauden ajan, kun osa taas on palkattu ainoastaan projektiluontoisiin tehtäviin. Yrityksen liiketoiminnat ovat ajautuneet laajalle ja yrityksen sisällä onkin mahdollisuus toimia monissa erilaisissa tehtävissä. Profeasta löytyy niin markkinointi- ja liiketoimintapäälliköitä kuin talousja tietojärjestelmäpäälliköitäkin. Tavoitteena on se, ettei mitään toimintoja ulkoisteta. Tällä hetkellä Profea hoitaa itse niin markkinoinnin, kirjanpidon kuin tilipäätöksetkin. ”Itselläni pyörähti neljäs vuosi käyntiin Profealla. Urani täällä aloitin myyjänä, josta siirryin myöhemmin liiketoimintapäälliköksi. Toimitusjohtajana toimin nyt toista vuotta. Olen viihtynyt jokaisessa työtehtävässäni ja oppinut jokaisessa pestissäni uutta. Oppiminen ei ole loppunut tähän, vaan yhä edelleen tulee viikoittain vastaan uusia tilanteita, jotka vaativat ongelmanratkaisukykyä. Yritystoiminnassa on niin monia muuttuvia tekijöitä, ettei mitään valmista ohjekirjaa näiden ratkaisemiseksi löydy. Ongelmanratkaisu vaatii ajatustyötä ja kokonaisuuksien hallintaa. Arvokkain oppini tämän neljän vuoden aikana onkin ollut luottamus itseeni ja omaan tekemiseen.” Erityisesti Isokorpi kehuu Profean loistavaa työilmapiiriä. ”Olemme kaikki yliopistoikäisiä opiskelijoita. Toimiston sisällä onkin päässyt muodostumaan aitoja ystävyyssuhteita. Viihdymme yhdessä ja arvostamme toinen toistemme panosta yhteisten tavoitteiden eteen. Jokainen meistä on motivoitunut ja nälkäinen oppimaan. Välillä aika kuluu tässä loistavassa porukassa niin nopeasti, ettei illalla toimiston ovea sulkiessa tunne olleensa lainkaan töissä.”

paikka, joka tarjoaa loistavat eväät juuri näiden taitojen oppimiseen käytännössä. Yrittäjämäinen ote työelämään on pikkuhiljaa alkanut näkyä myös muualla yliopistolla. Turun yliopisto lähti määrätietoisesti kehittämään yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta koko yliopistossa. Yrittäjyys onkin keskeinen osa yliopiston strategiassa vuosille 2016–2020. Strategian toteuttamisesta konkreettisena esimerkkinä on tänä keväänä opiskelijoiden ja alumnien perustama kehitysyhtiö, Monttu Ventures Oy. Monttu Ventures haluaa olla tukemassa Turun korkeakoulutaustaisia kasvuyrityksiä. Kohteena ovat start-upit, joissa vähintään yksi perustajista on turkulaisen korkeakoulun opiskelija, alumni tai henkilökunnan jäsen. Isokorpi pitää tämän kaltaisia mahdollisuuksia tärkeänä osana opiskelijoiden urakehitystä. ”Haluan kuitenkin korostaa, ettei itsensä johtamisen kehittäminen vaadi yritystä tai yhdistystä taustalle. Kyseistä taitoa voi harjoitella päivittäin omassa arjessaan. Ajanhallinta ja kiire ovat yleisiä arjen ongelmia, joiden johtaminen ei ole itsestäänselvyys. Itsensä johtaminen arjessa luo tärkeän voimavaran, joka osaltaan mahdollistaa myös tehokkuuden työelämässä.”

Profea haluaa olla luomassa mahdollisuuksia yrityselämäntaitojen oppimiseen ja työllistääkin keskimäärin yli 40 opiskelijaa vuosittain.”

ITSENSÄ JOHTAMINEN EI OLE ITSESTÄÄNSELVYYS Itsensä johtaminen, innovointi ja yrittäjämäinen ote ovat käsitteitä, jotka ovat viime aikoina olleet pinnalla niin seminaarisaleissa kuin alan kirjallisuudessakin. Profea on

MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUS? Entäpä miltä Profea näyttää nykyisen toimitusjohtajan mielestä 10 vuoden kuluttua? ”Yrityksen, jonka pääliiketoiminta on muuttunut ATK-laitteiden kauppaamisesta kokonaisvaltaiseen opiskelijaelämän parantamiseen, on vaikea ennustaa. Menestyäkseen nykyisessä dynaamisessa liiketoimintaympäristössä yrityksen on oltava muuntautumiskykyinen. Siksi Profeankin on kyettävä uudistumaan. Uskon kuitenkin, että yrityksemme arvokkain voimavara on sen motivoitunut ja innovatiivinen henkilöstö. Koulumme on aina ollut täynnä tulevaisuuden ammattilaisia, jotka ovat olleet takaamassa yrityksemme olemassaolon ja kehittymisen koko sen 29-vuotisen historian ajan – he tulevat takaamaan tämän myös tulevaisuudessa.” Lisette Jaakola on KYliste-lehden päätoimittaja

11


POIMINTA TAPAHTUMISTA Tunnelmapaloja

Max Antas ja tyylinäyte keskittymisestä, joka toi hänelle pistebogey-kisan voiton.

Syksy korkattiin ekonomigolfilla Fredrik Lindahl ja Hanna Korhonen kuvat

Perinteinen Turun alueen ekonomigolf-mestaruuskisa pelattiin tänä vuonna 1.9. Naantalin Kultarannan upeissa maisemissa. Tässä tunnelmapaloja palkintojenjaosta.

Kisan järjestäjät Hanna Korhonen (TSE) ja Fredrik Lindahl (Merkur) hymyilivät tyytyväisinä, edes sadepisarat eivät onnistuneet pilaamaan kisatunnelmaa.

Voittajat #1 Pistebogey (Paras mies): #2 Pistebogey: #3 Pistebogey: Pistebogey (Paras nainen): Lyöntipeli Scratch: Pisin draivi: Lähimmäs lippua:

Max Antas Jukka Löyttyniemi Patrik Relander Katri Kronström Fredrik Lindahl Fredrik Lindahl Patrik Relander Voittajan on helppo tuulettaa. Paras nainen pistebogey-kilpailussa oli Katri Kronström.

Turun Seudun Ekonomien ja Ekonomföreningen Merkurin lisäksi palkintoja olivat lahjoittaneet Golfpuoti Oy ja TFT Topfoods Trading Oy. Kiitos lahjoittajille.

12

Patrik Relander mittailee suoritustaan Lähimmäs Lippua -kilpailussa ja kirjaa tulokseksi 92 cm, jolla heltisi voitto.

Pistebogey-kilpailun #2 Jukka Löyttyniemi vastaanottaa oman palkintona.


TAPAHTUMAT

Tapahtumiin ilmoittautuminen

Luento: LJK Riku Lehtinen, Strategic Accounting/ Karua tutkimustulosta työhyvinvoinnin vaikutuksista yrityksen kassavirtaan! To 8.11.2018 Klo 17.30–20.00

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.ekonomit.fi/tapahtumat jäsensivuille kirjautumalla. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Pakottavan syyn kohdalla voi ilmoittautumisen peruuttaa viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka Suomen Ekonomien sivujen kautta. Mikäli joudut peruuttamaan ilmoittautumisen tämän ajankohdan jälkeen, lähetäthän viestiä tapahtumanjärjestäjälle (katso tapahtumailmoitus) tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@turunseudunekonomit.fi. Voit myös ilmoittautua toimiston sähköpostiin, jos ilmoittautuminen järjestelmässä ei onnistu. Peruutustapauksissa osallistumismaksu palautetaan, mikäli peruutus on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tapahtumien maksut Maksullisten tapahtumien maksut suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Jos kirjautuminen Suomen Ekonomien sivuille ei onnistu Mikäli et ole aikaisemmin kirjautunut jäsensivuille tai olet unohtanut salasanasi, kirjaudu käyttäen Suomen Ekonomien jäsennumeroasi ja henkilötunnuksesi loppuosaa. Jäsennumerosi löydät mm. Ekonomi-lehden osoitetiedoista. Jos et pääse kirjautumaan Suomen Ekonomien sivuille, niin olethan yhteydessä Suomen Ekonomeihin (jasenrekisteri@ekonomit.fi) uuden salasanan saamiseksi.

WWW

www.ekonomit.fi/tapahtumat

HR-kehitystoimien taloudelliset vaikutukset voidaan arvioida etukäteen, tule siis kuulemaan miten. Kannustimet erosivat merkittävästi hyvän ja huonon ilmapiirin yrityksissä. Riku Lehtinen kertoo konkreettisista eroista sekä siitä, miten työilmapiiriä ja henkilöstöä voidaan määrätietoisesti kehittää. Aloitamme kahvilla ja pienellä purtavalla klo 17.30 ja klo 18.00–20.00 on vuorossa luento keskusteluineen. Maksuton avec-tapahtuma (1 avec/jäsen). Mukaan mahtuu 20 henkilöä. Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 5.11. Strategic Accounting, Kaupunkikartano, Ruokorannantie 15, Hirvensalo, Turku

Yritysvierailu Auratumissa 15.11.2018 Klo 17.20–19.00

Torstaina 15.11. pääsemme tutustumaan isoon paikalliseen kiinteistöalan toimijaan, Auratum Asunnot Oy:öön. Yritys toimii vahvasti asuntorakennuttamisen alalla niin Turussa kuin pääkaupunkiseudullakin. Toiminta on monipuolista, uusia kohteita rakennutetaan ja vanhoja arvokiinteistöjä uudistetaan. Vierailu tapahtuu legendaarisessa KOPkolmiossa Turun torin kulmalla. Kokoonnutaan ala-aulaan kello 17.20 ja jatketaan siitä yhdessä ylempiin kerroksiin. Tilaisuus kestää noin klo 19 saakka ja yritysesittely tapahtuu kahvittelun lomassa. Auratumille toimitetaan osallistujalista heidän pyynnöstään. Osallistujien määrä enintään 20 henkeä. Ilmoittautuminen viimeistään 7.11.2018. Tilaisuus on maksuton ja vain jäsenille. KOP-kolmio, Aurakatu 8, Turku

17


TAPAHTUMAT

Ke 21.11.2018 Klo 19.00–20.00 Grus Grus Teatterin kiehtova nykysirkus tuo väriä syksyyn avaamalla alitajunnan tulvaluukut ja kurottamalla kohti mahdotonta! Ihminen yrittää, ihminen ponnistelee, ihminen nousee yhä korkeammalle ja korkeammalle. Kaikki kasvaa, kaikki kiihtyy, kaikki muuttuu entistä paremmaksi. Älä katso alas, älä katso taaksesi! Avec-tapahtuma. Mukaan mahtuu 40 henkilöä. Hinta 22 €/jäsen, 24 €/avec, 17 €/opiskelijat & työttömät. Ilmoittautuminen päättynyt, tiedustele lippuja toimistolta. Ikäsuositus 13+. Turun Kaupunginteatterin Sopukka, Itäinen Rantakatu 14

Juhlavuoden aamiaisseminaari Pe 23.11.2018 Klo 8.00–10.30 Vuoden viimeistä aamiaiseminaaria vietämme vuoden 2018 hyvinvointiteeman ja Turun Seudun Ekonomien juhlavuoden merkeissä. Seminaarin aluksi dekaani Marcus Granlund toivottaa seminaarivieraat tervetulleiksi, emeritusprofessori Paavo Okko kertoo, miten talouden ennusteet ovat toteutuneet ja miltä näyttää tulevaisuuden kehitysnäkymät ennusteiden valossa. Työelämän professori Pauli Aalto-Setälä paneutuu puolestaan juhlavuoden teemaan, henkilökohtaiseen hyvinvointiin, ja työhyvinvointivalmentaja Elina Honkasalo valottaa mitä mindfulness on teoriassa ja käytännössä. Lämpimästi tervetuloa! Mukaan mahtuu 100 osallistujaa. Aamiainen on tarjolla klo 8 alkaen Mercatorilla. Varsinainen seminaari alkaa klo 8.30. Tilaisuus on maksuton avec-tilaisuus. Ilmoittautumiset viimeistään 14.11. Turun Kauppakorkeakoulu, Osuuskauppasali Mercatorin päässä, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

14 14 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

Syyskokous Ti 27.11.2018 Klo 17.30–21.00 Tervetuloa Turun Seudun Ekonomien sääntömääräiseen syyskokoukseen Teatteri Akseliin tiistaina 27.11. klo 17.30. Pidämme syyskokouksen teatterin lämpiössä, jonka jälkeen (klo 19) pääsemme nauttimaan Teatteri Akselin produktiosta ”Pokka Pitää”, joka perustuu BBC:n samannimiseen komediasarjaan. Näytelmän väliajalla kahvitarjoilu. Teatteriesitykseen mahtuu mukaan 60 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset ke 14.11. mennessä. Teatteri Akseli, Humalistonkatu 8A

Joulunajan viinit -viinikoulutus Ti 4.12.2018 Klo 18.00–20.00 Tervetuloa maistelemaan sopiva viinejä jouluun ja uuteen vuoteen. KTT, Sommelier Martin Nordell DipWSET on valinnut meille hienon viiden viinin setin, joka sisältää kuohu-, valko- ja punaviiniä. Myös Alkon uutuudet on otettu huomioon. Tässä koulutuksessa saat siis vinkkejä sekä joulupöytään että lahjahankintoihin. Tilaisuuden hinta on 40 euroa. Myös Merkurin jäsenet ovat tervetulleita. Tilaisuus on avec-tilaisuus (1 avec/jäsen). Mukaan mahtuu 12 henkilöä. Ilmoittautuminen ke 21.11. mennessä. Turun Seudun Ekonomien toimisto, Käsityöläiskatu 17 D 79

Opi tekemään itse luonnonkosmetiikkaa!” Illan aikana valmistat kaksi tuotetta. Ti 12.2.2019 Klo 17.30–20.30

TFO: Jouluinen unelma -konsertti To 13.12.2018 Klo 19.00–21.00 Turun filharmonisen orkesterin joulukonsertissa sesongin suosikkisävelet vuosisatojen varrelta heräävät henkiin sinfoniaorkesterisovituksina. Valovoimainen Mari Palo tulkitsee rakastetuimpia joululauluja Sibeliukselta ja muita kotimaisia tunnelmapaloja sekä amerikkalaisia ikivihreitä. Konsertissa unelmoidaan myös valkoisesta joulusta ja nautitaan joulunajan tunnelmasta. Avec-tapahtuma. Mukaan mahtuu 40 henkilöä. Hinta 22 €/jäsen, 24 €/avec, opiskelija/alle 16-vuotias/varus- ja siivilipalvelusmies/työtön 15 €. Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 7.11. Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9

Kauneimmat joululaulut katolisessa kirkossa Ti 11.12.2018 Klo 16.30 alkaen Kauneimmat joululaulut -tilaisuus Turun seudun ekonomeille ja heidän perheilleen järjestetään tänä vuonna Turun katolisessa kirkossa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Laulamme ilman säestystä kauneimpia joululauluja meille tutusta lauluvihkosesta ja lisäksi isä Peterin puhe. Tilaisuudessa kerätään kolehti kirkon hyväksi, joten varaathan muutaman kolikon mukaasi. Koska kirkossa alkaa tiistaimessu klo 18, niin voit valita jäätkö vielä messuun paikan päälle oman tilaisuutemme päätteeksi. Tilaisuus on avec-tilaisuus ja mukaan mahtuu 50 henkilöä. Ilmoittautumiset 5.12. mennessä Turun katolinen kirkko, Ursininkatu 15 a, Turku

Kuva Unsplash.com

Viimeinen pisara -nykysirkus


Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiimme!”

Pe 18.1.2019 klo 18.30 – noin 20.00 Crossfit on nyt SE laji. Kaikki sitä harrastavat, haluavat harrastaa tai ovat ainakin kiinnostuneita. Hurjia juttuja liikkuu tajunnan rajamailla käyvistä treenaajista. Mutta mikä jutuissa on totta ja mikä ei, tule itse se selvittämään. Rennon mutkattoman yritysvierailun pääpaino on lajiopastuksessa, joten liikuntavaatteet päälle, mieluiten jo tullessa. Tammikuussa tilassa voi olla alussa viileähköä, joten on hyvä varautua vähentämään vaatetusta treenin edetessä. Suihkutilat ovat hyvin rajalliset, mikä on myös hyvä huomioida. Hikipyyhe ja juomapullo ovat hyvät olla mukana, ne eivät ole rekvisiittaa kuten salilla. Jäsen voi ottaa mukaansa yhden avecin, ja mukaan mahtuu 25 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset ja osallistumismaksu 10 € viimeistään 13.1.2019. CrossFit East Turku, Sampsankatu 3, 20520 Turku

Tietoisku OmaVero-palvelusta ekonomeille Ma 28.1.2019 Klo 17.00–18.00 Verohallinnon edustaja kertoo tammikuun 28. päivä ekonomeille OmaVero palvelusta, joka korvaa vaiheittain Ve-

TURUN SEUDUN EKONOMIT WWW

15

rohallinnon nykyiset sähköiset palvelut. Jo nyt OmaVerossa voi jo muuttaa tilinumeron ja tehdä lahjaveroilmoituksen. Marraskuusta alkaen voi OmaVerossa muun muassa tarkastella verotuspäätöksen tietoja, tehdä muutosverokortin ja oikaisuvaatimuksen. Tammikuusta alkaen palvelu mahdollistaa myös verojen maksamisen verkkomaksuna. Maksuton jäsentapahtuma. Mukaan mahtuu 15 jäsentä. Ilmoittautumiset viimeistään ma 21.1.2019. Turun Seudun Ekonomien toimisto, Käsityöläiskatu 17 D 79

Luonnollisesti kaunista, Luonkos Ay, luonnonkosmetiikkakurssi Ti 12.2.2019 Klo 17.30–20.30 Opi tekemään itse luonnonkosmetiikkaa! Illan aikana valmistat kaksi tuotetta: pehmeän vartalovoin ja huulivoiteen. Tuotteet ovat kauppalaatuisia ja raaka-aineina käytetään vain luonnonkosmetiikassa sallittuja raaka-aineita. Tuotteiden tuoksun voit itse valita. Kurssi sisältää kaiken tarvittavan, välineet, raaka-aineet, optimaaliset pakkaukset, materiaalit pakkausten viimeistelyyn ja reseptiikan. Mukaan mahtuu 15 osallistujaa (min. 10 hlöä). Kurssin hinta on 40 €/ henkilö. Hintaan sisältyy myös kahvitarjoilu ja makeaa sekä suolaista naposteltavaa. Tilaisuus on avec-tilaisuus. Ilmoittautumiset viimeistään 29.1. Luonkos Ay, Niittikuja 1, 20100 Naantali

Turun Seudun Ekonomit ry

Toimistosihteeri Marjatta Postinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu (02) 469 0680 www.ekonomit.fi/tapahtumat toimisto@turunseudunekonomit.fi

Kuva Kira Gluschkoff

Liikunnallinen yritysvierailu CrossFit East Turkuun

TFo: jouluinen unelma –konsertti Valovoimainen Mari Palo tulkitsee rakastetuimpia joululauluja. To 13.12.2018 Klo 19–21

Valmet Automotive Uudenkaupungin tehdas ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Ke 20.2.2019 Klo 8.45–16.30 Valmet Automotivella on Uudessakaupungissa tehdas, jossa valmistetaan autojen Mercedeksiä. Yritys on pitkän historian omaava suomalainen autovalmistaja ja autojen komponenttien suunnittelija ja toimittaja, suomalaisen teollisuuden ylpeys ja talouslehtien kestoaihe. >

Puheenjohtaja Tero Kuusisto 0400 748 902

Tapahtumavastaava

Anu Keltaniemi 040 090 1341

Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

15 15 15


Yritysvierailu toteutetaan hiihtolomaviikolla, jolloin lapsetkin voivat liittyä mukaan. Autotehtaalle toimitetaan heidän pyynnöstään osallistujalista ennen vierailua. Autotehtaalla vietetyn aamupäivän ja omakustanteisen lounaan jälkeen palaamme Laitilaan, jossa saamme nähdä miten Laitilan Wirvoitusjuomatehdas toimii. Yritysesittelyn ja tehdaskatsauksen lisäksi mitä todennäköisimme kulautamme kurkkuun kuplivia tehtaan tuotteita. Mukaan mahtuu 40 ekonomia ja avecia. Maksullinen tapahtuma (bussikuljetus), hinta tarkentuu myöhemmin. Ilmoittautuminen viimeistään 10.2.2019. Lähtö tilausbussilla Turusta aamulla klo 8.45, paluu noin klo 16.30. Vierailujen välillä syödään omakustanteinen lounas.

”Älä missaa näitä!”

Uintitekniikkakurssi tulossa huhtikuussa! Yhdistys järjestää jäsenilleen toivotun jatkon viime keväänä ensimmäisen kerran toteutetulle uintitekniikkakurssille.

Kuva Unsplash.com

1

2

3

Kurssiin kuuluu viisi uintikertaa ja sille mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautujaa.

4

Juhlavuoden aamiaisseminaarissa Paavo Okko perinteiseen tapaan paketoi mennen ja kurkistaa tulevaisuuteen 23.11. Kauneimmat joululaulut lauletaan tänä vuonna Turun katolisessa kirkossa 11.12. Mukavaa ohjelmaa on tiedossa koko perheelle hiihtolomaviikolla, kun 20.2. yritysvierailuilla tutustutaan niin Uudenkaupungin autoihin kuin Laitilan limuihinkin. BONUS! Vielä ehdit ilmoittautua syyskokoukseen, kts. s. 14.

Seuraa ilmoittelua kurssista uutiskirjeessämme ja nettisivuillamme.

>

TURUN SEUDUN EKONOMIT JÄSENLEHTI

Julkaisija Turun Seudun Ekonomit ry Päätoimittaja Nina Andersson Ulkoasu www.kasma.fi Kannen kuva Suomen Ekonomit Paino Euraprint Oy, Eura lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aineisto Lehden 1/2019 aineistopäivä 10.12.2018 jakelu Lehti 4/2018 ilmestyy viikolla 44

Kehity, Virkisty, Verkostoidu.

Levikki 2 500 kpl, ISSN 1797-5964

16

f

Tykkää meistä myös Facebookissa!

WWW

turunseudunekonomit.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.