TURUN SEUDUN EKONOMIT RY JÄSENLEHTI 4/2016

Page 1

TURUN SEUDUN EKONOMIT JÄSENLEHTI

4/2016

”Caribiassa ovat puhaltaneet uudet tuulet, lähde mukaan hemmoteltavaksi. Paljon myös muita tapahtumia luvassa talven aikana.”

yritysbrändäys Yrityksen persoonan ulottuvuudet Toimivan työyhteisön peruspilarit Millainen on toimiva työyhteisö? TUOTTAVUUTTA HYVÄLLÄ JOHTAMISELLA Ekonomiyhteisön teema 2016


pääkirjoitus

Jäsenlehden pääkirjoitukset: Lehti 1/2016 puheenjohtaja Heidi Mäkinen Lehti 2/2016 ura- ja tapahtumavastaava Jaana Määttälä Lehti 3/2016 viestintävastaava Liisa Kevo Lehti 4/2016 puheenjohtaja Heidi Mäkinen

Uusia mahdollisuuksia! Turun Seudun Ekonomit ry:n puheenjohtajana toimii vuoden loppuun asti Heidi Mäkinen.

Lämmin kiitos Haluan kiittää Teitä kaikkia Turun Seudun Ekonomien jäseniä, johtokuntalaisia ja työryhmäläisiä kuluneista viidestä vuodesta. Olen kuulunut kaikkiaan viisi vuotta johtokuntaan, joista viimeiset kolme vuotta olen toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Koen ylpeänä, että olemme saaneet yhdessä paljon aikaiseksi ja tästä on hyvä jatkaa.

Vapaaehtoistyö antaa paljon Vuodet johtokuntatyöskentelyssä ovat olleet erittäin antoisia ja muovanneet minua myös ihmisenä: olen saanut kasvaa henkisesti ja oppinut paljon uutta, saanut uusia ystäviä, verkostoitunut jäsenten ja muiden alueellisten yhdistysten johtokuntalaisten kanssa sekä päässyt osalliseksi moniin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi olen päässyt tekemään yhteistyötä kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ja sisaryhdistyksen Merkur rf:n kanssa sekä saanut tutustua ja osallistua liittotasolla Suomen Ekonomien toimintaan.

Vahva halu kehittää toimintaa Aloittaessani puheenjohtajana asetin itselleni tavoitteen kehittää joka vuosi

yhdistyksen toimintaa vuosittain vaihtuvan kehityskohteen avulla. Ensimmäisenä vuotena otimme johtokunnassa käyttöön sisäisen intranetin tiedon jakamiseen ja säilyttämiseen sekä uusien johtokuntalaisten perehdyttämiseen. Seuraavana vuonna loimme uudenlaisia toimintamalleja alueellisen yhteistyön kehittämiseen ruotsinkielisten ekonomien ja opiskelijoiden kanssa. Lisäksi otimme käyttöön myös Suomen Ekonomien lanseeraaman uuden valtakunnallisen graafisen ilmeen, jonka turkoosinsinisen sävypohjan tunnistat mm. jäsenlehdessä, uutiskirjeessä ja facebook-sivustollamme. Kolmantena vuotena lanseerasimme kauppakorkeakoulun kandivaiheen opiskelijoille uuden kandijäsenyyden avulla mahdollisuuden tutustua yhdistyksen toimintaan ja pyrkiä helpottamaan jäseneksi liittymistä valmistumisen jälkeen.

Nähdään tilaisuuksissa ja tapahtumissa Olen erittäin ylpeä näiden vuosien aikana näkemästäni johtokuntalaisten vahvasta halusta, osaamisesta ja pelottomasta asenteesta hypätä uusien vastuualueiden pariin sekä tehdystä työstä. Uusi vuosi

”Koen ylpeänä, että olemme saaneet yhdessä paljon aikaiseksi ja tästä on hyvä jatkaa.”

2 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2016

puhaltaa uudet tuulet elämääni, ja aion nauttia jäsenenä yhdistyksen tarjoamista tilaisuuksista ja tapahtumista. Haluan toivottaa kaikille oikein hyvää loppuvuotta ja joulun odotusta.

Heidi Mäkinen puheenjohtaja


Liisa Kevo

Sisältö

7

Suomen Ekonomit

Holiday Club materialbank

Yrittäjälounas: Yrittäjällä oltava halua ja kykyä muutokseen.

12

Tuottavuutta hyvällä johtamisella Suomen Ekonomien kehitysjohtaja Anja Uljas pohtii johtamisen tuottavuutta.

17

Paljon tapahtumia luvassa

Caribiassa ovat puhaltaneet uudet tuulet, lähde mukaan hemmoteltavaksi 26.1.

Pääkirjoitus 2

Väitöskirja 11

4 Yks ekonomi Turuust´ 6 Yrittäjälounas 7 Viinikouluttajamme vinkit jouluviineiksi 8 Aamiaisseminaari 9 Käsikirjasta tukea Excel-haasteisiin 10

12 Videohaastattelut tulevat – oletko valmis? 13 Kandistipendi 15 Nuorisonurkkaus 16 Tapahtumat ja yhteystiedot 17 Mediakortti 20

Sokkeli ja pilarit kuntoon, niin katto ei romahda

TURUN SEUDUN EKONOMIT

Tuottavuutta hyvällä johtamisella

Julkaisija Turun Seudun Ekonomit ry I Päätoimittaja Katja Leppälahti Ulkoasu Jani Käsmä, www.kasma.fi I Kannen kuva Holiday Club materialbank I Paino Euraprint Oy, Eura I lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. I Aineisto Lehden 1/2017 aineistopäivä 5.12.2016 jakelu Lehti 4/2016 ilmestyy viikolla 44 I Levikki 2 500 kpl, ISSN 1797-5964

Kehity, Kehity, Virkisty, Virkisty, Verkostoidu. Verkostoidu.


Menestyvän työyhteisön pelisäännöt -koulutuksessa kouluttajana organisaatiopsykologi Pekka Järvinen

Kehity.

Sokkeli ja pilarit kuntoon, niin katto ei romahda. Toimiva työyhteisö on kuin talo. Kun sokkeli on hyvin valettu ja kantavat rakenteet tukevaa tekoa, pysyy kattokin paikoillaan myös myrskyn tuivertaessa.

K

okenut organisaatiopsykologi Pekka Järvinen piti ajatuksia herättävän ja huumorilla höystetyn tiukan koulutuspäivän lähes satapäiselle ekonomiyleisölle. Seuraavassa on muutama poiminta päivän annista.

Herätys on vihdoin tapahtunut Jos entisaikoina elettiin ”pomolandiassa”, jossa työntekijöiden fiiliksillä ei niin suurta merkitystä ollut, on Järvisen mielestä valtakunnassamme vihdoin herätty ymmärtämään pehmeämpien arvojen merkitys tuottavuudelle. Jopa siinä määrin, että ylilyöntejäkin on jo nähty. Järvinen on pitkän uransa aikana organisaatiopsykologina havainnut, että jopa 90 % työyhteisöjen tehottomuudesta, huonosta ilmapiiristä, motivaatiosta jne. joh-

4 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2016

tuu rakenteellisista ongelmista ja vain 10 % henkilölähtöisistä syistä. Tämä on hyvä uutinen, koska rakenteellisiin ongelmiin on helppo puuttua sokkelin ja peruspilarien rakennustarkastuksella. Sokkeli kuvaa organisaation selkeästi määriteltyä perustehtävää ja vastaa kysymykseen ”miksi ylipäätään olemme olemassa”? Jokaisella täytyy olla kirkkaana mielessä tämä perustehtävä. Sokkelin varaan rakennetaan peruspilarit, joihin kuuluvat mm. selkeät töiden järjestelyt, avoin vuorovaikutus ja yhteiset pelisäännöt.

”Sokkeli vastaa kysymykseen: miksi ylipäätään olemme olemassa?”

Mutta ihminen unohtaa asioita. Siksi on ehdottoman tärkeää, että johdon taholta näihin perusasioihin palataan aina uudestaan ja uudestaan. ”Näitä asioita ei voi jumpata liikaa”, Järvinen painottaa ja toteaa myös, että asioihin täytyy puuttua ajoissa.

Ihminen tarvitsee johtajia Nykyään ihannoidaan itseohjautuvuutta, mutta Järvisen mukaan täytyy kuitenkin muistaa, että ihminen tarvitsee johtajuutta. Tämä vain korostuu muutosten myllertäessä niin organisaatioiden sisällä, kuin ympäröivässä maailmassakin. Esimiehiltä on lupa odottaa astetta parempaa sietokykyä, mutta paljon puhutut alaistaidotkin edesauttavat viihtyisän ja sitä kautta tuottavan ilmapiirin luomisessa. On kaikille mukavampaa, kun jo aamu starttaa iloisilla huomenentoivotuksilla.


Kuvassa. Organisaatiopsykologi, psykologian lisensiaatti, ryhmäpsykoanalyytikko ja teologian maisteri Pekka Järvinen on arvostettu ja pidetty kouluttaja ja kirjailija. Järvisellä on pitkä käytännön kokemus yritysten ja julkisen hallinnon esimiesten ja työyhteisöjen koulutuksesta sekä konsultoinnista erilaisissa muutos-, kehittämis- ja konfliktitilanteissa.

Palautteen pitää näkyä toiminnassa Vielä ei kuitenkaan riitä, että tavoitteet, vastuut, aikataulut ja pelisäännöt on jalkautettu. Seuraa vaikein vaihe eli sovituissa asioissa pysyminen. Toiminnan jatkuvalla arvioinnilla varmistetaan, että rakenteet pysyvät pystyssä. Palaute on työssä oppimisen ja kehittymisen edellytys ja sen pitää myös näkyä toiminnassa siten, että siihen on oikeasti reagoitu. ”Ryhdikkäällä työpaikalla on käytössä seuranta”, Järvinen muistuttaa.

”Kun työpaikan pelisäännöistä sovitaan, on tärkeää, ettei tulkinnoille jätetä tilaa.” joku katveeseen tiedottamisessa? Jättikö joku tehtävän tekemättä silkkaa tietämättömyyttään? Kaikki vain olettivat, mutta eivät tienneet.

että kaksikolla oli täysin eri käsitys siitä, kuinka monta ihmistä muodostaa jonon. ”Jono” oli tässä yhteydessä liian tulkinnanvarainen sana, mutta ”viisi asiakasta” selkeä mittari. Tarinan opetus: miellämme asioita eri tavalla. Olennaista on ymmärrys ihmisen käyttäytymistä ohjaavista tekijöistä.

I Teksti Nina Andersson I Kuvat Pexels.com ja Praxis Oy

Älä oleta, vaan ota selvää Kuinka pitkä on jono? Järvinen havainnollistaa esimerkillä. Eräässä liikkeessä oli sovittu, että kun kassalle muodostuu jono, rientää hyllyttäjä kassalle apuun. Kassalle muodostui päivän mittaan jonoja, mutta hyllyttäjä jatkoi hyllyttämistä. Kaksikon välille syntyi skismaa ja kyräilyä. Esimies joutui jo puuttumaan tilanteeseen ja kävi ilmi,

Toimivan työyhteisön peruspilarit

Kuva Toimivan yhteisön peruspilarit © Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen

Toiminnan jatkuva arviointi

Avoin vuorovaikutus

Yhteiset pelisäännöt

Työntekoa palveleva johtaminen

Työntekoa tukeva organisaatio

Toimiva työyhteisö

Selkeät töiden järjestelyt

”Mikä tuota oikein vaivaa?”, on Järvisen mielestä liian usein ensimmäiseksi mieleen tuleva kysymys, kun joku ei työyhteisössä käyttäydy odotetulla tavalla. Kannattaisi kuitenkin ensin katsoa peiliin, ennen kuin alkaa osoitella sormella muita, sillä jäljet johtavat useimmiten takaisin rakenteisiin. Oliko esimerkiksi kaikille tehty selväksi työnjako, vai jäikö

Selkeä organisaation perustehtävä

Turun Seudun Ekonomit 4/2016 I

5


Yks ekonomi Turuust’

Vuoden 2016 teemamme on “Tuottavuutta hyvällä johtamisella“. Tällä palstalla julkaisemme aiheeseen liittyvän ekonomitarinan. Vuoden neljännessä lehdessä esittäytyy Keskusautohalli Oy:n yrittäjä Heikki Hedman.

Heikki Hedman yrittäjä ja hallituksen puheenjohtaja Keskusautohalli Oy

kaat katselevat tietoja etukäteen verkosta, mutta ovat toisaalta myös valmiimpia kaupantekoon liikkeeseen astuessaan.

Heikki Hedman on Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 1987 valmistunut ekonomi. Heikkiä kiinnosti jo tällöin autoala; hän opiskeli markkinointia pääaineenaan ja teki gradunsa autoalalta. Valmistuttuaan Heikki aloitti automyyjänä ja nykyisin hän on Keskusautohalli Oy:n yrittäjä ja hallituksen puheenjohtaja.

O

len kotoisin pohjoisesta Paltamon kunnasta, joka sijaitsee Kainuun maakunnan länsiosassa. Aloitin opintoni Turun kauppakorkeakoulussa v. 1979 ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen. Kävin opintojen aikana armeijan ja valmistuin markkinoinnin ekonomiksi v. 1987. Aloitin valmistuttuani automyyjänä Turun VW-Autossa ja etenin alalla myyntipäälliköksi ja myyntijohtajaksi. Vuosituhannen vaihteessa urani Keskusautohallin toimitusjohtajana alkoi headhunterin löydettyä minut. Muutaman vuoden kuluttua silloinen omistaja oli halukas luopumaan ja ostin Keskusautohalli Oy:n osakkeet yhdessä pääomasijoittajan kanssa vuonna 2003. Pääomasijoittajan osuuden ostin vuonna 2006. Keskusautohalli on perinteikäs turkulai-

6 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2016

nen, v. 1927 perustettu yritys. Vietämme itse asiassa ensi vuonna 90 v. juhlavuotta ja olemme kolmanneksi vanhin alan liike Suomessa. Volvoja olemme myyneet vuodesta 1928 lähtien ja tällöin tehtiinkin ensimmäinen Ruotsin ulkopuolinen Volvojälleenmyyntisopimus. Toimipaikkamme sijaitsevat Turussa, Salossa ja Forssassa.

Johtajuus autokauppa-alalla Alalla on tapahtunut näiden vuosikymmenien aikana monia muutoksia. Alussa kaikki hoidettiin manuaalisesti, kun taas nykypäivänä kaikki kontakteista alkaen on koneella ja tietojärjestelmissä. Myös kaupanteko on muuttunut. Ennen myytävistä autoista ilmoitettiin lehti-ilmoituksilla ja asiakkaita odotettiin hallissa. Nykyisin myyjän suurimpana haasteena on saada asiakkaat liikkeeseen; asiak-

Automyynnin johtaminen onkin mahdollisuuksien ja välineiden tarjoamista, tavoitteiden laadintaa myyntiprosessin eri vaiheille, kuten kontakteille, tarjouksille ja tilauksille. On myös tärkeää toimia kannustavasti ja tukea erilaisissa myyntiin liittyvissä kysymyksissä. Myös tekninen puoli on muuttunut. Korjaamotoimintaa kutsutaan nykyisin huolloksi, korjaajaa mekaanikoksi ja työnjohtajaa huoltoneuvojaksi. Aiemmin autojen huoltotyöt saapuivat työnjohtajan kautta ja hän välitti ne eteenpäin korjaajalle. Nykyisin meillä Keskusautohallissa on Omamekaanikko-järjestelmä. Omamekaanikko on auton ”omalääkäri” ja jokaiselle asiakkaalle määritellään oma mekaanikko. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että sama mekaanikko sekä vastaanottaa työt että tekee huollon ja luovuttaa auton takaisin.

Terveiset lukijoille Autoihin liittyvä tekniikka on kehittynyt huimasti muun muassa turvallisuuden, moottorien ja kulutuksenkin osalta. Jo 10 vuotta vanhaan autoon verrattuna nämä tekijät ovat ihan eri tasolla. Nyt onkin hyvä hetki ostaa uusi auto, esimerkiksi Volvon mallisto on uusiutumassa kokonaan ja sieltä löytyy varmasti jokaiselle sopiva vaihtoehto. Lisäksi tällä hetkellä voimme rahoittaa autokaupan todella edullisesti.

I Teksti Katja Leppälahti I Kuva Riina Vesanen


Yrittäjälounas 12.9. Turun Kellariravintolassa

Yrittäjällä oltava halua ja kykyä muutokseen Ennakoi, varaudu muutokseen ja verkostoidu! Nämä olivat avainsanat, kun yhdistyksen yrittäjäjäseniä kokoontui 12.9. yrittäjälounaalle Turun Kellariravintolaan keskustelemaan yrityksen ja yrittäjän muutoskunnosta ja sen kehittämisestä.

K

eskustelua herätteli toimitusjohtaja Kirsi Kostia Great Minds Oy:stä alustuksellaan ”Kunto kohdilleen ja kasvuun - Yrittäjän ja yrityksen muutoskuntoisuuden kehittäminen”. Kirsillä on laaja kokemus yritysten selviytymisestä erilaisista tilanteista, ja yksi teemoista olikin pysyvä muutos. Keskustelua syntyi luonnikkaasti hyvän ruuan lomassa. Kirsi kannusti yrittäjiä tekemään rohkeasti valintoja ja rakentamaan tulevaisuutta itse. Valintoja kannattaa tehdä itse, sillä muutoin joku muu tekee ne ja niihin joutuu sopeutumaan. Voisikin sanoa, että huonokin päätös on parempi kuin ei päätöksiä lainkaan. Nykypäivänä toimintaympäristössä ja myös yrittäjyydessä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Näitä muutoksia voi kuitenkin ennakoida ja niihin voi varautua. Jos yrittäjä ei ota kantaa muutoksiin ja tulevaisuuteen, vaikuttamattomissa olevien muutossuuntien määrä kasvaa. Jos taas pyrkii itse päättämään ja vaikuttamaan, huomaa, että vaikutettavissa olevien asioiden määrä kasvaa.

”Muutos on vaikeaa, mutta muuttumattomuus on fataalia”, Kirsi korosti. Erittäin

menestyksekäskin business voi murentua nopeastikin, jos muutoskykyä ja -halua ei ole. Olennaista on osata ajatella totutusta poikkeavalla tavalla. Meillä kaikilla on omat perusolettamuksemme esimerkiksi yrittäjyydestä, kilpailusta ja markkinoista. Nämä perusolettamukset toisaalta ohjaavat käyttäytymistämme, mutta toisaalta rajoittavat ajatteluamme. Esimerkiksi Ûber on kyseenalaistanut monia liikkumiseen liittyviä markkinoiden perusolettamuksia. Oletko sinä kyseenalaistaja vai ylläpitäjä omalla alallasi? Perinteisiä ja totuttuja ajatusmalleja voi haastaa tehokkaasti esimerkiksi verkostoissa ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. ”Verkostoidu, tee yhteistyötä ja anna mahdollisuus uusille ajatuksille”, Kirsi korosti. Meidän täytyy olla halukkaita myös ns. kokeilukulttuuriin. Ajatus- ja toimintamallit ke-

”Olennaista on osata ajatella totutusta poikkeavalla tavalla.”

hittyvät ennakkoluulottomasti kokeillen. Kirsi muistutti, että jos emme tee virheitä, emme todennäköisesti ota tarpeeksi riskejä. Myös suhtautuminen työhön ja yrittäjyyteen muuttuu. Yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden merkitys nousee. Perinteisen yhden työnantajan sijaan on enenevässä määrin useampia työnantajia. Tämä haastaa myös johtamisen. Konfliktit työpaikoilla ovat mahdollisia, jos organisaatiossa ei anneta tilaa toimia yrittäjämäisesti. Nuoret sitoutuvat työhön, vanhemmat työpaikkaan. Samalla oppimisen perinteiset mallit haastetaan. On olennaista oppia oppimaan. Elinikäisestä oppimisesta on toki aiemminkin puhuttu, mutta nyt omaa osaamista rakennetaan tutkintojen sijaan pienemmistä paloista. Kirsi korosti, että pelkän tiedon sijaan olennaista on aina oikeankaltainen asenne työhön ja yrittäjyyteen.

I Teksti Heli Hookana I Kuva Liisa Kevo

Muutoskunnon työkalupakki: • Rohkeus ja itseluottamus • Uteliaisuus ja kiinnostus • Tilannetaju ja joustavuus • Vuorovaikutus • Itsereflektio

Turun Seudun Ekonomit 4/2016 I

7


”Viini-illat ovat antaneet ideoita moniin teemoihin.”

Viini-illat Kuvassa Viinikoulutuksia pitää sisaryhdistyksemme Merkurin hallituksen jäsen Martin Nordell.

/viinikouluttaja www.viinikaverit.fi

Viinikouluttajamme vinkit jouluviineiksi Turun Seudun Ekonomien viinikoulutuksia pitää monelle jo tuttu sommelier Martin Nordell.

S

isaryhdistyksemme Merkurin hallituksen jäsen Martin Nordell toimii viinikouluttajan tehtävissä noin puolet työajastaan, vuodenajasta riippuen. Näin pikkujoulujen lähestyessä viinijuttuja on enemmän, kun taas tammikuussa niitä on vähemmän. Martin järjestää viinikoulutuksia erilaisille ryhmille, yrityksille ja kaveriporukoille sekä suunnittelee ravintoloiden kanssa viinilistoja ja myös kouluttaa ravintoloiden henkilökuntaa. Lisäksi Martin tekee joidenkin maahantuojien kanssa yhteistyötä messuilla ja tapahtumissa. Martin on koululutettu sommelier ja suorittanut WSET Advanced Level in Wines and Spirits -tutkinnon. Hänellä on intoa perehtyä viineihin lisää ja onkin juuri aloittanut Diploma Level -tutkinnon opiskelun. Martin on myös ensimmäisenä Suomessa suorittanut Champagne Mas-

ter Level Certificaten. Tämä sertifikaatti on varsin vaativa; esimerkiksi Martinin sertifikaatti on numerona 35 koko maailmassa.

Vinkit pikkujoulu- ja jouluviineiksi ”Kannattaa aina miettiä, mihin tarkoitukseen viiniä on hankkimassa”, Martin muistuttaa. Onko se esimerkiksi puhtaasti nautiskeluviini tai yhdistetäänkö siihen ruokaa? Mikäli viini hankitaan ruoan seuraksi, niin mitä ruokaa on tarkoitus syödä viinin kanssa? Tai oletko hankkimassa viinin kenties lahjaksi jollekin?

Joulun ja uudenvuoden kuohuviineistä koulutus lähestymässä Seuraavassa koulutuksessa marraskuussa vinkkejä on tulossa lisää, erityisesti kuohuviineistä. Teemana on joulun ja uudenvuoden kuohuviinit. Joulupöytä

”Omaa makuaistiaan onkin mukava kehittää vertailemalla viinejä toisiinsa ja etsimällä erilaisia makuvivahteita.” 8 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2016

Martinin vinkit pikkujoulu- ja jouluviineiksi • Piccini Memoro Rosso: Täyteläinen, monikäyttöinen, tummanpunainen ja lämmin viini jossa tuntuu tummaa kirsikkaa, viikunaa ja kahvia sekä hennosti tammea. • Petit Bourgeois Sauvignon Blanc: Kuiva, sitruksinen ja mineraalinen kokonaisuus, jossa hapokkuus pärjää mainiosti myös joulupöydässä. • Riesling Lieu-Dit Muehlforst: Kuiva, hedelmäinen ja hennon kukkainen viini Alsacen alueelta. Erittäin hapokas, viheromenainen ja kevyesti yrttinen viini, joka sopii mainiosti myös sillien kaveriksi, sillä jäännössokeri tasapainottaa mukavasti hapokkuuden.

on viinien osalta haastava, sillä makuja on paljon. Kuitenkin laadukas kuohuviini toimii yleensä melko hyvin. Tarkoituksena on perehtyä syksyn uutuuksiin ja käydä läpi, millaisia uusia tuotteita on tullut Alkon valikoimaan. Keskustelemme myös laajemmin siitä, miten kuohuviinit voidaan yhdistää ruokaan.

I Teksti Katja Leppälahti I Kuvat Martin Nordell


aamiaisseminaari

”Roper kehottaa kääntämään katseet asiakkaasta ensin yrityksen omiin työntekijöihin ja tarkastelemaan sitä, miten työntekijät näkevät sisäisesti yritysbrändin.”

Yrityksen persoonan ulottuvuudet ja yritysbrändäys Turun Seudun Ekonomien aamiaisseminaarissa To Brand or not to Brand huippupuhujana markkinoinnin professori Stuart Roper Bradfordin yliopistosta

S

yksyn ensimmäisessä Turun Seudun Ekonomien ja Turun kauppakorkeakoulun yhteistyössä järjestämässä aamiaisseminaarissa oli aiheena yritysbrändäys. Seminaarissa puhujana toimi tunnettu brändäyksen tutkija, professori Stuart Roper. Akateemisten julkaisujen lisäksi Roper on kirjoittanut useita arvostettuja teoksia brändäyksestä, joista viimeisimpänä Cor-

porate Reputation, Brand and Communication käsittelee yritysten maineen hallintaa nykyisessä 24/7 -mediaympäristössä. Roper on usein myös näkyvillä kansainvälisessä mediassa. Roper aloitti aamiaisseminaarin vertailemalla tuotteita ja brändiä. Tuotteet valmistetaan tehtaissa, ovat kopioitavissa ja voivat myös vanhentua, kun taas brändi

on aina asiakkaan valitsema, usein uniikki ja ajaton. Esimerkkinä yritysbrändeistä Roper mainitsi muun muassa Coca-Colan ostaman Vitaminwater -brändin (kauppahinta 4,1 miljardia dollaria) ja kertoi, miten brändi voi maksaa enemmän kuin koko liiketoiminta. Perinteisenä näkökulmana on nähdä asiakas kaiken keskiössä, mutta yritysbrändäyksen näkökulmasta tarkasteltaessa Roper kehottaakin kääntämään katseet asiakkaasta ensin yrityksen omiin työntekijöihin ja tarkastelemaan sitä, miten työntekijät näkevät sisäisesti yritysbrändin. Erityisesti palveluliiketoiminnassa olisi keskeistä syventyä yrityksen omien työntekijöiden kokemukseen ”yrityksen persoonasta”. Roper kuvasi yrityksen persoonallisuutta seitsemän eri ulottuvuuden avulla. Näiden ulottuvuuksien avulla on mahdollista paikallistaa, onko työntekijöiden ja asiakkaiden näkemyksissä eroavaisuuksia ja tarvittaessa puuttua potentiaalisiin ongelmiin. Suomi on maailmalla tunnettu teknisestä huippuosaamisesta. Roper muistuttaa, että mikäli hyvin kehiteltyjä tuotteita ei kaupallisteta varhaisessa vaiheessa, voi joku toinen viedä hyvän tuotteen, sillä kansainvälinen maailma on hyvin brändiorientoitunut. Hyvä brändi mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamiseen saman tutun brändinimen alle.

I Teksti Lotta Siutla I Kuvat Timo Oksanen Turun Seudun Ekonomit 4/2016 I

9


KIRJAVINKKI

Kuvassa KTT Timo Leino on on opettanut monia kursseja myös Turun Seudun Ekonomien jäsenille vuosien varrella.

Opetustehtävistä Timolla on mukavia kokemuksia. ”Nuorten luovien tulevaisuuden lupausten kanssa häärääminen on sangen antoisaa. Opettajalle tuo iloa se, kun ymmärryksen valo vilkahtaa. Tietysti myös positiivinen palaute ja Vuoden opettaja -valinnat ovat lämmittäneet mieltä.” Lisäksi Timo on opettanut aikuiskoulutuksessa, kuten JOKO:ssa ja erilaisissa henkilöstökoulutuksissa. Myös Turun Seudun Ekonomien ”iltakoulut” ovat jääneet Timolle mieleen positiivisina kokemuksina.

Excel-käyttäjän käsikirja erilaisiin käytännön kysymyksiin

Timo Leinon Excelkäyttäjän käsikirjasta tukea Excel-haasteisiin KTT Timo Leino on toiminut tietojärjestelmätieteen lehtorina Turun kauppakorkeakoulussa vuodesta 1989 ja on opettanut monia kursseja myös Turun Seudun Ekonomien jäsenille vuosien varrella.

N

ykyisin Timo Leinolla on taulukkolaskennasta ja BI-työkaluista opetettavana kolmen opintojakson kokonaisuus. Hän opettaa myös monia muita kursseja, kuten tietotekniikan hyväksikäyttöä yrityksen toiminnassa, IT-toiminnan johtamista eli tietohallintoa sekä yrityspelejä. Väitöskirjansa Timo on tehnyt tietohallinnon johtamisesta ja hän on myös hankkinut käytännön kokemusta useiden yritysprojektien kautta sekä toimimalla muutaman vuoden Turun kauppakorkeakoulun tietohallintojohtajana.

”Excel on hyvä raportointityökalu, erityisesti Pivot-toiminto ja uudempi PowerPivot ovat hyödyllisiä.” 10 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2016

Timolta on usein kysytty vinkkejä hyvästä suomenkielisestä Excel-kirjasta ja lopulta hän päätyi kirjoittamaan sellaisen itse. Aikuiskoulutuksen kautta hän on konkreettisesti nähnyt, millaisia ongelmia Excel-käyttäjillä on. Käyttäjien erilaiset tarpeet on huomioitu myös kirjan rakenteessa. ”Kirjan alkupuolella on perusasioita. Suunnittelulaskennasta ja analysointilaskennasta löytyvät erilliset osiot, sillä ne ovat Excelin näkökulmasta aivan erilaisia tehtäviä.” Suunnittelun ja analysoinnin erottelussa Timo on käyttänyt Simonin klassista”Intelligence-Design-Choice” -mallia. ”Ongelman havaitsemisessa (intelligence) ja syiden selvittämisessä auttavat yrityksen tietojärjestelmät ja erityisesti niiden tuottaman datan raportointi ja analysointi. Excel on hyvä raportointityökalu, erityisesti Pivot-toiminto ja uudempi PowerPivot ovat hyödyllisiä.” Ongelman havaitsemisen jälkeen suunnitellaan ratkaisuja (design). ”Suunnittelulaskennan tyypillisiä esimerkkejä ovat budjetit, investointien kannattavuuslaskelmat sekä resurssien allokointi. Excelillä voidaan rakentaa laskentamalleja vaihtoehtojen hahmottamiseen ja vertailuun.” Laskentamallien ratkaisut toimivat päätöksenteon tukena (choice). Kirjan lopussa on ohjelmoinnin perusteita. Niiden ymmärtämisestä on hyötyä esimerkiksi keskusteltaessa IT-asiantuntijoiden kanssa, mutta toisinaan myös esimerkiksi laskentapäällikkö laatii makroja itse raportointiin. ”Makrot eli Visual basic -kieliset ohjelmat Excelin toimintojen tukena ovatkin hyödyllisiä oikeanlaisissa yhteyksissä.” Excel-käyttäjän käsikirja on julkaistu elokuun lopulla ja se on saatavana kirjakaupoista. Kustantajana on oppikirjoihin keskittyvä Finn Lectura. Kirjaan kuuluu myös joukko esimerkkitiedostoja, joista lukija saa ideoita ja ratkaisumalleja omaan käyttöönsä.

I Teksti Katja Leppälahti I Kuvat Finn Lectura ja Maija Leino


VÄITÖSKIRJA

KTM Sini Laari on syntynyt vuonna 1988 Kuusankoskella ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2007 Kouvolan yhteiskoulun lukiosta. Korkeakoulututkintonsa Laari suoritti Turun yliopistossa valmistuen vuonna 2013 kauppatieteiden maisteriksi. Väitöksen alana on toimitusketjujen johtaminen.

Vihreällä toimitusketjulla lisää suorituskykyä KTM Sini Laari tarkasteli Turun kauppakorkeakoululla 16.9.2016 tarkastetussa toimitusketjujen johtamisen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan, miten vihreä toimitusketjujen johtaminen on yhteydessä yrityksen suorituskykyyn. Tutkimus osoittaa, että yrityksen sisäinen toiminta ei yksin riitä suorituskyvyn parantamiseen, vaan yrityksen tulee huomioida myös toimittajat ja asiakkaat menestyäkseen. Väitöskirjan nimi on ”Green supply chain management practices and firm performance: evidence from Finland” (”Vihreä toimitusketjun johtaminen ja yrityksen suorituskyky: tuloksia suomalaisesta yritysaineistosta”). Vastaväittäjänä toimi dosentti Pietro Evangelista (Research Institute on Innovation and Services for Development, Italia) ja kustoksena professori Juuso Töyli (Turun yliopisto). – Vihreällä toimitusketjujen johtamisella tarkoitetaan ympäristönäkökulman huomioimista toimitusketjun kaikissa vaiheissa tuotteen tai palvelun suunnittelusta aina elinkaaren loppuun. Tämä on mahdollista vain, jos toimitusketjun kaikki jäsenet toimittajista asiakkaisiin osallistuvat, Sini Laari kertoo. Tulokset osoittavat, että vaikka ympäristötietoisuus on jo monessa yrityksessä kiinteä osa yrityskulttuuria, on käytännön toteutuksessa edelleen kehitettävää.

– Asiakkaiden merkitys on suuri vihreissä toimitusketjuissa. Asiakkaat vaativat yrityksiä vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia, mikä voi aiheuttaa yritykselle lisätoimenpiteitä esimerkiksi omien toimittajiensa suhteen. Ympäristöyhteistyö asiakkaiden kanssa on yrityksille myös merkittävä liiketoimintamahdollisuus. Väitöstutkimus osoittaa sen olevan yhteydessä taloudelliseen menestykseen.

– Vaikka tutkimuksessa ei löydetty vastaavaa suoraa yhteyttä toimittajayhteistyön ja taloudellisen suorituskyvyn suhteen, yritykset pyrkivät valvomaan, että niiden toimittajat ja alihankkijat noudattavat ympäristövaatimuksia. Yhä pidemmät toimitusketjut ja riippuvuus toimittajista lisäävät yritysten epäsuoria ympäristöriskejä. Vihreä toimitusketjujen johtamisella pyritään varmistamaan, etteivät nämä riskit toteudu, Laari sanoo. – Väitöstutkimukseni osoittaa, että pienillä ympäristövaikutuksilla kilpaileminen on yleensä yhteydessä vahvaan brändiin ja markkinointiviestintään sekä korkeaan laatuun. Tällaiset yritykset käyttivät myös edistyneitä vihreän toimitusketjujen johtamisen keinoja. Sen sijaan toiminnan joustavuudella ja nopeudella kilpailevat yritykset olivat harvemmin aktiivisia ympäristöasioissa. Laari muistuttaa, että yrityksen on olennaista tunnistaa kilpailustrategiansa. Jos vihreä toimitusketjujen johtaminen ei ole yrityksen strategian keskiössä, saattaa yritys hyötyä täyttämällä vain lain ja asiakkaiden asettamat vähimmäisvaatimukset. Riskinä voivat kuitenkin olla näiden vaatimusten yllättävät muutokset ja aktiivisella vihreän toimitusketjun johtamisella saavutettavien liiketoimintamahdollisuuksien menettäminen.

I Teksti ja henkilökuva Turun yliopiston viestintä I Kuvituskuva Pexels.com

Turun Seudun Ekonomit 4/2016 I

11


EkonomiyhteisöN vuositeema 2016

Kehity.

Tuottavuutta hyvällä johtamisella Ekonomiyhteisön tämän vuoden teema ”Tuottavuutta hyvällä johtamisella” haluaa laajentaa vallitsevaa keskustelua tuottavuusloikan tekijöistä. Tuottavuuden kasvun tarpeellisuudesta ollaan varsin yksimielisiä, mutta käytettävissä olevien keinojen keskustelu on ollut hyvin yksipuolista ja pelkistettyä. Erityisesti kasvavalla palvelusektorilla hyvällä johtamisella on paljon tehtävää.

A

siantuntijatyön tuottavuutta voidaan pitää yhdestä suurimmista nykyisistä johtamishaasteista. Siitä kertovat vahvasti tuottavuusloikan perusretoriikka työajanpidennyskeskusteluineen. Siinä puhutaan jostain muusta kuin nykyisen työn tuottavuuden lisäämisestä. Pysähdy siis hetkeksi miettimään mitkä asiat saavat sinut innostumaan työstäsi. Entä millaiset asiat vievät työvireesi alle kaiken ajatellun?

12 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2016

Hyvinvoiva on tuottava Oma vuositeemamme haluaa alleviivata sitä, kuinka paljon johtamisella voidaan tuottavuuden parantamiseksi tehdä. Ja samalla fiksuilla työskentelytavoilla ja toimivalla työympäristöllä tuottavuuden lisäksi parannetaan työhyvinvointia. Asiantuntijatyön tuottavuuden parantamisen ytimessä on johtamisella ja organisaatiokulttuurilla luoda sellainen sosiaalinen ympäristö, missä on mahdollista kokea oma työnsä merkityksellisek-

si, missä työhön ja työntekemisen tapoihin voi vaikuttaa, missä kokee arvostusta ja kannustusta sekä missä voi oppia uutta ja kehittyä jatkuvasti. Helpommin sanottu kuin tehty. Mutta kannustavia esimerkkejä löytyy monia. Rohkeutta siis!

Sähläämisestä eroon Monissa organisaatioissa tuskaillaan työn keskeytysten ja ns. ”sähläämisen” kanssa. Tehdään paljon asioita, mutta työn tekemiseen liittyy myös sellaista, joka ei tunnu vievän asioita eteenpäin. Johtamisen kysymykseksi nousee luonnollisesti tehdäänkö oikeita asioita ja tehdäänkö niitä oikealla tavalla. Organisaatioiden tavoitteiden tulee olla selkeitä, luonnollisesti. Niiden tulee olla linkitettyjä kaikkien ihmisten tehtäviin. Asiantuntija tietää miten omaa työtä parhaiten tehdään. Ja tehokkailla vuorovaikutus- ja yhteistyöprosesseilla luodaan tuloksellisia asiantuntijatiimejä, jotka ovat enemmän kuin osiensa summa. Jotta saadaan aikaan oikeanlaista tekemistä, johtamisessa on luotettava ja


SUOMEN EKONOMIT

”Johtamisen kysymykseksi nousee luonnollisesti tehdäänkö oikeita asioita ja tehdäänkö niitä oikealla tavalla.”

mahdollistettava. Kuinka monissa tutkimuksissa tuloksena näyttäytyy vielä johtamiskulttuuri, joka heijastaa vanhaa, väistyvää aikaa.

Kehittämiselle tilaa Asiantuntijatyön tuottavuuskeskustelun keskiössä on jatkuvan kehittymisen ja kehittämisen mahdollisuus. Omien tutkimustemme mukaan jäsenistön osaamisen potentiaalista ei organisaatioissa osata vielä käyttää sitä, mitä jäsenet olisivat valmiit panostamaan. Toisaalta ei organisaatioissa myöskään tällä hetkellä kehitetä asiantuntijoita niin kuin he näkisivät tulevaisuuden osaamistarpeet huomioiden tarpeelliseksi. Hyvällä osaamisen johtamisella moni organisaatio voisi saada paljon uutta.

Asiantuntijoiden osallistamisella saadaan enemmän.

Ota oma aikasi haltuun Asiantuntijan omilla työskentelytavoilla on merkityksensä. Oman ajanhallinnan haasteet ovat monille tuttuja, kiireestä ja kiireentunnusta keskustellaan jatkuvasti. Omaa ajankäyttöä, työvälineiden käytön tehostamista, työtehtävien priorisointia – näitä kaikkia voi tarkastella aina uudelleen. Se mikä oli oleellista eilen, ei ehkä olekaan enää oleellista tänään. Tai se mikä ei ollut mahdollista eilen, on mahdollista tänään.

tön Aikani-sovellus. Erityisesti asiantuntijatyössä omalle ajanhallintatyökalulle on selkeä tarve. Tuottavuuskeskusteluun on siis aika tuoda mukaan sen kaikki eri ulottuvuudet. Jos ottaisimme paikallisen sopimisen pöytään osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisen, kuinka monta prosenttia tuottavuusloikasta saavuttaisimme?

I Teksti Anja Uljas, kehitysjohtaja,

Suomen Ekonomit

I Kuvat Pexels.com,

Suomen Ekonomit

Ota käyttöön oman aikasi tarkasteluun Suomen Ekonomien kehittämä ajankäy-

Vinkki ajankäyttöön!

Aikani-sovellus sparraa sinua ajan käytössä ja priorisoinnissa Luetko sähköposteja tai töihin liittyviä papereita kotona iltaisin? Tiedätkö, kuinka paljon teet todellisuudessa töitä? Aikanisovelluksella voit kirjata esimerkiksi työhön ja erilaisiin projekteihin käyttämäsi ajan ja fiiliksen.

Kiinnoistuitko? Lue lisää

http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/ tyon_imu/ ja http://blogi.ekonomit.fi/ tuottavuus-kasvaa-tuottavuuttajohtamalla/

Lue lisää www.ekonomit.fi/aikani

Turun Seudun Ekonomit 4/2016 I

13


SUOMEN EKONOMIT

Videohaastattelut tulevat – oletko valmis? Videohaastattelujen käyttö rekrytoinnissa on kasvanut viime vuosina todella nopeasti.

M

oni Suomen Ekonomien jäsenistä on jo päässyt mukaan rekrytointiprosessiin, jossa on käytetty videohaastattelua. Vastaukset ovat varmemmalla pohjalla ja jatkoon pääsy todennäköisempää, kun on harjoitellut vastaamista etukäteen. Useimmiten yrityksen edustaja nauhoittaa etukäteen kysymyksiä, jotka lähetetään jatkoon valituille henkilöille. Hyvä puoli tässä on, että entistä useampi saa mahdollisuuden kertoa itsestään sekä mahdollisuuden vaikuttaa jatkoon pääsystä muullakin kuin pelkällä ansioluettelolla ja hakemuksella.

Harjoitus tekee mestarin, myös videohaastattelussa Olemme tänä vuonna nauhoittaneet valmiita kysymyksiä aiempaa enemmän ja nyt koko kysymyssetti löytyy kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Voit siis harjoitella vastaamista

14 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2016

haastattelukysymyksiin joko omalla äidinkielelläsi tai vieraalla kielellä. Suomen Ekonomien jäsensivuilta löydät kohdan: Videohaastattelu. Sieltä voit tilata itsellesi linkin, jonka kautta pääset näkemään nauhoittamamme kysymykset. Kohdasta löydät myös vinkkejä onnistuneeseen vastaamiseen. Mikäli haluat vastauksistasi palautteen Suomen Ekonomien uravalmentajalta, lähetä meille enintään viisi vastausta ja saat palautteen videolla.

Suomen Ekonomien Urapalvelut

Suomen Ekonomit tarjoaa jäsenilleen runsaasti erilaisia uraan ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä palveluita. Henkilökohtaisen uravalmennuksen lisäksi palveluihimme kuuluu myös työnhakudokumenttien ja LinkedInprofiilin kommentointi. Katsothan myös: www.ekonomit.fi/cv-klinikka ja www.ekonomit.fi/linkedin. Lisäksi tarjoamme palkkaneuvontaa. Järjestämme myös erilaisia ammatillisia koulutuksia ja webinaareja. Katso lisää www.ekonomit.fi. Varaa aika ajanvarauskalenterista, lähetä sähköpostia ura@ekonomit.fi tai ota suoraan yhteyttä Suomen Ekonomien uravalmentajaan.

I Teksti Nina Juhava, Suomen Ekonomit I Kuva Pexels.com

”Saat halutessasi videohaastatteluvastauksistasi palautteen Suomen Ekonomien uravalmentajalta!”


Ekonomiyhteistyön kehittämistä Turussa

S

ade ei haitannut aurinkoista tunnelmaa, kun hallitukset Turun, Tampereen ja Helsingin ekonomiyhdistyksistä kokoontuivat Turkuun 3.9.

Toinen kandistipendi arvottu, yksi jäljellä!

Tavoitteena oli sekä tutustua että keskustella ja ottaa oppia eri yhdistysten hyvistä toimintatavoista.

I Teksti ja kuva Liisa Kevo

Jäsenetu!

T

oisen kandistipendin sai pitkäaikainen opiskelija-aktiivi Lauri Liljenbäck, joka on toiminut sekä Turun KY:n että Turun yliopiston ylioppilaskunnan tehtävissä. Lauri Liljenbäck ei vielä lukiossa tiennyt, mitä tekisi tulevaisuudessa, mutta tiesi kuitenkin, missä hän haluaa hankkia eväät sitä varten. Lauri on löytänyt opinnolliset mielenkiintonsa toimitusketjujen johtamisen, tietojärjestelmätieteen sekä taloustieteen piiristä ja on myös havainnut, miten mukavaa ja kehittävää järjestötoiminta on. Lauri onkin osallistunut opiskelijajärjestöissä monipuolisesti lehden toimituksesta ylioppilaskunnan hallitukseen ja excursioiden järjestämisestä vuosijuhlien seremoniamestarointiin. Hän on myös löytänyt tällä matkallaan nykyisen kihlattunsa. Lauri on ilahtunut, että valmistuttuaankin voi tehdä asioita yhdessä, pitää hauskaa ja tutustua uusiin ihmisiin Turun Seudun Ekonomien kautta. Hän on liittynyt kandijäseneksi toistamiseen sen enempää miettimättä ja on suurella innolla toiminnassa mukana.”

I Teksti ja kuva Juho Harmaa

Wau lingerie tarjoaa Turun Seudun Ekonomeille 15% alennuksen normaalihinnoista marraskuun 2016 ajan.

Tänä vuonna jaetaan vielä yksi kandistipendi.

Hakemus kannattaa täyttää 30.11. mennessä osoitteessa www.turunseudunekonomit.fi.

Wau lingerie, Yliopistonkatu 26, 20100 Turku (kävelykadulla).

Turun Seudun Ekonomit 4/2016 I

15


NUORISONURKKAUS

Kuvassa oik. Salli Laakio (Suomen Ekonomien opiskelijayhdyshenkilö), Paula Peltomaa (Turun KY ry:n puheenjohtaja) ja Juho Harmaa (opiskelijaja nuorekonomivastaava)

Opettavaista arkea yhteistyöllä

O

piskelijoiden arki koostuu opiskelun lisäksi pitkälti työnteosta, urheilusta ja sosiaalisesta elämästä. Tämän lisäksi aikaa saattavat viedä harrastukset tai opiskelija-aktiivitoiminta. Viikot ovat jatkuvaa tasapainoilua eri prioriteettien välillä, jotta deadlinet eivät pääse yllättämään ja saa kaiken ajoissa hoidettua, liittyivät tehtävät sitten töihin tai opiskeluun. Tällaisessa tilanteessa kaikki ylimääräinen on punnittava mahdollisimman tarkkaan. Samalla olisi kuitenkin mielettömän hienoa ottaa kaikki ilo irti tästä hetkestä, jota moni valmistunut muistelee mielellään ja johon palaisi takaisin silmänräpäyksessä. Voinko lähteä Norjaan vaeltamaan viikonlopuksi? Ehdinkö kirjoittamaan esseeni mikäli käyn torstaina sitseillä? Riittävätkö rahat loppukuun ruokiin mikäli osallistun 12 euron yritys-excursiolle Helsinkiin? Samalla ta-

valla vaihtoehtoiskustannukseksi koetaan kandijäseneksi lähteminen Turun Seudun Ekonomeihin. Mistä aika perehtyä jäsenyyden tuomiin etuihin? Millaisia tapahtumia on ja mitä kaikkea niistä voi saada irti? Opiskelijanäkökulmasta onkin tärkeää, että tietoa on helposti saatavilla ja että opiskelijoilla on erilaisia porkkanoita tutustua kandijäsenyyteen. Tästä kandistipendi ja verkostoitumismahdollisuudet Turun Seudun Ekonomien jäseniin ovatkin oivia esimerkkejä. Myös mahdollisuudet oppia uutta ja kuulla yrityselämän ajankohtaisista aiheista eri näkökulmista ovat nuoria ekonomeja ja opiskelijoita kiinnostavia asioita. Ja parhaimmillaanhan toimintaan voi tutustua myös opiskelukaverien kanssa. Monet opiskelijat ovat myös aktiivisia Turun KY:n erilaisissa elimissä ja saattavatkin olla tulevia Turun Seudun Ekonomien kehittäjiä, aktiiveja tai vaikka johtokuntalaisia.

Aikataulurajoitteet ja haaveet tehokkaaseen viestintään järjestötoiminnassa koskevat niin valmistuneita kuin vielä tutkinnon kanssa painiviakin. Elinikäinen oppiminen ja arjen erilaiset tapahtumat tätä tukemaan ovat toivottu lisä kaikkien työviikkoihin. Tiedonjakoa valmistuneiden ja opiskelijoiden välillä voi tapahtua paitsi erilaisten seminaarien tai kurssien muodossa, mutta myös mentoroinnin avulla. Tänäkin vuonna useampi oppimisesta innostunut kylteri ja ekonomi ilmoittautui mentorointiohjelmaan. Nämä ovat juurikin niitä tapoja, joilla voimme jokainen panostaa yhteiseen tekemiseen. Näin saamme arkipäivistämme hieman enemmän irti ja opimme näkemään maailmaa uusin silmin ja erilaisista näkökulmista.

I Teksti Juho Harmaa, Paula Peltomaa

ja Salli Laakio

I Kuva Anne-Mari Niemelä

Tänäkin vuonna useampi oppimisesta innostunut kylteri ja ekonomi ilmoittautui mentorointiohjelmaan.”

Uusia jäseniä kaivataan Tervetuloa mukaan Turun Seudun Ekonomien tapahtumatyöryhmään!

T

urun Seudun Ekonomit etsii uusia innokkaita jäseniä mukaan tapahtumatyöryhmän työskentelyyn.

Työryhmä on erinomainen tapa osallistua yhdistyksen toimintaan sekä tavata muita samanhenkisiä ja aktiivisia ekonomeja.

16 I

Turun Seudun Ekonomit 4/2016

Olet etsimämme henkilö, mikäli sinulla on ideoita ja pidät tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä. Ryhmämme jäsenillä on myös mahdollisuus kirjoittaa juttuja sekä ottaa valokuvia tapahtumista jäsenlehteemme. Tervetuloa mukaan tapahtumatyöryhmään!

Lisätietoja toiminnasta antaa

nykyinen työryhmän vetäjä: Jaana Määttälä Puh. 050 558 4607


TULEVAT TAPAHTUMAT

Lämpimästi tervetuloa tapahtumiimme! Tarjolla on monenlaisia tapahtumia, niin koulutuksia kuin virkistäytymistä ja verkostoitumistakin.

Koulutukset ja ammatillinen kehittyminen Nuoret Ekonomit: Unelmat todeksi! Keskiviikko 16.11. klo 17-20.30 Logomo, Köydenpunojankatu 14, Turku

Lämpimästi tervetuloa Nuorten Ekonomien iltaan! Tilaisuus on tarkoitettu sinulle maisterivaiheen opiskelija ja urasi alkuvaiheessa oleva ekonomi. Tässä tilaisuudessa saa unelmoida! Pääset tutustumaan unelmiisi myös konkreettisella tasolla, sillä tarjoamme sinulle työkaluja tavoitteenasentantaan matkallesi kohti unelmaa. Tilaisuuden alussa buffet! Ohjelmassa mm. Tiina Myöhänen-Astikaisen Unelmat todeksi -työpaja sekä Arman Alizad puhuu teemalla ”Älä pelkää epäonnistumista, vaan seuraa unelmiasi!”. Katso lisää ohjelmasta www.ekonomit.fi -sivuilta. Maksuton tapahtuma, vain Suomen Ekonomien jäsenille. Ilmoittautumiset 14.11. mennessä Suomen Ekonomien (www.ekonomit.fi sivujen kautta.

Kuvassa Rock of Ages -musikaali Musikaalissa kuullaan 1980-luvun parhaat ja kovaäänisimmät rock-hitit. Kuvassa Mikael Saari (Drew Boley), Veeti Kallio (Stacee Jaxx) ja Anna Victoria Eriksson (Sherrie Christian). Kuva: Otto-Ville Väätäinen ja Sami Sihvonen

Rakentava vuorovaikutus ja yhteistyötaidot / Suomen Ekonomien järjestämä koulutus Tiistai 22.11. klo 16.30-20 Original Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, 20100 Turku

Stella Polariksen improvisaatiopohjainen vuorovaikutuskoulutus tutustuttaa sinut ilmaisun merkitykseen vuorovaikutustilanteissa. Eri yksiköistä ja erilaisista toimintakulttuureista peräisin olevat ihmiset saattavat nähdä toistensa toimintatavat, mielipiteet ja ideat joko esteinä ja hankaluuksina tai mahdollisuuksina uuden oppimiseen. Tämän koulutuksen tavoitteena on löytää konkreettisia ilmaisun keinoja saada yhteistyö sujumaan mahdollisimman rakentavasti ja mielekkäästi, mahdollisimman usean ihmisen kanssa. Kouluttajana toimii Elina Stirkkinen, Stella Polariksesta. Maksuton tapahtuma, vain Suomen Ekonomien jäsenille. Ilmoittautumiset 21.11. mennessä Suomen Ekonomien (www. ekonomit.fi) sivujen kautta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Aamiaisseminaari: Suomen, Euroopan ja maailman talouden tila ja näkymät Maanantai 12.12. klo 8.30-10 Turun kauppakorkeakoulu, luentosali 33, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

Vuoden viimeisessä aamiaisseminaarissa emeritusprofessori Paavo Okko ker-

too meille Suomen, Euroopan ja maailman talouden kehittymisestä ja tilasta. Paavo Okko on valottanut talouden vuosittaisia näkymiä aamiaisseminaareissa jo joulukuusta 2013, ja nyt voimme jälleen palata siihen, miltä ennusteissa mennyt vuosi 2016 näytti ja mitä sitten vuoden aikaan oikeastaan tapahtuikaan. Maksuton tilaisuus, mukaan mahtuu 50 jäsentä, joista opiskelijoille on varattu 10 paikkaa. Joulupuuroaamiainen tarjolla klo 8 alkaen. Varsinainen seminaari alkaa klo 8.30. Ilmoittautumiset 30.11. mennessä. Lämpimästi tervetuloa!

Turun seutu yrittäjän toimintaympäristönä Verkostoitumistilaisuus yrittäjäekonomeille, yrittäjiksi aikoville tai muuten yrittäjyydestä kiinnostuneille: Keskiviikko 25.1.2017 klo 11.30-13 Turun Kellariravintola, Linnankatu 16

Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve alustaa keskustelua kuvaamalla Turun kauppakamarin merkitystä ja tehtäviä seudun elinkeinoelämän kehittäjänä. Tule kuulemaan ajankohtaiskatsaus yritysten edunvalvonnasta. Tuo rohkeasti esiin omat näkemyksesi ja toiveesi seudun elinkeinoelämän kehittämiseksi. Lounas on omakustanteinen (noin 10 euroa). Mukaan mahtuu 30 jäsentä. Ilmoittautumiset ajalla 7.11.-18.1. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Verkostoidu.

Turun Seudun Ekonomit 4/2016 I

17


Pääset mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla siihen Suomen Ekonomien nettisivujen kautta (www.ekonomit.fi).

Sivuilla näet myös osallistujien ja vapaiden paikkojen määrän. Ilmoittautumisajankohta on mainittu kunkin tapahtuman kohdalla. Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ongelmatilanteissa saat apua rekisterisihteeriltä (jasenrekisteri@ekonomit.fi ja puh. 020 693 200). Halutessasi voit ilmoittautumisaikojen puitteissa ilmoittautua myös Turun Seudun Ekonomit ry:n toimistoon (toimisto@turunseudunekonomit.fi tai puh. 02 469 0680, huomioi toimiston aukioloajat). Ilmoittautumisen peruuttaminen Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisajan kuluessa. Tällöin myös jo maksettu osallistumismaksu palautetaan. Peruutus onnistuu samassa paikassa kuin ilmoittautuminen (Suomen Ekonomien jäsensivujen tapahtumalistan lopun ”Omat tapahtumat” -kohdassa klikkaa ”Peruuta”). Tapahtumien maksut Huomioithan, että mahdollinen tapahtumamaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomen Ekonomien sivuilla. Ilmoittautuminen raukeaa, mikäli tapahtumamaksua ei ole suoritettu 24 h sisällä ilmoittautumisesta. Käännythän mahdollisissa ongelmatilanteissa jäsenrekisterin tai toimistomme puoleen. Maksutavat; suurimmat pankit suoraan verkkopankin kautta ja pienemmät Paytrailin kautta, ei luottokorteilla. Tapahtumat ovat maksuttomia, ellei hintaa ole mainittu. Muista katsoa myös Suomen Ekonomien tapahtumat sivuilta

https://tapahtumat.ekonomit.fi/.

18 18 I Turun I Turun Seudun Seudun Ekonomit Ekonomit 4/2016 4/2016

Kulttuuri ja harrasteet

Yritysvierailut

Talenom Oyj Torstai 19.1.2017 klo 17-18.30 Kauppiaskatu 11 C, 20100 Turku

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja. Tule kuulemaan lisää Talenomin tilitoimisto- ja asiantuntijapalveluista konsernin Turun toimistolle. Tilaisuudessa esitellään myös Talenomin järjestelmäratkaisuja case-esimerkin avulla. Tilaisuudessa kahvitarjoilu! Maksuton tilaisuus, mukaan mahtuu 20 jäsentä. Ilm. ajalla 7.11-11.1.2017.

Holiday Club Caribia Torstai 26.1.2017 klo 16.30-21 Kongressikuja 1, 20540 Turku

Caribiassa ovat puhaltaneet uudet tuulet ja hotelli on uudistunut merkittävästi. Kolme uutta ravintolaa, Super-Park -teemapuisto, huoneremontit sekä hotellin yhteyteen valmistuvat Villas -huoneistot nostavat Caribian aivan uudelle tasolle. Vierailulla pääsemme tutustumaan uusittuun hotelliin ja tiloihin. Kaiken kruununa on mahdollisuus hemmotella itseään kylpylän lämpimissä porealtaissa. Caribia tarjoaa kylpylän vapaan käytön klo 18-21.00 välisenä aikana (jäsen + avec). Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu! Maksuton avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 60 henkilöä. Ilmoittautumiset ajalla 7.11.-18.1. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Verkostoitumistilaisuus yrittäjäekonomeille Keskiviikko 25.1.2017 klo 11.30-13 Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve alustaa

Kuva Kauppakamarin aineistopankki

Jäsensivuille pääset kirjautumaan ylälaidan ”Jäsenpalvelu”-linkin kautta. Käyttäjätunnus on jäsennumerosi (löydät sen jäsenmaksulaskusta, rekisteriotteesta tai Ekonomi-lehden takakannen osoitteesta) ja salasana on henkilötunnuksesi loppuosa, jonka voit muuttaa kirjautumisen jälkeen. Kun olet kirjautunut Suomen Ekonomien jäsensivuille, valitse ”Ilmoittaudu tapahtumiin” ja valitse sinua kiinnostava tapahtuma. Ilmoittautuminen tapahtuu ”Ilmoittaudu”-painikkeen kautta. Ilmoittautumisesta lähetetään pääsääntöisesti vahvistusviesti sähköpostiisi.

Tapahtumiin ilmoittautumiset www.ekonomit.fi

Joulun ja uudenvuoden kuohuviinit -koulutus Tiistai 8.11. klo 18-19.30 Turun Seudun Ekonomien toimisto, Käsityöläiskatu 17, Turku

Pikkujoulusesonki on tulollaan. Tällä kertaa perehdytään varsinkin syksyn uutuuksiin ja keskustellaan siitä mitkä kuohuviinit sopivat jouluun sekä uudenvuoden juhliin. Hyviä lahjavinkkejäkin on luvassa. Koulutuksessa testataan viittä eri kuohuvaa ja joukkoon mahtuu tietysti myös samppanjaa. Koulutuksen pitää monelle jo tuttu sommelier Martin Nordell. Martin on jo parin vuoden ajan pitänyt viinikoulutuksia ja hän on erikoistunut juuri kuohuviineihin. Avec-tilaisuus, hinta 40 eur / henkilö. Vain 12 paikkaa. Ilm. on päättynyt. Kysy peruutuspaikkoja toimistolta, puh. (02) 469 0680.

Rock of Ages -musikaali – Turun parhaat bileet syksyllä 2016! Keskiviikko 16.11. klo 19 alkaen Turun kaupunginteatterin Dominoteatteri, Humalistonkatu 7, Turku

Musikaali kertoo kahdesta nuoresta, jolla on suuret unelmat. Rocktähteydestä haaveileva Drew ja näyttelijänuraansa aloitteleva Sherrie kohtaavat toisensa Los Angelesin Sunset Stripillä. Mutta mikä on showbisneksessä menestymisen hinta? Tai toisaalta – mitä ihmeen väliä sillä on, niin kauan kuin musiikki soi ja baari on auki?! Rock of Agesissa kuullaan 1980-luvun parhaat ja kovaäänisimmät rock-hitit. Ohjaaja Mikko Kouki lupaa, että Domino-teatterissa pidetään syksyllä 2016 Turun parhaat bileet. Avec-tilaisuus. Hinta 47 € jäsen ja 49 € avec (eläkeläiset 44 € / opiskelijat 46 €). Hinta sisältää väliajalla kuohuviinin. Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy peruutuspaikkoja toimistolta, puh. (02) 469 0680.

Isän päivä -teatteriesitys ja syyskokous Keskiviikko 30.11. klo 17 alkaen Linnateatteri, Linnankatu 31, Turku

Tilaisuus aloitetaan syyskokouksella, jonka jälkeen klo 19 alkaen on tarjolla Isän päivä -teatteriesitys.

Kuva Holiday Club materialbank

Tapahtumiin ilmoittautuminen


TULEVAT TAPAHTUMAT

1. Aamiaisseminaari: Suomen, Euroopan ja maailman talouden tila ja näkymät 2. Kauneimmat joululaulut 3. Tom of Finland -musikaali

Isän päivässä liikutaan Kyrön tarkkasilmäisyyden ytimessä. Kolmilapsisen perheen isä huolehtii perheen arjesta, kun vaimo paahtaa työelämässä. Lasten ja kotitalouden hoito sujuu jotenkuten, ja filosofoinnillekin jää tilaa. 80-luvun lapsi tekee havaintoja nykypäivän arjesta ja maailman muuttumisesta. Millaista oli elämä Kekkosen, Neuvostoliiton ja DDR:n maailmassa, aikana ennen kännyköitä, kaukomatkoja ja tortilloja? Isän päivä on oiva kuvaus siitä, miten Suomi ja suomalaiset ovat muuttuneet ja miten kutkuttavan kivuliasta joitakin muutoksia on sietää! Isän roolissa nähdään Matti Ristinen, joka on kypsynyt urallaan valovoimaiseksi koko kansan tähdeksi. Esityksen ohjaa Petteri Summanen. Isän päivä -esitys on avec-tilaisuus, myös perheenjäsenet ja opiskelijat ovat tervetulleita. Hinta 40 € jäsen ja 42 € avec (eläkeläiset ja opiskelijat 38 €). Hinta sisältää väliajalla lasin kuohuviiniä ja makean piirakan. Kokouksessa tarjolla kahvi/tee ja suolainen piirakka. Aveceille ovet avautuvat klo 18.30. Ilmoittautumiset ja maksut 13.11. mennessä. Ilm. toiseen tai molempiin tapahtumiin Suomen Ekonomien tapahtumakalenterin kautta. Tervetuloa mukaan!

Perinteiset jouluglögit Torstai 8.12. klo 16-18 (hop on, hop off) The WaterLoo Pub, Puutori, Turku

Ruotsinkielinen sisaryhdistyksemme Merkur r.f. on perinteisesti järjestänyt jäsenilleen jouluglögitilaisuuden ja kutsuu tänäkin vuonna myös Turun Seudun Ekonomit mukaan vapaamuotoiseen tapaamiseen The WaterLoo Pubiin. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, vaan voit piipahtaa glögille työpäivän päätteeksi sinulle sopivaan aikaan klo 16-18 välisenä aikana

TURUN SEUDUN EKONOMIT

tapaamaan vanhoja tuttuja, tutustumaan ja verkostoitumaan uusien tuttavuuksien kanssa molemmilla kotimaisilla kielillä. Tervetuloa nauttimaan yhdistyksen tarjoamasta kuumasta jouluglögistä ja piparkakuista hyvässä seurassa! Jouluglögiltä on hyvä jatkaa iltaa Tulkoon joulu -konserttiin.

Tulkoon joulu -konsertti

Torstai 8.12. klo 19-n. 21 Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, 20100 Turku

Virittäydymme joulun tunnelmaan joulukonsertin merkeissä. Tuliset tenorit ja Suloiset sopraanot eli Tomi Metsäketo, Pentti Hietanen, Maria Lund ja Johanna Försti tulkitsevat niin perinteisiä kuin uudempia joululauluja. Voit myös piipahtaa ensin jouluglögeillä WaterLoo Pubissa, ks. edellä. Lämpimästi tervetuloa! Avec-tilaisuus. Hinta 45 €/henkilö. Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy peruutuspaikkoja toimistolta, puh. (02) 469 0680.

Kauneimmat Joululaulut

Sunnuntai 11.12. klo 16 alkaen Pyhän Jaakobin kirkko, Jaakobintie 38, Hevonpää, Paimio

Turun Seudun Ekonomit järjestää jäsenilleen ja heidän perheilleen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden. Pyhän Jaakobin kirkko on samannimisen seurakuntayhdistyksen omistama kirkko Paimiossa. Paikalla tilaisuudessa on kirkon suntio Maria Kuopila, joka kertoo myös kirkon historiasta. Tilaisuudessa kolehti ja Kauneimpien joululaulujen jälkeen glögitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa! Maksuton avec-tilaisuus. Kirkko on varattu kokonaan meille ja sinne mahtuu 100 henkilöä. Ilm. 30.11. mennessä. Tilai-

Turun Seudun Ekonomit ry Toimistosihteeri Marjatta Postinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu (02) 469 0680 toimisto@turunseudunekonomit.fi

Tykkää meistä myös Facebookissa!

TOP 3

suuteen järjestetään tarvittaessa yhteiskuljetus Turun Ortodoksisen kirkon edestä, ilmoita sen tarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Tom of Finland -musikaali Keskiviikko 1.2.2017 klo 19 - n. 21 Logomo-teatteri, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

Mitä ei voi sanoa, se piirretään. Mitä ei voi piirtää, se lauletaan. Turun kaupunginteatterin Suomi 100 -juhlavuosiesitys kertoo kaarinalaisen Touko Laaksonen matkan Tom of Finlandiksi ja maailman tunnetuimmaksi suomalaistaiteilijaksi. Mieheksi, joka piirsi fantasiansa niin tosiksi, että miljoonat miehet löysivät itsensä ja seksuaalisuutensa, joka siihen asti oli ollut jopa kiellettyä ja rangaistavaa. Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 60 henkilöä. Hinta 46 €/jäsen, 48 €/avec, 46 €/eläkeläinen, 43 €/opiskelija, sis. väliajalla lasin kuohuvaa. Ilm. ja maksut ajalla 7.11.-21.12.

Uuden maailman punaviinit -koulutus Keskiviikko 15.2.2017 klo 18-19.30 Turun Seudun Ekonomien toimisto, Käsityöläiskatu 17, Turku

Tässä pruuvissa lähdemme Euroopan ulkopuolella ja katsotaan millaisin punaviinejä Uusi maailma meille tarjoaa. Maistamme 5 eri viiniä, jotka tulevat Australiasta, USA:sta, Argentiinasta, Chilestä ja Etelä-Afrikasta. Miten maaperä ja ilmasto vaikuttavat viinin makuun? Entä millaisia tapoja valmistaa viinejä löydämmekään siellä missä EU:n laki ei valvo? Koulutuksen pitää tuttuun tapaan Sommelier Martin Nordell. Avec-tilaisuus, hinta 40 €/hlö. Vain 10 paikkaa. Ilm. ja maksut ajalla 7.11.-5.2.

Puheenjohtaja Heidi Mäkinen puh. 040 681 4414

Tapahtumavastaava Jaana Määttälä puh. 050 558 4607

turunseudunekonomit.fi Turun Seudun Ekonomit 4/2016 I

19


TURUN SEUDUN EKONOMIT

Mediakortti 2017

Jäsenlehti ”Turun Seudun Ekonomien jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se saavuttaa noin 2500 ekonomia. Tämän lisäksi se läheteään valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle. Lehdestä tehdään myös sähköinen versio, joka lähetetään painetun lehden aikataulun mukaisesti tilaajille sekä myös Turun KY:n välittämänä opiskelijoille. Lisäksi sähköinen lehti on kaikkien luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla.”

Paketti 1300 € • •

Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm) kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

Paketti 700 € • •

Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

ilmoitus 350 € LEHDEN ALUSTAVAT AINEISTOPÄIVÄT 1/2017 Aineisto (päätoimittajalle) 5.12.

Ilmestyy viikolla 4.

Ilmestyy viikolla 17.

Ilmestyy viikolla 33.

Ilmestyy viikolla 44.

• Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä

2/2017 Aineisto (päätoimittajalle) 27.3.

Ilmoitus 150 €

3/2017 Aineisto (päätoimittajalle) 21.7.

• 1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

4/2017 Aineisto (päätoimittajalle) 3.10.

Sähköinen uutiskirje ”Turun Seudun Ekonomien sähköinen jäsenkirje lähetetään jäsenistölle kerran kuukaudessa ja se tavoittaa runsaat 2300 jäsentä yhdellä ilmoituksella. Se on nopea ja helppo tapa viestiä ja välittää ajankohtaista tietoa, kertoa erikoistarjouksista sekä houkutella asiakkaita.”

Tiedustelut ja varaukset

ILMOITUS 225 € • • • •

Kuvallinen mainos, joka sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille (kuvan koko on 560 x 180 px, tekstiä enintään 600 merkkiä) Linkki ilmoittajan nettisivulle Yksi jäsenetu / jäsenkirje Jäsenkirjeen aineistotiedot ja lähetyspäivät löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta Viestintä-välilehdeltä, sähköinen jäsenkirje -kohdasta

toimisto@turunseudunekonomit.fi toimisto puh. 02 469 0680, toimistoajat: ma–to 9–14, pe suljettu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.