TURUN SEUDUN EKONOMIT RY JÄSENLEHTI 3/2017

Page 1

TURUN SEUDUN EKONOMIT JÄSENLEHTI

3/2017

”Lisämyynti on joukkuepeliä, johon jokaisen tulee sitoutua.” s. 4 Monta hyvää syytä ryhtyä mentoriksi. Hae nyt! s. 8

Vilkas tapahtumasyksy mm. koulutusta ja kulttuuria Syyskokous Aboa Vetus & Ars Novassa opastettu kierros ORION rakentaa hyvinvointia


pääkirjoitus

Elinikäisen oppimisen lähteillä

A

ikanaan graduryhmässämme lähes jokaisessa johdannossa mainittiin muutoksen trendisana globalisaatio, miten se pakottaa yritykset toimimaan kansainvälisesti kilpailukykyisellä tavalla. Tämän päivän megatrendi on tietysti digitalisaatio. Tavanomaista kehittymistä radikaalimpi uusiutuminen on nostettu jälleen elinehdoksi. Se syö vahvaksi perinteeksi muodostunutta kilpailuetua, nimittäin suuruuden ekonomiaa.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opetushallitus on nostanut elinikäisen oppimisen työelämässä vaadittavaksi menestystekijäksi. Millaisia taitoja kauppatieteellistä tutkintoaan suorittavilta nuorilta ja jo valmistuneilta kauppatieteilijöiltä edellytetään töissä ja yhteiskunnassa? Lista on kova: ammattilaisen valmius ongelmanratkaisuun, yhteistyöhön, ammattietiikkaan, toimintakyvyn säilyttämiseen, sisäiseen yrittäjyyteen, kestävään kehitykseen, estetiikkaan, viestin-

tään, matematiikkaan, teknologiaan sekä aktiiviseen kansalaisuuteen globaaleilla markkinoilla.

Huuhaata vai ei Ihminen on kovilla. Joka puolelta tulee informaatiota tavalla, jota aivomme eivät ehdi käsittelemään, saati sisäistämään. ”Se on ihan huuhaata”, tokaisee charmikkaasti harmaantunut herrasmies. Tänä päivänä toitotetun jatkuvan oppimisen vaatimus nimittäin. ”Ei sitä oikeasti kestä. Liian raskasta”. Ja monet nuoretkin oirehtivat pahaa oloa. Näyttää kuitenkin siltä, että muutoksen vauhti vain kiihtyy. Meillä on viisi sormea ja älylaite. Emme mene nettiin, vaan olemme siellä ja tuomme sinne monet esineemmekin. Asioita automatisoidaan, valintoja tehdään algoritmeilla kuluttajan puolesta.

”Mikä saa puhaltamaan yhteen hiileen?” Sekä Suomen Ekonomien että Turun Seudun Ekonomien vuoden 2017 teema on ”Ytimessä osaaminen”. Mitä se tuo mieleesi? Timantinkovan osaamisen, joka on hioutunut vuosien varrella monipuolisissa ja haastavissa työtehtävissä? Erikoisosaamisen, jolle on kysyntää enemmän kuin tarjontaa? Dynaamisen toimijan, joka saa asiat rullaamaan ja ihmiset puhaltamaan yhteen hiileen?

2 I

Turun Seudun Ekonomit 3/2017

Hyppy tuntemattomaan ja takaisin Kuulun siihen ihmislajiin, joka nauttii muutoksesta ja asioiden kehittämisestä. Työskentelen energia-alalla, joka on tällä hetkellä erittäin mielenkiintoisessa muutosvaiheessa. Harva se päivä uutisoidaan innovaatioista, joita on kehitetty meillä ja maailmalla. Vastapainoa muutokselle tuo kokemus olemassaolosta osana pidempää ketjua. Ketjua, jolla on paikalliset juuret. Tätä on myös järjestötoiminta parhaimmillaan. Hyvää alkavaa syksyä jäsenistöllemme, tavataan tapahtumissa.

Hanna jäsenvastaava


Yogame

Sisältö

16

7

Mylly pyörii vauhdilla

Kaupan alalla tuulee ja se sopii vikkeläliikkeiselle Kauppakeskus Myllylle.

Turun kaupunginteatteri

Mylly Oy

Lähde mukaan eri tapahtumiimme! Jokaiselle jotakin, joogasta joulukonserttiin.

9

Ensi keväänä juhlitaan 10.3.

Juhlimme 80-vuotista yhdistystämme Turun Kaupunginteatterissa. Merkkaa jo nyt kalenteriisi.

Pääkirjoitus 2

Väitöskirja 11

4 Some 2.0 5 Yks ekonomi Turuust´ 6 Mylly pyörii vauhdilla 7 Ajankohtaista 8 Mentorointi – ammatillista kehittymistä 10

Kylterit 12

Lisämyynti on joukkuepeliä

parhaimmillaan

TURUN SEUDUN EKONOMIT

13 Ytimessä osaaminen 14 Hyvinvointia rakentamassa – jo sadan vuoden ajan 15 Tapahtumat 16 Yhteystiedot 20

Yhteistyö rakentaa siltoja

Julkaisija Turun Seudun Ekonomit ry I Päätoimittaja Nina Andersson Ulkoasu www.kasma.fi I Kannen kuva Koko Suomi tanssii -kampanja Paino Euraprint Oy, Eura I lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aineisto Lehden 4/2017 aineistopäivä 3.10.2017 jakelu Lehti 3/2017 ilmestyy viikolla 33 I Levikki 2 500 kpl, ISSN 1797-5964

Kehity, Kehity, Virkisty, Virkisty, Verkostoidu. Verkostoidu.


SUOMEN EKONOMIT

Lisämyynti on joukkuepeliä Turussa huhtikuun lopussa järjestetty Suomen Ekonomien koulutus ”Lisämyynnillä huipputuloksiin” houkutteli salin täyteen kiinnostuneita ekonomeja. Illan aikana kävi selväksi, että myynti ja erityisesti lisämyynti on monen asian summa.

K

oulutuksen annista vastasi Balentorin Jukka Rantala, joka käsitteli illan aihetta urallaan tekemiensä havaintojen pohjalta. Rantalan tavoitteena oli, että jokainen osallistuja voisi viedä koulutuksesta muutaman ajatuksen arkeensa. Mitä lisämyynti sitten on? Tähän kysymykseen vastatakseen pitää ensin pohtia mitä myynti ylipäätänsä on. Rantalan mukaan myynnin perustehtävä on auttaminen. Näin ollen lisämyynti on sitä, että asiakasta autetaan enemmän kuin mitä hän tuli alun perin hankkimaan. Se on asiakkaaseen vaikuttamista niin, ettei

Kuvassa vasemmalta: Jukka Rantala, Satu Seessalo ja Tea Kinnunen keskustelemassa koulutuksen annista.

4 I

Turun Seudun Ekonomit 3/2017

hän koe, että hänelle myytiin. Lisämyynti ei välttämättä realisoidu heti, sillä se voi olla myös kokemus: täällä minua kohdellaan hyvin; täällä haluan olla asiakas. Rantala painottikin, että myynti on koko ajan läsnä.

Kaikki vaikuttaa kaikkeen Suomessa myyntityöhön liitetään kuitenkin usein negatiivinen assosiaatio. Vanhanaikainen käsitys tuputtamisesta on vielä tiukasti usean mielessä. Rantala kuitenkin painotti myynnin kokonaisval-

”Myynti on liian tärkeä asia jätettäväksi yksin myyjille.”

Kehity.

taisuutta. Asiakaskokemus muodostuu monesta osasta ja on aina yksilöllinen, minkä takia jokaisen osion on toimittava kuten on luvattu tai mielellään jopa ylittää odotukset. Myynti on yksinkertaisesti liian tärkeä asia jätettäväksi yksin myyjille. Yrityksen myyntistrategia voi olla minkälainen tahansa, mutta asiakas arvioi aina sen toteutusta. Jos jokainen ketjun lenkki ylittää odotukset on hyvin todennäköistä, että asiakas palaa takaisin ja lisämyyntiä tapahtuu. Huono puoli on se, että lisämyynnin pilaamiseen riittää jopa yhden osion rimanalitus. Lisämyynti onkin tiimipeliä, johon jokaisen tulee sitoutua.

Oikeiden asioiden tekeminen Miten yritys sitten varmistaa, että jokainen osio toimii hyvin? Rantalan vastaus on, että löytämällä ja tekemällä oikeita asioita. Mikä asiakasta kiinnostaa; mitä voimme tehdä paremmin? Rantala väitti, että nykyään tuijotetaan edelleen liikaa menneisyyteen ja esimerkiksi keskustellaan vain tuloksista, vaikka pitäisi puhua tekemisestä ja ajatuksista, jotka johtivat näihin tuloksiin. Rantala siteerasikin Albert Einsteinia toteamalla, että typeryyttä on tehdä samat asiat uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia.


Sosiaalinen media 2.0.

Tällä palstalla Lotta Siutla kertoo ajankohtaisia asioita someen liittyen. Seuraa Lottaa Twitterissä @lottasiu #some2.0

Maailmanrauhaa sosiaalisen median avulla #äläkerromartille Koulutuksen annista vastasi Balentorin Jukka Rantala.

Rantala myös väitti, että kokeilemisen halu ja uskallus ovat osaamisia, joista on pula. Ihmisen on laitettava itsensä likoon, eikä pelko saa ohjata tekemistä. Rantala totesi, että työn tuloksista ei aina voi päättää itse, mutta panoksista kyllä. Kuunteleminen ja asenne ovat tärkeässä roolissa, jotta ymmärretään mitä asiakas odottaa. Rantala huomauttikin, että asiantuntemus avaa ovet, mutta luottamus ja aito kiinnostus ovat tärkeintä. Koulutukseen osallistuivat muun muassa talouspäällikkö Tea Kinnunen Turun Messukeskukselta ja HR Business Partner Satu Seessalo PerkinElmeriltä. Molemmat pitivät koulutusta inspiroivana. Seessalo totesi, että vaikka koulutuksessa käydyt asiat eivät sinänsä olleet uusia, koulutus tarjosi hyviä oivalluksia ja uusia näkökantoja. Kinnunen oli samaa mieltä ja kehui myös Jukka Rantalaa hyväksi ja innostavaksi puhujaksi. Sekä Kinnunen että Seessalo kokivat, että koulutus oli hyödyllinen, vaikka kumpikaan ei suoranaisesti työskentele myynnin parissa. Kummankin tarkoitus on viedä illan ajatuksia työyhteisöönsä ja arkeensa. Rantalan tavoite siis onnistui näiden naisten kohdalla.

I Teksti ja kuvat Sara Lehtinen

U

sein minulta pyydetään hyvää esimerkkiä digitaalisia ja erityisesti sosiaalisen median kanavia hyödyntävästä kampanjasta. Kerronkin tällä kertaa erittäin onnistuneesta rahankeruukampanjasta, joka ei varmasti jättänyt ketään kylmäksi. Kampanjassaan konfliktinratkaisujärjestö CMI keräsi perustajalleen, rauhannobelisti Martti Ahtisaarelle 80-vuotissyntymäpäivälahjaa. Varat tullaan käyttämään CMI:n rauhantyöhön. Kesäkuussa päättynyt kampanja keräsi lopulta 631 877 € eli lähes 16 rauhanneuvottelukierrosta. Mukana oli myös 10 000 yksittäistä lahjoittajaa.

Mistä idea kampanjaan? ”CMI:n perustajan, presidentti Martti Ahtisaaren perintö on keskeinen osa työtämme. Ajattelimme, että presidentin 80-vuotispäivät olisivat mainio tilaisuus saada kaikki suomalaiset osallistumaan rauhan rakentamiseen näinä epävakaina aikoina. Kimppalahja, ja vielä salassa pidettävä sellainenhan on usein monen ensimmäinen ajatus, kun joku täyttää vuosia. Kampanjassamme huumori yhdistyi suomalaisten arvostukseen Martti Ahtisaaren työtä kohtaan. Kampanja osoitti, että rauha todella on kaikkien suomalaisten asia.” Antti Ämmälä, CMI

Mikä sitten tekee tästä yksinkertaisesta kampanjasta niin onnistuneen? Kiteyttäisin onnistumisen neljään adjektiiviin: ajankohtainen, koskettava, leikkisä ja helppo. Ensinnäkin kampanjan ajoitus oli osuva ja ajankohtainen useasta ulottuvuudesta tarkastellessa, sillä kyseessä on koko kansan nobelisti, presidentti, hänen syntymäpäivänsä sekä maailman tämänhetkinen kaoottinen tilanne. Koskettavuutta lisäsi lähes jokaisen ihmisen toive maailmanrauhasta sekä sosiaalisen median hyödyntäminen kommunikaatiovälineenä; ystävätkin lahjoittavat, joten miksi en minäkin? Vakavaan asiaan tuotiin leikkimielisyyttä pitämällä koko kampanja synttärisankarilta salassa mahdollisimman pitkään. Kampanjan tavoitteen saavuttamiseksi avustusrahan sai siirrettyä vain muutamalla klikkauksella. Tämän päivän kiireessä ja informaatiotulvassa helppous on välttämätöntä, jotta herätetty mielenkiinto saadaan kohdistettua välittömästi toimintaan.

Miksi sosiaalinen media? ”Kampanja keskitettiin someen, koska päämääränä oli puhua lahjasta siellä, missä presidentti ei siihen törmää. Presidentti ei, uskomatonta kyllä, käytä nettiä tai facebuukkaa. Tämä loi kampanjaan kiinnostavan jännitysmomentin. Koska myös hänen lähipiirinsä oli mukana juonessa, säilyi salaisuus loppuun asti.” Antti Ämmälä, CMI Turun Seudun Ekonomit 3/2017 I

5


Yks ekonomi Turuust’

Vuoden 2017 teemamme on ”Ytimessä osaaminen”. Tällä palstalla julkaisemme aiheeseen liittyvän ekonomitarinan. Tässä numerossa esittäytyy PerkinElmerin talouspäällikkö Atte Auranen.

Atte Auranen haluaa olla mukana pelastamassa vauvoja Paljasjalkainen turkulainen Atte Auranen toimii PerkinElmerillä talouspäällikkönä vastuualueenaan Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka. PerkinElmerin noin 2,2 miljardin liiketoiminnasta kolmannes tulee diagnostiikasta. Turun diagnostiikkaliiketoiminta on pitkälti keskittynyt raskaana olevien, sikiöiden ja vastasyntyneiden seulontaan tarvittaviin laitteistoihin, reagensseihin ja ohjelmistoihin. Näiden avulla voidaan tunnistaa riskejä sairastua erilaisiin sairauksiin ja mahdollistaa niihin puuttuminen riittävän ajoissa. Suurin osa Turussa valmistettavista tuotteista menee vientiin.

H

alu aidosti ymmärtää sekä liiketoimintaa että numeroita

sai Atte Aurasen hakeutumaan nykyiseen tehtäväänsä. Aurasta on kiinnostanut niin tuotantotalous kuin tietojohtaminen ja bisneskin, jo ennen hakeutumistaan puhtaasti kaupalliseen opinahjoon vuonna 2006. Opiskeltuaan viisi vuotta Turun kauppakorkeakoulussa professori suositteli Aurasta PerkinElmerillä avoinna olevaan tehtävään. Muitakin työvaihtoehtoja oli pöydällä, mutta paikka mielenkiintoisen toimialan, globaalin organisaation liiketoiminnan ytimessä vei pisimmän korren. Auranen aloitti nykyisellä työnantajallaan vuonna 2011 nimikkeellä Financial Analyst. Alussa paljon paukkuja meni liiketoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen ja sen oppimiseen. Vajaan kolmen vuoden sisään Auranen sai ylennyksen esimiehensä paikalle. Viiden vuoden sisään töiden aloittamisesta gradu tuli viimeisteltyä ja rasti ruutuun myös ekonomipapereiden osalta.

6 I

Turun Seudun Ekonomit 3/2017

Tällä hetkellä Auranen vastaa toistasataa miljoonaa liikevaihtoa tuottavasta liiketoiminta-alueesta, raportoi suoraan PerkinElmerin Diagnostiikka-liiketoiminnan talousjohtajalle Yhdysvaltoihin ja on mukana kaikessa, mikä liittyy hänen vastuualueensa tuloslaskelmaan. Työpäivät kuluvat pitkälti myynnin tukemisessa, sopimusneuvotteluissa, investointipäätöksissä, strategisissa hankkeissa sekä kuukausittaisessa talousraportoinnissa. ”Liiketoimintamme pörssiyrityksenä tekee työstäni hyvin kvartaalipainotteista, fokus on jatkuvasti tavoitteiden asettamisessa, niiden saavuttamisessa ja tuloksen ennustamisessa” Auranen kuvailee.

PerkinElmerillä on panostettu henkilöstön osaamisen kehittämiseen erilaisten esimiesten kehitysohjelmien avulla sekä cross-trainingiä hyödyntäen. Tiedonvaihtoa ja sparrausta tehdään eri maantieteellisten alueiden välillä sekä työntekijöitä kierrätetään paljon eri osastojen välillä. Kilpailijoiden seuranta sekä oma-aloitteisuus yrityksen operatiivisen puolen suuntaan on keskeistä tehtävässä menestymiseen, Auranen toteaa.

Atte Auranen PerkinElmer talouspäällikkö

Kehittyvä teknologia ja loistava tiimi on saanut Aurasen pysymään nykyisellä työnantajallaan lähes seitsemän vuotta. ”Erittäin dynaaminen markkina ja sitä kautta uusien teknologioiden huima kehitysvauhti mahdollistavat meille uudenlaista liiketoimintaa ja kokonaan uusia tuotteita, se jos mikä tuo itselle uutta opittavaa ja haastetta. Jatkuvasti muuttuvasta markkinasta esimerkkeinä toimivat viimeaikaiset yritysostot diagnostiikkabisnekseen sekä diagnostiikkaportfolion laajentaminen yrityksen sisällä. On hienoa olla globaali markkinajohtaja, mitä tulee sikiöiden ja vastasyntyneiden seulontaan” Auranen kertoo ylpeänä.

I Teksti Lotta Siutla I Kuva Atten kuva-albumi


Yritysvierailu Kauppakeskus Myllyyn 10.5. Verkostoidu.

Mylly pyörii vauhdilla Kaupan alalla tuulee ja se sopii vikkeläliikkeiselle Kauppakeskus Myllylle. Tuore toimitusjohtaja Kati Kivimäki piti yhdistyksemme jäsenille aveceineen esitelmän tästä talousalueen merkittävästä kauppakeskuksesta. Ensiluokkainen kauppavalikoima on itsestäänselvyys. Nyt kilpaillaan kekseliäillä tapahtumilla ja ympäristöystävällisyydellä.

H

yvän artikkelin syntymiseen auttaa, jos kirjoittajalla on henkilökohtainen suhde aiheeseen. Minun suhteeni Kauppakeskus Myllyyn alkoi kauppakorkeakoulun talousmaantieteen luennolla. Sain kuulla Heli Marjasen aloittelevan seurantatutkimusta rakenteilla olevan Kauppakeskus Myllyn vaikutuksista talousalueen kuluttajavirtoihin. Kauppakeskus Mylly avattiin Raisiossa vuonna 2001. Marraskuussa 2015 tehtiin laajennus, ja nyt kerrospinta-alaa on noin 83 000 neliötä, millä sijoitutaan seitsemänneksi suomalaisten kauppakeskusten kokovertailussa. Viime vuonna Myllyssä vieraili 5,5 miljoonaa kävijää. Kasvua edellisvuoden kävijämäärään oli 19 %. Asiakas käyttää käynnillään keskimäärin 39 euroa. Autopaikkoja (XL-kokoa) on 2700 kpl, kaikki ilmaisia.

Kauppakeskus on ytimeltään kiinteistöbisnestä. Kuluttaja näkee 150 eri myymälää, yli 20 ravintola-alan yritystä, apteekin, kampaamoja, pankin, pesulan ynnä muita palveluja. Omistaja (SOK 50 % ja TOK 50 %) katsoo asiaa kokonaisuutena; miten luoda ja ylläpitää palveluvalikoima, joka tarjoaa riittävästi valinnanvaraa kuluttajille mutta samalla antaa yrityksille edellytykset menestyä. Isoja ”ankkuriyrityksiä” tarvitaan uskottavuuden ja asiakasvirran saamiseksi, mutta tosiasia kuitenkin on, että yksi alan liike kauppakeskuksessa ei ole kenenkään etu. Kilpailu luo houkuttavuutta ja lisää kysyntää.

Miten Mylly toimii? Miten kauppakeskusta sitten pyöritetään? Ainakin Mylly toimii hyvin pienellä hallinnolla, johon kuuluu neljä ihmistä: toimitusjohtaja, kiinteistön ylläpidosta

”Viime vuonna Myllyssä vieraili 5,5 miljoonaa kävijää.”

vastaava henkilö sekä kaksi markkinoinnista ja tapahtumien suunnittelusta vastaavaa ihmistä. Keskuksen yhteiset kustannukset jaetaan yritysten kesken niin, että kiinteistönhoidosta (valaistus, lämmitys, siivous jne.) kustannukset jaetaan tasan yritysten lattiapinta-alan suhteessa. Markkinoinnin kustannukset jyvitetään yritysten kesken ”reilulla kaavalla.” Kauppojen väljentyneillä aukiolosäädöksillä on myös hieman mietityttävä puolensa. Yritys on nimittäin velvoitettu pitämään liikkeensä avoinna silloin, kun Mylly on avoinna. Tämä tarkoittaa 361 päivää vuodessa. Muutaman hengen yritykselle tilanne saattaa olla haastava niin taloudellisesti kuin jaksamisenkin kannalta. ”Liike-elämässä on juostava pysyäkseen edes paikalla”, on tuttu sanonta. Myllyssä tämä näkyy runsaina tapahtumina, kuten muotinäytöksinä, teemapäivinä ja musiikkiesityksinä, joilla saadaan asiakasvirtoja kauppoihin. Lisäksi Myllyssä korostetaan ympäristöystävällistä toimintaa. Ympäristöarvot huomioivaan ja ympäristörasitetta minimoivaan toimintatapaan pyritään oikein toden teolla. Tavoitteena on saavuttaa arvostettu LEED Existing Buildings -sertifiointi. Työtä on tehty paljon, pisuaarit ovat vedettömiä, lamput ledejä, tuuletus optimoitu ja kierrätyspisteitä on lukuisille erilaisille jätteille. Myllyssä voikin kuluttaa hyvällä omallatunnolla!

I Teksti Mika Varjonen I Kuvat Mika Varjonen ja

Kauppakeskus Mylly

Turun Seudun Ekonomit 3/2017 I

7


AJANKOHTAISTA

”Haluatko vaikuttaa yhdistyksemme toimintaan?”

”Tule mukaan johtokuntatyöskentelyyn!”

Kuva taannoisesta kylteri-ekonomi-mentoroinnin päätöstilaisuudesta, jossa yhdessä mietittiin mentoroinnin antia.

Hae mentoriksi! Odotettu kylteri-ekonomi-mentorointi starttaa jälleen lokakuussa Turussa. Ohjelmassa kohtaavat valmistumisen kynnyksellä olevat kylterit aktoreina ja työelämässä olevat ekonomit mentoreina.

S

uomen Ekonomien järjestämässä ohjelmassa mentori (valmistunut ekonomi) ja aktori (opiskelija) sopivat keskenään heille parhaiten sopivat teemat, joista keskustella ja joiden saralla kehittyä ohjelman aikana. Kaikille yhteisiä tapaamisia on vain muutama, joten aikataulut ovat pitkälti mentorin ja aktorin itsensä sovittavissa. Mentoriksi ryhtyminen ei vaadi osaamista kaikesta työelämään liittyvästä tai kokemusta uravalmennuksesta. Osallistujilta tarvitaan ainoastaan sitoutumista yhdessä tekemiseen, avoimuutta ja valmiutta luottamaan omaan pariinsa. Sinulla on myös halutessasi mahdollisuus toimia useamman opiskelijan mentorina pienryhmässä.

Reunaehdot hakemiselle: • Ekonomilla oltava oman alan työkokemusta. • Läsnäolo aloituksessa to 5.10. klo 18-20 välttämätön.

Alustava aikataulu on seuraava: • • •

To 5.10. klo 18 Aloitus – Mentoriparien muodostus ja tutustuminen käytännön asioihin. Tammikuu, Välitapaaminen – Katsotaan mihin ollaan päästy ja annetaan lisää ohjeita tulevaisuudelle. Huhtikuu, Lopetus – Käydään läpi onnistumisia puolin ja toisin. Mikä toimi, mikä ei. Miten mentorointia voi jatkaa.

Haku päättyy su 10.9. Lisätietoja mentoroinnista löytyy osoitteesta www.ekonomit.fi/mentorointi.

Julia Fesiuk Kysy lisää!

8 I

kylteriyhdyshenkilö Turun kauppakorkeakoulu 040 913 0698 julia.fesiuk@ekonomit.fi

Turun Seudun Ekonomit 3/2017

Tule mukaan Turun Seudun Ekonomien johtokuntaan! Oletko kiinnostunut yhdistyksemme kehittämisestä ja aktiivisesta toimintaan osallistumisesta? Tarjoamme ammatillista kehittymistä, monipuolista verkostoitumista, ”raakaa duunia”, mutta myös virkistäytymistä.

H

aemme kolmea uutta johtokuntalaista seuraavalla kaudella eli vuoden 2017 alusta vapautuviin tehtäviin. Haussa on tällä kertaa:

• kaksi tapahtumavastaavaa • työ- ja uravastaava Jokaisella johtokuntalaisella on oma, ensisijainen vastuualueensa ja hän voi toimia useammassa eri tehtävässä toimikautensa aikana. Johtokuntalaisen toimikausi kestää kolme vuotta ja kyseessä on vapaaehtoistyö. Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa, pois lukien kesäkuukaudet. Lisäksi voit osallistua työryhmäpalavereihin, sidosryhmätapaamisiin, illanviettoihin sekä Suomen Ekonomien hallitustyöskentelyn koulutuksiin.

Ilmoittaudu hakijaksi 15.9. mennessä: pj. Tero Kuusisto puh. 0400 748 902 Lisätietoja tehtävän sisällöstä ja työmäärästä saat myös vastuualueen vetäjältä. Katso yhteystiedot www.turunseudunekonomit.fi.


Juhlimme ensi vuonna 80-vuotista yhdistystämme.

TSE ry 80 v.

Kokouskutsu

Merkkaa jo nyt kalenteriin 10.3.2018! Juhlimme 80-vuotista yhdistystämme Turun Kaupunginteatterissa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Turun Seudun Ekonomit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 28.11. klo 17.30-20.30 Turun Aboa Vetus & Ars Novassa, osoitteessa Itäinen Rantakatu 4-6, 20700 Turku. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat: vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus, jäsenmaksun suuruus, johtokunnan jäsenten lukumäärä, yhdistyksen puheenjohtajan valinta, uusien johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta. Kahvia ja pientä purtavaa on tarjolla klo 17.30 alkaen, varsinainen syyskokous alkaa klo 18. Nyt kannattaa lähteä mukaan kokoukseen ja vaikuttamaan yhdistyksemme toimintaan. Yhdistys tarjoaa kaikille kokoukseen osallistuneille jäsenillemme opastetun kierroksen, joka alkaa klo 19 ja kestää n. 1,5 tuntia. Ilmoittautumiset ajalla 14.8.-6.11. Lue lisää Tapahtumat-osiosta. Tervetuloa!

Turun Seudun Ekonomit ry täyttää pyöreät 80 vuotta ensi vuoden maaliskuussa. Tulemme viettämään juhlia uusitussa Turun Kaupunginteatterissa, jossa seuraamme lahjakkaan Roope Lipastin kirjoittamaa draamakomediaa Paavo – Lentävä turkulainen. Se kertoo Paavo Nurmesta ja pääosassa on aina yhtä vakuuttava Heikki Nousiainen. Tarjolla on myös niin välipalaa väliajalla, kuin Ravintola Mamin valmistama iltapalabuffet näytöksen jälkeen. Luvassa on hyvää teatteria, maistuvaa ruokaa ja juomaa sekä mainiota seuraa. Lähde siis mukaan juhlimaan sekä tapaamaan kollegoja ja ystäviä. Juhla on luonnollisesti avec-tilaisuus ja hinta jäsenillemme on 60 €, avecille 80 €. Seuraa ilmoittautumisohjeita myöhemmin uutiskirjeissämme ja jäsenlehdessämme. Paavo-näytelmään voit tutustua jo nyt osoitteessa www.turunkaupunginteatteri.fi.

Kiitämme Golf-kisan sponsoreita Turun alueen Golf-kisa järjestettiin tänä vuonna 8.6. Harjattula Golfissa. Saimme eri yrityksiltä taas lahjoituksina mukavia palkintoja, joista kelpasi kisailla. Tämän vuoden sponsorit olivat: Mastermark Elisa Oyj Cloetta Suomi Oy Viking Line Abp Raisio Teatteri Akseli Medbit Oy

Turku Energia Oy Saariston Kaivonporaus Oy Nahkatavara A. Eriksson/Bag Stage Turun Seudun Osuuspankki Harjattula Golf & Country Club Turun Seudun Ekonomit ry Ekonomföreningen Merkur r.f.

Turun Seudun Ekonomit 3/2017 I

9


SUOMEN EKONOMIT

Mentorointi – ammatillista kehittymistä parhaimmillaan Mentorointi on yksi loistava ammatillisen kehittymisen vaihtoehto – siinä sekä aktori että mentori oppivat. Mentorointi palvelee parhaiten, kun molemmilla osapuolilla, sekä aktorilla että mentorilla on aito halu ja kiinnostus jakaa, kysyä ja kuunnella – oppia siis puolin ja toisin. ”Oma osaaminen kristallisoituu vasta vuorovaikutuksessa toisen kanssa”. Onnistuneeseen mentorointiprosessiin vaikuttaa moni tekijä. Kaikkein eniten prosessista saaneet parit kuvailevat keskeisiksi asioiksi aitoa avoimuutta ja vahvaa luottamusta puolin ja toisin. He korostavat alun ajankäytön tärkeyttä tutustumiseen ja sitä kautta luottamuksellisen suhteen syntyyn. Kun molemmille osapuolille syntyy tunne, että tässä ollaan vilpittömästi toisen puolella ja aidosti halutaan sparrata toista, uskalletaan tuoda keskusteluun myös vaikeat asiat ja kertoa epäonnistumisista.

”Tarvitaan tietty pitkäkestoisuus, jotta luottamus syntyy ja prosessissa ehditään pohtia asioita riittävästi. Oman kokemukseni mukaan vuosi on tähän hyvä aika.” Ollakseen hyvä mentori ei missään tapauksessa tarvitse onnistua urallaan kaikessa ja kertoa vain tähtihetkistä ylennyksineen. Hyvä mentori on aito ihminen ihmiselle ja uskaltaa kertoa myös omista epäonnistumisistaan ja epävarmuuksistaan – mitä niistä on oppinut ja miten mennyt eteenpäin. Kuuntelu, kysyminen, jakaminen ja aito kiinnostus aktorin ajatuksista tekevät kenestä tahansa meistä hyvän mentorin. Henkilöt, jotka ovat toimineet monta kertaa mentoreina kertovat, kuinka he joka kerta oppivat lisää ja aina ymmärtävät jotain uutta omasta osaamisestaan. Itsetuntemus ja oman

”Mentorointi antaa sitä enemmän, mitä enemmän siihen itse panostaa.”

osaamisen tunnistaminen ovatkin usein mentorointiprosessin keskeisiä asioita – pohja jolta sekä aktori, mutta myös mentori pystyy suuntaamaan tulevaan. Mentoroinnin tavoitteet ja teemat tulevat aina aktorilta. Tyypillisiä aiheita ovat esimerkiksi urasuunnitelmien selkiyttäminen, uusi suunta uralle, uralla eteneminen, itsetuntemuksen lisääminen, vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistaminen, yrittäjyys, esimiehisyys, johtajana kehittyminen, ammatillisen osaamisen kehittäminen, kansainvälisyys, verkostoituminen, työelämään palaaminen, työn ja perheen yhteensovittaminen. Mentorointi antaa sitä enemmän, mitä enemmän siihen itse panostaa. Onnistuneimmat prosessit ovatkin niitä, joissa molemmat osapuolet kuvailevat sitä, miten he tekivät hyvät suunnitelmat alussa, valmistautuivat hyvin tapaamisiin etukäteen ja olivat aidosti läsnä tapaamisissa. Kun miettii mentorointiin osallistumista, joko aktorina tai mentorina, kannattaa pohtia onko tällä hetkellä valmista sitoutumaan ohjelmaan sen vaatimaksi ajaksi ja aidosti antamaan itsestään prosessiin. Toisen ajankäytön arvostaminen on ensisijainen lähtökohta ja tämä kannattaa miettiä hyvin etukäteen. Moni pari kuvailee mentorointitapaamisia parhaimmillaan voimaannuttaviksi ja energisoiviksi. Kun on aito innostus lähteä mukaan, molemmat saavat prosessista paljon.

I Teksti Sirja Kulmala-Portman, KTM,

uravalmentaja, Business coach,

joka vastaa osaltaan mentorointi-

ohjelmista Suomen Ekonomeissa

I Kuva Pexels.com

Lisätietoja

Suomen Ekonomien tarjoamista mentorointimahdollisuuksista www.ekonomit.fi/mentorointi

10 I

Turun Seudun Ekonomit 3/2017


VÄITÖSKIRJA

MSc Mekhail Mustak on syntynyt vuonna 1981 Bangladeshissa ja suoritti korkeakoulututkintonsa (MSc) Turun yliopistossa vuonna 2011. Väitöksen alana on markkinointi. Mustak työskentelee Turun yliopistossa.

Väitöstutkimus tarjoaa tietointensiivisille b2b-yrityksille uusia tapoja luoda lisäarvoa asiakkaille Mekhail Mustak tarkasteli väitöstutkimuksessaan, miten business-to-business-sektorin tietointensiivisiä palveluja tuottavat yritykset voivat luoda enemmän lisäarvoa asiakkailleen. – Tulokset ovat merkityksellisiä Suomen taloudelle, sillä tämän tyyppiset palvelut ovat yksi Suomen nykytalouden kulmakivistä, Mustak toteaa.

A

sukasluvultaan pienenä maana ja tietointensiivisenä yhteiskuntana Suomen talous on huomattavan riippuvainen business-to-business-sektorilla toimivista tietointensiivisiä palveluja tarjoavista yrityksistä. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat muun muassa tutkimus ja tuotekehitys, insinööripalvelut, yrityskonsultointi, mainosalan palvelut sekä tietokoneohjelmistojen suunnittelu ja myynti. Tietointensiivisiä liike-elämän palveluja tuottavat yritykset toimivat usein sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla. Säilyttääkseen kilpailukykynsä yritysten on jatkuvasti kyettävä luomaan lisäarvoa sekä itselleen että asiakkailleen. Mustakin tutkimuksen mukaan on ensisijaisen tärkeää, että asiakasorganisaatioiden asiantuntijuutta hyödynnetään aktiivisesti palveluiden suunnittelu- ja tuottamisprosessin eri vaiheissa erilaisin keinoin. ”Markkinoiden tuntemus, alan erityisosaaminen, tietoteknisten laitteiden saatavuus ja tekninen tietotaito ovat esimerkkejä tällaisesta asiantuntijuudes-

ta. Palveluntarjoajien ja asiakkaiden välisen yhteistyön tiellä on kuitenkin usein esteitä”, Mustak sanoi. Mustakin väitöskirja kartoittaa nämä esteet ja tarjoaa käytännön ratkaisuja niiden välttämiseksi. ”Tutkimustulokseni osoittavat, että palveluntarjoajan ja asiakkaan yhteistyön esteiden poistaminen kannattaa monin tavoin. Palvelujen laatu ja yritysten tulos paranevat, palveluntarjoajien ja heidän asiakasyritystensä välinen yhteistyö kohenee ja molempien kilpailukyky paranee ajan myötä. Tulokset voivat auttaa suomalaisia business-tobusiness-sektorin yrityksiä parantamaan asiakkailleen tarjoamiensa palvelujen laatua.”

Tutkimus tarkentaa alan teoreettisia käsitteitä Ajankohtaisten käytännön ratkaisujen lisäksi väitöstutkimus tarjoaa uusia teoreettisia näkökulmia ja tarkentaa useita jo vakiintuneita käsitteitä liittyen b2b-liiketoimintaa koskevaan markkinoinnin tutkimukseen. Tutkimus lisää

ymmärrystä liittyen asiakkaan osallistamiseen ja lisäarvon luomiseen sekä näiden käsitteiden välisiin yhteyksiin. Mustakin työ osoittaa ilmiön prosessuaalisen luonteen, eli sen, miten asiakkaan osallistaminen ja lisäarvon luominen nivoutuvat toisiinsa ajan myötä. Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, joista kaksi ensimmäistä on systemaattisia kirjallisuuskatsauksia yhteensä 344 tieteellisestä tutkimuksesta. Kaksi viimeistä artikkelia perustuu monitapaustutkimuksiin, joissa tarkastellaan kolmea palveluntarjoaja-asiakasyritysesimerkkitapausta. Kukin esimerkkitapaus liittyy yritysten väliseen tietointensiiviseen palveluprojektiin. Kaikki case-yritykset ovat alansa markkinajohtajia joko kotimaassaan tai ulkomailla.

I Teksti ja henkilökuva Turun yliopiston

viestintä

I Kuvituskuva

Pexels.com

MSc Mekhail Mustak esitti väitöskirjansa Enhancing Customer Participation for Superior Value Outcomes in Knowledge Intensive Business Services julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa keskiviikkona 24.5. Vastaväittäjänä toimi professori Lars Witell (Linköping University and Karlstad University, Ruotsi) ja kustoksena apulaisprofessori Elina Jaakkola (Turun yliopisto).

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/ handle/10024/134786

Turun Seudun Ekonomit 3/2017 I

11


KYLTERIT

Valmistumisen kynnykselle ja sen yli

K

evät ja kesä ovat menneet nopeasti niin kuin aina. Paljon on tapahtunut myös nuorekonomirintamalla. Yhteistyö kylteri- ja ekonomijärjestöjen välillä on Turussa ollut tänäkin vuonna kaikilta osin vahvaa. Aina riittää kuitenkin kehitettävää. Kylterit ovat kuuluneet jo pitkään osaksi yhteisöä nimeltä Suomen Ekonomit. Jäsenistä 35 % onkin opiskelijoita. Opiskelijajärjestöissä liittymisaste hipoo sataa prosenttia, mutta ekonomien järjestäytymisaste laskee vuosittain valtakunnallisesti jopa prosentilla. Elämme mielenkiintoisia aikoja, ja meidän tulee yhdessä kyetä uudistumaan yhteisönä pysyäksemme tulevaisuudessakin liittona, johon ekonomit haluavat kuulua. Suomen Ekonomien hallituksessa, niin kuin meillä Turussakin, on ymmärretty, että kriittisin kohderyhmä meidän tulevaisuutemme kannalta ovat vastavalmistuneet ja valmistumisen kynnyksellä olevat. Turun Seudun Ekonomeissa on uskallettu ottaa rohkeita askelia jo vuosia sitten ottamalla nuorekonomivastaavan

rooli yhden johtokuntalaisen päätehtäväksi. Nuorekonomivastaavan tehtävä on loistava osoitus siitä, miten tulevaisuuden haasteisiin ei pelätä tarttua.

Mietinnässä mielekästä toimintaa Valmistumisen kynnyksellä olevat ovat keskinäisiltä tarpeiltaan eriävä ryhmä verrattuna opiskelunsa vasta aloittaviin tai työelämässä jo vuosikymmeniä olleisiin. Tämä kohderyhmä on myös hankala tavoittaa, sillä siihen kuuluvat ovat usein hyvin eri elämänvaiheissa. Olemme Juhon ja Julian kanssa miettineet, miten pystyisimme yhdistämään meidän kaikkien intressit ja samalla tuottamaan meille kaikille mielekästä toimintaa. Me haluamme olla läsnä tulevien ekonomien opiskelujen alusta valmistumisen kynnykselle ja sen yli. Olemme suunnitelleet nyt syksyksi tapahtumia maiste-

rivaiheen opiskelijoille, joissa pystymme kuulemaan heiltä itseltään, millaista toimintaa nuoret ekonomit haluaisivat. Mielellämme kuulisimme myös teiltä, hyvät jäsenet, millaisia yhteisiä aktiviteetteja voisimme luoda kehittääksemme toimintaamme meitä kaikkia palvelevaksi. Olemme myös miettineet nuorille ekonomeille ja valmistumassa oleville yhteistä Facebook-ryhmää, jossa jäsenemme pystyisivät itse luomaan matalamman kynnyksen tapahtumia ja toiminnasta saataisiin entistä enemmän jäsenistölähtöistä. Siitä lisää syksyllä. Hyvää loppukesää kaikille!

I Teksti Kristian Raitio I Kuva Lauri Liljenbäck

Kuvassa Juho Harmaa (opiskelija- ja nuorekonomivastaava), Kristian Raitio (Turun KY ry:n puheenjohtaja) ja Julia Fesiuk (Suomen Ekonomien opiskelijayhdyshenkilö)

Kevään kandistipendi osui Juhani Salolle

K

evään kandistipendin sai Juhani Salo, joka on maisterivaiheen opiskelija pääaineenaan laskentatoimi ja rahoitus, sivuaineina yritysjuridiikka ja tietojärjestelmätiede. ”Kandivaiheessa olin vaihdossa Espanjan Granadassa. Kuten tiedettyä, vaihdosta jää aina käteen opintopisteiden ohella paljon muutakin, joten pidän aina silmät

12 I

Turun Seudun Ekonomit 3/2017

ja korvat auki mielenkiintoisia haasteita kohtaan. Syksyllä onkin edessä uudet kuviot, kun muutan Tanskaan töiden perässä. Nykyinen työnantajani tarjosi mahdollisuutta lähteä vakituiseen työhön Kööpenhaminaan, enkä tietenkään voinut kieltäytyä”, Juhani toteaa. ”Tanskasta saamaani kokemusta tulen varmasti hyödyntämään urallani myö-

hemminkin”, Juhani visioi. ”Ensin edessä on kuitenkin gradun työstäminen valmiiksi loppukesän ja alkusyksyn aikana. Sitten tavarat matkalaukkuun ja menoksi.”

I Teksti ja kuva Juhani Salo


Yhteistyö rakentaa siltoja Rajoittaako pääaineeni tulevaa työelämää? Millainen työpaikka kannattaisi ottaa ensimmäisenä vastaan? Miten toimia palkkaneuvotteluissa? Mistä saisin gradutoimeksiannon? Nämä ovat aiheita, joita moni valmistumisen kynnyksellä oleva tuleva ekonomi pohtii suorittaessaan tutkintonsa viimeisiä opintopisteitä.

O

ma valmistuminen siintää vielä jossakin horisontissa, mutta olen ehtinyt jo toivoa sekä pääseväni mentoroitavaksi opintojeni aikana, että saavani gradutoimeksiannon jostakin yrityksestä. Mentorointi kiinnostaa, sillä opinnot kaipaavat näkökulmaa työelämän puolelta. Joskus hyötyy eniten siitä, että saa uudenlaisia ajatuksia asioista jostain muualta. Tässä tapauksessa akateemisen opiskelukuplan ulkopuolelta työelämästä.

Mentorointi on vaihtokauppa Mentorointi ei ainoastaan hyödytä opiskelijaa, minua, vaan myös mentoria itseään, sinua. Mentorin sparratessa tulevaa ekonomia hän ei ainoastaan tarjoa apua työelämän haasteisiin, vaan todennäköisesti saa myös itse uusia näkökulmia nuorelta, menestyksen nälkäiseltä opiskelijalta. Kuvitellaan tilanne, jossa gradua vaille valmis ekonomi haaveilee työpaikasta markkinoinnin parissa. Hän on kiinnostunut monista pääaineensa osa-alueista, eikä oikein tiedä, mikä on lähinnä sydäntä. Haluaako hän pyrkiä B2B-yrityksen markkinointiosastolle, some-konsultiksi vai kenties mainostoimistoon suunnittelijaksi? Kylteri osallistuu mentorointiin, jossa markkinointialalla uransa tehnyt ekonomi kertoo kokemuksistaan erilaisista tehtävistä. Opiskelijan mielikuva mark-

kinoinnin käytännöstä kirkastuu, ja hänen haaveidensa suunta tarkentuu. Mentorin opastuksella kylteri löytää oman paikkansa työelämästä. Mentoroidessaan mentori oppii paljon uusista markkinoinnin tuulista tulevalta ekonomilta ja saa uusia, tuoreita näkökulmia oman työnsä tekemiseen. Win-win-tilanne, eikö?

Kuvassa kirjoittaja Henna Kainulainen, Turun kauppakorkeakoulun 3. vsk markkinoinnin opiskelija, lehtitiimin jäsen

Gradu on kylterin tutkinnon viimeinen puristus, joka voi parhaimmillaan avata ovet työelämään jo ennen valmistumista. Gradutoimeksianto rakentaa sillan opiskelijan ja toimeksiantajan välille. Se on vaihtokauppa, josta molemmat osapuolet hyötyvät.

sekä tuoreen ja innostuneen työntekijän että kullanarvoista tietoa esimerkiksi siitä, kuinka asiakkaat tavoitetaan paremmin, kuinka tilinpäätössuunnittelu tulisi toteuttaa tai miten implementoidaan uusi tietojärjestelmä mahdollisimman tehokkaasti. Gradun aiheesta riippuen opiskelija tarjoaa yritykselle gradun muodossa jotakin ja saa vastineeksi jalkansa työelämän oven väliin.

Opiskelijan työskennellessä toimeksiantajayritykselle hän tarjoaa yritykselle

I Teksti Henna Kainulainen I Kuva Pexels.com

Osaaminen testiin graduyhteistyössä

Miten tavoitat opiskelijan? Mikäli opiskelijoihin tutustuminen ja molemminpuolinen auttaminen kiinnostavat, Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoihin saa yhteyden montaa eri reittiä pitkin. Mentorointia hoitaa TSE:n kylteriyhdyshenkilö Julia Fesiuk, julia.fesiuk@ekonomit.fi. Gradutoimeksiantojen merkeissä yhteyden opiskelijoihin saa esimerkiksi suoraan postaamalla Facebookin MERCAjobs-ryhmään, josta tavoittaa lähes 1000 kauppatieteiden ylioppilasta, joista takuulla joku on vailla graduaihetta.

Turun Seudun Ekonomit 3/2017 I

13


YTIMESSÄ OSAAMINEN

KTM Jouni Sonck hyppäsi sijoitusasiantuntijasta kotipalvelun yrittäjäksi Kyseessä ei tosin ollut hyppy, vaan pikemminkin maltillinen siirtyminen. Rahoitusta pääaineenaan Vaasan kauppakorkeakoulussa opiskellut Jouni Sonck on nimittäin aina tuntenut vetoa yrittäjyyteen kotoa perityn mallin mukaan.

”H

ain kauppakorkeaan opiskelemaan, koska mielestäni ekonomin koulutus on monipuolinen eikä se sido liikaa mihinkään tiettyyn työhön. Valmistuttuani minun oli pääaineeni ansiosta luontevaa siirtyä pankkimaailmaan ja pääsinkin heti traineeksi pankkiin. Vietin sittemmin vaimoni kanssa jonkun aikaa myös Helsingissä, mutta kun eteen tuli tilaisuus palata takaisin Turun seudulle, tartuimme siihen”, Sonck kertoo.

”Jossain vaiheessa Kotipalvelu Aura Oy:n aikoinaan perustanut äitini alkoi suunnitella eläkkeelle jäämistä ja ajatus lähteä yrittäjäksi hänen työnsä jatkajaksi alkoi kiteytyä”, Sonck muistelee.

Pankki on ollut hyvä opettaja Vaihto rahoituksen ja sijoittamisen maailmasta kotipalveluun saattaa ensikuulemalta vaikuttaa isoltakin muutokselta. Jouni Sonck näkee asian kuitenkin toisin. ”Molemmissa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa. Myös sijoitusneuvo-

”Molemmissa tehtävissä on kyse asiakkaan huolenpidosta ja luottamuksen rakentamisesta.”

jana minulla oli paljon asiakkaita varttuneemman väen joukosta. Molemmissa tehtävissä on itse asiassa kyse asiakkaan huolenpidosta ja luottamuksen rakentamisesta”, Sonck perustelee. Pankkia Sonck kiittelee niin suhtautumisesta muutokseen kuin sieltä saamastaan koulutuksestakin. ”Pankissa oppi myyntityötä ja myyntikoulutuksista oli paljon hyötyä. Kaikesta koulutuksesta on nyt suuri apu yrittäjälle”, hän iloitsee.

Pitää uskaltaa tehdä Moni kysymys on edeltänyt suurta päätöstä. On iso askel hypätä pois kuukausipalkkalaisesta yrittäjäksi. Nyt kun omistajuuden siirtymäprosessi on vielä käynnissä, on jo selvä, että muutos on ollut hyvä. ”On itselle piristävää, kun saa taas opetella uusia asioita. Myös lähipiiri on ollut erittäin tyytyväinen tähän ratkaisuun. Jokaisella vaikuttaa tietenkin oma elämäntilanne ratkaisuihin, mutta itse olen ajatellut asian niin, että ei elämä ole niin vakavaa. Pitää vaan uskaltaa tehdä!”

I Teksti Nina Andersson I Kuva Jounin kotialbumi,

14 I

Turun Seudun Ekonomit 3/2017

Jani Käsmä


Hyvinvointia rakentamassa – jo sadan vuoden ajan Talousalueellemme on vuosikymmenien saatossa kasvanut kansainvälinen lääke- ja diagnostiikkateollisuuden keskittymä, josta esimerkkeinä useat menestyneet bioyritykset sekä maailmallakin tunnetut tuotemerkit. Jopa puolet maamme lääketeollisuuden liikevaihdosta syntyy Turun seudulla.

S

uomalainen Orion on perustettu vuonna 1917 ja se on ehtinyt satavuotisen historiansa aikana vaikuttaa monien sairauksien hoitoon. Yhtiö on esimerkiksi osallistunut taisteluun riisitautia vastaan ravintolisiä kehittämällä (1920-luku), valmistanut ja tuonut maahan rokotteita kurkkumätää vastaan (1930-luku) sekä kehittänyt lääkkeitä tuberkuloosia vastaan auttaen hävittämään tuberkuloosin (1940- ja 1950-luku). Itseasiassa menestys tuberkuloosin hoidossa on luonut pohjan Orionin kasvulle. Orionilla valmistettiin ensimmäisiä koe-eriä penisilliinistä jo 1940-luvulla

ja sittemmin penisilliini yhdessä muiden antibioottien kanssa mullisti monien tavallisten tulehdusten hoidon. Yhtiön myydyimpien tuotteiden joukkoon nousivat 1970-luvulla verenpainelääk-

keet Diurex ja Sembrina ja 1990-luvulla masennuslääke Seronil laman ja lievien masennusten hoidon medikalisoitumisen myötä. Yhtä yhtiön tunnetuimmista tuotteista – Buranaa – on valmistettu jo 30 vuotta ja se on edelleen vuonna 2016 luotetuin särkylääke. Yhtiön tunnetuimpiin tuotteisiin kuuluvat myös Aqualanperusvoiteet sekä Multivita-vitamiinit.

Maailmanlaajuinen toimija Orion toimii nykyisin lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjänä. Orionin tuotevalikoimaan sisältyy perusterveydenhuollon lääkkeitä yleisimpien sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn, eläinlääkkeitä, diagnostisia testejä potilaan taudinmääritykseen ja hoidon tehon seurantaan sekä hygieniatestejä muun muassa pintapuhtauden valvontaan. Konserniyhtiö Fermionissa myös valmistetaan vaikuttavat aineet Orionin omiin alkuperälääkkeisiin sekä joihinkin geneerisiin valmisteisiin. Orionin suurin yksittäinen maamarkkina on Suomi, jossa yhtiö on myös markkinajohtaja. Kaikki Orionin tehtaat sekä valtaosa T&K-toiminnoista sijaitsevat Suomessa. Turussa toimii tehdas ja tutkimuskeskus, jotka työllistävät noin 700 henkilöä. >> Turun Seudun Ekonomit 3/2017 I

15


Hyvinvointia rakentamassa – jo sadan vuoden ajan

Lämpimästi tervetuloa tapahtumiimme! Tarjolla on monenlaisia tapahtumia, niin koulutuksia kuin virkistäytymistä ja verkostoitumistakin.

Koulutukset ja ammatillinen kehittyminen

>> Orionin tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa. Esimerkiksi Parkinsonlääkkeiden keskeisiä markkina-alueita ovat Yhdysvallat, Japani sekä useat Euroopan maat, kuten Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Myös Diagnostican testejä myydään yli 60 maassa ja konserniyhtiö Fermionin lääkeaineita myydään maailmanlaajuisesti. Eri maiden markkinat ja niillä toimiminen myös poikkeavat toisistaan.

Lääkeliiketoiminnan monipuolisuus Orion toimii sekä tutkivan että geneerisen lääketeollisuuden parissa. Tutkiva lääketeollisuus kehittää uusia lääkkeitä ja hoitoja, kun taas geneerinen lääketeollisuus liittyy tuotteisiin, joiden patenttisuoja on jo päättynyt. Tutkivaan lääketeollisuuteen liittyvät pitkäjänteiset, jopa 10-15 vuoden kehitysprosessit, mutta toisaalta rajallisempi määrä kilpailijoita sekä samoihin sairauksiin kehitetyt toisistaan

”Kaikki Orionin tehtaat sekä valtaosa T&K-toiminnoista sijaitsevat Suomessa.” poikkeavat tuotteet. Geneerisen lääketeollisuuden parissa toimii lukuisa määrä samanlaisilla tuotteilla kilpailevia yrityksiä, jolloin keskeiseksi nousee toiminnan tehokkuus ja kustannusten optimointi. Lääkeliiketoiminnassa laatuvaatimukset ovat keskeisessä roolissa ja laatu huomioidaankin niin raaka-aineita hankittaessa, tuotantoprosessissa kuin jälkikäteenkin. Laboratoriotestejä tehdään prosessin monissa eri vaiheissa. Tuotteiden tuotantoprosessit ovat myös pitkäaikaisesti jäljitettävissä raaka-aineisiin asti, sillä lääkkeiden käyttöajat voivat olla useita vuosia.

I Teksti Katja Leppälahti I Lähteet CFO Jari Karlsonin haastattelu Kuva Orion Oyj

www.orion.fi

I Kuvat Pexels.com

Orionin historiikki

Yritysvierailu Orion Oyj

Ke 23.8. klo 17–19 Tengströminkatu 8, 20360 Turku Tule kuulemaan lisää. Lisätiedot tapahtumasivulta 18.

16 I

Turun Seudun Ekonomit 3/2017

Kaikille yrityshistoriikeista kiinnostuneille tiedoksi: Hyvinvointia rakentamassa – Orionin vuosisata -kirjaa on saatavana hyvin varustetuista kirjakaupoista ja verkkokaupoista!

Ekonomilounas Keskiviikko 30.8. klo 12–13 Ravintola Dennis, Linnankatu 17, 20100 Turku

Tule tapaamaan ekonomikollegojasi virkistävään lounastapaamiseen! Alkusalaatin lomassa Denniksen toimitusjohtaja Sebastian Björksten kertoo Denniksen yli 40-vuotisen taipaleen nykypäivään. Muutoin vaihdamme kuulumisia vapaamuotoisesti lounaspöydissä. Maksuton jäsentapahtuma, mutta lounas on omakustanteinen (n. 10 €). Mukaan mahtuu 40 jäsentä. Ilmoittautumiset 21.8. mennessä.

Autopilotilta oman ajattelun johtamiseen / Suomen Ekonomien järjestämä koulutus Tiistai 12.9. klo 8.30–16 Scandic Julia, Eerikinkatu 4, 20100 Turku

Liikkumista ja fyysisestä kunnosta huolehtimista pidetään itsestään selvänä. Myös omaa mieltään, ajatteluaan ja reagointitapojaan voi ja kannattaa treenata, jotta ei ole selkäytimensä vietävissä. Oman ajattelunsa ohjaaminen on itsensä johtamista. Strateginen taito, jota me kaikki tarvitsemme. Sitä enemmän, mitä epävarmemmaksi, muuttuvammaksi ja kuormittavammaksi elämämme muuttuu. Tule kuulemaan, mistä ja miten oman ajattelunsa treenaamisessa voi lähteä liikkeelle. Poimi itsellesi käytännön vinkkejä ja toimintamalleja hyödynnettäväksi arkeesi. Kouluttajina toimivat Virpi Haverinen ja Sari Laitinen, ToimintaKonsepti. Katso tarkempi ohjelma www. ekonomit.fi -sivuilta. Koulutus sisältää lounaan ja iltapäiväkahvit. Maksuton tapahtuma, vain Suomen Ekonomien jäsenille. Mukaan mahtuu 80 jäsentä. Ilmoittautumiset 10.9.2017 mennessä.


TULEVAT TAPAHTUMAT

Verkostoitumistilaisuus yrittäjäekonomeille, yrittäjiksi aikoville tai muuten yrittäjyydestä kiinnostuneille: 15.9. klo 11.30-13 Turun Kellariravintola, Linnankatu 16

Yrittäjäjäsenille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille suunnatun tilaisuuden keskustelua virittää tällä kertaa Business Coach Carita Rantanen otsikolla Osaanko johtaa itseäni? Sinä itse olet paras ja myös tärkein pääoma, mitä sinulla on. Osaatko johtaa sitä? Vai kuka sitä johtaa ja miten? Itsensä ja muiden johtaminen on elinikäistä oppimista, joka vaatii päivittäistä harjoittelua. Miten Business Coach voi auttaa? Maksuton jäsentapahtuma, mutta lounas on omakustanteinen (n. 10 €). Mukaan mahtuu 30 jäsentä. Ilmoittautumiset 6.9. mennessä.

Strategia tutuksi – ja haltuun! 4.10. klo 12.30-16 Forum Marinum, Linnankatu 72, Turku (linja-autolinja 1, pysäköinti parkkikiekolla pihalla)

Mitä muuta strategia oikeasti on kuin pelkästään hieno sana? Miten se saadaan aidosti ohjaamaan organisaation toimintaa ja jokaisen työtä? Koulutuksessa otamme strategian ilmiönä haltuun. Koulutus perustuu teoriapohjaan, mutta peilaat teoriaa oman organisaatiosi arkeen ohjatusti ja harjoitusten kautta. Saat käytännön työkaluja ja vinkkejä omaan arkeesi. Koulutus sopii kaikille, jotka ovat jollain tavalla kytköksissä organisaationsa strategiaan (jokaisen pitäisi sitä olla). Kouluttajana toimii KTT Martin Nordell (kyllä, sama tyyppi joka pitää myös viinikoulutuksia), joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana kouluttanut ja konsultoinut yrityksiä ja organisaatioita strategiatyöskentelyssä Suomessa ja ulkomailla. Martinin mielestä strategian ei tarvitse olla vaikea ja teoreettinen, vaan siitä voi aidosti saada apua ja hyötyä irti arjen työnteossa. Ennen koulutusta on mahdollista verkostoitua ekonomien yhteisen omakustannelounaan merkeissä ravintola Göranissa samassa rakennuksessa. Meille on varattu pöydät klo 11.45 alkaen. Mukaan mahtuu 40 jäsentä. Hinta 25 €, sis. iltapäiväkahvit. Hintaan sisältyy lisäksi pääsy Forum Marinumin museonäyttelyihin ennen tai jälkeen koulutuksen. Ilmoittautumiset 20.9. mennessä.

Ekonomi Summit 2017 Helsingissä Perjantai 20.10. klo 15-22 Apollo Live Club, Helsinki

Helsingin ekonomit kutsuvat taas tänä vuonna myös meidän jäseniämme mukaan valtakunnalliseen ekonomitapahtumaan Helsinkiin! Tapahtumassa ekonomit ja kylterit innostuvat, oivaltavat, inspiroituvat ja verkostoituvat. Seminaarissa Ville Tolvasen innostavana aiheena on Digitalisaatio menestyksen mahdollistaja, Maaret Kallio kertoo oivaltavasti siitä, millaista on Viisas vaativuus, ja Signmarkin inspiroivan esityksen aiheena on Mahdottomasta mahdollista. Ilta huipentuu Kasmirin yksityiskeikkaan. Osallistumismaksu 25 € sisältää Brella-verkostoitumisen, seminaarin, iltapalan sekä Kasmirin keikan. Ilmoittautuminen www.helsinginekonomit.fi

Kiitos kun muistat peruuttaa ajoissa, mikäli olet ilmoittautunut mutta sinulle tuleekin este. Etenkin mikäli tapahtumassa on tarjoilua, sen järjestäjä arvostaa huomaavaisuuttasi.

Aamiaisseminaari: Brinkhall Sparkling Oy Rymättylän Röölässä osaamisen ytimessä Torstai 26.10. klo 8.30–10 Turun kauppakorkeakoulu, luentosali 33, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

Maaliskuussa 2017 vietettiin Rymättylässä Röölän vanhalla sillitehtaalla Brinkhall Sparkling Oy:n avajaisia. Yrityksen perusajat Jean-Marc Hering ja naantalilainen Juhani Salovaara valmistavat pienpanimossaan omenajääviinejä yhdistäen saariston kirpeät omenat ja perinteisen ranskalaisen samppanjanvalmistusmenetelmän. Ja ilmeisen menestyksellisesti: ensimmäinen koko tuotanto myytiin loppuun jo avajaiskuukauden aikana. Tervetuloa kuulemaan, miten tähän on päästy ja mitä ajatuksia yrittäjillä on tulevaisuudelle. Maksuton jäsentapahtuma, mukaan mahtuu 50 jäsentä. Opiskelijoille on varattu 10 paikkaa. Aamiainen tarjolla klo 8 alkaen. Varsinainen seminaari alkaa klo 8.30. Ilm. 16.10. mennessä.

Aamiaisseminaari: Suomen, Euroopan ja maailman talouden tila ja näkymät Tiistai 5.12. klo 8.30–10 Turun kauppakorkeakoulu, luentosali 33, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

Vuoden viimeisessä aamiaisseminaarissa emeritusprofessori Paavo Okko, joka on jo vuodesta 2011 valottanut meille vuosittaisia näkymiä Suomen, Euroopan ja maailman talouden kehittymisestä ja tilasta, kertoo meille tuoreimmat näkymät. Nyt voimme jälleen palata siihen, miten ennusteissa mennyt vuosi 2017 näytti ja miten ennusteet talouden kannalta toteutuivat: nujerrettiinko talouden pitkä taantuma lopultakin ja mitä ennusteet kertovat talouden tulevasta kehittymisestä. Maksuton tilaisuus, mukaan mahtuu 50 jäsentä. Opiskelijoille on varattu 10 paikkaa. Joulupuuroaamiainen on tarjolla klo 8:00 alkaen. Varsinainen seminaari alkaa klo 8.30. Ilmoittautumiset ajalla 14.8 – 27.11.

Kuvassa Yogame tarjoaa Turun Seudun Ekonomien jäsenille tutustumistilaisuuden ja yritysvierailun – Joogan kolme askelta energiseen elämään: Näin suuntaat ja säätelet energiankäyttöäsi

Kehity.

Turun Seudun Ekonomit 3/2017 I

17


Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiimme!

Tapahtumiin ilmoittautuminen

Jäsensivuille pääset kirjautumaan ylälaidan ”Jäsenpalvelu”-linkin kautta. Käyttäjätunnus on jäsennumerosi (löydät sen jäsenmaksulaskusta, rekisteriotteesta tai Ekonomi-lehden takakannen osoitteesta) ja salasana on henkilötunnuksesi loppuosa, jonka voit muuttaa kirjautumisen jälkeen. Kun olet kirjautunut Suomen Ekonomien jäsensivuille, valitse ”Ilmoittaudu tapahtumiin” ja valitse sinua kiinnostava tapahtuma. Ilmoittautuminen tapahtuu ”Ilmoittaudu”-painikkeen kautta. Ilmoittautumisesta lähetetään pääsääntöisesti vahvistusviesti sähköpostiisi. Sivuilla näet myös osallistujien ja vapaiden paikkojen määrän. Ilmoittautumisajankohta on mainittu kunkin tapahtuman kohdalla. Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ongelmatilanteissa saat apua rekisterisihteeriltä (jasenrekisteri@ekonomit.fi ja puh. 020 693 200). Halutessasi voit ilmoittautumisaikojen puitteissa ilmoittautua myös Turun Seudun Ekonomit ry:n toimistoon (toimisto@turunseudunekonomit.fi tai puh. 02 469 0680, huomioi toimiston aukioloajat). Ilmoittautumisen peruuttaminen Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisajan kuluessa. Tällöin myös jo maksettu osallistumismaksu palautetaan. Peruutus onnistuu samassa paikassa kuin ilmoittautuminen (Suomen Ekonomien jäsensivujen tapahtumalistan lopun ”Omat tapahtumat” -kohdassa klikkaa ”Peruuta”). Tapahtumien maksut Huomioithan, että mahdollinen tapahtumamaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomen Ekonomien sivuilla. Ilmoittautuminen raukeaa, mikäli tapahtumamaksua ei ole suoritettu 24 h sisällä ilmoittautumisesta. Käännythän mahdollisissa ongelmatilanteissa jäsenrekisterin tai toimistomme puoleen. Maksutavat; suurimmat pankit suoraan verkkopankin kautta ja pienemmät Paytrailin kautta, ei luottokorteilla. Tapahtumat ovat maksuttomia, ellei hintaa ole mainittu. Muista katsoa myös Suomen Ekonomien tapahtumat sivuilta

https://jasenpalvelu.ekonomit.fi/.

18 18 I Turun I Turun Seudun Seudun Ekonomit Ekonomit 3/2017 3/2017

Yritysvierailut

Orion Oyj Keskiviikko 23.8. klo 17–19 Tengströminkatu 8, 20360 Turku

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin päämarkkina-alue on Suomi, jossa yhtiö on selvä markkinajohtaja. Orionin tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa. Konsernin oma ihmislääkkeiden myyntiorganisaatio kattaa lähes kaikki keskeiset Euroopan markkinat. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina Nasdaq Helsingissä. Tapahtuman isäntänä toimii CFO Jari Karlson. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Maksuton jäsentapahtuma. Mukaan mahtuu 40 jäsentä. Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy peruutuspaikkoja toimistolta.

Aamiaisseminaari ja yritysvierailu: BIGDATAPUMP Oy – Kilpailuetua datasta ja analytiikasta Tiistai 5.9. klo 8.30–10 Ruukinkatu 4 (Old Mill), 20540 Turku

Turkulainen BIGDATAPUMP on kahden Turun kauppakorkeakoulun alumnin vuonna 2012 perustama analytiikkayhtiö, joka työllistää nykyään yli 40 huippuosaajaa Turussa ja Helsingissä. Yhtiö on edelläkävijä uusien teknologioiden omaksumisessa ja sillä on takanaan jo yli 200 onnistunutta Big data -analytiikkaan ja pilvitransformaatioon keskittynyttä asiakasprojektia kymmenessä eri kohdemaassa. Vuonna 2016 yrityksen lii-

Kuva Wikipedia commons

Pääset mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla siihen Suomen Ekonomien nettisivujen kautta (www.ekonomit.fi).

Kakolan keskusvankila ja Turun lääninvankila Ma 4.9. klo 17.30-20

Kakolaan säilöttiin 150 vuoden ajan Suomen pahamaineisimmat rikolliset. Tule kuulemaan lisää kierrokselle.

kevaihto kasvoi lähes 90 % (3,4 M€). Yhtiön tavoite on olla alansa johtava toimija Pohjois-Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Tervetuloa luennolle kuulemaan, miten Big data ja analytiikka muuttavat liiketoimintaa! Maksuton jäsentapahtuma, mukaan mahtuu 25 jäsentä. Aamiainen on tarjolla klo 8 alkaen. Varsinainen seminaari alkaa klo 8.30. Tilaisuuden lopulla tehdään myös lyhyt tutustumiskierros BIGDATAPUMPin toimistolla. Ilmoittautumiset 28.8. mennessä.

Yogame tarjoaa Turun Seudun Ekonomien jäsenille tutustumistilaisuuden ja yritysvierailun – Joogan kolme askelta energiseen elämään: Näin suuntaat ja säätelet energiankäyttöäsi Keskiviikko 20.9. klo 17.30–19 Yogame Studio Karma, Eerikinkatu 38, Turku

Mietitkö joskus, kuinka irrottaa ajatukset työasioista tai sopeutua muuttuviin suunnitelmiin helpommin - siis kuinka suunnata energia tähän hetkeen? Tervetuloa tutustumaan uuteen studioomme ja joogaamaan itsesi rennoksi ja sulavaksi. Harjoituksen lomassa kerromme ajatuksiamme siitä, kuinka tasapainottaa arkea joogisin keinoin ja harjoituksin. Ennen harjoitusta tarjoamme pienen välipalan ja kerromme mitä joogan ja mindfulnessin hyödyntäminen työelämässä meille tarkoittaa! Lisäksi lyhyt yritystarina. Ota joogavaatteet mukaan, matot ja muut tarvikkeet löytyvät paikanpäältä. Tilaisuus on maksuton. Mukaan mahtuu 18 jäsentä. Ilmoittautumiset ajalla 14.8.-14.9

Kulttuuri ja harrasteet

Kakolan keskusvankila ja Turun lääninvankila Maanantai 4.9. klo 17.30-20 Kakolanmäki, Graniittilinnankatu, Turku

Kymmenen vuotta sitten Suomen kuuluisimman vankila-alueen vangit muuttivat uuteen vankilaan, ja nyt Kakolanmäellä on koittanut uusi aika. Syyskuussa 2017 tarjoutuu vielä viimeisen kerran mahdollisuus päästä Kakolan keskusvankilaan. Legendaariseen Kakolaan säilöttiin 150 vuoden ajan Suomen pahamaineisimmat rikolliset. Kierroksella nähdään asunnoiksi muuntuvat sellit, museoksi jäävä eristysosasto sekä kuullaan rankkojakin tarinoita vankilan arjesta. Mikä on tutkintavankila? Keitä olivat sakkolaiset? Millaista naisten elämä on vankilassa? Miten desantit liittyvät Turkuun? Näihin kaikkiin saat vastauksen Turun lääninvankilan kierroksella. Kakolanmäen opastettu kierros


TULEVAT TAPAHTUMAT

1. BIGDATAPUMP Oy – Kilpailuetua datasta ja analytiikasta 2. Strategia tutuksi – ja haltuun! 3. Autopilotilta oman ajattelun johtamiseen / Suomen Ekonomien järjestämä koulutus

Sauvignon Blanc ympäri maailmaa Torstai 21.9. klo 18–20 Turun Seudun Ekonomien toimisto, Käsityöläiskatu 17, Turku

Sauvignon Blanc -viinit ovat tyypillisesti herukkaisia, karviaismarjaisia ja tyylikkään nuorekkaita. Mutta vaihtelua niissäkin toki on. Ranskassa tyyli on erilainen kuin Uudessa-Seelannissa ja Saksassakin tehdään nykyään hienoja viinejä tästä rypäleestä. Ja tulevathan ehkä maailman parhaat jälkiruokaviinit tästä rypäleestä myös. Mikä tyyli on sinun suosikkisi? Tule mukaan tähän koulutukseen ottamaan selvää. Pruuvissa maistellaan 5 eri viiniä, kaikki Sauvignon Blanc -rypäleestä. Koulutukset pitää jo monelle tutuksi tullut Sommelier, Champagne Master, KTT Martin Nordell. Tervetuloa mukaan maistelemaan, keskustelemaan ja oppimaan uutta, rennoissa merkeissä tietenkin. Avec-tapahtuma. Hinta 35 € / henkilö. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä. Ilmoittautumiset ja maksut 11.9. mennessä.

Pomo! -komedia ja yritysvierailu Linnateatteriin Tiistai 17.10. klo 17.30-21 Domino-sali, Humalistonkatu 17

Lähde mukaan katsomaan suosittua Pomo! -toimistokomediaa ja ainutlaatuiselle yritysvierailulle Linnateatteriin. Ennen teatteria tapaamme teatterinjohtaja Kalle Lambergin ja kuulemme Linnateatterin tuoreista uudistuksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Palvelujohtaja Maria Koponen kertoo meille omasta urastaan ekonomina teatterimaailmassa. Tapaamme myös esityksen näyttelijäkaartia. Lars Von Trierin käsikirjoitukseen perustuva Pomo! kertoo turkulaisesta pienyrityksestä, joka palkkaa näyttelijän esittämään johtajaa. Valepomon myötä väärinkäsitysten, valheiden ja kohellusten täyttämä toimistosoppa on valmis. Avec-tapahtuma. Mukaan mahtuu 40 henkilöä. Hinta 33 € / jäsen, 35 € / avec, opiskelija/eläkeläinen/työtön 27 €. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset ajalla 14.8.-10.9.

Etikettikurssi Torstai 2.11. klo 18–20 Turun Seudun Ekonomien toimisto, Käsityöläiskatu 17, Turku

Jännittääkö tulevat vuosijuhlat tai yhdistyksemme 80-vuotisjuhlat? Mietitkö sitä, mi-

Pomo! -komedia ja yritysvierailu Linnateatteriin

Virkisty. Kuva Otto-Ville Väätäinen

Ti 17.10. klo 17.30-21

Kuva Pexels.com

kestää yhteensä 2,5 tuntia. Mukaan mahtuu 40 henkilöä, suositusikä on kuitenkin 15 v. Maksullinen avec-tapahtuma, hinta sisältää leivoskahvit ravintola Kakolanruusun pop up -kahvilassa. Hinta: 25 €/jäsen, 28 €/avec. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 14.-28.8.

TOP 3

Flör – Kukkakimppuja ja -asetelmia arkeen ja juhliin Ti 7.11. klo 18–20

Tule tutustumaan puutarhamyymälään sekä opettelemaan sitomaan oma kukkakimppu tai -asetelma.

ten pukeudutaan ja miten skoolataan? Oletko epävarma jostain muusta? Ei hätää, tämä etikettikurssi on vastaus tähän. Kahden tunnin aikana käydään läpi yleisimmät etikettisäännöt, niiden historia sekä myös käytännön esimerkkejä osallistujien toiveesta. Ilmoittautumisen yhteydessä voit siis esittää toiveen mitä haluaisit, että käsitellään koulutuksen aikana. Kouluttajana toimii Sommelier, KTT Martin Nordell. Avec-tapahtuma. Hinta 40 € / henkilö. Mukaan mahtuu 25 ensimmäistä. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 14.8.-23.10.

Flör – Kukkakimppuja ja -asetelmia talven arkeen ja juhliin Tiistai 7.11. klo 18–20 Kaurakatu 43, Turku

Kauppilan piha- ja puutarhakeskus tunnetaan nykyisin nimellä Flör. Flör-brändi yhdistää Kauppilan 70 vuoden perinteet ja ammattitaidon tämän päivän trendeihin. Flör tekee piha- ja vihersuunnittelua niin sisäkuin ulkotiloihin. Henkilökuntaan kuuluu kukkasidonnan ammattilaisia, puutarhureita, hortonomeja ja viherrakentajia. Lisäksi yritys toimittaa myös postimyynnillä taimia ja tarvikkeita koko Suomeen. Tule tutustumaan moderniin kukka- ja puutarhamyymälään sekä opettelemaan sitomaan oma kukkakimppu tai -asetelma. Yritysesittelyn pitää myymäläpäällikkö Tommi Lammervo. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Maksullinen avec-tapahtuma. Mukaan mahtuu 25 henkilöä. Hinta: 22 €/jäsen ja 25 €/avec. Ilm. ja maksut ajalla 14.8.-29.10.

Turun Seudun Ekonomit 3/2017 I

19


Kuva Pexels.com

Christmas Around the World -konsertti Ke13.12. klo 19–21

Hyväntuulisessa joulukonsertissa kuullaan joulusävelmiä ympäri maailman.

Viinivinkit pikkujouluun, jouluun ja uudeksi vuodeksi Tiistai 14.11. klo 18–20 Turun Seudun Ekonomien toimisto, Käsityöläiskatu 17, Turku

Tässä pruuvissa käydään läpi uutuuksia ja keskitytään joulunajan viineihin. Hyviä vinkkejä ja lahjaehdotuksia on luvassa, sekä toki myös hyviä viinejä. Maistamme 6 eri viiniä ja kokonaisuuteen mahtuu sekä kuohuvaa että valko- ja punaviinit. Kokonaisuus on hyvin kattava, olematta kuitenkaan liikaa. Koulutukset pitää jo monelle tutuksi tullut Sommelier, Champagne Master, KTT Martin Nordell. Tervetuloa mukaan maistelemaan, keskustelemaan ja oppimaan uutta, rennoissa merkeissä tietenkin. Avec-tapahtuma. Hinta 40 € / henkilö. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 14.8.-6.11.

TURUN SEUDUN EKONOMIT

Syyskokous ja opastettu kierros Aboa Vetukseen ja Ars Novaan Tiistai 28.11. klo 17.30 – 20.30 Aboa Vetus & Ars Nova, Itäinen Rantakatu 4-6, 20700 Turku

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen Turun Aboa Vetukseen. Kahvia ja pientä suolaista tarjoillaan klo 17.30 alkaen ja varsinainen syyskokous alkaa klo 18. Kokouskutsu sivulla 9. Klo 19 kokoukseen osallistuneilla on mahdollisuus osallistua museon opastetulle kierrokselle. Kierrämme Aboa Vetuksen historiallisen perusnäyttelyn, joka on ainutlaatuinen pala Turun historiaa. Arkeologisten kaivausten ohella tutustumme myös Ars Novan 8:nteen Turku Biennaaliin. Teemana näyttelyssä on 100-vuotiaan Suomen katsaus nykytaiteeseen. Esillä on 13 suomalaisen taitelijan teoksia, jotka pohtivat yhteiskunnallisia aiheita, ihmisenä olemista ja maailman nykytilaa. 1,5 tuntia kestävä kierros on oiva tilaisuus yhdistää paikallinen historia maamme juhlavuoden tunnelmaan näin yhdistyksen juhlavuoden kynnyksellä. Maksuton tapahtuma, yhdistys tarjoaa opastetun kierroksen kaikille syyskokoukseen osallistuville. Opastetulle kierrokselle pyydämme ilmoittautumaan ajalla 14.8.6.11. Syyskokoukseen on kaikille jäsenille vapaa pääsy, tervetuloa mukaan!

Turun Seudun Ekonomit 3/2017

Alumnipäivä 2017 Lauantai 7.10.2017 Turun kauppakorkeakoulu, Rehtoripellonkatu 3, Turku

Tämän vuoden punaisena lankana on johtaminen ja sen muutoshaasteet. Minkälaista johtamista tarvitaan nyt? Mitä hyvällä johtamisella saavutetaan? Entä onko huonoa johtamista? Miten johtamisen eetos on muuttunut vuosien varrella?

Lue lisää ja ilmoittaudu:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/ alumnit/alumnitapahtumat/Sivut/ Alumnipäivä-2017.aspx

Christmas, Noël, Weihnachten – Antti Rissasen johtamassa hyväntuulisessa joulukonsertissa kuullaan joulusävelmiä muun

muassa Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Englannista, USA:sta, Ranskasta, Tšekistä ja Irlannista! Hurmaavat solistit Juki Välipakka ja Annimaria Rinne takaavat svengaavan joulutunnelman. Maksullinen avec-tapahtuma. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Hinta 14 €/jäsen, 16 €/avec, opiskelija/alle 16-vuotias/ varus- ja siiviilipalvelusmies/työtön 9 €. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 14.8.8.10. Lämpimästi tervetuloa virittäytymään joulun tunnelmaan!

Turun Seudun Ekonomit ry

Puheenjohtaja

Christmas Around the World -konsertti Keskiviikko 13.12. klo 19–21 Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, Turku

Toimistosihteeri Marjatta Postinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu (02) 469 0680 toimisto@turunseudunekonomit.fi

Tykkää meistä myös Facebookissa! 20 I

La 7.10.

Tero Kuusisto puh. 0400 748 902

Tapahtumavastaava Jaana Määttälä puh. 050 558 4607

turunseudunekonomit.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.