TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 2/2021

Page 1

2 2021 Järvisen toiminnassa korostuvat erityisesti yhteiskuntavastuullisuus ja iso palo auttaa nuoria löytämään paikkansa työelämässä.” REKRYGAALAN TUOMARISTO

Varsinais-Suomen Yrittäjät arjen apuna maakunnassa MITÄ KORONAN JÄLKEEN? S. 6

Uusi hiilineutraali jäsenlehti JÄSENLEHTI S. 8

LEHDEN TEEMA: vastuullisuus

”Miten vastuullisuuden suunnannäyttäjäksi. ” VASTUULLISUUDESTA -PALSTA S. 10

KUNTAVAALIT I LUKUPIIRIN KIRJA-ARVIOT I TULEVAT TAPAHTUMAT


PÄÄKIRJOITUS

Hyvä jäsen, mitä SINULLE kuuluu? MARIANNE SUOMINEN jäsenvastaava

Etäilyyn ja kotoiluun on kyllästytty, yksinäisyys vaivaa. Mutta Varsinais-Suomessa rokotustahti on reipas ja laumasuoja saavutettaneen syksyllä. Siis jaksakaamme vielä noudattaa turvaohjeita. Kesäkin lähenee! Vuosi on eletty etänä pienessä piirissä, sekä työssä että Yhdistyksestämme on kevään aikana eronnut aikaisempaa privaattielämässä. Etäkokoukset, -koulutukset, -kehityssuurempi määrä jäseniä, joiden eroamissyy on oma taloukeskustelut, -rekrytoinnit, -messut ovat muodostuneet dellinen tilanne. Tämä tuntuu pahalta ja kertoo koronan normaaleiksi tavoiksi työelämässä ja siviilipuolella on tavaikutuksesta myös korkeakoulutettujen työtilanteeseen. vattu lapsia ja isovanhempia videoyhteydellä tai ulkosalla, Meidän kaikkien on ponnisteltava sen puolesta, että korona mukavia yhteisiä juhlapäiviä tai kahvihetkiä ei ole vietetvoitetaan ja saadaan Suomen talous kasvuun. ty. Ei ole kätelty eikä halattu, riidelty on ehkä vähän enem Kyselyn mukaan yli 80 prosenttia suomalaisista tunmän kuin normaalisti. Kotona on hoidettu työt, lasten koutee itsensä kuitenkin onnelliseksi. Yksinäisyys tosin hierlut liikuntatunteineen, valmistettu tää useita nyt, kun kasvokkain lounaat ja välipalat normaalien kotitapaamisia on jouduttu pitkään välttöiden lisäksi. Hoidettu omat ja isotämään. Yksinäisimpiä ovat nuovanhempien – ehkä naapurin mumret ja erityisesti uudelle paikkakunmonkin – kauppa-asiat. nalle muuttaneet opiskelijat. Turun Meidän kaikkien on Väsyttää, eikä ihme. JaksamisSeudun Ekonomit on mukana Terve ponnisteltava sen puolesta, ta on tuonut mm. ulkoilu, johon tämä Mieli-hankkeessa, jossa uudet opisettä korona voitetaan kelijat saavat kummin keskustelukevättalvi onneksi toi hyvät mahdolja saadaan Suomen talous lisuudet myös Lounais-Suomessa. kaveriksi ja tutustuttamaan paikkakasvuun.” kunnan elämään. Muutaman viikon oli oikea talvi! Väki pääsi hiihtämään, laskettelemaan Tätä kirjoitettaessa Varsinais-Suoja pulkkailemaan aurinkoisessa talvisäässä. Lappiin ei tarvinnut lähteä men koronatilanne on huono. Mutta rokotuksia saadaan kymmeniätuhansia päivässä koko ja ulkomaille ei päässyt. Mutta oli hienoa, kun ladut ja pulkkamäet löytyivät lähialueilta. Pienet ja suuremmatkin yritmaassa. Nyt kaivetaan esiin se viimeinenkin sisunripe. täjät keksivät tulla kahvikärryineen ulkoilualueille ja se hyöOllaan vastuullisia, käytetään maskia, pestään käsiä, pydytti kaikkia. sytään kotona ja seurustellaan ja ulkoillaan vain lähipiirin kanssa. Päivä on jo pidempi kuin yö ja valoa riittää, pian Turun Seudun Ekonomien jäseninä on noin 150 yrittäjää. lämpöäkin. Nautitaan musiikista, kirjallisuudesta, käsitöistä, tv:n tai nettipalvelujen dokumenteista ja elokuvista. KeAinakin ravintola- ja palvelualan yrittäjien asema on tukala. Samoin niiden työntekijöiden, jotka on jouduttu lomautsällä moni pääsee maaseudulle luonnon helmaan. tamaan tai irtisanomaan. Omalta osaltamme voisimme mahdollisuuksien mukaan käyttää pienyrittäjien palveluTankataan valoa ja lämpöä ja syksyllä elämä saattaa olla ja ja helpottaa heidän ja heidän työntekijöidensä asemaa. jo helpompaa. Kyllä se siitä!

2 2 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018


Kuva Pexels.com

SISÄLLYS

2

Miten vastuullisuuden suunnannäyttäjäksi?”

2021

SIVU 10

2

PÄÄKIRJOITUS

4

YKS EKONOMI TURUST’ Sanna Järvinen – Vuoden 2020 rekrytointialan kehittäjä 6 MITÄ KORONAN JÄLKEEN? Varsinais-Suomen Yrittäjät yrittäjän arjen apuna maakunnassa

Koronakriisin jälkeen tukitoimet on ohjattava sinne, missä syntyy kasvua.”

8 JÄSENLEHTI Vastuullisesti painettu hiilineutraali jäsenlehti 10 VASTUULLISUUDESTA Miten vastuullisuuden suunnannäyttäjäksi? Pieniä tekoja, joilla voit parantaa työympäristöä kaikille ihmisille.

Kuva Reetta Vahanen

SIVU 6

13 OPISKELU TSE MASTERS - Maisteriopiskelijoiden yhdistys 14

KUNTAVAALIT Ehdokkaita esittelyssä

15

HAKU Tule mukaan johtokuntatyöskentelyyn!

16

LUKUPIIRI

18

TAPAHTUMAT JA YHTEYSTIEDOT

Hanna Munter

Sanna Järvinen edesauttaa ammattiosaajien työllistymistä ja helpottaa työnantajien rekrytointeja.” SIVU 4 Sanna Järvinen

Kuva Jarkko Relander/Duunitori

Kehity, Virkisty, Verkostoidu.


YKS EKONOMI TURUST’

Sanna Järvinen – Vuoden 2020 rekrytointialan kehittäjä Turkulainen Sanna Järvinen on monipuolinen ekonomi. Hän on ideoinut ja rakentanut palveluita työllistämiseen ja toimeentulon turvaamiseen COVID-19-pandemian aikana. Järvisen aikaansaamat ratkaisut perustuvat pitkään kokemukseen HR-alalta, oppilaitosmaailman tuntemukseen, haluun auttaa nuoria työllistymään ja intoon kehitellä uusia asioita. JAANA MÄÄTTÄLÄ JA DUUNITORI teksti JARKKO RELANDER/DUUNITORI kuva

SANNA JÄRVISEN KOLME TÄRKEÄÄ:

Uteliaisuus 4 4 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

1

2 Innostuneisuus

3 Rohkeus


Taloushallinnon lehtori Turun ammatti-instituutissa Amisrekryn ja Amisharjoittelu.fi:n, Yksityisopettaja.fi:n sekä Rekryvalmentajan toimitusjohtaja Turun TAITO-koulutus Oy:n hallituksen jäsen

Sanotaan, että luovuus edellyttää joutenoloa. Vuonna 2017 Amisrekryn taustalla vaikuttaa Sannan mukaan vahva halu Sanna Järvinen oli sairauslomalla jalkaleikkauksen takia nostaa ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvostusta. ”Peruskoulun jälkeen ammatillinen oppilaitos on ja huomasi, että ammatillisen toisen asteen opiskelijoilta hyvä vaihtoehto siinä missä lukiokin. Ammattikoulu ei ole ja vastavalmistuneilta puuttui oma väylä työllistymiseen mikään kakkosvaihtoehto, jonne mennään, koska muualle – ja toisaalta työnantajilta osaajiin. Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on sen sijaan pitkään ollut omat rekryei päästä”, hän kuvailee. tointipalveluyrityksensä. Tästä ideasta syntyi Amisrekry ”Ammatillisen tutkinnon suorittaneet ovat oman alansa tulevaisuuden vahvoja ammattilaisia. Heillä on valmisja myöhemmin vuonna 2019 Amisrekryn itsepalvelukanava Amisharjoittelu.fi, jotka vastaavat tähän työllistämisen tuttuaan alan viimeisin tieto ja osaaminen. Haluan, että tarpeeseen. ammatillisen tutkinnon suorittanut on ylpeä ammattilainen. Päivittäin opettajan työssäni näen hienoja, motivoitu Amisrekry toimii siltana yritysten ja ammatillisten toisen asteen oppilaitosten välillä. Sen vahvuutena pidetään neita ja upeita nuoria. Haluan, että he ovat ylpeitä suorittamastaan tutkinnosta, saavuttamastaan ammatillisesta tiivistä kontaktiverkostoa ja osaamista oppilaitosmaailmasta. Järvisen ideoima sekä osittain myös itse rakentaosaamisesta”, Sanna kertoo. ma Amisharjoittelu.fi puolestaan on ilmainen ammatillisten ”Rekrygaalan voitto oli upea juttu! Oli mahtavaa, että työharjoittelupaikkojen, oppisopimuspaikkojen ja työpaikpääsin mukaan niin kovatasoiseen finaaliin. Voitto oli suuri kojen ilmoitus- ja hakukanava toisen asteen perustutkinja iloinen yllätys!”, onnellinen Sanna kertoo. toa suorittaville ja valmistuneille EKONOMIKOULUTUS ANTAA sekä niitä tarvitseville yrityksille ”JÄRVISEN TOIMINNASSA HYVÄT LÄHTÖKOHDAT koko maassa. KOROSTUVAT ERITYISESTI Sanna Järvinen valmistui eko Toisen asteen opiskelijoilYHTEISKUNTAVASTUULLISUUS le rakennettu palvelu on osoitnomiksi Turun kauppakorkeaJA ISO PALO AUTTAA NUORIA tanut hyödyllisyytensä. ”Useat koulusta vuonna 2005. Vaikka LÖYTÄMÄÄN PAIKKANSA opiskelijat ovat löytäneet kouhänen valmistumisensa venyi TYÖELÄMÄSSÄ.” lutussopimuspaikan sen kautta. hieman normaaliajasta, on hänen opintotaustansa sitäkin Useat suuret ja pienemmätkin laajempi ja monipuolinen. Sannan pääaineena oli laskenyritykset ovat ottaneet palvelun käyttöön ja muun muassa tatoimi, sivuaineina johtaminen ja organisointi, yritysjuriTurun kaupunki ilmoittaa siellä työharjoittelupaikkoja”, Järvinen kertoo. diikka ja tietojärjestelmätiede. Yksityisopettaja.fi on puolestaan pätevien freelancer Järvisen mukaan ekonomikoulutus antaa hyvän lähtökohdan työelämään. Hän korostaa, että jo opiskeluaikana pohjaisten opettajien verkosto, joka tarjoaa tukiopetusta, kannattaa olla aktiivinen ja kiinnostunut erilaisista asioisyksityisopetusta ja preppausta kaikille kouluasteille etänä ta. ”Verkostoituminen on tärkeää myös myöhemmin eläympäri Suomea ja lähiopetuksena Turussa. mässä. Kun tutustuu uusiin ihmisiin, voi vastaan tulla mie Keväällä 2020 Sannan yritys julkaisi hyväntekeväisyytenä Maatilalle.fi-portaalin, josta maatilat ja puutarhat lenkiintoisia mahdollisuuksia”, Sanna muistuttaa. voivat hakea ilmaiseksi työvoimaa. Ideana oli auttaa pe Ekonomiyrittäjänä Järvinen pystyy tuomaan oppilaillastamaan Suomen sato, kun korona sulki maiden rajoja le tietoa yritysmaailmasta ja toisaalta viemään yrityksille tietoa ammatillisten oppilaitosten osaajista ja kouluja ulkomaisten työntekijöiden tulo oli epävarmaa. Järvinen tusmahdollisuuksista. Tämä tarjoaa win-win –tilanteen tarttui toimeen nopeasti ja sivusto julkaistiin yhden viikonlopun aikana. Portaalilla on ollut kysyntää, tällä hetkellä sikaikille. vustolle on rekisteröitynyt jo lähes 9 000 käyttäjää. Tammikuussa 2021 avattiin Rekryvalmentaja.fi, joka tarjoaa työnhakuun, uraan, rekrytointiin ja HR:n liittyvää valmennusta työntekijöille, työnhakijoille, työnantajille ja yrityksille. TÄLLÄ PALSTALLA

INTOHIMONA HENKILÖSTÖHALLINTO JA NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN Sanna Järvinen valittiin 5.11.2020 Rekrygaalassa Vuoden rekrytointialan kehittäjäksi. Tuomariston mukaan Sanna on pitkän linjan moniottelija, joka on perustanut monia konkreettisia palveluita ratkomaan ajankohtaisia, isoja haasteita työmarkkinoilla ja työelämässä. ”Järvisen toiminnassa korostuvat erityisesti yhteiskuntavastuullisuus ja iso palo auttaa nuoria löytämään paikkansa työelämässä”, tuomaristo perusteli.

JULKAISEMME KIINNOSTAVAN EKONOMITARINAN.

KENEN EKONOMIN TARINAN SINÄ HALUAISIT KUULLA? Anna vinkki, laita viestiä: toimisto@turunseudunekonomit.fi.

5


MITÄ KORONAN JÄLKEEN?

Turun Seudun Ekonomit pyysi toista alueen järjestötoimijaa, Varsinais-Suomen Yrittäjiä, esittelemään omaa toimintaansa.

Varsinais-Suomen Yrittäjät yrittäjän arjen apuna maakunnassa Koronakriisin jälkeen tukitoimet on ohjattava sinne, missä syntyy kasvua. Yrittäjien selviäminen on varmistettava, Varsinais-Suomen Yrittäjät katsoo. SUVI UUSITALO-SIRÉN teksti VISIT TURKU kuvituskuva REETTA VAHANEN henkilökuva

Varsinais-Suomen Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä ja lähes 8000 jäsenyrittäjällä yksi maan suurimmista. Varsinais-Suomen Yrittäjiin kuuluu 33 paikallisyhdistystä. - Palvelemme alueen yrittäjiä ja ajamme yrittäjien etua maakunnassa ja valtakunnallisesti. Varsinais-Suomi on yksi Suomen talouden veturialueista. Siksi ei ole yhdentekevää, miten maakuntamme voi, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter sanoo.

6 6 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

Järjestö on pitänyt esillä muun muassa EU-tukien kohdentamista Suomessa kasvualueille syrjäseutujen sijaan. - Näin tuilla olisi säilyttämisen sijaan aitoa vaikuttavuutta.

MITÄ KORONAN JÄLKEEN? Edunvalvonnassa ja muussa järjestötyössä on viimeisen reilun vuoden ajan jouduttu keskittymään koronaan. Korona-aika on mullistanut tekemistä muutenkin. Tapahtumat ja yrittäjien kohtaaminen on pitänyt hoitaa etäyhteyksin.


”KORONAKRIISIN JÄLKEEN TUKITOIMET ON OHJATTAVA SINNE, MISSÄ SYNTYY KASVUA.” Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter

Yrittäjiä on tuettu puhelimet ja viestintävälineet kuumina. on hyvä mahdollisuus myös kasvattaa jo olemassa olevaa - Yrittäjien tilanteet vaihtelevat suuresti. Osan toimintaan yritystoimintaa, Munter muistuttaa. korona-aika ei ole tuonut isoja muutoksia, mutta erilaiset selvitykset ja meille tulevat yhteydenotot kertovat siiVarsinais-Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäpalvelu on jo pittä, että monta elinkelpoista yritystä on ajautunut lopettakään tarjonnut apua alueen kasvu- ja kehittämishaluisille miseen tai konkurssiin. Koronan jälkeen on näille yrittäjille yrityksille. Viimeisen kahden vuoden aikana mukana on ollut yhteensä 307 yritystä, joiden liikevaihto oli keskimäärin varmistettava uusi alku. Moni on menettänyt paljon ja heitä noin kolme miljoonaa euroa. Yrityksissä käynnistyi yli 200 on tuettava, Munter sanoo. kehitysprojektia. Seuraavan viiden vuoden aikana projek Hänen mukaansa koronakriisi on osaltaan edesauttanut edunvalvontatyötä, sillä yrittäjyyden merkitys yhteistien arvioidaan tuovan näihin yrityksiin noin 50–100 miljookunnan hyvinvoinnin luojana naa euroa lisäkasvua. on ymmärretty aiempaa laa- Tarjoamme palveluja myös ”TOIMIVAN YRITYKSEN jemmin. jaksamisen tueksi Yrittäjän tuOSTAMINEN ON kiverkko -palvelun kautta. Tu- Tämän on syytä heijastua koHYVÄ VAIHTOEHTO ronan jälkeen exit-työssä, kun kiverkon vapaaehtoiset auttajat tarjoavat keskusteluapua aletaan pohtia, miten syntyVAIKKAPA EKONOMILLE, nyttä koronalaskua makseja ohjaavat tarvittaessa yrittäJONKA HAAVEISSA taan. Yhteiskuntamme tarvitjiä esimerkiksi talousavun piiYRITTÄJYYS ON.” see rakenteellisia uudistuksia riin, Hanna Munter kertoo. ja työpaikkoja. Jälkimmäisiä Kuntavaalit ovat vahvasti yrittäjäjärjestön kevään agendalsyntyy vain yrityksissä. Yrittäjäjärjestö ei ole se taho, joka la, vaikka koronakriisiin liittyvä vaikuttamis- ja viestintätyö seisoo tarvittavien uudistusten tiellä. vie suurimman osan järjestötoimijoiden ajasta. YRITTÄJIEN TUKENA - Olemme kannustaneet yrittäjiä lähtemään ehdolle kunKoronatukikeskustelu ja erilaiset vaatimukset ovat saaneet tavaaleissa, sillä juuri yrittäjällä on usein ymmärrystä erityisesti julkisuudessa ison roolin, mutta järjestön arjen esimerkiksi arjen taloudenpidosta. Kuntatalouuden ongelmat eivät ole kadonneet mihinkään, Munter huomauttyössä on pyritty tukemaan ja auttamaan jäseniä monin taa. tavoin. Yrittäjäjärjestön käytetyimpiä palveluja on neuvontapalvelu, jonka kautta sadat varsinaissuomalaisetkin jäKoronan jälkeen yksi toiminnan painopiste liittyy kaivattuisenyrittäjät saavat vuosittain laki- ja muuta neuvontaa. hin kohtaamisiin. Varsinais-Suomen Yrittäjien vetämä Omistajanvaihdospalvelu tarjoaa tukea yrityksen ostamista tai myymistä - Tunnistamme valtavan paineen yrittäjien kohtaamiselle: verkostoitumiselle ja vertaistuelle. Näille kohtaamisille suunnitteleville neuvonnan ja koulutusten kautta. olemme valmiita tarjoamaan areenan heti kun pandemia- Toimivan yrityksen ostaminen on hyvä vaihtoehto vaikkapa ekonomille, jonka haaveissa yrittäjyys on. Yrityskauppa tilanne sen sallii, Munter kertoo.

7


JÄSENLEHTI

Vastuullisesti painettu hiilineutraali jäsenlehti

TEEMA: vastuullisuus

Turun Seudun Ekonomit ry on osa Suomen Ekonomeja, joiden arvona on vastuullisuus. Suomen Ekonomien tavoitteena on olla hiilineutraali organisaatio vuoteen 2025 mennessä. Liitto on myös ollut mukana tekemässä Akavan ilmastolinjauksia. Tavoitteena on tehdä Suomesta maailman ilmastoälykkäin maa. “Suomi on edelläkävijä ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen liittyvässä osaamisessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Tutkimus ja tutkittu tieto ohjaavat ilmastotavoitteita ja -toimenpiteitä.” MAIJA RANTAPAJU JA MIRKA LAMMI teksti SHUTTERSTOCK JA PUNAMUSTA kuvat

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy perustettiin jo vuonna 1899 ja PunaMusta -nimi otettiin käyttöön vuonna 1988 kirjapainotoimintojen markkinointinimenä. Viimeisen kolmen vuoden aikana konserni on tehnyt yhdeksän yrityskauppaa, jotka ovat laajentaneet toimintaa digitaalisiin palveluihin, kuten brändinhallinnan sekä verkkokauppa- ja palveluratkaisujen tarjoamiseen sekä suurkuvaratkaisuihin ja sisältö- ja VASTUULLISUUDEN suunnittelupalveluihin. Ideana on EDELLÄKÄVIJÄ NYT JA ”PUNAMUSTAN tarjota kaikki näkyvyys- ja painoliiTULEVAISUUDESSA HIILINEUTRAALIEN ketoiminnan ratkaisut yhden asiaPunaMusta kuuluu PunaMusta MePAINOTUOTTEIDEN kasyhteyshenkilön kautta. dia -konsernin näkyvyys- ja paiKOMPENSAATIOT ON noliiketoimintaan, joka palvelee KOHDISTETTU HANKKEESEEN, PunaMustan asiakas voi luottaa siihen, että vastuulliset valinnat on asiakkaitaan visionsa mukaisesti JOKA SUOJELEE AMAZONIN tehty alusta loppuun aina tuotemarkkinoinnin kokonaisratkaisujen SADEMETSÄÄ PERUN tasolta hankintaketjuihin. Vastuulavulla. Konsernin liikevaihto oli 103 PUOLEISELLA ALUEELLA.” lisuus on keskeinen osa konsernin miljoonaa euroa vuonna 2020, josstrategiaa ja yksi keskeisistä arta näkyvyys- ja painoliiketoiminvoista. Yritys uskoo vahvasti, että nan osuus oli 83,5 miljoonaa euroa. investointi vastuullisuuteen on investointi kilpailukykyyn. Yritys on sitoutunut olemaan alansa vastuullisuuden edelVastuullisuus tarkoittaa ympäristövastuun lisäksi myös läkävijä nyt ja tulevaisuudessa. Myös perinteisemmät näkyesimerkiksi sosiaalisen, taloudellisen ja journalistisen vasvyysratkaisut, kuten painaminen, säilyvät edelleen liiketoituun kantamista. minnan tärkeänä tukijalkana digitaalisen murroksen rinnalla. Turun Seudun Ekonomit ry on juuri kilpailuttanut painotalot ja päätyi valitsemaan jäsenlehtensä painajaksi PunaMusta osakeyhtiön. Yhtenä tärkeänä valintaan vaikuttavana tekijänä oli PunaMustan hiilineutraali painotuote. PunaMusta painaa myös Suomen Ekonomien, Helsingin Ekonomien ja Turun Kauppatieteiden ylioppilaat ry:n jäsenlehdet.

8


HIILIN E

E UOT OT

RAALI PAIN T U

ClimateCalc CC-000084/FI PunaMusta Magazine

PunaMusta Median ympäristövastuutavoitteena on olla hiilinegatiivinen konserni viimeistään vuoden 2029 loppuun mennessä. Yritys suosii hankinnoissaan kotimaisuutta ja esimerkiksi 92 prosenttia käytetystä paperista on kotimaista.

HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE PunaMusta on Suomen ainoa toimija, joka pystyy tarjoamaan kaikki paperille painettavat tuotteet hiilineutraalisti. Alle 3000 kappaleen painosmäärien kirjat, katalogit, vuosikertomukset, vastuullisuusraportit, suoramainokset ja lehdet (poislukien sanomalehdet) ovat automaattisesti hiilineutraaleja. Tätä suuremmat painosmäärät asiakas voi valita painettavaksi hiilineutraalisti. Hiilineutraali painotuote saavutetaan tuntemalla tuotteen valmistukseen vaikuttavat päästöt koko tuotantoketjusta. PunaMusta laskee päästöt vaiheittain aina paperinvalmistuksesta rahtiin ja työntekijöiden työmatkoihin. Hiilijalanjälkeen vaikuttavat myös paperilaatu ja painotekniikka. Hiilijalanjälki lasketaan sertifioidulla Climate Calc -menettelyllä ja laskenta auditoidaan vuosittain. Yritys on pienentänyt hiilijalanjälkeään 20 prosentilla vuosina 2018– 2019 ja 16 prosentilla vuosina 2019–2020 suhteessa valmistettuihin tuotantotonneihin. PunaMusta on aikaansaanut nämä tulokset muun muassa siirtymällä uusiutuvista ener-

gialähteistä tuotettuun sähköön, vähentämällä jätepaperia ja kemikaaleja, kehittämällä energiatehokkuutta ja huomioimalla paperilaatujen ympäristövaikutukset. Pienennystoimenpiteet jatkuvat edelleen ja jäljelle jäävät vähäiset päästöt kompensoidaan Verified Carbon Standard (VCS) -sertifioidun ilmastoprojektin kautta täysimääräisesti. VCS on vapaaehtoista päästökauppaa standardoivan Verran sertifikaatti ja se varmistaa, että kompensointiin käytettävät päästöyksiköt ovat todellisia, mitattuja, raportoituja ja ulkopuolisen tahon toimesta todennettuja. PunaMustan hiilineutraalien painotuotteiden kompensaatiot on kohdistettu hankkeeseen, joka suojelee Amazonin sademetsää Perun puoleisella alueella. Yritys edellyttää vastuullisuutta myös paperintuottajilta, alihankkijoilta ja kumppaneilta. Asiakas voi konkreettisesti edistää omaa päästöjen vähentämistä valitsemalla hiilineutraalin painotuotteen. Turun Seudun Ekonomien 2400 levikin laajuinen jäsenlehti painetaan Tampereen Vehmaisissa hiilineutraalina ja PunaMusta huolehtii kompensaation kustannuksesta. PunaMusta Oy:n markkinointijohtaja Mirka Lammi on koulutukseltaan ekonomi ja lähettää meille lukijoille vastuullisia terveisiä ja kiittää Turun Seudun Ekonomeja konkreettisesta ympäristövalinnasta painattaa jäsenlehtemme hiilineutraalisti.

”PUNAMUSTA USKOO VAHVASTI, ETTÄ INVESTOINTI VASTUULLISUUTEEN ON INVESTOINTI KILPAILUKYKYYN.”

9


PALSTA

Vastuullisuudesta – ajatuksia ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun ympäriltä.

Miten vastuullisuuden suunnannäyttäjäksi? ”Evoluutio on mennyt lihaksista päähän ja päästä sydämeen”, futuristi Perttu Pölönen toteaa kirjassaan. Hänen mielipiteeseensä on helppo yhtyä, ”maailmasta pitää tehdä parempi, ei tehokkaampi.” Aihe on ajankohtaisempi kuin koskaan, kun mietitään pandemian jälkeistä maailmaa. Nopeuden sijaan kaipaamme oikeaa suuntaa ja pieninkin suunnanmuutos 2020-luvun alussa voi näyttää suurelta vuosikymmenen lopussa. LOTTA SIUTLA teksti ja henkilökuva PEXELS.COM kuvituskuva

Haastattelin muutamia vastuullisuuden suunnannäyttäjiä ja tämä vastuullisuus -palsta päättyy pohdintoihin siitä, mitä vastuullisuus tulevaisuudessa on.

EI VAIN RUSINOITA PULLASTA Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja ympäristö- ja ihmisoikeusteemoihin keskittyneen luovan toimiston Måndagin perustaja ja luova johtaja Arto Sivonen näkee, että tulevaisuudessa vastuullisuus nähdään kokonaisuutena, painopisteinä ja ymmärretään millä toimilla on merkitystä. Jatkossa ei voi olla vastuullinen vain jollakin osa-alueella. Samaa peräänkuuluttaa Pauligin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipponen: ”Vastuullisuudessa ei enää riitä, että pyritään minimoimaan toiminnan negatiiviset vaikutukset ja hallitsemaan riskiä. Yritysten on otettava vastuullisuus strategiansa ytimeen ja muutettava toimintaansa niin, että sen vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan, ympäristöön ja ihmisiin ovat uudistavia ja muuttavat asioita paremmaksi.” REHELLISTÄ KOMMUNIKOINTIA Sustainable Brand Index on Euroopan laajin vastuullisuuden bränditutkimus, jossa kuluttajilta kysytään heidän näkemystään vastuullisesta brändistä. Kannattaa muistaa, että tämä ei kuitenkaan kerro totuutta, vaan ainoastaan kuluttajien ko-

10 10 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

TEEMA: vastuullisuus

kemuksen brändin vastuullisuudesta. Esimerkiksi Valio on pärjännyt useana vuonna tässä kuluttajatutkimuksessa. Viestiessä omista vastuullisuussaavutuksista kannattaa muistaa avoimuus ja rehellisyys. Mikäli yritys pärjää jossain tutkimuksessa, on tärkeää jakaa tietoa myös siitä, miten kyseinen tutkimus on tehty ja kenen näkökulmaa se edustaa. Lisäksi yritysten kannattaa avoimesti kertoa mihin toimiin vastuullisuuden osalta on jo ryhdytty ja mitä aiotaan vielä tehdä.

ÄÄNI YLIMMÄSSÄ JOHTORYHMÄSSÄ Tulevaisuudessa ei enää riitä, että pyritään minimoimaan oman tuotantoketjun päästöt ja huomioidaan erilaiset ihmiset kouluttamalla henkilöstöä tiedostamattomista ennakkoluuloista, esimerkiksi vähemmistöryhmiä kohtaan (unconscious bias). Tulevaisuudessa yritysten johtoryhmästä löytyy C-tason vastuullisuusjohtaja, joka kykenee katsomaan vastuullisuutta kaikista eri näkökulmista. Hän näkee yrityksen mahdollisuudet ja velvollisuudet vaikuttaa oman toiminnan lisäksi kumppaneihin ja ympäröivään yhteiskuntaan tavalla, joka vie asioita oikeaan ja parempaan suuntaan. Vastuullisuusjohtajan työlista on organisaation läpileikkaava. Tiimiin tarvitaan osaajia eri toimialoilta, jotta ymmärretään se, miten vastuullisuusarvot voidaan jalkauttaa yrityksen eri toimintoihin.


”KANNUSTAN KAIKKIA EKONOMEJA HAASTAMAAN ITSEÄÄN VASTUULLISUUSNÄKÖKULMISTA JA TARKASTELEMAAN ASIOITA LAAJEMMIN YHTEISKUNNAN, YMPÄRISTÖN JA IHMISTEN KANNALTA LIIKETOIMINTAPÄÄTÖKSIÄ TEHDESSÄ.”

Vastuullisuusjohtajan kannattaa olla kiinnostunut niin kartongin kierrätyksestä, siivousfirman käyttämistä pesuaineista kuin naisten lukumäärästä sidosryhmien johtoryhmässä. Hän voi olla mukana arvioitaessa eri alihankkijoita tai teknologiakumppaneita, pohtiessa työsuhde-etuuksia, palkattavien kesätyöntekijöiden valintakriteerejä sekä tervetuloaulan uutta taideteosta. Vas-

tuullisuusarvot ja strategia kannattaa jalkauttaa koko organisaatioon ja kouluttaa henkilöstöä tekemään itsenäisesti vastuullisia valintoja ja ratkaisuja. Pörssiyritykset ja pääomasijoittajat hallitsevat vastuullisuusasiat kohtalaisen hyvin jo lakivelvoitteisesti, mutta parannettavaa on varmasti. Investointina vastuullisuuteen panostaminen näkyy luonnollisesti pidemmällä aikavälillä, mutta siihen panostamatta jättäminen voi koitua yrityksen kohtaloksi, jos kilpailijat menevät tässä edelle.

KULTTUURISET EROT HUOMIOITAVA Arto Sivonen huomauttaa myös, että on olemassa isoja kulttuurieroja siinä, millaisia mahdollisuuksia ihmisillä on elää elämäänsä ympäristöä kunnioittaen. Nämä erot voivat johtua taloudesta, köyhyydestä tai perinteistä. Uskon, että ekonomit omaavat paljon tietotaitoa ja sydämen, jota yritykset voisivat hyödyntää vastuullisuustyössään. Kannustan kaikkia ekonomeja haastamaan itseään vastuullisuusnäkökulmista ja tarkastelemaan asioita laajemmin yhteiskunnan, ympäristön ja ihmisten kannalta liiketoimintapäätöksiä tehdessä. Täydellisyyteen on turha pyrkiä, mutta kannattaa lähteä siitä, että määritetään ainakin riittävän hyvä taso. >

TEE NÄIDEN KYSYMYSTEN AVULLA VASTUULLISIA LIIKETOIMINTAPÄÄTÖKSIÄ:

1.

Onko meillä selkeästi kommunikoitavissa oleva kompassi tai mittaristo vastuullisuudesta puhuttaessa?

2.

Kuinka vastuullisesti nykyiset/ harkitsemamme kumppanit toimivat?

3.

Olenko arvioinut käsillä olevia vaihtoehtoja huomioiden niiden vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan tai ihmisiin?

4.

Onko tiimissäni riittävästi edustettuna erilaisia näkökulmia ja miten varmistan, että ne tulevat kuulluksi?

5.

Emmehän sorru sellaisiin tiedostamattomiin ennakkoluuloihin, jotka olisivat pienellä työllä oikaistavissa?

Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

11 11


PALSTA

Pieniä tekoja, joilla voit parantaa työympäristöä kaikille ihmisille. 1. Kiinnitä huomioita erilaisiin kommunikaatiotyyleihin tapaamisissa, joita järjestät tai joihin osallistut. Mahdollista se, että jokainen tulee kuulluksi ja ketään ei säännöllisesti keskeytetä. 2. Anna tunnustusta sinne, missä tunnustus on ansaittu. Paikallista ideoiden lähteet ja alkuperä. Älä anna kovimpaan tai viimeisimmäksi puhuneen häiritä. 3. Selvitä mitä joustavan työn mahdollisuuksia työpaikallasi on ja kokeile yhtä osoittaaksesi sille tukeasi. Puhu suoraan, jos kuulet kollegoiden arvostelevan heitä, jotka hyödyntävät joustavan työn järjestelyjä.

Edellisen sivun kysymyksiä 4 ja 5 voi lähteä laajemmin miettimään Harvard Business Review (2020) tutkimuksen mukaan.

9. Aloita tai liity aloitteeseen, joka puuttuu sukupuolidiversiteettiin organisaatiossa enemmän systemaattisella tasolla. Oletko epävarma mistä aloittaa? Harkitse käsitteleväsi palkkaamis- tai ylennysprosessia, jotka ovat yleisesti merkittävimpiä sukupuolten välisten erojen mahdollistajia. 10. Rekrytoi vähintään yksi mieskollega mukaan aloitteeseen. Tutkimus on osoittanut, että kun miehet osallistuvat diversiteettialoitteisiin, edistytään nopeammin kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa.

4. Muuta säännölliset tapaamiset alkamaan kello yhdeksän jälkeen ja päättymään ennen viittä. Tämä mahdollistaa niiden yksilöiden osallistumisen ilman erityisjärjestelyitä, joilla on joko lasten tai ikä-ihmisten hoitoon liittyviä vastuita. 5. Suunnittele seuraava sosiaalinen tai työpaikan ulkopuolinen kokoontuminen harkiten, välttäen tyypillisiä naisten tai miesten paikkoja. Harkitse lounasta tai myöhäisen iltapäivän aktiviteettia, jotta et jätä pois ihmisiä, jotka eivät helposti pysty osallistumaan työpäivän jälkeen. 6. Älä tee oletuksia siitä, mihin haasteisiin tai rooleihin työntekijät saattavat olla halukkaita sitoutumaan. Kysy heiltä – ja aktiivisesti tue heidän valintoja. 7. Sitoudu rekrytoimaan tai harkitsemaan seuraavaan avoimeen työtehtävään vähintään kolmea pätevää kandidaattia, jotka toisivat tiimiisi diversiteettiä jollain merkittävällä tavalla. 8. Ryhdy mentoriksi korkean suorituskyvyn omaavalle naiselle (tai auta häntä löytämään joku, joka on sopiva). Mentoreilla (sekä nais- että mies-) on keskeinen rooli kannustaa ja voimaannuttaa naisia etenemään urallaan. TEEMA: vastuullisuus

LÄHDE Harvard Business Review, 2020 Research: Small Wins Can Make a Big Impact on Gender Equality by Lyn Denend, Paul Yock, and Dan Azagury

12 12 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018


OPISKELU

TSE MASTERS - Maisteriopiskelijoiden yhdistys TSE Masters on vuonna 2018 Turun kauppakorkeakoulun maisteriopiskelijoita varten perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää erityisesti pian työelämään siirtyvien opiskelijoiden verkostoitumista ja menestymistä työelämässä. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 100 jäsentä. IIDA KUUSELA JA VEERA SULOSAARI teksti TSE MASTERS/ANSSI PULKKINEN kuvat

Kuluneen lukuvuoden aikana olemme panostaneet siihen, että opiskelijat ja työnantajat pääsevät kohtaamaan myös poikkeusaikana. Esimerkiksi perinteinen verkostoitumistapahtuma, TSE Masters -risteily, järjestettiin tänä vuonna Zoomin taajuuksilla. Vaikka kohtaamisia buffetpöydän äärellä ei päästykään toteuttamaan, onnistuimme kuitenkin saattamaan työnantajat ja opiskelijat yhteen. Opiskelijat pääsivät seuraamaan yritysesittelyjä, tutustumaan kauppatieteilijöiden uramahdollisuuksiin ja kuulemaan viihdyttäviä tosielämän tarinoita työmaailmasta. Verkostoitumisen ohella olemme kiinnittäneet huomiota opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen. Lukukauden alussa järjestimme opiskeluhyvinvointia tukevan Itsensä johtaminen tulevaisuuden työelämätaitona -verkkoluennon, jossa käsiteltiin muun muassa itsensä johtamisen taitoja oman hyvinvoinnin ja jaksamisen varmistamiseksi sekä työelämätaitoja onnistumisen ja menestymisen tueksi.

ETÄILY TULI JÄÄDÄKSEEN Poikkeusolojen aikana erilaiset etätyöskentelyn toimintatavat ja työkalut ovat tulleet erittäin tutuiksi myös opiskelijoille. Luennot, ryhmätöiden tekeminen ja jopa vapaa-ajan

tapahtumat ovat siirtyneet Zoomin tai Teamsin taajuuksille. Moni ei tule ajatelleeksi, että ensimmäisen vuoden opiskelijoille nykyinen etätyömalli on se “normaali”, johon he ovat opiskelussa tottuneet. Osalle Zoom-tapahtumat saattavat olla ainoa kosketuspinta opiskelijaelämään. Opiskelijat tulevat myös viemään nämä opit mukanaan työelämään ja saattavat jopa odottaa työnantajalta vapauksia tehdä töitä etänä. Työnantajien kannattaakin ottaa tämä huomioon sekä tunnistaa uudenlaisen hybridityöskentelyn ja siihen liittyvän osaamisen potentiaali ja mahdollisuudet. Vaikka monet saattavatkin huokaista helpotuksesta saadessaan jättää Teams-palaverit historiaan, kun palataan takaisin toimistoille ja työpaikoille, fakta on se, että etätyöskentely on tullut jäädäkseen. Miksi pitäisikään heittää hukkaan yli vuoden verran opeteltuja taitoja?

>

TUTUSTU MEIHIN LISÄÄ www.tuky.fi/etusivu/toimijat/ erillistoimijat/tsemasters

”TSE MASTERS TUKEE JA EDISTÄÄ ERITYISESTI PIAN TYÖELÄMÄÄN SIIRTYVIEN TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN MAISTERIOPISKELIJOIDEN VERKOSTOITUMISTA JA MENESTYMISTÄ TYÖELÄMÄSSÄ.” Iida Kuusela (vas.) toimii TSE Mastersin sihteerinä ja Veera Sulosaari markkinointivastaavana.

13


KUNTAVAALIT Turun Seudun Ekonomit ry tarjosi puoluetoimistojen kautta kaikille niille jäsenilleen, jotka ovat tulevissa Varsinais-Suomen kunnallisvaaleissa 13.6.2021 ehdokkaina, mahdollisuutta lyhyeen esittelyyn tässä jäsenlehdessä. KUNTAVAALIT.FI kuvitus

LOTTA BASTMAN

HANNELE KAUPPI

Ikä: 46 v. Ammatti: Markkinointipäällikkö Puolue: Kansallinen Kokoomus

Ikä: Ammatti: Puolue:

Teemani: 1) Lapsiperheiden ja nuorten asiat. Ennaltaehkäisevät mielenterveyden palvelut ovat tärkeitä ja hoitoon tulisi päästä nykyistä nopeammin. Koulukiusaamisessa tulee olla nollatoleranssi. Sopivan varhaiskasvatuspaikan löytyminen sujuvan matkan päässä kotoa on tärkeää. Lapsiperheiden tukipalveluita tulee olla saatavilla helposti. 2) Tasapainoinen talous ja yrittäjämyönteisyys. Isojen hankkeiden talouskurilla, osaavalla projektijohdolla ja hankeselvityksillä huolehditaan, että nykyinen verotustaso riittää. Turun tulee olla yrityksille hyvä paikka toimia. Yritykset luovat työpaikkoja ja tuovat verotuloja. 3) Saaristomeri ja saaristo. Äitinä ja pitkän linjan purjehtijana minua huolettaa Saaristomeren tila. Ravinteiden aiheuttama kestämätön kuormitus merelle tulee kääntää laskuun. Ainutlaatuista saaristoa Turun vetovoimatekijänä tulisi myös hyödyntää enemmän, luonnon sallimissa puitteissa. Jos etsit kaltaistani aikaansaavaa ehdokasta, anna äänesi minulle.

Kotikunnassani Paraisilla • hyvät liikenneyhteydet, ml. tietoliikenne • työ jokaiselle työikäiselle • sivukylien asukkaiden huomioiminen Synnyin ja kasvoin Paraisilla karjalaisperheessä ja -kylässä. Vanhemmiltani sain mallin osallistua ja toimia yhteisten asioiden eteen. Neljä vuotta sitten naapurikylän kalastaja pyysi minua ehdokkaaksi muun muassa edustamaan sivukylien asukkaita. Olenkin toiminut sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenenä.

14

60 v. KTM, ekonomi, työtön Keskusta, sitoutumaton

Kuulin vaalivalmisteluissa Rauman sivukylien neuvottelukunnasta, jollainen olisi minusta hyvä olla myös Paraisilla. Haluan myös tuoda esiin tarpeen kaksi- ja monikielisten lapsien kotikielentasoiseen kouluopetukseen – kielet ovat rikkaus. Kenenkään ei pitäisi joutua valitsemaan omaa kotikieltään etenkään nykyaikana, jolloin hyvä kielitaito on jatkuvasti vähenemässä siitä huolimatta, että perheet ovat omani lailla sekä kaksikielisiä että kansainvälisiä.


Kuva Unsplash.com

KAIKEN TAKANA ON KUNTA.

Tule mukaan johtokuntatyöskentelyyn! Turun Seudun Ekonomien hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, pois lukien heinäkuu. Kuukausikokousten lisäksi on useita muita tapaamisia, joissa tavataan alueen suomen- ja ruotsinkielisten ekonomi- ja opiskelijayhdistysten hallituksia sekä valtakunnallisesti kolmea muuta suurinta paikallisyhdistyksen ekonomihallitusta. Hallitusjäsenyys on kolmivuotinen. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa. Syksyllä 2021 tulee hakuun ensisijaisesti seuraava tehtävä:

• Opiskelija- ja nuorekonomivastaava

VILLE VALKONEN Ikä: 33 v. Ammatti: Yhteiskuntasuhdepäällikkö Puolue: Kansallinen kokoomus Turku tarvitsee muutosta. Taloutta täytyy hoitaa realistisesti. Hallintoon tarvitaan lisää tulosvastuuta. Turussa täytyy myös ottaa rohkea etunoja tulevaisuuteen ja panostaa kaupunkikehitykseen, kansainväliseen houkuttelevuuteen ja koulutukseen. Veroja ei missään nimessä pidä korottaa. Turun täytyy olla yrittäjämyönteinen kaupunki - yritykset takovat menestyksen ja työllistävät. Yritysten ja korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä pitää edistää. Tulevaisuuden talous perustuu korkeaan osaamiseen. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota siihen, että mahdollisimman moni nuori korkeakoulutettu voi jäädä Turkuun valmistumisen jälkeen. Ilmastonmuutosta tulee torjua järkikeinoin, tutkimukseen perustuen - ei haihattelemalla. Turun tulee ehdottomasti pysyä aina niin turvallisena, että missä tahansa päin Turkua kuka tahansa voi turvallisin mielin kävellä ulkona, koska tahansa. Tehdään Turusta Suomen ykköskaupunki!

Tehtävänkuva sisältää seuraavat osa-alueet: • Yleinen hallitustyöskentely muun hallituksen kanssa • Yhteistyö opiskelijasidosryhmien sekä Turun kauppakorkeakoulun kanssa • Nuorekonomien edun ajaminen yhdistyksessä • Opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksien edistäminen • Soveltuvat edustustapahtumat opiskelijariennoista valmistujaisjuhliin • Uusjäsenhankinnan edistäminen opiskelija- ja vastavalmistuneispainotuksella • Yhteistyö Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilön kanssa • Tapahtumien järjestäminen ja koordinointi osana tapahtumatyöryhmää • Kaikki muu opiskelija- ja nuorekonomiasioihin liittyvä

KIINNOSTUITKO? LÄHDE MUKAAN! Mikäli haluat olla mukana vaikuttamassa ja vahvistamassa Turun talousalueen ekonomiyhteisöä ja -yhteistyötä, ole yhteydessä puheenjohtaja Hookanaan, 050 5410 869. • Helimerkiksi.

Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

15 15


LUKUPIIRI

4,5

3,3

3,8

ANNI KYTÖMÄKI, MARGARITA. 2020 Arvosana: 4,5/5

HEATHER MORRIS, AUSCHWITZIN TATUOIJA. 2018 Arvosana: 3,3/5

JUHANA TORKKI JA SAMI MIETTINEN, UUSI NEUVOTTELUVALTA. 2019 Arvosana: 3,8/5

Kommentteja: • Kirjan kolmesta pääteemasta kehollinen itsemääräämisoikeus herätti eniten lukupiiriläisten ajatuksia ja kiinnostusta • Sisällöltään ajankohtainen monilta osin • Valtaosin positiiviset fiilikset, ei mestariteostasoa • Kaunista kieltä ja runsasta kuvailua • Hyvin yhdistetty juoni • Hieno ja yllättävä loppu • Polkee paikoin paikoillaan, turhan pitkä

Kommentteja: • Kiehtova yhdistelmä rakkaustarinaa ja karmivaa ympäristöä • Kirjasta välittyi positiivinen ja lohdullinen tunnelma, myös auttaminen nousi esille • Kuvaa hyvin vartijoiden kaupankäyntiä, jollaista syntyy kyseenomaisessa tilanteessa • Heräsi kysymys ihmisen raadollisuudesta: mihin kaikkeen ihminen on valmis esim. sotilasvalan nimissä • Helppolukuinen, ei montaa päähenkilöitä • Kielellisesti ei kovin korkea tasoinen kirja • Juutalaisuuden kuvausta kaivattiin mukaan • Yllätyksenä tuli se, että keskitys leiri ei näyttäytynyt kovin tavoite perusteisena toimintana. Kirjasta välittyi enemmänkin ihmisten nöyryytys.

Kommentteja: • Oppikirjamainen. Opettaa sääntö jä, miten tulisi neuvotella. Tuo esille ihmisten erilaisuuden. • Hyvä kirja. Hyvä neuvo: ennen kuin menet neuvotteluun, selvitä itsellesi mitä haluat saavuttaa. • Kirja esittelee hyvin erilaisia esimerkkitapauksia. • Hyvä kirja. Ihmettelin, miten olen pärjännyt tähän asti ilman sen oppeja. • Juhana on hyvä kirjoittaja, myös muihin hänen kirjoihinsa kannattaa perehtyä. Pelkää asiaa, helppo lukuinen. • Neuvottelujen kulttuurierot tuotiin esiin suomalaisten osalta, ei paljoa muiden kulttuurien näkökulmasta. • Puuduttavaa kuunnella, ei jäänyt paljoa mieleen. Teksti hyppii paikoin liikaa asiasta toiseen. • Liikaa sivuja, tuli ähky.

16 16 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018


AJANKOHTAISTA

Kuva Suomen Ekonomit

SEURAAVA LUKUPIIRIN TAPAAMINEN:

AIKA: ma 24.5.2021, klo 17:15

4,6 PANU LUUKKA, YRITYSKULTTUURI ON KUNINGAS. 2019 Arvosana: 4,6/5 Kommentteja: • Hyvä ja erilainen kirja. • Panu ei ole kokenut kirjailija, mutta rehellinen tyyli toimi tässä teemassa. • Kirjoittaja jakaa omia oppejaan mukaansa tempaavasti. • Lukuisasti esimerkkejä moderneista yrityksistä. • Yrityskulttuuri on rakas ja tärkeä teema. • Mieleen nousi se, että lukeeko kirjoja ne, joiden niitä tulisi lukea? • Panulla on raikasta ajattelua. • Keskiöön nousi yrityksen ihmiskäsitys, arvot ja missio, jotka ovat tärkeimpiä ja ne on tuotava näkyväksi. • Helppolukuinen kirja. Kevyesti kirjoitettuna painavaa asiaa. Suosittelen muillekin. • Kirjaan liittyvät 10 haastattelua kannattaa kuunnella Spotifysta.

PAIKKA: Oma tietokone (Teams)

KIRJAT: Niillas Holmberg. Halla Helle. (2021) Ann-Christin Antell. Puuvillatehtaan varjossa. (2021) .

OPI UUTTA, INNOSTU, INSPIROIDU Suomen Ekonomit tarjoavat jäsenilleen laajan valikoiman webinaareja ja podcasteja katsottavaksi ja kuunneltavaksi johtamiseen, rekrytointiin ja työnhakuun, osaamiseen sekä työelämään liittyen. Tutustu myös Helsingin Ekonomien webinaaritarjontaan! LÖYDÄT TARJONNAN Suomen Ekonomien jäsenpalvelusta ja paikallisten ekonomiyhdistysten tapahtumista!

> ”JOSKUS KESKUSTELU KIRJASTA ANTAA ENEMMÄN KUIN ITSE KIRJAN LUKEMINEN TAI KUUNTELEMINEN.” Lukupiirin yhteinen toteamus

ekonomit.fi/tapahtumat jasenpalvelu.ekonomit.fi

EKONOMIYSTÄVÄ EKONOMIEN JÄSENEKSI Turun Seudun Ekonomien hallitus on käynnistänyt jäsenhankintakampanjan, jossa Ekonomeihin kuuluva Turun Seudun Ekonomien jäsen saa vapaavalintaisesti joko kaksi leffalippua tai 30 euron arvoisen lahjakortin Woltiin tuodessaan jäsenen Ekonomien jäseneksi.

>

Lue lisää uutiskirjeestä tai ota yhteyttä: toimisto@turunseudunekonomit.fi

Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

17 17


TAPAHTUMAT

Tapahtumiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.ekonomit.fi/tapahtumat jäsensivuille kirjautumalla. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Pakottavan syyn kohdalla voi ilmoittautumisen peruuttaa viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka Suomen Ekonomien sivujen kautta. Mikäli joudut peruuttamaan ilmoittautumisen tämän ajankohdan jälkeen, lähetäthän viestiä tapahtumanjärjestäjälle (katso tapahtumailmoitus) tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@turunseudunekonomit.fi.

LIIKUNTAVIDEOSARJA: LIIKUNNANOHJAAJA SINI KOKKALA MILLOIN TAHANSA PE 25.6.2021 SAAKKA

Liikunnanohjaaja Sini Kokkala on suunnitellut jäsenillemme 10 kerran liikuntavideosarjan kevätkaudelle 2021. Lyhyet 20–30 minuutin treenit on helppo tehdä kotona ilman erityisiä välineitä – tehokasta ja hauskaa! Voit ilmoittautua liikuntavideosarjan käyttäjäksi 25.6. asti. Videopankki on käytössä 25.6. saakka, joten ehdit vielä hyvin mukaan. Videot on tarkoitettu vain Turun Seudun Ekonomien jäsenille ja palvelun tilanneille, eikä niitä saa ladata tai jakaa edelleen muualla myöhemmin esitettäviksi. OMA TIETOKONE. VIDEOLINKKI LÄHETETÄÄN ILMOITTAUTUNEILLE. Kuva Unsplash.com

Voit myös ilmoittautua toimiston sähköpostiin, jos ilmoittautuminen järjestelmässä ei onnistu. TAPAHTUMIEN MAKSUT Maksullisten tapahtumien maksut suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Peruutustapauksissa osallistumismaksu palautetaan, mikäli peruutus on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. JOS KIRJAUTUMINEN SUOMEN EKONOMIEN SIVUILLE EI ONNISTU Mikäli et ole aikaisemmin kirjautunut jäsensivuille tai olet unohtanut salasanasi, kirjaudu käyttäen Suomen Ekonomien jäsennumeroasi ja henkilötunnuksesi loppuosaa. Jäsennumerosi löydät mm. Ekonomi-lehden osoitetiedoista. Jos et pääse kirjautumaan Suomen Ekonomien sivuille, niin olethan yhteydessä Suomen Ekonomeihin (jasenrekisteri@ekonomit.fi) uuden salasanan saamiseksi.

WWW

www.ekonomit.fi/tapahtumat

Seuraa tulevia tapahtumia yhdistyksen kotisivuilta, uutiskirjeestä ja facebookista!”

18 18 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

EKONOMIEN SUUNNISTUSILTA – TUTUSTU SUUNNISTUKSEEN KE 28.04. KLO 17.30–20.00

Kevät on parasta aikaa suunnistusharrastuksen aloittamiseen! Tule siis tutustumaan suunnistukseen matalalla kynnyksellä. Sinun ei tarvitse osata suunnistaa tai lukea karttaa

Toimiston aukioloaikoihin muutoksia. Koronatilanteen myötä olemme muuttaneet toimistomme aukioloaikoja. Toimistollamme voi edelleen tulla käymään maanantaista torstaihin klo 9–14., mutta ilmoitathan siitä etukäteen joko soittamalla p. (02)469 0680 tai lähettämällä sähköpostia toimistollemme, niin toimistosihteerimme on sovitusti paikalla.


Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiimme!”

ESIMERKKEJÄ SUOMEN EKONOMIEN TULEVISTA TAPAHTUMISTA:

4.5.

24.5.

5.5.

7.6.

Miten bisnes hyötyy teknologiasta?

Puntarissa kasvun ja työllisyyden keinot

ILMOITETAAN ERIKSEEN OSALLISTUJILLE.

UINTITEKNIIKKAKURSSI

Työnhaun verkkovalmennus: 5 näkökulmaa piilotyönhakuun

Työnhaun verkkovalmennus: Myy osaamisesi työnantajille

16.9.

Biz Potential Finland 2021.

Kuva Pexels.com

osallistuaksesi. Käymme läpi suunnistuksen perusteet (kartan lukeminen, kompassin käyttö, toiminta kuntorasteilla), jonka jälkeen on mahdollista osallistua valitsemalleen radalle TurkuRasteilla (radat tyypillisesti 2 km helppo – 6 km vaativampi). Suunnistus on matalan kynnyksen harrastus, tarvitset vain ulkoiluvaatteet ja oman kompassin. Mikäli omistat nastapohjaiset kengät, ota ne mukaan. Tavallisilla lenkkitossuillakin pärjää. Jos haluat osallistua Turku-Rasteille, varaa mukaasi 10 € käteistä. Mahdollisista koronarajoitusten aiheuttamista muutoksista tapahtuman läpivientiin ilmoitetaan osallistujille. Tapahtumaan mahtuu 10 osallistujaa, ei aveceja. Tämä tapahtuma on täynnä. Ilmoittaudu jonotuslistalle toimistoon, puh. (02) 469 0680, toimisto@turunseudunekonomit.fi

TIISTAISIN 4.5.–1.6. KLO 16.45–17.45

Turun Seudun Ekonomit järjestää jälleen keväällä jäsenilleen suositun uintitekniikkakoulutuksen Holiday Club Caribian allasosastolla viitenä tiistai-iltana 4.5. alkaen klo 16.45. Seuraavat kerrat ovat 11.5., 18.5., 25.5. ja 1.6. Kouluttajana toimii liikunnanohjaaja Sini Kokkala. Maksullinen avec-tapahtuma. Hinta 54 euroa/henkilö. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä. Ilmoittautumiset ja maksut 4.4. mennessä. Mahdollisista koronarajoitusten aiheuttamista muutoksista ilmoitetaan osallistujille. Tämä tapahtuma on täynnä. Ilmoittaudu jonotuslistalle toimistoon, puh. (02) 469 0680, toimisto@turunseudunekonomit.fi HOLIDAY CLUB CARIBIA, KONGRESSIKUJA 1, TURKU

TULE MUKAAN LIIKKUMAAN MONIPUOLISESTI Olen liikunnanohjaaja Sini Kokkala ja tehnyt töitä liikunnan parissa pian 16 vuotta. Tällä hetkellä ohjaan päätyöni ohessa erilaisia ryhmäliikuntatunteja ja sydäntäni lähellä ovat myös kestävyys- sekä vesiliikunta. Vastapainoksi rankemmalle treenille ohjaan kehonhuoltotunteja sekä joogaa. Tunneillani painotan hyvää suoritustekniikkaa sekä kannustan aina kuuntelemaan omaa kehoa. Annan mielelläni myös liikevariaatioita, jotta pystyt valitsemaan juuri omalle tasollesi sopivat harjoitteet. Monipuolisuus on mielestäni avain hyvinvoivaan kehoon, joten kannustan rohkeasti kokeilemaan erilaisia lajeja ja liikuntatunteja!

>

TURUN SEUDUN EKONOMIT WWW

LIIKUNTAVIDEOSARJA (VIDEOLINKKI) PE 25.6.2021 SAAKKA

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

Toimistosihteeri Mari Tiitinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu (02) 469 0680 www.ekonomit.fi/tapahtumat toimisto@turunseudunekonomit.fi

Puheenjohtaja Heli Hookana 050 5410 869

Tapahtumavastaava

Elina Järvinen 050 4328 268

19 Turun Seudun Ekonomit 2/2018

19 19 I 19


Kuva Unsplash.com

TURUN SEUDUN EKONOMIT JÄSENLEHTI

EKONOMIEN LUKUPIIRI MA 24.5. KLO 17.15 Tervetuloa mukaan Lukupiiriin! Lukupiiri kokoontuu noin 6–8 viikon välein. Lukupiiriin voit osallistua, vaikka et kirjaa olisi lukenutkaan. Seuraavat kirjat: Niillas Holmberg. Halla Helle. (2021) Ann-Christin Antell. Puuvillatehtaan varjossa. (2021) Ilmoittautumiset ja lisätiedot: toimisto@turunseudunekonomit.fi OMA TIETOKONE (TEAMS)

EKONOMIEN PADEL-ILTA – TUTUSTU PADELIIN MA 24.5. KLO 17.00–19.00 KE 26.5. KLO 18.30–20.30 Padel on suuren suosion saavuttanut mailapeli, joka yhdistää tenniksen ja squashin ominaisuuksia. Padel soveltuu lähes kaikille ja on hauska sekä sopivan haastava laji kunnon kohottamiselle. Sitä pelataan aina nelinpelinä, joten se on erittäin sosiaalinen laji. Tule tutustumaan lajiin opettajan johdolla – et tarvitse aiempaa kokemusta mailapeleistä. Tutustumisillat ovat ulkokentällä, joten ota mukaasi ulos soveltuvat treenivaatteet, lenkkarit ja vesipullo. Tutustumisiltoja järjestetään kaksi: ma 24.05. (17–19) ja ke 26.05. (klo 18.30– 20.30). Kumpaankin tapahtumaan mahtuu 8 osallistujaa, ei aveceja. Tapahtuman hinta on 23 €/hlö. Ilmoittautumiset viimeistään 11.5. Tapahtuma on maksullinen. Lisätietoja yhdistyksen nettisivuilta, Tapahtumat -osiosta. Mahdollisista koronarajoitusten aiheuttamista muutoksista ilmoitetaan osallistujille. PADELPARK, KUPITTAANPUISTO, HIPPOKSENTIE 2, TURKU.

f 20 I

Tykkää meistä myös Facebookissa! Turun Seudun Ekonomit 2/2018

WWW

JULKAISIJA Turun Seudun Ekonomit ry PÄÄTOIMITTAJA Jaana Määttälä ULKOASU www.kasma.fi KANNEN KUVA Jarkko Relander/ Duunitori PAINO PunaMusta Oy LEHTI ILMESTYY neljä kertaa vuodessa. AINEISTO Lehden 3/2021 aineistopäivä 11.6.2021. JAKELU Lehti 2/2021 ilmestyy viikolla 17. Levikki 2 500 kpl ISSN 2736-8491 (painettu) ISSN 2736-8505 (verkkojulkaisu)

”KERRO MEILLE PALAUTETTA!” Turun Seudun Ekonomit ovat alkaneet keräämään palautetta sähköpostitse välittömästi tapahtumien jälkeen. Pyydämme tapahtumiin osallistuneita vastaamaan kyselyyn, jotta saamme tärkeää tietoa tapahtumien kehittämiseksi.

turunseudunekonomit.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.