TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 2/2020

Page 1

2 2020 Uravalmentajan hyvinvointivinkit. TAIJA KESKINEN S. 17

Yritys, johon ei harmita tulla maanantaisin VINCIT S. 10

Yks, ei kun kaks, ekonomia Turust´

TEEMA: hyvinvointi

”Turussa on kasvavat ja toimivat Airbnb -markkinat.” JOONATAN VOLTTI

MARKKU MONNONEN JA MAIJA TÄHTINEN S. 8

JÄSENEDUT I HYVINVOINTIA LUONNOSTA I LUKUPIIRI I TULEVAT TAPAHTUMAT


Kuva Heli Hookana

PÄÄKIRJOITUS

Ekonomiosaamista tarvitaan – nyt jos koskaan! HELI HOOKANA puheenjohtaja 2020-2022

2020-luku on alkanut myrskyisissä merkeissä. Maailmalla levinnyt koronavirus aiheutti ennen kaikkea terveydellisen kriisin. Terveydelliseen kriisiin oli vastattava poikkeuksellisen voimakkailla talouden toimivuutta haittaavilla rajoitteilla, jotta terveydenhoitojärjestelmä ei ylikuormittuisi. Rajoitteet aiheuttivat taloustaantuman. Yritykset ja elinkeinoelämän organisaatiot saivat iskun melkeinpä toimialasta ja toimintalogiikasta riippumatta. ”Hyötyjinä” ovat olleet esimerkiksi yritykset, jotka osasivat tarjota palvelujaan terveyskriisin selättämisen tueksi tai jotka kykenivät muuttamaan tarjontakanaviaan ruoka- ja lääkepalvelujen muuttuviin tarpeisiin vastaamiseksi. Kyky hyödyntää digitaalisia välineitä ja digitaalinen liiketoimintaosaaminen ovat ydinosaamista kriisistä parhaiten selvinneissä yrityksissä. Koronavirus muutti muutamassa viikossa perinteistä ansaintalogiikkaa, suurelta osin merkittävästi ja pysyvästi. Yritysten toimintaympäristö ei ole enää sama kuin mitä se oli kuluvan vuoden 2020 alkaessa. Ansaintalogiikan ja toimintaympäristön muutoksiin on vastattava uudistumisella. On löydettävä uusia toimintamalleja. On oivallettava uusia menestystekijöitä. Yritysten strategioihin, rakenteisiin ja prosesseihin kohdistuu muutospaineita. Kaivataan luovuutta, innovointia ja hyvää johtamista. Nyt jos koskaan tarvitaan ekonomiosaamista!

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

Turun Seudun Ekonomit toimii seudun ekonomiosaajien yhdyssiteenä. Tule mukaan tilaisuuksiimme, kun rajoitusten poistaminen sen mahdollistaa. Esitä näkemyksiäsi mahdollisista kehittämissuunnista ja toimenpiteistä. Osallistu ja vaikuta. Yhdessä voimme auttaa taloutta, yhteiskuntaa ja jäseniämme toipumaan.

Ihmisyyteen, inhimillisyyteen, yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin liittyvät arvot nousevat nyt selkeämmin esiin.”

Ekonomit toimivat yrityksissä ja muissa organisaatioissa keskeisessä asemassa johto- ja asiantuntijatehtävissä. Ekonomien ydinosaamisena on analyyttinen taito kyseenalaistaa ja pohtia asioita kriittisesti.

2 2 I

Parhaimmillaan kriittinen ajattelu kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä ja tuottaa uusia näkökulmia. Ekonomilla on kyky etsiä ratkaisuja, ajatella laaja-alaisesti ja päästä tavoitteeseensa toista reittiä. Ja mikä tärkeintä; kykenemme toimimaan yhdessä muiden alojen ammattilaisten kanssa ja yhdistelemään uudenkaltaisia näkökulmia kokonaisuus huomioiden.

Kriisi ja siitä selviytyminen antaa meille myös oivan tilaisuuden pysähtyä pohtimaan elämän merkitystä. Ihmisyyteen, inhimillisyyteen, yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin liittyvät arvot nousevat nyt selkeämmin esiin. Tämä lehti sisältää useita ekonomien hyvinvointiin liittyviä artikkeleja, jotka tukevat meitä kaikkia tällä polulla.

Laittakaapa vielä muistiin, että Turun Seudun Ekonomit hakee yhdistyksen hallitukseen jälleen uusia jäseniä syksyllä 2020. Tule mukaan aktiiviseen joukkoomme. Pääset vaikuttamaan Turun Seudun Ekonomien rooliin seuraavina talouden ja yhteiskunnan nousun vuosina.


Kuva heikkigraphy.fi

SISÄLLYS

Airbnb-vuokrauksessa tärkeintä on vuokralaisen valinta ja validointi.”

2 2020

SIVU 4 Joonatan Voltti

2

PÄÄKIRJOITUS

4

TAPAHTUMA Airbnb – ansaitse rahaa asunnollasi

6

JÄSENEDUT Ekonomina nautit monista jäseneduista ja palveluista

8

KAKS, EKONOMIA TURUST´ Markku Monnonen ja Maija Tähtinen – Yks, ei kun kaks, ekonomia Turust´

10

TAPAHTUMA Vincit – yritys, johon ei harmita tulla maanantaisin

12

HYVINVOINTI Korpi ForRest – hyvinvointia luonnosta

14

VÄITÖSKIRJA Toimintaympäristön muuttuessa yrittäjän mielikuvat mahdollisuuksista määrittävät yrityksen suunnan

16

HYVINVOINTI Terve Mieli & hyvinvoiva kylteri Vinkkejä rauhoittumiseen, jos ahdistaa tai pelottaa

18

TAPAHTUMAT, KEVÄTKOKOUS JA YHTEYSTIEDOT

Vincitillä arvostetaan ihmisiä ja kannustetaan avoimuuteen.”

Missä stressi, huolet ja pelot sijaitsevat kehossasi?”

SIVU 17

Kuva Suomen Ekonomit

Taija Keskinen, uravalmentaja Suomen Ekonomit

Kuva Paavo Lehtonen

SIVU 10

Kehity, Virkisty, Verkostoidu.


TAPAHTUMA

AIRBNB – ansaitse rahaa asunnollasi

Poiminta tapahtumista

JOHANNA PENTTILÄ teksti JOONATAN VOLTTI JA UNSPLASH.COM kuvat

Tammikuussa Turun Seudun Ekonomeilla oli mahdollisuus osallistua Afterwork -tilaisuuteen kauppakorkeakoulun Montussa teemalla Airbnb-vuokraus. Tilaisuus järjestettiin yhdessä kauppakorkeakoulun maisterivaiheen opiskelijoiden eli TSE Masters ry:n kanssa. Puhujana tilaisuudessa oli kauppakorkeakoulun kasvatti Joonatan Voltti, joka on perehtynyt syvällisesti Airbnb-vuokraukseen ja tekee aiheesta sekä puhujakeikkoja että viimeistelee myös kesällä 2020 ilmestyvää kirjaa. Voltti aloitti puheenvuoronsa havainnollistavilla esimerkeillä siitä, miten Airbnb-vuokrausta voi harjoittaa eri elämäntilanteissa. Hän herätteli yleisöä pohtimaan, voisiko Airbnb-vuokraus olla omalla kohdalla kiinnostava vaihtoehto ja minkälaisia pelkoja vuokraukseen usein liittyy. Hän rohkaisi yleisöä tunnistamaan mielessä vaa-

nivan ”sisäisen höpöttäjän”, joka saattaa luoda tarpeettomiakin ennakkoluuloja Airbnb-vuokraukseen liittyen. HYVÄ VALMISTAUTUMINEN KANNATTAA Voltti esitteli puheenvuorossaan monia vuokraukseen liittyviä sudenkuoppia, jotka voi välttää hyvällä ennakoinnilla ja valmistautumisella. Tärkeitä asioita Airbnbvuokrauksessa ovat hänen mukaansa vuokralaisen tarkka valinta ja validointi, yksityiskohtaisen ohjeistuksen laatiminen vuokrattavan tilan käytöstä, ennalta asioista sopiminen sekä vakuutusten kattavuuden tarkista-

”AIRBNB ON YHDYSVALTALAINEN VUONNA 2008 PERUSTETTU YRITYS JA INTERNETSIVUSTO, JONKA KAUTTA VOI ILMOITTAA HUONEISTON TAI VASTAAVAN TILAN VUOKRATTAVAKSI.”

4


”TURUSSA ON KASVAVAT JA TOIMIVAT AIRBNB-MARKKINAT AKTIIVISIA KOHTEITA ON NOIN 500 KAPPALETTA.” JOONATAN VOLTTI

minen. Hän korosti myös ehdotonta avoimuutta mahdollista taloyhtiötä tai naapureita kohtaan, jos tarjoaa asuntoaan vuokralle www.airbnb.fi -sivustolla.

räinen kuukausituotto 1596 euroa per asunto. Turussa Airbnb-vieraista 46 prosenttia on kotimaisia ja 54 prosenttia ulkomaalaisia.

Voltti korosti, miten positiivisella asiakaspalvelulla voi luoda positiivisen kierteen, jonka avulla saa parempia arvosteluja asiakkailta Airbnb-palvelussa ja sitä myötä myös parempaa vuokratuottoa jatkossa. Airbnb-vuokraukseen liittyy Joonatanin mukaan hyvin kiinteästi sosiaalisuus, kun vuokrausprosessia hoidetaan vuokralaisten kanssa. Vaihtoehtona on kuitenkin myös ulkoistaa vuokraus hostaus-yritykselle, joita on syntynyt Airbnb-vuokrauksen ympärille.

Voltin kiinnostava puheenvuoro herätti yleisössä keskustelua myös lainsäädännöstä, joka käytännössä puuttuu Airbnb-vuokraustoiminnalta. Joonatan korosti, että on tärkeää tunnistaa, tekeekö vuokrausta yksityishenkilönä vai ammattimaisena sijoittajana. Ammattimainen majoittaminen on taloyhtiössä luvanvaraista toimintaa ja siihen liittyy myös tiukempi sääntely- ja veroasiat.

TURUSSA ON KASVAVAT MARKKINAT Voltin mukaan Turussa on kasvavat ja toimivat Airbnbmarkkinat ja aktiivisia kohteita on n. 500 kappaletta. Tammikuussa täyttöaste on 56 prosenttia ja keskimääräinen tuotto kuukaudessa 675 euroa per asunto. Kesäkuukausina täyttöaste on puolestaan 90 prosenttia ja keskimää-

AIRBNB-ASUNNOT TURUSSA KARTALLA

Moni yleisöstäkin oli majoittunut Airbnb:n kautta vuokrattuun asuntoon, ja Voltin puheenvuoron jälkeen moni varmasti rohkaistui kokeilemaan myös majoittamista Airbnb:n kautta. Omalla esimerkillään Joonatan haluaa osoittaa muillekin, että asuntosijoittamista voi kokeilla omistamatta sijoitusasuntoa tai edes omistusasuntoa. Isoja säästöjäkään se ei vaadi.

AIRBNB-VUOKRAUKSESSA TULEE VALMISTAUTUA SEURAAVIIN ASIOIHIN:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

asunnon tietojen täyttö, hinnan, saatavuuden ja vuokraehtojen päättäminen, varauspyynnön vastaanottaminen ja hyväksyminen, saapumis- ja muiden ohjeiden lähettäminen vuokralaiselle, asunnon siivous ja valmistelu, vuokralaisten vastaanottaminen, majoittaminen ja lähtö, rahojen tilitys ja Airbnb:n komissio (3 %:n komissio veloitetaan automaattisesti) sekä asunnon siivous ja palautteen antaminen.

5


JÄSENEDUT

Ekonomina nautit monista jäseneduista ja palveluista JAANA MÄÄTTÄLÄ teksti UNSPLASH.COM kuva

Jäsenlehdessä 1/2020 kerroimme jäsenkyselyn tuloksista, joiden mukaan jäsenistömme haluaa tietää lisää Suomen Ekonomien ja Turun Seudun Ekonomien tarjoamista eduista ja palveluista.

Tässä ajassa moni pohtii millaisia palveluita ja etuja Suomen Ekonomit ja Turun Seudun Ekonomit jäsenilleen jäsenmaksua vastaan tarjoavat. Ekonomin jäsenmaksu muodostuu liiton jäsenmaksusta, paikallisyhdistyksen osuudesta ja mahdollisesta KOKO-työttömyyskassan jäsenmaksusta. Paikallisyhdistykseen liittymisen edellytyksenä on Suomen Ekonomien jäsenyys. Voit samanaikaisesti olla myös jäsenenä useassa eri paikallisyhdistyksessä, esimerkiksi asuinpaikan ja työpaikan mukaan. SUOMEN EKONOMIT MUKANASI KOKO TYÖURAN AJAN Monipuolisia palveluita Suomen Ekonomien jäsen saa käyttöönsä laajasti erilaisia palveluja. Palkkaneuvonta tarjoaa ajankohtaista ja todenmukaista palkkatasotietoa palkkaneuvottelujen tueksi. Edunvalvonta tukee palkkasi ja työehtojesi parantamisessa sekä neuvoo ongelmatilanteissa. Työsuhdeneuvonta tarjoaa henkilökohtaista lakineuvontaa työsuhteeseen liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi työsopimuksen tarkistuttamisessa. Työttömyysturvan saat KOKO-työttömyyskassan kautta. Jäsenenämme voit hyödyntää työnhaun palveluita koko työurasi ajan. Uravalmentajat auttavat sinua kirkastamaan omaa osaamistasi ja etsimään sopivimmat työnhaun keinot. Saat myös sparrausta työnhaun asiakirjoihin, jotta osaamisesi tulee esille parhaalla mahdollisella tavalla. Suomen Ekonomit järjestää myös laadukkaita ja monipuolisia tapahtumia, koulutuksia ja seminaareja ympäri vuoden iltatilaisuuksista koko päivän koulutuksiin ja webinaareihin sekä verkkokursseihin. Tapahtumissa toimivat asiantuntijoina alansa parhaat puhujat ja kouluttajat. Rahanarvoisia etuja Suomen Ekonomien jäsenetuihin kuuluvat myös kattavat lehti-, vakuutus- ja pankkiedut. Lehtietuja on runsaas-

6

ti: Ekonomi ja Talouselämä- tai Forum för ekonomi och teknik -lehdet veloituksetta. Mikäli sinulle tulee jo Talouselämä, voit vaihtaa lehden toiseen Alma Talentin lehteen; Fakta, Markkinointi&Mainonta, Metallitekniikka, Tivi tai Arvopaperi. Jäsenenä saat 20 % alennuksen Kauppalehden tuotteista ja monesta AlmaTalentin lehdestä, Affärsmagasinet Forum -lehdestä ja MustRead-median tilauksesta 40 % alennuksen. Ekonomijäsenenä saat monipuolisia etuja IF-vakuutuksista. Tarjolla on muun muassa ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalle, järjestövakuutus liiton tilaisuuksissa sattuvien vahinkojen varalle, henkivakuutus itsellesi ja puolisollesi 60 % normaalihintoja edullisemmin, Ryhmäsampo Primus-tapaturmavakuutuksesta 50 % alennus tai 11-16 % alennusta muista vakuutuksista. Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla oikeusturvavakuutus 40 eurolla ensimmäiseksi vuodeksi ja uutena yrittäjä-asiakkaana saat veloituksetta tunnin sopimusoikeus-konsultoinnin eturivin lakiasiaintoimiston kanssa. IF:n lisäksi Danske Bank tarjoaa ekonomeille pankkietuja asuntolainaan ja sijoittamiseen liittyen. Paikallisyhdistys on ekonomin lähiyhteisö Turun Seudun Ekonomit palvelee 2400 jäsentään paikallisilla eduilla ja tapahtumilla. Paikallisyhdistyksesi järjestää vuosittain noin 40 erilaista tilaisuutta ja tapahtumaa, kuten koulutuksia, yritysvierailuja sekä hyvinvointi- ja kulttuuritapahtumia. Laaja tapahtumatarjontamme mahdollistaa ammatillisen kehittymisen ja tukee henkilökohtaisen verkoston rakentamisessa. Turun Seudun Ekonomit on yksi harvoista paikallisyhdistyksistä, jotka edelleen tarjoavat jäsenilleen paperisen jäsenlehden. Jäsenlehti tarjoaa tapahtumien lisäksi ajankohtaista tietoa Turun seudun elinkeinoelämän ja ekonomien kehittymisestä. Lisäksi tapahtumista ilmoitetaan paikallisyhdistyksen sähköisessä uutiskirjeessä ja www-sivuilla sekä Ekonomi-lehden jäsenpalstalla.


TEEMA: hyvinvointi

”TURUN SEUDUN EKONOMIT ON SUOMEN EKONOMIEN TOISEKSI SUURIN SUOMENKIELINEN JÄSENYHDISTYS.”

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN SUOMEN EKONOMIEN ETUIHIN:

• Member+: jäsenetupalvelu akavalaisten liittojen jäsenille. Ajankohtaisia etuja ja palveluita mm. mökkeilyyn, matkailuun, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin. • UKKO.fi: laskutuspalvelun käytöstä 20 %:n alennus. Verot ja vakuutusmaksut hoituvat palvelumaksua vastaan. • 20 % alennus OP-Kevytyrittäjä -palvelusta. Rekisteröitymällä palveluun saat oman Y-tunnuksen veloituksetta ja sinusta tulee toiminimiyrittäjä. OP-Kevytyrittäjän kautta voit lähettää laskuja ja ainoa kulu on 4 % palvelumaksu maksetusta laskusta. Palvelu hoitaa puolestasi paperityöt kuten kirjanpidon, veroilmoitukset sekä -maksut. • A-lomat omistaa mökkejä ja lomaosakkeita, joita vuokrataan akavalaisille. • 20 % alennus Alma Talent Eventsin koulutuksista ja tapahtumista. • 20 % alennus Alma Talentin verkkokirjakaupan normaalihintaisista kirjoista. • Tallink Silja ja Club One: mahdollisuus liittyä Club One-jäseneksi suoraan kanta-asiakasohjelmaan keskimmäiselle Silver-tasolle. • Tilaa ekonomisormus tai rintamerkki kauppatieteellisen tutkinnon suorittamisen merkiksi.

>

LISÄTIETOA PALVELUISTA JA EDUISTA: WWW.EKONOMIT.FI

TULE MUKAAN JOHTOKUNTATYÖSKENTELYYN! Turun Seudun Ekonomien johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa, pois lukien heinäkuu. Kuukausikokousten lisäksi on useita muita tapaamisia, joissa tavataan alueen suomen- ja ruotsinkielisten ekonomi- ja opiskelijayhdistysten hallituksia sekä valtakunnallisesti kolmea • muuta suurinta merkiksi.paikallisyhdistyksen ekonomihallitusta.

Hallitusjäsenyys on kolmivuotinen. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa. Syksyllä 2020 tulevat hakuun seuraavat tehtävät: • Tapahtumavastaava • Tiedotusvastaava • Työ- ja uravastaava

MIKÄLI HALUAT OLLA MUKANA VAIKUTTAMASSA ja vahvistamassa Turun talousalueen ekonomiyhteisöä ja -yhteistyötä, ole yhteydessä puheenjohtajaamme Heli Hookanaan, 050 5410 869.

Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

7 7


KAKS EKONOMIA TURUST´

Markku Monnonen ja Maija Tähtinen – Yks, ei kun kaks ekonomia Turust´ MAIJA RANTAPAJU teksti ja kuvat

Löysimme kaks ekonomia Turust’, isän ja tyttären, jotka ovat valmistuneet Turun kauppakorkeakoulusta eri vuosituhansilla. Perhesiteen ja tutkinnon lisäksi isää ja tytärtä yhdistää muun muassa väsymätön innostus vaikuttaa järjestöissä ja yhdistyksissä sekä kiinnostus kieliin ja matkailuun. Markku Monnonen on ekonomi vuodelta 1978 ja Maija Tähtinen valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2010. Markku tosin suoritti myös KTM-tutkinnon vuonna 2008 tutkintouudistuksen innoittamana. Maisteripromootio vuonna 2011 oli perheelle ainutkertainen tapahtuma, johon osallistuttiin tietenkin yhdessä. Markku ja Maija ovat samaa mieltä siitä, että kauppatieteellinen tutkinto luo

osaamista monialaiseen työhön. Kumpaakaan ei kaduta kauppakorkeakoulun valitseminen, vaikka molemmat aikoinaan harkitsivat myös oikeustieteellistä koulutusta. EKONOMI-ISÄ JULKISEN SEKTORIN VIRKAMIEHENÄ Markku Monnoselle ehti kertyä työuraa yli 40 vuotta, joista lähes 35 hän toimi Turun kaupungin palveluksessa

Markku Monnonen ja Maija Tähtinen ovat tuttuja kasvoja Turun Seudun Ekonomien tapahtumista ja kokouksista.

8 8 I

Tällä palstalla julkaisemme kiinnostavan ekonomitarinan. Vuosikymmenen ensimmäisessä tarinassa esittelemme kahden sukupolven ekonomit, isä Markku Monnosen ja tytär Maija Tähtisen Turusta. Turun Seudun Ekonomit 2/2018


TYÖELÄMÄSSÄ MARKULLE KESKEISTÄ ON AINA OLLUT IHMISTEN AUTTAMINEN.

johtavana viranhaltijana useissa eri tehtävissä. Virkanimikkeitä olivat muun muassa satamakamreeri, satamajohtaja, kiinteistötalousjohtaja, teknisten palveluiden johtaja ja liikelaitosjohtaja, mikä oli Markun eläköitymisvirka vuonna 2013. Työelämässä Markulle keskeistä on aina ollut ihmisten auttaminen. Viranhoitaminen on hänen oppimansa mukaan kansan palvelemista ja työt pitää hoitaa palveluhenkisesti. Viranhaltija pystyy edesauttamaan ratkaisujen mahdollistamista kaupalle ja teollisuudelle. Virkakoneisto ei ole itseisarvo ja myös ekonomeille on tarjolla paljon erilaisia töitä julkisella sektorilla. Markun ansioluettelo erilaisissa luottamustehtävissä on hyvin pitkä. Hän vaikuttaa edelleen aktiivisesti 24 eri yhteisössä, joista yhdeksässä hänellä on tälläkin hetkellä hallitusjäsenyys tai siihen rinnastettava rooli. Osa jäsenyyksistä taas on puhtaasti kannatusta tärkeiden asioiden puolesta, mutta Markku käy myös aktiivisesti tapahtumissa ja sääntömääräisissä kokouksissa. Osallistumiseen ja tekemiseen motivoi yhteisöllisyys, kotiseutu sekä avoin kanssakäyminen.

EKONOMITYTÄR VAIKUTTAA AKTIIVISESTI JA MONIPUOLISESTI Isän, ja myös äidin, kiinnostus yhdistystoimintaan on kannustanut Maija Tähtistä hakemaan erilaisiin luottamustehtäviin jo nuoresta alkaen. Lapsuudessa 4H-kerho, nuoruusiässä eurooppalainen AEGEE opiskelijajärjestö ja aikuisiällä etenkin nuorkauppakamaritoiminta ovat antaneet elämyksiä ja ystäviä. Maijalla on aina ollut vahva kiinnostus kansainvälisiin tehtäviin ja niinpä lukio, AMK ja kauppakorkeakoulukin on käyty englannin kielellä. KTMtutkinnon jälkeen Maija työskenteli yrityskauppojen parissa sekä yritysneuvojana alkaville yrittäjille. Maijaa motivoi konkreettisten tulosten näkeminen vaikkapa yrittäjien liiketoiminnan onnistumisena. Oma kädenjälki näkyy myös uudistuksina nuorkauppakamarin toiminnassa niin paikallisesti kuin valtakunnallisella tasolla, esimerkiksi strategiatyössä ja viestinnässä. Järjestöissä vaikuttaminen on sopinut erittäin hyvin lasten kanssa vuosia kotona olleen ekonomin aikatauluihin. KOHTI UUSIA HAASTEITA Markku kuvailee tytärtään määrätietoiseksi yrittäjäluonteeksi, joka paneutuu asioihin perusteellisesti. Maija kertoo isänsä olevan jämäkkä ja uskottava päätöksentekijä. Molemmilla on vielä monia mielenkiintoisia projekteja hoidettavana sekä lukuisia kiinnostavia maita maailmassa tutkittavana. Maija haaveilee seuraavaksi kiertotalouteen liittyvän yrityksen perustamisesta, mutta ensin pitää remontoida vastahankittu omakotitalo. Markun aikataulut tuntuvat myös pysyvän kiireisinä, niinhän se voi eläkkeellä monelle käydä.

MAIJAA MOTIVOI KONKREETTISTEN TULOSTEN NÄKEMINEN.

Kotiseutuneuvoksen arvonimi myönnettiin Markulle vuonna 2008. Markku on Turkuseuran kunniajäsen ja kotiseutunsa Kakskertaseuran kunniapuheenjohtaja. Vuosikymmenestä toiseen Markku on osallistunut ja mennyt mukaan sinne, minne on pystynyt. Tämä asenne on antanut ainutlaatuisia kokemuksia ja ystävyyksiä ympäri maailman ja vienyt paikkoihin, joihin ei tavallisilla lomamatkoilla yleensä pääse.

KENEN EKONOMIN TARINAN SINÄ HALUAISIT KUULLA? Anna vinkki, laita viestiä päätoimittaja Jaanalle: toimisto@turunseudunekonomit.fi *) ICF = International Coaching Federation

Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

9 9


TAPAHTUMA

Poiminta tapahtumista

Vincit – yritys, johon ei harmita tulla maanantaisin TIITUS UNHOLA teksti PAAVO LEHTONEN kuvat

Juuri ennen hiihtolomia Turun Seudun Ekonomeille tarjoutui hieno mahdollisuus vierailla teknologiayritys Vincitillä. Vierailu oli suosittu ja paikat täyttyivätkin nopeasti. Vincitillä ekonomeja tervehtivät Turun toimipistettä luotsaava johtaja Matti Rauhala, henkilöstöpäällikkö Fanny Karlsson sekä asiakkuuksista vastaava johtaja Anna Malmilehto. VINCIT KANNUSTAA TYÖNTEKIJÖITÄÄN ITSEOHJAUTUVUUTEEN Vincit sai alkunsa vuonna 2007 Tampereella kun perustajat Pekka Virtanen ja Mikko Kuitunen tunsivat kyllästyneensä globaalien yritysten raportointikulttuuriin. He halusivat perustaa yrityksen, johon ei harmittaisi tulla

10

maanantaisin töihin. Organisaatiokulttuurin tuli olla korostetusti henkilöitä kunnioittava ja kannustaa työntekijöitä itseohjautuvuuteen. Kasvu on sittemmin ollut nopeaa. Vuoden 2018 liikevaihto oli 43,5 miljoonaa euroja ja viimeisen kahden vuoden


”VINCIT ON TEKNOLOGIAYRITYS, JONKA YDINOSAAMISTA ON OHJELMISTOKEHITYS JA PALVELUMUOTOILU.”

aikana töihin on tullut 200 uutta ihmistä. Vincit toimii neljällä paikkakunnalla Suomessa ja sen lisäksi sillä on toimipisteet Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Turkuun yritys päätyi miettiessään mille paikkakunnalle konttorin voisi perustaa ja toteutettuaan sen jälkeen kilpailun teemalla ”Mihin kaupunkiin meidän pitäisi tulla?”. Kova kilpakumppani Turulle oli ainakin Seinäjoki, missä yritystä vastassa oli juna-asemalla ollut kuoro Vincit -paidat päällään. SOLUT KÄYVÄT LEIKKIMIELISTÄ KILPAILUA KESKENÄÄN Yrityksen alkuvaiheessa toimitusjohtaja toimi kaikkien suorana esimiehenä. Tämä kävi kuitenkin kasvun myötä hankalaksi ja yhtiössä siirryttiin toimimaan ”soluissa” eli noin 60 henkilön yksiköissä. Solujen kesken käydään myös leikkimielisiä kilpailuja.

lä töihin pidetään tärkeänä ja sitä tiedustellaan arjessa matalan kynnyksen kysymyksillä kuten: ”Miten menee?”, ”Mikä harmittaa?” ja ”Mistä haaveilet?”. On tärkeää nostaa ns. kissa heti pöydälle, jos joku asia vaivaa vaikka kollegan käytöksessä tai asiakasprojektissa. Vaikeista asioista uskalletaankin puhua. Työtekijöiden fiilistä selvitetään kahden viikon välein Miten menee?” -kyselyillä, jotta päästään kiinni arjessa askarruttaviin asioihin. Työntekijäkin voi tilata itselleen ”Miten menee” -juttelutuokion People-tiimiläisen kanssa.

”TYÖNTEKIJÖISTÄ 80–90 % JULKAISEE PALKKANSA KAIKKIEN MUIDEN NÄHTÄVÄKSI JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKAN PÄÄTTÄVÄT TYÖNTEKIJÄT.”

Vincitin työntekijät kutsuvat itseään ankoiksi. Nimitys tulee koodausmaailman termistä ”Rubber Duck Debugging”, joka tarkoittaa yksinkertaistettuna ongelmista puhumista ääneen. Jos kollegaa ei ole saatavilla, mikä tahansa esine, vaikka kumiankka, käy puhekumppaniksi. Näin ongelmaa pystyy reflektoimaan paremmin. KUULUISA HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Vincit on valittu useasti Great Place to Work -kilpailun voittajaksi. HR-päällikkö Fanny Karlsson avasi yhtiön poikkeuksellisia käytäntöjä vierailijoille. Työntekijöiden viihtyvyyttä ja halua tulla maanantaisin hyvällä fiiliksel-

Vincitin tekemisen keskiössä on ihmisten kunnioittaminen ja se näyttäytyy monin tavoin. - Kunnioitamme toistemme tekoja (vaikka itse tekisin eri tavalla), aikeita (kukaan ei tahdo loukata sinua tahallaan), persoonallisuutta (olemme kaikki erilaisia) sekä ajattelua (älä väitä olevasi muita enemmän oikeassa). Työntekijöistä 80-90 % julkaisee palkkansa kaikkien muiden nähtäväksi ja toimitusjohtajan palkan päättävät työntekijät. Kaiken kaikkiaan yrityksen edustajista huokui vierailulla vahva motivaatio ja halu olla töissä Vincitillä. Näiden henkilöiden kanssa on varmasti hieno tehdä töitä ja on helppo uskoa, että tässä työpaikassa todella viihdytään. Vierailu venyi ekonomien esittäessä lukuisia kysymyksiä Vincitin ankoille. Omasta ja Turun Seudun Ekonomien puolesta vielä suuret kiitokset Fannylle, Annalle ja Matille siitä, että saimme tulla käymään. Vierailu oli inspiroiva.

11


HYVINVOINTI

TEEMA: hyvinvointi

Korpi ForRest – hyvinvointia luonnosta HANNA PITKÄNEN teksti SATU JÄRVENPÄÄ ryhmäkuva UNSPLASH.COM kuvituskuva

Tuodaan metsä työpaikalle. Tämä on tänä vuonna aloittaneen turkulaisen Korpi ForRest -nimisen startup- eli kasvuyrityksen idea. TOISEKSI PARAS VAIHTOEHTO METSÄLLE Kyse on pienestä hiljaisesta huoneesta, jossa voit istahtaa penkkiin, napsauttaa projektorin päälle ja lähteä astelemaan 360 asteen virtuaaliselle metsäpolulle sekä kuunnella metsän ääniä. Voit myös haistella metsän tuoksuja ja koskettaa vaikkapa kaarnanpalaa. Valittavana on 5, 7 tai 9 minuutin mittaisia metsäkokemuksia sen mukaan minkä mittaisen tauon ehdit pitää. Sovellus kysyy aluksi ja lopuksi arviotasi elpymisen kokemuksesta. Lisäksi tauon ja metsäkokemuksen vaikutusta tutkitaan fysiologisesti mittaamalla sykevälivaihtelua, ihon sähkönjohtavuuden vaihtelua sekä kortisolitasoa. Korpi ForRestin taustalla toimivat veljekset Sampo ja Mikko Pohjola. Sammolla on 20 vuoden kokemus sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta, mm. päihdeterapiatyöstä sekä työstä lasten parissa. Ekonomi- ja tutkijataustainen Mikko vastaa liiketoiminnan kehityksestä sekä poikkitieteellisen tutkimusverkoston rakentamisesta. Kasvuyritystä täydentää teknologiaosaamisellaan kolmas perustajajäsen Aki Nummela, joka ei pelkää viedä villejäkin ideoita käytäntöön teknologiassa. Startup-yritykselle kriittinen diversiteetti on huolella pohdittu.

PIDÄ TAUKOJA TYÖPÄIVÄN AIKANA Taukojen merkitys tietotyössä tunnistetaan. Tieto- ja asiantuntijatyötä tekevän ihmisen tuottavuus syntyy luovuudesta ja kyvystä ajatella. Tutkimuksissa on muun muassa havaittu että tuottavin 10 prosenttia ihmisistä pitää 30 prosenttia työajastaan taukoja. Korpi ForRestin hypoteesi toiminnassaan on se, että tuottavuuden edellyttävä luovuus kärsii tietotyössä ensimmäisenä rasituksesta ja kiireestä. Taukoja on siis otettava. Tähän Korpi ForRest lisää suomalaisille tärkeän metsäkokemuksen, joka on tutkitusti ihmismieltä elvyttävä. Tutkimusten mukana jopa pelkän metsän katselu ikkunasta lisää hyvinvoinnin tunnetta. Jos metsään ei pääse, toiseksi paras vaihtoehto on tuoda metsä työpaikallesi niin että siellä voidaan piipahtaa 5–10 minuutin mittaisen tauon aikana. Virtuaalinen metsäkokemus voidaan tuoda monenlaisin yrityksiin ja yrityksiä palveleviin toimistohotelleihin. Ajankohta on otollinen. Yritykset ja muut sidosryhmät ovat olleet erittäin kiinnostuneita Korpi ForRestin konseptista ja yrityksissä haetaan erottuvia keinoja, joilla pitää huolta ammattitaitoisten osaajiensa hyvinvoinnista sekä

”LUOVUUS KÄRSII TIETOTYÖSSÄ ENSIMMÄISENÄ RASITUKSESTA JA KIIREESTÄ.”

12


Kuva Unsplash.com

Lukupiiri aloittaa syksyllä!

Korpi ForRest esittelee alkavaa testipilottia Enefitin henkilöstölle Turun Teknologiakiinteistön co-working tiloissa Kupittaalla. Vasemmalta edessä KorpiForRestin perustajista Mikko Pohjola ja Sampo Pohjola ja oikealla edestä Enefitin markkinoinnista vastaava Sanna Markkanen sekä asiakaspalvelijat Aino Kovalainen ja Minna Förbom. .

tuottavuudesta. Ymmärretään myös se, että ennaltaehkäisevä työ on tehokkainta. Korpi ForRest erottuu muista hyvinvointiteknologioita tarjoavista konsepteista siinä että se pohjaa vahvaan poikkitieteelliseen yhteistyöhön ja tutkimukselliseen näyttöön toiminnassaan.

TURUN SEUDUN EKONOMIEN LUKUPIIRI Turun Seudun Ekonomit käynnistää oman lukupiirinsä kesän jälkeen. Tule mukaan ja aloita ammatillista kehittymistä edistävä ja uusia ajatuksia herättävä harrastus hyvässä seurassa. Lukupiiri tulee kokoontumaan noin 6-8 viikon välein, ainakin aluksi Turun Seudun Ekonomien toimistolla, Käsityöläiskatu 17, Turku. Tarkemmat toimintatavat sovimme ryhmän kesken ensimmäisessä tapaamisessa elokuun lopulla. Ensimmäiseksi kirjaksi olemme valinneet Perttu Pölösen Tulevaisuuden lukujärjestyksen (2019). Ryhmä käynnistyy, jos saamme kokoon vähintään 5 lukemisesta kiinnostunutta jäsentä.

VINKIT EKONOMILLE

1.

2.

3.

Mene metsään aina kun pääset. Jos et pääse, tutkimuksen mukaan jo pelkkä metsäisen maiseman katselu ikkunasta auttaa paremman puutteessa. Muista pitää työstä irrottavia taukoja. Yleinen ohjenuora on pitää tauko noin 1–1,5 tunnin välein. Oikean määrän opit kuuntelemalla itseäsi. Alkuun voi olla hyvä laittaa itselle muistutuksena hälytyksiä tauon tarpeesta, esimerkiksi kalenteriin tai muulla tavalla, jota sinun tulee seurattua.

KIINNOSTAAKO? Ilmoittautumiset ja lisätietoja 21.8. mennessä, Hanna Korhonen, 050 558 8214 Turun Seudun Ekonomien hallitus suosittelee hyvänä kesälukemisena Aki Hintsan Voittamisen anatomiaa (2015).

VINKKI!

ALUMNIPÄIVÄT SYKSYLLÄ Arvoisa alumni, olethan varannut kalenteristasi lauantain 26.9.2020.

”TUTKIMUSTEN MUKAAN TUOTTAVIN 10 % IHMISISTÄ PITÄÄ 30 % TYÖAJASTAAN TAUKOJA.”

Tule tapaamaan tuttuja kauppakorkealle Alumnipäivään ja samalla juhlistamaan 70-vuotiasta opinahjoasi! Lisätietoja ja ilmoittautuminen kesäkuussa. Stay tuned!

13


VÄITÖSKIRJA

Toimintaympäristön muuttuessa yrittäjän mielikuvat mahdollisuuksista määrittävät yrityksen suunnan TURUN YLIOPISTON TIEDOTE teksti ja kuva UNSPLASH.COM kuvituskuva

Eini Haaja selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, miten meriteollisuuden pk-yrityksissä tunnistetaan yhteisen kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Väitöstutkimuksen mukaan pk-yritysten kansainvälistymisratkaisut eivät perustu objektiiviseen analyysiin maailman tilasta, vaan yrittäjien ja johtajien henkilökohtaisiin mielikuviin siitä mikä itselle ja omalle yritykselle on parasta. ”2010-luvun alussa risteilijärakentamista kuvattiin auringonlaskun alaksi Suomessa, ja alihankkijaverkoston yrityksiä kannustettiin lähtemään kansainvälisille markkinoille. Tätä varten pienempien yritysten on usein tehtävä yhteistyötä keskenään. Halusin selvittää miksi toiset näkivät tilanteessa mahdollisuuden ja toiset eivät, ja miten sen pohjalta voitaisiin tukea pk-yritysten yhteistä kansainvälistymistä”, Eini Haaja kuvaa tutkimuksensa taustoja. Haajan tutkimus tuo aiheeseen uuden näkökulman hyödyntämällä psykologiaan pohjautuvia mielikuvien ja järkeistämisen käsitteitä. ”Kansainvälisen yrittäjyyden keskiössä on mahdollisuuksien tunnistaminen. Kansainvälistymistä ei kuitenkaan ole tutkittu yhteistyömahdollisuuksien näkökulmasta juuri lainkaan”, Haaja kertoo. Väitöskirja tarjoaa työkaluja, joilla yritykset voivat tukea yhteisiä kansainvälistymispyrkimyksiään.

14 14 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

MIELIKUVAT OVAT SUBJEKTIIVISIA JA MUUTTUVAT AJAN MYÖTÄ Haaja esittää tutkimuksessaan, että yrittäjien ja johtajien mielikuvat sekä ulkomaisesta markkinasta että mahdollisesta kumppanijoukosta määrittävät, nähdäänkö tilanteessa mahdollisuus yhteiselle kansainvälistymiselle. Mielikuvat koostuvat aiemmista kokemuksista, ympäristön houkuttelevuustekijöistä sekä henkilön ja yrityksen omasta strategiasta ja resursseista. Haaja korostaa, että mahdollisuudet koetaan subjektiivisesti. Haaja seurasi valittujen merialan yritysryhmien kansainvälistymispyrkimyksiä Norjaan ja Venäjälle kolmen vuoden ajan vuosina 2015–2017. Tutkimuksen aikana hän näki myös, miten mielikuvat muuttuivat. ”Yrittäjien mielikuvat kehittyvät hiljalleen, kun he kohtaavat erilaisia tilanteita ja muodostavat käsityksiä siitä mitä vastaan tulevat muutokset merkitsevät heille itselleen ja miten niihin on reagoitava”, Haaja kuvaa.


”YRITTÄJIEN ON HYVÄ SÄÄNNÖLLISESTI ARVIOIDA MIELIKUVIA, JOIDEN LÄPI NÄKEE MAAILMAN JA TEKEE TULKINTOJAAN. YRITYSYHTEISTYÖSSÄ NÄISTÄ ON HYVÄ PUHUA ÄÄNEEN, JOTTA KAIKKI TIETÄVÄT TOISTENSA LÄHTÖKOHDAT.” KTM EINI HAAJA

Mielikuvat vaikuttavat siihen, miten ihmiset tulkitsevat ympäristönsä muutoksia. Negatiivisen mielikuvan pohjalta tehdään helposti pahaenteisiä tulkintoja, kun taas positiivinen mielikuva johtaa useammin myönteiseen ja optimistiseen tulkintaan. ERILAISET MIELIKUVAT TUNNISTETTAVA YHTEISTYÖN JATKUMISEKSI Henkilökohtaisten ja kehittyvien mielikuvien pohjalta pkyrityksissä tehdään erilaisia tulkintoja tapahtumista ja ympäristön mahdollisuuksista. Tämän myötä kukin yritys kansainvälistyy omaa polkuaan. Joskus polut kohtaavat, kun yrittäjät näkevät mahdollisuuden kansainvälistyä yhdessä. Haajan väitöstutkimus osoittaa, että yhteistyömahdollisuuden tunnistaminen ei ole tärkeää vain yhteistyön alussa, vaan myös sen edetessä. Eri suuntiin kehittyvät mielikuvat tilanteesta saattavat johtaa siihen, että osapuolten näkemykset tavoitellusta mahdollisuudesta sekä keinoista sen saavuttamiseksi ajautuvat liian kauas toisistaan. Tutkimuksen edetessä yhteistyö jokaisessa Haajan seuraamassa kansainvälistymään pyrkineessä yritysryhmässä kariutui, koska ne eivät saaneet kirkastettua yhteistä tavoitettaan eivätkä kyenneet yhteistyössä vastaamaan ympäristön muutoksiin. Haaja tarkasteli mielikuvien muuttumista järkeistämisen kautta. Yksilön tasolla vastaan tulleita tapahtumia tulkitaan hyväenteisesti tai pahaenteisesti. Järkeistämistä tapahtuu myös yhteistyössä yritysten välillä, kun osapuolet yrittävät yhdessä tulkita tilanteita. Tämä kahdenvälisen tason järkeistäminen voi olla joko kollektiivista tai hajautunutta sen mukaan, miten aktiivisesti ja kontrolloidusti toimijat yrittävät yhdessä ymmärtää tilanteita. ”Yrittäjien on hyvä säännöllisesti arvioida mielikuvia, joiden läpi näkee maailman ja tekee tulkintojaan. Yritysyhteistyössä näistä on hyvä puhua ääneen, jotta kaikki tietävät toistensa lähtökohdat. Samalla on hyvä muodostaa toimintatapa, jolla järjestelmällisesti rakennetaan ja ylläpidetään näkemystä siitä, mitä yhdessä tavoitellaan ja miten”, Haaja kuvaa.

KTM Eini Haaja väitteli Turun yliopistossa 3. huhtikuuta 2020. Vastaväittäjänä toimi professori Per Servais (Linnaeus University, Ruotsi). Kustoksena toimi professori Niina Nummela (Turun yliopisto). Väitöksen alana on kansainvälinen liiketoiminta.

”Tällä hetkellä koronavirus muokkaa yritysten toimintaympäristöä ennennäkemättömän rajulla tavalla. Nyt jo eri aloilla on nähtävissä esimerkkejä siitä, miten jotkut yritykset löytävät kaaoksen keskellä nopeasti mahdollisuuksia uudelle yhteistyölle ja liiketoiminnalle. Uusien yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen, niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, tulee olemaan lähitulevaisuudessa entistäkin arvokkaampaa”, Haaja kiteyttää.

VÄITÖSTILAISUUDET OVAT AVOIMIA Turun yliopiston tiedekunnat järjestävät vuosittain yhteensä noin 170 väitöstilaisuutta. Väitöstilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Lisätietoja kauppakorkeakoulun tulevista väitöstilaisuuksista ja väitöskirjoista oheisesta qr-koodista.

LÖYDÄT VÄITÖKSEN TÄÄLTÄ Understanding collective international opportunity recognition – Studies on Finnish SMEs exploring maritime and offshore industry markets in Norway and Russia.

>

15


HYVINVOINTI

TEEMA: hyvinvointi

Terve Mieli & hyvinvoiva kylteri AKU LEHOJÄRVI Kylteriyhdyshenkilö ja KALLE KAHANPÄÄ Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja teksti SAMULI SALO kuva

Opiskelijoiden mielenterveydestä on viime vuosina ollut paljon puhetta Suomessa. Mielenterveyskyselyn perusteella myös Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa on todettu lisääntyvissä määrin muun muassa ahdistusta.

Syyt lisääntyneiden mielenterveyshäiriöiden taustalla ovat subjektiivisia, mutta tietyt teemat nousevat toisia enemmän esiin. Esimerkiksi töiden saaminen, opintojen eteneminen sekä opiskelijan oma taloudellinen tilanne ovat asioita, jotka stressaavat opiskelijoita vuosikurssista riippumatta. Kauppatieteellisellä alalla kilpailua on paljon, mikä on johtanut tilanteeseen, ettei omista ongelmista uskalleta tai haluta kertoa muille. Tiedot perustuvat vuoden 2019 mielenterveyskyselyyn, johon vastasi yli 300 Turun kauppakorkeakoulun opiskelijaa. Opiskelijoiden stressin määrän kasvun ja huolestuttavan pitkät jonotusajat YTHS:n mielenterveydellisten palvelui-

> 16

den piiriin johtivat siihen, että Turun KY aloitti Terve Mieli -hankkeen. Hankkeen päätavoite on luoda Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa avoimempaa keskustelukulttuuria, jossa ystävälle tai tutulle olisi helppoa, jopa itsestään selvää, kertoa omista ongelmistaan tai epäonnistumisistaan. Tämä on linjassa myös Turun yliopiston hyvinvointipalveluiden varhaisen tukemisen ”OpintoVartu” -mallin kanssa. Terve Mieli -hankkeen, Turun kauppakorkeakoulun sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan välillä on tiivistä, ja myös taloudellista, yhteistyötä. Terve Mieli -hankkeella on myös abstraktimman päätavoitteen lisäksi konk-

LISÄTIETOA HANKKEESTA SAAT: TUKY.FI

reettisia keinoja käytössä. Hankkeen alle on lanseerattu tukiopiskelijatoimintaa, koulutuksia sekä tuoreimpana lisäyksenä sähköinen anonyymi ryhmächat. TERVETTÄ MIELTÄ KOULUTUKSELLA Tammikuussa 2020 Turun KY:n hallitus ja Edunvalvontajaosto osallistuivat Mielenterveyden Ensiapu®2 -koulutukseen, jossa osallistujille tarjotaan ajantasaista tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden hoidosta. Koulutuksen käyneet voivat halutessaan jatkaa maksuttomaan ohjaajakoulutukseen, jonka käyminen mahdollistaa koulutusten tiheämmän järjestämisen omassa yhteisössä. Koulutusten osalta tavoitteena on tilanne, jossa tarpeeksi moni osaa tunnistaa mielenterveydellisiä häiriöitä jo varhaisessa vaiheessa ja ohjata apua tarvitsevan ammattiavun piiriin. Esimerkiksi uuden opiskelijan ensimmäisten kontaktien, tutoreiden, kouluttamisesta on ollut puhetta. Tukiopiskelijatoiminnan tavoitteena on tarjota apua ja seuraa myös niille, jotka ovat jääneet yhteisön ulkopuolelle tai eivät ole saaneet ystäviä, joille puhua. Toimintaa harjoitetaan luottamuksellisesti sekä mahdollisimman matalalla kynnyksellä, eikä yhteydenotolle tarvitse mitään erityistä syytä.


Ryhmächat on toteutettu Tukinet-palvelun kautta, missä osallistujat voivat kertoa mieltään painavista asioista anonyymisti ryhmälle moderoidussa viestipalvelussa. Moderoinnin avulla chatista on saatu turvallinen tila kertoa omasta ahdistuksesta, stressistä tai muista ongelmista. Moderoijina toimivat Turun KY:n Edunvalvontajaoston jäseniä sekä tukiopiskelijoita. Näiden konkreettisten toimien lisäksi vuoden 2020 Turun KY:n hallitus, Edunvalvontajaosto ja tukiopiskelijat pyrkivät jatkuvasti luomaan uusia keinoja purkaa tabuja sekä edistämään avoimuutta opiskelijoiden keskuudessa. VALTAKUNNALLISTA HYVINVOINTIA Mielenterveyden ongelmat eivät kuitenkaan kosketa ainoastaan Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoita, minkä vuoksi hanke on herättänyt kiinnostusta myös muilla paikkakunnilla. Turun KY:n Terve Mieli -hanke on ollut vahvasti pinnalla Suomen Ekonomien Kylteripuheenjohtajaverkostossa, jossa Turun KY:n puheenjohtaja edustaa yhdistystään muiden Suomen kauppatieteellisten opiskelijayhdistysten puheenjohtajien tapaan. Kylteripuheenjohtajaverkosto on päättänyt vuoden 2020 pääteemakseen hyvinvoiva kylteri, jonka tarkoituksena on tuoda mielenterveyskeskustelua arkisemmalle tasolle ja nostaa mielenterveyden ongelmia päivänvaloon entistä tehokkaammin. Teeman mukaisesti esimerkiksi yhdistysten toisillensa vuosijuhlilla jakamat lahjat on päätetty kohdistaa lahjoituksina Mieli ry:lle, joka toimii Mielenterveyden Ensiapu®2 -koulutuksen järjestäjänä. Lisäksi jokainen yhdistys on Turun KY:n mallin mukaisesti lähtenyt kehittämään omaa henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä painottavaa toimintaansa. Henkisen hyvinvoinnin merkitystä ei voi väheksyä, ja nyt asiaan on viimein uskallettu puuttua sen vaatimalla jämäkkyydellä. Yksikään arvosana, urapolku tai titteli ei ole tervettä mieltä tärkeämpää.

VINKKEJÄ RAUHOITTUMISEEN, JOS AHDISTAA TAI PELOTTAA TAIJA KESKINEN uravalmentaja, Suomen Ekonomit teksti SUOMEN EKONOMIT kuva

Tässä ajassa on paljon asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Se aiheuttaa monille huolta ja levottomuutta. Kokosin sinulle vinkit, joilla omaa oloa voi helpottaa.

Koronaviruksen jyllätessä ympäri maailmaa on sanomattakin selvää, että huoli kasvaa joskus ihan suunnattomiin mittasuhteisiin. Tässä ajassa on paljon asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Yllätyksiä, joihin emme olleet osanneet varautua.

2. Aina, kun havaitset huoliajatuksia, kokeile muuttaa kehon asentoa. Miten seisot ja kävelet silloin, kun olet huoleton? Silloin keho on ryhdikkäämpi, hartiat rennot, katse on alaviiston sijaan kauempana. Hengitys virtaa rintakehässä ja vatsassa rennommin.

Missä stressi, huolet ja pelot sijaitsevat kehossasi? Vastaat todennäköisimmin jonkin vyötäröstä ylöspäin sijaitsevan kehon osan. Erityisesti hengitys on suorassa yhteydessä hermojärjestelmäämme.

3. Kokeile hengittää hieman pidempään ulos kuin sisään. Hengitä aina palleaan asti (navan ja kylkiluiden välissä). Laske sisäänhengityksellä esimerkiksi neljään, pidätä kaksi sekuntia ja hengitä ulos kuuteen tai kahdeksaan laskien. Löydä oma tahtisi, aloita sellaisilla numeroilla, joilla et joudu pinnistelemään. Pysy rentona.

Kun et voi vaikuttaa ympärilläsi tapahtuviin asioihin, voit vaikuttaa kehosi fysiologiaan rauhoittavasti. Haluan jakaa sinulle vinkkejä, jotka ovat auttaneet minua ja tuoneet helpotusta monille muillekin. 1. Rentouta hartiat ja vatsa. Vie huomiosi hengitykseesi. Hengitä tietoisesti muutaman kerran voimakkaammin vatsaan asti. Tunne jalkasi. Istuin, jolla istut. Jalkapohjat maata vasten. Vie huomiosi hengitykseesi. Anna sen virrata omalla rytmillään. Ajatukset vievät huomiosi ennen pitkää. Palauta huomio aina uudestaan hengitykseen.

”KUN MIETIT TYÖTÄSI JA TULEVAISUUTTASI, VOIT VARATA AJAN SUOMEN EKONOMIEN HENKILÖKOHTAISEEN URAVALMENNUKSEEN.”

Turun Seudun Ekonomit 2/2018 I

17


TAPAHTUMAT

GOLF: GOLFIN JATKOKURSSI

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.ekonomit.fi/tapahtumat jäsensivuille kirjautumalla. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Pakottavan syyn kohdalla voi ilmoittautumisen peruuttaa viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka Suomen Ekonomien sivujen kautta. Mikäli joudut peruuttamaan ilmoittautumisen tämän ajankohdan jälkeen, lähetäthän viestiä tapahtumanjärjestäjälle (katso tapahtumailmoitus) tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@turunseudunekonomit.fi.

Jo Green Cardin suorittaneet, jälleen on aika kaivaa mailat esiin ja lähteä hiomaan golflyöntejä! Ekonomien omat golfin jatkokurssit pidetään Naantalissa Kultaranta Golfissa, GolfPGA Pro Ville Rintalan opastuksella. Yhteensä 4 tuntia opetusta; svingin harjoittelua, chippi, pitchi, bunkkeri, putti. Maksullinen jäsentapahtuma. Hinta 60 €/ henkilö. Maksut paikan päällä. Mukaan mahtuu 12 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset 25.5. mennessä. Kultaranta Golf, Särkänsalmentie 178, Naantali Kuva Hanna Oksanen / Turun yliopiston viestintä

Tapahtumiin ilmoittautuminen

TI 2.6. JA KE 3.6. KLO 17–19

Voit myös ilmoittautua toimiston sähköpostiin, jos ilmoittautuminen järjestelmässä ei onnistu. TAPAHTUMIEN MAKSUT Maksullisten tapahtumien maksut suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Peruutustapauksissa osallistumismaksu palautetaan, mikäli peruutus on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. JOS KIRJAUTUMINEN SUOMEN EKONOMIEN SIVUILLE EI ONNISTU Mikäli et ole aikaisemmin kirjautunut jäsensivuille tai olet unohtanut salasanasi, kirjaudu käyttäen Suomen Ekonomien jäsennumeroasi ja henkilötunnuksesi loppuosaa. Jäsennumerosi löydät mm. Ekonomi-lehden osoitetiedoista. Jos et pääse kirjautumaan Suomen Ekonomien sivuille, niin olethan yhteydessä Suomen Ekonomeihin (jasenrekisteri@ekonomit.fi) uuden salasanan saamiseksi.

WWW

18 18 I

www.ekonomit.fi/tapahtumat

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

VIERAILU: TURUN YLIOPISTON KASVITIETEELLINEN PUUTARHA LA 6.6. KLO 13–14

Tule tutustumaan kasvitieteelliseen puutarhaan. Kasvitieteellisen puutarhan kuudessa kasvihuoneessa on noin 2 000 kasvilajia ja -lajiketta. Keväällä puutarhassa tapaa jouluruusuja, kevätkelloja ja useita vuokkolajeja. Opastettu kierros lauantaina klo 13.00 alkaen. Maksullinen avec-tapahtuma (max. 3 avecia/jäsen). Mukaan voi tulla koko perhe. Ilmoittaudu mukaan viimeistään torstaina 28.5. Hinta: 4 € (sisältää opastetun kierroksen) lisäksi jokainen maksaa paikan päällä erikseen sisäänpääsyn: Aikuiset 7 €, Eläkeläiset sekä 7–18-vuotiaat 5 €, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi. Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Ruissalon puistotie 215, Turku


LA 6.6. JA SU 7.6. LA KLO 10–14 JA SU KLO 10–15

Kuva Vesa Loikas

GOLF: GOLFIN GREEN CARD -KURSSI

Kuvat Wellu Hämäläinen

Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiimme!”

Nyt on mahdollisuus suorittaa Greencard Naantalin kauniissa maisemissa Ekonomien omalla alkeiskurssilla! Ohjelma: • Harjoitellaan kaikki golfin osa-alueet putista draivi -lyöntiin • teoriaa pelisäännöistä ja etiketistä • peliharjoitus monipelikentällä (par3), kentällä noin 3 reikää • kaikille Green Card Golfopetusta yhteensä kahdeksan tuntia. Molempina päivinä pidetään 30 minuutin lounastauko. Golfopettajana toimii GolfPro Ville Rintala. Maksullinen jäsentilaisuus. Kurssin hinta, 139 €/henkilö, maksetaan paikan päällä. Kurssille mahtuu mukaan 16 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset 25.5. mennessä. Kultaranta Golf, Särkänsalmentie 178, Naantali

KUTSU

KEVÄTKOKOUS TO 4.6. KLO 17.30–19.30

Koronavirus tilanteen salliessa Turun Seudun Ekonomit ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Vierailukeskus Joki on kaikille avoin yritysten, opiskelijoiden ja asiantuntijavieraiden innostava kohtaamispaikka Turun Kupittaalla. Kevätkokous alkaa klo 17.30 Vierailukeskus Joen Cave-teatterissa. Kokouksen jälkeen pääsemme tutustumaan Vierailukeskuksen muuntuviin tiloihin. Kokoukseen osallistuvat voivat tehdä tilavarauksen tai kumppanuuspakettivarauksen Vierailukeskus Jokeen 20 %:n alennuksella kokousiltana tai sitä seuraavina päivinä. Tiloista ja kumppanuuspaketeista löytyy lisätietoa Vierailu- ja innovaatiokeskuksen verkkosivuilta (www.vierailukeskusjoki.fi). Kokouksessa on kahvitarjoilu. Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä. Lämpimästi tervetuloa!

GOLF-KISAT: TURUN ALUEEN EKONOMIGOLF KE 10.6. KLO 15.30 Pelin infotilaisuus alkaa keskiviikkona 10.6. klo 15.30 ja yhteislähtö klo 16.00. Kilpailukierros 18-reiän kentällä sisältäen erikoiskilpailut: lähimmäs lippua hole 3, longest drive hole 6. Pelimuotona pistebogey, parhaat palkitaan sekä paras scratch-tulos.

TURUN SEUDUN EKONOMIT WWW

Hinta: Turun Seudun Ekonomit Ry:n tai Ekonomföreningen Merkur r.f:n jäsenet: • 35 € / pelaaja • 0 € / pelaaja, Archipelagian vuosipelioikeuden jäsenille Avecit: • 45 € / pelaaja • 10 € / pelaaja, Archipelagian vuosipelioikeuden jäsenille Sisältää pelikierroksen, erikoiskilpailuja ja rangepoletin. Klubin saunojen ja pu-

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

Toimistosihteeri Marjatta Postinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu (02) 469 0680 www.ekonomit.fi/tapahtumat toimisto@turunseudunekonomit.fi

kuhuoneiden vapaa käyttö. Mahdollisuus vuokrata golf-auto 30 € / auto. Tasoitusraja on hcp 36, eli korkein huomioitava tasoitus on 36. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomen Ekonomit jäsenpalvelut -sivun kautta. Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuminen päättyy 1.6. Tilaisuus on avec-tilaisuus (1 avec / jäsen). Archipelagia Golf, Finbyntie 87, Parainen

Puheenjohtaja Heli Hookana 050 5410 869

Tapahtumavastaava

Nina Stenström-Iivarinen 040 801 9964

19 Turun Seudun Ekonomit 2/2018

19 19 I 19


Kuva Henrik Schütt

KESÄTEATTERI: Samppalinnan kesäteatteri: Mielensäpahoittaja -mussikaali TO 11.6. KLO 18

Itse Mielensäpahoittaja, Tuomas Kyrön menestysromaaneista tuttu hahmo ja ilmiö nousee lavalle mussikaalissa. Nyt ollaan kulttuurin äärellä. Varmasti ennenkokematon esitys. Tule katsomaan, kun tästä kuitenkin puhutaan. Väliajalla kahvi/teetarjoilu ja makea leivos. Lippujen jako teatterin portilla 17.30–17.45. Tapahtuma on maksullinen avec-tapatuma, maks. 3 avecia/jäsen. Hinta jäseniltä euroa ja aveceilta 37 €. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 20.5.2020.

”Älä missaa näitä!” 1

Samppalinnan kesäteatteri, Paavo Nurmen puistotie 3, Turku

2

ALUMNIPÄIVÄ: Turun kauppakorkeakoulun Alumnipäivä LA 26.09.

3 Turun kauppakorkeakoulu täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Juhlistamme tätä virstanpylvästä Alumnipäivässä lauantaina 26.9.2020. Varaa päivä kalenteristasi, lisätietoja tulossa. Mikäli olet suunnittelemassa tasavuosikurssitapaamista päivän yhteyteen, yhteydenotot tsealumnit@utu.fi

KEVÄTKOKOUS – upea tilaisuus tutustua kevätkokouksen ohella Vierailu- ja innovaatiokeskus Jokeen 4.6. VIERAILU: Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha – koe kesäinen puutarha ja 2 000 kasvilajia ja -lajiketta 6.6. KESÄTEATTERI – Mielensäpahoittaja -mussikaali Samppalinnassa 11.6.

Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

TURUN SEUDUN EKONOMIT JÄSENLEHTI

JULKAISIJA Turun Seudun Ekonomit ry PÄÄTOIMITTAJA Jaana Määttälä ULKOASU www.kasma.fi KANNEN KUVA Joonathan Voltti PAINO Euraprint Oy, Eura LEHTI ILMESTYY neljä kertaa vuodessa. AINEISTO Lehden 3/2020 aineistopäivä 12.6.2020 JAKELU Lehti 2/2020 ilmestyy viikolla 18

Kehity, Virkisty, Verkostoidu.

Levikki 2 500 kpl, ISSN 1797-5964

20

f

Tykkää meistä myös Facebookissa!

WWW

turunseudunekonomit.fi