Page 1

Nr. 99 – Lakselv, fredag 30. mai 2014 – 58. årgang – Kr 25 Leavdnja, 30. b. miessemánus 2014 - 58. jahkegearde – 25 r.

Action i Bieske­­njárga

SE SIDE 8

100 nye hytter ved Tanaelva SE SIDE 5

Billefjord: «Krigsskueplass» ved kaia EU-KONTROLL - bestill time i dag

SE SIDE 17

É DU LEI DITT GAMLE KJØKKEN? Vi har kjøkken, bad, garderobe av god finsk kvalitet. Over 4000 dørmodeller! Gratis planservice. Monteringservice. Ta kontakt! Vi kommer på besøk!

           

Vi vet når bilen din skal inn. Ring oss på tlf 78 46 47 77 KarigasKjøkken Mob: 00 35 84 51 31 18 32, E.mail: karigaskjokken@gmail.com Saunalantie 15b, FI-99950 Karigasniemi

Tips? avisa@sagat.no

..

Annonse i Ságat? annonse@sagat.no


2

Nr. 99 - Fredag 30. mai 2014

Prosjekteringen skal v

VED TUNNELEN: Regionveisjef Torbjørn Naimak (fra venstre), ordfører Knut Roger Hanssen i Porsanger, statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet, ordfører Kristina Hansen i Nordkapp og stortingspolitiker Jan-Henrik Fredriksen deltok på seansen utenfor Skarvbergtunnelen i Porsanger tirsdag. (Alle foto: Marius Thorsen)


Nr. 99 - Bearjadat 30. b. miessemánus 2014

3

være ferdig om ett år

REGIONVEISJEFEN:

ORDFØREREN:

Torbjørn Naimak.

Knut Roger Hanssen.

Prislappen på en ny tunnel er beregnet til 600 millioner kroner Statens vegvesen skal om et år være helt ferdig med forarbeidet til ny Skarvbergtunnel. MARIUS THORSEN

– Vi legger opp arbeidet med full trøkk fra nå av slik at det i alle fall ikke skal stå på oss, lovet region­ veisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen da han tirsdag var for å se nærmere på tunnelen sammen med blant andre statssekretæren for samferdsel, Bård Hoksrud, og flere andre fra lokalpolitisk hold. Årsaken til møtet ved tunnelen var at det fra lokalpolitisk hold er ytret ønske om at det snarest må bygges ny Skarvbergtunnel. – Det er selvfølgelig opp til po­ litikerne å få på plass finansierin­ gen, men vi starter prosjekteringa allerede nå, slik at vi er klare til å begynne å bygge straks pengene ligger på bordet, sa Naimak. Samtidig kom statssekretæren med lovnader om at han og hans departement ville se på mulighe­ ten for å få omprioritert midler for å kunne starte byggingen tidlige­ re enn 2018, som nå er planlagt. – Det er en ting å høre om sli­ ke tunneler, og se det på papiret, men det er noe annet å faktisk få

oppleve hvor gærnt det er, uttalte statssekretæren til pressen, som var invitert til tirsdagens seanse. Statens vegvesen har tidligere gjort det klart at det ikke er aktu­ elt å fortsette å flikke noe mer på den gamle tunnelen, og at det er behov for å bygge en helt ny. Det gjentok regionveisjefen tirsdag. – Skarvbergtunnelen er og har vært en bekymring for oss nesten siden den ble bygget, og vi har hatt prosjekter for å se på hvor­ dan vi kan utbedre den, men det har vi gitt helt opp. Den er for trang, for lav, for våt, og den har for mange feil, sa Naimak til pres­ sekorpset. Samtidig har man utfordringer knyttet til ras som er vanskelige å løse om man ikke legger om tun­ nelløpet, slik at bilistene kommer ut et annet sted enn de nå gjør. Hoksrud så på sin side ut til å ha stor forståelse for behovet, til tross for at han ikke hadde no­ en konkrete løfter å komme med i tirsdagens seanse, utover å love at de skulle prøve å finne midler. – Det å fortsette å bare gjø­ re småting på den tunnelen som er her nå, det går jo ikke. Det må en ny tunnel til, sa Hoksrud, som sa han håpet de ville klare å om­ prioritere midler slik at tunnelbyg­

ging­ en kunne fremskyndes med minimum ett år, i beste fall to. – Går alt som det skal nå, kan det muligens bli bygging allerede fra 2016. Vi politikere må sørge for å finne pengene som skal til. – Den ligger ikke inne før 2018 nå, men det er kjempebra om vi klarer å fremskynde arbei­ det med ett eller kanskje to år, sa Hoksrud. Ifølge regionveisjefen har de til nå forholdt seg til at en ny tunnel i dette fjellpartiet vil ha en pris­ lapp på cirka 600 millioner kro­ ner. Han understreker likevel at dette er de tallene de har ope­ rert med før de egentlig har star­ tet forarbeidet til en helt ny tunnel skikkelig. Tallet kan derfor en­ dre seg litt avhengig av det som kommer frem i forbindelse med prosjekteringen. – Vi håper jo at vi skal klare å komme under den summen som ligger inne i NTP, men vi vet like­ vel ikke den endelige prisen før vi har laget en plan for dette, og før denne planen er vedtatt neste år, sa Naimak, som la til at det nå er en god del geologisk kartlegging som må til før de kjenner det en­ delige kostnadsoverslaget godt. – Vi vet at det er utfordrende fjellkvalitet her, så vi vet først mer

når vi har undersøkt fjellet bedre, sa Naimak under tunnelmøtet. Dersom byggingen kommer i gang i 2016 kan ny tunnel stå klar til 2018 eller 2019. Det tror i alle fall regionveisjefen.

– Typisk anleggsperiode for et slikt prosjekt vil være på to, kan­ skje tre år, sier han til Ságat. marius@sagat.no

Hei alle fluefiskere i Porsanger! Intersport har i sammarbeid med Guideline

utstyrsdemo og speykurs tirsdag 3. juni kl 18 ved den gamle betong­ stasjonen i Lakselva. Kurset er GRATIS.

Husk å ta med egen fluestang og vade­ bukse/vadere for kurset.

Velkommen! Sport & Villmark AS | Banaksenteret | 9700 Lakselv | Telefon 78 46 22 56


4

Nr. 99 - Fredag 30. mai 2014

NYTT

VÁLDODOAIMMATEADDJI/SJEFREDAKTØR:

GEIR WULFF

Guovdageaidnu Kautokeino Koutokeino

Tidlig ute med jakt Reinpolitiets utmarkspatrulje i Kautokeino kom tirsdag over en jeger som var tidlig ute med oppstart av andejakta. Politiet i Vest-Finnmark melder om at det opprettes sak.

Forskning og utvikling Buljo Hansen Teknologi er et nyregistrert foretak i Brønnøysundregistrene. Foretaket har som forskning og utvikling av ubemannede luftfartøyer til kommersielt bruk som formål. Jon Ante Buljo Hansen står registrert som innehaver av Buljo Hansen Teknologi, som er et enkeltpersonforetak.

Slettet Hættas Bilsenter Ole Johansen Hætta er slettet i Foretaksregisteret. Det samme gjelder for Pedersen Helsekost samt SOS Auto Hjelp Johan Anton O. Hætta.

JXB Eiendom AS Foretaket JXB Eiendom AS har foretatt en endring i sitt styre. Styrets leder er nå Johan Nilsen Turi fra Máze. Jan Ole Mikkel Buljo er oppført som varamedlem.

Fusjon MT Slakt AS har besluttet å fusjonere med MT-eiendomsselskap AS.

Vårjakt Årets vårjakt på ender starter 30. mai og varer til 8. juni. Finnmarkseiendommen/ Finnmàrkkuopmodat tildeler jaktkort til personer som har betalt jegeravgift og som de siste fem år har vært og fortsatt er fast bosatt i Kautokeino kommune. Jaktkortet er personlig og gis for en jaktsesong. Jaktkortene kan hentes på servicetorget fra onsdag denne uka, melder kommunen på sine hjemmesider. Trekning av kvotene ble foretatt mandag 26. mai.

OĐASDOAIMMATEADDJI/NYHETSREDAKTØR:

LARS BIRGER PERSEN

DOAIMMATUSHOAVDA/REDAKSJONSSJEF:

ODDGEIR JOHANSEN

Slapt på Sametinget? Sametinget hadde nylig sin komité­uke. Fremskrittspartiet vara­representant Bengt Rune Stri­ feldt fra valgkrets Nord reagerte sterkt via Altaposten på det han betegnet som sløseri med tid. Strifeldt påpekte at lunsjpaus­ en var på hele tre timer, og at det i løp­et av fire dager kun ble be­ handlet to saker. Han mener det som foregår er et klart sløseri av skattebetalernes penger. Han støt­ ter sin partifelle Aud Marthinsens

Samlingene på Sameting­ et er travle, og med lange dager

tidligere karakteristikk av Same­ tinget som et sted hvor man har «husmorferie». Ságat har fulgt Sametinget tett siden starten i 1989. Det er en selv­ følgelighet for en samisk avis. Ved behov har vi satt fingeren på for­ hold i samenes parlament som er kritikkverdige. I prinsippet er det ingen grunn til å anta at det sam­ iske parlamentet er mer eller min­ dre seriøst og arbeidsvillig enn det norske Stortinget. Men fullt så ille som påstått fra FrP-hold, er det dog ikke. De aller fleste sametingsrepre­ sentantene er ikke heltidspolitik­ ere. Dermed blir mye av arbeidet konsentrert om de periodene de møtes fysisk, på de fire komité- og plenumsukene. Selv om lunsjpaus­ en er på tre timer, så betyr ikke dette at de aktive politikerne sit­

ter uvirksomme. Det avholdes en rekke møter som ikke står på det offisielle programmet, samt at for­ slag og sakspapirer utarbeides og diskuteres. Pressen og andre skal også ha sitt. For de politikere og politiske partier som faktisk vil utføre po­ litisk arbeid, er samling­ ene på Same­tinget travle, og med lange dager. Men for de som ikke møter opp for å gjøre en politisk jobb, kan det hele nok minne om ferie. Vi kan godt forstå ønsket om et mer effektivt sameting. Men da bør man heller se på vilke saker man fremmer og bruker tid på. Det er ikke tvil om at det jobbes på Same­tinget, men om det job­ bes med de riktige sakene til riktig tid må alltid vurderes nøye. FrP har rett i én ting, man skal ha respekt for skattebetalernes penger.

15 millioner kroner til samiske tiltak Sametingsrådet har til sammen bevilget 15 millioner kroner i tilskudd innenfor helse, kultur, nær­ing og opplæring siden januar 2014. 17 søkere har fått avslag.

ning fra sametingsrådet til Sa­ me­ tingets plenum, framholder Thomassen.

17 avslag

steinar solaas

Største delen av tilskuddene, 4,9 millioner kroner, har gått til ulike tiltak innen kultur. Herunder støtte til samiske forlag, avvikling av 6. februar og andre samiske arrangement, teater, film, Sámi Grand Prix og tiltak til barn og unge. 4,6 millioner kroner er gitt som tilskudd til samiske barnehager og stipender til elever som leser samisk i videregående skole. 4,5 millioner er bevilget næringstiltak. – Vi har også bevilget 1,2 millioner kroner til ulike tiltak i kommuner som har samarbeidsavtale med Sametinget. 200.000 er gitt Finnmark fylkeskommunes prosjekt med merking og gradering av stier og turløyper i Finnmark. Jeg vil også trekke fram Bolystprosjektet i Karasjok kommune, som har fått 400.000 kroner. Økt innsats på å utvikle og synliggjøre de samiske distriktenes kvaliteter, er svært viktig, sier sametingsråd med ansvar for budsjett, AnnMari Thomassen. – På næringssiden har vi prioritert støtte til oppkjøp av fiske-

ÅPENHET: – Vi ønsker åpenhet om til­ skuddsforvaltningen, sier same­ tingsråd Ann-Mari Thomassen. (Foto: Steinar Solaas) båter og ulike tiltak for mottak og service på land for kystfiskeflåten. Men vi har også bidratt til finansiering av utviklingstiltak for landbruket, reiselivsnæringen og investeringer innen tjenestesektoren. Tilskuddene er en pott som Sametinget setter av i budsjettet, og sametingsrådet fordeler etter søknad. Tilskuddene er fordelt til områdene helse/sosial, næring, kultur, kulturminnevern, kunnskap, sametingrådet og samiske organisasjoner. – Sametingsrådet ønsker å styrke åpenheten rundt Same­ ting­ ets tilskuddsforvaltning, og vil derfor offentliggjøre bruk av tilskuddsmidler ved hver beret-

Det er Sametingets plenumsmøte som fastsetter totalrammene og sametingsrådet behandler søknadene. 17 søknader fikk avslag. – Disse er utenfor årets priori­ teringer i budsjettet. Vi gir eksempelvis ikke tilskudd til vare­ kostnader, tiltak som virker kon­kur­ransevridende, utleiebygg, kjøp av eiendommer, leasing, tiltak som finansieres over andre offentlige budsjettposter, lagerbygg og kjøretøy, avslutter AnnMari Thomassen.

66 mill totalt

Totalrammene for søkerbaserte ordninger er 66,1 millioner kroner, av disse er 15 millioner fordelt per 12. mai. Rammene er fordelt slik på områdene: Næringer 35,8 mill. Her tildeles midler etter søknad til primærnæringer, kulturnæringer, verdiskapning og nyetableringer og attraktive lokalsamfunn, og duodjinæringen. Søknadsfrister fler ganger i året og søknaden behandles kontinuerlig. Kulturminnevern 2,9 mill. Resten av søknadene behandles i juni. Kulturtiltak 4,6 mill. Musikk- og litteratursøknadene behandles på høsten. Samiske forlag 2.750 mill. Fordelt. Helseprosjekter 2.834 mill.

Samiske barnehager, tilskudd 11,4 millioner, fordelt. Av den samme potten tildeles også pedagogisk materiell til barnehagene og til ulike prosjekter og utviklingstiltak i barnehagene etter søknad. Stipender til elever som leser samisk på videregående skoler, totalramme på kr 2.850 mill., bevilget. Stipender til høyere utdanning behandles senere. Læremiddelsøknader behandles senere. Organisasjoner (lister) på Sametinget, totalramme på 515.000 fordelt. Prosjekter vedr samarbeidsavtaler med fylkeskommuner: Totalramme 2,5 mill., bevilget hittil 1.244.000 kroner. steinar@sagat.no

Dødsfall i Sápmi Ragnhild herbjørg andersen 9980 Berlevåg, pensjonist, født 19. mai 1939 i Berlevåg, døde 24. mai 2014. Datter av fiskearbeider Adolf Jacobsen (1911-1980) fra Berlevåg og hustru Kaspara Petrea Karlsen (1908-1994) fra Brøstadbotn i Dyrøy. geir@sagat.no


Nr. 99 - Bearjadat 30. b. miessemánus 2014

5

NYTT Kárášjohka Karasjok Kaarasjoki

Fornøyd med påske­ festivalen Festivaler Karasjok opp­ summerer i sin rapport et­ ter årets påskefestival, at programmet var meget godt og variert. Dette mener de kommer av at flere aktør­ er­bidro med gode arrange­ menter, blant annet motor­ klubbens After-X-konsert påskeaften og Jergul Event med to konsertkvelder og joikekonkurranse. Oppmøtet på musikk­ arrangementene var bra, selv om Festivaler Karasjok sin konsert på langfredag hadde dårligere oppmøte enn forventet, skriver de. Festivaler Karasjok håper også at de kan få til et enda bedre samarbeid med alle aktørene - bygdelag, ulike idrettslag og Rica - til nes­ te år, både med tanke på planlegging og gjennomfør­ ing­ av påske­festivalen.

Leder i komponist­ foreningen Elin Kåven fra Karasjok ble tidligere i vår valgt til ny le­ der i foreningen Samiske Komponister. Med seg i det nye styr­ et har hun Arve Nordland (nestleder), Anna Näkkala­ jarvi (styremedlem) og An­ ders Somby (styremedlem).

negativ til delplan fra nabokommune: Ordfører Frank M. Ingilæ er ikke glad for planene om nær 100 nye hytter langs Tanaelva, og nær samme antall i Utsjokdalen.

(Arkivfoto)

Utsjok vil ha nær 100 nye hytter langs Tanaelva Tana kommune er kritisk til at finske myndigheter i Utsjok kan komme til å tillate nær 100 nye hytter i flere områder langs Tanaelva, samt 95 nye hytter i Utsjokdalen. erik brenli

– Vi er bekymret for plane­ ne der spredt hyttebygging nær Tanaelva er med på å bygge ned vassdraget. Finske myndigheter, vil slik jeg ser det, tillate flere nye hytter. En ting er det visuel­ le da vi ser hyttene nært elva fra norsk side. En annen ting er at

nye hytter, vil føre til et enda stør­ re press på Tanaelva når det gjel­ der beskatning av laks. Vi har også aspektet i forhold til mulig forurensningsfare fra hytter nært vassdraget, sier ordfører Frank M. Ingilæ til Ságat. Ordføreren lar det også skin­ ne gjennom at han er lite begeist­ ret for satsingen på finsk side på masseturisme. – I stedet for å satse på kva­ litetsturisme, satser de på store volum av lakseturister, og opp­ bygging av flere hytter. Det vil føre til et massiv trykk på elva vi begge nasjonaliteter høster av, sier ordføreren.

Flere problemområder

Tana kommune har avgitt en hør­ ingsuttalelse til nabokommunen

på finsk side, Utsjok. Der påpek­ er de to forhold som de mener ikke er tilstrekkelig vurdert i del­ planen som Utsjok har ute på hør­ing. Kommunestyret mener virk­ ningen på lakseressursen og virkningene på landskapet ikke er tilstrekkelig vurdert i utredningen. Tana kommune har ingen innvendinger mot planene om nye boligtomter nært tettste­ det Utsjok, men opplever det som særlig problematisk med al­ le de nye hyttetomtene, spesielt de som ligger mellom veien og Tanaelva. «Vi er allikevel sterkt bekym­ ret for hyttebyggingen i vassdragsbeltet på finsk side. Den påvirker landskapet og naturmiljøet negativt og øker fisketryk-

ket i elva. I forhold til det tidligere forslaget er antall tomter for fritidsbebyggelse nærmest fordoblet i dette planforslaget. Det er lagt opp til 91 nye hyttetomter langs Tanaelva på den aktuelle strekningen, i tillegg til de 161 eksisterende. I tillegg åpnes det i planforslaget for 95 nye hytter i Utsjokdalen. I konsekvensutredningen fokuseres det kun på mulighetene dette økte markedet gir for inntjening, og ikke på hvordan det vil påvirke lakseressursen», skriver Tana kommune i en hø­ ringsuttalelse. De påpeker avslutningsvis at det er et behov for et tettere samarbeid om arealplanleggin­ gen langs Tanavassdraget. erik@sagat.no

Kunst­ verktøy Kunstskolen har søkt Sa­ metinge­ t om engangstil­ skudd til innkjøp av varige investeringer av verktøy og utstyr.

Festival­ tilskudd Sametinget har innvilget Festivaler Karasjok 741.000 kroner i direktetilskudd til Påskefestivalen 2014.

8,4 prosent sykefravær Sykefraværet i helse- og omsorgstjenestene for årets tre første måneder er på 8,4 prosent. Dette går frem av sakspapirene for juni­ møtet til hovedutvalget for om­ sorg og sosiale tjenester. Sykefraværs­tall for april må­ ned foreligger ikke.


6

Nr. 99 - Fredag 30. mai 2014

NYTT Unjárga Nesseby Uuniemi

Boftsa barnehage på gå

Pedersen fikk fritak fra verv Kommunestyret har innvilget Ane-Helen Pedersen fritak fra vervet som medlem i forliksrådet for Nesseby FRP fordi hun har flyttet fra kommunen, til Bergen i Hordaland. Hun innvilges også fritak fra vervet som 1. varamedlem i kommunestyret for Nesseby FRP. Som nytt 1. varamedlem rykker Stig Erling Johnsen opp fra plassen som 2. varamedlem. Det foretas nytt valgoppgjør som innebærer at Odd Inge Sør-Reime rykker opp som 5. varamedlem for Nesseby FRP.

Vil at ungdom skal få stemme Nesseby kommunestyre vedtok på siste møte at de skal søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015. De begrunner dette med at de vil få ungdom til å bli mer engasjert i politikk. At det er nyttig og fornuftig lærdom. At ungdom gjennom lokaldemokrati kan være med på å påvirke egen trivsel. At ungdom gjennom lokaldemokratiet kan være med på å påvirke sin fremtid og utvikle sin kommune. Og til slutt at Nesseby kommune er en samisk kommune som er trygg å bo i for ungdom. Som ligger godt til rette for en slik ordning i og med at de er en oversiktlig kommune som ønsker at ungdommen deres blir enda mer kjent med lokaldemokratiet.

kosetid: Kristoffer fikk tid til å kose med lammet som var født forrige uke, mens Jonathan står rett bak. Lenger bak følger Ralf med på hva som skjer. (Alle foto: Erik Brenli)

Boftsa barnehage benyttet tirsdag sjansen til å besøke Terje Pedersens gård i Vestertana for å se på de nyfødte lammene. erik brenli

Og barnehagebarna fikk også oppleve en fødsel mens de stod tett ved gjerdet. Terje Pedersen forklarte litt om sauefødsel, og barna fulgte spent med. Men det artigste var nok å kose med lammene selv, og å forsøke å fange de. Det siste er langt fra noen enkel jobb da de litt større lammene spretter fort rundt i fjøset og bruker fôrbrettene som løpebaner.

Etter gårdsbesøket gikk ferden videre ut til Gárgogeačhi der det ble tid til oppdagelsesferd i fjæra, bål og pølser. erik@sagat.no

Mot oppdrett i Latvika Sametinget har avgitt uttalelse i forhold til søknad om ny akvakulturlokalitet i Latvika i Nesseby kommune. Og de uttaler at de vil, «på bakgrunn av lovverk og konvensjoner nevnt ovenfor, og ikke minst av hensyn til eksisterende interesser fra sjøsamisk hold, oppfordre til at det søkte området for akvakultur i Latvika ikke opprettes».

henger på gjerdet: Barnehagebarn fra Boftsa følger nøye med. Fra venstre: Ralf, Sam, Mads, Leo, Kristoffer og Mildrid. Vi ser også Ann Kristin Kristoffersen og Pedadogisk leder Kari Elisabeth Samuelsen.


Nr. 99 - Bearjadat 30. b. miessemánus 2014

årdsbesøk i Vestertana

7

NYTT Deatnu Tana Teno

Positiv alkotest På tirsdag ettermiddag ble en mann i 60-årene stoppet av politiet i Tana med mistanke om promillekjøring. Mannen ble alkotestet og testen viste seg å være positiv. Det ble i tillegg tatt blodprøve. Politiet vil opprette sak på forholdet.

Fiske for tilreisende

forsøker å fange lam: Ralf er nær ved å fange et lam, mens Mildrid (rød dress) ser på et lam som stikker av. Kristoffer følger også med.

Søndag 1. juni, er det sesongåpning for tilreisende fiskere. Fiskereglene for tilreisende fiskere er ikke mye forandret fra i fjor, eneste Tanavassdragets Fiskeforvaltning vil minne på er fredningssonen i Lakšjohka som går fra munningen og omtrent 500 meter opp fra E6. Tilreisende fiskere har stort sett bare mulighet til å drive fluefiske, bortsett fra i deler av Storfossen, Ailestrykene og deler av Seidastryket hvor de kan bruke sluk. De tilreisende kan kjøpe døgnkort i forskjellige sideelver, og seks fiskesoner i Tanaelva. De kan kjøpe kort frem til 10. august i de norske sideelvene, frem til 20. august i Tanaelva over Tana bru og frem til 31. august i Tanaelva nedenfor Tana bru. Fiskere som ikke har fast bosted i Tana eller ikke er folkeregistrert i Tana, Karasjok eller ved lakseførende sideelver til Tanavassdraget i Kautokeino kommune, regnes som tilreisende fisk­ ere. I Tana er ytterligere to sideelver gjort tilgjengelig for tilreisende fiskere. De to sideelvene er Báis­ johka som munner ut i Ta­ na­ elva mellom Levajok og Váljohka og Luftjohka/Luov­ v­ tejohka. I Luovvtejohka er det kun tillat å fiske harr. Fiskeregler og andre detaljer kan man finne på hjemmesiden til Tanavassdragets Fiskeforvaltning.

Midler til aktiviteter IL Forsøk har søkt 100.000 kroner fra kommunens kulturmidler til blant annet forskjellige fritidsaktiviteter for barnegruppe, samt kjøring og vedlikehold av diverse turløyper i Tana. Per 1. januar 2014 var det totalt 287 medlemmer i IL Forsøk.

forklarer: Terje Pedersen forteller litt om hvordan lammene ser dagens lys til barna.


8

Nr. 99 - Fredag 30. mai 2014

NYTT Fálesnuorri Kvalsund Valasnuora

Vil frakte materialer Rosita Fjellheim fra Ham­ merfest har søkt kommu­ nen om dispensasjon fra motorferdselloven. Fjellheim ønsker å kjøre i utmark med traktor. Formålet med kjøringen er oppgitt til å være frakt av materialer fra parkeringsplassen til hytte­ tomta i Bjørnlia. Hun anslår åtte turer, i perioden 16. juni til 10. juli. Naturforvaltningsutvalget har behandlet søknaden, og godkjent den enstemmig.

Sen innsamling av stikker Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening har søkt om utvidet dispensasjon fra motorferdselloven. Begrunnelsen for søkna­ den ligger i at de skal samle sammen løypestikkene et­ ter sesongen. Sen vår med mye sne og frossen mark har gjort arbeidet vanskelig, og de trenger mer tid. Naturforvaltningsutvalget er enig i dette, og anbefaler overfor fylkesmannen at det innvilges utvidet dispensa­ sjon.

Åtte fikk forelegg Utrykningspolitiet hadde fartskontroll i Repparfjord­ dalen tirsdag. Politiloggen melder om at resultatet ble åtte foren­ klede forelegg.

Utbygging av nødnett ved Saraby Naturforvaltningsutval­ get har behandlet en sak om utbygging av nødnett. Utbygg­ ingen ble vedtatt i Stortinget i 2011. Parla­ ment­et vedtok da at ferdig­ stillelse skal være ved ut­ gangen av neste år. Technogarden AS har på vegne av Motorola Solution Norway søkt om å få sette opp det tekniske utstyret for nødnettet på Saraby-nes­ set. Det er tale om en liten bygning på 4,5 kvadratme­ ter, samt en 18 meter høy gittermast. Naturforvaltningsutvalget hadde ingen merknader til saken. Utvalget besto den­ ne dagen av Johnny Larsen, Anne-Lise Nilsen og Karl Nikodemussen.

satser på godt oppmøte: Torger Somby Sandvik, leder i Beskenjárga grendelag, tror at arrangementet i Beskenjárga kan trekke masse folk. Somby Sandvik er ikke beskjeden, og tipper et sted mellom 300 og 400 mennesker, dersom været er bra. (Foto: Kristin Marie Ericsson)

BeskánLuossaRock Beskenjárga grendelag, med leder Torger Somby Sandvik, har en drøm om å få litt action i bygda Beskenjárga i Karasjok, og inviterer til fiskekonkurranse og rockekonsert. kristin marie ericsson

Det har vært lite liv i Beskenjárga grende­ lag de siste årene, men nå har man fått inn et nytt styre, og grendelaget bobler over av ideer for den lille bygda, 18 kilometer sør for Karasjok sentrum. – Vi har en drøm om å få litt action i Bes­ ke­ njárga, sier leder i grendelaget, Torger Somby Sandvik til Ságat, og legger til at de, til tross for at det ikke er mange fastboende igjen i bygda, har et stort grendelag. – Alle som har en tilknytning til Bes­ ke­ njárga og dalen kan være med i grendelaget.

Fisk og rockestjerner

Før jul ble det valgt et nytt styre i grendelag­ et, og planleggingen av ulike aktiviteter var i gang. I påsken arrangerte grendelaget isfiske­ konkurranse, og så kom ideen om en fiske­ konkurranse på sommeren, og ønsket om å få inn det Somby Sandvik kaller lokale rocke­ stjerner. Johan Anders Bær, Intrigue, Nostalgi Ganddát og Piera Balto skal være blant dis­ se rockestjernene, etter det Ságat blir fortalt. Grendelaget jobber også for å få Felgen or­ kester med flere opp til Beskenjárga. – Skal dere danke ut Midnattsrocken? – Nei, det tror jeg ikke vi klarer, ler Somby Sandvik. – Men vi har stor tro på at dette skal bli bra for Beskenjárga.

300-400 folk

Arrangementet har fått navnet Beskán­ LuossaRock, og går av stabelen 5. og 6. juli. Grendelagets leder sier optimistisk at han regner med at rundt 300 til 400 mennesker finner veien opp til Beskenjárga. – Det er vanskelig å anslå hvor mange som kommer, men er vi heldige med været,

Fiskekonkurranse: 5. og 6. juli blir det først fiskekonkurranse i Beskenjárga, deretter følger en konsert med lokale rockestjerner. (Foto: BeskánLuossaRock) tror jeg nok at vi kan trekke folk, sier Somby Sandvik.

Buss til og fra

– Det blir ikke så profesjonelt som på store festivaler. Mye går på dugnad, og vi låner litt her og litt der, ler Somby Sandvik. Grendelaget er i dialog med Baltos busser for å få satt opp buss fra Karasjok til Bes­ke­ njárga og tilbake igjen etter konserten, fortel­ ler Somby Sandvik

Ekstremsport

BeskánLuossaRock skal være et arrange­ ment hele familien skal kunne delta på, både stort og smått. Somby Sandvik forteller at det på dagen skal være utstilling av gamle båtmotorer og muligens også et kurs i fluefiske. Dette holder imidlertid grendelagslederen seg unna. – Fluefiske er ekstremsport. Det har jeg slutta med, etter at jeg nesten mistet øyet, så vi må nok leie inn noen andre for å holde det kurset, ler han. kristin@sagat.no


Nr. 99 - Bearjadat 30. b. miessemánus 2014

Ungdom bør få stemme Johan Vasara (AP) mener 16-åringer bør få stemme til sametingsvalget, et syn som også presidenten deler.

Fradeling FeFo har på vegne av StigAre Johansen søkt Porsanger kommune om fradeling av boligtomt under gnr 39/1 i Ytre Kjæs. Saken har vært på høring etter finnmarksloven hos berørt reinbeitedistrikt 14 - Spiertta­ njárga, uten at de har svart. FeFo antar da at de ikke har noen innvendinger.

Ute­ servering

stein@sagat.no

Alf-Emil Paulsen har meldt til Porsanger kommune at han planlegger å bygge en veranda/platting på gnr 16/425 Banak leir.

16-åringer bør få stemme: Johan Vasara og AP vil at 16-åringer skal få stemme ved sametingsvalgene. (Arkivfoto)

Disp-rett av nesset Finnmark Festivalarrangør AS har søkt Porsanger kommune om disposisjonsrett for Brennelvneset i perioden 1. juni til 31. juli.

Mangler kunnskap Fiskarlaget og Norske Lakseelver ber om det legges frem mer

kunnskap om sjødeponi av gruve­avfall før det gis slike tillatelser. Nussir har fått tillatelse til å deponere gruveavfall i Rep­ par­ fjord­ en. Fiskerinteresser ber om mer kunnskap. – Dumping av gruveavfall i nasjonale laksefjorder, er gambling med villaksen, sier de to organisasjonene til NRK Sapmi.

I møte med Klima- og miljødepartementet om saken nylig, fremholdt de at man per i dag har altfor lite kunnskaper om hva dumping av gruveavfall kan påføre livet i havet. – Derfor må det mer forskning til før ytterligere tillatelser gis, forklarer generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver. Evensen viser i den sammenheng til en rapport fra

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i 2013. Her er konklusjonen at det nesten ikke foreligger publiserte undersøkelser fra norske sjødeponier, og at man i stor grad må benytte generell og muligens utdatert kunnskap. stein@sagat.no

stein torger svala

Det handler om Joho Niillas stipeanda til studier av samisk språk ved Universitetet i Tromsø. Stipendet er et stimuleringstiltak for å få flere studenter til å studere samisk språk. Søkere som studerer emner på 2000-nivå og mastergrads­ nivå vil bli prioritert. Det er satt

av 30.000 kroner til utdeling. Søknader sendes på e-post. Søknadsfrist for 2014 er onsdag 4. juni. For budsjettåret 2014 vil Senter for samiske studier utlyse strategimidler for studenter på mastergrads- eller doktorgrads­ nivå ved Universitetet i Tromsø, og søknadsfristen er den samme.

Tilskudd Porsanger kommune har fått 50.000 kroner i boligtilskudd til tilpasning, samt 400.000 kroner til etablering fra Husbanken.

Oppløsning Lakselvmoen borettslag er på to generalforsamlinger vedtatt oppløst.

Fortsatt støtte til urfolksstudier Senter for samiske studier har ulike typer støtteordninger for studenter som studerer samisk eller urfolkstema.

Porsáŋgu Porsanger Porsanki

Agnethe Elise Bjerke har sagt opp sin stilling ved Porsanger helsetun. Hennes siste arbeidsdag blir 31. august. Porsanger kommune takker for utført tjeneste ved sykeavdelingen og ønsker henne lykke til som pensjonist. Mona Hovlandsdal har 30. april sagt opp sin stilling ved Lakselv skole. Hun fratrer 30. juli, og Porsanger kommune takker for hennes tjeneste.

Vasara ber Sametinget om å endre valgloven slik at 16-åringer kan stemme ved sametingsvalg­ et, og får støtte fra sametingspresidenten. – Jeg er positiv til stemmerett for 16-åringer, forteller sametingspresident Aili Keskitalo til NRK Sápmi Vasara fra Ávjovárri valgkrets viser til at flere kommuner har gjennomført prøveordning med stemmerett for 16-åringer, og mener at dette er noe også Sa­ me­tinget bør innføre. – Det er helt naturlig at Sa­ me­ ting­ et ser på løsning­ er på hvordan det kan innfør­ es på Sametinget, og det blir av Ar­ bei­ derpartiet fremmet som en ny sak nå. Det er nå opp til Sa­ me­tinget å velge om Same­tings­ rådet vil følge det opp. – Når det gjelder saker knyttet til sametingsvalget er det dessverre ikke Sametinget selv som bestemmer, men det er Stortinget som bestemmer mye av det som gjelder same­ tingsvalg­et, presiserer Keskitalo.

stein torger svala

NYTT

Oppsigelser

stein torger svala

Det mangler kunnskap om sjødeponi av gruveavfall, mener Fiskarlaget og Norske Lakselver.

9

I 2014 deles det også ut reise­ støtte til samiske studenter på mastergrads- eller doktorgrads­ nivå ved Universitetet i Tromsø. Også her er søknadsfristen 4. juni. stein@sagat.no

Hagedag Hageselskapet Lakselv gjennomfører sin årlige hagedag med stand på torget i Lakselv lørdag 14. juni. I den forbindelse søker hageselskapet om fritak fra torg­ avgift av Porsanger kommune.


10

Nr. 99 - Fredag 30. mai 2014

Med traktor

BJØRNEN: – Jeg kaller han bare bjørnen, sier Inge.

Pensjonisten Inge Fälchle (65) har valgt en utradisjonell måte å komme seg til Nordkapp på. ROGER ALBRIGTSEN

–Den 23. april startet jeg hjemmefra og den 28. samme måned hadde jeg kommet til Gøteborg, forteller den spreke damen. Turen har gått gjennom Tyskland, Sverige, litt inn i Finland og Norge, så langt.

(Alle foto: Roger Albrigtsen)

– Jeg tok en pause på noen dager i Karasjok, sier hun.

1955-modell

Traktoren Fälchle kjører er en 1955-modell en-sylindret Kramer med Deutz motor. Det går ikke akkurat fort å komme seg frem. – Den går i 20 kilometer i timen, men gjennomsnittet er nok mer 15. Det var min pappa som lærte meg å kjøre traktor da jeg var liten jente. I løpet av en dag kjører jeg mellom 75 og 100 kilometer og er på veien i 5-6 timer, alt avhenger av været, smiler hun.

Galskap

Fälchles mann er ikke med på reisen, hun forteller at han nok er mer komfortabel med å være hjemme. – Man sier at han har en gal kone, sier hun og ler. Jeg legger merke til at det sitter en liten bamse på traktoren og spør om han har et navn. – Jeg kaller han bare bjørnen, sier Fälchle og fortsetter: – Han er den eneste mannen om bord.

Med datteren mot Nordkapp

– Dette har vært en drøm jeg har hatt et par års tid, det siste året har jeg planlagt reisen, forteller hun. Noen dagers pause i Lakselv har sin naturlige forklaring, Fälchles datter skal være med på siste etappe mot Nordkapp. Torsdag morgen starter de fra Lakselv. Den trivelige damen avslutter med å fortelle at datteren skal være passasjer på traktoren via Alta og videre til Kiruna, men derfra skal datteren fly hjem. avisa@sagat.no


til Nordkapp

Nr. 99 - Bearjadat 30. b. miessemánus 2014

1955-MODELL: Traktoren Inge kjører er en 1955-modell Kramer.

LITT KOMFORT:

ET FLAGG FOR HVERT LAND:

En liten campingvogn henger etter traktoren og bidrar til at Inge får sove godt etter en dag på traktoren.

– Flaggene setter jeg på etter at jeg har kjørt gjennom et land, forteller Inge Fälchle.

11


12

Vakre landskap o

Nr. 99 - Fredag 30. mai 2014

INSPIRASJON FRA PORSANGER:

– Det har vært to supre år, og jeg har virkelig fått utvikle mine kreative evner, sier Liv Anita Aronsen Nilsen. Dette bildet – med inspirasjon fra Porsanger – er med når kunstskoleelevene stiller ut sin

Det tredje året på kunstskolen i Karasjok går mot slutten. Fredag er det stor utstillingsåpning med morgendagens kunstnere. HANNE KLEMETSEN

Liv Anita Aronsen Nilsen (40) har tegnet mye i alle år. Svart/hvitbilder har vært hennes greie. Etter to år på kunstskolen i Karasjok har hun imidlertid vokst bare på å våge å bruke farger, sier hun, og viser frem et stort akrylmaleri med inspirasjon fra Porsanger. – Jeg er veldig glad i å male landskap i store format. Da slipper jeg pirkarbeid, men får utfolde meg ordentlig, sier hun, og slår ut med hendene. Så legger hun smilende til: – Og så tørker akrylmaling fortere enn ol­ jemaling. Da kan man jobbe fortere, noe som passer en utålmodig sjel som meg.

Gruvedrift

Noen av bildene hun har laget på kunstskol­ en, viser også et politisk engasjement. På avgangsutstillingen har hun en tegning hvor hun kommer med innspill i debatten om gru­ vedrift i nordområdene. Et annet politisk uttrykk vises på et akryl­ maleri til debatten «Hvem er same?».

Kan brukes i skolen

DRØMMEFANGER: På en kunstskole lærer man litt av hvert. Her lager noen av elevene drømmefanger.

Maja Sarre (30) fra Masjok i Tana er snart ferdig med grunnkurset på kunstskolen. Tanakvinnen er fra før lærerutdannet med idrett- og friluftsliv som fag. Hun ser kunstfag som fint å ha i bunnen for andre typer håndverksfag, og at det kan


og mørke tanker

Nr. 99 - Bearjadat 30. b. miessemánus 2014

13

SELVPORTRETT: Maja Sarre fra Tana tar en siste finpuss på skulpturen som er et selvportrett.

«Annonserer» på Facebook

ne verk på DnB-senteret i Karasjok. (Alle foto: Hanne Klemetsen) brukes innenfor undervisning, for eksem­ pel på videregående skole eller folkehøy­ skole. Maja syns kunstskolen i Karasjok har vært positiv for henne: – Jeg har fått utfolde meg innenfor uli­ ke områder, og fått masse ideer og nye tanker å jobbe videre med.

– Beliggenheta betyr mye

Årets elever er fra kommunene Karasjok, Kautokeino, Tana, Hammerfest og Pors­ ang­er. Helt fra Liv Anita hørte de første plane­ ne om en kunstskole i Karasjok, har hun drømt om å være elev der. – Beliggenheten betyr svært mye for meg som har mann og barn her. Det er også den eneste kunstskolen i Finnmark, og for borteboere fra fylket betyr det at det ikke er så langt hjem. Planen hennes videre er å ta noen fag på videregående skole fra høsten av. Men neste skoleår er tanken høyskolestudier innenfor kunstfag.

Noe for enhver smak

Fredag formiddag åpner utstillingen på DnB-senteret i Karasjok. Studentene vi­ ser kunstverk de har produsert dette året. Det blir noe for enhver smak; alt fra vakre landskap og fotorealistiske portretter til abstrakte eksperimenter og mørke tanker. Profilerte kunstnere som har vært gjeste­ lærere, har farget arbeidene i større eller mindre grad. Utstillingen er åpen til og med onsdag 4. juni. hanne@sagat.no

Et nytt skoleår på kunstskolen i Karasjok tar til den siste mandagen i august. Frem til da er det fortløpende inntak av elever. HANNE KLEMETSEN

Rektor Eva Aira (bildet) syns det er en grei måte å gjøre det på, i stedet for at det skal væ­ re en frist nå på våren. På den måten kan man også få tak i «etterslengere», slik det var dette skoleåret. Facebook blir flittig brukt i så måte. Årets 10 elever på kunstsko­ len har en aldersspredning fra 19 til 50 år: – Mange godt voksne har hatt en drøm hele livet om å gå på kunstskole, og det er aldri for sent å begynne, sier rekto­ ren. Hun er også opptatt av å nå elever fra Sverige og Finland, og fra områder utenfor de sa­ miske kjerneområdene.

Spennende sommer

Etter tre med kunstskole i Karasjok, håper rektor Eva Aira at den er kommet for å bli. – Ja, det håper jeg inderlig, sier hun. Men det blir en spennende sommer, slik det har vært de to forrige. Sommeren går med til å vente på nok elever til Aira og hennes kollega. De er de to fast ansatte. I tillegg har skolen gjestelærere som er eksperter på sine fagfelt. hanne@sagat.no


14

Nr. 99 - Fredag 30. mai 2014

Kryper helst rundt på gulvet

TRE FARGER: – Man trenger kun tre farger, rødt, gult og blått, forteller Ellen Brita Anti.

(Begge foto: Stine Ericsson Anti)

Kunstneren Ellen Brita Inspirasjonen til sine tegning­ er og malerier henter hun fra føl­ Anti er oppvokst i en elsene sine, hva hun har sett og reindriftsfamilie, men hva hun har i hodet. kan til sin store fortvil­ Stiller ut bilder else ikke tegne reins­ Ellen Brita selger noe av kunsten sin, men hun sier at det er noen dyr. De blir kyr. STINE ERICSSON ANTI

Ellen Brita Anti (47) fra Karasjok bruker mesteparten av sin fritid på kunst. Ellen Brita er en delvis selvlært kunstner, men innrømm­ er at hun har fått hjelp av an­ dre óg. To små kurs og ett år på kunstskolen i Karasjok har hjulp­ et henne. Det samme har faren hennes gjort. Bortsett fra noen år i tenårene, har hun alltid hatt en trang for å skape. Man forventer at Ellen Brita skal kunne tegne reinsdyr. Men det klarer hun ikke. – Pappa er veldig flink, men jeg får det ikke til, sier hun fortvilet. – Mine rein blir som kyr. – Jeg jobber via intuisjon. Det vil si jeg bare begynner på noe uten mål og mening, motivet kommer underveis. Hun setter seg ikke foran et tre og tegner etter det, hun får opp bilder i hodet og fører dette over på lerretet. Bilder fra naturen mal­es slik hun husker det i hodet sitt. I tillegg til å male på fritiden, har hun også illustrert bilder til samiske bøker, samiske tidsskrif­ ter og aviser.

bilder hun ikke vil selge. – De er jo så fine og jeg vil ikke selge alt, sier hun og ler litt. Bilder som ikke selges blir ofte stilt ut på små utstillinger. Som regel i Karasjok. – Å leve av kunst er ikke mu­ lig, jeg maler og tegner når jeg har tid. Jeg må, som alle andre, ha fast jobb for å få hjulene til å gå rundt. Det er en liten gruppe med kunstnere i Karasjok, de fleste maler hjemme for så å selge ma­ leriene. Noen gjør som Ellen Brita og utstiller bildene av og til. – Vi er vel rundt fem-seks stykker som holder på med det­ te. I hvert fall som jeg vet om. Yngste datteren til Ellen Brita på 17 år har arvet kunstner-­gen­et fra moren, noe hun ser ut til å være veldig fornøyd med. Hun tegner og maler, men hun er og­ så en ivrig fotograf, forteller mor­ en.

På gulvet

Til tross for at Ellen Brita er en godt voksen dame, innrømmer hun at det hun liker best, er å male på gulvet. – Da legger jeg plastikk over hele gulvet, setter meg på huk og lar

UTALLIGE BILDER: Kunstneren fra Karasjok vet ikke hvor mange bilder hun har malt. Men anslår at det kan dreie seg om nærmere tusen.

fantasien slippe løs. Som et barn, sier hun og ler. Hun henter et bilde hun har malt på gulvet, og viser det frem. Bildene til Ellen Brita er veldig mørke for tiden, hun er ikke helt sikker på hvorfor de er det. Hun viser frem et bilde hun har malt, og forteller at man kun tren­ ger tre farger.

– Disse har jeg blandet sam­ men. Har du rødt, gult og blått har du all verdens farger, smiler hun. Det er bare snakk om drå­ per for å få riktig farge, sier Ellen Brita.

Pub

Mange store kunstnere drikker vin og champagne når de utøv­ er sitt virke. Det klarer ikke Ellen

Brita. Hun ler, og sier hun drar heller på pub. Skal hun male må hun ha ro, og være helt klar. Aller best jobber hun når hun er helt alene. I rolige omgivelser, helst på kvelden. Hun er usikker på antallet bilder hun har malt 200, 600 ja kanskje 1000, anslår hun. avisa@sagat.no


Nr. 99 - Bearjadat 30. b. miessemánus 2014

PORSANGER

TIRSDAG 10. JUNI i Kultursalen

Møteleder:

Jonas Nymo og Kjetil Hanssen

12:00

Velkommen Trond Hanssen - DNB Bank ASA

12:10

Porsanger i utvikling eller avvikling? Anders Opdahl - Sjefredaktør Nordlys

12:40

Spørsmål og debattinnlegg

13:00

Framtidens reiseliv i Finnmark - Porsanger sine muligheter Hilde Bjørkli - Nordnorsk Reiseliv AS

13:30

Spørsmål og debattinnlegg

13:50

Pause

14:10

Fremtidens varehandel - lokal butikk eller netthandel? Iman Winkelman - Bransjeanalytiker Virke

14:40

Min bedrift

15:10

Spørsmål og debattinnlegg

15:20

Stolthet og identitet: «Det går ann å være god åsså i Porsanger» Roger Finjord - Landslagstrener damelandslaget

15:50

Oppsummering av dagen

19:30

Vorspiel på Lakselv Hotell AS

20:00

Festmiddag på Lakselv Hotell AS

Alt er gratis

Bli med å løfte Porsanger! Påmelding til Kate Persen på epost: kate.persen@dnb.no

15


16

Nr. 99 - Fredag 30. mai 2014

Action på Lakselv motorsportsenter Sandfokken står over Lakselv motorsportsent­er når det er treningstid på ­banen.

kristin marie ericsson

15 motorcrosskjørere i alle størrelser fikk testet teknikk og fart på banen ved Gai­ras­ moen tirsdag ettermiddag.

Det luktet eksos og nystekte vafler på Lakselv motorsportsenter under treningen. 7. og 8. juni er det treningssamling i Lakselv for kjørere i alle aldre, fra alle mo­

trening på banen: 15 kjørere, både små og store, trente på banen til Lakselv motorsportsenter, tirsdag. (Foto: Kristin Marie Ericsson)

torklubber, noe de yngste kjørerne tydelig lot skinne igjennom at de gleder seg til. kristin@sagat.no

Vil støtte joikeprosjekt Same-AP ønsker Sametingets støtte til joikeprosjekt i regi av kulturskolen i SørVaranger. stein torger svala

Arbeiderpartiets sametingsgrup­ pe mener samiske barn og unge har få kulturskoletilbud med sa­ misk innhold. De viser til at i samiske om­ råder utenfor samisk språkfor­ valtningsområde kan slike tilbud og prosjekter være av stor betyd­

ning for styrking av barn og un­ ges samiske identitet.

Joikeprosjekt

Her trekker AP spesielt fram joi­ ke­prosjektet i regi av kul­tur­skol­ en i Sør-Varanger. AP mener Sametinget må bidra med penger og annen drahjelp for prosjekt­ et, og fremme viktigheten av det­ te prosjektet ovenfor nasjonale myndigheter. Fra APs side beskrives pro­ sjektet som svært interessant. Det har vært drevet i tre år, og er planlagt videreført ut 2016. Prosjektet omfatter barn fra barnehager, grunnskoler og vide­ regående skole.

Det faglige innholdet er knytt­ et til joik og musikk, men AP an­ ser det også som svært viktig for språkinnlæring.

Inkluderende modell

I prosjektet arbeides det aktivt for å utvikle en inkluderende mo­ dell med mål om at alle skal væ­ re med. Det betyr at nå skal det legges til rette for at tilbudet tilpasses samisktalende barn i barnehage­ ne og i grunnskolen, samt et til­ bud til medelever i skolen og flere barnehagebarn. AP håper modellen kan føre til en ytterligere bevisstgjøring om, og en synliggjøring av det sam­

iske folkets tilstedeværelse i det offentlige rom i kommunen. Samtidig vektlegger parti­ gruppa at en kan nå barn og un­ ge som kanskje ikke er bevisst sin samiske identitet.

Endelige mål

Prosjektets endelige mål, som det jobbes for, er at det skal bli en fast stilling i kulturskolen i sa­ misk kulturkunnskap, noe AP vurderer som banebrytende. Andre kommuner har registrert dette prosjektet, og meldt sin in­ teresse for å utvikle noe lignende, lokalt tilpasset. En annen konsekvens er at det er igangsatt samisk språk­

kurs for ansatte i barnehagene i Sør-Varanger, som igjen vil gi fle­ re språkbrukere, og bedre samisk barnehagetilbud i kommunen.

Penger, penger

AP peker på at for å få slike pro­ sjekter videreført, må det være flere aktører som bevilger penger. Her mener man at forarbeid til samarbeidsavtaler, og selve sam­ arbeidsavtalene kan være helt avgjørende for at videreføringen kan finne sted gjennom finansier­ ing fra kommunene. stein@sagat.no


Nr. 99 - Bearjadat 30. b. miessemánus 2014

Brakke ved kaia i Indre Billefjord revet:

17

Ser ut som en krigssone

KRIGSHERJET? Kaiområdet i Indre Billefjord ser nærmest ut som et krigsherjet område. På en søndagstur med kamera ble alle disse motivene fanget opp av kameraøyet. Det ser trist ut - og det er trist at det ikke blir gjort noe for å få det ryddet. Er det så enkelt at det bare skal være og rive ned en bygning for så å bare slenge alt utover. I hele området er det mye som tyder på slendrian. Og når det gjelder kaien til fiskebruket så er heller ikke den trygg, Hvem er ansvarlig dersom det skulle skje en ulykke her? Det så iallfall ikke så trist ut før den ene av brakkene ble revet! Vi lar bildene tale sitt språk. (Alle foto: Anthon Sivertsen)

Sudoku

Løsning forrige nr.:


21.20 Den unge Victoria Året er 1837. Unge prinsesse Victoria er i sentrum for en kongelig maktkamp. Onkelen William er døNr. 99 - Fredag 30.kong mai 2014 ende, og Victoria står klar til å overta tronen

19.30 Jan i naturen Da. naturserie

20.00 Hvem bor her? Vi skal hjem til en ny norsk kjendis. Bli med og gjett hvem det er, da vel!

21.30 Resurrection Livene til innbyggerne i en liten by i Missouri forandres for alltid når deres døde kjære plutselig begynner å vende hjem

22.30 Kjærlighetsredet Norsk realityserie

21.05 20 spørsmål Spørrekonkurranse for de munnrappe. Medvirkende er Rune Gokstad, Mari Maurstad og Øystein Bache. Programleder er Trond-Viggo Torgersen

19.00 Landeplage: Splitter pine Norges ubestridte rockekonger, har laget en genial, liten kombinasjon av toner som kom til verden i 1989

21.40 Mord og mysterier Det er duket for krim og sommer med en ny sesong. Inspektør Barnaby FREDAG 30. MAIfår en ny samarbeidspartner i betjent Charlie Nelson

22.30 The Graham Norton Show Dawn French, Kirsten Dunst, Bear Grylls, Conchita Wurst og Sam Smith er gjester hos Graham Norton

21.30 Metro 123 kapret Amerikansk/britisk krim/thriller fra 2009

18

06.30 Solens mat 07.00 Australias villmark 07.30 Nyheter 09.15 Jessica Fletcher 10.00 Nyheter 10.10 Med hjartet på rette staden 11.00 Nyheter 11.05 Norge Rundt 11.30 Verdens største vindmølle 12.00 Nyheter 12.15 Hva styrer våre valg? 12.45 Danne og Bleckan 13.00 Nyheter 13.05 Jessica Fletcher 13.50 Filmavisen 1960 14.00 Nyheter 14.05 Geniet Marie Curie 15.00 Nyheter 15.10 Hygge i Strömsö 15.50 Barberingens historie 16.00 Nyheter 16.10 Romfolket i Spania 16.20 Beslutningsvegring 17.00 Nyheter 17.15 Glimt av Norge: Nordsjøens livsnerve 17.30 - nyheter på samisk 22.00 Oddasat Åge og damene 17.45 Tegnspråknytt Det blir stor stemning Trondheim nårliv Åge & Sambandet 17.50 Pingvinanes ihemmelege inviterer til torgkonsert. Åge Aleksandersen har med seg Sissel 18.45 Distriktsnyheter Kyrkjebø, Hanne Boel og Marit Larsen som gjesteartister 19.00 Dagsrevyen 22.25 Norge Den sjenerte 19.40 Rundt fiolinisten 20.05 Adils hemmelige I Eurovisjonens konkurransedansere for unge musikere er det vinneren 21.05 20 spørsmål av NRKsMysteriet Virtous-konkurranse og Den norske solistpris, Sonoko, 21.35 i Bletchley som deltar. Sonoko ihar et stort talent, men er veldig sjenert 22.20 Mysteriet Bletchley 23.05 Kveldsnytt 23.20 Ripper Street 00.15 Pop & rock-perler fra 70-tallet 00.45 Det store spranget 02.30 Mysteriet i Bletchley 03.15 Mysteriet i Bletchley 04.00 Slottsvakten 1945 20.05 Brasils ville natur 05.10 Folk: Nerven i min sang

09.25 Hva skjedde med barna? 10.20 Lett på tråden 11.55 Til Arktis med Bruce Parry 12.45 Menneskets første krig 13.40 To på reise 14.10 Selskapsdanseren 15.10 Veien til Brasil 15.40 Dette er Europa 16.10 Med hjartet på rette staden 17.00 Derrick 18.00 Dagsnytt atten 19.00 Splitter pine 19.30 om et måltid 19.20 Historien Nidarosdomen 19.40 Brasil med Michael Palin Norsk Ja dokumentar 20.30 vel, statsminister 21.00 Nyheter 21.10 Svenske hemmeligheter 19.00 Oddasat Hotellet- nyheter på samisk 21.25 21.30 Byens lys Br. doku-komedie 22.55 Apokalypse - verden i krig 23.50 Gintberg på kanten 00.20 Et slag i ansiktet 01.15 Gintberg på kanten 01.45 Oddasat - nyheter på samisk 02.00 Distriktsnyheter

06.00 Alarm 112 06.30 Nyhetene 06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge 11.40 Globe Trekker 12.40 Hus til salgs - oppussing 13.30 Hvem bor her? 14.00 Hvem bor her? 14.30 I Get That A Lot 15.30 Naboer 16.00 Sykkel: Tour des Fjords 3. etappe 18.30 Nyhetene 18.45 20.00 Været Sommer i Dyreparken 18.50 Sportsnyhetene Gaute Grøtta 19.00 Karl IIIGrav, Janne Formoe og tvillingene Marcus og Martinus har med seg kjente 19.30 Dyrepasserne artister,Pengene og aktuelle til Kjuttaviga 20.00 pågjester bordet 21.40 Nyhetene De utvalgte 21.00 21.20 Været Solveig Kloppen og Hans Programlederne 21.25 Sportsnyhetene Olav Lahlum i inn- og utland for å 21.40 Mord har og reist mysterier - Sesongprefinne etterkommere etter Blom miere! 22.40 Mord og mysterier 23.40 Eurojackpot 23.55 Film: X-Men Origins: Wolverine 01.55 Aliens VS. Predator - Requiem 03.40 The X Factor 05.05 The X Factor

06.00 Tom og Jerry 06.20 Batman the Brave and the Bold 06.45 Morgan og Ola-Conny i USA 07.35 Happy Endings 08.00 Cougar Town 08.25 Den syvende himmel 09.15 Real Housewives of New Jersey 10.05 Millionær søker kjæreste 10.55 Millionær søker kjæreste 11.55 The Big Bang Theory 12.20 The Big Bang Theory 12.50 Mom 13.15 Melissa & Joey 13.45 Den syvende himmel 14.45 Morgan og Ola-Conny i USA 15.40 Cougar Town 16.10 Friends 16.40 Friends 21.30 Edge of Darkness 17.10 Two and a Half Men Politimannen Thomas Craven 17.40 Two and a Half Menundersøker mordet på sin egen datter. Hun var utdan18.05 The Big Bang Theory net innen kjemi, var Theory også politisk aktivist 18.30 The Big og Bang 20.30 Morgan og Ola-Conny 19.00 Mom Topfår 20Morgan Funniest I19.30 Sydney og Ola-Conny 20.30 Brille jobbe som livreddere på Bondi Beach 21.30 Castle og prøvesmake krokodillepizza 22.30 The Graham Norton Show 23.30 Castle 00.25 CSI 01.20 Special Victims Unit 02.15 CSI: NY 03.10 CSI: NY 03.55 Boston Public 04.45 Rookie Blue 20.30 Castle skilt 05.30 Lykkelig

06.00 Nanny 07.00 TV Shop 08.00 Alle elsker Raymond 08.30 Kari Traa-leikane 09.20 Dr. Phil 10.10 Ekstrem oppussing USA 11.05 Luksusfellen 12.00 The Ellen DeGeneres Show 13.00 Supersize VS. Superskinny 14.00 MasterChef USA 15.00 How I met Your Mother 21.30 The Change-Up 15.30 How I met Your Mother Amerikansk komedie fra 2011 16.00 Kongen av Queens 16.30 The Ellen DeGeneres Show 19.30 NCIS Luksusfellen 17.30 18.30 oppussing USA Norsk Ekstrem livsstilsprogram 19.30 Hjelp, han pusser opp! 20.30 Charterfeber - tur-retur Gran Canaria 21.30 Metro 123 kapret 23.20 Sex og singelliv 00.00 Sex og singelliv 00.40 John Tucker Must Die 02.20 Kjærlighetsredet 03.15 Kjærlighetsredet 04.15 Kjærlighetsredet 21.00 Kjærlighetsredet 24: Live Another Day 05.15

19.25 Bykjærlighet: Fredrikstad 20.00 Eventyrlige nordmenn Hjertet av Sør-Amerika er både vilt og vakkert. Her Norsk dokumentarserie med arkiv- Øyvind Fjeldheim møter Aud Berggren, den Beckett blir spurt om å hjelpe til i en Amerikansk dramaserie fra bor utallige arter som må klare seg i flom, hete og gull fra byene våre norske alenemoren som drømte om Hollywood narkosak, men et mislykket undercover2014 06.00 Smallville 07.10 Hushaiene Boston 07.55 08.25 Golden Goal 08.50 Frasier 09.20 Frasier 09.45 M*A*S*H 06.10 Søstre 07.05 Mitt hemmelige tenåringsliv 07.55 Hundehviskeren 08.55 Salong Makeover 09.50 tørke - og som er på fornavn med stjernene oppdrag setter hennes i fare 10.15 M*A*S*H 10.45 Cash Cowboys 11.40 Broom 12.10 Besatt av bil 12.40 Alarm 112 - På liv og død 13.40 Fødeavdelingen Sverige 10.45 Judge Judy livet 11.15 One Tree Hill 12.05 Switched at Birth 13.00 Gossip Girl 13.55 21.20 DenSmallville unge Victoria 19.30 Jan i 16.30 naturen 20.00 bor her?Gilmore Girls 14.45 One Tree 21.30 Resurrection 22.30 Kjærlighetsredet 14.35 Scrubs 15.00 That ‘70s show 15.30 South Park 16.00 Cash Cowboys 17.25 Alarm 112 Hvem - På Hill 15.40 Det lille paret 16.15 Trinny & Susannah - oppdrag Norge 17.15 Unge liv og død 18.25 USAs Victoria styggesteer tatoveringer 18.55 En moderne familie 19.25 Torsdag kveld fra Nydalen 20.25 mødrekjendis. 17.50 Unge mødreLivene 18.20 til Fødeavdelingen Sverige 19.25 Friends 19.55 Friends 20.30 Hayley: Verdens Året er 1837. Unge prinsesse i sentrum for Da. naturserie Vi skal hjem til en ny norsk Bli innbyggerne i en liten by i MisNorsk realityserie Big School 21.00 Film: Batman 23.30 Criminal Minds 00.25 Californication 01.00 Nådeløse innkrevere 01.30 eldste tenåring 21.35 Remember Me 23.55 Salong Makeover 00.55 Supernatural 01.55 The Originals 02.55 en kongelig maktkamp. Onkelen kong 02.50 William erofdømed og gjett hvem det er, da vel! souri forandres for alltid når deres døde Nådeløse innkrevere 02.00 Arrow Sons Anarchy 03.55 Cajun Justice 04.20 Cajun Justice 04.45 Cajun Mistresses 03.50 The Closer 04.50 Cold Case ende, og Victoria står Cajun klar tilJustice å overta tronen kjære plutselig begynner å vende hjem Justice 05.10 05.35 South Park 06.00 Pantelånerne i Beverly Hills 06.30 Det okända 07.25 Rules of Engagement 07.55 Pizzagjengen 08.25 Suburgatory 08.55 Glee 09.50 Hart of Dixie 10.50 Pizzagjengen 11.20 Rules of Engagement 11.50 How Do I Look? 12.45 Rachael Ray 13.40 Restaurant SOS 14.40 Excused 15.10 2 Broke Girls 15.40 New Girl 16.10 Grey’s Anatomy 17.05 Hart of Dixie 18.00 Tid for hjem 19.00 2 Broke Girls 19.30 New Girl 20.00 Bli ny: Hollywood edition 21.00 Model Killers 21.55 Film: She’s The Man 23.55 Tigerstaden 00.25 Det okända 01.20 Damages 02.25 Beverly Hills 90210 03.20 The Good Wife 04.10 How Do I Look? 04.55 The Talk 05.40 Excused

06.00 Dusørjegeren 06.30 Car Warriors 07.25 Top Gear Australia 08.20 Top Gear 09.20 Mann mot mat 09.50 Barhjelpen 10.45 Verdens dummeste 11.35 Rude Tube 12.05 Pantelånerne i Detroit 12.35 Fikserne 13.00 Lagerkrigen 13.30 Pantelånerne i Las Vegas 14.00 Top Gear 15.05 Mann mot mat 15.35 Nattpatruljen 16.05 Nattpatruljen 16.35 Pantelånerne i Detroit 17.10 Fikserne 17.40 Verdens dummeste 18.30 Pantelånerne i Las Vegas 19.00 Lagerkrigen 19.30 Nattpatruljen 20.00 Nattpatruljen 20.30 Barhjelpen 21.30 The Big Bang Theory 22.00 The Big Bang Theory 22.25 Two and a Half Men 22.55 Two and a Half Men 23.25 Rude Tube 23.55 Equilibrium 02.00 Top 20 Countdown 03.00 Dusørjegeren 03.25 Dusørjegeren 03.50 Renegade 04.35 Mann mot mat 05.00 Archer

10.20 48 Angels 12.05 Huckleberry Finn på eventyr 13.55 SmallTett Engine Hard Promises 20.00 17.35 Hell 19.45 Herskapelig redningsaksjon 19.00 på Repair Jonas15.45 Alaska Norges Grillmester Mom Mamma søker kjæreste 08.45 Boston Public 09.3519.00 Drømmen om landsbygda 10.25 Drømmehjem20.30 11.30 Sporløst forsvunnet 12.20 i uhell 19.20 Flink bisk! 21.00 Buried 22.45 Civic Duty 00.20 Back Roads 01.55 Løver for lam 03.25 Kledd for Mord og mysterier 14.10 Et nytt liv på landet 15.05 Undercover Boss 16.05 Den hemmelige millionæren UK mord Jan Lucas-Scudamore giftet seg inn i en familie med No. artistportrett Deltagerne får grillspyd som utfordring Når Christy et forhold med Svensk fra NY 2013 17.05ukas Drømmen om landsbygda 18.05 starter Drømmedesign 19.15 Drømmehjem 20.30 realityserie Castle 21.30 CSI: 22.30 en bolig fra 1058. Mannen hennes gjør alt for å oppog fem barn sitter i dommerpanelet kjekke David, møter hun mange CSI: NY 23.30sammen Drømmedesign 00.35 Politiagentene 01.40 Mord og mysterier 03.30 Boss 04.25 Benidorm 05.15 06.00 Ax Men 07.00 Bundy 07.30 TV Shop 08.30 Ax Men 09.30 The Fresh Prince of Bel-Air 10.00 Anger ManCall Me Fitz rettholde agement økonomien... Jan og Espen fristelser 10.30 Seinfeld 11.30 Family Guy 12.00 Simpsons 13.00 Kongen av Queens 14.00 Two and med a Halfdommerne Men 21.05 20 spørsmål 19.00 Landeplage: Splitter 21.40 22.30 The Graham Norton Show 21.30 Metro 123 kapret 14.30 Family Guy 15.30 Simpsons 16.30 Kongen av Queens 17.30 How I met Your Motherpine 18.30 Family GuyMord og mysterier 19.30 Bondi Beach 19.55 Ei vill verd 20.45 Chicago Fire 21.25 Jakta på rettferd 22.05 Jakta på rettferd 22.50 19.00 Simpsons 20.00 How I met Your Mother 21.00 Cops 21.30 Cops 22.00 Gladiator 00.40 24: LiveDet Another 23.20 Rådet Harde bud 01.20 Døden bak rattet 02.10 True Blood 03.05 krim/thriller True Blood Spørrekonkurranse for de munnrappe. Medvirkende Norges ubestridte rockekonger, har laget er duket for krim og Caroline sommerAndersen med en ny Dawn23.45 French, Kirsten Dunst, Bear Amerikansk/britisk Day 01.40 24: Live Another Day 02.40 Arctic Predator 04.20 Mannegruppa Ottar 05.20 Cops 03.55 Bondi Beach 04.20 Grylls, Jakta påConchita rettferd 05.05 Jakta rettferd er Rune Gokstad, Mari Maurstad og Øystein Bache. en genial, liten kombinasjon av toner sesong. Inspektør Barnaby får en ny samarWurst ogpåSam Smith fra 2009 Programleder er Trond-Viggo Torgersen som kom til verden i 1989 beidspartner i betjent Charlie Nelson er gjester hos Graham Norton

20.15 Det gode bondeliv Det er travelt, høyet skal vendes og hveten høstes. Men Frank tar seg tid til å lage en grind for å holde hønsene ute fra kjøkkenhagen 22.00 Åge og damene Det blir stor stemning i Trondheim når Åge & Sambandet inviterer til torgkonsert. Åge Aleksandersen har med seg Sissel Kyrkjebø, Hanne Boel og Marit Larsen som gjesteartister 06.40 Camillas krydderplanter

07.10 Dyreklinikken 07.40 Spis Vietnam 08.10 Pakket og klart 08.40 Redd menig Osen 09.10 Grønn Glede 09.40 Norge Rundt 10.05 Status Norge: Eldreboomen 10.35 Pingvinanes hemmelege liv 11.30 Alt var bedre før 12.00 Drømmen om det uendelige, en reise tilbake til Husøyvær 13.00 Neste 20.05 Brasilssommer ville natur 13.30 Munter mat Hjertet av Sør-Amerika eri både vilt og vakkert. Her 14.00 Miss Marple: Liket biblioteket bor utallige som må klare seg i flom, hete og 15.35 Fader arter Brown tørke 16.20 Optimistene 17.00 Hvem tror du at du er? 18.00 Hygge i hagen 18.30 Barnas restaurant 19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 Eurovisjonens konkurranse for unge musikere 22.00 Åge og damene 23.05 Kveldsnytt 23.25 Rådet 23.55 Dr. T og kvinnene 01.50 Dansefot jukeboks 04.20 20 spørsmål 19.45 Herskapelig 04.50 Hvilket liv! redningsaksjon

20.45 Bykjærlighet: Ålesund Norsk dokumentarserie med arkivgull fra byene våre 19.20 Nidarosdomen Norsk dokumentar 08.50 Oddasat - nyheter på samisk 09.05 Østlandssendingen 09.15 Østfold 09.30 Østnytt 09.45 Østafjells 09.55 Sørlandet 10.10 Rogaland 10.25 Vestlandsrevyen 10.35 Møre og Romsdal 10.50 Midtnytt 11.05 Nordland 11.15 Nordnytt 11.30 Festspill i Bergen 19.25 Bykjærlighet: Fredrikstad 12.45 William Kentridge - alt er Norsk dokumentarserie med arkivmulig gull fraJabyene våre 13.40 vel, statsminister 14.10 Den vidunderlige kysten 15.10 Brasil med Michael Palin 16.00 Kunnskapskanalen 17.05 Farvel, kamerater 18.00 Så levde de lykkelige 19.00 Mens vi ventar 19.20 Nidarosdomen 20.05 Madagaskars unike dyreliv 21.00 Nyheter 21.10 Coco Chanel 22.00 Diamond League fra Eugene 00.00 Byens lys 01.20 Selskapsdanseren 19.00 Tett på Jonas Alaskai krig 02.20 Apokalypse - verden

21.40 Grey’s Anatomy Derek og søsteren Amelia slår seg sammen for å operere et par siamesiske tvillinger 20.00 Sommer i Dyreparken Gaute Grøtta Grav, Janne Formoe og tvillingene Marcus og31. Martinus LØRDAG MAIhar med seg kjente artister,TV og2aktuelle 06.00 Juniorgjester til Kjuttaviga 09.00 Nyhetsmorgen 10.00 Bonanza 11.00 Bonanza 12.00 Gullkorn fra barnemunn 12.30 Gullkorn fra barnemunn 13.00 Kornsirkelmysteriet 14.00 Fly med oss 15.00 Smartere enn en 5. klassing? 16.00 Sykkel: Tour des Fjords 4. etappe 18.30 Nyhetene 18.50 Lørdagsmagasinet 19.10 20.00 Sportsnyhetene Eventyrlige nordmenn 19.20 Været ØyvindAkvariet Fjeldheim møter Aud Berggren, den 19.30 norske Sommer alenemoren som drømte om Hollywood 20.00 i Dyreparken - Premiere! - og som er på fornavn med stjernene 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Klippkompaniet 22.40 God kveld Norge 23.15 Film: Must Love Dogs 01.20 Film: Back Roads 03.20 American Idol 04.40 American Idol 05.25 Rules of Engagement

21.30 Special Victims Unit En ung jente forsvinner fra en voldelig fest, og teamet mistenker at kjæresten hennes er involvert 21.30 Edge of Darkness Politimannen Thomas Craven undersøker mordet på sin egen datter. Hun var utdannet innen kjemi, og var også politisk aktivist 06.00 Tom og Jerry

06.25 Batman the Brave and the Bold 06.50 Magikerne 07.50 Top 20 Funniest 08.40 No Ordinary Family 09.30 So You Think You Can Dance 10.20 Melissa & Joey (X3) 11.40 Friends 12.10 Friends 12.40 Friends 13.10 Friends 13.40 Friends 14.10 Two and a Half Men 20.30 Castle 14.40 Two and a Half Men Beckett blir spurt å hjelpe 15.05 Two and aom Half Men til i en narkosak, men etamislykket undercover15.30 Two and Half Men oppdrag setter hennes 16.00 Two andlivet a Half Meni fare 16.30 Top 20 Funniest 17.30 Sinnasnekker’n 18.30 Sinnasnekker’n 19.30 Ullared 20.30 Morgan og Ola-Conny på opplevelsesreise 21.30 Edge of Darkness 23.35 Special Victims Unit 00.30 CSI: NY 01.30 Antatt uskyldig 03.35 Boston Public 04.25 Rookie Blue 19.00 05.10 VMom

20.30 Supersize VS. Superskinny Britisk realityserie 21.30 The Change-Up Amerikansk komedie fra 2011 06.00 Platinum Hit 07.00 TV Shop 08.00 Junior Masterchef Australia 09.00 Alle elsker Raymond 09.30 Alle elsker Raymond 10.00 The Ellen DeGeneres Show 11.00 The Ellen DeGeneres Show 12.00 Top Model Norge 13.00 Top Model Norge 14.00 Robinsonekspedisjonen 21.00 24: Live Another Day 2013 Amerikansk dramaserie 15.20 Eat, drink, love fra 2014 16.15 The Middle 16.45 The Middle 17.15 The Middle 17.45 Mike & Molly 18.15 Mike & Molly 18.45 How I met Your Mother 19.15 How I met Your Mother 19.45 Just Married 21.30 The Change-Up 23.30 Lidenskapens pris 01.55 Paradise Hotel 02.55 Paradise Hotel 03.50 Paradise Hotel 04.50 Paradise Hotel

20.00 Norges Grillmester 20.30 Mamma søker kjæreste Jan Lucas-Scudamore giftet seg inn i en familie med No. artistportrett Deltagerne får grillspyd som ukas utfordring Når Christy starter et forhold med Svensk realityserie fra 2013 en bolig fra 1058. Mannen hennes gjør alt for å oppog fem barn sitter i dommerpanelet sammen kjekke David, møter hun mange Hushaiene Boston 07.10 Hushaiene Boston 08.00 Hushaiene Boston 08.50 Hushaiene Bostonmed 09.40dommerne Fras06.25 Dyreflyplassen 06.55 Dyreflyplassen 07.20 Dyreflyplassen 07.50 Undercover shopping 08.45 Debbie rettholde 06.00 økonomien... Jan og Espen fristelser ier 10.05 Frasier 10.30 Frasier 11.00 Frasier 11.30 Frasier 12.00 M*A*S*H 12.30 M*A*S*H 13.00 M*A*S*H 13.30 På hjul med Dag Otto 14.30 Klippkompaniet 15.30 Fotball: Før kampen 16.00 Fotball: Norge - Russland 18.00 Etter kampen 18.40 That ‘70s Show 19.10 Little Britain USA 19.45 Little Britain USA 20.20 Big School 21.00 Film: X-Men Origins: Wolverine 23.05 Film: Haikerens guide til Galaksen 01.10 Criminal Minds 02.00 Criminal Minds 02.50 Criminal Minds 03.40 Criminal Minds 04.25 Criminal Minds 05.10 South Park

06.00 Mamma for første gang 06.50 Søstrene Kardashian 07.15 Søstrene Kardashian 07.40 Søstrene Kardashian 08.05 Søstrene Kardashian 08.30 Khloe og Lamar 08.55 Khloe og Lamar 09.20 Beverly Hills 90210 10.10 Beverly Hills 90210 11.00 Beverly Hills 90210 11.50 Beverly Hills 90210 12.40 Beverly Hills 90210 13.30 Grey’s Anatomy 14.25 Grey’s Anatomy 15.20 Grey’s Anatomy 16.15 Grey’s Anatomy 17.10 Grey’s Anatomy 18.05 Glee 19.00 Grey’s Anatomy 19.55 American Idol 21.40 American Idol 22.35 The Voice US 23.30 The Voice US 00.25 Søstrene Kardashian 00.55 Søstrene Kardashian 01.25 Søstrene Kardashian 01.55 Søstrene Kardashian 02.25 Khloe og Lamar 02.55 Khloe og Lamar 03.25 Film: Oscar and Lucinda 05.40 Excused

Travis: Ekstrem renovering 09.40 Debbie Travis: Ekstrem renovering 10.40 Hundehviskeren 11.35 Hundehviskeren 12.35 Unge mødre Danmark 13.35 Ekstremt vekttap 14.30 Ekstremt vekttap 15.25 Judge Judy 15.55 Judge Judy 16.25 Judge Judy 16.55 Judge Judy 17.25 Judge Judy 17.55 Trinny & Susannah - oppdrag Norge 18.55 Trinny & Susannah - oppdrag Norge 19.55 Freaky Friday 22.00 Duplex 23.40 Trinny & Susannah - oppdrag Norge 00.40 Ladyboys: Drømmen om Thailand 01.40 Once Upon a Time 02.40 Cold Case 03.40 Cold Case 04.40 Cold Case 05.30 The Only Way is Essex 06.40 Mann mot mat 07.05 Mann mot mat 07.35 Mann mot mat 08.05 Mann mot mat 08.30 Mann mot mat 09.00 Skattejegerne 09.55 Skattejegerne 10.50 Top Gear 11.50 Top Gear 12.50 Pantelånerne i Detroit 13.20 Pantelånerne i Detroit 13.50 Pantelånerne i Detroit 14.25 Pantelånerne i Detroit 14.55 Pantelånerne i Detroit 15.25 Lagerkrigen 15.55 Lagerkrigen 16.25 Lagerkrigen 16.55 Lagerkrigen 17.25 Lagerkrigen 17.55 Nattpatruljen 18.25 Nattpatruljen 18.55 Nattpatruljen 19.30 Nattpatruljen 20.00 Nattpatruljen 20.30 Politiet 21.30 Starsky & Hutch 23.30 In the Electric Mist 01.25 Ink Master 02.25 Dusørjegeren 02.55 Dusørjegeren 03.20 Renegade 04.05 Mann mot mat 04.30 Archer 04.55 Archer

Spirits 12.10 Moms Outta Sight 13.55 Uptown GirlsBykjærlighet: 15.40 Mr. Mom 17.20 Agent Cody Banks 2: Grey’s Anatomy 20.15 Det10.20 godeHigh bondeliv 20.45 Ålesund 21.40 21.30 Special Victims Unit 20.30 Supersize VS. Superskinny Destination London 19.10 Kast Mona i elven 21.00 Den Rosa Panterens forbannelse 23.00 Mary Higgins Clark’s 09.05 Et nytt liv på landet 09.55 Et nytt liv på landet 10.45 Et nytt liv på landet 11.40 Et nytt liv på landet 12.30 Det er travelt, skal vendes ogHarbour hveten02.15 høstes. Norsk slår seglandet 13.20 En ung jente forsvinner14.20 fra en Britisk realityserie Try Tohøyet Remember 00.30 Safe Paven må dø 03.55dokumentarserie The Hills Have Eyes 2med arkiv- Derek og søsteren Amelia Et nytt liv på Drømmen om landsbygda Drømmen om landsbygda 15.20 Drømmen om 16.20 Drømmen om landsbygda 17.20 Drømmen om landsbygda 18.25 Et nytt liv i Australia 19.30 Men Frank tar seg tid til å lage en grind for å holde gull fra byene våre sammen for å opererelandsbygda et par siamesiske voldelig fest, og teamet mistenker at 06.00 Ripley’s Believe It or Not! 06.30 Ripley’s Believe It or Not! 07.00 Cheers 07.30 TV Shop 08.30 Ax Men Skattejegerne 20.30 Historiske hjem 21.35 Inspektør Morse: The Remorseful Day 23.40 Doubt 01.45 Dalziel og hønsene ute fra kjøkkenhagen kjæresten hennes er involvert 09.30 Defiance 10.30 The Exes 11.00 The Exes 11.30 The Exes 12.00 The Fresh Prince of Bel-Air 12.30tvillinger Seinfeld 13.00 Seinfeld 13.30 The Office 14.00 The Office 14.30 The Office 15.00 Storage Hunters 15.30 Storage Hunters 16.00 Storage Hunters 16.30 Storage Hunters 17.00 Storage Hunters 17.30 How I met Your Mother 18.30 Simpsons 19.00 Simpsons 20.00 How I met Your Mother 21.00 Grimm 22.00 American Gangster 00.50 Mot maktens høyder 02.40 Cops 03.10 Cops 03.40 Cops 04.10 Ink Master Sverige 05.10 Haunted Highway

Pascoe 02.50 Dalziel og Pascoe 03.45 Hannibal 04.30 Politiagentene 05.10 Politiagentene

19.30 Ikke gjør dette hjemme 20.00 Ein idiot på tur - meininga med livet 20.45 Standup med John Oliver 21.25 Changeling 23.45 Gutter er gutter 00.05 Det perfekte sigøynarbryllaup 00.55 Ein idiot på tur - meininga med livet 01.40 Standup med John Oliver 02.20 Uro 04.00 Ripper Street 04.55 Ei vill verd


Nr. 99 - Bearjadat 30. b. miessemánus 2014

Fredag 30. mai

06.03 Finnmarksendinga. 06.30 Dagsnytt. 06.33 Finnmarksendinga. 07.00 Dagsnytt. 07.03 Finnmarksendinga. 07.30 Dagsnytt. 07.40 Finnmarksendinga. 08.00 Dagsnytt. 08.03 Finnmarksendinga. 08.30 Nyheter.

08.33-09.00 Finnmarksendinga. 10.03 2 min. Finnmarksnytt. 11.03 2 min. Finnmarksnytt. 12.03 2 min. Finnmarksnytt. 13.03 2 min. Finnmarksnytt. 14.03 Nordpå - Samsending for NRK Troms og Finnmark. 15.00 Dagsnytt. 15.05 Nordpå. 16.00 Dagsnytt. 16.03-17.00 Nordpå.

Lørdag 31. mai

07.00 Dagsnytt. 07.03 Finnmarksendinga. 07.30 Dagsnytt. 07.40 Finnmarksendinga. 08.00 Dagsnytt. 08.03 Finnmarksendinga. 08.30 Nyheter. 08.33-09.00 Finnmarksendinga. 10.03 2 min. Finnmarksnytt. 11.03 2 min. Finnmarksnytt. 12.03 2 min. Finnmarksnytt.

08.03 3 min. Finnmarksnytt. 09.03 2 min. Finnmarksnytt. 10.03 2 min. Finnmarksnytt. 11.03 3 min. Finnmarksnytt. 12.03 2 min. Finnmarksnytt.

Mandag 2. juni

06.03 Finnmarksendinga. 06.30 Dagsnytt. 06.33 Finnmarksendinga.

19

13.03 2 min. Finnmarksnytt. 14.03 Nordpå - Samsending for NRK Troms og Finnmark. 15.00 Dagsnytt. 15.05 Nordpå. 16.00 Dagsnytt. 16.03-17.00 Nordpå.

RADIO DSF NRK Sápmi teaksta-TV siiddut: Siidu 480 bajilčállagat Siidu 481-485 ođđasat Siidu 486-488 kultuvra Siidu 493-495 Julevsámegiella Siidu 496-498 Lullisámegiella Siidu 499 Prográmmadieđut

12.30 Dáppe dál. 14.00 Beaivvi sáddagat (njuolggosátta FMfierpmis) 17.30 Tv-ođđasat. 17.44 Samix. 18.30-02.00 Iđit sáddagat, beaiveálgu, beaivvesátta, dáppe dál, maŋŋilgaskabeaisáddagat (nuppádis). 02.00-08.00 Idjarávgga musihkka.

Bearjadaga 30.05. NRK Sápmi FM: 07.00 Miehtá sámi ođđasat. 07.05-09.00 Buorre iđit sapmi. Ođđasat: 07.30 - 08.00 - 08.30. 12.04-12.28 Árdna - samisk kulturmagasin på norsk. 14.00 Ođđasat. 14.05 Rádiosiida. 15.00 Ođđasat. 15.05 Rádiosiida. 16.00 Ođđasat. 16.10 Sáhka váibmosis. 16.30-17.30 Bearjadat - juoigalast NRK Sápmi DAB: 07.00 Iđit sáddagat (njuolggosátta FM-fierpmis). 09.00 Luođit. 09.30 Sámi musihkka. 10.30 2000-logu musihkka. 11.30 Etno musihkka. 12.00 Beaiveálgu. 12.04-12.28 Árdna - samisk kulturmagasin på norsk. 12.28 Prográmmadieđut.

NRK 1: 17.30-17.45 Tv-ođđasat váldosátta. NRK 2:. 21.25-21.30 Tv-ođđasat oanehis sátta. 01.45-02.00 Tv-ođđasat váldosátta (nuppádis)

Lávvardaga 31.05.

NRK Super: 14.30-14.45 Mánáid-tv Laara & Leisa Gratulerer med dagen (nuppádis vuossárgas). 14.45-15.00 Mánáid-tv Beno ja Nigá - Kårni og Børni (nuppádis maŋŋebárgas)

Sotnabeaivve 1.06. NRK Sápmi FM: 08.00-08.02 Ođđasat. 08.02-08.30 Buorre iđit sapmi. 08.30-09.00 Ruhkos. NRK Sápmi DAB: 08.00-11.00 Ođđasat, buorre iđit sapmi ja ruhkos (njuolggosátta FM-fierpmis ja nuppádis).

NRK Sápmi FM: 08.00-08.02 Ođđasat. 08.02-09.00 Buorre iđit sapmi.

NRK P1: 22.30-23.00 Árdna - samisk kulturmagasin på norsk.

NRK Sápmi DAB: 00.00-08.00 Idjarávgga musihkka. 08.00-11.00 Ođđasat ja buorre iđit sapmi (njuolggosátta FM-fierpmis ja nuppádis).

NRK Super: 14.30-14.45 Mánáid-tv. Measttir Knut Eksperten Knut (nuppádis gaskavahkus). 14.45-15.00 Mánáid-tv. Gumball somás máilbmi (nuppádis duorasdagas).

Tana 100,5 & 106,3, Karasjok 106,8 & 104,5, Kautokeino 103,5, 106,8 Porsanger 107,6 Nesseby 104,6, 107,3

Fredag 09.30-11.00 VGB + Bekj. + sang 11.00-11.30 «Vindu Mot Livet» norsk 11.30-12.00 VGB, finsk 12.00-12.30 VGB, russisk 18.00-21.00 Reprise fra formiddagen

Søndag 09.30-11.00 Reprise «Onsdagsmøtet» 11.00-12.15 Gudstj. Karasjok kirke

NRK 2: 09.05-09.20 Tv-ođđasat (ievttá progr. nuppádis).

FINSK TV YLE TV1 Fredag 30.05. 03.00 Uutisikkuna. 04.55 Finländsk antikrunda. 05.25 Yles morgon-tv. 08.30 På utflykt i naturen: Våruppföljning. 09.00 The Royal (12). 09.45 Upptäcktsresor i världen. 10.00 Yle Nyheter. 10.05 Finländsk antikrunda. 10.35 Den vida naturen: Mantelbabianer i Etiopien. 11.30 Tillbaka till Aidensfield (7). 12.25 Fröken gårdskarl (T). 13.50 Arkivfilmer: Pojkarnas sommarparadis (T). 14.00 Yle Nyheter. 14.05 Yle News. 14.10 Yle Oddasat. 14.15 Yles morgon-tv: Dagens rubriker. 14.50 Inspirerande herrgårdsträdgårdar. 15.50 Novosti Yle. 15.55 Yle Nyheter på teckenspråk. 16.00 Yle Nyheter. 16.08 The Royal (12). 17.00 Yle Nyheter. 17.22 Yle Nyheter från din region. 17.25 Yle Nyheter väder. 17.30 Finländsk antikrunda. 18.00 Mildred Pierce (12). 19.00 Nordiska trädgårdar: Pyhäniemi herrgård. 19.30 Yle Nyheter. 19.55 Sportrutan. 20.00 Med andliga vapen. 21.00 Tauno Tukevas krig (7). 21.50 Yle Nyheter. 21.55 En famn full av taggtråd (16). 22.40 Kvinnors upplevelser. 23.00 – 03.00 Uutisikkuna. Lørdag 31.05. 03.00 Uutisikkuna. 07.00 Yle Nyheter. 07.05 Den vida naturen: Mantelbabianer i Etiopien. 08.00 Yle Nyheter. 08.05 Yles morgon-tv. 09.00 Yle Nyheter. 09.05 Morgonettan. 09.45 Svenska hemligheter. 10.00 Yle Nyheter. 10.05 Droppen. 10.10 Guld på godset. 11.10 Studio natur. 11.40 Tillbaka till Aidensfield (7). 12.30 Dokumentärprojekt: 6954 kilometer hem. 13.30 Hav, himmel och hummer. 14.00 Yle Nyheter. 14.05 Yle News.

14.10 Än flödar vinet (T). 14.40 Tarinateltta. 14.55 Prisma: Mystiska naturfenomen. 15.50 Novosti Yle. 15.55 Yle Nyheter på teckenspråk. 16.00 Yle Nyheter. 16.10 Finnhästen: Från arbetets hjälte till idrottstjärna. 17.00 Yle Nyheter. 17.10 Sportrutan. 17.15 Jaakko och världserövrarna. 17.45 Den vida naturen: Två vita lejon. 18.39 Team Pullman (12). 19.30 Yle Nyheter. 19.50 Sportrutan. 20.15 Där björkarna susa (7). 21.05 Kommissarie Morse (12). 22.50 Den vita drottningen (16). 23.50 – 03.00 Uutisikkuna. Søndag 01.06. 03.00 Uutisikkuna. 07.00 Yle Nyheter. 07.05 Den vida naturen: Två vita lejon. 08.00 Yle Nyheter. 08.05 Morgonhjärta. 08.45 Fragment: Runt Ladoga - Vitele. 08.55 Yle Nyheter. 09.00 Inspirerande herrgårdsträdgårdar. 10.00 Yle Nyheter. 10.05 Yle Nyheter Veckan på teckenspråk. 10.15 Älska din trädgård. 10.40 Grön glädje. 11.10 Mina sista ord. 11.40 Tillbaka till Aidensfield (7). 12.30 Jaakko och världserövrarna. 13.00 Nordiska trädgårdar: Pyhäniemi herrgård. 13.30 Trädgårdsdrömmar. 14.00 Yle Nyheter. 14.05 Yle News. 14.10 Än flödar vinet (T). 14.40 Tarinateltta. 14.55 Historia: Världskrigets tunnelgrävare. 15.50 Novosti Yle. 15.55 Yle Nyheter på teckenspråk. 16.00 Yle Nyheter. 16.10 Travrakan. 17.00 Yle Nyheter. 17.10 Sportrutan. 17.15 Naturstund: Unika ekosystem. 17.45 Upptäcktsresor i världen. 18.00 Räven (12). 19.00 Finländsk antikrunda. 19.30 Yle Nyheter. 19.45 Sportrutan. 20.05 Hemmasalongen: Morbrors lärdomar (T). 21.00 Brottsplats (12). 22.30 Morgonettan. 23.10 – 03.00 Uutisikkuna.

Djungelboken (7). 08.00 Galaxen. 09.00 De unga mästarna. 09.30 Fatta micken. 10.20 En knasboll utomlands. 11.05 Soffsurfarna: Resans slutpunkt. 11.35 Galen grej. 12.05 Galen grej. 12.35 Motorn vrålar och gummit ryker. 13.05 Unga läkare. 14.00 Motorsport. 14.30 Motorsport: Extra. 15.00 På väg mot Fifas fotbolls-VM 2014. 15.30 Yle Live: YleXPop2013. 16.25 Såpakungen (7). 18.00 Yle Nyheter. 18.05 YleXPop 2014. 20.50 Yle Nyheter. 20.55 Sportrutan. 21.05 The American (12). 22.50 – 00.20 Yle Live: Coldplay. 00.10 – 03.00 Uutisikkuna.

TV2 LØRdag: Kl. 22.50: Yle Live: Coldplay.

YLE TV2 Fredag 30.05. 03.00 Uutisikkuna. 05.50 Lilla Tvåan. 05.51 Namnsdagsgratulationer: 30.5. 05.53 Viiperi: babygymnastik. 05.59 Grimmsagor: Grodkungen (T). 06.08 Skogstrollet Rölli: Rölli och ett sagoland (T). 06.17 Kössi Känguru i rymden: Hemresan (T). 06.23 Clownen Hermanni: Skrattmaskinen (T). 06.35 Vättarna: Luttentuusi (T). 06.43 Artighetsblomma: Blåögdhet (T). 06.51 Berättelser från Mumindalen (T). 07.16 Träd Fu Tom (T). 07.37 Soffmans (T). 07.50 På gräsrotsnivå (7). 08.00 I lära hos en temästare. 08.30 Att hacka en stormakt. 09.30 Historien om en cykeltur. 10.05 Ut i naturen: Vidden, vild och vacker. 10.35 Djuren i mitt liv. 11.05 Danska slottsfruar. 12.05 Strömsö. 12.45 Nina med stil. 13.15 Skönhetsbubblan. 14.15 Vid lägerel-

den. 14.45 McLeods döttrar (7). 15.29 Galaxen. 15.30 Jepparna (T). 15.32 Jenni (7). 16.00 Lilla Tvåan. 17.00 Yle Nyheter på en minut. 17.02 McLeods döttrar (7). 17.50 Höghusliv (7). 18.00 Yle Nyheter från din region. 18.10 Yle Nyheter. 18.16 Sportrutan. 18.20 Yle Nyheter Direktlinjen. 18.30 Askungesagor. 19.20 Höghusliv (7). 19.30 Tresamhet (12). 20.00 Fatta micken. 20.50 Yle Nyheter. 21.00 Sportrutan. 21.05 Hyperminnets fånge (12). 21.50 Den hårda lagen: Specialenheten (16). 22.30 Ön Jinsy (7). 22.55 Boardwalk Empire (16). 23.51 Boardwalk Empire (16). 00.45 – 03.00 Uutisikkuna. Lørdag 31.05. 03.00 Uutisikkuna. 06.45 Lilla Tvåan. 06.46 Namnsdagsgratulationer: 31.5. 06.47 Poppismusik. 06.51 Pysslarna: Försvunna bollar (T). 07.14 Det går undan!. 07.21 Postis Per Specialleveranser (T). 07.36 Djungelboken (7). 07.47

Søndag 01.06. 03.00 Uutisikkuna. 06.45 Unna Junná. 07.00 Lilla Tvåan. 07.01 Namnsdagsgratulationer: 1.6. 07.02 Kim Måne (T). 07.22 Kasse (T). 07.34 Maukka och Väykkä (T). 07.46 Pelle Kanin (T). 08.00 Galaxen. 09.00 Sak samma (7). 09.28 Sak samma (7). 09.56 Sak samma (7). 10.25 Sak samma (7). 10.53 Sak samma (7). 11.22 Sak samma (7). 11.50 Hula-hula. 12.45 Cherry Healey: Första gången. 13.42 Freestyler Extreme. 13.55 Danssport: EM i standarddans. 14.50 Champions League-magasinet. 15.15 Löpskolan på väg mot drömmen. 15.30 På väg mot Fifas fotbolls-VM 2014. 16.00 Franska öppna mästerskapen i tennis. 18.00 Yle Nyheter. 18.05 Respasset: De byggde upp England. 19.00 Bonneville Speedway. 20.00 Hatfields & McCoys (16). 20.40 Mitt New York. 20.50 Yle Nyheter. 20.55 Sportrutan. 21.05 Fresh Meat (16). 21.41 Fresh Meat (16). 22.25 Becky och Steve (12). 22.55 Boardwalk Empire (16). 23.50 Boardwalk Empire (16). 00.50 – 03.00 Uutisikkuna. NB! Norsk tid


20

Nr. 99 - Fredag 30. mai 2014 er avisa for den samiske befolkning og de samiske distrikter (Sápmi). Avisa er partipolitisk nøytral.

arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å kontakte redaksjonen.

ÁVIISA SÁMIIDE - AVIS FOR SAMENE

Hovedkontor: Postboks 53 - Laatasveien - 9711 LAKSELV-LEAVDNJA

Telefon: 78 46 59 00 • Telefax: 78 46 59 01 • E-post: avisa@sagat.no • Internett: www.sagat.no • Si din mening: mening@sagat.no

STILLING journalist journalist grafisk lærling mediegrafiker journalist/distriktsleder journalist redaksjonssjef trykkerlærling journalist salg/markedsleder grafiker/trykker førstesekretær grafisk lærling konsulent opplag nyhetsredaktør distributør i Lakselv teknisk leder distriktsleder journalist/distriktsleder journalist journalist/distriktsleder journalist sjefredaktør/daglig leder økonomikonsulent grafiker/førstekonsulent driftsleder

Brenli, Erik Ericsson, Kristin Eriksen, Mads Rune Framnes, Hanne S. L. Hardy, Tom Johansen, Bjørn Arne Johansen, Oddgeir Jonas, Ingar Klemetsen, Hanne Krokå, Jan-Ove Lebesbye-Isaksen, Rune Markussen, Mona Michalsen, Siw Myrvang, Lisbeth Pedersen, Ann-Karin Persen, Lars Birger Pettersen, Torbjørn Porsanger, Jan Petter Reinås, Idar J. Solaas, Steinar Solbakk, Ida-Márjá Varsi Svala, Stein Torger Thorsen, Marius Wulff, Geir Wulff, Hans Arne Øvervold, Heidi Øvervold, Robert

DIREKTE 78 46 59 04 78 46 59 15 78 46 59 17 78 92 69 03 78 46 59 27 78 46 59 03 78 46 59 10 78 46 59 26 78 46 59 00 78 46 59 15 78 46 59 07 78 46 59 06 78 46 59 09 78 46 59 22 76 98 21 46 75 98 10 75 78 92 69 02 78 46 59 08 78 46 59 02 78 46 59 11 78 46 59 05 78 46 59 23

MOBIL 976 90 064 980 84 309 926 31 149 995 83 258 928 44 113 957 34 769 950 34 120 952 68 061 416 29 718 454 44 300 970 39 800 456 62 248 417 54 457 416 46 162 917 16 797 930 39 241 944 86 735 414 45 125 413 29 419 916 07 105 959 24 584 974 98 263 941 87 104 918 00 117 977 06 786 402 48 703 917 14 953

BOLIG

78 92 75 95 78 46 14 37

FAX 22 67 80 49 78 46 59 01 78 46 59 01 78 46 59 01 78 92 69 01 78 46 59 01 78 46 59 01 78 46 59 01

78 41 87 65 78 60 15 90

78 46 59 01 78 46 59 01 78 46 59 01 78 46 59 01 78 46 59 01 78 46 59 01 78 46 59 01

76 98 21 46

78 46 59 01 76 98 21 10

78 01 18 34

78 92 69 01 78 46 59 01 78 46 59 01 78 46 59 01 78 46 59 01 78 46 59 01

E-POST erik@sagat.no kristin@sagat.no mads@sagat.no hs@sagat.no tom@sagat.no baj@sagat.no oddjo@sagat.no ingar@trykkeriservice.no hanne@sagat.no janove@sagat.no rune@trykkeriservice.no mona@sagat.no siw@sagat.no lisbeth@sagat.no ann@sagat.no lars@sagat.no norapet@online.no jpp@trykkeriservice.no idar@sagat.no steinar@sagat.no ida@sagat.no stein@sagat.no marius@sagat.no geir@sagat.no hans@sagat.no heidi@sagat.no robert@trykkeriservice.no

ABONNEMENTSPRISER FOR 2014: ANNONSEPRISER 2014 per spaltemm.: Annonseside ....................................kr Tekstside .........................................kr Siste side .........................................kr Første side .......................................kr Fargetillegg .....................................kr Dødsannonse 1 sp/ 2 sp ...................kr Lag og foreninger 1 sp/ 2 sp ...........kr

I tillegg 25 % merverdiavgift.

8,20 10,80 15,50 20,50 1,50 300/600 160/320

SOLA

Papiravis per år ...................................... kr Papiravis per halvår................................ kr Papiravis per kvartal .............................. kr

E-avis per år ........................................... kr E-avis per halvår .................................... kr E-avis per kvartal ................................... kr

1.750,00 925,00 487,50

1.750,00 937,50 500,00

Papiravis: Utenfor Finnmark per år ........................ kr Norden per år ......................................... kr Europa per år .......................................... kr Utenfor Europa per år ............................ kr

2.100,00 3.400,00 3.600,00 3.800,00

Abonnementet løper til det sies opp!

Bestill abonnement: abonnement@sagat.no

Bestill annonse: annonse@sagat.no UTGIVER:

Foretak: NO 930 494 747 MVA - Bankgiro: 7594.05.04899 TRYKK:

Ságat - Samisk avis AS - Sámiid áviisa AS 9711 LAKSELV-LEAVDNJA

MÅNEN

Guovdageaidnu:

Guovdageaidnu:

30.05.: over horisonten 31.05.: over horisonten

30.05.: opp kl. 03.16 31.05.: ned kl. 00.17 opp kl. 04.18

Karasjok/Kárášjohka:

Karasjok/Kárášjohka:

30.05.: over horisonten 31.05.: over horisonten

30.05.: opp kl. 02.54 31.05.: ned kl. 00.17 opp kl. 03.58

Lakselv/Leavdnja:

Lakselv/Leavdnja:

30.05.: over horisonten 31.05.: over horisonten

30.05.: opp kl. 02.37 31.05.: ned kl. 00.36 opp kl. 03.44

Tanabru/Deanušaldi:

Tanabru/Deanušaldi:

30.05.: over horisonten 31.05.: over horisonten

30.05.: opp kl. 01.18 31.05.: opp kl. 00.27 ned kl. 03.25

Snåsa/Snåasen:

Snåsa/Snåasen:

30.05.: opp kl. 03.09 ned kl. 23.09 31.05.: opp kl. 03.07 ned kl. 23.12

30.05.: opp kl. 07.59 ned kl. 15.59 31.05.: opp kl. 08.18 ned kl. 17.41

Kjøpsvik/Gášluokta:

Kjøpsvik/Gášluokta:

30.05.: over horisonten 31.05.: over horisonten

30.05.: opp kl. 04.04 31.05.: ned kl. 00.25 opp kl. 05.05

Olderdalen/Dálošvákki:

Olderdalen/Dálošvákki:

30.05.: over horisonten 31.05.: over horisonten

30.05.: ned kl. 03.10 opp kl. 03.10 31.05.: ned kl. 04.15 opp kl. 04.14 07.05. 14.05. 21.05. 28.05.

Trykkeriservice AS - 9711 LAKSELV-LEAVDNJA

FLO OG FJÆRE Hamnbukt/Havnamohkki (Lakselv/Leavdnja):

Smalfjord/Ráddovuotna (Tana/Deatnu):

Fredag 30.05.: Flo 04.56. fjære 11.14. Flo 17.17. fjære 23.27.

Fredag 30.05.: Flo 05.50 fjære 12.08 Flo 18.09 fjære .

Lørdag 31.05.: Flo 05.35. fjære 11.55. Flo 17.58.

Lørdag 31.05.: Fjære 00.17 flo 06.29 Fjære 12.49 flo 18.51

Russenes: ÷ 6 min Lillefjord: ÷ 1t 13 min

Karlebotn: ÷ 1t 2 min Grense Jakobselv: ÷ 1t 3 min Skjånes: Som Smalfjord Ifjord: ÷ 46 min

Kjøpsvik/Gášluokta: Fredag 30.05.: Flo 02.09. fjære 08.43. Flo 14.28. fjære 20.48. Lørdag 31.05.: Flo 02.46. fjære 09.22. Flo 15.06. fjære 21.24.

Lyngseidet/Ivgumuotki: Fredag 30.05.: Flo 03.04. fjære 09.15. Flo 15.26. fjære 21.27. Lørdag 31.05.: Flo 03.42. fjære 09.54. Flo 16.05. fjære 22.04.


Nr. 99 - Bearjadat 30. b. miessemánus 2014 ØNSKES KJØPT

MC-kurs

VARE-/ LASTEBILER Kjøpes. Ta kontakt på

Tlf. +47 450 08 427/ +47 974 30 985 Erik Wasshaug

båtmotor 4 - 8 hk båtmotor ønskes kjøpt med kort stamme, helst 4 takt. Har du en skjært/defekt Yamaha 8 hk 4 takt av nyere årsgang ring gjerne meg.

www.lakselvkino.no

Fredag 30. mai A N GE L I NA

J O L I E

Tlf. 415 16 811

©2014 Disney

Tlf. 970 41 512

LUFTKOMPRESSOR på traktordrift.

H I S T OR I E N B A K EV E N T Y R E T VISES I 3D

Kl. 18.00. 11 år. 3D

Nytt kurs starter hver mandag i hele juni måned. Ring og bestill plass: kl A og A2: Tlf. 917 20 663 (Nils) Kl A2, A1 og moped: 917 94 760 (Morten)

E-post: post@karasjokkjoreskole.no

Billettpris kr 100,-.

TIL SALGS

TIL LEIE

BOLIG NÆRT LAKSELV

TIL SALGS snEfreser Orkel S 2000. Hydr.sving. +Vedklyver for traktor.

Tlf. 976 52 388

Bolig med garasje selges. Beliggende ca 1,5 km nord for Holmen Bru. Takst foreligger. Tlf. 920 11 135

ØSTGÅRDFELTET Lakselv. Stor tomt på «nye» Østgårdfeltet. Fantastisk tomt med utsikt over hele Lakselv og Brennelvnesset. Bør sees! Selges hbo kostpris. Tlf. 918 06 006 Tor

nettoline kjøkken Vi tegner, planlegger og gir gode tilbud. Velg mellom flatpakket eller sammenskrudde skap. Vi har kort leveringstid og vi tilbyr montering. Kontakt oss for en hyggelig kjøkkenhandel. RØRLEGGER KÅVEN 78 46 45 30 iryna@kaaven.no

-04 opel vectra td stv, 271.000 km, strøken bil, selges kr 30.000.

Tlf. 413 69 653

18 FOTS TREBÅT til salgs, kr 10.000.

Tlf. 414 73 314

BÅT MED MOTOR Rana 14 med Yamaha 9,9 HK. Kjøpt nytt for to år siden. Kun brukt to sesonger ved sjølaksefisket. Tlf. 960 15 871

ALTANOT med 2 glassfiberstenger.

HYBEL I LAKSELV 2 rom, 10 og 8 m2. Møblert, tv m/Canal digital, trådløst internett. Tilgang til dusj og kjøkken. Ikke i kjeller. Nært til sentrum. Kr 3.500. Tlf. 918 06 006 Tor

BAKKELYVEIEN 24 Lakselv. Har for god plass og leier derfor ut et stort rom på 17,5 m2 til rette person. Delvis møblert, ikke i kjeller. Tilgang til det meste. Nært til sentrum. Kr 3.000. Tlf. 918 06 006 Tor

MØTER Sápmi giđđaluvvá - Det våres i Sápmi - Greening in Sápmi

Utstillingsåpning mandag 2. juni kl. 19.00 på RDMSámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger i Karasjok. Taler, underholdning ved Niko Valkeapää og enkel servering. Velkommen. Mer om utstillingen: www.rdm.no Åpent: tirsdag-fredag 9.00-15.00.

Ságat - Samisk avis AS er etablert i 1956. Hovedkontor i Lakselv med underkontor i Tana, Karasjok, Nordre Troms, Evenes, Sør-Norge og Oslo. Avisa utkommer fem ganger i uka.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Ságat - Samisk avis AS avholder ordinær generalforsamling lørdag 31. mai 2014 kl. 16.00 på trykkeribygget, Lakselv. DAGSORDEN: SAK 1 - KONSTITUERING SAK 2 - ÅRSOPPGJØR SAK 3 - SAKER SOM STYRET LEGGER FREM SAK 4 - VALG OG GODTGJØRELSER Saksdokumentene legges ut til gjennomsyn på Ságats hovedkontor i Lakselv-Leavdnja senest 7 dager før møtedato. Aksjeeiere som ønsker dokumentene tilsendt bes kontakte Ságat. Fullmakter sendes snarest til

Ságat - Samisk avis AS Postboks 53 9711 LAKSELV-LEAVDNJA.

ARBEID

Styret.

Lørdag 31. mai kl 18.00. Søndag 1. juni kl 17.00.

Terje Rygh taler. Alle hjertelig velkommen!

Deanu gielda Tana kommune

INFORMERER ID 476 –

Ledig fast stilling som kommunelege ved legesenteret for Tana og Nesseby, kontorsted Nesseby

Fullstendig utlysningstekst på kommunens hjemmeside: www. tana.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommuneoverlege Anders Hoel Gabrielsen, e-post: legestasjonen@tana.kommune.no eller tlf. 455 17 700. Søknad merket med ID-nr, CV, godkjente kopier av attester og vitnemål sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana eller elektronisk: postmottak@tana.kommune. no

Søknadsfrist: 20.06.14

DEaNu gIELDa TaNa kOMMuNE

SNEKKERE LEDIG i Porsanger.

Rådhusvn. 24, 9845 Tana. Tlf. 464 00 200. Fax 78 92 53 09. www.tana.kommune.no

Tlf. 970 60 107

Tlf. 986 18 281

Ságat - Samisk avis AS er etablert i 1956. Hovedkontor i Lakselv med underkontor i Tana, Karasjok, Nordre Troms, Evenes og Sør-Norge. Ságat utkommer fem ganger i uka og er en landsdekkende meningsbærende norskspråklig samisk dagsavis.

Flere og flere leser din annonse i

Ságat - Samisk avis AS søker

SALGS-/MARKEDSMEDARBEIDER

-10 polaris atv

Stilling som salgs-/markedsmedarbeider, eventuelt salgs-/markedsleder, er ledig ved vårt hovedkontor i Lakselv. Vi søker etter en kreativ og initiativrik medarbeider med pågangsmot og stå-på-vilje. Resultatrelatert lønn etter avtale. Nærmere opplysninger fås hos: • Sjefredaktør/daglig leder Geir Wulff, tlf. 78 46 59 02/918 00 117.

pt

bor t

leie l i T

es d lei

Vi gjør oppmerksom på at tilbudet KUN gjelder privatpersoner/privat husholdning.

Gis

sk

Tlf. 995 59 555

gs

Vi synes det er viktig at du som leser benytter deg av lokalavisa, og vi gir deg anledning til å sette inn GRATIS rubrikkannonser! Kanskje har du noe å selge du ønsker å kjøpe/leie noe, eller du ønsker kontakt med noen som kan gjøre en jobb for deg? Hva som helst! På inntil 5 linjer, max 3 innrykk, kan du HELT GRATIS få formidlet dette!

Søknadsfrist: 18.06.2014.

Øn

moped/sKUter 2012 mod. Sporto Boation, km stand 94, selges kr 6.500.

sal

kjø

Tlf. 908 79 717

Til

es

kr

Pe

sk

Tlf. 958 37 933

ig

nl rso

Øn

Polaris sportsman 500 EFI traktor m/brøyteskjer. 790 km, kr 70.000.

-13 HOBBY 560 PREMIUM Alde m.m. Selges 219.500.

Betel, Børselv

I Karasjok/Lakselv Kurset gjelder for klasse A, A2, A1 og moped.

21

Felles for alle stillinger:

Vi tilbyr interessante og utfordrende oppdrag, for å videreutvikle Ságat som ledende samisk nyhetsformidler og debattorgan. Bli med på et vinnerteam i Sápmi! Lønnskrav bes oppgitt i søknad. 6 måneders prøvetid. Etter nærmere regler vedtatt av Stortinget får arbeidstakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms redusert skatt og ettergitt lån i Statens lånekasse for utdanning. Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål sendes: Ságat - Samisk avis AS Postboks 53 9711 LAKSELV-LEAVDNJA E-post: geir@sagat.no


22

Nr. 99 - Fredag 30. mai 2014

Porsangers stolthet

- Best

i lag

Serieåpning 3. divisjon damer

Porsanger IL - Alta IF Fredag 30. mai kl 1930 på Lakselv Stadion Trekning på inngansbillett: 2 stk. kinobilletter

Inngang:

Matchball:

Voksne kr 50,Barn gratis

LAKSELV - KARASJOK

Kampsponsor:

Hovedsponsor: 1

Generalsponsor:

Iđut AS Lakselv Vår møteplass på veien

Nå er ságat skreddersydd for

Nettbrett og smarttelefoN.

last Ned vår Nye

app gratis


Nr. 99 - Bearjadat 30. b. miessemánus 2014

Gratulasjoner i Sameland Har du slekt og venner som fyller år? Send en gratulasjon gjennom Ságat og gled dine nærmeste. Send et brev til Ság­a­t, boks 53, 9711 LAKS­ELV, eller en e-post til annonse@sagat.no. Dette er helt gratis!

23

92 stipender tildelt Sametingsrådet har tildelt til sammen 1.122.500 kroner, fordelt på 92 stipender så langt i år. STEINAR SOLAAS

Elever med samisk i fagkretsen i videregående opplæring har mu­ lighet til å søke om stipend fra Sametinget. De som har samisk som første språk, andrespråk og fremmedspråk får henholdsvis 7.000, 5.000 og 2.500 kroner i stipend for dette skoleåret.

470 søknader

Sametinget mottok 212 søknader om stipend fra de som har sa­ misk som førstespråk, 182 søk­ nader fra de med samisk som andrespråk og 76 stipender fra de som har samisk som frem­ medspråk. Alle disse har fått svar og 92 av søknadene ble innvilget.

Stipendene er fordelt på fagom­ rådene sørsamisk, nordsamisk, lærerutdanning, reindrift, barne­ hagelærer, kirkelig utdanning, sy­ kepleie, politi. Totalt budsjett for stipend­ ordningen er 2,8 millioner, og av disse er nå vel 1,1 millioner brukt. steinar@sagat.no

Minneord

Til minne om Thomas Larsen

3 ÅR

Verdens beste Alma Sofie blir stor jente og fyller tre år den 30. mai. Du er morsom, blid og snill. Vi er kjempe glade i deg. Hilsen mamma og pappa

Mens vårens første reinkalver danser inn i livet, tar en hedersmann sine siste steg ut av tiden. For meg og mine, og for landbruksskolen i Hattfjelldal har du Thomas Larsen alltid vært en kjær og høyt respektert person. Med åpne armer tok du alltid i mot oss. Og mange ungdommer har opp igjennom årene fått opplevd din gjestfrihet og har fått være med i din reindrift. Din væremåte fikk oss til å føle oss flinke og betydningsfulle. Vi gledet oss alltid til høstens reinsamlinger, da vi fikk være med på slaktinga i lag med deg og din familie.

Etter at jobben var gjort vanket det alltid skinn eller kjøtt, varme håndtrykk og vennlige ord før solen gikk ned ved endt arbeidsdag. Landbruksskolens elever og også mine barn har fått en innsikt og forståelse for reindriftas betydning, som bare du kunne overføre. Som reindriftutøver var du i en særklasse, dine dyr og din reindrift var alltid av topp kvalitet. Din store kunnskap om reinen, om naturen og om alle dens luner og lykke, lå som et fredfullt teppe rundt deg. Den Thomas jeg kjente var lavmælt, sindig og klok og du hadde en lun og god humor.

På de stier du har gått opp kommer nå dine barn, svigerbarn og barnebarn, mine tanker går til din familie, dine venner og bekjente, som har mistet en bauta, en foregangsmann og ikke minst sin kjære far, svigerfar og bestefar. Du blir aldri glemt, og for alltid vil du være en viktig del av vår fjellverden. Du er vannet, vinden og sola, og nå mer høres ikke dine steg. Du flyter som reinen over fjellet. Det blir ingen spor, det blir ingen veg. I dypeste respekt og takknemlighet lyser jeg fred over ditt minne. Laila Hoff Mosjøen videregående skole Hattfjelldal 15/5-2014


Nordkalott-venn vant Paavo Väyrynen fra Lapland skal representere Finland i EU-parlamentet, og er den nordligste representanten i parlamentet. STEIN TORGER SVALA

Paavo Väyrynen (Senterpartiet) fikk 25 prosent av stemmene under EU-valget i Finland. Han er dermed den nordligste representanten i EUs eneste demokratisk valgte organ, og i teorien, Sápmis mann samme sted. Den tidligere utenriksministeren er populær i nord, og var minister da Bar­ ents­samarbeidet ble etablert i 1993. Det er hans signatur som representerer Finland i Kirkenes-erklæringen, som det første interregionale samarbeidet i Europa der også Russland er med. I Väyrynens tale i Kirkenes januar i fjor, 20 år etter Kirkeneserklæringen, understreket han kraften i samarbeidet mellom landene i Nord-Europa. Han advarte også mot sentraliser­ ing­ en man ser finne sted i Russland, og vurderer den som en trussel mot det fortsatte samarbeidet. – Det subregionale samarbeidet i Bar­ ents­ regionen er viktig. Jeg føler meg trist for at Russland og dets regioners deltakelse de siste årene har vært svak, sa Paavo Väyrynen i følge BarentsSaga, nyhetsbrevet til det internasjonale Barentssekretariatet. Paavo Väyrynen har sittet i EU-par­ la­mentet i tre perioder fra 1995 til 2007. Det er BarentsObserver som melder dette. Utsjok kommune hadde forøvrig den høyeste valgdeltakelsen i hele EU med 48,6 prosent, i følge YLE. stein@sagat.no

TALSMANN FRA NORD: Nordkalott-vennen Paavo Väyrynen (Senterpartiet) er på ny valgt inn i EUparlamentet.

Dårlige veier i nord: Tidsbruken på Sametinget Krokodille skadet Et hull i veien førte til skade på krokodillen. STEIN TORGER SVALA

Veistandarden i Nord-Norge og i Nordvest-Russland har meget til felles, og kan avstedkomme alvorlige ulykker. Ulykken som rammet sirkuskrokodillen Fedya illustrerer det. Fedya ble skadet da en sirkusmedarbeider falt over den under transport mellom Murmansk og Severomorsk,

melder BarentsObserver. Den to meter lange reptilen lå i fredfull søvn bak i varebilen da bilen traff en hump i vegen. Det medførte at den 120 kilo tunge sirkusmedarbeideren ble kastet ut av setet, og traff det arme dyret. Ifølge rapportene fikk begge sjokk og mindre skader. Verst gikk det ut over Fedya, som kastet opp i hele tre timer etter det ublide sammenstøtet. Senere ble det imidlertid fastslått at krokodillen hadde unngått indre skader. Det er det Komsomolskaya Pravda

som melder. På grunn av ulykken måtte Fedya stå over en sirkusforestilling samme kveld, mens sirkusmedarbeideren fikk oppstramming fordi vedkommende, hvis navn nyhetene ikke bringer, ikke brukte sikkerhetsbelte. Nyheten om krokodillens ulykke på humpete veier i nord ble publisert mer enn 100 gang­er i russiske media i løpet av et døgn. stein@sagat.no

– FrP blir betraktet som steilende trojanske hester når de kommer med kritikk, skriver Altapostens leder. STEIN TORGER SVALA

– Antall saker er ikke nødvendigvis en målestav for politisk innsats, men Sametinget bør hele tiden være på søken etter best tenkelig arbeidsform, både i forhold til tidsbruk og ressursbruk. Det mener Altaposten på lederplass. – For å frigjøre midler må Sametinget ha øye for kostnad­er,

enten det gjelder lønnsnivå eller pengebruk for øvrig. Her står det om Sametingets legitimitet ute blant folk, uavhengig av om kjeftbruken kommer fra ytterste høyre, skrives det i lederartikkelen. At Fremskrittspartiet er sametingsfiendtlig, også på Sa­me­ting­ et, mener forfatteren er selvforskyldt. – Det er til en viss grad selvforskyldt at de har diagnosen spe­ dalsk i denne sammenhengen. Politikerne fra FrP blir i realiteten betraktet som en steilende trojansk hest med alt annet enn omsorg for Sametinget som utgangspunkt, heter det i leder­ artikkelen. stein@sagat.no

Gode tips? Ring 78 46 59 00. E-post avisa@sagat.no

Ságat nr 99 30052014