Werkboek niveau 2

Page 1

WERKBOEK van:

niveau Niveau 2 medeklinkercombinaties: mkmm – eenvoudig mmkm mkmm – moeilijk mmkmm


doelenkaart niveau 2 hoe goed kan jij dit?

medeklinkercombinaties: mkmm – eenvoudig

bijna goed

goed

heel goed

bijna goed

goed

heel goed

-mp, -ms, -mt, -gt, -ft, -lt, -ls (-nk), -nt, -ns, -kt, -ks, -rt, -rs -st, -ts, -sp, -ps alles door elkaar mmkm bl-, br-, kl-, kn-, kr-, kw-, gl-, gr- sl-, sm-, sn-, sp-, st-, tr-, tw-, dr-,

Spelling in de lift werd ontwikkeld met medewerking van het Centrum Educatieve Dienstverlening/ Pedologisch Instituut te Rotterdam.

dw-, (vl-, vr-, zw-)

Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt.

pl-, pr-, fl-, fr- alles door elkaar mkmm – moeilijk

bijna goed

goed

heel goed

Samen leren vernieuwen.

-rf, -rg, -rk, -rm, -rp

www.thiememeulenhoff.nl

-lf, -lk, -lm, -lp

ISBN 978 90 06 95461 6 Versie 1.1 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort

alles door elkaar mmkmm

bijna goed

goed

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

heel goed

zonder tussenklank

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro. nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www. auteursrechtenonderwijs.nl.

met tussenklank alles door elkaar Redactie: Projectteam ThiemeMeulenhoff Vormgeving en opmaak: Podivium, Haarlem Illustraties: Zwart/wit: Richard Flohr Overig: Marijn v/d Wateren, Podivium

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.


werkboek niveau 2 medeklinkercombinaties: mkmm – eenvoudig mmkm mkmm – moeilijk mmkmm


mkmm – eenvoudig

mkmm – eenvoudig

3


vul de woorden in. soms – damp – remt – pomp – ramp – lamp – kamp – rijmt

zet de woorden in het goede ei. soms – neemt – lamp – rijmt – pomp – noemt – lijmt – ramp – kamp

mp

ms

mt

k

p

r

t

s

s

l

p

d

p

p

p

r

p

r

t

vul in -p, -s of -t, zodat het een goed woord wordt. rem

kam

lam

noem

som

dam

rijm

ram

vul het goede woord in.

mkmm – eenvoudig

pomp – damp – lamp – kamt – lijmt

kamt

1. de

soms

2. daar

lamp

3. zij

haar haar.

rijmt 4.

sta ik vroeg op.

komt

geeft veel licht. oom aan.

mkmm – eenvoudig

zoek het goede woord bij het plaatje.

op pim.

5. wim

welk woord wordt het?

kies uit: mp of mt.

4

5


maak het nieuwe woord en schrijf het drie keer over.

zet de woorden in de goede rij. g

..................... ft

ligt

eeft

bui

liegt

hoeft lift

gt

legt

..................... gt

... ........................................

... ........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

kamt a=o

..........................................

..........................................

lift i = ee

in bed.

een zoen.

zegt

zaagt aa = e

zegt z=l

kies het goede woord. – liegt

1. joep

leeft – geeft 2. zij leeft – lift

3. hij gaat met de

.

komt – kamt 4. oom

met de bus.

zaagt – zegt 5. loes

een plank.

zet een kruis door de foute vakjes. mkmm – eenvoudig

schrijf de goede woorden nog eens op.

geeft g=h

legt e=i

maak de goede zin. de kip ei een legt 1. hij lift met de gaat 2. hij pap geen hoeft 3.

mkmm – eenvoudig

ligt

zij een geeft hand 4.

welke woorden staan hier?

gebruik alle letters. 1

m

i 3

6

o

s

s ee

l g

t

f 4

2

z aa g t

t

r

h

p 5

g

m

l

a

e t

6

1.

3.

5.

2.

4.

6.

7


welke woorden staan in de rupsen?

welk woord wordt het?

1. 2.

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

schrijf de woorden in drie rijen op, één rij met een t achteraan, één rij met een s achteraan en één met een k achteraan.

mkmm – eenvoudig

kies het goede woord. hals – vals

1. de

soms – als

2. ik kom

belt

3. hij

– telt

van een zwaan is lang. je roept. tot drie.

vals – wals

4. wat klinkt dat

maalt – haalt

5. hij

een glas melk.

valt

6. zij

zich niet goed.

– voelt

s

dank – mens – kent

bont – wens – pink

eens – gans – woont

denk – lint – bank

vink – sint – kans

k

.

vul het goede woord in.

wat rijmt op: als

t

mkmm – eenvoudig

bank

1. hij staat aan de

eens

2. ik vind haar een naar

kant

3. geef dat boek 4. hij zit op de

wals –

kamp –

daalt –

holt –

leeft –

denk

ruilt –

rilt –

belt –

wens 5. mens 6. je mag een dank

7. waar

. . aan. .

je wel. doen. je aan?

controledictee

8

9