Page 1


hten

Leerkrac

sy een 8!

ke it ea geven Ta eerwaa

n ze de m

Dit vinde

y:

ake it eas rde van T

t digibord al voor he a ri te a m • les speakers • native el helder aak is he m p o e d • exibel a’s zijn fl • de them elijk l! materiaa ing is duid id le d n a voor het h 8 n e • de e ld gemidde ten geven h c ra rk e lenhoff De le hiemeMeu olenpanel

Bron: sch

an

le n o v . be

Take it easy is de meest a achte kr leer r o o ff methode Engels d nho eule Bron: Net Promoter Score 2012,

n

eM Thiem

2011, T

Dé digibordmethode Engels voor groep 1 t/m 8 met native speaking co-teachers

H

ts v h g i l igh

an de methode


Daarom Take it easy •

Digibord als uitgangspunt: zeer simpel in gebruik.

De mogelijkheid om native speaking co-teachers in te zetten.

Iedere unit van groep 7-8 eindigt met een toets.

• Verschillende werkvormen zoals liedjes, clips, filmpjes, strips etc. •

Starten kan al vanaf groep 1.

Pakketsamenstelling

Gr 6

Gr 7 A/B

Gr 8 A/B

Werkboek

Antwoordenboek

Groepsmap incl. handleiding

Gr 1/2 Gr 3/4 Gr 5 Digibordapplicatie

Taalportfolio (en toetsing)

Lesmateriaal voor tablet Prentenboeken apps voor tablet


Native speaking co-teachers

Concentrische opbouw

Dankzij de native speaking co-teachers leren uw leerlingen correct Engels. Alle digiteachers zijn native speakers en presenteren via het digibord de lessen in perfect Engels. Met veel enthousiasme vertellen ze aan uw leerlingen wat ze moeten doen. Zo geeft u eenvoudig een goede én leuke les Engels!

Take it easy is de enige methode Engels met een doorgaande leerlijn vanaf groep 5 en heeft ook hier een concentrische opbouw. De thema’s die in de leerjaren 5 en 6 aan bod komen, worden in groep 7 en 8 weer aangeboden. Hierdoor beklijft de lesstof beter en breiden leerlingen hun woordenschat verder uit.

Liever zelf Engels praten? Dan zet u de co-teacher gewoon ‘uit’. Take it easy is volledig British English.

Het is voor de leerkracht allemaal zo makkelijk. Je opent de website en de digijuf of -meester neemt het mondelinge deel van je over. Je zou dus zelfs Engels kunnen geven als je door verkoudheid je stem kwijt bent. Arnold Croezen, leerkracht groep 8, de Trompetter in Angerlo

Combinatiegroepen

Differentiatie

Scholen met combinatiegroepen kunnen uitstekend werken met Take it easy: de lesstof wordt in groep 7 en 8 niet aan een leerjaar gekoppeld, maar aan twee leerjaren. Omdat het ontwikkelniveau van leerlingen in de groepen 5 en 6 sterk verschilt, hebben de auteurs van Take it easy ervoor gekozen om de Engelse les voor deze groepen niet te combineren.

In het werkboek zitten bij elke les verdiepingsopdrachten, speciaal voor snelle leerlingen. Daarnaast kunt u differentiëren met de kopieerbladen.

Master Bond Easy

Een sterk punt van Take it easy is dat de leerlingen de betekenis van woorden uit de beelden en context halen. Ze leren het dus niet door vertaling.

Mrs Sparkle Lenny Miss White

Structuur De Engelse lessen van Take it easy hebben een vaste structuur. Leerlingen maken kennis met een thema via een filmpje of lied. Luister- en spreekopdrachten worden aangeboden in de vorm van een dialoog, cartoon, spel of ‘total physical response’ activiteit.

Pascalle Reiffers, leerkracht groep 8, Openbare basisschool De Twijn

Regis


Jaarplanning

Toetsing en taalportfolio

Groep 5 en 6 Eén keer in de 2 weken een Engelse les. Een leerjaar is verdeeld in 6 units van elk 3 lessen. In totaal komt dit neer op 18 lessen van 50 minuten per jaar.

In groep 7 en 8 werken leerlingen aan hun Taalportfolio. Hierin worden de vorderingen en hetgeen zij beheersen vastgelegd. In het Taalportfolio worden ook de toetsen gemaakt. Het Taalportfolio van Take it easy is gebaseerd op het Europees Taalportfolio. Dit is ontwikkeld door het Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen in opdracht van het Ministerie van OC&W. Leerlingen kunnen hun Taalportfolio meenemen naar het voortgezet onderwijs, zodat de docent Engels een goed beeld krijgt van wat de leerling al beheerst.

Groep 7 en 8 Eén keer in de week een Engelse les. Een leerjaar is verdeeld in 6 units van elk 5 lessen (incl. een toets) In totaal komt dit neer op 30 lessen van 50 minuten per jaar.

Er zit veel humor in de teksten van de co-teacher en in de filmpjes. Het is een sport geworden om die grapjes ook allemaal te verstaan. En als de leerlingen het niet helemaal begrijpen, dan luisteren we gewoon nog een keer. Esther van Dokkum, leerkracht groep 8, De Valkenburgschool in Heemstede

over Meer lezen y? Take it eas iteasy.nu e k a .t w w w

Highlights Take it easy  
Highlights Take it easy  

Take it easy is de digitale methode Engels voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.