Page 1

Geschiedenis Groep 3 t/m 8

Speurtocht verdiept!


Speurtocht verdiept! Geschiedenis: een prachtig vak, bomvol fascinerende verhalen. Waaruit leerlingen lessen trekken voor hun eigen toekomst. Waarbij ze ontdekken welke belangrijke gebeurtenissen wanneer en waarom plaatsvonden. En welk verband dit houdt met actuele ontwikkelingen.

Speurtocht doet recht aan het vak geschiedenis. Deze geschiedenismethode stuurt uw leerlingen op speurtocht door de geschiedenis. Een speurtocht waarin ze vanuit hun eigen geschiedenis drie keer op hun eigen niveau de tien tijdvakken doorlopen: de ultieme manier om historische gebeurtenissen in de juiste tijd te kunnen plaatsen en meer historisch besef te krijgen.

Inhoud

Met beelden, verhalen en anekdotes die hen aanspreken, uit hun eigen omgeving. Niet alleen in het boek, maar ook via media waarmee leerlingen graag (en actief) leren: de computer, het digibord en de tablet. En dankzij het taalbeleid van Speurtocht, komt geschiedenis tot leven bij leerlingen van ieder (taal)niveau.

Beter historisch besef 4 Koppeling met de eigen omgeving 6 Geschiedenis op alle taalniveaus 8 Zo organiseert en differentieert u Via digibord, computer Ên tablets Materialen Ervaringen van collega’s Extra oefenen bij geschiedenis Op en top up-to-date

2

10 12 14 15 16 18

Speurtocht verdiept!

* Beter historisch besef * Koppeling met eigen omgeving * Geschiedenis op alle taalniveaus Altijd actueel en beschikbaar op media van nu.

3


*

Op en top geschiedenis

Beter historisch besef Groep 3 en 4: op avontuur met de tijdmachine

Doordat leerlingen maar liefst drie keer de tijdvakken doorlopen op drie afwisselende manieren, zijn ze beter in staat om historische gebeurtenissen correct in de tijd te plaatsen. Groep 5

Tijdvakken 1 t/m 5

Groep 6

Tijdvakken 6 t/m 10

Na de kerstvakantie nemen de personages Kim en Joes leerlingen uit groep 3 mee op reis in hun eigen geschiedenis en in die van hun vader en moeder en opa en oma. In groep 4 nemen Kim en Joes de leerlingen mee op reis naar historische plaatsen in Nederland. Via een tijdmachine beleven ze samen een avontuur in het verleden.

Groep 5 en 6: vijf tijdvakken per groep

▼ Groep 7

In groep 5 gaan leerlingen in op het leven, wonen en werken in de eerste vijf tijdvakken. In ieder hoofdstuk komt één tijdvak aan bod. Groep 6 gaat verder met tijdvak zes tot en met tien. Zo behandelen kinderen in groep 5 en 6 de tien tijdvakken in tien hoofdstukken, die ieder uit zes lessen bestaan.

Tijdvakken 1 t/m 10

▼ Groep 8

4

Tijdvakken 1 t/m 10

Herkenbare hulp: kleurrijke tijdbalk Speurtocht is chronologisch en concentrisch opgebouwd. De kleurrijke tijdbalk loopt als een rode draad door het lesmateriaal heen om leerlingen te helpen de perioden in de tijd te plaatsen. Deze tijdbalk hangt ook fysiek in uw klas en kunt u jaarlijks aanvullen met magnetische figuren.

Tijd van jagers en boeren

Tijd van Grieken en Romeinen

3000 v.C.

Tijd van monniken en ridders

500

Groep 7 en 8: in iedere groep tien tijdvakken In groep 7 én in groep 8 behandelen leerlingen alle tien de tijdvakken. In groep 7 speuren leerlingen door de tien tijdvakken aan de hand van personen, ontwikkelingen en gebeurtenissen. In groep 8 behandelen leerlingen alle tien de tijdvakken opnieuw, maar ditmaal met het accent op een politieke en staatkundige kijk.

Tijd van steden en staten

1000

Tijd van ontdekkers en hervormers

1500

Tijd van regenten en vorsten

1600

Tijd van pruiken en revoluties

1700

Tijd van burgers en stoommachines

1800

Tijd van de wereldoorlogen

1900

Tijd van de televisie en de computer

1950

5


* Koppeling met de eigen omgeving Actief aan de slag met (eigen) geschiedenis

Geschiedenis komt tot leven als leerlingen ontdekken wat geschiedenis voor hen persoonlijk betekent. Daarom legt Speurtocht steeds een koppeling met de omgeving van de leerling en stelt vervolgens de geschiedenis in Nederland centraal. Nooit ver van hun bed, maar (spannend) dichtbij.

Creatieve Speurtochtopdracht Leerlingen verwerken de lesstof met uitdagende opdrachten. Met de speciale Speurtochtenopdrachten beleven ze na iedere zelfstandige les de aangeleerde geschiedenis op een creatieve manier. Zo stappen leerlingen even uit de les en ervaren de lesstof via bijvoorbeeld een muzikale of een andere creatieve opdracht.

Regioprojecten Bij elk hoofdstuk hoort een project in de kwismeester. Hierin ligt het accent steeds op een bepaalde regio en bepaalde vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis. De projecten zijn altijd te betrekken op de regio waarin leerlingen wonen. In de handleiding staat duidelijk uitgelegd hoe.

Kwismeester Herhaling is de kracht van de boodschap. Doe het met een quiz en herhaling wordt hartstikke leuk! Vanaf groep 5 kunnen leerlingen oefenen met de quizvragen uit de kwismeester: ĂŠĂŠn leerling stelt vragen, de ander geeft antwoord.

Kwismeester

6

7


ippen ipepgern BegrB

*

Systematisch aandacht voor taal en beeld

Geschiedenis op alle taalniveaus

A de Beeldenstormde Beeldenstorm A Beeldenstorm is de naam voor de het achterhuis De BeeldenstormDe is de naam voor de het achterhuis vernielingen in de katholieke kerken. Alle Anne Frankzijn en haar familie zijn vernielingen in de katholieke kerken. Alle Anne Frank en haar familie beelden en kapotgeslagen. ramen zijn toen kapotgeslagen. in het achterstebeelden deel van en ramen zijn toen ondergedoken inondergedoken het achterste deel van eendeel groot huis. Dat deel heet het een groot huis.Taal Dat heet het vormt voor sommige leerlingen een drempel om de geschiedenislessen goed de Bijbel achterhuis. de Bijbelsystematisch achterhuis. te begrijpen. Daarom besteedt Speurtocht aandacht aan het leren van De Bijbel is het boek met De Bijbel is het boek met verhalen over hetverhalen over het begrippen en aan lezen. Joodse het leven van Jezus. Joodse volk en het levenvolk van en Jezus.

Begrippen leren

bisschop horen bij een de bisschop ende‘monument’ Woorden zoals ‘poortwachter’, ‘boogconstructie’ De bisschop eeninbelangrijk man in de Detijd. bisschop is een belangrijk man de tijdvak en de ontwikkelingen in die Speurtocht maakt in hetis leerlingenboek, de katholieke kerk. Hij is de baas katholieke kerk. Hij is de baas van een handleiding en de oefensoftware duidelijk wat deze woorden betekenen. Zo leren van een heleboel priesters en monniken. heleboel priesters en monniken. leerlingen deze niet-alledaagse begrippen de aflaatbrief de aflaatbrief kennen en bij het juiste tijdvak te plaatsen. is een Een aflaatbrief is Een een aflaatbrief brief van de kerkbrief van de kerk waarin staat dat iemand waarin staat dat iemand geen straf meer geen straf meer Luisteren en lezen krijgt voor zonden. krijgt voor zijnDe zonden. teksten in zijn het leerlingenboek houden rekening met de lesniveaus en CLIB-normen. B teksten zijn bovendien mee te lezen en te Alle B beluisteren in de oefensoftware. Zo verdiepen de Bataafse Opstand de Bataafse Opstand ook leerlingen die niet goed kunnen lezen de boogconstructie De Bataafse Opstand datboogconstructie de de De Bataafse Opstand betekent dat dezobetekent zich daadwerkelijk in geschiedenis. Een boogconstructie Bataven een oorlog beginnen tegen de Een boogconstructie is een bijzondereis een bijzondere Bataven een oorlog beginnen tegen de manier vanondersteunen bouwen. Bogen ondersteunen Bogen Romeinen. Dat isRomeinen. in 69 n. C.Dat is in 69 n. C. manier van bouwen. daarbij het dak van een gebouw. daarbij het dak van een gebouw. de Bataven de Bataven Begrippenlijst C De Bataven een volk dat in C de De Bataven zijn een volk dat zijn in de het christendom in het de Rijn het christendom Romeinse tijd in Romeinse het gebiedtijd tussen degebied Rijn tussen christendom is een godsdienst. en de Maas woont. Het christendom Het is een godsdienst. en de Maas woont. Belangrijk bij deze is het geloof Belangrijk bij deze godsdienst is hetgodsdienst geloof Jezus in Jezus Christus,inde zoonChristus, van God.de zoon van God. de bedevaart de bedevaart Een bedevaart is een reis die mensen Een bedevaart is een reis die mensen 8 het concentratiekamp maken een plek die belangrijk is voor het concentratiekamp maken naar een plek dienaar belangrijk is voor Een concentratiekamp hun geloof. De mensen die zo’n maken Eenreis concentratiekamp is een kamp waaris een kamp waar hun geloof. De mensen die zo’n reis maken gevangenen worden vastgehouden veel gevangenenveel worden vastgehouden heten pelgrims. heten pelgrims. onder heel nare omstandigheden. onder heel nare omstandigheden.

Taal zonder woorden: prachtig beeld Zoals Napoleon al zei: een beeld zegt meer dan duizend woorden. De aantrekkelijke beelden in Speurtocht maken uw geschiedenisverhalen nóg levendiger en begrijpelijker. Helemaal als u de prachtige beelden levensgroot uw klas laat inkomen via het digibord! Begrippen worden extra ondersteund met beelden en op die manier concreet en begrijpelijk gemaakt.

9


Zo organiseert en differentieert u Speurtocht is chronologisch en concentrisch opgebouwd. Mede dankzij de goede afwisseling in leerkrachtgebonden lessen en de lessen zelfstandig werken, is Speurtocht uitstekend te gebruiken in combinatiegroepen.

5

Organisatie: aantal lessen Groep 3 5 hoofdstukken

Groep 4 5 hoofdstukken

Groep 5 en 6 5 hoofdstukken

Groep 7 en 8 5 hoofdstukken

van elk 2 tot 3 lessen

van elk 3 tot 4 lessen

van elk 6 lessen

van elk 7 lessen

Een les duurt

Een les duurt

Een les duurt

Een les duurt

30-35 minuten

30-35 minuten

50 minuten

1900

Oorlog en ouw wederopb

Openingsles

4 Les 4 Hoofdstuk 5 Lees-les

70

WS blz. 48 3.indd 70-71

Führer Adolf Hitler,nd van Duitsla

Niveau Alle teksten worden voorgelezen (oefensoftware)

Actieve Speurtocht opdrachten

Pre-teaching bladen met lastige woorden

*

(les zelfstandig werken)

(groepsmap)

Creatieve bladen (groepsmap)

Herhalingsbladen (groepsmap)

Extra opdrachten (website)

Actueel lesmateriaal online

In deze les leer je dat Nederland na de bevrijding vreugde en verdriet kent. Er zijn na de oorlog grote puin-hopen achtergebleven. Steden moeten weer opgebouwd worden. Amerika betaalt mee aan de opbouw van landen in West-Europa.

ouw

Oorlog en wederopb Les 2 Hoofdstuk 5 LB blz. 74-75 Computer

7

landen niet? d Waarom verovert Hitler deze

ordt opgepakt. Kijk naar de jongen die w zijn jas had Teken wat hij eigenlijk op Jodenster moeten hebben.

ijk en Zwitserland is neutraal en Oostenr Tsjechoslowakije zijn bondgenoten. 9

Tempo -opdrachten (leerkrachtgebonden les)

en computer

1933 leider van Adolf Hitler wordt in Duitsland.

Wat ga je leren? twee tijdvakken: Dit hoofdstuk gaat over orlogen en het het tijdvak van de wereldo de computer. Adolf tijdvak van de tv en Duitsland. Met van leider de Hitler wordt hij bijna heel Europa. verovert legers zijn vervolgd en Joodse mensen worden d oorlog wordt Nederlan gedood.Na vijf jaar op 5 mei 1945 bevrijd. willen de meeste In de tijd na de oorlog om ervoor te zorgen landen samenwerken om meer en komt oorlog dat er nooit meer De Nederlandse welvaart te krijgen. Nederland wordt een bevolking verandert: ende culturen. land met veel verschill

speurtocht_gr7_binnenwerk_1

Met Speurtocht kunt u differentiëren naar tempo (extra materiaal) en naar niveau (voor de betere en de zwakkere leerling).

1950 Tijd van de televisie

Unie. De vlag van de Europese

(United Nations) In de Verenigde Naties de wereld samen werken alle landen van voor vrede en veiligheid.

50 minuten

Differentiatie in tempo en niveau

1939-1945 WO II

gen

Tijd van de wereldoorlo

8

Begrippen de bevrijding

treep de Wanneer is een land neutraal? S foute antwoorden door. . – Als het land bezet wordt iest. – Als het land geen partij k oor de – Als het land partij kiest v veroverde landen. oor de – Als het land partij kiest v winnende partij.

de Marshallhulp de oorlogsslachtoffers

Actueel lesmateriaal online

ers komen in

De eerste gastarbeid Nederland aan.

Vreugde en verdriet

In 1944 begint de bevrijding van Nederland. Canadese en Poolse troepen trekken bij Maastricht Nederland binnen. Ze komen niet verder dan de grote rivieren. Daar was de tegenstand van de Duitsers heel groot. De bevrijding van Arnhem mislukt. Bij de gevechten wordt de oude binnenstad van Arnhem helemaal verwoest. Veel Duitse en geallieerde soldaten sneuvelen. Het duurt nog tot mei 1945 voor heel Nederland is bevrijd. Waar de bevrijders komen, wordt feestgevierd, dagenlang ! Maar er is ook veel verdriet. Er zijn heel veel oorlogsslachtoffers: soldaten die zijn gesneuveld, verzetsstrijders en gewone burgers die zijn doodgeschoten. Ook bij bombardementen en gevechten zijn veel mensen omgekomen. En meer dan 100.000 Joden, zigeuners, Jehova’s getuigen, homo’s en andere Nederland ers hebben de concentratiekampen niet overleefd.

71 1900

1950

09-12-10 16:15

Hulp van Amerika

Er moet hard gewerkt worden om de puinhopen weer op te ruimen. Gelukkig krijgen Nederland en andere landen in West-Euro pa hulp van Amerika, de Marshallhulp. Een hulpverlen ingsplan, bedacht door de Amerikaanse minister Marshall. Hiermee worden de kapotgeschoten steden, bruggen, wegen, havens en spoorlijnen gereparee rd. Natuurlijk duurt het even voordat de fabrieken weer draaien en de boeren weer nieuw vee hebben. De mensen blijven daarom ook na de oorlog nog een tijdje producten ‘op de bon’ kopen.

De wederopbouw

Na de oorlog begint de wederopb ouw van de steden. In het centrum van Rotterdam bijvoorbeeld komen winkels en kantoren in brede straten met veel groen. In de buitenwij ken komen allerlei nieuwe huizen. Het bouwen van woningen, de trouwerijen en het krijgen van kinderen zijn tijdens de oorlog uitgesteld. Nu wil iedereen zo snel mogelijk een eigen huisje. Maar vooral in de grote steden is er een tekort aan woningen. Het kan wel jaren duren voordat je in een eigen flat of huis kan gaan wonen.

De puinhopen

De Duitsers hebben tijdens hun terugtocht nog veel vernield. Stukken van de Betuwe en de Wieringermeerpolder zijn onder water gezet. Bruggen zijn kapotgemaakt, spoorwegmateriaal is naar Duitsland gevoerd. Winkels zijn leeg. Geen kleren, schoenen of een fiets is er nog te koop.

de wederopbouw

oorlogen Nooit meer oorlog! Tijdens wordt er veel gebruikgemaakt van propaganda, zeg maar reclame. oorlog Bedenk welke landen na 1945 in jn. waren, of misschien nog steeds zi die één van Ontwerp een affiche voor einde aan landen, waarin je oproept om eennda noem de oorlog te maken. Antipropaga zo’n je dat. Een veelgebruikt beeld op geweer. ebroken e is het g ogaffich antioorl tekenvel Het affiche maak je op een groot met verf. Je gebruikt daarbij ook n knipt en afbeeldingen die je uit tijdschrifte opplakt.

Kijk naar de kaart.

Puinruimen en opbouwen

Dit grote standbeeld staat in Rotterdam. Het is gemaakt door De handen geven de Zadkine. wanhoop van de vernietigin g weer. Het hart van de

78 speurtocht_gr7_binnenwerk_1

3.indd 78-79

stad is weg.

Leesles

In 1940 was er een groot bombardement op Rotterdam. De Laurenskerk bleef overeind, maar alle straten daaromhe en zijn weg.

In de jaren van de wederopb ouw is er een heel nieuw Deze foto is uit 1974. stadshart gebouwd. Kun je de Laurenske rk nog terugvinden?

79 27-12-10 14:02

eigen antwoord a Zet een kring om Duitsland. naar de b Teken vanuit Duitsland pijlen landen die Hitler verovert. land heen c Welke landen liggen om Duits die Hitler niet verovert?

Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechos

Werkschrift

lowakije 45

10

22-12-10 08:34

Werkschrift7_H5.indd

45

11


*

Altijd actueel en beschikbaar voor alle typen media van nu

Via digibord, computer én tablets

Meer zien van de software? www.speurtocht.nl/software

Geschiedenis op uw digibord

Lessen over het verleden met middelen van de toekomst: Speurtocht ontwikkelt zich continu verder om alle mogelijkheden van het digibord en de computer te benutten. Met bijvoorbeeld iedere week nieuw en actueel lesmateriaal met filmpjes. En: Speurtocht is nú al beschikbaar op tablets!

NIEUW: Speurtocht op een tablet Speurtocht is klaar voor het gebruik van tablets in het basisonderwijs en introduceert Speurtocht op de tablet in de Schooltas app. Met deze app heeft u alles van Speurtocht binnen handbereik op uw tablet: het leerlingenboek, werkschrift, antwoordenboek, kwismeester en toetsboek voor leerlingen en voor leerkrachten de handleiding en de groepsmap. Vraag op www.speurtocht.nl gratis uw bundelcode aan voor Speurtocht op de tablet.

Oefensoftware: online werken aan de computer Met de oefensoftware gaan leerlingen in groep 5 tot en met 8 zelfstandig en actief aan de slag met de elementen lees en luister, begrippen, opdrachten en test jezelf uit het leerlingenboek. Zo horen, zien en beleven leerlingen geschiedenis en krijgen ze automatisch feedback. 12

Digibord Kijkles

De leerlingenboeken, werkschriften én de toetsen van Speurtocht zijn digitaal beschikbaar voor alle groepen. Via het digibord kunt u een hoofdstuk en les snel en intuïtief vinden, in- en uitzoomen op pagina’s en benut u de toegevoegde waarde van uw digibord optimaal.

NIEUW: actuele opdrachten bij Speurtocht Nieuw bij Speurtocht: Verderkijker. Een kwalitatief hoogwaardige selectie online opdrachten. Deze extra opdrachten zijn ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande musea als NEMO, het Tropenmuseum, het Rijksmuseum van Oudheden en Naturalis. Ze sluiten aan op de leeftijd en belevingswereld van uw leerlingen, hun directe omgeving én de actualiteit. U kiest uit dit wekelijks aangevulde aanbod de opdrachten die qua inhoud en werkvorm het beste passen bij uw leerlingen en uw lessen. Zo kijken uw leerlingen snel en eenvoudig nog verder in het vak geschiedenis!

13


Ervaringen van collega’s

Het basispakket van Speurtocht kunt u uitbreiden met aanvullende materialen om uw lessen geschiedenis interactiever en interessanter te maken via uw digibord, tablet en op de computer met de oefensoftware.

Is Speurtocht écht zo goed als wij beweren? Lees, bekijk en beluister de ervaringen van leerkrachten die werken met Speurtocht. En neem contact op met een referentieschool: de leerkrachten delen graag hun ervaringen met Speurtocht met u en geven eerlijk antwoord op uw vragen over deze methode. Kijk op www.speurtocht.nl voor meer informatie.

Basispakket

Software van Speurtocht

Leerling

Leerkracht

Leerling

Leerkracht

Groep 3

Werkschrift

Handleiding

Speurtocht op tablet

Digibordsoftware

Groep 4

Leerlingenboek Werkschrift

Handleiding

Speurtocht op tablet

Digibordsoftware

Groep 5 t/m 8

Leerlingenboek Werkschrift Toetsboek Antwoordenboek Kwismeester

Handleiding Groepsmap Klassikale tijdsbalk

Oefensoftware Speurtocht op tablet

Digibordsoftware

Verdiep u nu in Speurtocht Als u écht wilt weten hoe Speurtocht verdiept, moet u deze methode met eigen ogen zien en proberen in uw les. Vraag hiervoor vrijblijvend een gratis zichtzending aan met de aangehechte antwoordkaart, dan ontvangt u lesmateriaal waarmee u een juiste indruk van de methode krijgt. U kunt ook online een zichtzending en een proeflicentie voor alle software aanvragen via www.speurtocht.nl.

Geschiedenis voor het basisonderwijs

Speurtocht

voor Geschiedenis rwijs het basisonde

8

8

6

7

6

5

Geschiedenis het basisondevoor rwijs

Speurtocht

Gesch het baiedenis voor sisonde rwijs

Speurtocht

5

4

4

cht

Gesc hied het ba en sisondis voor erwijs

Speurto

ht

rtoc

Speu

dd

Materialen

7

14 Omslag 1

16-12-10 09:59

Leerling

enboek

Groep

5 - CM

YK -

20 mm. Omslag mm. kneep + Leerlingen 8,8 mm. + 2x7 2 - rugd speurtoch - 222x232 - rugdikte boek Groe t_gr5_oms ikte Groep 5 - CMYK lag_06.ind p 5 - CMY 8 mm Omslag Leerlingen Leerlingenboek 1 K - 222x . +d2x7 Omslag boek Groep 5 Omslag Leerlingenboek Groep 5 - CMYK - 222x232 - rugdikte 8,8 mm. + 2x7 mm. kneep + 20 mm. omplak 232 - rugdi mm. - CMYK - 222x232 kneep kte 8 mm. - rugdikte 8 mm. speurtocht_gr6_oms + 20 lag_06.indd + 2x7 + 2x7 mm. kneep 1 mm. knee mm. + 20 mm. omplak 1 lag_06.indd omp speurtocht_gr7_omslag_06.indd 1 p + 20 mm. speurtocht_gr8_oms lak omplak

222x23

omplak

16-12-10 09:58

16-12-10 09:57

“Speurtocht brengt de kinderen veel kennis bij over het verleden en ziet er aantrekkelijk uit door de vele plaatjes die erbij zitten in het leerlingenboek.” Lotte van Deursen, KBS De Wilge, Hilversum

“Een gedegen, moderne methode die als een kapstok voor heerlijke geschiedenislessen, nog heel veel ruimte laat voor persoonlijke invulling en eigen initiatief.” Jos Heuvelink, OBS De Dubbeldekker, Hilversum

“We werkten al met NatuNiek en zijn vanwege de doorgaande leerlijn en herkenning van leerlingen ook overgestapt op Speurtocht. Naar volle tevredenheid, met name over de goede handleiding, samenvattingen en de aandacht woordenschat. Speurtocht bevat mooi materiaal en werkt goed in combigroepen.” Mevr. M. Wackers, BS St. Theresia, Swalmen “De kinderen in mijn groep zijn geschiedenis echt leuker gaan vinden sinds we met Speurtocht werken. Dat is terug te zien in het aantal goede antwoorden in het werkboek.” Annemarie Venhorst, SBO de Vlinderboom, Bemmel

15


Extra oefenen bij geschiedenis Oefenen, verrijken en remediĂŤren: extra materiaal voor geschiedenis

Varia Geschiedenis

Voor het vak geschiedenis kunt u extra oefenmateriaal inzetten in uw klas, waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Methode-onafhankelijk, met een variatie in werkvormen en leuk voor iedere leerling die een extra uitdaging kan gebruiken, thuis of op school! Zo kunt u goed inspelen op elke specifieke leerbehoefte.

Varia bestaat uit een mooi 3D-spelbord, opdrachtenboekjes en een nakijkboekje. Aan de hand van de opdrachtenboekjes kunnen leerlingen oefenen met de tijdvakken. Met de figurenboekjes (nakijkboekjes) kunnen ze bovendien zelf hun werk nakijken. Leerlingen kunnen plezierig en ongedwongen oefenen. Helemaal zelfstandig en zelfcorrigerend. De opdrachtenboeken zijn beschikbaar voor groep 5 tot en met 8. Het materiaal is in te zetten naast elke geschiedenismethode.

Topklassers Cultuur Uitdagend materiaal voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Spannend en interessant door een rijk aanbod van onderwerpen zoals verschillende tijdperken, maar ook de geschiedenis van bouwkunst, film, muziek en cultuur. Het materiaal bestaat uit een werkschrift en een antwoordenboek (los verkrijgbaar) voor groep 5 tot en met 8. Naast de cultuurserie is ook een serie over wetenschap beschikbaar.

Op www.zelfstandig-werken.nl vindt u een compleet overzicht van alle extra materialen en kunt u deze direct bestellen. 16

17


ThiemeMeulenhoff zaakvakken Materialen Op en top up-to-date

ThiemeMeulenhoff gaat continu door met het actualiseren van de methode, ook nadat deze door een school is aangeschaft. Wie had vijf jaar geleden vermoed dat in nagenoeg ieder lokaal een digibord hangt? Dat kinderen het volstrekt normaal vinden om met hun vingers over een beeldscherm te vegen en eenvoudig werken met een tablet? Wij zijn trots dat we als eerste uitgeverij ons materiaal hebben klaargezet en doorontwikkeld voor het digibord en dat u al ons materiaal nu ook op tablets kunt gebruiken.

Onze drie verschillende methodes voor drie zaakvakken groeien met u mee, door continu aan te sluiten:  bij de laatste onderwijskundige trends en ontwikkelingen;  bij de laatste technologische trends en ontwikkelingen. Maak daarom ook eens kennis met De blauwe planeet en NatuNiek. Twee vakspecifieke methodes waarmee u op en top aardrijkskunde en natuur en techniek geeft. Altijd op een activerende manier, direct uit de omgeving van de leerling en in de vertrouwde structuur die uw leerlingen herkennen en ú veel tijd bespaart in uw voorbereiding.

Maar we houden de methoden niet alleen op technisch gebied actueel; ook inhoudelijk spelen we continu in op uw behoeftes. Zo hebben we onze aardrijkskundemethode De blauwe planeet aangepast naar aanleiding van de aangepaste Cito-eisen voor topografie en zijn we gestart met lesbrieven toen onze gebruikers vroegen om actueel materiaal. Hebben we Wetenschap geïntegreerd bij natuur en techniek in NatuNiek en is de Canon van de Nederlandse geschiedenis verwerkt in onze geschiedenismethode Speurtocht. Kortom: wij groeien met u mee en u blijft altijd up-to-date.

18

19


Speurtocht verdiept!

www.speurtocht.nl

*

Realiseert beter historisch besef door drie keer te speuren door 10 tijdvakken

*

Betrekt geschiedenis op de eigen omgeving van leerlingen

*

Begrijpelijk voor iedere leerling dankzij specifiek taalbeleid Altijd actueel en beschikbaar op media van nu.

ThiemeMeulenhoff Postbus 400 3800 AK Amersfoort 088 800 20 17 po@thiememeulenhoff.nl www.thiememeulenhoff.nl 978 1111 265 595 / 9807

Speurtocht, geschiedenis  

Speurtocht doet recht aan het vak geschiedenis. Deze geschiedenismethode stuurt uw leerlingen op speurtocht door de geschiedenis, waarin ze...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you