Page 1

Zelfstandig werken Taal Groep 5-6 Antwoorden

Puzzelen met... Spreekwoorden en gezegden

Ajodakt

Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Puzzelen met.... Dit merk bestaat uit een verzameling gebruiksvriendelijke en voordelige oefenboekjes voor groep 3 t/m 8 waarmee de leerlingen allerlei vaardigheden efficiënt inoefenen. Met dit antwoordenboek kan de leerling zelf zijn antwoorden in het werkboek nakijken. Ajodakt maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assortiment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt u al onze uitgaven: www.zelfstandig-werken.nl

9 789006 628272

9006628272_omslag.indd 1

17-08-11 16:27


Taak 13 1   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10

a b b a a b a a b a

2   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10

water water Water vallen emmer dauw water komen zeven vuur

3   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10

c a b e d g h i j f

18

9006628272_bw.indd 18

17-08-11 16:32


Taak 14 1 Iemand voor het blok zetten. Bekijk het maar. De slappe lach hebben. Het te bont maken. Ergens in trappen. Loop naar de maan. Trappelen van ongeduld. Een vlotte babbel hebben. Tranen met tuiten huilen. Iemand door en door kennen.

Niet meer kunnen stoppen met lachen. Te veel dingen doen die niet mogen. Weigeren iets te doen. Je voor de gek laten houden. Iemand dwingen te kiezen. Heel erg moeten huilen. Makkelijk praten. Ga weg. Precies weten hoe iemand is. Niet meer kunnen of willen wachten.

2 1 2 3 4 5

bont kennen blok tuiten trappelen

  6   7   8   9 10

vlotte maar intrappen maan slappe

3 1 2 3 4 5

b a a b b

  6   7   8   9 10

a b a b a

4 1 2 3 4

Ergens in trappen. De slappe lach hebben. Het te bont maken. Tranen met tuiten huilen.

19

9006628272_bw.indd 19

17-08-11 16:32

9789006628272 Ajodakt Puzzelen met spreekwoorden en gezegden antwoorden 5-6  

Ajodakt Puzzelen met spreekwoorden en gezegden antwoorden 5-6

9789006628272 Ajodakt Puzzelen met spreekwoorden en gezegden antwoorden 5-6  

Ajodakt Puzzelen met spreekwoorden en gezegden antwoorden 5-6