MIXED - Distributie - blok 1

Page 1

DISTRIBUTIE DISTRIBUTIE Keuzedeel E&O Keuzedeel E&O 3/4 vmbo BB/KB/GL Naam Klas

Mixed Omslag EO_Distributie 3-4 Keuzedeel Z&W vmbo BB-KB-GL.indd Alle pagina's

1/02/2022 13:04DISTRIBUTIE Economie & Ondernemen


COLOFON Auteur

Over ThiemeMeulenhoff Over ThiemeMeulenhoff

Inge Berg

ThiemeMeulenhoff zich vanmediaspecialist educatieve uitgeverij tot een learningoplossingen design company. ThiemeMeulenhoff ontwikkelt is dé educatieve en levert educatieve voor het We brengen content,Voortgezet leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring Primair Onderwijs, Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. Deze en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van oplossingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de onderwijsmarkt en dragen bij onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doentalentontwikkeling. aan de verschillen tussen lerenden en scholen aan verbeterde leeropbrengsten en individuele en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt.

Auteur oriëntatie op het beroep RadarTalent Assessment & Ontwikkeling

Eindredactie Toos de Zeeuw

Bureauredactie Singeling Tekstproducties

ThiemeMeulenhoff haalt het beste uit élke leerling. Samen leren vernieuwen. Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze educatieve oplossingen: www.thiememeulenhoff.nl www.thiememeulenhoff.nl of via de Klantenservice 033 448 36 00 ISBN 978 90 06 33213 1 Eerste druk, eerste oplage, 2022 (LRN-line) Eerste druk, eerste oplage, 2017 (LRN-line) © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2022 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in Allegeautomatiseerd rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, een gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op opgeslagen enige wijze, in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of opzonder enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet j° het Besluit van 23uit augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet Voor zover 1912 het maken van kopieën deze uitgave is toegestaan op grond van artikel1912, 16B dient men de1912 daarvoor wettelijk vergoedingen te voldoen Stichting ­ Auteurswet j° het Besluitverschuldigde van 23 augustus 1985, Stbl. 471 enaan artikel 17 Auteurswet PublicatieReproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp 1912, dientenmen de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van(PRO), gedeelte(n) uit3060, deze uitgave in bloemlezingen, Publicatie- en Reproductierechten Organisatie Postbus 2130 KB Hoofddorp (www. readers en andereVoor compilatiewerken 16 Auteurswet) dientuitgave men zich tot de uitgever readers te stichting-pro.nl). het overnemen(artikel van gedeelte(n) uit deze in bloemlezingen, wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. onderwijs ­w ww.auteursrechtenonderwijs.nl. Voor meerzieinformatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het on-

derwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalinde uitgever wenden. gen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Deze uitgave is volledig co2-neutraal geproduceerd. Deze uitgave is voorzien van het FSC -keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw voor het geHet voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC® -keurmerk. bruikte papier opbosbouw een verantwoorde wijze heeft Dit betekent dat de op een verantwoorde wijzeplaatsgevonden. heeft plaatsgevonden. Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. ®

Colofon.indd 1

3/02/2022 10:32


WOORD VOORAF MIXED is dé methode voor leerlingen in leerjaar 3 en 4 van het beroepsgerichte vmbo. De methode MIXED is bedoeld voor alle niveaus van het vmbo beroepsgerichte leerweg. In nauwe samenwerking met de gebruikende scholen wordt MIXED continue doorontwikkeld. Belangrijke kenmerken van MIXED: ■ Beroepspraktijk staat centraal. Door een krachtige didactiek met realistische werkplekken en werkbedrijven bereiden de leerlingen zich goed voor op hun examen. ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding zijn geïntegreerd in het lesmateriaal en zijn sterk gekoppeld aan de werkplek en het werkbedrijf. ■ Ieder zijn eigen MIXED. Scholen kunnen kiezen uit leerwerkboeken, een volledige digitale leeromgeving of een combinatie van beide. ■ Werkkaarten helpen de leerling zich stap voor stap belangrijke vaardigheden eigen te maken. ■ Video's verduidelijken de theorie in realistische settings. Leerlingen en docenten kunnen snel aan de slag dankzij de overzichtelijke opbouw: Het leerwerkboek bestaat uit acht blokken, gevolgd door de theorie en een begrippenlijst. ■ Een blok begint met een introductie en een overzicht van de inhoud en leerdoelen. ■ In een blok maakt de leerling praktijkopdrachten en theorieopdrachten. ■ Elk blok sluit af met Oriëntatie op het beroep. Deze opdrachten helpen de leerling met het kiezen van een passende vervolgopleiding. ■ Achter in het boek staat alle theorie op alfabetische volgorde. ■ Achter de theorie staat ook een uitgebreide begrippenlijst. De vetgedrukte woorden in de theorie worden hier uitgelegd. ■

Wij hebben de methode MIXED met de grootste zorg ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden op www.thiememeulenhoff.nl/mixed. Hebt u vragen of suggesties? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice via 033 448 3600. Wij wensen u en uw leerlingen een fijne en leerzame tijd met MIXED!

De auteurs, het ontwikkelteam en de uitgever

Beste leerling, Dit boek van Mixed kun je samen met de digitale leeromgeving gebruiken in de les. Dit boek is van jou persoonlijk, dus je mag er aantekeningen in maken. Na dit schooljaar mag je het boek houden. Dat is makkelijk als je volgend jaar iets wilt opzoeken, of iets moet leren voor een toets. Wij wensen je veel succes en plezier met Mixed. Team Mixed


TOELICHTING OP DE PICTOGRAMMEN Oriënteren Opdracht voor tweetal Opdracht voor drietal Groepsopdracht Computeropdracht Theorie-opdracht Tip Werkkaart


INHOUDSOPGAVE Start Distributie Over dit keuzedeel

9

11

Blok 1 Magazijnwerk

19

Over dit blok 21 Distributiecentrum ABC 22 Delta Magazijninrichting 32 Oriëntatie op het beroep (LOB) 41

Blok 2 Ontvangst en opslag 49 Over dit blok 51 Distributiecentrum ABC 52 RedHot 63 Oriëntatie op het beroep (LOB) 72

Blok 3 Goederen verplaatsen

79

Over dit blok 81 Storewheels 82 Distributiecentrum ABC 87 Oriëntatie op het beroep (LOB) 95

Blok 4 Voorraadbeheer

101

Over dit blok 103 RedHot 104 Homeland 118 Oriëntatie op het beroep (LOB) 122

Blok 5 Goederen verzamelen

129

Over dit blok 131 Thuis in Mixdam 132 NEJA Industries 137 Oriëntatie op het beroep (LOB) 145

Blok 6 Verpakken en verzendklaar maken Over dit blok 153 Miramar 154 Handyfix 161 Oriëntatie op het beroep (LOB) 170

Blok 7 Transport

177

Over dit blok 179 RedHot 180 Karremans Koeriers 190 Oriëntatie op het beroep (LOB) 197

151


Blok 8 Schoon en veilig

203

Over dit blok 205 Distributiecentrum ABC 206 NEJA Industries 214 Oriëntatie op het beroep (LOB) 224

Theorie

229

Afhaalservicepunten 231 Afspraken over vervoer 232 Afvalverwerking 234 Bestelkosten 237 Controleren in de expeditieruimte 238 Cross-docking 239 Derving voorkomen bij goederenontvangst 240 Diavoorstelling maken 241 Dockplanning 242 Etiketten 243 Etiketteren 245 Extern transport 246 Extra afspraken over de levering 247 Factuur invullen 249 Feedback 251 Hygiënisch werken 252 Indeling van een magazijn 255 Inladen en zekeren 256 Interne transportmiddelen 260 KEP-diensten 264 Kleine transporteenheden 267 Lading controleren 269 Lastdiagram heftrucks 271 Magazijn inrichten 272 Manieren om te sorteren 274 Omzetsnelheid 276 Ontvangst van goederen plannen 277 Ontvangst verwerken in WMS 278 Ontwikkelingen in de magazijninrichting 279 Opslagsystemen 280 Orderpicken: strategieën 281 Orderpicklocaties 283 Orderpickroutes 284 Orderpunt 287 Orderroute 288 Pallets 289 Pallets laden 290 Presentatie houden 292 Presentatie voorbereiden 294 Retouren 296 Route bepalen met een plattegrond 299 Schoonmaken in een bedrijf 302 Soorten magazijnen 304


Soorten orders 306 Soorten stellingen 307 Soorten verpakkingen 309 Stuwmiddelen 311 Tillen in de praktijk 312 Veilig een zittend beroep uitoefenen 313 Veilig en gezond werken 315 Veilig lossen 318 Veilig staan 319 Veilig werken met gevaarlijke stoffen 320 Verpakkingsmaterialen 322 Voorraad 323 Voorraad tellen en verschillen registreren 326 Voorraadkosten 328 Warehouse Management System 329 Wat ligt waar in het magazijn? 335

Begrippen

337BLOK 1

MAGAZIJNWERK

OVER DIT BLOK

21

DISTRIBUTIECENTRUM ABC Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22

Werk voorbereiden 22 Test je kennis 23 Wat ligt waar? 24 Soorten magazijnen 25 Functies van magazijnen 27 Wat doe je waar? 28 Lossen en laden 29 Bestellingen verwerken 30 Controleren en opruimen 31

DELTA MAGAZIJNINRICHTING Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht

THEORIE BIJ DIT BLOK

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

32

Werkvoorbereiding 32 Magazijn inrichten 33 Presentatie voorbereiden 34 Projectaanvraag 35 Voorstel maken voor magazijninrichting 36 Voorstel maken voor hulpmiddelen 36 Plattegrond maken 36 Nieuwtjes zoeken voor het magazijn 37 Diavoorstelling maken 37 Presentatie houden 37 Presentatie voorbereiden 38 Presentatie houden 39 Plannen vergelijken 39 Het beste plan kiezen 40 Controleren en opruimen 40

ORIËNTATIE OP HET BEROEP (LOB)

41

Opdracht 25 Passende beroepen 41 Opdracht 26 Beroepen van familieleden en kennissen 43 Opdracht 27 Beroepenposter 46

Indeling van een magazijn 255 Wat ligt waar in het magazijn? 335 Soorten magazijnen 304 Magazijn inrichten 272 Presentatie voorbereiden 294 Ontwikkelingen in de magazijninrichting 279 Diavoorstelling maken 241 Presentatie houden 292


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

20


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

BLOK 1 MAGAZIJNWERK Over dit blok Een groot deel van het werk in de distributie speelt zich af in een magazijn. Er zijn allerlei soorten magazijnen, waarin je verschillende soorten werk doet. Waar je ook werkt, je wilt je werk goed, snel en veilig kunnen doen.

Waar werk je? Distributiecentrum ABC Distributiecentrum ABC is gevestigd aan de rand van Mixdam en levert goederen aan dertig grote supermarkten in de provincie. Dagelijks brengen leveranciers duizenden producten. Er komt van alles binnen: van diepvriesgroente tot keukenartikelen, elektrische apparaten en elektronica. Voor de elektronica is er een aparte afdeling, waar ook een showroom is gevestigd. De producten worden in het distributiecentrum omgepakt en naar de supermarkten gestuurd. Er komt heel veel binnen en er gaat heel veel uit. Delta Magazijninrichting Delta Magazijninrichting is een groot bedrijf in Mixdam. Delta verzorgt de inrichting van magazijnen voor bedrijven. Daarbij moeten ze met van alles rekening houden: van inrichtingseisen tot kosten. Jij werkt als adviseur bij Delta. De adviseurs spelen een belangrijke rol. Ze moeten de klanten binnenhalen met een goed plan en een enthousiast verhaal. Soms werken adviseurs in groepjes voor een klant. Je vindt het leuk om soms alleen en soms met anderen te werken.

21


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Wat leer je?

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

hoe een magazijn ingedeeld is welke soorten magazijnen er zijn de functies van magazijnen welke werkplekken er binnen het magazijn zijn wat de stromen binnen het magazijn zijn waar je goederen opbergt in het magazijn welke ontwikkelingen er zijn hoe je een presentatie voorbereidt waar je op moet letten als je een poster maakt waar je op moet letten als je een presentatie geeft

Hoe ga je het doen? Plannen is belangrijk voor je beroep en voor je studie. Aan het begin van elk blok maak je een planning voor de rest van de week. Bekijk wat je deze week allemaal moet doen en verdeel de opdrachten over de lesuren. 1 Open het document Planning. 2 Bekijk hoeveel tijd voor dit blok gepland is. 3 Vul in wanneer je welke opdracht doet. 4 Bewaar de planning in je map. 5 Ga je aan Mixed werken? Bekijk dan telkens eerst je planning. 6 Ben je klaar met je werk? Open dan je planning en vul in wat je hebt gedaan.

Distributiecentrum ABC

Jij werkt als logistiek medewerker bij Distributiecentrum ABC. Je weet precies hoe je helpt om de enorme goederenstroom naar de grote supermarkten in goede banen te leiden. Je leidinggevenden heten Omar Schuts en Viola Demir.

Opdracht 1 Werk voorbereiden

Je hebt van alles nodig om je werk goed te kunnen doen. Daarom ga je eerst wat zaken regelen.

22


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 1.1 Maak op je computer een map met de naam Distributie. In die map maak je weer een map. Die geef je de naam Blok 1 Distributiecentrum ABC. In deze map bewaar je alle documenten die je in deze paragraaf maakt of bewerkt. Opdracht 2 Test je kennis

Vandaag begint bij jullie een nieuwe medewerker, Pieter Razenberg. Hij komt net van school en weet al een heleboel, maar Omar vraagt jou om Pieter een rondleiding te geven. Jij beantwoordt alle vragen van Pieter.

Lees de theorie Indeling van een magazijn. Opdracht 2.1 Het eerst komen jullie in de montageruimte. Beschrijf wat daar gebeurt.

Hoe noem je de ruimte waar de voorraden liggen?

Hoe noem je de ruimte waar goederen worden klaargemaakt voor verzending?

Opdracht 2.2 Pieter is onder de indruk van het magazijn. Hij vraagt of je weet waarmee de ontwerper van het magazijn rekening heeft gehouden.

Met welke zaken heeft de ontwerper rekening gehouden bij de indeling van het magazijn? Kies de juiste antwoorden. a b c d e f g h i j k l

grootte magazijn soort goederen benodigde ruimte aantal medewerkers lay-out weersomstandigheden vergunning van de gemeente aantal vrachtwagens goederenstroom wettelijke eisen soort stellingen of andere opslagmanieren transportmiddelen

23


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 3 Wat ligt waar?

Je loopt met Pieter verder door het magazijn. Pieter zit vol vragen!

Lees de theorie Wat ligt waar in het magazijn? Opdracht 3.1 Pieter vraagt wat het woord bulkvoorraad betekent. Wat antwoord jij?

Hoe noem je de voorraad waaruit je de bestellingen samenstelt?

Opdracht 3.2 Pieter vraagt waarom bepaalde goederen op een bepaalde plaats staan.

Kies bij de situaties de juiste reden. Je kunt kiezen uit de redenen 1 tot en met 5. Je kunt de redenen meer dan één keer gebruiken. 1 Dit zijn waardevolle goederen. 2 Dit is een bederfelijk product. 3 Alle biersoorten zijn deze week in de aanbieding in de supermarkt. 4 Het is zomer. 5 Er was geen andere plek te vinden. Situatie Kratten bier staan vooraan in de expeditieruimte van het magazijn. Bloemen staan in de koelcel. Elektrische tandenborstels staan in een afgesloten ruimte. Blikken erwtensoep staan achteraan in het magazijn. Diepvrieskippen liggen in de vriesruimte in dozen. IJsjes staan vooraan in de vriesruimte. Smartphones liggen in een afgesloten ruimte. Zakken met aardappelen staan achter in de ontvangstruimte.

24

Redennr.


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 3.3 Omar vraagt je om samen met Pieter een aantal artikelen op te bergen. Hij geeft je een lijst met artikelen en jij moet Pieter vertellen waar deze thuishoren.

Kies uit de bergplaatsen 1 tot en met 5. Je kunt de plaatsen meer dan één keer gebruiken. 1 op de vloer 2 op een vlonder 3 in een stelling 4 in een koel- of vriesruimte 5 in een speciaal deel van het magazijn Artikel

Bergplaatsnr.

Papieren zakken met houtskool Vuurwerk Verse groenten Diepvriesgroente Sigaretten Dozen met games Jerrycans benzine Zakken potgrond Kratten frisdrank

Opdracht 4 Soorten magazijnen

Je maakt kennis met Viola. Zij is leidinggevende van het deel van het magazijn waar de elektronica is opgeslagen. Daar is ook een winkel met showroom gevestigd. Viola stelt je een paar vragen.

Lees de theorie Soorten magazijnen.

25


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 4.1 Kies het juiste antwoord. a Stelling 1: ABC Elektronica is een voorbeeld van een winkelmagazijn gecombineerd met een groothandelsmagazijn. b Stelling 2: ABC Elektronica is een voorbeeld van een winkelmagazijn gecombineerd met een distributiecentrum. Opdracht 4.2 Leg je antwoord bij opdracht 4.1 uit.

Opdracht 4.3 Is een doorvoermagazijn hetzelfde als een tussenmagazijn?

Opdracht 4.4 Producten die bij ABC Elektronica te koop zijn, komen van verschillende leveranciers. De leveranciers hebben verschillende soorten magazijnen.

Zet de juiste naam bij de juiste afbeelding. Vertel ook waaraan je kunt zien welk soort magazijn het is. Kies uit: winkelmagazijn / groothandelsmagazijn / doorvoermagazijn

26


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 5 Functies van magazijnen

Viola komt naar je toe. Een klant in een ander filiaal is op zoek naar een bepaalde tablet. Ze heeft in de voorraadadministratie gezien dat deze tablet vanmiddag bij jullie geleverd wordt. Ze vraagt je om de tablet meteen door te sturen naar het andere filiaal. Je moet de tablet wel eerst als 'ontvangen' in jullie administratie zetten, anders komt er een foutmelding.

Lees de theorie Soorten magazijnen. Opdracht 5.1 Wat is orderpicken?

Zet de volgende handelingen in de juiste volgorde, vanaf het moment dat de leverancier de tablet komt brengen totdat de koerier deze weer komt ophalen.

27


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

verzendklaar maken / orderpicken / inslag / lossen / laden / ontvangst

Welke handeling kun je in dit geval overslaan, omdat je de tablet niet hebt opgeslagen?

Opdracht 5.2 Welke horen bij elkaar? Trek een lijn van de handeling naar de foto die erbij hoort.

Uitlevering van goederen

Ontvangst van goederen

Opslag van goederen

Opdracht 6 Wat doe je waar?

Dagelijks rijden de vrachtwagens met goederen af en aan. Pieter kijkt zijn ogen uit. Jij weet precies waar alles heen moet en wijst hem overal de weg.

Lees de theorie Soorten magazijnen. Opdracht 6.1 Waar laad je de vrachtwagen in?

Waar laad je de vrachtwagen uit?

Opdracht 6.2 Goederen komen in het magazijn langs verschillende werkplekken. Zet de werkplekken in de goede volgorde, vanaf het moment dat goederen binnenkomen tot het moment dat ze het magazijn weer verlaten. Kies uit: opslaghal / laaddock / ontvangstruimte expeditie / losdock / verzendingsruimte expeditie 1 2 3

28


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

4 5 Opdracht 6.3 Bij ABC werk je op verschillende plekken in het magazijn. Geef bij de volgende werkzaamheden aan in welk deel van het magazijn je dit doet. Kies uit: ruimte met stellingen / ontvangstruimte / tafel voor verzendklaar maken Werkzaamheid

Plek in het magazijn

Orderpicken Inpakken van laptops voor verzending naar een ander filiaal Controle van de doos met smartphones die vanmorgen is afgeleverd Acht dozen met laptops opbergen

Opdracht 7 Lossen en laden Er komt een vrachtwagen binnen met mobiele telefoons. Je weet precies wat je moet doen. Opdracht 7.1 Waar loop je naartoe?

Waar breng je de binnengekomen lading heen?

Wat moet je doen voordat je de lading verder kunt verwerken?

Opdracht 7.2 Viola zegt dat je alles moet ompakken, omdat de aantallen per filiaal verschillen. Waar pak je de lading om?

Opdracht 7.3 Viola komt alweer naar je toe. Ze zegt dat alles vanmiddag klaar moet zijn voor verzending. Waar breng je de pakketten heen na het ompakken?

29


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 8 Bestellingen verwerken

Er is om 8.30 uur een grote spoedbestelling binnengekomen van supermarkt De Daalder. Het is nu 9.00 uur. Omar vraagt jou alles in orde te maken voor deze bestelling. Er staat van alles op de bestellijst: van bananen tot diepvriesproducten, schoonmaakmiddelen en dierenvoer. De bananen en het dierenvoer zullen om 11.00 uur geleverd worden door de leverancier. De Daalder wil de bestelling uiterlijk om 17.00 uur uitgeladen in huis hebben. Dat betekent dat de vrachtwagen om 16.00 uur moet wegrijden.

Opdracht 8.1 Welke afdelingen binnen het magazijn licht jij in over de spoedbestelling?

Welke ruimtes binnen het magazijn zijn nodig om de bestelling in orde te maken?

Zijn er nog speciale zaken waarmee je rekening moet houden? Zo ja, welke?

Opdracht 8.2 Bij het verwerken van bestellingen gaat er nog weleens iets fout. Je krijgt de volgende mail van Viola.

Beste medewerker, De laatste tijd gaat er veel fout bij het verwerken van bestellingen. De binnengekomen goederen staan ineens in de verzendruimte en de goederen die verzonden moeten worden vind ik terug bij een losdock. Kun je een poster maken waarop goed te zien is welke weg de goederen horen te volgen door het magazijn? Het liefst een poster met veel plaatjes en weinig tekst. Die hangen we dan overal in het magazijn op. Succes! Viola

30

Zorg voor spullen om een poster te maken. ■ papier (minimaal A3-formaat) ■ schaar ■ lijm


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

kleurpotloden en/of stiften een printer als je plaatjes van internet wilt afdrukken Zoek beeldmateriaal voor je poster. Zoek bijvoorbeeld in tijdschriften of op internet. Maak de poster. Hang jullie posters bij elkaar. ■ Bespreek wat jullie van de posters vinden. ■ Is het onderwerp van de poster duidelijk? ■ Is die informatie ook goed te lezen en zijn de plaatjes duidelijk? ■ Geef tips om de posters nog beter te maken. Welke tips kregen jullie? Noteer de belangrijkste tip. ■ ■

■ ■ ■

Opdracht 9 Controleren en opruimen

Klaar! Je werkdag zit erop. Of toch niet?

Opdracht 9.1 ■ Controleer of je alle opdrachten hebt gemaakt. ■ Controleer of je het volgende resultaat hebt: ■ Poster Route Bestellingen ■ Maak de vergeten opdracht(en) alsnog. ■ Bewaar de poster in je map. ■ Ruim je werkplek op.

31


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Delta Magazijninrichting

Een rondslingerende steekwagen, goedlopende artikelen achter in het magazijn, dozen die in de weg staan… Allemaal zaken die het werken in een magazijn moeilijker maken. Om een magazijn goed in te richten en te organiseren moet je aan veel dingen denken. Daarom schakelt een bedrijf vaak de hulp in van een magazijninrichter. Delta Magazijninrichting verzorgt de inrichting van magazijnen voor bedrijven. Jij bent adviseur bij Delta. De adviseurs spelen een belangrijke rol. Ze moeten de klanten binnenhalen met een goed plan en een enthousiast verhaal. Soms werken adviseurs in groepjes voor een klant. Je collega Wouter is weleens geïnterviewd over zijn werk. Dit is een stukje uit dat gesprek. Wouter: ‘Een grote, lege ruimte... En wij mogen gaan bedenken hoe die ruimte het beste ingericht kan worden. We hebben allemaal in een magazijn gewerkt, dus we weten wat nodig is. Daarnaast hebben we veel kennis van het inrichten van ruimtes. Ik zit met een paar collega’s aan een grote tafel en we gaan brainstormen. Samen kunnen we de mooiste oplossingen bedenken voor de meest ingewikkelde problemen. En als dat gebeurt, denk ik: Yes! Wat zijn we toch een geweldig team en wat heb ik toch een heerlijke baan!’

Opdracht 10 Werkvoorbereiding

Om je werk als adviseur goed te kunnen doen, moet je alles weten over magazijninrichting. Maar je moet je voorstellen ook goed aan je klanten kunnen presenteren. Je bestudeert daarom eerst de theorie over magazijninrichting en leest alles over presentaties. Hoe maak je een diavoorstelling? Hoe bereid je een presentatie voor? Waar moet je op letten als je iets presenteert?

Opdracht 10.1 ■ Maak in de map Distributie een nieuwe map. Noem deze map Blok 1 Delta Magazijninrichting. In deze map bewaar je alle documenten die je in deze paragraaf maakt of bewerkt. ■ Download het document Projectaanvraag Webwinkel en sla het op in de map. ■ Zorg dat je papier, een potlood of pen, een liniaal, lijm en een schaar hebt.

32


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 11 Magazijn inrichten Lees de theorie Magazijn inrichten. Opdracht 11.1 Kies het juiste antwoord. Een veiligheidshelm dragen hoort bij: a b c d

doorstroming ergonomie noodvoorzieningen ondersteunende diensten

Opdracht 11.2 Bedenk een voorbeeld van een ondersteunende dienst.

Opdracht 11.3 Wat hoort waarbij? Trek een lijn tussen de foto en het woord dat erbij hoort.

Noodvoorziening

Ondersteunende dienst

Ergonomie

Doorstroming

33


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 11.4 Waar kun je het beste de artikelen plaatsen die je bijna niet verkoopt? Kies het juiste antwoord. a b c d

voor in het magazijn achter in het magazijn in het gangpad bij de laad- en losdeur

Opdracht 11.5 Wat zijn ondersteunende diensten? Wat zijn noodvoorzieningen? Noteer in de tabel of iets een ondersteunende dienst is of een noodvoorziening. Kantine Brandblusser Nooduitgang EHBO-doos Toilet Administratie

Opdracht 12 Presentatie voorbereiden Lees de theorie Presentatie voorbereiden. Opdracht 12.1 Vul in. Je presentatie moet passen bij je

en je

Opdracht 12.2 Waarom is het slim om je presentatie met een grapje te beginnen? a b c d

34

Dan Dan Dan Dan

is het niet meer zo stil in de zaal. weet je publiek dat je een grappig verhaal gaat vertellen. trek je de aandacht van je luisteraars. weet het publiek dat je geen serieus verhaal gaat vertellen.

.


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 12.3 Gebruik je bij je presentatie een diavoorstelling, dan heb je geen spiekbriefje nodig. Waarom niet?

Opdracht 12.4 Een presentatie moet een goede opbouw hebben. Wat is de juiste volgorde? Zet nummers voor de stappen. Geef een overzicht van je presentatie. Herhaal de belangrijkste punten. Vertel een grappige uitspraak die iemand ooit over jouw onderwerp heeft gedaan. Vertel de inhoud of kern van je presentatie.

Opdracht 13 Projectaanvraag

Je gaat dit project doen in groepjes van drie. Spreek met je docent af met wie je gaat samenwerken. Samen kijken jullie eerst wat er moet gebeuren.

Opdracht 13.1 ■ Open de Projectaanvraag van Webwinkel Mixed. ■ Maak een afdruk van de projectaanvraag. ■ Ga met je groepje bij elkaar zitten. ■ Neem samen de projectaanvraag door. Zorg dat jullie weten wat de opdracht is. ■ Bepaal samen welke theorie handig is bij het uitvoeren van het project. Maak aantekeningen als dat nodig is. ■ Maak in Word een lijstje met de belangrijkste onderwerpen. ■ Geef ook aan waar je die onderwerpen kunt vinden. ■ Maak voor jullie alle drie een afdruk. ■ Bewaar het lijstje in je map.

35


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 14 Voorstel maken voor magazijninrichting

Het eerste deel van de opdracht gaat over de inrichting van het magazijn.

Opdracht 14.1 ■ Ga bij elkaar zitten. Zorg dat je de projectaanvraag bij de hand hebt. ■ Spreek af wie aantekeningen maakt. ■ Lees de informatie in deel A van de projectaanvraag. ■ Bespreek wat er in het voorstel moet staan. Welke theorie kun je hierbij gebruiken? ■ Maak een plan voor de inrichting van het magazijn. Gebruik de werkkaart Magazijn inrichten. ■ Geef een uitleg bij jullie voorstel. ■ Werk jullie voorstel uit in Word. ■ Bewaar het voorstel in je map. Opdracht 15 Voorstel maken voor hulpmiddelen

Het tweede deel van de opdracht gaat over aan te schaffen hulpmiddelen. Webwinkel Mixed wil alleen de belangrijkste hulpmiddelen aanschaffen. Wat is jullie advies?

Opdracht 15.1 ■ Ga bij elkaar zitten. Zorg dat je de projectaanvraag bij de hand hebt. ■ Spreek af wie aantekeningen maakt. ■ Lees de informatie in deel B van de projectaanvraag. ■ Bespreek wat er in het voorstel moet staan. Welke theorie kun je bij dit onderdeel gebruiken? ■ Stel een advies op met een antwoord op de gestelde vragen. ■ Voeg het advies toe aan jullie voorstel. ■ Bewaar het voorstel weer in je map. Opdracht 16 Plattegrond maken

Het derde deel van de opdracht gaat over het maken van een plattegrond. Op een plattegrond kun je snel zien wat waar in de ruimte staat en waar mogelijk nog ruimte is.

Opdracht 16.1 ■ Ga bij elkaar zitten. Zorg dat je de projectaanvraag bij de hand hebt. ■ Spreek af wie aantekeningen maakt. ■ Lees de informatie in deel C van de projectaanvraag. Welke theorie kun je bij dit onderdeel gebruiken? ■ Kijk in jullie voorstel wat er op de plattegrond moet komen. ■ Maak een plattegrond van jullie voorstel en bewaar deze in je map. Gebruik de werkkaart Ruimte inrichten met plattegrond.

36


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 17 Nieuwtjes zoeken voor het magazijn

Het laatste deel van de opdracht gaat over de nieuwste ontwikkelingen binnen de magazijninrichting. Kunnen jullie nog passende nieuwtjes vinden voor het magazijn van webwinkel Mixed?

Lees de theorie Ontwikkelingen in de magazijninrichting. Opdracht 17.1 Zoek op internet naar meer informatie, bijvoorbeeld over hippe trends of pas bedachte handige hulpmiddelen. Bespreek of de gevonden nieuwtjes interessant zijn voor de webwinkel. Kies een van de nieuwtjes uit. Deze kunnen jullie straks als tip opnemen in jullie presentatie. Opdracht 17.2 Welk nieuwtje hebben jullie gekozen?

Opdracht 18 Diavoorstelling maken Lees de theorie Diavoorstelling maken. Opdracht 18.1 Wat hoort bij een goede diapresentatie? Kies het juiste antwoord. a op elke dia een andere achtergrond b op elke dia een ander onderwerp c op elke dia een ander lettertype Opdracht 18.2 Een diavoorstelling kun je bijvoorbeeld maken met PowerPoint. Ken je nog andere presentatieprogramma’s? Noem er een.

Opdracht 18.3 Waar moet je aan denken als je een diapresentatie maakt? Kies het juiste antwoord. a De presentatie mag niet te lang duren. b Alles wat je vertelt, moet je ook in tekst presenteren. c Je moet zoveel mogelijk verschillende lettertypes, lettergroottes en kleuren gebruiken. Opdracht 19 Presentatie houden Lees de theorie Presentatie houden.

37


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 19.1 Je hebt zeker al eens een spreekbeurt gehouden. Wat heb jij toen met je handen gedaan?

Opdracht 19.2 Hoe ga je staan als je een presentatie geeft? Kies het juiste antwoord. a b c d

voeten op schouderbreedte, gezicht naar het publiek met gekruiste armen, gezicht naar publiek schuin tussen publiek en scherm, zodat je ook goed op het scherm kunt kijken met gekruiste benen en je handen in je zakken

Opdracht 19.3 Wat doet de jongen in de afbeelding fout? Noem twee dingen.

Opdracht 20 Presentatie voorbereiden

Webwinkel Mixed hoort graag over jullie plannen. Wanneer ze enthousiast zijn, kan jullie bedrijf de opdracht binnenslepen. Het is dus belangrijk dat jullie presentatie goed wordt voorbereid!

Opdracht 20.1 ■ Ga bij elkaar zitten en neem jullie verslag en plattegrond erbij. ■ Bedenk samen wat jullie in de presentatie willen vertellen. ■ Bepaal in welke volgorde jullie dat willen vertellen. ■ Verdeel je verhaal in onderwerpen: wat hoort bij elkaar? ■ Bepaal wat je samen op een dia wilt zetten. ■ Bepaal voor elk onderwerp wat de belangrijkste punten zijn. ■ Maak korte teksten waarin de belangrijkste punten staan. Gebruik bijvoorbeeld opsommingstekens. ■ Zoek materiaal om je verhaal te ondersteunen zoals afbeeldingen, geluidsfragmenten, filmpjes, grafieken of tabellen.

38


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

■ ■ ■ ■

Het materiaal moet passen bij je publiek en het onderwerp. Maak een diavoorstelling om jullie verhaal te ondersteunen. Gebruik daarbij de werkkaart Diavoorstelling maken. Verdeel de taken: wie vertelt wat? Oefen samen de presentatie. Pas het verhaal of de presentatie aan waar nodig. Sla de presentatie op in je map. Opdracht 21 Presentatie houden

Tijd voor jullie presentatie. En voor de presentatie van jullie concurrenten!

Opdracht 21.1 ■ Spreek af met je docent in welke volgorde jullie de presentaties houden. ■ Zorg dat alles klaar staat voor de presentatie. ■ Houd jullie presentatie als jullie aan de beurt zijn. ■ Luister naar de presentaties van de anderen. Opdracht 22 Plannen vergelijken

Alle bedrijven hebben nu hun plannen gepresenteerd. Wat vinden jullie het beste plan? En wat vinden jullie de beste presentatie?

Opdracht 22.1 Ga met je groepje bij elkaar zitten. Bespreek welk plan jullie het beste vonden. Geef ook aan waarom jullie dat vinden. Dat mag jullie eigen plan zijn. Als jullie maar duidelijk aangeven waarom jullie dat het beste plan vinden! Als wij webwinkel Mixed waren, zouden wij kiezen voor het plan van

omdat

Opdracht 22.2 Bespreek in je groepje welke presentatie jullie de beste vonden. Geef ook aan waarom jullie dat vinden. Welke presentatie vonden jullie de beste? Wij vonden de presentatie van

39


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

de beste, omdat

Opdracht 23 Het beste plan kiezen

Welk plan zal webwinkel Mixed kiezen? En waarom? Dat gaan jullie nu bespreken.

Opdracht 23.1 ■ Ga met alle groepjes bij elkaar zitten. ■ Vertel per groepje welk plan jullie het beste vonden. ■ Geef ook aan waarom jullie dat vinden. ■ Bespreek welk plan gewonnen heeft. ■ Welk plan vonden de meesten het beste? ■ Waarom was dat het beste plan? Opdracht 23.2 Vul in. Het plan dat heeft gewonnen is van

Opdracht 24 Controleren en opruimen

Klaar! Je werkdag zit erop. Of toch niet?

Opdracht 24.1 ■ Controleer of je de volgende resultaten hebt: ■ lijstje onderwerpen ■ voorstel webwinkel Mixed ■ plattegrond met inrichting ■ diavoorstelling ■ presentatie ■ Heb je niet alle uitwerkingen, verzamel ze dan alsnog. ■ Bewaar de resultaten in je map. ■ Ruim je werkplek op.

40


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Oriëntatie op het beroep (LOB) Past werken in het magazijn bij jou? Of lijkt iets heel anders jou leuker? In de volgende opdrachten vraag je mensen uit jouw netwerk om mee te denken over jouw (studie)loopbaan. Ook zoek je uit welke beroepen jouw familieleden hebben. Hoe meer beroepen je kent, hoe beter je een beroep kunt kiezen dat bij jou past. Opdracht 25 Passende beroepen Opdracht 25.1 Bedenk drie mensen uit jouw omgeving die jou goed kennen. Van die drie mensen moet in ieder geval één persoon een familielid en één persoon een vriend van je zijn. ■ Leg uit dat je met een opdracht voor school bezig bent. ■ Vraag of hij/zij drie beroepen zou willen opschrijven die goed bij jou zouden passen. ■ Belangrijk: vraag ook waarom deze beroepen bij jou passen. Welke eigenschappen of interesses van jou passen hierbij? Persoon 1 Naam: Drie beroepen die bij mij passen: Beroep 1: omdat

Beroep 2: omdat

Beroep 3: omdat

41


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Persoon 2 Naam: Drie beroepen die bij mij passen: Beroep 1: omdat

Beroep 2: omdat

Beroep 3: omdat

Persoon 3 Naam: Drie beroepen die bij mij passen: Beroep 1: omdat

Beroep 2: omdat

Beroep 3: omdat

Opdracht 25.2 Welke van deze beroepen lijken jou ook leuk? Leg uit waarom.

42


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 26 Beroepen van familieleden en kennissen Opdracht 26.1 Stel aan acht mensen uit jouw omgeving die werken de volgende vragen (bijvoorbeeld ouder(s)/ verzorger(s), ooms, tantes, neven, nichten, buurman, vriend, andere bekenden). 1 Welk beroep heb je? 2 Welke opleiding heb je gedaan voordat je dit beroep ging doen? 3 Past deze opleiding bij het beroep dat je nu hebt? (sommige mensen gaan uiteindelijk een ander beroep doen dan waarvoor ze geleerd hebben). Persoon 1 Naam: 1 Welk beroep heb je?

2 Welke opleiding heb je gedaan voordat je dit beroep ging doen?

3 Past deze opleiding bij het beroep dat je nu hebt?

Persoon 2 Naam: 1 Welk beroep heb je?

2 Welke opleiding heb je gedaan voordat je dit beroep ging doen?

3 Past deze opleiding bij het beroep dat je nu hebt?

Persoon 3 Naam: 1 Welk beroep heb je?

2 Welke opleiding heb je gedaan voordat je dit beroep ging doen?

3 Past deze opleiding bij het beroep dat je nu hebt?

43


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Persoon 4 Naam: 1 Welk beroep heb je?

2 Welke opleiding heb je gedaan voordat je dit beroep ging doen?

3 Past deze opleiding bij het beroep dat je nu hebt?

Persoon 5 Naam: 1 Welk beroep heb je?

2 Welke opleiding heb je gedaan voordat je dit beroep ging doen?

3 Past deze opleiding bij het beroep dat je nu hebt?

Persoon 6 Naam: 1 Welk beroep heb je?

2 Welke opleiding heb je gedaan voordat je dit beroep ging doen?

3 Past deze opleiding bij het beroep dat je nu hebt?

Persoon 7 Naam: 1 Welk beroep heb je?

2 Welke opleiding heb je gedaan voordat je dit beroep ging doen?

44


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

3 Past deze opleiding bij het beroep dat je nu hebt?

Persoon 8 Naam: 1 Welk beroep heb je?

2 Welke opleiding heb je gedaan voordat je dit beroep ging doen?

3 Past deze opleiding bij het beroep dat je nu hebt?

Opdracht 26.2 Welk van deze beroepen lijkt jou het leukst? Kies een top drie en leg je antwoord uit. 1 omdat

2 omdat

3 omdat

Opdracht 26.3 Heeft een van de mensen die jij kent een beroep in het magazijn?

Bedenk twee redenen waarom je wel in een magazijn wilt werken.

Bedenk een reden waarom je niet in een magazijn wilt werken.

45


Distributie Blok 1 Magazijnwerk

Opdracht 27 Beroepenposter Maak een poster van de verschillende beroepen in opdracht 26. Doe het als volgt: ■ Pak een groot vel papier. ■ Schrijf alle namen van de personen van de vorige opdracht op en schrijf het beroep erachter. ■ Schrijf bij elk beroep één ding op dat je leuk lijkt en één ding dat je niet leuk lijkt. ■ Hoe leuk lijkt jou dit beroep? Geef elk beroep een cijfer tussen 1 en 10 (1 is helemaal niet leuk, 10 is fantastisch). ■ Zorg ervoor dat de poster er leuk en netjes uitziet. Je mag ook foto’s van de mensen erbij plakken. ■ Hang alle posters op in de klas, zodat je ze van elkaar kunt bekijken.

46


DISTRIBUTIE DISTRIBUTIE Keuzedeel E&O Keuzedeel E&O 3/4 vmbo BB/KB/GL Naam Klas

Mixed Omslag EO_Distributie 3-4 Keuzedeel Z&W vmbo BB-KB-GL.indd Alle pagina's

1/02/2022 13:04


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.