Page 1

Zelfstandig werken Rekenen Groep 6 Antwoorden

Verhaaltjessommen

Ajodakt

Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Verhaaltjessommen van Ajodakt. Dit merk bestaat uit een verzameling gebruiksvriendelijke en voordelige oefenboekjes voor groep 3 t/m 8 waarmee de leerlingen allerlei vaardigheden efficiënt inoefenen. Met dit antwoordenboek kan de leerling zelf zijn antwoorden in het werkboek nakijken. Ajodakt maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assortiment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt u al onze uitgaven: www.zelfstandig-werken.nl

9 789006 635881

9006635881_omslag.indd 1

15-08-11 16:51


Taak 7

Op de sportclub

1 a 2 × 2 × 65 = 260 meter

c 11 meter, 9 × 11 = 99 meter

b 100 + 65 + 100 + 65 = 330 meter

d 4 × 15,5 = 62 meter, dat past, want de breedte is 65 meter

2 a Klopt niet, want 2500 cm = 25 meter.

c Klopt niet, want 65 + 50 + 65 + 50 = 230 meter. 2,3 km is 2300 meter.

b Klopt niet, want 8 × 150 cm = 1200 cm = 12 meter. De penaltystip ligt op 11 meter.

d Klopt niet, als je 1 keer heen en weer loopt, is dat 100 meter. Doe je dat 10 keer dan is het 1000 meter = 1 kilometer

3 a 12 × 20 cl = 240 cl = 2,4 liter, dus 3 kannen van 1 liter 35 heb je niet nodig.

c 187 + 341 = 528 mensen 150 heb je niet nodig.

b 14 × 50 cl = 700 cl = 7 liter 15 heb je niet nodig.

d 150 × 15 cl = 2250 cl koffie = 22,5 liter 10 heb je niet nodig.

4 a waar 5 a Kasper springt 423 cm Hugo springt 410 cm Jelle springt 440 cm Jelle springt het verst.

b niet waar b 5 × 400 meter = 2000 meter = 2 kilometer

c 200 mm = 20 cm, dat kan juf Cynthia wel springen!

8

9006635881_bw.indd 8

15-08-11 16:55


Taak 8

De kalender en de klok

1 a eeuw; 100

4 a 26 april

b 10 juli

b kwartaal; 3

c 3 december

d maandag 4 januari

c maand; 30

5 a 6 minuten voor 6

d 10; decennium

b 1 uur en 15 minuten

2 a 8.10 uur

c 18 minuten over 6

b 16.45 uur c 12.45 uur d 20.45 uur 3 a 1 uur en 15 minuten

b 15.45 uur

c 16.10 uur

d van 13.05 tot 13.20 uur

9

9006635881_bw.indd 9

15-08-11 16:55


Toets 1 1 a 30  ∶  5 = 6

b 7 × 5 = 35

c 30 + 35 = 65

d   6 + 7 = 13 of 65  ∶  5 = 13

2 a 110  ∶  10 = 11 stukken b 8 × 200 = 1600 meter c 5 × 50 = 250 punten d 521 − 436 = 85 punten 3 a fout

b goed

c goed

4 a € 238 + € 280 = € 518 Nee, niet genoeg.

b 8 × € 75 = € 600 8 maanden

c 2 × € 528 = € 1056

b € 22.650 + € 3350 = € 26.000

c € 3029 − € 2700 = € 329

e € 129 + € 85 = € 214

f € 170

5 a € 528 − € 469 = € 59 d € 4,50 6 a niet waar b waar

14

9006635881_bw.indd 14

15-08-11 16:55


Toets 2 1 Hoeveel lokalen zijn er? 72  ∶    4 =   18 Hoeveel kinderen zitten er gemiddeld in elke groep? 87  ∶    3 =   29 Hoeveel kinderen zijn dat samen?   3 × 27 =   81 Hoeveel computers zijn er in de school?   9 × 12 = 108 2 a   7 +   7 = 14 14 × 11 = 154 b    8 +   8 = 16 192  ∶  16 = 12 c 24 + 27 + 25 = 76   2 × 76 = 152 3 a 10 minuten

b 3 uur en 45 minuten

c 6 minuten

d 20 minuten

4 a niet waar

b waar

5 a 9.45 uur

b 6.45 uur

6 a 17 juli

b 10 februari

c 12.30 uur

d 18.15 uur

c 8 september

d maandag 10 mei

15

9006635881_bw.indd 15

15-08-11 16:55

Ajodakt verhaaltjessommen 6 ab  

Ajodakt verhaaltjessommen 6 ab

Ajodakt verhaaltjessommen 6 ab  

Ajodakt verhaaltjessommen 6 ab