Page 1

Zelfstandig werken Taal Groep 6 Antwoorden

Puzzelen met... Woordenschat

Ajodakt

Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Puzzelen met.... Dit merk bestaat uit een verzameling gebruiksvriendelijke en voordelige oefenboekjes voor groep 3 t/m 8 waarmee de leerlingen allerlei vaardigheden efficiënt inoefenen. Met dit antwoordenboek kan de leerling zelf zijn antwoorden in het werkboek nakijken. Ajodakt maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assortiment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt u al onze uitgaven: www.zelfstandig-werken.nl

9 789006 627978

9006627978_omslag.indd 1

16-08-11 13:22


Taak 4 1 bekeuring advocaat commissaris detective arrestatie 2 afluisteren – plaatje rechtbank – plaatje bekeuring – plaatje advocaat – plaatje 3 1 2 3 4 5

2 7 6 5

detective – plaatje 3 gevangenis – plaatje 1 uniform – plaatje 4

commissaris rechercheur wantrouwen verraden opsporing

  6   7   8   9 10

bekeuring bedachtzaam signalement uniform bespioneren

4 advocaat overtreding roofoverval rechtbank arrestatie signalement bewijs

handboeien vingerafdruk wapens uiterlijk bekeuring verdedigen rechter

5 1 2 3 4 5

  6   7   8   9 10

advocaat arrestatie overtreding detective gevangenis

afluisteren rechtbank roofoverval bewijs verdedigen

6

9006627978_bw.indd 6

16-08-11 13:17


Puzzelmix 1 1 1 reinigen 2 trainen 3 bestuderen

4 omschrijven 5 warmlopen 6 spieken

7 verraden 8 binnenstormen 9 bespioneren

2   1 stiekem kijken wat iemand doet   2 oefenen om beter te worden   3 iemand helpen in de rechtszaal   4 schoonmaken   5 rondjes rennen om warm te worden   6 met woorden uitleggen wat iets betekent   7 niet vertrouwen   8 heel aandachtig naar iets kijken   9 geheime dingen over iemand doorvertellen 10 afkijken 11 met veel drukte binnenkomen Antwoord: onderhouden

3 1 2 3 4 5

supporter villa bekeuring uniform steeg

6 7 8 9

b e s p i t r a i v e r d e r w a o m s c w a n t r b e s t v e r r a s p i e k b i n n e

o n d e r h o u d e n

n e i i m r u d e n s

e n g n l i w e n

r

e n

e i o j e r

n g p v n e

e n e n e n n

t o r m e n

roofoverval coach kaft finish

4 Met een emmer en spons reinigen de bewoners de woonboot. 5 s t e e g n e l a

v i b i s g r a n

a t u d p n d v v

n d n e i i e r o

s u p p o r t e r

u n g o o u i v e

h i a l v e k o r

s f l c i k a f t

i o o y l e d o d

n r w c l b e o e

i m b n a e a r r

f e e e c o a c h

Antwoord: vanuit de bungalow bespioneerde ik de aanvoerder

7

9006627978_bw.indd 7

16-08-11 13:17

Ajodakt puzzelen met woordenschat 6 AB  

Ajodakt puzzelen met woordenschat 6 AB