Page 1

Zelfstandig werken Taal Groep 5 Werkboek

Puzzelen met... Woordenschat

Ajodakt Naam: Groep:

De serie Puzzelen met… is een onderdeel van Ajodakt. Dit merk bestaat uit een verzameling gebruiksvriendelijke en voordelige oefenboekjes voor groep 3 t/m 8 waarmee de leerlingen allerlei vaardigheden efficiënt inoefenen. De leerlingen kunnen zelf hun antwoorden nakijken met behulp van de antwoordenboekjes. Ajodakt maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assortiment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt u al onze uitgaven: www.zelfstandig-werken.nl

9 789006 627947

9006627947_omslag.indd 1

18-08-11 07:52


Inhoud

Introductie aan de leerling   3

       

1 2 3 4

Dieren   4 Verjaardag   6 Reizen   8 Kasteel 10 Puzzelmix 1 12

       

5 6 7 8

Werk Lichaam Uiterlijk Klas Puzzelmix 2

14 16 18 20 22

  9 10 11 12

Indianen Natuur Circus Geboorte Puzzelmix 3

24 26 28 30 32

13 14 15

Vroeger Kunst Omgang en gedrag Puzzelmix 4

34 36 38 40

Puzzelverzamelmix 1 Puzzelverzamelmix 2 Superpuzzelverzamelmix

42 44 46

2

9006627947_bw.indd 2

18-08-11 07:58


Taak 3

Reizen

caravan chauffeur conducteur gids halverwege 1

locomotief machinist metro midweek piloot

reisleidster rondvaart route trekkershut veerpont

Schrijf het juiste woord achter de zin. Kies uit de woorden die achter de zinnen staan.

conducteur

1 hij controleert je kaartje in de trein

chauffeur

2 van maandag tot vrijdag

overnachten

3 de weg die je moet volgen

midweek

4 ergens een nachtje slapen

conducteur

5 de bestuurder van een auto

route

6 een soort tram die onder de grond rijdt

rondvaart

7 het klaarmaken van je tent

metro

8 de bestuurder van een trein

opzetten

9 een tochtje met een boot om dingen te bekijken

halverwege machinist

10 precies op de helft 2

aankomen afbreken kamperen opzetten overnachten

Streep het woord door dat er niet bij hoort. eind van de reis – aankomen – vertrekken – rondvaart reisleidster – ontbijten – hulp – informatie tent – caravan – trekkershut – veerpont agent – piloot – machinist – chauffeur metro – trein – vliegtuig – step fiets – veerpont – vrachtschip – boot

8

9006627947_bw.indd 8

18-08-11 07:58


3

4

Vul het juiste woord in. Gebruik de woorden uit de woordenlijst aan het begin van deze taak.

locomotief

trekt de trein door de bergen.

1

deze trekt de trein vooruit

De

2

in een tent wonen

Wij

3 4

een rijdend huisje achter de auto de tent uit elkaar halen

In onze

Op de laatste dag moeten we de tent

5

iemand die de weg wijst

Onze

6 7 8

de bestuurder van een vliegtuig boot die je naar de overkant brengt klein huisje

De

altijd op dezelfde camping. zijn vier slaapplaatsen. .

ging langs mooie watervallen. vliegt de toeristen naar Aruba. staken we de rivier over.

Met de

.

Tijdens de bergtocht sliepen we in een

Vul het juiste woord in. Kies uit: gids – overnachten – midweek – halverwege – veerpont – locomotief – route – opzetten – rondvaart We gingen van maandag tot vrijdag op vakantie, we gingen dus een

midweek

bedacht. Onderweg gingen we met een

had een heel leuke

naar .

de overkant van de rivier. Het was niet zo ver, dus we hoefden niet te

. De eerste dag gingen we

Op de camping mocht ik mijn eigen tent

liet ons bijzondere dingen zien. Na een uur waren we

ver wandelen. Onze ongeveer

. Hij liet ons de

van een heel oude trein zien. over het grote bergmeer.

We eindigden de wandeling met een 5

. Mijn vader

Omcirkel het goede antwoord. 1 Een caravan is een vakantiehuisje achter je auto.

waar / niet waar

2 Een machinist bestuurt een boot.

waar / niet waar

3 Als je op vakantie in een tent woont, dan ben je aan het kamperen.

waar / niet waar

4 Een trekkershut gebruik je als je in de bergen rondtrekt.

waar / niet waar

5 Een conducteur bestuurt een trein.

waar / niet waar

6 Aan het begin van de vakantie moet je de tent afbreken.

waar / niet waar

7 Een piloot bestuurt een vliegtuig.

waar / niet waar

8 De reisleidster kan je alles vertellen over je bestemming.

waar / niet waar

9 Een metro rijdt de meeste tijd onder de grond.

waar / niet waar

10 Een chauffeur bestuurt een veerpont.

waar / niet waar 9

9006627947_bw.indd 9

18-08-11 07:58


Taak 4

Kasteel

eeuwenoud fakkel harnas jonkvrouw kantelen 1

2

hofnar lans ridder schildknaap slot

slotgracht toernooi troon ru誰ne wenteltrap

ophalen overleven strijden uitdagen omsingelen

Schrijf het nummer van het plaatje achter het juiste woord.

slot

ridder

slotgracht

hofnar

kantelen

schildknaap

Vul het juiste woord in. Gebruik de woorden uit de woordenlijst hierboven. 1 Dat slot staat er al honderden jaren, het is

.

stootte de ridder zijn tegenstander van het paard.

2 Met zijn

zaten de bewakers verstopt.

3 Boven op het kasteel, tussen de 4 De

wachtte in haar mooie jurk op de ridder.

5 De

brandde zodat de gang van het slot verlicht werd. de koning aan het lachen.

6 In de troonzaal maakte de

tegen ridder Albert te mogen strijden.

7 Ridder Benjamin hoopt op het 8 Een ijzeren

om je lijf is erg zwaar, maar beschermt je wel goed. en luisterde naar zijn onderdanen.

9 De koning zat op zijn

dan kan hij niet ontsnappen.

10 Als je de vijand kunt

10

9006627947_bw.indd 10

18-08-11 07:58


3

Schrijf het juiste woord achter het nummer van het plaatje. Kies uit: lans – fakkel – harnas – jonkvrouw – ruïne – wenteltrap – troon 2

1

3

6

5

4

1

5

2

6

3

7

7

4 4

5

Vul het juiste woord in. 1

Als je aan alle kanten om je tegenstanders heen gaat staan, dan ga je ze

2

Het hulpje van de ridder noemde je vroeger een

3

Als je er alles aan doet om niet dood te gaan, probeer je te

4

Een kasteel dat honderden jaren bestaat, is al

5

Als niemand over de slotgracht mag komen, moet je de brug

6

Een wedstrijd om te kijken wie de beste ridder is, noem je een ridder

7

Tegen elkaar vechten om te winnen, noem je ook wel

8

Als je iemand wilt uitnodigen om tegen je te strijden, moet je de ander

.

. . . . . . .

Vul het woord in dat erbij hoort. Kies uit: ruïne – ophalen – slotgracht – wenteltrap – ridder trap – rond – draai – omhoog oud – kapot – kasteel – resten water – brug – sloot – kasteel harnas – zwaard – paard – gevecht brug – omhoog – trekken

11

9006627947_bw.indd 11

18-08-11 07:58

Ajodakt puzzelen met woordenschat  

Ajodakt puzzelen met woordenschat

Ajodakt puzzelen met woordenschat  

Ajodakt puzzelen met woordenschat