Page 1

Publishment of the Facility Services Management Businessmen Association

Bülent Doğru:

“TESHIAD represents one of the bIggest sectors whIch contrIbute of employment to the country’s economy”

“TESHİAD; ülke ekonomisine, istihdam katkısı sağlayan en büyük sektörlerden birini temsil etmektedir”

ISSA executIves met wIth TESHIAD members ISSA yetkilileri TESHİAD üyeleriyle buluştu hizmet2.indd 1

4/18/14 5:10 PM

The sector Is locked to ISSA/INTERCLEAN FaIr Sektör ISSA/INTERCLEAN FUARI’NA kilitlendi

A CLEANER TÜRKİYE DAHA TEMİZ BİR TÜRKİYE


2 “TESHİAD; ülke ekonomisine, istihdam katkısı sağlayan en büyük sektörlerden birini temsil etmektedir” Bülent Doğru, “Ülkemizde, özellikle 1980 sonrası yaşanan ekonomik gelişmeler ile birlikte iş ve normal hayatımıza giren çok katlı bina ve tesislere bağlı olarak yaşanan gelişmeler oldukça dikkat çekici. Bu gelişmeler hem geleceği parlak olan bir sektörün ortaya çıkmasını sağladığı gibi hem de ülkemizdeki istihdam açısından yaşanan sorunlara, insana dayalı hizmet verilmesi nedeni ile ilave çözümler getirmesi bakımından oldukça önemli bir rol oynadı” dedi.

1

990’lı yıllarda firmalar her konuda büyümeye başladıklarını söyleyen TESHİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru, “İlk dernekleşme fikirleri bu yıllarda atılmaya başlandı. TESHİAD, 1992 yılında 16 kurucu üyenin girişimiyle, o zamanki adıyla Temizlik ve Servis Hizmetleri İşverenleri Derneği (TESHİD) olarak kuruldu. Bugün itibari ile baktığımızda bünyesinde 100 civarında üyesi bulunan ve 2000 civarındaki temizlik işletmesi ve yüzlerce tedarikçi firma ya üst çatı görevi yapmakta olan TESHİAD; İşsizliğe çözüm üretmenin yanı sıra, ülke ekonomisine, ciro ve istihdam katkısı sağlayan en büyük sektörlerden birini temsil etmektedir. Bu dönem ana hedeflerimizden bir veya birçoğu tamamen gelişmiş pazarlarla ilişki boyutumuzun gelişmesi üzerine kurullu olacak” şeklinde konuştu. “TESHİAD’ın en önemli hedeflerinden biri federasyonlaşma” TESHİAD’ın bu dönem ki en önemli hedeflerinden birinin federasyonlaşma süreci olduğunu belirten Bülent Doğru, “Bu süreci yönetebilecek bilince sahip bir yönetim kurulumuz ve arkadaşlarımızın olması bu sürecin daha hızlı geçeceğini göstermektedir. Federasyonlaşmanın derneklerde önemi: Daha geniş kitlelere ulaşabilmeleri, üye sayılarını genişletebilmeleri ve en önemlisi ortak iş yapma kültürünü sağlamalarıdır. Biz işte bu ortak iş yapabilme kültüründen dolayı son genel kurulumuzda federasyonlaşma kararı aldık. Ancak bu çok kolay olmamakla beraber zaman gerektiren bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu çalışmaları ciddiyetle yönetebilen, uzun soluklu duruşlar sergileyebilen, geniş bir üye kitlesine sahip olan derneklerin federasyonlaşma noktasında daha başarılı olduğunu görüyoruz” ifadesinde bulundu. “Günümüzde her alanda hızlı bir değişim yaşanıyor” Bülent Doğru, günümüzde her alanda hızlı bir değişim sürecinin yaşandığını ve bu değişimin bir sonucu olarak üretim sektöründen, hizmet sektörüne doğru geçiş yaşanmakta olduğunu, hizmet sektöründeki bu gelişimin çok geniş ve çeşitli alanlarda gerçekleştiğini belirtti. Doğru, “Özellikle gelişmiş ülkelerde, klasik sanayi ve klasik imalatçılık anlayışından uzaklaşılması, bu klasik anlayışın yerini hizmet anlayışının almasıyla, hizmet sektöründe artış gözlenmektedir. Ülkemiz açısından baktığımızda; son dönemlerde ülkemizde yapılan yatırımlar, kentsel dönüşüm ile oluşturulan yaşam alanları, bunlara bağlı olarak yapılan AVM ve yeni sanayi yatırımları, hizmet sektörü, temizlik-tesis yönetimi ve güvenlik gibi alanlarda talep artışı yaşanmaktadır. Bu nedenle dışarıdan gelecek yatırımcı da ülkemiz pazarını cazip bulmaktadır” dedi. Türkiye’nin birçok sektörde olduğu gibi hizmet açısından gelişime açık olduğunu ifade eden Doğru, “Avrupa ile yıllardır ticari ilişkilerimiz sonucunda bölgede çok güçlü bir çekim merkezimiz var. Böyle bir durumda bu pazardan pay almamız için pazarımızı çeşitlememiz gerekiyor. Dünyada, gelişmiş ülkelerde temizlik endüstrisinin geldiği noktayı doğru analiz edebilirsek; bunun içerisinde temizliğin meslek ola-

rak biçimlendirilmesi için teşviklerin sektöre kullandırılması, kıdem yasasının yeni düzenlemeyle uygun hale getirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. Bülent Doğru son olarak, “ Sektörel sağlanacak olan bu gelişmeler doğrultusunda, ülke içindeki sektör kuruluşlarını organize olması ve hizmet kalitesi açısından standartlaşma yolunda adımların atılması ile dünya ile uyumun sağlanmasının yanı sıra, hizmet ihracı açısından en önemli ekonomik bağlantılarımızın yer aldığı AB ile de uyuma dikkat etmek gereklidir” dedi. Bülent Doğru son olarak “Bahsetmek istediğim önemli konulardan konularımız arasında, endüstriyel temizlik ürün ve servisleri sektörünü bir araya getirecek olan tek kendi kategorisinin lider fuarı olma özelliğine sahip ISSA/Interclean İstanbul Fuarı, yerli ve yabancı ziyaretçi hedefi ile yola çıkan ISSA/Interclean İstanbul Fuarı, sektördeki yenilikleri görmenin yanı

sıra, sektör liderleri ile buluşmak, sektör görüşünü genişletmek, yeni iş yatırım ve bayilik fırsatları yaratmak için önemli bir platform olacak. Fuar kapsamında ISSA/ TESHIAD işbirliği ile düzenlenecek konferanslar ile sektördeki son gelişmeleri takip etme ve öngörü kazanma fırsatını yakalayabiliriz” ifadesinde bulundu. Doğru, “Ayrıca sektörümüzün ülkemizi konumu ve kat etiğimiz gelişim itibari ile merkezi üs olarak görmesinin zamanı geldi. Şimdiye kadar belki istenilen potansiyeli yakalamamış olabiliriz ama sektörümüzde özellikle Orta Doğu ülkelerinden hizmet ihraç eden firmalarımız var. Yani var olan potansiyeli bu fuarla fırsata çevirebiliriz. Uluslararası olarak, Avrupa dışından gelecek olan üyelerin konferansa katılması yaptığımız işin kalitesini artıracağı gibi yeni iş yatırımı, bayilik fırsatları yaratmak gibi birçok konuda önemli bir platform olacak” şeklinde konuştu.


3 “TESHIAD represents one of the bIggest sectors whIch contrIbute of employment to the country’s economy”

B

ülent Doğru, Chairman of the Board of Directors of TESHIAD: “In our country there has been some important developments about high buildings and facilities after 1980 to the present. These developments have created a new sector which has a brilliant future and also brought new solutions about employment problem in Türkiye.” “In 1990’s, firms begun expanding at all categories. We’ve decided to found an association in these years. Facility Services Management Businessmen Association (TESHIAD) was founded in 1992 with enterprise of 16 members. Our primer name was Cleaning and Service Works Employers Association (TESHID). But today, we have about a hundred members. And we are like a roof for 2 thousands cleaning firm and hundreds of supplier firms. Besides creating solution to employment problem of Türkiye, we also represent one of the biggest sectors which contribute of employment and turnover to the country’s economy. In this term, our main target will be developing our relations with bigger markets” said Doğru.

ture about working together. These are the reasons why we decided to become a federation. But this work needs time besides its difficultness. We observe that the associations which can manage this process seriously become more successful about being a federation” said Doğru. “There Is a fast change at the all sectors, In these days” Chairman Doğru told that there was a fast change at the all sectors, in these days. “As a result of this change, production sector has evolved to service sector. There is a change term at the all service sectors. Especially in the developed countries, there is an increase term at the service sector because of leaving the classical production understanding. When we look in terms of our country, we observe a growth in demand to service sector, facility management and security. The reasons of that growth are the urban conversion projects and the new mall and industry investments. So, Türkiye’s market attracts the attention of foreign investors” declared Doğru. Bülent Doğru said that Türkiye keeps on deve-

“Our most Important goal Is beIng a federatIon” Bülent Doğru declared that TESHIAD’s most important goal was being a federation in this sector. “Our direction board and relations have enough skills and knowledge for managing this process. This shows us that the process will run faster. Being a federation will provide us a wide range of market and member count. And it also will provide a cul-

Yayın Koordinatörü: Abdurrahman Çınar Avrupa Yakası Temsilcisi: Ruşen Tanrıverdi Yazı İşleri Müdürü: Zafer Mumcular Editör: Cengiz Tepebaş Tasarım ve Uygulama: Ozan Gürel Yayın Kurulu Bülent DOĞRU (Başkan) Zafer MUMCULAR Mehmet ERSOY Umut DELİKANLI

ERTUMOP IS PLEASED TO WELCOME YOU 9TH TIME AT ISSA INTERCLEAN AMSTERDAM TRADE FAIR

ERMOP GROUP COMPANIES

TESHİAD Adına İmtiyaz Sahibi Bülent DOĞRU

loping at the all sectors including service sector. “We have an attraction point in this region because of our relations with Europe for years. If we want to expand our market share, we have to diversify our market. We need to analyze the cleaning industry on the developed countries. For shaping cleaning as a job, economic incentives must be used and the Priority Law must be regulated” also said Doğru. Doğru, attracted the attention to the ISSA/INTERCLEAN Fair. “This fair will gather industrial production and service sectors. It will be a new platform for the new investments and dealership. With the conferences in the fair, we will have a chance to inform about the new progress at the sector. And we can have new ideas. “We have too see our country as a central base. By now, perhaps we couldn’t have the enough potential but today, we have ability to organize and we have enough service quality. There are some firms which import services from Middle-East countries. We can use this potential and this fair will be an opportunity for us” said Doğru.

VISIT US AT STAND 04.329

Yönetim Yeri: Libadiye Cad. Tahralı Sok. Kavak yeli Plaza A Blok No:7 D:30 Ataşehir / İSTANBUL (Soyak Migros Karşısı) Tel : 0216 291 22 58 Faks : 0216 291 22 59 Yapım Ekonomi Ajans Yayıncılık,Paz.ve Danışmalık Hizmetleri Adres: Fevzi Paşa Cad. No 2 Sarı Ap.D:6 34750 Küçükbakkalköy – Ataşehir – Istanbul Tel : +90 (0) 216 572 60 69 Faks : +90 (0) 216 576 89 96 Basım : Portakal Basım AŞ

ERTUMOP has moved! Our new address is as follows; Monzastr. 4- 4b 63225 Langen-Hessen GERMANY Tel : +4961038703756/57 Fax : +4961038703758 info@ertumop.de


4 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında WOW İstanbul Hotel’de gerçekleştirilecek olan ISSA/İNTERCL EAN Fuarı için TESHİAD Yönetim Kurulu ISSA yetkilileri, UBM Fuar Organizasyon ve NTSR fuarcılık yetkilileri ve çok sayıda sektör firma temsilcisi bir araya geldi. Soldan sağa (left to right): TEHİAD Genel sekreteri Zafer Mumcular, NTSR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tığlıoğlu, TESHİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru, UBM Türkiye Genel Müdürü Kerim Alain Bertrand

Sektör ISSA/INTERCLEAN FUARI’NA kilitlendi

O

rganizasyonun sektör için çok önemli olduğu vurgulayan Tesis Hizmetleri Yönetimi İşadamları Derneği (TESHİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru, “Bu fuar tüm sektörün sahip çıkması gereken ve kendi sesimizi tüm dünyaya duyurabileceğimiz bir organizasyondur. Bu anlamda firmalarımız pazarlama tarafında desteklerini esirgememeleri gerekir. Bu fuarı sektörün geleceğine atılan bir adım olarak değerlendirilmeli. Bu fuar ülkemizdeki temizleme endüstrisindeki algı açısından çok önemlidir. Bu fuarı birlikte düzenlediğimiz yabancı ortaklarımız Türkiye’ye bu konuda çok önem veriyorlar. Sektörde iş yapan firmalar olarak gücümüzü göstermemiz gerekiyor. Bu işe sadece fuar olarak bakmamak lazım. Fuarla birlikte bizim yıllardır desteklediğimiz zirve de çok önemli. Bu zirve uluslararası düzeye yükselmiş durumda. Bu zirve fuarla birlikte sektördeki algıyı başka noktalara taşıma açısından çok önemli” şeklinde konuştu. Fuarla birlikte düzenlenecek ihtisas zirvesi hakkında da bilgiler veren Doğru, “Ben özellikle zirveye de tüm sektörün mutlaka desteğini bekliyorum. Birlikte hareket ettiğimiz sürece hem bu organizasyonu hem de gelecek için bu sektörü çok önemli yerlere taşıyacağız. Ülkemizde bu sektörde taşlar yerine henüz oturmamış durumda. Bizim de eksiklerimiz vardır mutlaka. Hep beraber bu eksiklerimiz tamamlayarak ülkemizi bu alanda bir dünya markası haline getirmek amacıyla bugünden çalışmalarımıza başlamamız lazım” ifadesinde bulundu. “ÇALIŞMALARA UZUN SÜRE ÖNCE BAŞLADIK” UBM Türkiye Genel Müdürü Kerim Alain Bertrand, “Bu fuar çalışmalarına çok uzun süre önce başladık. Sektörü bir araya getirmek için bir ekip çalışması gerçekleştirdik. İSSA İstanbul birçok kuruluşun özveriyle hareket ettiği bir fuar konseptidir. Önemli bir çok kurumun birlikteliği var burada. ISSA gibi çok köklü bir organizasyon var. Uluslararası bir federasyonun işbirliğiyle gerçekleştirilmiş bir fuar olacak. Interclean tarafında ise 100 yıldır fuar organizasyonu yapan ve Amsterdam’ın bir fuar kenti olmasını sağlayan bir yapı var. 1967 yılından bu yana bu fuar Amsterdam’da yapılıyor. Böyle bir fuarı ülkemizde gerçekleştirmek güven, özveri ve hizmet içeriyor. Türkiye ayağında ise, dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden biri olan UBM ISSA ile birlikte sektörümüzün temsilcisi TESHİAD Derneği’nin katkılarıyla bu fuar gerçekleştirilecek. Bu açıdan bu projeye katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada biz TESHİAD

ve ISSA’nın birlikteliğinden doğan güç ile sektördeki herkese ulaşmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. “İSTANBUL ÖNEMLİ BİR MERKEZ” İSSA/INTERCLEAN Fuarı Proje Müdürü Emre Özkan, “İstanbul’da bu fuarı düzenlerken TESHİAD Derneği’nin çok büyük desteğini görüyoruz. Bu çalışmalar aslında yaklaşık 1 yıla varan bir süreci kapsıyor. Başta başkan olmak üzere onların desteğiyle bu organizasyonu buraya getirdik. Bu pazardaki ihtiyaçları sektördeki oyuncalar çok iyi biliyor. Farklı lokasyondaki insanları buraya çekerek yeni iş olanakları ve yeni ürünlerle tanışmak olacak. İstanbul tarihte köprü niteliği görmüş ender şehirlerden biridir. Bir kesişme noktası olarak dünyadaki en önemli şehirlerden biridir. İstanbul bu avantajını her geçen yıl daha da artırıyor. Yapılacak üçüncü havalimanıyla da dünyada tek bir noktadan en çok uçuş yapılan lokasyonlardan biri olacak. Bu durumun fuarcılık açısından önemli bir avantajı var. Dünyada 250’dan fazla şehirden, aktarma yapmadan tek bir uçakla İstanbul’a ulaşılabiliyor. Bizim 3 saatlik bir uçuş süresinde ulaşabileceğimiz insan sayısı 1 buçuk milyarın üzerinde. İnsanlar buraya ticaret yapmaya geliyorlar. Fuarlara gelen insanların yüzde 50’si ya sipariş vermiş ya da fiyat teklifi almış” dedi. “SEMİNERLER FUARA KATKI SAĞLAYACAK” UBM –NTSR Pazarlama& İletişim Müdürü Güliz Kına, “Fuarda organize edeceğimiz birçok seminer toplantısı olacak. TESHİAD’ın da ekleyeceği konu başlıklarıyla geniş yelpazeli bir içerik oluşacak. Bu seminerler konuşulacak konulara ilgi duyan, dünyadan ve Türkiye’den pek çok katılımcının gelmesine

vesile de olacak. Bu sektördeki ana başlıkları kapsayan seminerlerle birlikte Interclean daha güçlü olacak. Her fuarımızda bu çalışmamıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu. “10 YIL İÇİNDE DÜNYADA İLK 3 ARASINDA OLACAĞIZ” NTSR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tığlıoğlu, “Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle dünya üzerinde çok önemli bir noktada. İddia ediyorum Türkiye 10 yıl içerisinde dünyanın en önemli fuar merkezlerinden birisi olacak. Bunun içinde tüm sektörlerin bir arada hareket etmesi gerekiyor. Biz ISSA/Intercleaner Fuarı’nı bu kadroyla buraya getirdik. Sektörde buna destek verirse gelecek 10 yıl içerisinde dünyanın en büyük ilk 3 fuarından birisi olacak. Çünkü İstanbul olarak bizimle rekabet edecek hiçbir şehir yok. Biz bu fuarın marka olacağına inanıyoruz. Siz de inanın, elinizdeki imkanlarla sizde bu organizasyona destek olun” şeklinde konuştu. “ULUSAL TEMİZLİK ZİRVESİ’NE DE KATILIM BEKLİYORUZ” TESHİAD Genel Sekreteri Zafer Mumcular, “2010 yılında yönetime geldiğimizde öncelikli hedeflerimiz arasında Türkiye’ye yakışır bir fuar ve temizlik zirvesi organizasyonu vardı. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye’de bir markayız. Bizim üyemiz olsun veya olmasın sektörün tüm unsurlarına destek oluyoruz ve sektörümüzün gelişmesi için özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bu fuara bir bebek şefkatiyle yaklaşmak lazım. Bu fuar aynı amanda sektörümüz açısından bir prestij olarak ele alınmalı ve ona göre hazırlanmalıyız. Fuarda eş zamanlı gerçekleştireceğimiz Ulusal Temizlik Zirvesi’ne tüm sektörün katılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.


5 The sector Is locked to ISSA/INTERCLEAN FaIr Directors of TESHIAD, UBM Fair Organization, NTSR Fair and many company attorneys were gathered for the ISSA/INTERCLEAN Fair which will be held at WOW Hotel in 25-27 September, 2014.

B

ülent Doğru, Chairman of the Board of Directors of Facility Services Management Businessmen Association (TESHIAD), said that the organization is highly important for the sector. “This Fair is an organization which must be claimed by the entire sector and allow us to connect with all the world. And because of that, all our companies have to support this organization in the hand of marketing. This fair must be seen as a step to future of the sector. This organization is really important for the perception of industrial cleaning sector of our country. Our foreign partners whom we get organized this fair together with, care our country a lot. We need to show our power as the companies of our sector. It is not only a fair. With this fair, the specialism summit which we supported all over the years is very important too. The summit is an international event. With this summit, we can manage to change perception to other points for our sector” said Doğru. Bülent Doğru, also gave information about the specialism summit: “I am especially waiting all the sector to support this summit. If we work together, we can move this organization and our sector to really important places, in future. In our country, the sector isn’t completely ready. Of course we have weak points too. We have to begin to work all together by completing our weak points, for to make our country a world-size brand in the sector.”

“WE STARTED TO WORK A LONG TIME AGO” “We have started to work for this fair a long time ago. We made a team-work for to gather sector members. ISSA is a fair concept in Istanbul which is many corporations moving together with selfsacrifice. There is a co-operation of many important foundations. There is a fundamental organization, ISSA. It will be a fair with support of an international federation. Interclean is a foundation which makes fair organizations for a hundred of years. This fair, is being organized at Amsterdam since 1967. Organizing this fair in Türkiye is required self-sacrifice. This fair will be held by co-operation of UBM ISSA, one of the biggest fair planners of the world and TESHIAD. I want to thank everyone who supports this project. We want to reach everybody in this sector with the power coming from ISSA and TESHIAD co-operation” said Kerim Alain Bertrand, General Manager of UBM Türkiye. “ISTANBUL IS AN IMPORTANT CENTER” “TESHIAD has supported us a lot while we are organizing this fair. Our operation continues for one year. Chairman Doğru supported us a lot. He knows the sector and needs of market very well. With this organization, people at the different locations will be met with new business and products. Istanbul is the one of the oldest cities in the world. Here is like a bridge between continents and different cultures. Here is a crossing point. And Istanbul increases its advantage day by day. With the third airport, Istanbul will be a location where has plane flights to many different places of the world from one point. This situation is an important advantage for fair business. There are direct flights to Istanbul from over than 250 cities of the world. We can reach more than 1,5 billion people in 3 hours of flight time. People comes here for trading. %50 of fair guests has ordered some products or received price offer” said Emre Özkan, Project Manager of ISSA/ INTERCLEAN Fair. “SEMINARS WILL SUPPORT THE FAIR” “There will be many seminars in the fair. The-

re will be a wide range of topic with the addition of TESHIAD. These topics in the seminars, will take attention of most of people from Türkiye and all around the world. INTERCLEAN will be more powerful with this seminars. We will keep on this application in our future organizations” said Güliz Kına, Marketing and Communication Manager of UBM-NTSR Fair. “WE WILL BE IN THE FIRST 3, IN 10 YEARS” “Türkiye has an important location in the world, because of its geological place. I bet, Türkiye will be one of the most important fair centers of the world, in 10 years. So, all the sectors must move together. We moved ISSA/INTERCLEAN Fair this point with ourselves. If the sector support this, ISSA/INTERCLEAN will be in the first three in between the biggest fairs of the world. Because any city can’t rival with Istanbul. We believe that, ISSA/INTERCLEAN Fair will be a brand in this sector. You should

believe too and support this fair as much as you can” said Serkan Tığlıoğlu, Chairman of the Board of Directors of NTSR Fair. “WE EXPECT PARTICIPATION TO THE NATIONAL CLEANING SUMMIT” “When we undertook the management in 2010, our preferential target was a fair and a cleaning summit fit to Türkiye. We are a brand as a non-governmental organization. We are trying to support all the component of the sector and working with self-sacrifice for developing the sector. We must approach this fair with a baby kindness. This fair must be seen as a prestige for our sector and we must prepare according to this. We expect participation to the national cleaning summit which will be organized simultaneously with the fair” said Zafer Mumcular, General Secretary of TESHIAD.


6 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Yaşanan Problemler İTO’da anlatıldı İTO ve Çalışma ve Sosyal Bakanlığının tarafından düzenlenen ve TESHİAD’ın desteklediği toplantı İstanbul Ticaret Odası (İTO) İşletme Destek Hizmetleri Meslek Komitesi Toplantısı’nda, sektörün bu alanda yaşadığı sıkıntılar dile getirildi. Toplantıda; İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Yaşanan Problemler, Alt İşverenlerin Çalışanlarına Ait Kıdem Tazminatı ve Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği anlatıldı.

T

oplantının açılış konuşmasını yapan Abdulkadir Turan, yapılacak toplantılarda konu başlıklarında yer alan mevzuları hep beraber değerlendireceğiz. Burada önemli kamu ve özel sektör alanından yetkililerin bir araya gelerek ortak bir noktada görüşlerini paylaşarak yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda işbirliği yapmaya yoluna gitmek olacağını söyledi. İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek yapılması gereken iyileştirmeler ve atılması gereken adımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Salman, “Sektörümüz istihdam sayısı bakımından çok önemli bir noktada. Ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin istihdamın olduğu bir sektör. Bu alana ilişkin yapılan ticaret kanunları hayati önem arz etmekte. Bu bakımdan bugün karşılaştığımız sorunların çözümü son derece önemlidir. Yaklaşık 10 yılı aşan bir zamandır bu sorunların çözümü konusunda İstanbul Ticaret Odası komitesi TESHİAD ve sektörümüzün birçok sivil toplum kuruluşu adına başta kamuya olmak üzere birçok girişimimiz oldu. Buna ilişkin bakanlığımızın ilgili dairesi bazı çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların taslak haline geldiğini görüyoruz. Ancak şu ana kadar çözüme yönelik ciddi bir ilerleme beklerken, bu konu yine yılsonuna kadı gibi gözüküyor” şeklinde konuştu. Salman, “Bizim beklentimiz, başta kıdem meselesi olmak üzere, işçi sağlığı güvenliği gibi bir çok konunun çözüme kavuşturulmasıdır. Aşırı rekabetçiliğin önüne geçecek bir denetim sisteminin yürütülmesi gerekir. Biz birçok yerde aşırı düşük fiyatlardan dolayı, SGK ya bildirilen primlerin muhtasar karşılığının eksik yatırıldığını görüyoruz. Bunlar gerçekten iş yapmak isteyen, geleceği inşa etmek isteyen şirketleri çok ciddi

sıkıntılara sokmakta. Bu şirketlerin küçülmesine yol açmakta. SGK’nın, maliye ve kamu ihale kurumunun başlattıkları koordinasyon toplantılarını daha somut bir şekilde yürütmesi, burada özel sektör olarak bizim tespitlerimizi ve görüşlerimizi alarak özel sektörün ihtiyaçlarının bu sürece dahil edilmesi gerekir” açıklamasında bulundu. “SEKTÖRLE BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ” Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim de, sektör için gerçekleştirilecek iyileştirmeler konusunda açıklamalarda bulundu. Gerim, “Daha önce sektörle ilgili başka toplantılara da katıldım. Biz sektörlerin temsilcileriyle her zaman bir araya gelmeye çalışıyoruz. Biz mevzuatlarımızı oluştururken sizin de desteklerinizle hayata geçebiliyoruz. Bu mevzuatları

hazırlarken mümkün olduğunca sizin görüşlerinizi yansıtmaya çalışıyoruz. Ancak özellikle uygulamada karşılaştığımız bazı sorunlar var. Bu süreçte de bazı problemlerin olması gayet normal. El birliğiyle çözeceğiz bu sorunları” şeklinde konuştu. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının 1850’li yıllara dayanan çok eski bir mevzuat olduğunu söyleyen Gerim, “Diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de müstakil bir kanun çıkartıldı. Kapsam genişletildi. Tüm çalışanlar bu kapsama alındı. Eskiden 50’den fazla çalışanı olanları kapsarken, artık 1 çalışanı olan firmaları da kapsamış oldu. Bu kanunla sadece işverenlerin değil, çalışanların da bu sürece katkıda bulunması gerekiyor. Çalışanlar gördükleri eksikleri, aksaklıkları işverenine bildirmesi ve işverenin de gerekli iyileştirmeyi yapması konusunda işbirliğine gidilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

The problems about worker health and safety were dIscussed at the ITO

T

he problems about worker health and safety were discussed at the Businessmen Support Services Committee Meeting which organized by Ministry of Employee and Social Security and Istanbul Chamber of Commerce (ITO) and supported by Facility Services Management Businessmen Association (TESHIAD). In the meeting, the problems about worker health and safety, subcontractors workers severance pay and the service procurement contracts application regulations of the Public Procurement Law. The meetings opening speech was made by Abdulkadir Turan. “The most important point is getting together with executives from public and private sector. And thereby, we can share our opinions and create new solutions for the problems of workers about health and safety” said Turan. İbrahim Doğan Salman, Co-President of Istanbul Chamber of Commerce, shared his opinions about amendments which have to be done. “Our sector is really important in terms of employee. There is 1 million and 200 thousands of employees from all over the country. So the commerce laws about our sector become highly vital. Thereby we

have to find solutions to the problems of the sector. About these solutions, we have been working together with TESHIAD and the other non-governmental organizations, nearly for ten years. Interested department of the Ministry made some studies about it. But although we were waiting for some progress, this subject has remained to end of the year” said Salman. “Our expectation is to resolve the problems about severance pay, workers health and safety. There is needed a control system against high competitiveness. We see that, withholding provision of premiums reported to Social Security Agency are not full-payment because of the excessive lowest prices at lots of firms. This causes serious troubles for the really active and ambitious companies. These companies get smaller by time. Social Security Agency has to run the meetings more affective which are started by Public Procurement Agency” said İbrahim Doğan Salman. “WE HAVE TO WORK TOGETHER WITH THE SECTOR” İsmail Gerim, Deputy General Manager of the Work Health and Safety Department of Ministry of

Employee and Social Security, made a briefing about the progress that will be done at the sector. “I had joined to other meetings before, about the sector. We are always trying to gather with delegates of the sector. While we are preparing the regulations, we need your support. We are trying to reflect your opinions about the regulations. However there are some problems about application of the regulations. It is a normal thing having problems in this process. But we will achieve them together” said Gerim. “Work health and safety regulation is an oldfashioned regulation based on 1850’s. A detached law was enacted on us like the other countries did. The content was expanded. All the workers have been added to this new content. In the past, firms with 50 employees used to be contained. But now even the firms with 1 employee are contained too with the same regulation. Not only employers, employees have to support this process too. The employee has to inform their employers about the missing sides and the employers have to cooperate with executives for to make the needed amendment” also said Gerim.


7 Sealed Air sektörün en beğenilen şirketi oldu Sealed Air, Fortune Dergisi’nin yayımladığı yıllık araştırmaya göre, kendi sektörünün en beğenilen şirketi oldu. Global lider Sealed Air, Fortune Dergisi’nin ‘En Beğenilen Şirketler’ araştırmasında 12 şirket arasında ilk sırada yerini alırken şirketlerin değerlendirildiği dokuz ayrı kategorinin altısında da ipi göğüsledi.

D

aha iyi bir yaşam tarzı yaratmak vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren, hizmet verdiği sektörlere baştan sona sürdürülebilir çözümler üreterek daha iyi işleyen bir dünya yaratmayı amaçlayan Sealed Air, Fortune Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği ’En Beğenilen Şirketler’ araştırmasının sonuçlarına göre ambalajlama ve konteyner sektöründe yer alan 12 şirket arasında ilk sırada yer alırken, şirketlerin değerlendirildiği; inovasyon, çalışan yönetimi, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, ürün kalitesi ve küresel rekabet gücü kategorilerinde de birinci oldu. “İnovasyon ve sosyal sorumluluktaki başarımız bizi gururlandırdı” “Meslektaşlarımızın ve sektör analistlerinin tak-

dirini kazanmış olmamız, 25.000 çalışanımızın, Sealed Air’i yeniden hayal etmeye kendilerini nasıl adadığının önemli bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Bu inancımız ile beşinci sıradan birinciliğe çıkmamız da geçtiğimiz yıl kaydettiğimiz ilerlemeyi bir kez daha teyit ediyor,” diyen Sealed Air Başkanı ve CEO’su Jerome A. Peribere sözlerini şöyle sürdürdü: “Misyon ve vizyonumuzun temelinde yer alan inovasyon ve sosyal sorumluluk konularında da üst üste üçüncü yıl birinciliği almış olmamız bizi ayrıca gururlandırdı.”

sinde dört, ‘kurumsal varlıkların kullanım’ kategorisinde dört ve ‘finansal sağlamlık’ kategorisinde de iki basamak ilerledi. Fortune’un En Beğenilen Şirketler listesi, dünyanın dört bir yanındaki 30 ülkeden yaklaşık 700 şirketi değerlendiren 3900 üst düzey yönetici, yönetici ve analistin görüşlerine dayanıyor.

Yönetim kalitesinde lider Sealed Air! Araştırmanın kategorileri içinde Sealed Air’in en çok gelişme gösterdiği alan ise Şirket’in dokuzuncu sıradan birinciliğe yükseldiği ‘yönetim kalitesi’ oldu. Şirket aynı zamanda ‘uzun vadeli yatırım’ kategori-

Sealed AIr has chosen as “The Most FavorIte Company” According to annual research of the Fortune Magazine, Sealed Air has chosen as the most favorite company of its own sector.

G

lobal leader Sealed Air, has taken the first place between 12 candidates, in “The Most Favorite Companies” research of the Fortune Magazine. The company has also been the leader in 6 categories of 9. Sealed Air, which aims a better working world by creating sustainable solutions has chosen the most favorite company between 12 companies from the same sector in the annual research of the Fortune Magazine. The company has also taken the first place in 6 categories of 9; innovation, employee management, social responsibility, management quality, product quality and global competitiveness. “Our success on innovation and social responsibility made us proud” Being estimated by our colleagues and sector analysts has made our 25 thousands employees re-imagine of our company. This is a proof of how they dedicated theirselves to the company. Rising to first place from the fifth with our belief proofs the development that we made, last year” said Jerome A. Peribere, CEO of the Sealed Air. “We’re also proud of being the leader for three years about innovation and social responsibility that our core of our vision and mission. The leader of management quality: Sealed Air! Sealed Air’s most successful category has been the management quality which they took the first place from ninth. The company has also raised four levels in the long term investment and the use of the corporate assets and two levels in financial strength categories. Fortune’s Most Liked Companies list is based on the views of 3900 Senior Executives, Executives and Analysts who are evaluating 700 companies from all over the world.

HİZMET GRUPLARI

Türkiye’nin ilklerinde ve en büyüklerinde 32 yıldır hep bizim hizmetlerimiz var Türkiye’s fIrst and largest In the 32 years our servIces have always Mahmut Şevketpaşa Mah. Şahinkaya Sok. Aydın İşhanı No: 22 Kat: 4 Okmeydanı / İSTANBUL deca@deca.com.tr www.deca.com.tr GSM: 554 401 94 49 TEL: 212 256 56 80 / 3 Hat FAX: 212 256 56 83


8 TÜRKİYE VE ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK SEKTÖRÜ

Ü

lkemizde sektörün yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Faaliyetlerine bir kova bir su ile başlayan firmalar bugün ileri teknolojili makine parkı ile faaliyetlerine devam etmekte ve toplamda yüz milyonlarca dolarlık cirolara ulaşmış durumdadır. Bugün sektörün Türkiye’de 1 milyona yakın istihdamı olduğu söyleniyor. Temizlik işletmeleri, genellikle vasıfsız iş gücünü milyarlarca lira harcayarak, meslek kazandırma kurslarına göndererek, işsizliğe çözüm üretme yanı sıra ülke ekonomisine ciro ve istihdam katkısı sağlamakta, yabancı firmaların bu alanda ülkemizde faaliyet gösterme iştahını kabartmaktadırlar. Bugün 2000 üzerinde temizlik işletmelerinin; İstanbul , Ankara,İzmir,başta olmak üzere yaklaşık % 57-58’inin üç büyük ilde yoğunlaştığı görülmektedir. Yoğunlaşma nedeni, bu şehirlerin kentleşme ve sanayileşme düzeyi ile orantılıdır. Sektörün daha hızlı gelişmesi ise, bu alanda çalışan nitelikli personel sayısındaki artışın yanında, hizmetlerin standart hale gelmesiyle mümkün olacaktır. Kaldı ki temizlik firmaları, her geçen gün müşteri taleplerini daha fazla dikkate almakta, bu doğrultuda kurumsallaşmaya, markalaşmaya, yeni teknolojilere, eğitime ve özellikle insana yatırım yapmaktadırlar. Tabii bu alanda yatırımcı olmak bu kadar basit değil. Fakat yine de işe başlamak için yeteri kadar cesaret verecek bir konsepti var temizlik sektörünün. 1960’lı yıllarda temizlik sektörü ilk gelişmeye başladığı dönemde şirketler bu üç ürünle yetiniyordu. Bugünse temizlik şirketleri binlerce dolarlık makineler, dev yatırımlar ve yüz binlerce kişinin istihdam edildiği entegre şirketlere dönüştü. Sektördeki yeni trend ise entegre hizmetler.

ihtiyacına kadar çok geniş bir yelpazede hizmete ihtiyaç duyması şirketlerin de yeni alanlara atılmasını sağlıyor. Pazarın büyüklüğünün 250 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Türkiye’de bu sektörde 1 milyona yakın çalışan olduğu söyleniyor. 1 milyar dolara yakında bir hacim var. İngiltere’de bu sektörde çalışan sayısı Türkiye’dekinden fazla değil. Ama sektörün hacmi Türkiye’nin 4 katı. Fransa’da ve Almanya’da çalışan sayıları Türkiye’deki rakamlara yakın ama Fransa’da 5 katı, Almanya’da 6 katı bir hacim var. Türkiye’deki Endüstriyel temizlik pazarı her alanda yatırıma, yatırımcıya önü açık bir pazar. SEKTÖRÜ CAZİP KILAN NEDENLER l Rezidans ve devasa konut projelerinin çoğalmasıyla sektördeki temizlik şirketlerine ihtiyaç artıyor. l Kadınların iş hayatına daha fazla atılmaya başlamasıyla evlerde de temizlik işleri için profesyonel şirketler tercih ediliyor. l Temizlik sektörü genel temizlikten kuru temizlemeye kadar geniş bir alanı kapsıyor. l Türkiye’de pazarın büyüme potansiyeli yabancı firmaların da ilgisini çekiyor. Bu firmalar pazarı bilen bayilerle çalışmak istiyor.

Özellikle akıllı binaların artmasıyla rezidans ve devasa konut projelerinin, yüzme havuzundan, çevre düzenlemesine, evcil hayvan bakımından, güvenlik

YATIRIM YOLU Temizlik sektöründe irili ufaklı pek çok şirket var. Bunlar genelde bayilik yoluyla büyümeyi tercih ediyor. Sektörde yatırım miktarı markaya ve mağazanın büyüklüğüne göre 50 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar çıkıyor. Kar marjı ise yüzde 70’e kadar çıkıyor. Yatırımın geri dönüşü bir yıla kadar çıkıyor. Buda yatırımcı için cazip Pazar haline geliyor Sektör genelinde birçok satın alma ve birleşme var.

Türkiye AND INDUSTRIAL CLEANING SECTOR

T

he industrial cleaning sector has 40 years of history in Türkiye. The companies which has begun their actions with a bucket of water, are going on their actions with high-tech machine parks and reached hundreds of millions turnover in these days. It’s said, the sector has a million of employment in Türkiye, today. Industrial cleaning companies are sending the unskilled labour to vocational courses by spending billions of liras. And by this way, they create a solution to unemployment besides developing the economy of the country. However they whet of foreign companies about investing in Türkiye. Today, there are 2000 of industrial cleaning companies in Türkiye and %57 - %58 of them is located in three big cities, Istanbul, Izmir and Ankara. The reason of that location is related with urbanization and industrialization in these cities. The faster growth of the sector will be only possible with increasing the qualified employment and standardization of the services. The companies also pay more attention to costumer demands. In this respect, institutionalization, branding, education and new technologies become more important besides investing human sources. Being an investor in this sector isn’t that simple. Although, the sector has enough brave for beginning the action. In 1960’s, -the early years of growing the sector-, the companies had only have three products. But today, they become huge integrated companies with thousand of

dollars machines, giant investments and millions of employment. The integrated services are new trends in the sector. Especially by the increasing of smart buildings; residence and huge building projects need different services like swimming pool, environmental organization, pet care or security. And this new situation makes companies investing new areas. The market value of the sector is estimated as 250 million dollars, in Türkiye. The volume of sector is about one billion dollars. And it’s said, the employment amount is about 1 million people. It is not less than Britain. But however, the sector volume of England is four times bigger than Türkiye’s. France and Germany have also same employment amount with Türkiye but the sector volume is five times bigger in France and six times bigger in Germany. In Türkiye, industrial cleaning sector needs more investment because the market is ready to growth. WHAT MAKES THE SECTOR ATTRACTIVE? l Cleaning works in the sector are increasing because of the new residence and huge building projects. l Women in Türkiye are employed much more than before. So cleaning companies are preferred for house cleaning. l The sector contains a wide range of cleaning, in Türkiye.

l Foreign companies are interested in with growing potential of the sector in Türkiye. These companies want to work with dealers who know the market very well. INVESTMET WAYS There are many companies of large and small in the cleaning sector. These companies prefer growing by dealers. Investment amount in the sector changes between 50 – 100 thousand dollars, according to brand and shop size. Profit margin percentage goes up to 70. Return of the investment is up to one year. And this is an important thing that makes market attractive according to investors. There are also many purchases and company unions in the sector.


9

ISSA yetkilileri TESHİAD üyeleriyle buluştu 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında WOW İstanbul Hotel’de gerçekleştirilecek olan ISSAİNTERCLEAN Fuarı için ISSA yetkilileri ile TESHİAD Yönetim Kurulu bir araya geldi.

T

esis Hizmetleri Yönetimi İşadamları Derneği (TESHİAD) üyeleriyle bir araya gelen Uluslararası Temizlik Endüstrisi Derneği (ISSA) yetkilileri, Eylül ayında yapılacak fuar ve konferans hakkında bilgiler verdi. Toplantıda, ISSA’in Türkiye’de yapılacak olan konferansları ve fuarları arttıracağı, hijyen güvenliği ve hijyenle ilgili temizlik çalışmalarını artıracağı vurgulandı. Toplantıda ISSA’in çalışma prensipleri hakkında bilgiler veren ISSA Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Gast, derneklerinin her zaman yenilik peşinde olduğunu ve bununla ilgili konferanslar ve fuarlar düzenlediklerini söyledi. Gast, “Geçtiğimiz yıl İstanbul’da yaptığımız toplantıda 3 tane hedef belirlemiştik. İlki ISSA Fuarı’nı burada gerçekleştirmek. İkincisi bir konferans organize etmek. Üçün-

cüsü TESHİAD’ın ISSA’ye üye olmasını sağlamak” olduğunu kaydetti. Fritz Gast, “Bu konuda TESHİAD ile mutabakat sağlayıp, görüşmüştük. TESHİAD’ın; ISSA’ye üyeliğiyle ilgili son durumu değerlendirmek istiyoruz. Amerika’da düzenlediğimiz konferanslar ücretli konferanslardır. Bu konuda başka bir seçenek yoktur. Amsterdam’daki konferanslar ise ISSA tarafından iki fuar öncesine kadar ziyaret edilebilen ücretsiz konferanslardır. Bu konferansları ziyaretçilerin fuara gelmeleri için yapıyoruz. Ama fuar o kadar gelişti ki, şu an geldiğimiz nokta; fuarın kendisini çekici hale getirdi. Konferansın ücretli olmasının sebebi ise fuarın kalitesini arttırmak. ISSA üyesi kişiler konferansa düşük ücret verip katılabilirler. Üyelik dışında katılacak firmalar ise konferans katılım bedeli olarak üye olanlara göre iki kat ücret ödeyecekler. Özellikle Ortadoğu Ülkelerinden konferansa katılanlar, tam ücret ödeyip bizlere katılıyorlar. Dolayısıyla bu fuarın konferansının ücretli olması bu yüzden önemli” şeklinde konuştu. Uluslararası olarak, Avrupa dışından gelecek olan üyelerin konferansa katılması da fuara katılımı ve kalitesini arttıracağını ifade eden Gast, “Bu konferansı paralı organize etmemize gerek yok. Fakat bunlar sponsorluk için yapılan işler. Bunlar konferansı ve fuarı düzenleyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak adına yapılan işler. ISSA üyesi katılım-

cılardan 50 Euro; (yaklaşık 150 TL) ISSA üyesi olmayan katılımcılardan ise 100 Euro; (yaklaşık 300 TL) ücret alacağız. Üye olanlarla bu konuda tekrar görüşüp yeni kararlar vereceğiz. Belki indirimli fiyat ya da ücretsiz giriş sağlayacağız. Buna TESHİAD üyeleri de dahil” dedi. İstanbul’da bir firma ile sponsorluk anlaşması yapacağız. Sponsorlardan gelecek olan yardımlarla ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. 4-5 tane Uluslararası katılımcı firma bize sponsor olduğu vakit fuarlarımız daha da gelişecek. Konferanslarda simultane çeviri yapmamız lazım. Karşılıklı daha da rahat anlaşabilmek için. ISA konferans ve fuarlarla ilgili daha da tanıtıcı çalışmalar yapacak, bununla ilgili olarak, çeşitli İngilizce materyalleri Türkçe ’ye çevirtip paylaşacağız” şeklinde konuştu. Gast, “Şu anda fuar olarak başladık ama gelecek sefer Türkiye’de hem konferans hem fuar şeklinde düzenleyebiliriz. Burada esas konumuz formatı oturtmak, ISSA olarak en önemli hedefimiz; temizlikteki ısıyı düşürmek. Eskiden çamaşırlar 40 derecede yıkanırken şimdi 30 derecelerde yıkanıyor. Bu sayede deterjanları daha tasarruflu ve daha verimli kullanabilmekteyiz. Bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla ısıyı düşürmeyle alakalı temizlik işlerini konuşabiliriz. Biz hijyenle ilgili görüş bildirmek zorundayız, diğer firmalarında hijyenle ilgili güvenliğinden sorumluyuz.

ISSA executIves met wIth TESHIAD members ISSA executives met with directors of TESHIAD for the ISSA/INTERCLEAN Fair which will be held at WOW Hotel in 25-27 September, 2014.

T

he Worldwide Cleaning Industry Association (ISSA) executives met with directors of the Facility Services Management Businessmen Association (TESHIAD) for informing them about the fair and conference which will be held in September. The executives told that ISSA will increase the fair and conferences in Türkiye. They also told that this fairs and conferences will increase the hygiene safety and the hygienic cleaning studies. Fritz Gast, the Chairman of the Board of Directors of ISSA, briefed the guests about studying principals of ISSA. Fritz Gast told that their association has always run behind the new trends. “We had pointed three important targets at the meeting, last year in Istanbul. First of them was acting ISSA Fair here. Second one was organizing a conference. And the third one was making TESHIAD a member of ISSA” said Gast. “The conferences that we held in USA are paid. But the conferences that we held in Amsterdam are full-free. And everybody can join them.

We organize these conferences for to increase the attraction to the fairs. But the fair has developed so much and became attractive by itself. The reason of paid conferences is getting fairs quality higher. ISSA members can join the conferences with lowprices. But the non-members will pay two times much more than ISSA members. Especially our guests from Middle East pay full price for to join the conference. So, paid conferences are important for us because of these reasons. We don’t need to make these conferences paid. But these are the works for sponsorship. These are the works for fair organizers needs. It will be 50 euros (150 TL) for ISSA members and 100 euros (300 TL) for nonmembers. We will re-consider these prices with our members including TESHIAD. Perhaps we will decide to a low price of free entrance. “I’ve joined too many conferences in Europe. There was one in England on March. And the participation fee was 1000 dollars for two days. We will organize some conferences in Türkiye more expensive than this. We will make a sponsorship contract with

a firm in Istanbul. We need to make simultaneous translation for understanding each other better. ISSA will make some advertising activities for the fair and conferences. Hereof, we will translate some documents to Turkish from English and share them with public. Now we started as a fair organization. But at the next time, we may organize it as both fair and conference. The point is fixing the format” declared Gast. “Our most important target is decreasing the temperature on cleaning works. We used to do laundry on 40 degrees. But now we do it on 30 degrees. So we can use the detergent more economical and efficient. We have some studies about this. We can discuss them on the conferences. We have to express our opinion about hygiene because we are responsible from hygiene safety of other firms. They have to be sure that they’re using the detergent in safe. There are some new steps about high buildings window cleaning. There are solid rules about cleaning safety at the Western Europe” said Gast.


10 ÜYE LİSTEMİZ / mEMBER LIST

Search, FInd and ProvIde Excellence

E

stablished in 1990 and celebrating its 25th anniversary in 2015, Ermop became the leader of the industrial cleaning sector in Türkiye, thanks to its emphasis on R&D and innovation. Ermop manufactured high quality and durable cleaning equipments required by the organizations it served, in accordance with the principle of “absolute customer satısfaction”, and expanded its targets in the 2000s. The company updated itself continuously in terms of product and production technology and also became one of the leading brands in the cleaning industry board.

Ermop has never deviated from its aim to search, find and provide excellence to meet the demands of the industrial cleaning sector, and developed the identity of “a company directing industrial development” with its innovative products introduced to the cleaning industry as a result of accelerated R&D and Innovation activities. Ermop sets the standard for the cleaning industry regarding its superior quality cleaning equipments and emphasis on customer satisfaction both in Türkiye and other countries around the world where they offer their services. Ermop have been successfully exhibiting at the

Issa Interclean Trade Show in Amsterdam since 1998.


11 A CLEANER TÜRKİYE

T

oday Türkiye is a trustworthy trade partner in Eurasia Region, and also a bridge connecting East and West to each other. Istanbul has become a regional capital city in the 21st Century. Many European based companies use Istanbul as a trade hub to sell their products thru Asia, Middle East and even Afrika. Total investment of Turkish companies abroad is more than 25 billion dollar. Turkish Construction companies has got big projects exceeding 100 billion dollar for the next 8-10 years period. Total GDP and total trade volume close to 900 billion dollar and 500 billion dollar respectively. On the other hand, total number of household is expected to be 30 million until 2050, whereas it is recently about 18 million. That means every year, at least 1 million vehicles and houses will be necessary. From many perspective, Türkiye has a very serious economical potential to be activated soon, by taking into account 76 million young population (60% is younger than age of 30) and consistantly growing economy. Of course professional cleaning and facility management sector is one of the growing business that has a big potential. The sector has been growing extraordinarily including 3000 active firms, 1 million employees and has an economical volume over 2 billion dollars per year. Only the Professional cleaning Machine sector has a volume of 100 million dollars. Today in Türkiye there are about 30 companies manufacturing professional cleaning machines. By including cleaning equipment and

Umut DELİKANLI TESHİAD Yön-Kur Üyesi, EKİPMAN MARKET Kurucusu ve Yöneticisi, www.ekipmanmarket.com

supplies, this number becomes hundreds. Such an extraordinary market should continue to grow in a well-organised environment. Sector needs healthy companies which have sufficiant infrastructure as well as financial and human resources. As a matter of fact, the sector potentially posseses such a dynamism. However it also has some contunious concerns. These are mainly, we can say, low profit margin, short-term contrats, lack of well-trained personnel, lack of corporate thinking, insufficient capital, low quality and weak infrastructure. The sector needs to find and grow in the markets out of Türkiye. At the same time, it needs new trade cooperations and partners from out of Türkiye as well. By having more capital, better technical infrastructure and experience transfer in both way, makes it more attractive and healthier shortly. For sure, the sector overcomes all these challenges year by year in a developing perspective. In this manner, Turkish Professional Cleaning market expects and needs new players, new partners and investors. The timing is highly good for that and Türkiye is more attractive, not only because of the domestic dynamics but also because of the Governmental supports and encourages. On the other hand, the Turkish NGOs like TESHIAD, as a local partner in cleaning business, gives more dynamism and well-organised structure to the Turkish Professional Cleaning Sector. It is very exciting for all of us that the next ISSA Interclean will take place in Istanbul at September

of 2014. We all are looking forward to seeing Interclean Istanbul Show that will be organised by ISSA which has made very successfull trade shows in big trade centers all over the World, together with RAI and NTSR, and also TESHIAD as a local partner. We believe this Show will be so fruitful by also taking into accunt a Cleaning Summit will take place at the same time. And it will open new gates and create new business opportunities to Turkish companies and European or Asian businessmen. We as TESHIAD are seriously taking care of the Show and the Summit and heartly hoping to see all of you in Istanbul during ISSA Interclean Show at this September.

niz toplam firma sayısı yüzlerce oluyor. Bu olağan üstü pazarın organize ve kontrollü büyümesi gerekiyor. Sağlıklı bir altyapıya sahip ve finansal gücü oranında büyüme ve gelişim gösteren şirketlere ihtiyaç var. Doğrusu sektör kendi içinde bu potansiyeli ve dinamizmi taşıyor. Ancak sektörün kendine has kronik sorunları bulunuyor. Düşük karlılık baskısı, kısa süreli sözleşmeler, yetişmiş eleman eksikliği, kurumsal altyapının ve kalite bilincinin henüz yeterince nüfuz etmemiş olması, kapital eksikliği gibi çeşitli konu başlıklarını sayabiliriz. Sektörün hem dış ülkelerde iş alması ve kendine yeni pazarlar bulması gerekiyor. Aynı zamanda da yabancı firmalarla yeni iş birliklerine ve ticaret ortaklıklarına gitmesi gerekiyor. Hem sermaye, hem teknik alt yapı hem de tecrübe transferi ile sektör kendini daha hızlı geliştirecektir. Elbette ki, sektör büyüdükçe ve geliştikçe bu sorunların üstesinden gelecek. Bu anlamda Türkiye’ye yatırım yapma fikri

şu dönemde oldukça cazip. Çünkü pazarın kendi iç dinamikleri şöyle dursun, hükümet de bu tarz yatırımları destekler ve teşvik eder bir anlayışta. TESHIAD benzeri sivil toplum kuruluşları da sektöre bir dinamizm ve örgütlü bir duruş kazandırıyor. ISSA Interclean’in İstanbul’da düzenlenecek olması hepimiz açısından oldukça heyecan verici bir gelişme. Uzun yıllardır dünyanın önemli ticaret merkezlerinde başarılı fuarlar organize etmiş ISSA gibi bir organizasyonun, RAI ve onların Türk partneri NTSR’nin TESHIAD işbirliğinde yapacağı bu Interclean Eurasia’yı heyecanla bekliyoruz. Temizlik Zirvesi’nin de düzenleneceği bu etkinliğin çok başarılı ve verimli geçeceğine inanıyoruz ve yeni fırsatlar ve yeni kapılar açacağını düşünüyoruz. Türkiye’de yatırım yapma ya da yeni ticaret ve iş birlikleri oluşturmak açısından bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Konuya ilgi duyan herkesi de fuarımızda görmeyi umut ediyoruz.

DAHA TEMİZ BİR TÜRKİYE

T

ürkiye bugün bölgesinde hem güvenilir bir iş ortağı, hem de Batı ile Doğuyu birbirine bağlayan bir köprü konumunda. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda İstanbul bölgesel bir başkent haline geldi. Avrupa merkezli birçok firma, Asya ve Ortadoğu hatta Afrika ile ticaretlerini geliştirmek için İstanbul’u bir ticaret üssü olarak kullanıyorlar. Türk firmalarının son yıllarda yurt dışındaki yatırımları 25 milyar doları aştı. Müteahhitlik firmaları önümüzdeki 8-10 yılda tamamlanacak toplamı 100 milyar doları bulan dev projeler almış durumda. Türkiye’nin GSMH yıllık 900 milyar dolara ve toplam dış ticaret hacmi de yıllık 500 milyar dolara yaklaştı. Şu an 18 milyon olan hane sayısının, 2050’ye kadar 30 milyon olacağı tahmin ediliyor. Bu da yıllık en az 1 milyon araç ve 1 milyon konut ihtiyacı anlamına geliyor. 76 milyonluk genç nüfusu ile (nüfusun %60’ı 30 yaşından genç), ekonomisi bu kadar hızlı ve istikrarlı büyüyen, içerisinde geniş fırsatlar barındıran Türkiye’de, birçok iş kolunda ciddi bir potansiyel harekete geçmeyi bekliyor. Elbette temizlik sektörü de bunlardan birisi. 3000’e yakın profesyonel temizlik ve tesis yönetim firmasının iş yaptığı, 1 milyon çalışanın istihdam edildiği ve 2 milyar doların üstünde ekonomik büyüklüğe sahip dev bir sektör haline geldi. Sadece profesyonel temizlik makinesi sektörü 100 milyon doları aştı; bugün Türkiye’de profesyonel temizlik makineleri üretim yapan irili ufaklı 30’a yakın firma var. Temizlik ekipmanı, sarf malzemeleri ve temizlik kimyasalı üretenleri de buna da eklerse-


12

Hizmet issa interclean amsterdam exhibition newspaper  

www.teshiad.org.tr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you