Koseški glas, št. 83

Page 1

Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana
ˇ
Letnik
XXV Maj 2022 Št. 83 Glasilo Turisticnega društva Koseze
EKO FRAJERJI

ČISTILNA AKCIJA 7.APRILA

Venčeslav Thaler

Drugo letošnjo čistilno akcijo v sklopu akcije ZA LEPŠO LJUBLJANO 2022 smo izpeljali v četrtek,7.4.2022. V vetrovnem vremenu se je čistilne akcije udeležilo 18 udeležencev-poleg članov našega društva še nekaj krajanov in članov DPM Ljubo Šercer. Z nami je bila tudi najstarejša članica Turističnega društva Koseze, gospa Ika, ki je tudi v 93. letu še vedno pripravljena sodelovati pri družbeno koristnih aktivnostih. Žal za razliko od številnih mimoidočih, ki smo jih povabili k sodelovanju, a so nam odgovorili, da oni gredo na sprehod! Danes smo čistili brežine potoka Pržanec in njegove pritoke, drugi del udeležencev pa je pobiral odpadke ob gozdni cesti ob obvoznici.

Skupaj smo danes nabrali štiri velike rumene vreče z odpadno embalažo, ki smo jih odložili v zabojnik na ekološkem otoku na Kremžarjevi ulici. Dve vreči z mešanimi odpadki in odpadno železje pa smo odložili na začetku makadamske ceste Koseze-Brdo( pri križišču Ulice bratov Bezlajev in Kremžarjeve ulice). Fotografija lokacije je v priponki. Marsikje smo v strugi potoka Pržanec in njegovih pritokih videli vse bolj razraščeno grmovje in precej debela drevesa, ki že precej ovirajo pretok vode. Na to opozarjamo leto za letom, a se nič ne zgodi. Dogajajo pa se poplave zaradi zamašenih strug teh potokov. Udeležence akcije smo med akcijo pogostili s sladkim prigrizkom in vodo v steklenicah. Čistilno akcijo smo zaključili ob 18.45 uri.

KOSEŠKI LABODI

VSAKA ROKA ŠTEJE, DA BODO KOSEZE ČISTE ŠE HITREJE  Klavdija Kogovšek

V sredo, 6. 4. 2022, sta vrtec Mojca in OŠ Koseze organizirala ČISTILNO AKCIJO na različnih lokacijah v soseski Koseze. Ideja za čistilno akcijo je bila zelo jasna, saj s skupnimi močmi - rokami lažje in bolj učinkovito pripomoremo k lepši, čistejši in urejeni okolici.

Pred samim potekom akcije so potekale priprave, pogovori in organizacija čistilne akcije. Vrtec Mojca in OŠ Koseze so poskrbeli za ves potreben postopek pri pripravi na čistilno akcijo. Učiteljice, vzgojiteljice so se z otroki in učenci pogovarjale znotraj svojih skupin, oddelkov. Natančno je bilo potrebno definirati, kaj res pobirajo in česa se ne dotikajo in pokličejo za pomoč odrasle. Predhodno so se dogovorili, da vzajemno sodelujejo.

Iz OŠ Koseze so se akcije udeležili učenci in učiteljice od 1. do 5. razreda, iz vrtca Mojca pa so sodelovale starejše skupine ob spremstvu vzgojiteljic. Ob 10.00 uri so se udeleženci dobili na ploščadi med bloki, v bližini slaščičarne. Najprej so si izmenjali nekaj besed, nato pa so zapeli nekaj pesmic. Najmlajši udeleženci so zapeli vrtčevsko himno, nato pa so svojo šolsko himno zapeli še osnovnošolci. Pred pričetkom čiščenja, so se posamezne skupine predstavile in si izmenjale plakate na temo čistilne akcije.

Vsaka vrtčevska skupina se je pridružila enemu razredu osnovnošolcev. V tako mešanih skupinah so se odpravili na dogovorjen prostor za čiščenje. Opremili so se z rokavicami, vrečkami za papir, embalažo in palicami za pobiranje smeti.

Maj 2022 Št. 83 Maj 2022 Št. 83 2 3 2
se je zgodilo se je
zgodilo
 Venčeslav Thaler Paru labodov, ki gnezdi ob Koseškem bajerju, so se prve dni maja izvalili trije puhasti mladički. Vsakodnevno številni mimoidoči na sprehodu mimogrede preverijo še kakšno je stanje v labodjem gnezdu.

je

zgodilo se

Po uspešno napolnjenih vrečah, so se otroci zadovoljni poslovili in si obljubili, da se bodo še srečali na tak način in s tem pripomogli k ohranjanju našega planeta.

PRESTAVITEV TABLE O GUSTAVU TöNNIESSU

 Janez Vovko

Člani TD Koseze smo 11.novembra pomagali članom Slovensko-švedskega društva pri prestavitvi table o Gustavu Tönniessu, ki je od postavitve pred več kot tremi leti samevala v grmovju in plevelu na robu soseske Mostec. Nova lokacija je na koncu Žabje ulice ob peš poti, ki vodi naprej mimo Koseškega bajerja.

ZASEBNA MODULNA ŽELEZNIŠKA MAKETA

je Otroci so bili zelo motivirani in veseli. Zelo hitro so našli smeti, jih pospravili v ustrezne vrečke in hiteli ponovno na raziskovanje novih smeti….Tudi tiste najmanjše papirčke niso spregledali. Med seboj so se spodbujali in si pomagali pri iskanju. Po pogovoru z otroki, so dejali, da jim je to zabavno in da so kot mali raziskovalci, ki iščejo »umazane zaklade«.

KOSEZE SE JE POSLOVILA IZ OSNOVNE ŠOLE KOSEZE

Venčeslav Thaler

Po dobrih 23 letih postavljanja, dograjevanja in nadgrajevanja, predvsem pa prijetnega druženja ob vožnjah miniaturnih modelov vlakov na več kot 160 dnevih odprtih vrat na zasebni modulni železniški maketi Koseze, ki je vsa leta gostovala na Osnovni šoli Koseze, je prišel dan, ko se je maketa poslovia. Konec julija 2021 se je maketa razdrla, moduli odpeljali, prostor pa pospravil in vrnil v uporabo OŠ Koseze.

Morda najpomembnejši razlog je epidemija koronavirusa Covid-19, kateri ni bilo videti konca.

Najlepša hvala vodstvu OŠ Koseze za možnost, da sem v prostorih šole imel postavljeno to maketo, ki je v teh letih privabila na ogled nekaj tisoč mladih in starejših ljubiteljev miniaturnih železnic.

Kot pravi pregovor - konec nečesa je priložnost za nov začetek!

KOSEŠČANI DOKAZALI, DA JIM JE MAR ZA

NJIHOVO NASELJE

 Mirsad Begić

ČISTILNA AKCIJA 24.MARCA

 Janez Vovko

Prvo čistilno akcijo v letu 2022 je Turistično društvo Koseze izvedlo v četrtek, 24.marca 2022. Tokrat je bila udeležba skromnejša, saj se je akcije udeležilo zgolj 10 udeležencev. Zbrali smo se ob 17.00 na zbirnem mestu ob Koseškem bajerju na Kmečki poti. Najprej smo se sprehodili okoli Koseškega bajerja, nato pa smo se podali v Koseški boršt in še globlje v gozd, ki sega od bajerja do ceste, ki povezuje Večno pot in Brdo. Skupaj smo nabrali eno vrečo odpadkov, še največ je bilo plastenk in pločevink. Udeležence akcije smo pogostili s prigrizkom in steklenico vode.

Ob Žabji ulici smo naleteli na delno pogorelo brunarico s hišno številko 1, okoli katere je polno razmetanih odpadkov, ki kazijo okolico.

Zbrane odpadke smo odložili v zabojnik za embalažo na Ulici bratov Bezlajev. Akcija je bila končana ob 18.30.

Da si stanovalci ljubljanskih Kosez, točneje naselja terasastih blokov v Ulici bratov Učakar (UBU), želijo pozitivnih sprememb, je bilo jasno kmalu po oblikovanju Pobude ZA(LJ) UBU v začetku leta 2021, katere cilj je dvigniti kakovost bivanja v naselju. Da so pripravljeni za to tudi nekaj narediti pa je dokazal navdušujoč odziv stanovalcev na čistilno akcijo, ki je potekala v soboto, 5. 6. 2021.

Že med jutranjo budnico Litostrojske godbe na pihala na petih koncih naselja terasastih blokov so se najbolj zagnani čistilci, opremljeni z rokavicami in vrečkami, ki jih je zagotovila Četrtna skupnost Šiška, v iskanju smeti že zagnali med in ob bloke UBU. Opremo so prevzemali na ploščadi na mestu nekdanje fontane na 'aveniji' oz. 'trgu' UBU, kjer je bilo zbirno mesto. Tam je 18-članska godba ob 9. uri odigrala zadnje od svojih ducat pesmi, ki so jih namenili Koseščankam in Koseščanom, ob robu ploščadi pa je bila postavljena improvizirana fotografska razstava z nekaj utrinki iz zgodovine Kosez, organizatorji so delili sponzorske priboljške, na klopeh Turističnega društva Koseze pa se je dalo spočiti. Najštevilčnejši udeleženci akcije so bile družine, zlasti najmlajše med njimi pa so v dobro voljo spravile vodne radosti, ki so jim jih privoščili sosedje gasilci. Tudi vsi ostali so bili zadovoljni zaradi krasne priložnosti za dobra dela, spoznavanje in druženje.

Glede na to, da sta pred nekaj tedni čistilno akcijo izvedla Osnovna šola Koseze in Vrtec Mojca ter da so se v zadnjem

Maj 2022 Št. 83 Maj 2022 Št. 83 4 5 4
zgodilo se
POSKRBIMO ZA OHRANITEV ZDRAVEGA PLANETA!

času izredno angažirali drugi skrbniki urejenega in čistega naselja, dobrih sto udeležencev ni nabralo gore smeti. Kmalu po poldnevu se je čistilna akcija končala, smeti smo odnesli, opremo in prostor pospravili ter si obljubili, da bomo kaj takega ponovili vsaj enkrat na leto!

Čistilna akcija je odlično uspela: tako zaradi pohvalne udeležbe stanovalcev kot zaradi pomoči v obliki ducata skladb, ki so jih na različnih koncih naselja odigrali glasbeniki Litostrojske godbe na pihala, poučnega in sproščujoče- ga prikaza opreme in veščin skupine mladih gasilcev Prostovoljnega društva Zgornja Šiška ter založenosti njihovega gasilskega tovornjaka z vodo pa tudi podpore velikodušnih koseških donatorjev: trgovine Mravl'ca, bara Intermezzo, Sanolaborja, Kozmetike Eveline, Francija Skoka ter materialne podpore Četrtne skupnosti Šiška ter Turističnega društva Koseze.

EKO FRAJERJI

 Olga Avsenik vzgojiteljica

V vrtcu Mojca skrbimo, da čim več časa preživimo na prostem ter spoznavamo in opazujemo našo okolico. Štejemo ptice, drevesa in opazujemo delavce, ki pridno gradijo. Žalosti pa nas, da v naselju, kjer stoji naš vrtec vsak dan opazimo več različnih odpadkov, ki ležijo po travnikih ali celo na klopcah.

Otroci sprašujejo:« Zakaj je toliko smeti, zakaj v Kosezah stanovalci mečejo smeti kar na tla?« Vsi vemo, da je potrebno odpadke odlagati v koše za smeti.

Ker smo eko frajerji, smo se naučili ločevati odpadke: plastika v rumen zabojnik, papir v moder zabojnik, kar ne pojemo pa v zabojnik za biološke odpadke. Kadar smo na sprehodu in si obrišemo nos, damo robček nazaj v žep in ga vržemo v smetnjak v vrtcu.

Nesnaga v naselju nas je zelo razžalostila, zato smo se odločili, da jo počistimo in poskrbimo, da bodo poti po katerih hodimo ponovno čiste. Vzeli smo plastične rokavice in vrečko ter se podali naokrog. Največ smeti je bilo v grmovju. Nekdo od otrok je vprašal: »Ali ljudje res mislijo, da grmovje je smeti?«

Upamo, da smo vsaj malo pripomogli, k lepši okolici in ozaveščanju ljudi o tem kam sodijo odpadki.

Eko frajer, bodi tudi ti. Rad imej naravo, vse živali in ljudi.

PREGLED VREMENA V KOSEZAH

 Venčeslav Thaler

V nadaljevanju nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih v letu 2021 na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze:

povprečna letna temperatura: 10,59°C

absolutna maksimalna temperatura: 35,3°C (14.avgust) absolutna minimalna temperatura: -10,4°C (15.februar) občutek mraza: -17,3°C (11.februar)

število ledenih dni (Tmax. <0°C): 7

število hladnih dni (Tmin. <0°C): 92

število mrzlih dni(Tmin=<-10°C): 0

število toplih dni (Tmax. >=25°C): 91

število vročih dni (Tmax. >=30°C): 35

število dni s padavinami: 129

število dni s snežno odejo: 8

maksimalna višina snežne odeje: 23 cm (9.december)

višina novozapadlega snega: 64 cm

maksimalno padavin v 1 uri: 64,75 mm (11.julij) maksimalno padavin v 24 urah: 66,3 mm (11.julij) maksimalno padavin v 1 mesecu: 232,41 mm (maj) letna količina padavin: 1275,13 mm

maksimalna hitrost vetra: 48,96 km/h (11.julij)

minimalni zračni tlak: 993,0 hPa (8.februar) maksimalni zračni tlak: 1039,8 hPa (15.februar)

Maj 2022 Št. 83 Maj 2022 Št. 83 6 7 6
Za več informacij obiščite spletno stran www.vreme.zajcek.org/koseze
SKOZI ČAS  Venčeslav Thaler Nadaljujemo z objavo starih fotografij in razglednic Kosez. Naselje terasastih blokov v Kosezah leta 1974 – Facebook Pogled na postajo Jelenov žleb iz smeri Viča 12.9.1949foto Jere Leon, original hrani Muzej novejše zgodovine Če razpolagate s starimi razglednicami Kosez ali Zgornje Šiške, vas prosimo, da nam to sporočite na info@td-koseze.si Svetovno prvenstvo v speedwayu - 10.6.1979 - foto Venčeslav Thaler Svetovno prvenstvo v speedwayu - 10.6.1979 - foto Venčeslav Thaler Upravna stavba podjetja Agrostroj - 14.5.1998 - foto Venčeslav Thaler prejeli vam
prejeli vam KOSEZE
Maj 2022 ▪ Št. 83 8 8 Glasilo Turističnega društva Koseze Izhaja občasno - najmanj enkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma jeseni 2022 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: časopis ni lektoriran Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Fotografija na naslovnici: Olga Avsenik Naklada: 220 izvodov Vrtnarstvo BERLIČ, Šlosarjeva 17, Ljubljana, ob Draveljskem pokopališču telefon: 01 5074 214 •Velika in pisana izbira cvetja za dom in vrt • Novo- sadike zelenjave • Novo – bogata izbira dišavnic •Novo – zasajenje korit • Velika izbira substratov za sajenje • BIO substrat za zelenjavo in zelišča
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.