Koseški glas, št. 82

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

Maj 2021 Št. 82

Letnik XXIV


zgodilo se je

Maj 2021 ▪ Št. 82

22

STEBRIČKI

NE, ON NI UMRL, ON JE SAMO ODŠEL

Venčeslav Thaler

Janez Vovko

Sredi marca je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL ponovno postavil kovinske stebričke na koncu Levičnikove ulice in s tem onemogočili dostop do bloka z vozilom. Stebričke so postavili na podlagi predloga Četrtne skupnosti Šiška. Četrtna skupnost pa je naslovila predlog na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet na podlagi številnih predlogov in zahtev stanovalcev terasastih blokov. Postavitev strebričkov je razveselila marsikaterega stanovalca blokov, ki si ne želi neprestane vožnje in parkiranja avtomobilov po naselju, na drugi strani pa so nekateri tudi nezadovoljni s postavljenimi stebrički, saj naj bi jim le ti preprečevali dovoz in transport blaga do njihovih stanovanj, kot so bili navajeni dolga leta.

3. decembra 2020 v popoldanskih urah mi je zazvonil telefon. Poklical je prijatelj Andrej in mi povedal, da je popoldan umrl naš prijatelj Janez Lončarič. Ostal sem brez besed. Oči so se mi zarosile in solze so mi tekle po licih. Andreju sem rekel, da ga bom poklical kasneje. Vse se mi je zdelo kot nemogoče, da je Janez, tak borec kot je bil, izgubil bitko z dolgotrajno boleznijo v svojem 67. letu starosti. Ne on ni umrl, on je samo odšel. Njegovi prijatelji ga nismo mogli pospremiti na zadnji poti, ker je bila udeležba na pogrebu zakonsko omejena na najožje družinske člane. Janez je v naših mislih še vedno prisoten med nami.

MERCATOR SE POSLAVLJA Janez Vovko PO dobrih 44 letih se poslavlja trgovina Mercator. Zgrajena in slavnostno odprta je bila 17. avgusta 1977 kot EMONA Market Koseze. Gradbeni stroji so pričeli s podiranjem stavbe 18. januarja, saj bo na tem mestu v naslednjih dveh letih zrasla nova soseska s približno 100 stanovanji, novo trgovino Mercator in 300 parkirnimi mesti v kletnih etažah.

Bil je dolgoletni član TD Koseze od vsega začetka delovanja društva. Kot rojen koseščan, je s svojim doslednim pristopom veliko prispeval k urejenosti našega kraja. V Kosezah praktično ni bilo akcije, ki jih vsako leto organizira TD, kjer ni aktivno sodeloval. Prav tako pa je redno pisal članke za Koseški glas. Njegovi zadnji članki so bili objavljeni leta 2020 v decembrski številki.


BOJ PROTI NASILJU V DRUŽINI

Z uporabo tega znaka lahko žrtev brez uporabe besed pokaže, da je v situaciji, kjer je izpostavljena nasilju ali grožnjam in potrebuje nekoga, ki bi zanjo poklical pomoč.

Policija OB zavzemanju za nenasilje vse pristojne institucije pozivajo vse žrtve in druge, ki bi lahko pomagali, naj si ne zatiskajo oči in naj nasilje prijavijo. Le tako, s skupnimi močmi, ga bomo lahko ustavili. Policija se bo tudi v času epidemije odzvala na vaše klice in izvedla vse potrebne ukrepe, da ustavi povzročitelja nasilja. Pokličite na 113, kadar koli potrebujete pomoč! Živeti brez nasilja je vaša pravica, zato se bodo odzvali na vsak vaš klic. Možnosti za prijavo nasilja je kar nekaj, od telefonske številke policije za klic v sili 113 do brezplačne telefonske številke Društva SOS 080 11 55, kjer vam nudijo pomoč, podporo in vse potrebne informacije, tudi o namestitvi v varno hišo.

POSPRAVI ZA MENOJ, SAJ SEM KUŽA TVOJ Venčeslav Thaler Lastništvo psa je odgovornost. Ta odgovornost se v prvi vrsti odraža v primerni skrbi za žival, ne nazadnje pa tudi v odgovornosti do okolice in okolja. Resen problem so nepobrani pasji iztrebki. Pasji iztrebki vsebujejo bakterije, parazite in viruse, med katerimi so tudi salmonele, E. coli, odpadne koliformne bakterije, pasja kuga in pasja trakulja. Vseh lastnikov ne gre metati v isti koš. Nekateri vestno pobirajo iztrebke za svojimi štirinožnimi prijatelji in javne površine ohranjajo čiste. Opozarjati je potrebno vse lastnike velikih in malih kužkov, domačine in obiskovalce, da imeti psa pomeni imeti tudi osebno odgovornost do sebe in soljudi. Vsi imamo radi čisto in lepo okolje, tudi naš sosed, mar ne? Lastnik oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke. Vedno in povsod, ne glede na to, za kakšno površino gre – javno ali zasebno! V ta namen je dolžan vedno imeti s seboj ustrezen čistilni pribor. Vrečko s pasjimi iztrebki lahko odloži v posebej označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke. Če teh ni, naj jo odloži v ulični smetnjak ali v lasten zabojnik za mešane odpadke. Mestni inšpektorji in redarji pa bi lahko bolj pogosto v poostrenih nadzorih preverjali, ali so psi na javnih površinah na povodcih in ali lastniki res počistijo za njimi!

Kanadska ženska fundacija Canadian Women's Foundation je v času epidemije koronavirusa ustvarila mednarodni znak SignalForHelp, gib roke, ki ga žrtve nasilja lahko uporabljajo pri videoklicih ali pri pogovoru z drugimi ljudmi in tako sporočijo, da potrebujejo pomoč.

prejeli smo

Maj 2021 ▪ Št. 82

3


zgodilo se je

Maj 2021 ▪ Št. 82

PARKIRIŠČA KOSEZE V Kosezah imajo stanovalci že od nekdaj težave s parkiranjem, parkirišč enostavno ni dovolj za vsa vozila, dnevno pa parkirajo tudi obiskovalci. Stanovalci Kosez dajejo pobudo MOL, da uredi dodatna parkirišča, morda z garažno hišo ali kako drugače. O tem je bila obveščena tudi predsednica ČS Šiška in mestno redarstvo. Z gradnjo Koseških oken se situacija še poslabšuje - ostali so tudi brez 30 parkirišč pri Mercatorju.

PEŠ POTI MED BLOKI

predstavljamo vam

Na koga naj se obrnejo stanovalci glede sanacije ulic med terasastimi bloki v Kosezah? Vse ulice med bloki in v okolici so ob vsakem dežju poplavljene in s tem težko prehodne. Vsi jaški so dvignjeni in zato ne požirajo deževnice. Asfalt je v katastrofalnem stanju, povsod so jame, ne luknje, nevarne za pešce!

GRADNJA NAŠEGA NOVEGA ŽUPNIJSKEGA DOMA Župnik Igor Dolinšek Že v prejšnjih številkah Koseškega glasu smo predstavili novo postavitev okolice cerkve in celovito obnovo dotrajanih kozolcev, ki so postali razpoznavni znak novega župnijskega okolja med Drago in Podutiško cesto. Ob tem je zrasla tudi želja po novem župnišču, ki naj postane varen dom in zbirališče različnih posameznih župnijskih skupin in vseh ljudi. Idejna maketa je bila predstavljena že novembra 2018, iz prvih zasnov projekta v januarju 2019 pa so bila marca 2019 pridobljena prva dovoljenja za gradnjo s strani Nadškofije Ljubljana. Bili so koraki naprej, kakšen morda tudi nazaj, vse do uspešno pridobljene gradbene dokumentacije konec julija 2020 in potrjenega gradbenega dovoljenja 20.avgusta 2020. Pomoč mnogih posameznikov, župnijskega občestva z mnogotero strokovno pomočjo je nam vsem dajala zagon ob izvedbi. Naj omenimo nekaj primerov – pridno se je uporabila pomoč strokovnih domačih izvajalcev, hvala vsem za tesno sodelovanje domačih gradbenih strokovnjakov in nadzornikov, imamo domačega vodja projekta in nadzornika gradnje, prav tako je bil izveden načrt okoljske ureditve okolice, uporabljeno je bilo veliko domače pomoči ob pripravi dokumentacije za soglasja in dovoljenja itd.; res pomoč mnogih, ki so pomagali v drobnih in velikih korakih na poti realizacije, skupaj z njihovo odkrito podporo. Časi v valovih pandemije so velikokrat zahtevali povsem nove rešitve in poti, tako na delu planiranja, usklajevanja in še posebej izvedbe.

44 V septembru 2020 so stekla prva dela priprave gradbišča in začela so se tudi gradbena dela. Temeljni kamen za nov župnijski dom je bil slovesno blagoslovljen prvo soboto v oktobru. Simbolno in globoko sporočilno dejanje, saj so nam arheologi ob proučevanju izkopavanj preteklosti na župnijskem zemljišču dovolili, da vzamemo del obdelanega rimskega kamna iz stene postavljene v emonskih časih. Slovesni dogodek je izražal naše spoštovanje do prednikov skupaj z željo, da delo rok iz preteklosti ostane in postane tudi temelj novega župnijskega doma za naslednje rodove. V jeseni ko smo začeli z večino konstrukcijskega in zidarskega dela nam je ob naklonjenem vremenu uspelo pokriti objekt ravno do Božiča. Ni bilo vedno lahko, saj je ob vseh omejitvah epidemije gradbeni odbor moral nemalokrat odločati in skrbno usklajevati izvajalce ter urediti vse potrebno, da bilo je župnišče uspešno postavljeno pod streho. V času po novem letu se trenutno izvajajo dela na strojnih instalacijah in notranji ureditvi prostorov. Dela zahtevajo veliko odločitev in usklajevanja, predvsem pa tehtanja glede na možnosti zahtev in sredstev v času, ki je za vse prej kot enostaven. Prepoznavna podoba naše župnije je Kregarjev vitraž in kot so posamezni delci različnega barvnega stekla zbrani v celovito umetnino, se vedno znova združuje tudi pomoč župljanov, da se ustvari nova celostna podoba na področju med Drago in Podutiško cesto. Hvala vsem za vzpodbude, dela in darove tudi vnaprej, da ob pomoči vseh odgovorno uredimo dom za vso koseško župnijsko skupnost, kjer je prepoznana vrednost občestva, prijateljstva in živega stika vseh.


ZAZIDALNI NAČRT - SOSESKA SŠ-9 KOSEZE Venčeslav Thaler Na naslednji strani si lahko ogledate, kako so si avtorji soseske ŠS-9 Koseze zamislili izgled novo nastajajočega naselja. V sklopu le tega, so bili tudi terasasti bloki v Kosezah, ki so bili projektirani po novih načelih. Konec 60. let se je namreč uveljavljala potreba po večji združevalni funkciji javnega prostora, ulic oziroma naselja, pa tudi po stremljenju k neposre-

POBUDA TD KOSEZE Turistično društvo Koseze je v mesecu septembru posredovalo na MOL naslednjo pobudo: Turistično društvo Koseze na osnovi sklepov upravnega odbora TD Koseze z dne 31.8.2020 in priporočila Inšpektorata MOL podaja Četrtni skupnosti Koseze pobudo, da čim prej prevzame skrb za urejanje in vzdrževanje lesenih kozolcev »lesenih objektov za oglaševanje« v naselju Koseze.

dnejši povezanosti bivanja z naravo in uveljavljanju človeških meril v obvladovanju prostora, arhitekture in urbanizma. V naselju koseških terasastih blokov na Ulici bratov Učakar so bili prvi bloki zgrajeni med letoma 1968 in 1974, preostali pa po letu 1978, gre pa za okrnjeno različico zmagovalnega natečaja, pod katero se je podpisal arhitekt Viktor Pust. Čeprav je avtor zazidave najprej predvidel med 800 in 850 stanovanji, je na koncu po večkratnem povečanju njihovega števila v 34 terasastih blokih, ki jih je moral zaradi sprememb poenostaviti, nastalo več kot 1.500 stanovanj.

Utemeljitev: Navedene lesene kozolce oziroma »lesene objekte za oglaševanje« na lokacijah v naselju Koseze (lokacije so vrisane tudi na priloženem zemljevidu), je med leti 1975 in 1980 postavila tedanja Krajevna skupnost Koseze z namenom obveščanja krajanov o aktualnih dogodkih in sklepih tako takratne Krajevne skupnosti Koseze, takratne občine Šiška in hkrati dati možnost krajanom, podjetjem in obrtnikom, da na primernem mestu reklamirajo svoje storitve ali oglase. Vse v smislu, da se prepreči neprimerno reklamiranje z letaki na drevesih, ograjah in drogovih javne razsvetljave.

predstavljamo vam

Maj 2021 ▪ Št. 82

5


predstavljamo vam

Maj 2021 ▪ Št. 82

Po prenehanju oziroma ukinitvi krajevnih skupnosti konec leta 1998 v nekdanji občini Šiška, je s 1.1.1999 Mestna občina Ljubljana prevzela pravice in obveznosti nekdanje krajevne skupnosti Koseze. To pomeni, da se je celotno premično in nepremično premoženje nekdanje Krajevne skupnosti Koseze preneslo na novo ustanovljeno Mestno občino Ljubljana, ki je de facto pravni naslednik Krajevne skupnosti Koseze in kot taka tudi lastnik »lesenih objektov za oglaševanje« v naselju Koseze. Znotraj mestne uprave MOL je bil za lokacije, prostore in delovanje na terenu po prenehanju nekdanjih krajevnih skupnosti zadolžen Oddelek za lokalno samoupravo MOL - danes je to Služba za lokalno samoupravo. TD Koseze je na željo krajanov, da se ohrani urejena mesta za plakatiranje in reklamiranje, po letu 2000 skrbelo za vzdrževanje teh kozolcev, v vzdrževanje in obnovo smo vložili nemalo sredstev sicer namenjenih za društveno dejavnost. Leseni objekte za oglaševanje se nahajajo na naslednjih lokacijah: A. Pred blokom na UBU 32 B. Pred blokom na UBU 46 (uvoz v naselje iz smeri tržnice Koseze C. Poleg mostu, ki povezuje Mercator center in terasaste bloke D. Pred hišo na Podutiški cesti 81 E. Pred hišo na Podutiški cesti 43 F. Na koncu Kmečke poti-ovinek kjer je iztok iz bajerja Na posredovano pobudo smo prejeli naslednji odgovor uradnikov MOL. Mnenje o primernosti odgovora si prosimo ustvarite sami!

66 jih legalizirate skladno z Odlokom o oglaševanju (Uradni list RS, št. 10/22 in 38/13). S spoštovanjem! Vojko Grünfeld, vodja službe Mestna uprava Služba za lokalno samoupravo Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana

KOSEZE SKOZI ČAS Venčeslav Thaler Nadaljujemo z objavo starih fotografij in razglednic Kosez. Soseska Koseze leta 1974 – brošura MODERNISTIČNE SOSESKE V Ljubljani(2015), hrani Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Pogled na postajo Jelenov žleb iz smeri Viča 12.9.1949 foto Jere Leon, original hrani Muzej novejše zgodovine

Spoštovani predsednik Turističnega društva Koseze gospod Janez Vovko! Vezano na vaš dopis št 8/2020VJ z dne 3.9.2020 v katerem predlagate, da Četrtna skupnosti Šiška prevzamemo skrb za objekte za oglaševanje v naselju Koseze, vam sporočamo: Četrtna skupnost Šiška na katero ste naslovili dopis ni pravni naslednik Krajevne skupnosti Koseze. Pravni naslednik krajevnih skupnosti je Mestna občina Ljubljana. Znotraj mestne uprave pa organi upravljajo z zadevami glede na delovno področje, ki jim ga določajo predpisi, kar pomeni, da Služba za lokalno samoupravo ni prevzela vseh pristojnosti in nalog bivših krajevnih skupnosti. Glede objektov za oglaševanje, ki jih omenjate, vam sporočamo, da ob prenehanju delovanja krajevnih skupnosti, Mestna občina Ljubljana ni nasledila oziroma prevzela objektov za oglaševanje, kot osnovnih sredstev od Krajevne skupnosti Koseze. Posledično pomeni, da ni bila in ni dolžnost MOL, da jih vzdržuje. Sporočamo vam, da četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana nimajo pristojnosti vzdrževanja in postavljanja objektov za oglaševanje. Glede nato, da ste doslej in želite tudi v naprej uporabljati v dopisu omenjene objekte za oglaševanje, predlagamo, da

Slavnostni vlak na postaji Jelenov žleb 13.6.1948 - foto Mahovič Zvone, original hrani Muzej novejše zgodovine


Zimska idila v Kosezah - 18.1.1987 - foto Venčeslav Thaler

VREMENSKI PODATKI ZIMA 2020/2021 Venčeslav Thaler

V zadnji meteorološki zimi(december, januar in februar) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti:

Če razpolagate s starimi razglednicami Kosez ali Zgornje Šiške, vas prosimo, da nam to sporočite na info@td-koseze.si

– – – – – – – – – –

maksimalna temperatura: 21,4 °C minimalna temperatura: -10,4 °C padavine: 376,92 litra število dni s padavinami: 40 število dni z nevihto: 1 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 8 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 48 maksimalna hitrost vetra: 54,7 km/h dnevi s snežno oddejo: 17 skupaj padlo snega (cm): 50

PREGLED VREMENA V KOSEZAH Venčeslav Thaler

VREMENSKI PODATKI JESEN 2020

V nadaljevanju nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih v letu 2020 na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze:

Venčeslav Thaler

povprečna letna temperatura: 11,08°C

V lanski meteorološki jeseni (september, oktober in november) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: – – – – – – – – – – –

maksimalna temperatura: 29,4 °C minimalna temperatura: -6,4 °C padavine: 357,85 litra število dni s padavinami: 23 število dni z nevihto: 2 dnevi s snežno odejo: 0 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 0 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 11 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 12 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 0 maksimalna hitrost vetra: 41,4 km/h

absolutna maksimalna temperatura: 33,6°C (1.avgust) absolutna minimalna temperatura: -8,4°C (20.januar) občutek mraza: -17,9°C (21.marec) število ledenih dni (Tmax. <0°C): 8 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 86 število mrzlih dni(Tmin=<-10°C): 0 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 79 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 28 število dni s padavinami: 112 število dni s snežno odejo: 10 maksimalna višina snežne odeje: 20 cm (4.december) višina novozapadlega snega: 42 cm maksimalno padavin v 1 uri: 20,20 mm (26.julij) maksimalno padavin v 24 urah: 64,23 mm (25.september) maksimalno padavin v 1 mesecu: 191,63 mm (oktober) letna količina padavin: 1176,36 mm maksimalna hitrost vetra: 60,8 km/h (5.februar) minimalni zračni tlak: 986,6 hPa (28.december) maksimalni zračni tlak: 1046,5 hPa (20.januar) Za več informacij obiščite spletno stran www.vreme.zajcek.org/koseze

predstavljamo vam

Maj 2021 ▪ Št. 82

7


Maj 2021 ▪ Št. 82

88

Glasilo Turističnega društva Koseze Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma poleti 2021 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: časopis ni lektoriran Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Fotografija na naslovnici: Igor Dolinšek Naklada: 250 izvodov


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.