Koseški glas, št. 78

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XXII

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

December 2019 Št. 78

V uredništvu glasila čestitamo bralcem k dnevu samostojnosti, hkrati pa želimo vesele božične praznike ter srečno, zdravo in zadovoljno leto 2020.


22

Danes, jutri, včeraj, vedno… BOŽIČ je!

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

PEČENI KOSTANJ

Venčeslav Thaler

Igor Dolinšek, župnik

Na tleh sem našel majhno zvezdico in to v septembru… Božič se rodi kadarkoli in kjerkoli. In najbrž najbolj verjetno takrat, ko ga najmanj pričakujemo. Najdemo zvezdo, čeprav je sploh nismo iskali.. V dar dobimo nekaj, česar sploh ne bi pričakovali. Zgodi se kaj, česar si ne bi upali niti sanjati. Božič se v našem življenju lahko zgodi takrat, ko smo odprti za drugačno. Ko iščemo zvezde na nebu, odkrijemo pa jo na tleh. Potem je božič lahko tudi v oktobru ali maju. Božič – tu gre hkrati za čisto drugačno sporočilo. Ne jaz najdem, temveč sem najden. Sam Bog išče mene. Zato postane človek, postane otrok, da bi našel mesto v mojem življenju. Pravzaprav mi ni treba storiti skoraj ničesar, ni mi treba iskati, čakati, poslušati… On je že od davno tu. Ničesar mi ni treba najti, samo dovoliti moram, da me najde. To je božič. Bog v Jezusu Kristusu pride k meni; v mojo štalo in me najde. Običajno Jezus čisto tiho postane človek. Gre do tistih, ki so izločeni, ki jih nihče ni hotel, ker niso dovolj lepi ali dobri … Jezus želi tiste, ki jih ni hotel nihče drug. A prav gotovo – božič je! Naredi ga Bog, posebej zame! Božič potrebuje mene, želi se me dotakniti. Želim Vam moči, da bi si dopustili najti – Jezusa. Naj ima topel dom v vašem srcu, domu ali družini! Bodite »zvezdica« Njegovo darilo skozi vse leto 2020 svojim bližnjim!

December 2019 ▪ Št. 78

3

Venčeslav Thaler

Mestna občina Ljubljana in ČS Šiška sta 14.novembra organizirali delavnico z naslovom »Temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne uporabe defibrilatorja«. Opravili so tudi brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja ter holesterola za vse prisotne. Predavanje je bilo v prostorih OŠ Koseze. Izredno zanimivega, predvsem pa poučnega dogodka se je žal udeležilo le deset krajanov Kosez!

(Opomba uredništva: tekst ni laktoriran)

! e k i n z a r p e Vesel

Tudi letos je na koseški tržnici zadišalo po pečenem kostanju.

PRAZNJENJE KOŠA ZA SMETI Janez Vovko

Potem ko so julija 2016 poleg kozolca za obvestila pri UBU 48 na pobudo ČS Šiška postavili velik okrogli kovinski koš za odpadke, se je skoraj leto in pol dogajalo, da je bil koš zaradi le enkrat tedenskega praznjenja prepoln, ogromno smeti pa je ležalo tudi okoli njega. Ker ni bil dosežen dogovor, da podjetje SNAGA koš prazni večkrat, je bil koš v letu 2018 odstranjen. In dobro leto ni bilo več nobenega problema z odlaganjem vreč z gospodinjskimi odpadki, ki sicer sodijo v zabojnike za smeti, nameščene na začetku koridorjev terasastih blokov. A letos spomladi je bil koš ponovno nameščen in zgodba se ponavlja. Koš se prazni ob ponedeljkih, že vsaj od srede naprej je poln in nevestni stanovalci terasastih blokov vreče s smetmi odlagajo enostavno poleg koša. Zato ponavljamo, kar smo zapisali že v Koseškem glasu aprila 2017: če je bil koš že postavljen, ga je potrebno glede na količino odpadkov pogosteje prazniti ali pa je bolje, da ga tam sploh ni!

ŽEGNANJE V KOSEZAH Janez Lončarič, Matevž Trdan

V nedeljo, 8. septembra, je minilo 45 let od končane gradnje in posvetitve nove cerkve v Kosezah. Posvečena je bila Mariji Božji materi, ki goduje na ta dan. Po starih običajih je potem vsako leto na ta praznik tudi žegnanje, ki je bilo letos še posebej slovesno. Na župnikovo povabilo si je vzel čas za obisk tudi ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore. Svečanost je bila v soboto, 14. septembra . Praznovanje se je začelo s slavnostno mašo ob 16. uri in se nadaljevalo s pogostitvijo do poznih večernih ur. Po maši je nadškof blagoslovil končana dela v naši župniji, na katera smo po njegovih besedah lahko ponosni. Na strehi cerkve so postavljene sončne celice za samooskrbo z elektriko, kupljeno je bilo zemljišče okoli cerkve, obnovljeni so bili kozolci in zamenjana strešna kritina na stari cerkvi. Narejen je bil tudi izkop temeljev za novo župnišče. Z blagoslovitvijo teh del je bilo dano tudi priznanje za uspešno delo župnika, župnijskega sveta in ključarjev ter celotnega župnijskega občestva. Posebno doživetje je bilo tudi to, da je bilo nekaj domačinov napravljenih v narodne noše. Prizor, ki ga poznamo z Gasparijevih slik, je dal še poseben pečat k temu ljudskemu slavju. Na raznih prireditvah premalokrat vidimo tak etnološki motiv izražanja slovenstva, zato smo bili veseli, da se je to zgodilo tudi pri nas. Verni in neverni obiskovalci so izrazili željo po ponovnem druženju na podobnih prireditvah, še posebej sedaj, ko imamo tako lep park s kozolci, s čimer se ne more pohvaliti nihče v našem mestnem okolju.

zgodilo se je

prejeli smo

December 2019 ▪ Št. 78


5

December 2019 ▪ Št. 78

Maturanti in učitelji meščanske deške šole v Zgornji Šiški, foto Pavel Kunaver, original hrani Jurij Kunaver

NOVO ŽUPNIŠČE Janez Lončarič

Na zemljišču, ki je bilo letos kupljeno na dražbi od propadlega Vegrada, bo kmalu stalo novo župnišče. Ko so arheologi končali svoje delo in izdali soglasje h gradnji, so začeli svoje delo arhitekti. Arheološka izkopavanja so pokazala, da je na tem mestu v rimskih časih stala kmetija, ki je s svojimi pridelki oskrbovala takratno Emono. Kamnite ostanke so očistili, fotografirali in geometrično obdelali ter označene odpeljali. Za zasutje jame so navozili gramoz, ga zravnali in utrdili, da je parcela pripravljena za izdelavo temeljev. Osnovna ideja novega poslopja, v katerem bodo župnijske pisarne, učilnica, večnamenski prostor in stanovanje za župnika, je že v rokah arhitektov. Tako bo prostor med Podutiško cesto in ulico Draga z novim župniščem, parkiriščem, obema cerkvama in seveda obnovljenima kozolcema tvoril neko zaključeno celoto. Člane gradbenega odbora in župnijskega sveta čaka še ogromno dela, ki se ga lotevajo z velikim entuziazmom in z željo, ustvariti nekaj, kar bo služilo nam in našim naslednjim rodovom. S finančno pomočjo krajanov in prodajo starega župnišča raste nov del Kosez, ki bo služil vernikom in obiskovalcem parka med kozolci za varno igro najmlajših in počitek osivelih prebivalcev »najlepšega mesta na svetu«.

KOSEZE SKOZI ČAS

Čistilna akcija KS Koseze na Koseškem bajerju 17.4.1993, foto Venčeslav Thaler, arhiv TD Koseze

Janez Vovko

Nadaljujemo z objavo starih fotografij in razglednic Kosez. Učenci meščanske deške šole v Zgornji Šiški urejajo vrt, foto Pavel Kunaver, original hrani Jurij Kunaver

Pred vhodom v meščansko deško šolo v Zgornji Šiški, foto Pavel Kunaver, original hrani Jurij Kunaver

Če razpolagate s starimi razglednicami Kosez ali Zgornje Šiške, vas prosimo, da nam to sporočite na info@td-koseze.si

predstavljamo vam

44

zgodilo se je

December 2019 ▪ Št. 78


METEOROLOŠKA POSTAJA OŠ KOSEZE Tanja Rašković in Petra Madronič, učiteljici geografije na OŠ Koseze

Dolgoletna želja po popestritvi pouka geografije na OŠ Koseze z meteorološko hišico se je v letošnjem letu končno izpolnila. Po neumornem iskanju primerne hišice in naprav smo leta 2018 s pomočjo gospoda Boštjana Črniča na šolo prejeli staro, odrabljeno hiško z Agencije Republike Slovenije za okolje. Učenci so jo s hišnikoma in učiteljicami tehničnega pouka zbrusili in na novo prebarvali ter ji podaljšali življenje. Šolski sklad je namenil sredstva za naprave in tako je marca 2019 prvič začela beležiti vreme v učilnici na prostem ob šolskem vrtu. Meteorološka hiška je tako postala dodana vrednost naše šole, saj se z njo in njenim delovanjem seznanjajo učenci vseh razredov. Učenci od 5. do 9. razreda spremljajo vremensko dogajanje in ga pri pouku in interesni dejavnosti analizirajo ter primerjajo podatke z ostalimi meteorološkimi postajami. V novembru so krožkarji vstopili v kontakt z učenci OŠ Vodice in se dogovorili, da si bodo pošiljali podatke in izdelali analizo ter poiskali vzroke za razlike v vremenskem dogajanju obeh krajev. Kateri mesec je bil najbolj deževen in kateri dan najbolj vroč, si lahko pogledate na spodnjem grafu.

6

December 2019 ▪ Št. 78

7

obvestila

predstavljamo vam

December 2019 ▪ Št. 78

VREMENSKI PODATKI POLETJE 2019 Venčeslav Thaler

V letošnjem meteorološkem poletju (junij, julij in avgust) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

maksimalna temperatura: 36,3°C inimalna temperatura: 8,3°C m padavine: 307,02 litra število dni s padavinami: 33 število dni z nevihto: 9 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 0 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 0 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 79 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 33 maksimalna hitrost vetra: 39,24 km/h

Minimalni in maksimalni termometer

VREMENSKI PODATKI JESEN 2019 Venčeslav Thaler

V letošnji meteorološki jeseni (september, oktober in november) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

maksimalna temperatura: 30,9°C inimalna temperatura: -0,7°C m padavine: 381,55 litra število dni s padavinami: 44 število dni z nevihto: 1 število dni s snežno oddejo: 0 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 0 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 1 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 9 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 1 maksimalna hitrost vetra: 37,44 km/h

Glasilo Turističnega društva Koseze

Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma spomladi 2020 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Fotografija na naslovnici: Venčeslav Thaler Naklada: 300 izvodov


obvestila

December 2019 ▪ Št. 78

8

Vrtnarstvo BERLIČ, Šlosarjeva 17, Ljubljana, ob Draveljskem pokopališču telefon: 01 5074 214

Velika in pisana izbira cvetja za dom in vrt

Novo- sadike zelenjave

Novo – bogata izbira dišavnic

Novo – zasajenje korit

Velika izbira substratov za sajenje

BIO substrat za zelenjavo in zelišča

Vsak kupec prejme bon za popust