Koseški glas, št. 76

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XXII

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

April 2019 Št. 76

90 let zgradbe nekdanje osnovne in meščanske šole - danes osnovna šola Valentina Vodnika


zgodilo se je

April 2019 ▪ Št. 76

22

VAJA REŠEVANJA Venčeslav Thaler

V sredini januarja, ko je Koseški bajer zamrznil, so gasilci Gasilske brigade Ljubljana izvedli akcijo reševanja človeka, ki se mu je udrl led in je padel v ledeno vodo. Zanimivo dogajanje so z obale spremljali številni sprehajalci.

ČIŠČENJE VODOTOKOV Venčeslav Thaler

Po več kot 21 letih so februarja odstranili drevje in grmovje na brežini kanala meteornih voda, ki poteka od Podutiške ceste skozi naselje individualnih hiš do Laz.


April 2019 ▪ Št. 76

3

zgodilo se je

REŠEVALNI OBROČ Janez Lončarič

Na slikah sta reševalna obroča, ki pa to nista več. Neznani vandali so s treh obročev ukradli pritrjene vrvi za vleko obroča, ki bi se ga držala pomoči potrebna oseba. Ker je obala bajerja precej strma in na nekaterih mestih zaradi erozije že precej načeta, je velika možnost, da pride do zdrsa v vodo. Dno bajerja je blatno in ilovnato, zato ni mogoče, da se človek, ki pade vanj, sam reši iz vode. Noge ostanejo v mulju in jih ni mogoče izvleči. Osebi je pri reševanju potrebno vreči obroč in ga s pritrjeno vrvjo povleči do obale. Žal pa to ni več mogoče zaradi neodgovornih obiskovalcev, ki so pokradli vrvi. Nikakor ne morem razumeti, da se zaradi nekaj evrov ali pa samo zaradi objestnosti ogroža življenje nesrečnika, ki bi padel v vodo. Seveda pa s tem neodgovornim dejanjem ne dajemo priznanja ljudem, ki skrbijo za varnost sprehajalcev v sicer zelo lepo urejenem parku. Želim si, da obročev nikoli ne bomo potrebovali za reševanje oseb iz vode, bilo bi pa vseeno lepo, da bi bili kompletni in pripravljeni za morebitno uporabo.

NOVO ŽUPNIŠČE Janez Lončarič

Po uspešno izvedenem nakupu parcele poleg župnijske cerkve je na njej nastalo urejeno parkirišče za cerkvene potrebe. Ker pa je koseški župnik, gospod Igor Dolinšek, na javni dražbi v propadlem Vegradu izvedel, da je del parcele zazidljiv, se je na Župnijskem pastoralnem svetu pojavila ideja o gradnji novega župnišča. S prodajo starega objekta na drugi strani ceste bi se dobilo dovolj sredstev za izgradnjo novega. Po pridobitvi lokacijske informacije je bilo potrebno dobiti tudi soglasje arheološkega zavoda. V okolici cerkve se je v preteklosti že našlo nekaj rimskih zgodovinskih gradbenih izkopanin. Tudi na tem mestu so našli nekakšno kamnito cesto ali pa tlakovano dvorišče. Ker pa so izkopanine globlje od predvidenih temeljev nove zgradbe, je bilo soglasje brez težav izdano. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja se tako nadaljuje z izdelavo načrtov in s pridobitvijo še preostalih soglasij, ki so potrebna za gradnjo novega objekta.


zgodilo se je

April 2019 ▪ Št. 76

44

KLOPI ZA POČITEK Janez Vovko

Pogodbeni izvajalec je v prvih toplejših dnevih namestil nazaj preko zime odstranjene klopi za počitek v naselju Koseze. Klopi so bile pozimi popravljene, očiščene in prebarvane.

NAJSTAREJŠA HIŠA V KOSEZAH Janez Lončarič

Podoba Kosez se bo kmalu zopet spremenila. Tudi Kocmanova hiša na Dragi ne more kljubovati zobu časa. Hiša je bila zgrajena v sredini 19.stoletja, okoli leta 1850, in je takrat imela naslov Koseze št. 5. V ljubljanskem potresu leta 1895 je bila precej poškodovana in leta 1901 obnovljena, kar dokazuje vklesan napis na portalu. Ker je bila parcela s poslopjem na naslovu Draga 28 pred kratkim prodana in bo tam stala nova hiša, bo potrebno to najstarejšo zgradbo v Kosezah podreti. Mrzlikarjeva hiša, po domače Kocmanova, bo tako ostala samo še v spominu nas, starih Koseščanov, saj se še dobro spominjamo mame Micke, ki je doživela 102 leti, in očeta Franceta. Koseze se tako v duhu časa spreminjajo, kar je tudi prav, saj se nove zgradbe veliko bolj ujemajo z arhitekturo naselja Mostec, ki je kakorkoli gledano le eno najlepših naselij v Ljubljani.

SPOMLADANSKO UREJANJE ZELENIC Janez Vovko

Tako kot vsako leto je tudi letos spomladi pogodbeni izvajalec pospravil in uredil zelenice, ki jih vzdržujemo v okviru enotnega urejanja naselja Koseze. Nagrabljenega in pobranega je bilo precej vejevja in listja, ki je bilo odpeljano na deponijo Barje. Zelenice so tako pripravljene na prvo letošnjo košnjo.


OBNOVLJEN KOZOLEC Janez Lončarič

Še enkrat se je izkazalo, da Župnija Koseze ne skrbi samo za duševno pomiritev naših duš, ampak tudi za lepotno podobo našega kraja. Z nakupom parcele ob cerkvi je župnija dobila tudi pripadajočo podrtijo propadajočega kozolca. Namesto da bi odstranili lesene ostanke in zasadili okrasno drevje, so se odločili, da kozolec obnovijo oziroma postavijo novega. Nekoč etnološki ponos okolja v Kosezah je zadnja leta nezadržno propadal. Turistično društvo Koseze je pred leti ustanovilo komisijo za obnovitev kozolcev, vendar na nivoju Mestne občine Ljubljana ni naletelo na razumevanje. Kljub našemu trudu in podpori Četrtne skupnosti nam ni uspelo pridobiti sredstev za obnovo teh etnoloških posebnosti. Poznano je, da jih imamo v Evropi v takšni obliki samo v Sloveniji in da smo enega celo podarili princu Charlesu ob njegovem obisku pri nas. Kozolec, ki je po mojem prepričanju najbližje mestnemu središču, bo sedaj v enaki obliki obnovila župnija. S tem bo podoba cerkve z okolico pridobila še nov etnološki spomenik, ki bo skupaj s cerkvama in novim župniščem tvoril zaključeno podobo naših lepih Kosez. Župnik, gospod Igor Dolinšek, je s pomočjo vernikov tako poskrbel za ohranitev teh posebnosti, ki so nam in našim zanamcem v spomin in ponos.

povečanje števila avtobusnih prog k temu, da pustimo svoje avtomobile doma in uporabimo javni prevoz. Ozaveščenost ljudi se vidi tudi po tem, da število potnikov nezadržno narašča.

UNIČEVANJE OBREŽJA BAJERJA Janez Vovko

Konec lanskega leta so prav na hitro del zahodne obale Koseškega bajerja oskrunili z lesenimi debli in ogromnimi skalami, ki bolj sodijo v alpsko okolje kot pa v Krajinski park Rožnik-Tivoli-Šišenski hrib. Krajanov ni nihče obvestil o namenu the del, zato se zgolj ugiba ali gre za kvazi protipoplavne ukrepe v MOL.

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE Janez Lončarič

V križišču Šišenske ulice, Pod hribom, Drage in Večne poti je podjetje Ljubljanski potniški promet uredilo dve novi postajališči. Progi 18 in 18L sta postali nenadomestljivi velikemu številu Ljubljančanov. Prebivalci Kosez in dela Zg. Šiške so se zelo hitro navadili na hiter dostop v Rožno dolino, center in naprej do Stožic, kjer je tudi P+R parkirišče. Po podatkih LPP je lani to progo uporabilo že 771000 uporabnikov. Zaradi večje varnosti potnikov dosedanja postajališča na voznem pasu niso bila več ustrezna. Z novimi postajami v Kosezah in pri Živalskem vrtu na Večni poti je čakanje na avtobus precej prijetnejše, predvsem pa varnejše. Zaradi vse večjega onesnaževanja zraka z izpušnimi plini avtomobilov pripomore

Če razpolagate s starimi razglednicami Kosez ali Zgornje Šiške, vas prosimo, da nam to sporočite na info@td-koseze.si

zgodilo se je

April 2019 ▪ Št. 76

5


predstavljamo vam

April 2019 ▪ Št. 76

KOSEZE SKOZI ČAS Venčeslav Thaler

Nadaljujemo z objavo starih fotografij in razglednic Kosez. Domačija Zakotnik okoli leta 1918 (danes Koseška 5, pred tem Draga 44, še prej Koseze 6), original hrani Andrej Duh

6

VREMENSKI PODATKI ZIMA 2018/2019 Venčeslav Thaler

V letošnji meteorološki zimi(december, januar in februar) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Drsalci na Koseškem bajerju pred drugo svetovno vojno, foto Pavel Kunaver, original hrani Jurij Kunaver

maksimalna temperatura: 19,8 °C minimalna temperatura: -8,6°C padavine: 147, 06 litra število dni s padavinami: 15 število dni z nevihto: 0 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 1 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 68 maksimalna hitrost vetra: 42,48 km/h dnevi s snežno odejo: 14 skupaj padlo snega(cm): 13

PREGLED VREMENA V KOSEZAH Venčeslav Thaler

V nadaljevanju nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih v letu 2018 na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze: povprečna letna temperatura: 10,82°C absolutna maksimalna temp.: 34,4°C (8. avgust) absolutna minimalna temp.: -13,5°C (28. februar) občutek mraza: -22,1°C (26. februar)

VREMENSKI PODATKI JESEN 2018

število ledenih dni (Tmax. <0°C): 7 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 70 število mrzlih dni(Tmin=<-10°C): 2 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 109 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 30

Venčeslav Thaler

število dni s padavinami: 126 število dni s snežno odejo: 40 maksimalna višina snežne odeje: 30 cm (7. februar) višina novozapadlega snega: 122 cm

–– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

maksimalno padavin v 1 uri: 19,68 mm (25. avgust) maksimalno padavin v 24 urah: 73,03 (25. avgust) maksimalno padavin v 1 mesecu: 145,0 mm (avgust) letna količina padavin: 1213,62 mm

V lanski meteorološki jeseni(september, oktober in november) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: maksimalna temperatura: 29,8 °C minimalna temperatura: -4,2°C padavine: 318,42 litra število dni s padavinami: 34 število dni z nevihto: 1 število dni s snežno odejo: 1 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 0 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 3 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 17 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 0 maksimalna hitrost vetra: 39,6 km/h

maksimalna hitrost vetra: 51,12 km/h (21. marec) minimalni zračni tlak: 993,5 hPa (6. marec) maksimalni zračni tlak: 1039,2 hPa (26. september) Za več informacij obiščite spletno stran: www.vreme.zajcek.org/koseze


ČISTILNA AKCIJA 28.MARCA

PRISPEVEK ZA EKUN

Venčeslav Thaler

Prejeli smo dopis, s katerim nas stanovalec terasastih blokov v Kosezah sprašuje, koliko zaračunavamo mesečno posameznim blokom za urejanje naselja. Zanima ga ali je ta znesek res 10 EUR.

Prve čistilne akcije v letu 2019, ki jo je izpeljalo Turistično društvo Koseze ob sodelovanju DPM Ljubo Šercer v sklopu akcije »ZA LEPŠO LJUBLJANO 2019«, se je v četrtek, 28.marca 2019 udeležilo skupno 26 udeležencev. Zbrali smo se ob 17.00 na zbirnem mestu ob iztoku iz Koseškega bajerja na Kmečki poti. Del udeležencev je pregledal in očistil obrežje Koseškega bajerja, ostali smo se podali v Koseški boršt in še globlje v gozd, ki sega od bajerja do ceste Roberta Blinca. Skupaj smo nabrali 7 vreč mešanih odpadkov Udeležencem akcije smo razdelili majice, ki jih je prispeval zavod Turizem Ljubljana. Med akcijo smo vsem udeležencem razdelili okrepčilo in pijačo. Zbrane odpadke smo odložili na koncu Žabje ulice poleg motela v gradnji in o lokaciji po telefonu obvestili podjetje Snaga. Akcija je bila končana ob 18.45.

Pojasnilo UO TD Koseze: Turistično drustvo Koseze zaračunava vsem lastnikom stanovanj v delu naselja Koseze, ki ga urejamo v okviru enotnega urejanja naselja Koseze enoten znesek v višini 6,50 EUR mesečno. V tem znesku je vključen tudi znesek DDV. Omenjeni znesek je nespremenjen že vse od 1.marca 2014. *** Na letošnjem občnem zboru TD Koseze je bilo ponovno izpostavljeno vprašanje prostorov za sestanke društev v Kosezah. V zvezi s tem smo županu MOL iz TD Koseze poslali dopis z naslednjo vsebino: Turistično društvo Koseze ponovno pošilja dopis z zahtevo Četrtni skupnosti Šiška in županu MOL, da se TAKOJ pridobi in uredi ustrezen prostor za društveno dejavnost, v katerem se bodo lahko občani srečevali na sestankih in dogodkih. Občanom Kosez naj se vrnejo prostori, ki so bili v preteklosti že namenjeni za društveno in družbeno dejavnost (prostori nekdanje KS Koseze na UBU 6), v katere so nesmiselno namestili podružnico vrtca Šentvid. Za te prostore so del sredstev ob nakupu stanovanj in stanovanjskih hiš prispevali vsi krajani Kosez!!! Prejeli smo tudi že odgovor Mestne uprave MOL, ki si ga lahko preberete v nadaljevanju: Spoštovani gospod Vovko! Županu MOL g. Zoranu Jankoviću ste poslali dopis, v katerem ga seznanjate s sklepi občnega zbora Turističnega društva Koseze. V zvezi s tem vas obveščamo, da se zavedamo, da bi na območju Kosez potrebovali prostore, kjer bi se izvajale aktivnosti lokalnih društev vključenih v program ČS Šiška. Vsi dosedanji poskusi za zagotovitev potrebnih prostorskih kapacitet (najem, nakup) so bili žal neuspešni. Z aktivnostmi za zagotovitev prostorov bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Do zagotovitve prostorov na območju Kosez pa so vam na voljo drugi prostori, s katerimi razpolagamo na območju Četrtne skupnosti Šiška. Lep pozdrav, Vojko Grünfeld, vodja službe Mestna uprava Služba za lokalno samoupravo

prejeli smo

April 2019 ▪ Št. 76

7


8

obvestila

April 2019 ▪ Št. 76

RAZSTAVE ZASEBNE MODULNE �ELEZNIŠKE MAKETE KOSEZE Venčeslav Thaler Termini razstav v letu 2019, vedno med 15.00 in 18.00: v soboto, 13. aprila v soboto, 18. maja v soboto, 8. junija v soboto, 21. septembra v soboto, 12. oktobra v soboto, 26. novembra v soboto, 21. decembra Razstava je na ogled v kletnih prostorih Osnovne šole Koseze, Ledarska 23. Vstopnine ni. Za več informacij obiščite spletno stran www.zeleznica.net.

Glasilo Turističnega društva Koseze

Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma poleti 2019 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Fotografija na naslovnici: Venčeslav Thaler Naklada: 300 izvodov


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.