Koseški glas, št. 75

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XXI

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

November 2018 Št. 75

Koseška tržnica po prenovi – boljše ali slabše?


zgodilo se je

November 2018 ▪ Št. 75

22

KOSEŠKI ODPADKOVNI TRIKOTNIK? mag. Tomaž Ogrin

Na začetku naselja koseških terasastih blokov, na mestnem zemljišču ob Ulici bratov Učakar zraven igrišč Ilirije, se pred koridorjem meni nič, tebi nič pojavi nekaj kosov razbitega pohištva. Kljub temu da ni razpisa za odvoz kosovnih odpadkov. Videti je, da so ti kosi znak nekaterim, da naj bi bil tu predviden odvoz kosovnih odpadkov, in hitro dodajajo še svoje. Pa ne le iz sosednjih blokov. Opaženi so tudi dovozi izven tega naselja. Najraje v mraku in ponoči, kot da se prebivalci drugih delov Ljubljane zavedajo, da ne delajo prav. Tako hitro nastane ogromen kup, kakršnega smo bili stanovalci deležni letos sredi poletja (slika 1). V njem je bila mešanica kosov stavbnega, kuhinjskega in spalnega pohištva pa gradbeni materiali, ostanki mizarske obrti in kdo bi vse naštel. Najhuje pa je, da nekateri pri odlaganju razbijejo okna in ogledala, kar pušča nešteto steklenih drobcev še daleč naokrog. Nevarno za človeka in živali ter kolesarske gume. Na posredovanje nekaterih stanovalcev je bil kup končno odpeljan, menda na stroške mesta. A pojavljajo se spet novi kupi. Mar gre za koseški trikotnik, usoden za kosovne odpadke? Po tistem odvozu sta namreč začela v naslednjih mesecih nastajati še dva podobna kupa. Na MOL so stanovalci poslali več predlogov, med njimi predlog žive meje(odgovor še čakamo), in pozivov, naj ta prostor kako zaščiti. A vsaj enkrat na leto je razpisan odvoz kosovnih odpadkov tudi za prvi niz blokov (A), ki ta prostor takrat potrebuje. V zadnjem odgovoru MOL prizadevni stanovalki vendar obljublja količke, s čimer bi preprečili tudi parkiranje na zeleni brežini. Ali bo koseški trikotnik kot magnet za kosovne odpadke izgubil svojo moč, pa bo povedala prihodnost.

PODRTA VRBA V BAJERJU Janez Lončarič

Zobu časa je podlegla vrba na obrežju bajerja. Staro drevo je bilo že dalj časa nagnjeno nad gladino in je grozilo, da se bo izruvalo in padlo v vodo. Deblo je nudilo prostor za sončenje želv, ki sicer niso avtohtone živali v tej vodi, so se pa zaredile zaradi neodgovornih ljubiteljev živali, ki so jih odložili v bajer, ko so se jih naveličali. Starejši prebivalci Kosez se bodo verjetno spomnili, da je v šestdesetih letih, ko v bajerju še ni bilo vode, tukaj obstajala pot v izkopano glineno jamo. Po dnu današnjega bajerja je rasla trava, ki so jo kmetje kosili in sušili za seno. V jami je bilo tudi strelišče strelskega društva Jelenov žleb, ki je imelo sedež v tedanjem Agrostroju.


RAZSTAVA NA OSNOVNI ŠOLI KOSEZE Venčeslav Thaler

Razstava, posvečena naravni in kulturni dediščini Koseškega bajerja, je bila na OŠ Koseze na ogled v času Tedna kulturne dediščine.

ODPRTJE PARKA dr. ANGELE PISKERNIK Venčeslav Thaler

S prijateljskim druženjem v petek, 21.9.2018 ob 13.00 je bil odprt nov Park dr. Angele Piskernik v Ljubljani. Ob novo postavljeni tabli »Park Angele Piskernik« na odcepu drevoreda PST – Poti spominov in tovarištva od Kmečke poti, sta spregovorila ljubljanski podžupan, arhitekt univ.prof. Janez Koželj in Franc Jožef Smrtnik, župan trške občine Železna Kapla – Bela (Eisenkappel – Vellach, kjer so svoji veliki rojakinji že leta 2015 odkrili spominsko ploščo). Dr. Nada Praprotnik, v botaniki in naravovarstvu nadaljevalka dela dr. Piskernikove, je predstavila lik te največje koroške Slovenke doslej. Za literarni okvir slovesnosti je poskrbela ljubljanska Korošica mag. Lidija Golc iz Grafenauerjevega rodu, prisluhnili pa smo tudi nekaj koroškim pesmim. Peš ali s kolesi smo se po koncu druženja odpravili po PST do drugih tabel, ki označujejo meje novega parka. Z okupirano Ljubljano dr. Piskernikovo povezuje tudi dejstvo, da je bila zaradi svojega protifašističnega odporništva poldrugo leto v zaporu in v koncentracijskem taborišču Ravensbrück.

zgodilo se je

November 2018 ▪ Št. 75

3


44

zgodilo se je

November 2018 ▪ Št. 75

OSAMLJENA LABODA Venčeslav Thaler

Potem, ko je lani jeseni iz neznanih razlogov poginil labodji samec, si je labodka z novim partnerjem letošnjo pomlad ponovno ustvarila družino. Izvalili so se jima štirje mladiči, ki pa so v manj kot tednu dni vsi skrivnostno izginili. Tako letos odrasla laboda samevata na bajerju. Sprašujemo se: le komu so labodi tako zelo v napoto?

NOVO PARKIRIŠČE OB CERKVI Janez Lončarič

Ob koncu junija je prišla v župnišče informacija, da se bo konec avgusta odvijala druga, ponovljena dražba za zemljišče ob novi cerkvi. Glede na to, da so bile meje okoli cerkve nekje tudi samo en meter do sosednjih parcel, so se člani gospodarskega sveta župnije odločili, da bi bil nakup smiseln. Po pridobitvi strokovnih pravnih mnenj, oceni tveganj in finančnih možnosti je župnijski pastoralni svet sprejel odločitev, da se gre na dražbo in kandidira za nakup zemljišča. Dražba je bila za župnijo uspešna in 1370 m2 velika parcela je prešla v cerkveno last. Veseli smo, da bodo sedaj procesije potekale po župnijski zemlji. Pomembno pa je tudi to, da je konec strahu, da bi na tem zemljišču zrasel kakšen večji objekt, ki bi zakrival umetniški Kregarjev vitraž na južni strani nove cerkve. Ima pa to naše veselje tudi resnejšo plat, saj je treba v stečajno maso Vegrada plačati res zajetno vsoto. Glede na to, da je to naložba tudi za kasnejše rodove naših zanamcev, župnija računa na razumevanje in pomoč župljanov in vseh dobrih ljudi, ki jim je mar, da se bodo naši otroci varno igrali okoli cerkve. Pomembno je tudi, da bodo verniki imeli kje parkirati svoja vozila pri obisku svetih maš, med tednom pa bo mogoče parkirati z uporabo kartic, ki se bodo dobile v župnišču.

PRENOVA TRŽNICE KOSEZE Venčeslav Thaler

Letošnje poletje je potekala prenova zunanjih površin Tržnice Koseze ob Vodnikovi cesti. Uredili so ploščad ob avtobusni postaji, preko stopnic prehod na obstoječo zunanjo tržnico in manjši park s pitnikom. Pred pričetkom del so žal podrli tri večja drevesa, ki so jih sicer nadomestili s petimi novimi, a ta so zelo, zelo majhna in bo trajalo dolga leta, da bodo dajala prijetno senco. Prestavili so tudi postajo za izposojo koles Bicikelj. Povsem nerazumno pa je, da so nekaj že prej obstoječih stojnic prestavili na ploščad ob avtobusni postaji, kjer bodo tako izdelki kot prodajalci izpostavljeni vročini in predvsem izpušnim plinom. Zaradi tega je zelo verjetno,


da se jim bo zmanjšal promet, saj marsikdo ne bo hotel kupiti zelenjave tik ob cesti in bo odšel raje do ostalih stojnic.

KOSEŠKI BAJER NEKOČ, DANES IN JUTRI Andreja Rudaš

V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine smo se na OŠ Koseze odločili malce bolj podrobno proučiti šolski okoliš. Lotili smo se projekta pod naslovom Koseški bajer nekoč, danes in jutri, ki smo ga prijavili med dogodke Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V začetku leta smo se podali v raziskovalne vode. Učenca Rok Švajger Jontez in Filip Simič sta se z velikim zanimanjem lotila pisanja raziskovalne naloge Koseški bajer nekoč in danes. Raziskala sta preteklost bajerja, njegovo naravno in kulturno dediščino ter ugotavljala, v kolikšni meri poznajo učenci šole svojo okolico. Naloga je bila predstavljena na 31. srečanju mladih raziskovalcev in dosegla visoko uvrstitev. Z novim šolskim letom se je izvajanje projekta nadaljevalo. Učenci 9. razreda so se septembra v okviru naravoslovnega dne lotili terenskega proučevanja bajerja. Učenci 7. in 8. razreda so v okviru projektnega dela pri učnih urah zgodovine izdelovali plakate, makete, zemljevide in turistične brošure. Ljubitelj fotografije, učenec Nino Sajič, je današnjo podobo bajerja z okolico ovekovečil s pomočjo fotografskega objektiva. Učenci razredne stopnje pa so si bajer zamišljali v prihodnosti in v pritličju šole razstavili risbice Koseškega bajerja čez 100 let. Razstavo, posvečeno naravni in kulturni dediščini Koseškega bajerja, smo na šoli postavili v začetku okto-

November 2018 ▪ Št. 75

bra, v času Tedna kulturne dediščine. Skupina enajstih učencev iz 7. razreda se je še posebej potrudila, se vživela v vlogo turističnih vodnikov in organizirala vodenje po okolici Koseškega bajerja. Vabljena je bila širša okolica, vodenje pa je bilo izvedeno na dan kostanjevega piknika, 18. oktobra. Učenci so na tematsko zasnovani turistični poti okrog Koseškega bajerja predstavili številne kulturne znamenitosti: Pot spominov in tovarištva, Tönniesovo vilo in Tönniesov spominski park, terasaste koseške bloke, elitno sosesko Mostec, pionirsko železnico in park Angele Piskernik. Dotaknili so se tudi zgodovine Kosez in še posebej izpostavili pomen delovanja Gustava Tönniesa, ki je na mestu današnjega bajerja imel glinokop in velja za enega najvidnejših gospodarstvenikov 19. stoletja na Kranjskem. Vodenja se je udeležilo okrog 35 ljudi, stari in mladi, in vsi so bili nad vodenjem navdušeni. Učenci so poželi same pohvale in marsikateri obiskovalec je na koncu povedal, da je izvedel veliko novega.

predstavljamo vam

5


November 2018 ▪ Št. 75

6

predstavljamo vam

KOSEZE SKOZI ČAS Venčeslav Thaler

Nadaljujemo z objavo starih fotografij in razglednic Kosez. Agrostroj okoli leta 1960 – original hrani Janez Lončarič

Prvo obhajilo v Kosezah 1965 – original hrani Venčeslav Thaler

UREJANJE NASELJA KOSEZE Janez Vovko

Upravni odbor TD Koseze je sklenil, da z oktobrom preneha izvajati EKUN(enotno urejanje naselja Koseze) na naslednjih lokacijah v individualnem delu naselja: zelenica na Kogovškovi ulici, zelenica na ovinku Ulice bratov Bezlajev nasproti hiše na Brajnikovi 53, zelenica ob novogradnji na Ulici bratov Bezlajev 61 in 69, zelenica pred hišami na Kremžarjevi 2 do 8, zelenica pred hišami na Kremžarjevi 10 do 16, zelenica pred hišami na Kremžarjevi 18 do 24, zelenica pred hišami na Kremžarjevi 26 do 32, zelenica pred hišami na Kremžarjevi 34 do 40, zelenica na hribu med Kremžarjevo in otroškim igriščem v gozdu Pri hrastih, zelenica med Brajnikovo in otroškim igriščem v gozdu Pri hrastih, zelenice na Vrščajevi, zelenice na Žigonovi, rondo na Ulici Olge Mohorjeve 14 do 21, rondo na Ferbarjevi 18 do 39, rondo na Plevančevi 39 do 45, rondo na Ulici Olge Mohorjeve 14 do 21. Razlog je v vse manjšem številu plačnikov prispevka v omenjenih ulicah – v nekaterih ulicah sploh ni bilo več plačnikov in smo prisiljeni zmanjšati obseg dela in s tem posledično stroške.

Ulica bratov Škofov leta 1974 – original hrani Venčeslav Thaler


November 2018 ▪ Št. 75

obvestila

7

Če razpolagate s starimi razglednicami Kosez ali Zgornje Šiške, vas prosimo, da nam to sporočite na info@td-koseze.si

VREMENSKI PODATKI POLETJE 2018 Venčeslav Thaler

V letošnjem meteorološkem poletju(junij, julij in avgust) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

maksimalna temperatura: 34,4 °C inimalna temperatura: 8,2°C m padavine: 340,71 litra število dni s padavinami: 30 število dni z nevihto: 9 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 0 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 0 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 71 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 30 maksimalna hitrost vetra: 40,5 km/h

Glasilo Turističnega društva Koseze

Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma spomladi 2019 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Fotografija na naslovnici: Venčeslav Thaler Naklada: 300 izvodov


8

obvestila

November 2018 ▪ Št. 75

Malice Kosila Rižote Koseška cesta 8, Ljubljana

Testenine Jedi po naročilu Pizze Solatni krožnik Sendviči Toast Sladice Sladoled

Organiziramo posebne dogodke kot so:

poroke, pogostitve, zabave, rojstni dnevi, … REZERVACIJE: Mario na 040 590 006 in 01 581 92 11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.