Koseški glas, št. 71

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XX

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

Avgust 2017 Št. 71

Pozdrav poletju - Midsommar


zgodilo se je

Avgust 2017 ▪ Št. 71

22

RAZSTAVA O PIONIRSKI PROGI OB KOSEŠKEM BAJERJU

SODELOVANJE PRI PROSLAVI ŠVEDSKEGA PRAZNIKA

Janez Vovko

Janez Lončarič

Član našega turističnega društva Venčeslav Thaler je sredi julija za en dan postavil na ogled razstavo o Pionirski progi nekoč in danes. Razstava na šestih panojih TER maketa postaje Jelenov žleb z lokomotivo in vagoni Pionirskega vlaka je bila na ogled celo dopoldne na pešpoti mimo Koseškega bajerja. Marsikateri mimoidoči se je nostalgično spomnil časov, ko so se celo še vOzili s tem vlakom, medtem ko so drugi presenečeni ugotavljali, da je v Kosezah svoje dni vozil vlak.

Društvo slovensko švedskega prijateljstva se je Turističnemu društvu Koseze lepo zahvalilo za pomoč pri organizaciji proslave ob praznovanju švedskega praznika imenovanega Midsommar in preimenovanju Koseškega parka v Park Gustava Toeniesa. Poleg ostalih udeležencev pri pripravi praznovanja smo člani našega društva igrali pomembno vlogo, saj so nas zadolžili za izdelavo in postavitev osem metrov visokega mlaja v obliki križa in okrašenega z bršljanom in trakovi v barvah švedske zastave. Okrasili so ga otroci in učiteljice Osnovne šole Koseze. Sama zgodba o mlaju pa se začne že v gozdu, ko je treba posekati primerno smreko, jo pripeljati domov, obeliti lubje in poskrbeti za vezavo prečnih letev. Vse to se brez pomoči gospoda Andreja Duha ne bi moglo zgoditi. Na dan proslave je bilo treba mlaj pripeljati na prizorišče, skopati skoraj meter globoko luknjo, hidravlično dvigniti mlaj in ga utrditi, da je stal popolnoma navpično, in seveda varno zasuti. Ker ob postavitvi na prizorišču še ni bilo električnega priključka, so se vsa dela izvajala ročno, kar v tisti vročini res ni bilo prijetno. Prijeten pa je bil občutek, da smo naredili nekaj dobrega za ljudi , ki jih ne poznamo, za obiskovalce same proslave in za vse krajane Kosez, saj so vsa sredstva javnega obveščanja poročala o tem dogodku. Glede na to, da smo sodelovali z dobrimi in poštenimi ljudmi, smo se dogovorili, da bomo prihodnje leto zagotovo prisotni pri izvedbi proslave, ki naj bi po besedah predstavnikov Društva slovensko švedskega prijateljstva postala tradicionalna.


Avgust 2017 ▪ Št. 71

zgodilo se je

3

RAZDEJANJE V KOSEŠKEM BORŠTU Janez Lončarič

PASJE STRANIŠČE Janez Vovko

Kljub obljubam pristojnih iz MOL in Snage, da bodo skrbeli za redno košnjo in vzdrževanje, je bilo lani zgrajeno pasje stranišče poleg Ilirije sredi meseca junija še vedno nepokošeno.

Vsakodnevni in občasni sprehajalci po gozdni poti med lokostrelskim streliščem in obrežjem bajerja pri Poti se držijo za glavo, ko vidijo razdejanje, ki ga za seboj puščajo gozdarski stroji. Iz prejšnje dober meter široke poti je nastala sedaj skoraj tri metre široka razrita zemlja z jarki od koles, ki so globoki tudi več deset centimetrov. Pot je težko prehodna, ob padavinah pa je po njej nemogoče hoditi, da o kakšnem kolesarjenju niti ne sanjamo. Posek je bil zaradi lubadarja sicer nujen in o tem ni nobenega dvoma, sam način pa se nam zdi vprašljiv. V Krajinskem parku Šišenski hrib in Rožnik ne bi smeli uporabljati enakih strojev, kot jih imajo v kočevskih gozdovih, na Pokljuki in Pohorju. Nič nas ne bi motilo, če bi kakšen dan več ropotali motorne žage in traktorji, saj bi delo trajalo nekoliko dlje, bi pa za seboj pustili rastočo podrast in nepoškodovane gozdne poti. Gozdarji so se sicer trudili, da bi bila škoda čim manjša, zato s strokovnega vidika ni bilo nič narobe. V danih možnostih so skušali tudi popraviti poti, vendar se človek kljub temu vpraša, ali se res ne bi dalo narediti drugače in z manjšim razdejanjem. Res je, da narava popravi človeške napake, pa vseeno mislim, da bi lahko z drugačnim pristopom opravili enako delo z enakim zaslužkom in z mnogo manj povzročene


zgodilo se je

Avgust 2017 ▪ Št. 71

44

BREZPLAČNE SADIKE CVETJA IN ZELIŠČ

LABODJA DRUŽINA

Janez Vovko

Venčeslav Thaler

Petindvajsetega maja smo na stojnici Turističnega društva Koseze v parku ob Koseškem bajerju že osmo leto zapored delili brezplačne sadike balkonskega cvetja in zelišč. Več kot 1500 sadik balkonskega cvetja in dobrih 1100 sadik zelenjave smo v dveh urah in pol razdelili med obiskovalce ob Koseškem bajerju. Del cvetja smo sami kupili v vrtnariji Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik gospod Berlič, za kar se mu najlepše zahvaljujemo. Izvedbo prireditve je sofinanciral Turizem Ljubljana.

Labodji par si je tudi letos uredil gnezdo ob Koseškem bajerju in si ustvaril družino. Že od konca aprila lahko uživamo v pogledu na labodjo družino, ki razveseljuje mlado ter staro od blizu in daleč v svojih vsakodnevnih sprehodih po obalah jezera.

KOŠNJA TRAVE Janez Vovko

Tudi v letošnjem letu pogodbeni izvajalec skrbi za redno košnjo in urejanje blizu 40000 m2 zelenic v delu naselja Koseze, ki ga vzdržuje naše društvo.


Avgust 2017 ▪ Št. 71

5

zgodilo se je

POŠKODOVANA KLOP Venčeslav Thaler

V maju so poškodovali leseno klop za počitek pred blokom na UBU30. Poskrbeli smo za zamenjavo in popravilo poškodovane klopi.

RAZSTAVE MODULNE ŽELEZNIŠKE MAKETE Janez Vovko

Marca, aprila, maja in junija so bile na OŠ Koseze dobro obiskane razstave zasebne modulne železniške makete Koseze.

ČISTILNE AKCIJE Janez Vovko

Turistično društvo Koseze je 23. in 30. marca ter 6. aprila izpeljalo čistilne akcije na področju Kosez. Na akcijah je sodelovalo 63 udeležencev, ki so skupaj nabrali 28 velikih vreč mešanih odpadkov, poleg tega pa še TV sprejemnik, avtomobilske odbijače, dele pohištva, pomivalni stroj in akumulatorski sesalnik. Udeležencem akcij smo razdelili majice, ki jih je prispeval zavod Turizem Ljubljana, sofinancer čistilne akcije.

KONCERT GODBE Venčeslav Thaler

Četrtna skupnost Šiška, Turistično društvo Koseze in KUD Pihalni orkester Litostroj smo v sredo, 26. Aprila, povabili krajane Kosez na prvomajski koncert Pihalnega orkestra Litostroj na osrednjem trgu terasastih blokov v Kosezah.


Avgust 2017 ▪ Št. 71

6

predstavljamo vam

KOSEZE SKOZI ČAS Venčeslav Thaler

Nadaljujemo z objavo starih fotografij in razglednic Kosez. Eden od številnih bunkerjev na Rožniku, 1943-vodnik LJUBLJANA V BODEČI ŽICI

Pogled na postajo JELENOV ŽLEB v Kosezah, 12.9.1949, foto Jere Leon

PEŠBUS V KOSEZAH Janez Lončarič

Akciji Pešbus Ministrstva za zdravje, Inštituta za politike prostora se je pridružila tudi Osnovna šola Koseze. Program Zdrav šolar spodbuja aktivno pot v šolo. Vse več je šolarjev, ki niso fizično aktivni in tudi v šolo ne prihajajo peš. Vse to vpliva na zdravje, prekomerno telesno težo in splošno aktivnost. Otroci, ki hodijo v šolo peš, so dosti bolj telesno pripravljeni in fizično bolj zdravi. Poleg tega, da lažje sledijo pouku, imajo več znanja o cestno prometnih predpisih, prometni varnosti in obnašanju na cesti. Na določenih mestih v Kosezah so bile s tablami označene postaje, na katerih so se zjutraj zbirali šolarji. Učitelji in nekateri starši so jih »pobirali« po določenem vrstnem redu in jih varno peš pripeljali v šolo. Mlajši otroci so pri tem spoznali pot, po kateri bodo še vrsto let sami hodili k pouku. Poleg tega, da je program Pešbus spodbudil veliko šolarjev, da bodo odslej hodili v šolo sami, podpirajo akcijo tudi preobremenjeni starši, ki jim bo odslej mogoče ostala kakšna minuta več pri pitju jutranje kave.

Če razpolagate s starimi razglednicami Kosez ali Zgornje Šiške, vas prosimo, da nam to sporočite na info@td-koseze.si

VREMENSKI PODATKI POMLAD 2017 Venčeslav Thaler

V letošnji meteorološki pomladi(marec, april in maj) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

aksimalna temperatura: 31,1 °C m minimalna temperatura: -3,1°C padavine: 255,79 litra število dni s padavinami: 29 število dni z nevihto: 5 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 2 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 10 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 12 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 0 maksimalna hitrost vetra: 38,16 km/h


Avgust 2017 ▪ Št. 71

7

obvestila

ODPADKI Borut Zajec

Spoštovani g. Vovko, odgovorni urednik Koseškega glasu! Posredujem Vam dve fotografiji kot dokaz visoke ekološke osveščenosti nekaterih brezobzirnih prebivalcev Kosez. Gre za križišče Drage in Ulice bratov Bezlajev in na Cesti ob obvoznici v podaljšku Kremžarjeve ulice. Kako najti te osebe brez občutka za lepo okolje, kjer živimo, drugače kot z objavo posledic njihovega neodgovornega početja v našem krajevnem glasilu. Mogoče jih bo postalo vsaj malo sram...Lepo Vas pozdravljam!

RAZSTAVE ZASEBNE MODULNE �ELEZNIŠKE MAKETE KOSEZE Roman Thaler Termini razstav v letu 2017, vedno med 15.00 in 18.00: v soboto, 23. septembra v soboto, 21. oktobra v soboto, 18. novembra v soboto, 16. decembra Razstava je na ogled v kletnih prostorih Osnovne šole Koseze, Ledarska 23. Vstopnine ni. Za več informacij obiščite spletno stran www.zeleznica.net.

Glasilo Turističnega društva Koseze

Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma decembra 2017 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Fotografija na naslovnici: Edvard Šega Naklada: 320 izvodov


Avgust 2017 ▪ Št. 71

obvestila

8

Malice Kosila Rižote Koseška cesta 8, Ljubljana

Testenine Jedi po naro~ilu Pizze Solatni krožnik Sendvi~i Toast Sladice Sladoled

Organiziramo posebne dogodke kot so:

poroke, pogostitve, zabave, rojstni dnevi, … REZERVACIJE: Mario na 040 590 006 in 01 581 92 11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.