Koseški glas, št. 70

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XX

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

April 2017 Št. 70

Novozgrajeni pločnik na Koseški cesti


zgodilo se je

April 2017 ▪ Št. 70

22

ZAMRZNJEN KOSEŠKI BAJER Venčeslav Thaler

Letošnji januar nam je postregel z zelo nizkimi temperaturami, ki so pripomogle, da je po nekaj letih trdno zamrznil Koseški bajer in dobre tri tedne omogočal brezplačno rekreacijo za mlado ter staro od blizu in daleč.

Del udeležencev občnega zbora

RUŠENJE ŠE ENE KOSEŠKE ZANIMIVOSTI Janez Lončarič Drsalci na bajerju

OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE Janez Lončarič

V petek, 24. Februarja, smo se člani TD Koseze zbrali v gostišču Avšič na rednem letnem občnem zboru. Obravnavali smo poročila odborov v preteklem letu in razpravljali o predstavljenih načrtih za letošnje leto. Predsednik društva Janez Vovko nam je predstavil program projektov in prireditev za razpis Zavoda za turizem Ljubljana v letu 2017. Tako naj bi sodelovali pri pripravi razstave o Pionirski progi, pripravi koncerta PG Litostroj na platoju pri bajerju, sodelovali bi tudi pri izvedbi prireditve Kresna noč pri bajerju s preimenovanjem Koseškega parka v Park Gustava Thoeniesa in pri pripravi koncerta Gala Gjurina. Tudi letos bomo brezplačno delili sadike balkonskega cvetja in soorganizirali razstave Modulne železniške makete v OŠ Koseze. Postavili bomo nove klopi za počitek, popravili kozolce za obvestila in postavili nekaj novih košev za smeti. Lotili se bomo projekta zbiranja starih fotografij Kosez, vzdrževali bomo spletno stran TD Koseze na internetu in pripravljali ter tiskali glasilo Koseški glas. Udeležili se bomo treh čistilnih akcij okoli bajerja, po gozdnih poteh v Koseškem borštu in brežini potoka Pržanec. Nekaj nalog, ki se jih ne da predvideti vnaprej, pa se bo verjetno pojavilo tudi med letom in jih bomo reševali sproti. Program dela je sicer obsežen, vendar smo prepričani, da nam bo z voljo vsaj nekaterih članov uspelo uresničiti zadane naloge.

Več kot sto let staro zgradbo na Koseški cesti 2 bodo v kratkem podrli in na tem mestu zgradili dva poslovno stanovanjska objekta. Malo Koseščanov pa ve, da je bila v tej zgradbi že leta 1925 ustanovljena prva jugoslovanska izdelovalnica avtomobilskih karoserij. V teh prostorih je družinsko podjetje Jožef Peterca Strojno kolarstvo že konec 19. in v začetku 20. stoletja začelo z izdelavo večjih lesenih vlečnih sani za osebe in tovor. Kasneje so nadaljevali s proizvodnjo avtomobilskih karoserij, ki so jih montirali na podvozja čeških avtomobilov Škoda. Izdelovali so karoserije za osebna in tovorna vozila, reševalne in poštne avtomobile ter avtobuse. Kadar so dobili večja naročila jugoslovanske kraljeve vojske, so zaposlovali tudi več kot sto delavcev, ki so izdelovali pretežno tovorna vozila. Po drugi svetovni vojni so v nacionalizirano tovarno naselili nemške vojne ujetnike in ustanovili podjetje Meprom, ki je proizvodnjo nadaljevalo na Peterčevih strojih, on pa je lahko delal kot preddelavec v svoji bivši tovarni. Ko se je Meprom izselil, se je v te prostore naselil TOBI, obrat limbuške tovarne štedilnikov. Ukvarjali so se z razvojem in izdelavo gospodinjskih grelnikov vode. Leta 1962 so se osamosvojili in se preimenovali v TIKI, servis in proizvodnja bojlerjev. Po preselitvi Tikija v novo tovarno v Magistrovi ulici je po denacionalizaciji vrnjeno poslopje gospa Vanda Peterca, hči ustanovitelja in prvotnega lastnika, oddala v najem podjetju Jurca TD. Po kasnejšem prenosu lastništva pa sta bila najemnika podjetje Langus kompresorji ter mehanična delavnica Podobnik in Tekavčič, v kateri so se ukvarjali s servisiranjem vrtnih kosilnic, ročnih bencinskih kos in motornih žag. Časi se spreminjajo, staro se umika novemu, napredek pa včasih le pusti pridih neke nostalgije po dogodkih, ki so se zgodili v času pred našim rojstvom in so zaznamovali življenje v okolišu, kjer smo se rodili in v njem živimo.


nekaj tovornjaki peska. Glede na to, da župan redno spremlja delo našega društva, nam je v šali predlagal, da se ob vseh dobro izpeljanih čistilnih akcijah lotimo še ene delovne akcije in zasujemo luknje na problematični cesti. V sproščenem pogovoru smo prejeli nekaj pohval za delo našega društva pa tudi mi smo se zahvalili za novi del ulice Draga in rekonstrukcijo ulice Pod hribom. Magistrat smo zapustili z dobrim občutkom, da smo za krajane Kosez zopet storili nekaj dobrega in da člani našega Turističnega društva le nismo samo turisti.

Lokacija okoli leta 1930

Luknje na cesti ob obvoznici

PRAZNJENJE KOŠA ZA SMETI Lokacija marec 2017

BILI SMO PRI ŽUPANU Janez Lončarič

Predsednik Turističnega društva Koseze Janez Vovko, tajnik Venčeslav Thaler in podpisani podpredsednik smo bili v sredo, 15. Marca, na obisku pri ljubljanskem županu gospodu Zoranu Jankoviću. V petnajst minutnem terminu smo mu predstavili nekaj želja našega društva. Pogovor je tekel predvsem okoli problema električnega priključka pri lesenem podestu na bajerju, pločnika na Koseški cesti, parkirnih prostorov pri Koseškem parku in o vzdrževanju ceste ob obvoznici med Kosezami in bivšo opekarno v Podutiku. V sproščenem pogovoru nam je župan pojasnil, da moramo zahtevo za električni priključek poslati na Četrtno skupnost Šiška in z njimi skupaj potem na Elektro Ljubljana. Sredstva za izdelavo pa se bodo našla prihodnje leto, ker jih bodo letos porabili za izvedbo pločnika na Koseški cesti. Parkirišče bodo naredili še letos v gozdu med Večno potjo, kolesarsko stezo proti Mostecu in Koseško cesto pri bivšem motelu. Ideja za ta parkirišča se je pojavila že pri graditvi soseske Mostec, vendar do izgradnje otroškega igrišča in novega prometnega režima na ulici Draga niso bila neobhodno potrebna. Makadamska cesta ob obvoznici pa je v privatni lasti in je KPL Ljubljana nima v svoji evidenci. Če bi se lastniki odločili za popravilo in nasutje cestišča, pa je mestna občina pripravljena pomagati z

Venčeslav Thaler

Sredi lanskega julija so poleg kozolca za obvestila pri UBU 48 na pobudo ČS Šiška postavili velik okrogli kovinski koš za odpadke. Koš je bil v dveh dneh poln, potem so smeti dneve ležale okoli njega. Omenjeni koš je nato TD Koseze večkrat spraznilo, predvsem pa pospravilo okolico koša. Po dolgotrajnem dopisovanju je Snaga pristala na enkrat tedensko praznjenje koša, kar pa je absolutno premalo. Če je bil koš že postavljen, ga je potrebno glede na količino odpadkov vsakodnevno prazniti ali pa je bolje, da ga tam sploh ni. Po zimskem zatišju je zadnji mesec stanje ponovno nevzdržno in resnično pričakujemo pametno odločitev. Torej koš redno prazniti ali pa ga odstraniti.

Koš in smeti okoli njega julija 2016

˝zgodilo se je

April 2017 ▪ Št. 70

3


44

predstavljamo vam

April 2017 ▪ Št. 70

Poln koš marca 2017

PRIZIDEK V VRTCU MOJCA

Nova igralnica

Marinka Andromako, pomočnica ravnateljice

Vrtec Mojca leži v okolju, ki ima zelo dobre pogoje za sproščeno igro otrok in njihovo učenje v naravnem učnem okolju. Vzgojiteljice omogočamo generacijam otrok pester program na vseh področjih kurikula in jih spodbujamo k različnim dejavnostim v naravi in vrtcu. Ves čas delovanja našega vrtca smo vsi zelo pogrešali notranji prostor, ki bi otrokom omogočal sproščeno gibanje, druženje in razvijanje različnih motoričnih spretnosti ter bi ga lahko koristili v vsakem vremenu in vseh letnih časih. Čeprav smo različne oblike gibanja izvajali na prostem, v igralnicah in naših garderobah, smo si ves čas želeli telovadnico z opremo, ki bi obogatila naše dejavnosti. Minilo je kar nekaj let od vseh zamisli in naše sanje so postale resničnost. Na travnatem delu igrišča, ki meji na Levičnikovo ulico, je Mestna občina Ljubljana zgradila večnamenski prostor oz. telovadnico, v kateri imajo naši otroci in tudi starši veliko možnosti za različne gibalne dejavnosti in srečanja, ki nas bogatijo, povezujejo in sproščajo. V telovadnici je otroke in starše ob koncu leta obiskal dedek Mraz, vzgojiteljice so za vse oddelke pripravile lutkovno igrico, glasbeno pravljico, novoletni ples, starši so izvedli gibalno in plesno urico, obiskali so nas otroci sosednjega vrtca in posamezni oddelki iz naših enot, za katere smo organizirali telovadno dopoldne. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo naši ravnateljici ge. Jovi Vidmar, ki je verjela v naše sanje, in županu Mestne občine Ljubljana g. Zoranu Jankoviču, ki je prisluhnil naši želji in potrebi. Vrtcu Mojca je z izgradnjo večnamenskega prostora omogočil dobre pogoje za kvalitetno izvajanje programa predšolske vzgoje.

Otvoritev

KOSEZE SKOZI ČAS Venčeslav Thaler

Nadaljujemo z objavo starih fotografij in razglednic Kosez. Pionirji kolesarji v Kosezah, 12.5.1979 - foto Marjan Ciglič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Pionirji kolesarji v Kosezah, 12.5.1979 - foto Marjan Ciglič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije


PREGLED VREMENA V KOSEZAH Venčeslav Thaler

V nadaljevanju nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih v letu 2016 na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze: povprečna letna temperatura: 10,89°C absolutna maksimalna temp.: 33,6°C (11.junij) absolutna minimalna temp.: -10,5°C (19.januar) občutek mraza: -10,8°C (29.januar) Ribiči na bajerju, 14.5.1983 - foto Miško Kranjec – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

število ledenih dni (Tmax. <0°C): 14 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 84 število mrzlih dni(Tmin=<-10°C): 1 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 89 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 29 število dni s padavinami: 145 število dni s snežno odejo: 13 maksimalna višina snežne odeje: 17 cm (16.janunar) višina novozapadlega snega: 59 cm maksimalno padavin v 1 uri: 21,75 mm (1.september) maksimalno padavin v 24 urah: 49,72 mm (6.november) maksimalno padavin v 1 mesecu: 205,03 mm (februar) letna količina padavin: 1283,88 mm

Če razpolagate s starimi razglednicami Kosez ali Zgornje Šiške, vas prosimo, da nam to sporočite na info@td-koseze.si

RAZSTAVE ZASEBNE MODULNE �ELEZNIŠKE MAKETE KOSEZE

maksimalna hitrost vetra: 45,72 km/h (9.februar) minimalni zračni tlak: 898,3 hPa (10.februar) maksimalni zračni tlak: 1039,5 hPa (30.december) Za več informacij obiščite spletno stran: www.vreme.zajcek.org/koseze

VREMENSKI PODATKI ZIMA 2016/17

Roman Thaler Termini razstav v letu 2017, vedno med 15.00 in 18.00: v soboto, 15. aprila v soboto, 20. maja v soboto, 17. junija v soboto, 23. septembra v soboto, 21. oktobra v soboto, 18. novembra v soboto, 16. decembra Razstava je na ogled v kletnih prostorih Osnovne šole Koseze, Ledarska 23. Vstopnine ni. Za več informacij obiščite spletno stran www.zeleznica.net.

Venčeslav Thaler

V letošnji meteorološki jeseni (december, januar in februar) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

maksimalna temperatura: 14,1 °C inimalna temperatura: -15,6°C m padavine: 143,97 litra število dni s padavinami: 12 število dni z nevihto: 0 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 0 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 0 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 76 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 24 število mrzlih dni (Tmin. =<-10°C): 11 maksimalna hitrost vetra: 35,6 km/h

predstavljamo vam

April 2017 ▪ Št. 70

5


prejeli smo

April 2017 ▪ Št. 70

SPOŠTOVANI PREDSTAVNIKI MOL IN ČS ŠIŠKA Franci Skok, v imenu stanovalcev Ulice bratov Učakar 12-14

Pred kratkim smo imeli lastniki stavbe UBU 12-14 redni letni zbor, na katerem je bila izpostavljena tudi naslednja problematika: Pred nekaj meseci je MOL v sodelovanju s ČS Šiška v neposredni bližini stavb UBU 8-14 postavil ograjeno pasje igrišče. To se je storilo brez vednosti naše lokalne skupnosti, zaradi česar v imenu VSEH (100%) lastnikov prisotnih na omenjenem zboru, podajamo pritožbo in naše izjemno nezadovoljstvo ter razočaranje nad ignoranco in nesodelovanjem! Dejstvu, da je novoograjeno zemljišče last MOL-a, nihče ne oporeka, vendar so tukaj še druga, v projekt očitno nezajeta in upoštevana dejstva. –– Da še vedno urejanje tega prostora turističnemu društvu Koseze plačujejo SAMO stanovalci UBU 4-70, kar je manj kot polovica vseh terasastih blokov v Kosezah! To lokacijo pa sedaj uporabljajo lastniki psov ne samo celotnega naselja terasastih blokov, temveč širše okolice Kosez in Šiške, ki svoje ljubljenčke tudi z avtomobili vozijo neposredno do tega igrišča! –– Da so to lokacijo za druženje že v preteklosti uporabljali samo lastniki psov, NE DRŽI, kar je evidentno iz poročila ki so ga na odgovor (pripeto v nadaljevanju) gospe Klarič pripravili lastniki. (priponka »pasje igrišče«). To zelenico so za igro in praznovanje svojih rojstnih dni redno uporabljali TUDI otroci naših blokov! (fotografije v dopisu) –– Da se je v času, odkar je postavljeno to igrišče, na zelenicah okrog njega koncentracija psov izjemno povečala. To dokazujejo fotografije pasjih iztrebkov in posledic uriniranja, ki so bile posnete samo na manjši bližnji zelenici, med vhodom UBU 14 in novoodprto trgovino Pasja gajba. Stanje v širši okolici pasjega igrišča ni nič boljše! Število nepobranih pasjih iztrebkov na tako majhnem prostoru priča o resnično problematičnem stanju na širšem območju izven pasjega igrišča! Glede na stanje 3.3.2017 navedbe o rednem vzdrževanju okolice očitno NE DRŽIJO! –– Da se je število psov, ki jih lastniki nimajo na povodcih IZVEN ograjenega prostora, tudi izjemno povečalo, kar lahko potrdijo tudi občinski redarji, ki nadzirajo (bi morali) in vodijo tovrstne prekrške. –– Da se je ZARADI pasjega igrišča in nove trgovine za male živali v bližini izredno povečal tudi motorni promet in parkiranje po zelenicah na tem območju. –– Da se blato iz ograjenega pasjega igrišča in divjih parkirišč v bližini tega na čevljih in pasjih tačkah raznaša na dostopne poti do blokov. Posledično tudi v našo stavbo, zaradi česar imamo povečane stroške čiščenja zaradi pogostejšega čiščenja!

6 –– Da se je kakovost bivanja zaradi pasjega igrišča občutno poslabšala. Izpostavljamo varnost stanovalcev, predvsem otrok, pred spuščenimi psi in njihovimi iztrebki, aroganco lastnikov psov, prišlo naj bi že do več verbalnih napadov z obeh strani, povečani motorni promet, pasji lajež v zgodnjih jutranjih in poznih večernih urah ter posledično tudi nižja vrednost nepremičnin v bližini... Glede na vsa našteta dejstva smo prepričani, da tovrstna namembnost skupnih zemljišč ne sodi v takšno neposredno bližino naselja! Ker si nihče ne želi še bolj zaostrovati razmer na terenu, predvsem pa PREDEN pride do resnejših konfliktov, pristojne prosimo za čimprejšnji odgovor z ustreznimi ukrepi in rešitvami. Pripis: V vednost pripenjam še odgovor gospe Špele Klarič ter dopis in fotografije naših stanovalcev. Ker se je včeraj več staršev ponovno pritožilo, da so otroci na neograjeni zelenici pohodili pasje iztrebke, sem zadevo fotodokumentiral, zato lahko tudi osebno potrdim, da je stanje resnično NEVZDRŽNO. V vednost poslano tudi na TD Koseze

ALI SE KDO DELA NORCA IZ NAS KRAJANOV? Venčeslav Thaler

Primer 1: Na zastavljeno vprašanje na portalu POBUDE MEŠČANOV, ki se je glasilo: Zakaj MOL nikoli ne pluži pločnikov ob Ulici bratov Škofov, Ulici Olge Mohorjeve, Ferberjevi ulici, Plevančevi ulici, Štirnovi ulici, Laknerjevi ulici , Velnarjevi ulici, Brajnikovi ulici ? je bil podan birokratski odgovor mestnih uradnikov: Spoštovani, Zahvaljujemo se vam za prejeto pobudo. Omenjeni pločniki so vzdolž zelo ozkih ulic v naselju vrstnih hiš. Omenjene ulice so zelo ozke, tik ob pločnikih so zasajene žive meje, zgrajene ograje. Prostora za odložiti sneg ni. S pločnikov se ga lahko odloži le na cesto, ki jo plužimo. Ker so pločniki zelo ozki in ker so tik ob pločnikih zgrajene ograje in zasajene žive meje bi pri pluženju pločnikov prišlo do poškodb le teh. Pločnikov se ne da plužiti tudi zato, ker na pločnikih stojijo parkirana vozila. Lep pozdrav. Sprašujem se, ali je kateri od mestnih uradnikov sploh že bil na kakšni od teh ulic? Ali morda odgovore kar po tekočem traku pišejo na pamet? V vprašanju navedene ulice imajo namreč pločnike široke najmanj 140 cm, nekatere tudi 160 cm. Hkrati pa je recimo


April 2017 ▪ Št. 70

7

je bil 27. julija 2016 podan odgovor mestnih uradnikov: Spoštovani, Koncesionarja KPL bomo obvestili o poškodovani stopnici in ga prosili za oceno stroškov sanacije in strokovno mnenje glede nevarnosti. Na osnovi pridobljenega mnenja bomo zadevo uvrstili v seznam javnih površin predvidenih za sanacijo. Lep pozdrav. Morda je po dobrih osmih mesecih že prišel čas za popravilo.

Glasilo Turističnega društva Koseze

Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma jeseni 2017 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Fotografija na naslovnici: Janez Lončarič Naklada: 320 izvodov

obvestila

Primer 2: Na zastavljeno vprašanje na portalu POBUDE MEŠČANOV dne 25. julija 2016, ki se je glasilo: Na mostičku za pešce, ki vodi od Mercator centra na Podutiški proti terasastim blokom je na strani blokov poškodovana-premaknjena betonska stopnica. Stopnica se vse bolj odmika od ostalih in postaja nevarna, še posebej za starejše uporabnike. Prosimo za popravilo.

prejeli smo

pločnik ob Podutiški cesti širok 140 cm, ponekod še manj, tik ob njem so betonske ograje, pa ga vseeno že leta komunalne službe MOL lahko plužijo in posipajo. Gospe in gospodje mestni uradniki, pojdite torej končno na ulice našega lepega mesta in se podučite o dejanskem stanju, preden začnete pisati smešne, neumne in za nas krajane lahko tudi žaljive odgovore!!!


obvestila

April 2017 ▪ Št. 70

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.